Nyheter 3LPro 2014.Q3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter 3LPro 2014.Q3"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet Växel GÖTEBORG: REDEG 1 B, V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN 25, BOX 751, KALMAR, VÄXEL: LINKÖPING: SNICKAREGATAN 20, BOX 472, LINKÖPING MALMÖ: RUNDELSGATAN 16, MALMÖ STOCKHOLM: LINDHAGENSGATAN 116, BOX 30206, STHLM, VÄXEL: UMEÅ: TVISTEVÄGEN 47, BOX 7965, UMEÅ VÄSTERÅS: KOPPARBERGSVÄGEN 17, BOX 209, VÄSTERÅS ÖSTERSUND: PRÄSTGATAN 42, ÖSTERSUND, VÄXEL:

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nu släpps version 2014.Q3 av 3L Pro... 4 Nyheter... 5 Rapportkontoplansavvikelse vid utskrift av SIE-Fil & Momsrapport... 5 Återrapportering av leverantörsbetalningar... 5 Ny rapport: Funktionsindelad resultaträkning (15770)... 5 Funktionsindelning... 6 Definition av rapport... 6 Kontroll av rapportsdefinition... 7 Söka på verifikationstext (15701)... 9 Integration Capifast (15794)... 9 Balansrapport: Projektstyrning (15795)... 9 Kundfakturor som undantas från påminnelsehantering (15793) Nordeas Corporate File Payments (CFP) Leverantörsbetalningar i 3L Pro via CFP Att byta till CFP från Plusgiro (fakturabetalningsservice) är tvunget Information om avsändande företag Landkoder Leverantörer Leverantörsfaktura Skapa betalningsfil Åtgärdsförslag vid Obligatoriska uppgifter saknas Åtgärdsförslag vid Outnyttjade kreditnotor (restbelopp) När banken protesterar Bevakningsfunktion för kreditnotor Inställningar Återrapportering av leverantörsbetalningar Inställningar Databasförändringar mellan 3L Pro 2014.Q2 & 2014.Q

4 Nu släpps version 2014.Q3 av 3L Pro I den nya versionen har vi stöd för Nordeas nya tjänst Corporate File Payments (CFP). Vi har även en ny integration så att du kan använda den nya produkten Vitec Hyra tillsammans med 3L Pro. Vi har även tagit fram två nya standardgränssnitts (API) så att ni kan lättare importera fakturor och projekt till 3L Pro ifrån andra system. STÖD FÖR NORDEAS NYA TJÄNST - CORPORATE FILE PAYMENTS (CFP) Corporate File Payments (CFP) används för att skicka betalningsuppdrag till banken. Via CFP kan betalningar utföras från Plusgiro eller IBAN-konto. Inom Sverige kan betalningar skickas till plusgiro, bankgiro, bankkonto eller utbetalningskort. Till utlandet kan betalning ske till bankkonto eller via check till betalningsmottagaren. ANVÄNDA 3L PRO TILLSAMMANS MED VITEC HYRA För de av er som använder 3L Pro tillsammans med Vitec Hyra finns nu möjlighet till direktintegration gällande kontoplan och redovisningstransaktioner. Det innebär att Vitec Hyra kan användas som ett hyressystem som är lika integrerat med ekonomidelarna i 3L Pro som hyres- och avgiftsadministrationen i 3L Pro. NYTT STANDARD-API FÖR ATT IMPORTERA PROJEKT OCH FAKTUROR I samband med att vi har byggt om vissa delar i 3L Pro till modernare teknik har vi även passat på att ta fram ett nytt standardgränssnitts (API) för att importera bokföringsorder till 3L Pro. För att veta mer om möjligheterna ovan, så ta kontakt med din kontaktperson eller vår supportavdelning så kan de hjälpa dig vidare. Övriga nyheter finner du i det bifogade dokumentet. Nästa release, version 2014.Q4, släpps i december och då återkommer vi med fler nyheter. Med vänlig hälsning Marie Lucander & Ulf Höglin, Produktledare 3L Pro 4

5 Nyheter RAPPORTKONTOPLANSAVVIKELSE VID UTSKRIFT AV SIE-FIL & MOMSRAPPORT (15773) Inställning finns nu för att kunna styra vilken rapportkontoplan som defaultmässigt skall föreslås vid skapande av momsrapporten samt skapande av SIE-filer (vilket påverkar varifrån SRU-koder till filerna kommer hämtas). Inställningen (system- och företagsnivå) finns under redovisning där avvikande rapportkontoplansval anges. Anges ingen rapportkontoplan, så fungerar programmet som tidigare (dvs den föreslår från styrparametrar redovisning). ÅTERRAPPORTERING AV LEVERANTÖRSBETALNINGAR I samband med utveckling av stöd för filformatet Corporate File Payments (CFP) har några generella förändringar gjorts av layouten på den rapport som skapas vid filinläsningen i Återrapportering av leverantörsbetalningar. Förändringarna är dels gjorda för anpassningen till CFP, dels för att öka spårbarheten i samband med att poster avvisas. NY RAPPORT: FUNKTIONSINDELAD RESULTATRÄKNING (15770) Rapporten baseras på en funktionell indelning av vald konteringskod i 3L Pro. Vilken konteringskod man använder för denna indelning sätts i 3L Pro-inställningar under Programinställningar Redovisning. OBS! När man väl använt funktionsindelningen för en konteringskod bör man inte utan hjälp ändra till annan konteringskod. 5

6 FUNKTIONSINDELNING Till vilken funktionsindelning konteringskoden ska höra registreras i resp. registerformulär. I formuläret kan namn på nya funktionsindelningar ges genom att begära översikt i fältet och därefter välja Ny post. DEFINITION AV RAPPORT När funktionsindelning är gjord är nästa steg att definiera rapporten med sina olika avsnitt. Ingången i menyn finns under Redovisning Rapporter och definition av rapport finns som funktionsknapp. Rapporten definieras i olika avsnitt där man anger vilka funktionsindelningar, separerade med kommatecken, som skall höra till resp. avsnitt. Varje avsnitt är också kopplad till en rapportkontoplan där rubriker och summeringar kan anges på vanligt sätt. 6

7 Rapportkontoplanen ger också vilka konton som skall tas med i avsnittet och i vilken ordning de ska presenteras. I fältet Summera avsnitt kan en text för en summering i rapportkontoplan anges. Texten ersätter strängen $BYT$ då den förekommer i texten för någon summering som finns i rapportkontoplanen. Detta för att kunna använda samma rapportkontoplan för flera avsnitt där det enda som skiljer är texten för en summering. Textfältet längst till höger, Summera mellan avsnitt, är benämning för en kumulativ summering som finns mellan varje avsnitt. Om fältet lämnas blankt utesluts också summeringen från rapporten. Det går att lägga upp flera rapportdefinitioner och för att underlätta att välja rätt rapport då utskrift skall startas kan man använda knappen Förvalt rapportval. Det rapportval som för tillfället är valt i urvalsbilden sparas då som ett defaultvärde för aktuellt företag och kommer att föreslås också nästa gång man ska skriva rapporten. KONTROLL AV RAPPORTSDEFINITION Den tredje knappen, Kontroll av rapportdef, kontrollerar den rapportdefinition man skapat. Man kan av misstag valt en kombination av konto och konteringskod så att den dyker upp 2 gånger i rapporten eller att den överhuvudtaget inte förekommer i rapporten. Vissa kombinationer, t.ex. där man konterat konton som bara berör internredovisning, visas också på listan och en egen bedömning om det är Ok måste göras. 7

8 Urvalsbilden för rapporten liknar de urval som kan göras för den ordinarie resultaträkningen. Endast ett fåtal kolumner ingår i kolumnvalet och om man vill ha jämförelsesiffror mot budget- och/eller föregående års värden kan detta väljas under knappen Kolumnval. Rapportexempel: 8

9 SÖKA PÅ VERIFIKATIONSTEXT (15701) I urvalet huvudboken och huvudboken per redovisningskod kan man nu söka på verifikationstext eller del av verifikationstexten. INTEGRATION CAPIFAST (15794) Integrationen till Capifast har kompletterats med ett nytt fält <forlangt_tom>. Fältet innehåller information om det framräknade datumet för hur länge kontraktet är förlängt. BALANSRAPPORT: PROJEKTSTYRNING (15795) Ny balansräkning återfinns under projektstyrning. Den tidigare balansrapporten återfinns precis som tidigare under redovisning/rapporter. Den nya balansrapporten är mera anpassad för projekthantering och kan tas ut på projektnivå med möjlighet till summering på huvudprojektnivå. Grupperingsmöjlighet finns även på en andra koddel, då en andra koddel valts. Rapporten har samma filtreringsmöjligheter som dagens rapport Projektresultat och innehåller även klienthantering. 9

10 KUNDFAKTUROR SOM UNDANTAS FRÅN PÅMINNELSEHANTERING (15793) Specifika Kundfakturor som ej skall faktureras ränta eller skickas påminnelser/krav på kan nu undantas på ett enkelt sätt. Väljer man att markera detta under övriga funktioner så gäller undantaget den specifika valda fakturan och inte för kunden generellt. 10

11 Nordeas Corporate File Payments (CFP) Corporate File Payments (CFP) används för att skicka betalningsuppdrag till banken. Via CFP kan betalningar utföras från Plusgiro eller IBAN-konto. Inom Sverige kan betalningar skickas till plusgiro, bankgiro, bankkonto eller utbetalningskort. Till utlandet kan betalning ske till bankkonto eller via check till betalningsmottagaren. LEVERANTÖRSBETALNINGAR I 3L PRO VIA CFP Från 3L Pro 2014.Q3 kan leverantörsbetalningar skickas via CFP. Plusgiro-betalningar ersätts av CFP, men kommer under en övergångsperiod att finnas kvar. I detta dokument beskrivs hur register i 3L Pro ska vara uppsatta och hur 3L Pro ska användas vid betalningar via CFP. ATT BYTA TILL CFP FRÅN PLUSGIRO (FAKTURABETALNINGSSERVICE) ÄR TVUNGET Plusgiro-betalningar, eller rättare benämnt fakturabetalningsservice, kommer att utgå ur Nordeas sortiment. Vid årsskiftet 2014/2015 kommer alla återrapporteringsfiler att komma i CFP-format. 3L Pro kan från 2014.Q3 själv analysera filer från Nordea för att kunna hantera dem rätt. Även om det går bra att skicka betalningar i det gamla formatet under ytterligare en tid, sker en viktig förändring bevakning av kreditnotor flyttas från banken till avsändande system. Detta gäller även för CFP. Av detta skäl, rekommenderar vi ett byte från fakturabetalningsservice till CFP snarast möjligt. 3L Pro hanterar bevakningen vid CFP, men inte vid fakturabetalningsservice. Vår avsikt med bytet från fakturabetalningsservice till CFP är att det ska gå så smidigt som möjligt. Dina register kan redan nu vara helt anpassade, men vi rekommenderar att du tillgodogör dig detta dokument. Byte till CFP sker i samverkan mellan dig, banken och oss. VIKTIGT! OM DU HAR KREDITNOTOR SOM LIGGER FÖR BEVAKNING När Nordea lägger om ditt företag från fakturabetalningsservice till Corporate File Payments kommer de att översända en lista med de kreditnotor som eventuellt ligger för bevakning. I och med omläggningen upphör denna bevakning. I 3L Pro måste du ta bort dessa betalningsposter för att 3L Pro ska kunna ta över bevakningen och framför allt för att kreditnotorna ska kunna utnyttjas. Sök fram utskrivna betalningar i Visa/ändra skapade betalningar. Öppna (dubbelklick) de kreditnotor som banken kastat ut och ta bort dem med F6/Radera. 11

12 VIKTIGT! OM DU IDAG SKICKAR BANKGIROBETALNINGAR VIA PLUSGIRO I den nya lösningen för CFP behöver inte (ska inte) leverantörer, som ska betalas via bankgirot, märkas upp med speciellt betalningssätt. Beträffande betalningssätt ska de se ut på samma sätt som Plusgiro-leverantörerna. CFP-lösningen bedömer hur betalningen ska gå till utifrån inmatat data på leverantören. Se vidare avsnitt Leverantörer. För att inte behöva märka om alla leverantörer finns en smidigare lösning för att bankgirobetalningarna även ska gå med i CFP-filen. Ändra typen på betalningssättet för bankgiro till Plusgiro / Corporate File Payments. Om du kör klienthanterat, kan du med fördel göra detta från huvudbolaget och svara ja på att uppdatera klienter. 12

13 INFORMATION OM AVSÄNDANDE FÖRETAG Organisationsnummer, landtillhörighet och korrekt basvaluta måste finnas. Landkod måste följa tvåställig ISO-standard. Om basvalutan är felaktig, kan du själv ändra den om företaget saknar verifikat. I annat fall behöver du hjälp av Vitec med konvertering och valutaomräkning. STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER Om betalningar ska gå från ett plusgirokonto, så ska det anges i Styrparametrar leverantörer. Om plusgirokonto saknas och/eller betalningar önskas gå från ett annat bankkonto, utelämnas plusgironummer. IBAN-konto måste då istället anges i valutakodregistret för företagets basvaluta. Se vidare Valutakoder. VALUTAKODER Valutakoderna måste följa ISO-standard (SEK, EUR osv.). Viktigt! Kontrollera att inga felaktiga koder finns och används på någon leverantör. Korrigera i sådant fall och ta bort eventuella felaktiga koder för att undvika missöden. Valutakoderna ligger generellt (formulärets övre del) för samtliga företag. Den nedre delen kan användas för företagsspecifikt data. För CFP är markerade fält användbara. 13

14 Om plusgirokonto inte kan/ska användas som avsändande konto måste önskat IBAN-konto anges i Bankkontonummer för företagets basvaluta. Betalningar, som skickas i annan valuta än företagets basvaluta, kan gå från annat IBAN-konto om så önskas. För den/de valutor ett valutakonto finns, anges IBAN-kontot. Obs! Förutsätter att IBANkontot har samma valutakodning som valutan den anges på. I praktiken innebär detta bl.a. att ingen växling behöver göras av banken i samband med betalning. Obs! Landskod måste anges i samband bankkontonummer för att kunna spara. Används inte vid CFPbetalning, men det går inte att avgöra i detta formulär om det behövs eller inte. Not 1. Ange IBAN-kontot utan åtskillnadstecken såsom punkt, mellanslag, bindestreck. Not 2. Om leverantörsfakturan har en valutakod <> *, så hämtas bokföringskonto från valutakoden (om > 0) och används i stället för betalningssättets konto i samband med uppdatering av betalningar BETALNINGSSÄTT Minst ett betalningssätt måste finnas med typ Plusgiro / Corporate File Payments. Tips! Lägg upp nya betalningssätt i huvudbolaget vid klienthantering och svara ja på att kopiera till klienter. Notera att avvikande kontering från betalningssättet kan hanteras via valutakoden. Se vidare separat avsnitt. LANDKODER Landkoder måste följa tvåställig ISO-standard. FI = Finland, NO = Norge, SE = Sverige osv. Landkoder är ett gemensamt register för alla företag. Viktigt! Kontrollera att inga felaktiga koder finns och används på någon leverantör. Korrigera i sådant fall och ta bort eventuella felaktiga koder för att undvika missöden. Se vidare separat avsnitt om leverantörer. LEVERANTÖRER Leverantörsnamn bör givetvis alltid anges. Förövrigt visar markeringarna i bilderna data som valideras vid CFP. För mer detaljer se Inrikes respektive Utrikes betalning här nedan. 14

15 Betalningssätt och Utskrift på behöver bara anges om blandade betalningssätt används. Notera att betalningssätt lagras per företag. Vid revision av leverantör fås fråga om att kopiera företagsbundna uppgifter till övriga företag svara i regel ja på detta. Not. Vid övergång från fakturabetalningsservice till CFP behöver du inte röra Betalningssätt och Utskrift på. INRIKES BETALNING I CFP är en inrikes betalning en betalning som går inom Sverige. 3L Pro bedömer en betalning som inrikes om företagets landkod är SE (se separat avsnitt) och leverantörens landkod är * (= <ingen>) eller SE (Sverige). Om betalning till plusgiro måste valutakod på leverantör vara * (= <ingen>), SEK eller EUR. Om betalning till bankgiro, kontoinsättning eller utbetalningskort, måste valutakoden vara * (= <ingen>) eller SEK. Inrikes betalning kan ske till plusgiro, bankgiro, bankkonto eller utbetalningskort enligt följande turordning: Om Plusgirokonto är angivet sker betalning till plusgiro 1) Om Bankgirokonto är angivet sker betalning till bankgiro 2) Om uppgifter för kontoinsättning finns sker betalning till bankkonto. 3) Om adress finns (kontroll sker mot postort), sker betalning via utbetalningskort. Kontrollfunktioner finns, så att ingen betalning skickas, om samtliga ovanstående uppgifter saknas. LEVERANTÖRER, FLIK ÖVRIGT Vid inrikes betalning ska du i regel bara röra flik övrigt om betalning ska ske till bankkonto. I undantagsfall också valuta. 1) I dropp-lista välj Kontoinsättning 6) Ange clearingnummer, ett blanksteg och kontonummer. Om blanksteg saknas mellan clearing och kontonummer, kommer de fyra första positionerna att användas som clearing. Att utelämna blanksteg är inte riskfritt, då Swedbank har femställiga clearingnummer. Viktigt! Använd i övrigt inga åtskillnadstecken. Ingen kontroll eller rensning sker i 3L Pro. 15

16 UTRIKES BETALNING 3L Pro bedömer en betalning som utrikes om leverantörens land är något annat än * (= <ingen>) eller SE (Sverige). Betalning kan ske via SWIFT (kontoinsättning via utländsk bank) eller via check. Grundförutsättningar i 3L Pro: Vid SWIFT måste BIC (SWIFT -adress) och bankkontonummer vara angivet. Vid check måste adress finnas på leverantörenen (kontroll sker mot postort). LEVERANTÖRER, FLIK ÖVRIGT 1) Ange Check/cash till bet. Mottagare (= check) eller Via utländsk bank till bet. mottagaren (= SWIFT/kontoinsättning i utländsk bank). 3) Ange i vilken valuta betalningar ska skickas till betalningsmottagaren (mottagande valuta). Förslagsvis i den valuta leverantören normalt utställer sina fakturor. 4) Ange betalningskod/riksbankskod. Då detta alltid måste finnas vid betalning från Sverige är det viktigt att ett standardvärde finns här. Undantag från detta kan anges vid registrering av leverantörsfaktura. Resterande endast vid Via utländsk bank till bet. mottagaren : 2) Välj Normal eller Expressbetalning. 5) Bic / SWIFT-adress 6) Mottagarens kontonummer (eller IBAN). Viktigt! IBAN / kontonummer ska alltid anges utan åtskillnadstecken såsom punkt, mellanslag, bindestreck. Finns IBAN ska IBAN användas. 7) Mottagarbankens namn, inte obligatoriskt. I de fall IBAN inte används är det för vissa länder obligatoriskt att ange bankkod. Bankkod registreras först i fältet Bankkontor (7). Om banknamn också är känt, så lägg till ett blanksteg efter bankkoden och skriv därefter banknamnet. Bankkod ska alltid inledas med //. Bankkoden innehåller ett antal siffror. Om koden innehåller fler än sex siffror, ska bara de första sex anges. Exempel: LEVERANTÖRSFAKTURA Om leverantören är märkt som OCR-leverantör, kan ett OCR-nr anges på fakturaregistreringsbilden. Om OCR-nr finns i fakturan skickas detta i betalningsfilen, som information till betalningsmottagaren, i stället för fakturaid. I relationsträdet på fakturan kan ett extra meddelande anges. Detta meddelande skickas till leverantören, utöver fakturaid/ocrnr, vid betalning via Plusgiro, Bankgiro, utbetalningskort och vid utlandsbetalning. I de fall kreditnotor utnyttjas, skickas inte meddelandet, då detta inte är tillåtet. Meddelandet begränsat till 50 tecken (CFP tillåter fler, men f.n. inte 3L Pro-databasen). 16

17 SKAPA BETALNINGSFIL Till skillnad mot Återrapportering av leverantörsbetalningar finns här separata val för Plusgiro respektive Corporate File Payments. Detta beroende på att skifte måste kommuniceras med banken. Vid CFP skickas inrikes och utrikes betalningar i samma fil. Utöver val av CFP bör mapp/bibliotek för CFP-filer sparas till inställningar i samband med uppstart av CFP. Se Inställningar lite längre ned. CFP-filer namnsätts av 3L Pro enligt följande: CFP_PO3_3LPro_ yyyymmddhhmmss.txt KVITTENSEN När en fil skapats/försökt skapas, skrivs ett kvitto. Kvittot redovisar en till fyra grupper av information. Den första gruppen redovisar totalt belopp och antal fakturor per företag och varje unik valutaficka (avsändande valuta + mottagande valuta), som skrivits till filen. Övriga tre grupper finns dels för att få hjälp med att lösa problem, dels för att kunna stämma av totaler. Om det finns kreditnotor med outnyttjat belopp, redovisas ett avsnitt med restbeloppet per kreditnota. Betalningsposter som saknar uppgifter för att kunna skrivas till filen, skrivs i ett avsnitt. Om enskilda betalningsposter är korrekta, men att de bidrar till att hamna utanför reglerna för CFPfiler, skrivs dessa i ett avsnitt. Exempel: 17

18 ÅTGÄRDSFÖRSLAG VID UTANFÖR BEGRÄNSNINGAR I FILFORMATET Vid utbetalningskort, kontoinsättning och utlandsbetalning måste summan av betalningsuppdraget vara större än noll. Om betalningsuppdraget bara består av en debetfaktura eller även också en eller flera kreditnotor, så godkänn dessa manuellt och meddela leverantören på annat sätt. Vid inrikes utbetalningskort och kontoinsättning är det inte tillåtet med kreditnotor. 1. Ta bort de skapade betalningarna. 2. Ange betala endast på debetfakturan; spärra kreditnotan; använd OCR-text eller meddelande på debetfakturan för att visa att betalningen avser flera fakturor. Not. Vid kontoinsättning skickas endast 20 tecken till konto i Nordea och 12 tecken till övriga banker. 3. Kör om betalningsrutinen. 4. Ta bort betala endast och spärr; skapa betalningar och godkänn dem manuellt. Vid utlandsbetalning får ett betalningsuppdrag max innehålla fyra sammanhållna debet och kreditposter. I 3L Pro uppstår problemet om fler än tre kreditnotor försöker nyttjas mot en debetfaktura. Ta bort en eller flera skapade betalningar för kreditnotor för att uppfylla regelverket. Vid inrikes betalning får ett betalningsuppdrag max innehålla 300 sammanhållna debet och kreditposter. I 3L Pro uppstår problemet om fler än 299 kreditnotor försöker nyttjas mot en debetfaktura. Ta bort en eller flera skapade betalningar för kreditnotor för att uppfylla regelverket. ÅTGÄRDSFÖRSLAG VID OBLIGATORISKA UPPGIFTER SAKNAS Läs hela detta dokument och se över allt relaterat registerdata. Skriv därefter ut betalningar på nytt. Om du har gjort allt rätt, så hamnar nu de tidigare icke utskrivna betalningarna i fil, som kan skickas till banken. 18

19 ÅTGÄRDSFÖRSLAG VID OUTNYTTJADE KREDITNOTOR (RESTBELOPP) Outnyttjade kreditnotor blir oskapade och kommer därför att återkomma vid nästa betalningskörning (inklusive betalningsförslag). Bevakningen av kreditnotor i 3L Pro är för evigt bevakningsdatumet i leverantörsfakturan saknar betydelse. Om du vet att inga mötande debetfakturor kommer att dyka upp i närtid, så begär återbetalning från leverantören. När så sker, godkänn den skapade betalningen manuellt. NÄR BANKEN PROTESTERAR 3L Pro utför ett antal kontroller och undantag för att skapad fil alltid ska tas emot av banken. 3L Pro klarar inte allt och skulle det vara så att banken inte godtar alla betalningsuppdrag, skapas en s.k. POR-fil cirka fem minuter efter det att betalningsfilen är inskickad. POR-filen innehåller de betalningsuppdrag banken inte accepterat. POR-filen kan läsas in via Återrapportering av leverantörsbetalningar. Du får då ut en läsbar journal utifrån filens innehåll. Om 3L Pro kan identifiera betalningarna, kommer dessa få ändrad status från Utskriven till Ej utskriven. Korrigera problemen och skapa därefter en ny fil. BEVAKNINGSFUNKTION FÖR KREDITNOTOR Om du har kreditnota med stort belopp och vanligtvis debetfakturor med små belopp, bör du ha i åtanke hur nyttjandet av kreditnotor går till. Kreditnotor och debetfakturor läggs i två högar. Bägge högarna sorteras i tur och ordning på företag, leverantörsid, betalningsdag, fakturaid alternativt OCR-id (om detta finns). Därefter går 3L Pro igenom kredithögen i tur och ordning och försöker hitta debetfaktura/-or att nyttja dessa mot också det i tur och ordning. M.a.o. så utnyttjas kreditnotor så snart det går, vilket är bra ur likviditetssynpunkt. Om vi återgår till scenariot med en stor kreditnota och vi vill förhindra att den splittas många gånger mot små debetfakturor, så sätt ett tidigt förfallodatum både på den stora krediten och dito på en eller flera motsvarande stora debetfaktura/-or. INSTÄLLNINGAR Ange mapp/katalog där CFP-filer ska lagras. Ange 8 för att CFP ska vara förvalt vid start av programmet. 19

20 ÅTERRAPPORTERING AV LEVERANTÖRSBETALNINGAR Via det markerade alternativet kan tre återrapporteringsformat läsas in Plusgiro / Fakturabetalningsservice; CFP debiteringsbesked; CFP återrapportering av felaktiga betalningar. När en fil väljs, scannar 3L Pro av den och ändrar bilden utifrån identifierat innehåll: Vid Starta hanteras filen därmed utifrån sitt innehåll. Förutom att journal skrivs ut, så godkänner de två första alternativen betalningar. Det tredje alternativet ändrar betalningens status från utskriven till skapad. INSTÄLLNINGAR Plusgiro och Corporate File Payments delar på mapp/katalog för återrapporteringsfiler. Förvalt värde för Bankgiro / Plusgiro / Corporate File Payments kan styras. 20

21 Databasförändringar mellan 3L Pro 2014.Q2 & 2014.Q3 I följande tabell beskrivs de databasförändringar som gjorts mellan release av 3L Pro 2014.Q2 och 3L Pro 2014.Q3. Objekttyp Namn / Klartext Händelse Tabell AKATG_FTG.Företagsknutna åtgärder för anläggningar och komponenter Ny kolumner PROJEKT char(10) och DEBITERAS smallint. Används för att kunna fakturera driftorder. FINDEL Funktionsindelning Ny tabell. För att tilldela en funktionsindelning till en redovisningskod. FIRAPP + FIRAPPRAD Rapportdefinitioner Nya tabeller. Rapportdefinitioner för en funktionsindelad resultaträkning 21

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q2

Nyheter 3LPro 2015.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Manual dinumero Klient

Manual dinumero Klient Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Start dinumero Klient... 3 1.1. Inloggning... 3 1.2. Välj företag... 3 2. Programuppbyggnad... 5 2.1. Fakturalista... 5 2.2. Knapprad... 6 2.3. Fakturabild...

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

Skattemässiga avskrivningar på byggnader

Skattemässiga avskrivningar på byggnader INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skattemässiga avskrivningar på byggnader Till nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77

Läs mer

Handbok Leverantörsreskontra

Handbok Leverantörsreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Leverantörsreskontra Handbok LR Regionfastigheter 1 (47) Leverantörsreskontra Översikt...3 Vad händer i redovisningen?...4 Fakturastatus...5 Leverantörsregister...5

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyhetsdokument Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Referensmanual Leverantörsreskontra

Referensmanual Leverantörsreskontra Referensmanual Leverantörsreskontra Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer