Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet"

Transkript

1 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

2 Ericssons Årsredovisning 2000 Detta dokument, Ericssons Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet, utgör tillsammans med dokumentet Ericssons Årsredovisning 2000 Finansiella Rapporter koncernens Årsredovisning för år Om något av dokumenten saknas kan det beställas från Ericsson, Koncerninformation, HF/LME/DI, Stockholm, tel Osäkerheter i framtiden Safe Harbor -uttalande i enlighet med den amerikanska Private Securities Litigation Reform Act of 1995 Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och faktiska utfall kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Förutom de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av bland annat sådana faktorer som produktefterfrågan, konjunktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, politiska risker i de länder i vilka Ericsson har verksamhet eller försäljning, leveransstörningar och följder av kundfinansiering. En sann bild av Ericsson Ibland uppfattas Ericsson som enbart en mobiltelefontillverkare. Vi är mycket mer än så. Vårt fokus och vår styrka finns inom infrastruktur för såväl mobila som fasta kommunikationsnät. Det är därför vi tillägnat omslaget på vår årsredovisning Ericssons viktigaste produktområde våra radiobasstationer. Dessa var år 2000 Sveriges viktigaste exportprodukt, med ett exportvärde som uppgick till 53 miljarder kronor. Det är mer än 10 procent av landets totala export. Ovan RBS Omslagsbilden visar produktionen av våra RBS 3000 radiobasstationer för WCDMA vid vår fabrik i Gävle.

3 Kommunikation för alla Allt vi gör är baserat på denna enkla idé. Vi utgår alltid från den kunskap vi skaffat oss om alla de sätt som människor vill eller behöver kommunicera med varandra på. Utifrån den insikten skapar vi nya och bättre sätt att åstadkomma den kommunikationen. Våra strävanden handlar inte bara om att leverera högklassiga produkter och tjänster. De omfattar allt från att vara pådrivande bakom nya standarder till att producera basstationer, lika väl som att utvecka tekniskt ledande mobiltelefoner eller tillämpningar för Mobilt Internet och bygga och driva hela telekommunikationsnät trådlösa såväl som fasta. Det här dokumentet förklarar vad vi menar. Här berättar vi om vad vi har åstadkommit och vart vi har nått. Vi visar också hur vi arbetar och ger en inblick i hur vi på många olika sätt positivt påverkar världen omkring oss. Genom dessa olika aktiviteter bygger vi en stark, spännande och värdefull verksamhet. Innehåll 2 Ekonomiska nyckeldata 3 Ericsson i korthet 4 Till aktieägarna: Säkrat ledarskap inom 3G 8 En dynamisk marknad Ericssons starka sidor 44 Vårt folk och vår kultur 46 Aktieinformation 47 Ericsson i världen 48 Ordlista Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 1

4 Ekonomiska nyckeldata Koncernens resultat Förändring (Miljarder SEK) i procent Orderingång Fakturering Resultat för skatter Nettoresultat Vinst per aktie, efter full utspädning (SEK) Utdelning (SEK) Kassaflöde före finansiella poster Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE, procent) Soliditet (procent) Antal anställda Resultat per affärssegment Orderingång Nätoperatörer Konsumentprodukter Företagslösningar Övriga verksamheter Avgår intern orderingång Totalt Fakturering Nätoperatörer Konsumentprodukter Företagslösningar Övriga verksamheter Avgår internförsäljning Totalt Rörelseresultat Nätoperatörer Konsumentprodukter Företagslösningar Övriga verksamheter Icke-allokerade kostnader Totalt Inkl. Realisationsvinst på Juniper-aktier Inkl. Omstruktureringskostnader Inkl. Icke-operationella poster Försäljning per marknadsområde Västeuropa Central- och Östeuropa, Mellanöstern & Afrika Nordamerika Latinamerika Asien och Oceanien Totalt Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

5 Ericsson i korthet Några av våra prestationer under år 2000: Vi tog ledningen inom Mobilt Internet Leverantör i22av 33 annonserade överenskommelser för 3G infrastruktur 50 procent av marknaden för GPRS med64 överenskommelser om leveranser Lanserade komplett produktportfölj för WCDMA och CDMA 2000-system Nya data- och nätprotokoll lanserade, inklusive IP v6 och VOICE OVER IP WCDMA PARTNERSKAP med MICROSOFT, IBM och WORLDCOM för utveckling av tjänster för Mobilt Internet Vi försvarade vår ledning inom 2G system: FLERA STORA KONTRAKT på utökningar eller nya nät, inklusive AT&T Wireless, Telcel, Pegaso och China Telecom Försäljningen av GSM-SYSTEM nådde rekordnivåer 40PROCENT av mobiltrafiken passerar genom Ericssonsystem Vi fortsätter att leda marknaden för migration av fasta nät: ENGINE tog35procents andel av marknaden för migration till bredband AVSEVÄRDA LEVERANSER av ENGINE till BT i Storbritannien ENGINE ACCESS RAMP, en plattform för bredbandig nätaccess, LANSERADES FRAMGÅNGSRIKT Vi etablerade en stark position för datacom och IP stamnät: PARTNERSKAP med Juniper Networks Inc. inom routers för Mobilt Internet GENOMBROTTSORDER från Telia International och China Telecom Vi fokuserade vår division Konsumentprodukter på att återfå lönsamhet: Klar ny strategi för KONSUMENTPRODUKTER fastlagd, genomförandet påbörjat SMARTPHONE R380, GPRS/Bluetooth-telefonen R520, ungdomsorienteradet20 och ett nytt headset för Bluetooth lanserades Finansiella mål En konkurrrenskraftig värdetillväxt för våra aktieägare är ett av Ericssons viktigaste övergripande mål. Våra långsiktiga mål, som etablerades 1999, förblir oförändrade. Vi avser att växa snabbare än marknaden som helhet, med en takt av minst 20 procent per år sett över en 5-årsperiod. För att nå detta mål kommer vi att förbättra positionerna inom både de operatörs- och konsumentinriktade delarna av vår verksamhet. Ericsson strävar efter att ha ett positivt kassaflöde före strategiska förvärv. En tillväxt på minst 20 procent med ett bibehållet positivt kassaflöde kräver en avkastning på sysselsatt kapital på mellan 20 och 25 procent för Ericsson som helhet. Vi måste därför vidmakthålla en rörelsemarginal på minst 10 procent och en kapitalomsättning på i medeltal två eller bättre. Avkastningskraven kan dock variera för olika delar av vår verksamhet. En lägre rörelsemarginal kan också motverkas av en högre kapitalomsättningshastighet. Ekonomiskt resultat för år 2000: För år 2000 uppnådde vi alla våra finansiella mål utom ett: Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 3

6 Säkrat ledarskap inom 3G År 2000 var ett år fullt av utmaningar. I ett alltmer hårdnande affärsklimat stärkte vi vår ledning som världens främsta leverantör av nätlösningar. Detta berodde främst på vår starka systemverksamhet, kombinerad med vår förmåga att säkra kontrakt för nästa generations teknologier, som flertjänstnät, 2,5G och 3G.Vi är glada över att kunna rapportera ett nytt rekordresultat för år 2000, trots problemen inom vår division Konsumentprodukter. Bakom detta ligger vår lyckade pärlbandsstrategi för investeringar och förvärv avseende datakomoch routerföretag och den därpå följande försäljningen av delar av vårt aktieinnehav i Juniper Networks Inc, USA. Vi vill också tacka för de insatser som gjorts av våra hängivna medarbetare. Vårt fina resultat hade inte uppnåtts utan deras framgångsrika arbete. År 2000 utökade vi våra resurser med nästan talangfulla nyanställda, främst inom våra expanderande forsknings- och utvecklingsprojekt för 3G. Lars Ramqvist (t.v.) Ordförande Kurt Hellström (t.h.) VD och Koncernchef 4 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

7 Till aktieägarna På aktiemarknaden drabbades IT- och telekomaktier av såväl en omvärdering tidigare under året som farhågor för att de höga licensavgifter som betalats av mobiloperatörerna på några nyckelmarknader skall få effekter på deras framtida investeringar. På denna oroliga marknad minskade Ericssonaktien i värde för första gången på 10 år, men den stod ändå emot kursnedgången bättre än genomsnittet. På den amerikanska NASDAQ-börsen den börs som mest påverkar vårt aktievärde föll telekomindex med 54 procent under år 2000, medan vårt värde minskade med 32 procent. Denna nedgång ökades på av kronans försvagning mot den amerikanska dollarn. På Stockholmsbörsen var nedgången för Ericsson 21 procent. 2G-system har stor betydelse Andra generationens mobilsystem (2G) fortsätter att vara en mycket stor och lönsam marknad för oss. Vi har ännu inte sett kulmen av den globala efterfrågan på 2G-system och -tjänster. Försäljningen inom detta område kommer att fortsätta att vara en mycket avsevärd del av Ericssons verksamhet i många år framöver. Vi har en mycket bred kundbas, kanske den största i branschen. De 10 största mobiloperatörerna, som tillsammans svarar för mer än 60 procent av marknaden, är alla Ericssonkunder. Med de flesta av dem samarbetar vi globalt och hjälper dem identifiera och utveckla nya marknader och tjänster. Därför är vår närvaro i 140 länder världen över en viktig tillgång, både för våra kunder och för oss. Obestridd ledare inom 3G Ericsson har valts som leverantör i 22 av de 33 överenskommelser om WCDMA 3G som officiellt tillkännagivits fram till årsslutet Vår framgång med att säkra order för nya teknologier har sin grund i tre viktiga styrkor hos Ericsson; vår breda och trogna kundbas; vårt tekniska ledarskap; och vår förmåga och starka engagemang för att leverera dessa system i stora volymer, över hela världen. Detta har stärkt vår position som världsledande inom 3G mobilsystem. Vi har därför mycket stora möjligheter att öka vår totala marknadsandel när nu utbyggnaden av 3G startar. Ericsson har också säkrat en ledarposition när det gäller den migration av GSM till paketdata, det vi kallar GSM eller 2,5G, som nu pågår världen över. De ledande mobiloperatörerna i Nord- och Latinamerika har nu beslutat att ta GSMvägen till 3G, och vi kommer som marknadsledande inom GSM att gynnas av detta. Som en följd av detta ökar vi nu våra investeringar i 2,5G och 3G både för att säkerställa att vi kan leva upp till våra åtaganden mot kunderna och för att utveckla ett brett utbud av kommersiella tjänster för de nya systemgenerationerna. Vi gör detta för att vi räknar med ökad konkurrens och ett tuffare affärsklimat den närmaste tiden. Naturligtvis studerar vi dessutom redan de teknologier och lösningar som ligger bortom 3G ibland kallade 4G samtidigt som vi fortsätter att utveckla 3G-standarden och dess möjligheter. Vi kommer att leverera 3G på utsatt tid Vår förmåga att leverera 3G är en av de viktigaste orsakerna till att så många kunder väljer Ericsson, och våra resurser är avsevärda. På den mycket konkurrensutsatta 3G-marknaden måste operatörer med nya och ofta mycket dyra licenser försäkra sig om snabb och säker utbyggnad av sina tjänster till abonnenterna. Dessa operatörer vänder sig till Ericsson, som är den leverantör som har störst leveranskapacitet. Vi räknar med att redan inom tre år kan volymerna för 3G-utrustning och programvara ha nått de nivåer som det tagit 10 år att nå för 2G (GSM, TDMA, CDMA och PDC). Vi är redo för denna mycket snabba uppbyggnad av kapacitet för leverans och installation. Stark ställning på växande marknad inom fasta nät Det glädjer oss mycket att vår verksamhet inom fasta nät fortsatte att växa under Det finns två huvudskäl till detta. Dels har den ökande data- och Internettrafiken lett till att försäljningen av våra traditionella AXE-lösningar stigit brant. Detta har lett till att vi nu noterar ännu ett rekordår för AXE. Den andra förklaringen till framgångarna är ENGINE. Det är vår lösning för migrationen av kretskopplade smalbandiga nät till nästa generations flertjänstnät, baserade på ATM och paketkopplade IP-baserade teknologier som klarar data- och Internettrafik i höga hastigheter. Vi säkrade 35 procent av världsmarknaden inom detta område förra året. Ett viktigt kontrakt tecknades nyligen med World- Com, som valde Ericssons ENGINE-plattform för sina nya flertjänstnät. Kontraktet togs hem i skarp konkurrens med traditionella datakomleverantörer. Våra framgångar Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 5

8 Till aktieägarna är resultatet av våra tidigare goda kundrelationer och vårt tekniska kunnande på det här området. Ericsson levererade sina första paketväxlade produkter redan i början av 1980-talet, Eripax för fast och Mobitex för mobil datakommunikation. Vår första ATM-växel visades vid ISS-konferensen i Stockholm Den har vidareutvecklats framgångsrikt till vår kraftfulla AXD301-växel. Vår forskning och utveckling inom Internet och IP startade i början av 1990-talet och förstärktes av vår pärlbandsstrategi för förvärv av lämpliga datakom- och routerteknologier. Denna strategi fastställdes och genomfördes med början Den har visat sig bli mycket framgångsrik såväl från en produktstrategisk synpunkt som från ett ekonomiskt perspektiv. Den första viktigare investeringen gjordes i Juniper Networks Inc. i USA Under år 2000 avyttrade vi en del av vårt aktieägande i Juniper med en realisationsvinst på mer än 15 miljarder kronor. Vi har fortsatt och utökat vårt samarbete med Juniper, genom att under år 2000 etablera ett samverkansföretag för att utveckla och leverera högkapacitetsroutrar för Internet-trafik. Mer än 10 procents marknadsandel för mobiltelefoner Under år 2000 levererade Ericsson 43,3 miljoner mobiltelefoner. Det innebar en volymökning med 38 procent medan försäljningsvärdet ökade med 21 procent. Vi bibehöll en marknadsandel på mer än 10 procent av en världsmarknad som under året omfattade ungefär miljoner telefoner. Därmed är vi också fortsatt en av världens tre största leverantörer. Vi redovisar en förlust för Konsumentprodukter med mer än 24 miljarder kronor för hela året. Den största delan av förlusten avser omstruktureringskostnader på över 12 miljarder kronor. Dessa omstruktureringar beräknas medföra årliga besparingar i storleksordningen 15 miljarder från år Ytterligare 8-9 miljarder avser emellertid ett antal specifika, ogynnsamma omständigheter som låg utanför vår direkta kontroll. Två viktiga faktorer som båda hänger samman med komponentförsörjningen har bidragit till denna förlust. Först och främst utbröt en brand i en av våra nyckelleverantörers fabriker. Leverantören och vi förbrukade den absoluta merparten av produktionen från den kritiska tillverkningsprocess som påverkades och det fanns inte någon alternativ försörjningskanal omedelbart tillgänglig. Trots att vi fick högsta prioritet från leverantören, och trots att vi på rekordtid byggde upp en motsvarnade produktionslina i vår egen fabrik, lyckades vi inte undgå svåra efterverkningar. Ett annat, samtidigt problem var bristande kvalitet i leveranser från en annan viktig leverantör, vilket också medförde försäljningsstörningar och reparationskostnader. Totalt beräknar vi att ungefär 7 miljoner enheter påverkades. Eftersom volymer är avgörande, tappade vi i försäljning och marginaler, samtidigt som lagret ökade och våra kostnader steg, som en följd av outnyttjad kapacitet i vår produktion. En ytterligare ogynnsam omständighet för mobiltelefonverksamheten var utvecklingen av valutakurser under år En stark yen och dollar ökade våra inköpskostnader för komponenter, medan å andra sidan vår försäljning minskats av en försvagad Euro. De negativa valutaeffekterna uppgick till omkring 3 miljarder. Med vår stora kostnadsmassa i svenska kronor har även den starkare kronan i förhållande till Euron inneburit konkurrensnackdelar för oss jämfört med andra leverantörer med kostnader och produktion i Euro. Även bortsett från de ovan nämnda faktorerna var den underliggande lönsamheten för mobiltelefonerna otillfredsställande, med ett svagt produktprogram i lågpris-segmentet och överutbud på marknaden med åtföljande priskonkurrens under senare delen av året. Detta och problemen som orsakades av komponentförsörjningen nödvändiggjorde kraftfulla åtgärder. Beslutsamma omstruktureringsåtgärder vidtagna Vårt program Back-to-Profit som annonserades i juli 2000 i samband med vår rapport för andra kvartalet löper planenligt. Vi räknar med att division Konsumentprodukter ska vara lönsam igen under andra halvan av 2001, även om vi förutser en förlust för året totalt. Bland de åtgärder som vidtagits är att produktionen vid våra fabriker i Kumla, Sverige, och Lynchburg, USA, överförts till produktionsenheter med lägre kostnader, och att vår designenhet förstärkts, inklusive tillsättandet av en ny chef för industriell design. Samtidigt har vi fasat ut ett antal av våra produkter i syfte att renodla vår produktportfölj. Ett partnerskap har också etablerats med det taiwanesiska företaget Arima, som ska utveckla och tillverka 6 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

9 Till aktieägarna GSM-telefoner för lågprissegmentet. I januari 2001 tillkom ytterligare en sådan överenskommelse, med en annan taiwanesisk producent GVC. Utöver detta har vi i en överenskommelse med Flextronics, som skrevs under i januari 2001, uttryckt vår avsikt att överföra hela Ericssons produktion av mobiltelefoner till detta företag. Denna åtgärd förstärker vårt Back-to-Profit -program och gör det möjligt för oss att koncentrera vår egen verksamhet till forskning och utveckling, design, marknadsföring, varumärkesbyggande och försäljning. Vid slutet av 2001 kommer Konsumentprodukter att sysselsätta personer, att jämföra med en topp på anställda under år Den ekonomiska effekten av denna effektivisering kommer att få fullt genomslag från år 2002 och framåt. De åtgärder vi har vidtagit och den väg vi slagit in på understryker våra långsiktiga åtaganden mot våra kunder. Vi vet från tidigare teknologigenerationer att tillgången till telefoner av hög kvalitet kommer att vara avgörande när servicen startas i 3G-näten. Ericsson kommer att vara med och leverera sådana telefoner. De stora operatörernas beslut att övergå från existerande kretskopplade nät till flertjänstnät är den faktor som driver marknaden för fasta nät. Behovet av dessa nät ökar med antalet användare anslutna till såväl Internet via fast bredband som användare av Mobilt Internet. Detta behov kommer att öka avsevärt när 2,5G och 3G rullas ut i full skala. Dessa är de två viktigaste trenderna i vår bransch och de är båda i högsta grad gynnsamma för Ericsson. Vid slutet av år 2000 var vi den ledande leverantören inom båda dessa områden och vi avser att behålla den positionen. Våra investeringar och vår innovationsförmåga inom både mobil och fast kommunikation som vi berättar mer om i denna årsredovisning accelereras och finslipas nu. Vi gör detta för att ännu bättre tjäna våra kunder och för att säkra den långsiktiga lönsamheten för vårt företag. Genom att göra detta vill vi samtidigt försäkra oss om att våra aktieägares investeringar i Ericsson ska ge en utomordentligt god avkastning. Ledande på två fronter Vi är övertygade om att mobilkommunikationen kommer att fortsätta sin expansion, även om också vår bransch då och då påverkas av det allmänna affärsklimatet. Det ökande antalet abonnenter och en ännu större ökning av trafiken i de mobila näten kommer att generera fortsatt tillväxt. Både 2,5 och 3G gör ökad möjlighet att leverera tjänster för Mobilt Internet, något som ytterligare späder på trafiktillväxten och intäkterna. Lars Ramqvist, ordförande Kurt Hellström, VD och koncernchef Några ord från ordföranden När jag i juli 1999 ombads av styrelsen att återgå till koncernchefsrollen för en 18 månaders-period, hade jag varit företagets VD och koncernchef från maj 1990 till mars 1998 och därefter dess ordförande. Det har varit en händelserik men också framgångsrik period för företaget. Aktievärdet har ökat med 64 procent, att jämföra med generalindex som ökat med 25 procent. För hela den senaste tioårsperioden har värdet av Ericssons aktie ökat med mer än procent, mot 419 procent för generalindex. Vårt marknadsvärde har ökat 37 gånger under perioden, eller med mer än 800 miljarder kronor. Detta är den största ökningen någonsin av ett företags värde på Stockholmsbörsen. Jag är mycket nöjd och tacksam för att ha fått möjligheten att vara medlem av företagsledningen under denna period. Ericsson har blivit världsledande inom mobilsystem och etablerat sig på en stark position inom både Mobilt Internet och bredbands-internet. Samtidigt vill jag uttrycka mitt uppriktiga tack till Kurt Hellström och hans ledningsgrupp och till alla våra anställda, som tillsammans gjort detta möjligt och till Ericssons kunder över hela världen för deras förtroende för oss. Och, inte minst, till våra aktieägare för deras stöd och tillit till vårt företag. Styrelsens medlemmar välkomnar Kurt Hellström i hans nya roll som VD och koncernchef och önskar honom lycka till inför år 2001 och åren framöver. Lars Ramqvist Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 7

10 En dynamisk marknad Ericssons marknadsbedömning (01/2001): Vid årsskiftet 2001/2002 kommer det att vara mer vanligt att använda mobiltelefon än telefon i fasta nätet. År 2003 kommer mobilt Internet ha fler användare än fast Internet. Prognoser för mobiltelefonförsäljning 2000: miljoner telefoner 2001: miljoner telefoner Abonnentprognos: 2000: miljoner 2001: miljoner Mobilkommunikation Vi har sett en mycket stor tillväxt i antalet mobilabonnenter och i de trafiknivåer dessa genererar. Under år 2000 steg det totala antalet mobilanvändare i världen till 700 miljoner. Vi förväntar oss en fortsatt tillväxt med 30 procent under 2001 och fortsatta ökningar År 2002 tror vi att det kommer att finnas mer än 1 miljard mobilabonnenter i världen fler än antalet användare av telefoner i det fasta nätet. Marknadstillväxten för mobilkommunikationen drivs inte enbart av nya mobilabonnenter. Abonnenterna använder nu också i genomsnitt sina mobila tjänster oftare än tidigare. Detta ökade bruk av mobiltelefonen kommer att ytterligare accelerera när abonnenterna går över till 2,5G och 3G en övergång som kommer att ge operatörerna nya och värdefulla affärsmöjligheter. Mobilkommunikation några huvudfrågor Telekombranschen anses ibland överdriva den takt som nya teknologier kommer att slå igenom med. Därför diskuteras livligt hur attraktivt 3G kommer att vara för konsumenterna. Vi tror att de positiva bedömningarna i branschen är välgrundade och väntar en snabb tillväxt av 3G-abonnenter under åren 2002 och Det finns dock flera frågor som behöver lösas innan denna expansion kan ta fart. Först och främst måste alla konsumenter acceptera nya teknologier och tjänster. WAP har visat oss att en innovativ teknologi inte är någon garanti för snabb acceptans och kommersiella framgångar. Nu när allt fler robusta, lättanvända och nyttiga tjänster introduceras verkar WAP återhämta sig från sina inledande problem och bli alltmer populärt. Dess betydelse kommer att öka när abonnenterna börjar utnyttja de sofistikerade och personligt anpassade tjänster som kan erbjudas när GPRS och WCDMA-utrustning tillåter en ökad bandbredd. Två konkreta exempel stöder vår åsikt att det finns ett enormt behov av användarfokuserade datatjänster som bara väntar på att tillgodoses. Den enklaste och äldsta formen av Mobilt Internet SMS/Short Message Service noterade en fantastisk tillväxt under år 2000, då denna tjänst ökade från ungefär tre miljarder meddelanden per månad till 13 miljarder vid årets slut. Samtidigt växte i-mode i Japan med en takt av nya abonnenter per månad så att denna tjänst i slutet av 2000 hade 26 miljoner abonnenter. Konsumenter över hela världen är nu redo att acceptera en rad nya datatjänster WAP kommer, tillsammans med GPRS och 3G, att tillgodose detta behov. Mobilkommunikation kundkrav Leverantörer och operatörer måste lyckas med att få ut produkter och tjänster i marknaden. En hållbar och snabb tillväxt kräver att de ser till att de kan leverera vad som krävs i tid och att de kan öka sina intäkter snabbt. Vi arbetar nu med våra kunder för att hjälpa dem uppnå detta. Som du kan läsa på följande sidor, har Ericsson skapat en unik uppsättning kompetenser inom mobilkommunikation, alla i syfte att hjälpa operatörerna möta de utmaningar som de nu står inför. Genom vår globala skala och lokala kompetens; vår tekniska innovationsförmåga, vår kompetens inom Mobilt Internet, vårt ingenjörskunnande, våra satsningar på utveckling av nya mobiltelefoner och vår förmåga att bygga de allra mest komplicerade kommunikationsnät har vi blivit den ledande telekomleverantören. Det är genom vår styrka inom dessa kompetensområden som vi tillfredsställer våra kunders behov och expanderar vår egen verksamhet. Fasta nät marknadstillväxt År 2002 kommer det att finnas fler mobila abonnenter än abonnenter i fasta nät. Det innebär dock inte att marknaden för utrustning till de fasta näten slutar att växa. Tvärtom kommer de stora trafikvolymer som mobil data och röstkommunikation skapar att öka kraven på infrastrukturen i de fasta näten. Införandet av tjänster med allt högre bandbredd fortsätter att öka efterfrågan på kapacitet. Dessutom måste de fasta näten byggas ut för att klara den ökande Internet- och datatrafiken. Övergången till bredbandstjänster som ATM, IP och olika optiska system ökar den totala trafikvolymen. Att ha en snabb access med hög kapacitet innebär inte att folk spenderar kortare tid för att få mer information, de tillbringar istället längre tid på nätet för att tillfredsställa sina ökande informationsbehov. Fasta nät kundkrav För att klara en trafik som sker i allt fler olika former och den allmänt ökande trafikvolymen, måste operatörerna utveckla sin nätinfrastruktur. Den övergång 8 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

11 som krävs från kretskopplade digitala nät byggda för en enda sorts trafik till paketbaserade flertjänstnät som kan överföra många olika sorters trafik är lika mycket ett generationsskifte som övergången från 2G till 3G på mobilsidan. Flertjänstnätens förmåga att vidarebefordra paketkopplad trafik från mobila 2,5G- och 3G-nät understryker att de representerar en ny teknikgeneration för fasta nät. ENGINE, Ericssons lösning på operatörernas nya krav, är nu den världsledande lösningen för övergång från kretskopplade till paketbaserade nät. Som vår berättelse om ENGINE illustrerar (sidan 16), hjälper vår lösning operatörerna att vidareutveckla sina nät så att dessa blir klara att möta förändrade trafikmönster, samtidigt som ENGINE ger dem flexibiliteten att snabbt och effektivt utveckla näten vidare under kommande år. Eftersom kraven på kapacitet i de fasta näten förväntas öka mycket starkt, positionerar detta Ericsson i frontlinjen när det gäller utvecklingen på den fasta sidan. Operatörsmarknaden byter ansikte Stora operatörer försöker nu dominera marknaden genom att expandera sin verksamhet både på marknader där de redan är etablerade och på nya. Det sker antingen genom förvärv, sammanslagningar eller satsningar på nya nät. Denna internationella expansion drivs delvis av de stora multinationella företagens behov av global service. Den allmänna ökningen av den internationella trafiken i fasta och mobila nät är en annan viktig faktor. När tele-, data- och Internet-kommunikation smälter samman med digitala media bland annat TV medför det nya affärsmöjligheter i den redan förut mycket konkurrensutsatta telekomvärlden. Tjänsteleverantörer inom olika områden måste nu expandera sina affärer in i nya segment för att försvara sig mot ambitiösa operatörer. Ett resultat av denna ökade konkurrens är att operatörer alltmer fokuserar på sin egen kärnkompetens att attrahera nya kunder, marknadsföring, kundvård och fakturering samtidigt som de lägger ut övrig verksamhet till extern expertis. Detta är goda nyheter för oss. Vår förmåga att erbjuda totallösningar omfattande allt från att bygga nät till skapandet av tillämpningar och tjänster gör det möjligt för operatörerna att outsourca icke-kärnverksamhet till Ericsson. En fördel för dem med att förlita sig till en nyckelpartner för att exempelvis driva näten är att olika processer kan standardiseras, varhelst i världen operatören vill etablera sig. Den fortsatta konsolideringen av telekombranschen gör att vi kan vänta oss ett litet antal mycket stora operatörer omgivna av ett stort antal niche-spelare. Detta har viktiga återverkningar på Ericsson. Vi har arbetat för att säkerställa att våra kompetenser hela tiden vidareutvecklas för att klara de allt mer omfattande kraven från globala spelare. Genom att göra detta har vi etablerat oss bland de mest framgångsrika företagen på marknaden. En ny era av personanpassning De förändrade marknadsförhållandena kommer att påverka konsumenterna på många olika vis. Det som kanske är den mest påtagliga förändringen är tillkomsten av det vi kallar personanpassat Internet. Tack vare de nya teknologier och tjänster som vi beskriver här, kommer folk att få möjligheten att utnyttja ett brett utbud av Internet-tjänster närhelst de behöver dem och varhelst de för stunden råkar befinna sig. Mobila Internet-tjänster kommer att ge oss personliga portaler i fickformat med åtkomst till en rad av alltid tillgängliga realtidstjänster. Men mobilkommunikation via 2,5G- och 3G-nät kommer tillsammans med tredje generationens tjänster i de fasta näten också göra det möjligt för abonnenter att komma åt tjänster i det fasta bredbandiga Internet, via trådlösa portföljdatorer och andra apparater. Det kommer också att skapas en helt ny flora av apparater för trådlös access till det fasta nätets bredbandstjänster från digitala videokameror till en ny generation av personliga digitala assistenter, så kallade PDA. Det är en spännande utveckling som väntar oss alla vanligt folk, operatörer och oss inom Ericsson. Vi har spelat en avgörande roll i skapandet av den snabba och alltmer sammansmälta kommunikationsvärlden nu tänker vi stärka vår position än mer. Låt oss nu berätta om hur vi burit oss åt för att omvandla vår kunskap om denna spännande och utmanande marknad till inkomstbringande verksamhet. Vi ska också visa hur vi på många olika sätt är till nytta för våra kunder och skapar värde för våra aktieägare... Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 9

12 10 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

13 Lokal verksamhet i 140 länder Internationella operatörer blir snabbt alltmer globala. Vår lokala kännedom och kompetens hjälper dessa operatörer att utöka sin verksamhet regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på sidan 28. Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 11

14 12 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

15 Rätt teknologier på utsatt tid Vi leder utvecklingen av kommunikationsteknologi. Vi uppfinner, utvecklar och levererar produkter och tjänster som tillfredsställer våra kunders behov och vi gör det på utsatt tid. Läs mer på sidan 30. Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 13

16 14 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

17 Mobilt Internet skapar nya intäkter Med de senaste mobiltjänsterna kan man betala räkningar, spela spel och få aktuell lokal information varhelst man befinner sig. Vi har varit pionjärer i utvecklandet av den teknologi som gör allt detta möjligt och nu hjälper vi våra kunder att förvandla dessa innovationer till verkliga affärer. Läs mer på sidan 32. Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 15

18 16 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

19 En ny era för de fasta näten Operatörer över hela världen upplever en dramatisk ökning av trafiken i de fasta näten. En ökning de existerande näten inte klarar av. Lösningen är ENGINE Ericssonlösningen som inleder en ny era inom fast kommunikation. Läs mer på sidan 34. Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet 17

20 18 Årsredovisning 2000 Förstå vår verksamhet

Årsredovisning 2000 Finansiella Rapporter

Årsredovisning 2000 Finansiella Rapporter Årsredovisning 2000 Finansiella Rapporter Ericssons Årsredovisning 2000 Detta dokument är Ericssons Årsredovisning 2000 Finansiella Rapporter. Tillsammans med dokumentet Ericssons Årsredovisning 2000 Förstå

Läs mer

Vi har vänt blad. ÅRSREDOVISNING 2003 I SAMMANDRAG

Vi har vänt blad. ÅRSREDOVISNING 2003 I SAMMANDRAG Vi har vänt blad. ÅRSREDOVISNING 2003 I SAMMANDRAG 02 03 04 05 06 07 08 01 09 10 11 12 13 14 01 Henry Sténson Senior Vice President, Group Function Communications 02 Håkan Eriksson Senior Vice President

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2006 ERICSSON CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 2006 innehåll Årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen innehåller en diskussion och analys av Ericssons koncernredovisning och verksamhetens resultat 2007 samt annan information. Den omfattar även framtidsinriktad

Läs mer

TÄNKA SMART LEVA SMART

TÄNKA SMART LEVA SMART TÄNKA SMART LEVA SMART ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2009 TÄNKA SMART Fantasi är en gåva som måste vårdas och utvecklas. Hos oss på Ericsson genomsyrar den verksamheten. Vi har ett rikt arv av innovationer från

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

välkommen till det uppkopplade samhället

välkommen till det uppkopplade samhället välkommen till det uppkopplade samhället Ericsson Årsredovisning 2014 innehåll Verksamheten Ericsson i korthet... 1 2014: en överblick... 2 Brev från VD... 4 Detta är Ericsson... 8 Strategisk inriktning...

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2007

ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2007 ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2007 Varje ögonblick är viktigt Stockholm, Sverige Träffar vännerna Alfa Indah, Sumatra, Indonesien Levererar varor som beställts via mobilen Singapore Håller kontakten

Läs mer

Bolagsinformation. Historia och utveckling. Långsiktiga mål och affärsstrategi

Bolagsinformation. Historia och utveckling. Långsiktiga mål och affärsstrategi Bolagsinformation Historia och utveckling Vår historia går tillbaka till år 1876, då Lars Magnus Ericsson öppnade en liten verkstad i Stockholm för att reparera telegrafutrustning. Samma år sökte Alexander

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013

LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET ÅRSREDOVISNING 2013 138:E VERKSAMHETSÅRET ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2013 LIVET I DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Tryckt på UPM Sol Matt och Munken Lynx klorfritt papper som uppfyller internationella miljökrav SV/LZT 138 1292 R1A ISSN 1100-8954 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2014

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Bolagsinformation. Bolagets historia och utveckling. Innehåll. Kultur och kompetens förblir viktiga framgångsfaktorer

Bolagsinformation. Bolagets historia och utveckling. Innehåll. Kultur och kompetens förblir viktiga framgångsfaktorer Bolagsinformation Bolagets historia och utveckling Innovationer för effektivare människor, företag och samhälle Vår historia går tillbaka till år 1876, då Alexander Graham Bell sökte patent på telefonen

Läs mer

Nu skapar vi nya värden människor emellan. Årsredovisning 1999

Nu skapar vi nya värden människor emellan. Årsredovisning 1999 Nu skapar vi nya värden människor emellan Årsredovisning 1999 1999 i korthet 1999 var ett både framgångsrikt och dramatiskt år i Telias historia. Det operativa resultatet uppgick till 6 727 MSEK, en ökning

Läs mer

Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter

Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter Vad fick ni ut av effektivitetsprogrammet? Hur vände ni det negativa kassaflödet? Har ni minskat risken för svängningar i resultatet? Vad gör ni för att förbättra

Läs mer

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda PRIVATE PLACEMENT I MOBILE BUSINESS CHALLENGER MBC AB (PUBL) Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda mobiltelefonen innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och privatpersoner ges

Läs mer

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 TeliaSonera Årsredovisning 2007 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 6 Koncernstrategi 8 Marknad och kunder 9 En översikt

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Företagspresentation 2010

Företagspresentation 2010 Företagspresentation 2010 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 2 NET INSIGHT R 2001 NET INSIGHT ÅR 2001 3 VD HAR ORDET 4 VERKSAMHET OCH VISION

Läs mer

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ)

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ) Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Net Entertainment på 3 minuter 4 VD har ordet 7 Produkter 11 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 15 Marknad 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

VI ÄR EUROPAS LEDANDE ALTERNATIVA TELEKOMOPERATÖR.

VI ÄR EUROPAS LEDANDE ALTERNATIVA TELEKOMOPERATÖR. VI ÄR EUROPAS LEDANDE ALTERNATIVA TELEKOMOPERATÖR. Vi är inne i en tid av fokusering. Vår framtid är inte bara ljus, den är lysande gul. ÅRSREDOVISNING 2006 TELE2 PÅ EN MINUT Tele2 är Europas ledande alternativa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Affärsidé. Mål. Strategi

Affärsidé. Mål. Strategi Årsredovisning 2001 Affärsidé Mål Strategi Utfors ska leverera marknadens mest kostnadseffektiva och högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster, baserade på den senaste generationens IP-nätverk.

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer