FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET. En handledarguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET. En handledarguide"

Transkript

1 FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET En handledarguide 1

2 INLEDNING Brandskydd i hemmet en handledarguide är avsedd för alla som jobbar med att hjälpa invandrare vänja sig vid att leva och bo i Finland. Guiden hör samman med en broschyr om brandskydd i hemmet riktad till invandrare. Syftet med handledarguiden är att ge en bakgrund till de frågor som behandlas i broschyren, så att du som jobbar med invandrare kan fördjupa dina egna kunskaper och hjälpa dem i brandskyddsfrågor. Broschyren behandlar de olika aspekterna av brandskydd enkelt och koncist. Varje fråga som tas upp i broschyren förklaras utförligare i handledar- guiden. Genom guiden kan också handledaren få ett nytt perspektiv på brandskydd. I denna inledning sammanfattas dessutom en serie frågor som du som jobbar med invandrare bör komma ihåg. Din roll som handledare i grundläggande skyddsfrågor är viktig. Öva tillsammans det hjälper invandraren att vänja sig vid allt det nya. Underlaget Brandskydd i hemmet har utarbetats inom projektet för utveckling av brandskyddet inom boendet, som finansieras av Brandskyddsfonden. Arbetsgrupp 2

3 KULTURELLA UTGÅNGSPUNKTER FÖR SÄKERHET Invandrare som kommer till Finland Invandrare är utlänningar som har flyttat till Finland för att bo här i ett år eller längre. En person kan flytta till Finland till exempel på grund av jobb eller äktenskap, som asylsökande, kvotflykting eller återvandrare, eller genom ett program för familjeåterföring. Invandrare kan vara utbildade eller inte, och det kan röra sig barn, unga, människor i medelåldern eller äldre människor. De kan komma från storstäder, små byar, djungler eller flyktingläger, från Europa eller längre bortifrån. Detta innebär att olika invandrare har olika uppfattningar om liv och död, om hur vardagen ser ut och givetvis om vad som är tryggt. Det är viktigt att var och en av dem får handledning i brandskydd på lika villkor. Om kulturella skillnader Vi alla bär med oss tanke-, känslo- och beteendemönster som härrör från vår uppväxt och vårt liv. Vårt beteende påverkas bl.a. av kön, ålder, religion, socialgrupp och samhällsstatus. I många länder uppfattas begreppet familj mycket annorlunda än i Finland. Vi räknar oftast bara kärnfamiljen som familj. I många kulturer är det mannen som är familjens högsta auktoritet och den som sköter saker och ting. I många kulturer har religionen en starkare roll än i vår västerländska kultur. Regler och bud följs till punkt och pricka, och religionen kan t.o.m. diktera dygnsrytmen. Människor vars tro bygger på fatalism (dvs. på tron att deras öde är bestämt) delar inte vår uppfattning om orsak och verkan. För dem kan vårt kausalitetspräglade tankesätt kännas främmande. Inställning mot myndigheter, lagstiftning och medier Många invandrare, särskilt flyktingar och asylsökande, har dåliga erfarenheter av myndigheter och av hur officiella ärenden sköts i deras ursprungsland. I många länder är polisen och brandkåren militära organisationer som måste mutas. Hela förvaltningssystemet kan vara genomkorrumperat. Då litar man givetvis inte på att myndigheterna sköter sitt jobb. Genom att bemöta invandrare fördomsfritt och visa en genuin vilja att hjälpa kan vi underbygga deras förtroende för ett fungerande samhälle. Det är viktigt att vi förstärker invandrarnas förtroende för det finska systemet. Det fungerar, det tillhör alla och det har inte för avsikt att vålla problem eller särbehandla. Det finska systemet är även allas angelägenhet vi tar alla ansvar för varandras säkerhet. Vi alla behövs för att förbättra brandskyddet. I Finland regleras brandskyddet, medborgarnas skyldighet att förebygga olyckor och sättet hur man ska handla när en olycka inträffar i lagen. Var och en är skyldig att hjälpa andra. Detta är något du bör poängtera. Invandrare kan vara misstänksamma mot medierna. De kan uppleva att tidningar är propaganda och att alla fakta inte når allmänheten eftersom informationen är censurerad. I Finland är vi dock vana att hålla allmänheten informerad via medier- 3

4 na. Mediernas roll som informationskanal för brandskyddsfrågor bör alltså inte underskattas. Påpeka gärna att de guider och broschyrer som olika organisationer ger ut är tillförlitliga och innehåller viktig information. Uppfattning av fara och trygghet Uppfattningen om vad som är farligt eller tryggt varierar från individ till individ men är också åtminstone i viss mån knuten till personens kulturella bakgrund. Vi kan lätt tro att flyktingar som kommit till Finland till exempel är oförsiktiga med eld, men i själva verket är de ofta mycket mer vana att hantera eld än vad vi är. En frivilligt tagen risk känns dock mindre farlig än en risk över vilken vi inte har någon makt. Vi är rädda för storkatastrofer men ser inte riskerna i vårt dagliga liv. Vissa känner trygghet genom sin tro på Gud, andra hittar trygghet i att själva skyddade sig mot faror. I länder där det dagliga livet har en stark religiös prägel är det Gud som tar och Gud som ger. Människan kan inte själv påverka sitt öde, och onda handlingar har följder. När en olycka inträffar kan man därför tro att det är Guds vilja och att man inte kan göra något för att lindra följderna. Vissa kan t.o.m. tycka att det är fördömligt att förebygga olyckor, att det strider mot Guds vilja. Stötestenar i vardagen El och rinnande vatten upplevs ofta som det märkligaste med livet i Finland. Här finns dock skäl att komma ihåg att förhållandena från vilka invandraren härstammar har stor betydelse. Vissa invandrare kommer från förhållanden som liknar de vi har i Finland. Öppen eld har ibland lett till problem. I vissa invandrares ursprungsländer lagas t.ex. all mat över öppen eld. Att göra upp eld inomhus är alltid förbjudet, och för att göra upp eld utomhus måste man först kontrollera att förhållandena är lämpliga och att elden görs upp på lovlig plats. 4

5 BROSCHYREN BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: Telefonnummer: NÖDNUMMER: 112 Håll denna broschyr på en synlig plats. 1 Pärmen På broschyrens pärm finns en tom rad för mottagarens adress. Den ska fyllas i så att personen lätt kan läsa upp adressen om den behöver ringa nödcentralen. Anvisningar om hur man ringer nödsamtal finns i slutet av broschyren. 5

6 Brandvarnaren Δ Placera brandvarnare i taket. Δ Byt batterierna en gång om året. Δ Du ska själv skaffa brandvarnare till din bostad. Δ Brandvarnaren larmar inte hjälp. Du måste själv ringa nödcentralen. Δ Testa dina brandvarnare en gång i månaden genom att trycka på testknappen. Placera brandvarnare: Δ i alla sovrum Brandvarnare ska finnas i alla finländska hem. Du ska själv se till att det finns tillräckligt med brandvarnare i din bostad. Brandvarnare ska helst placeras i alla sovrum (MH), i tamburen/hallen (ET) och i vardagsrummet (OH). Placera brandvarnarna i taket. Δ i tamburen/hallen Δ i vardagsrummet 2 3 Brandvarnare Det ligger på var och ens eget ansvar att skaffa brandvarnare till sin bostad. Brandvarnarens uppgift är att upptäcka rök så tidigt som möjligt, och att varna dem som befinner sig i bostaden så att de hinner ta sig ut i tid. Från den stund det börjar brinna har man bara några minuter på sig att sätta sig i säkerhet. Eftersom rök är varmare än den omgivande rumsluften och stiger mot taket ska brandvarnaren alltid placeras i taket, mitt i rummet. Brandvarnarens batterier ska bytas ut en gång om året och man ska testa minst en gång i månaden att brandvarnaren fungerar. På brandvarnaren finns en testknapp för detta ändamål. Brandvarnaren behöver inte tas ned från taket under testet. En brandvarnare har en livstid på ca 10 år. Den kan slängas med hushållssoporna. Nya brandvarnare kan köpas i vanliga matbutiker. Poängtera gärna att brandvarnaren inte larmar brandkåren till platsen. Den varnar endast dem som befinner sig i bostaden. Var och en måste själv larma hjälp genom att ringa nödcentralen. Det ska finnas en brandvarnare per begynnande 60 kvadratmeter i alla bostäder. Rekommendationen är att brandvarnare placeras i alla sovrum, i vardagsrummet och i tamburen/hallen nära utgången. 6

7 Köket Δ Lägg inte papper, plastkärl, pannlappar eller andra material som lätt kan fatta eld på spisen eller nära den. Δ Spisen är bara till för matlagning. Δ Knäpp av strömmen från elektriska apparater när du inte använder dem. Δ Dra också ut stickkontakten till kaffekokaren, vattenkokaren och brödrosten ur eluttaget när du inte använder dem. Δ Dammsug den bakre sidan av dina kylapparater minst en gång om året. Δ Spisen är inte en extra värmare. Använd den inte för att värma upp bostaden. Δ Stäng av spisen när du inte använder den. Δ Ställ in ugnen eller kokplattan med precis rätt temperatur för den mat du lagar. Δ Ett rent och snyggt kök är brandsäkrare än ett ostädigt. 4 5 Köket Många bränder börjar vid spisen och i samband med matlagning. Elspisar är en sällsynthet i många av de kulturer från vilka vi tar emot invandrare. Många invandrargrupper kokar sin mat i olja. Överhettad olja kan lätt börja brinna. En elspis ger inga synliga flammor och upplevs därför inte som brandfarlig. Många är dessutom ovana vid tanken att plattans värme ska justeras olika för olika behov. Vissa använder t.o.m. spisen som en tillskottsvärmare för att värma upp bostaden. Det finns alltså god anledning till att ni grundligt går igenom spisen och hur den ska användas. Påpeka att kokplattorna blir så heta att lättantändliga material i närheten kan fatta eld, eller smälta och därpå fatta eld. Detta händer t.ex. med plastkärl som läggs på plattan. Påminn personen om att den hela tiden bör hålla ett öga på maten medan spisen är på, och stänga av spisen så fort maten är klar. I Finland säljs många förgräddade spannmålsprodukter och det är viktigt att du tillsammans med personen går igenom gräddningstider och ugnstemperaturer samt vilka matlagningsmetoder som en elspis är lämplig för. T.ex. kött måste inte stekas över öppen eld med en elspis har man många andra alternativ. Viktiga frågor med tanke på brandskyddet är också vilken kastrull/panna man väljer (typ och storlek) till kokplattan eller ugnen, och vilken typ av lock man använder. I Finland omfattar köksutrustningen vanligtvis kaffekokare, vattenkokare och brödrost. Dessa ska knäppas av så fort man har använt dem och stickkontakten ska dras ur eluttaget. En termoskanna är ett tryggt val om man vill hålla kaffet varmt en längre tid. En viktig regel inom brandskyddet är att man håller sina elapparater rena. Damm och smuts höjer nämligen brandrisken. Gå igenom vilka rengöringsmetoder som är lämpliga. Elapparater tål till exempel inte att dränkas i vatten. Brödrostens smulbricka ska helst tömmas regelbundet, spisen och ugnen ska hållas rena och bakre sidan av kylskåpet ska dammsugas minst en gång om året. 7

8 Elapparater Δ Dra ut stickkontakterna till dina elapparater när du inte använder dem, t.ex. tvättmaskin, kaffekokare, TV. Δ Håll inte i sladden utan i stickkontakten när du drar ut den ur eluttaget. Δ Lämna inte heta strykjärn, brödrostar eller grillar obevakade. Δ Använd inte elapparater när du inte är hemma. Lämna t.ex. inte på tvättmaskinen när du går hemifrån. Δ Koppla inte flera förlängningssladdar till långa längor. Låt inte damm samlas kring förlängningssladdarna. Δ Använd inte trasiga förlängningssladdar eller eluttag. Δ Läs elapparaternas bruksanvisningar och följ dem. Δ Trasiga elapparater kan orsaka eldsvåda. Endast elaffärer får reparera trasiga elapparater. Skaffa en ny apparat om den gamla inte kan repareras. Δ Lampor får inte täckas över. Det måste finnas tom luft runt lampan. 6 7 Elapparater En bra tumregel är att man alltid knäpper av strömmen och drar ut stickkontakten ur eluttaget när en elapparat inte används. Då man drar ut strömsladden ur väggen ska man alltid hålla i stickkontakten, inte i sladden. Om sladdfästet i stickkontakten blir skadat kan det leda till kortslutning och brand. Det är viktigt att du poängterar att man inte får använda trasiga elapparater, de utgör en brandrisk. Vem som helst får inte försöka reparera en elapparat. I likhet med alla andra elarbeten kräver det utbildning och arbetstillstånd för branschen. Elapparater får aldrig lämnas på då man går ut. Tvättmaskiner och diskmaskiner som får fel kan orsaka brand eller vattenskador i bostaden. Efter att tvättcykeln har gått bör man knäppa av strömmen och stänga vattenkranen. Ett obevakat strykjärn får inte heller lämnas på. Även om man bara lämnar rummet för en kort stund ska strykjärnet stängas av. Det gäller även att vara försiktig med belysningen i bostaden. Glödlampor och halogenlampor blir mycket heta. För att undvika överhettning ska man se till att lam- porna inte är placerade för nära antändliga material och att de omges av gott om luft. En lampa får aldrig täckas över för att dämpa ljuset eller skapa stämning. Det är också viktigt att man torkar av dammet från lamporna. TV:n måste omges av tillräckligt med luft. Den får inte täckas över eller användas som plats för prydnader. TV:n och TV:ns ventilationshål bör helst dammsugas regelbundet. TV:n bör inte lämnas i standby-läge utan stängas av helt och hållet till natten och när man går ut. Förlängningssladdar behövs ibland, men man måste vara extra försiktig med dem. Flera förlängningssladdar får aldrig kopplas ihop. Grenuttag som ligger på golvet ska skyddas mot fukt och hållas undan från lekande barn. Man ska också vara medveten om att det finns olika förlängningssladdar för utomhus- och inomhusbruk. Utomhus får man bara använda sladdar avsedda för utomhusbruk, och även då måste man se upp med fukt. Den bakre sidan av kylskåpet bör helst dammsugas en gång om året, eftersom dammet som samlas där höjer brandrisken. I en kylfrys med självavfrostning kan vattenslangen lätt bli blockerad. Det är viktigt att slangen 8

9 Elapparater Öppen eld Δ Knäpp av strömmen från TV:n till natten och när du går ut. TV:n har en strömknapp som du kan trycka av och på. Δ Om du stänger av TV:n med fjärrkontrollen är strömmen fortfarande på. Δ Placera aldrig föremål på TV:n. Δ Dammsug TV:n och TV:ns ventilationshål regelbundet. Δ Håll brinnande ljus under uppsyn hela tiden. Δ Ljusstakar/ljushållare ska vara gjorda av material som inte brinner, t.ex. metall eller glas. Δ Brinnande marschaller får inte hållas inomhus, på balkonger eller på terrasser. Δ Värmeljus ska placeras i varsin ljushållare. 8 9 hålls ren så att smältvatten inte rinner ner i botten av kylfrysen och vidare ut på golvet. Om hushållet har en gasspis är det viktigt att dess funktion och underhåll behandlas särskilt noggrant. En bra vana är att man efter matlagningen alltid stänger först ventilen på flaskan och sedan stänger av gasbrännaren. På detta sätt undviker man att gas läcker ut i rummet från gasslangen ifall den är skadad. Öppen eld Öppen eld medför alltid en risk för eldsvåda. Öppen eld får aldrig göras upp inne i bostaden eller ute på balkongen, med undantag av levande ljus avsedda att brännas inomhus. Också med levande ljus måste man vara försiktig, de får aldrig lämnas obevakade. Samma gäller rökelseprodukter. Varje ljus ska sitta i en egen ljusstake eller ljushållare. Ljushållarna ska vara tillverkade av ett eldfast material och de ska placeras minst 5 cm från varandra. Annars kan de hetta upp varandra och börja smälta, vilket kan leda till brand. Marschaller får endast brännas ute på gården, på säkert avstånd från tillträdesleder och byggnader. Lätta marschaller kan blåsa iväg med vinden, med allvarliga följder. På balkongen är det förbjudet att bränna annat än ljus. Då man har levande ljus ute på balkongen gäller samma regler som inomhus. 9

10 Rökning Balkongen Bastu Δ Häng inte upp tvätt i bastun. Δ Täck aldrig över bastuugnen. Δ Rök aldrig i sängen eller på soffan. Δ Var noga med att fimpar blir ordentligt släckta. Δ Fimpar får inte kastas i soporna. Δ Lämna inte tändare eller tändstickor så att barn kan komma åt dem. Δ Använd inte grillen inne i bostaden eller på balkongen. Δ Balkongen är inte ett förvaringsutrymme. Uppvärmning, batterier Δ Bastun är inte ett förvaringsutrymme. Δ Täck aldrig över värmebatterier. Δ Värmebatterier får inte användas för att torka kläder Rökning Rökning i sängen är en mycket vanlig orsak till eldsvåda. Det lönar sig att ha en särskild plats reserverad för rökning, med en askkopp tillverkad av ett eldfast material. Fimpar ska släckas ordentligt och de får inte slängas i soporna. Tändstickor och tändare ska hållas utom räckhåll för barn. Balkong Balkongen är i viss mening ett utrymme utanför bostaden. Den är ändå kopplad till bostaden på ett sätt som gör att en öppen eld eller mycket het värmekälla (t.ex. elgrill) ute på balkongen medför en brandrisk också för själva bostaden. Balkongmöbler av plast tål inte ljus, lyktor e. dyl. som blir mycket heta. Om man röker ute på balkongen måste det finnas en askkopp av ett eldfast material till hands. Bastu Bastun är avsedd för bastubad all annan användning utgör en brandrisk. Man ska aldrig lägga något på bastuugnen, inte ens för en kort stund. Bränder har orsakats bl.a. av plastfat som ställts på bastuugnen och glömts kvar där när bastuugnen kopplats på. Bastun får inte heller användas som förvaringsutrymme eller för att torka kläder. Det är viktigt att man kommer ihåg att slå av strömmen så fort man har badat färdigt, så att bastuugnen inte kommer åt att bli överhettad. Uppvärmning, batterier Om bostaden behöver tillskottsvärme bör man använda lämpliga värmebatterier försedda med termostat. Vissa värmebatterier kan bli så heta att kläder som lämnats att torka på dem, gardiner som hänger för nära eller andra lättantändliga material kan börja brinna. Värmeavgivningen från batteriet är effektivast om det omges av luft på alla sidor. 10

11 Trappuppgång Δ Lämna aldrig något ute i trappuppgången, t.ex. barnvagnar eller skor. Det finns en risk för mordbrand. Det brinner i en annan bostad, hur gör jag? Δ Om det inte har kommit rök in i trappuppgången: ta dig ut ur byggnaden via trappuppgången. Stäng dörren till din bostad. Använd inte hissen. 1. Dörr till bostad - utgång till trapphus. 2. Balkongdörr, reservutgång utgång till balkong i nödfall. Δ Om det har kommit rök in i trappuppgången: stanna kvar i din bostad och stäng dörren till trappuppgången. Δ Om det kommer rök in i din bostad: gå ut på balkongen och stäng dörren efter dig. Ropa på hjälp och vänta tills brandkåren kommer och hjälper dig. Vänta på brandkåren, hoppa inte. Δ Lämna aldrig något i korridorerna i källaren eller uppe på vinden. Δ Gå inte ut på balkongen om det brinner i bostaden under dig Trappuppgång/förvaring Husets allmänna korridorer och balkonger får inte användas som förvaringsutrymmen. Korridorer ska hållas tomma så att man i en nödsituation snabbt kan ta sig ut, och så att räddningsarbetet inte fördröjs. Barnvagnar och liknande som lämnas i trapphus skapar dessutom en risk för mordbrand. Flera mordbränder anläggs varje år. Vid brand Hur man tar sig ut ur byggnaden i en nödsituation är något som måste visas och övas ordentligt. Vem som helst kan råka ut för en situation där man snabbt måste kunna sätta sig i säkerhet. Hur gör man om en brandvarnare i hemmet börjar pipa? Hur gör man om man hör brandvarnaren hos grannen? Hur gör man om man hör brandlarmet i en offentlig byggnad? Räddningsinstruktionen i broschyren ger klara allmänna instruktioner för situationer som dessa. Förutom de allmängiltiga instruktionerna är det viktigt att du tillsammans med personen går igenom hur den ska göra i sin egen bostad/bostadsbyggnad. 11

12 Det brinner i bostaden där jag befinner mig, hur gör jag? Det brinner i bostaden där jag befinner mig, hur gör jag? Δ Varna och rädda. Δ Försök släcka elden. Sätt inte dig själv i fara. Δ Ta dig ut från rummet där det brinner. Δ Ordna vägvisning så att brandkåren hittar fram. Δ Begränsa branden genom att stänga dörrar, fönster och ventilation. Δ Δ Dessa symboler visar den rakaste vägen ut. Dessa symboler visar den rakaste vägen ut. 14 Hur göra om det brinner, hur man ringer ett nödsamtal Allra viktigast när det brinner är att man snabbt sätter sig i säkerhet. Det kan hända att också andra människor är i fara. Genom att handla rätt kan man rädda liv. Om man i förväg har gått igenom hur man ska göra och övat procedurerna är det lättare att handla i en verklig nödsituation. Det är viktigt att man snabbt informerar andra människor som befinner sig i fara om situationen och i mån av möjlighet hjälper barn och rörelsehämmade personer 12 Δ Ring 112 från en säker plats. Δ Släckare Δ Knapp som larmar brandkåren 15 i säkerhet. Om det är möjligt kan man försöka släcka en begynnande brand, men det viktigaste är att man sätter sig i säkerhet. När man har kommit i säkerhet ska man ringa nödnumret 112 enligt anvisningarna för nödsamtal. 112 är det allmänna nödnumret i hela Europa. Gå gärna igenom tillsammans med personen hur man ringer ett nödsamtal.

13 Så använder du en brandfilt Δ Brandfiltar används för att släcka små bränder, t.ex. brinnande kaffekokare, kastruller eller TVapparater. En brandfilt kan också användas för att släcka en person som har fattat eld. Δ Brandfilten måste vara tillräckligt stor, t.ex. 120x180 cm. Δ Häng upp påsen med brandfilten på en vägg i köket. Δ Byt ut brandfilten om den har skadats. Δ Ta tag i brandfiltens hörn. Håll brandfilten mellan dig själv och elden, kom ihåg att skydda händerna. Δ Täck lugnt över det brinnande föremålet med brandfilten. Δ Se till att det brinnande föremålet inte får syre. Stäng av plattan och spisfläkten. Δ Ta bort det släckta föremålet från den heta plattan. Låt kallna. Δ Ring Brandfilt En brandfilt ska gärna finnas i alla bostäder. Filten ska placeras så att den är inom räckhåll, till exempel på köksväggen. Brandfiltar tillverkas av tätt, eldfast material. En brandfilt släcker eld genom att blockera syretillförseln till lågorna. Det är viktigt att ni tillsammans övar hur man använder en brandfilt. 13

14 Nödsamtal RING NÖDSAMTALET SJÄLV, OM DU KAN Det är viktigt att nödsamtalet rings av den person som ärendet gäller eller som befinner sig på olycksplatsen, eftersom personen har den information som jourhavanden behöver för att avgöra vilken hjälp som ska skickas till platsen. Ett samtal som rings av en mellanhand kan leda till att hjälpen dröjer. 2. BERÄTTA VAD SOM HAR HÄNT Jourhavanden på nödcentralen ställer frågor om vad som har hänt, för att kunna skicka rätt slags hjälp. 3. ANGE EXAKT ADRESS OCH KOMMUN 6. AVSLUTA SAMTALET FÖRST NÄR DU BLIR TILLSAGD ATT GÖRA DET On du avslutar samtalet för tidigt kan hjälpen bli fördröjd. Lägg på när du blir tillsagd att göra det. Håll telefonlinjen ledig. Det kan hända att jourhavanden eller den larmade hjälpen ringer och ber om fler uppgifter. Ordna så att hjälpen hittar fram. Ring på nytt om situationen förändras. Nödnumret är 112. Samma gatuadress kan finnas i ett antal olika kommuner. Därför är det viktigt att du anger både adress och kommun. 4. SVARA PÅ JOURHAVANDENS FRÅGOR Frågorna fördröjer inte hjälpen. I brådskande fall larmar jourhavanden hjälp från behöriga myndigheter medan nödsamtalet pågår. 5. FÖLJ DE INSTRUKTIONER DU FÅR Jourhavanden ger viktiga instruktioner som du bör följa Nödsamtal 112 är ett riksomfattande nödnummer dit man ska ringa om det har skett en olycka och man behöver hjälp. I broschyren finns anvisningar om hur man ringer nödsamtal. Därutöver kan du gärna betona att ifall en olycka inträffar i hemmet räcker det om personen kan ange sin egen adress och i korthet berätta vad som har hänt. Hjälp får man alltid. 14

15 15

16 FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland Helsingfors stads räddningsverk Tammerfors regionala räddningsverk Finlands Flyktinghjälp/KOTILO-projektet Krämertsskogs förläggning Brandskyddsfonden Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Ratamestarinkatu 11, Helsinki Puhelin (09) , faksi (09)

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod:

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: Telefonnummer: NÖDNUMMER 112 Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. 1 Brandvarnare Montera en brandvarnare

Läs mer

hur kan du förhindra en brand? vad gör du om det börjar brinna?

hur kan du förhindra en brand? vad gör du om det börjar brinna? hur kan du förhindra en brand? vad gör du om det börjar brinna? var förberedd om olyckan skulle vara framme med bättre kunskap Med bättre kunskap om riskerna kan vi minska antalet bränder. Det är också

Läs mer

Brandskyddsinformation för enskild nyttjare

Brandskyddsinformation för enskild nyttjare Brandskyddsinformation för enskild nyttjare Brandskyddsutrustning i fastighetens gemensamma utrymmen Fastigheten är utrustad med två stycken pulversläckare, en kolsyresläckare samt sju stycken brandvarnare.

Läs mer

EN RÄDDNINGSPLAN FÖR FAMILJEN

EN RÄDDNINGSPLAN FÖR FAMILJEN MOT EN TRYGG OCH SÄKER FRAMTID EN RÄDDNINGSPLAN FÖR FAMILJEN 1 Ta dig ut ur en brinnande byggnad, men gå inte in i röken! En brand är alltid överraskande, och rummet börjar genast fyllas av rök som är

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser bort betyder mycket för de flesta. Foto:

Läs mer

Brandsäkerhet i hemmet SFI Handledarmanus

Brandsäkerhet i hemmet SFI Handledarmanus Handledarmanus SFI Brandsäkerhet i hemmet SFI Handledarmanus Välkommen som handledare för utbildningen Brandsäkerhet i hemmet för SFI-elever. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska förstå vilka

Läs mer

KONTROLLISTA ÖVER BOENDESÄKERHET

KONTROLLISTA ÖVER BOENDESÄKERHET KONTROLLISTA ÖVER BOENDESÄKERHET INFORMATION OCH ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN Kontrollistans ändamål Kontrollistan om boendesäkerhet är avsedd för att underlätta bedömningen av brandsäkerhet och olycksrisker

Läs mer

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR

Brandskydd 2010-01-02 RB Brf Ladusvalan BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR BRANDSKYDDET I DIN BOSTAD HEMMETS BRANDFAROR Varje år inträffar tusentals bränder i bostäder som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas. Småbränder och tillbud är säkerligen lika många. Vanliga

Läs mer

BESKRIVNING AV LEKTIONEN OCH INSTRUKTIONER

BESKRIVNING AV LEKTIONEN OCH INSTRUKTIONER BESKRIVNING AV LEKTIONEN OCH INSTRUKTIONER Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera och

Läs mer

Hyresgästintroduktion

Hyresgästintroduktion Hyresgästintroduktion VäLKOMMeN! Var rädd om din lägenhet och tänk på att om du flyttar är det någon annan som hyr den efter dig. Vårda och lämna lägenheten som du själv ville att den skulle se ut när

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Värjan

Bostadsrättsföreningen Värjan Viktig infrmatin m brandskyddet ch säkerheten i din bstad BRANDSKYDDSUTRUSTNING I BRF VÄRJAN Varje lägenhet i BRF värjan är utrustad med brandvarnare, brandsläckare ch brandfilt. Utrustningen tillhör lägenheten

Läs mer

NÄR FÅR DU FLYTTA IN?

NÄR FÅR DU FLYTTA IN? NÄR FÅR DU FLYTTA IN? Lägenheten ska vara klar för inflyttning kl. 12.00 det datum som står i ditt kontrakt. Det brukar vara den 1:e i månaden. Om denna inflyttningsdag är en lördag, söndag, allmän helgdag

Läs mer

Brandsäkerhet i hemmet - för din trygghet DE FLESTA BRÄNDER SKER I HEMMET

Brandsäkerhet i hemmet - för din trygghet DE FLESTA BRÄNDER SKER I HEMMET INFORMATION OCH RÅD FÖR ÖKAD TRYGGHET Brandsäkerhet i hemmet - för din trygghet DE FLESTA BRÄNDER SKER I HEMMET Risken att drabbas av brand eller omkomma i brand ökar med stigande ålder. Det kan till exempel

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete vid Brf Tornerplatsen Dokumentet fastställdes vid styrelsens sammanträde 130320

Systematiskt brandskyddsarbete vid Brf Tornerplatsen Dokumentet fastställdes vid styrelsens sammanträde 130320 Systematiskt brandskyddsarbete vid Brf Tornerplatsen Dokumentet fastställdes vid styrelsens sammanträde 130320 Övergripande brandskyddspolicy Alla som bor i Brf Tornerplatsen skall ha grundläggande information

Läs mer

Barnfråga 1. Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Barnfråga 1. Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Barnfråga 1 Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och kväva elden X. Ringa Räddningstjänsten 2. Springa och hämta vatten och släcka branden Barnfråga 2 Nalle-Maja

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16

Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16 1 Stockholm i februari 2011 Systematiskt brandskyddsarbete i Brf Gjutaren 16 Bakgrund Statens räddningsverk meddelade 2001 att systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas i de flesta verksamheter. Som

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Elbro Vad gör vi nu?

Elbro Vad gör vi nu? Elavbrott Vad gör vi nu? Historiens längsta elavbrott sid 1 Håll värmen med några enkla råd sid 3 Håll värmen med en egen kamin sid 4 Ljus i mörker sid 6 Tappa upp vatten sid 7 Mat utan el sid 8 Mat som

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som tillfälligt hyr ut eller upplåter lokaler

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening

Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening Alla ska trivas Bo tillsammans i hyreshus och bostadsrättsförening Svåra ord? Ordlista finns på sidan 10. Omtanke gör det trevligare att bo tillsammans Det bor många människor i ditt hus och det händer

Läs mer

Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek.

Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek. Energispartips Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek. Kyl och frys: Frosta av kyl och frys regelbundet,

Läs mer

Kommunledningskontoret ÖREBRO

Kommunledningskontoret ÖREBRO NA 15/9 09 Bakom rubriken Kvinna 45-55 år Storrökare knuten till socialpsyk. Startföremål: Soffa Brandorsak (trolig): Soffrökning - somnat Antal personer i lägenhet: 1 Förlopp: Grannar larmar SOS, Polis

Läs mer

Gasol för hem- och fritidsmiljö

Gasol för hem- och fritidsmiljö Gasol för hem- och fritidsmiljö Foto: Scanpix Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men

Läs mer

Handbok brandskydd Författare: Andreas Eiman Mars 2011

Handbok brandskydd Författare: Andreas Eiman Mars 2011 Handbok brandskydd Författare: Andreas Eiman Mars 2011 Om det börjar brinna OBS! Ordningen nedan är ett förslag; använd sunt förnuft i varje situation! Om branden är liten - släck den direkt! Rädda Rädda

Läs mer

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen BRANDSKYDDSPOLICY Bakgrund Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778). Syfte Denna brandskyddsplan

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Om el och elsäkerhet Centralt innehåll Lgr 11, årskurs 1-6

Om el och elsäkerhet Centralt innehåll Lgr 11, årskurs 1-6 Om el och elsäkerhet Centralt innehåll Lgr 11, årskurs 1-6 Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Tekniska lösningar Årskurs 1 3: Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Årskurs

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA

TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER HSB-BRF JAKOB I JÄRFÄLLA TRIVSELREGLER Dessa trivselregler är framtagna för att vi tillsammans skall kunna skapa trivsel, gemenskap och en bra miljö, allt till så låga kostnader som möjligt.

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som Elsäkerhet I våtutrymmen I badrum måste alla elinstallationer vara fast anslutna eller ha särskilt uttag kopplat till jordfelsbrytare. Det enda som är tillåtet utöver detta är specialuttag på 110 volt

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR MÅL OCH FÖRHANDSUPPFATTNINGAR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill Art.nr. G06-87A ÅTERFÖRSÄLJARE Lämna dessa anvisningar till kunden. FARA KUND Spara dessa anvisningar för framtida bruk. Av säkerhetsskäl innehåller

Läs mer

PRAKTISKA FRÅGOR INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR FÖRENINGEN OM NÅGOT HÄNDER ELLER GÅR SÖNDER

PRAKTISKA FRÅGOR INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR FÖRENINGEN OM NÅGOT HÄNDER ELLER GÅR SÖNDER PRAKTISKA FRÅGOR PRAKTISKA FRÅGOR Att bo i bostadsrätt fungerar ungefär som att bo i hus åtminstone vad gäller ansvar för sitt boende. Skillnaden är att vi medlemmar i föreningen tar hjälp med vissa arbeten

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon AB Hörnstenen Vi är ett familjeägt fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm och Skåne. Företaget är medlem i Fastighetsägarna Sverige. I denna broschyr finns generell information som gäller samtliga

Läs mer

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar KERAMISK SPIS ARDOX C TYP: C4, C6 Tillbehör Chef 220 Chef 240 Installations- och användningsanvisningar Översättning av de ursprungliga anvisningarna S/N: 085528/01 Rev.: 3.0 22.3.2010 Rev. 3.0 Bästa

Läs mer

Wretlings får säkerhet att fungera

Wretlings får säkerhet att fungera Wretlings får säkerhet att fungera Brandskyddsutbildning Deltagardokumentation Tfn 08-759 67 78, 070-581 31 82 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NÅGRA ENKLA MEN GODA RÅD FÖR DITT PRIVATA BRANDSKYDD!... 3 SYFTE OCH

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera och

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

Många vill vara med och spara energi men få vet hur de ska göra. I den här trycksaken har vi samlat enkla, konkreta energispartips rum för rum.

Många vill vara med och spara energi men få vet hur de ska göra. I den här trycksaken har vi samlat enkla, konkreta energispartips rum för rum. Många vill vara med och spara energi men få vet hur de ska göra. I den här trycksaken har vi samlat enkla, konkreta energispartips rum för rum. Testa ett, två eller alla och läs mer på: HANDDISKA INTE

Läs mer

gör vårt boende trevligare

gör vårt boende trevligare Omtanke och sunt förnuft gör vårt boende trevligare Liv och rörelse hör till vardagen i ett flerbostadshus. Att bo nära andra människor ställer därför krav på lyhördhet och omtanke. Alla ska kunna trivas,

Läs mer

OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE

OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE FAKTABANK OBLIGATORISK INFORMATION FÖR UTSTÄLLARE Med reservation för eventuella ändringar. Uppdaterad: 160208 Tänk på miljön, skriv inte ut faktabanken i onödan. Ung Företagsamhet Göteborgsregionen förbehåller

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Elektricitet studieuppgifter med lösning.

Elektricitet studieuppgifter med lösning. Elektricitet studieuppgifter med lösning. 1. Vad behöver man minst för att tillverka ett batteri? Två olika metaller och en syra eller saltlösning. 2. Vad var det som gjorde batteriet till en så banbrytande

Läs mer

SKYDDA DIG MOT BRAND. Information och tips f ör dig som bor i hyresrätt

SKYDDA DIG MOT BRAND. Information och tips f ör dig som bor i hyresrätt SKYDDA DIG MOT BRAND Information och tips f ör dig som bor i hyresrätt Rädda! Rädda dig själv och andra som är i livsfara. Varna! Varna alla som är i närheten som kan hotas av branden. Larma! Ring 112.

Läs mer

Energikassetten - 20 år Gör ditt livs bästa investering och njut av den ofta.

Energikassetten - 20 år Gör ditt livs bästa investering och njut av den ofta. Energikassetten - 20 år Gör ditt livs bästa investering och njut av den ofta. Energikassetten - en insats för framtiden Effekthöjning!! I befintlig Braskamin Med Energikassetten är detta möjligt. Energikassetten

Läs mer

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den Vitvaror Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den allra bästa. IKEA vitvarorna är noggrant testade

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10

Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10 Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare är Jörgen Källman, telefontid måndag fredag 10.00 12.00 tfn 021-17 91

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren.

E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren. Viktig information om brandskyddet och säkerheten i din bostad E bra skydd mot brand skapar trygghet för dig och dina grannar. Med hjälp av vår broschyr och Eidars webbsida finner du svaren. E bra skydd

Läs mer

Att grilla på balkongen i flerbostadshus

Att grilla på balkongen i flerbostadshus Att grilla på balkongen i flerbostadshus Innehåll Sid Allmänt 2 Inledning 3 Gasolens egenskaper Risker med gasol Gasolanläggning 4 Gasolbehållare Gasolgrill eller annan gasolapparat Läckage Så släcker

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST

VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST RÅD & TIPS FRÅN FASTIGHETSÄGARNA 2 Reviderad maj 2012 INNEHÅLL Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Innan du installerar din kamin

Innan du installerar din kamin Gratulerar till köpet av en genuin Olymberyl gjutjärnskamin. Rätt brukat kommer denna kamin att ge många års säker användning. Manualen har utvecklats för att försäkra användaren optimal effektivitet.

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

BRF. FISKVERKET. Ordningsregler. Utgåva 2

BRF. FISKVERKET. Ordningsregler. Utgåva 2 BRF. FISKVERKET Ordningsregler Utgåva 2 November 2011 1 Innehållsförteckning: Sida Allmänt 3 I våra lägenheter 3 På våra balkonger 3 I vårt trapphus och loftgångar 4 Säkerhet 4 På vår gård 5 I våra badrum

Läs mer

När något går sönder

När något går sönder När något går sönder När något går sönder Med regelbunden skötsel av inredning och maskiner, slipper du och din verksamhet onödiga kostnader. Denna broschyr handlar om vad du som arbetar i verksamheten

Läs mer

Arbetsbeskrivning över Arbetsgrupperna i BRF Rosendal Större 25

Arbetsbeskrivning över Arbetsgrupperna i BRF Rosendal Större 25 Arbetsbeskrivning över Arbetsgrupperna i BRF Rosendal Större 25 Tvättstugsgruppen Ansvarar för att all utrustning i tvättstugan fungerar. Kontaktar ordförande om någon utrustning är trasig eller bör bytas

Läs mer

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 Ordningsföreskrifter för Brf Vätan 22 Välkommen till Brf Vätan 22 Det är styrelsens utgångspunkt att alla som bor, arbetar och studerar i vårt fina hus skall trivas och att

Läs mer

VÄLKOMNA TILL TICKVÄGEN 1A PÅ GUBBMYREN I SÄLEN

VÄLKOMNA TILL TICKVÄGEN 1A PÅ GUBBMYREN I SÄLEN VÄLKOMNA TILL TICKVÄGEN 1A PÅ GUBBMYREN I SÄLEN Vi hoppas att Ni skall få en skön och givande vistelse i Sälen. Vi har nedan sammanställt viktig information och vill gärna att Ni noggrant läser igenom

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Snöflingan 4, Stockholm Lilla Västerbron 6, Stockholm Reza Tehrani Täby 2012-09-05 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Välkommen hem! här finns råd och information om hur ditt boende kan bli så trivsamt som möjligt

Välkommen hem! här finns råd och information om hur ditt boende kan bli så trivsamt som möjligt Välkommen hem! här finns råd och information om hur ditt boende kan bli så trivsamt som möjligt Flytta in I lägenheten INFLYTTNINGSDAG Första vardagen i varje månad räknas som inoch utflyttningsdag. Från

Läs mer

Ordningsregler och information

Ordningsregler och information 1 (8) Ordningsregler och information Senaste revision: 2015-06-30 Vid eventuella frågor om ordningsreglerna kan styrelsen kontaktas via styrelsen@kvadraten21.se För vem gäller reglerna Ordningsreglerna

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Hyresgästernas. handbok

Hyresgästernas. handbok Hyresgästernas handbok Välkommen till din nya hyresrätt Vi vill börja med att gratulera dig till ett smart val. Du som hyr ditt hem kan njuta av ett boende med många fördelar. Trygghet, frihet och bekvämlighet

Läs mer