Sörmland helt enkelt. Från ord till handling projektavslut i Bryssel. Konsten att välja rätt utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sörmland helt enkelt. Från ord till handling projektavslut i Bryssel. Konsten att välja rätt utbildning"

Transkript

1 ett NYHETSBREV från regionförbundet sörmland Sörmland helt enkelt Foto: vivian hertz NUMMER 9 november 2012 Från ord till handling projektavslut i Bryssel Benita Vikström överlämnar projektet EU 2020 Going Locals gemensamma politiska ställningstagande till Veronica Gaffey från Europakommissionen. läs mer på sidan 4 INLEDAREN Konsten att välja rätt utbildning Om du vill skaffa dig ett jobb direkt efter att ha gått ut gymnasiet ska du välja omvårdnadsprogrammet, industriprogrammet eller utbildning till gymnasieingenjör. Du ska inte välja naturbruk, handel- och administration eller något av de vanliga högskoleförberedande programmen. Faktum är att nästan 25 procent av de som gått en högskoleförberedande utbildning som till exempel samhällsvetenskaplig, social, humanistisk eller estetisk linje arbetar efter sin utbildning inom vården, handeln eller inom köks- och restaurangverksamhet. Tittar man på eftergymnasial utbildning blir rekommendationen att satsa på att bli civilingenjör, fritidspedagog, förskollärare, yrkeslärare, specialpedagog eller sjuksköterska. Inom dessa yrkeskategorier kan man räkna med att få ett jobb omedelbart efter utbildningen. Väljer du istället att utbilda dig till beteendevetare, socionom, konstnär, journalist eller arkeolog är risken stor att du får börja yrkeskarriären inom en helt annan sektor. Bland dem som har en humanistisk utbildning på högskolenivå i Sörmland arbetar cirka tio procent inom vård- och omsorgssektorn. Det innebär att det är den vanligaste sysselsättningen för en akademiskt utbildad humanist. Entreprenörskap i fokus för studieoch yrkesvägledare Foto: Rickard Österlund Cykla mera gav mersmak till fjärdeklassare Detta är några viktiga uppgifter som framkommer i den rapport som regionförbundet presenterade på Sörmlands kompetensdag den 1 november i Eskilstuna. Det finns mycket mer att läsa och begrunda, men det viktigaste är att få alla intressenter att ta tag i problemen med matchningen på arbetsmarknaden. Ska vi få våra ungdomar snabbare in på arbetsmarknaden och dessutom se till att råda bot på den växande bristen på kompetent personal inom många sektorer så måste vi börja samarbeta nu. Regionförbundet har tagit ett första steg genom att bygga länets kompetensplattform, men hur bygger vi vidare? Du kan ladda ned rapporten på läs mer på sidan 2 läs mer på sidan 6 Göran Norberg, förbundsdirektör Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland

2 2 Kompetensplattformen Entreprenörskap i fokus för studie- och yrkesvägledare Varför ska studie- och yrkesvägledare arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Det var frågan som genomsyrade konferensen för länets studie- och yrkesvägledare som Regionförbundet Sörmland arrangerade den 4 oktober i Malmköping. Studie- och yrkesvägledning är en av nyckelfrågorna inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet. Det är en viktig pusselbit för att lösa matchningen, det vill säga gapet mellan den höga arbetslösheten, framförallt bland unga människor, och bristen på specialiserad yrkeskompetens hos en del arbetsgivare. Fokus under dagen var entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett komplement inom studie- och yrkesvägledningen. Dagen inleddes av Sara Hägglund från Mälardalens högskola som berättade, att det är viktigt att börja tidigt att väcka motivation, kreativitet och ansvarstagande eftersom grunden byggs där för den senare studie- och yrkesbanan. Ett land som kommit långt med dessa frågor är Finland. Birgit Båvner från Nyföretagarcentrum berättade hur studie- och yrkesvägledarna kan använda sig av hennes verksamhet som en resurs i vägledningen. En annan resurs för entreprenörskap är Ung Företagsamhet, UF, som med sina utbildningskoncept engagerar elever i grund- och gymnasieskolor över hela Sörmland. UF-företagandet på gymnasieskolorna har gett bra resultat och en fjärdedel av eleverna som har deltagit har startat företag efter gymnasietiden. Birgit Båvner från Nyföretagarcentrum berättade hur studie- och yrkesvägledarna kan använda sig av hennes verksamhet som en resurs i vägledningen. Att det är viktigt att vårda och utveckla sina nätverk, berättade Lasse Fredriksson från konsultföretaget Trigga om. Att förverkliga sina drömmar börjar med att inte vara rädd för sina egna idéer och våga prata om dem. För Lasse är även ett misslyckande en merit. Det bekräftades av Dan Laino, 21 år och grundare till Cleaning Services & Estate i Sverige AB, som under gymnasietiden bedrev ett UF-företag. Dan menade att det är viktigt att hjälpa eleverna att hitta och förstärka sina personliga styrkor och intressen istället för att jobba med svagheterna. Ett råd är att arbeta med SMARTA mål (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt) för eleverna. Studie- och yrkesvägledarna hittade många anledningar att arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan. Ett av skälen är att entreprenörskap handlar om att se eleven utifrån vem han/hon är och hjälpa individen att se sig själv som en viktig resurs och hitta sina egna förmågor. Entreprenörskap bygger på det positiva tänkande som behövs i alla verksamheter. Jag vill, kan och vågar! Studie- och yrkesvägledarna är på banan när det gäller att arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan, men det krävs en bredare ansats. Några av förslagen om hur allas kompetenser kan tas tillvara är att som vägledare vara mer ute bland eleverna på lektionerna och rasterna för att träffa dem och få en inblick i deras arbete och deras kompetenser. Ett annat förslag är att bygga upp ett tydligt alumninätverk för elever som tar studenten på respektive skolor. Alumninätverk är ett verktyg för att hålla kontakten med studiekompisarna även efter examen. Astrid Trautsch, Foto: Astrid Trautsch

3 3 Näringsliv Sörmlands kvinnor missgynnade när det gäller ekonomiskt stöd Vägar till ett dynamiskt näringsliv det var rubriken på den konferens som hölls på Gripsholmsviken i Mariefred den 18 oktober. Bakom arrangemanget stod Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Tillväxtverket och Kvinnors företagande stärker Sverige. Det var just det sistnämnda som var temat för dagen, det vill säga att kvinnors företagande skapar tillväxt och förnyelse och därmed stärker näringslivet i Sverige. Ett 50-tal personer hade mött upp för att höra länets nye landshövding, Liselott Hagberg, inleda dagen. Därefter hölls ett antal anföranden på temat Tillväxt och dynamik i näringslivet som följdes av en paneldebatt. Flera paneldiskussioner hölls under dagen. Foto: Marianne Skantz Till paneldeltagarna hörde bland annat professor Gerd Lindgren från Karlstads universitet som talade över ämnet Jämväxt, jämställd tillväxt. Hennes anförande gick kort och gott ut på att kvinnor behöver samma typ av stöd som sina manliga kollegor men att det är mycket vanligt att kvinnliga företagare får betydligt mindre stöd. Gerd Lindgren hade också en uppmaning till de regionförbund som arbetar med frågan: Ni måste bestämma er för att det här är viktigt, det vill säga, det här ska vi arbeta med men det måste vara seriöst och ni måste verkligen mena det! Gerd Lindgren refererade även till Italien där det är förbjudet att vara medlem i Frimurarna om man arbetar inom den offentliga förvaltningen. Självklart fick hon frågan om vi borde ha ett liknande system i Sverige. Och på det svarade Gerd Lindgren, att när Rotary öppnade upp för kvinnliga medlemmar så gick medlemsantalet ned. Därefter tog Annika Löfgren, innovationsvetare, vid och pratade på temat Resurscentra för kvinnor i Eskilstuna, vars uppgift bland annat är att bidra till bestående förändring i innovationssystemets strukturer. Hon konstaterade också att kvinnor mer sällan än män får finansiering, vilket är ett stort problem i Sörmland. Det är till och med allra svårast i hela landet för de sörmländska kvinnorna att få ekonomiskt stöd. Ett 50-tal personer deltog i den konferens som hölls på Gripsholmsviken. Ett faktum som Peter Eklund från länsstyrelsen kunde slå fast genom att konstatera, att 77,5 procent av antalet beviljade lån och över 80 procent av de utlånade medlen från Almi gick till män. Hans råd var därför att ha omställningsförmåga, snabbhet, kreativitet samt att vårda framtiden och kvinnorna! Foto: Marianne Skantz Monica Swärd,

4 4 Samverkan Från ord till handling projektavslut i Bryssel När 14 regioner från nio europeiska länder lär av varandras goda exempel inom energi och hållbara transporter, och när det politiska engagemanget är starkt, det är då det händer! Det var budskapet som genomsyrade slutkonferensen för projektet EU 2020 Going Local som hölls den oktober på Residence Palace i Bryssel. Foto: vivian hertz Som specialinbjuden gästföreläsare höll Mark Friedman, Fiscal Policy Studies Institute, USA, en mycket uppskattad genomgång av principerna för resultatbaserad redovisning under konferensens inledande dag. Han är författaren till boken Trying Hard is Not Good Enough vilket, som titeln antyder, innebär att det är resultatet som räknas, inte ansträngningarna. Hans motto är att ständigt fråga sig vem som har nytta av de åtgärder som görs och hur stor skillnad som kan mätas. Mark Friedman avslutade dagen med en djupgående workshop som tog fasta på metodiska, enkla och överskådliga sätt att redovisa resultat på. Mark Friedman, Fiscal Policy Studies Institute, USA. Slutkonferensens sista dag inleddes av regionförbundets ordförande Viking Jonsson (S): Regionförbundet Sörmland har länge arbetat för att implementera både Regionförbundets arbetsutskott var med i Bryssel under slutkonferensen för projektet EU 2020 Going Local. Lissabonstrategin och EU 2020-strategin, och det här projektet har varit både inspirerande och lärorikt. När projektet nu går mot sitt slut, börjar istället det framåtsyftande arbetet med att förverkliga de lokala handlingsplaner som tagits fram inom projektet. Det starka politiska ledarskapet, med engagemang på alla nivåer från den lokala till den internationella EU-nivån, den så kallade bottom-upmodellen, ses som unikt och garanterar snabbare implementering. Uppmaningen från projektets politiska ledning är att det ska vara en förutsättning för kommande strukturfondsprojekt. Vänta inte på att andra ska ta initiativ, gör något själv! Små steg vi tar idag ger stora avtryck imorgon, sa Benita Vikström, ordförande för projektets politiska del. Mona Björklund, från Europakommissionen, berättade att det ekonomiska Mona Björklund, Europakommissionen. läget gör att endast några få länder i nuläget mäktar med att leva upp till EU 2020-strategins mål, och hon önskar därför en dialog om vad som kan göras på EU-nivå för att underlätta måluppfyllelsen för fler länder. Michel Lamblin, från INTERREG IVC-sekretariatet, var imponerad av projektets resultat och ser gärna fler kapitaliseringsprojekt som det här med fokus på kunskapsöverföring mellan starka och svaga regioner. Fortsättning på nästa sida Foto: vivian hertz Foto: vivian hertz

5 5 Forts. Från ord till handling projektavslut i Bryssel Foto: vivian hertz Tomas Kåberger, från Japan Renewable Energy Foundation, presenterade fakta kring utvecklingen av förnybara energikällor och den snabbt växande etableringen av vindkraftverk. En panel av politiker från projektet diskuterade energi- och klimatfrågor med Ilmar Reepalu från Europeiska regionkommittén och EU-parlamentarikern Jens Nilsson. Ilmar Reepalu, Europeiska regionkommittén. Det är härligt att möta så många positiva och ambitiösa människor här idag, sa Ilmar Reepalu. Det är en fin motvikt till den annars ofta deprimerande medierapporteringen av klimatfrågor. Till sist överlämnade Benita Vikström projektets gemensamma politiska ställningstagande till Veronica Gaffey från Europakommissionen. Hon ser med intresse fram emot att ta del av projektets alla handlingsplaner. Avgörande för framtida strukturfondsprojekt är att det lokala engagemanget är starkt, att språket hålls enkelt och att det är tydligt vilka resultat som ska uppnås, var Veronica Gaffeys medskick inför den nya ansökningsperioden. Elisabeth Langgren Lundov, EU 2020 Going Local Projektet EU 2020 Going Local har pågått under två år och aktivt delat med sig av erfarenheter att förfina på hemmaplan. Regioner från Storbritannien, Lettland, Belgien, Luxemburg,Tyskland, Nederländerna, Portugal, Slovenien och Sverige har ingått och Regionförbundet Sörmland har agerat Lead Partner. För Sörmlands del har projektet utmynnat i en regional handlingsplan där en länsgrupp med representanter från kommunerna och landstinget enats om en inriktning som handlar om åtgärder som gör det bekvämare att välja cykeln framför bilen samt enkla energibesparingar i kommunala fastigheter. Samtliga handlingsplaner finns att läsa i den broschyr som tagits fram inför slutkonferensen. Läs den gärna på projektets webb eller beställ den av Carina Wilhelmsson, INFRASTRUKTUR Ny infrastrukturproposition presenterad Den 15 oktober presenterade regeringen infrastrukturpropositionen, Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem. I propositionen föreslås i första hand mer resurser till drift och underhåll och i andra hand till nyinvesteringar. I propositionen föreslår regeringen att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen under planeringsperioden ska uppgå till totalt 522 miljarder kronor. 86 miljarder kronor avsätts för drift och underhåll och reinvestering av statliga järnvägar och 155 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar. De resterande 281 miljarder kronorna föreslår regeringen ska användas för att utveckla transportsystemet så att det klarar nuvarande och framtida krav på hållbarhet. Propositionen föreslår några namngivna objekt, bland annat Ostlänken som en första delsträcka av en ny stambana för snabbtåg. Detta är väldigt positivt och efterlängtat för oss i Sörmland. Trafikverket har i och med propositionen fått i uppdrag att påbörja arbetet med en ny nationell plan som ska gälla för åren Den ska redovisas för regeringen under våren 2014 och fastställas därefter. I Sörmland har regionförbundet planupprättningsansvar och regionförbundet erbjuds nu att påbörja arbetet med att ta fram en ny regional plan för transportinfrastrukturen. Planen ska redovisas för regeringen under våren 2015 och omfatta åren fram till och med Carina Jönhill Nord,

6 6 Samverkan Cykla mera gav mersmak till fjärdeklassare Cykla till skolan! Det var uppmaningen till mellanstadieeleverna på Vitalisskolan i Trosa under en vecka i slutet av september. Bakom uppmaningen stod Trosa kommun tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Team Sportia som sponsrade priserna. Syftet med projektet var att få fler elever i årskurs 4-6 att cykla till och från skolan. Förhoppningen var att få fler elever att röra på sig samtidigt som de värnade om miljön. Som extra motivation genomfördes projektet som en klasstävling. Reglerna var väldigt enkla, den klass där flest elever hade cyklat till och från skolan under den aktuella veckan vann. Det blev klass 4 C som kammade hem segern med en cykelnärvaro på i snitt 87 procent! En av sponsorerna fanns på plats på skolgården i början av den aktuella cykelveckan för att hjälpa till med enklare service och för att kontrollera att cyklarna var trafiksäkra. För denna fina insats förärades de också varsin presentcheck på 300 kronor vardera för att investera i ett cykelattribut av något slag. Vid själva prisutdelningen närvarade uppemot 300 personer, vilket talade för att initiativet med hopp om många cyklar på skolgården verkligen infriades. Monica Swärd, Foto: Rickard Österlund Politik Sörmland och det regionala ledarskapet Det var temat för det fjärde seminariet i utvecklingsprogrammet om regionalt ledarskap för regionstyrelsen, vilket genomfördes den 25 oktober. Syftet denna gång var att visa ett exempel på regionalt ledarskap när det fungerar som bäst. Det handlade om Citybanans tillkomst. Carl Cederschiöld, som då var regeringens förhandlingsman, redogjorde för processen fram till beslutet. Svårigheterna som skulle övervinnas var flera. Samtliga parter insåg emellertid att Citybanan var helt nödvändig för att komma till rätta med trafikeringen in till Stockholm och efter många och långa diskussioner roddes förhandlingarna i hamn. Därefter var det dags för deltagarna att diskutera rollen som regionpolitiker. Ett antal frågor skulle besvaras, till exempel: Har verkligheten motsvarat förväntningarna på ditt uppdrag som regionpolitiker? Har din syn på den regionala politikerrollen förändrats? Är du beredd att ta beslut som gynnar hela Sörmland på bekostnad av din egen organisation? Behövs en fortsatt utveckling av den regionala politikerrollen? Diskussionen leddes av en av ledamöterna i regionstyrelsen, Bengt- Eric Sandström från Trosa. Detta var det sista seminariet i utvecklingsprogrammet och de synpunkter som har kommit fram under de totalt fyra seminarierna ska nu bearbetas och återföras till regionstyrelsen. Annika Gamsäter,

7 7 Innovationsmotorn Erfarenhetsutbyte om innovationssystem Vilka vinster ger en regional samsyn på innovationssystemet? Det var det stora diskussionsämnet under den studieresa med inriktning på inspiration och erfarenhetsutbyte som gick till Region Gävleborg i slutet av september. Foto: carina wilhelmsson Regionförbundet Sörmland arrangerade resan inom projektet Fler innovationer helt enkelt en del av innovationsmotorn och med var representanter från det sörmländska innovationssystemet. Bakgrunden till att just Region Gävleborg valts ut var det intresse som näringslivsstrategen Magnus Ernström från Region Gävleborg väckte, när han i maj besökte Sörmland och berättade om det omfattande arbete som pågår i Gävleborg med att kartlägga innovationssystemet från lokal till global nivå, och fördelarna de ser med utfallet. Näringslivsstrategen Magnus Ernström från Region Gävleborg och Astrid Trautsch, strateg på Regionförbundet Sörmland. Alla behöver inte springa på alla bollar, säger Magnus Ernström som menar att aktörerna börjar hittat sina roller. Vi vill tydliggöra vilka aktörer som finns att tillgå och göra vägen in i systemet enklare för innovatörerna. Magnus Ernström förespråkar en gemensam regional metod som går ut på att identifiera, definiera och beskriva innovatörernas behov. Med en stark tro på sin produkt sålde Mackmyra Whiskey 30 liter fat till kunderna redan innan produktionen startat. Den regionala innovationsstrategin är en ansats, en gemensam utgångspunkt för andra aktörer att lösa uppgifterna, fortsätter han och poängterar att den inte konkurrerar med utförarna. Det är också viktigt att se utanför nuvarande länsgränser, anser Magnus Ernström. Därför arbetar Region Gävleborg mot målet att innovationssystemet ska vara kompatibelt med Region Dalarnas för att vara verksamt även vid en framtida regionbildning. Två goda exempel på hur regionens tillgångar tas tillvara samtidigt som siktet är inställt på att bygga för framtiden är företagsparken Sandbacka Park, en teknikpark som samlar IT-företag i Sandviken, och det regionala klustret Future Position X i Gävle, som är verksamt inom GIS (geografiskt informationssystem). Båda verksamheterna har uppkommit i syfte att trygga sysselsättningen och minska sårbarheten i regionen och har lyckats väl. Vi har en viktig funktion att stimulera samverkan, kunskapsöverföring och affärsutbyte mellan företag, berättar Ulrika Malmkvist som är enhetschef på Sandbacka Park. När vi definierat vilka behov ett företag har jackar vi ihop dem med en utomstående part som erbjuder den efterfrågade kompetensen. Ett av deras projekt är Creative Office med tio arbetsplatser för nystartade företag samt fem platser för innovationsaktörer som ska finnas på plats som support. Grogrund för kreativa krockar. 26 nya företag och 133 nya produkter har klustret genererat de senaste fyra åren och just nu pågår bygget av Smart City Arena, ett parkområde i Gävle där klusterföretagen demonstrerar sina prototyper. Ytterligare ett konkret exempel på en framgångsrik verksamhet som arbetar på ett innovativt sätt i Gävletrakten är Mackmyra Whiskey. Med en stark tro på sin produkt såldes 30 liter fat till kunderna redan innan produktionen startat. Så avhjälptes bristen på startkapital när grundarna inte beviljades lån. Idag är Mackmyra Whiskey ett besöksmål av rang med besökare under 2011, och därmed har det blivit en tillgång även för regionens besöksnäring. Carina Wilhelmsson, Foto: carina wilhelmsson

8 8 INNOVATIONSMOTORN Projekt för ökad kvalitet inom vård och omsorg Nu ska förutsättningarna för en samverkansmodell kring en gemensam testbädd i länet utredas. Vinnova har beviljat kronor i förstudiemedel till projektet Testbädd Sörmland i samverkan inom vård och omsorg vilket betyder att arbetet kan påbörjas. En testbädd är en plattform, ett visningsrum, där nya idéer och innovationer fångas upp och testas av brukare, personal, företag och innovatörer inom äldreomsorgen och hälso-och sjukvården. Den stödjer utvecklingen av innovationsarbete, välfärdsteknologi och medicinsk teknik. Genom att ha en gemensam plattform för detta är tanken att nya produkter, lösningar och tjänster som ökar kvaliteten inom vård och omsorg ges bättre förutsättningar. De hårda kraven på hur innovationer inom vård- och omsorg får testas är naturligtvis viktiga för säkerheten men kan vara hämmande för utvecklingen av nya innovationer. Med en En testbädd är en plattform, ett visningsrum, där nya idéer och innovationer fångas upp och testas av brukare, personal, företag och innovatörer inom äldreomsorgen och hälso-och sjukvården. testbädd kan tester av innovationer underlättas utan att man gör avkall på säkerheten. Detta är helt enkelt ett sätt att underlätta innovationsarbetet inom vård- och omsorgssektorn. Vi hoppas bidra till både bättre vård och en mer kreativ och attraktiva arbetsmiljö för personal inom denna sektor, säger Foto: terese andersson, Fou Lina Widlund, projektledare för Fler innovationer helt enkelt en del av innovationsmotorn på Regionförbundet Sörmland, som är en av aktörerna i förstudien. I Sörmland är vi duktiga på att skapa bra förutsättningar för samarbete mellan forskning och praktik, fortsätter hon. Med en testbädd vill vi ytterligare knyta samman befintliga aktörer och få ett mer enhetligt sammanhängande system, allt för att göra det enklare för våra idébärare. Forskning och utveckling (FoU) i Sörmland är projektägare och Carina Forsman Björkman kommer att driva arbetet med förstudien tillsammans med regionförbundet, Hjälpmedelscentralen, Mälardalens högskola och Nova Med Tech som alla är regionala aktörer inom innovationssystemet i Sörmland. Lina Widlund, INBJUDAN NOVEMBER 8 TORSDAG GODSTRANSPORTER I SÖRMLAND Inom ramen för Mälardalsrådets arbete En bättre sits genomförs nu en kartläggning av godsflöden i Östra Mellansverige, däribland i Sörmland. Syftet med kartläggningen är att förbättra kunskapen om godsflöden i Östra Mellansverige genom att tillämpa en metod som också möjliggör återkommande kartläggningar. Vi vill informera om uppdraget och samtidigt få in tidiga synpunkter från kommuner, landsting, organisationer och företag. Datum Torsdagen den 8 november Tid Plats Safiren, Djulösalen, Drottninggatan 19, Katrineholm För mer information och program, se För frågor, kontakta Fredrik Högberg, på eller via e-post Anmäl dig senast onsdagen den 7 november via Välkommen!

9 9 Innovationsmotorn Nationell innovationsstrategi vilken betydelse har den för Sörmland? Efter drygt ett års arbete presenterade regeringen den 11 oktober en nationell strategi för innovationer. Region-förbundet Sörmland och andra aktörer i det sörmländska innovationssystemet har tillsammans med Västmanland, Uppsala och Örebro fått påverka strategin via ett regionalt dialogmöte och ett brev med beskrivning av de regionala behoven till näringsdepartementet. Ansatsen i innovationsstrategin är bred och sätter människan i centrum för utvecklingen, det vill säga det är där innovationerna börjar. Syftet med strategin är att bidra till ett innovationsklimat med bästa möjliga förutsättningar för innovationer i Sverige med sikte på år Det ska bli möjligt för fler människor och organisationer i näringslivet, offentlig verksamhet och civilsamhället att utvecklas och mer effektivt bidra till nya eller bättre lösningar som svarar mot behov och efterfrågan. stämmer väl överens med arbetssättet inom Innovationsmotorn, regionförbundets arbete att främja innovationsklimatet i Sörmland. Om detta även ska bli en del av en regional strategi är upp till regionförbundets politiker att ta ställning till. Regionförbundet kommer under vintern föra diskussioner med bland annat regionstyrelsen och dess medlemmar om den långsiktiga fortsättningen av arbetet att främja innovationer i länet, både lokalt och regionalt. Regionförbundet kommer även att föra en dialog Vill du läsa strategin? Den nationella innovationsstrategin finns att ladda ned via regeringskansliets webbplats: Sörmlands Innovationssystem Med Sörmlands innovationssystem menas det regionala samarbetet av olika aktörer från det offentliga, näringslivet och akademin för att hjälpa idébärare att utveckla och kommersialisera sina idéer till produkter och tjänster på marknaden. med nationella organisationer såsom Tillväxtverket och Vinnova samt nyckelaktörer i Sörmland. Astrid Trautsch Andra regioner som exempelvis Gävleborg, Stockholm och Östergötland har redan tagit fram sina egna regionala strategier, något som bejakas av nationella strategin. En regional innovationsstrategi önskas även av aktörerna i Sörmlands innovationssystem. En regional strategi bidrar till att ge en bild av, vidareutveckla och effektivisera stödsystemet för dem som vill utveckla sin idé. Detta kommer i sin tur att bidra till förnyelse i näringslivet och skapa fler företag/arbetstillfällen. Idén i den nationella strategin att sätta människan i centrum för utvecklingen, Nyheter, debatt, triss och frukost! Företagande Regional utveckling Marknadsföring Julia 2njoy? Morgonsoffan i Nyköping 9 november 07:30-09:00 Pelles Lusthus Exempel på aktuella projekt som Onyx Näringslivsutveckling driver, samt hur de underlättar ny- och ometableringar i Nyköping och Oxelösund. Vi får också smakprov på 2njoy s show Pieces of Abba. Programvärd: Julia Rosqvist Evenemanget är kostnadsfritt, anmäl dig senast den 7 nov till

10 10 besöksnäring Utveckling av attraktiva besöksmål pågår Politk EU-nytt Glöm inte regionala nivån Det krävs större insatser från medlemsstaterna om Europa 2020-strategin ska lyckas. Det anser Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso som anser att EU och medlemsstaterna måste inkludera den regionala nivån och andra berörda aktörer i utarbetandet av de nationella reformprogrammen om EU ska kunna skapa nya arbetstillfällen och tillväxt genom strategin. Bresso uppmuntrade också medlemsstaterna att uträtta mer precisa och mätbara åtaganden. Det fortsatta arbetet kommer att ske på lokal nivå och i tematiskt inriktade grupper. Tisdagen den 16 oktober träffades ett 30-tal företag inom besöksnäringen i Sörmland. Gemensamt för företagen är att de vill få fler gäster från andra länder att besöka just dem. Genom att utveckla produkter som tilltalar olika kategorier av människor i andra länder samt genom att samverkan mellan kommuner och företag vill man öka antalet besökare. Företagen fick under kvällen ytterligare information om den fortsatta processen i projektet Destinationsutveckling Sörmland - med fokus på den internationella marknaden och en stor del av tiden ägnades åt samtal mellan de olika företagen för att starta det praktiska arbetet. Det fortsatta arbetet kommer nu att ske på lokal nivå och i tematiskt inriktade grupper. Regionförbundet Sörmland leder och finansierar processen och det sker tillsammans med Svensk destinationsutveckling. Sörmland är ett av de första länen i Sverige att utveckla besöksnäringen genom den här sortens processarbete. Alla länets kommuner finns med i arbetet, liksom Sörmlands turismutveckling AB. Processen går nu in i ett praktiskt arbete, där fokus ligger på utvecklingen av företag, produkter och samverkan. Inom knappt två år räknar Regionförbundet Sörmland med att det finns färdiga produkter av hög kvalitet att erbjuda kunder i andra länder. Turismen är en av de näringar som växer snabbast. De beräkningar som finns visar att en fördubbling på tio år inte är en omöjlighet. Det ger mer lönsamhet hos företagen, fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter till kommuner, landsting och stat. Magnus Nilsson, På hittar du uppgifter om alla coacherna som är med i projektet. Foto: magnus nilsson Värna Östersjön EU-kommissionen har meddelat hur Östersjöstrategin ska förbättras inför nästa programperiod Kommissionen föreslår att samarbetet ska fokusera på tre mål: rädda Östersjön, integrera Östersjöområdet och öka välståndet. Det innebär bland annat att sjötransporterna ska bli mer miljövänliga och säkra, gas- och elmarknaden ska sammanlänkas och handeln öka. Strategin behöver tydliga, gemensamma mål och indikatorer, något som Stockholmsregionens Europaförening också betonat i sitt yttrande. Anpassat till klimatet EU-kommissionen har tidigare i år lanserat ett webbaserat instrument kalllat CLIMATE-ADAPT som ska hjälpa beslutsfattare på EU, nationell, regional och lokal nivå att föra en klimatanpassad politik. Man försöker därmed minimera de skador som klimatförändringarna för med sig. Genom det webbaserade instrumentet kan beslutsfattare få tillgång till och dela information relaterad till klimatanpassning. Källa: Stockholmsregionens Europakontor

11 11 Politik Styrelsen beslutar Kalender 2012 November På Regionförbundet Sörmlands styrelsemöte den 25 oktober beslutades att godkänna regionförbundets delårsrapport.... ta kostnaden för fördyringen och bygga Riksväg 55 Valla-Flen enligt Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län för godkänna yttrandet som gäller regionförbundets synpunkter på utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken Göran Norberg, Lunch för nyfikna företagare och andra vetgiriga Presto AB, Katrineholm Godstransporter i Sörmland Safiren, Djulösalen, Katrineholm Morgonsoffan i Nyköping Frukostmöte, Pelles Lusthus Arbetsutskottet sammanträder Grönt ljus Sörmland: Infrastruktur och kollektivtrafik hör ihop! Elite, Stadshotellet i Eskilstuna Marknadsplats för nya lärningar Grafikens hus, Mariefred INBJUDAN GRÖNT LJUS SÖRMLAND! NOVEMBER 16 FREDAG Europa 2020-strategin verktyget ut ur krisen Piperska muren, Stockholm December Regionstyrelsen sammanträder Blommenhof hotell, Nyköping Morgonsoffan i Nyköping Frukostmöte, Pelles Lusthus En regional konferens om infrastruktur och kollektivtrafikfrågor. Vi vill med konferensen lyfta att infrastruktur och kollektivtrafik hör ihop. Dagen handlar bland annat om: Visionen och samverkan politiskt inspel Förutsättningar och former förverkligande Citybanan och Ostlänken Ny infrastrukturproposition Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Framtidens Kollektivtrafik Datum Fredagen den 16 november Tid Kaffe och inregistrering från Avslutas med lunch klockan Plats Stadshotellet, Eskilstuna Se kalendern i sin helhet på För mer information och program, Kontakt: Carina Jönhill Nord, , Helena Ekroth, , Anmäl dig senast fredagen den 2 november via Välkommen! Ett samarbete mellan Regionförbundet Sörmland och Kommunalbolaget Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Ansvarig utgivare: Göran Norberg Redaktörer: Annelie Ljungwald och Monica Swärd Tel: Fax: E-post: Layout: Newmarket Town AB

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Historisk dag på Hofsta säteri

Historisk dag på Hofsta säteri Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland N Y H E T S B R E V N U M M E R 5 j u n i 2 012 I N L E DA R E N Foto: Pernilla Nordström, STUA Den första regionala Europadagen:

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer

Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt FOTOGRAF: LASSE SKOG NUMMER 10 DECEMBER 2013 Bra möte med infrastrukturministern Elisabeth är årets EU-inspiratör Från Sörmland deltog

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Till media i länen Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötland 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Datum Dnr 2013-01-29 12-035 Näringsdepartementet Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Ett nytt regionalt arbetssätt Regionförbundets Sörmland har från årsskiftet ett nytt regionalt utvecklingsprogram,

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Inbjudan och program Nationell konferens om barnets rättigheter Eskilstuna 4-5 februari 2009 Arrangörer: Inbjudan & Program Välkommen att delta i en konferens

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm 1(5) Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm Rapport från Lasse Carlsson, Hela Sverige ska leva Dagen inleddes med att Nätverkets ordf Peter Melin beskrev dagens upplägg med speeddating,

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS NORRKÖPING

VI VET VAD SOM KRÄVS NORRKÖPING DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS NORRKÖPING Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag

Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Matte i Ljungby i Ljungby räknar vi med lokala företag Linda Stenkilsson Samordnare för Skola Näringsliv i Ljungby Kommun Matte i Ljungby - Två matteböcker har tagits fram under 1 års tid med hjälp av

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer