Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet"

Transkript

1 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

2 Ericssons Årsredovisning 2000 Detta dokument, Ericssons Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet, utgör tillsammans med dokumentet Ericssons Årsredovisning 2000 Finansiella Rapporter koncernens Årsredovisning för år Om något av dokumenten saknas kan det beställas från Ericsson, Koncerninformation, HF/LME/DI, Stockholm, tel Osäkerheter i framtiden Safe Harbor -uttalande i enlighet med den amerikanska Private Securities Litigation Reform Act of 1995 Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och faktiska utfall kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Förutom de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av bland annat sådana faktorer som produktefterfrågan, konjunktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, politiska risker i de länder i vilka Ericsson har verksamhet eller försäljning, leveransstörningar och följder av kundfinansiering. En sann bild av Ericsson Ibland uppfattas Ericsson som enbart en mobiltelefontillverkare. Vi är mycket mer än så. Vårt fokus och vår styrka finns inom infrastruktur för såväl mobila som fasta kommunikationsnät. Det är därför vi tillägnat omslaget på vår årsredovisning Ericssons viktigaste produktområde våra radiobasstationer. Dessa var år 2000 Sveriges viktigaste exportprodukt, med ett exportvärde som uppgick till 53 miljarder kronor. Det är mer än 10 procent av landets totala export. Ovan RBS Omslagsbilden visar produktionen av våra RBS 3000 radiobasstationer för WCDMA vid vår fabrik i Gävle.

3 Kommunikation för alla Allt vi gör är baserat på denna enkla idé. Vi utgår alltid från den kunskap vi skaffat oss om alla de sätt som människor vill eller behöver kommunicera med varandra på. Utifrån den insikten skapar vi nya och bättre sätt att åstadkomma den kommunikationen. Våra strävanden handlar inte bara om att leverera högklassiga produkter och tjänster. De omfattar allt från att vara pådrivande bakom nya standarder till att producera basstationer, lika väl som att utvecka tekniskt ledande mobiltelefoner eller tillämpningar för Mobilt Internet och bygga och driva hela telekommunikationsnät trådlösa såväl som fasta. Det här dokumentet förklarar vad vi menar. Här berättar vi om vad vi har åstadkommit och vart vi har nått. Vi visar också hur vi arbetar och ger en inblick i hur vi på många olika sätt positivt påverkar världen omkring oss. Genom dessa olika aktiviteter bygger vi en stark, spännande och värdefull verksamhet. Innehåll 2 Ekonomiska nyckeldata 3 Ericsson i korthet 4 Till aktieägarna: Säkrat ledarskap inom 3G 8 En dynamisk marknad Ericssons starka sidor 44 Vårt folk och vår kultur 46 Aktieinformation 47 Ericsson i världen 48 Ordlista Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 1

4 Ekonomiska nyckeldata Koncernens resultat Förändring (Miljarder SEK) i procent Orderingång Fakturering Resultat för skatter Nettoresultat Vinst per aktie, efter full utspädning (SEK) Utdelning (SEK) Kassaflöde före finansiella poster Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE, procent) Soliditet (procent) Antal anställda Resultat per affärssegment Orderingång Nätoperatörer Konsumentprodukter Företagslösningar Övriga verksamheter Avgår intern orderingång Totalt Fakturering Nätoperatörer Konsumentprodukter Företagslösningar Övriga verksamheter Avgår internförsäljning Totalt Rörelseresultat Nätoperatörer Konsumentprodukter Företagslösningar Övriga verksamheter Icke-allokerade kostnader Totalt Inkl. Realisationsvinst på Juniper-aktier Inkl. Omstruktureringskostnader Inkl. Icke-operationella poster Försäljning per marknadsområde Västeuropa Central- och Östeuropa, Mellanöstern & Afrika Nordamerika Latinamerika Asien och Oceanien Totalt Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

5 Ericsson i korthet Några av våra prestationer under år 2000: Vi tog ledningen inom Mobilt Internet Leverantör i22av 33 annonserade överenskommelser för 3G infrastruktur 50 procent av marknaden för GPRS med64 överenskommelser om leveranser Lanserade komplett produktportfölj för WCDMA och CDMA 2000-system Nya data- och nätprotokoll lanserade, inklusive IP v6 och VOICE OVER IP WCDMA PARTNERSKAP med MICROSOFT, IBM och WORLDCOM för utveckling av tjänster för Mobilt Internet Vi försvarade vår ledning inom 2G system: FLERA STORA KONTRAKT på utökningar eller nya nät, inklusive AT&T Wireless, Telcel, Pegaso och China Telecom Försäljningen av GSM-SYSTEM nådde rekordnivåer 40PROCENT av mobiltrafiken passerar genom Ericssonsystem Vi fortsätter att leda marknaden för migration av fasta nät: ENGINE tog35procents andel av marknaden för migration till bredband AVSEVÄRDA LEVERANSER av ENGINE till BT i Storbritannien ENGINE ACCESS RAMP, en plattform för bredbandig nätaccess, LANSERADES FRAMGÅNGSRIKT Vi etablerade en stark position för datacom och IP stamnät: PARTNERSKAP med Juniper Networks Inc. inom routers för Mobilt Internet GENOMBROTTSORDER från Telia International och China Telecom Vi fokuserade vår division Konsumentprodukter på att återfå lönsamhet: Klar ny strategi för KONSUMENTPRODUKTER fastlagd, genomförandet påbörjat SMARTPHONE R380, GPRS/Bluetooth-telefonen R520, ungdomsorienteradet20 och ett nytt headset för Bluetooth lanserades Finansiella mål En konkurrrenskraftig värdetillväxt för våra aktieägare är ett av Ericssons viktigaste övergripande mål. Våra långsiktiga mål, som etablerades 1999, förblir oförändrade. Vi avser att växa snabbare än marknaden som helhet, med en takt av minst 20 procent per år sett över en 5-årsperiod. För att nå detta mål kommer vi att förbättra positionerna inom både de operatörs- och konsumentinriktade delarna av vår verksamhet. Ericsson strävar efter att ha ett positivt kassaflöde före strategiska förvärv. En tillväxt på minst 20 procent med ett bibehållet positivt kassaflöde kräver en avkastning på sysselsatt kapital på mellan 20 och 25 procent för Ericsson som helhet. Vi måste därför vidmakthålla en rörelsemarginal på minst 10 procent och en kapitalomsättning på i medeltal två eller bättre. Avkastningskraven kan dock variera för olika delar av vår verksamhet. En lägre rörelsemarginal kan också motverkas av en högre kapitalomsättningshastighet. Ekonomiskt resultat för år 2000: För år 2000 uppnådde vi alla våra finansiella mål utom ett: Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 3

6 Säkrat ledarskap inom 3G År 2000 var ett år fullt av utmaningar. I ett alltmer hårdnande affärsklimat stärkte vi vår ledning som världens främsta leverantör av nätlösningar. Detta berodde främst på vår starka systemverksamhet, kombinerad med vår förmåga att säkra kontrakt för nästa generations teknologier, som flertjänstnät, 2,5G och 3G.Vi är glada över att kunna rapportera ett nytt rekordresultat för år 2000, trots problemen inom vår division Konsumentprodukter. Bakom detta ligger vår lyckade pärlbandsstrategi för investeringar och förvärv avseende datakomoch routerföretag och den därpå följande försäljningen av delar av vårt aktieinnehav i Juniper Networks Inc, USA. Vi vill också tacka för de insatser som gjorts av våra hängivna medarbetare. Vårt fina resultat hade inte uppnåtts utan deras framgångsrika arbete. År 2000 utökade vi våra resurser med nästan talangfulla nyanställda, främst inom våra expanderande forsknings- och utvecklingsprojekt för 3G. Lars Ramqvist (t.v.) Ordförande Kurt Hellström (t.h.) VD och Koncernchef 4 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

7 Till aktieägarna På aktiemarknaden drabbades IT- och telekomaktier av såväl en omvärdering tidigare under året som farhågor för att de höga licensavgifter som betalats av mobiloperatörerna på några nyckelmarknader skall få effekter på deras framtida investeringar. På denna oroliga marknad minskade Ericssonaktien i värde för första gången på 10 år, men den stod ändå emot kursnedgången bättre än genomsnittet. På den amerikanska NASDAQ-börsen den börs som mest påverkar vårt aktievärde föll telekomindex med 54 procent under år 2000, medan vårt värde minskade med 32 procent. Denna nedgång ökades på av kronans försvagning mot den amerikanska dollarn. På Stockholmsbörsen var nedgången för Ericsson 21 procent. 2G-system har stor betydelse Andra generationens mobilsystem (2G) fortsätter att vara en mycket stor och lönsam marknad för oss. Vi har ännu inte sett kulmen av den globala efterfrågan på 2G-system och -tjänster. Försäljningen inom detta område kommer att fortsätta att vara en mycket avsevärd del av Ericssons verksamhet i många år framöver. Vi har en mycket bred kundbas, kanske den största i branschen. De 10 största mobiloperatörerna, som tillsammans svarar för mer än 60 procent av marknaden, är alla Ericssonkunder. Med de flesta av dem samarbetar vi globalt och hjälper dem identifiera och utveckla nya marknader och tjänster. Därför är vår närvaro i 140 länder världen över en viktig tillgång, både för våra kunder och för oss. Obestridd ledare inom 3G Ericsson har valts som leverantör i 22 av de 33 överenskommelser om WCDMA 3G som officiellt tillkännagivits fram till årsslutet Vår framgång med att säkra order för nya teknologier har sin grund i tre viktiga styrkor hos Ericsson; vår breda och trogna kundbas; vårt tekniska ledarskap; och vår förmåga och starka engagemang för att leverera dessa system i stora volymer, över hela världen. Detta har stärkt vår position som världsledande inom 3G mobilsystem. Vi har därför mycket stora möjligheter att öka vår totala marknadsandel när nu utbyggnaden av 3G startar. Ericsson har också säkrat en ledarposition när det gäller den migration av GSM till paketdata, det vi kallar GSM eller 2,5G, som nu pågår världen över. De ledande mobiloperatörerna i Nord- och Latinamerika har nu beslutat att ta GSMvägen till 3G, och vi kommer som marknadsledande inom GSM att gynnas av detta. Som en följd av detta ökar vi nu våra investeringar i 2,5G och 3G både för att säkerställa att vi kan leva upp till våra åtaganden mot kunderna och för att utveckla ett brett utbud av kommersiella tjänster för de nya systemgenerationerna. Vi gör detta för att vi räknar med ökad konkurrens och ett tuffare affärsklimat den närmaste tiden. Naturligtvis studerar vi dessutom redan de teknologier och lösningar som ligger bortom 3G ibland kallade 4G samtidigt som vi fortsätter att utveckla 3G-standarden och dess möjligheter. Vi kommer att leverera 3G på utsatt tid Vår förmåga att leverera 3G är en av de viktigaste orsakerna till att så många kunder väljer Ericsson, och våra resurser är avsevärda. På den mycket konkurrensutsatta 3G-marknaden måste operatörer med nya och ofta mycket dyra licenser försäkra sig om snabb och säker utbyggnad av sina tjänster till abonnenterna. Dessa operatörer vänder sig till Ericsson, som är den leverantör som har störst leveranskapacitet. Vi räknar med att redan inom tre år kan volymerna för 3G-utrustning och programvara ha nått de nivåer som det tagit 10 år att nå för 2G (GSM, TDMA, CDMA och PDC). Vi är redo för denna mycket snabba uppbyggnad av kapacitet för leverans och installation. Stark ställning på växande marknad inom fasta nät Det glädjer oss mycket att vår verksamhet inom fasta nät fortsatte att växa under Det finns två huvudskäl till detta. Dels har den ökande data- och Internettrafiken lett till att försäljningen av våra traditionella AXE-lösningar stigit brant. Detta har lett till att vi nu noterar ännu ett rekordår för AXE. Den andra förklaringen till framgångarna är ENGINE. Det är vår lösning för migrationen av kretskopplade smalbandiga nät till nästa generations flertjänstnät, baserade på ATM och paketkopplade IP-baserade teknologier som klarar data- och Internettrafik i höga hastigheter. Vi säkrade 35 procent av världsmarknaden inom detta område förra året. Ett viktigt kontrakt tecknades nyligen med World- Com, som valde Ericssons ENGINE-plattform för sina nya flertjänstnät. Kontraktet togs hem i skarp konkurrens med traditionella datakomleverantörer. Våra framgångar Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 5

8 Till aktieägarna är resultatet av våra tidigare goda kundrelationer och vårt tekniska kunnande på det här området. Ericsson levererade sina första paketväxlade produkter redan i början av 1980-talet, Eripax för fast och Mobitex för mobil datakommunikation. Vår första ATM-växel visades vid ISS-konferensen i Stockholm Den har vidareutvecklats framgångsrikt till vår kraftfulla AXD301-växel. Vår forskning och utveckling inom Internet och IP startade i början av 1990-talet och förstärktes av vår pärlbandsstrategi för förvärv av lämpliga datakom- och routerteknologier. Denna strategi fastställdes och genomfördes med början Den har visat sig bli mycket framgångsrik såväl från en produktstrategisk synpunkt som från ett ekonomiskt perspektiv. Den första viktigare investeringen gjordes i Juniper Networks Inc. i USA Under år 2000 avyttrade vi en del av vårt aktieägande i Juniper med en realisationsvinst på mer än 15 miljarder kronor. Vi har fortsatt och utökat vårt samarbete med Juniper, genom att under år 2000 etablera ett samverkansföretag för att utveckla och leverera högkapacitetsroutrar för Internet-trafik. Mer än 10 procents marknadsandel för mobiltelefoner Under år 2000 levererade Ericsson 43,3 miljoner mobiltelefoner. Det innebar en volymökning med 38 procent medan försäljningsvärdet ökade med 21 procent. Vi bibehöll en marknadsandel på mer än 10 procent av en världsmarknad som under året omfattade ungefär miljoner telefoner. Därmed är vi också fortsatt en av världens tre största leverantörer. Vi redovisar en förlust för Konsumentprodukter med mer än 24 miljarder kronor för hela året. Den största delan av förlusten avser omstruktureringskostnader på över 12 miljarder kronor. Dessa omstruktureringar beräknas medföra årliga besparingar i storleksordningen 15 miljarder från år Ytterligare 8-9 miljarder avser emellertid ett antal specifika, ogynnsamma omständigheter som låg utanför vår direkta kontroll. Två viktiga faktorer som båda hänger samman med komponentförsörjningen har bidragit till denna förlust. Först och främst utbröt en brand i en av våra nyckelleverantörers fabriker. Leverantören och vi förbrukade den absoluta merparten av produktionen från den kritiska tillverkningsprocess som påverkades och det fanns inte någon alternativ försörjningskanal omedelbart tillgänglig. Trots att vi fick högsta prioritet från leverantören, och trots att vi på rekordtid byggde upp en motsvarnade produktionslina i vår egen fabrik, lyckades vi inte undgå svåra efterverkningar. Ett annat, samtidigt problem var bristande kvalitet i leveranser från en annan viktig leverantör, vilket också medförde försäljningsstörningar och reparationskostnader. Totalt beräknar vi att ungefär 7 miljoner enheter påverkades. Eftersom volymer är avgörande, tappade vi i försäljning och marginaler, samtidigt som lagret ökade och våra kostnader steg, som en följd av outnyttjad kapacitet i vår produktion. En ytterligare ogynnsam omständighet för mobiltelefonverksamheten var utvecklingen av valutakurser under år En stark yen och dollar ökade våra inköpskostnader för komponenter, medan å andra sidan vår försäljning minskats av en försvagad Euro. De negativa valutaeffekterna uppgick till omkring 3 miljarder. Med vår stora kostnadsmassa i svenska kronor har även den starkare kronan i förhållande till Euron inneburit konkurrensnackdelar för oss jämfört med andra leverantörer med kostnader och produktion i Euro. Även bortsett från de ovan nämnda faktorerna var den underliggande lönsamheten för mobiltelefonerna otillfredsställande, med ett svagt produktprogram i lågpris-segmentet och överutbud på marknaden med åtföljande priskonkurrens under senare delen av året. Detta och problemen som orsakades av komponentförsörjningen nödvändiggjorde kraftfulla åtgärder. Beslutsamma omstruktureringsåtgärder vidtagna Vårt program Back-to-Profit som annonserades i juli 2000 i samband med vår rapport för andra kvartalet löper planenligt. Vi räknar med att division Konsumentprodukter ska vara lönsam igen under andra halvan av 2001, även om vi förutser en förlust för året totalt. Bland de åtgärder som vidtagits är att produktionen vid våra fabriker i Kumla, Sverige, och Lynchburg, USA, överförts till produktionsenheter med lägre kostnader, och att vår designenhet förstärkts, inklusive tillsättandet av en ny chef för industriell design. Samtidigt har vi fasat ut ett antal av våra produkter i syfte att renodla vår produktportfölj. Ett partnerskap har också etablerats med det taiwanesiska företaget Arima, som ska utveckla och tillverka 6 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

9 Till aktieägarna GSM-telefoner för lågprissegmentet. I januari 2001 tillkom ytterligare en sådan överenskommelse, med en annan taiwanesisk producent GVC. Utöver detta har vi i en överenskommelse med Flextronics, som skrevs under i januari 2001, uttryckt vår avsikt att överföra hela Ericssons produktion av mobiltelefoner till detta företag. Denna åtgärd förstärker vårt Back-to-Profit -program och gör det möjligt för oss att koncentrera vår egen verksamhet till forskning och utveckling, design, marknadsföring, varumärkesbyggande och försäljning. Vid slutet av 2001 kommer Konsumentprodukter att sysselsätta personer, att jämföra med en topp på anställda under år Den ekonomiska effekten av denna effektivisering kommer att få fullt genomslag från år 2002 och framåt. De åtgärder vi har vidtagit och den väg vi slagit in på understryker våra långsiktiga åtaganden mot våra kunder. Vi vet från tidigare teknologigenerationer att tillgången till telefoner av hög kvalitet kommer att vara avgörande när servicen startas i 3G-näten. Ericsson kommer att vara med och leverera sådana telefoner. De stora operatörernas beslut att övergå från existerande kretskopplade nät till flertjänstnät är den faktor som driver marknaden för fasta nät. Behovet av dessa nät ökar med antalet användare anslutna till såväl Internet via fast bredband som användare av Mobilt Internet. Detta behov kommer att öka avsevärt när 2,5G och 3G rullas ut i full skala. Dessa är de två viktigaste trenderna i vår bransch och de är båda i högsta grad gynnsamma för Ericsson. Vid slutet av år 2000 var vi den ledande leverantören inom båda dessa områden och vi avser att behålla den positionen. Våra investeringar och vår innovationsförmåga inom både mobil och fast kommunikation som vi berättar mer om i denna årsredovisning accelereras och finslipas nu. Vi gör detta för att ännu bättre tjäna våra kunder och för att säkra den långsiktiga lönsamheten för vårt företag. Genom att göra detta vill vi samtidigt försäkra oss om att våra aktieägares investeringar i Ericsson ska ge en utomordentligt god avkastning. Ledande på två fronter Vi är övertygade om att mobilkommunikationen kommer att fortsätta sin expansion, även om också vår bransch då och då påverkas av det allmänna affärsklimatet. Det ökande antalet abonnenter och en ännu större ökning av trafiken i de mobila näten kommer att generera fortsatt tillväxt. Både 2,5 och 3G gör ökad möjlighet att leverera tjänster för Mobilt Internet, något som ytterligare späder på trafiktillväxten och intäkterna. Lars Ramqvist, ordförande Kurt Hellström, VD och koncernchef Några ord från ordföranden När jag i juli 1999 ombads av styrelsen att återgå till koncernchefsrollen för en 18 månaders-period, hade jag varit företagets VD och koncernchef från maj 1990 till mars 1998 och därefter dess ordförande. Det har varit en händelserik men också framgångsrik period för företaget. Aktievärdet har ökat med 64 procent, att jämföra med generalindex som ökat med 25 procent. För hela den senaste tioårsperioden har värdet av Ericssons aktie ökat med mer än procent, mot 419 procent för generalindex. Vårt marknadsvärde har ökat 37 gånger under perioden, eller med mer än 800 miljarder kronor. Detta är den största ökningen någonsin av ett företags värde på Stockholmsbörsen. Jag är mycket nöjd och tacksam för att ha fått möjligheten att vara medlem av företagsledningen under denna period. Ericsson har blivit världsledande inom mobilsystem och etablerat sig på en stark position inom både Mobilt Internet och bredbands-internet. Samtidigt vill jag uttrycka mitt uppriktiga tack till Kurt Hellström och hans ledningsgrupp och till alla våra anställda, som tillsammans gjort detta möjligt och till Ericssons kunder över hela världen för deras förtroende för oss. Och, inte minst, till våra aktieägare för deras stöd och tillit till vårt företag. Styrelsens medlemmar välkomnar Kurt Hellström i hans nya roll som VD och koncernchef och önskar honom lycka till inför år 2001 och åren framöver. Lars Ramqvist Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 7

10 En dynamisk marknad Ericssons marknadsbedömning (01/2001): Vid årsskiftet 2001/2002 kommer det att vara mer vanligt att använda mobiltelefon än telefon i fasta nätet. År 2003 kommer mobilt Internet ha fler användare än fast Internet. Prognoser för mobiltelefonförsäljning 2000: miljoner telefoner 2001: miljoner telefoner Abonnentprognos: 2000: miljoner 2001: miljoner Mobilkommunikation Vi har sett en mycket stor tillväxt i antalet mobilabonnenter och i de trafiknivåer dessa genererar. Under år 2000 steg det totala antalet mobilanvändare i världen till 700 miljoner. Vi förväntar oss en fortsatt tillväxt med 30 procent under 2001 och fortsatta ökningar År 2002 tror vi att det kommer att finnas mer än 1 miljard mobilabonnenter i världen fler än antalet användare av telefoner i det fasta nätet. Marknadstillväxten för mobilkommunikationen drivs inte enbart av nya mobilabonnenter. Abonnenterna använder nu också i genomsnitt sina mobila tjänster oftare än tidigare. Detta ökade bruk av mobiltelefonen kommer att ytterligare accelerera när abonnenterna går över till 2,5G och 3G en övergång som kommer att ge operatörerna nya och värdefulla affärsmöjligheter. Mobilkommunikation några huvudfrågor Telekombranschen anses ibland överdriva den takt som nya teknologier kommer att slå igenom med. Därför diskuteras livligt hur attraktivt 3G kommer att vara för konsumenterna. Vi tror att de positiva bedömningarna i branschen är välgrundade och väntar en snabb tillväxt av 3G-abonnenter under åren 2002 och Det finns dock flera frågor som behöver lösas innan denna expansion kan ta fart. Först och främst måste alla konsumenter acceptera nya teknologier och tjänster. WAP har visat oss att en innovativ teknologi inte är någon garanti för snabb acceptans och kommersiella framgångar. Nu när allt fler robusta, lättanvända och nyttiga tjänster introduceras verkar WAP återhämta sig från sina inledande problem och bli alltmer populärt. Dess betydelse kommer att öka när abonnenterna börjar utnyttja de sofistikerade och personligt anpassade tjänster som kan erbjudas när GPRS och WCDMA-utrustning tillåter en ökad bandbredd. Två konkreta exempel stöder vår åsikt att det finns ett enormt behov av användarfokuserade datatjänster som bara väntar på att tillgodoses. Den enklaste och äldsta formen av Mobilt Internet SMS/Short Message Service noterade en fantastisk tillväxt under år 2000, då denna tjänst ökade från ungefär tre miljarder meddelanden per månad till 13 miljarder vid årets slut. Samtidigt växte i-mode i Japan med en takt av nya abonnenter per månad så att denna tjänst i slutet av 2000 hade 26 miljoner abonnenter. Konsumenter över hela världen är nu redo att acceptera en rad nya datatjänster WAP kommer, tillsammans med GPRS och 3G, att tillgodose detta behov. Mobilkommunikation kundkrav Leverantörer och operatörer måste lyckas med att få ut produkter och tjänster i marknaden. En hållbar och snabb tillväxt kräver att de ser till att de kan leverera vad som krävs i tid och att de kan öka sina intäkter snabbt. Vi arbetar nu med våra kunder för att hjälpa dem uppnå detta. Som du kan läsa på följande sidor, har Ericsson skapat en unik uppsättning kompetenser inom mobilkommunikation, alla i syfte att hjälpa operatörerna möta de utmaningar som de nu står inför. Genom vår globala skala och lokala kompetens; vår tekniska innovationsförmåga, vår kompetens inom Mobilt Internet, vårt ingenjörskunnande, våra satsningar på utveckling av nya mobiltelefoner och vår förmåga att bygga de allra mest komplicerade kommunikationsnät har vi blivit den ledande telekomleverantören. Det är genom vår styrka inom dessa kompetensområden som vi tillfredsställer våra kunders behov och expanderar vår egen verksamhet. Fasta nät marknadstillväxt År 2002 kommer det att finnas fler mobila abonnenter än abonnenter i fasta nät. Det innebär dock inte att marknaden för utrustning till de fasta näten slutar att växa. Tvärtom kommer de stora trafikvolymer som mobil data och röstkommunikation skapar att öka kraven på infrastrukturen i de fasta näten. Införandet av tjänster med allt högre bandbredd fortsätter att öka efterfrågan på kapacitet. Dessutom måste de fasta näten byggas ut för att klara den ökande Internet- och datatrafiken. Övergången till bredbandstjänster som ATM, IP och olika optiska system ökar den totala trafikvolymen. Att ha en snabb access med hög kapacitet innebär inte att folk spenderar kortare tid för att få mer information, de tillbringar istället längre tid på nätet för att tillfredsställa sina ökande informationsbehov. Fasta nät kundkrav För att klara en trafik som sker i allt fler olika former och den allmänt ökande trafikvolymen, måste operatörerna utveckla sin nätinfrastruktur. Den övergång 8 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

11 som krävs från kretskopplade digitala nät byggda för en enda sorts trafik till paketbaserade flertjänstnät som kan överföra många olika sorters trafik är lika mycket ett generationsskifte som övergången från 2G till 3G på mobilsidan. Flertjänstnätens förmåga att vidarebefordra paketkopplad trafik från mobila 2,5G- och 3G-nät understryker att de representerar en ny teknikgeneration för fasta nät. ENGINE, Ericssons lösning på operatörernas nya krav, är nu den världsledande lösningen för övergång från kretskopplade till paketbaserade nät. Som vår berättelse om ENGINE illustrerar (sidan 16), hjälper vår lösning operatörerna att vidareutveckla sina nät så att dessa blir klara att möta förändrade trafikmönster, samtidigt som ENGINE ger dem flexibiliteten att snabbt och effektivt utveckla näten vidare under kommande år. Eftersom kraven på kapacitet i de fasta näten förväntas öka mycket starkt, positionerar detta Ericsson i frontlinjen när det gäller utvecklingen på den fasta sidan. Operatörsmarknaden byter ansikte Stora operatörer försöker nu dominera marknaden genom att expandera sin verksamhet både på marknader där de redan är etablerade och på nya. Det sker antingen genom förvärv, sammanslagningar eller satsningar på nya nät. Denna internationella expansion drivs delvis av de stora multinationella företagens behov av global service. Den allmänna ökningen av den internationella trafiken i fasta och mobila nät är en annan viktig faktor. När tele-, data- och Internet-kommunikation smälter samman med digitala media bland annat TV medför det nya affärsmöjligheter i den redan förut mycket konkurrensutsatta telekomvärlden. Tjänsteleverantörer inom olika områden måste nu expandera sina affärer in i nya segment för att försvara sig mot ambitiösa operatörer. Ett resultat av denna ökade konkurrens är att operatörer alltmer fokuserar på sin egen kärnkompetens att attrahera nya kunder, marknadsföring, kundvård och fakturering samtidigt som de lägger ut övrig verksamhet till extern expertis. Detta är goda nyheter för oss. Vår förmåga att erbjuda totallösningar omfattande allt från att bygga nät till skapandet av tillämpningar och tjänster gör det möjligt för operatörerna att outsourca icke-kärnverksamhet till Ericsson. En fördel för dem med att förlita sig till en nyckelpartner för att exempelvis driva näten är att olika processer kan standardiseras, varhelst i världen operatören vill etablera sig. Den fortsatta konsolideringen av telekombranschen gör att vi kan vänta oss ett litet antal mycket stora operatörer omgivna av ett stort antal niche-spelare. Detta har viktiga återverkningar på Ericsson. Vi har arbetat för att säkerställa att våra kompetenser hela tiden vidareutvecklas för att klara de allt mer omfattande kraven från globala spelare. Genom att göra detta har vi etablerat oss bland de mest framgångsrika företagen på marknaden. En ny era av personanpassning De förändrade marknadsförhållandena kommer att påverka konsumenterna på många olika vis. Det som kanske är den mest påtagliga förändringen är tillkomsten av det vi kallar personanpassat Internet. Tack vare de nya teknologier och tjänster som vi beskriver här, kommer folk att få möjligheten att utnyttja ett brett utbud av Internet-tjänster närhelst de behöver dem och varhelst de för stunden råkar befinna sig. Mobila Internet-tjänster kommer att ge oss personliga portaler i fickformat med åtkomst till en rad av alltid tillgängliga realtidstjänster. Men mobilkommunikation via 2,5G- och 3G-nät kommer tillsammans med tredje generationens tjänster i de fasta näten också göra det möjligt för abonnenter att komma åt tjänster i det fasta bredbandiga Internet, via trådlösa portföljdatorer och andra apparater. Det kommer också att skapas en helt ny flora av apparater för trådlös access till det fasta nätets bredbandstjänster från digitala videokameror till en ny generation av personliga digitala assistenter, så kallade PDA. Det är en spännande utveckling som väntar oss alla vanligt folk, operatörer och oss inom Ericsson. Vi har spelat en avgörande roll i skapandet av den snabba och alltmer sammansmälta kommunikationsvärlden nu tänker vi stärka vår position än mer. Låt oss nu berätta om hur vi burit oss åt för att omvandla vår kunskap om denna spännande och utmanande marknad till inkomstbringande verksamhet. Vi ska också visa hur vi på många olika sätt är till nytta för våra kunder och skapar värde för våra aktieägare... Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 9

12 10 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

13 Lokal verksamhet i 140 länder Internationella operatörer blir snabbt alltmer globala. Vår lokala kännedom och kompetens hjälper dessa operatörer att utöka sin verksamhet regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på sidan 28. Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 11

14 12 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

15 Rätt teknologier på utsatt tid Vi leder utvecklingen av kommunikationsteknologi. Vi uppfinner, utvecklar och levererar produkter och tjänster som tillfredsställer våra kunders behov och vi gör det på utsatt tid. Läs mer på sidan 30. Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 13

16 14 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

17 Mobilt Internet skapar nya intäkter Med de senaste mobiltjänsterna kan man betala räkningar, spela spel och få aktuell lokal information varhelst man befinner sig. Vi har varit pionjärer i utvecklandet av den teknologi som gör allt detta möjligt och nu hjälper vi våra kunder att förvandla dessa innovationer till verkliga affärer. Läs mer på sidan 32. Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 15

18 16 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

19 En ny era för de fasta näten Operatörer över hela världen upplever en dramatisk ökning av trafiken i de fasta näten. En ökning de existerande näten inte klarar av. Lösningen är ENGINE Ericssonlösningen som inleder en ny era inom fast kommunikation. Läs mer på sidan 34. Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 17

20 18 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Ericsson ökar resultatet före skatt med mer än 300% och befäster sitt försprång inom mobilt Internet

Ericsson ökar resultatet före skatt med mer än 300% och befäster sitt försprång inom mobilt Internet Delårsrapport 1 januari-30 juni 2000, 2000-07-21 Ericsson ökar resultatet före skatt med mer än 300% och befäster sitt försprång inom mobilt Internet Orderingången ökade med 45 procent med Mobilsystem

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Ericsson höjer prognosen efter ett första kvartal 2000 med stark försäljningstillväxt och rekordstor orderingång

Ericsson höjer prognosen efter ett första kvartal 2000 med stark försäljningstillväxt och rekordstor orderingång Delårsrapport 1 januari-31 mars 2000, 28 april 2000 Ericsson höjer prognosen efter ett första kvartal 2000 med stark försäljningstillväxt och rekordstor orderingång Resultatet före skatt mer än fyrdubblades

Läs mer

Årsredovisning 2001 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2001 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2001 Verksamhetsöversikt Vad har ni gjort för att få Ericsson effektivare? Vad har ni gjort för att anpassa kostnaderna till den lägre försäljningen? Hur har marknaden reagerat på er nya

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Ericssons första kvartal i linje med reviderad prognos från 12 mars

Ericssons första kvartal i linje med reviderad prognos från 12 mars Bokslutskommuniké Första kvartalet 2001 20 april 2001 Ericssons första kvartal i linje med reviderad prognos från 12 mars Resultat före skatt 0,6 Mdr. Lägre tillväxt på telekommunikationsmarknaden. Faktureringen

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Ärade aktieägare och gäster!

Ärade aktieägare och gäster! Ärade aktieägare och gäster! Som inledning till stämman såg vi en kavalkad av produktskisser från en utställning om Electrolux designhistoria, som visades förra året på Forum för Form i Stockholm. Som

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 Page 1 of 11 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 1 986 (1 508) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 23 procent till 71 (92) MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om detta fick vi många kommentarer. Rapporteringen och kommentarerna

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Därför kommer Europolitan att bygga ett UMTS-nät med en mycket hög täckningsgrad och snabb utbyggnadstakt.

Därför kommer Europolitan att bygga ett UMTS-nät med en mycket hög täckningsgrad och snabb utbyggnadstakt. Ansökan om UMTS-tillstånd Sid 4 (122) Europolitans programförklaring 1. UMTS till alla En starkt bidragande orsak till Sveriges framgång inom IT och telekom är den breda användningen i samhället. Europolitan

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Studsvik årsstämma 22 april 2008

Studsvik årsstämma 22 april 2008 Studsvik årsstämma 22 april 2008 Verksamheter Avfallshantering Avveckling Driftoptimering Driftoptimering Engineering & Services Nya segment Sverige Storbritannien Tyskland USA Global Services Avfallshantering

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Ericsson ökar sitt försprång i 2G och 3G - växer snabbare än marknaden

Ericsson ökar sitt försprång i 2G och 3G - växer snabbare än marknaden Version 2, korrigering av EPS enligt US GAAP Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet 2000 26 januari 2001 Ericsson ökar sitt försprång i 2G och 3G - växer snabbare än marknaden Faktureringen ökade med 27% och

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

Intervju Ericsson Kumla

Intervju Ericsson Kumla Hösten 2004 Intervju Ericsson Kumla En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Chef Kumlafabriken Anders Bergstrand INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

NYA KUNDAVTAL OCH FORTSATTA INVESTERINGAR. Delårsrapport januari mars 2017 Publicerad 16 maj 2017

NYA KUNDAVTAL OCH FORTSATTA INVESTERINGAR. Delårsrapport januari mars 2017 Publicerad 16 maj 2017 NYA KUNDAVTAL OCH FORTSATTA INVESTERINGAR Delårsrapport januari mars 2017 Publicerad 16 maj 2017 INTEGRERAD I SEX MOBILTELEFONER Under första kvartalet lanserades sex mobiltelefoner med Precise BioMatch

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Marknadsuppdatering publicerad

Marknadsuppdatering publicerad Marknadsuppdatering publicerad 216-1-1 Marknadsdata som presenteras nedan är en sammanställning av tillgänglig extern data från Prismark mars, augusti och september 216, PROTEC MDC januari och juli 216

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Det här är Ericsson. Åsa Konnbjer Investor relations December 1, Borlänge

Det här är Ericsson. Åsa Konnbjer Investor relations December 1, Borlänge Det här är Ericsson Åsa Konnbjer Investor relations December 1, 2016 - Borlänge Ericsson I korthet NÄTVERK Skapar ett nätverk för miljoner olika behov IT Transformerar IT för skynda på affärsrörligheten

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

LTV 2015 i korthet. Innehåll

LTV 2015 i korthet. Innehåll LTV 2015 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 14 april 2015 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Ericsson rapporterar positivt kassaflöde och fortsatt försäljningstillväxt för Mobilsystem för andra kvartalet

Ericsson rapporterar positivt kassaflöde och fortsatt försäljningstillväxt för Mobilsystem för andra kvartalet Bokslutskommuniké Andra kvartalet 2001 2001-07-20 Ericsson rapporterar positivt kassaflöde och fortsatt försäljningstillväxt för Mobilsystem för andra kvartalet Faktureringen för system ökade 9%, främst

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN?

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? 2012 blev ytterligare ett tufft år inom Elektronikbranschen, då den hårda konkurrensen medförde ytterligare utslagningar och omstruktureringar inom olika handelsled.

Läs mer

Årsredovisning 2001 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2001 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2001 Verksamhetsöversikt Vad har ni gjort för att få Ericsson effektivare? Vad har ni gjort för att anpassa kostnaderna till den lägre försäljningen? Hur har marknaden reagerat på er nya

Läs mer

7 maj 2013. Årsstämma 2013 NYTT FOTO. Alf Göransson VD och koncernchef

7 maj 2013. Årsstämma 2013 NYTT FOTO. Alf Göransson VD och koncernchef 7 maj 2013 Årsstämma 2013 NYTT FOTO Alf Göransson VD och koncernchef 2012 var ett utmanande år. Efter vår omstrukturering och tekniksatsningarna står vi starkare inför framtiden. 2012 Ett år med besvärliga

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Årsstämman 2017 Kai Wärn, VD och koncernchef

Årsstämman 2017 Kai Wärn, VD och koncernchef Årsstämman 2017 Kai Wärn, VD och koncernchef Vi skapar större upplevelser Vi gör verklig skillnad för alla som skapar gröna ytor och urbana miljöer genom att vara ledande inom hållbara och användaranpassade

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29 Tredje kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-1-29 Sammanfattning av Q3 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 84 MSEK (1 95) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 1 procent -

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer