Väck lusten att lära hos dem som har svårt att läsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väck lusten att lära hos dem som har svårt att läsa"

Transkript

1 Väck lusten att lära hos dem som har svårt att läsa

2 Telefon:

3 3 Kunskap för alla Idag finns elever i grund- och gymnasieskolan i Sverige som har svårt att ta till sig undervisningen i skolan på grund av läs- och skrivsvårigheter (dyslexi). Att som dyslektiker inte ha möjlighet att följa med i undervisningen skapar ett utanförskap och en kraftigt nedsatt självkänsla. Detta kan ofta leda till andra negativa följdeffekter för den enskilda individen och samhället. Under mottot alla ska med är det självklart att vi i ett utvecklat Sverige ska ta dessa elevers svårigheter på allvar. Detta ansvar ligger på kommunen och skolan. Läs- och skrivsvårigheter - Vanligare än man tror Läs- och skrivsvårigheter är ett växande problem och har fått allt mer uppmärksamhet i media och av Skolinspektionen. Vetenskapliga studier visar att 5-9 % av befolkningen har någon form av dyslexi. Detta är spritt över åldrar, geografier och socioekonomiska klasser. Omräknat till skolvärden finns det i snitt 1-2 elever i varje klassrum som inte hänger med i utbildningen på grund av dyslexi. Många elever väntar i flera år på utredning och insatser och går till skolan med en klump i magen. Elever med läs- och skrivsvårigheter har funnits i alla tider. Förr kallades de ordblinda och ansågs ofta vara mindre intelligenta. Numera vet vi att dyslexi inte har något med intellekt att göra. Det finns även många exempel på personer med dyslexi som utvecklat andra goda egenskaper. Visste du att det finns ungefär elever i grund- och gymnasieskolan i behov av inlästa läromedel (5-9 % av alla elever)

4 4 Vilka hjälpmedel finns? Trots många utmaningar för elever med läs- och skrivsvårigheter finns det mycket hjälp att få. Ett effektivt sätt att ge dessa elever förutsättning till kunskapsinhämtning är att ge dem tillgång till kunskap i ljudform, d.v.s. inlästa läromedel. Detta bör ske genom att eleven får lyssna till en riktig röst. Syntetiskt ljud har en hel del begräsningar och hörupplevelsen blir mindre bra. Risken är stor att eleven tröttnar, speciellt om det gäller längre texter, såsom läroböcker och skönlitteratur. För elever med läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att skilja på lästräning och kunskapsinhämtning. Lästräning utvecklas succesivt och ger en hjälp för livet medan kunskapsinhämtning är nödvändig från första dagen i våra liv. Därför kan inte kunskapsinhämtningen vänta på att en elev med läs- och skrivsvårigheter lär sig bemästra läsningen, dessa två måste ske parallellt. Eleverna behöver få hjälp med balansgången mellan lästräning och kunskapsinhämtning. Inlästa läromedel - så att alla kan läsa Genom Inläsningstjänsts försorg finns i princip all grund- och gymnasielitteratur tillgänglig som inlästa läromedel, inlästa med riktiga röster. Dessa inlästa läromedel är inspelade i ett format som heter DAISY, vilket är speciellt anpassat för elever med läs- och skrivsvårigheter. Med DAISY-formatet och en DAISY-spelare kan eleven på ett enkelt sätt navigera genom bokens menyer, sidor, kapitel och fraser samt sätta egna bokmärken. Detta gör det möjligt att följa undervisningen på elevens villkor, med pauser, återupprepning och förflyttningar, precis som när man läser en vanlig bok. Ett effektivt sätt att hjälpa elever med läsoch skrivsvårigheter är att ge dem tillgång till kunskap i ljudform

5 5 Så här går det ofta till när inlästa läromedel beställs 1 Eleven har svårt att ta till sig den tryckta texten. 5 Elevens tryckta bok finns nu tillgänglig i inläst form. 2 Läraren beställer inlästa läromedel online på Inläsningstjänsts kunskapsdatabas. 3 Beställningen hanteras och paketeras. 4 Det inlästa läromedlet anländer inom 48 h.

6 Fakta om skol- och kommunabonnemang Ett abonnemang på inlästa läromedel tecknas av en skola eller en kommun (ett kommunabonnemang gäller för alla skolor i kommunen). Abonnemanget löper årsvis och ger skolan eller kommunen rätt att beställa lika många inlästa läromedel som skolan eller kommunen har elever. I snitt har 5-9 % av eleverna läs- och skrivsvårigheter och är i behov av inlästa läromedel. Ett abonnemang ger varje enskild elev med behov mellan 11 och 20 titlar per år. Detta har visat sig för det mesta täcka behovet över läsåret. Skulle behovet vara större kan ytterligare licenser alltid beställas. I abonnemanget åtar sig Inläsningstjänst att tillhandahålla alla nyare skolböcker utgivna av de stora svenska förlagen i form av inlästa läromedel (med vissa undantag). Inläsningstjänst eftersträvar också att säkerställa att även nya böcker snabbt finns inlästa. Inlästa läromedel beställs via en webbsida, dit varje skola har en inloggning. Beställningen levereras till skolan normalt inom 48 timmar. Kostanden för ett abonnemang beräknas beroende på antal elever i skolan/kommunen: * Skolabonnemang: 76 kr/elev baserat på hela skolans elevunderlag * Kommunabonnemang: 52 kr/elev baserat på hela kommunens elevunderlag Motsvarande pris för inlästa läromedel vid styckvisa inköp är i snitt 490 kronor.

7 Inlästa läromedel i abonnemangsform Nu kan fler få chansen Traditionellt har skolor köpt enstaka exemplar inlästa läromedel från Inläsningstjänst. Styckvisa inköp är både krångligt för lärarna och kostsamt för skolan. I regel måste eleven vänta på dyslexiutredning innan ett inläst läromedel kan komma på fråga, detta kan ta flera år. När läs- och skrivsvårigheter sedan är konstaterat krävs förhandlingar och beställningar varje gång en elev behöver material vilket tar tid från inlärningsprocessen. Sammantaget innebär det att få elever får sina behov tillgodosedda i tid. Genom ett abonnemang på inlästa läromedel får skolan tillgång till en mycket större mängd inlästa läromedel till en lägre kostnad för att snabbare och smidigare kunna tillgodose hela behovet bland skolans elever. Med en större tillgång behöver eleven inte vänta på en dyslexiutredning, förhandling eller beställning. Lärare behöver inte äska om pengar för att beställa en ny titel och boken levereras normalt inom 48 timmar. Med ett abonnemang på inlästa läromedel efterföljs Läroplanen och Skollagen eftersom det ger elever en likvärdig utbildning där hänsyn tagits och anpassats till deras behov. Dessutom undviks negativa följdeffekter med elever som inte tar sig genom grund- och gymnasieskolan på grund av läsoch skrivsvårigheter. Abonnemanget är utformat att täcka det typiska behovet som en skola har, i snitt 11 titlar per år per elev med läs- och skrivsvårigheter. Detta till ett pris som är c:a 1/10-del av priset vid styckvisa inköp. 7 Bevisad effekt Inlästa läromedel ger förbättrade resultat I en enkätstudie under perioden december 2011 till mars 2012 undersöktes effekten av införandet av abonnemang. Studien visade att mer än hälften av de som tecknat abonnemang förbättrade sina resultat. 95 % av de tillfrågade skulle rekommendera andra att teckna abonnemang. Några citat ur enkäten; Uppfattar du att resultaten hos eleverna har förbättrats sedan abonnemanget infördes? Många har fått en ökad läsförståelse och ett ökat läsintresse. På vilket sätt är inlästa läromedel viktigt? De behöver det för att få samma möjlighet att inhämta kunskap som andra elever. Skulle du rekommendera abonnemang? Att lyfta kostnaden för inlästa läromedel från varje ämneskonto garanterar elevens tillgång till inlästa läromedel. Många är redan med Redan idag har många skolor och kommuner insett fördelarna med ett abonnemang på inlästa läromedel. Men ännu finns det skolor och kommuner som inte fullt ut erbjuder sina elever det stöd som behövs. Ett abonnemang skulle vara en kostnadseffektiv lösning för dessa skolor och kommuner. Kanske även för er?

8 Vår vision Alla ska med Personer med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller synskada ska få tillgång till kunskap på samma sätt som andra. Vi vill få ut fler inlästa läromedel i grund- och gymnasieskolan så att fler elever kan få tillgång till en rättvis och lärorik skolgång och en möjlighet att studera vidare. När vi startade vår verksamhet 1990 fick elever med läs- och skrivsvårigheter på högskolenivå god hjälp från Tal- och Punktskriftsbiblioteket, men det såg värre ut i grund- och gymnasieskolan. Utan hjälpmedel i grund- och gymnasieskolan blev det mycket svårt för eleverna att ta sig till högskolan där hjälpen fanns. Inläsningstjänst startades för att tillgodose grund- och gymnasieskolorna med inlästa läromedel. Sedan 1990 har vi vuxit till att bli Sveriges största producent av inlästa läromedel, idag består utbudet av över inlästa titlar. Väck lusten att lära hos dem som har svårt att läsa

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund 2 MTM:s rapporter Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning Helena söderlund Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning helena söderlund Upplysningar om innehållet: Myndigheten

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

dylsexi lexdiys dysilex

dylsexi lexdiys dysilex dylsexi lexdiys dysilex Vad säger forskningen om dyslexi? sydlexi lexidys l y s d e x i l y s d e x i lexidys sydlexi Vad säger forskningen om dyslexi? dysilex lexdiys dylsexi Inledning Det du håller i

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer