Medlemsinformation. & Försäkring 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsinformation. & Försäkring 2009/2010"

Transkript

1 Medlemsinformation Arbetsmiljö & Försäkring 2009/2010

2 ARBETSMILJÖ + FÖRSÄKRING + REHAB = SANT! Vi har sett en trist utveckling av arbetsplatsolyckorna de senaste åren. Istället för att fortsätta minska har kurvan vänt och de ökar igen. Statistiken visar att det sker ca byggarbetsplatsolyckor varje år. Av dessa klassas ca som svåra olyckor där flera byggnadsarbetare dör, och ännu fler invalidiseras för livet. Vi vet också att många tvingas byta till sämre betalda jobb. En statistik som plussas på med många förslitningsskador som inte finns med i den. Men räknat på de olyckor per år som vi känner till kommer byggnadsarbetare att skadas på sitt jobb inom tio år, och på trettio år! Vilket skulle betyda att vi på fyrtio års sikt har skadat ut hela byggnadsarbetarkåren till följd av arbetsplatsolyckor. Även om vi har kollektivavtals- och medlems försäkringar som till en del håller oss ekonomiskt under armarna vid skador och sjukdom är detta totalt oacceptabelt! Så kan vi givetvis inte ha det! Och så ska vi INTE ha det! Från Byggnads sida har vi därför på försök slagit ihop informationsresurserna för arbetsmiljö, försäkring och rehab i syfte att öka och intensifiera information och dialog kring arbetsmiljön och den personliga säkerheten på jobbet bland våra medlemmar. Dessutom hänger frågorna naturligt ihop, en skada ska leda till en försäkringsanmälan och givetvis till adekvata rehabinsatser. Därför ser 2009 års försäkringsbroschyr annorlunda ut än tidigare förhoppningsvis ska du finna den ännu mer läsvärd, ännu mer upplysande och ännu mer tänkvärd i sitt nya stuk. Lagenlig arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar men det är DITT LIV! Ta för vana att göra din personliga riskbedömning inför varje nytt arbetsmoment. Varje dag, året runt! 2 DIN BÄSTA LIVFÖRSÄKRING - NOLLTOLERANS ARBETSSKADA! Krångligt med försäkringar - fråga din försäkringsinformatör

3 VAD SÄGER LAGEN Enligt Arbetsmiljölagen ska betryggande skyddsåtgärder vidtas för att förhindra skada, och arbete på byggarbetsplats ska planeras, ordnas och bedrivas så att olyckor förebyggs. Ansvaret för att alla behövliga åtgärder vidtas INNAN arbetet startar är arbetsgivarens. Din bästa försäkring PERSONLIG RISKBEDÖMNING! Det finns en mycket enkel åtgärd som du själv kan vidta regelbundet som kan visa sig bli helt avgörande för din hälsa, och till och med ditt liv, på sikt; personlig riskbedömning. Starta varje arbetsdag och därefter varje nytt arbetsmoment med att göra en snabb riskbedömning av det arbete du står i beredskap att utföra och vidta de säkerhets- och skyddsåtgärder du behöver för att vara helt säker på att kunna utgöra arbetet trygg och säker. Bedömer du att skyddsåtgärderna är otillräckliga koppla direkt in arbetsledningen/skyddsombudet! Ta inga risker inget arbetsmoment är viktigare än din hälsa och ditt liv! Belastningsskador bryter sakta ner din kropp. Du har makten att skydda dig! Varje dag! Hämta din personliga checklista hos ditt Vibbe, en annan lömsk mördare! Ska du vibba idag? SKYDDSOMBUD! Lura Vibbe - skydda dig! Ska du jobba från höjd idag? Se till att du inte blir näste man i den svarta fallstatistiken. Ta inga risker, chansa inte!!! Varje arbetslag bör ta fram: gemensamma rutiner för koll på verktyg och säkringskontroller. Då slipper någon dö av den orsaken på ditt jobb! På varje arbetsplats ska det upprättas en Arbetsmiljöplan innan arbetet startar. Planen ska sedan uppdateras kontinuerligt och ligga till grund för den övergripande riskanalys som arbetsledningen ska göra på daglig basis. Arbetsledningen ska sedan löpande hålla alla gubbar ordentligt informerade om riskläget inför varje nytt arbetsmoment. Fungerar det inte så på din arbetsplats - KRÄV BÄTTRING! Det är ditt liv och din hälsa - den är inte förhandlingsbar! Checklista för Nolltolerans Belastning Rätt arbetsställning! Uppvärmning, täta mikropauser! Växla mellan arbetsmoment Lyft rätt inte ensam! Stresseliminering! Tungt lyft : 15 kg! Ställ krav på rätt hjälpmedel!! Ergonomikunskap! Rätt verktyg, rätt hanterat! Checklista för Nolltolerans Vibrationer Vibrationshandskar PÅ! Specialverktyg NU! Bilningsnorm: min./dag! Borrningsnorm: min./dag! Skrota alla gamla maskiner! Låt Robotar göra lyften! Hyr bara MODERNA maskiner! Checklista för Nolltolerans UNDVIK STEGE - ALLTID HJÄLM! Arbetsplattform/korg! Säkerhetslina dig! Fallskador Titta först, förflytta dig sen! Skyddsräcken & ställningar! Materialkontroll! Glidskydd på stegen rätt vinkel! Checklista för Nolltolerans Fallande föremål Säkra dina grejor! Korrekt hantering! Se upp VARNA! HJÄLM PÅ! Kommunicera! NOLLTOLERANS ARBETSSKADA DIN PERSONLIGA CHECKLISTA FÖR RISKBEDÖMNING PÅ BYGGET med skyddsombudet! Skadliga förhållanden som du inte kan påverka ensam kan du och dina arbetskamrater ändra på tillsammans med skyddsombudet! Skadliga förhållanden som du Skyddsskor PÅ! Jämnt underlag, extra stödben! Håll koll på dina verktyg! Den här praktiska checklistan ger dig utmärkt hjälp i din personliga riskbedömning. Påtala slarv du ser! Hämta ditt eget exemplar hos ditt skyddsombud, den kan visa sig vara guld värd. 3

4 4

5 BYGGARBETSPLATSEN ETT INFERNO SOM KRÄVER MINUTIÖS PRECISION I ORGANISERING & SÄKERHET! Varje byggarbetsplats utgör ett inferno av aktiviteter, prylar, maskiner, fordon som står still, fordon som är i rörelse, saker staplade både på längden och höjden, människor som rör sig på marken, i ställningar, in och ur byggnader, människor som bär materiel, människor som hanterar verktyg och maskiner, som står på plattformar, åker i hissar, tar en paus, för ett ögonblick fokuserar på att leta rätt på en kollega och så vidare och så vidare. Det torde finnas få arbetsplatser som i dynamik och scenväxling från sekund till sekund kan mäta sig med intensiteten i en byggarbetsplats. Det säger sig självt att här måste råda exemplarisk organisation och ordning, att allting måste vara förutsägbart och följa givna strukturer och rörelsemönster för att gubbarna ska kunna arbeta och röra sig säkert och tryggt. Och därmed kunna göra ett professionellt kvalitetsjobb! Exemplarisk organisation och ordning är långt ifrån vad den här bilden visar trots att den är tagen på en av de större byggarbetsplatserna i Malmö (2009). Vi ser uppenbara brister redan i den grundläggande organiseringen; det saknas avspärrning runt liftarna, markerade tillfartsleder, betongelement och järnplåtar utan förankring som rö för vinden. Vi ser liftar som används som persontransport och vi ser rent ut sagt en förbaskad oordning där man måste konstatera att det bara är turen som gör att alla kunde gå hem från jobbet med livet i behåll en dag till. Lagenlig arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar men det är DITT LIV! Ta för vana att göra din PERSONLIGA RISKBEDÖMNING inför varje nytt arbetsmoment! 5

6 VISSA FÖRSÄKRINGAR VILL DU INTE FÅ NYTTA AV! Trots att himlen är vackert blå och allt ser lugnt och fint ut är den här arbetssituationen fylld av faror. En högrisksituation helt enkelt. Var är arbetsplattformen killarna ska jobba ifrån för att kunna göra ett säkert mottagande av balken som är på väg i kranen? Varför får de nöja sig med stegar den ena dessutom i avsaknad av stadgestag nertill!? Var finns fotbrädan i skyddsräcket? Varför saknas det stag på en av pelarna? Varför saknar ena killen hjälm? Varför saknas brandsläckare när det finns minst tre brandriskmärkta hinkar på avsatsen? Varför står ena stegen på ett löst block? Lagenlig arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar men det är DITT LIV! Ta för vana att göra din personliga riskbedömning inför varje nytt arbetsmoment. Varje dag, året runt! DIN PersonligA riskbedömning: Vad är skälet till att vi inte jobbar från arbetsplattform på det här bygget? Är det ett godtagbart skäl? I så fall: Vad behöver göras för att min säkerhet ska vara lika hög på stege som på plattform? Har samtliga dessa säkerhetsåtgärder vidtagits? Hinkar med eldfarligt ämne alltså en potentiell bomb; Är jag villig att ta den risken? Kan vi flytta hinkarna till en säkrare plats? En här jobbar utan hjälm vilket ansvar har jag om jag råkar missa så att han skadas av balken? 2008 dödades 17 byggnadsarbetare på jobbet. Långt fler skadades allvarligt och fick men för livet! Fall var den klart dominerande olycksorsaken. 6

7 Arbetsskada /-sjukdom: FÖRSÄKRAD TACK VARE KOLLEKTIV- AVTALET Om du skadas eller får någon sjukdom av jobbet kan du få ersättning från vår kollektivavtalade TRYGGHETS- FÖRSÄKRING ARBETSSKADA. Beroende på hur allvarliga dina skador är, hur länge du blir sjukskriven m.m. lämnar försäkringen olika former av ersättning. Skulle det allra värsta inträffa, att du dör till följd av en olycka på jobbet får din familj ekonomisk ersättning från vår kollektivavtalade TJÄNSTE- GRUPPLIVFÖRSÄKRING. Det får de givetvis även om du dör före 65 års ålder av annan orsak än en olycka på jobbet. Dödsfallet behöver överhuvudtaget inte vara relaterat till ditt jobb. Läs mer om försäkringarna på sid Tänk på! Arbetsskador/-sjukdomar är ofta en följd av många små tillbud under många år. Notera därför alla skadeincidenter som du råkar ut för i jobbet DIREKT DET HAR HÄNT och be en kollega styrka händelsen. Sök helst läkare och få skadan dokumenterad spara intygen! Koppla alltid in skyddsombudet! Jobba aldrig utan att ha gjort din personliga riskbedömning då ökar du dina chanser dramatiskt att slippa bli ännu en trist pinne i statistiken! DIN BÄSTA LIVFÖRSÄKRING - NOLLTOLERANS ARBETSSKADA! Krångligt med försäkringar - fråga din försäkringsinformatör 7

8 stegen - vår värsta FIENDE! Om stegar kan man säga mycket, vi använder den i tid och otid. Oftast går det bra, men sanningen är: stegen är INGEN ARBETSPLATS, endast en transportled! Arbetsolycksstatistiken visar att stegen faktiskt är att betrakta som vår VÄRSTA FIENDE; av de drygt arbetsolycksfall med sjukfrånvaro som inträffar varje år är stegen en viktig olycksfaktor kusligt ofta. Om man granskar stegen på bilden är den dessutom både gammal och riktigt risig på flera ställen hur tänker arbetsgivaren egentligen?!?! En annan fråga man ställer sig här; varför är det så skräpigt och ostädat? Även ovidkommande prylar på golvet är en arbetsmiljöfara! Lagenlig arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar men det är DITT LIV! Ta för vana att göra din personliga riskbedömning inför varje nytt arbetsmoment. DIN PersonligA riskbedömning: Vad är skälet till att vi inte jobbar från ställning på det här bygget? Är det ett godtagbart skäl? I så fall: Vad behöver göras för att min säkerhet ska vara lika hög på stege som på ställning? Har samtliga dessa säkerhetsåtgärder vidtagits? Om jag nu accepterar att jobba från stege ska jag verkligen gå upp på en som är både gisten och tejpad? Vad säger vårt skyddsombud om den här stegen? 2008 dödades 17 byggnadsarbetare på jobbet. Långt fler skadades allvarligt och fick men för livet! Fall var den klart dominerande olycksorsaken. 8

9 Sjukskriven: FÖRSÄKRAD TACK VARE KOLLEKTIV- AVTALET Vare sig du är sjukskriven kort eller lång tid, oavsett orsaken är arbetsskada/-sjukdom eller vanlig sjukdom kan du få ersättning från femtonde sjukdagen från AVTALS- GRUPPSJUKFÖRSÄKRINGEN AGS. Allt om du uppfyller villkoren i försäkringen givetvis. Anmäl alltid din sjukskrivning till AFA så snart du passerat dag 15. Läs mer om försäkringarna på sid DIN BÄSTA LIVFÖRSÄKRING - NOLLTOLERANS ARBETSSKADA! Krångligt med försäkringar - fråga din försäkringsinformatör 9

10 Inför det viktiga omvalet i avtalspension SAF-LO i höst kronor på ett bräde SKULLE DU BRY DIG?!? Det är klart att du skulle! Men frågan är ändå inte så dum som den kan verka, för den representerar ditt sammanlagda pensionskapital före ränta och avgifter i din Avtalspension SAF-LO om du haft en månadslön på kr under de 40 år du ingår i systemet. (Givet att du jobbar under kollektivavtal.) Pengar som du alltså sparar ihop under en lång följd av år och som är avsedda att utgöra en del av din ekonomiska trygghet som pensionär en gång. Pengar som du själv bestämmer över, själv har ansvaret för. Pengar som ska placeras på ett sätt som du själv väljer, beroende på hur aktivt du vill ta del av deras väg fram tills det är dags att börja plocka ut dem. Om vi leker med tanken att ditt kapital växer med fem procent årligen blir exemplets bruttokapital (före skatt och avgifter) vid pensionsdags runt 1,5 miljoner kronor! LO och arbetsgivarna har förhandlat fram ett nytt och bättre pensionsavtal. Din uppgift blir nu att göra de val för dina pengar som passar din situation bäst! På det här uppslaget får du dels de fakta som gäller och dels svar på sådana frågor som byggnadsarbetare runt om i landet har ställt till oss. Svaren står Christine Mogård för, förbundets informationsansvarig för försäkringar. KORTA FAKTA INFÖR OMVALET Vem måste göra omval? Alla som tjänat in premier under När kommer omvalsblankett i min brevlåda? Fora startar utskicket den 15 september. Om jag väljer men ångrar mig? Gör ett nytt val före den 31/ Vad väljer jag? Sparform för din pensionspremie Förvaltare för din pensionsförsäkring Om du vill ha Återbetalningsskydd Om du vill ha Familjeskydd Vad menas med sparform? Formen för försäkring som du vill ha dina pensionspengar i. Vilka former finns det? Traditionell försäkring Fondförsäkring Vilket ger mest? Beror främst på den ekonomiska utvecklingen och på hur aktiv du själv vill vara över tiden. Hur fungerar traditionell försäkring? Ditt kapital sparas i en blandning av aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter som pensionsförvaltaren väljer. När pensionen så småningom ska betalas ut får du ut minst lika mycket som betalats in. Hur väl förvaltaren har lyckats i sina placeringar avgör vilken ränta du kan få därutöver. Hur fungerar fondförsäkring? Du väljer själv en eller flera fonder för dina pengar. Beroende på fondernas utveckling ökar eller minskar ditt kapital i värde över tiden. Vilka bolag kan jag välja mellan? Traditionell försäkring Alecta Optimal Pension, AMF Framtid, Folksam Liv, Länsförsäkringar Liv, Nordea Liv & Pension och Swedbank Försäkring. Fondförsäkring AMF, Avanza Pension, Danica Pension, Folksam LO Fondförsäkring och SPP Liv Fondförsäkring.

11 Edin i Kristianstad: Jag vill verkligen förstå vad som är bäst för mig, men det är svårt. Den traditionella försäkringen känns trygg, men ger förmodligen ingen tillväxt att tala om? - Trygg ja, om du med det menar att du slipper följa med i utvecklingen utan passivt kan lita på att du i varje fall inte kan förlora något. Utvecklingen vet vi ju ingenting om, men kanske är det inte orealistiskt att räkna med ett par procents tillväxt i den traditionella försäkringen. Över tiden skulle det betyda ett bruttokapital för vårt exempel på cirka kronor. Å andra sidan är det inte väldigt långt till fem procents tillväxt och hela 1,5 miljoner i slutresultat. Edvihn i Karlstad: Min fru jobbar som privatrådgivare på bank. Hon puschar mig att jobba aktivt med mina pensionspengar och våga ta lite risker. Hon säger också att det är alldeles för dyrt att ansluta sig till familjeskydd eller återbetalningsskydd, flera hundra tusen i slutänden. Hur ser du på det? - Om du väljer fondförsäkring och tänker jobba aktivt med dina placeringar finns det en rad olika risknivåer bland de fonder som erbjuds. Stor eller liten risk får bli ditt avgörande, en generell princip brukar vara att våga lägga sig på en högre risknivå om man har ett långt tidsperspektiv att jobba med. Kanske både och i en lämplig mix. Både familjeskydd och återbetalningsskydd kostar en del av din pensionspremie. Om kostnaden är t.ex. 50 kr/månad sjunker ditt samlade kapital i vårt exempel från kr till kr, slutresultatet från ca 1,5 miljoner till ca 1,3 miljoner. (Se även svaret till Maja.) Anders i Mölndal: Min arbetsgivare gnäller och klagar över att alla förmåner som kollektivavtalet bestämmer att gubbarna ska ha kostar en j-a massa pengar. Han pekar bland annat på avtalspensionen. Jag säger åt honom att sluta gnälla, att pengarna kommer från det löneutrymme vi gubbar har avstått för att skapa utrymme för våra förmåner. Att vi alltså betalar vartenda öre själva. Har jag rätt? - Du har hundra procent rätt! Illie i Malmö: Jag antar att det för säkerhets skull även finns ett ickevalsalternativ här, hur ser det ut och vad är din uppfattning om det? - Det stämmer, det finns ett s k ickevals-alternativ; samma traditionella försäkring i AMF Framtid som även kan väljas aktivt. Vilket givetvis är att föredra eftersom man då övervägt vad som är bäst i det enskilda fallet. Kurre i Stockholm Vi är ett gäng arbetskompisar som funderar på att starta en form av pensionsklubb för att lära och utveckla oss själva till att bli våra egna fondmäklare. Vad tycker du om idén och hur råder du oss att organisera det? - Tycker jag är en alldeles lysande idé! Vänd er till avdelningens försäkringsansvarige och se hur ni kan lägga upp det tillsammans inom ramen för deras studieverksamhet. Mycket intressant, hör gärna av dig och berätta hur det går! Maja i Ö-vik: Min försäkringsinformatör säger att man ska kolla efterlevandeskyddet i sina övriga försäkringar innan man väljer att lägga till det i sin avtalspension. Men kan det finnas efterlevandeskydd för pensionspengarna i någon annan försäkring? - Inte just för avtalspensionspengarna, men ett ekonomiskt skydd som onödiggör att du tar toppen av din pensionspremie och betalar för ett familje- eller återbetalningsskydd som dom kan klara sig utan. Risken att du dör i förtid är ju statistiskt mycket liten, alltså är oddsen för att du själv kommer att få nytta av dina pensionspengar i storleksordningen 80 mot 20. Efterlevandeskydd (efterlevandepension, familjepension, familjeskydd) finns såväl i socialförsäkringen (handläggs av Försäkringskassan) som i de fackliga försäkringarna (t.ex. TFA, TGL, Medlemsgruppliv, Livspartnerförsäkringen). Även i privata försäkringar kan det finnas efterlevandeskydd liksom att huslån numera ofta är försedda med ett ekonomiskt skydd för efterlevande livspartner. PÅ HEMSIDAN (byggnads.se/trygghet) HITTAR DU MER INFORMATION. 11

12 OM FÖRSÄKRINGARNA KORTA FAKTA Prisbasbelopp (pbb) 2009: kr KOLLEKTIVAVTALSFÖRSÄKRINGAR Avgångsbidragsförsäkring AGB Grundkrav för ersättning Fyllt 40 år, ha minst fem AGB-år (5 års sammanlagd anställning) när anställningen upphör. Ersättning Jobbat heltid: Helt AGB-belopp (kan utgå högst vart femte år). Jobbat halvtid: Halvt AGB-belopp. Fyllt 50 år när anställningen upphör: Ersättningen höjs per år upp till 60 år. Anmälan till AFA Inom två år från att anställningen upphörde. Trygghetsförsäkring abetsskada TFA Försäkringen gäller vid 2 skadeorsaker Olycksfall - på jobbet - på uppdrag för arbetsgivarens räkning - t/fr jobbet (ej färdolycksfall som täcks av trafikskadelagen) Arbetsrelaterad sjukdom ( arbetsskada ) Bevisligen orsakad av jobbet och varat mer än 180 dagar. Exempel på ersättningar i TFA Inkomstförlustersättning Kostnadsersättning (självrisk 500 kr) Ideell ersättning för fysiskt och psykiskt lidande Framtida merkostnader Omställningsstöd Grundkrav Arbetat minst 16 h/vecka under ett år vid ett/ flera företag med kollektivavtal. Uppsagd till följd av arbetsbrist. Ej ha ogiltigförklarat uppsägningen/yrkat skadestånd från företaget för den. Syfte Att ge den enskilde en möjlighet att få nytt fotfäste i arbetslivet genom individrelaterade åtgärder sammansatta till ett personligt omställningsprogram. Ansökan Görs av facket och arbetsgivaren gemensamt vid uppsägningsförhandlingen. Tjänstegrupplivförsäkringen TGL Försäkringen gäller Vid dödsfall oberoende av orsak. Ersättningar Grundbelopp - före fyllda 55 år: 6 pbb - mellan 55 och 64 år: 6 pbb minus 0.5 pbb/år - 64 år och äldre: 1,0 pbb Barnbelopp Barn ej fyllda 17 år: 2 pbb år: 1,5 pbb år: 1,0 pbb 12

13 Avtalspension SAF-LO Grundvillkor Privatanställd, fyllt 25 år och anställd i företag med kollektivavtal Premie: 4,5 % (stegvis fram till 2012) av din lön; kr/månad Premiebefrielseförsäkring se nedan Uttag tidigast vid 55 år och senast vid 70 år. Arbetsgivare betalar in premien till Fora (KP Pension & Försäkring om du har KAP) Du väljer själv - traditionell eller fondförsäkring - fondförvaltare och fonder - och kan även flytta redan placerat kapital. PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Ingår i Avtalspension SAF-LO och betalar din premie när du - tar ut lagstadgad föräldraledighet - är sjukskriven mer än 14 dagar - blir sjuk inom 90 dagar efter att din anställning har upphört Avtalsgruppsjukförsäkring AGS Försäkringen gäller när du är sjukskriven/arbetsoförmögen till minst 25% från sjukskrivningens dag 15 och som längst till dag 360. Kvalifikationstid för AGS Minst 90 dagars anställning. Ersättningar Dagersättning 12,5 % av sjukpenningen när den är 80 %. 13,3 % när sjukpenningen är 75 %. Månadsersättning under tid du har sjuk- eller ak tivitetsersättning från Försäkringskassan. Efterskydd 720 dagar under förutsättning att du aktivt söker nytt jobb. O B S E R V E R A! I ÅR MÅSTE ALLA GÖRA ETT NYVAL!!!! Läs mer på mittuppslaget i broschyren! Tycker du det är krångligt med försäkringar - fråga din försäkringsinformatör! 13

14 KORT FAKTA OM FÖRSÄKRINGARNA forts. MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR/-FÖRMÅNER Medlemsförsäkring GF 965 Ersättningar Gruppliv - medlem tom. 65 år: 0,5 pbb - medlem fylld 65 år under 1994 samt dennes livspartner: kr - medlem i B&P fylld 65 år under 1999 samt dennes livspartner: 0,2 pbb- Barngruppliv tom. 18 år - medlems barn: 0,5 pbb - livspartners barn: 0,5 pbb Byggnads TGL Kompletteringsförsäkring Medlemmar som inte omfattas av AFA:s TGL-försäkring (arbetsplatsen ej hunnit teckna försäkring etc.) är försäkrade i samma omfattning och villkor som i avtalsförsäkringen TGL. Medlemsolyckfall Fritid Ersättningskategorier Olycksfallsersättning Akut sjuktid Sjukhusvistelse Tandskador Rehabilitering Övriga kostnader Kroppsskadeersättning Invaliditet Krisförsäkring Ersättningar kr vid första läkarbesöket - ytterligare kr efter sju dagars akut sjuktid - ytterligare kr efter 15 dagar - ytterligare kr i månaden upp till fem månader vid fortsatt akut sjuktid - ersättning för själva kroppsskadan - medicinsk invaliditet upp till två miljoner kr - ersättning vid sjukhusvistelse - glasögonkostnader orsakade av olycksfallet - även gamla skador kan ersättas Byggnads Inkomstförsäkring Försäkringen är till för Att även alla medlemmar (under 64 år) som tjänar kr i månaden ska få ut 80 procent av sin lön efter skatt enligt samma villkor som den som tjänar under kr. och gäller vid De 200 första dagarna av arbetslöshet. under förutsättning att du är medlem i förbundet samt i a-kassan sedan minst 12 månader inte varit arbetslös under den tiden har ersättningsgrundande inkomst över kr/mån. Ersättningen - betalas ut i efterskott - följer a-kassans ersättnings- och karensdagar - utgår för maximalt fem dagar/vecka i 200 dagar inom en arbetslöshetsperiod. Ansökan Blankett finns på Byggnads.se och på din avdelning. Skicka den och a-kassans ersättningsbeslut samt kopia på utbetalningsbeskedet till Byggnads Inkomstförsäkring, Stockholm. Rättsassistans Gäller försäkringsfall som handlar om personskada i samband med Arbetsskada Trafikolycka Brott (rån/överfall o.dyl.) Ansvar Ansökan Kontakta din avdelning som gör en bedömning i samråd med förbundets handläggare. 14

15 FRIVILLIGA TILLVALSFÖRSÄKRINGAR Byggnads Barn- & UngdomsförsÄKRING Teckningsvillkor Alla barn kan försäkras utan hälsoprövning upp till 16 år. Även barnbarn m.fl. närstående barn kan försäkras av medlem. Gäller tom. det kalenderår den försäkrade fyller 25 år. Gäller dygnet runt. Ersättning för invaliditet lämnas även om barnet får ersättning från andra försäkringar. Barnsjukdomar är ersättningsgrundande. Ersättningar Medicinsk invaliditet, max. 3 x 20 pbb Ekonomisk invaliditet, max. 20 pbb Vid kritisk sjukdom, 2 pbb För vårdbidrag, max 2 pbb/år i max 6 år Dödsfallsbelopp, 1 pbb oavsett dödsorsak För vissa kostnader vid olycksfall t.ex. tandskada, kläder och glasögon, krisbehandling m.m. Akutersättning, 600 kr vid sjukhusvistelse efter olycksfall Sjukhusvistelse, 425 kr per dag i max 365 dagar Ersättning vid vård i hemmet, 400 kr/dag i max 30 dagar Begränsningar Försäkringen måste har varit i funktion minst sex månader innan sjukdom/symptom på sjukdom visade sig. Försäkring som tecknats efter barnet fyllt sex år gäller inte för neuropsykiatrisk störning (ICD F70-F99). Försäkringen gäller inte för sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen. För vissa sjukdomar, Ingen/begränsad ersättning i vissa/samtliga ersättningsmoment för t.ex. blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi m.fl. sjukdomar. Byggnads Hemförsäkring Försäkrat utan beloppsgränser - personliga tillhörigheter - hemmets utrustning - läckage- och naturskador - hushållsmaskinskada - vissa skador på en bostadsrättslägenhet. Försäkrat med beloppsgränser kr: kontanter kr: värdehandlingar o.dyl kr: stulen cykel kr: egendom! förvarad utanför hemmet kr: t.ex. egenbekostad fast inredning i lägenhet Dessutom ingår: Ansvarsförsäkring Rättsskydd för vissa tvister i privatlivet: 3 pbb Överfallsskydd/personskada till följd av våld: upp till 1 miljon kr Reseförsäkring Byggnads LivspartneRförsäkring OlycksfalL Fritid Ersättningar Samma som Medlemsolycksfall Fritid. Gruppliv VID DÖDSFALL Begravningshjälp 0,5 pbb till den försäkrades dödsbo. 15

16 ditt fackbaserade försäkringsskydd Frågor & Svar KOLLEKTIVAVTALADE FÖRSÄKRINGAR TRygghetsförsäkring Arbetsskada Vilken nytta har jag av TFA om jag skadar mig så illa att jag måste omskola mig till annat jobb? Du kan ha rätt till ekonomiskt stöd vid omskolning till annat yrke Hur mycket får man i ideell ersättning när man skadat sig eller blivit sjuk av jobbet? Det står helt i proportion till den invaliditetsgrad som fastslås för just dina skador och hur de begränsar dig i ditt arbetsliv. Det går alltså inte att svara generellt på. Jag får eksem av kemikalier som jag hanterar i jobbet, räknas det som arbetssjukdom eller skada? Det gör det under förutsättning att du kan visa på ett orsakssamband. Ju mer dokumentation du har samlat på dig genom åren desto starkare är ditt utgångsläge. Om jag skadar mig svårt med lång sjukskrivning men inte får några bestående men, vilken nytta har jag då av TFA-försäkringen? Du får sannolikt ersättning både för din inkomstförlust och alla utlägg du haft för vård och annat under sjuktiden. Om jag måste byta till ett sämre betalt jobb till följd av bevisad arbetsskada/sjukdom, får jag ersättning från TFA-försäkringen då? Du får sannolikt livränta upp till den lön du skulle haft i ditt ursprungliga yrke. Avgångsbidragsförsäkringen AGB Om jag haft reducerad arbetstid pga. sjukskrivning, hur räknas min arbetstid då? Den arbetstid som din anställning omfattade innan du blev sjukskriven är den som gäller. Om jag är 63 år vid uppsägningen och uppfyller grundkravet för helt AGB-belopp, får jag då högre ersättning än om jag varit 49 år vid uppsägningen? Ja, du får ett tillägg för varje år mellan 50 och 60 års ålder. Om jag får helt AGB-belopp i år och blir uppsagt igen om fyra år, får jag då ingen ersättning alls från AGB? Enligt de regler som gäller idag måste det gå fem år innan du kan få ny ersättning. Jag har på känn att vi kommer att bli uppsagda inom en snar framtid. Kan jag anmäla mig till AGB-försäkringen redan idag? Uppsägningen måste vara ett dokumenterat faktum innan du kan göra din anmälan. Men kontakta gärna din avdelning och informera om vad som är på gång, ni kan kanske diskutera andra åtgärder inför en förestående uppsägning. Omställningsstöd Omställningsstödet verkar jättebra när såna tider kommer, vet kompisar som hade stor nytta av det när Skanska sa upp 150 man hösten Om jag vill lära mig mer om Omställningsstöd och processen omkring det, hur gör jag då? Kontakta din avdelning och be dem gå igenom den särskilda pärmen Omställningsstöd med dig. 16

17 Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS Jag jobbar hos ett företag utan kollektivavtal men är medlem i Byggnads. Vad händer med min AGSförsäkring om jag blir sjuk? Den bistra sanningen är att du inte har någon AGS-försäkring eftersom din arbetsgivare saknar kollektivavtal. Det betyder att samtliga frågor på det här uppslaget i ditt fall i princip skulle besvaras med gäller inte för dig. Jag har ett svårbehandlat eksem och blir därför arbetsoförmögen korta perioder då och då. Är det lönt att anmäla korta sjukperioder till försäkringen? Du har rätt till AGS-dagersättning från femtonde sjukdagen så visst är det lönt. Tjänstegrupplivförsäkringen TGL Jag är 39 år, gift och har tre barn 7 16 år. Om jag dör idag har jag räknat ut att min familj skulle få sammanlagt strax över en halv miljon kronor från TGLförsäkringen plus drygt kronor från GF 965. Kan det stämma? Det förefaller riktigt. Jag har hemmavarande minderåriga barn men lever singel. I händelse av min död, får barnen det grundbelopp som en livspartner annars skulle ha fått? Ja om de är under 17 år, annars hälften. Kan jag styra pengarna från försäkringen genom ett särskilt förmånstagarförordnande? Ja, du kan t.ex. sätta in ett barn istället för din livspartner för grundbeloppet. Avtalspension SAF-LO Om jag blir sjuk eller arbetslös, påverkar det på något sätt mina redan inbetalda pensionspremier? Nej, på intet sätt. Hur kan mitt slutresultat skilja flera hundratusen kronor beroende på vilken risknivå jag väljer för mitt fondsparande? Med 4,5% av min lön hinner jag rimligen inte tjäna ihop mer än ett par hundratusen kronor från års ålder? Det är riktigt, ditt nettosparande torde stanna där nånstans. Men vi talar om en mycket lång sparhorisont där en kalkylerad tillväxt på t.ex. 7 %/ år skulle ge dig ett bruttokapital ca 1,4 miljoner kr vid pensionsdags. Men där det finns stora tillväxtmöjligheter finns även risker, därför talar man om risknivå och erbjuder fonder på olika risknivåer. Jag vill flytta redan placerade pensionspengar; ska jag verkligen behöva betala en avgift för det? Det går inte att ge ett generellt svar på. Vissa förvaltare tar en avgift, andra inte. Det beror alltså på vilken förvaltare du har. Kontakta dem och fråga. Finns det någon förvaltare som Byggnads anser vara bättre och vill rekommendera oss medlemmar? Alla förvaltare som ingår i systemet är godkända av Finansinspektionen och står under deras uppsikt. Ingen lämnar dock några garantier om tillväxt eller ränta. Din bästa garanti oavsett vilket val du gör är sannolikt att själv hålla en aktiv koll på hur dina val utvecklar sig över tiden och vara alert med att byta om du ser att utvecklingen ligger sämre än du räknat med eller under marknaden i övrigt. Jag ska vara föräldraledig halva nästa år - hur betalar jag in min pensionspremie då? En premiebefrielseförsäkring ingår som betalar under tiden du är föräldraledig och har ersättning från försäkringskassan. Se bara till att din ledighet blir rapporterad till AFA. Jag har förstått att alla berörs av det omval som ska göras före siste december Alltså att alla, oavsett om eller vad man valt tidigare måste göra nytt val? Ja, det stämmer. Anledningen är att avtalet är omförhandlat så att tjänstepensionen nu är lika hög för oss som för tjänstemännen. Dessutom har flera förvaltare strukits från listan. Alla måste således göra ett aktivt val för sina pensionspengar. (Läs mer om valet på mittuppslaget.) 17

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Kollektivavtalet arbetsmarknadens ryggrad De flesta vet att kollektivavtalet är själva ryggraden på den svenska arbetsmarknaden. En garanti för att löner och

Läs mer

Hon fick stålar för sina skador

Hon fick stålar för sina skador Forsakringar 08-796 Bilaga till LO-Tidningen Nummer 30 2009 Årgång 88 2500 Tandvårdsklubbar biter i det sura äpplet trots vårdreform Pappers medlemmar i Obbola har en facklig tandvårdsförsäkring. Det bästa

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR

PENSIONS. Så kan du höja din pension med 12 000 kronor i månaden KRONOR I MÅNADEN FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR PENSIONÄR EN BILAGA FRÅN PTK 2015 23 300 FÅR PELLE UT NÄR HAN BLIR ÄR 35 400 FÅR STINA UT NÄR HON BLIR ÄR LYFTET S Så kan du höja din pension med 12 000 i månaden DIN TJÄNSTE DIN TJÄNSTE är producerad av OTW Communication

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Nu är Seko på plats i Karlskrona, sid 8 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen

Läs mer

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan:

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Nyttja din fackavgift åk med till MaskinExpo, sid 4 Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

Välfärdsbarometer 2008

Välfärdsbarometer 2008 Välfärdsbarometer 2008 Innehåll Inledning 2 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 9 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 13 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till 6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Med rätt arbetsgivare får du en lön till Därför behövs en guide för tjänstepension 4 Vad är normala villkor för arbetsgivarbetalda tjänstepensioner

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 6 2014 KTR: Stöd vid arbetsbrist och ohälsa TEMA Försäkringar LENA MANGELL: Inre trygghet hänger ihop med självkänsla KYRKA vann nytt mål i AD Försäkringar

Läs mer

Blickpunkten nr 5 november 2013

Blickpunkten nr 5 november 2013 APRIL APRIL APRIL APRIL2013 NOVEMBER 2013 2013 2013 2013 NR NR NR NR2 2 2 2 5 ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG ÅRGÅNG60 60 60 60 www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se

Läs mer

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Välfärdstendens 2009

Välfärdstendens 2009 Välfärdstendens 2009 Innehåll Inledning 3 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 12 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 17 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet RAPPORT Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen. I den här rapporten är det samlat många av de juridiska och ekonomiska

Läs mer

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2 April 2015 DET HANDLAR OM DIN SNITT ALLMÄN 12 000 Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 24 900 kronor i månaden 2014. SNITT TOTAL 16 248 Kvinnor hade 13 570 kronor och män 19 463 kronor i månaden

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer