Realisera Nyttan! Hur säkerställer du effekten av genomförd verksamhetsutveckling?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Realisera Nyttan! Hur säkerställer du effekten av genomförd verksamhetsutveckling?"

Transkript

1 Realisera Nyttan! Hur säkerställer du effekten av genomförd verksamhetsutveckling? Maria Björk

2 Nyttorealisering är inte en process skapa den röda tråden Mer fokus på nytta och effekter än teknik Helhetssyn och säkerställ hemtagning av nyttor & effekter

3 Lantmäteriets verksamhetsidé Lantmäteriet bidrar till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling genom att skapa förutsättningar för att - bygga och utveckla fastigheter och samhällets infrastruktur - köpa, äga och sälja fastigheter - söka, hitta och använda geografisk information och fastighetsinformation Vi gör det i samverkan med andra inom offentlig och privat verksamhet, i Sverige och internationellt. Uppdrag Utvecklingsmyndighet för e-förvaltning Geodatasamordnare

4 Lantmäteriets strategiska mål Vi är Sveriges modernaste myndighet genom att: Vår verksamhet lever upp till samhällets förväntningar Nyttan av vår verksamhet är väl känd Vår samverkan förenklar medborgarens och företagens vardag Vår verksamhet är effektiv Vi är en attraktiv arbetsgivare

5 Gd Fastighetsbildning Informationsförsörjning Stödenheter - Lantmäteriet utveckling & IT - Lantmäteriet ekonomi - Lantmäteriet personal - Lantmäteriet kommunikation - Enheten för tjänsteexportsamordning Inskrivning

6 Strategisk planering och Arkitektur Erika Kaati Söderström Utvecklingsdirektör Anna Eriksson Biträdande enhetschef Jonas Wärn Strategisk planering Arkitektur Peter Johansson Projekt och Systemförvaltning Maria Björk Systemutveckling Elenor Eriksson Drift och Infrastruktur Anders Enmark Projektkontor Marika Ersholt Dot.Net Jesper Udd Service Desk Helle Carlsson Projektledare Carina Nordén Java GS Wera Persson Java Maria Berglund Norling Arbetsplats Sasa Lukic Datacenter Magnus Ling Förvaltningsledare IT Robert Waller Databas Vakant Test Anita Härdelin Applikationsserver Erika Åberg ISS o Stordator Christian Oswaldson

7 Våra utgångspunkter Införde portföljstyrning 2010 Krav på projektverksamheten att upprätta nyttovärderingskalkyler med tillhörande nyttorealiseringsplan Införde beslutsgenomgångar 2011 Genomförde en mognadsanalys med hjälp av e-delegationen våren 2012

8 Nyttorealiseringsprocessen Uppdrag, verksamhetsmål, strategier, värderingar Behov & problem Krav Möjligheter & Risker Identifiera verksamhetsmål och nyttor Beskrivna motiv Önskat börläge Identifierade mål Specificera Specificera nyttor nyttor Genomförd nyttoanalys Verifierat beslutsunderlag (Business Case) Verifierad nyttorealisering Avslutad satsning Tillvaratagna erfarenheter Följ upp nyttorealisering Styrning av processen för nyttorealisering Planera Planera nytto- nyttorealisering realisering Levererade möjliggörare Realiserade nyttor Reviderad nyttorealiseringsplan Realisera nyttor Källa e-delegationen Ramverk Nyttorealisering

9 Den röda tråden Källa e-delegationen Ramverk Nyttorealisering Strategi Uppdrag Nytta Verksamhetsmål Strategisk nivå Målstyrning Verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning Effekt Taktisk nivå Program & Portföljstyrning Rätt satsningar Helhetsvy Angelägenhet Nytta Genomförbarhet Resultat Operativ nivå Göra saker rätt Projektstyrning Tid Nytta Kostnad Förvaltningsstyrning Linjeverksamhet

10 Observationer vid mognadsmätning Styrkor Ledningens fokus på nyttorealisering Öppet och dynamiskt klimat Helhetssyn Bra insikt och fungerande begrepp Portföljstyrning på plats Styrkort finns Integration av nyttorealisering i befintliga processer Utmaningar Portföljstyrningen tar inte hand om alla satsningar Begränsad erfarenhet och kompetens inom K/N-analyser Gemensam bild av hur vi systematiskt arbetar med att realisera nyttor saknas Den decentraliserade finansieringsmodellen försvårar portföljstyrningen Oklar koppling mellan nyttorealisering och styrkort/ uppföljningsplaner

11 Leveranser Uppdrag Nyttorealisering och förändringsledning Område Vad Vem Integration Nyttorealiseringsprocess integrerad med befintliga processer Respektive processägare som är berörd av integration Roller, ansvar och mandat Stöd kompetens och utbildning Stöd Beslutsunderlag Verktyg och stöd Ansvar och befogenheter är tydliggjorda troligtvis tillägg till befintliga roller Utförd utbildning samt kommunikation av goda exempel Etablerat stöd under och efter insatsen samt etablera uppföljning och kontroll. Infört strukturerat sätt att arbete kring nyttovärderingar och business case (inkl nyttorealiseringsplanen) Etablerat enkelt Nyttoregister för att dokumentera nyttor både under och efter insats Beställaren accepterar och godkänner förslag Beställaren accepterar och godkänner förslag Beställaren accepterar och godkänner förslag Beställaren accepterar och godkänner förslag

12 Våra kriterier All utveckling som är valbar ska hanteras på samma sätt dvs ska prioriteras i portföljstyrningen Portföljen innefattar satsningar som har en budget som överstiger SEK eller är av allmänt intresse för Lantmäteriet. Beroende på komplexitet väljs arbetsform: -Uppdrag -Projekt -Program - Linje

13 Portföljstyrningsprocessen, tre fall Initiativ som är startade Statusrapportering Förändringar Prioritering Nya behov/krav inkommer som idébeskrivningar Under året inkomna nya idéer, operativ nivå Strategiska mål Utvecklingsplan Arkitektur Roadmap Budgetförutsättningar Portföljdirektiv Pågående satsningar och idéer Följa upp effekter Årlig verksamhetsplanering, taktisk nivå Januari December

14 Beredningsgrupp Verksamhetsutveckling Beslutar och godkänner /avslår Utvecklingsplan Arkitektur Portfölj I beredningsgruppen ingår: Utvecklingsdirektör (Portföljägare och beslutande) Portföljansvarig (Chef för Projekt och Systemförvaltning) Utvecklingschef per division & stödenheterna Chefsarkitekt

15 Begrepp, samband och roller Påverkan omvärld, marknadskrafter Projekt Källa PPS - Tieto

16 Begrepp, samband och roller Påverkan omvärld, marknadskrafter Vision, strategiska mål verksamhetsledning Effektmål framtida tillstånd i verksamheten Projekt Källa PPS - Tieto

17 Begrepp, samband och roller Påverkan omvärld, marknadskrafter Vision, strategiska mål verksamhetsledning Effektmål framtida tillstånd i verksamheten Nyttor mätbara nyttoobjekt Projekt Källa PPS - Tieto

18 Begrepp, samband och roller Påverkan omvärld, marknadskrafter Vision, strategiska mål verksamhetsledning Effektmål framtida tillstånd i verksamheten Nyttor mätbara nyttoobjekt Förändring nya tillstånd, göra annorlunda Projekt leveransobjekt, möjliggörare Källa PPS - Tieto

19 Begrepp, samband och roller Påverkan omvärld, marknadskrafter Vision, strategiska mål verksamhetsledning Resultat! Effektmål framtida tillstånd i verksamheten Behov! Resultat! Portföljledning Nyttor mätbara nyttoobjekt Förändring nya tillstånd, göra annorlunda Behov! Beställare (ev. program) Projekt leveransobjekt, möjliggörare BP Resultat! Styrgrupp Projektägare Källa PPS - Tieto

20 Portföljstyrning verksamhetsstyrning Bas organisation Strategiska mål Effektmål Samordnad Mål och resursplanering Portfölj Resurser

21 Årscykel 2013 för utvecklingsplanering och portföljstyrning Verksamhetsuppföljning T3 Balansera genomförandeplan (Beredningsgrupp VU) Samtliga förvaltningsplaner och SLA preliminärt klara Välja initiativ (Beredningsgrupp VU) Verksamhetsuppföljning T2 Godkänna portfölj och genomförandeplan, (Beredningsgrupp VU) Okt Sep Nov Dec Grov budgetering för Lantmäteriet Samtliga förvaltningsplaner och SLA med VM och MVU Grov budgetering per division och koncernenhet Jan Ta fram anvisningar för portfölj (Utvecklingsdirektör) Feb 3-årig utvecklingsplanering (division och koncernenhet) Mar Apr 3-årig utvecklingsplanering (Beredningsgrupp VU) Identifiera initiativ (division och koncernenhet) Behovsinventering för förvaltning genomförs Omprioritera och Kvalitetssäkra prioriterade initiativ (Beredningsgrupp VU) Inkluderande VU över 200 kkr i portföljen Aug Ta fram VPanvisningar Maj En första utvärdering och kategorisering av initiativ (Utvecklingsenhet) Förklaring: Verksamhetsuppföljning T1 Verksamhetsplanering för Utvecklingsverksamhet Förvaltningsstyrning G Portföljstyrning Versamhetsuppföljning Jul Prel 2013 Jun Prioritera initiativ inför budgetarbete (Beredningsgrupp VU) Prioritering inom respektive objektfamilj 21

22 Insats kontra nytta

23 Nyttovärderingskalkyl

24

25 Nyttorealiseringsplan vilka frågor besvaras? Vad är nyttan När uppkommer nyttan Vilka mätetal Hur ska den realiseras Hur ska nyttan följas upp Vem ska realisera nytta Vem ansvarar för uppföljningen

26 Uppföljning Nyttorealisering

27 Nyttoregister Projekt 1 Projekt 2 Projekt n Vad är nyttan När uppkommer nyttan Vilka mätetal Vad är nyttan När uppkommer nyttan Vilka mätetal Vad är nyttan När uppkommer nyttan Vilka mätetal Hur ska den realiseras Hur ska nyttan följas upp Hur ska den realiseras Hur ska nyttan följas upp Hur ska den realiseras Hur ska nyttan följas upp Vem ska realisera nytta Vem ansvarar för uppföljningen Vem ska realisera nytta Vem ansvarar för uppföljningen Vem ska realisera nytta Vem ansvarar för uppföljningen

28 Beslutsgenomgång Syftar till att säkerställa projektets framdrift och säkra nyttoperspektivet Portfölj Strategiska Effektmål Beslutspunktschecklista Ekonomi Arkitektur Juridik Besluts genomgång Projektstyrning Förvaltning IT

29 Framgångsfaktorer Ledningens engagemang och förståelse Gemensam etablering av nytt arbetssätt och integrera befintliga arbetsprocesser God projektmognad Förändringsledning Kompetens, stöd och utbildning

30 Nyttorealisering är inte en process skapa den röda tråden Mer fokus på nytta och effekter än teknik Helhetssyn och säkerställ hemtagning av nyttor & effekter

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten

Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Strategiska processer för att säkerställa och öka värdet i verksamheten Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete Mission Rikta Beskriva Prioritera Förändra Mäta. management M. M.

Läs mer

Projektledning (2 dagar)

Projektledning (2 dagar) Projektledning (2 dagar) Kursen genomförs under 2 dagar och kombinerar projektledningskunskap med praktisk tillämpning av Pejl Projektstyrningsmodell. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden

Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden Statens Servicecenter Bakgrund, möjligheter och framtiden Charlotte Johansson Ahlström Servicecenterutredningen Statens servicecenter Agenda Inledning Om Statens Servicecenter och status inför start 1

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer