Inredningskatalog Vinthundsgatan Etapp 4 Järvastaden, Sundbyberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inredningskatalog Vinthundsgatan Etapp 4 Järvastaden, Sundbyberg"

Transkript

1 Inredningskatalog Vinthundsgatan Etapp 4 Järvastaden, Sundbyberg

2 Innehållsförteckning 3 Den oslagbara känslan 4 Allmänna förutsättningar 5 Inredningsval 6 Planlösningsändringar 7 Elinstallationer 8 Köksinredning 12 Vitvaror 17 Våtrum 19 Innerdörrar 20 Väggar 21 Kakel och klinker 25 Garderober 27 Egna anteckningar 2

3 Den oslagbara känslan Grattis till ditt nya hem och välkommen till Skanskas värld! Det är något allderles spediellt med att flytta in i ett sprillans nytt hem. Den oslagbara känslan när du för första gången kliver över tröskeln och möter allt det nya, allt det rena och oanvända! Husen på Vinthundsgatan är noga genomtänkta och planerade för att pasa just dig och dina behov. Vi har tänkt på alla viktiga detaljer som t.ex. arbetsytor i köket, förvaring och plats för andrum och hobbies. Husen har en väldigt fin och harmonisk originalinredning med hög standard som vi är väldigt stolta över. Men vi förstår också att du och din familj vill sätta er egen personliga prägel på huset. Idenna katalog hittar du vad som ingår i ditt nya hem och vilka tillvalsmöjligheter som finns. Till din hjälp för frågor och rådgivning finns din kundansvariga på Skanska Nya Hem till hands. Han eller hon svarar på eventuella frågor gällande vårt sortiment och våra produkter eller om du har andra frågor kring ditt nya boende. Har du inte fått kontaktuppgifternatill din kundansvarig så fråga din säljare efter dem. Lycka till! 3

4 Allmänna förutsättningar för äganderrätter I prislistan angivna priser omfattar leverans av vara eller material, erforderlig arbetskostnad samt gällande mervärdesskatt vid prislistans upprättande (25 %). Om ej annat angives avser priserna skillnaden mellan originalutförande och valt utförande. Ändringsarbeten av typ frånval, som totalt skulle ge en negativ prisförändring, är inte möjligt. Inredningsval måste alltid prismässigt överstiga eller vara lika med frånval. Det går således inte att få ett avdrag på kontraktssumman. Allt överblivet material är entreprenörens egendom. Entreprenören reserverar sig för att vissa varor kan utgå ur sortimentet, att tillverkare kan ändra utformning och modellbeteckning samt att varor kan bli så försenade att de inte kan monteras i rätt tid. Beställaren kommer i sådant fall få välja om han vill ändra sitt inredningsval till annan produkt från prislistan eller återgå till en produkt ur originalsortimentet. Om möjligt kan entreprenören också erbjuda en annan likvärdig produkt som inte finns med på prislistan. Om beställaren väljer annan produkt från prislistan eller annan likvärdig produkt som entreprenören erbjuder skall priskorrigering ske. Så snart entreprenören upptäcker att beställd produkt inte kan levereras eller är försenad, skall entreprenören lämna besked om detta till beställaren. Beställning av inredningsval skall, för att vara giltig, alltid göras skriftligt på därför avsett formulär med underskrift av beställare och entreprenör. Beställningen skall, för att angivna priser skall gälla, ske före angiven, senaste dag för beställning av inredningsval, så att erforderliga materialbeställningar och leveranser kan ske på planerat sätt utan produktionsstörning. Senare beställningar, om de med hänsyn till det aktuella produktionsläget kan utföras, kan medföra att ett högre pris måste uttagas. (070321) 4

5 Avtal Inredningsval 1 Tillvalen skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning vid den tidpunkt som för lägenheten kommer att fastställas som slutbesiktningstidpunkt enligt bostadsrättsföreningens avtal med Entreprenören. Beställaren kommer att kallas till slutbesiktning för att därvid beredas tillfälle att besiktiga tillvalsarbetena. 2 Skulle artiklar ur tillvalslistan vara utgångna eller försenade skall beställaren välja alternativ i tillvalslistan och motsvarande priskorrigering göras. Beställaren äger inte rätt att påfordra ändringar eller annat tillägg utöver vad som framgår av tillvalslistan. 3 Beställning av ändring eller komplettering av tillval enligt för projektet gällande prislista kan ej göras efter ovan angivet stoppdatum. Beställaren äger ej rätt att påfordra ändring eller komplettering av tillval efter detta datum. 4 Sker ändring eller komplettering av gjord beställning före stoppdatum debiteras en expeditionskostnad på 500 kr vid varje tillfälle för ändring eller komplettering. Vid beställning av ändring eller komplettering efter stoppdatum, om sådan kan tillgodoses, äger Entreprenören, utöver angiven expeditionskostnad och gällande prislista, även erhålla ersättning för merkostnader uppkomna p g a den sena beställningen. 5 Beställaren skall som förskottsbetalning till Entreprenören erlägga 20% av redovisad totalkostnad, vilket skall betalas mot faktura senast 30 dagar efter att denna avsänts av Entreprenören till Beställaren. Resterande belopp inklusive ev tillägg för ändringar mm skall, efter erhållandet av specificerad faktura, betalas före tillträde, förutsatt att tillvalsarbetena har färdigställts och beställaren dessförinnan beretts tillfälle att besiktiga tillvalsarbetena. 6 Betalningar skall ske till Skanska Nya Hem AB, Region Stockholm genom inbetalning till på fakturan angivet bank- eller plusgirokonto. Beställaren skall kunna styrka betalningarna med kvitto. Det är viktigt att fakturanummer, liksom projektets namn och ditt husnummer samt Skanskas projektnummer anges på inbetalningskortet. OBS! Vid nyckelutlämning skall kvitto på gjorda betalningar enligt ovan visas upp. Beställaren får göra avbeställning, såvitt avser icke utförd del av tillvalsbeställningen. Om Beställaren gör sådan avbeställning, är Beställaren, utöver ersättning för vad Entreprenören utfört av tillvalsbeställningen, skyldig att ersätta de merkostnader som avbeställningen medför för Entreprenören. Dylika merkostnader kan, utan att vara begränsade därtill, t.ex. vara kostnader för beställda, ännu inte levererade produkter, kostnader för återställande till grundutförande, kostnader för ändring av sådant standardsortiment där formellt tillval utöver grundutförande inte skett men där Beställaren gjort egna val etc. Härtill kommer, oavsett när avbeställningen sker och oavsett omfattningen av icke utförda arbeten, en fast administrationskostnad om kronor. Om Beställaren av någon anledning inte tillträder lägenheten eller låter meddela avsikten att inte tillträda lägenheten och någon avbeställning trots detta inte sker, är Beställaren, utöver överenskommen ersättning för Entreprenörens utförande av tillvalsbeställningen, skyldig att ersätta sådana merkostnader, exemplifierade ovan, som den uppkomna situationen medför för Entreprenören. Betalning av kostnader enligt denna punkt skall, om Beställaren inte tillträder lägenheten, ske senast 30 dagar efter att specificerad faktura avsänts av Entreprenören till Beställaren. 8 Förutom i detta avtal angivna villkor gäller även Allmänna förutsättningar i sortimentslistan. 9 Undertecknad beställer tillval enligt bifogade beställningsblad. (Med tillval avses i detta avtal även val ur standardsortiment). Om nu gällande mervärdesskatt ändras eller andra statliga och kommunala pålagor tillkommer eller ändras skall motsvarande kostnadsreglering ske. Entreprenören äger rätt att utan Beställarens godkännande överlåta detta kontrakt till annat bolag inom Skanska-koncernen. 5

6 1 Planlösningsalternativ Original planlösning För att se planlösningen över din bostad vänligen se projektbroschyr. 0 Inredningsval planlösning Plan 2 balkong ovanför uteplats på baksidan av huset. Balkongen placeras ovanpå burspråk på baksidan med utgång från stora sovrummets Franska balkong. Balkong Original vindsplan Inredd vind med: Parkettgolv i klarlackad ek. Gipsväggar med målad Microlit. Tak med målad Microlit. Golvlister i ek. Fönstersmyg i vitt. Halvvägg mot trappa med överliggare i ek. Synliga vitmålade hanbjälkar i tak. Takbelysning med 3 st. lamputtag, placerade i takkupor samt i mitten av taket. Inkl brytare. Radiatorer vid fönsterkupor. 6 st. stickuttag. 1 st. mediauttag. Ledstång i ek i trapphus. List över modulskarv i trapphus är vit. 0 6

7 2 Elinstallationer Då huset består av färdiga volymelement är det inte möjligt att lägga till eller ta bort eluttag. Original elinstallationer Placering av strömställare, el-, tv- samt telefondatauttag enligt elritning som du får av din säljare. Komfortvärme i golv vid klinkerytor i badrum och wc/dusch/tvätt. Komforfvärme i golv vid klinkerytor i entré. Eluppvärmd handdukstork i badrum och wc/dusch/tvätt. Infällda spotlights i tak i kök, badrum och wc/dusch/tvätt. Utebelysning vid entré samt baksida, Norlys Hamburg, svart. 0 Infällda spotlights i tak. Hamburg Inredningsval spotlights på vind 3 st lamputtag i takpå vind ersätts med 11 stycken spotlights inkl dimmer. 4 stycken spotlights i vardera takkupa samt tre stycken spotlights i mitten av taket. Spotlights 7

8 3 Köksinredning Lådor är fullutdragslådor med dämpning. Diskbänkskåp med aquastop och sidohängd avfallssortering. Takanslutning, sparksocklar och passbitar följer luckans färg. Till målade luckor är stomframkanten alltid vit. Handtag monteras lodrätt på skåp och vågrätt på lådor. Original köksinredning, leverantör Myresjökök Beklädnadssida, sockel, passbitar och skiva för spotlights är vita. Lucka Aspekt, vit. Laminatbänkskiva Zeus Antracit 0534, 30 mm med framkantslist i aluminium. Diskbänk Intra Atlantic AH142R. Handtag TH 103, cc 128mm. Monteras lodrätt på skåp och vågrätt på lådor. Bänkbelysning spotlights infällda i skiva. Blandare FM Matsson Garda med diskmaskinsavstängning. 0 Lucka Bänkskiva Kantlist Handtag Diskbänk Inredningsval kökslucka, leverantör Myresjökök Beklädnadssida, passbitar och skiva för spotlights är vita. Ramsö, vit Ven, vit Blenda, vit Glansö, högblank vit 8

9 Ramsö Glansö Ven 9

10 Inredningsval handtag, leverantör Myresjökök Handtag TH cc. Handtag TH cc. Handtag TH cc. Handtag TH cc. Handtag TH cc. Oborrade luckor. Original handtag levereras löst. TH88 TH63 TH104 TH28 TH60 10

11 Inredningsval bänkskivor, leverantör Myresjökök Val bland de 6 olika laminaterna nedan med kantlist enligt original. Massiv träbänkskiva i stavlimmad ek, rak framkant. Massiv träbänkskiva stavlimmad valnöt, rak framkant Ljusbrun Sandsten 0584 Svart Struktur 0535 Zeus Silver 0580 Beige Sandsten 0582 Mörkbrun Sandsten 0565 Svart River Wash Inredningsval diskbänk, leverantör Ifö i laminat i massiv Ifö Consert C24P-1135 Underlimmad diskbänk med avrinningsyta. Underlimmad diskbänk 11

12 4 Vitvaror Original vitvaror i kök, leverantör Siemens Vitvarupaket Glaskeramikhäll ET 651EE11E, 60 cm. Ramlös design. Inbyggnadsugn HB 23AB210S, vit. Varmluft, katalytisk rengöring. Inbyggnadsmicro HF 25M2(L,R)2, vit. Kylskåp KS 38RV11, vit. antibacteria, energiklass A. Frys GS 32NV23, vit. NoFrost. energiklass A. Diskmaskin SN 45E201SK, vit Spiskåpa LC 656GA40S, rostfri. 0 Häll Ugn Mikro Kyl Frys Diskmaskin Fläkt 12

13 Inredningsval vitvarupaket, leverantör Siemens Inbyggnadspaket Rostfri Glaskeramikhäll ET 651EE11E, 60 cm. Ramlös design. Inbyggnadsugn HB 23AB510S, rostfri. Varmluft, katalytisk rengöring. Inbyggnadsmicro HF 25M5(L,R)2, rostfri. Kylskåp KS 38KV64, rostfri. antibacteria. Energiklass A. Frys GS 32NV70, rostfri. NoFrost. Energiklass A. Diskmaskin SE 45E801SK, rostfri. Spiskåpa LC 656GA40S, rostfri. Häll Ugn Mikro Kyl Frys Diskmaskin Fläkt 13

14 Inredningsval Prestandapaket, leverantör Siemens Inbyggnadspaket Prestanda Vitt Inbyggnadshäll EH 651TE11E, ramlös design. Induktionshäll. Inbyggnadugn HB 73A4240S, vit, pyrolys självrengöring. Inbyggnadsmicro HF 25M2(L,R)2, vit. Kylskåp KS 38RA01, vit. antibacteria. Frys GS 32NA22, vit, NoFrost. Diskmaskin SN 65T051SK, helintegrerad. Spiskåpa LC 656GA40S, rostfri. Häll Ugn Mikro Kyl Frys Diskmaskin Fläkt 14

15 Inredningsval Prestandapaket, leverantör Siemens Inbyggnadspaket Prestanda Rostfritt (A-rostfri) Inbyggnadshäll EH 651TE11E, ramlös design. Induktionshäll. Inbyggnadugn HB 73A4540S, rostfri, pyrolys självrengöring. Inbyggnadsmicro HF 25M5(L,R)2, rostfri. Kylskåp KS 38RA93, rostfri. antibacteria. Frys GS 32NA96, rostfri, NoFrost. Diskmaskin SN 65T051SK, helintegrerad. Spiskåpa LC 656GA40S, rostfri. Häll Ugn Mikro Kylskåp Frys Diskmaskin Fläkt 15

16 Original vitvaror i tvätt, leverantör Siemens Tvättpaket (TB) Tvättmaskin WM 14Q461DN, 7 kg, centrifugeringsvarv max Energiklass A. Torktumlare WT 46E364DN, 7 kg, elektronisk fuktavkänning. Glaslucka. 0 Tvättmaskin Torktumlare Inredningsval vitvaror tvätt, leverantör Siemens Prestanda paket- Tvätt (TA) Tvättmaskin WM 16S772DN, 8 kg, centrifugeringsvarv max 1600, tidsfördröjning. Torktumlare WT 46S571DN, 8 kg, elektronisk fuktavkänning, ylleprogram. Tvättmaskin Torktumlare 16

17 5 Våtrum Planlösning kan du se på din badrumsritning som du får av din säljare. Observera att badrumsritningen endast visas schematiskt hur badrummet ser ut. Kakelplattor, exakta mått osv. går ej att utläsa från denna ritning. Original badrum övervåning Wc-stol Golvstående, vit, Ifö. Badkar BK-PRO, vit frontfritt i emaljerad plåt. Ifö Kommod med porslinstvättställ 60 cm, vit med lådor, Myresjökök. Blandare på tvättställ, FM Matsson Garda. Termostatblandare Garda med väggfäste, duschslang samt munstycke i krom, FM Matsson. Spegel 60x90 cm, vit ljusrampslist med spotlights, Myresjökök. Toalettpappershållare, matt krom Smedbo. Handdukshängare, matt krom Smedbo. Klädkrok, matt krom Smedbo. Eluppvärmd väggmonterad handdukstork, krom. 0 Toalettpappershållare, handdukskrokar och klädkrok levereras löst, omonterat. Toalettpappershållare Handdukskrokar Klädkrok Wc-stol Handdukstork Kommod och spegel med ljusramp Badkar Blandare 17

18 Original wc/dusch/tvätt entréplan Wc-stol Golvstående, vit, Ifö. Duschdörrar Niagara 80x80 cm, invikningsbara glasdörrar i klarglas med matt silverprofil. Golvstående porslinstvättställ på konsol Ifö Sign. Blandare på tvättställ, FM Matsson Garda. Termostatblandare Garda med väggfäste, duschslang samt munstycke i krom, FM Matsson. Spegel 60x90 cm, vit ljusrampslist med spotlights, Myresjökök. Toalettpappershållare, matt krom Smedbo. Handdukshängare, matt krom Smedbo. Klädkrok, matt krom Smedbo. Eluppvärmd väggmonterad handdukstork i krom. 0 Toalettpappershållare Handdukskrokar Klädkrok Wc-stol Handdukstork Duschdörrar Tvättställ Blandare 18

19 6 Innerdörrar Original innerdörrarar, leverantör Swedoor Easy, vit slät. Dörrtrycke Randi 7021, borstad rostfri. 0 Innerdörr Trycke Inredningsval innerdörrar, leverantör Dooria Nice, vit med ram Nice GWT130, vit med ram samt ett runt fönster frostat med vitt foder. (Gäller endast badrum.) /st /st Nice vit med ram Nice vit med runt fönster 19

20 7 Väggar Original väggfärg Samtliga rum målas på gips i Stockholmsvit NCS S 0502-Y. Observera att exakt kulör inte i tryck. För att se exakt kulör vänligen se NCS-prov hos en färghandlare eller i vår sortimentsbutik. 0 NCS S 0502-Y 20

21 8 Kakel och klinker Original klinker i entré, leverantör Sweden Trade/M2 Exakt kulör kan ej återges i denna broschyr. Vi fogar alltid med ljusgrå fog på väggar och grå fog på golv. Sober, svart 30x30 cm. 0 Sober svart Inredningsval klinker i entré, leverantör Sweden Trade/M2 Sober, grå 30x30 cm. Sober, brun 30x30 cm. Exklusiv, svart 30x30 cm. Exklusiv, grå 30x30 cm. Sober grå Sober brun Exklusiv svart Exklusiv grå 21

22 Original kakel i kök, leverantör Sweden Trade/M2 Observera att exakt kulör och struktur inte kan återges i tryck. För att se exakt kulör vänligen se varuprover. Klinker på golvet fogas med grå fog. Vi fogar alltid med ljusgrå fog på väggar och grå fog på golv. Stänkskydd ovan diskbänk och bänkskiva i kök. Kaklet sätts upp bakom väggmonterad spiskåpa. Vit 10x30 cm. Monteras liggande md rak sättning. 0 Inredningsval kakel i kök, leverantör Sweden Trade/M2 Ljusgrå 10x30 cm. Monteras liggande md rak sättning. Svart 10x30 cm. Monteras liggande md rak sättning. Ljusgrå 10x30 cm Svart 10x30 cm 22

23 Inredningsval kakel i kök, leverantör Sweden Trade/M2 Sober Sticks, svart 37x30 cm. Artnr: Sober Sticks, grå 37x30 cm. Artnr: Sober Sticks, brun 37x30 cm. Artnr: Svart Grå Brun Inredningsval kakel i kök, leverantör Sweden Trade/M2 Glans, vit blank 25x60 cm. Artnr: Glans, mörkt gråbeige blank 25x60 cm. Artnr: Glans, ljusbeige blank 25x60 cm. Artnr: Vit Mörkt Gråbeige Ljusbeige Inredningsval kakel i kök, leverantör Sweden Trade/M2 Okaklat stänkskydd. Vitmålad gipsskiva. Observera att detta tillval kräver vidare åtgärd av dig som kund då det inte finns någon fuktspärr ovan diskbänk och bänkskiva. 23

24 Original kakel våtrum, leverantör Sweden Trade/M2 Exakt kulör kan ej återges i denna broschyr. Vi fogar alltid med ljusgrå fog på väggar och grå fog på golv. Vit matt 25x40 cm. Monteras liggande. 0 25x40 cm Original klinker i våtrum, leverantör Sweden Trade/M2 Exakt kulör kan ej återges i denna broschyr. Vi fogar alltid med ljusgrå fog på väggar och grå fog på golv. Sober, svart 15x15 cm. 0 Sober svart 24

25 9 Garderober Original garderober, leverantör Myresjökök Entré: 2 stycken garderober om vardera 60 och 40 cm. 1 styck städskåp 60 cm. Föräldrasovrum: 2 stycken garderober 60 cm. 1 styck garderob 50 cm. 1 styck linneskåp 60 cm. Små sovrum: 1 styck garderob 60 cm i vardera rum. 0 Lucka Aspekt, vit. Handtag TH63 cc 128 mm, matt aluminium. Vit stomme. Placering enligt planritning. Alla skåp är fast monterade. Garderob Linneskåp Städskåp Lucka Aspekt, vit Handtag TH63 25

26 Inredningsval skjutdörrsgarderob, leverantör Elfa/Lumi Byte av befintliga garderober till skjutdörrsgarderob i entré. - Vita dörrar med silverprofil, bärlist, hängskenor, trådhylla på konsoler samt klädstång. - Spegeldörrar med silverprofil, bärlist, hängskenor, trådhylla på konsoler samt klädstång. Vita dörrar Spegeldörrar Inredningsval skjutdörrsgarderob, leverantör Elfa/Lumi Byte av befintliga garderober till skjutdörrsgarderob i stort sovrum. - Vita dörrar med silverprofil, bärlist, hängskenor, trådhylla på konsoler samt klädstång. - Spegeldörrar med silverprofil, bärlist, hängskenor, trådhylla på konsoler samt klädstång. Vita dörrar Spgeldörrar 26

27 10 Egna anteckningar 27

28 28

29 Råsundavägen 2, Solna Växel:

Inredningskatalog Lägenhetstyp L. Sopranen, Malmö Live

Inredningskatalog Lägenhetstyp L. Sopranen, Malmö Live Inredningskatalog Lägenhetstyp L Sopranen, Malmö Live Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta lite

Läs mer

Originalsortiment Eksluttningen, Alingsås

Originalsortiment Eksluttningen, Alingsås Originalsortiment Eksluttningen, Alingsås Vägen till ett personligt hem 2011-06-15 Innehållsförteckning 4 Den oslagbara känslan 5 Planlösning 5 Elinstallationer 6 Köksinredning 7 Vitvaror 10 Badrumsinredning

Läs mer

Inredningskatalog Originalinredning. Västermalms Atrium

Inredningskatalog Originalinredning. Västermalms Atrium Inredningskatalog Originalinredning Västermalms Atrium Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta lite

Läs mer

Inredningskatalog Fredriksdalskajen. Fredriksdal

Inredningskatalog Fredriksdalskajen. Fredriksdal Inredningskatalog Fredriksdalskajen Fredriksdal Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta lite mer

Läs mer

Inredningsval Ubåten

Inredningsval Ubåten Inredningsval Ubåten Originalsortiment Bo-Hus står för kvalitet. När vi bygger våra kundanpassade hus använder vi oss alltid av välkända och främst svenska underleverantörer som håller högsta tänkbara

Läs mer

Välkommen till Danska Parken

Välkommen till Danska Parken INREDNINGSVAL Välkommen till Danska Parken Kostnadsfria tillval Ni som har köpt ett hus i Danska Parken har möjlighet att göra ett antal inredningsval för att sätta er egen prägel på ert nya hem. Ni har

Läs mer

BRF BORGEN - UNIKT OCH BEKVÄMT BOENDE I KNEIPPEN SYD

BRF BORGEN - UNIKT OCH BEKVÄMT BOENDE I KNEIPPEN SYD BRF BORGEN - UNIKT OCH BEKVÄMT BOENDE I KNEIPPEN SYD STADSNÄRA OCH BEKVÄMT BOENDE I KNEIPPEN SYD. Här skapas ett nytt och attraktivt område där Brf Borgen kommer att vara en del i en bebyggelse med tilltalande

Läs mer

Brf MARTALLEN, INREDNINGSKATALOG

Brf MARTALLEN, INREDNINGSKATALOG Brf MARTALLEN, Midsommarkransen INREDNINGSKATALOG 1 DAGS ATT INREDA DIN NYA BOSTAD! På följande sidor presenteras Brf Martallens originalinredning. Det finns även en separat tillvalsfolder och där kommer

Läs mer

Kvarter 10 - ORIGINAL och FRIA VAL - 1 december 2015 INREDNINGSPROGRAM ORIGINAL & FRIA VAL

Kvarter 10 - ORIGINAL och FRIA VAL - 1 december 2015 INREDNINGSPROGRAM ORIGINAL & FRIA VAL INREDNINGSPROGRAM ORIGINAL & FRIA VAL Bilden är digitalt framtagen och visar ett exempel på kök i en 4 R o k lägenhet i Kvarter 10. Avvikelser kan förekomma. Produkter/ modeller som utgår kommer att ersättas

Läs mer

Din guide till ett personligt hem Fiskebäck Brygga Göteborg

Din guide till ett personligt hem Fiskebäck Brygga Göteborg Din guide till ett personligt hem Fiskebäck Brygga Göteborg Fiskebäck Brygga På väg mot ett nytt hem Så här fungerar inredningsvalen Den här broschyren är tänkt att hjälpa dig genom de beslut som krävs

Läs mer

Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad

Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 121 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 242

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 242 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 242 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

Inredningskatalog Lägenhetstyp C. Tenoren, Malmö Live

Inredningskatalog Lägenhetstyp C. Tenoren, Malmö Live Inredningskatalog Lägenhetstyp C Tenoren, Malmö Live 2 Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta lite

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 272

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 272 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 272 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

Annedals entré. Produktkatalog 3 rok A

Annedals entré. Produktkatalog 3 rok A Annedals entré Produktkatalog 3 rok A 2 Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta lite mer tid. Oavsett

Läs mer

Karusell 180 grader i hörnskåp

Karusell 180 grader i hörnskåp Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 342 Allmänt Golv Golv entré Golvsockel Vägg Tak Innerdörr Dörrtrycke Dörrfoder Högskåp i lägenhet Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Natursten, kalksten

Läs mer

HSB BRF KLOCKARängen INREDNING INREDARENS VAL. 2014-02-27, rev 2014-04-05

HSB BRF KLOCKARängen INREDNING INREDARENS VAL. 2014-02-27, rev 2014-04-05 HSB BRF KLOCKARängen INREDNING INREDARENS VAL 2014-02-27, rev 2014-04-05 INNEHÅLL Information om Inredarens val... 3 Inredarens val Generellt... 4 Inredarens val Hall, sov- och vardagsrum... 4 Inredarens

Läs mer

PRISLISTA BRF UTSIKTEN 2 INREDNINGSVAL. Lägenhet nr... Antal rum... Namn... Adress... Post nr... E-post... Telefon...

PRISLISTA BRF UTSIKTEN 2 INREDNINGSVAL. Lägenhet nr... Antal rum... Namn... Adress... Post nr... E-post... Telefon... PRISLISTA BRF UTSIKTEN 2 INREDNINGSVAL... Antal rum... Namn... Adress... Post nr... E-post... Telefon... VÄGGAR ALLMÄNNA VILLKOR Inom ramen för inredarens val kan du kostnadsfritt göra ett antal olika

Läs mer

Inredning. Resare Bengt. Brf Trollsländan

Inredning. Resare Bengt. Brf Trollsländan Inredning Resare Bengt Brf Trollsländan Innehåll Kök Köksluckor 5 Bänkskivor 6 Handtag 7 Diskbänkar och blandare 8 Spishällar och fläkt 9 Ugn och micro 10 Diskmaskin, kyl/frys 11 Bad Badrum snickerier

Läs mer

Inredning. Resare Bengt. Brf Trollsländan

Inredning. Resare Bengt. Brf Trollsländan Inredning Resare Bengt Brf Trollsländan Innehåll Så här går det till Kök Köksluckor 5 Bänkskivor 6 Handtag 7 Diskbänkar och blandare 8 Spishällar och fläkt 9 Ugn och micro 10 Diskmaskin, kyl/frys 11 Bad

Läs mer

Inredningskatalog Lägenhetstyp H1. Tenoren, Malmö Live

Inredningskatalog Lägenhetstyp H1. Tenoren, Malmö Live Inredningskatalog Lägenhetstyp H1 Tenoren, Malmö Live 2 Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta lite

Läs mer

Rumsbeskrivning. Penthousevåningar A 1401 B 1401 C 1401

Rumsbeskrivning. Penthousevåningar A 1401 B 1401 C 1401 Rumsbeskrivning Penthousevåningar A 1401 B 1401 C 1401 Fönster och fönsterdörr Innerdörr GENERELLT Målat Träfönster, karmar invändigt målade och utvändigt aluminiumklädda Slät, vit, dörrtrycke i rostfritt

Läs mer

KÖK. 4 Bänkbelysning, Chef Plus, 2 x 20W, vit. Exaktor. 1 Välj mellan dubbelho alternativt enkelho med vask. 2 Köksblandare, FM Mattsson 900.

KÖK. 4 Bänkbelysning, Chef Plus, 2 x 20W, vit. Exaktor. 1 Välj mellan dubbelho alternativt enkelho med vask. 2 Köksblandare, FM Mattsson 900. STANDARD INNEHÅLL DIN BOSTAD 4 KÖK 5 KÖK/VITVAROR 6 BAD/WC-DUSCH/WC 8 TVÄTT 10 KAKEL/KLINKER/BELYSNING 11 ÖVRIGT 12 PROCESSEN 14 TILLVAL 14 KONTAKTPERSONER 15 BETALNING AV TILLVAL 15 3 DIN BOSTAD När

Läs mer

Inredningsstandard för ditt nya hem. Välkommen till Väppeby Äng, Bålsta

Inredningsstandard för ditt nya hem. Välkommen till Väppeby Äng, Bålsta Inredningsstandard för ditt nya hem Välkommen till Väppeby Äng, Bålsta INNEHÅLL Inledning............................. 3 Ditt Kök.............................. 5 Standardval, kök......................

Läs mer

Inredningskatalog Lägenhetstyp 2701. Tenoren, Malmö Live

Inredningskatalog Lägenhetstyp 2701. Tenoren, Malmö Live Inredningskatalog Lägenhetstyp 2701 Tenoren, Malmö Live 2 Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta

Läs mer

Inredningskatalog Exempel inredning 3 rok. Uppsala Entré

Inredningskatalog Exempel inredning 3 rok. Uppsala Entré Inredningskatalog Exempel inredning 3 rok Uppsala Entré Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta lite

Läs mer

Inredningskatalog Inredningsval. Skogsbacken

Inredningskatalog Inredningsval. Skogsbacken Inredningskatalog Inredningsval Skogsbacken Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta lite mer tid.

Läs mer

Original och Fritt val Inredningsprogram Del I

Original och Fritt val Inredningsprogram Del I och Inredningsprogram Del I Produkter/ modeller som utgår kommer att ersättas av motsvarande likvärdig produkt. 1 Inredning Inredningsprogram När du köper en bostad i Brf Djurgårdsstaden ingår inredning

Läs mer

Lägg in framsidan här INREDNING. Dina val. Bara du bestämmer.

Lägg in framsidan här INREDNING. Dina val. Bara du bestämmer. Lägg in framsidan här INREDNING Dina val. Bara du bestämmer. 2018-2019 4 Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel. 5 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

BESTÄLLNING INREDNINGSVAL Brf. Åbrodden

BESTÄLLNING INREDNINGSVAL Brf. Åbrodden BESTÄLLNING INREDNINGSVAL Brf. Åbrodden 2015-07-03 Namn: Telefon: E-post: Lgh-nr: KULÖR VÄGGAR NCS S0502-Y Hall Standard Målat vit NCS S0502-Y Alt. Målat NCS S2005-Y40R Kök Standard Målat vit NCS S0502-Y

Läs mer

detta ingår entré PLAN Inredningsval hur går det till? Inredningsperiod Priser och betalningsvillkor gudö äng, haninge gudö äng

detta ingår entré PLAN Inredningsval hur går det till? Inredningsperiod Priser och betalningsvillkor gudö äng, haninge gudö äng GUDÖ GUDÖ inredning gudö äng inredningsval I denna folder visar vi vår inredning, kostnadsfria val och för radhusen i Gudö Äng. För radhusen finns en inredning framtagen, vilken ingår i den totala köpesumman.

Läs mer

Bo bra må bättre, i våra seniorbostäder. Välkommen till vårt inredningsprogram

Bo bra må bättre, i våra seniorbostäder. Välkommen till vårt inredningsprogram Bo bra må bättre, i våra seniorbostäder Välkommen till vårt inredningsprogram Välkommen till inredningsprogrammet INREDNINGSPROGRAMMET Inredningskatalog I din hand håller du inredningskatalogen som visar

Läs mer

Inredningskatalog Lägenhetstyp L. Tenoren, Malmö Live

Inredningskatalog Lägenhetstyp L. Tenoren, Malmö Live Inredningskatalog Lägenhetstyp L Tenoren, Malmö Live 2 Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta lite

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 152

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 152 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 152 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

standard och inredningsval. rambodal, smedby

standard och inredningsval. rambodal, smedby standard och inredningsval. rambodal, smedby Version 2» nyproducerade hus i Rambodal, smedby «Innehåll: Inredarens val: Kök sid 4 Wc/dusch plan 2 sid 8 Wc/dusch plan 1 sid 14 Övriga ytor sid 16 Tillval:

Läs mer

Inredningskatalog Exempel 4 rok. Fredriksdals Brygga

Inredningskatalog Exempel 4 rok. Fredriksdals Brygga Inredningskatalog Exempel 4 rok Fredriksdals Brygga 2 Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta lite

Läs mer

HSB BRF LANDMÄRKET INREDNINGSVAL

HSB BRF LANDMÄRKET INREDNINGSVAL HSB BRF LANDMÄRKET INREDNINGSVAL INREDNINGSVAL VALMÖJLIGHETER I ER NYA BOSTAD Till brf Landmärket har HSB tillsammans med inredare och arkitekt arbetat fram en stil och produkter som håller över tid med

Läs mer

Inredning och inspiration till ditt nya hem. Studio 256, Göteborg

Inredning och inspiration till ditt nya hem. Studio 256, Göteborg Inredning och inspiration till ditt nya hem Studio 256, Göteborg 256 möjligheter att bo som du lever Nu börjar det roliga. Att välja inredning är den del av resan som de flesta längtar till när man köper

Läs mer

BRF bryggan. Val & inredning

BRF bryggan. Val & inredning BRF bryggan Val & inredning 86 43HEM Välkommen att inreda din bostadsdröm Så är det äntligen dags att på riktigt börja ge dina inredningstankar liv och få konkreta material och färger att förhålla dig

Läs mer

BRF KÄRNHUSET. Val & inredning

BRF KÄRNHUSET. Val & inredning BRF KÄRNHUSET Val & inredning Välkommen att inreda din bostadsdröm Så är det äntligen dags att på riktigt börja ge dina inredningstankar liv och få konkreta material och färger att förhålla dig till i

Läs mer

Inredningskatalog Villa Bofink mall. Mörtnäshöjden

Inredningskatalog Villa Bofink mall. Mörtnäshöjden Inredningskatalog Villa Bofink mall Mörtnäshöjden 2 Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta lite

Läs mer

Brf Förstäven 2, Västerås. Inredningsstandard för ditt nya hem

Brf Förstäven 2, Västerås. Inredningsstandard för ditt nya hem Brf Förstäven 2, Västerås Inredningsstandard för ditt nya hem Innehåll Inledning............................. 3 Ditt Kök.............................. 5 Standardval, kök...................... 6 Ditt Badrum...........................

Läs mer

BOFAKTA. 10 bostadsrätter i Tingshuset, Alvesta

BOFAKTA. 10 bostadsrätter i Tingshuset, Alvesta BOFAKTA 10 bostadsrätter i Tingshuset, Alvesta Steg för steg Så här går det till att köpa bostadsrätt 1 Ta del av informationen i försäljnings- och bofaktafoldern om bostadsrätterna. 2 Studera planlösningarna

Läs mer

INREDNINGSVAL PRISLISTA BRF HATTMAKAREN. HSB där möjligheterna bor. Lägenhet nr...antal rum... Namn... Adress... Post nr... E-post... Telefon...

INREDNINGSVAL PRISLISTA BRF HATTMAKAREN. HSB där möjligheterna bor. Lägenhet nr...antal rum... Namn... Adress... Post nr... E-post... Telefon... PRISLISTA BRF HATTMAKAREN INREDNINGSVAL Lägenhet nr...antal rum... Namn... Adress... Post nr... E-post... Telefon... HSB där möjligheterna bor HSP Prislista Hattmakaren_NY.indd 1 2014-12-16 10:47 LÄGENHET

Läs mer

Sjötorps Ängar, Tygelsjö. Din guide till det personliga hemmet

Sjötorps Ängar, Tygelsjö. Din guide till det personliga hemmet Sjötorps Ängar, Tygelsjö Din guide till det personliga hemmet På väg mot ett nytt hem Den här broschyren är tänkt att hjälpa dig genom de beslut som krävs för att ditt nya hem ska bli precis som du vill

Läs mer

Ljusstaden. Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus

Ljusstaden. Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus Brf Picknicken i Kalmar Bofakta Parhus och Kedjehus Välkommen till Brf Picknicken i Kalmar. Nu bygger vi eleganta bostadsrätter i Ljusstadens mest citynära del. Kvarteret Picknicken blir en modern oas

Läs mer

Brf Ränndalen BOFAKTA

Brf Ränndalen BOFAKTA Brf Ränndalen BOFAKTA Ovan 3D-bild vy över trädgårdssida. Välkommen till Brf Ränndalen i Växjö. Vikaholm är Växjös gröna uppstickare bland bostadsområden. I kvarteret Ränndalen planerar vi för 14 st moderna

Läs mer

SÖDRA ROSENDAL. Val och inredning

SÖDRA ROSENDAL. Val och inredning SÖDRA ROSENDAL Val och inredning Välkommen att inreda din bostad i Södra Rosendal Så var det äntligen dags att på riktigt börja ge dina inredningstankar liv och få konkreta material och färger att förhålla

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 243

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 243 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 243 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

Inredningsval för ditt nya hem. Välkommen till Brf Råckringen, Vällingby Parkstad

Inredningsval för ditt nya hem. Välkommen till Brf Råckringen, Vällingby Parkstad Inredningsval för ditt nya hem Välkommen till Brf Råckringen, Vällingby Parkstad INNEHÅLL Inledning............................. 3 Kök för alla livets middagar................ 5 Detaljerna i köket......................

Läs mer

Inredningskatalog Lägenhetstyp M1. Tenoren, Malmö Live

Inredningskatalog Lägenhetstyp M1. Tenoren, Malmö Live Inredningskatalog Lägenhetstyp M1 Tenoren, Malmö Live 2 Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta lite

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 261

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 261 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 261 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

Inredningskatalog Radhus 3-plan. Örgryte Torp Radhus

Inredningskatalog Radhus 3-plan. Örgryte Torp Radhus Inredningskatalog Radhus 3-plan Örgryte Torp Radhus 2 Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta lite

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-04-18 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, ETAPP 2, RADHUS sid 2 (9) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, matplats/allrum, vardagsrum/matplats, förråd, wc/dusch, klädvård

Läs mer

INREDNINGSVAL. BRF KANOTISTEN, HÄGGVIK STRAND

INREDNINGSVAL. BRF KANOTISTEN, HÄGGVIK STRAND INREDNINGSVAL. BRF KANOTISTEN, HÄGGVIK STRAND » HEM SOM HÅLLER FÖR VERKLIGA LIV «Innehåll: Kök sid 4 Miljötips sid 7 Badrum/WC sid 8 Övriga ytor sid 12 Tillval sid 14 Länkar sid 26 Information sid 27 2

Läs mer

KÖK SKAPA DITT DRÖMKÖK

KÖK SKAPA DITT DRÖMKÖK Inredningsval - INREDNING SKAPA DITT DRÖM HANDTAG Handtag 31064 rostfritt cc 128. BÄNKSKIVA Platinum grey twist. Laminat, rak kant. LUCKA Vedum Annika Målad, slät lucka. DISKHO Underlimmad diskbänk med

Läs mer

BESTÄLLNING Polstjärnan, lägenhet 11302

BESTÄLLNING Polstjärnan, lägenhet 11302 STOCKHOLM TÄBY BESTÄLLNING Polstjärnan, lägenhet 11302 LÄGENHETSINNEHAVARE LÄGENHET 11302 PROJEKT Polstjärnan PROJEKTNR P.061542.1.5 NAMN Jun Xie ADRESS Syster Annas väg 21 19457 Upplands Väsby MOBILTELEFON

Läs mer

Kvarteret. Hornslandet. Materialval standard, val och tillval för fast inredning, vitvaror och väggar

Kvarteret. Hornslandet. Materialval standard, val och tillval för fast inredning, vitvaror och väggar Kvarteret Hornslandet Materialval standard, val och tillval för fast inredning, vitvaror och väggar VÄLKOMMEN TILL KVARTERET HORNSLANDET! SÄTT DIN EGEN PRÄGEL PÅ BOSTADEN Tecknar du avtal för en nyproducerad

Läs mer

Inredningskatalog Lägenhet E1102, E1202, E1302. Brf Hemmaplan

Inredningskatalog Lägenhet E1102, E1202, E1302. Brf Hemmaplan Inredningskatalog Lägenhet E1102, E1202, E1302 Brf Hemmaplan 2 Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert

Läs mer

Din möjlighet att påverka inredningen i Din nya bostad. Inredningsprogram för Riksbyggens Brf Stensjöberget Mölndal.

Din möjlighet att påverka inredningen i Din nya bostad. Inredningsprogram för Riksbyggens Brf Stensjöberget Mölndal. Din möjlighet att påverka inredningen i Din nya bostad Inredningsprogram för Riksbyggens Brf Stensjöberget Mölndal. Välkommen till inredningsprogrammet Vår ambition är att ge dig valfrihet att sätta en

Läs mer

INREDNINGSGUIDE. Brf Jublet Version 1, 2010

INREDNINGSGUIDE. Brf Jublet Version 1, 2010 INREDNINGSGUIDE Brf Jublet Version 1, 2010 VÄLKOMMEN TILL INREDNINGSGUIDEN Här kan du se hur din lägenhet kommer att vara inredd och utrustad. Den här guiden gör det förhoppningsvis enklare för dig att

Läs mer

Nära alla möjligheter. Brf Vildvinet. Här hittar du planritningar och situationsplan över alla våra lägenheter.

Nära alla möjligheter. Brf Vildvinet. Här hittar du planritningar och situationsplan över alla våra lägenheter. Nära alla möjligheter Brf Vildvinet. Här hittar du planritningar och situationsplan över alla våra lägenheter. Välkommen till brf Vildvinet Situationsplan och lägenhetsnummer 3 Planlösningar 1 rok 4 Planlösningar

Läs mer

Västermalmsterrassen, Kungsholmen. Prislista tillval. Vägen till ett personligt hem 2012-11-05. Lgh: Storlek: Kund: Tel: Mail:

Västermalmsterrassen, Kungsholmen. Prislista tillval. Vägen till ett personligt hem 2012-11-05. Lgh: Storlek: Kund: Tel: Mail: Västermalmsterrassen, Kungsholmen Prislista tillval Vägen till ett personligt hem 2012-11-05 Lgh: Storlek: Kund: Tel: Mail: Prislista för tillval Brf Västermalmsterrassen Detta är prislistan som kompletterar

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 271

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 271 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 271 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

Brf Iskristallen etapp 2 2011-03-08

Brf Iskristallen etapp 2 2011-03-08 Inredningskatalog etapp 2 Med reservation för ändringar Sida 1 Med reservation för ändringar Sida 2 Den oslagbara känslan Det är något speciellt med alldeles nya hem. Att gå in över tröskeln för första

Läs mer

Sida 1 Mina inredningsval Brf Söderläget Beställningslista

Sida 1 Mina inredningsval Brf Söderläget Beställningslista 2018-01-18 Sida 1 Kök Luckor till kökssnickerier Luckor Kök 5 Aspekt Kritvit, Marbodal, tillval Bänkskiva, 30mm Laminat Zeus Antracit 534, Marbodal, tillval Kantlist Rak framkantlist, Marbodal Handtag

Läs mer

Ta god tid på dig att bekanta dig med stilarna och alla möjligheter. Det är du som ska hitta hem.

Ta god tid på dig att bekanta dig med stilarna och alla möjligheter. Det är du som ska hitta hem. Stilval Hitta hem med stil Du formulerar dagens första och sista tanke i sovrummet, du njuter av ledighet i vardagsrummet och du lagar dina favoriträtter i köket. Hemmet är utan tvekan en viktig plats

Läs mer

Inredningskatalog Lägenhet D1001. Brf Hemmaplan

Inredningskatalog Lägenhet D1001. Brf Hemmaplan Inredningskatalog Lägenhet D1001 Brf Hemmaplan 2 Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta lite mer

Läs mer

Golv Golv entré Golvsockel Vägg Tak Innerdörr Dörr till klk Dörrtrycke Dörrfoder Högskåp i lägenhet. i skjutdörrsgarderober från ELFA.

Golv Golv entré Golvsockel Vägg Tak Innerdörr Dörr till klk Dörrtrycke Dörrfoder Högskåp i lägenhet. i skjutdörrsgarderober från ELFA. Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 333 Allmänt entré sockel Tak Innerdörr Dörr till klk Dörrtrycke Dörrfoder Högskåp i lägenhet Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Natursten, kalksten

Läs mer

Inredningskatalog Lgh G1101, G1201, G1301, G1401. Brf Hemmaplan

Inredningskatalog Lgh G1101, G1201, G1301, G1401. Brf Hemmaplan Inredningskatalog Lgh G1101, G1201, G1301, G1401 Brf Hemmaplan 2 Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert

Läs mer

Kvarter: Sjötungan 7 Brf: Sjötungan 7 Adress: Knäpparvägen 7. Byggnation av 2 st parhus A1 och A2 RUMSBESKRIVNING

Kvarter: Sjötungan 7 Brf: Sjötungan 7 Adress: Knäpparvägen 7. Byggnation av 2 st parhus A1 och A2 RUMSBESKRIVNING Kvarter: Sjötungan 7 Brf: Sjötungan 7 Adress: Knäpparvägen 7 Byggnation av 2 st parhus A1 och A2 RUMSBESKRIVNING 2015-11-11 Sida 1 av 14 Innehållsförteckning ALLMÄNNA ANVISNINGAR 3 YTSKIKT 3 HUS A, KÄLLARPLAN

Läs mer

Inredningskatalog Brf Soldäcket 2010-05-19

Inredningskatalog Brf Soldäcket 2010-05-19 Den oslagbara känslan Det är något speciellt med alldeles nya hem. Att gå in över tröskeln för första gången och möta allt det nya, allt det oanvända. Du blir först med att hänga in kläder i garderoben.

Läs mer

Leveransbeskrivning Attefallshus Eco partifönster

Leveransbeskrivning Attefallshus Eco partifönster Leveransbeskrivning Attefallshus Eco partifönster 1 Presentation 3 Bilder med ritning 4-6 Hall/Vardagsrum 7 Kök 9 Generellt 11 Badrum/Tvätt/Wc 12 Tak 14 Sektion 15 Ritning 17 I den här katalogen presenterar

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2006-05-16 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Kvarnskogen, Hustyp G NR: 4575 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Kvarnskogen, Hustyp G NR:4575 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med underliggande

Läs mer

Brf. Parksäter i Habo Teknisk beskrivning - kund

Brf. Parksäter i Habo Teknisk beskrivning - kund Brf. Parksäter i Habo Teknisk beskrivning - kund Jönköping 2014-08-19 1 Innehållsförteckning Byggdel Sidor Allmänt 3 Lägenheter 4-6 2 Allmänt Rumshöjd i lägenheter Tamburdörrar Innerdörrar i lägenheter

Läs mer

Inredningskatalog 4 rok A. Linabergshöjden

Inredningskatalog 4 rok A. Linabergshöjden Inredningskatalog 4 rok A Linabergshöjden Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta lite mer tid. Oavsett

Läs mer

TILLVALSLISTA. Brf Martallen. OSÅLD LGH Svenska Hem / Linda Hornberg VIKTIG INFORMATION

TILLVALSLISTA. Brf Martallen. OSÅLD LGH Svenska Hem / Linda Hornberg VIKTIG INFORMATION TILLVALSLISTA Brf Martallen PROJEKT BRF MARTALLEN LÄGENHET 11002 Köparens nuvarande uppgifter: Namn: Adress: Telefon dagtid: OSÅLD LGH Svenska Hem / Linda Hornberg 2016 05 03 Mail: Senaste tid för underskrift

Läs mer

Solviken PROJEKTÄNDRINGAR

Solviken PROJEKTÄNDRINGAR Solviken PROJEKTÄNDRINGAR ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Angivna priser i prislistan avser leverans av vara eller material, arbetskostnad samt mervärdesskatt vid prislistans upprättande (25 %). Priserna avser

Läs mer

Inredningsbeskrivning Brf Klockrosen i Helsingborg

Inredningsbeskrivning Brf Klockrosen i Helsingborg Inredningsbeskrivning Brf Klockrosen i Helsingborg Inredning kök Köksskåp Handtag Diskbänksplåt Marbodal Marbodal Franke Delux 2B Aspekt Zenith grepplist 1400x600 Hö Rostfri 136 resp 40 mm Köksblandare

Läs mer

Inredningskatalog Lgh D1003, D1103, D1203, D1303. Brf Hemmaplan

Inredningskatalog Lgh D1003, D1103, D1203, D1303. Brf Hemmaplan Inredningskatalog Lgh D1003, D1103, D1203, D1303 Brf Hemmaplan 2 Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert

Läs mer

Bygg- och Rumsbeskrivning för Rambodal Daterad 2013-05-01. Rambodal 2A. Norrköpings kommun. PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Box 1934

Bygg- och Rumsbeskrivning för Rambodal Daterad 2013-05-01. Rambodal 2A. Norrköpings kommun. PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Box 1934 Rambodal 2A Norrköpings kommun PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Bofakta, standardutförande. Peab har valt en god standard i sitt standardutförande. Därutöver kommer Peab att erbjuda tillval enligt

Läs mer

Tillval i lägenheten samt intresseanmälan

Tillval i lägenheten samt intresseanmälan Tillval i lägenheten samt intresseanmälan Brf Friflygaren, lgh 0441 TILLVAL I LÄGENHETEN KÖK Ett alternativ måste kryssas i. Väljs inget alternativ får du automatiskt valet Bas. Bas - vit marmorkomposit

Läs mer

Upptäck Bandhagen. Brf Hammarbandet, Bandhagen. 36 moderna, bekväma och rymliga lägenheter. Välkommen att titta närmare i vårt inredningsprogram.

Upptäck Bandhagen. Brf Hammarbandet, Bandhagen. 36 moderna, bekväma och rymliga lägenheter. Välkommen att titta närmare i vårt inredningsprogram. Upptäck Bandhagen Brf Hammarbandet, Bandhagen. 36 moderna, bekväma och rymliga lägenheter. Välkommen att titta närmare i vårt inredningsprogram. Viktigt att veta Inredning, val- och tillval är utarbetade

Läs mer

MalMö Dockan BRYGGan JM Original inredning

MalMö Dockan BRYGGan JM Original inredning Malmö Dockan BRYGGAN JM Original INREDNING I din bostad i Bryggan ingår noga utvald originalinredning. Din nya bostad är viktig för oss på JM. Vi vill skapa hem att leva och må bra i. Men vi vill också

Läs mer

Invändiga val. Leveransorder för Favorithem VEBERÖD

Invändiga val. Leveransorder för Favorithem VEBERÖD Invändiga val Leveransorder för Favorithem Namn: Namn: Säljare: Tomt 9 Peter Björck Leveransdeklaration: Projektnummer: Hustyp: Datum: LDE 16-04-01 och Bilaga 1 VEBERÖD 2016-03-14 Bostadsadress:, Byggnadskreditiv:

Läs mer

Brf Hagabo 2 BOFAKTA

Brf Hagabo 2 BOFAKTA Brf Hagabo 2 BOFAKTA Välkommen till Brf Hagabo 2 i Älmhult I Älmhults nya och naturnära bostadsområde Haganäs planerar vi för 18 moderna och eleganta bostadsrätter fördelat på två plan i tre olika hus.

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-05-26 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, STOCKHOLMS KOMMUN ETAPP 2, VILLOR sid 2(8) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, allrum/matplats, vardagsrum/matplats, allrum/kontor/sovrum,

Läs mer

Avvikelser kan förekomma

Avvikelser kan förekomma MATERIALBESKRIVNING VÄGGAR OCH TAK Väggar är målade i vitt. Varje lägenhet har specialritat kök, hallförvaring och badrum. Stora fönsterpartier med skjutdörrar och uppglasade burspråk mot matplats/vardagsrum.

Läs mer

Situationsplan. Brf Studio 58 Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg Eriksberg

Situationsplan. Brf Studio 58 Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg Eriksberg Bostadsfakta Byggherre Totalentreprenör Arkitekt Försäljning Brf Studio 58 Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg Eriksberg Situationsplan öst

Läs mer

Inredningen i ditt nya hem Lägenhet C & A1-1003

Inredningen i ditt nya hem Lägenhet C & A1-1003 Inredningen i ditt nya hem Lägenhet C2-1102 & A1-1003 Välkommen till Brf Vreta By, Linköping Inredning Kök Köket är för många hemmets hjärta. En självklar samlingspunkt för både familj och vänner. Samtidigt

Läs mer

Planlösningar Hus 3 och 4

Planlösningar Hus 3 och 4 Planlösningar Hus 3 och 4 Brf ppsala, ppsala 24,5 kvm 12,5 kvm 8,0 kvm Badrum 2 7,5 kvm 9,0 kvm Badrum 3,5 kvm 22,0 kvm Sovrum 4 lk 3,5 kvm Mitt i ppsala I den här broschyren hittar du alla planlösningar

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 241

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 241 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 241 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

Brf. Högvakten MARSTRAND. inredning & TILLVAL

Brf. Högvakten MARSTRAND. inredning & TILLVAL Brf Högvakten MARSTRAND inredning & TILLVAL SVERIGE BO GÅRDEN Precis innan skärgårdspärlan Marstrand ligger BRF Högvakten. Husen är omgärdade av grönska och noggrant infogade mellan klipphällar och sprickdalar.

Läs mer

Brf Fruktskålen och Brf Sydfrukten

Brf Fruktskålen och Brf Sydfrukten Brf Fruktskålen och Brf Sydfrukten Inredning Grundutförande, val och tillval till 140 moderna bostadsrättslägenheter i Hässelby Strand. Viktigt att veta Denna val- och tillvalslista är utarbetad för att

Läs mer

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 132

Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 132 Brf. Eolshäll Rumsbeskrivning Originalinredning Lgh 132 Allmänt Golv Eklamellparkett, 3-stav, mattlackad Golv entré Natursten, kalksten Golvsockel Slät sockel, vit Vägg Målade vita, NCS S 0500-N Tak Målat/grängat

Läs mer

Sopranen, Malmö Live. Produktkatalog Lägenhetstyp L

Sopranen, Malmö Live. Produktkatalog Lägenhetstyp L Sopranen, Malmö Live Produktkatalog Lägenhetstyp L Steg för steg mot ditt nya hem Om en tid är det dags att göra dina inredningsval. En del av valen kommer att vara enkla. Andra kommer säkert ta lite mer

Läs mer

VITA BJÖRN BANGATAN 37-39

VITA BJÖRN BANGATAN 37-39 R E N OV E R I N G AV VITA BJÖRN BANGATAN 37-39 Maj 2016 1 RENOVERING AV VITA BJÖRN Husen i Vita Björn uppfördes 1965-1967 och det är dags att byta ut husets försörjningssystem (stammarna) för vatten,

Läs mer

v ä x j ö h o v s k u l l e Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t

v ä x j ö h o v s k u l l e Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t v ä x j ö h o v s k u l l e Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Hållplatsen i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet,

Läs mer

Sida 1 Mina inredningsval Brf Hovås Park Beställningslista bad och wc

Sida 1 Mina inredningsval Brf Hovås Park Beställningslista bad och wc 2016-05-31 Sida 1 Kök Luckor till kökssnickerier Luckor kökstyp K1, K2, K5, K7, K12 Form Vit, Marbodal, tillval Bänkskiva Laminat Svart Mocka 597, Marbodal, tillval Kantlist MF1 Plus, Marbodal Handtag

Läs mer

ÖJERSJÖ GLÄNTA. Val & inredning

ÖJERSJÖ GLÄNTA. Val & inredning ÖJERSJÖ GLÄNTA Val & inredning Välkommen att inreda din bostadsdröm Nu är det dags att på riktigt börja ge dina inredningstankar liv och få konkreta material och färger att förhålla dig till i den fortsatta

Läs mer