TEMA: KVALIFICERAD PROJEKTLEDNING FÖR BÄTTRE KOLL PÅ BYGGPROCESS OCH EKONOMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMA: KVALIFICERAD PROJEKTLEDNING FÖR BÄTTRE KOLL PÅ BYGGPROCESS OCH EKONOMI"

Transkript

1 Funktion EN TIDNING FRÅN ÅF JUNI TEMA: KVALIFICERAD PROJEKTLEDNING FÖR BÄTTRE KOLL PÅ BYGGPROCESS OCH EKONOMI

2 I N N E H Å L L 02 Ledaren 03 Modern teknik i hundraårigt riksdagshus Möt Rolf Egertz Stabil el och kyla för 30 TV-kanaler Extern projektledning underlättade flytt... Professionell projektoch installationsledning Sveriges största stambyte i total makeover Inre förnyelse med extern byggledning Enkel biljett till månen Har man sett teveprogrammet Fuskbyggarna är det lätt att få intrycket att byggbranschen består av ovanligt många klåpare. Så är det naturligtvis inte. Oseriösa yrkesutövare finns i alla branscher. Men just när det gäller hus, små som stora, kan bygg- och installationsfel få ödesdigra konsekvenser, både funktionellt och ekonomiskt. Tack och lov genomförs ändå merparten av alla större byggprojekt i Sverige professionellt. Men som beställare har man inte alltid egna resurser och den kompetens som behövs för att ta på sig rollen som byggherre. Hur gör man en upphandling? Till hur många ska man skicka förfrågningsunderlag? Hur utvärderar man anbud? Hur vet man att jobbet sedan blir rätt utfört? Och till rätt pris? Men som beställare har man inte alltid egna resurser >Medverkande Design & Produktion EASYPEASY, Falkmarken.se communications, Paulina Bylén Bilder Fotograf Anette Ansvarig utgivare Anders Persson, Jo, man anlitar en projektledare med hög teknisk kompetens. Någon som hjälper dig att ha kontroll på tid, kostnad och funktion. Det är vad vi berättar om i det här numret av Funktion hur mer eller mindre komplexa bygg- och installationsprojekt säkerställs kvalitetsmässigt redan från början och sedan löper smidigt i genomförandefas enligt överenskomna tidplaner och budgetar, allt under projektledarens kontroll. Lär och inspireras av en stor HSB-förenings stambyte som ledde till en makeover för mer än 200 Mkr, Riksdagshusets inre förvandling i känslig miljö, omgörningen av gamla Försvarshögskolan till nytt huvudkontor åt kommunikationsmyndigheten PTS, renoveringen av Frälsningsarméns högkvarter, och en intressant trepartssamverkan mellan TV4, Ericsson och ÅF för att säkra utsändningen av 30 tv-kanaler. Olika projekt men med en gemensam nämnare projektledning från ÅF som garanterat höll fuskbyggare borta. Trevlig läsning! Björn Qvist/Affärsområdeschef Omslagsbild TV4 Denna tidning är tryckt på FSC-märkt papper 2

3 BYGGLEDNING I UNIK MILJÖ: Modern teknik i hundraårigt riksdagshus Krav på hög funktionalitet i kombination med varsam inre förvandling och respekt för historisk miljö och nationellt kulturarv. Så kan man sammanfatta ÅFs uppdrag att förse Riksdagshusets femton sessionssalar med uppgraderad teknik för ljud & bild, belysning och ventilation. Sveriges riksdag är landets högsta beslutande organ. 349 ledamöter har var sin plats i Riksdagshusets stora plenisal, eller kammaren, varifrån vi kan se tv-sända debatter. Här klubbas beslut om nya lagar och statsbudgeten. Men det verkliga och tidsödande förarbetet till förslagen och de slutliga utformningarna sker i femton olika arbetsutskott, vart och ett med sitt specialområde. Varje utskott består av sjutton ledamöter från riksdagens partier och har var sitt sammanträdesrum eller sessionssal. Man kan säga att ett utskott är en miniriksdag och en sessionssal en plenisal i miniatyr. Samtliga sessionssalar ligger i östra Riksdagshuset som blev färdigbyggt Oscar II var kung, och både yttre och inre arkitektur fick med dåtidens syn en prägel som skulle spegla riksdagens ställning i samhället och självfallet också placeringen intill Stockholms slott. Det berättar Rolf Egertz som ansvarar för arkitektur- och bevarandefrågor på riksdagens fastighetsenhet. Han är sedan 2009 byggnadsråd i riksdagsförvaltningen. Uppgradering av sessionssalarna Arbetet som riksdagens ledamöter utför har naturligtvis förändrats radikalt under hundra år. Bilden av en halvtom plenisal som media ofta förmedlar är inte rättvisande för de hårt arbetande ledamöterna som har egna arbetsrum i några separata hus i Gamla Stan. Ledamöternas viktigaste arbete sker i utskotten. Varje utskott har 17 ordinarie ledamöter som speglar riksdagens politiska sammansättning. De ledamöter som inte har en ordinarie plats i ett utskott är suppleant i ett eller flera utskott. Man ska vara snäll mot gamla hus... Riksdagshuset. T v tidigare Riksbanken som idag innehåller plenisalen. Sessionssalarna är en viktig arbetsplats för den politiska verksamheten. För ett par år sedan accentuerades kraven från utskottsledamöterna på bättre teknik för ljud och bild i sessionssalarna. René Poedtke, som arbetar med riksdagens lokalbokning, satte igång en undersökning om vad som behövde göras. Att installera femton AV-utrustningar verkade först enkelt, men att det inte var fråga om någon quick fix blev snart uppenbart. I den här känsliga miljön med stuckatur i taken, parkettgolv, väggar med hel boasering eller bröstpanel och oftast trångt om utrymme krävdes ett ombyggnadsarbete som ingen på riksdagen riktigt förstod vidden av när det väl satte igång. Då fastighetsenheten inte hade egna resurser anlitades utomstående kraft för projektledningen. Det blev Peter Hjelmze på ÅF. Man ska vara snäll mot gamla hus Arbetet med att dra nya elkablar i befintliga och nya golvbrunnar medförde rätt stora ingrepp som egentligen inte var försvarbara ur bevarandesynpunkt. Så länge det bara var fråga om att bryta upp parkettgolv gick det väl bra. Värre blev det när det var nödvändigt att bila i golvet, till exempel i finansutskottets sessionssal 3

4 som också är riksdagens gamla kulturskyddade handbibliotek med höga bokhyllor för inbundna riksdagsprotokoll och därmed en extra känslig miljö. Man ska vara snäll mot gamla hus, brukar jag säga, och för oss som arbetar i det här huset sedan många år är det självklart. Det innebär att vi måste klargöra för konsulter och entreprenörer vilka begränsningar som gäller och vilka speciella hänsyn man måste ta i en byggnad som Riksdagshuset. Helheten lyckad Med undantag för ett och annat stilbrott tycker jag ändå att projektet är lyckat genom att vi i möjligaste mån har kunnat dölja kablage och eluttag i golven. AV-utrustning ser ut som den gör; inte mycket att göra något åt bland kristallkronor och stuck. Varje sessionssal har nu inte bara en högklassig ljudanläggning med mikrofon vid varje plats runt bordet, bildprojektor och högtalare, utan också avsevärt bättre belysning och ventilation, allt styrt från en samlad kontrollpanel, avrundar Rolf Egertz. Det sista är nog så viktigt att påpeka, menar Peter Hjelmze. Det som började som ett ljud- och bildprojekt växte efter hand till att belysningen behövde moderniseras och sedan samma sak med ventilationen. Alla sessionssalar har försetts med ljussensorer som automatiskt tänder och släcker. Ventilationen styrs via tidskanal och närvarosensor så att energibesparing sker på nätter och helger. Det komplicerade naturligtvis bygg- och installationsarbetet men skapade också synergivinster genom att delprojekten kunde göras mer eller mindre samtidigt. Samarbetet fungerade bra med den interna styrgruppen. En del beslut ändrades under resans gång, men det hör ju till det normala. Visst blev det lite kinkigt ibland med order och kontraorder, men jag förstår också Rolfs synpunkter. Det är ju hans uppgift att som byggnadsråd värna om det som är en del av Sveriges kulturskatt, menar Peter Hjelmze. Ett par andra uppdrag som Peter varit projektledare för rör det västra Riksdagshuset, gamla Riksbanken. Det ena var bygget av det nya presscentret sommaren Utrymmet alldeles intill plenisalen var litet men skulle fyllas med tung och utrymmeskrävande teknik. Dessutom var det speciellt viktigt med bra ljus eftersom flera tv-kanaler skulle kunna sända därifrån samtidigt. Presscentret har också utrymmen för radio och självklart press. Det andra uppdraget gällde delar av foajén som byggdes om i samma veva. Har du aldrig besökt Riksdagshuset så kan en guidad tur rekommenderas en spännande blandning av klassisk och modern arkitektur. 4

5 Riksdagshuset i Stockholm betraktas som en nationell kulturskatt. Ändå är det bara drygt hundra år gammalt, och består egentligen av två hus sedan 1983, då gamla Riksbankshuset införlivades och kopplades samman med det ursprungliga Riksdagshuset. En som kan husets historia i detalj och känner varje vrå, från säkerhetsrummet i källaren till takkupolerna, är Rolf Egertz, som bär den numera ovanliga titeln byggnadsråd. har man lyckats stabilisera grundvattennivån under huset på Mälarens nivå. Vad innebär titeln byggnadsråd? Då måste jag läsa innantill i riksdagsförvaltningens riktlinjer: Riksdagsförvaltningen vill med införandet av rådstiteln möjliggöra ytterligare en karriärmöjlighet. Kvalificerade medarbetare ska kunna komma ifråga för ett nästa steg MÖT ROLF EGERTZ RIKSDAGENS OCH SVERIGES ENDA BYGGNADSRÅD Hur länge har du arbetat på Riksdagsförvaltningens fastighetsenhet? Som anställd sedan den stora om- och tillbyggnaden slutfördes 1983, då riksdagen flyttade tillbaka till Helgeandsholmen från sin provisoriska utlokalisering till Kulturhuset vid Sergels torg. Men jag har faktiskt arbetat med Riksdagshuset ända sedan 1978, då hos Ahlgren-Olsson-Silow Arkitektkontor AB, som 1971 vann tävlingen om utformningen och tillbyggnaden av det nya Riksdagshuset, dvs. gamla Riksbanken. Dåvarande Byggnadsstyrelsen var byggherreombud och arkitektkontorets uppdragsgivare. Det var ett historiskt intressant byggprojekt, och jag fick chansen att vara med från början i såväl projekteringsskedet som i byggskedet på plats med entreprenörerna. Ett intressant delprojekt var det omdiskuterade garaget för riksdagsmännen som försenades och krymptes på grund av arkeologiska fynd i samband med schaktningsarbetena. När uppdraget på byggarbetsplatsen var klart erbjöds jag anställning på Riksdagsförvaltningens fastighetsenhet. som innebär en utnämning till råd, om det bedöms värdefullt ur effektivitets- och kompetensförsörjningssynpunkt. Den som utnämns till råd ska ha gedigen erfarenhet och mycket goda sakkunskaper inom ett område som är strategiskt viktigt för riksdagsförvaltningen. Han eller hon ska vara en auktoritet inom sitt område samt erkänt skicklig inom sitt sakområde med avseende på utveckling, resultat och samverkan, i enlighet med riksdagsförvaltningens lönepolicy. Hur många byggnadsråd finns det i Sverige? Just nu är jag ensam, men historiskt har det funnits några stycken, i senare tid med anknytning till Byggnadsstyrelsen. Det första byggnadsrådet var Nicodemus Tessin den yngre, som ritade Stockholms slott och var stadsarkitekt i Stockholm i slutet på 1600-talet. Rolf Egertz Vad gör en arkitekt på riksdagen idag? Utöver själva Riksdagshuset har vi sju andra byggnader att förvalta, där ca personer arbetar. Det har naturligtvis alltid skett, och kommer alltid att ske, mindre ombyggnader här och var i samband med kontinuerliga moderniseringar som kräver arkitektmedverkan ner på ganska detaljerad nivå. Ta bara hela vår infrastruktur, från rörpost till IT-nätverk, eller säkerhetsfrågor och tillgänglighetsanpassning av lokalerna. Utmaningarna ligger alltid i att kombinera effektiv funktion med god estetik. Några av de större projekten de senaste åren har varit renoveringarna av alla sessionssalar. Ett annat, och verkligt kritisk projekt, har varit säkringen av Riksdagshusets grundläggning som landhöjningen höll på att äventyra. Huset står nämligen på träpålar i Mälaren och det var risk att de skulle hamna över grundvattenytan vilket skulle leda till röta. Med avancerad teknik 5

6 Kvalitetssäkring och riskminimering STABIL EL OCH K TV-KANALER Känner du trycket att leva upp till titeln? Det vill jag inte påstå, speciellt som utnämningen kom som en överraskning förra året. Men jag kan ju onekligen en hel del om riksdagens alla hus och jag har sedan länge intresserat mig för Helgeandsholmens historia och skrivit om den plats där Riksdagshuset står. På 1800-talet låg här bland annat hovstallet, och det var ju faktiskt här som grunden till Stockholm lades på 1200-talet. Vad som skulle vara roligt att se förverkligad är den tillbyggnad på m², som jag på riksdagsdirektörens anmodan gjort skissförslag på och som White Arkitekter AB bearbetat förtjänstfullt så att klara bygghandlingar nu finns. Tillbyggnaden ska rymma tre mötessalar med plats för totalt 400 personer. Den är tänkt att byggas ihop med gamla Riksdagshuset, på platsen som kallas Puckeln mot Strömgatan och Sagerska huset. Lokalerna ska användas av både riksdag och regering. När sätter det bygget igång? Det är svårt att säga eftersom det är en politisk fråga för Stockholms stadsbyggnadsnämnd. Tjänstemannautlåtandet från stadsbyggnadskontoret säger OK, och så måste riksdagen få bygglov för att kunna sätta igång bygget. Lycka till, och tack Rolf! Tittar du på TV4 eller Canal Plus så kommer programmen från ett och samma sändningsnav, TV4- huset i Stockholm, med telekomföretaget Ericsson som driftansvarig. Men bara om försörjningen av elkraft och kyla fungerar utan avbrott. Så har det inte alltid varit. Att telekomföretaget Ericsson har ansvaret för utsändning av 30 tv-kanaler från Stockholm är inte särskilt känt. Med ett 80-tal medarbetare bedriver Ericsson Broadcasting Services (EBS) outsourced broadcasting i samma hus som TV4. Det innebär driftansvar för Canal Plus och TV4 samt uppspelning av 30 tv-kanaler från en och samma hubb, för övrigt Nordens största. Hög puls dygnet runt Hjärtat i verksamheten är play-outen som skickar ut en mängd tv-program via satellit och fiber. Men EBS tar också emot program från olika produktionsbolag, tv-bolag och nyhetsbyråer. Programmen kvalitetssäkras innan de går vidare för sändning. Man klipper bort reklam, anpassar format och svarar för fil- och bandhantering av upp emot titlar per år, motsvarande ca sändningstimmar. Eftersom tv-sändningar numera är en dygnetruntverksamhet med hög beredskap för oförutsedda händelser, som till exempel nyhetsrapportering om jordbävningar eller vulkanutbrott, är hubben dimensionerad och bemannad för att klara extrema krav på tillgänglighet, förklarar Gert Gustafsson, operationell chef på EBS. Inför evenemang som kungligt bröllop och fotbolls-vm som ställer särskilda krav kan vi ju planera i god tid, men all programproduktion och sändning kräver ändå en viss kapacitetsbuffert, och inget får fallera. Då menar jag främst elförsörjningen och den absolut nödvändiga kylningen av de sju datahallarna som är packade med mycket värmealstrande utrustning för inspelning, redigering och uppspelning. Dessutom finns en container på taket för up-link (utsändning) som kräver kontinuerlig kylning. Elförsörjningen hela vägen fram till varje maskin är kritisk. Därför har vi dubbel matning (redundans) via centraler för varje enhet med reservkraft i källaren. Nära ögat Daniel Lindén, IT/driftchef på TV4, berättar om en incident som kunde ha orsakat stopp i hela deras verksamhet: Vi visste att ingen leverantör kan garantera försörjningen av el och kyla till 100%. Våren 2007 hade vi haft flera dippar i elleveransen med korta avbrott som satt igång reservkraften. Vi visste också sedan tidigare att vår nödkylmaskin på taket både var underdimensionerad och trasig den var felkopplad 6

7 YLA FÖR Johan Edding, ÅF och Marie Hjalmarson, Ericsson med vatten som kylmedium i friliggande rör på taket och det var ju inte så lyckat när det var minusgrader ute. Inte heller leveransen av fjärrkyla var hundraprocentig den kunde gå ner helt ibland. För oss fungerar inte detta, så vi var tvungna att dimensionera upp vår anläggning för nödkyla med ytterligare ett aggregat samt rätta till de kända felaktigheterna. En dag hände det osannolika. I samband med ett strömavbrott och start av reservkraftanläggningen började batterierna för UPS-kraften att brinna. Vi var mycket nära avbrott i hela verksamheten. Brandkåren släckte snabbt, men den avbrottsfria elförsörjningen funkade inte på flera veckor. Vi levde alltså farligt. Helt klart stod vi inför ett akut och omfattande problem, men vi hade för lite kunskap om el- och kylförsörjningen och ingen egen överblick av systemen kunskapen fanns hos olika konsulter och entreprenörer. Så vi bestämde att ta tag i problemen från grunden genom att göra en förstudie av kritisk el- och kylförsörjning. ÅF anlitades som en oberoende partner med bred kompetens och geografisk närhet. Expansion med förhinder Man kan tycka att uppgiften är enkel, säger Johan Edding som är sammanhållande projektledare hos ÅF. Men med tanke på hur snabbt TV4 hade vuxit under åren bestod el- och kylsystemen av olika påbyggnader som inte fungerade i en optimal helhet. Expansionen hade också lett till allt mindre utrymme för fler installationer. Ändå var kraven att redundansen och kapaciteten måste öka rejält, också med tanke på framtida behov. Daniel Lindén igen: Jag förstår att våra krav var en tuff utmaning. Trots att det är trångt gäller det att få in tillräckligt med kyla till alla apparatrum och få ut värmen utan att vår pågående verksamhet störs. Och den pågår ju jämt, dygnet runt alla dagar. Nu får vi i alla fall ny elförsörjning i alla datahallar och tillförlitlig reservkraft med expansionsmöjligheter för både TV4 och EBS. Den nya anläggningen bygger på att de tre dieselaggregaten ska funka med inbördes kompensation om ett av dem går ner. Även kylningen kommer att kännas betryggande när vi har en separat lösning för nödkyla både i UPS-rummet och till hallarna som går på automatiskt vid behov. Konstruktivt trepartssamarbete Symbiosen med Ericsson är dessutom intressant. Canal Plus som sitter i samma hus som vi hade redan outsourcat sin tekniska drift till Ericsson när TV4 köpte Canal Plus. Det blev en pådrivande faktor för oss att 7

8 Daniel Lindén, TV4 göra likadant. Här fanns ju uppenbara synergier. Sedan december förra året har vi alltså lagt ut all teknisk drift. Det intressanta är ju dessutom att vi har en gemensam partner i ÅF som har lyckats integrera vitala system för både Ericssons och vår verksamhet, säger Daniel Lindén. Johan Edding: Den avbrottsfria elförsörjningen är den största delen av vårt uppdrag som egentligen är ett enda stort driftsäkerhetsprojekt, där vi har varit tvungna att ta höjd för att allt som kan lägga av också gör det. Det gäller även kylan som har varit underdimensionerad. Onekligen ett knepigt men otroligt intressant projekt som involverat mycket av ÅFs kompetens. Johan har tillsammans med olika experter inom ÅF projekterat Helt klart stod vi inför ett akut och omfattande problem Gert Gustafsson, Ericsson och tagit fram underlag för en totalentreprenad som omfattar el, kyla, ventilation och integration av styrsystem. Han ansvarar också personligen för byggprojektledningen. Daniel Lindén har varit beställarens representant från TV4. Regelbundna månadsavstämningar har gjorts i projekteringsskedet mellan ÅF och TV4. Nu när driften är utlagd till Ericsson sker avstämningsmötena med deras projektledare och tekniska koordinator Marie Hjalmarson. Marie berättar: För mig är det här ett både kul och lärorikt projekt. Efter många år i teknikeryrket vet man vad en liten säkring kan ställa till med i ett kritiskt läge. När hela elförsörjningen gick ner 2007 var det riktigt nära och efter den händelsen tog vi ett rejält grepp om reservkraften tillsammans med TV4. Eftersom byggledning inte direkt ligger inom mitt kompetensområde känns det tryggt att jobba med Johan som är sammankallande, knyter ihop, sköter projektledning, för protokoll och svarar för dokumentationen. Johan gjorde också förfrågningsunderlaget för upphandlingen. Förstudien var både omfattande och gedigen och Johan har den beställarroll vi saknar när det gäller reservkraft/kyla. Huvuduppdraget har varit att funktionssäkra avbrottsfri kraft för sändningskritisk el via en UPS som består av tre enheter vilkas batterikapacitet räcker 2x7,5 minuter och reservkraftsgeneratorer som vaknar på ett kick. Det verkligt kritiska i det här projektet är att inte missa en länk vid överkoppling från gammalt till nytt system. Att börja från scratch och nollställa ett 24/7-system går ju inte, man måste arbeta inom ramarna för pågående verksamhet, avslutar Marie Hjalmarson. 8 TEAMET FRÅN ÅF Stefan Cartling satte igång projektet med förstudien Johan Edding blev projektledare Bo Juslin har gjort elprojekteringen Per Fransson och Kjell Hensman har projekterat VVS Martin Eriksson löste behovet av nödkyla Jörgen Carlsson gjorde brandutredningar Chen Yang har arbetat med CFD-simulering av luftfördelning

9 SPECIALISTER PÅ INFRASTRUKTUR MÖTER LIKASINNADE: Extern projektledning underlättade flytt av PTS står för Post- och telestyrelsen och är en kommunikationsmyndighet med flera viktiga uppgifter för landets infrastruktur och säkerhet. Till sin nya adress flyttade PTS i mars. Inflyttningen underlättades av ÅFs medverkan. En vajande flagga med bokstäverna PTS över huvudbyggnaden på Valhallavägen i Stockholm och en diskret entréskylt skvallrar om att här pågår något helt annat i det som förut var Försvarshögskolan och som ursprungligen byggdes för Svea Artilleriregemente, A1, år Hit flyttade Post- och Telestyrelsen i mars från Birger Jarlsgatan vid Stureplan. Mycket luktar fortfarande nytt. Kanske inte en av de mer kända myndigheterna för gemene man, men när 3Glicenserna skulle fördelas mellan intresserade mobiloperatörer för några år sedan fick PTS mycket publicitet i media. Annars bevakar vi områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige, bland annat avseende priskonkurrens och konsumenttillgänglighet, berättar Tommy Wahlgren. Tommy är senior advisor och handläggare på intendenturavdelningen och var en av dem som höll i planeringen av flytten och ombyggnaden av de gamla kasernerna. Tommy Wahlgren Från logement till tysta rum När man nu går runt i de fina lokalerna är det svårt att föreställa sig att flera av dem tills för bara några år sedan var slitna logement. Nu har vi tillsammans med Vasakronan som är fastighetsägare fått lokaler som är idealiska för vår verksamhet. Flytten gick oerhört smidigt tack vare minutiös planering och alla vitala funktioner kom igång direkt. Då ska man veta att vi har en hel del avancerad ITutrustning och säkerhetsklassad verksamhet med egen reservkraft. Ändå var det inte helt lätt att hitta lokaler som passade oss. Det tog drygt ett halvår innan vi hösten 2008 kunde skriva kontrakt 9 9

10 Jan Fotmeijer och börja planera för flytt. Då satte också samrådet med personalen igång eftersom vi ville göra om den interna infrastrukturen, från enskilda rum till en mer öppen miljö. Det blev en bra hybridlösning med en del enskilda rum och storrum för 6-8 personer och några så kallade tysta rum dit man kan gå för samtal i lugn och ro eller för att få tänka ostört. Vi har som policy att anlita extern projektledning i samband med större flytt- och ombyggnadsprojekt. Så när planeringen var klar gick vi ut med en upphandling. Den avsåg, förutom själva den tekniska projektledningen, upprättande av underlag för upphandling av följande installationssystem: kompletta serverhallar, reservkraft med dieselaggregat och UPS:er, telefonisystem, kommunikationsnät för tele och data, larm- och inpasseringssystem. ÅFs anbud var det som bäst motsvarade våra krav, framför allt förslaget till upplägg med hänsyn till flyttlogistik, säkerhet och access. Det innebar också att vi lät ÅF delta i det interna flyttprojektmötet för att fånga upp krav och önskemål på rumsdisposition och installationsbehov. Det handlade ju om att optimera med ett flexibelt synsätt för 250 anställda och ett 20-tal konsulter på 5600 kvm. IT-incidentcentrum och riksarkiv Säkerhetskraven i huset är ett kapitel för sig. I det avseendet har ÅF verkligen fått visa vad de går för. Här ryms bland annat Alla vitala funktioner kom igång direkt SITIC, Sveriges IT-incidentcentrum, som är en del av PTS och en nationell funktion med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga IT-incidenter. Deras verksamhet pågår dygnet runt alla veckodagar i specialbyggda lokaler med inre skalskydd och även de försörjda av den interna reservkraften. Man kan säga att det var ett separat bygge i den totala ombyggnaden. Dessutom har vi faktiskt ett strategiskt dokumentarkiv med diarieförda handlingar. Arkivet följer noga Riksarkivets normer och anvisningar. Eftersom PTS ingår i landets krisberedskap är vi skyldiga att hålla viktiga ritningar och dokument för säkerställande av radio-, teve-, tele- och datakommunikation. Flytten av arkivet krävde en särskild säkerhetsplanering och skedde under rigorös bevakning. Även om jag själv har mångårig erfarenhet av projektstyrning känns det värdefullt att ha en partner som ÅF att lita på. Jan Fotmeijer har varit vår huvudkontakt hos ÅF och den sammanhållande länken. Han ansvarade också som specialist för reservkraft, larm och inpassering samt var med i ITdelprojekt. Maria Åkerlund ansvarade för telefoni och Staffan Lodén var besiktningsman. Trevligt och professionellt team att jobba med, konstaterar Tommy Wahlgren. 10

11 Sveriges största stambyte i total Vattenskador är varje fastighetsägares mardröm. Lägg till stambyte i några tiovåningshus och upptäck att yttertak och gårdsbjälklag måste göras om, liksom värme- och ventilationssystem. Övertyga dessutom 737 bostadsrättsägare om nödvändigheten av fördubblad avgift. Det var verkligheten när Brf Pampas i Solna tog hjälp av ÅF. Vi hade en tid sett att vattenskadorna ökade och beslöt därför att göra en utvidgad utredning om renovering av våtutrymmen och stambyte, berättar Gunnar Levin, ordförande och veteran i en av Storstockholms största bostadsrättsföreningar, HSB Brf Pampas i Solna, med 737 lägenheter och 62 lokaler fördelade på åtta hus, varav fem tiovåningshus. Husen byggdes , precis före det stora miljonprogrammet, så det var ändå dags för en genomgripande renovering. Livslängden för stammar är ju inte mer än år, och vi hade gjort inspektion av stammarna vart femte år, så bedömningen 2007 var att nu klarar de sig inte längre. Alltfler skador på golvbrunnar och dålig lukt i lägenheterna krävde dessutom en fördjupad inspektion. Och i samband med ommålning av tre hustak täppte flagor av gammal färg till takbrunnarna. Eftersom taken är platta letade sig regnvatten igenom taken och orsakade skador i 28 lägenheter. Nu blev det svettigt. Magnus Järna, föreningens egen fastighetsförvaltare, kompletterar: Även om Pampas historiskt har varit en av föregångarna när det gäller förbättringsinitiativ insåg vi att det helt enkelt var fråga om en total makeover för drygt 200 Mkr fram till 2012, klart kännbart även för en stor förening som vår och ingen lätt Fr v Lars Sandberg, Magnus Järna och Peter Hjelmze 11

12 Bara upphandlingsfasen och utvärderingsfasen tog nästan ett år Gunnar Levin uppgift att hantera för styrelsen. Gradvis tillvänjning är kanske en bra beskrivning, vilket också gäller bostadsrättsinnehavarna som fick se avgiften fördubblad. Å andra sidan har de fått nya badrum och toaletter, vilket verkligen uppskattas. Extern projektledare Styrelsen i Pampas beslöt att ta hjälp av ÅF, där Lars Sandberg fick rollen som övergripande projektledare. Han berättar: Våren 2007 sattes ett utredningsuppdrag igång avseende stammarnas och dagvattensystemets kondition. Våtrum, yttertak och rör statusbesiktigades. Det visade sig bland annat att avloppsrör och kallvattenledningar var rostangripna, avstängningsventiler höll inte tätt, tätskikt var undermåliga och bjälklag hade fuktskador. Vi lämnade några månader senare en detaljerad rapport med förslag till åtgärder. Föreningens medlemmar informerades om beslutsunderlaget genom hemsidan, informationsblad och stormöten. Vid extrastämman hyrdes hela Filadelfiakyrkan i Stockholm som var den enda lokal som kunde rymma alla medlemmar. Kvalitetssäkring: Från ramhandling till byggledning och ekonomisk uppföljning Under våren 2008 gjordes en upphandling av ombyggnadsarbetena, där vi från ÅF utarbetade förfrågningsunderlaget till entreprenörerna baserat på det beslutsunderlag som vi presenterat för styrelsen och medlemmarna, och som styrelsen och stämman fattat beslut om. Vi granskade sedan anbuden och gjorde utvärderingen av dem. Bara upphandlingsfasen och utvärderingsfasen tog nästan ett år. Det kan tyckas som en lång tid, men med tanke på projektets storlek är det inte konstigt. Min erfarenhet är också att man vinner på att avsätta ordentligt med tid för planering innan själva byggarbetena startar, både vad avser kvalitet och kostnader. Inför avtalsskrivningen med entreprenörerna har föreningen också tagit hjälp av en jurist, vilket är något jag brukar rekommendera, påpekar Lars Sandberg. Gunnar Levin inflikar: Under projektets gång upptäckte vi att andra förbättringar också behövde göras, bland annat på värmesystem, ventilationssystem och gårdsbjälklag. Ytterligare kostnader och mer jobb alltså, vilket innebar ännu mer komplicerad planering. Därför känns det verkligen bra att ha tillgång till en professionell projektledare som Lars som i praktiken fungerar som vår byggledare och spelar en nyckelroll i de byggmöten vi har var tredje vecka. Vi pratar ändå om ett av stockholmsregionens största ROT-projekt. Därför låter vi också Lars granska entreprenörernas fakturor som går direkt till ÅF. Projektledning intressant och ansvarsfullt Lars beskriver själv sin projektledarroll så här: I grunden måste man förstå byggteknik och fastighetsinstallationer samt gilla planering och logistik helt enkelt hitta praktiska lösningar från idé till leverans, i stort och smått. Några 12

13 exempel: Vart ska boende ta vägen under arbetet med stambyte? Och hur ska de som bor kvar få vatten och tillgång till toa? Hur minimeras störningarna för ICA-butiken och andra företag som är hyresgäster? Sedan skadar det inte att ha ett ekonomiskt sinne så att man kan kostnadsbedöma olika insatser och förhandla med entreprenörer. Men där finns också fällorna. Därför gäller det att vara insatt i entreprenad- och bostadsjuridik. Till sist handlar det ändå om människor att få dem att samarbeta och få arbetet gjort på rätt sätt. Att ha den sammanhållande funktionen innebär ett stort ansvar, men det ger också stor tillfredsställelse. Jag får grepp på helheten istället för att bara vara en liten kugge i hjulet. I Pampasprojektet har jag fått jobba med stambyte, yttertak, gårdsbjälklag, ventilation och värme samt el- och styrfrågor. På ÅF i Stockholm är vi nu ett femtontal projektledare inom installation och bygg, men vi skulle behöva bli några fler. Är du själv intresserad eller känner någon som kan passa i rollen så hör av dig, uppmanar Lars Sandberg. FRÄLSNINGSARMÉNS TOPPMODERNA HÖGKVARTER: Inre förnyelse med extern byggledning Ny teknik, nya bestämmelser, tillkommande arbete, oväntade problem, kontroll av kvalitet och kostnader. Tidigt lärde sig Frälsningsarmén att extern byggledning lönar sig, en erfarenhet som kom väl till pass när det egna högkvarteret skulle genomgå en total förvandling. I samband med en omfattande omorganisation av Frälsningsarmén förra året flyttades en stor del av den regionala administrationen ute i landet till högkvarteret på Östermalm i Stockholm. En slimmad byråkrati med central administration fungerar nu som serviceenhet åt de lokala kårerna till förmån för den samhällssociala verksamheten. Men de ålderstigna lokalerna behövde först byggas om och moderniseras för att kunna hysa ett 60-tal medarbetare. Man tittade på alternativet att flytta men bestämde sig för att fördelarna med att vara kvar övervägde. Bygga om är väl en försiktig beskrivning. I praktiken var det fråga om en genomgripande renovering, förklarar Gunnar Nilsson som under många år basat för olika fastighetsprojekt inom Frälsningsarmén runt om i Sverige och som trots sin pensionering kallades in för att hålla i det här projektet. Krav på säkerhet och tillgänglighet Stammar måste bytas, krav från myndigheter på bättre tillgänglighet och högre brandsäkerhet, nya hissar och installation av ventilationssystem, som inte fanns tidigare, satte en miniminivå för vad som behövde göras; ekonomiskt ytterst kännbart för en organisation som till stor del bedriver sin verksamhet med hjälp av gåvor för olika ändamål. Vi pratar ändå om ett sexvåningshus, och sätter man igång ett sådant här renoveringsprojekt är det nästan ofrånkomligt att det växer i omfattning. Det här var inget undantag. Vi upptäckte till exempel ordentliga värmeläckage vilket ledde till ett särskilt projekt för energieffektivisering. Vi hade också varit utsatta för flera inbrott så vi beslöt att höja säkerhetsnivån genom att installera kodlås på varje våningsplan. I ett internt samråd framkom önskemål om ett stort gemensamt personalrum med en rejäl köksavdelning vilket krävde omdisponering av den ursprungliga planlösningen. Eftersom vi redan på 70-talet lärde oss värdet av att anlita extern byggledning för att få effektiv styrning och kontroll på att arbetena utförs professionellt och kostnadseffektivt var det naturligt att göra likadant nu. Även om jag själv har hållit i många projekt i drygt fyrtio år 13

14 och vi är vana vid att arbeta med interna styrgrupper känns det tryggt att få ett professionellt stöd av en oberoende expert som i det här fallet Peter Hjelmze från ÅF speciellt som vi krympte vår fastighetsavdelning i samma veva som renoveringen satte igång. Peter har varit en auktoritet i projektet. Han har sett till att våra intentioner följts och att inga stillestånd har uppstått i bygget. Vi har verkligen uppskattat Peters erfarenhet och rutin. Jag har särskilt satt värde på att han är rak och har varit tillgänglig när han behövts. Det har känts tryggt. Ändå har vi varit lyckliga nog att ha en egen arkitekt, Ulf Ander, som gjort ett fantastiskt jobb. Han har lyssnat på allas synpunkter och åstadkommit en idealisk arbetsmiljö med en blandning av öppna minilandskap och modulkontor samt små samtalsrum, allt i en harmonisk färgsättning. Vi har fått en ljus och luftig atmosfär, bra belysning och skön ventilation med kylbafflar infällda i taket. Peter Hjelmze Gunnar Nilsson Bygga om är väl en försiktig beskrivning Logisk rollfördelning, bra samspel Förutom att Ulf har ansvarat för den arkitektoniska utformningen har han varit projekteringsansvarig. Peter Ventilation med kylbafflar i taket gick in upphandlingsskedet, och som byggledare höll han sedan i kontakterna med entreprenörerna. I min egen roll ingick att leda den inre processen, dvs. att allt praktiskt fungerade för personalen. Arbetet som startade hösten 2005 blev klart i februari i år. Då hade vi gjort ett uppehåll på ett och ett halvt år i samband med att finanskrisen slog till. Problem som uppstått, liksom ändringar som gjorts efter hand har Peter hjälpt till att lösa och hantera smidigt, inte minst den gången när verkligheten inte stämde med ritningarna för rördragning. Det visade sig nämligen att några rör helt enkelt skulle krocka. När våndan och irritationen var som störst kom Peter på en elegant lösning. En sak som jag har lärt mig under alla år är att inte tro att man är bäst på allting själv bara för att man har varit med ett bra tag. Det kommer ny teknik och nya bestämmelser hela tiden. Att då kunna luta sig mot en uppdaterad expert betalar sig verkligen, sammanfattar Gunnar Nilsson. 14

15 ENKEL BILJETT TILL Han övertalade Christer Fuglesang att smuggla in modellen av en röd stuga i rymdkapseln. Nu har han charmat sig hela vägen till NASA står kanske en röd stuga med vita knutar på månen. Vi har tagit pulsen på entreprenören och konstnären Mikael Genberg. Historien om Mikael Genbergs galna stugprojekt är nästan för bra för att vara sann. Den handlar om konstnären från ingenstans som via en vansinnig idé och överjordiskt charmig personlighet skaffade ett nätverk i maktens korridorer. Kort går idén ut på att placera en röd stuga med vita knutar på månen. Stugan blir stor som ett soldattorp och ska kunna veckla ut sig själv. I komprimerad form är paketet inte större än två skokartonger och får väga 5-10 kilo. Materialet ska vara lätt, extremt hållbart och klara omständigheter som till exempel låga temperaturer och vakuum. Forskare och tekniker tar hela tiden fram nya idéer. När vi hälsar på i Genbergs studio i Västerås har ett nytt packningsförslag anlänt från teknikgruppen i en brun kartong. Jag tror på att sammanföra olika kompetenser för att i förlängningen hitta nya lösningar på gamla problem. Månhuset har visat sig vara det perfekta forumet för att samla politiker, näringsliv, PR, konst och humanism under ett och samma tak. I förlängningen är det meningen att huset ska vara symbolen för en bättre värld, förklarar Mikael. Det hela började med ett par ovanliga konstprojekt i Västerås. Hotell Hackspett och Utter Inn suddade ut gränsen mellan konst och business och fick uppmärksamhet långt utanför Västerås. BBC och japansk teve kom och gjorde inslag. Något som kommunen inte var sen att haka på. De förstod snabbt marknadsföringsvärdet av projekten och har stöttat Genbergs idéer redan från början fick han idén Namn: Mikael Genberg Ålder: 46 Aktuell: Stuga på månen Kostnad: 100 miljoner kronor. Gillar: Människor som vågar tro på framtiden. Ogillar: Medias skräckpropaganda. Motto: Det är alltid lättare att få förlåtelse än tillåtelse. Christer Fuglesang, Prinsessan Viktoria, Per Nuder, Maud Olofsson, Carl Bildt, rymdforskaren Sven Grahn, Göran Persson, Familjen Wallenberg och många fler har alla hört talas om eller varit inblandade i månprojektet. Idén stöttas aktivt av till exempel Mälarenergi, Seco Tools, System Air, Rymdbolaget, Stockholm Business Region, Länsförsäkringar och Länsstyrelsen i Västmanland. Idén om månhuset visas som film just nu under världsutställningen i Shanghai placerades en liten röd stuga med vita knutar på Globen. Förutom hotell-/konstprojekten Hotell Hackspett och Utter Inn har Genberg skapat Café Koala, ett fungerande café med fem meter höga caféstolar tänkt att ge en ny form åt kaffepausen. Café Koala finns i Rio de Janeiro och i Västerås. 15

16 Christer Fuglesang lovade smuggla med sig en liten pappmodell av stugan in i Discovery Mikael Genberg till The house on the moon Luna Resort, därefter har det ena gett det andra. Mikaels barndomskompis och tidigare kommunalrådet Håkan Wåhlstedt var inkörsporten till flera av maktens män och kvinnor. Idag är eliten inom politik, teknik, forskning och näringsliv medlemmar i hans förening Månhusets vänner fick Genberg kontakt med Christer Fuglesang som blev så tänd på idén att han lovade smuggla med sig en liten pappmodell av stugan in i rymdfärjan Discovery, vilket faktiskt blev verklighet. Det ser väldigt roligt och märkligt ut när Mikael visar filmklippen på en röd stuga som viktlös flyter framför en glad Fuglesang blev NASA intresserade av idén och bjöd in Genberg och några av månhusvännerna. Samtalen föll ut så väl att datum sattes för operationen. Huset ska placeras på månen Mitt projekt visar med all tydlighet att allt är möjligt. Kan en kille från Västerås ta sig hela vägen till månen kan vem som helst göra det, säger Genberg med ett skratt. Christer Fuglesang i rymden med en modell av Mikael Genbergs hus. MIKAEL GENBERGS ABC FÖR HUR MAN LYCKAS MED PROJEKT: A) Mod: Detta är svårfångat. Mod för den ena är inte det för den andra. Men man kan utgå från att man bör göra något som känns obekvämt. Det tog mig tre år innan jag vågade kontakta Rymdstyrelsen. B) Vision: Skapa en tydlig bild av vad du vill göra. Låt inte visionen stoppas av mentala hinder som handlar om vad du tror är möjligt eller inte. C) Kompetens: Detta är viktigt, men du behöver inte nödvändigtvis besitta den själv. Jag är till exempel ingen rymdingenjör. Därför har jag valt att göra kompetenta personer delaktiga i min vision. Anders Lundin Tel:

Datum Vår referens Sida 2009-01-23 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-01-23 1(10) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2009-01-23 1(10) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 5628 anna-karin.hellsten@pts.se Kravspecifikation upphandling av teknisk och säkerhetskunnig konsult

Läs mer

Case Study Vattenfall

Case Study Vattenfall Case Study Vattenfall Case Vattefall UTMANING Coromatics uppdrag bestod i att rådge, kravställa och genomföra alla projekt kopplade till att säkra tillgängligheten av dataoch telekom i den nya kontorsfastigheten.

Läs mer

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR Vi gör det enklare och lönsammare att driva bostadsrättsförening. HÄR ÄR DU I GODA HÄNDER DET HÄNDER SÅ MYCKET I ETT HUS Hus är en långsiktig investering. Den växer med tiden.

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET.

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. 6 VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. FAMILJEN HOLM VILLE HA ETT HUS MED STHLM E TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: ERIK LEFVANDER

Läs mer

En guide till Sveriges riksdag

En guide till Sveriges riksdag En guide till Sveriges riksdag Riksdagshuset på Helgeandsholmen mitt i Stockholm är centrum för den svenska demokratin. Här beslutas om lagar och om statsbudgeten. Följ med på en rundtur i Riksdagshuset!

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering

Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Informationsmöte - Stambyte och våtrumsrenovering Brf Lädersättra Elise Ahlström Niklas Hesselvall 20 mars 2014 Kvällens agenda Styrelsen inleder, vad har hänt från förra stämman fram till nu ÅF:s roll

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson,

De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson, De här herrarna är inga gröngölingar precis, även om de ser lite gröna ut i ansiktena just här. Niklas Lundström, Elektro-Kapsel; Mats Ohlsson, projektledare på Midroc; och Kent Åkerlund från Siemens kan

Läs mer

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum!

RVB-metoden. - för moderna, funktionella & hållbara badrum! RVB-metoden - för moderna, funktionella & hållbara badrum! R V B - M e t o d e n Renoveringar och stambyte är oftast ingen rolig historia, snarare något de flesta hyresvärdar och hyresgäster bävar inför.

Läs mer

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin TEKNISK RAPPORT 1(6) Inledning Denna rapport är en del av examinationen i kursen 2C1224 Projektstyrning. Rapporten är resultatet av en intervju med projektledaren Henry Frödesjö på Fortum Generation AB.

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172,

Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172, Pavlion Living Arkitekthus AB Tel: +46 (0) 8 501 644 01 E-mail: info@pavilionliving.se Web: www.pavilionliving.se Postadress: Valhallavägen 172, SE-115 27, Stockholm 2 PAVILION LIVING erbjuder dig ett

Läs mer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Vi siktar högt. Men arbetar jordnära. Sandström erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Mark & Miljö, Bygg & Anläggning

Läs mer

VÄRBYÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VÄRBYÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VÄRBYÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL 2015-07 Protokoll 07 fört vid styrelsemöte i hus 117 den 22/6 2015 Närvarande: Mikael Rydell (MR), Kent Larsson (KL), Henrik Ohlsson (HO), Björn Johansson (BJ),

Läs mer

din mångsidiga byggare

din mångsidiga byggare din mångsidiga byggare ANSVARSTAGANDE, LYHÖRDA, NY- TÄNKANDE OCH PROFESSIONELLA Oavsett om du behöver hjälp med att bygga nytt, bygga till eller bygga om kan du alltid vara säker på att du får rätt hjälp

Läs mer

Fakta kraftsystem. Fakta kylsystem. Fakta släcksystem

Fakta kraftsystem. Fakta kylsystem. Fakta släcksystem DATACENTER SÄKER PRODUKTIONSPLATS Teracom Datacenter erbjuder Sveriges säkraste platser för servrar, mediaproduktion, streaming mm. I Kaknästornet är krafttillgången säkrad för att klara de tuffaste kraven.

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

innehåll sid en kort presentation drömkund drömprojekt oberoende projektledning vinnande blandning personkemi och kompetens pionjär och föregångare

innehåll sid en kort presentation drömkund drömprojekt oberoende projektledning vinnande blandning personkemi och kompetens pionjär och föregångare innehåll sid drömkund drömprojekt oberoende projektledning vinnande blandning personkemi och kompetens pionjär och föregångare bli vår drömkund 5 6 7 9 11 12 en kort presentation 1 2 förvaltning idé och

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Optimalt inomhusklimat

Optimalt inomhusklimat Optimalt inomhusklimat Fördelar för människor, ekonomi och miljö. Gunnar Karlsen Region Öst Entreprenad Rådgivning Service Optimalt inomhusklimat Gunnar Karlsen Region Öst Sverige Sidan 1 Värdet av ren,

Läs mer

Planering. Tekniklista från matchen Sverige Irland

Planering. Tekniklista från matchen Sverige Irland Landskampen Sverige Irland var den andra landskampen som tv-sändes från Onsides produktions center. Efter landskampen mot Argentina hade mycket förändrats och förbättrats utifrån den utvärdering som gjordes.

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Sågbäcksgymnasiet. VELUX takljusmoduler bidrog till att föryngra en yrkesskola byggd i klassisk 60-talsstil

Sågbäcksgymnasiet. VELUX takljusmoduler bidrog till att föryngra en yrkesskola byggd i klassisk 60-talsstil Sågbäcksgymnasiet VELUX takljusmoduler bidrog till att föryngra en yrkesskola byggd i klassisk 60-talsstil FOTO: STAMERS KONTOR P En skola att vara stolt över Mängder av dagsljus omskapar en skolas karaktär

Läs mer

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för

Vid betalningen av vissa fakturor skedde beklagligt nog en del fel i attestrutinerna. Fakturor som inte var korrekta blev av misstag betalda för Revisorernas berättelse samt Styrelsens kommentarer på densamme. För tydlighetens och enkelhetens skull skrivs styrelsens kommentarer i blå text direkt under varje enskild revisionspunkt enligt nedan.

Läs mer

Beteendevetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Mediagränd 14. Anläggninsnummer: J0008021. Byggår: 1992

Beteendevetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Mediagränd 14. Anläggninsnummer: J0008021. Byggår: 1992 Beteendevetarhuset Kortfakta Adress: Mediagränd 14 Anläggninsnummer: J0008021 Byggår: 1992 Arkitekt: Cordinator Bengt Larsson, Bengt Svensson Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Beteendevetarhuset

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 2 - T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 3 - TEOGE erbjuder teknisk förvaltning Med teknisk förvaltning menar vi Servicemedvetenhet Tillgänglighet Ordning och reda

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift

ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift 9 februari 2015 Erik Appelgren Simon Fast Anton Lundblad Alex Svärd Innehållsförteckning Inledning... 3 Referat... 3 Arkitekten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN Föreningsmedlemskap Vår bostadsrättsförening är medlem i följande organisationer: Fastighetsägarna (tidigare Stockholms Fastighetsägareförening) Föreningen kan genom medlemskapet få juridisk och annan

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK NYA KURSTILLFÄLLEN KURSINBJUDAN 2016 2016 > 22-23 september i Stockholm > 6-7 december i Stockholm BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka och förstå byggnader, teknik, energi- och miljöfrågor

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Humanisthuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Biblioteksgränd 3. Anläggninsnummer: J0008009. Byggår: 1972. Arkitekt: Lennart Lundström, A4 Arkitekter

Humanisthuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Biblioteksgränd 3. Anläggninsnummer: J0008009. Byggår: 1972. Arkitekt: Lennart Lundström, A4 Arkitekter Humanisthuset Kortfakta Adress: Biblioteksgränd 3 Anläggninsnummer: J0008009 Byggår: 1972 Arkitekt: Lennart Lundström, A4 Arkitekter Allmänt Husansvarig Hej, jag som är husansvarig för Humanisthuset heter

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

TEXT ULRIKA LINDGREN FOTO MIKAEL DAMKIER. KÖKET ÄR HEMMETS HJÄRTA. Familjen gillar att laga mat och önskade en rejäl köksö att samlas kring.

TEXT ULRIKA LINDGREN FOTO MIKAEL DAMKIER. KÖKET ÄR HEMMETS HJÄRTA. Familjen gillar att laga mat och önskade en rejäl köksö att samlas kring. Magi MAGI VID SJÖN HEMMA HOS vid sjön Mathias och Christina hade länge drömt om att bygga ett riktigt magiskt hus, med alla de där detaljerna och funktionerna som de längtat efter. Och de visste redan

Läs mer

Kvalitetssäkringssystem

Kvalitetssäkringssystem Kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus 1 Kvalitetssäkring vid renovering av flerbostadshus 2 Kvalitetssäkringssystemet - Överblick 3 Fem

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Vissa konstruktiva ändringar gjordes i huset, bl.a. revs en betongsilo från 1950-talet och husets övre del, som var vattenskadad, byggdes om.

Vissa konstruktiva ändringar gjordes i huset, bl.a. revs en betongsilo från 1950-talet och husets övre del, som var vattenskadad, byggdes om. BESKRIVNING AV PROJEKT LAGERHUSET, ESLÖV HISTORIA I slutet av första världskriget rådde livsmedelsbrist i Sverige. Riksdagen beslutade då att på nio platser i landet med järnvägsanknytning uppföra lagerhus

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Rapport Gymnasiearbete Bodbygge

Rapport Gymnasiearbete Bodbygge Rapport Gymnasiearbete Bodbygge Johan Ridder Jacob Eriksson Wiklund Håkan Elderstig TIS Stockholm Te13D Gymnasiearbete 100p Abstract Working together in a group is often hard. It is a process that require

Läs mer

VÄ L k o m m e n t i L L

VÄ L k o m m e n t i L L VÄLkommen till välkommen! NACKA TRÄ, EN FLEXIBEL PARTNER MED HÖG FIXAR ATTITYD Ibland uppstår situationer som kräver andra lösningar än normalt. Vår storlek och vår inriktning på långsiktiga relationer

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

Smålandstorpet. År 1995 var Veimar och. som rustats från topp till tå

Smålandstorpet. År 1995 var Veimar och. som rustats från topp till tå Smålandstorpet som rustats från topp till tå Att få tillstånd att rusta upp ett torp som ligger i ett naturreservat är inte det lättaste. Men Veimar Samuelsson gick noggrant tillväga och tillslut sa kommunen

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK09 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid God projektstyrning Vattentätt kontrakt Effektiv organisation-beror på komplexitet

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

Tvättmaskins service Stora grovtvättmaskinen slutade att pumpa ut vatten, efter en egen felsökning och service så fungerar den nu igen.

Tvättmaskins service Stora grovtvättmaskinen slutade att pumpa ut vatten, efter en egen felsökning och service så fungerar den nu igen. Arbetsrapport Västeräng 2014 Detta är en väldigt kort rapport med bilder på de större projekten vi gjort på Västeräng under Sommaren. Jag har försökt få med så många bilder på människor som hjälpt till

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

9nyheterna. gratisgratisgratis. 50-årsjubileet. Bredbandsavtalet. Radiatorer. Dessutom

9nyheterna. gratisgratisgratis. 50-årsjubileet. Bredbandsavtalet. Radiatorer. Dessutom 9nyheterna r r 50-årsjubileet Bredbandsavtalet Radiatorer Dessutom gratisgratisgratis 19NYHETERNA No 2-2012 Ordföranden har ordet En pigg 50-åring! av Kjell Sunnerud I det här numret av 19nyheterna finns

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

Rapport. Science Center Tänknikhuset. Axplock från verksamheten under våren 2015. Vårterminen 2015.

Rapport. Science Center Tänknikhuset. Axplock från verksamheten under våren 2015. Vårterminen 2015. Rapport Science Center Tänknikhuset Vårterminen 2015. Tänknikhuset har regelbundna tekniklektioner och teknikprojekt för cirka 50 klasser /1000 elever i Vårgårda kommun. Vi arbetar efter en strukturerad

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

på Uggleposten Äntligen sommarlov Att även DU kan få vara med i Uggleposten. Gör så här:

på Uggleposten Äntligen sommarlov Att även DU kan få vara med i Uggleposten. Gör så här: UGGLEPOSTEN 2010:4 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Äntligen sommarlov År: 2010 Nummer: 4 Skolåret har varit långt och roligt men nu är sommarlovet äntligen här. I läsårets sista nummer bjuder

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN 56 ATTITYD I JÖ HUS MED ATTITYD ETT TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN ARKITEKTENS VAL - ATTITYD 131 57 ÖNKÖPING T MODERNT FUNKISHUS 58 ATTITYD I JÖNKÖPING PÅ HUSETS FRAMSIDA FINNS EN GENERÖS TERRASS,

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

2-2015. Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6

2-2015. Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6 Objektivt 2-2015 Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6 Gårdsombyggnad, Revingehed Sid 8 Ger Bjärsjölagårds Fotograf: Emilia Ahlgren 2 slott ett nytt ansikte

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

GÖTGATAN 14-18. Frågor & svar om renoveringen. Inför den planerade renoveringen TIDPLAN VALMÖJLIGHETER NYTT I LÄGENHETEN. Beatrice Graalheim

GÖTGATAN 14-18. Frågor & svar om renoveringen. Inför den planerade renoveringen TIDPLAN VALMÖJLIGHETER NYTT I LÄGENHETEN. Beatrice Graalheim GÖTGATAN 14-18 Inför den planerade renoveringen TIDPLAN VALMÖJLIGHETER NYTT I LÄGENHETEN Frågor & svar om renoveringen Beatrice Graalheim Christer Carlson Exempelbilder från renoverad lägenhet. Snart dags

Läs mer

Elrenovering 2015-2016 SVENSKA FOLKBYGGEN BRF NR 1 GÖTEBORG RÄNTMÄSTAREGATAN 25

Elrenovering 2015-2016 SVENSKA FOLKBYGGEN BRF NR 1 GÖTEBORG RÄNTMÄSTAREGATAN 25 Elrenovering 2015-2016 SVENSKA FOLKBYGGEN BRF NR 1 GÖTEBORG RÄNTMÄSTAREGATAN 25 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Tidsplan... 3 Tillvägagångssätt... 3 Säkerhet... 4 Detta förväntas av lägenhetsinnehavaren...

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Luftförvärmare. Vår idé och design. Mohammed Muhsin. För dig som gillar att återvinna och bygga!

Luftförvärmare. Vår idé och design. Mohammed Muhsin. För dig som gillar att återvinna och bygga! För dig som gillar att återvinna och bygga! Luftförvärmare Mohammed Muhsin Vi i gruppen byggde en luftförvärmare av återanvänt materiel i detta projekt. För dig som inte vet hur en luftförvärmare ser ut

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer