Ljudmätning i Visby innerstad. Rapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljudmätning i Visby innerstad. Rapport 2011"

Transkript

1 Ljudmätning i Visby innerstad Rapport 2011

2 Sammanfattning av ljudmätningar sommaren 2011 Vecka 27 Onsdag Mätning under musikframträdande vid scenen i Almedalen. Ljudnivåerna höll sig inom riktlinjerna. Natten mellan fredag och lördag Burmeister, Vinäger och Rosengården överskred riktlinjerna och informerades om detta. Vid övriga verksamheter generellt godtagbara ljudnivåer. Många mätningar blir dock osäkra p.g.a. högt sorl på uteserveringarna. Vecka 28 Natten mellan torsdag och fredag Burmeister överskred riktlinjerna och informerades om detta. Natten mellan lördag och söndag Rosengården, Vinäger och Burmeister överskred riktlinjerna. Högt sorl från uteserveringar gör mätningarna osäkra. Vecka 29 Natten mellan onsdag och torsdag Inomhusmätning hos närboende till G:a Masters genomfördes då klagomål inkommit och mätning i bostaden efterfrågats. Riktlinjerna för högsta ljudnivåer inomhus klarades. Ljudet i lägenheten kom fram för allt från folkliv i omgivningen utanför bostaden. Natten mellan fredag och lördag Kharma, Olearys, Burmeister och Donners låg över riktlinjerna. Personal vid respektive verksamhet informerades och medparten sänkte då ljudnivån. Natten mellan lördag och söndag Burmeister, Kharma, Rosengården och Olearys överskred riktlinjerna. Personal vid respektive verksamhet informerades. Vecka 30 Natten mellan torsdag och fredag Rosengården, Kharma, Burmeister och Bolaget överskred riktlinjerna och informerades om ljudnivån. Mätning gjordes även vid Wisby strand vilka låg inom riktlinjerna. Natten mellan lördag och söndag Burmeister överskred riktlinjerna vilka meddelades detta. Wisby strand låg över riktlinjerna, vilka hade missat att stänga av musiken på uteserveringen. Efter åtgärd låg ljudnivån inom riktlinjerna. Vecka 31 Natten mellan onsdag och torsdag Generellt en stor skillnad i ljudnivå i Visby innerstad. Betydligt lugnare, med mindre folk i rörelse. Endast Surfers låg över riktlinjerna beroende på att dörren vid mättillfället stod öppen. Efter tillsägelse återgick nivån till att bara omfatta sorl från uteserveringen.

3 Innehållsförteckning Egenkontroll... 1 Verksamheter som kontrollerats Mätningarnas omfattning... 1 Bullermått och bullermätning... 1 Basljud... 1 Mäta buller... 2 Mätförfarande... 2 Ljudmätare... 2 Metod... 2 Resultat från mätningar... 3 Burmeister... 3 Hamnplan Kharma... 5 Olearys... 6 Wallers krog... 7 Rosengården... 8 Surfers... 9 Gutekällaren Donners Brunn Vinäger G:a Masters Klagomål Diskussion Verksamheter och mätpunkter... 16

4 Egenkontroll Myndighetsavdelningen har under sommaren följt upp egenkontrollen genom att vid varje klagomål begära in verksamhetens egna utförda mätningar. Flera av verksamhetsutövarna var dock långsamma i sitt agerande vilket gjorde att det kunde ta upp till en vecka innan egenkontroll inkom. Verksamheter som kontrollerats 2011 Myndighetsavdelningen har genomfört kontrollerande ljudmätningar på följande förutbestämda verksamheter under sommaren Burmeister, Vinäger, Kharma, Hamnplan 5, Effes, Surfers, Olearys, Wallers, Trädgården, Rosengården och Gutekällaren. Vissa verksamheter plockades under sommaren bort från schemat då det var uppenbart att ingen musik spelades och vissa verksamheter tillkom efter att klagomål inkommit Myndighetsavdelningen har vid varje planerat mättillfälle besökt samtliga verksamheter. Vid de verksamheter där musikljudet varit obetydligt har ingen kontrollmätning genomförts. Kontrollmätning gjordes även vid ett tillfälle under Almedalsveckan. En inomhusmätning genomfördes hos boende i närheten av G:a Masters. Mätningarnas omfattning Kontrollerande mätning av verksamheter har genomförts vid nio nätter under juli och augusti Bullermått och bullermätning Hur starkt vi uppfattar ett ljud beror dels på ljudtrycket, dels på ljudets frekvens och sammansättning. Omfånget av det ljud vi kan uppfatta är enormt, ljudtrycket vid smärtgränsen är cirka miljarder gånger starkare än det svagaste ljud vi kan uppfatta. För att slippa använda mycket stora tal används en logaritmisk skala för ljudtrycket som anges i decibel (db). En skillnad i bullernivå på 3 db ger en knappt hörbar förändring, medan en skillnad på ca 10 db upplever vi som en fördubbling av ljudet. Frekvensen har också betydelse för hur vi uppfattar ljudstyrkan och därför används en vägning av olika frekvenser för att på ett rättvist sätt mäta vad örat uppfattar. Vägningen kan göras på olika sätt. De mest vanliga vägningsfiltren är A- och C-filtren. A-vägningen tillämpas för normala frekvenser och ljudstyrkor och används normalt vid mätningar av trafikbuller men också vid våra mätningar utanför restauranger. Den uttrycks i dba. C-vägning används för att mäta lågfrekvent buller och anges i dbc. Basljud Lågfrekventa ljud påverkar människor mer än ljud som inte domineras av låga frekvenser. Lågfrekvent ljud ligger mellan 20 och ca 200 Hz. Det är svårare att dämpa lågfrekvent ljud beroende på den långa våglängden. Det kan därför lättare sprida sig genom väggar, tak och golv. Ett sätt att bedöma om det förekommer störande lågfrekvent ljud, är att ta reda på skillnaden mellan A-vägt och C-vägt ljud. Om skillnaden mellan det C-vägda och A-vägda värdet är 20dB eller mer bör man enligt socialstyrelsen göra en mer noggrann utredning. 1

5 Mäta buller Mätningar har den fördelen att de visar den faktiska exponeringen vid mättillfället. Nackdelen är att mätvärdet kan vara helt irrelevant om det är en ovanligt tyst, bullrig eller blåsig dag då mätningarna genomfördes. Mätning bör därför ske vid flera tillfällen. Mätförfarande Ljudmätare Instrumentet kan mäta ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå över en längre tidsperiod. Ekvivalent ljudnivå innebär att en medelljudnivå över en viss tidsperiod registreras. För att kunna urskilja lågfrekvent ljud finns både A- och C vägt filter att tillgå på ljudmätaren. Metod Vid utomhusmätning Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om begränsning av externt buller från industrier och liknande miljöfarlig verksamhet bör bullermätningar genomföras enligt Naturvårdsverket rapport 5417 Metod för immissionsmätning av externt industribuller. Vid ljudmätningar i Visby innerstad har ett något förenklat förfarande använts, sammanfattat nedan. Ljudmätning utomhus Mikrofon placerad ca 1,5 m över marken. Varje kontrollmätning omfattas av en mätperiod på max två minuter per punkt där den ekvivalenta ljudnivån för både A-vägt och C-vägt ljud registreras. Mätpunkten är vald i riktning mot bostäder. Frifältsvärde eftersträvas men ingen kompensation har skett för reflektioner. En beräkning av reflektioner är omöjlig att göra i Visbys täta stadskärna. Ljudmätning inomhus I socialstyrelsens handbok Buller, Höga ljudnivåer och buller inomhus hänvisas man till SP INFO 1996:17, Vägledning för mätning av ljudnivå i rum vid låga frekvenser. Vid ljudmätning inomhus har ett något förenklat förfarande använts, sammanfattat nedan. Mikrofon placerad 0,5 meter från hörn, samt i mitten av rummet. Mätningar görs i vardagsrum och sovrum. Varje kontrollmätning omfattar en mätperiod på 2 minuter. Hörnet med den högsta uppmätta C-vägda ljudnivån används. Om den A-vägda ljudnivån klarar riktvärdet (30 dba) samtidigt som skillnaden mellan den C-vägda och det A-vägda värdet är 20 db eller mindre anses lågfrekvent buller inte vara ett problem. 2

6 Resultat från mätningar Burmeister Verksamhetsbeskrivning Strandgatan 9, Visby Verksamhetsutövare: Burmeister i Visby AB, Box 719, Stockholm Fastighetsbeteckning: Visby Burmeister 4 Verksamhetsansvarig: Urban Wallin Restaurang,nattklubb, livemusik och uteservering Mätpunkt Strandgatan vid Brännerigränd samt vid Ödins garveri uppmätt ljudnivå dbc riktlinjer dbc uppmätt ljudnivå dba Ljudnivån från verksamheten var vid flera mättillfällen över riktlinjerna. Då ljudnivåerna var återkommande höga förelade MHN, i ett beslut med vite, den 20 juli 2011 att följa högsta ljudnivåer. Beslutet delgavs den 28 juli. Uppföljande ljudmätning genomfördes den 29 juli kl samt den 31juli kl vid Bränneri gränd vilka visade att riktlinjerna vad gäller dbc fortfarande överskreds, 86 dbc samt 83 dbc. Däremot hade de vidtagit åtgärder vid uteserveringen där musikljudet vad gäller dba höll sig i linje med riktlinjerna. Vitesutdömande kommer att ske under hösten Ljudnivån från Burmeister, fram för allt basljudet, har stört närboende vid Novgorod gränd. Fyra klagomål inkom under sommaren. 3

7 Hamnplan 5 Verksamhetsbeskrivning Hamnplan 5, Visby Verksamhetsutövare: WPN i Visby AB, Box 1416, Visby Fastighetsbeteckning: Visby Trafiken 21 Verksamhetsansvarig: Marcus Pettersson Livemusik, disko, pub och restaurang. Mätpunkt vid Ankarplats och Muren uppmätt ljudnivå dbc uppmätt ljudnivå dba Ljudnivån uppmättes vid verksamheten åtta gånger under sommaren. Vid ett tillfälle överskreds ljudnivån något vad gäller dbc. Mätvärdet är dock något osäkert till följd av störande ljud i omgivningen i samband med mätningen. Ett klagomål inkom under sommaren. 4

8 Kharma Verksamhetsbeskrivning St. Torggränd 3, Visby Verksamhetsutövare: TEAMCO AB, Box 1188, Visby Fastighetsbeteckning: Visby S:t Lars 5 Verksamhetsansvarig: Mats Skärlén Restaurang, pub, disko och uteservering. Mätpunkter vid Sankt Lars gränd och Funks gränd uppmätt ljudnivå dbc uppmätt ljudnivå dba Ljudnivån uppmättes vid verksamheten vid nio tillfällen under sommaren. Ljudnivån överskred riktlinjerna klart vid tre tillfällen. Då ljudnivåerna var återkommande höga förelade MHN, i ett beslut med vite, den 20 juli 2011 verksamheten att följa högsta ljudnivåer Musikljudet från Kharma har stört närboende framförallt vid Sankt Lars gränd men även boende vid Visby prion klagomål inkom under sommaren. 5

9 Olearys Verksamhetsbeskrivning Strandgatan 13, Visby Verksamhetsutövare: Sportbaren i Visby AB Fastighetsbeteckning: Visby Burmeister 2 Verksamhetsansvarig: Aydin Akyűs Restaurang, pub, livemusik Utomhus i mätpunkt ovan trappa i Dubbes gränd uppmätt ljudnivå dbc uppmätt ljudnivå dba Ljudnivån mättes vid sju tillfällen under sommaren. Vid två tillfällen överskreds riktlinjerna. Vid tillsägelse sänktes musiken. Generellt mycket sorl på uteserveringen. Ljudnivån från Olearys har under sommaren stört boende på strandgatan. Två klagomål inkom under sommaren. 6

10 Wallers krog Verksamhetsbeskrivning Wallersplats 2, Visby Verksamhetsutövare: JTT Restaurang AB Fastighetsbeteckning: Visby Krämaren 3 Verksamhetsansvarig: Tommy Sandlin Restaurang, bar och uteservering. Mätpunkter vid uteservering och vid kryddgränd uppmätt ljudnivå bbc uppmätt ljudnivå dba Ljudnivån mättes vid sex tillfällen under sommaren. Vid samtliga tillfällen låg ljudnivån inom riktlinjerna. Två klagomål inkom under sommaren. 7

11 Rosengården Verksamhetsbeskrivning Södra Kyrkogatan 9, VISBY Verksamhetsutövare: Rosengården i Visby AB Fastighetsbeteckning: Visby S:ta Katarina 2 Verksamhetsansvarig: Henrik Westerlund Restaurang, Pub, Uteservering Mätpunkt framför uteservering i riktning mot Stora torget uppmätt ljudnivå dbc uppmätt ljudnivå dba Vid samtliga mättillfällen överskreds ljudnivåerna vid verksamheten. Efter tillsägelse sänktes vanligen musiken till en godtagbar nivå. Bakgrundssorlet på Stora torget visar en nivå kring dba vilket gör det svårt att avgöra när det är musiken som är den avgörande faktorn. Vid tre mättillfällen bröt musiken markant igenom bakgrundssorlet i omgivningen, både vad det gäller nivåerna för dba och dbc. Då riktlinjerna överskreds vid återkommande tillfällen förelade MHN Rosengården, i beslut med vite, den 27 juli att följa högsta ljudnivåer Ett klagomål inkom under sommaren. 8

12 Surfers Verksamhetsutövare Södra Kyrkogatan 1, Visby Verksamhetsutövare: Chinatown In Visby AB Fastighetsbeteckning: Visby Köpmannen 1 Verksamhetsansvarig: Mymlan Isenborg Restaurang, bar, musik och uteservering. Utomhus i mätpunkt andra sidan gatan från uteservering riktning mot bostadshus uppmätt ljudnivå dbc uppmätt ljudnivå dba Ljudnivån vid verksamheten uppmättes tre gånger under sommaren. Ingen musik hördes vid mättillfällena utan de höga uppmätta värdena vad gäller dba orsakades uteslutande av högt sorl på uteserveringen. Vid ett mättillfälle stod dörren öppen vilket resulterade att musikljudet bröt igenom sorlet. Personal informerades om att dörrar och fönster skall hållas stängda.. Inga klagomål inkom under sommaren. 9

13 Gutekällaren Verksamhetsbeskrivning Lilla Torggränd 3, Visby Verksamhetsutövare: Gute i Visby AB, Box 719, Stockholm Fastighetsbeteckning: Visby Munkskänken 1 Verksamhetsansvarig: Urban Wallin Restaurang, nattklubb och livemusik. Utomhus i mätpunkt vid Lybska gränd uppmätt ljudnivå dbc uppmätt ljudnivå dba Ljudnivån vid verksamheten uppmättes åtta gånger under sommaren. Samtliga mätningarna tyder på att de ligger över riktlinjerna. Mätningarna är dock mycket osäkra p.g.a. flera störande ljudkällor i omgivningen. Det är många människor som rör sig kring verksamheten, samt att Kharmas verksamhet kan ha påverkat mätningarna. Det går inte med säkerhet säga att det är Gutekällarens verksamhet som ensamt bidrar till de höga ljudnivåerna. Inga klagomål inkom under sommaren. 10

14 Donners Brunn Verksamhetsbeskrivning Donners plats 3, Visby Verksamhetsutövare: Jansson & Nilsson Restaurang & Konsult AB, Volters gränd 1, Visby Fastighetsbeteckning: Visby Hypotetket 1 Verksamhetsansvarig: Bo Nilsson Restaurang, bar och uteservering. Utomhus i mätpunkt vid uttagsautomaten i hästbacken uppmätt ljudnivå dbc uppmätt ljudnivå dba Ljudnivån vid verksamheten uppmättes vid sex tillfällen under sommaren. Ljudnivåerna var generellt höga beroende på högt sorl från uteserveringen och mycket folk i rörelse kring verksamheten Vid två tillfällen kunde musiken höras genom sorlet. Vid tillsägelse sänktes då musiken omgående. Inga klagomål inkom under sommaren. 11

15 Vinäger Verksamhetsutövare Hästgatan 3, Visby Verksamhetsutövare: Vinäger i Visby AB, Box 1108, Visby Fastighetsbeteckning: Visby Hypoteket 2 Verksamhetsansvarig: Johan Källstrand Restaurang och uteservering. Utomhus i mätpunkt rakt framför ingången till Vinäger uppmätt ljudnivå dbc uppmätt ljudnivå dba Ljudnivån vid verksamheten uppmättes fem gånger under sommaren. Ljudnivåerna var generellt höga beroende på högt sorl från uteserveringen. Vid två tillfällen låg ljudnivån från musiken klart över riktlinjerna. Vid tillsägelse sänktes musiken. Två klagomål inkom under sommaren. 12

16 G:a Masters Verksamhetsutövare Södra kyrkogatan 10, Visby Verksamhetsutövare: Matchris AB Fastighetsbeteckning: Visby Systemet 3 Verksamhetsansvarig: Gabriel Sahlin Restaurang och uteservering. Mätpunkt utanför uteserveringen i riktning mot bostad uppmätt ljudnivå dbc uppmätt ljudnivå dba Fyra mätningar gjordes vid G:a Masters under sommaren efter att klagomål inkommit till myndighetsavdelningen. Riktvärdena överskreds något vid ett tillfälle, men orsakades av högt sorl från uteserveringen. Livemusik spelades vid flertalet tillfällen. Då dörrar och fönster hölls stängda bröt musiken inte igenom sorlet. Då det efterfrågats genomfördes även en inomhusmätning hos närboende till verksamheten. Två klagomål inkom under sommaren. Inomhusmätning hos närboende till G:a Masters vardagsrum kl vardagsrum vardagsrum sovrum kl. kl kl uppmätta ljudnivåer dbc uppmätt ljudnivå dba Resultatet från inomhusmätningen visar att ljudnivån ligger i linje med socialstyrelsen 13

17 riktlinjer för högsta ljudnivåer inomhus. Musiken var vid mättillfället knappt hörbar. Ljudet som registrerades kom fram för allt från folklivet utanför bostaden. Innan inomhusmätningen kontrollerades ljudnivån utomhus vid G:a Masters verksamhet, vilket visade en nivå på 63 dba och dbc. Klagomål Under sommaren, perioden juni till augusti, kom det sammanlagt in 45 bullerklagomål till myndighetsavdelningen. Drygt hälften av dessa klagomål kom från tre personer och rörde störningar från Kharmas verksamhet. Antal bullerklagomål inkomna till myndighetsavdelningen sommaren Diskussion Klagomålen som inkommit under sommaren berör ett fåtal verksamheter med närboende som upplever sig kraftigt störda av musikljud. Det kom in färre klagomål under säsongen 2011 i förhållande till föregående säsong då det inkom 71 klagomål. Likt förra året var det Kharmas verksamhet som genererade flest klagomål. Den utförda egenkontroll som verksamhetsutövarna lämnat till myndighetsavdelningen under sommaren visar inte på betydande överskridanden av riktlinjerna. Det ska även tilläggas att de flesta verksamheterna håller sig med undermåliga ljudmätare vilka inte klarar av att registrera ekvivalenta ljudnivåer, vilket gör det svårt att avgöra om ljudnivåerna verkligen ligger i linje med riktlinjerna. Det som framkommit av egenkontrollen är att det är mycket svårt att genomföra ljudmätningar till följd av att mycket folk är i rörelse samt att det ofta är högt sorl på uteserveringarna, vilket är något som myndighetsavdelningen också uppfattat under sina kontrollmätningar. Det är myndighetsavdelningens uppfattning att höga ljudnivåer från sorl och folkliv generellt bidrar till höga ljudnivåer i Visby innerstad. Det är dock inget som miljöoch hälsoskyddsnämnden kan styra över genom miljöbalken. När det gäller myndighetsavdelningens kontrollmätningar visar dessa att riktlinjerna överskridits vid flertalet verksamheter, men att det i regel inte är vid återkommande tillfällen, förutom i undantagsfall. Eftersom musikljud innehåller lågfrekvent basljud som lättare sprider 14

18 sig genom väggar, tak och golv och att de upplevs som störande har riktvärdena inför sommaren 2011 omarbetats. Den tidigare tillåtna nivån på dbc efter kl har sänkts till dbc. Trots förändringen berör flertalet klagomål störningar från basljud, vilket förmodligen beror på att vissa verksamheter har svårt att förhålla sig till riktlinjerna. När det gäller egenkontrollen från verksamhetsutövarna har den inte fungerat tillfredsställande under sommaren. Inför sommaren 2011 informerades verksamhetsutövarna om att egenkontrollen regelbundet skulle översändas varje söndag till myndighetsavdelningen. Endast ett fåtal verksamheter rättade sig efter detta. I samband med inkommande klagomål till myndighetsavdelningen begärdes berörd verksamhets egenkontroll in. Ställtiden från det att myndighetsavdelningen begärde in egenkontrollen till att den inkom var generellt för lång, ett problem som även uppmärksammades under säsongen

19 Verksamheter och mätpunkter 16

Projektrapport ljudmätning i Visby innerstad

Projektrapport ljudmätning i Visby innerstad 2012-09-10 Dnr 2012/2788 rev. 2012-10-30 Projektrapport ljudmätning i Visby innerstad Tillsyn utförd av enhet miljö- och hälsoskydd sommaren 2012 Besöksadress Visborgsallén 19, Visby Postadress SE 621

Läs mer

Bullerrapport 2008 Rapport om bullerstörningar från nöjeslivet på Gotland sommaren 2008

Bullerrapport 2008 Rapport om bullerstörningar från nöjeslivet på Gotland sommaren 2008 Bullerrapport 2008 Rapport om bullerstörningar från nöjeslivet på Gotland sommaren 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning bullermätningar 2008... 2 Sammanställning verksamheter (Tabell 1)... 3 Klagomål...

Läs mer

DOM 2013-05-29 Stockholm

DOM 2013-05-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060203 DOM 2013-05-29 Stockholm Mål nr M 9593-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-25 i mål nr M 1002-12, se bilaga

Läs mer

Vad säger miljöbalken om buller i och kring bostäder?

Vad säger miljöbalken om buller i och kring bostäder? Vad säger miljöbalken om buller i och kring bostäder? 1 Buller Utbrett miljö- och folkhälsoproblem Miljöstörning som påverkar flest antal människor i Sverige Samhällsbuller består av ljud från exempelvis

Läs mer

Anvisningar för uteserveringar, musikljud, konserter och evenemang utomhus

Anvisningar för uteserveringar, musikljud, konserter och evenemang utomhus Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2010-03-09 20 Mhn 27 Dnr: 2010 360 Anvisningar för uteserveringar, musikljud, konserter och evenemang utomhus Beslut 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta Anvisningar

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS FÖRSKOLA BULLER FRÅN TRANSPORTER TILL SKOLAN SAMT LEKANDE BARN PÅ SKOLGÅRDEN

URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS FÖRSKOLA BULLER FRÅN TRANSPORTER TILL SKOLAN SAMT LEKANDE BARN PÅ SKOLGÅRDEN Uppdragsnummer: 10176234_05 1 (6) WSP Akustik 120 31 Stockholm Projektengagemang Projektledning Hus Att. Lena Pettersson Box 47146 100 74 Stockholm Stockholm 2013-04-16 PM URSVIKSSKOLAN OCH LILLA URSVIKS

Läs mer

Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning av ärende om fläktbuller, Rindögatan 6, fastighet Nummerhästen 9

Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning av ärende om fläktbuller, Rindögatan 6, fastighet Nummerhästen 9 Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2014-03-04 Handläggare Robert Eriksson Telefon: 508 28 951 Till Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd Överklagande av länsstyrelsens beslut om återförvisning

Läs mer

Riktlinjer för bullerreducering mellan restauranger och bostäder

Riktlinjer för bullerreducering mellan restauranger och bostäder Linköpings kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Miljönämnden 2001-06-20 91 58 Riktlinjer för bullerreducering mellan restauranger och bostäder ÄRENDE I dagsläget är många människor i Linköping

Läs mer

Butik: Sätt för information till övriga berörda i butiken:

Butik: Sätt för information till övriga berörda i butiken: Egenkontroll Bullerstörning vid varuleveranser Butik: Huvudansvarig: Delegation till: Tagit del: Tagit del: Sätt för information till övriga berörda i butiken: BAKGRUND Miljöbalken(MB) innehåller olika

Läs mer

Bullerutredning Ulkavallen

Bullerutredning Ulkavallen Bullerutredning Ulkavallen Efter nya mätningar konstateras att flödena inte ändrats radikalt och inte påverkar bullerutredningens resultat. De värden som antagits av kommunen 2010 står kvar. Detta betyder

Läs mer

Projektrapport Ljudmätning i Visby innerstad 2014

Projektrapport Ljudmätning i Visby innerstad 2014 Handlingstyp: Rapport Ärendenr: MHN 2014/3013 Datum: 2014-11-05 Projektrapport Ljudmätning i Visby innerstad 2014 Tillsyn utförd av enhet miljö- och hälsoskydd sommaren 2014 Besöksadress Visborgsallén

Läs mer

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Rapport nummer: 2014-165 r01 Datum: 2014-12-16 Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Trafikbullerutredning L:\2014\2014-165 MS Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Sundell Arkitekter AB\Rapporter\2014-165

Läs mer

Höga ljudnivåer. Policy och riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer. tillställningar

Höga ljudnivåer. Policy och riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer. tillställningar Höga ljudnivåer Policy och riktlinjer till skydd mot höga ljudnivåer från offentliga tillställningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-17, reviderad av miljö och byggnämden 2011-06-16 Policy Offentliga

Läs mer

DOM 2013-06-11 Stockholm

DOM 2013-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2013-06-11 Stockholm Mål nr M 9195-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2012-09-28 i mål nr M 658-12, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från återvinningsstation, Tomtebogatan 6, utan ytterligare åtgärd

Överklagande av beslut om att lämna klagomål på buller från återvinningsstation, Tomtebogatan 6, utan ytterligare åtgärd MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDDSAVDELNING EN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-08-15 Handläggare: Monika Weiss 08-508 28 707 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-30 p 13 Överklagande av beslut om att

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13

Bullerutredning Ljungskogen. Malmö 2015-01-13 Malmö 2015-01-13 Datum 2015-01-13 Uppdragsnummer 61661253716 Utgåva/Status Rev 3 Jenny Ekman Johan Jönsson Jens Karlsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER VID NYETABLERING AV ÅTERVINNINGSSTATIONER I STOCKHOLMS STAD

BEDÖMNINGSGRUNDER VID NYETABLERING AV ÅTERVINNINGSSTATIONER I STOCKHOLMS STAD SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-10-15\dagordning\tjänsteutlåtande\13.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-010718-249 SID 1 (6) 2009-09-22 MHN 2009-10-15

Läs mer

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad

Maximal ljudnivå [dba] Ljudnivå inomhus 30 45 1 Ljudnivå utomhus vid fasad Sida 1 (7) Trafikbuller Uppdragsnamn Eds Allé Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete NCC boende AB Björn IM Svensson Vallgatan 3 170 80 Solna Uppdragsgivare NCC boende AB Björn IM Svensson Vår handläggare

Läs mer

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun o:\sto1\xak\2014\100000 hammarbergsvägen\100000-r1 trafikbullerutredning.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Hammarbergsvägen Haninge kommun Mattias Borgström Michel Yousif Jan Pons

Läs mer

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Brandbergen Centrum Haninge Kommun Ida-Maria Classon Jan Pons Monica Waaranperä 1320007389 R1 Datum 2014-05-06 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 Ljudnivå vad är det? 10+10=13 20+20=23 40+40=43 2 3 Ljudets tidsvariation 4 Ljudtrycksnivå och Ljudeffektnivå? 5 A-, C-vägning, dba, dbc 6 Akustik

Läs mer

ÖVERKLAGANDE AV MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BESLUT ATT LÄMNA KLAGOMÅL OM BULLER FRÅN GRANNES TVÄTTMASKIN UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD

ÖVERKLAGANDE AV MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BESLUT ATT LÄMNA KLAGOMÅL OM BULLER FRÅN GRANNES TVÄTTMASKIN UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) MHN 2010-10-25 p 15 Robert Eriksson Intendent Hälsoskyddsavd. Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm ÖVERKLAGANDE AV MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN

TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV. RÖNNEN 8, SKÖVDE KOMMUN Rapport 14-101-R1 2014-09-09 8 sidor, 12 bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 mikael.norgren@akustikverkstan.se Direkt: 073-0242802 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR KV.

Läs mer

Kan vi hantera industribuller med PBL idag? Malmö 29 februari 2012 Ark SAR/MSA Carl-Gustaf Hagander

Kan vi hantera industribuller med PBL idag? Malmö 29 februari 2012 Ark SAR/MSA Carl-Gustaf Hagander Kan vi hantera industribuller med PBL idag? Malmö 29 februari 2012 Ark SAR/MSA Carl-Gustaf Hagander 1 kap. 1 Regeringsformen All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Miljö- och byggnadskontoret 2014-05-23 Camilla Östergren Sidan 1 av 7

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Miljö- och byggnadskontoret 2014-05-23 Camilla Östergren Sidan 1 av 7 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Miljö- och byggnadskontoret Camilla Östergren Sidan 1 av 7 Diariekod: 445 Miljö- och byggnadsnämnden Beslut om försiktighetsmått gällande bulier och lukt från Sisi café.

Läs mer

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens 1(6) Trafikbuller: begrepp och åtgärder Hur mycket buller som sprids från en väg påverkas bland annat av vägens utformning, fordonstyp, trafikmängd och hastighet. Hur mycket buller som når fram till en

Läs mer

Yttrande till polisen över ansökan om tillstånd till offentlig tillställning

Yttrande till polisen över ansökan om tillstånd till offentlig tillställning Miljönämnden 2008 02 21 4 1 Dnr 2008 0059 Yttrande till polisen över ansökan om tillstånd till offentlig tillställning Ärendebeskrivning Event & Nöje i Luleå AB har hos polisen ansökt om tillstånd för

Läs mer

Miljö och hälsoskyddsnämnden. REGISTER till miljö och hälsoskyddsnämndens protokoll vid sammanträde den 12 maj 2010. Ärenden:

Miljö och hälsoskyddsnämnden. REGISTER till miljö och hälsoskyddsnämndens protokoll vid sammanträde den 12 maj 2010. Ärenden: Miljö och hälsoskyddsnämnden REGISTER till miljö och hälsoskyddsnämndens protokoll vid sammanträde den 12 maj 2010 Ärenden: 45 Närvarande på sammanträde 46 Presentation av Forum Östersjön och Heligholm

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik. Anna Berglöw Tel +46 (0)10 505 60 62 anna.berglow@afconsult.com

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik. Anna Berglöw Tel +46 (0)10 505 60 62 anna.berglow@afconsult.com ÅF Ljud och Vibrationer Akustik 1 Anna Berglöw Tel +46 (0)10 505 60 62 anna.berglow@afconsult.com Akustik Buller Vibrationer Göteborg Köpenhamn Malmö Stockholm Umeå Örnsköldsvik Ca 75 personer 2 Våra arbetsfält

Läs mer

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet Handläggare Lindgren Jesper Tel +46105058411 Mobil +46701847411 Fax jesper.lindgren@afconsult.com Rapport nr 12-03437 RAPPORT 1 (14) Datum Borås Stad Fredrik Engqvist Stadsbyggnadskontoret 501 80 Borås

Läs mer

Mätmetoder för ljudnivåskillnad för fasad och ljudnivå inomhus

Mätmetoder för ljudnivåskillnad för fasad och ljudnivå inomhus Bilaga 22 Mätmetoder för ljudnivåskillnad för fasad och ljudnivå inomhus Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Peter Petterson, ÅF-Ljud & Vibrationer

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan

Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Projekt: 31-04686 Rapport: 31-04686-D Datum: 2009-02-16 Antal sidor: 12 Bilagor: D01-D04 Ingenting, Solna Kv Laboratoriet och Polisen Bullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Skanska Fastigheter

Läs mer

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr 1(5) Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM 2014-07-04 Revidering nr 1 Förutsättningar Vägtrafik Enligt de trafikmätningar som genomförts på Särlagatan i Tollarp i höjd med den aktuella fastigheten,

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen

Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen PM FOJAB Arkitekter AB Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen Malmö 2013-09-30 Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning

Läs mer

VÄG 34 / 1050 / 1123 STORA SJÖGESTAD MKB TILL ARBETSPLAN ILLUSTRATIONSPLAN

VÄG 34 / 1050 / 1123 STORA SJÖGESTAD MKB TILL ARBETSPLAN ILLUSTRATIONSPLAN Motala I Gräns för arbetsplan Pendelparkering Hållplatser för lokala bussar Möjlig bullerskärm G H F Ny bro över väg 34 D Gång- och cykelväg 1123 Fornåsa 1050 B K L C E Hållplats för expressbussar Befintlig

Läs mer

Bullerutredning Svalöv

Bullerutredning Svalöv DOKUMENT: 150_00190-01 DATUM:, rev. Bullerutredning Svalöv fastighet Södra Svalöv 32:1 Göteborg Stockholm Malmö Stenungsund Lilla Bommen 5 Hälsingegatan 43 Östergatan 18 Gärdesvägen 9B 411 04 Göteborg

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK

RAPPORT. Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje SÖDERTÄLJE KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljplan Församlingen 27 & 28, Södertälje UPPDRAGSNUMMER 1150973000 TRAFIKBULLERUTREDNING FÖR VÄG- OCH SPÅRTRAFIK [GRANSKAD] MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD

Läs mer

2013-02-13. F7 Trafikbuller. Onsdagens aktiviteter. Fredagens aktiviteter. Mätning av trafikbuller och fasadisolering. Kl 10-12 - Grupp 1.

2013-02-13. F7 Trafikbuller. Onsdagens aktiviteter. Fredagens aktiviteter. Mätning av trafikbuller och fasadisolering. Kl 10-12 - Grupp 1. F7 Trafikbuller Onsdagens aktiviteter Mätning av trafikbuller och fasadisolering Kl 10-12 - Grupp 1. Kl 13-15 - Grupp 2. Kl 15-17 - Gästföreläsning om mätningar av ljud och vibrationer med Sigmund Olafsen

Läs mer

1 Underlag. 2 Bakgrund. 3 Allmänt om buller. Innehållsförteckning. Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström

1 Underlag. 2 Bakgrund. 3 Allmänt om buller. Innehållsförteckning. Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström PM Handläggare Johanna Åström Tel +46 10 505 46 19 Mobil +46 (0)7 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2014-09-30 Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström Uppdragsansvarig

Läs mer

Södra Kansligatan 11, Gävle

Södra Kansligatan 11, Gävle 709578 RAPPORT A 1 (14) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-22 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Mätning av lågfrekvent buller i Gråbo

Mätning av lågfrekvent buller i Gråbo Mikael Ögren Akustiker Göteborg den 2 maj 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) ADRESS Box 414, 405 30 Göteborg BESÖK Medicinaregatan

Läs mer

Sammanställning av domar kring trafikbuller

Sammanställning av domar kring trafikbuller MILJÖSAMVERKAN 1 (26) 2010-01-12 Sammanställning av domar kring trafikbuller Denna sammanställning är framtagen av Miljösamverkan i Stockholms län 2009. En arbetsgrupp har gått igenom domar angående väg-

Läs mer

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun

RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2. Buller vid Slottet. Sunne kommun RAPPORT 2012:87 VERSION 1.2 Buller vid Slottet Sunne kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Slottet Sunne kommun Serie nr: 2012:87 Projektnr: 12132 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Västra Roslags-Näsby, Täby kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12009 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (11) Kund White arkitekter AB Mikael Stenqvist Box 4700 116 92 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-03-18 12009 Rapport A (Förhandskopia) Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerutredning

Läs mer

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund

Innehåll. 1. Underlag. 2. Bakgrund Innehåll 1. Underlag... 2 2. Bakgrund... 2 3. Riktvärden för ljud från industriverksamhet... 3 4. Riktvärden för ljud från trafik... 3 5. Riktvärden för byggbuller... 4 6. Förutsättningar... 5 6.1. Trafikuppgifter...

Läs mer

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11)

RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) RAPPORT 13087 A FÖRHANDSKOPIA 1 (11) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Göran Reierstam Stureplan 15, Stockholm Datum Uppdragsnummer 2013-08-16 13087 Rapport A (Förhandskopia) Kv Blåklinten,

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Flygvägsystemet är avgörande för bullerexponering och störning

Flygvägsystemet är avgörande för bullerexponering och störning Flygvägsystemet är avgörande för bullerexponering och störning Flygvägsystemet avgör vilket geografiskt område som exponeras för buller och i vilken utsträckning. Möjligheterna till bullerdämpande åtgärder

Läs mer

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker

Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller och vibrationer från Skogaholmsvägen, Älvåker Dnr MN-2011-2739 Dpl 532 sid 1 (6) MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 2012-04-24 Mats Bergström, 054-540 4670 mats.bergstrom@karlstad.se Miljönämnden Olägenhetsanmälan gällande vägtrafikbuller

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm repo001.docx 2012-03-29 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT LJUD ROSENHOLM Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 (12) S w e co Gjörwellsgatan

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 O:\29AKU\2913\61291356895\06 Rapporter och PM\ Uppdrag Kungsljuset 2 Beställare Västerås stad Att Handläggare Helena Kihlén Michel Yousif Granskare Jan Pons Rapport nr 61291356895-r8 Datum 2015-05-11 Ramböll

Läs mer

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.00 Paragrafer 44-54 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25 Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna Trafikbullerutredning L:\2012\2012-117 LG Kv Nätet, Eskilstuna, Fastighets AB L E Lundberg\Rapporter\2012-117 r01.docx Beställare:

Läs mer

Grundläggande Akustik

Grundläggande Akustik Läran om ljud och ljudutbredning Ljud i fritt fält Ljudet utbreder sig som tryckväxlingar kring atmosfärstrycket Våglängden= c/f I luft, ljudhastigheten c= 344 m/s eller 1130 ft/s 1ft= 0.3048 m Intensiteten

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7 Uppdragsnr: 10122794 1 (5) Bilaga B7 PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24748 Sida 1 (6) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Jakobsberg 17:1, vårdboende Kastanjen Järfälla kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Testa din hörsel. - det är inte svårt

Testa din hörsel. - det är inte svårt Testa din hörsel - det är inte svårt 2 Känner du tvekan inför ett hörseltest? Det är troligtvis det enklaste test du kan göra. Ett hörseltest går fort, är enkelt och är absolut inte obehagligt. I det flesta

Läs mer

Aneby Stationsområde, Aneby kommun

Aneby Stationsområde, Aneby kommun RAPPORT A 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-05-04 Aneby kommun Storgatan 48 Box 53 578 22 Aneby Uppdragsnr 706036

Läs mer

Buller vid planerat trygghetsboende, kompletterande rapport

Buller vid planerat trygghetsboende, kompletterande rapport AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD UPPDRAGSNUMMER Stefan Troëng 2014-04-03 2014-04-11 1320002418 Beställare: Att: Luleå kommun Nelli Nilsson Objekt: Bergnäset, Luleå Buller vid planerat trygghetsboende,

Läs mer

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum 2011-01-27 Rev 2011-12-15 med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt

Läs mer

RAPPORT 14125 A 1 (10)

RAPPORT 14125 A 1 (10) RAPPORT 14125 A 1 (10) Kund SMÅA c/o Björn Svensson BIMS Projektutveckling AB Datum Uppdragsnummer 14125 2014-09-29 Rapport A Ekerövallen, Ekerö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A02 Rapport

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Elektronen, Edsberg Uppdragsgivare: Papagi Holding AB Referens: Jacob Haas Vårt referensnummer: 14353-1 Antal sidor + bilagor: 9 + 4 Rapportdatum: 2014-12-09 Handläggande akustiker

Läs mer

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Projekt: 1202771 Rapport: 120277107101200 Datum: 20071017 Antal sidor: 12 Bilagor: Inga Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: White Arkitekter AB Jonas Zetterberg Box 2502 403

Läs mer

RAPPORT 573611 B 1 (9)

RAPPORT 573611 B 1 (9) RAPPORT 573611 B 1 (9) Handläggare Tel +46 10 505 14 09 Mobil +46 72 515 70 85 Fax +46 10 505 00 10 david.geiger@afconsult.com Datum Asbjörn Austlid Almvägen 25 A 191 41 Sollentuna Uppdragsnr 573611 Rapport

Läs mer

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 12137 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund PG Carlsson Arkitekt AB Bredgränd 2 111 30 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-04 12137 Rapport A (Förhandskopia) Märsta C, Sigtuna Trafikbullerutredning för

Läs mer

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta.

Storvreta. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i Storvreta. Trafikbullerutredning Rapporten redovisar trafikbullernivåerna på fastigheten i. Bjerking AB Box 1351 751 43 Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdrag nr. 13U24244

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (10) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2014-11-20 Vattenfall Vindkraft AB Att: Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Kombiterminal vid Rosersbergs södra industriområde, Sigtuna kommun

Kombiterminal vid Rosersbergs södra industriområde, Sigtuna kommun Handläggare Paul Appelqvist Tel +4610-505 00 00 Fax +4610-505 11 83 ingemansson@afconsult.com RAPPORT 1 (15) Datum Uppdragsnr 562354 Rev 1 2011-04-08: Ny layout för Etapp 2 Beställare Gävle Containerterminal

Läs mer

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå

Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Coop Tomtebo/Carlslid, Umeå Beräkning av externt buller från butiksområde Uppdragsnummer: 150462 Beställare: Hifab AB Att: Krister Johansson Dokument: R150462-2 rev 2 Datum: 2016-04-04 Antal sidor: 7 Handläggare:

Läs mer

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats.

Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller. Uteplatser på gården får högst 55/70 dba och uppfyller riktvärdet för uteplats. 213-4-2 1/3 Rev 213-4-9 Område norr om Korpkulla, Upplands Väsby Redovisning av trafikbuller Revidering 213-4-9 anges kursivt. Sammanfattning Beräkning har gjorts av buller från vägtrafik, spårtrafik och

Läs mer

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun.

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun. RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-02-03 Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25 111 51 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FSK02 Bergtunnlar PM Buller från hamnverksamhet Norra Lovö, Malmviken, Sätra varv 2015-02-17 BYGGHANDLING 2015-02-17 0N140068 Handlingsbeteckning 14 Rapporter PM och utredningar Teknikområde N Miljö Delområde

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställarens representant: Fredrik Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller REMISSVERSION VÄGLEDNING OM INDUSTRI- OCH ANNAT VERKSAMHETSBULLER Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller - Remissversion B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L AV ÄG E N 195 Ö ST E R SU N

Läs mer

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning

Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning Rapport nummer: 2009-017 r01 Datum: 2010-05-21 Reviderad 2011-0-2 Söderdalen (Frihetsvägen Mälarvägen), Järfälla Trafikbullerutredning L:\2009\2009-017 Elverksvägen, Jakobsberg, JM AB\ Rapporter\2009-017

Läs mer

Hörselskadlig bullerexponering

Hörselskadlig bullerexponering SLUTRAPPORT SLO-920 Hörselskadlig bullerexponering medvetenhet, attityd och riskbeteende hos lantbrukare Qiuqing Geng Box 7033, 750 07 Uppsala 2 Bakgrund Under de senaste åren har jordbrukare varit den

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY 4:1472 Projekt Projektnummer Näsby 4:1472 104862 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-09-01 rev 2011-11-23 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-08-30 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV RISK- OCH BULLERFRÅGOR FÖR NÄSBY

Läs mer

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Ringvägen, Kungsängen. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (14) Datum Uppdragsnr 560098 Leif Åkerlöf 2010-12-22 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A07 Mobil 070-1845758 Borätt/Seniorgården Fax 010-5051183 HSB leif.akerlof@afconsult.com

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se

Barkarbystaden 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se Barkarbystaden 2 Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 14U24630 Sida 1 (10) Trafikbullerberäkning ppdragsnamn Barkarbystaden 2 Järfälla kommun Järfälla kommun Plan- och exploateringsavdelningen 177 80 Järfälla

Läs mer

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN MARS 2016 Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN Statkraft SCA Vind AB FAKTA LÅG- OCH HÖGFREKVENTA LJUD Ett ljuds

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-10-16 Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMMANFATTNING Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av drygt

Läs mer

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan

RAPPORT 15001 E 1 (9) Rapport 15001 E Tingstorget, Alby, Botkyrka Trafikbuller- och vibrationsutredning för detaljplan RAPPORT 15001 E 1 (9) Kund Titania Bygg & VVS AB Ernst Ahlgrens väg 1-3 112 55 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15001 Bilagor E01-E06 2016-01-14 Rapport E Tingstorget, Alby, Botkyrka. Trafikbuller- och vibrationsutredning

Läs mer

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona

PM_10195396.01. Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona Uppdragsnr: 10195396 1 (5) PM_10195396.01 Bullerutredning kv. Garvaren 23, Karlskrona \\ser01mlm1se\projects\3702\2014\10195396 - Bullerutredning Garvaren 23, Karlskrona\3_Dokument\PM_10195396.01_Bullerutredning_Garvaren23_Karlskrona.docx

Läs mer

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra?

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 10 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 18 Ks 26 Au 42 Ks/2012-0439 Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? Förslag till

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 39 Sida 1 (3) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Upplands Väsby Upplands Väsby kommun Detaljplanearbete Teknik & Fastighet Thomas johansson Smedbyvägen 4 194 8 Upplandsväsby Uppdragsgivare

Läs mer

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12082 RAPPORT A 1 (8) Kund ByggVesta AB Cecilia Wallin Box 2018 13102 Nacka Datum Uppdragsnummer Bilagor 2012-06-18 12082 A01-A02 Rapport A Kv Pluto, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport

Läs mer

Sanering av tidigare kemtvätt inom Kv. Järnsågen, Trollhättan

Sanering av tidigare kemtvätt inom Kv. Järnsågen, Trollhättan RAPPORT Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com 1 (16) Datum 2014-08-22 Trollhättans Stad Hållbart samhälle 461 29 Trollhättan

Läs mer

7 Bullerskydd. 7:1 Allmänt. 7:11 har upphävts genom (BFS 2013:14). 7:12 Definitioner

7 Bullerskydd. 7:1 Allmänt. 7:11 har upphävts genom (BFS 2013:14). 7:12 Definitioner Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer