Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober 2010"

Transkript

1 medlems försäkringar avtalsförsäkringar socialförsäkringar Man tror att allt det där sköter sig automatiskt Det är inte meningen att vi ska kunna allt Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr oktober 2010 Christina fick pengar för sin skadade hand Foto: henrik witt

2 2 dina försäkringar lo-tidningen nr oktober 2010 Med företagets videokamera filmade huvudskyddsombudet Sofia Parkko sin kollegas arbete och bifogade filmen när hon skickade in anmälan. Nu har Christina Häggblads onda hand blivit godkänd som arbetsskada. Huvudskyddsombudet Sofia Parkko hjälpte Christina Häggblad att få ut på försäkringen. ARBETSSKADAN gav Tolv år på en truck med dåtidens styranordning, och ytterligare år med vibrerande maskiner satte sina spår hos Christina Häggblad på vitvarutillverkaren Whirlpool i Norrköping. Perioderna med värk i vänster hand blev allt längre tills diagnosen karpaltunnelsyndrom slutligen sattes. Det kom smygande. Jag började tappa saker och fick bara ondare och ondare, säger Christina Häggblad gick hon till en sjukgymnast. Sjukgymnasten förstod genast vad det var och hänvisade skickade mig till läkare. Och läkaren sa nästan på en gång att det bara fanns en väg att gå, att sätta upp mig på en väntetid för operation, säger Christina Häggblad. Tre månader senare opererades hon, var sjukskriven i fem veckor och det var först när hon var tillbaka i arbete som tanken på arbetsskada kom upp. Huvudskyddsombudet Sofia Parkko skrev en anmälan till fackets försäkring TFA, som ska utläsas trygghetsförsäkring vid arbetsskada. TFA ger till skillnad från fackets avtalade sjukförsäkring AGS ytterligare ersättning som ska täcka all inkomstförlust för den som blivit skadad eller sjuk på grund av sitt jobb. Enligt Sofia Parkko är det viktigt att alla fakta kommer med i en anmälan ifall en sjukdom eller skada verkligen ska kunna knytas till arbetssituationen. Arbetsgivaren var bra och lånade ut en videokamera så att vi kunde filma de tryckluftsdrivna skruvdragare som Christina arbetade med, och vi bifogade bilder på den typ av truck hon hade kört. Dessbättre har företaget nu bytt ut alla truckar mot nya med bättre styranordning, säger Sofia Parkko. Efter några månaders väntan kom beskedet att skadan klassats som arbetsskada och att Christina Häggblad därmed är berättigad till ersättning från TFA-försäkringen. Hur mycket pengar det blir är ännu inte klart. Först efter ett och ett halvt år går det att göra en slutlig bedömning av hur allvarlig den bestående skadan blir. Karpaltunnelsyndrom är uppsatt på FN:s sysselsättningsorgan ILO:s lista över de sjukdomstillstånd som kopplas till yrkesskada. Andra tillstånd på listan är bland annat blyförgiftning och arbete med asbest. Det är bra att också karpaltunnelsyndrom finns med på listan. Annars tror jag det skulle vara lättare att avfärda det onda som en kärringsjuka, säger Christina Häggblad. I dag jobbar Cristina Häggblad som montör, med helt andra arbetsuppgifter. Hon kan arbeta heltid även om handen ännu inte är bra.

3 lo-tidningen nr oktober 2010 dina försäkringar 3 inledning Martin Klepke pengar Foto:: Henrik witt I många år körde Christina Häggblad truckar som styrdes med en liten ratt med knopp på. Den anordningen bidrog till att hon skadades i handen. Arbetsskada så säger lag och avtal Enligt lag: P Det är i dag svårt att få en skada godkänd som arbetsskada efter att lagen har urholkats. Grundhållningen är att arbetsskada ersätts som vilken sjukdom eller skada som helst, alltså i första hand med sjukpenning. P Men om den skadade får inkomstbortfall som kan förmodas bestå under minst ett år kan lagen ge livränta som ska ge full ersättning för inkomstförluster. P Vid dödsfall kan efterlevande få ersättning i form av begravningshjälp och omställningslivränta och barnlivränta. Enligt avtal: P Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, ger ersättning om olyckan gjort att du inte kunnat arbeta på minst 15 dagar eller om olyckan orsakat bestående invaliditet. Vid kortare sjukskrivning kan du få ersättning för utlägg för sjukvård och liknande. P Från första sjukdagen fyller TFA upp sjukpenningen så att du slipper inkomstbortfall under hela sjukperioden. P Framtida inkomstförluster som inte täcks av livränta enligt lag kan ge ersättning i form av engångsbelopp eller TFA-livränta. P TFA kan också ge underhåll till efterlevande som komplement till det som täcks av lag och andra avtalsförsäkringar. P TFA ger också extra ersättning för begravningskostnader. Avtalsförsäkringen TFA ersätter Christinas inkomstbortfall Kräv alltid kollektivavtal V älkommen till årets upplaga av Dina Försäkringar din uppslagsbok över de vanligaste reglerna om ditt försäkringsskydd. I denna bilaga får du en översiktlig och till stora delar komplett bild av vad som gäller för socialförsäkringar, avtalsförsäkringar och olika typer av medlemsförsäkringar. Det kompletterande skyddet i avtals- och medlemsförsäkringar betyder i dag alltmer, och det är viktigt att du håller koll på vilka rättigheter du har om något skulle hända. Även relativt korta sjukskrivningsperioder kan ge ersättning från avtalsförsäkringarna. Några saker är viktiga att komma ihåg. Avtalsförsäkringar gäller bara där det finns kollektivavtal. Därför är det av största vikt att alltid kräva kollektivavtal på din arbetsplats. Du måste själv anmäla en skada, och själv göra en anmälan för att få premiebefrielse när du är långtidssjuk eller föräldraledig. För avtalsförsäkringarna ska blanketterna skickas in till Afa Försäkring, för medlemsförsäkringar till det försäkringsbolag där försäkringen är tecknad. Ta hjälp av LO-förbundens försäkringsrådgivare om du är osäker. Beställ fler exemplar av Dina Försäkringar och sprid dem bland medlemmar och på arbetsplatserna. Det är gratis! Plotidningen.se Vi samlar allt material om försäkringar i en egen box! Basbelopp så funkar det Olika typer av basbelopp används för ett bestämma en rad ersättningar och nämns väldigt ofta i den här bilagan. De används i både socialförsäkringarna och de avtalade försäkringarna liksom i medlems- och privata försäkringar. Prisbasbeloppet fastställs varje år av regeringen enligt lagen om allmän försäkring och ska följa förändringarna i det allmänna prisläget. Om priserna höjs ska alltså en rad bidrag och ersättningar följa med och kompenseras för prisförändringarna. Det första prisbasbeloppet, som då bara hette basbelopp, fastställdes Bara en gång, 2010, har prisbasbeloppet sänkts, då som en följd av krisen när priserna sjönk i stället för ökade. En del ersättningar baseras i stället på det som kallas förhöjt prisbasbelopp som också det fastställs utifrån prisutvecklingen. Ett tredje basbelopp kallas inkomstbasbelopp och fastställs utifrån förändringarna i inkomsterna. Inkomstbasbeloppet styr den allmänna pensionsavgiften men används också som grund för en del ersättningar som beskrivs i denna bilaga. Så här höga är basbeloppen för 2010 och 2011: Prisbasbelopp Förhöjt prisbasbelopp Inkomstbasbelopp I framtiden, om besvären ökar, kan det i värsta fall leda till att hon får gå ned i arbetstid. I så fall kan det bli fråga om livränta, men då måste skadan också i lagens mening ska klassas som arbetsskada. Men att få ersättning för arbetsskada från fackets försäkringar är en sak. Att få livränta för arbetsskadan från Försäkringskassan är en helt annan. Och lagen om arbetsskadeförsäkring har försämrats betydligt genom politiska beslut. Det är verkligen uselt. Det är ju arbetsgivaren som orsakar ar- JAtt få ersättning från fackets försäkringar är en sak. Att få livränta från Försäkringskassan är en helt annan. betsskadorna eftersom de tillhandahåller och utrustar arbetsplatserna. Men i Sverige har vi haft ordningen att socialförsäkringarna ska ge ersättning för de skador som arbetsgivaren orsakar, säger Sofia Parkko. Alternativet är att vi gör som i många andra länder, att individerna själva får stämma arbetsgivaren på skadestånd, men det är en utveckling som jag tror att varken arbetstagarna eller arbetsgivarna vill ha, säger hon. martin klepke Karpaltunnelsyndrom P Karpaltunneln är en kanal som bildas mellan flera ben och ett kraftigt ledband i handen. Genom den går en viktig nerv och senor till fingrarnas muskler. P Karpaltunnelsyndrom orsakas av att utrymmet minskat och nerven och senorna kommit i kläm. P Om trycket är kraftigt eller långvarigt kan nerver och muskler skadas. Karpaltunnelsyndrom kan också innebära ett hinder i vardagen, om man får nedsatt känsel, får ont eller blir fumlig. Källa: Landstingens sjukvårdsinformation 1177.se Beställ fler exemplar det är gratis! Kontakta Inga-Britt Sillén på lo-tidningen så tar hon hand om din beställning. Ange namn, adress och hur många exemplar du behöver. E-post: Telefon: Adress: lo-tidningen, Box 1372, Stockholm DINA FÖRSÄKRingAR är en bilaga till LO-TIdningen. CheFRedAKtÖR och ansvarig utgivare: Tommy Öberg Texter: Martin Klepke, där ej annat anges grafisk form: Eva Vaihinen tryck: V-Tab, Aröd 2010 ISSN: X

4 4 dina försäkringar lo-tidningen nr oktober 2010 De vanligaste orsakerna till allvarliga arbetsolycksfall Olycka vid maskiner P Kvinnor 291 P Män Totalt Ramla ute P Kvinnor 770 P Män Totalt Ramla inne P Kvinnor 786 P Män 736 Totalt Fall från höjd P Kvinnor 127 P Män Totalt Hot och våld P Kvinnor 589 P Män 497 Totalt Rån P Kvinnor 552 P Män 253 Totalt 805 Foto: SCANPIX Källa Afa försäkringar invalidiseras på arbetsplatsen varje år Antalet allvarliga arbetsolyckor har blivit allt färre de senaste tio åren. Men arbetsolyckor som är så svåra att de ändå orsakar medicinsk invaliditet minskar inte. Afa Försäkring, det bolag som förvaltar kollektivavtalade försäkringar, sammanställer varje år en rapport om sjukfrånvaron och om antalet arbetsskador. Årets siffror visar att risken för att drabbas av allvarliga arbetsolycksfall fortsätter neråt. Det är en svag men trendmässig minskning som pågått alltsedan Vi har en trend där vi går mot fler tjänstemän och där drabbas man inte lika ofta av allvarliga arbetsolycksfall. Men vi har fortfarande kvar en stor grupp som jobbar inom tung industri och där finns fortfarande risker för invalidiserande olycksfall, säger Cecilia Oldertz, analytiker på Afa. Så den främsta förklaringen är att det pågår en förändring av arbetslivet, även om det fortfarande finns kvar en stor grupp i utsatta yrken. Och det är inga försumbara olyckor som redovisas i rapporten. Varje år leder cirka arbetsolycksfall till invaliditet. Det motsvarar 16 invalidiserande olycksfall varje arbetsdag. Arbetsolycksfall ökar något hos kvinnor och minskar hos männen, varför det? Det är en utveckling vi kan se på tio femton års sikt och som troligen även den har sin förklaring i att arbetsmarknaden omstruktureras. Olyckorna sker oftast vid maskiner. Fallolyckor är näst vanligast, men även om många av fallen sker från tak, stegar och ställningar är det fall på golv och mark som orsakar flest skador. Vintertid är det naturligtvis en hel del halkolyckor på snö och is. Men det märkliga är att det förekommer så många fall både inom och utomhus och att följderna kan bli så stora, att man bryter en arm eller får ganska allvarliga skador av till synes triviala händelser. Hot, våld och rån ligger bakom drygt elva procent av alla allvarliga arbetsolyckor. Yrkesförare, mentalskötare, poliser, psykologer, socialsekreterare och kuratorer är yrkesgrupper som oftast drabbas av hot och våld. Att även Afa redovisar en minskning av långa sjukskrivningar följer den allmänna utvecklingen, som i sin tur delvis beror på nya regler kring sjukförsäkringen. Våra siffror skiljer sig inte från Försäkringskassans statistik. Det vi har gjort är att försöka se på olika yrkesgrupper och där ser vi en minskning i alla yrkesgrupper men att städare och främst kvinnor inom tillverkningsindustrin fortfarande har högre frekvens av långa sjukskrivningar, säger Cecilia Oldertz. Martin Klepke Medicinsk invaliditet P Medicinsk invaliditet är ett försäkringsmedicinskt mått på en bestående kroppslig funktionsnedsättning till följd av en arbetsskada. PMajoriteten av alla arbetsolycksfall som medför medicinsk invaliditet ingår i gruppen medicinsk invaliditet 1 till 15 procent PTill exempel motsvarar förlusten av ett helt pekfinger 7 procents medicinsk invaliditet, total hörselförlust på ett öra motsvarar 15 procents och synförlust på ett öga 14 procents medicinsk invaliditet.

5 Vi har haft högst avkastning sedan vi körde på blyhaltig bensin. Tryggt sparande med garanti Vi har fått pengarna att växa mest av alla jämförbara pensionsbolag sedan 1995* och erbjuder tryggt sparande med garanti och dessutom låga avgifter. Och självklart är det du som väljer om du vill ha återbetalningsskydd eller inte. Välkommen till amf.se *Källa: Försäkringsförbundet

6 6 dina försäkringar lo-tidningen nr oktober 2010 Tro det eller ej - facket har en sjukförsäkring Bengt Lindmans glömda försäkringspengar liknar många andra fall: svår sjukdomstid, sjukpenning och efter tre månader åter i jobb. Vem tänker då på att det också finns tusenlappar att hämta från avtalsförsäkringen AGS? På Sveaskog i Västerbotten var Bengt Lindmans jobb mycket krävande. Ändå dröjde det ett halvår innan han gick till läkare när orken alltmer började försvinna. Läkaren skickade mig till lasarettet och från lasarettet skickade de mig direkt till Umeå och bara någon dag senare fick de lov att operera mig, säger Bengt Lindman. En kranskärlsoperation undanröjde det omedelbara hotet mot hans hälsa, men det dröjde innan han kunde började arbetsträna och så småningom komma tillbaka i jobb. J Man hade ju ingen tanke på att fackets försäkringar skulle kunna ge något, varken då eller senare. Och man tror ju att allt sådant där löser sig automatiskt. I dag är han anställd som maskinförare på Samhall, och det har gått tre år sedan han var sjukskriven de där tre månaderna efter operationen. Under sjuktiden hade pengar ramlat in som sjukpenning från Försäkringskassan och väl i arbete tänkte Bengt Lindman allt mindre på den tid han var sjuk. Man hade ju ingen tanke på att fackets försäkringar skulle kunna ge något, varken då eller senare. Och man tror ju att allt sådant där löser sig automatiskt, men för att få något från avtalsförsäkringarna måste man ju lämna in en anmälan själv, säger han. I somras ordnade Christer Eriksson på IF Metall avdelning 4 i Umeå ett arbetsplatsbesök för att informera om fackets försäkringar. Först då började Bengt Lindman fundera. Vi gick igenom mina papper och det verkade ju som om jag hade rätt till försäkringspengar från AGS för den tid jag var sjukskriven, säger han. Han skickade in en anmälan till Afa Försäkringar, det bolag som administrerar avtalsförsäkringarna, och sände med kopior av läkarintygen. Ett par månader senare kom en utbetalning på kronor. Egentligen är det extra dumt. I massor av år hade jag själv en egen firma som skogsentreprenör. Naturligtvis hade vi kollektivavtal, hängavtal med Skogs, och jag har i alla tider betalat in till mina anställdas avtalsförsäkringar. Så händer en sådan här sak för en själv utan att man tänker på att försäkringen kan gälla. Men Christer Eriksson är värd all eloge, säger Bengt Lindman. Hade han inte haft den här informationsträffen skulle jag aldrig ha tänkt på att vi också har en sjukförsäkring genom facket. Martin Klepke Bengt hade inte en tanke på att han hade rätt till AGS-pengar för sin sjukskrivning förrän IF Metall ordnade ett arbetsplatsbesök. Foto: tommy andersson

7 lo-tidningen nr oktober 2010 dina försäkringar 7 Hämta information på nätet Du kan själv söka information om ditt försäkringsskydd på nätet. Här är en del användbara hemsidor: P afaforsakring.se Afa Försäkrings hemsida. Afa Försäkring hanterar dina avtalsförsäkringar (dock inte SAF-LO Avtalspension). Det är till Afa Försäkring som du ska skicka din anmälan om ersättning om det händer något och det är de som bedömer din anmälan och säger ja eller nej till ersättning. (Ett beslut som du alltid kan överklaga). Afa Försäkring ägs till hälften vardera av LO och Svenskt Näringsliv, förutom inom trygghetsförsäkringen där också PTK har en liten ägarandel. P medlemskvart.lo.se Här kan du få information om avtalsförsäkringarna och även boka in dig för en egen medlemskvart, det vill säga en personlig informationsstund om försäkringsskyddet. Vill du ha en medlemskvart, fyll i namn och andra kontaktuppgifter, inklusive vilket förbund du tillhör. Respektive förbundsavdelning ser till att en försäkringsrådgivare kontaktar dig. P facketforsakrar.se LO:s hemsida om försäkringar. Här kan du ladda ned en rad informationsbroschyrer. Hemsidan kan också nås genom LO:s vanliga hemsida P kommunal.se Kommunals hemsida. Klicka på Medlem och klicka vidare på Försäkringar. Här finns information om både avtals- och medlemsförsäkringar för Kommunals medlemmar. P skyddsnet.se Sekos hemsida för försäkringar och arbetsmiljö. Information om både avtals- och medlemsförsäkringar. P fora.se Foras hemsida. Fora ägs av LO och Svenskt Näringsliv. Fora administrerar premieinbetalningen till avtalsförsäkringarna och hanterar alla inbetalningar och val till SAF-LO Avtalspension. På Foras hemsida kan du följa utvecklingen av din personliga avtalspension. Fackens egna hemsidor Många fackförbund har egen information eller egna länkar till Folksam på sina hemsidor där du kan läsa om just ditt fackförbunds medlemsförsäkringar. Martin Klepke STANNA HEMMA OCH LÄR DIG ALLT OM PENSIONER Genom hemsidan facketforsakrar.se kan du gå en kurs och lära dig allt om dagens pensionssystem, både när det gäller den lagstadgade och den avtalade pensionen. Pfacketforsakrar.se De flesta bytte till traditionell försäkring Swedbanks traditionella försäkring var det populäraste valet bland dem som flyttade sina redan intjänade pensionspengar till en ny förvaltare fram till den 1 januari Hösten 2009 var alla privatanställda LO-anslutna tvungna att gör ett omval för sina framtida pensionsavsättningar. Nya förvaltare fastställdes då för personer. Knappt fyra procent av väljarna, eller personer, valde att samtidigt flytta sina redan intjänade pensionsavsättningar till nya förvaltare. Så här valde flyttarna bland de nya förvaltarna: Swedbank traditionell försäkring Nordea traditionell försäkring Länsförsäkringar traditionell försäkring Folksam-LO fondförsäkring Bara för dig och dina arbetskamrater! Välj Folksam-LO Pension. Du får dina pengar placerade i en generationsfond som anpassas efter din ålder, samtidigt som avgiften blir lägre. Du får ett enkelt sparande och behöver inte själv vara aktiv och sköta placeringarna. Folksam-LO Pension Avanza fondförsäkring Även om omvalet nu är klart går det alltid att även i framtiden flytta sina redan intjänade pensionsavsättningar till en ny förvaltare. Martin Klepke procent av fondväljarna valde Folksam-LO Pension. Detta när privatanställda arbetare fick välja förvaltare för sin avtalspension.

8 8 dina försäkringar lo-tidningen nr oktober 2010 Fackets försäkringse nr Theres Heidrich är försäkringsrådgivarnas spindel i nätet 1 Mellan 800 och försäkringsrådgivare får varje år sin grundutbildning genom LO. Och som spindeln i nätet sitter Theres Heidrich, ny på uppdraget att göra rådgivarnas arbete så smidigt som möjligt. Ursprungligen arbetade hon som undersköterska. Men sedan mer än tio år har Theres Heidrich jobbat inom den fackliga världen: först på Målarförbundets vaktmästeri, sedan, efter en ombudsmannautbildning inom Handels, åter på Målarförbundet, den gången som ombudsman. Och sedan ett år finns hon på LO. Sommaren 2010 tog hon över ansvaret för LO-förbundens nära försäkringsrådgivare. Hur själva verksamheten bedrivs ute på arbetsplatserna avgör respektive förbund självt. Förbunden har ju lite olika struktur på sin försäkringsrådgivning, en del har bara information genom klubbar, andra reser runt på arbetsplatserna, men alla strävar efter att ge varje anställd information minst vartannat år, säger hon. Hennes roll är att samordna informationen och ta fram de verktyg som behövs för att rådgivarnas arbete ska bli så bra som möjligt. På agendan för våren 2011 står kampanjer för avtalssjukförsäkringen AGS och inte minst för premiebefrielseförsäkringen, den avtalade försäkring som gör att du slipper betala premien för din avtalspension om du blir sjuk längre tid än två veckor eller då du är föräldraledig. Som för alla avtalsförsäkringar måste du själv anmäla att du är sjuk eller föräldraledig och kampanjerna behövs för att folk ska veta hur de ska göra, enligt Theres Heidrich. Under kampanjerna har vi också folk som sitter och svarar i telefon, det är personer som kan ge medlemmar mer information eller slussa dem vidare till rätt blanketter. Theres Heidrich tar fram de verktyg som behövs för att rådgivarna ska kunna göra ett bra jobb.

9 lo-tidningen nr oktober 2010 dina försäkringar 9 xpert Val av avtalspension gör många osäkra Kan du då allt om avtalsförsäkringar själv? Nej! De är ju så otroligt omfattande. Men det är inte meningen att ens försäkringsrådgivarna ska kunna alla detaljer. Däremot ska de veta var man ska söka för att få svar på de frågor som kan komma upp. Sedan något år finns också en hemsida där LO-anslutna direkt på nätet kan anmäla att de vill ha försäkringsinformation. Den når du direkt från LO:s hemsida. Martin Klepke Fortfarande vet många inte hur valet till avtalspensionen fungerar. Och fortfarande är det många som inte själva väljer förvaltare. Sju av tio privatanställda arbetare tycker, enligt Sifo, att de inte vet tillräckligt mycket för att fatta bra pensionsbeslut. Det gäller främst PPM-systemet, det vill säga den individuella delen av det statliga pensionssystemet. Men även avtalspensionen gör människor osäkra. Hösten 2009 blev det klart vilka bolag som i fortsättningen får förvalta nytillkomna inbetalningar till SAF-LO avtalspension. Men som synes i grafen här intill är det en mycket stor andel av privatanställda LO-medlemmarna som inte har gjort något aktivt val av pensionsförvaltare. De får därmed sin avtalspension förvaltade i en traditionell försäkring hos AMF, utan återbetalningsskydd och utan familjeskydd. AMF är en förvaltare som ägs Kvinnor bör komma ihåg att ta bort återbetalningsskyddet när barnen väl vuxit upp, är Carina Blombergs tips för att höja pensionen. gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv. Och även om AMF tjänar på att folk är passiva och inte väljer alls, så intygar Carina Blomberg, trygghetsekonom på företaget, att många inte vet vad som händer för den som inte väljer alls. Folk är tveksamma, och lite då och då kommer frågor som jag gjorde inget val så de pengarna är väl borta nu. Folk tror att pengarna faktiskt försvinner om de inte gör ett val. Enligt Carina Blomberg vill en del kunder också veta vilka bolag som har återbetalningsskydd som tillval, trots att återbetalningsskyddet ser likadant ut och kan väljas på samma sätt hos alla bolag. Kvinnor har större kunskap om återbetalningsskyddet och väljer det oftare än män. Men ofta tar de inte bort återbetalningsskyddet när barnen har växt upp och klarar sig själva. Eftersom skyddet ger en lägre pension för en själv kan det vara bättre att välja bort skyddet när barnen vuxit upp. På så sätt får man en högre pension, säger Carina Blomberg. Av dem som gjort ett aktivt val har 44 procent valt fondförsäkringen Folksam LO Pension. På andra plats ligger den traditionella försäkringen i Swedbank med 19 procent följt av AMF:s traditionella respektive fondförsäkring med drygt 8 procent vardera. Andra frågor som ofta kommer upp runt avtalspensionen är om du kan välja en ny förvaltare och flytta dina pengar. Rätt svar är att du alltid kan välja en ny förvaltare av de pensionspengar du kommer att tjäna in i framtiden. Du kan också flytta pengar som du redan har placerat till en ny förvaltare, men det brukar kosta en mindre avgift, plus att du kan få fylla i en hälsodeklaration. Trots allt tycker jag ändå att kunskapsnivån har höjts. I början visste många knappt vad de skulle fråga om. Nu vet de hur valet fungerar och vill i stället fråga om detaljer som de är osäkra på, säger Carina Blomberg. Facken tappar inflytande över pensionspengarna Nya EU-regler för upphandling av pensionsbolag Foto: FREDRIK SANDBERG Ett bombnedslag för facken. Så beskrivs EU-domen från i somras som handlar om hur pensionerna för offentliganställda ska förvaltas. Risken finns att facken tappar inflytandet över pensionerna. I juli kom EU:s domstol i Luxemburg med domen som fackliga jurister fruktat: Fack och arbetsgivare i Tyskland får inte längre bestämma vilka bolag som ska förvalta tjänstepensionen för de kommunanställda. I domen krävs att förvaltningen av tyskarnas tjänstepensioner ska läggas ut på offentlig upphandling i hela EU. Eftersom det svenska systemet med tjänstepension påminner om det tyska kan domen även påverka Sverige. Risken är att facken kan tvingas att sluta sämre avtal och får mindre inflytande över hur medlemmarnas pensionspengar ska förvaltas, säger Ingemar Hamskär, TCO:s chefsjurist, som följt fallet noga. Det är endast de som inte aktivt valt vilket bolag som ska ta hand om tjänstepensionen som berörs. Deras pensionspengar förvaltas i dag av KPA som ägs av Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. Konsekvenserna av EU-domen är för svensk del dock ännu oklar. Det tyska systemet är inte helt identisk med det svenska. Därför måste vi analysera domen noggrannare innan vi vet vilka konsekvenser den kan få, säger han. Oavsett om pensionsförvaltningen för kommunalanställda måste förändras eller inte är domen viktig även i Sverige. Domen handlar, precis som Laval- och Vikingdomarna, om att väga grundläggande rättigheter mot ekonomiska friheter för företagen, säger Ingemar Hamskär. Både från facken och från arbetsgivarhåll har kommentaren varit att EU-domen undergräver det svenska förhandlingssystemet. Detta eftersom ramarna för fack och offentliga arbetsgivare blir snävare då de ska fatta beslut om förvaltningen av tjänstepensionen. Strax efter domen sa LO:s chefsjurist Claes-Mikael Jonsson att det mest oroväckande med den är att Lissabonfördraget, som började gälla den 1 december förra året, inte verkar ha förändrat någonting. Facket hade hoppats att det nya EU-fördraget skulle förändra rättsläget. I Lissabon finns grundläggande fri- och rättigheter inskrivna i stadgan. Det skulle kunna tolkas som en förstärkning av de fackliga Foto: FREDRIK SANDBERG Vi måste analysera domen noggrant innan vi vet vilka konsekvenser den kan få, säger Ingemar Hamskär. JRisken är att facken kan tvingas sluta sämre avtal. rättigheterna på bekostnad av den fria rörligheten inom EU. Men domen från i somras ger alltså en motsatt signal. Den stora övergripande frågan är nu åt vilket håll EU:s rättsutveckling är på väg, säger Ingemar Hamskär. Erik Larsson eu-domstolen P EU-domstolen har två huvudsakliga uppgifter: att döma i tvister mellan medlemsländer och EU:s institutioner, samt att tolka EU-rätten. En domare från varje medlemsland sitter i domstolen. Under den finns också en tribunal som dömer i mål som rör enskilda personer och företag samt en personaldomstol som dömer i mål som gäller anställda i EU.

10 10 dina försäkringar lo-tidningen nr oktober 2010 ALLT OM DINA FÖRSÄKRINGAR Vet du vad som gäller när det otänkbara verkligen händer? Här kommer tio sidor med besked för dig som är LO-medlem. Först de lagstadgade socialförsäkringarna och sedan de avtalade försäkringarna. Försäkringar som gäller på området LO-Svenskt Näringsliv redovisas i detalj. medlems försäkringar avtalsförsäkringar socialförsäkringar socialförsäkringar Socialförsäkringar har du enligt lag, genom det offentliga socialförsäkringssystemet. SJUKDOM Allmänt gäller följande för den allmänna sjukförsäkringen: Den första dagen du är sjuk är en karensdag, då får du ingen ersättning. För sjukdagarna 2 till 14 betalar arbetsgivaren sjuklön som motsvarar 80 procent av lönen. Från den 15:e sjukdagen får du sjukpenning från försäkringskassan. Hel sjukpenning uppgår till 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI), vilken oftast är något lägre än lönen. Det beror dels på att värdet av traktamenten, fri bil och andra förmåner inte ingår, dels på att beräkningsmetoden gör att värdet av den sjukpenninggrundande inkomsten blir lägre än löneinkomsten. Den sjukpenninggrundande inkomsten fastställs av försäkringskassan. Det finns ett inkomsttak för sjukpenningen på 7,5 prisbasbelopp per år ( år 2010, kronor år 2011). För sjukpenninggrundande inkomster därutöver får du ingen sjukpenning. Du kan få en fjärdedels, halv, tre fjärdedelars eller hel sjukpenning. Det är försäkringskassan som bedömer din arbetsförmåga och den kan alltså bedöma att du helt eller delvis kan jobba trots din sjukdom. Tiden med sjukpenning är från 2008 begränsad till tolv månader. Därefter sänks sjukpenningen till 75 procent av SGI:n och ska i normalfallet bara beviljas för ytterligare 550 dagar, alltså cirka 18 månader. Vad som händer efter dessa 550 dagar finns beskrivet under avsnittet Utförsäkrad. Tiden med sjukpenning kan dock numera bli kortare än 550 dagar, trots att sjukdomen består. Efter 90 dagars sjukdom kan sjukpenningen nämligen dras in om försäkringskassan anser att den sjuka bör kunna omplaceras på sin arbetsplats och därmed kunna jobba. Efter ett år, och i vissa fall redan efter ett halvår, kan sjukpenningen dras in om försäkringskassan anser att den sjuka kan omplaceras till något annat jobb på hela arbetsmarknaden och på så sätt kunna jobba trots sin sjukdom. Alla kostnader för vård och sjukpenning som orsakas av trafikolyckor är på väg att brytas ur den allmänna sjukförsäkringen och ska i stället betalas genom att bilägarna betalar en extra skatt på trafikförsäkringen. P Rehabilitering Sedan halvårsskiftet 2007 är arbetsgivaren inte längre skyldig att göra en rehabiliteringsutredning. Samtidigt avskaffade regeringen tidsgränserna för när försäkringskassan senast måste upprätta en rehabiliteringsplan eller kalla den sjuka till ett avstämningsmöte. I stället behöver arbetsgivaren bara lämna de upplysningar som behövs till försäkringskassan för att behovet av rehabilitering ska kunna klarläggas. Detta ska ske efter samråd med den sjuka. Arbetsgivaren har dock enligt arbetsmiljölagen kvar rehabiliteringsansvaret för den anställda. P Sjukvård Varje landsting beslutar själv om patientavgifterna, och variationerna är stora. Besök hos husläkare kostar vanligtvis mellan 100 och 200 kronor. För besök hos specialistläkare och hembesök varierar priserna betydligt mer, från 0 till 320 kronor, beroende på remiss och tidpunkt. Dalarna är det enda landstinget

11 lo-tidningen nr oktober 2010 dina försäkringar 11 Sjukpenningens tidsgränser (i normalfallet) Sjuklön 14 dgr (80% av lön) Sjukpenning (80% av Sgi) Efter 90 dagar kan sjukpenningen dras in om arbetstagaren kan omplaceras på sin arbetsplats med sänkt avgift i primärvården för äldre från 65 år. Högkostnadsskydd finns enligt lag och det innebär att man behöver betala högst 900 kronor per tolvmånadersperiod. I princip ska barn och ungdomar få gratis sjukvård upp till sin 20-årsdag, men många landsting tar ändå ut avgifter. Region Skåne tar ut full avgift från tolv års ålder för de flesta, och även i Stockholm, Uppsala, Norrbotten och Gotland kan barn och unga under 20 år få betala hela eller delar av vårdavgiften. I en del andra landsting är det gratis bara upp till det kalenderår man fyller 20 år. Att ligga på sjukhus kostar normalt 80 kronor per dag för alla över 20 år. Vissa landsting har sänkt priset för studenter, pensionärer och för dem som har sjuk- och aktivitetsersättning. Tiden på sjukhuset kan spela in, och en del landsting tar olika avgift för olika inkomstnivåer. PTandvård För barn och ungdomar är all tandvård gratis till och med det år de fyller 19 år. Året därefter inträder två system: tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd (tandvårdsersättning). Tandvårdsbidraget ska göra det billigare med regelbundna tandläkarbesök. Det är på 300 kronor för personer i åldrarna 30 till 74 år och 600 kronor för åldersgrupperna 20 till 29 år samt 75 år och äldre. Bidraget ska utnyttjas inom en period på två år. Högkostnadsskyddet ska ersätta en del dyra åtgärder. De vanligaste dyra åtgärderna täcks dock inte av högkostnadsskyddet. När högkostnadsskyddet gäller får du ersättning för 50 procent av kostnaden mellan och kronor. För den del av kostnaden som hamnar över kronor ersätts 85 procent. Prövning av arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden (i vissa fall tidigare) Ersättningsperioden för högkostnadsskyddet räknas tolv månader från den dagen då den första åtgärden blir klar. Det är också viktigt att komma ihåg att det finns ett maximipris (referenspris) för varje åtgärd som ingår i högkostnadsskyddet. Om tandläkaren tar ett högre pris än referenspriset får du betala skillnaden själv. P Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt kronor under ett år. Har du flera barn under 18 år räknas kostnaderna för deras läkemedel samman till maximalt kronor. P Handikappersättning Du kan få ersättning enligt lag om du blir invalidiserad. Handikappersättningens storlek beror på hur stor invaliditeten bedöms vara. Som högst är handikappersättningen 69 procent av ett prisbasbelopp per år ( kronor år 2010, kronor år 2011). P Sjuk- och aktivitetsersättning År 2003 försvann begreppen förtidspension och sjukbidrag. I dag finns två motsvarande begrepp, nämligen sjukersättning och aktivitetsersättning. Aktivitetsersättning kan ges om din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel och nedsättningen kan antas bestå under minst ett år. Aktivitetsersättning kan ges tidigast från 19 års ålder och som längst till 29 års ålder. Ersättningen är begränsad till maximalt tre år och ska därefter alltid omprövas. Vid aktivitetsersättning har försäkringskassan också skyldighet att undersöka behovet av en aktivitetsplan, och i så fall också upprätta en aktivitetsplan. Sjukersättning kan ges om din Ytterligare 550 dagars sjukpenning kan beviljas, men sjukpenningen sänks då från 80 till 75% av Sgi Efter dessa 550 dagar åker man ut ur sjukförsäkringen. Efter tre månaders utförsäkring kan man åter söka sjukpenning 364 dagar 550 dagar 90 dagar Foto: SANDRA QVIST Foto: JESSICA GOW Foto: SIMON PAULIN arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel och nedsättningen kan antas bestå livet ut. Sjukersättning kan ges tidigast från 30 års ålder och som längst till 65 års ålder. Trots att sjukersättning bara ges ut om arbetsnedsättningen kan antas bestå livet ut ska den omprövas senast vart tredje år. All tidsbegränsad sjukersättning är på väg att avskaffas. Vad som händer med dem som blir av med sin tidsbegränsade sjukersättning finns beskrivet under rubriken Utförsäkrad. Sjukersättning och aktivitetsersättning betalas ut med ett fjärdedels, ett halvt, tre fjärdedelars eller helt belopp beroende på hur mycket den sjuka kan arbeta. Hel sjukersättning eller aktivitetsersättning ska motsvara 64 procent av den årsinkomst som den sjuka tidigare haft. Beräkningen baseras normalt på genomsnittsinkomsten under de tre bäst betalda av de senaste fem årens inkomster. För dem som ännu inte börjat jobba finns en garantiersättning. Garantiersättningen för hel sjukersättning är 2,4 prisbasbelopp per år ( kronor år 2010, kronor år 2011). Garantiersättningen för hel aktivitetsersättning varierar mellan 2,1 och 2,35 basbelopp per år beroende på din ålder ( till kronor år 2010, till kronor år 2011). UTFÖRSÄKRAD Efter maximalt 550 dagars förlängd sjukpenning eller när en tidsbegränsad sjukersättning har tagit slut har du numera inte längre rätt till mer ersättning från sjukförsäkringen. Det gäller oavsett hur din hälsa är och även om du inte tidigare har kunnat hänvisas till den vanliga arbetsmarknaden. PPP Här är nyheterna för 2011 Lagt kort ligger. Efter de senaste årens dramatiska förändringar finns det få nyheter för socialförsäkringarna med i budgeten för Ändringarna är främst justeringar av tidigare lagstiftning. Förändringen av sjukförsäkringen från den 1 januari 2011 är definitivt en sådan justering. En person som är för sjuk för att kunna ta sig till arbetsförmedlingen och anmäla sig som arbetssökande ska ändå kunna få sjukpenning för de första 14 dagarna, om hans eller hennes anställning har gått ut. Lagändringen kommer till efter att svenska soldater som skadats av en bilbomb i Afghanistan nekats sjukpenning eftersom de inte gått till arbetsförmedlingen medan de vårdades på sjukhus. Utförsäkringen ur trygghetssystemen förändras inte, trots många exempel på enskilda som drabbats mycket hårt. Däremot lovar regeringen i sin budget att se över följderna av reglerna för utförsäkring. A-kassan förändras inte heller. Arbetsförmedlingen får fortsatt stöd till praktikplatser och jobbcoacher. Därutöver införs 2011 ett nytt lärlingssystem i gymnasiet och från 2012 även inom vuxenutbildningen. I jobbgarantin införs en regel om att ungdomar ska kunna jobba en månad under en ramtid av fyra månader och ändå omfattas av jobbgarantin. Ändringen görs för att arbetslösa ungdomar ska kunna ta korta tillfälliga jobb utan att riskera att hamna utanför garantin. Pensionssystemet förändras inte. Däremot sänks skatten på pensionen. Försäkrad via jobbet Information om de kollektivavtalade försäkringarna på arabiska, engelska, finska, persiska, polska, serbiska, spanska, turkiska och svenska Avtalsförsäkringarna ger extra trygghet vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

12 12 dina försäkringar lo-tidningen nr oktober 2010 socialförsäkringar Foto: SIMON PAULIN Så fungerar livränta Inkomst den skadade kunde ha haft om hon eller han inte skadats Livränta fyller på den arbetsskadades inkomst. Inkomst den skadade beräknas få ut trots skadan Foto: JESSICA GOW Foto: BERTIL ERICSON Från den 1 januari 2010 samlas dessa utförsäkrade i Arbetsförmedlingens nya program arbetslivsintroduktion som får ta tre månader. Har du då inte kommit in på arbetsmarknaden kan du åter ansöka om sjukersättning. För dem som inte återförs till sjukförsäkringen övergår hela ansvaret till arbetsmarknaden. Det ska då i princip vara möjligt att åter kvalificera sig för inkomstbortfallsersättning inom a-kassan. Från den 1 januari 2010 kan dock utförsäkrade i stället direkt placeras i jobb- och utvecklingsgaranti. (Se vidare under Arbetslöshet.) ARBETSSKADA Arbetsgivaren är skyldig att omedelbart anmäla en arbetsskada till försäkringskassan, men för att du ska kunna få ersättning måste du också själv anmäla arbetsskadan. Arbetsskada ersätts i första hand med sjukpenning som för vilken sjukdom eller skada som helst. Speciell ersättning kan ges när det gäller tandskador, för särskilda hjälpmedel eller om skadan har uppkommit utomlands. P Livränta Om den skadade får inkomstbortfall som kan förmodas bestå under minst ett år kan också lagen om arbetsskadeförsäkring ge ersättning i form av livränta. Livräntan är skillnaden mellan den inkomst som den skadade skulle ha haft om han eller hon inte blivit skadad och den inkomst han eller hon beräknas kunna få trots skadan. Inkomstminskningen per år måste vara minst en femtondel av den tidigare inkomsten och måste vara minst 0,25 prisbasbelopp ( kronor år 2010, år 2011). Livräntan täcker inkomster upp till 7,5 prisbasbelopp ( år 2010, kronor år 2011). Normalt kan du bara få livränta till 65-årsdagen. Livräntan skrivs upp varje år med ett indextal som ska spegla halva inkomstförändringen. Karensdagen kompenseras med motsvarande 80 procent av två dagars livränta. Denna ersättning kan i vissa fall omfatta fler än två dagar. P Dödlig arbetsskada Om arbetsskadan leder till dödsfall kan de efterlevande få 30 procent av ett basbelopp i begravningsersättning ( kronor år 2010, kronor år 2011). Efterlevande barn kan också få ersättning i form av barnlivränta till dess de fyller 18 år och i vissa fall upp till 20 år. Efterlevande make har rätt till omställningslivränta i tolv månader. Om det finns barn under 18 år i hemmet har maken rätt till ytterligare tolv månaders omställningspension, eller längre tid beroende på barnets ålder. Barnlivräntans storlek beror på antal barn och är sammanlagt för alla barn 40 till 100 procent av livränteunderlaget, som normalt är lika med den avlidnas inkomst. Omställningsbidraget till make/ maka är 20 procent av livräntan om det finns efterlevande barn som får barnlivränta. I annat fall är det 45 procent. ARBETSLÖSHET Arbetslöshetsersättningen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Som grundkrav för att få arbetslöshetsersättning måste du ha uppfyllt arbetsvillkoret, det vill säga normalt ha jobbat minst 480 timmar året innan du blev arbetslös. Dessa 480 timmar kan du ha tillgodogjort dig antingen genom att jobba minst 80 timmar i månaden under sex av de tolv månaderna, eller för oregelbundna jobb genom att under sex sammanhängande månader ha jobbat 480 timmar med minst 50 timmar i månaden. P Grundförsäkring Grundförsäkringens storlek är 320 kronor per dag. Grundersättning får den som uppfyller arbetsvillkoret, har fyllt minst 20 år och inte är med i en a-kassa eller är med i a-kassa men inte har uppfyllt villkoren för att få en ersättning som är baserad på inkomsten försvann möjligheten att få ersättning om du har studerat i stället för att ha arbetat före arbetslösheten. P Inkomstbortfallsförsäkring För att få en inkomstbaserad a-kasseersättning måste du förutom att ha uppfyllt arbetsvillkoret ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader. Tidigare fanns också krav på att du måste jobba en viss tid inom ett yrke för att få bli medlem i en a-kassa. Från 2009 har dessa regler tagits bort och det är nu möjligt även för sjuka, arbetslösa och föräldralediga att gå med i en a-kassa. Inkomstbortfallsersättningen ger dig 80 procent av den lön som faller bort dock maximalt 680 kronor per dag under de 200 första dagarnas arbetslöshet. Därefter sänks ersättningen till 70 procent av den tidigare lönen dock maximalt 680 kronor per dag under ytterligare 100 dagar. Dagar med olika typer av aktivitetsstöd räknas med i ersättningsperioden. Har du barn under 18 år kan du få ersättning på 70-procentsnivån i ytterligare 150 dagar. Om du blir sjuk under arbetslösheten kan du aldrig få högre sjukpenning än a-kasseersättning. Ersättning betalas inte ut under de första sju dagarnas arbetslöshet. Rätten att få a-kassa för deltidsarbetslösa förkortades under 2008 från 300 dagar till bara 75 dagar. Det är viktigt att komma ihåg maximibeloppet på 680 kronor per dag när du räknar ut din ersättning. 680 kronor om dagen motsvarar 80 procent av en inkomst på kronor i månaden. Har du en inkomst därutöver får du ingen ersättning för den överskjutande delen. Arbetslöshetsersättningen betalas ut via arbetslöshetskassorna som är knutna till fackförbunden och företagarorganisationer, och förvaltas av dem. En kompletterande a-kassa finns för en del egenföretagare och för övriga som står utanför andra a-kassor. Medlemsavgiften till a-kassan ska numera spegla hur hög arbetslösheten är i den bransch som den omfattar. Det gör att anställda i branscher med högre arbetslöshet får betala en högre a-kasseavgift.

13 lo-tidningen nr oktober 2010 dina försäkringar 13 socialförsäkringar Tidsgränser för arbetslöshetsersättning Inkomstbortfallsersättning 80% av lön, dock max 680 kr/dag 200 dagar 100 dagar 150 dagar Sju dagars karens Inkomstbortfallsersättning 70% av lön, dock max 680 kr/dag Ytterligare inkomstbortfallsersättning, 70% av lön, max 680 kr/dag, endast för dem med barn under 18 år kronor i månadslön är taket för att få maximal inkomsbortfallsersättning vid arbetslöshet 680 kr om dagen Endast 12 procent av dem som arbetar heltid ligger under det taket det vill säga 88 procent tjänar för mycket. Det innebär att bara en liten del av arbetskraften i dag kan få ut 80% av sin tidigare lön i a-kasse ersättning. Taket höjdes senast 1 juli 2002 Källa: A-kassornas samorganisation P Jobb- och utvecklingsgaranti När tiden för inkomstbortfallsersättning är slut ska du i stället beredas plats i en jobb- och utvecklingsgaranti. Du får då aktivitetsstöd från försäkringskassan. Detta aktivitetsstöd är på mellan 320 och 680 kronor per dag för heltid, men om du inte uppfyller villkoren för ersättning från a-kassan är aktivitetsstödet på 223 kronor per dag. I jobb- och utvecklingsgarantin ska du få hjälp med att söka jobb och få arbetspraktik och arbetsträning hos de arbetsgivare som knyts till projekten. PENSION Tillsammans med resterna av det gamla pensionssystemet består dagens pension av fyra delar. Åldern avgör vilket pensionssystem du följer: Du som är född 1937 eller tidigare får hela din pension i form av det gamla systemet med garantipension och tilläggspension. Du som är född 1938 till 1953 får en del av din pension enligt detta gamla system men också en del enligt det nya systemet med garantipension, inkomstpension och premiepension. Du som är född 1954 eller senare får hela din pension enligt det nya systemet med garantipension, inkomstpension och premiepension. P Garantipension Garantipension är ett grundskydd för dem som har haft låga inkomster. Den bekostas av skattemedel och betalas ut från 65-årsdagen. Garantipensionen räknas av mot inkomstpensionen och upphör helt om inkomstpensionen kommer över en viss nivå. P Tilläggspension Den utgår endast för den tid då det gamla systemet gällde, och består av en omräkning av de gamla begreppen folkpension och ATP. Denna del blir aldrig mindre än den skulle ha blivit enligt det gamla systemet med ATP och folkpension. P Inkomstpension Tillhör det nya pensionssystemet och bekostas av en pensionsavgift som tas ut på alla inkomster. Pensionsavgiften är 16 procent av inkomsterna och tas ut som arbetsgivaravgift och egenavgift. Dessa 16 procent går till inkomstpensionen för dem som nu är pensionärer. Vad du själv får i inkomstpension den dagen du går i pension beror dels på hur mycket du betalat in till pensionssystemet under den tid du arbetat, dels på hur bra det går för Sveriges ekonomi och hur mycket de som då arbetar kan jobba ihop. P Premiepension Tillhör också det nya systemet och baseras på 2,5 procent av inkomsten. Denna del kan du sätta in på en fond hos någon svensk eller utländsk kapitalförvaltare eller hos statliga Sjunde AP-fonden. Storleken på din premiepension beror på hur de fonder som du har valt har utvecklas. Den som inte väljer någon förvaltare får sin premiepension förvaltad av Sjunde AP-fonden. Den som vill kan ta ut pension från 61 år (gäller dock ej garantipension). Pensionen från 65 år blir då lägre. Den som skjuter upp pensionsåldern får i stället en högre pension. DÖDSFALL P Omställningspension Om din make, maka eller sambo dör kan du enligt lagen få omställningspension under tolv månader. Om du har barn under 18 år får du därefter förlängd omställningspension i ytterligare tolv månader. Om du har barn under 12 år får du denna förlängda omställningspension till dess det yngsta barnet fyller 12. Storleken baseras på den avlidnas rätt till pension. P Barnpension Efterlevande barn kan få barnpension fram till sin 18-årsdag och i vissa fall upp till 20-årsdagen. Beloppet beror på antalet syskon och den avlidnas rätt till pension. Ett efterlevande barn har dock alltid rätt till minst 40 procent av ett basbelopp per år ( kronor 2010, kronor år 2011). Om båda föräldrarna dör är minimibeloppet det dubbla. P Änkepension De kvarvarande bestämmelserna om änkepension samordnas med lagen om efterlevandepension. Ett grundkrav är att paret måste ha gift sig före Som grund för änkepension räknas främst mannens pensionspoäng, men hur gammal änkan är spelar Hela pensionen på ett ställe Visste du att du kan se hela din pension på ett enda ställe? På Pensionsmyndigheten.se får du en heltäckande prognos för både din allmänna pension och din tjänstepension. Du kan också lägga till eventuellt privat sparande för att se din totala pension. Är det första gången du besöker oss beställer du en personlig kod på vår webbplats eller använder din e-legitimation, som du till exempel får från din bank. Vi gör pensioner enklare.

14 14 dina försäkringar lo-tidningen nr oktober 2010 avtalsförsäkringar Avtalsförsäkringar gäller för alla som omfattas av kollektivavtal. Foto: HENRIK WITT PRIVAT ANSTÄLLDA. Avtalsområdet LO-Svenskt Näringsliv SJUKDOM Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) ger följande skydd vid sjukdom: Är du sjuk mer än 14 dagar ger AGS en dagersättning på 12,5 procent av sjukpenningen. Sjukpenning plus dagersättning ger därmed efter den 14:e sjukdagen knappt 90 procent av lönen, upp till en årslön på 7,5 prisbasbelopp ( kronor år 2010, kronor år 2011). Efter att regeringen infört en ytterligare sjukpenningnivå på 75 procent av sjukpenninggrundande inkomst har även AGS infört en ny ersättningsnivå. Den är på 13,3 procent och fyller därmed ut den sammanlagda ersättningen till knappt 85 procent av lönen. AGS-dagersättning ges dock som längst till och med den 360:e sjukdagen. Om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning ger AGS i stället en månadsersättning. Full månadsersättning motsvarar oftast cirka 15 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. AGS-månadsersättning har ändrats något för dem som insjuknat efter den 1 januari 2009 och ger nu som mest kronor per månad. Den summan utgår om du har en sjukpenninggrundande månadsinkomst på kronor och uppåt. Villkor för AGS Du måste ha varit anställd under minst 90 dagar för att omfattas av AGS. Rätten till AGS upphör den månad du fyller 65 år. Du är försäkrad genom AGS även i 720 dagar efter att du slutat din anställning. En förutsättning är att du har en fastställd sjukpenninggrundande inkomst. Blir du sjuk under denna efterskyddstid förlängs efterskyddet med lika många dagar som du har varit sjuk. Efterskyddet upphör om du inte står till arbetsmarknadens förfogande eller tar ett jobb längre än 180 dagar hos en arbetsgivare som inte har något avtal om AGS. ARBETSSKADA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) ger följande skydd vid arbetsskada: P Olycksfall i arbetet TFA ger ersättning om olyckan gjort att du inte kunnat arbeta på minst 15 dagar eller om den orsakat bestående invaliditet. Men även vid kortare sjukskrivning kan du få ersättning för utlägg för sjukvård och skadade glasögon, hörapparat och liknande. Skadan måste då ha gjort att du tvingats uppsöka läkare. Självrisken uppgår till 500 kronor och belopp under 100 kronor betalas inte ut, vilket i praktiken betyder att kostnader under 600 kronor inte ersätts. För olycksfall som ger längre sjukskrivning än 14 dagar får du också full TFA-ersättning för karensdagen. Du får också full ersättning för inkomster över sjukpenningstaket (7,5 prisbasbelopp). I övrigt får du 20 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten under hela sjuklöneoch sjukpenningperioden. När sjukpenningen är 75 procent får du 25 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Sedan 2008 kan förlängd sjukpenning normalt bara ges i maximalt 550 dagar. Det gäller dock inte vid godkänd arbetsskada där det inte finns någon tidsgräns. Blir du borta i minst 31 dagar kan du dessutom få ersättning för sveda och värk, alltså extra ersättning för det lidande och det obehag som olyckan förde med sig under den akuta sjuktiden. Ersättningen betalas ut som en klumpsumma i efterskott. Olycksfall under tjänsteresa räknas som olycksfall i arbetet. P Färdolycksfall För färdolycksfall till och från arbetet kan man bara få ersättning för sjukvårdskostnader och för sveda och värk. TFA ger alltså ingen ersättning för inkomstförlust vid färdolycksfall. Om du har skadat dig i en trafikolycka till eller från arbetet där ett trafikförsäkrat fordon varit inblandat (alltså inte om två cyklar har krockat) gäller dock inte TFA, däremot trafikskadelagen. Den som orsakat olyckan får ersätta dig genom sitt försäkringsbolag. P Arbetssjukdom För att en arbetssjukdom ska ge ersättning från TFA måste den finnas kvar under minst 180 dagar efter det att man först upptäckte den. Den måste också ha bedömts som en arbetssjukdom av försäkringskassan. Afa Försäkring, det partssammansatta bolag som administrerar avtalsförsäkringar, bedömer dock själv vissa hörselskador, vibrationsskador, kemikalieskador, sjukdomar i andningsorganen och andra sjukdomar som finns upptagna på en lista från FN:s arbetslivsorgan ILO. Om din skada godkänns som arbetssjukdom kan du efter 180 dagar få ersättning för de utlägg du haft för läkarbesök, sjukvård, hemhjälp med mera. Efter en vållandeprövning av en arbetssjukdom kan du också få ersättning för inkomstförlust, sveda och värk och även slippa självrisken på 500 kronor och den lägsta beloppsgränsen på 100 kronor. För sveda och värk kan du då få ersättning från första sjukskrivningsdagen. En vållandeprövning innebär att en särskild nämnd, Vållandenämnden, avgör om det är arbetsgivaren som av oaktsamhet har vållat arbetssjukdomen. Ett undantag från vållandeprövning infördes den 1 juli Det gäller arbetssjukdom med diagnosen mesoteliom, en svår cancerform som orsakas av asbest. Ställs denna diagnos har du rätt till ersättning för sveda och värk enligt TFA utan någon vållandeprövning. P Rehabilitering vid arbetsskada Om arbetsskadan leder till rehabilitering kan du få viss ersättning för rehabilitering, till exempel för kurslitteratur vid omskolning. P Invaliditet vid arbetsskada Om arbetsskadan leder till invaliditet kan du i vissa inkomstlägen få ersättning för inkomstförlust som inte regleras av lagstadgad livränta. Som ett engångsbelopp kan du få ersättning för det fysiska

15 lo-tidningen nr oktober 2010 dina försäkringar 15 och psykiska lidande som blir bestående. Som ersättning för framtida kostnader kan du också få antingen livränta eller ett engångsbelopp. P Dödsfall vid arbetsskada Om arbetsskadan leder till dödsfall kan efterlevande, genom TFA, få ersättning i form av skadestånd som ska täcka kostnader för begravning. De kan också få ersättning för förlust av underhåll. Ersättningen betalas dock bara ut i den mån det inte täcks av lagstadgad ersättning eller av Tjänstegrupplivförsäkringen TGL. Närstående kan också få skadestånd för psykiskt lidande. P Villkor för TFA TFA gäller från första arbetsdagen och så länge du är anställd. För sjukdomar som visar sig först efter att du har avslutat din anställning finns ett efterskydd. Normalt sträcker det sig till dess du fyllt 65 år, men i vissa fall av cancer är gränsen 75 år. ARBETSLÖSHET De avtalade förmånerna vid arbetslöshet gäller bara om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Förmånerna är dels ett omställningsstöd, dels en försäkring om avgångsbidrag (AGB). P Omställningsstöd Innebär att du som blir uppsagd har möjlighet att få individuellt anpassat stöd för att söka nytt jobb eller omskola dig, starta eget eller liknande. De anpassade stöden får kosta kronor per anställd. Vanligtvis är det arbetsgivaren och det lokala facket som ansöker om omställningsstöd. Stödet betalas ut till arbetsgivaren via Trygghetsfonden TSL, den organisation som LO och Svenskt Näringsliv tillsammans skapade när avtalet om omställningsstöd skrevs under För att få omställningsstöd måste du under minst ett år ha haft en genomsnittlig arbetstid på minst 16 timmar per vecka. P Försäkring om avgångsbidrag, AGB AGB är en försäkring som ger engångsersättning när någon sägs upp på grund av arbetsbrist. Den fungerar som ett tillfälligt stöd tills man hittat nytt jobb och är alltså inte menad som ett långsiktigt stöd. De viktigaste bitarna i AGB-försäkringen är följande: Försäkringen gäller vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. För att få AGB-ersättning måste man vara minst 40 år och ha arbetat i minst 50 månader under en sammanhängande femårsperiod hos AGB-anslutna arbetsgivare. Den anställda får lägga ihop anställningstider hos flera AGB-anslutna arbetsgivare för att komma upp i dessa 50 månader under fem år. Även visstidsanställningar räknas in. Helt AGB är ett engångsbelopp som 2010 varierar mellan kronor och kronor. Hur mycket du får beror på din ålder. För dig som är deltidsanställd blir beloppet lägre höjs beloppen och hamnar för heltid mellan och kronor. Det måste gå fem år efter att du senast fått AGB innan du kan få nytt AGB, även om du under tiden hamnat på ett företag som också det måste dra ned på personal på grund av arbetsbrist. Du har i princip inte rätt till AGB om du får nytt jobb inom samma koncern inom tre månader, om du erbjuds följa med till nya ägare av företaget eller om du får sjukersättning från försäkringskassan när anställningen upphör. Den partsammansatta AGBnämnden kan dock göra en annan bedömning om när det ändå är rimligt att ge AGB-ersättning. Denna möjlighet förstärktes Från 2007 har det också blivit möjligt att den som får ersättning från företaget i form av pension eller avgångsvederlag även kan få ut AGB-ersättning. PENSION Det finns två avtalslösningar för ålderspension. 1) Födda 1968 eller senare följer helt Avtalspension SAF-LO. 2) Födda före 1968 följer en kombination av Avtalspension SAF-LO och det gamla STP-systemet, om de hunnit tjäna in STP-år 1995 eller tidigare. Pensionen regleras då enligt särskilda övergångsregler. STP-systemet var förmånsbestämt och gav vid full STP cirka tio procent av den bruttolön den anställda hade sina sista år före pension. Observera dock att även personer som är födda före 1968 helt följer Avtalspension SAF-LO om de börjat jobba inom avtalsområdet senare än P Avtalspension SAF-LO Avtalspension SAF-LO är ett avgiftsbestämt pensionssystem. Det betyder att avgiften, pensionspremien, i stället för förmånen är avtalad och bestämd på förhand. Pensionspremien höjs nu successivt för att 2012 vara lika hög som tjänstemännens. Det innebär att en pensionspremie som motsvarar 4,5 procent av din pensionsgrundande lön kommer att avsättas för din framtida pension. Detta gäller för årslön upp till ett tak på 7,5 inkomstbasbelopp ( kronor år 2010, kronor år 2011). För löneandelar därutöver avsätts i stället 30 procent när allt är klart är premien 4,1 procent och 18 procent för löneandelar över taket är premien 4,3 procent och 24 procent för löneandelar över taket. Premien betalas in av din arbetsgivare från det att du fyller 25 år. Du får själv välja förvaltare, det vill säga vilket försäkringsbolag som ska ta hand om dina pengar tills du går i pension. Du får också välja om du vill att pengarna ska placeras i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring, och i så fall i vilka fonder du vill att pengarna ska placeras i. Den enda begränsningen är att du måste välja förvaltare från den lista som parterna har kommit överens om. Du kan alltid göra ett nytt val och låta dina framtida pensionspengar gå in i ett annat försäkringsbolag. Du kan också flytta redan insatta pensionspengar från en förvaltare till en annan. Det kostar dock en mindre avgift att få sina pengar flyttade, och i många fall kräver förvaltarna att du fyller i en hälsodeklaration. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL Foto: JANERIK HENRIKSSON Foto: LARS HEDELIN Foto: PERNILLA WAHLMAN Utan kollektivavtal ingen guldkant Kollektivavtal är ett måste för att avtalsförsäkringarna ska gälla. I slutänden kan du förlora stora summor för resten av livet om din arbetsgivare inte har tecknat kollektivavtal. Avtalsförsäkringarna är en anställningsförmån som finns med i kollektivavtalen. Det är en del av din lön som regelbundet avsätts till ett försäkringsskydd som ska gälla för dig när du går i pension eller om någonting händer. Men har din arbetsgivare inget kollektivavtal så finns inte heller något försäkringsskydd och du har heller inte någon avtalspension att se fram emot. För något år sedan visade Folksam i en rapport hur stor skillnaden egentligen är med Hur stor pensionen i slutänden blir beror på premiens storlek, hur många år den betalats in och hur pengarna har förvaltats. Avtalspension SAF-LO betalas normalt ut från 65 års ålder men du kan välja att ta ut den senare eller tidigare, dock tidigast från 55 års ålder. Tar du ut pensionen tidigare blir summan du får ut varje månad lägre och om du tar ut pensionen senare blir månadssumman högre. Pensionen är livsvarig men du kan också välja att ta ut hela summan under en kortare tid. P Tilläggsval till Avtalspension SAF-LO Du kan göra följande tillval: 1) Återbetalningsskydd vid dödsfall. Det innebär att pensionen betalas ut till dina efterlevande om du skulle dö innan du går i pension. Hela den intjänade pensionen betalas då normalt ut under fem års tid, men har du redan börjat ta ut din pension tillfaller pensionen i stället dina efterlevande under maximalt 20 år. Det här ger en extra trygghet för anhöriga, men minskar din egen pension, alltså bör du inte ha återbetalningsskydd om du är och utan kollektivavtal och därmed med och utan avtalsförsäkringar. Utan kollektivavtal försvinner till exempel hela avtalspensionen, och den pension du då missar blir lätt närmare en halv miljon kronor. Blir du sjuk och jobbar på en arbetsplats utan kollektivavtal förlorar du motsvarande tio procent av lönen jämfört med en arbetsplats där det finns kollektivavtal. Om du råkar ut för en arbetsskada blir skillnaden ännu större, och motsvarar under den första tiden hela tjugo procent av lönen, enligt Folksams beräkningar. Det är därför synnerligen viktigt att du kontrollerar att det finns kollektivavtal på din arbetsplats så att avtalsförsäkringarna verkligen gäller. ensamstående utan familj. 2) Familjeskydd. Innebär ett försäkringsskydd för dina närstående om du dör innan du har fyllt 65 år och inte har hunnit få ut något från din avtalspension. Det är på antingen ett, två, tre eller fyra prisbasbelopp per år som betalas ut till dina efterlevande under 5, 10, 15 eller 20 år, dock längst fram till dess du själv skulle ha fyllt 70 år. Årspremien är på 358 kronor ända upp till kronor beroende på hur gammal du är när du tecknar familjeskyddet, hur många prisbasbelopp du väljer och hur lång utbetalningstid du vill ha. Tänk dock på: Eftersom avgiften varje år dras från den pensionspremie som betalas in så blir den slutliga pensionen lägre än utan familjeskydd. Därför är det viktigt att ta reda på vad familjeskyddet kostar för just dig och fundera på om det är värt att teckna en sådan försäkring. Byter du till ett avtalsområde där de har en annan avtalspension upphör familjeskyddet eftersom det inte kommer in några premier som kostnaden för familjeskyddet kan dras ifrån. Forts nästa sida PPP

16 16 dina försäkringar lo-tidningen nr oktober 2010 avtalsförsäkringar PRIVAT ANSTÄLLDA (forts) P Premiebefrielseförsäkring Om du blir sjuk längre än 14 dagar innan du går i pension och alltså varken har lön eller sjuklön som pensionspremien för avtalspensionen kan grundas på så betalas premien i stället genom en premiebefrielseförsäkring. Denna försäkring gäller också under maximalt 13 månader per barn om du tar ut föräldraledighet. Kom ihåg att du själv då måste ansöka hos AFA Försäkring för att få ersättning från premiebefrielseförsäkringen. Premiebefrielseförsäkringen träder också in för den som har livränta för arbetsskada. Det finns också ett efterskydd för sjukdom som innebär att premien fortsätter att betalas om du blir sjuk inom 90 dagar efter att du har slutat på ett jobb och alltså inte hunnit få en ny inkomst som premien kan grundas på. DÖDSFALL Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) ger följande skydd vid dödsfall: P Grundbelopp Kan variera mellan kronor och kronor beroende på den avlidnas ålder, arbetstid per vecka och vilka som är efterlevande. Förmånstagare till grundbelopp är make/maka eller sambo och/eller barn. Det högsta beloppet, kronor, betalas ut om den avlidna var under 55 år. Om det finns barn hemma som är under 17 år utgår högsta beloppet även vid dödsfall över 55 års ålder, dock högst 65 års ålder. I båda fallen måste man dock ha jobbat minst 16 timmar i veckan för att få ersättning. P Barnbelopp Är på mellan och kronor och beror på barnets ålder och den försäkrades arbetstid per vecka. Barn och i vissa fall den avlidnas egna syskon upp till och med 20 år kan få ersättning. P Begravningshjälp Går till den avlidnas dödsbo och är på kronor. P Makeförsäkring Om du har en TGL-försäkring, och om din make/maka eller sambo dör, kan du få ut begravningshjälp på kronor och ett barnbelopp på kronor för varje barn under 17 år på din TGLförsäkring, om din maka/make eller sambo inte hade någon egen TGL-försäkring. Ersättningarna ges i form av ett engångsbelopp. Villkor för TGL Du måste jobba minst 16 timmar i veckan för att dina efterlevande ska få helt grundbelopp och helt barnbelopp. Om din anställning omfattar 8 till 15 timmar per vecka halveras ersättningen för grundbelopp och barnbelopp. Om du inte har någon make/ maka eller sambo, utan som närmast anhörig efterlämnar barn som fyllt 21 år, ges bara hälften av grundbeloppet, dock lägst kronor. Om din anställning omfattar mindre än 8 timmar per vecka gäller försäkringen bara för begravningshjälp, och bara om dödsfallet inträffar under dag då du arbetar. Försäkringen gäller från den dag du börjar jobba och i 180 dagar efter att du slutat din anställning under villkor att du jobbat i minst sex månader (180 dagar). För kortare anställningar gäller efterskyddet lika länge som anställningen. Om du blir arbetslös eller är föräldraledig gäller efterskyddet i maximalt två år. Kompletterande TGL Tio LO-förbund har en kompletterande TGL-försäkring inbakad bland medlemsförsäkringarna. Denna kompletterande försäkring utökar efterskyddet till dess man fyllt 65 år. Dessa förbund är Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, GS, IF Metall, Kommunal, Livs, Målarna, Pappers, och Seko. Om du är medlem i något annat förbund kan du själv förlänga efterskyddet med en extra försäkring där premien är 286 kronor för Efterskyddet kan förlängas fram till 65 års ålder. avtalsförsäkringar ANSTÄLLDA I KOMMUNER OCH LANDSTING SJUKDOM P Anställda inom kommuner, kommunala bolag, landsting och kyrka: Personalen har extra sjuklön från arbetsgivaren från dag 15 till dag 90 i sjukperioden. Sjuklönen ger då 10 procent av lönen utöver sjukpenningen. Först när sjuklönen upphör träder Avtalsgruppsjukförsäkringen för kommun- och landstingsanställda (AGS-KL) in. AGS-KL är uppbyggd som den privata sidans AGS men ger en något högre ersättning. Den fyller ut sjukpenningen upp till 90 procent av lönen och den förlängda sjukpenningen upp till knappt 85 procent av lönen. Ersättningen betalas ut fram till och med 360:e dagen i sjukperioden. P Privatanställda kommunalare: Många av de privat anställda följer avtalsgruppsjukförsäkringen AGS vid sjukdom, till exempel på före detta Lantarbetareförbundets områden, sotarna och mindre trafikbolag. Ersättningen betalas ut från dag 15 till dag 360 i sjukperioden och fyller ut sjukpenning och förlängd sjukpenning upp till knappt 90 respektive knappt 85 procent av sjukpenninggrundande inkomst. Andra i denna grupp, till exempel anställda inom privatvården, följer i stället tjänstemännens ITPavtal där det ingår en motsvarande sjukpension som fyller ut sjukpenningen med 10 procent av lönen till och med dag 360. ARBETSSKADA Arbetsskadeförsäkringen TFA-kl fungerar som för privatanställda LO-medlemmar. Ett undantag är att du kan få extra ersättning vid sjukfrånvaro i minst åtta dagar om orsaken är hot eller våld på jobbet. En annan skillnad är att vissa typer av smitta också omfattas av TFA-KL. Även brandmän som skadar sig under utryckning kan få extra ersättning. ARBETSLÖSHET Arbetslöshetsförsäkringen AGF- KL motsvarar de privatanställdas AGB och ger ersättning om verksamheten minskar eller läggs ned. Ersättning kan ges som ett engångsbelopp som motsvarar en tredjedel av din månadslön omedelbart innan du blev arbetslös multiplicerad med antalet år du varit anställd. Maxgränsen är dock sex hela månadslöner. Ersättning kan också ges som periodisk ersättning som fyller på a-kasseersättningen. Hur mycket du får beror på hur länge du jobbat och hur gammal du är. För att få periodisk ersättning måste du ha fyllt 45 år. Du måste också ha varit anställd i minst 17,5 år. Denna tid minskar med stigande ålder. Periodisk ersättning kan i vissa fall ges ända fram till pensionsåldern. Förhandlingar pågår också om ett omställningsavtal för kommunalt anställda. För kyrkligt anställda finns i stället en avgångsersättning som tillsammans med a-kasseersättningen motsvarar 80 procent av den tidigare lönen i högst tre eller i vissa fall fem år. P Omställningsförsäkring De privatanställdas omställningsförsäkring gäller också för en del av Kommunals medlemmar. Det är de medlemmar som omfattas av Avtalspension SAF-LO. För kyrkligt anställda gäller ett nytt omställningsavtal från den 1 januari Som för övriga omställningsavtal innebär det ingen ersättning i pengar, utan ges i form av stödåtgärder för att så snabbt som möjligt komma tillbaka i arbete. Villkoret är att du sägs upp på grund av arbetsbrist. PENSION Det finns flera avtal för Kommunals medlemmar beroende på var de arbetar. P Anställda inom kommuner och landsting Här finns de flesta av Kommunals medlemmar. Från 2006 gäller pensionsavtalet KAP-KL. För varje anställd över 21 år betalar arbetsgivaren en pensionspremie som successivt har höjts till att år 2010 vara uppe i 4,5 procent av lönen för alla som är födda 1947 och senare. Sedan 2006 har dock flertalet redan haft 4,5 procent i pensionspremie genom villkor i kollektivavtalet. För anställda födda 1946 och tidigare gäller de procentsatser som fanns i de ursprungliga pensionsavtalen. Den anställda får själv välja förvaltare av pensionspremien. Foto: janerik henriksson I KAP-KL ingår en efterlevandepension som för efterlevande vuxen normalt räknas på 15 procent av den avlidnas pensionsunderlag och för en efterlevande barn på 10 procent av den avlidnas pensionsunderlag. För efterlevande vuxen betalas pensionen ut i fem år och för barnen normalt till dess de fyller 18 år. Pensionen betalas normalt ut från 65 års ålder men kan betalas ut tidigare beroende på vilken förvaltare man valt. Med arbetsgivarens godkännande går det också att ta ut särskild avtalspension före 65 års ålder. Särskild avtalspension kan variera när det gäller omfattning, ålder och procentsatser beroende på individuella överenskommelser. Speciella regler gäller dessutom för anställda inom räddningstjänsten. Sjukdom, olycksfall eller arbetsskada ska inte påverka pensionen. Inte heller ledighet för vård av barn eller facklig ledighet. P Kyrkligt anställda Kyrkligt anställda följer pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan sedan Avtalet är i huvudsak detsamma som kommunalt anställdas pensionsavtal KAP-KL (Se ovan). Den största skillnaden är att premien placeras av Svenska kyrkans pensionskassa. Den anställda kan alltså inte själv bestämma var premieavgiften ska placeras. P Privat anställda Dessa följer i de flesta fall Avtalspension SAF-LO i sammanställningen över privat anställda i denna bilaga. Övriga privatanställda följer främst tjänstemännens tilläggspension ITP, som i dag finns i en gammal och en ny variant, beroende på om man är född före eller efter (Se vidare Statligt anställda, Pensioner, Grupp 3.) P Anställda i kommunala bolag Följer oftast pensionsavtalet PA- KFS, som finns i en gammal och en ny version. Det nya avtalet, PA-KFS 09, gäller från 2009 och liknar andra sektorers pensionsavtal med permiebestämd förmån. En pensionspremie på 4,5 procent av lönen betalas in från 25 års ålder. 30 procent betalas in för löneandelar som överstiger en månadslön på 7,5 inkomstbasbelopp, cirka kronor. Den anställda väljer själv hos vilken förvaltare pensionspremien ska placeras. Pensionen betalas ut tidigast från 55 års ålder och kan tas ut antingen livsvarigt eller under kortare tid, dock minst fem år. Vid dödsfall finns ett efterlevandeskydd. Födda före 1954 följer det gamla PA-KFS-avtalet. Det är ett förmånsbestämt system, snarlikt tjänstemännens gamla ITP-avtal. PA-KFS ger 10 procent av tidigare lön. Därutöver avsätts 1,5 procent av den enskildas lön i kompletterande pension. Varje försäkrad får själv välja förvaltare för denna del. För födda mellan 1954 och 1980 gäller övergångsregler mellan de två systemen. DÖDSFALL Tjänstegrupplivförsäkringen Tgl- KL följer nästan helt den försäkring, TGL, som gäller för privat anställda. TGL-KL gäller dock till 67 år för kommunalt anställda mot normalt 65 år för privat anställda.

17 lo-tidningen nr oktober 2010 dina försäkringar 17 avtalsförsäkringar KOOPERATIVT ANSTÄLLDA. Avtalen med Kooperationens förhandlingsorganisation (KFO) De flesta inom Coop och annan kooperation omfattas av avtalen med KFO. Där gäller följande: SJUKDOM & ARBETSSKADA Avtalen om sjukförsäkring (AGS) och arbetsskada (TFA) är desamma som för privatanställda. ARBETSLÖSHET Avtalet om avgångsbidrag (AGB) är detsamma som för privat anställda. Därutöver finns två omställningsavtal. Det ena, kallat omställningsstöd, gäller bara för grupper utanför KFO-Handels avtalsområde. Det ger inga pengar utan individuellt stöd för att hitta nya jobb, starta eget eller liknande. De allra flesta inom kooperationen följer i stället det tidigare KFO- Handels trygghetsavtal som har en liknande utformning. PENSION Avtalspensionen (KAP) är mycket snarlik den privata sidans Avtalspension SAF-LO. viss tid genom en engångssumma. En särskild nämnd, KFF-nämnden med representanter från LO och KFO, bestämmer varje år hur många månader som engångssumman ska täcka. För 2010 gäller tolv månaders pensionspremie. Villkoret är att du före uppsägningen har jobbat minst 36 månader under de senaste fem åren i företag där du tjänat in rätt till KAP. De kooperativt anställda är den enda avtalsgrupp där arbetsgivaren förbinder sig att betala premier till avtalspension även efter att man blivit uppsagd. DÖDSFALL De kooperativt anställda har samma skydd som de privatanställdas grupplivförsäkring TGL (även om den kallas AGL inom kooperationen). Som kooperativt anställd har du dessutom ett extra efterlevandeskydd kallat KAP-familjeskydd för dödsfall före 65 år. (Se ovan.) Här ligger Micke och pensionstränar! Foto: BERTIL ERICSON Även de kooperativt anställda väljer förvaltare för den premie som avsätts till avtalspensionen. Nivån följer helt uppgörelsen inom SAF- LO och höjs fram till 2012 till 4,5 procent av lönesumman. Omval på gång I februari 2011 ska alla anställda inom kooperationen återigen välja förvaltare för sin avtalspension, detta efter att parterna har upphandlat nya förvaltare på samma sätt som tidigare gjordes på den privata sidan. Från 2011 har kooperativt anställda fem förvaltare att välja mellan, Det är Folksam-LO pension, Folksam Liv, KPA pension, Swedbank och Danica pension. Du får också välja mellan fondförsäkring eller traditionell försäkring i respektive bolag. Om du inte gör något val placeras pengarna i en traditionell försäkring som förvaltas av Folksam Liv. Och på samma sätt som för de privatanställda finns också för kooperationen ett äldre pensionssystem (STPK-systemet) som håller på att avvecklas. Helt avvecklat är det först när de som är födda 1968 går i pension. P KAP-familjeskydd I avtalspensionen KAP ingår också KAP-familjeskydd. Det är på två förhöjda prisbasbelopp ( år 2010, kronor år 2011) per år och betalas ut till efterlevande månadsvis i högst fem år. Villkoret för att omfattas av KAPfamiljeskydd är att du är anställd för att arbeta minst tre kalendermånader. För ett liknande skydd får privat anställda betala extra. P Premiebefrielseförsäkring Om du är barnledig eller sjuk längre tid än 14 dagar kan du få din pensionspremie till KAP betalad enligt samma regler som för privat anställda. För kooperativt anställda gäller dessutom att även anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist kan få sin premie betalad för en Vare sig du gillar att ägna dig åt flugfiske med vännerna eller att bara koppla av hemma i gröngräset, vill vi att du ska kunna fortsätta med det. Även när du gått i pension. Vi på SPP jobbar hårt med att förvalta dina pensionspengar på bästa sätt. Du slipper lägga ner en massa tid på ditt pensionssparande och kan istället ägna dig åt att pensionsträna på det du gillar allra mest. Välj SPP för din avtalspension SAF-LO innan den 31/12. Gå in redan nu på Där kan du även tävla och vinna en resa värd kronor.

18 18 dina försäkringar lo-tidningen nr oktober 2010 avtalsförsäkringar STATLIGT ANSTÄLLDA och övriga Seko-anslutna Stora delar av statens verksamhet har privatiserats eller bolagiserats. Det avspeglas också i de olika avtalsförsäkringarna. I dag organiserar Seko statligt anställda, anställda i verksamheter som tidigare varit statliga samt en del kommunalt anställda, till exempel inom elbolag, tunnelbanan, annan spårbunden kollektivtrafik och sjöfartstrafiken. Avtalsmässigt finns fyra huvudgrupper för avtalsförsäkringarna: Grupp 1: Anställda inom till exempel Karlskronavarvet, sjöfartsbranschen, städentreprenörsbranschen, bemanningsföretag och privatanställda vägarbetare. Har samma avtalsförsäkringar som privat anställda. Grupp 2: Anställda på bland annat statliga myndigheter som Banverket, Vägverket, Försvarsmakten, Luftfartsverket och inom kriminalvården. Har statliga avtalsförsäkringar. Grupp 3: Här finns anställda inom Vattenfallkoncernen, Posten, telekombranschen, SJ, Green Cargo, Trafficare med flera. Har en kombination av statliga försäkringar och försäkringar för privatanställda tjänstemän. Grupp 4: Anställda inom kommunala bolag. Avtalen är snarlika Kommunals. SJUKDOM, ARBETSSKADA, ARBETSLÖSHET OCH DÖDSFALL Grupp 1: Följer helt avtalsvillkoren för privat anställda i denna bilaga. Grupp 2: Har avtal som liknar den privata sidans även om det finns vissa skillnader. Ersättningarna är som helhet något mer förmånliga. Sjuklöneavtalet har dock fram till och med 2010 bara givit ersättning till den 90:e dagen. Från den 1 januari 2011 utökas tiden med sjuklön till och med 364 dagar. Ersättningen är tio procent av lönen som betalas ut som komplement till den lagstadgade sjukpenningen. Vid arbetsskada gäller Personskadeavtalet (PSA) som fyller på den lagstadgade sjukersättningen upp till hela den sjukpenninggrundande inkomsten. Vid arbetslöshet gäller ett trygghetsavtal där den uppsagda genom Trygghetsstiftelsen kan få utbildning och stöd för att hitta nytt jobb. Vid dödsfall kan ersättning utgå från försäkringen TGL-S, både som begravningshjälp på 0,5 prisbasbelopp ( kronor år 2010, kronor år 2011) och som ett grundbelopp på mellan 0,5 och 6 prisbasbelopp ( till kronor) beroende på ålder, arbetstid och i vissa åldrar beroende på om det finns efterlevande barn. TGL-S kan också ge ett barnbe- F TP 08, ITP, K AP-KL, PA 03, PA-KFS-O9 och SAF-LO Placera din avtalspension hos Danica Pension lopp vid dödsfall på maximalt 2 prisbasbelopp ( kronor år 2010, kronor år 2011). Vid sjukersättning eller aktivitetsersättning kan pensionsavtalet ge sjukpension (se nedan). Grupp 3: Detta är den mest svåröverskådliga gruppen med många olika försäkringslösningar, ofta till följd av att statliga arbeten har privatiserats. Vid sjukdom gäller motsvarande villkor som för statligt anställda eller villkor för privat anställda tjänstemän eller en kombination av dessa två. Vid arbetsskada, arbetslöshet w w w.danica.se För att förenkla dina fondval erbjuder Danica Pension dig en attraktiv entréfond kompletterad med ett antal kvalitetsfonder. Fondurvalen har vi överlåtit till en oberoende part. Därmed garanteras att fondutbudet väljs fritt utifrån det bästa på marknaden och att inga koncernfonder tvingas in. Något som borgar för att Danica Pensions erbjudanden är konkurrenskraftiga är att vi som enda fondbolag lyckats bli utvalda i samtliga upphandlingar för avtalspension. Mer information kan du får hos din rådgivare eller på Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Telefon E-post kundserv och dödsfall gäller i huvudsak samma försäkringar som för privatanställda tjänstemän. Grupp 4: Har trygghets- och omställningsförsäkringar som oftast är bättre än för de privatanställda och snarlika dem för Kommunals medlemmar. PENSION Grupp 1: Följer Avtalspension SAF-LO. Grupp 2: Statligt anställda följer pensionsavtalet PA 03. Det grundas på en pensionspremie som betalas in på all lön upp till 30 basbelopp, och består av två delar: individuell ålderspension och kompletterande ålderspension. De två delarna motsvarar tillsammans 4,5 procent, samma som i de nya avtalen för tjänstemän och privatanställda arbetare. Individuell ålderspension tjänar du in från 23 års ålder. Här motsvarar pensionspremien 2,5 procent av din lön, pengar som du själv får bestämma förvaltare för. I de fall du inte väljer förvaltas pengarna av Kåpan Pensioner Försäkringsförening. Avtalet innehåller också ett efterlevandeskydd. Vid aktivitetsersättning eller sjukersättning utgår sjukpension på 15 procent för inkomster under 7,5 prisbasbelopp. För inkomstintervallen 7,5 till 20 prisbasbelopp är sjukpensionen 75 procent och för intervallet 20 till 30 prisbasbelopp är sjukpensionen 37,5 procent. För aktivitets- eller sjukersättning som beviljats före den 1 januari 2008 gäller dock högre ersättningsnivåer. Sjukpensionen utbetalas med samma omfattning som aktivitetseller sjukersättning. Kompletterande ålderspension: Från 23 år tjänar du också in en kompletterande ålderspension, Kåpan, som motsvarar 2 procent av lönen. Kåpan är en traditionell pensionsförsäkring med en garanterad ränta och förvaltas av Kåpan Pensioner Försäkringsförening. Efterlevandepensionen i PA 03 är tidsbegränsad och kan gå till make, maka, registrerad partner eller sambo. Den utbetalas med 1,2 prisbasbelopp per år under sex år, dock längst tills den avlidna skulle ha fyllt 75 år. Överstiger pensionsunderlaget 7,5 inkomstbasbelopp blir summan högre. Efterlevandepension till barn utbetalas till och med den månad barnet fyller 20 år och beräknas i procent av pensionsunderlaget. Vid pensionsunderlag upp till 7,5 inkomstbasbelopp är efterlevandepensionen 10 procent. Överstiger pensionsunderlaget 7,5 inkomstbasbelopp blir procentsatsen högre. Premien till individuell ålderspension, Kåpan och efterlevandepensionen betalas in även vid sjukdom, delpension och vid föräldraledighet upp till 18 månader. För statligt anställda finns även ett delpensionsavtal som ger möjlighet att gå ned i arbetstid efter det att man fyllt 61 år. Arbetstiden kan minskas med upp till hälften av en heltid och ersättningen motsvarar 60 procent av inkomstbortfallet. Övergångsbestämmelser: För dem som är födda 1943 till 1972 kompletteras de båda pensionspremierna i Pensionsavtal PA 03 med en förmånsbestämd pensionsdel som successivt sjunker för att vara helt borttagen för dem som är födda 1973 eller senare. Grupp 3: Här finns flera olika varianter av pensionsavtal där många är snarlika tjänstemännens ITPplan. Är du född 1978 eller tidigare får du avtalspension enligt det som numera kallas ITP 2. Pensionsavtalet ger dig då dels ett förmånsbaserat belopp på 10 procent av din pensionsgrundande lön och 65 procent för årslön över 7,5 prisbasbelopp ( kronor per månad år 2010, år 2011), dels en avgiftsbaserad kompletterande premiedel baserad på 2 procent av lönen. I pensionsavtalen ingår också en sjukpension som kan se lite olika ut beroende på avtal. Är du född 1979 eller senare får du avtalspension enligt ITP 1. En premie på 4,5 procent av lönesumman (30 procent på belopp över 7,5 basbelopp) avsätts till pensionen. Arbetsgivaren betalar in premien från det år du fyller 25 år. Den anställda väljer själv förvaltare av den intjänade pensionen. Ett efterlevandeskydd ingår också i de olika avtalen. Grupp 4: Medlemmar i den här gruppen kan omfattas av pensionsavtalet för kommunala bolag (PA- KFS), som är snarlikt tjänstemännens ITP-plan eller det kommunala pensionsavtalet KAP-KL. Läs mer under rubriken Anställda inom kommuner och landsting. Foto: HENRIK MONTGOMERY

19 lo-tidningen nr oktober 2010 dina försäkringar 19 Medlemsförsäkringar i lo-förbunden Förbundsförsäkringar LO-Paketet Övriga förbundsförsäkringar Försäkringar du kan teckna själv genom ditt fackliga medlemskap LO-FÖrbUnd Hemförsäkring Medlemsolycksfall fritid Barngruppliv (Hjälp till begravning) Efterlevandeskydd Tjänstegruppliv Tgl Inkomstförsäkring Grupplivförsäkringar Ansvarsförsäkring (vanliga försäkringar) Byggnads Elektrikerna Fastighets GS Handels Hotell och restaurang IF Metall Kommunal Livs Musikerna * * Målarna Medlemsbarn Sjuk- och efterlevandeförsäkring Medlemspension Hemförsäkring Pappers Kan ingå Seko Transport *Musikerförbundet har Grupplivförsäkring och Olycksfallsförsäkring i Förenade Liv. Övriga förbund har försäkringarna i Folksam Så olika är förbundens försäkringar Uppsagd? Haft inbrott hemma? Slitit av hälsenan på innebandyn? Här i tabellen kan du se hur just ditt förbund har valt att försäkra dig och dina arbetskamrater. Till skillnad från avtalsförsäkringarna som är knutna till alla arbetsplatser med kollektivavtal så är medlemsförsäkringarna knutna till ditt medlemskap i facket. De gäller bara för den som är med beslutade LO-kongressen att på sikt införa ett baspaket med fyra medlemsförsäkringar, LO-paketet, som bör vara desamma för alla som är medlemmar i något LO-fack. Paketet omfattar hemförsäkring, olycksfallsförsäkringen TFF, barngrupplivförsäkring och TGL efterskydd, vilket är en försäkring som förlänger efterskyddet till den tjänstegrupplivförsäkring som ingår i avtalsförsäkringarna. Sju fack har hittills antagit hela paketet, även om vissa skillnader kan finnas i försäkringarna. Men facken kan därutöver välja att själva införa ytterligare försäkringar för sina medlemmar. Du kan också själv teckna extra medlemsförsäkringar genom ditt fack. De vanligaste av dessa tillval är Medlemspension, Medlemsbarn och den nya sjukoch efterlevandeförsäkringen. medlemsförsäkringar Medlemsförsäkringar gäller där fackförbund, avdelningar eller klubbar har slutit egna försäkringsavtal för sina medlemmar. Foto: BERTIL ERICSON Foto: YVONNE ÅSELL LO-PAKETET På sikt är det en ambition att alla LO-förbund ska anta LO-paketet som basförsäkringar för sina medlemmar. I paketet ingår fyra försäkringar: en hemförsäkring, en olycksfallsförsäkring, en barngrupplivförsäkring och TGL efterskydd, vilket är en förlängning av efterskyddet till den tjänstegrupplivförsäkring som ingår i avtalsförsäkringarna. Vad dessa fyra försäkringar innebär kan du se nedan. I dag har sju fackförbund antagit LO-paketet. Vilka de är kan du se i tabellen. Förbunden kan alltid teckna egna försäkringar eller varianter av försäkringar för sina medlemmar. Dessutom kan din avdelning eller din klubb ha tecknat extra försäkringar för medlemmarna. Du kan därutöver själv oftast teckna medlemsförsäkringar för din egen del genom facket. Här följer några av de vanligaste medlemsförsäkringarna: SJUKDOM OCH OLYCKOR Elva förbund låter någon form av medlemsförsäkringen Medlemsolycksfall Fritid ingå i medlemskapet. Den ger ersättning för skador under fritiden. Maxbeloppet för medicinsk invaliditet är två miljoner kronor. I försäkringen ingår också en ersättning på kronor redan vid första läkarbesöket vid ett olycksfall. I övrigt finns vissa skillnader i villkoren, både för dig som är försäkrad och för din partner, beroende på vilket förbund du tillhör. Blir sjukdomsförloppet långt kan du få ytterligare ersättningar, och ersättning utgår också för sjukhusvistelse, tandskador, ärr, krisbearbetning med mera. Flera förbund låter en grupplivförsäkring ingå i medlemskapet. Försäkringen ger en klumpsumma i begravningshjälp vid dödsfall. Avdelningar och klubbar kan också ha kompletterat grupplivförsäkringen med ett sjukkapital. Försäkringen kan då också ge ersättning vid långvarig sjukdom. Genom många förbund kan du också själv teckna en sjuk- och efterlevandeförsäkring. Den ger en engångssumma till efterlevande vid dödsfall, en ersättning som efter 360 dagars sjukskrivning betalas ut varje månad. Försäkringen ger också en engångsersättning för vissa allvarliga sjukdomar, som cancer, Parkinson, diabetes typ 1, ms, hjärtinfarkt, stroke, blindhet, dövhet med flera. BARN Försäkringen omfattar begravningshjälp om ett barn avlider, och den ingår i medlemskapet hos tio förbund. Därutöver kan alla medlemmar själv teckna en större sjukoch olycksfallsförsäkring för barn. Den ger ersättning för skador och sjukdomar som LO-medlemmarnas barn kan råka ut för. HEMFÖRSÄKRING I många förbund ingår en hemförsäkring i medlemskapet. I andra förbund kan du teckna hemförsäkring själv genom facket. ARBETSLÖSHET I takt med försämringar i a-kassan har allt fler fackförbund infört inkomstförsäkringar för sina medlemmar. Försäkringen innebär att de medlemmar som har inkomster över a-kassans inkomsttak på kronor i månaden får 80 procent även för de inkomstdelar som ligger över detta tak. Medlemmen får alltså sammanlagt 80 procent av den tidigare nettolönen. Sju förbund har i dag en inkomstförsäkring. Hos Målarna och Livs gäller försäkringen i 200 dagar, i övriga förbund 100 dagar. Den karenstid på sju dagar som finns i a-kassan gäller även för inkomstförsäkringen. PENSION Alla LO-medlemmar har möjlighet att teckna en kompletterande pensionsförsäkring genom facket. Den heter Medlemspension och finns i två varianter, dels som traditionell försäkring där Folksam placerar de pengar du sätter in varje månad i olika typer av värdepapper, dels som fondförsäkring där du själv väljer fonder för dina månadsinbetalningar. Du kan börja ta ut pension från försäkringen från det år du fyller 55 år och under minst fem år. DÖDSFALL Både grupplivförsäkringen, sjukoch efterlevandeförsäkringen och fackens hemförsäkring kan ge ersättning vid dödsfall. P Kolla med ditt fackförbund På ditt fackförbunds hemsida kan du se vilka försäkringar som ingår i medlemskapet och vilka extra försäkringar du kan teckna genom ditt fack.

20 Dina försäkringar Beställ fler exemplar det är gratis! Kontakta Inga-Britt Sillén på LO-Tidningen så tar hon hand om din beställning. Ange namn, adress och hur många exemplar du behöver. E-post: Telefon: Adress: LO-Tidningen, Box 1372, Stockholm De vet hur du får loss pengar De träffas i tvättstugan och pratar försäkringar. En udda plats men inte ovanlig. Rådgivarna Calle Fridén och Lars Eriksson får ta det utrymme som bjuds när målaren Stig Fagerström ska få facklig försäkringsinformation. T vättstugan är rymlig. Iband är det värre när trånga trappuppgångar får tjänstgöra som informationssalar. Så här improviserat är det nästan alltid. På enstaka byggen finns flera målare som kan få information samtidigt men annars arbetar de ofta en och en, säger Calle Fridén. Stig Fagerström renoverar för tillfället de allmänna utrymmena i ett höghus i Högdalen, i södra Stockholm. Några vändor med facklig försäkringsinformation har han nåtts av redan tidigare, och även fått ut pengar från en av försäkringarna. Ja, när jag blev uppsagd på grund av arbetsbrist och fick ut kronor på fackets AGBförsäkring. Men de pengarna är slut nu, säger han och skrattar. Den här gången handlar informationen mest om att få hjälp att välja pensionsförvaltare. Jag gjorde inget val när alla skulle välja om förra hösten. Men jag är inte mer än 56 år så det är ju trots allt en bit kvar tills jag ska börja ta ut pensionen, säger Stig Fagerström. För de år som är kvar vill han hitta en förvaltare där pengarna förhoppningsvis växer bra. Calle Fridén och Lars Eriksson sticker inte under stol med att de själva föredrar Folo, Folksam LO Pension, eftersom all vinst där går tillbaka till medlemmarna. Men vilken förvaltare du än väljer är återbetalningsskyddet viktigt om du har anhöriga, anser de. Återbetalningsskyddet gör att din pension betalas ut till de närmaste om du dör. Stig Fagerström står lutad över pensionsblanketten som är upplagd på tvättmaskinen. Förutom att säga ja eller nej till återbetalningsskydd måste han också ta ställning till det som kallas familjeskydd. Det är ett extra men, enligt Calle Fridén, mycket dyrt skydd för efterlevande. De hinner också med en del information om medlemsförsäkringar, alltså försäkringar som Så häääär mycket får du! Calle Fridén och Lars Eriksson berättar om fackets försäkringar för Stig Fagerström. Foto: janerik henriksson På ett ställe fick jag Jut AGB-ersättning för 30 personer samtidigt. kommer med det fackliga medlemskapet. Sådan information behövs, enligt Lars Eriksson. Många blir till exempel dubbelförsäkrade om de inte vet tillräckligt mycket om sina medlemsförsäkringar, säger han. Nyligen träffade jag en kille som var medlem i Byggnads och som hade en hemförsäkring i ett privat försäkringsbolag. I och för sig har Byggnads ingen hemförsäkring i medlemskapet, men jag frågade var hans fru var medlem. Hon jobbade på Ica och fanns i Handels, så de hade ju redan en mycket bättre hemförsäkring genom henne än den han betalade för till det privata bolaget. Calle Fridéns och Lars Erikssons informationsresor är ett samarbete mellan Byggnads, Elektrikerna och Målarförbundet. Åtta veckor ska de resa runt. Det finns ett enormt sug efter information om fackets försäkringar. Förra gången var vi ute i tolv veckor och fick ut ersättningar för uppskattningsvis bortåt 1,7 miljoner kronor, säger Calle Fridén. På ett ställe fick jag ut AGBersättning för 30 personer samtidigt. Det mesta är faktiskt inte så svårt att få ut eftersom det finns tydliga regler, men anmälningarna måste skickas in, säger han. De stoppar ned Stig Fagerströms ifyllda pensionsvalsblankett i väskan. Från tvättstugan ger de sig av för att leta rätt på nästa medlem, en målare som just då rustar upp ett äldreboende i Barkarby, norr om staden. försäkringsrådgivare P LO-förbunden har omkring försäkringsrådgivare. Deras uppgift är att informera om LO-medlemmarnas kollektivavtalade försäkringar ute på arbetsplatserna. P Du kan själv boka en medlemskvart ett samtal där du tillsammans med en försäkringsrådgivare går igenom de försäkringar som just du har i lag, via kollektivavtal och genom medlemskap i ditt fackförbund. Du får då hjälp att söka ersättning om det visar sig att det finns anledning. försåkringstips som lönar sig att följa Här är den fackliga försäkringsrådgivaren Calle Fridéns bästa tips när det gäller fackets försäkringar: 1 Gå i lugn och ro igenom den försäkringsinformation du får och ta reda på dina rättigheter. 2 Tänk långsiktigt och tänk på dina anhöriga. När du väljer förvaltare för avtalspensionen är det viktigt att du begär återbetalningsskydd själv om du vill ha det. Det är inget som sker med automatik. 3 Om du är osäker, ta kontakt med facket för att få hjälp. 4 Var inte rädd för blanketter. Ta hjälp om det är krångligt. 5 Se till att försäkringarna utnyttjas. Alldeles för mycket pengar blir aldrig uthämtade. Många har varit föräldralediga eller ramlat och skrapat sig utan att kolla upp om det kan ge något på försäkringen. Kolla hellre en gång för mycket än en gång för lite. 6 Kontakta en kostnadsfri försäkringsrådgivare från Folksam som kan se över hela ditt försäkringsskydd. 7 Kräv kollektivavtal. Utan kollektivavtal gäller inte några fackliga försäkringar.

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Välfärdstendens 216 Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Inledning Folksam har sedan år 27 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige 7 BILAGA TILL LO-TIDNINGEN NR 30 26 SEPTBEMBER 2008 Sjuk, skadad eller uppsagd? Här följer ersättningsreglerna för dig som är LO-medlem. Sammanställningen börjar med lagstadgade socialförsäkringar och

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Arbetsskadeförsäkring

Försäkringskassan informerar. Arbetsskadeförsäkring Försäkringskassan informerar GÄLLER FRÅN Arbetsskadeförsäkring 02.06.01 Svensk socialförsäkring Du som bor eller arbetar i Sverige omfattas som regel av svensk socialförsäkring. Socialförsäkringen är uppdelad

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk Extra pengar om du blir sjuk 2013 fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare. har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI. är arbetsför

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Hon fick stålar för sina skador

Hon fick stålar för sina skador Forsakringar 08-796 Bilaga till LO-Tidningen Nummer 30 2009 Årgång 88 2500 Tandvårdsklubbar biter i det sura äpplet trots vårdreform Pappers medlemmar i Obbola har en facklig tandvårdsförsäkring. Det bästa

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i juni 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Maj 2008 1 Din trygghet om något händer - Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Du omfattas av ett avtal via jobbet. Avtalet är ett komplement till den ersättning

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Om du skadar dig För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Utgiven i juli 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar.

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag.

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag. Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Augusti 2010 Försäkringsbeskedet innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringsskyddet.

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera Sida 1 av 11 Alla fakta om dina försäkringar Vad har du för skydd vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet? Och vilka pensionsregler är det som gäller just för dig? Svar på dessa frågor och mycket mer

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare Din tjänstepension PA KFS 09 för dig som är född 1954 eller senare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS,

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Rättvist Äntligen har LO-förbunden ett avtal som gör att arbetare i privat sektor får

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Driftig men otrygg S11097 11-04

Driftig men otrygg S11097 11-04 Driftig men otrygg S11097 11-04 Sammanfattning Småföretagare kan inte räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras genom det statliga socialförsäkringssystemet och de kollektivavtalade försäkringarna.

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING

SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING SJUKFÖRSÄKRINGENS UTVECKLING ÖVER TID EN JÄMFÖRELSE MELLAN FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH AFA FÖRSÄKRING Ersättning från AFA Försäkring vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom Avtalsgruppsjukförsäkring AGS och AGS-KL

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg

2014 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 201 års upplaga av Folksams rapport: Driftig, men otrygg 1 Inledning I 20 års upplaga av rapporten Driftig, men otrygg konstaterades att småföretagare inte kan räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras

Läs mer

Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i

Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i en trafikolycka alltid rätt att få ditt ärende prövat

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Välkommen till IKEM Alldagar Medlemsföretaget Slite Stenhuggeri i Slite

Välkommen till IKEM Alldagar Medlemsföretaget Slite Stenhuggeri i Slite Välkommen till IKEM Alldagar 2016 Medlemsföretaget Slite Stenhuggeri i Slite Agenda Arbetsskada - TFA Pensionsutredningen om ett längre arbetsliv Avtalsförsäkringarna - vad händer? Basbelopp och premier

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! 2010 Rikard Nagy Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! Löneförmåner Frukost/Frukt Företagsaktiviteter

Läs mer

Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande

Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande Monica Zettervall, pensionsexpert, Pensionsmyndigheten Michel Normark, chef Partsrelationer och försäkringsvillkor, AFA Försäkring Annika Thid, försäkringsspecialist,

Läs mer