Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning"

Transkript

1 2013 Länsförsäkringar Blekinge Årsredovisning

2

3 Innehåll 2 VD:s kommentar 5 Länsförsäkringsgruppen 11 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 14 5-årsöversikt 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Resultatanalys 21 Noter till de finansiella rapporterna 38 Tilläggsupplysningar angående försäkringsrörelsen 39 Revisionsberättelse 41 Bolagsstyrningsrapport 42 Styrelse och revisorer 48 Anders Larsson, styrelseordförande 52 Medarbetare Fullmäktige 58 Ordlista Bolagsstämman äger rum onsdagen den 23 april 2014 kl på Johannishus Gods.

4 VD:s KOMMENTAR Välkomna att delta i utvecklingen av Länsförsäkringar Blekinge Mitt fokus ligger på er som kunder och ägare. Vi är den enda fullsortimentsaktören inom Bank och Försäkring i Blekinge, det är ett stort förtroende som vi är stolta över. Det ska vi fortsätta att förvalta, men vi ska också utveckla det vidare. Det är dags att göra ännu mer affärer, vi har mycket att erbjuda och vi är bra på det vi gör. 2 VD:S KOMMENTAR

5 Jag heter Magnus Olsson och är ny VD på Länsförsäkringar Blekinge sedan nio månader. Länsförsäkringar har varit min arbetsplats de senaste 17 åren, senast arbetade jag som skadechef på Länsförsäkringar Östgöta. Jag tror starkt på länsförsäkringsidén med lokala, kundägda bolag där tradition och för nyelse går hand i hand. Att vara med och utveckla Länsförsäkringar Blekinge som ytterst ansvarig känns som en ära och en stor utmaning. Jag har verkligen blivit väl mottagen i Blekinge. Det finns ett stort hjärta för bolaget hos personalen och vi har hittat varandra snabbt. Trots kort tid har vi hunnit fokusera framåt och det finns en uppslutning kring de mål vi har framför oss. Nu är det dags att börja göra ännu mer affärer. Min uppfattning är att Länsförsäkringar på ett framgångsrikt sätt har utvecklats med och i takt med kunderna, våra ägare, och deras behov. I begynnelsen var det på landsbygden som behoven fanns i form av hjälp då ladugårdar brann. Solidariskt hjälpte man varandra genom de så kallade Brandstoderna. Brandstoderna slogs sedan samman till Länsförsäkringsbolag och verksamheten utvecklades. När kunderna flyttade från landsbygden ville man ha med sig sitt försäkringsbolag och då utvecklades hem- och villaförsäkringarna. När det blev vanligare med bilar uppstod fordonsförsäkringar osv. Under 70-talet tog vi klivet in på företagssidan, medan livoch pensionsförsäkringar tillkom på 80-talet. På 90-talet startade vi bank och på 2000-talet kompletterade vi med fastighetsförmedling inom ramen för vårt varumärke. En sådan utveckling hade aldrig varit möjlig utan kundernas/ ägarnas förtroende och gillande. Att leva och agera nära kunderna kommer att vara en framgångsfaktor även i framtiden. Länsförsäkringar Blekinge I drygt 170 år har Länsförsäkringar Blekinge funnits. Idag är vi den enda aktören i Blekinge som kan erbjuda bank- och försäkringstjänster fullt ut med personlig service på plats i hela länet. Det är vi stolta över. Vi förmedlar ekonomisk trygghet på kontor i Karlshamn, Karlskrona, Ronneby och Sölvesborg. Ungefär varannan Blekingebo har någon typ av försäkring hos oss, allt från enskilda mopedägare Länsförsäkringar har på ett framgångsrikt sätt utvecklats med och i takt med kunderna, våra ägare, och deras behov. till familjer med villa, bilar och fritidhus. Till detta kommer lantbrukssidan och företagssidan, där vi också är den enskilt största aktören. Många har också sett för delarna med vår bank. På den korta tid som banken funnits har den utvecklats på ett fantastiskt sätt. Under en rad år har vi utsetts till Årets Bank och nu i år har vi fått flera utmärkelser för våra mobila banktjänster. Det är oerhört roligt och visar också att vi utvecklas med tiden och tar till oss ny teknik för att möta kundernas behov. Vi är bäst när det händer Sedan min tid som skadechef vet jag att Länsförsäkringar är bäst när det händer. För det är tyvärr så att det man inte vill ska hända, ändå händer ibland. Då behöver man kunna känna sig trygg och få hjälp, gärna av någon på plats. Det här är vi bra på, jag vill till och med påstå att vi är bäst på det. Jag får dagligen bevis och återkopplingar på att jag har rätt. Vi vill att du som kund ska känna dig omhändertagen, trygg och förstådd. Samtidigt ska givetvis skadan bli korrekt hanterad. Den mänskliga delen är nog så viktig i svåra situationer och våra medarbetare är mycket duktiga på det. Dagligen mäter vi omhändertagandet för att utveckla oss ännu mer. Nu blickar vi framåt De senaste åren har mycket av vår kraft riktats inåt i organisationen med chefsbyte och omorganisation. Därför har det varit viktigt för mig att lära känna medarbetare, ledningsgrupp och styrelse. Den största resursen vi har i bolaget är personalen och jag kommer fortsätta att lägga mycket tid på samtal och engagemang. Det finns en stor stolthet i bolaget och en vilja att utvecklas vidare. För mig är det viktigt med bra samtal internt med alla medarbetare, styrelse och er kunder som jag når via fullmäktige. Hur vi ska fortsätta utvecklas på vår lokala marknad i Blekinge är ett ämne som jag hoppas att alla tycker är intressant och viktigt. Välkomna att delta i den utvecklingen. Att leva och agera nära kunderna kommer att vara en framgångsfaktor även i framtiden. MAGNUS OLSSON, vd Länsförsäkringar Blekinge. VD:S KOMMENTAR 3

6 4 LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN

7 LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN Samverkan som stärker Länsförsäkringar Blekinge Länsförsäkringar Blekinge äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. För våra kunder är vi alltid lika lokala Länsförsäkringar Blekinge har alltid kundkontakterna här i länet, men i Länsförsäkringar AB bedrivs affärsverksamhet och service- och utvecklingsarbete inom liv- och fondförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring, djurförsäkring och hälsaförsäkring. Länsförsäkringar ABs uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Blekinge äger 1,4 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB inräknas i Länsförsäkringar Blekinges konsolideringskapital. Styrkan i varumärket Länsförsäkringars gemensamma varumärke är mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Under 2013 visade återigen Anseendebarometern, som görs i 30 länder, att Länsförsäkringar har det högsta anseendet bland finansiella varumärken i Sverige. Länsförsäkringar har också länge legat med i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank och sitt försäkringsbolag. Länsförsäkringar arbetar i alla kanaler och i alla kundmöten med ett varumärkeslöfte som bygger på närhet. Upplevelsen av en ökad närhet och ett minskat avstånd i relationen med Länsförsäkringar ska vara vägledande för allt som görs från produktutvecklingen till det personliga kundmötet. Liv- och pensionsförsäkring Fondförsäkring Länsförsäkringars fondutbud består av 30 fonder med eget varumärke och cirka 45 externa fonder. Fonderna under eget varumärke finns inom Länsförsäkringars eget fondbolag och förvaltas av noga utvalda externa förvaltare. De externa fonderna ger ytterligare bredd och djup åt utbudet. Traditionell livförsäkring Länsförsäkringar Liv bedriver traditionell livförsäkring fördelat på tre bestånd; Nya Trad, Gamla Trad och Nya Världen. I traditionell förvaltning sker placeringarna normalt i note- rade aktier och räntebärande värdepapper samt i fastigheter och alternativa investeringar. För Länsförsäkringar Liv har marknadsutvecklingen inneburit att placeringsportföljen i Gamla Trad viktats om till största delen räntebärande placeringar, för att säkerställa bolagets nyckeltal och spararnas pengar. I slutet av maj skickades ett första erbjudande till kunderna om att villkorsändra till Nya Trad. Möjligheten att ändra i villkoren i sina traditionella försäkringar innebär kortfattat att sänkta garantinivåer i kombination med lägre avgifter möjliggör en förändrad placeringsmix med högre förväntad avkastning och förbättrade möjligheter till framtida värdeökning på sparat kapital. Bankverksamhet Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank. Bankverksamheten, som enbart finns i Sverige, har en bred lönsam tillväxt, god kreditkvalitet och mycket nöjda kunder. Banken erbjuder privatpersoner, lantbrukare och småföretagare ett brett utbud av banktjänster. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, Länsförsäkringars starka varumärke och kundägandets principer. Länsförsäkringar Bank är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB. I bankkoncernen ingår förutom moderbolaget Länsförsäkringar Bank också dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit. Djur- och grödaförsäkring Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på 58 procent. Agria är ett renodlat specialistbolag för djurförsäkring och nyckelbegrepp som kompetens och engagemang har byggt ett mycket LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 5

8 starkt dottervarumärke till Länsförsäkringar. Agria har ett nära samarbete med flera djurägarorganisationer. Verksamheten växer sig även allt starkare på marknader utanför Sverige idag Storbritannien, Norge och Danmark. Hälsa Affärsområde Hälsa inom Länsförsäkringar AB driver produkt- och affärsutvecklingen inom det växande sjukvårdsoch gruppförsäkringsområdet. Länsförsäkringar är marknadsledande inom sjukvårdsförsäkring. Sjuktalen har ökat under 2013 och företagarna oroar sig både för att bli sjuka själva och för att deras medarbetare ska bli sjuka. Länsförsäkringar försäkrar mer än vart tredje företag i Sverige och har utvecklat en helt ny sjukvårdsförsäkring som ger företagen och deras medarbetare tillgång till ett antal förebyggande hälsotjänster. På så sätt hoppas vi kunna bidra till bättre hälsa. Stabil återförsäkring till lägre kostnad Alla försäkringsbolag har behov av att skydda sin verksamhet mot kostnader för stora enskilda skador och naturkatastrofer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till speciella återförsäkringsbolag på den internationella marknaden för att försäkra en del av sina risker. Inom länsförsäkringsgruppen har bolagen en naturlig möjlighet att dela riskerna mellan sig. Länsförsäkringar Blekinge betalar årligen in en återförsäkringspremie till Länsförsäkringar Sak. Premien baseras bland annat på exponering och skadehistorik, men också på hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. Självbehållet kan jämföras med den självrisk som privatpersoner och företag betalar inom skadeförsäkring. Genom gemensam upphandling och intern återförsäkring behålls den största delen av återförsäkringspremien inom länsförsäkringsgruppen och kostnaderna för externa återförsäkrare blir mindre och stabilare, något som gynnar Länsförsäkringar Blekinges kunder. Övrig samverkan Förutom den samverkan som sker genom Länsförsäkringar AB så direktäger de 23 länsförsäkringsbolagen, tillsammans med berörda affärsenheter inom Länsförsäkringar AB, även Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar Mäklarservice. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling utgör JENS LISTERÖ, AFFÄRSOMRÅDESCHEF PRIVAT: Våra kunder vet vilka vi är, var vi finns och vad vi kan leverera. Det känns väldigt spännande att få ansvaret för bank och försäkring till privatkunder på Länsförsäkringar Blekinge. Bolaget är väl etablerat i länet, vi har funnits här i 170 år. Vi är dessutom det enda bank- och försäkringsbolag som är etablerade i hela Blekinge. Våra försäkringskunder är oss mycket trogna och vi försäkrar ca 50 % av alla hem i Blekinge. Att dessutom ta över en bank i tillväxt är mycket spännande. Den utveckling banken haft under fem år är positiv för hela bolaget. Vår position i Blekinge med fyra kontor ger oss möjlighet att erbjuda bank- och försäkringsprodukter till en lokalt anpassad nivå. Dessutom har vi under år 2013 presenterat vårt nya Guldkundskoncept vilket innebär att våra kunder kan ta del av flera olika produkter till ett bra paketpris. Vårt helhetstänk är unikt, våra kunder, som också är våra ägare, litar på oss och våra produkter. De vet vilka vi är, var vi finns och vad vi kan leverera, säger Jens Listerö nytillträdd affärsområdeschef för Privat. Jens Listerö är 34 år, uppväxt i Åhus och bor där med sin familj, Maria och en son Nils-Julle, på sex månader. Jens är civilekonom och har arbetat som ekonomichef i Svenska kyrkan och i Sparbanken syd. Efter det har Jens arbetat som kontorschef på Sparbanken Ekens kontor i Ryd och Åryd. Som nybliven pappa och med nytt arbete är det planering som gäller. Det är ett pussel som ska läggas varje vecka för att allt ska flyta på. Jag prioriterar ganska hårt just nu. Familjen och arbetet kommer på första plats. Mina intressen som golf och fotboll får helt enkelt vänta, berättar Jens. Arbetet som affärsområdeschef privat är mycket spännande och utvecklande och här finns mycket att ta tag i. Jag vill skapa delaktighet, säger Jens, det är mycket viktigt för mig. Ska vi framåt så måste hela truppen vara samlad och målet ska vara tydligt. Att delegera och coacha fram medarbetare och med konstruktiv feedback nå resultat är en bra väg. Men att lyfta fram goda exempel är också en viktig del. 6 LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN

9 en viktig säljkanal för Länsförsäkringar Blekinge och Länsförsäkringar Mäklarservice samordnar erbjudandet gentemot försäkringsförmedlarna. Gemensam utveckling En av Länsförsäkringar ABs uppgifter är att driva länsförsäkringsgruppens gemensamma utvecklingsarbete för att stärka länsförsäkringsbolagens konkurrenskraft. Arbetet bedrivs utifrån de fokusområden som arbetats fram tillsammans med länsförsäkringsbolagen. Fokusområdena hanterar förändringar inom kundmötet, internet, mobilitet och digitalisering, produkter och erbjudanden, beslutsstöd och segmentering, regleringar, ny teknik och riskreducering. Extra fokus på kundmötet Under 2013 levererades gemensam utveckling för över en halv miljard kronor. Under året skedde en kraftsamling inom området Effektivare kundmöte. Här investerade länsförsäkringsbolagen sammanlagt nära 100 miljoner kronor för att starta och genomföra ett antal strategiska projekt inom såväl privat-, företag- som lantbrukssegmentet. Förutom leveranser inom området Effektivare kundmöten kunde länsförsäkringsbolagen ta emot leveranser från ett 30-tal projekt under året. Här följer några exempel: Inom området mobila tjänster kom det leveranser av bland annat tjänster för företagskunder, möjlighet att göra fondbyten och att kunna se sitt pensionssparande. Under 2013 startade ett större utvecklingsarbete för effektivisering genom mer gemensam hantering av sakförsäkringsaffären. Arbete med att digitalisera kundhandlingar fortsatte under året med leveranser som möjliggör för kunderna använda e-faktura som betalningssätt samt välja att få sina kundhandlingar distribuerade digitalt, och sedan på ett enkelt sätt hitta sina dokument i inloggat möte på internet. Inom ramen för satsningen på tjänstepensionsmarknaden levererades bland annat ett nytt systemstöd som ska förenkla vid nyteckning av tjänstepensionsplaner. För företagsaffären kom viktiga leveranser från arbetet med att ta fram en modern tariff för företagsförsäkring Sak som ökar konkurrenskraften och förbättrar lönsamheten. Under året kom leveransen av ett samlat erbjudande till de lantbrukskunder som under de närmaste åren står i begrepp att sälja eller överlåta sin fastighet. Länsförsäkringsbolagens gemensamma projekt för Solvens II-förberedelser har under året slutfört merparten av leveranserna. TONNY LJUNGQVIST, AFFÄRSOMRÅDESCHEF FÖRETAG OCH LANTBRUK: Styrkan med att finnas nära våra kunder År 2013 har varit ett tufft år för företagare i hela Sverige, konkurrensen och marknaden har varit hård och företagare i Blekinge har drabbats lika hårt som i övriga landet. Tyvärr har vi fått se flera av våra kunder avveckla sina företag. Länsförsäkringar Blekinge har en god relation och vi står våra kunder nära. Vi finns på plats med kontor på fyra platser i länet, det innebär att vi kan följa utveckling och avveckling på nära håll och vår förståelse för kundens situation ökar. Det är en styrka som ofta är avgörande när våra kunder väljer att arbeta med oss. Vi har dessutom en stabil plattform, trygga produkter och ett mycket gott rykte hos våra företagskunder tror vi på tillväxt på företagsmarknaden och då ska vi vara först på plats. Skadeförebygg är viktigt för oss på Länsförsäkringar Blekinge, därför har vi under 2013 arbetat med ett skadeförebyggprojekt som har varit avsett för lantbruk. Under året har vi besiktigat sammanlagt 527 gårdar. Vi har hjälpt våra kunder med att se över sitt försäkringsskydd, säger Tonny Ljungqvist affärsområdeschef på företag lantbruk. Nya kunder ger oss nya spännande utmaningar Under året har vi lyckats med flera stora upphandlingar inom företagsmotor. Dels är det ett antal offentliga upphandlingar, men även flera större privata åkerier som under året valt att flytta över sina motorfordonsflottor till oss. Vi är mycket nöjda över dessa affärer och den ger oss kraft att jobba vidare mot övriga liknande kunder, säger Tonny Ljungqvist. Vi finns dessutom alltid nära till hands och det är väldigt betydelsefullt för såväl företagare som privatpersoner. LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 7

10 Omsorg om kunderna gav snabb reglering Branden hos Stål & Rörmontage i Ysane var ovanligt stor och skulle normalt ta 18 månader att reglera. Nu räckte det med två månader mycket tack vare ägarnas handlingskraft och att även Länsförsäkringar Blekinge jobbar med målsättningen att göra allt för sina kunder. Medan det ännu brann i målarverkstaden växte ett beslut fram hos Ronny och Susanne Södergren, delägare i Stål & Rörmontage. De skulle fokusera på lösningar istället för att låta branden göra dem handlingsförlamade. Vi bestämde tidigt att våra kunder inte skulle drabbas mer än nödvändigt av skadorna. Att prioritera i det arbetet var viktigt, så vi fick helt enkelt krympa ytorna och visa rejält med attityd. Glädjande nog upptäckte vi att också Länsförsäkringar hade samma inställning som vi, att visa omsorg om sina kunder. Ronny och Susanne förstod att de kunde vara med och påverka den tid det skulle ta att skadereglera. Så här i efterhand menar de att de har tagit lärdom av skadan och till och med gått stärkta ur händelsen, både som bolag och som företagsledare. Mats Svensson, skadechef på Länsförsäkringar Blekinge, är imponerad av den handlingskraft som Susanne och Ronny visade prov på. Det var framför allt deras beslutsamhet som gjorde skillnaden. Att de var inriktade på att finna lösningar som skulle vara bra för deras kunder. Så försöker vi också att tänka och den kombinationen gav här en riktigt snabb skadereglering, berättar Mats. 8 LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN

11 Skadereglering är en hjärtefråga för hela bolaget Det är faktiskt helt otroligt att vi har så många nöjda kunder. 93,5 % av våra kunder är nöjda med hur vi reglerat deras skada och då är det faktiskt inte alla som får ersättning. De värderar andra delar som är viktiga t ex bemötande, medkänsla och ansvar. Vi har också jobbat på att bli bättre på att förklara för kunden, vi är tydliga och använder ett språk som alla förstår helt enkelt, berättar Mats Svensson, skadechef på Länsförsäkringar Blekinge har varit ett tufft år för skaderegleringen på Länsförsäkringar Blekinge. Flera stora bränder där den materiella förödelsen varit enorm och dessutom två besvärliga stormar som inneburit en hel del skador för våra kunder på landsbygden. Stormar är något vi kommer att få leva med, enligt klimatforskning så ökar det extrema klimatet och stormar är ofta ett resultat av detta. Inom LF-gruppen är vi väl medvetna om problematiken och arbete pågår kring hur hantering av stormskador ska förbättras, berättar Mats. Att arbeta med skadereglering innebär att vi ofta kommer i kontakt med människor som befinner sig i en obehaglig situation och ibland är det faktiskt en riktig kris som våra kunder går igenom. Det är viktigt för oss att hålla en professionell dialog och att vi är kompetenta. Kunden litar på oss och vi är ibland den viktigaste samtalspartnern. Det är ett ansvar som vi gärna tar och det är vår ambition att leverera det kunden förväntar sig. Vårt arbete innebär också att vi ibland kommer i kontakt med helt fantastiska människor som hjälper till på olika sätt. När det brann i flerfamiljshuset i Sölvesborg, där 18 familjer blev hemlösa, fick de drabbade ett fantastiskt stöd av grannar, goda vänner och Sölvesborgs kommun. På några timmar hade de gemensamt tagit fram sovplatser, mat och kläder, berättar Mats Svensson. Kundundersökning För att kunna ge en bra service genomför vi löpande en kundundersökning som ger oss möjlighet att hela tiden förbättra oss. Vi frågar kunden om tillgänglighet, bemötande, ersättning och tidsaspekt. Det innebär att vi löpande får en uppdatering och kan förändra eller förbättra delar mycket snabbt. Vi vill att det ska vara enkelt för dig som kund att nå oss Jag uppfattar er tillgänglighet som... I din kontakt med oss vill vi ge dig ett trevligt och korrekt bemötande Jag uppfattar ert bemötande som... Vi vill informera dig på ett enkelt och tydligt sätt Jag uppfattar informationen som... Vi vill ge dig en korrekt och skälig ersättning för din skada Jag anser mig ha fått rätt ersättning för skadan... Vi vill att du ska få din ersättning utbetald så snabbt som möjligt Jag fick min ersättning inom en acceptabel tid... Vi vill att verkstad eller hantverkare ska åtgärda din skada så snabbt som möjligt Jag fick skadan åtgärdad inom en acceptabel tid... LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 9

12 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

13 Förvaltningsberättelse 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Blekinge avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för 2013, bolagets 170:e verksamhetsår. Verksamhet Länsförsäkringar Blekinge har sitt verksamhetsområde i Blekinge län. Bolaget erbjuder företag, skogs- och lantbruk samt privatpersoner ett fullsortiment av sak- och livförsäkringar. Dessa kunder erbjuds också banktjänster. Vi är marknadsledande på ett flertal områden. Vi är även delaktiga i olika gemensamma återförsäkringsaffärer inom länsförsäkringsgruppen. Förutom verksamhet där Länsförsäkringar Blekinge har egen koncession, erbjuder bolaget försäkring inom såväl sak- som livförsäkringsområdet samt bank- och fondtjänster genom avtal med Länsförsäkringar AB och dess helägda dotterbolag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna. Organisation och struktur Länsförsäkringar Blekinge ingår som ett av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag i länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger gruppen Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Bolaget är självständigt och bolagsformen är ömsesidig, vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets försäkringstagare. Dessa har inflytande över verksamheten och väljer 54 fullmäktigeledamöter som ska företräda dem på bolagsstämman. Bolagsstämman utser bolagets styrelse som består av sex ledamöter. Därutöver ingår VD och två personalrepresentanter i styrelsen. Väsentliga händelser under året 2013 var ett år med många skador. Året präglades av ett flertal större bränder och i oktober drog stormen Simone in över länet. Vår största skada 2013 var en brand i en industribyggnad i Ysane. Totalt sett hamnade fyra av våra skador över självbehållet på 5 Mkr. På företagsmarknaden ökar vi beståndet, trots att 2013 varit ett svårt år för företagare i hela landet med hård konkurrens och många som tvingats avveckla sina företag. Under sommaren fick vi en ny stor affär på företagsmotor. Tre kommuner valde att försäkra sina bilar och sin maskinpark hos Länsförsäkringar Blekinge. Under året har ett omfattande skadeförebyggande projekt för lantbruk påbörjats. Gårdar har besiktigats och kunderna har fått hjälp med att se över sitt försäkringsskydd. Inom bank- och fondverksamheten fortsätter framgångarna på marknaden med en volymtillväxt på 7 % under Länsförsäkringar bank är nu den femte största banken på den svenska privatmarknaden. Vi har under flera år utsetts till Årets Bank och 2013 har vi fått flera utmärkelser för våra mobila banktjänster. I vår strategiska kvalitetssäkring av bankrådgivare har vi nu nått målet att samtliga bankrådgivare har Swedsec-licens. Under året har vi fokuserat på vårt nya Guldkundskoncept som vi marknadsfört både till våra kunder som saknar helheten samt till allmänheten i riktade kampanjer. Arbetet med detta helkundskoncept har utvecklats mycket positivt och kunderna uppskattar det helhetsansvar som Länsförsäkringar Blekinge tar för sina kunder inom såväl försäkring som bank. Arbetet med Solvens II fortsatte under 2013 och har krävt betydande arbetsinsatser. Magnus Olsson, Länsförsäkringar Blekinges nya vd, tillträdde i augusti. Magnus kommer närmast från Länsförsäkringar Östgöta där han tidigare var skadechef. På stämman i april 2013 valdes Anders Larsson till ny styrelseordförande. Anders har tidigare varit styrelseledamot och efterträder Anders Åkesson. Hösten 2012 påbörjades arbetet med implementeringen av ett servicebolag, LF Affärsservice Sydost AB, som Länsförsäkringar Blekinge bildat tillsammans med Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Från januari 2013 förser det gemensamägda bolaget nu sina ägare med tjänster inom områdena ekonomi, it och växel. Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut I januari 2014 går även Länsförsäkringar Kronoberg in som ägare i LF Affärsservice Sydost AB. För att ytterligare stärka upp försäljningen kommer en ny proaktiv säljkanal inom Affärsområde Privat startas upp i början av året. Gruppen Innesäljare kväll består av studenter som kommer att kontakta våra kunder på kvällstid. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11

14 Under 2014 kommer Länsförsäkringar Blekinge starta upp ett värdegrundsarbete som hela personalen kommer att vara delaktig i. Detta arbete skall resultera i en värdegrundsplattform som alla kan förhålla sig till. Resultat och ekonomisk ställning Försäkringsrörelse Den totala volymen för bolagets affärer fördelar sig enligt nedan, Mkr: Sakförsäkring Direkt försäkring: Premieinkomst 275 Mottagen återförsäkring: Premieinkomst 23 Förmedlad försäkring: Premieinkomst 8 Livförsäkring Premieinkomst 145 Förvaltat kapital Finansiella tjänster Bank, inlåning Bank, utlåning Fond (marknadsvärde) 171 Premieinkomst brutto uppgick till 298,4 (282,8) Mkr. Premieinkomst i direkt försäkring ökade till 275,3 (261,7) Mkr och ökningen noteras främst på motorsidan. Premieinkomst inom mottagen återförsäkring ökade till 23,1 (21,1) Mkr. Premier för återförsäkring ökade till 30,5 (27,6) Mkr. Den försäkringstekniska avsättningen för ej intjänade premier ökade till 124,9 (117,4) Mkr samtidigt som premieintäkten f e r uppgick till 260,5 (250,8) Mkr. Marknadsandelar i procent direkt försäkring Marknadsandelar i % Direkt försäkring Hem Villa Villahem Fritidshus Företag Lantbruk Motorfordon Driftskostnader f e r uppgick till 50,7 (56,9) Mkr och skillnaden jämfört med föregående år beror delvis på en minskning i pensionsavsättning enl 62-årsregeln på 3,4 Mkr samt att vi hade höga kostnader 2012 på grund av renoveringar och omorganisation. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat efter återbäring uppgick till 17,2 (27,9) Mkr. Liv och bank Bolagets livförsäkringsverksamhet resulterade i ett underskott på -2,9 (-0,9) Mkr under verksamhetsåret och bankverksamheten resulterade i ett underskott på -11,9 (-12,9) Mkr. Liv- och bankverksamheterna redovisas under Övriga intäkter och kostnader i resultaträkningen under Icke teknisk redovisning samt i Not 9. Resultatutveckling samt ekonomisk ställning framgår av femårsöversikten i årsredovisningen. Kapitalförvaltning Marknadsvärdet på koncernens placeringstillgångar (exkl depåer hos återförsäkrare) uppgick vid verksamhetsårets slut till 1 128,6 (1 075,9) Mkr. Direktavkastning 0,6 (1,4) %, totalavkastning 6,9 (4,8) %. 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

15 Resultat Årets resultat före skatt uppgick till 61,8 (56,7) Mkr och efter skatt till 49,4 (64,0) Mkr. Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 17,2 (27,9) Mkr. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför Försäkringsrisker Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms vara väl balanserad. Den genomsnittliga skadeprocenten f.e.r. 72 % under senaste 5-årsperiod återspeglar försäkringsrisken. Skadeprocenten f.e.r. har under den senaste 5-årsperioden varierat mellan % och 2013 har vi en skadeprocent på 76 %. Den mottagna affären innehåller huvudsakligen svensk affär. Premieinkomsten uppgick under verksamhetsåret till 23,1 (21,1) Mkr eller 7,7 procent av premieinkomsten i direkt försäkring. Största risk i mottagen affär bedöms vara den i affären ingående atompoolen. Maximal ansvarighet per skadehändelse i atompoolen uppgår för bolagets del till 7,9 (7,8) Mkr. Avgiven återförsäkring skyddar direkt försäkring för enskilda stora skadehändelser samt ogynnsamt totalt skadeutfall för skadeårgång. För varje enskild skadehändelse uppgår bolagets normala självbehåll till 5,0 (5,0) Mkr eller lägre. För årgångens totala skadeutfall har tecknats en stop loss återförsäkring. Finansiella risker Bolagets finansiella risker består av aktierisker, valutarisker, ränterisker, fastighetsrisker, kreditspreadrisker samt koncentrationsrisker i placeringstillgångar. I not 2 lämnas en mer ingående redogörelse över bolagets risker och riskhantering. Dotterbolag Länsförsäkringar Blekinge äger aktier via sitt helägda dotterbolag BLF Fastighet AB vars verksamhet är att äga och förvalta aktier i fastighetsförvaltande företag samt aktier i det helägda dotterbolaget Länsförsäkringar Blekinge Fastighets AB vars verksamhet är att förvalta fastighet som används i den egna rörelsen samt med några externa lokalhyresgäster. Se även not 12. Koncernen Koncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Blekinge ( ) samt de helägda dotterbolagen BLF Fastighet AB ( ) och Länsförsäkringar Blekinge Fastighets AB ( ). Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernens fria kapital inklusive årets resultat uppgår till 640,6 (591,1) Mkr. Förslag till behandling av vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman besluta att årets vinst, kronor jämte balanserad vinst, kronor totalt kronor överföres i ny räkning. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 13

16 5-årsöversikt (Mkr) Koncernen Resultat Premieintäkter f.e.r. 260,5 250,8 240,9 236,4 240,8 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 6,2 8,9 10,4 5,8 4,9 Försäkringsersättningar f.e.r. -198,8-174,9-192,6-161,1-153,2 Återbäring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftskostnader f.e.r. -50,7-56,9-51,8-50,7-51,7 Övriga tekniska intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen 17,2 27,9 6,9 30,4 40,8 Finansrörelsens resultat 58,7 42,2-18,5 41,7 87 Övriga intäkter och kostnader -14,1-13,4-5,1-9,8-8,3 Resultat före dispositioner och skatt 61,8 56,7-16,7 62,3 119,5 Årets resultat 49,4 64,0-11,0 46,4 87,5 Ekonomisk ställning Placeringstillgångar, verkligt värde 1 128, ,9 973,4 987,0 904,0 Premieinkomst f.e.r. 267,9 255, ,2 236,0 Försäkringstekniska avsättningar f.e.r. 437,9 422,9 406,0 369,8 357,1 Erforderlig solvensmarginal 49,2 48,2 47,1 45,2 49,8 Kapitalbas 761,5 702,4 645,8 662,7 601,2 Konsolideringskapital Beskattat eget kapital 640,6 591,1 527,1 538,1 491,7 Uppskjuten skatt 117,9 106,0 114,4 120,8 109,5 Övervärde tillgångar 3,1 5,3 4,3 3,8 0,0 Konsolideringskapital 761,5 702,4 645,8 662,7 601,2 Konsolideringsgrad % Nyckeltal Försäkringsrörelsen Skadeprocent f.e.r 76 % 70 % 80 % 68 % 64 % Driftskostnadsprocent f.e.r. 19 % 23 % 21 % 21 % 21 % Totalkostnadsprocent f.e.r. 95 % 93 % 101 % 89 % 85 % Direkt försäkring Skadeprocent brutto 77 % 64 % 78 % 65 % 60 % Driftskostnadsprocent brutto 19 % 22 % 21 % 21 % 21 % Totalkostnadsprocent brutto 96 % 86 % 99 % 86 % 81 % Kapitalförvaltning Direktavkastning % 0,6 % 1,4 % 1,3 % 1,7 % 2,2 % Totalavkastning % 6,9 % 4,8 % -0,6 % 6,3 % 11,2 % 14 5-ÅRSÖVERSIKT

17 Resultaträkning (Tkr) Teknisk redovisning av Koncernen Moderbolaget skadeförsäkringsrörelse Not Premieintäkter för egen räkning (f.e.r.) Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar (f.e.r.) UTBETALDA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR 6 Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel FÖRÄNDRING I AVSÄTTNING FÖR OREGLERADE SKADOR F.E.R. Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Återbäring och rabatter f.e.r Driftskostnader f.e.r. 7, 22, Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke Teknisk redovisning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter & kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Förändring av säkerhetsreserv Förändring av periodiseringsfond Koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat för koncernen Årets resultat Övrigt totalresultat Skatt hänförlig till övrigt totalresultat Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt Summa totalresultat för året RESULTATRÄKNING 15

18 Balansräkning (Tkr) Koncernen Moderbolaget Tillgångar Not Placeringstillgångar BYGGNADER OCH MARK Rörelsefastigheter PLACERINGAR I KONCERNFÖRETAG Aktier och andelar i koncernföretag Aktier och andelar i intresseföretag ANDRA FINANSIELLA PLACERINGSTILLGÅNGAR Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga lån Derivat Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Aktuell skattefordran Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar BALANSRÄKNING

19 Koncernen Moderbolaget Eget kapital, avsättningar och skulder Not Eget kapital Uppskrivningsfond Reservfond Reserver Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital varav bundet eget kapital varav fritt eget kapital Obeskattade reserver Utjämningsfond Säkerhetsreserv Periodiseringsfond Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier & kvardröjande risker Oreglerade skador Andra avsättningar Pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för uppskjuten skatt Avsättning för aktuell skatt Övriga avsättningar Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ställda säkerheter BALANSRÄKNING 17

20 Rapport över förändringar i eget kapital (Tkr) Balanserade Årets Summa Koncernen vinstmedel* resultat eget kapital IB Disposition av föregående års resultat Årets totalresultat UB Balanserade Periodens Koncernen vinstmedel totalresultat Totalt IB Disposition av föregående års resultat Årets totalresultat UB BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL Reserv- Uppskrivnings- Balanserade Årets Summa Moderbolaget fond fond vinstmedel resultat eget kapital IB Disposition av föregående års resultat Årets totalresultat UB BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL Reserv- Uppskrivnings- Balanserat Årets Moderbolaget fond fond resultat resultat Totalt IB Disposition av föregående års resultat Årets totalresultat UB * ) Balanserade vinstmedel består av balanserat resultat, uppskrivningsfond, obeskattad del av obeskattad reserv och reservfond. 18 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

21 Kassaflödesanalys (direkt metod) Tkr Koncernen Moderbolaget Kassaflödesanalys (direkt metod) Tkr Löpande verksamhet FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN Premieinbetalningar Premieutbetalningar till återförsäkrare Skadeutbetalningar Skadeinbetalningar från återförsäkrare Driftsutgifter Utbetalningar av återbäring Övriga in- och utbetalningar Kassaflöde från den löpande verksamheten KAPITALFÖRVALTNING Direktavkastning Nettoinvesteringar i: byggnad & mark aktier & andelar koncernföretag finansiella placeringstillgångar Betald skatt Övriga in- och utbetalningar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Brutto investeringar i materiella tillgångar Brutto avyttringar i materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid årets slut KASSAFLÖDESANALYS 19

22 Resultatanalys (Tkr) Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Totalt Direkt försäkring av svenska risker Mottagen 2013 Sjuk och Hem och Företag, Trafik Motor- S:a direkt återolycksfall villa fastighet fordon försäkring försäkring Premieintäkter f.e.r. not Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f.e.r. not Återbäring Driftskostnader Övriga tekniska intäkter & kostnader 0 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat brutto Återförsäkrares andel Avvecklingsresultat f.e.r Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Avsättning för återbäring Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Avsättning för oreglerade skador Noter till Resultatanalys Not 1 Premieintäkter f.e.r Premieinkomst (före avg. åf) Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Not 2 Försäkringsersättningar f.e.r Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador f.e.r. Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel RESULTATANALYS

23 Noter till de finansiella rapporterna (Tkr) Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna förutsättningar Årsredovisningen och koncernredovisningen avges per 31 december 2013 och avser Länsförsäkringar Blekinge som är ett ömsesidigt försäkringsbolag med säte i Karlshamn. Adressen till huvudkontoret är Kyrkogatan 21, Karlshamn och organisationsnumret är Överensstämmelse med normgivning och lag Länsförsäkringar Blekinge upprättar fr o m 2010 Koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU samt tolkningar av dessa utgivna av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Därutöver har årsredovisningshandlingarna upprättats enligt lagen om årsredovisning i försäkringsbolag (ÅRFL) samt i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2008:26). Koncernen följer även RFR 1 och moderbolaget RFR 2. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen med de avvikelser som anges i avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Upprättandet av redovisning i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av intäkter, kostnader, tillgångar, skulder och eventualförpliktelser. Dessa uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om den endast påverkar denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar och uppskattningar som ligger till grund för redovisning och värdering av byggnader och mark samt försäkringstekniska avsättningar har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna. Upplysningar om värderingsmetod avseende byggnader och mark framgår av not 11. Värdering av avsättningarna behandlas i nedanstående avsnitt om redovisning av försäkringsavtal samt i not 2, där upplysningar och risker i verksamheten lämnas. Nya och ändrade standarder som tillämpas 2013 IFRS 13 Värdering till verkligt värde syftar till att värderingar till verkligt värde ska bli mer konsekventa och mindre komplex genom att standarden tillhandahåller en exakt definition och en gemensam källa i IFRS till verkligt värdevärderingar och tillhörande upplysningar. Standarden ger vägledning till verkligt värdevärderingar för alla slag av tillgångar och skulder, finansiella som icke-finansiella. Kraven utökar inte tillämpningsområdet för när verkligt värde ska tillämpas men tillhandahåller vägledning kring hur det ska tillämpas där andra IFRS redan kräver eller tillåter värdering till verkligt värde. Inga av de andra IFRS- eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som började 1 januari 2013 har haft någon väsentlig inverkan på företaget. Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av företaget. Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2013 och har inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter. IFRS 9 Financial instruments hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Koncernen kommer att utvärdera effekterna av de återstående faserna avseende IFRS 9 när de är slutförda ur IASB. Valuta Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin verksamhet. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Bolaget har inga icke monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta. Resultatredovisning Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat samt ytterligare ett icke-tekniskt resultat som omfattar den del av kapitalavkastningen som återstår efter överförd avkastning till försäkringsrörelsen. Kapitalavkastningen inkluderar orealiserade värdeförändringar. Orealiserade värdeförändringar med avdrag för uppskjuten skatt redovisas inom Eget fritt kapital under rubriken Balanserade vinstmedel. Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva premieintäkten f e r samt på medelvärdet av in- och utgående avsättningar för oreglerade skador f e r under året. Använda räntesatser visas under not 5. Konsolideringsprinciper Dotterföretag Dotterföretag är ett företag som står under ett bestämmande inflytande från moderbolaget. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfta att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen fr o m förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. Transaktioner som elimineras vid konsolidering Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från interna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag och gemensamt kontrollerade företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov. Intäkter Intäkter hänförliga från försäkringsavtal behandlas under avsnittet Redovisning av försäkringsavtal. Intäkter för förmedling av bank- och fondtjänster Bolaget förmedlar ett brett utbud av försäkring inom livområdet samt bank- och fondtjänster genom avtal med Länsförsäkringar AB och dess helägda dotterbolag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna och erhåller ersättning för detta. Intäkterna redovisas i det Icke-tekniska resultatet under Övriga intäkter och kostnader. Intäkterna redovisas i den takt de tjänas in, d v s när tjänsten utförts. NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 21

24 Hyresintäkter Hyresintäkter och kostnader redovisas som driftsnetto under kapitalavkastningen och redovisas i den period i vilka de är hänförliga till. Under not 8 kapitalavkastning intäkter framgår fördelning av intäkter. Ränteintäkter För alla räntebärande finansiella instrument (även de som värderats till verkligt värde) redovisas ränteintäkter med tillämpling av effektivräntemetoden. Ränteintäkter redovisas i rad kapitalavkastning intäkter i resultaträkningen. Finansiella instrument Finansiella tillgångar eller skulder tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor (affärsdagsredovisning). Kundfordringar tas upp i balansräkningen när de faktureras. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Andra skulder tas upp när motparten har presterat och en avtalsenlig skyldighet att betala föreligger (även om faktura ännu inte mottagits). Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för delar av finansiella tillgångar. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för delar av finansiella skulder. Finansiella tillgångar och skulder presenteras brutto i balansräkningen om det inte finns en rätt och en avsikt att reglera mellanhavandena netto. I dessa fall presenteras posterna netto. För alla räntebärande finansiella instrument (även de som värderas till verkligt värde) redovisas ränteintäkter och räntekostnader med tilllämpning av effektivräntemetoden. Upplupen ränta på räntebärande tillgångar och skulder redovisas på särskild rad i balansräkningen som upplupen ränteintäkt eller räntekostnad, separat från tillgången eller skulden som räntan belöper på. Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde. Anskaffningsvärde för finansiella instrument som klassificerats som finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via resultaträkningen består av verkligt värde exkl transaktionskostnader. Transaktionskostnader (t ex courtage) för dessa instrument kostnadsförs således direkt som kapitalförvaltningskostnader. För övriga finansiella instrument motsvarar anskaffningsvärdet instrumentets verkliga värde inkl transaktionskostnader. Efter anskaffningstillfället beror redovisning och värdering av finansiella instrument av hur de har klassificerats enligt nedan. För redovisade värden med uppdelning på värderingskategorier se not 13. Klassificering av finansiella instrument Finansiella tillgångar värderas till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen. Länsförsäkringar Blekinge förvaltar och utvärderar alltid resultatet av samtliga placeringstillgångar (aktier, obligationer och derivat) på basis av verkligt värde förutom när verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. I uppföljningen av kapitalförvaltningens resultat är fokus främst riktat på nyckeltalet totalavkastning. I detta mått inkluderas såväl realiserade som orealiserade resultat (förutom i de fåtal fall när verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt). Detta innebär att även placeringar i onoterade aktier såsom t ex Länsförsäkringar AB ingår i denna utvärdering. Länsförsäkringar Blekinge kategoriserar alltid sina finansiella tillgångar såsom finansiella tillgångar som identifierats som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen förutom när verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt och när redovisningslagstiftningen inte medger detta vid redovisning i juridisk person. Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen utgörs i balansräkningen av aktier i andra företag än koncernföretag samt obligationer. Derivat klassificeras som innehav för handelsändamål oavsett syftet med innehavet (i enlighet med IAS39). Finansiella tillgångar som innehas för handelsändamål ingår i kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen. Aktier och andelar i koncernföretag värderas i moderbolagets balansräkning till anskaffningsvärdet. Eventuellt nedskrivningsbehov prövas regelbundet. Finansiella tillgångar som innehas för handelsändamål ingår i kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen. Likvida medel Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader och som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Värderingsprinciper Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Verkligt värde på finansiella tillgångar, som är noterade på en aktiv marknad, motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan avdrag för framtida transaktionskostnader. Sådana instrument återfinns på balansposterna Aktier och andelar, Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom att använda värderingstekniker, t ex nyligen genomföra transaktioner, pris på liknande instrument och diskonterade kassaflöden. Bolagets innehav av aktier i Länsförsäkringar AB har värderats till verkligt värde på basis av aktiernas substansvärde. Eftersom aktierna innehas med hembudsförbehåll, enligt vilket aktierna i första hand måste erbjudas de övriga ägarna till ett pris som motsvarar substansvärdet, så utgör substansvärdet i de flesta fall aktiernas verkliga värde. I det fall aktiernas verkliga värde, beräknat enligt en kassaflödesmetod, uppgår till ett lägre belopp än substansvärdet, så redovisas aktierna till detta värde. Redovisning i resultaträkningen av realiserade och orealiserade värdeförändringar För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde över resultaträkningen redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i den Icke-tekniska redovisningen som kapitalavkastning. Realiserade värdeförändringar redovisas under kapitalavkastning realiserade vinster resp realiserade förluster. Orealiserade värdeförändringar redovisas under kapitalavkastning orealiserade vinster resp orealiserade förluster. Övriga tillgångar Byggnad och mark Rörelsefastigheter Rörelsefastigheter är fastigheter som används i en betydande omfattning i den egna verksamheten. Fastigheterna som används i rörelsen redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde efter ackumulerade avskrivningar både i moderbolaget och koncernen. Fastigheterna värderas till verkligt värde i femårsöversiktens konsolideringskapital och skrivs av enligt plan, 50 år. Kostnader hänförliga till verksamheten som avser uthyrd verksamhet redovisas som kapitalavkastning. Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och ev nedskriv- 22 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA

ÅRSREDOVISNING. Länsförsäkringar Västerbotten

ÅRSREDOVISNING. Länsförsäkringar Västerbotten ÅRSREDOVISNING Länsförsäkringar Västerbotten ÅRETS RESULTAT 180 Mkr 130 ANTAL KUNDER 000 INNEHÅLL INLEDNING 3 Kort om Länsförsäkringar Västerbotten 4 Vd:s kommentar 5 Samverkan 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Innehåll Inledning 1 Vd har ordet Verksamheten 4 Samverkan som stärker Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2012. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2012 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2012 Innehållsförteckning Sida Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring i eget kapital 6 Nyckeltal

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

2014 Länsförsäkringar Värmland Årsredovisning

2014 Länsförsäkringar Värmland Årsredovisning 2014 Länsförsäkringar Värmland Årsredovisning Innehåll Inledning 4 Vd-kommentar Verksamheten 6 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 10 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Årsredovisning 2010 Länsförsäkringar Kalmar län

Årsredovisning 2010 Länsförsäkringar Kalmar län Årsredovisning 2010 Länsförsäkringar Kalmar län ÅRSREDOVISNING 2010 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN 1 2 ÅRSREDOVISNING 2009 LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN Innehåll VD-kommentar 4 Vår lokala närvaro 6 Det är bra

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2010 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2015 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2015 Delårsrapport för Januari Juni 2015 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015

DELÅRSRAPPORT. Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 1 Delårsrapport för perioden januari-juni 2015 Styrelsen för Markaryds Sparbank, 529000-8506, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari juni 2015

Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari juni 2015 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport för verksamhetsperioden 1 januari 2015 t o m 30 juni 2015. (Då ej annat

Läs mer

Delårsrapport 2015-06-30

Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport 2015-06-30 DELÅRSRAPPORT 2015-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30. Utveckling av resultat

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 8. Rapport över totalresultat... 8. Balansräkning... 9. Rapport över förändringar i eget kapital...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 8. Rapport över totalresultat... 8. Balansräkning... 9. Rapport över förändringar i eget kapital... Årsredovisning Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv (publ) 2010 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 8 Rapport över totalresultat... 8 Balansräkning... 9 Rapport över förändringar i eget kapital...

Läs mer

Länsförsäkringar Kalmar län. Årsredovisning 2012. Kalmar gamla vattentorn. 65 meter högt och innehåller sedan 1983 bostadslägenheter.

Länsförsäkringar Kalmar län. Årsredovisning 2012. Kalmar gamla vattentorn. 65 meter högt och innehåller sedan 1983 bostadslägenheter. Länsförsäkringar Kalmar län Årsredovisning 2012 Kalmar gamla vattentorn. 65 meter högt och innehåller sedan 1983 bostadslägenheter. Året i korthet Tjänster via mobilen Förbättrat fondutbud Vi tackar ödmjukt!

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Delårsrapport per 2010-06-30

Delårsrapport per 2010-06-30 Delårsrapport per 2010-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2015

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2015 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Femårsöversikt 5 Förslag till vinstdisposition 6 Resultatanalys skadeförsäkring 8 Resultatanalys livförsäkring

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning Länsförsäkringar Skaraborg

Årsredovisning Länsförsäkringar Skaraborg 2011 Årsredovisning Länsförsäkringar Skaraborg INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2009-01-01 2009-06-30 Delårsrapport Bluestep Finans AB () 2009-01-01 2009-06-30 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7 Styrelsen och verkställande direktören får

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret 2015 uppgick till 19 010 tkr (15 403 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första

Läs mer

Detta är Agria Djurförsäkring

Detta är Agria Djurförsäkring Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2012 Detta är Agria Djurförsäkring KORT OM AGRIA DJURFÖRSÄKRING KORT OM LÄNSFÖRSÄKRINGAR Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

VD kommentar. Stockholm i mars 2009

VD kommentar. Stockholm i mars 2009 VD kommentar NGS Group har lagt grunden för framtiden genom de två förvärv som genomförts under 2008. Psykiatrika som förvärvades i april och First Medical som förvärvades i maj 2008. Nu har vi nått en

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2012 Allmänt om verksamheten januari-juni 2012 Hållbarhet har varit ett genomgående tema i bankens aktiviteter under det första halvåret. Det har handlat

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2012 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2012 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avdelningen för matematisk statistik 27 maj 2015

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avdelningen för matematisk statistik 27 maj 2015 STOCKHOLMS UNIVERSITET MT7015 MATEMATISKA INSTITUTIONEN TENTAMEN Avdelningen för matematisk statistik 27 maj 2015 Tentamen i Försäkringsredovisning 7,5 hp 09.00-14.00 onsdag den 27 maj 2015 Tillåtna hjälpmedel

Läs mer

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012

Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Leox Holding AB (publ.), Org. Nr 556687-1553 (NGM: LEOX MTF) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2012 Händelser i koncernen under perioden - Förvärv av försäkringsmäkleriet Fakta Finans i Sverige AB har

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Alingsås Energi Nät AB 1 / 21 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2013. Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2013. Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2013 Org.nr 516406-0104 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...2 Förvaltningsberättelse...3 BolagsstyrniNG... 10 Koncernens resultaträkning...

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ALE EL ELHANDEL AB

ÅRSREDOVISNING 2013 ALE EL ELHANDEL AB ÅRSREDOVISNING 2013 ALE EL ELHANDEL AB 2 Innehåll 2013 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Värderingsprinciper 9 Noter 9 Styrelse 10 Underskrifter 11 Revisionsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Swedbank Finans Årsredovisning 2010

Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Swedbank Finans Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Alternativ resultaträkning 12 6. Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Bokslutskommuniké 2013 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 är en apotekskedja med frivilligt anslutna apotek, där varje apotek ägs av en egenföretagare. Närheten till den lokala marknaden speglar vår affärsidé och vårt

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Vd-ord 3. Förvaltningsberättelse 4. Femårsöversikt 7. Resultaträkning 8. Resultatanalys 10. Balansräkning 12

Vd-ord 3. Förvaltningsberättelse 4. Femårsöversikt 7. Resultaträkning 8. Resultatanalys 10. Balansräkning 12 Årsredovisning 2015 Innehåll Vd-ord 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 8 Resultatanalys 10 Balansräkning 12 Rapport över förändringar i eget kapital 16 Direkt försäkring 2014 fördelad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Sealwacs AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Sealwacs AB 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sealwacs AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Bolaget

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG Rapporten omfattar följande bolag: - Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) - Reda Pensionsadministration AB - Folksam Fondförsäkringsaktiebolag

Läs mer

Årsredovisning Länsförsäkringar Sak

Årsredovisning Länsförsäkringar Sak Årsredovisning Länsförsäkringar Sak Det finansiella året 2015 Året i korthet Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 972 (320) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 501

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 1(19) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer