Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller?"

Transkript

1 Transport i Stockholm Nummer 1/2014 FEMMAN Facklig organisering En lagskyddad rättighet Sidan 4 Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7 Tidningsbudsavtalet Vad gäller? Sidan 15

2 Ordföranden har ordet Transport på direkten alla vardagar kl Som medlem i Transport är du alltid välkommen att kontakta oss. Transport På Direkten (TPD) är en samlad växel som förbundet startat upp där du som medlem kan få svar på alla typer av frågor, allt från avgiftsklasser till arbetsmiljöfrågor och avtal/arbetsrätt. Du kommer att kopplas till någon av de handläggare som finns ute i landet (Kontorister, Ombudsmän och Regionala Skyddsombud (RSO). TRANSPORtFEMMAN i Stockholm ges ut av Svenska Transportarbetare förbundet Avd. 5 Ansvarig utgivare: Mikael Rolf, Tidningsgrupp: Emma Lundberg och Torkel Blom Grafisk form och layout: Happy Book Tryck: Print One Omslagsbild: Taxi Kurir facklig aktion, Västberga. svenska Transportarbetareförbundet avdelning 5 Beso k sker vardagar efter o verenskommelse Telefontider måndag-fredag Lunchstängt kl Beso ksadress Svenska Transportarbetareförbundet Avd. 5 Skytteholmsvägen 2, Solna Telefon Fax E-post La s mer pa Bästa medlemmar! Vi på Transport avdelning 5 vill till att börja med önska er alla en god fortsättning! Nu är det 2014 och vi kickar igång flera fackliga kurser än någonsin. Avdelningen har ökat antalet ombudsmän genom att anställa ombudsman Bo Nilsson, som stöttar upp avdelningen för att hantera medlemsärenden. A-kassan har sänkts i pris vilket ger medlemmarna mer pengar över. Avdelningen kommer under året att få in flera organizers från förbundet, som strategiskt kommer att arbeta för att rekrytera medlemmar i de företag som är viktiga inför kommande avtalsförhandlingar. Förbundet tillsammans med avdelningen håller på att se över hur man strategiskt rekryterar medlemmar via ringcentral, som även bokar in medlemmarna till fackliga studier. I år är det valår och vi har möjlighet att påverka EU-, kommun-, landstings- och riksdagsvalen. Därmed finns chansen att påverka våra politiker att driva vår fackliga politik som direkt har en inverkan på vårt arbete. Under december månad vikarierade Anders Kotorman som ordförande, då jag blev pappa till en liten kille. Alla har väl hört uttrycket man utgår alltid från sig själv Därför vill jag passa på att ge lite information till alla föräldralediga från och med 2014! LO har tillsammans förhandlat fram en förmån för anställda som arbetar på ett företag med kollektivavtal. Den förälder som tar ut föräldradagar efter sitt barns födsel får 10 % av lönen extra i plånboken per månad. Läs mer hos AFA Försäkringar för mer information. Nu kör vi igång ett fantastiskt 2014 med fackliga framgångar! Glada hälsningar Mikael Rolf Ordförande avd 5 Svenska Transportarbetareförbundet Innehåll 2 Ordföranden har ordet 4 Facklig organisering 6 Ekonomi Har du missat ersättningen från AFA-försäkringen? 8 Möteskallelser 10 Två trotjänare flyttar vidare 11 Regelverket kring arbetstillstånd en facklig utmaning 12 Studier 15 Tidningsbudsavtalet och söndagstillägget vad gäller? 16 Avdelningsnytt med mera 17 Autogiro 19 Uppdatera dina medlemsuppgifter via hemsidan 20 Är du föräldraledig nu kan du få mer i plånboken Kallelse till årsmöte i Stockholms Transportarbetarefackförening ma ndagen den 17 mars klockan i Za ta-salen, ABF-huset, Sveava gen 41 pa dagordningen bland annat: Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, fråga om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen, val av ledamöter och ersättare i avdelningsstyrelsen, val av studieorganisatör, val av ledamöter och ersättare i Studie- och informationskommittén, val av revisorer och revisorsersättare, val av fanbärare och ersättare, fyllnadsval av ersättare i förbundsrådet m.m. Som vanligt kommer vi att ha en gäst en bit mat serveras från i restaurangen för ledamöterna i representantskapet. Separat kallelse kommer att skickas till representantskapets ledamöter tillsammans med övrigt beslutsunderlag. Anmäl förhinder per mail: eller per telefon Alla medlemmar i Transport är välkomna till årsmötet A-KASSAN Telefon Måndag - Fredag kl Måndag, Onsdag, Torsdag kl Foto Daniel Myr TRANSPORtfemman 1/2014 3

3 Facklig verksamhet Facklig verksamhet Facklig organisering en lagskyddad rättighet Allonias Sebahatu är en hårt arbetande familjefar som står upp för sin fackliga rättighet att organisera fackklubbar hos de taxiföretag som arbetar under koncernen Fågelviksgruppen AB. De äger bland andra Taxi Kurirs växel och ett flertal taxi bolag som Taxi Kurir och Taxi 020 som kör för färdtjänsten. Allonias började i december förra året skapa opinion för bättre arbetsvillkor bland taxichaufförerna genom att peka på de dåliga arbetsvillkor som finns inom taxibranschen och avsaknaden av bolag med kollektivavtal inom taxi. Han ville upplysa arbetarna om de orättvisor som finns i dag, bland annat inom Färdtjänstavtalet som körs av bolagen Taxi Kurir och Taxi 020, som har lagt så låga bud att det är olönsamt för taxichaufförerna att köra. Taxibranschen i Sverige En rapport från Svenska Transportarbetareförbundet» Det är ett lotteri om körningarna är lönsamma. Rapport om taxibranschen. För mer information klicka på taxibanner via trasport.se Taxiväxeln (Taxi Kurir) har kollektivavtal, men inget krav på att anslutna åkare och deras chaufförer skall ha kollektivavtal. En taxichaufför är i dag ofta tvungen att köra mer än 13-timmars arbetspass och då åsidosätta vilotiderna för att få ihop till en dräglig lön för att kunna försörja sin familj. Taxi Kurir och Taxi 020 vann Färdtjänstavtalet då de lämnat anbud som är olönsamma för åkarna och dess chaufförer. Däremot så tjänar taxiväxeln pengar via avgifterna som de tar in från de anslutna åkarna och deras chaufförer, vilket gör att den går med vinst. En taxichaufför kan ibland få vänta i timmar på att få körningar och det ett lotteri om körningarna är lönsamma och täcker kostnaderna för den utlagda väntetiden, bränslekostnaden m.m. De låga anbuden som taxibolagen lagt via avtal med Färdtjänsten är prisdumpningar på bekostnad av chaufförerna som får arbeta under dåliga arbetsvillkor för att få ihop körningar som når en dräglig lön. Ett problem i branschen är överetablering. Det finns för mycket taxibilar i Stockholm vilket gör att man som chaufför ofta har långa väntetider i väntan på körningar. Politikerna måste ta ansvar och reglera antalet bilar som får köra taxi så att man har en chans att få tillräckligt med körningar i och med att lönen till största del är procentbaserad på antalet gjorda körningar. Allonias började att samla in enkäter för att få information från chaufförerna om vilka frågor som de ville driva fackligt. Samtidigt värvade han medlemmar till Transport för att starta en fackklubb. Efter en tid fick Allonias Sebahatu påtryckning från en representant från Taxi Kurir som ville att han skulle sluta med detta. Han vägrade eftersom han vill skapa bättre arbetsvillkor för sina kamrater inom taxinäringen. Allonias hamnade i strålkastarljuset kort därefter i december månad efter att ha blivit avstängd från Taxi Kurirs växel och han därmed inte kunde få fler körningar. Motiveringen från Taxi Kurir var att han vägrat alltför många körningar. Men Allonias hävdar bestämt att det inte stämmer och att det verkliga motivet var att han börjat organisera taxichaufförer fackligt. Allonias menar också att även om så varit fallet, så känner han till ett flertal chaufförer som vägrat ta emot flera körningar utan några som helst repressalier från Taxi Kurir. Allonias visar en lunta med enkäter som han och hans kamrater fått chaufförerna att signera. Allonias berättar att han värvat flera chaufförer som vill ansluta sig till Transport för att få bättre arbetsvillkor och att detta gjort honom impopulär hos Taxi Kurir. I och med avstängningen från växeln kunde han inte ha sitt arbete kvar hos sin åkare (arbetsgivaren) som då sa upp honom på grund av arbetsbrist. Allonias berättar att han kommer att fortsätta att engagera sig fackligt och arbeta för att bilda nätverk mellan de bolag som kör inom Fågelviksgruppen AB och verka för att bilda fackklubbar. Fågelviksgruppen äger följande bolag: Taxi 020, Taxi Kurir AB, Taxi Kurir Göteborg, Taxi Kurir i Malmö, Taxi T Tre AB, Taxi Kurir i Stockholm, Bokyrka Taxi, Taxi Kurir i Uppsala, AB Taxa i Uppsala, Taxi i Märladalen AB, Taxi Kurir i Riga SIA, Taxi Kurir i RUS LLC, Airport Shuttle, Radio Cab i Stockholm AB, Beställningscentralen Ring Taxi, Dammbacka förvaltnings AB, Taxi Skåne, Taxi T2. Fågelviksgruppen står för 98 procent av färdtjänsttrafiken som inte körs med rullstolsfordon och omsätter cirka 3,8 miljarder kronor. Varje år görs cirka 3,1 miljoner färdtjänstresor till en kostnad av cirka 917 miljoner kronor. Färdtjänsten i Stockholm körs av bilar och 750 rullstolsfordon. Allonias Sebahatu blev av med jobbet när han försökte organisera sina arbetskamrater. Foto: Mikael Rolf.» Allonias berättar att han värvat flera chaufförer som vill ansluta sig till Transport. Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Föreningsrätt 7 Med föreningsrätt avses rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet och att verka för organisationen eller för att sådan bildas. 8 Föreningsrätten skall lämnas okränkt. Kränkning av föreningsrätten föreligger, om någon på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vidtager åtgärd till skada för någon på andra sidan för att denne har utnyttjat sin föreningsrätt eller om någon på ena sidan vidtager åtgärd mot någon på andra sidan i syfte att förmå denne att icke utnyttja sin föreningsrätt. Sådan kränkning föreligger även om åtgärden vidtages för att åtagande mot annan skall uppfyllas. Arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation är icke skyldig att tåla sådan kränkning av föreningsrätten som innebär intrång i dess verksamhet. Finns både lokal och central organisation, gäller vad som nu har sagts den centrala organisationen. Sker kränkning av föreningsrätten genom avtalsuppsägning eller annan sådan rättshandling eller genom bestämmelse i kollektivavtal eller annat avtal, är rättshandlingen eller bestämmelsen ogiltig TRANSPORtfemman 1/2014 TRANSPORtfemman 1/2014 5

4 Ekonomi Försäkringar Har du missat ersättningen från AFA försäkringar? Arbetsskador anmäls inte till AFA försäkringar i samma utsträckning som till Försäkringskassan. Detta visar statistik från AFA försäkringar, Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. AFA försäkringar försäkrar över 4 miljoner människor via kollektivavtalet. Skillnaden mellan siffrorna från Försäkringskassan och dem från AFA Försäkringar tyder på att det kan vara många kollektivanställda som går miste om ersättning som de har rätt till via avtalsförsäkringar. Försäkringskassan försäkrar dock fler personer än kollektivavtalets anslutna. Dessutom har arbetsgivaren en lagstadgad skyldighet att anmäla inträffade skador och tillbud till Försäkringskassan/Arbetsmiljöverket, men inte till AFA Försäkringar. Detta är faktorer som kan bidra till differensen. Vad räknas som en arbetsskada? En arbetsskada är en skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av olycksfall eller som på annat sätt är orsakat av arbetet. Måste man anmäla en arbetsskada och i så fall var? Arbetsgivaren ska anmäla skadan till Försäkringskassan och skyddsombudet. Skyddsombudet ska få en kopia av denna anmälan. Detta regleras i Lag (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. För de arbetsgivare som har kollektivavtal är deras anställda försäkrade via AFA Försäkringar. Dit är det inte lagstadgat att anmäla skadan. Dock ligger det i arbetarens eget intresse att själv anmäla, om arbetsgivaren inte gör det, för att inte gå minste om ersättning. Mikael Rolf text Ekonomi Avdelningen kommer att gå med ett överskott för året Det är delvis för att vi blivit fler medlemmar och därmed är fler som betalar medlemsavgift, men dels också för att all den verksamhet som planerades inför 2013 inte blivit av. Avdelningsstyrelsen har försökt att dra lärdom av detta och inför 2014 lägga fram ett förslag till budget som ska kunna stämma bättre med verkligheten. satsning på Fackliga studier Budget inför 2014 beslutades på representantskapet 2 december. Nytt för året är att vi satsar stort på fackliga studier. Vi tror att det är en viktig del för alla medlemmar att ha grundläggande kunskaper om arbetsmarknaden, Transport som organisation och våra kollektivavtal. förhandlingsförstärkning Vi har också till det kommande året fått möjlighet att få in ytterligare en ombudsman som ska kunna stärka oss på förhandlingsfronten. Ungdomsverksamhet satsar vi lite extra på under året som kommer. I Transport räknas man som ungdom t.o.m. det år man fyller 29 år, och nästan 20% av våra medlemmar har inte hunnit fylla 30 ännu. resurser för uppsökande Alla sektioner får också resurser avsatta för sin verksamhet i budget. Största delarna av de medel som ställs till sektionernas förfogande gäller olika former att uppsökande verksamhet, att vara ute på arbetsplatser eller att ta kontakt med medlemmar per telefon. Vid pressläggningen av tidningen är årets slutgiltiga resultat inte fastställt. Redovisning av årets resultat görs i samband med representantskapets årsmöte i mars Pia Edvall text Budget 2013 Budget 2014 Intäkt Kostnad Resultat Källa: Per Winberg, AFA Försäkringar & Arbetsmiljöverkets officiella statistik. 6 TRANSPORtfemman 1/2014 TRANSPORtfemman 1/2014 7

5 SEKTIONSMÖTEN Öppna för alla medlemmar SEKTIONSMÖTEN Öppna för alla medlemmar Miljösektionen Årsmöte i miljösektionen tisdag 11 februari kl Plats: Folkets hus, Årsta Val av ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen Val av 12 ordinarie ledamöter i representantskapet Val av 12 ersättare i representantskapet Fika från Bensin/oljesektionen Årsmöte i bensin/oljesektionen onsdag 19 februari kl Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsvägen 2, Solna Val av ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen Val av 8 ordinarie ledamöter i representantskapet Val av 8 ersättare i representantskapet Fika serveras Tidningsbudssektionen Årsmöte i tidningsbudssektionen Välkommen! Varmt välkomna! Måndag 24 februari, kl 17:30 Plats: ABF Sveavägen 41, 4 tr, Stockholm, Hedensalen : Val av sektionsordförande 2 år Val av två ordinarie ledamöter i sektionsstyrelsen 2 år Val av ersättare i sektionsstyrelsen 2 år Val av 8 ordinarie ledamöter i representantskapet 1 år Val av 8 suppleanter i representantskapet 1 år Val av revisorsersättare 1 år Fika serveras Terminalsektionen Årsmöte i terminalsektionen tisdag 18 februari kl Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsvägen 2, Solna Val av sektionsordförande 2 år Val av två ordinarie ledamöter i sektionsstyrelsen 2 år Val av 11 ordinarie ledamöter i representantskapet 1 år Val av 11 suppleanter i representantskapet 1 år Fika från 18:00 Veteransektionen Årsmöte i veteransektionen onsdag 26 februari kl Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsvägen 2, Solna Val av 4 ledamöter i representantskapet Fika serveras Åkerisektionen Årssmöte i åkerisektionen torsdag 13 februari kl Plats: Vipeln, Skytteholmsvägen 2 nb, Solna Val av sektionsordförande 2 år Val av ordinarie ledamöter i sektionsstyrelsen 2 år Val av 24 ordinarie ledamöter i representantskapet 1 år Val av 24 suppleanter i representantskapet 1 år Kvällens gäst Fika från 17:30 extra information Veteranernas studiecirkel går igång onsdagen den 5 februari kl Ämnet är Elsie Johanssons bok Nancy. Är du intresserad så kontakta Stickan Lindvall Bevakningssektionen Årsmöte i bevakningssektionen onsdag 19 februari kl Plats: Vipeln, Skytteholmsvägen 2 nb, Solna Val av sektionsordförande 2 år Val av ordinarie ledamöter i sektionsstyrelsen 2 år Val av ersättare i sektionsstyrelsen 2 år Val av 27 ordinarie ledamöter i representantskapet 1 år Val av 27 suppleanter i representantskapet 1 år Fika serveras från 17:30 Taxi/bussektionen Årsmöte för taxi- och bussektionen måndag 17 februari kl Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsvägen 2, Solna : Facklig verksamhet i Taxi Kurir en möjlighet? Val av tre ordinarie ledamöter i sektionsstyrelsen 2 år Val av två suppleanter i sektionsstyrelsen 2 år Val av 13 ordinarie ledamöter i representantskapet 1 år Val av 13 suppleanter i representantskapet 1 år Val av fanbärare 1 år Val av ersättare för fanbärare 1 år Fika från Fakta angående nomineringar som ska ske på sektionernas årsmöten pa avdelningens a rsmo te ma ndag 17 mars kan endast de va ljas som nominerats pa sektionernas a rsmo ten. Nedan fo ljer de poster som ska nomineras fo r: * Kasso r och ersa ttare fo r kasso r 2 a r (kasso r ma ste vara ombudsman). * ordinarie ledamo ter och ersa ttare i avdelningsstyrelsen fra n Bevakning, Terminal, Tidningsbud och Åkeri 2 a r * Studieorganisato r 2 a r * en ordinarie ledamot och en ersa ttare fra n varje sektion i Studie- och informationskommittén 2 a r * Tva ordinarie revisorer 2 a r * Tva ersa ttare fo r revisorer 2 a r * Fanba rare 1 a r * Ersa ttare fo r fanba rare 1 a r * Fyllnadsval fo r ersa ttare i fo rbundsra det 1 a r 8 TRANSPORtfemman 1/2014 TRANSPORtfemman 1/2014 9

6 Nytt på Avdelningen Lagar och regler Regelverket kring arbetstillstånd En facklig utmaning Jorma Ström Vid årsskiftet lämnade Jorma Ström och Benny Lundgren Avdelning 5. I slutet av december samlades kollegorna på avdelningen för att tacka för den tid som varit. Det blev tårta, blommor och lite minnen om tiden som varit. Benny började på avdelningen 1998 med ett avtalsteckningsprojekt inom Åkeri. Efter ett par perioder som sjukvikarie blev han sedan 2001 anställd som ombudsman. Hans första ansvarsområden var Bensin, Buss och Tidningsbud. Efter några år fick han hand om åkeriavtalet, ett yrkesområde han själv har arbetat inom. Benny flyttade nu vid årsskiftet ner till Kristianstad och fortsätter sitt värv som ombudsman i Avdelning 51, som täcker både Blekinge och stora delar av Småland. Jobbet skiljer sig inte så mycket från jobbet i Stockholm, men då avdelningen där är geografiskt vidsträckt så kommer det att innebära mer bilkörning än idag, något som Benny som gammal lastbilschaufför ser lite fram emot. Jorma kom in på avdelningen som vikarierande RSO 2003 när dåvarande RSO gick vidare till BYA. Vid RSO-valet 2004 blev Jorma invald som RSO och har haft uppdraget sedan dess. Jorma har under åren haft ett antal olika ansvarsområden, nu senast Bensin, Tidningsbud, Buss och Taxi. Under åren har Jorma parallellt med arbetsmiljöarbetet specialiserat sig på försäkringar, både samhällets försäkringsskydd och det vi har via kollektivavtal och medlemskap. Benny Lundgren Två trotjänare flyttar vidare När Jorma nu går vidare är det just den kompetensen som kommer till nytta. Han kommer med start nu i januari att jobba med försäkringar på heltid på förbundet. Jorma kommer att ansvara för ett projekt som syftar till att ta fram en modell för hur vi kan ta tillvara medlemmarnas intressen när det gäller samhällets försäkringssystem. Tanken är också att kunskapen som finns om hur försäkringssystemen fungerar ska överföras till förbundets försäkringsinformatörer. Vi i Avdelning 5 kommer säkert att få anledning att konsultera Jormas kompetens vid tillfälle under året som kommer. Vi önskar både Benny och Jorma lycka till med sina nya uppdrag. Pia Edvall text Foton: Svenska Transportarbetareförbundet Regelverket Enligt utlänningslagen kan migrationsverket bevilja arbetstillstånd för medborgare utanför EU/EES om den sökande kan visa ett anställningserbjudande som innebär att han kan försörja sig. Migrationsverket kräver då ett erbjudande från en arbetsgivare med en garanterad lön på kronor i månaden i ett företag som har kollektivavtal eller försäkringar motsvarande avtalsförsäkringar. Den som får ett arbetstillstånd på två år får bara ha en arbetsgivare och vill han byta jobb måste han söka arbetstillstånd igen via ett nytt anställningserbjudande. Han får dock tillgodoräkna sig tiden i det tidigare arbetet. Efter två år måste den som vill fortsätta arbeta ansöka om arbetstillstånd igen. Det krävs då som tidigare ett anställningserbjudande från en arbetsgivare som garanterar kronor i månaden. Dessutom är det så att migrationsverket vill ha in lönespecifikationer som visar att den sökande under den första tvåårsperioden faktiskt tjänat kronor i månaden. Ett av problemen här är att den som vill söka arbetstillstånd för en andra tvåårsperiod inte har några formella rättigheter att få ett nytt anställningserbjudande från arbetsgivaren. Trots att man är att betrakta som tillsvidareanställd så är det helt upp till arbetsgivaren att bestämma om han vill skriva ett erbjudande eller inte. Arbetsgivaren behöver inte ens ange något skäl. Efter en andra tvåårsperiod kan man få permanent arbets- och uppehållstillstånd om man kan visa ett anställningserbjudande, som dock inte behöver innebära kronor i månaden (nu kan ju personen ta flera arbeten). Den fackliga utmaningen Den grundläggande fackliga uppdraget är att upprätthålla kollektivavtalen. Att säkra löner och arbetsvillkor som är inskrivna där. Vi ska även bevaka medlemmarnas rättigheter i arbetslivet som är lagstadgade. I det här arbetet krävs att medlemmar kontaktar oss när avtal och rättigheter inte upprätthålls. Nu blir det problem när medlemmar som är tillsvidareanställda men har ett tvåårigt arbetstillstånd ska kontakta oss för att påvisa missförhållanden att de fått fel lön eller något annat. De vet ju att arbetsgivaren inte behöver skriva ett nytt anställningserbjudande om han inte vill. Många misstänker att om man ställer till problem så blir det inget nytt arbetstillstånd. Jag som skriver detta har flera exempel på anställda som påvisat felaktigt agerande från arbetsgivaren men som inte vill att vi nämner deras namn. Då blir det inte heller lätt att arbeta som fackligt ombud och i förlängningen att upprätthålla kollektivavtalet för alla. Lagen om anställningsskydd En del borgliga politiker vill försämra Lagen om anställningsskydd. Man kan ju lugnt säga att lagen är satt ur spel för de som har tvååriga arbetstillstånd och att det påverkar deras agerande vad gäller deras rättigheter. I ett fackligt perspektiv så förskräcker exemplet med arbetstillstånd. En försämring av anställningsskyddet skulle kunna försvaga medlemmarnas vilja att upprätthålla kollektivavtalen. Pressens Morgontjänst I Avdelning 5 är det framför allt tidningsbud som berörs av ovanstående. Nu har vi haft ett samråd med Premo om en ny rutin. I det ingår hur en ansökan ska skrivas, hur snabbt den sökande ska få svar och att, om svaret är nekande, vi får information om det. Det sistnämnda innebär också att vi kan förhandla för medlemmar om saken. Vi får se om det fungerar som tänkt. Migrationsverket förändrar praxis En osäkerhetsfaktor är att Migrationsverket har visat sig kunna förändra tillämpningen av lagstiftningen med kort varsel, så ovanstående beskrivning av regelverket ska ses som en ögonblicksbild. Torkel Blom text Foto: Therese Granlund 10 TRANSPORtfemman 1/2014 TRANSPORtfemman 1/

7 Studier Studier Studier Kursdeltagare erhåller ersättning av arbetsgivaren om man har fackligt förtroendeuppdrag. I annat fall ersätter avdelningen med utbildningsarvode alternativt skattefritt stipendium. Kursanmälan sker via e-post. För- och efternamn, personnummer, kursnamn och kursdatum sänds till: Grundutbildningar för alla medlemmar Grundkurserna är öppna för alla medlemmar. För att gå dem behöver du alltså inte vara förtroendevald. Avdelningen står för frukost, lunch och fika. Alla anställda inom Transports yrkesområden är välkomna till dessa kurser. Startpunkten facklig introduktion Kursen ger dig en grundläggande förståelse för vad medlemskapet i fack föreningen ger och medlemskapets värde. Kursdeltagare erhåller ett skattefritt stipendium på 400 kr, detta gäller alla medlemmar eller den som blir medlem inom tre (3) månader efter kurstillfället. Gäller ej vid kryssning då stipendium bekostar kostanden för resan. För kursdatum: se nedan. Vi i Transport (VIT) Kursen ger dig grundläggande kunskaper om fackföreningens och förbundets mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Planerade Startpunkter 4 25/1 ABF Sundbyberg /2 ABF Sundbyberg /3 ABF Sundbyberg /3 ABF Sundbyberg (engelska) 17 26/4 ABF Sundbyberg /5 ABF Sundbyberg /5 ABF Sundbyberg Kursdeltagare erhåller ett skattefritt stipendium på kr. Om man har fackligt förtroende uppdrag utbetalas lön av arbetsgivare enligt förtroendemannalag 7 under två dagar samt skattefritt stipendium av avdelningen resterande dagar. Vid internat så står avdelningen för kursresan. För kursdatum: se nedan. Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen i Sverige (LO) har kommit överens om att tillsammans avsätta 10 miljoner kronor per år ( ) för att täcka kostnaderna för olika vidareutbildningar av skyddsombud i arbetsmiljöfrågor. Detta innebär att LO-förbundens skyddsombud (SO, RSO och HSO) helt utan kurskostnad kan delta i alla de vidareutbildningar som finns inom området Arbetsmiljö på följande sidor i kurskatalogen. Kost, logi och resekostnad ingår. Arbetsgivaren står enbart för den förlorade arbetsförtjänsten. Vill ni ha en Startpunkt hos ert företag, kontakta oss på avdelningen så ordnar vid en kurs för er och era kamrater hos er. Kontakta oss via e-post: märk e-posten med Startpunkt och bolagsnamn så ordnar vi ett kurs tillfälle. Vi i Transport /4 Bollnäs FHSK (internat) /5 ABF Sundbyberg Vidareutbildningar för skyddsombud via LO Kurs för huvudskyddsombud 1 Huvudskyddsombudet ska samordna alla skyddsombuden på arbetsplatsen. Kursen tar upp samarbete, kommunikation, ledarskap och hur du håller dig uppdaterad i aktuella arbetsmiljöfrågor. Kursen, som är en fördjupad vidareutbildning, tar upp huvudskyddsombudets rättigheter och skyldigheter samt olika roller som samordnare och informatör gentemot såväl arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud som myndigheter. Arbetsmiljöfrågorna ska bli en del av det vardagsfackliga arbetet /5 Runö /6 Runö (större företag) /8 Runö /10 Runö /10 Runö Utbildningsarvode och stipendier för transport- och LO-kurser Din kursbekräftelse anger om du har rätt till ersättning via stipendium eller utbildningsarvode (skattepliktigt), eller om din arbetsgivare ska svara för bibehållen lön under kurstiden. Utbildningsarvode utgår från den 1 januari 2014 med: kr per vecka kr per dag 150 kr per timme Skattefritt stipendium utgår med: kr per vecka 824 kr per dag 103 kr per timme Kurs för huvudskyddsombud 2 Denna kurs är en intensiv vidareutbildning för huvudskyddsombud som via egna projektarbeten leder fram till ökad insikt med inriktning på helheten när det gäller arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Du har verkat som huvudskyddsombud i ett par år och vill få möjlighet att tillsammans med andra utbyta erfarenhet och pröva idéer samt få möjlighet att ta ett steg till i ditt uppdrag som huvudskyddsombud. Kursen är endast 2,5 dagar /4 Runö /5 Runö /8 Runö Arbetsanpassning och rehabilitering Kursen är en fördjupande vidareutbildning som lämpar sig för fackliga företrädare, men även för skyddsombud. Kursen tar upp hur vi, tillsammans med övriga berörda företrädare i avdelningar, klubbar eller sektioner, kan utveckla ett arbetssätt för att behålla medlemmarna kvar i arbetet. Hur man verkar i uppdraget som fackligt förtroendevald/skyddsombud. Rehabkedjan och rehabiliteringssamtal är en del av kursens innehåll /4 Runö /5 Runö /9 Runö Fysiska och psykiska belastningsfaktorer En god arbetsorganisation och ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete kan påverka och förebygga växande fysiska och psykiska arbetsmiljöproblem. Kursen är en vidareutbildning för skyddsombud som tar upp hur förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete gällande stress relaterade fysiska och psykiska belastningar minskar riskerna för att medlem- mar blir arbets skadade, sjukskrivna och pensionerade i förtid /3 2/4 Runö /5 Runö Hot och våld i arbets livet Kursen är en vidareutbildning för skyddsombud som tar upp hot om våld och våld på arbetsplatserna ur ett arbetsmiljöperspektiv. En stor del av kursen handlar om hur en god arbetsorganisation och ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete kan utgöra den plattform som förebygger att arbetskamrater riskerar att utsättas för hot eller våld. Kursen ger kännedom om hur man kan medverka till att förebyggande åtgärder vidtas och vad lagar och föreskrifter säger om den psykosociala arbetsmiljön /8 Runö Startpunktens kursledare 2014 forts. 12 TRANSPORtfemman 1/2014 TRANSPORtfemman 1/

8 Studier Avtal Startpunkten Nokas 3:e november Tidningsbudsavtalet och söndagstillägget vad gäller? Kursanmälan sker via e-post. För- och efternamn, personnummer, kursnamn och kursdatum sänds till: Utredningskurs Arbetsmiljö Du som är skyddsombud på arbetsplatsen vet du hur du ska agera i skarpt läge? När det som inte får hända, ändå har hänt. Den här kursen hjälper dig som skyddsombud att handskas med och vara aktiv i utredningar om arbetsplatsolyckor, arbetsskador och tillbud. Utredningsmetodik och angränsande lagstiftning är delar av kursen. Detta är en intensiv vidareutbildning för skyddsombud /8 Runö Startpunkten Solna 9:e november Kemiska hälsorisker Här får du kunskap om hur du driver kemifrågor på arbetsplatsen, hur du använder Prevents Kemiguiden, hur du hittar information om och vilka krav som gäller för de kemikalier som finns på din arbetsplats. Du får veta hur du läser säkerhetsdata och hur du kan upptäcka skadliga ämnen. Kursen tar upp Arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller kemi och även andra myndigheters ansvar för kemifrågor i arbetslivet. Du får också veta hur man hittar forskning inom området Kemiska arbetsmiljörisker /6 Runö Säkerhetskultur Säkerhetsklimat och säkerhetskultur på arbetsplatsen påverkar arbetsolyckor. Ett bra samspel och samverkan på arbetsplatserna skapar säkerhet. Arbetsolyckor är ett stort problem. Var tid har haft sina sätt att tackla olyckor i arbetslivet. Nu finns forskning som visar på hur psykologiska och sociala faktorer samverkar med organisationen och den fysiska miljön. Den här kursen vill göra dig medveten om detta samspel och hur säkerhetsklimat och säkerhetskultur påverkar säkerheten på arbetsplatsen /6 Runö Arbetsmiljöprojekt Kursens syfte är ge medvetenhet om de förtroendevaldas roll i ett projektarbete samt ge insikt om vad ett projekt är. Den ska också ge kunskap om hur lagar och avtal kan vara ett verktyg i projektarbetet, det vill säga Arbetsmiljölagen (AML), Medbestämmandelagen (MBL) och Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) i samverkan. Ritningsgranskning och projektplanering ingår i kursen /9 Runö Som de flesta kanske har uppmärksammat så har Transportarbetareförbundet och Medieföretagen kommit överens om ett nytt kollektivavtal för tidningsdistributörer. Avtalet är i linje med övriga avtalsområden och inkluderar den ext ra föräldralön som LO och Svenskt Näringsliv förhandlat fram. Nivåerna är plus 2,6 % från och sedan plus 2,45 % från med undantag för OB gällande övrigt distributionsarbete. Avtalet kan sägas upp i förtid före för upphörande Dessutom ska en arbetsgrupp tillsättas som ska syssla med tre frågor: slå ihop lönebestämmelserna i ordinarie och övrigt distributionsarbete, hitta bra användningsområden för arbetsmiljöpengarna som finns i TAN (Tidningsdistributörernas arbetsmiljönämnd) och se över frågor kring schemaläggning, extratid m.m. Det ska inte behöva vara så krångligt som nu att få sin extratid. För att sätta lite press på arbetet ska arbetsgruppen redovisa resultat före det att avtalet kan sägas upp i förtid. Söndagstillägget i Stockholm När vi fick ett riksavtal för tidningsbuden i Sverige 1976 så skrevs det in i avtalet att arbetstiden förläggs sex dagar i veckan måndag till lördag. I det gamla Stockholmsavtalet var arbetstiden förlagd sju dagar i veckan. För att säkerställa utgivning alla veckodagar så tecknades en överenskommelse om att bud som frivilligt åtog sig att arbeta söndagar skulle få 29 % påslag. Denna överenskommelse tecknades mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Svenska Tidningsutgivareföreningen alltså inte de lokala parterna. Överenskommelsen innehöll också skrivningar om uppsägning som kopplades till det centrala avtalet. När så Premo säger till oss lokalt att avtalet om söndagstillägget är uppsagt så kontrollerar vi med förbundet för säkerhets skull om avtalet verkligen är uppsagt. Vi får då svaret att, nej, det är inte uppsagt. Hur Medieföretagen och Almega, som är den arbetsgivarorganisation som förhandlar för Medieföretagen, resonerat internt är väl lite oklart. Som i alla förhandlingssituationer finns det osäkerhetsfaktorer. I slutändan har vi betonat för arbetsgivarsidan att vi kommer att bevaka att våra medlemmar anställda före och schemalagda att arbeta söndagar kommer att få söndagstillägget för hela Vi har meddelat Premo vilka som är medlemmar. Vi kan räkna med att så kommer att ske retroaktivt med lönen i januari. Medlemmar i Transport som enligt ovan beskrivna villkor skulle fått retroaktiv ersättning men inte fått någon, ska omgående meddela detta till Vad händer framöver med schemaläggning söndagar? I skrivande stund sitter vi i lokala förhandlingar med Premo. I övriga delar av landet där man delar ut tidningar på söndagar finns det en uppsjö varianter, t.ex. dubbla anställningar o.s.v. Vår målsättning är att bud som vill arbeta söndagar, ska kunna göra det till en någorlunda anständig lön och trygga villkor. Torkel Blom text Johanna Kvarnsell foto 14 TRANSPORtfemman 1/2014 TRANSPORtfemman 1/

9 Avdelningsnytt med mera Pressens Morgontjänst och Bring Citymail Många frågar vad som händer nu när det nya företaget ska ta över. Med anställningar, avtal, fackföreningstillhörighet m.m. I det korta perspektivet är svaret: ingenting. Alla tidningsbud kommer att ha kvar sin anställning i Pressens Morgontjänst KB, ett företag som finns kvar. Tidigare var det ägt av DN och SvD med 50 % var. Nu ägs det till 100 % av Bring Citymail Stockholm KB, ett företag som i sin tur ägs av DN och SvD med 25 % var och Bring Citymail Sweden AB med 50 %. (Bring Citymail Stockholm KB äger dessutom 100 % av Bring Citymail Eken AB som som sköter Brings postutdelning i Stockholm som tidigare). Detta innebär att alla anställningsavtal fortsätter att gälla. Pressens Morgontjänst är också ett av Medieföretagen som tecknat kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet om anställningsvillkor för tidningsdistributörer. Så nuvarande kollektivavtal fortsätter att gälla. Vilket också innebär att det är Transports uppgift att efter bästa förmåga upprätthålla villkoren i avtalet. Vad som händer i ett längre perspektiv återkommer vi till. Torkel Blom text Välj autogiro du med! Att betala med pappersavier är både dyrt, krångligt och dåligt för miljön. Om alla våra medlemmar betalade med autogiro skulle vi ha råd med: en dubbelt så stor studieverksamhet som idag 10 nya förhandlare XXXXXXX Förändring av medlemsavgifterna för 2014 Avgiften för att vara medlem i Svenska Transportarbetareförbundet består av en del till förbundet och en del till avdelningen. Avgiften till förbundet bekostar bland annat löner till de som arbetar på förbundskontoret, kostnader för fackliga utbildningar och även löner till ombudsmännen ute på avdelningarna. Avgifterna till avdelningarna, som kan vara olika stora, ska täcka en rad olika saker se separat artikel s. 6. I år påverkas avgiften av förbundets beslut att bygga upp en starkare konfliktkassa med 10 kronor per medlem och månad. Detta för att på sikt kunna agera mer kraftfullt om det behövs. Förbundet höjer sin del av avgiften med 5 kronor och tar sedan in 5 kronor från varje avdelning. Hur avdelningarna löser finansieringen är upp till dem. Vi i Avdelning 5 har valt att höja vår avdelningsavgift med 8 kronor. Det innebär att den sammanlagda medlemsavgiften i avgiftsklasserna 1 11 höjs med 13 kronor per månad i Stockholms Transportarbetarefackförening Till bilden hör att avgiften till Transports A-kassa sänks från den 1 januari 2014 med 150 kronor per månad. Från 270 kronor till 120 kronor. Avgiftsklass Det hör till medlems förpliktelser att meddela förbundet om inkomständringar som kan påverka avgiftens storlek. Detta inkluderar om man fått sänkt inkomst. Senare i år kommer Transport att införa ett nytt administrativt verksamhetssystem vilket kommer att innebära att vi inte längre kommer att kunna låta arbetsgivaren betala medlemsavgiften. Det mest kost- Inkomst per månad Förbundsavgift Avdelningsavgift Totalt > Pensionärer nadseffektiva sättet för betalning av medlemsavgifterna är autogiro. Förbundet skulle kunna spara flera miljoner kronor om alla gick över till autogiro. Torkel Blom text Dessutom gör du en insats för miljön! 19 ton koldioxid skulle vi spara varje år om alla medlemmar använde autogiro. Jag vill att medlemsavgiften dras från mitt bankkonto Observera att det brukar dröja några veckor innan autogirot fungerar, beroende på din banks rutiner. Detta kan innebära att nästa avgift måste betalas in manuellt. Namn Clearingnummer Datum Personnummer för annan kontohavare om sådan finns eller få en större strejkkassa till kommande avtalsrörelser Personnummer Kontonummer Din namnteckning Annan kontohavares namnteckning används vid strejk Allt du behöver göra är att fylla i talongen nedan, vika och lägga den på lådan. Resten sköter vi. Betala inga onödiga avgifter till bankerna välj autogiro och få ett starkare fackförbund! 16 TRANSPORtfemman 1/2014 TRANSPORtfemman 1/

10 Ordföranden har ordet Viktigt om uppdatering Uppdatera dina medlemsuppgifter via hemsidan Det är viktigt att Transport har ett uppdaterat medlemsregister för att sända information till medlemmarna. Det är ofta som telefon och e-postadresser ändras men glöm då inte att uppdatera dem hos Transport. Nu kan du själv lätt ordna detta via medlemsinloggningen på Transports hemsida. Här visas bilder hur du själv kan kontrollera att dina uppgifter stämmer och ändra dem vid behov. För att logga in behöver du ditt medlemsnummer, som du hittar på baksida av Transportarbetaren, alternativt att du ringer växeln. Om du inte har tillgång till dator, så kan du alltid kontakta avdelningens kontorist Ewa Fred riksson som hjälper dig via telefon eller om du har vägarna förbi avdelningen i Solna. Mikael Rolf text Jenny Gransell foto 18 TRANSPORtfemman 1/2014 TRANSPORtfemman 1/

11 Adressändring skickas till Sthlm:s Transportarbetarefackförening Skytteholmsvägen 2, Solna eller anmäl per telefon tel B Är du föräldraledig nu kan du få mer i plånboken Vi frågar en medlem Roger Essenberg, ordningsvakt i?? om den nya föräldraförsäkringen. Har du hört talas om den nya försäkringen som börjat gälla den första januari 2014? Roger: Nej, gäller det mig? Privat och kooperativt anställda arbetare kan ha rätt till ersättning. En av förutsättningarna är att du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal. Arbetare är ofta anställda i butik, lager, restaurang och industri. Med ny föräldraförsäkring får du mer i plånboken, du får 10 % extra i ersättning på uttagen föräldrapenning. Du får även pensionspremien inbetald till din kommande avtalspension under tiden du är föräldraledig. Privatanställda tjänstemän, anställda inom kommun, landsting, region och Svenska kyrkan samt statligt anställda omfattas inte av försäkringen. Roger: Det låter ju bra. Hur får jag dom pengarna? Du anmäler dig till AFA försäkringar via webben Regler Ersättningen kan tas ut tills barnet är 18 månader. Du får max 180 dagars ersättning under en sammanhängande period. Du måste ha varit anställd hos arbetsgivare med kollektivavtal sammanlagt 24 månader under fyra år före barnets födelse för att få 180 dagars ersättning och under minst 12 månader för att ha rätt till 60 dagars ersättning. Du eller din arbetsgivare måste anmäla till Afa försäkringar för ersättning. Anmälan kan göras upp till 5 ½ år efter barnets födelse/adoption. Du kan anmäla direkt på webben via Mikael Rolf text & foto TRANSPORtfemman 1/2014

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Transport. 1 maj-tåget. 19 maj Stort medlemsmöte. 3 maj Demonstration. 25 maj EU-val FEMMAN. Inspiration i den fackliga kampen

Transport. 1 maj-tåget. 19 maj Stort medlemsmöte. 3 maj Demonstration. 25 maj EU-val FEMMAN. Inspiration i den fackliga kampen Transport i Stockholm Nummer 2/2014 FEMMAN Sara Eriksson, Bensin Tony Johansson, Åkeri Cristobal Monzon, Tidningsbud Jan Spanerdal, Miljö Simon Bartosz, Bevakning Leo Grubbström, Taxi TILLSAMMANS KAN VI

Läs mer

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet

Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet Transport i Stockholm Nummer 3/2014 FEMMAN Inför valet Kan du påverka politiken? Upphandlingsrapport LO-distriktet granskar Priset för flexibiliteten Ny rapport från LO-distriktet Fackligt center för papperslösa

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning!

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning! TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 4 2012 STOPP! Vi kräver folkomröstning! Ordförande har ordet sid 2 Folkomrösta om trängselskatten sid 4-5 Möteskallelser

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling Studieprogrammet 2004 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20 avtalsenlig lön kompetens och arbetsutveckling tryggare arbetsplats reglerad OB-ersättning bättre arbetsmiljö inflytande skydd

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

OMMUNAL. Å r s m ö t e. Sektion 25. Till Personalrum eller anslagstavla

OMMUNAL. Å r s m ö t e. Sektion 25. Till Personalrum eller anslagstavla Till Personalrum eller anslagstavla Å r s m ö t e Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost läs mera sid 7 K ÖST Sektion 25 2014-01-20 NR1 ÅRG 23 OMMUNAL Innehåll:

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 6 2014 KTR: Stöd vid arbetsbrist och ohälsa TEMA Försäkringar LENA MANGELL: Inre trygghet hänger ihop med självkänsla KYRKA vann nytt mål i AD Försäkringar

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Blickpunkten nr 5 november 2013

Blickpunkten nr 5 november 2013 APRIL APRIL APRIL APRIL2013 NOVEMBER 2013 2013 2013 2013 NR NR NR NR2 2 2 2 5 ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG60 60 60 60 www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer