Sörmland helt enkelt. Från ord till handling projektavslut i Bryssel. Konsten att välja rätt utbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sörmland helt enkelt. Från ord till handling projektavslut i Bryssel. Konsten att välja rätt utbildning"

Transkript

1 ett NYHETSBREV från regionförbundet sörmland Sörmland helt enkelt Foto: vivian hertz NUMMER 9 november 2012 Från ord till handling projektavslut i Bryssel Benita Vikström överlämnar projektet EU 2020 Going Locals gemensamma politiska ställningstagande till Veronica Gaffey från Europakommissionen. läs mer på sidan 4 INLEDAREN Konsten att välja rätt utbildning Om du vill skaffa dig ett jobb direkt efter att ha gått ut gymnasiet ska du välja omvårdnadsprogrammet, industriprogrammet eller utbildning till gymnasieingenjör. Du ska inte välja naturbruk, handel- och administration eller något av de vanliga högskoleförberedande programmen. Faktum är att nästan 25 procent av de som gått en högskoleförberedande utbildning som till exempel samhällsvetenskaplig, social, humanistisk eller estetisk linje arbetar efter sin utbildning inom vården, handeln eller inom köks- och restaurangverksamhet. Tittar man på eftergymnasial utbildning blir rekommendationen att satsa på att bli civilingenjör, fritidspedagog, förskollärare, yrkeslärare, specialpedagog eller sjuksköterska. Inom dessa yrkeskategorier kan man räkna med att få ett jobb omedelbart efter utbildningen. Väljer du istället att utbilda dig till beteendevetare, socionom, konstnär, journalist eller arkeolog är risken stor att du får börja yrkeskarriären inom en helt annan sektor. Bland dem som har en humanistisk utbildning på högskolenivå i Sörmland arbetar cirka tio procent inom vård- och omsorgssektorn. Det innebär att det är den vanligaste sysselsättningen för en akademiskt utbildad humanist. Entreprenörskap i fokus för studieoch yrkesvägledare Foto: Rickard Österlund Cykla mera gav mersmak till fjärdeklassare Detta är några viktiga uppgifter som framkommer i den rapport som regionförbundet presenterade på Sörmlands kompetensdag den 1 november i Eskilstuna. Det finns mycket mer att läsa och begrunda, men det viktigaste är att få alla intressenter att ta tag i problemen med matchningen på arbetsmarknaden. Ska vi få våra ungdomar snabbare in på arbetsmarknaden och dessutom se till att råda bot på den växande bristen på kompetent personal inom många sektorer så måste vi börja samarbeta nu. Regionförbundet har tagit ett första steg genom att bygga länets kompetensplattform, men hur bygger vi vidare? Du kan ladda ned rapporten på läs mer på sidan 2 läs mer på sidan 6 Göran Norberg, förbundsdirektör Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland

2 2 Kompetensplattformen Entreprenörskap i fokus för studie- och yrkesvägledare Varför ska studie- och yrkesvägledare arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Det var frågan som genomsyrade konferensen för länets studie- och yrkesvägledare som Regionförbundet Sörmland arrangerade den 4 oktober i Malmköping. Studie- och yrkesvägledning är en av nyckelfrågorna inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet. Det är en viktig pusselbit för att lösa matchningen, det vill säga gapet mellan den höga arbetslösheten, framförallt bland unga människor, och bristen på specialiserad yrkeskompetens hos en del arbetsgivare. Fokus under dagen var entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett komplement inom studie- och yrkesvägledningen. Dagen inleddes av Sara Hägglund från Mälardalens högskola som berättade, att det är viktigt att börja tidigt att väcka motivation, kreativitet och ansvarstagande eftersom grunden byggs där för den senare studie- och yrkesbanan. Ett land som kommit långt med dessa frågor är Finland. Birgit Båvner från Nyföretagarcentrum berättade hur studie- och yrkesvägledarna kan använda sig av hennes verksamhet som en resurs i vägledningen. En annan resurs för entreprenörskap är Ung Företagsamhet, UF, som med sina utbildningskoncept engagerar elever i grund- och gymnasieskolor över hela Sörmland. UF-företagandet på gymnasieskolorna har gett bra resultat och en fjärdedel av eleverna som har deltagit har startat företag efter gymnasietiden. Birgit Båvner från Nyföretagarcentrum berättade hur studie- och yrkesvägledarna kan använda sig av hennes verksamhet som en resurs i vägledningen. Att det är viktigt att vårda och utveckla sina nätverk, berättade Lasse Fredriksson från konsultföretaget Trigga om. Att förverkliga sina drömmar börjar med att inte vara rädd för sina egna idéer och våga prata om dem. För Lasse är även ett misslyckande en merit. Det bekräftades av Dan Laino, 21 år och grundare till Cleaning Services & Estate i Sverige AB, som under gymnasietiden bedrev ett UF-företag. Dan menade att det är viktigt att hjälpa eleverna att hitta och förstärka sina personliga styrkor och intressen istället för att jobba med svagheterna. Ett råd är att arbeta med SMARTA mål (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt) för eleverna. Studie- och yrkesvägledarna hittade många anledningar att arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan. Ett av skälen är att entreprenörskap handlar om att se eleven utifrån vem han/hon är och hjälpa individen att se sig själv som en viktig resurs och hitta sina egna förmågor. Entreprenörskap bygger på det positiva tänkande som behövs i alla verksamheter. Jag vill, kan och vågar! Studie- och yrkesvägledarna är på banan när det gäller att arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan, men det krävs en bredare ansats. Några av förslagen om hur allas kompetenser kan tas tillvara är att som vägledare vara mer ute bland eleverna på lektionerna och rasterna för att träffa dem och få en inblick i deras arbete och deras kompetenser. Ett annat förslag är att bygga upp ett tydligt alumninätverk för elever som tar studenten på respektive skolor. Alumninätverk är ett verktyg för att hålla kontakten med studiekompisarna även efter examen. Astrid Trautsch, Foto: Astrid Trautsch

3 3 Näringsliv Sörmlands kvinnor missgynnade när det gäller ekonomiskt stöd Vägar till ett dynamiskt näringsliv det var rubriken på den konferens som hölls på Gripsholmsviken i Mariefred den 18 oktober. Bakom arrangemanget stod Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Tillväxtverket och Kvinnors företagande stärker Sverige. Det var just det sistnämnda som var temat för dagen, det vill säga att kvinnors företagande skapar tillväxt och förnyelse och därmed stärker näringslivet i Sverige. Ett 50-tal personer hade mött upp för att höra länets nye landshövding, Liselott Hagberg, inleda dagen. Därefter hölls ett antal anföranden på temat Tillväxt och dynamik i näringslivet som följdes av en paneldebatt. Flera paneldiskussioner hölls under dagen. Foto: Marianne Skantz Till paneldeltagarna hörde bland annat professor Gerd Lindgren från Karlstads universitet som talade över ämnet Jämväxt, jämställd tillväxt. Hennes anförande gick kort och gott ut på att kvinnor behöver samma typ av stöd som sina manliga kollegor men att det är mycket vanligt att kvinnliga företagare får betydligt mindre stöd. Gerd Lindgren hade också en uppmaning till de regionförbund som arbetar med frågan: Ni måste bestämma er för att det här är viktigt, det vill säga, det här ska vi arbeta med men det måste vara seriöst och ni måste verkligen mena det! Gerd Lindgren refererade även till Italien där det är förbjudet att vara medlem i Frimurarna om man arbetar inom den offentliga förvaltningen. Självklart fick hon frågan om vi borde ha ett liknande system i Sverige. Och på det svarade Gerd Lindgren, att när Rotary öppnade upp för kvinnliga medlemmar så gick medlemsantalet ned. Därefter tog Annika Löfgren, innovationsvetare, vid och pratade på temat Resurscentra för kvinnor i Eskilstuna, vars uppgift bland annat är att bidra till bestående förändring i innovationssystemets strukturer. Hon konstaterade också att kvinnor mer sällan än män får finansiering, vilket är ett stort problem i Sörmland. Det är till och med allra svårast i hela landet för de sörmländska kvinnorna att få ekonomiskt stöd. Ett 50-tal personer deltog i den konferens som hölls på Gripsholmsviken. Ett faktum som Peter Eklund från länsstyrelsen kunde slå fast genom att konstatera, att 77,5 procent av antalet beviljade lån och över 80 procent av de utlånade medlen från Almi gick till män. Hans råd var därför att ha omställningsförmåga, snabbhet, kreativitet samt att vårda framtiden och kvinnorna! Foto: Marianne Skantz Monica Swärd,

4 4 Samverkan Från ord till handling projektavslut i Bryssel När 14 regioner från nio europeiska länder lär av varandras goda exempel inom energi och hållbara transporter, och när det politiska engagemanget är starkt, det är då det händer! Det var budskapet som genomsyrade slutkonferensen för projektet EU 2020 Going Local som hölls den oktober på Residence Palace i Bryssel. Foto: vivian hertz Som specialinbjuden gästföreläsare höll Mark Friedman, Fiscal Policy Studies Institute, USA, en mycket uppskattad genomgång av principerna för resultatbaserad redovisning under konferensens inledande dag. Han är författaren till boken Trying Hard is Not Good Enough vilket, som titeln antyder, innebär att det är resultatet som räknas, inte ansträngningarna. Hans motto är att ständigt fråga sig vem som har nytta av de åtgärder som görs och hur stor skillnad som kan mätas. Mark Friedman avslutade dagen med en djupgående workshop som tog fasta på metodiska, enkla och överskådliga sätt att redovisa resultat på. Mark Friedman, Fiscal Policy Studies Institute, USA. Slutkonferensens sista dag inleddes av regionförbundets ordförande Viking Jonsson (S): Regionförbundet Sörmland har länge arbetat för att implementera både Regionförbundets arbetsutskott var med i Bryssel under slutkonferensen för projektet EU 2020 Going Local. Lissabonstrategin och EU 2020-strategin, och det här projektet har varit både inspirerande och lärorikt. När projektet nu går mot sitt slut, börjar istället det framåtsyftande arbetet med att förverkliga de lokala handlingsplaner som tagits fram inom projektet. Det starka politiska ledarskapet, med engagemang på alla nivåer från den lokala till den internationella EU-nivån, den så kallade bottom-upmodellen, ses som unikt och garanterar snabbare implementering. Uppmaningen från projektets politiska ledning är att det ska vara en förutsättning för kommande strukturfondsprojekt. Vänta inte på att andra ska ta initiativ, gör något själv! Små steg vi tar idag ger stora avtryck imorgon, sa Benita Vikström, ordförande för projektets politiska del. Mona Björklund, från Europakommissionen, berättade att det ekonomiska Mona Björklund, Europakommissionen. läget gör att endast några få länder i nuläget mäktar med att leva upp till EU 2020-strategins mål, och hon önskar därför en dialog om vad som kan göras på EU-nivå för att underlätta måluppfyllelsen för fler länder. Michel Lamblin, från INTERREG IVC-sekretariatet, var imponerad av projektets resultat och ser gärna fler kapitaliseringsprojekt som det här med fokus på kunskapsöverföring mellan starka och svaga regioner. Fortsättning på nästa sida Foto: vivian hertz Foto: vivian hertz

5 5 Forts. Från ord till handling projektavslut i Bryssel Foto: vivian hertz Tomas Kåberger, från Japan Renewable Energy Foundation, presenterade fakta kring utvecklingen av förnybara energikällor och den snabbt växande etableringen av vindkraftverk. En panel av politiker från projektet diskuterade energi- och klimatfrågor med Ilmar Reepalu från Europeiska regionkommittén och EU-parlamentarikern Jens Nilsson. Ilmar Reepalu, Europeiska regionkommittén. Det är härligt att möta så många positiva och ambitiösa människor här idag, sa Ilmar Reepalu. Det är en fin motvikt till den annars ofta deprimerande medierapporteringen av klimatfrågor. Till sist överlämnade Benita Vikström projektets gemensamma politiska ställningstagande till Veronica Gaffey från Europakommissionen. Hon ser med intresse fram emot att ta del av projektets alla handlingsplaner. Avgörande för framtida strukturfondsprojekt är att det lokala engagemanget är starkt, att språket hålls enkelt och att det är tydligt vilka resultat som ska uppnås, var Veronica Gaffeys medskick inför den nya ansökningsperioden. Elisabeth Langgren Lundov, EU 2020 Going Local Projektet EU 2020 Going Local har pågått under två år och aktivt delat med sig av erfarenheter att förfina på hemmaplan. Regioner från Storbritannien, Lettland, Belgien, Luxemburg,Tyskland, Nederländerna, Portugal, Slovenien och Sverige har ingått och Regionförbundet Sörmland har agerat Lead Partner. För Sörmlands del har projektet utmynnat i en regional handlingsplan där en länsgrupp med representanter från kommunerna och landstinget enats om en inriktning som handlar om åtgärder som gör det bekvämare att välja cykeln framför bilen samt enkla energibesparingar i kommunala fastigheter. Samtliga handlingsplaner finns att läsa i den broschyr som tagits fram inför slutkonferensen. Läs den gärna på projektets webb eller beställ den av Carina Wilhelmsson, INFRASTRUKTUR Ny infrastrukturproposition presenterad Den 15 oktober presenterade regeringen infrastrukturpropositionen, Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem. I propositionen föreslås i första hand mer resurser till drift och underhåll och i andra hand till nyinvesteringar. I propositionen föreslår regeringen att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen under planeringsperioden ska uppgå till totalt 522 miljarder kronor. 86 miljarder kronor avsätts för drift och underhåll och reinvestering av statliga järnvägar och 155 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar. De resterande 281 miljarder kronorna föreslår regeringen ska användas för att utveckla transportsystemet så att det klarar nuvarande och framtida krav på hållbarhet. Propositionen föreslår några namngivna objekt, bland annat Ostlänken som en första delsträcka av en ny stambana för snabbtåg. Detta är väldigt positivt och efterlängtat för oss i Sörmland. Trafikverket har i och med propositionen fått i uppdrag att påbörja arbetet med en ny nationell plan som ska gälla för åren Den ska redovisas för regeringen under våren 2014 och fastställas därefter. I Sörmland har regionförbundet planupprättningsansvar och regionförbundet erbjuds nu att påbörja arbetet med att ta fram en ny regional plan för transportinfrastrukturen. Planen ska redovisas för regeringen under våren 2015 och omfatta åren fram till och med Carina Jönhill Nord,

6 6 Samverkan Cykla mera gav mersmak till fjärdeklassare Cykla till skolan! Det var uppmaningen till mellanstadieeleverna på Vitalisskolan i Trosa under en vecka i slutet av september. Bakom uppmaningen stod Trosa kommun tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Team Sportia som sponsrade priserna. Syftet med projektet var att få fler elever i årskurs 4-6 att cykla till och från skolan. Förhoppningen var att få fler elever att röra på sig samtidigt som de värnade om miljön. Som extra motivation genomfördes projektet som en klasstävling. Reglerna var väldigt enkla, den klass där flest elever hade cyklat till och från skolan under den aktuella veckan vann. Det blev klass 4 C som kammade hem segern med en cykelnärvaro på i snitt 87 procent! En av sponsorerna fanns på plats på skolgården i början av den aktuella cykelveckan för att hjälpa till med enklare service och för att kontrollera att cyklarna var trafiksäkra. För denna fina insats förärades de också varsin presentcheck på 300 kronor vardera för att investera i ett cykelattribut av något slag. Vid själva prisutdelningen närvarade uppemot 300 personer, vilket talade för att initiativet med hopp om många cyklar på skolgården verkligen infriades. Monica Swärd, Foto: Rickard Österlund Politik Sörmland och det regionala ledarskapet Det var temat för det fjärde seminariet i utvecklingsprogrammet om regionalt ledarskap för regionstyrelsen, vilket genomfördes den 25 oktober. Syftet denna gång var att visa ett exempel på regionalt ledarskap när det fungerar som bäst. Det handlade om Citybanans tillkomst. Carl Cederschiöld, som då var regeringens förhandlingsman, redogjorde för processen fram till beslutet. Svårigheterna som skulle övervinnas var flera. Samtliga parter insåg emellertid att Citybanan var helt nödvändig för att komma till rätta med trafikeringen in till Stockholm och efter många och långa diskussioner roddes förhandlingarna i hamn. Därefter var det dags för deltagarna att diskutera rollen som regionpolitiker. Ett antal frågor skulle besvaras, till exempel: Har verkligheten motsvarat förväntningarna på ditt uppdrag som regionpolitiker? Har din syn på den regionala politikerrollen förändrats? Är du beredd att ta beslut som gynnar hela Sörmland på bekostnad av din egen organisation? Behövs en fortsatt utveckling av den regionala politikerrollen? Diskussionen leddes av en av ledamöterna i regionstyrelsen, Bengt- Eric Sandström från Trosa. Detta var det sista seminariet i utvecklingsprogrammet och de synpunkter som har kommit fram under de totalt fyra seminarierna ska nu bearbetas och återföras till regionstyrelsen. Annika Gamsäter,

7 7 Innovationsmotorn Erfarenhetsutbyte om innovationssystem Vilka vinster ger en regional samsyn på innovationssystemet? Det var det stora diskussionsämnet under den studieresa med inriktning på inspiration och erfarenhetsutbyte som gick till Region Gävleborg i slutet av september. Foto: carina wilhelmsson Regionförbundet Sörmland arrangerade resan inom projektet Fler innovationer helt enkelt en del av innovationsmotorn och med var representanter från det sörmländska innovationssystemet. Bakgrunden till att just Region Gävleborg valts ut var det intresse som näringslivsstrategen Magnus Ernström från Region Gävleborg väckte, när han i maj besökte Sörmland och berättade om det omfattande arbete som pågår i Gävleborg med att kartlägga innovationssystemet från lokal till global nivå, och fördelarna de ser med utfallet. Näringslivsstrategen Magnus Ernström från Region Gävleborg och Astrid Trautsch, strateg på Regionförbundet Sörmland. Alla behöver inte springa på alla bollar, säger Magnus Ernström som menar att aktörerna börjar hittat sina roller. Vi vill tydliggöra vilka aktörer som finns att tillgå och göra vägen in i systemet enklare för innovatörerna. Magnus Ernström förespråkar en gemensam regional metod som går ut på att identifiera, definiera och beskriva innovatörernas behov. Med en stark tro på sin produkt sålde Mackmyra Whiskey 30 liter fat till kunderna redan innan produktionen startat. Den regionala innovationsstrategin är en ansats, en gemensam utgångspunkt för andra aktörer att lösa uppgifterna, fortsätter han och poängterar att den inte konkurrerar med utförarna. Det är också viktigt att se utanför nuvarande länsgränser, anser Magnus Ernström. Därför arbetar Region Gävleborg mot målet att innovationssystemet ska vara kompatibelt med Region Dalarnas för att vara verksamt även vid en framtida regionbildning. Två goda exempel på hur regionens tillgångar tas tillvara samtidigt som siktet är inställt på att bygga för framtiden är företagsparken Sandbacka Park, en teknikpark som samlar IT-företag i Sandviken, och det regionala klustret Future Position X i Gävle, som är verksamt inom GIS (geografiskt informationssystem). Båda verksamheterna har uppkommit i syfte att trygga sysselsättningen och minska sårbarheten i regionen och har lyckats väl. Vi har en viktig funktion att stimulera samverkan, kunskapsöverföring och affärsutbyte mellan företag, berättar Ulrika Malmkvist som är enhetschef på Sandbacka Park. När vi definierat vilka behov ett företag har jackar vi ihop dem med en utomstående part som erbjuder den efterfrågade kompetensen. Ett av deras projekt är Creative Office med tio arbetsplatser för nystartade företag samt fem platser för innovationsaktörer som ska finnas på plats som support. Grogrund för kreativa krockar. 26 nya företag och 133 nya produkter har klustret genererat de senaste fyra åren och just nu pågår bygget av Smart City Arena, ett parkområde i Gävle där klusterföretagen demonstrerar sina prototyper. Ytterligare ett konkret exempel på en framgångsrik verksamhet som arbetar på ett innovativt sätt i Gävletrakten är Mackmyra Whiskey. Med en stark tro på sin produkt såldes 30 liter fat till kunderna redan innan produktionen startat. Så avhjälptes bristen på startkapital när grundarna inte beviljades lån. Idag är Mackmyra Whiskey ett besöksmål av rang med besökare under 2011, och därmed har det blivit en tillgång även för regionens besöksnäring. Carina Wilhelmsson, Foto: carina wilhelmsson

8 8 INNOVATIONSMOTORN Projekt för ökad kvalitet inom vård och omsorg Nu ska förutsättningarna för en samverkansmodell kring en gemensam testbädd i länet utredas. Vinnova har beviljat kronor i förstudiemedel till projektet Testbädd Sörmland i samverkan inom vård och omsorg vilket betyder att arbetet kan påbörjas. En testbädd är en plattform, ett visningsrum, där nya idéer och innovationer fångas upp och testas av brukare, personal, företag och innovatörer inom äldreomsorgen och hälso-och sjukvården. Den stödjer utvecklingen av innovationsarbete, välfärdsteknologi och medicinsk teknik. Genom att ha en gemensam plattform för detta är tanken att nya produkter, lösningar och tjänster som ökar kvaliteten inom vård och omsorg ges bättre förutsättningar. De hårda kraven på hur innovationer inom vård- och omsorg får testas är naturligtvis viktiga för säkerheten men kan vara hämmande för utvecklingen av nya innovationer. Med en En testbädd är en plattform, ett visningsrum, där nya idéer och innovationer fångas upp och testas av brukare, personal, företag och innovatörer inom äldreomsorgen och hälso-och sjukvården. testbädd kan tester av innovationer underlättas utan att man gör avkall på säkerheten. Detta är helt enkelt ett sätt att underlätta innovationsarbetet inom vård- och omsorgssektorn. Vi hoppas bidra till både bättre vård och en mer kreativ och attraktiva arbetsmiljö för personal inom denna sektor, säger Foto: terese andersson, Fou Lina Widlund, projektledare för Fler innovationer helt enkelt en del av innovationsmotorn på Regionförbundet Sörmland, som är en av aktörerna i förstudien. I Sörmland är vi duktiga på att skapa bra förutsättningar för samarbete mellan forskning och praktik, fortsätter hon. Med en testbädd vill vi ytterligare knyta samman befintliga aktörer och få ett mer enhetligt sammanhängande system, allt för att göra det enklare för våra idébärare. Forskning och utveckling (FoU) i Sörmland är projektägare och Carina Forsman Björkman kommer att driva arbetet med förstudien tillsammans med regionförbundet, Hjälpmedelscentralen, Mälardalens högskola och Nova Med Tech som alla är regionala aktörer inom innovationssystemet i Sörmland. Lina Widlund, INBJUDAN NOVEMBER 8 TORSDAG GODSTRANSPORTER I SÖRMLAND Inom ramen för Mälardalsrådets arbete En bättre sits genomförs nu en kartläggning av godsflöden i Östra Mellansverige, däribland i Sörmland. Syftet med kartläggningen är att förbättra kunskapen om godsflöden i Östra Mellansverige genom att tillämpa en metod som också möjliggör återkommande kartläggningar. Vi vill informera om uppdraget och samtidigt få in tidiga synpunkter från kommuner, landsting, organisationer och företag. Datum Torsdagen den 8 november Tid Plats Safiren, Djulösalen, Drottninggatan 19, Katrineholm För mer information och program, se För frågor, kontakta Fredrik Högberg, på eller via e-post Anmäl dig senast onsdagen den 7 november via Välkommen!

9 9 Innovationsmotorn Nationell innovationsstrategi vilken betydelse har den för Sörmland? Efter drygt ett års arbete presenterade regeringen den 11 oktober en nationell strategi för innovationer. Region-förbundet Sörmland och andra aktörer i det sörmländska innovationssystemet har tillsammans med Västmanland, Uppsala och Örebro fått påverka strategin via ett regionalt dialogmöte och ett brev med beskrivning av de regionala behoven till näringsdepartementet. Ansatsen i innovationsstrategin är bred och sätter människan i centrum för utvecklingen, det vill säga det är där innovationerna börjar. Syftet med strategin är att bidra till ett innovationsklimat med bästa möjliga förutsättningar för innovationer i Sverige med sikte på år Det ska bli möjligt för fler människor och organisationer i näringslivet, offentlig verksamhet och civilsamhället att utvecklas och mer effektivt bidra till nya eller bättre lösningar som svarar mot behov och efterfrågan. stämmer väl överens med arbetssättet inom Innovationsmotorn, regionförbundets arbete att främja innovationsklimatet i Sörmland. Om detta även ska bli en del av en regional strategi är upp till regionförbundets politiker att ta ställning till. Regionförbundet kommer under vintern föra diskussioner med bland annat regionstyrelsen och dess medlemmar om den långsiktiga fortsättningen av arbetet att främja innovationer i länet, både lokalt och regionalt. Regionförbundet kommer även att föra en dialog Vill du läsa strategin? Den nationella innovationsstrategin finns att ladda ned via regeringskansliets webbplats: Sörmlands Innovationssystem Med Sörmlands innovationssystem menas det regionala samarbetet av olika aktörer från det offentliga, näringslivet och akademin för att hjälpa idébärare att utveckla och kommersialisera sina idéer till produkter och tjänster på marknaden. med nationella organisationer såsom Tillväxtverket och Vinnova samt nyckelaktörer i Sörmland. Astrid Trautsch Andra regioner som exempelvis Gävleborg, Stockholm och Östergötland har redan tagit fram sina egna regionala strategier, något som bejakas av nationella strategin. En regional innovationsstrategi önskas även av aktörerna i Sörmlands innovationssystem. En regional strategi bidrar till att ge en bild av, vidareutveckla och effektivisera stödsystemet för dem som vill utveckla sin idé. Detta kommer i sin tur att bidra till förnyelse i näringslivet och skapa fler företag/arbetstillfällen. Idén i den nationella strategin att sätta människan i centrum för utvecklingen, Nyheter, debatt, triss och frukost! Företagande Regional utveckling Marknadsföring Julia 2njoy? Morgonsoffan i Nyköping 9 november 07:30-09:00 Pelles Lusthus Exempel på aktuella projekt som Onyx Näringslivsutveckling driver, samt hur de underlättar ny- och ometableringar i Nyköping och Oxelösund. Vi får också smakprov på 2njoy s show Pieces of Abba. Programvärd: Julia Rosqvist Evenemanget är kostnadsfritt, anmäl dig senast den 7 nov till

10 10 besöksnäring Utveckling av attraktiva besöksmål pågår Politk EU-nytt Glöm inte regionala nivån Det krävs större insatser från medlemsstaterna om Europa 2020-strategin ska lyckas. Det anser Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso som anser att EU och medlemsstaterna måste inkludera den regionala nivån och andra berörda aktörer i utarbetandet av de nationella reformprogrammen om EU ska kunna skapa nya arbetstillfällen och tillväxt genom strategin. Bresso uppmuntrade också medlemsstaterna att uträtta mer precisa och mätbara åtaganden. Det fortsatta arbetet kommer att ske på lokal nivå och i tematiskt inriktade grupper. Tisdagen den 16 oktober träffades ett 30-tal företag inom besöksnäringen i Sörmland. Gemensamt för företagen är att de vill få fler gäster från andra länder att besöka just dem. Genom att utveckla produkter som tilltalar olika kategorier av människor i andra länder samt genom att samverkan mellan kommuner och företag vill man öka antalet besökare. Företagen fick under kvällen ytterligare information om den fortsatta processen i projektet Destinationsutveckling Sörmland - med fokus på den internationella marknaden och en stor del av tiden ägnades åt samtal mellan de olika företagen för att starta det praktiska arbetet. Det fortsatta arbetet kommer nu att ske på lokal nivå och i tematiskt inriktade grupper. Regionförbundet Sörmland leder och finansierar processen och det sker tillsammans med Svensk destinationsutveckling. Sörmland är ett av de första länen i Sverige att utveckla besöksnäringen genom den här sortens processarbete. Alla länets kommuner finns med i arbetet, liksom Sörmlands turismutveckling AB. Processen går nu in i ett praktiskt arbete, där fokus ligger på utvecklingen av företag, produkter och samverkan. Inom knappt två år räknar Regionförbundet Sörmland med att det finns färdiga produkter av hög kvalitet att erbjuda kunder i andra länder. Turismen är en av de näringar som växer snabbast. De beräkningar som finns visar att en fördubbling på tio år inte är en omöjlighet. Det ger mer lönsamhet hos företagen, fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter till kommuner, landsting och stat. Magnus Nilsson, På hittar du uppgifter om alla coacherna som är med i projektet. Foto: magnus nilsson Värna Östersjön EU-kommissionen har meddelat hur Östersjöstrategin ska förbättras inför nästa programperiod Kommissionen föreslår att samarbetet ska fokusera på tre mål: rädda Östersjön, integrera Östersjöområdet och öka välståndet. Det innebär bland annat att sjötransporterna ska bli mer miljövänliga och säkra, gas- och elmarknaden ska sammanlänkas och handeln öka. Strategin behöver tydliga, gemensamma mål och indikatorer, något som Stockholmsregionens Europaförening också betonat i sitt yttrande. Anpassat till klimatet EU-kommissionen har tidigare i år lanserat ett webbaserat instrument kalllat CLIMATE-ADAPT som ska hjälpa beslutsfattare på EU, nationell, regional och lokal nivå att föra en klimatanpassad politik. Man försöker därmed minimera de skador som klimatförändringarna för med sig. Genom det webbaserade instrumentet kan beslutsfattare få tillgång till och dela information relaterad till klimatanpassning. Källa: Stockholmsregionens Europakontor

11 11 Politik Styrelsen beslutar Kalender 2012 November På Regionförbundet Sörmlands styrelsemöte den 25 oktober beslutades att godkänna regionförbundets delårsrapport.... ta kostnaden för fördyringen och bygga Riksväg 55 Valla-Flen enligt Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län för godkänna yttrandet som gäller regionförbundets synpunkter på utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken Göran Norberg, Lunch för nyfikna företagare och andra vetgiriga Presto AB, Katrineholm Godstransporter i Sörmland Safiren, Djulösalen, Katrineholm Morgonsoffan i Nyköping Frukostmöte, Pelles Lusthus Arbetsutskottet sammanträder Grönt ljus Sörmland: Infrastruktur och kollektivtrafik hör ihop! Elite, Stadshotellet i Eskilstuna Marknadsplats för nya lärningar Grafikens hus, Mariefred INBJUDAN GRÖNT LJUS SÖRMLAND! NOVEMBER 16 FREDAG Europa 2020-strategin verktyget ut ur krisen Piperska muren, Stockholm December Regionstyrelsen sammanträder Blommenhof hotell, Nyköping Morgonsoffan i Nyköping Frukostmöte, Pelles Lusthus En regional konferens om infrastruktur och kollektivtrafikfrågor. Vi vill med konferensen lyfta att infrastruktur och kollektivtrafik hör ihop. Dagen handlar bland annat om: Visionen och samverkan politiskt inspel Förutsättningar och former förverkligande Citybanan och Ostlänken Ny infrastrukturproposition Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Framtidens Kollektivtrafik Datum Fredagen den 16 november Tid Kaffe och inregistrering från Avslutas med lunch klockan Plats Stadshotellet, Eskilstuna Se kalendern i sin helhet på För mer information och program, Kontakt: Carina Jönhill Nord, , Helena Ekroth, , Anmäl dig senast fredagen den 2 november via Välkommen! Ett samarbete mellan Regionförbundet Sörmland och Kommunalbolaget Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Ansvarig utgivare: Göran Norberg Redaktörer: Annelie Ljungwald och Monica Swärd Tel: Fax: E-post: Layout: Newmarket Town AB

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

Mindre styrdans mer rock n roll

Mindre styrdans mer rock n roll november 2013 Mindre styrdans mer rock n roll Personalchefsbarometern 2013 Personalchefsbarometern 2013 Mindre styrdans mer rock n roll I årets version av Visions Personalchefsbarometer fokuserar vi på

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige! PRESSMEDDELANDE Strukturfondspartnerskapets Sekretariat Datum Dnr 2017-06-01 15-050 Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 och kommunikation som verktyg JanErik Odhe, Stål & Verkstad Anders Olsson Region Värmland Kommunikation som verktyg Tydlighet i förväntan från regionen? Hur uppkom

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Från landstingspolitiker till regionpolitiker

Från landstingspolitiker till regionpolitiker Från landstingspolitiker till regionpolitiker Magnus Persson Senior rådgivare regional utveckling Region Örebro län f d regiondirektör Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Posten Fackföreningsrörelsen

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Samproduktion inom området hälsa & välfärd

Samproduktion inom området hälsa & välfärd Samproduktion inom området hälsa & välfärd Per Tillgren, professor Cecilia Vestman, verksamhetsledare Kalmar 2014-05-29 per.tillgren@mdh.se cecilia.vestman@mdh.se Vägen fram till det samproducerande lärosätet

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Europaforum XII Norra Sverige

Europaforum XII Norra Sverige Välkommen till Europaforum XII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter och position med fokus på sammanhållningspolitik, infrastruktur & energi Örnsköldsvik, 7-8 maj 2008 Europaforum XII Norra Sverige

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering

En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering En Bättre Sits (EBS) gemensam syn och reflektioner angående inriktning för transportinfrastrukturplanering 2018-2029 SJU LÄN: STOCKHOLM, UPPSALA, VÄSTMANLAND, ÖREBRO, SÖRMLAND, ÖSTERGÖTLAND OCH GOTLAND

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer 1 (8) Landstinget har ansökt hos regeringen om att få bilda en regionkommun från och med den första januari 2017. Om regeringen säger ja, betyder det att uppdraget för landstinget växer. Förutom nuvarande

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Vårt arbete börjar hos företagen. Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och intäkter till Eskilstuna.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Region Örebro län. Därför bildar vi en ny regional politisk organisation

Region Örebro län. Därför bildar vi en ny regional politisk organisation Region Örebro län Därför bildar vi en ny regional politisk organisation 1 2 Inledning Örebroregionens styrkor och utmaningar Örebroregionen. Liksom i alla regioner, finns här både starka sidor att bygga

Läs mer