Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet"

Transkript

1 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

2 Ericssons Årsredovisning 2000 Detta dokument, Ericssons Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet, utgör tillsammans med dokumentet Ericssons Årsredovisning 2000 Finansiella Rapporter koncernens Årsredovisning för år Om något av dokumenten saknas kan det beställas från Ericsson, Koncerninformation, HF/LME/DI, Stockholm, tel Osäkerheter i framtiden Safe Harbor -uttalande i enlighet med den amerikanska Private Securities Litigation Reform Act of 1995 Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och faktiska utfall kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Förutom de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av bland annat sådana faktorer som produktefterfrågan, konjunktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, politiska risker i de länder i vilka Ericsson har verksamhet eller försäljning, leveransstörningar och följder av kundfinansiering. En sann bild av Ericsson Ibland uppfattas Ericsson som enbart en mobiltelefontillverkare. Vi är mycket mer än så. Vårt fokus och vår styrka finns inom infrastruktur för såväl mobila som fasta kommunikationsnät. Det är därför vi tillägnat omslaget på vår årsredovisning Ericssons viktigaste produktområde våra radiobasstationer. Dessa var år 2000 Sveriges viktigaste exportprodukt, med ett exportvärde som uppgick till 53 miljarder kronor. Det är mer än 10 procent av landets totala export. Ovan RBS Omslagsbilden visar produktionen av våra RBS 3000 radiobasstationer för WCDMA vid vår fabrik i Gävle.

3 Kommunikation för alla Allt vi gör är baserat på denna enkla idé. Vi utgår alltid från den kunskap vi skaffat oss om alla de sätt som människor vill eller behöver kommunicera med varandra på. Utifrån den insikten skapar vi nya och bättre sätt att åstadkomma den kommunikationen. Våra strävanden handlar inte bara om att leverera högklassiga produkter och tjänster. De omfattar allt från att vara pådrivande bakom nya standarder till att producera basstationer, lika väl som att utvecka tekniskt ledande mobiltelefoner eller tillämpningar för Mobilt Internet och bygga och driva hela telekommunikationsnät trådlösa såväl som fasta. Det här dokumentet förklarar vad vi menar. Här berättar vi om vad vi har åstadkommit och vart vi har nått. Vi visar också hur vi arbetar och ger en inblick i hur vi på många olika sätt positivt påverkar världen omkring oss. Genom dessa olika aktiviteter bygger vi en stark, spännande och värdefull verksamhet. Innehåll 2 Ekonomiska nyckeldata 3 Ericsson i korthet 4 Till aktieägarna: Säkrat ledarskap inom 3G 8 En dynamisk marknad Ericssons starka sidor 44 Vårt folk och vår kultur 46 Aktieinformation 47 Ericsson i världen 48 Ordlista Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 1

4 Ekonomiska nyckeldata Koncernens resultat Förändring (Miljarder SEK) i procent Orderingång Fakturering Resultat för skatter Nettoresultat Vinst per aktie, efter full utspädning (SEK) Utdelning (SEK) Kassaflöde före finansiella poster Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE, procent) Soliditet (procent) Antal anställda Resultat per affärssegment Orderingång Nätoperatörer Konsumentprodukter Företagslösningar Övriga verksamheter Avgår intern orderingång Totalt Fakturering Nätoperatörer Konsumentprodukter Företagslösningar Övriga verksamheter Avgår internförsäljning Totalt Rörelseresultat Nätoperatörer Konsumentprodukter Företagslösningar Övriga verksamheter Icke-allokerade kostnader Totalt Inkl. Realisationsvinst på Juniper-aktier Inkl. Omstruktureringskostnader Inkl. Icke-operationella poster Försäljning per marknadsområde Västeuropa Central- och Östeuropa, Mellanöstern & Afrika Nordamerika Latinamerika Asien och Oceanien Totalt Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

5 Ericsson i korthet Några av våra prestationer under år 2000: Vi tog ledningen inom Mobilt Internet Leverantör i22av 33 annonserade överenskommelser för 3G infrastruktur 50 procent av marknaden för GPRS med64 överenskommelser om leveranser Lanserade komplett produktportfölj för WCDMA och CDMA 2000-system Nya data- och nätprotokoll lanserade, inklusive IP v6 och VOICE OVER IP WCDMA PARTNERSKAP med MICROSOFT, IBM och WORLDCOM för utveckling av tjänster för Mobilt Internet Vi försvarade vår ledning inom 2G system: FLERA STORA KONTRAKT på utökningar eller nya nät, inklusive AT&T Wireless, Telcel, Pegaso och China Telecom Försäljningen av GSM-SYSTEM nådde rekordnivåer 40PROCENT av mobiltrafiken passerar genom Ericssonsystem Vi fortsätter att leda marknaden för migration av fasta nät: ENGINE tog35procents andel av marknaden för migration till bredband AVSEVÄRDA LEVERANSER av ENGINE till BT i Storbritannien ENGINE ACCESS RAMP, en plattform för bredbandig nätaccess, LANSERADES FRAMGÅNGSRIKT Vi etablerade en stark position för datacom och IP stamnät: PARTNERSKAP med Juniper Networks Inc. inom routers för Mobilt Internet GENOMBROTTSORDER från Telia International och China Telecom Vi fokuserade vår division Konsumentprodukter på att återfå lönsamhet: Klar ny strategi för KONSUMENTPRODUKTER fastlagd, genomförandet påbörjat SMARTPHONE R380, GPRS/Bluetooth-telefonen R520, ungdomsorienteradet20 och ett nytt headset för Bluetooth lanserades Finansiella mål En konkurrrenskraftig värdetillväxt för våra aktieägare är ett av Ericssons viktigaste övergripande mål. Våra långsiktiga mål, som etablerades 1999, förblir oförändrade. Vi avser att växa snabbare än marknaden som helhet, med en takt av minst 20 procent per år sett över en 5-årsperiod. För att nå detta mål kommer vi att förbättra positionerna inom både de operatörs- och konsumentinriktade delarna av vår verksamhet. Ericsson strävar efter att ha ett positivt kassaflöde före strategiska förvärv. En tillväxt på minst 20 procent med ett bibehållet positivt kassaflöde kräver en avkastning på sysselsatt kapital på mellan 20 och 25 procent för Ericsson som helhet. Vi måste därför vidmakthålla en rörelsemarginal på minst 10 procent och en kapitalomsättning på i medeltal två eller bättre. Avkastningskraven kan dock variera för olika delar av vår verksamhet. En lägre rörelsemarginal kan också motverkas av en högre kapitalomsättningshastighet. Ekonomiskt resultat för år 2000: För år 2000 uppnådde vi alla våra finansiella mål utom ett: Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 3

6 Säkrat ledarskap inom 3G År 2000 var ett år fullt av utmaningar. I ett alltmer hårdnande affärsklimat stärkte vi vår ledning som världens främsta leverantör av nätlösningar. Detta berodde främst på vår starka systemverksamhet, kombinerad med vår förmåga att säkra kontrakt för nästa generations teknologier, som flertjänstnät, 2,5G och 3G.Vi är glada över att kunna rapportera ett nytt rekordresultat för år 2000, trots problemen inom vår division Konsumentprodukter. Bakom detta ligger vår lyckade pärlbandsstrategi för investeringar och förvärv avseende datakomoch routerföretag och den därpå följande försäljningen av delar av vårt aktieinnehav i Juniper Networks Inc, USA. Vi vill också tacka för de insatser som gjorts av våra hängivna medarbetare. Vårt fina resultat hade inte uppnåtts utan deras framgångsrika arbete. År 2000 utökade vi våra resurser med nästan talangfulla nyanställda, främst inom våra expanderande forsknings- och utvecklingsprojekt för 3G. Lars Ramqvist (t.v.) Ordförande Kurt Hellström (t.h.) VD och Koncernchef 4 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

7 Till aktieägarna På aktiemarknaden drabbades IT- och telekomaktier av såväl en omvärdering tidigare under året som farhågor för att de höga licensavgifter som betalats av mobiloperatörerna på några nyckelmarknader skall få effekter på deras framtida investeringar. På denna oroliga marknad minskade Ericssonaktien i värde för första gången på 10 år, men den stod ändå emot kursnedgången bättre än genomsnittet. På den amerikanska NASDAQ-börsen den börs som mest påverkar vårt aktievärde föll telekomindex med 54 procent under år 2000, medan vårt värde minskade med 32 procent. Denna nedgång ökades på av kronans försvagning mot den amerikanska dollarn. På Stockholmsbörsen var nedgången för Ericsson 21 procent. 2G-system har stor betydelse Andra generationens mobilsystem (2G) fortsätter att vara en mycket stor och lönsam marknad för oss. Vi har ännu inte sett kulmen av den globala efterfrågan på 2G-system och -tjänster. Försäljningen inom detta område kommer att fortsätta att vara en mycket avsevärd del av Ericssons verksamhet i många år framöver. Vi har en mycket bred kundbas, kanske den största i branschen. De 10 största mobiloperatörerna, som tillsammans svarar för mer än 60 procent av marknaden, är alla Ericssonkunder. Med de flesta av dem samarbetar vi globalt och hjälper dem identifiera och utveckla nya marknader och tjänster. Därför är vår närvaro i 140 länder världen över en viktig tillgång, både för våra kunder och för oss. Obestridd ledare inom 3G Ericsson har valts som leverantör i 22 av de 33 överenskommelser om WCDMA 3G som officiellt tillkännagivits fram till årsslutet Vår framgång med att säkra order för nya teknologier har sin grund i tre viktiga styrkor hos Ericsson; vår breda och trogna kundbas; vårt tekniska ledarskap; och vår förmåga och starka engagemang för att leverera dessa system i stora volymer, över hela världen. Detta har stärkt vår position som världsledande inom 3G mobilsystem. Vi har därför mycket stora möjligheter att öka vår totala marknadsandel när nu utbyggnaden av 3G startar. Ericsson har också säkrat en ledarposition när det gäller den migration av GSM till paketdata, det vi kallar GSM eller 2,5G, som nu pågår världen över. De ledande mobiloperatörerna i Nord- och Latinamerika har nu beslutat att ta GSMvägen till 3G, och vi kommer som marknadsledande inom GSM att gynnas av detta. Som en följd av detta ökar vi nu våra investeringar i 2,5G och 3G både för att säkerställa att vi kan leva upp till våra åtaganden mot kunderna och för att utveckla ett brett utbud av kommersiella tjänster för de nya systemgenerationerna. Vi gör detta för att vi räknar med ökad konkurrens och ett tuffare affärsklimat den närmaste tiden. Naturligtvis studerar vi dessutom redan de teknologier och lösningar som ligger bortom 3G ibland kallade 4G samtidigt som vi fortsätter att utveckla 3G-standarden och dess möjligheter. Vi kommer att leverera 3G på utsatt tid Vår förmåga att leverera 3G är en av de viktigaste orsakerna till att så många kunder väljer Ericsson, och våra resurser är avsevärda. På den mycket konkurrensutsatta 3G-marknaden måste operatörer med nya och ofta mycket dyra licenser försäkra sig om snabb och säker utbyggnad av sina tjänster till abonnenterna. Dessa operatörer vänder sig till Ericsson, som är den leverantör som har störst leveranskapacitet. Vi räknar med att redan inom tre år kan volymerna för 3G-utrustning och programvara ha nått de nivåer som det tagit 10 år att nå för 2G (GSM, TDMA, CDMA och PDC). Vi är redo för denna mycket snabba uppbyggnad av kapacitet för leverans och installation. Stark ställning på växande marknad inom fasta nät Det glädjer oss mycket att vår verksamhet inom fasta nät fortsatte att växa under Det finns två huvudskäl till detta. Dels har den ökande data- och Internettrafiken lett till att försäljningen av våra traditionella AXE-lösningar stigit brant. Detta har lett till att vi nu noterar ännu ett rekordår för AXE. Den andra förklaringen till framgångarna är ENGINE. Det är vår lösning för migrationen av kretskopplade smalbandiga nät till nästa generations flertjänstnät, baserade på ATM och paketkopplade IP-baserade teknologier som klarar data- och Internettrafik i höga hastigheter. Vi säkrade 35 procent av världsmarknaden inom detta område förra året. Ett viktigt kontrakt tecknades nyligen med World- Com, som valde Ericssons ENGINE-plattform för sina nya flertjänstnät. Kontraktet togs hem i skarp konkurrens med traditionella datakomleverantörer. Våra framgångar Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 5

8 Till aktieägarna är resultatet av våra tidigare goda kundrelationer och vårt tekniska kunnande på det här området. Ericsson levererade sina första paketväxlade produkter redan i början av 1980-talet, Eripax för fast och Mobitex för mobil datakommunikation. Vår första ATM-växel visades vid ISS-konferensen i Stockholm Den har vidareutvecklats framgångsrikt till vår kraftfulla AXD301-växel. Vår forskning och utveckling inom Internet och IP startade i början av 1990-talet och förstärktes av vår pärlbandsstrategi för förvärv av lämpliga datakom- och routerteknologier. Denna strategi fastställdes och genomfördes med början Den har visat sig bli mycket framgångsrik såväl från en produktstrategisk synpunkt som från ett ekonomiskt perspektiv. Den första viktigare investeringen gjordes i Juniper Networks Inc. i USA Under år 2000 avyttrade vi en del av vårt aktieägande i Juniper med en realisationsvinst på mer än 15 miljarder kronor. Vi har fortsatt och utökat vårt samarbete med Juniper, genom att under år 2000 etablera ett samverkansföretag för att utveckla och leverera högkapacitetsroutrar för Internet-trafik. Mer än 10 procents marknadsandel för mobiltelefoner Under år 2000 levererade Ericsson 43,3 miljoner mobiltelefoner. Det innebar en volymökning med 38 procent medan försäljningsvärdet ökade med 21 procent. Vi bibehöll en marknadsandel på mer än 10 procent av en världsmarknad som under året omfattade ungefär miljoner telefoner. Därmed är vi också fortsatt en av världens tre största leverantörer. Vi redovisar en förlust för Konsumentprodukter med mer än 24 miljarder kronor för hela året. Den största delan av förlusten avser omstruktureringskostnader på över 12 miljarder kronor. Dessa omstruktureringar beräknas medföra årliga besparingar i storleksordningen 15 miljarder från år Ytterligare 8-9 miljarder avser emellertid ett antal specifika, ogynnsamma omständigheter som låg utanför vår direkta kontroll. Två viktiga faktorer som båda hänger samman med komponentförsörjningen har bidragit till denna förlust. Först och främst utbröt en brand i en av våra nyckelleverantörers fabriker. Leverantören och vi förbrukade den absoluta merparten av produktionen från den kritiska tillverkningsprocess som påverkades och det fanns inte någon alternativ försörjningskanal omedelbart tillgänglig. Trots att vi fick högsta prioritet från leverantören, och trots att vi på rekordtid byggde upp en motsvarnade produktionslina i vår egen fabrik, lyckades vi inte undgå svåra efterverkningar. Ett annat, samtidigt problem var bristande kvalitet i leveranser från en annan viktig leverantör, vilket också medförde försäljningsstörningar och reparationskostnader. Totalt beräknar vi att ungefär 7 miljoner enheter påverkades. Eftersom volymer är avgörande, tappade vi i försäljning och marginaler, samtidigt som lagret ökade och våra kostnader steg, som en följd av outnyttjad kapacitet i vår produktion. En ytterligare ogynnsam omständighet för mobiltelefonverksamheten var utvecklingen av valutakurser under år En stark yen och dollar ökade våra inköpskostnader för komponenter, medan å andra sidan vår försäljning minskats av en försvagad Euro. De negativa valutaeffekterna uppgick till omkring 3 miljarder. Med vår stora kostnadsmassa i svenska kronor har även den starkare kronan i förhållande till Euron inneburit konkurrensnackdelar för oss jämfört med andra leverantörer med kostnader och produktion i Euro. Även bortsett från de ovan nämnda faktorerna var den underliggande lönsamheten för mobiltelefonerna otillfredsställande, med ett svagt produktprogram i lågpris-segmentet och överutbud på marknaden med åtföljande priskonkurrens under senare delen av året. Detta och problemen som orsakades av komponentförsörjningen nödvändiggjorde kraftfulla åtgärder. Beslutsamma omstruktureringsåtgärder vidtagna Vårt program Back-to-Profit som annonserades i juli 2000 i samband med vår rapport för andra kvartalet löper planenligt. Vi räknar med att division Konsumentprodukter ska vara lönsam igen under andra halvan av 2001, även om vi förutser en förlust för året totalt. Bland de åtgärder som vidtagits är att produktionen vid våra fabriker i Kumla, Sverige, och Lynchburg, USA, överförts till produktionsenheter med lägre kostnader, och att vår designenhet förstärkts, inklusive tillsättandet av en ny chef för industriell design. Samtidigt har vi fasat ut ett antal av våra produkter i syfte att renodla vår produktportfölj. Ett partnerskap har också etablerats med det taiwanesiska företaget Arima, som ska utveckla och tillverka 6 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

9 Till aktieägarna GSM-telefoner för lågprissegmentet. I januari 2001 tillkom ytterligare en sådan överenskommelse, med en annan taiwanesisk producent GVC. Utöver detta har vi i en överenskommelse med Flextronics, som skrevs under i januari 2001, uttryckt vår avsikt att överföra hela Ericssons produktion av mobiltelefoner till detta företag. Denna åtgärd förstärker vårt Back-to-Profit -program och gör det möjligt för oss att koncentrera vår egen verksamhet till forskning och utveckling, design, marknadsföring, varumärkesbyggande och försäljning. Vid slutet av 2001 kommer Konsumentprodukter att sysselsätta personer, att jämföra med en topp på anställda under år Den ekonomiska effekten av denna effektivisering kommer att få fullt genomslag från år 2002 och framåt. De åtgärder vi har vidtagit och den väg vi slagit in på understryker våra långsiktiga åtaganden mot våra kunder. Vi vet från tidigare teknologigenerationer att tillgången till telefoner av hög kvalitet kommer att vara avgörande när servicen startas i 3G-näten. Ericsson kommer att vara med och leverera sådana telefoner. De stora operatörernas beslut att övergå från existerande kretskopplade nät till flertjänstnät är den faktor som driver marknaden för fasta nät. Behovet av dessa nät ökar med antalet användare anslutna till såväl Internet via fast bredband som användare av Mobilt Internet. Detta behov kommer att öka avsevärt när 2,5G och 3G rullas ut i full skala. Dessa är de två viktigaste trenderna i vår bransch och de är båda i högsta grad gynnsamma för Ericsson. Vid slutet av år 2000 var vi den ledande leverantören inom båda dessa områden och vi avser att behålla den positionen. Våra investeringar och vår innovationsförmåga inom både mobil och fast kommunikation som vi berättar mer om i denna årsredovisning accelereras och finslipas nu. Vi gör detta för att ännu bättre tjäna våra kunder och för att säkra den långsiktiga lönsamheten för vårt företag. Genom att göra detta vill vi samtidigt försäkra oss om att våra aktieägares investeringar i Ericsson ska ge en utomordentligt god avkastning. Ledande på två fronter Vi är övertygade om att mobilkommunikationen kommer att fortsätta sin expansion, även om också vår bransch då och då påverkas av det allmänna affärsklimatet. Det ökande antalet abonnenter och en ännu större ökning av trafiken i de mobila näten kommer att generera fortsatt tillväxt. Både 2,5 och 3G gör ökad möjlighet att leverera tjänster för Mobilt Internet, något som ytterligare späder på trafiktillväxten och intäkterna. Lars Ramqvist, ordförande Kurt Hellström, VD och koncernchef Några ord från ordföranden När jag i juli 1999 ombads av styrelsen att återgå till koncernchefsrollen för en 18 månaders-period, hade jag varit företagets VD och koncernchef från maj 1990 till mars 1998 och därefter dess ordförande. Det har varit en händelserik men också framgångsrik period för företaget. Aktievärdet har ökat med 64 procent, att jämföra med generalindex som ökat med 25 procent. För hela den senaste tioårsperioden har värdet av Ericssons aktie ökat med mer än procent, mot 419 procent för generalindex. Vårt marknadsvärde har ökat 37 gånger under perioden, eller med mer än 800 miljarder kronor. Detta är den största ökningen någonsin av ett företags värde på Stockholmsbörsen. Jag är mycket nöjd och tacksam för att ha fått möjligheten att vara medlem av företagsledningen under denna period. Ericsson har blivit världsledande inom mobilsystem och etablerat sig på en stark position inom både Mobilt Internet och bredbands-internet. Samtidigt vill jag uttrycka mitt uppriktiga tack till Kurt Hellström och hans ledningsgrupp och till alla våra anställda, som tillsammans gjort detta möjligt och till Ericssons kunder över hela världen för deras förtroende för oss. Och, inte minst, till våra aktieägare för deras stöd och tillit till vårt företag. Styrelsens medlemmar välkomnar Kurt Hellström i hans nya roll som VD och koncernchef och önskar honom lycka till inför år 2001 och åren framöver. Lars Ramqvist Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 7

10 En dynamisk marknad Ericssons marknadsbedömning (01/2001): Vid årsskiftet 2001/2002 kommer det att vara mer vanligt att använda mobiltelefon än telefon i fasta nätet. År 2003 kommer mobilt Internet ha fler användare än fast Internet. Prognoser för mobiltelefonförsäljning 2000: miljoner telefoner 2001: miljoner telefoner Abonnentprognos: 2000: miljoner 2001: miljoner Mobilkommunikation Vi har sett en mycket stor tillväxt i antalet mobilabonnenter och i de trafiknivåer dessa genererar. Under år 2000 steg det totala antalet mobilanvändare i världen till 700 miljoner. Vi förväntar oss en fortsatt tillväxt med 30 procent under 2001 och fortsatta ökningar År 2002 tror vi att det kommer att finnas mer än 1 miljard mobilabonnenter i världen fler än antalet användare av telefoner i det fasta nätet. Marknadstillväxten för mobilkommunikationen drivs inte enbart av nya mobilabonnenter. Abonnenterna använder nu också i genomsnitt sina mobila tjänster oftare än tidigare. Detta ökade bruk av mobiltelefonen kommer att ytterligare accelerera när abonnenterna går över till 2,5G och 3G en övergång som kommer att ge operatörerna nya och värdefulla affärsmöjligheter. Mobilkommunikation några huvudfrågor Telekombranschen anses ibland överdriva den takt som nya teknologier kommer att slå igenom med. Därför diskuteras livligt hur attraktivt 3G kommer att vara för konsumenterna. Vi tror att de positiva bedömningarna i branschen är välgrundade och väntar en snabb tillväxt av 3G-abonnenter under åren 2002 och Det finns dock flera frågor som behöver lösas innan denna expansion kan ta fart. Först och främst måste alla konsumenter acceptera nya teknologier och tjänster. WAP har visat oss att en innovativ teknologi inte är någon garanti för snabb acceptans och kommersiella framgångar. Nu när allt fler robusta, lättanvända och nyttiga tjänster introduceras verkar WAP återhämta sig från sina inledande problem och bli alltmer populärt. Dess betydelse kommer att öka när abonnenterna börjar utnyttja de sofistikerade och personligt anpassade tjänster som kan erbjudas när GPRS och WCDMA-utrustning tillåter en ökad bandbredd. Två konkreta exempel stöder vår åsikt att det finns ett enormt behov av användarfokuserade datatjänster som bara väntar på att tillgodoses. Den enklaste och äldsta formen av Mobilt Internet SMS/Short Message Service noterade en fantastisk tillväxt under år 2000, då denna tjänst ökade från ungefär tre miljarder meddelanden per månad till 13 miljarder vid årets slut. Samtidigt växte i-mode i Japan med en takt av nya abonnenter per månad så att denna tjänst i slutet av 2000 hade 26 miljoner abonnenter. Konsumenter över hela världen är nu redo att acceptera en rad nya datatjänster WAP kommer, tillsammans med GPRS och 3G, att tillgodose detta behov. Mobilkommunikation kundkrav Leverantörer och operatörer måste lyckas med att få ut produkter och tjänster i marknaden. En hållbar och snabb tillväxt kräver att de ser till att de kan leverera vad som krävs i tid och att de kan öka sina intäkter snabbt. Vi arbetar nu med våra kunder för att hjälpa dem uppnå detta. Som du kan läsa på följande sidor, har Ericsson skapat en unik uppsättning kompetenser inom mobilkommunikation, alla i syfte att hjälpa operatörerna möta de utmaningar som de nu står inför. Genom vår globala skala och lokala kompetens; vår tekniska innovationsförmåga, vår kompetens inom Mobilt Internet, vårt ingenjörskunnande, våra satsningar på utveckling av nya mobiltelefoner och vår förmåga att bygga de allra mest komplicerade kommunikationsnät har vi blivit den ledande telekomleverantören. Det är genom vår styrka inom dessa kompetensområden som vi tillfredsställer våra kunders behov och expanderar vår egen verksamhet. Fasta nät marknadstillväxt År 2002 kommer det att finnas fler mobila abonnenter än abonnenter i fasta nät. Det innebär dock inte att marknaden för utrustning till de fasta näten slutar att växa. Tvärtom kommer de stora trafikvolymer som mobil data och röstkommunikation skapar att öka kraven på infrastrukturen i de fasta näten. Införandet av tjänster med allt högre bandbredd fortsätter att öka efterfrågan på kapacitet. Dessutom måste de fasta näten byggas ut för att klara den ökande Internet- och datatrafiken. Övergången till bredbandstjänster som ATM, IP och olika optiska system ökar den totala trafikvolymen. Att ha en snabb access med hög kapacitet innebär inte att folk spenderar kortare tid för att få mer information, de tillbringar istället längre tid på nätet för att tillfredsställa sina ökande informationsbehov. Fasta nät kundkrav För att klara en trafik som sker i allt fler olika former och den allmänt ökande trafikvolymen, måste operatörerna utveckla sin nätinfrastruktur. Den övergång 8 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

11 som krävs från kretskopplade digitala nät byggda för en enda sorts trafik till paketbaserade flertjänstnät som kan överföra många olika sorters trafik är lika mycket ett generationsskifte som övergången från 2G till 3G på mobilsidan. Flertjänstnätens förmåga att vidarebefordra paketkopplad trafik från mobila 2,5G- och 3G-nät understryker att de representerar en ny teknikgeneration för fasta nät. ENGINE, Ericssons lösning på operatörernas nya krav, är nu den världsledande lösningen för övergång från kretskopplade till paketbaserade nät. Som vår berättelse om ENGINE illustrerar (sidan 16), hjälper vår lösning operatörerna att vidareutveckla sina nät så att dessa blir klara att möta förändrade trafikmönster, samtidigt som ENGINE ger dem flexibiliteten att snabbt och effektivt utveckla näten vidare under kommande år. Eftersom kraven på kapacitet i de fasta näten förväntas öka mycket starkt, positionerar detta Ericsson i frontlinjen när det gäller utvecklingen på den fasta sidan. Operatörsmarknaden byter ansikte Stora operatörer försöker nu dominera marknaden genom att expandera sin verksamhet både på marknader där de redan är etablerade och på nya. Det sker antingen genom förvärv, sammanslagningar eller satsningar på nya nät. Denna internationella expansion drivs delvis av de stora multinationella företagens behov av global service. Den allmänna ökningen av den internationella trafiken i fasta och mobila nät är en annan viktig faktor. När tele-, data- och Internet-kommunikation smälter samman med digitala media bland annat TV medför det nya affärsmöjligheter i den redan förut mycket konkurrensutsatta telekomvärlden. Tjänsteleverantörer inom olika områden måste nu expandera sina affärer in i nya segment för att försvara sig mot ambitiösa operatörer. Ett resultat av denna ökade konkurrens är att operatörer alltmer fokuserar på sin egen kärnkompetens att attrahera nya kunder, marknadsföring, kundvård och fakturering samtidigt som de lägger ut övrig verksamhet till extern expertis. Detta är goda nyheter för oss. Vår förmåga att erbjuda totallösningar omfattande allt från att bygga nät till skapandet av tillämpningar och tjänster gör det möjligt för operatörerna att outsourca icke-kärnverksamhet till Ericsson. En fördel för dem med att förlita sig till en nyckelpartner för att exempelvis driva näten är att olika processer kan standardiseras, varhelst i världen operatören vill etablera sig. Den fortsatta konsolideringen av telekombranschen gör att vi kan vänta oss ett litet antal mycket stora operatörer omgivna av ett stort antal niche-spelare. Detta har viktiga återverkningar på Ericsson. Vi har arbetat för att säkerställa att våra kompetenser hela tiden vidareutvecklas för att klara de allt mer omfattande kraven från globala spelare. Genom att göra detta har vi etablerat oss bland de mest framgångsrika företagen på marknaden. En ny era av personanpassning De förändrade marknadsförhållandena kommer att påverka konsumenterna på många olika vis. Det som kanske är den mest påtagliga förändringen är tillkomsten av det vi kallar personanpassat Internet. Tack vare de nya teknologier och tjänster som vi beskriver här, kommer folk att få möjligheten att utnyttja ett brett utbud av Internet-tjänster närhelst de behöver dem och varhelst de för stunden råkar befinna sig. Mobila Internet-tjänster kommer att ge oss personliga portaler i fickformat med åtkomst till en rad av alltid tillgängliga realtidstjänster. Men mobilkommunikation via 2,5G- och 3G-nät kommer tillsammans med tredje generationens tjänster i de fasta näten också göra det möjligt för abonnenter att komma åt tjänster i det fasta bredbandiga Internet, via trådlösa portföljdatorer och andra apparater. Det kommer också att skapas en helt ny flora av apparater för trådlös access till det fasta nätets bredbandstjänster från digitala videokameror till en ny generation av personliga digitala assistenter, så kallade PDA. Det är en spännande utveckling som väntar oss alla vanligt folk, operatörer och oss inom Ericsson. Vi har spelat en avgörande roll i skapandet av den snabba och alltmer sammansmälta kommunikationsvärlden nu tänker vi stärka vår position än mer. Låt oss nu berätta om hur vi burit oss åt för att omvandla vår kunskap om denna spännande och utmanande marknad till inkomstbringande verksamhet. Vi ska också visa hur vi på många olika sätt är till nytta för våra kunder och skapar värde för våra aktieägare... Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 9

12 10 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

13 Lokal verksamhet i 140 länder Internationella operatörer blir snabbt alltmer globala. Vår lokala kännedom och kompetens hjälper dessa operatörer att utöka sin verksamhet regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på sidan 28. Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 11

14 12 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

15 Rätt teknologier på utsatt tid Vi leder utvecklingen av kommunikationsteknologi. Vi uppfinner, utvecklar och levererar produkter och tjänster som tillfredsställer våra kunders behov och vi gör det på utsatt tid. Läs mer på sidan 30. Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 13

16 14 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

17 Mobilt Internet skapar nya intäkter Med de senaste mobiltjänsterna kan man betala räkningar, spela spel och få aktuell lokal information varhelst man befinner sig. Vi har varit pionjärer i utvecklandet av den teknologi som gör allt detta möjligt och nu hjälper vi våra kunder att förvandla dessa innovationer till verkliga affärer. Läs mer på sidan 32. Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 15

18 16 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

19 En ny era för de fasta näten Operatörer över hela världen upplever en dramatisk ökning av trafiken i de fasta näten. En ökning de existerande näten inte klarar av. Lösningen är ENGINE Ericssonlösningen som inleder en ny era inom fast kommunikation. Läs mer på sidan 34. Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 17

20 18 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Ericssons första kvartal i linje med reviderad prognos från 12 mars

Ericssons första kvartal i linje med reviderad prognos från 12 mars Bokslutskommuniké Första kvartalet 2001 20 april 2001 Ericssons första kvartal i linje med reviderad prognos från 12 mars Resultat före skatt 0,6 Mdr. Lägre tillväxt på telekommunikationsmarknaden. Faktureringen

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Årsredovisning 2001 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2001 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2001 Verksamhetsöversikt Vad har ni gjort för att få Ericsson effektivare? Vad har ni gjort för att anpassa kostnaderna till den lägre försäljningen? Hur har marknaden reagerat på er nya

Läs mer

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING

RATING KEYNOTE STREAMQ ÅRSREDOVISNING A+ RATING KEYNOTE STREAMQ Q B R I C K - T H E E U R O P E A N C H O I C E F O R G L O B A L S T R E A M I N G ÅRSREDOVISNING 20 0 8 Årsredovisning 2008 Bolaget skall utveckla teknologier för, samt produktion

Läs mer

Tilgin - Redeye. Ola Berglund. Stockholm: 2008-11-05. VD Tilgin AB Tel. +46 8 572 386 03 ola.berglund@tilgin.com

Tilgin - Redeye. Ola Berglund. Stockholm: 2008-11-05. VD Tilgin AB Tel. +46 8 572 386 03 ola.berglund@tilgin.com Tilgin - Redeye Stockholm: 2008-11-05 Ola Berglund VD Tilgin AB Tel. +46 8 572 386 03 ola.berglund@tilgin.com Hjälpa operatörer att erbjuda nästa generation av bredbandstjänster till massmarknaden 3 Det

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

att förstå sina kunders möjligheter och behov och att tillhandahålla kommunikationslösningar bättre än någon av sina konkurrenter.

att förstå sina kunders möjligheter och behov och att tillhandahålla kommunikationslösningar bättre än någon av sina konkurrenter. 2 ERICSSON I KORTHET 1999 TREDJE GENERATIONENS MOBILSYSTEM : I november etablerade itu wcdma som standard för 3g, med benämningen imt2000 Direct Spread. Beslutet välkomnas av Ericsson, som nu kan erbjuda

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Intervju Ericsson Kumla

Intervju Ericsson Kumla Hösten 2004 Intervju Ericsson Kumla En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Chef Kumlafabriken Anders Bergstrand INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

A. Sammanfattning HI3G Access AB

A. Sammanfattning HI3G Access AB A. Sammanfattning HI3G Access AB HI3G Access AB ( HI3G ) ansöker härmed om tillstånd att tillhandahålla nätkapacitet för mobila teletjänster enligt UMTS/IMT 2000-standard. Det tillstånd som HI3G söker

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Analytiker: Ludvig Almgren Roy Ahl. Tre olika segment

Analytiker: Ludvig Almgren Roy Ahl. Tre olika segment 2013-02-06 Ericsson AB är en världsledande leverantör av telekomutrustning och tjänster till mobilnäts- och fastnätsoperatörer. Mer än 1 000 nätverk i över 180 länder använder företagets nätverk samt mer

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 Wireless Independent Provider WIP AB (Publ). WIP erbjuder mobila och webbaserade datatjänster och produkter för transaktionsintensiva företag, inom bank och finans, logistik och

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Ante Baric Försäljningsdirektör Tobias Blom Key Account Manager Stadsnät TeliaSonera Operator Next 1 Innehåll Svensk fibermarknad

Läs mer

LTV 2015 i korthet. Innehåll

LTV 2015 i korthet. Innehåll LTV 2015 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 14 april 2015 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN?

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? 2012 blev ytterligare ett tufft år inom Elektronikbranschen, då den hårda konkurrensen medförde ytterligare utslagningar och omstruktureringar inom olika handelsled.

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om detta fick vi många kommentarer. Rapporteringen och kommentarerna

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-).

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-). Cygate designs, develops, installs and maintains Internet Communication Solutions for Voice, Data and Video for wireless and fixed. The solutions are based on both Cygate products and integrated solutions

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Introduktion Broadwaves erbjudande till den svenska marknaden

Introduktion Broadwaves erbjudande till den svenska marknaden A. /Sammanfattning Broadwave konsortiet ansöker till Post- Och Telestyrelsen om en nationell UMTS/IMT-2000, UTRA FDD/TDD licens i Sverige, där konsortiet också önskar erbjuda GSM/GPRS tjänster. Sekundärt

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

AKTIEANALYS Februari 2013

AKTIEANALYS Februari 2013 AKTIEANALYS Februari 2013 Nokia Hur ljus är framtiden? En rapport av: Henrik Bergkvist Finlands stolthet Nokia, en gång världsledare på mobiltelefoner, tills Apple klev in på marknaden med sin iphone som

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date 2014 var effektiviseringarnas år 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET 2012 2013

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer