Sörmland helt enkelt. Från ord till handling projektavslut i Bryssel. Konsten att välja rätt utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sörmland helt enkelt. Från ord till handling projektavslut i Bryssel. Konsten att välja rätt utbildning"

Transkript

1 ett NYHETSBREV från regionförbundet sörmland Sörmland helt enkelt Foto: vivian hertz NUMMER 9 november 2012 Från ord till handling projektavslut i Bryssel Benita Vikström överlämnar projektet EU 2020 Going Locals gemensamma politiska ställningstagande till Veronica Gaffey från Europakommissionen. läs mer på sidan 4 INLEDAREN Konsten att välja rätt utbildning Om du vill skaffa dig ett jobb direkt efter att ha gått ut gymnasiet ska du välja omvårdnadsprogrammet, industriprogrammet eller utbildning till gymnasieingenjör. Du ska inte välja naturbruk, handel- och administration eller något av de vanliga högskoleförberedande programmen. Faktum är att nästan 25 procent av de som gått en högskoleförberedande utbildning som till exempel samhällsvetenskaplig, social, humanistisk eller estetisk linje arbetar efter sin utbildning inom vården, handeln eller inom köks- och restaurangverksamhet. Tittar man på eftergymnasial utbildning blir rekommendationen att satsa på att bli civilingenjör, fritidspedagog, förskollärare, yrkeslärare, specialpedagog eller sjuksköterska. Inom dessa yrkeskategorier kan man räkna med att få ett jobb omedelbart efter utbildningen. Väljer du istället att utbilda dig till beteendevetare, socionom, konstnär, journalist eller arkeolog är risken stor att du får börja yrkeskarriären inom en helt annan sektor. Bland dem som har en humanistisk utbildning på högskolenivå i Sörmland arbetar cirka tio procent inom vård- och omsorgssektorn. Det innebär att det är den vanligaste sysselsättningen för en akademiskt utbildad humanist. Entreprenörskap i fokus för studieoch yrkesvägledare Foto: Rickard Österlund Cykla mera gav mersmak till fjärdeklassare Detta är några viktiga uppgifter som framkommer i den rapport som regionförbundet presenterade på Sörmlands kompetensdag den 1 november i Eskilstuna. Det finns mycket mer att läsa och begrunda, men det viktigaste är att få alla intressenter att ta tag i problemen med matchningen på arbetsmarknaden. Ska vi få våra ungdomar snabbare in på arbetsmarknaden och dessutom se till att råda bot på den växande bristen på kompetent personal inom många sektorer så måste vi börja samarbeta nu. Regionförbundet har tagit ett första steg genom att bygga länets kompetensplattform, men hur bygger vi vidare? Du kan ladda ned rapporten på läs mer på sidan 2 läs mer på sidan 6 Göran Norberg, förbundsdirektör Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland

2 2 Kompetensplattformen Entreprenörskap i fokus för studie- och yrkesvägledare Varför ska studie- och yrkesvägledare arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Det var frågan som genomsyrade konferensen för länets studie- och yrkesvägledare som Regionförbundet Sörmland arrangerade den 4 oktober i Malmköping. Studie- och yrkesvägledning är en av nyckelfrågorna inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet. Det är en viktig pusselbit för att lösa matchningen, det vill säga gapet mellan den höga arbetslösheten, framförallt bland unga människor, och bristen på specialiserad yrkeskompetens hos en del arbetsgivare. Fokus under dagen var entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett komplement inom studie- och yrkesvägledningen. Dagen inleddes av Sara Hägglund från Mälardalens högskola som berättade, att det är viktigt att börja tidigt att väcka motivation, kreativitet och ansvarstagande eftersom grunden byggs där för den senare studie- och yrkesbanan. Ett land som kommit långt med dessa frågor är Finland. Birgit Båvner från Nyföretagarcentrum berättade hur studie- och yrkesvägledarna kan använda sig av hennes verksamhet som en resurs i vägledningen. En annan resurs för entreprenörskap är Ung Företagsamhet, UF, som med sina utbildningskoncept engagerar elever i grund- och gymnasieskolor över hela Sörmland. UF-företagandet på gymnasieskolorna har gett bra resultat och en fjärdedel av eleverna som har deltagit har startat företag efter gymnasietiden. Birgit Båvner från Nyföretagarcentrum berättade hur studie- och yrkesvägledarna kan använda sig av hennes verksamhet som en resurs i vägledningen. Att det är viktigt att vårda och utveckla sina nätverk, berättade Lasse Fredriksson från konsultföretaget Trigga om. Att förverkliga sina drömmar börjar med att inte vara rädd för sina egna idéer och våga prata om dem. För Lasse är även ett misslyckande en merit. Det bekräftades av Dan Laino, 21 år och grundare till Cleaning Services & Estate i Sverige AB, som under gymnasietiden bedrev ett UF-företag. Dan menade att det är viktigt att hjälpa eleverna att hitta och förstärka sina personliga styrkor och intressen istället för att jobba med svagheterna. Ett råd är att arbeta med SMARTA mål (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt) för eleverna. Studie- och yrkesvägledarna hittade många anledningar att arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan. Ett av skälen är att entreprenörskap handlar om att se eleven utifrån vem han/hon är och hjälpa individen att se sig själv som en viktig resurs och hitta sina egna förmågor. Entreprenörskap bygger på det positiva tänkande som behövs i alla verksamheter. Jag vill, kan och vågar! Studie- och yrkesvägledarna är på banan när det gäller att arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan, men det krävs en bredare ansats. Några av förslagen om hur allas kompetenser kan tas tillvara är att som vägledare vara mer ute bland eleverna på lektionerna och rasterna för att träffa dem och få en inblick i deras arbete och deras kompetenser. Ett annat förslag är att bygga upp ett tydligt alumninätverk för elever som tar studenten på respektive skolor. Alumninätverk är ett verktyg för att hålla kontakten med studiekompisarna även efter examen. Astrid Trautsch, Foto: Astrid Trautsch

3 3 Näringsliv Sörmlands kvinnor missgynnade när det gäller ekonomiskt stöd Vägar till ett dynamiskt näringsliv det var rubriken på den konferens som hölls på Gripsholmsviken i Mariefred den 18 oktober. Bakom arrangemanget stod Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Tillväxtverket och Kvinnors företagande stärker Sverige. Det var just det sistnämnda som var temat för dagen, det vill säga att kvinnors företagande skapar tillväxt och förnyelse och därmed stärker näringslivet i Sverige. Ett 50-tal personer hade mött upp för att höra länets nye landshövding, Liselott Hagberg, inleda dagen. Därefter hölls ett antal anföranden på temat Tillväxt och dynamik i näringslivet som följdes av en paneldebatt. Flera paneldiskussioner hölls under dagen. Foto: Marianne Skantz Till paneldeltagarna hörde bland annat professor Gerd Lindgren från Karlstads universitet som talade över ämnet Jämväxt, jämställd tillväxt. Hennes anförande gick kort och gott ut på att kvinnor behöver samma typ av stöd som sina manliga kollegor men att det är mycket vanligt att kvinnliga företagare får betydligt mindre stöd. Gerd Lindgren hade också en uppmaning till de regionförbund som arbetar med frågan: Ni måste bestämma er för att det här är viktigt, det vill säga, det här ska vi arbeta med men det måste vara seriöst och ni måste verkligen mena det! Gerd Lindgren refererade även till Italien där det är förbjudet att vara medlem i Frimurarna om man arbetar inom den offentliga förvaltningen. Självklart fick hon frågan om vi borde ha ett liknande system i Sverige. Och på det svarade Gerd Lindgren, att när Rotary öppnade upp för kvinnliga medlemmar så gick medlemsantalet ned. Därefter tog Annika Löfgren, innovationsvetare, vid och pratade på temat Resurscentra för kvinnor i Eskilstuna, vars uppgift bland annat är att bidra till bestående förändring i innovationssystemets strukturer. Hon konstaterade också att kvinnor mer sällan än män får finansiering, vilket är ett stort problem i Sörmland. Det är till och med allra svårast i hela landet för de sörmländska kvinnorna att få ekonomiskt stöd. Ett 50-tal personer deltog i den konferens som hölls på Gripsholmsviken. Ett faktum som Peter Eklund från länsstyrelsen kunde slå fast genom att konstatera, att 77,5 procent av antalet beviljade lån och över 80 procent av de utlånade medlen från Almi gick till män. Hans råd var därför att ha omställningsförmåga, snabbhet, kreativitet samt att vårda framtiden och kvinnorna! Foto: Marianne Skantz Monica Swärd,

4 4 Samverkan Från ord till handling projektavslut i Bryssel När 14 regioner från nio europeiska länder lär av varandras goda exempel inom energi och hållbara transporter, och när det politiska engagemanget är starkt, det är då det händer! Det var budskapet som genomsyrade slutkonferensen för projektet EU 2020 Going Local som hölls den oktober på Residence Palace i Bryssel. Foto: vivian hertz Som specialinbjuden gästföreläsare höll Mark Friedman, Fiscal Policy Studies Institute, USA, en mycket uppskattad genomgång av principerna för resultatbaserad redovisning under konferensens inledande dag. Han är författaren till boken Trying Hard is Not Good Enough vilket, som titeln antyder, innebär att det är resultatet som räknas, inte ansträngningarna. Hans motto är att ständigt fråga sig vem som har nytta av de åtgärder som görs och hur stor skillnad som kan mätas. Mark Friedman avslutade dagen med en djupgående workshop som tog fasta på metodiska, enkla och överskådliga sätt att redovisa resultat på. Mark Friedman, Fiscal Policy Studies Institute, USA. Slutkonferensens sista dag inleddes av regionförbundets ordförande Viking Jonsson (S): Regionförbundet Sörmland har länge arbetat för att implementera både Regionförbundets arbetsutskott var med i Bryssel under slutkonferensen för projektet EU 2020 Going Local. Lissabonstrategin och EU 2020-strategin, och det här projektet har varit både inspirerande och lärorikt. När projektet nu går mot sitt slut, börjar istället det framåtsyftande arbetet med att förverkliga de lokala handlingsplaner som tagits fram inom projektet. Det starka politiska ledarskapet, med engagemang på alla nivåer från den lokala till den internationella EU-nivån, den så kallade bottom-upmodellen, ses som unikt och garanterar snabbare implementering. Uppmaningen från projektets politiska ledning är att det ska vara en förutsättning för kommande strukturfondsprojekt. Vänta inte på att andra ska ta initiativ, gör något själv! Små steg vi tar idag ger stora avtryck imorgon, sa Benita Vikström, ordförande för projektets politiska del. Mona Björklund, från Europakommissionen, berättade att det ekonomiska Mona Björklund, Europakommissionen. läget gör att endast några få länder i nuläget mäktar med att leva upp till EU 2020-strategins mål, och hon önskar därför en dialog om vad som kan göras på EU-nivå för att underlätta måluppfyllelsen för fler länder. Michel Lamblin, från INTERREG IVC-sekretariatet, var imponerad av projektets resultat och ser gärna fler kapitaliseringsprojekt som det här med fokus på kunskapsöverföring mellan starka och svaga regioner. Fortsättning på nästa sida Foto: vivian hertz Foto: vivian hertz

5 5 Forts. Från ord till handling projektavslut i Bryssel Foto: vivian hertz Tomas Kåberger, från Japan Renewable Energy Foundation, presenterade fakta kring utvecklingen av förnybara energikällor och den snabbt växande etableringen av vindkraftverk. En panel av politiker från projektet diskuterade energi- och klimatfrågor med Ilmar Reepalu från Europeiska regionkommittén och EU-parlamentarikern Jens Nilsson. Ilmar Reepalu, Europeiska regionkommittén. Det är härligt att möta så många positiva och ambitiösa människor här idag, sa Ilmar Reepalu. Det är en fin motvikt till den annars ofta deprimerande medierapporteringen av klimatfrågor. Till sist överlämnade Benita Vikström projektets gemensamma politiska ställningstagande till Veronica Gaffey från Europakommissionen. Hon ser med intresse fram emot att ta del av projektets alla handlingsplaner. Avgörande för framtida strukturfondsprojekt är att det lokala engagemanget är starkt, att språket hålls enkelt och att det är tydligt vilka resultat som ska uppnås, var Veronica Gaffeys medskick inför den nya ansökningsperioden. Elisabeth Langgren Lundov, EU 2020 Going Local Projektet EU 2020 Going Local har pågått under två år och aktivt delat med sig av erfarenheter att förfina på hemmaplan. Regioner från Storbritannien, Lettland, Belgien, Luxemburg,Tyskland, Nederländerna, Portugal, Slovenien och Sverige har ingått och Regionförbundet Sörmland har agerat Lead Partner. För Sörmlands del har projektet utmynnat i en regional handlingsplan där en länsgrupp med representanter från kommunerna och landstinget enats om en inriktning som handlar om åtgärder som gör det bekvämare att välja cykeln framför bilen samt enkla energibesparingar i kommunala fastigheter. Samtliga handlingsplaner finns att läsa i den broschyr som tagits fram inför slutkonferensen. Läs den gärna på projektets webb eller beställ den av Carina Wilhelmsson, INFRASTRUKTUR Ny infrastrukturproposition presenterad Den 15 oktober presenterade regeringen infrastrukturpropositionen, Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem. I propositionen föreslås i första hand mer resurser till drift och underhåll och i andra hand till nyinvesteringar. I propositionen föreslår regeringen att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen under planeringsperioden ska uppgå till totalt 522 miljarder kronor. 86 miljarder kronor avsätts för drift och underhåll och reinvestering av statliga järnvägar och 155 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar. De resterande 281 miljarder kronorna föreslår regeringen ska användas för att utveckla transportsystemet så att det klarar nuvarande och framtida krav på hållbarhet. Propositionen föreslår några namngivna objekt, bland annat Ostlänken som en första delsträcka av en ny stambana för snabbtåg. Detta är väldigt positivt och efterlängtat för oss i Sörmland. Trafikverket har i och med propositionen fått i uppdrag att påbörja arbetet med en ny nationell plan som ska gälla för åren Den ska redovisas för regeringen under våren 2014 och fastställas därefter. I Sörmland har regionförbundet planupprättningsansvar och regionförbundet erbjuds nu att påbörja arbetet med att ta fram en ny regional plan för transportinfrastrukturen. Planen ska redovisas för regeringen under våren 2015 och omfatta åren fram till och med Carina Jönhill Nord,

6 6 Samverkan Cykla mera gav mersmak till fjärdeklassare Cykla till skolan! Det var uppmaningen till mellanstadieeleverna på Vitalisskolan i Trosa under en vecka i slutet av september. Bakom uppmaningen stod Trosa kommun tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Team Sportia som sponsrade priserna. Syftet med projektet var att få fler elever i årskurs 4-6 att cykla till och från skolan. Förhoppningen var att få fler elever att röra på sig samtidigt som de värnade om miljön. Som extra motivation genomfördes projektet som en klasstävling. Reglerna var väldigt enkla, den klass där flest elever hade cyklat till och från skolan under den aktuella veckan vann. Det blev klass 4 C som kammade hem segern med en cykelnärvaro på i snitt 87 procent! En av sponsorerna fanns på plats på skolgården i början av den aktuella cykelveckan för att hjälpa till med enklare service och för att kontrollera att cyklarna var trafiksäkra. För denna fina insats förärades de också varsin presentcheck på 300 kronor vardera för att investera i ett cykelattribut av något slag. Vid själva prisutdelningen närvarade uppemot 300 personer, vilket talade för att initiativet med hopp om många cyklar på skolgården verkligen infriades. Monica Swärd, Foto: Rickard Österlund Politik Sörmland och det regionala ledarskapet Det var temat för det fjärde seminariet i utvecklingsprogrammet om regionalt ledarskap för regionstyrelsen, vilket genomfördes den 25 oktober. Syftet denna gång var att visa ett exempel på regionalt ledarskap när det fungerar som bäst. Det handlade om Citybanans tillkomst. Carl Cederschiöld, som då var regeringens förhandlingsman, redogjorde för processen fram till beslutet. Svårigheterna som skulle övervinnas var flera. Samtliga parter insåg emellertid att Citybanan var helt nödvändig för att komma till rätta med trafikeringen in till Stockholm och efter många och långa diskussioner roddes förhandlingarna i hamn. Därefter var det dags för deltagarna att diskutera rollen som regionpolitiker. Ett antal frågor skulle besvaras, till exempel: Har verkligheten motsvarat förväntningarna på ditt uppdrag som regionpolitiker? Har din syn på den regionala politikerrollen förändrats? Är du beredd att ta beslut som gynnar hela Sörmland på bekostnad av din egen organisation? Behövs en fortsatt utveckling av den regionala politikerrollen? Diskussionen leddes av en av ledamöterna i regionstyrelsen, Bengt- Eric Sandström från Trosa. Detta var det sista seminariet i utvecklingsprogrammet och de synpunkter som har kommit fram under de totalt fyra seminarierna ska nu bearbetas och återföras till regionstyrelsen. Annika Gamsäter,

7 7 Innovationsmotorn Erfarenhetsutbyte om innovationssystem Vilka vinster ger en regional samsyn på innovationssystemet? Det var det stora diskussionsämnet under den studieresa med inriktning på inspiration och erfarenhetsutbyte som gick till Region Gävleborg i slutet av september. Foto: carina wilhelmsson Regionförbundet Sörmland arrangerade resan inom projektet Fler innovationer helt enkelt en del av innovationsmotorn och med var representanter från det sörmländska innovationssystemet. Bakgrunden till att just Region Gävleborg valts ut var det intresse som näringslivsstrategen Magnus Ernström från Region Gävleborg väckte, när han i maj besökte Sörmland och berättade om det omfattande arbete som pågår i Gävleborg med att kartlägga innovationssystemet från lokal till global nivå, och fördelarna de ser med utfallet. Näringslivsstrategen Magnus Ernström från Region Gävleborg och Astrid Trautsch, strateg på Regionförbundet Sörmland. Alla behöver inte springa på alla bollar, säger Magnus Ernström som menar att aktörerna börjar hittat sina roller. Vi vill tydliggöra vilka aktörer som finns att tillgå och göra vägen in i systemet enklare för innovatörerna. Magnus Ernström förespråkar en gemensam regional metod som går ut på att identifiera, definiera och beskriva innovatörernas behov. Med en stark tro på sin produkt sålde Mackmyra Whiskey 30 liter fat till kunderna redan innan produktionen startat. Den regionala innovationsstrategin är en ansats, en gemensam utgångspunkt för andra aktörer att lösa uppgifterna, fortsätter han och poängterar att den inte konkurrerar med utförarna. Det är också viktigt att se utanför nuvarande länsgränser, anser Magnus Ernström. Därför arbetar Region Gävleborg mot målet att innovationssystemet ska vara kompatibelt med Region Dalarnas för att vara verksamt även vid en framtida regionbildning. Två goda exempel på hur regionens tillgångar tas tillvara samtidigt som siktet är inställt på att bygga för framtiden är företagsparken Sandbacka Park, en teknikpark som samlar IT-företag i Sandviken, och det regionala klustret Future Position X i Gävle, som är verksamt inom GIS (geografiskt informationssystem). Båda verksamheterna har uppkommit i syfte att trygga sysselsättningen och minska sårbarheten i regionen och har lyckats väl. Vi har en viktig funktion att stimulera samverkan, kunskapsöverföring och affärsutbyte mellan företag, berättar Ulrika Malmkvist som är enhetschef på Sandbacka Park. När vi definierat vilka behov ett företag har jackar vi ihop dem med en utomstående part som erbjuder den efterfrågade kompetensen. Ett av deras projekt är Creative Office med tio arbetsplatser för nystartade företag samt fem platser för innovationsaktörer som ska finnas på plats som support. Grogrund för kreativa krockar. 26 nya företag och 133 nya produkter har klustret genererat de senaste fyra åren och just nu pågår bygget av Smart City Arena, ett parkområde i Gävle där klusterföretagen demonstrerar sina prototyper. Ytterligare ett konkret exempel på en framgångsrik verksamhet som arbetar på ett innovativt sätt i Gävletrakten är Mackmyra Whiskey. Med en stark tro på sin produkt såldes 30 liter fat till kunderna redan innan produktionen startat. Så avhjälptes bristen på startkapital när grundarna inte beviljades lån. Idag är Mackmyra Whiskey ett besöksmål av rang med besökare under 2011, och därmed har det blivit en tillgång även för regionens besöksnäring. Carina Wilhelmsson, Foto: carina wilhelmsson

8 8 INNOVATIONSMOTORN Projekt för ökad kvalitet inom vård och omsorg Nu ska förutsättningarna för en samverkansmodell kring en gemensam testbädd i länet utredas. Vinnova har beviljat kronor i förstudiemedel till projektet Testbädd Sörmland i samverkan inom vård och omsorg vilket betyder att arbetet kan påbörjas. En testbädd är en plattform, ett visningsrum, där nya idéer och innovationer fångas upp och testas av brukare, personal, företag och innovatörer inom äldreomsorgen och hälso-och sjukvården. Den stödjer utvecklingen av innovationsarbete, välfärdsteknologi och medicinsk teknik. Genom att ha en gemensam plattform för detta är tanken att nya produkter, lösningar och tjänster som ökar kvaliteten inom vård och omsorg ges bättre förutsättningar. De hårda kraven på hur innovationer inom vård- och omsorg får testas är naturligtvis viktiga för säkerheten men kan vara hämmande för utvecklingen av nya innovationer. Med en En testbädd är en plattform, ett visningsrum, där nya idéer och innovationer fångas upp och testas av brukare, personal, företag och innovatörer inom äldreomsorgen och hälso-och sjukvården. testbädd kan tester av innovationer underlättas utan att man gör avkall på säkerheten. Detta är helt enkelt ett sätt att underlätta innovationsarbetet inom vård- och omsorgssektorn. Vi hoppas bidra till både bättre vård och en mer kreativ och attraktiva arbetsmiljö för personal inom denna sektor, säger Foto: terese andersson, Fou Lina Widlund, projektledare för Fler innovationer helt enkelt en del av innovationsmotorn på Regionförbundet Sörmland, som är en av aktörerna i förstudien. I Sörmland är vi duktiga på att skapa bra förutsättningar för samarbete mellan forskning och praktik, fortsätter hon. Med en testbädd vill vi ytterligare knyta samman befintliga aktörer och få ett mer enhetligt sammanhängande system, allt för att göra det enklare för våra idébärare. Forskning och utveckling (FoU) i Sörmland är projektägare och Carina Forsman Björkman kommer att driva arbetet med förstudien tillsammans med regionförbundet, Hjälpmedelscentralen, Mälardalens högskola och Nova Med Tech som alla är regionala aktörer inom innovationssystemet i Sörmland. Lina Widlund, INBJUDAN NOVEMBER 8 TORSDAG GODSTRANSPORTER I SÖRMLAND Inom ramen för Mälardalsrådets arbete En bättre sits genomförs nu en kartläggning av godsflöden i Östra Mellansverige, däribland i Sörmland. Syftet med kartläggningen är att förbättra kunskapen om godsflöden i Östra Mellansverige genom att tillämpa en metod som också möjliggör återkommande kartläggningar. Vi vill informera om uppdraget och samtidigt få in tidiga synpunkter från kommuner, landsting, organisationer och företag. Datum Torsdagen den 8 november Tid Plats Safiren, Djulösalen, Drottninggatan 19, Katrineholm För mer information och program, se För frågor, kontakta Fredrik Högberg, på eller via e-post Anmäl dig senast onsdagen den 7 november via Välkommen!

9 9 Innovationsmotorn Nationell innovationsstrategi vilken betydelse har den för Sörmland? Efter drygt ett års arbete presenterade regeringen den 11 oktober en nationell strategi för innovationer. Region-förbundet Sörmland och andra aktörer i det sörmländska innovationssystemet har tillsammans med Västmanland, Uppsala och Örebro fått påverka strategin via ett regionalt dialogmöte och ett brev med beskrivning av de regionala behoven till näringsdepartementet. Ansatsen i innovationsstrategin är bred och sätter människan i centrum för utvecklingen, det vill säga det är där innovationerna börjar. Syftet med strategin är att bidra till ett innovationsklimat med bästa möjliga förutsättningar för innovationer i Sverige med sikte på år Det ska bli möjligt för fler människor och organisationer i näringslivet, offentlig verksamhet och civilsamhället att utvecklas och mer effektivt bidra till nya eller bättre lösningar som svarar mot behov och efterfrågan. stämmer väl överens med arbetssättet inom Innovationsmotorn, regionförbundets arbete att främja innovationsklimatet i Sörmland. Om detta även ska bli en del av en regional strategi är upp till regionförbundets politiker att ta ställning till. Regionförbundet kommer under vintern föra diskussioner med bland annat regionstyrelsen och dess medlemmar om den långsiktiga fortsättningen av arbetet att främja innovationer i länet, både lokalt och regionalt. Regionförbundet kommer även att föra en dialog Vill du läsa strategin? Den nationella innovationsstrategin finns att ladda ned via regeringskansliets webbplats: Sörmlands Innovationssystem Med Sörmlands innovationssystem menas det regionala samarbetet av olika aktörer från det offentliga, näringslivet och akademin för att hjälpa idébärare att utveckla och kommersialisera sina idéer till produkter och tjänster på marknaden. med nationella organisationer såsom Tillväxtverket och Vinnova samt nyckelaktörer i Sörmland. Astrid Trautsch Andra regioner som exempelvis Gävleborg, Stockholm och Östergötland har redan tagit fram sina egna regionala strategier, något som bejakas av nationella strategin. En regional innovationsstrategi önskas även av aktörerna i Sörmlands innovationssystem. En regional strategi bidrar till att ge en bild av, vidareutveckla och effektivisera stödsystemet för dem som vill utveckla sin idé. Detta kommer i sin tur att bidra till förnyelse i näringslivet och skapa fler företag/arbetstillfällen. Idén i den nationella strategin att sätta människan i centrum för utvecklingen, Nyheter, debatt, triss och frukost! Företagande Regional utveckling Marknadsföring Julia 2njoy? Morgonsoffan i Nyköping 9 november 07:30-09:00 Pelles Lusthus Exempel på aktuella projekt som Onyx Näringslivsutveckling driver, samt hur de underlättar ny- och ometableringar i Nyköping och Oxelösund. Vi får också smakprov på 2njoy s show Pieces of Abba. Programvärd: Julia Rosqvist Evenemanget är kostnadsfritt, anmäl dig senast den 7 nov till

10 10 besöksnäring Utveckling av attraktiva besöksmål pågår Politk EU-nytt Glöm inte regionala nivån Det krävs större insatser från medlemsstaterna om Europa 2020-strategin ska lyckas. Det anser Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso som anser att EU och medlemsstaterna måste inkludera den regionala nivån och andra berörda aktörer i utarbetandet av de nationella reformprogrammen om EU ska kunna skapa nya arbetstillfällen och tillväxt genom strategin. Bresso uppmuntrade också medlemsstaterna att uträtta mer precisa och mätbara åtaganden. Det fortsatta arbetet kommer att ske på lokal nivå och i tematiskt inriktade grupper. Tisdagen den 16 oktober träffades ett 30-tal företag inom besöksnäringen i Sörmland. Gemensamt för företagen är att de vill få fler gäster från andra länder att besöka just dem. Genom att utveckla produkter som tilltalar olika kategorier av människor i andra länder samt genom att samverkan mellan kommuner och företag vill man öka antalet besökare. Företagen fick under kvällen ytterligare information om den fortsatta processen i projektet Destinationsutveckling Sörmland - med fokus på den internationella marknaden och en stor del av tiden ägnades åt samtal mellan de olika företagen för att starta det praktiska arbetet. Det fortsatta arbetet kommer nu att ske på lokal nivå och i tematiskt inriktade grupper. Regionförbundet Sörmland leder och finansierar processen och det sker tillsammans med Svensk destinationsutveckling. Sörmland är ett av de första länen i Sverige att utveckla besöksnäringen genom den här sortens processarbete. Alla länets kommuner finns med i arbetet, liksom Sörmlands turismutveckling AB. Processen går nu in i ett praktiskt arbete, där fokus ligger på utvecklingen av företag, produkter och samverkan. Inom knappt två år räknar Regionförbundet Sörmland med att det finns färdiga produkter av hög kvalitet att erbjuda kunder i andra länder. Turismen är en av de näringar som växer snabbast. De beräkningar som finns visar att en fördubbling på tio år inte är en omöjlighet. Det ger mer lönsamhet hos företagen, fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter till kommuner, landsting och stat. Magnus Nilsson, På hittar du uppgifter om alla coacherna som är med i projektet. Foto: magnus nilsson Värna Östersjön EU-kommissionen har meddelat hur Östersjöstrategin ska förbättras inför nästa programperiod Kommissionen föreslår att samarbetet ska fokusera på tre mål: rädda Östersjön, integrera Östersjöområdet och öka välståndet. Det innebär bland annat att sjötransporterna ska bli mer miljövänliga och säkra, gas- och elmarknaden ska sammanlänkas och handeln öka. Strategin behöver tydliga, gemensamma mål och indikatorer, något som Stockholmsregionens Europaförening också betonat i sitt yttrande. Anpassat till klimatet EU-kommissionen har tidigare i år lanserat ett webbaserat instrument kalllat CLIMATE-ADAPT som ska hjälpa beslutsfattare på EU, nationell, regional och lokal nivå att föra en klimatanpassad politik. Man försöker därmed minimera de skador som klimatförändringarna för med sig. Genom det webbaserade instrumentet kan beslutsfattare få tillgång till och dela information relaterad till klimatanpassning. Källa: Stockholmsregionens Europakontor

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

SÖRMLAND. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2012-04-16. Regionförbundets medlemmar

SÖRMLAND. Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2012-04-16. Regionförbundets medlemmar REGIÖ NF6R6UNDET SÖRMLAND 'Fn f t_ii 4~ ~.~~! ' ~i. 1. t[; li 46 e.tc::~4i Datum 2012-04-16 Dnr i2-ooö?. f:? z. ~.~e r Regionförbundets medlemmar Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen Enligt Regionförbundets

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN INLEDNING Sammanfattande nulägesanalys Innehåll 4. Malmö 6. Kalmar 8. Jönköping 10. Norrköping

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer