VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 IF Friskis&Svettis Gävle Organisationsnummer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 Ordförande har ordet 2014 turbulens och tuffa beslut Verksamhetsåret 2014 blev på många sätt ett år som präglades av omprövningar. När vår verksamhetschef Niklas Tyni valde att lämna sitt uppdrag under våren blev det väldigt tydligt att rollen för nästa verksamhetschef behöver förändras för att vi ska kunna hitta en hållbar arbetssituation. Anna Wilund Nordlund accepterade att ta rollen som tillförordnad verksamhetschef, vid sidan om sin ordinarie tjänst som gruppträningsansvarig, fram till att en ny är på plats. Under sommaren stod det klart att föreningens ekonomiska utveckling var fortsatt svag, till stor del till följd av minskade intäkter, men också på grund av ökande kostnader i samband med ombyggnationen av Royal. Styrelsen valde därför att införa en striktare ekonomisk hantering i föreningen i praktiken ett inköpsstopp för att sätta fokus på en ökad ekonomisk medvetenhet i alla led. Arbetet med att skapa en ny stor träningsanläggning har pågått under flera år. Efter att ha utrett flera olika alternativ fokuserades allt på att bygga en lokal i det så kallade Tibnorhuset på Södra Skeppsbron. Planeringen kring utformning av lokaler pågick in i augusti när de ekonomiska kalkylerna tyvärr pekade på att en ny lokal i den storleken och utformningen skulle innebära en alltför stor risk för vår förening. Glappet var för stort mellan antalet befintliga medlemmar och vad som skulle behövas för att bära kostnaderna för en ny lokal. Projektet avbröts därmed och arbetet inriktades på att utveckla vår befintliga verksamhet. Som ett tydligt resultat av den nya inriktningen beslöt styrelsen i slutet av 2014 att investera 600 tkr i en uppfräschning av gymplanet på Torget. Förhandlingar ska även föras med fastighetsägaren om renovering av duschrummen. När vi lägger verksamhetsåret 2014 till handlingarna kan vi konstatera att föreningen är på god väg att ta sig igenom en period med svagare ekonomi till följd av minskat antal medlemmar. Men många tecken talar för att vi passerat botten och nu är på väg uppåt igen med många spännande projekt framför oss. Vår fantastiska verksamhetsidé och allt det fina våra frivilliga funktionärer och vår personal gör varje dag året om, gör att vi kan se fram emot en ljus framtid för Friskis&Svettis Gävle. Mats Näslund Ordförande IF Friskis&Svettis Gävle 2

3 Innehåll Ordförande har ordet 2 Verksamhetsidé, värderingar och vision 4 Organisation 5 Föreningens mötesplatser 7 Gruppträning 8 Individuell träning/gym 11 Värdarna 12 Deltagande i arrangemang anordnade av Riks 13 IT, teknik och lokaler 15 Övriga händelser 16 Kontor 18 Verksamhetsansvarig har ordet 19 Bilagor Statistik 3

4 Verksamhetsidé, värderingar och vision Föreningens verksamhetsidé att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. Verksamhetsidén vilar på tolv värderingar som alla funktionärer, personal och styrelsemedlemmar ska vara bärare av. Värderingarna ska upplevas i allt vi gör och i alla möten. Värderingarna och föreningskulturen ska genomsyra alla som representerar föreningen. 1. Träning ska vara fri från krav på prestation. 7. Männsikor kan ta ansvar för sin hälsa. 2. Träning ska utveckla hela människan. 8. Hög kvalitet är viktigt på alla områden. 3. Gränser ska testas. 9. Det ska vara lätt att börja, lätt att fortsätta. 4. Varje enskild medlem och varje idé är viktig. 10. Att stå fri är värdefullt. 5. Träning ska vara lustfylld. 11. Att träna är inget märkvärdigt. 6. Att mötas är lika viktigt som att träna. 12. Alla ska kunna träna. Föreningens vision är att människor ler när de tänker på träning. Träningssugna i väntan på pass på Royal. 4

5 Organisation Friskis&Svettis består av över en halv miljon medlemmar i fördelat på 156 ideella idrottsföreningar i Sverige och Europa, flertalet i Sverige och Norge. Vår gemensamma idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. Idén blir verklighet tack vare ideellt arbetande funktionärer. Verksamheten finansierasav medlems-och träningsavgifter. Friskis&Svettis Riks är rörelsens gemensamma organisation, föreningarnas förening. F&S Riks ansvarar bland annat för kommunikation och service till föreningarna, utbildning samt varumärket, Varje förening är en egen ekonomisk enhet med ansvar för sin verksamhet och sin ekonomi. Friskis&Svettis högsta beslutande organ är Riks årliga stämma där alla medlemsföreningar har rätt att delta. Delegater från alla föreningar bestämmer vad som ska ske under det kommande året, dra upp riktlinjer, diskutera F&S framtid och utveckling, samt utse F&S Riks styrelse var årsstämman i Örebro. Friskis&Svettis Gävle bildades 1984 och är idag Gävles största idrottsförening. Föreningen har en egen styrelse som väljs på föreningens årsmöte. F&S Gävle är anslutet till Riksidrottsförbundet via Friidrottsförbundet. En förutsättning för att medlemsdemokratin ska fungera är att alla medlemmar har möjlighet att påverka verksamheten och utvecklingen i föreningen. Till 2014 års årsmöte den 2 april bjöds alla medlemmar in. På årsmötet utsågs styrelsen som kom att leda föreningens arbete under verksamhetsåret Valberedningens uppgift är, enligt stadgarna, att föreslå lämpliga personer till styrelsen vid årsmötet. Under 2014 har följande medlemmar ingått i valberedningen: Ewa Engström Lars-Torsten Eriksson Jonas Westlund (sammankallande) Till styrelse 2014 utsåg årsmötet den 2 april: Mats Näslund (ordförande) Lisa Apel Annette Dalkarls Bo Lindström Magnus Mirkovic Anders Olofsson Ulrica Svensson Verksamhetschef samt ekonomiansvarig har varit adjungerade till styrelsen under året. Styrelsen har haft 11 möten fram till årsmötet

6 Arbetsgrupperna i föreningen är ett flertal och består av funktionärer och styrelsemedlemmar. Grupper som varit verksamma under året är bland andra; Redaktionsgrupp för egna sidor i Friskispressen samt grupper som på styrelsens uppdrag arbetat runt medlemsutveckling, lokaler, ekonomi, funktionärsutveckling samt organisation. 6

7 Föreningens mötesplatser Friskis&Svettis Gävle har under 2014 bedrivit ordinarie verksamhet i tre inomhusanläggningar och på två platser utomhus. Torget har under året förändrats från att under våren inrymt två gruppträningssalar, spinsal, gym, avslappningsrum, musikstudio, funktionärsytor, kontor, konferensrum barnrum, omklädningsrum samt receptioner, till att hösten inrymma en gruppträningslokal mindre då Torget Nedre blev spinsal och vi kunde addera 12 spincyklar. Hyresvärd är ENA AB. Royal inrymde till och med våren en gruppträningssal, reception, omklädningsrum, funkisrum och musikstudio. På hösten utökades lokalen och kom att inrymma ytterligare gruppträningssal samt sal för Indoor Walking. I och med ombyggnationen hade vi även möjlighet att inreda ett könsneutralt omklädningsrum och dusch. Lägenheten som inhyste funkisrum och musikstudio lämnades åter till fastighetsägaren Gästrikebo AB. Invigning av Indoor Walking, Royal Fjärran Höjder inrymmer en gruppträningssal, vattenjympa och omklädningsrum. Föreningen hyr lokalen per timme av Gävle Kommun. Boulognerskogen/Stadsparken; Här bedrivs vår sommarjympa samt Team Träna Utes åretruntverksamhet. Hemlingby friluftsområde; Team Träna Ute bedriver sin verksamhet året runt. Skidstavallen; Team Träna Ute genomförde ett pass. 7

8 Gruppträning 1 Ordinarie verksamhet Under 2014 har gruppträningen erbjudit: 2727 st bokningsbara gruppträningspass med totalt deltagare 1678 st gruppträningspass med totalt deltagare 130 st Träna Utepass med totalt 1261 deltagare. Totalt 4535 gruppträningspass vilket ger ett snitt på 12,5 pass per dag under året. Träningsformerna vi erbjudit medlemmarna är: Jympa (soft, bas, bas/puls, medel, medel/puls, intensiv, station bas & medel, vatten, familje) Dans (soft, fusion, fuego) Aerobics och Aerobics styrka Step styrka Skivstång (intervall samt kombi med Flex och Spin) Cirkelfys TMI Spin (45, 55, 85, soft, intervall) Indoor Walking (45, 55, soft, intervall) Junior Core HIT, HIT 35 Box Yoga (soft, 1, 2) Flex (IntervallFlex, soft) Träna Ute (cross, kvalitetspass, distanspass, offroad, stjärnan) Kurser Under våren erbjöd vi tre kurser i Kettlebell samt en Träningsskola för unga (vilken var kostnadsfri). Temapass Eftersom vi fyllde 30 år som förening erbjöds en mängd aktiviteter varje 30:e i månaden där de olika teamen stod för aktiviteten. Vi hade även temapass utöver firandet. 2 mars, Vasaloppsspinning 30 mars, Yoga & Flexdagen 5 april, Två stycken dansmaraton 30 april, Cirkelfys/HIT- dagen 9 maj, En 50-talsresa, fem årtionden av musik 1 Gruppträning: Tidigare Jympa och övrig gruppträning, Spinning, Uteträning samt Indoor Walking 8

9 30, maj Skivstångsdagen 6, juni Nationaldagsfirande med jympa 30, juli Träna Utedagen 8, augusti Rockjympa (i samband med Getaway Rock festival) 9, augusti Cirkelfys Rocks (i samband med Getaway Rock festival) 24, augusti Triathlon med Friskis&Svettis 30, augusti Jympans dag och nyinvigning av Royal 30, september Dansens dag, dansmaraton 30, oktober Spinningen och IW n s dag 24, december Juljympa och julspinning 30, december Finaldags i 30-årsfirandet med flera olika pass 31, december Nyårsjympa Externa uppdrag Skolor och föreningar Realgymnasiet, olika löpande aktiviteter under året 2 februari 16 mars, GGIK, 7 Spinpass 2 mars 27 april, 9 tillfällen, samarbete med Hemlingby löparklubb inför Gävlemilen och Gävle halvmara 3 mars, Högskolan i Gävle, Jympa soft 3 mars 30 april, Vasaskolan, 5 Spinpass och 7 jympapass. 22 och 23 april, Sjöängsskolan, Röris 6, Jympa soft och träningsskola åk oktober, Seniorer i tiden, Jympa soft 24 oktober, Vuxenutbildningen, Stavgång 13 december, Gefle IF Gymnastik, Cirkelfys 14 december, Gefle IF Fotboll, Spin 2014 har vi anordnat sammanlagt 14 barnkalas. Företag 19 juni, Lantmäteriet, Dans Fusion Utbildning av Rörelseinspitarörer Två utbildningstillfällen (26/5 samt 20/11) för skolpersonal som antingen ville ha grundutbildning eller uppdatering av Röris 6 eller Mini-Röris 4. Totalt utbildade vi cirka 100 anställda i förskolor och grundskolor från Gävle, Ockelbo och Sandviken kommun. Event och uppvärmningar Under året tog vi ett större steg in i de olika tävlingarna som vi erbjuder uppvärmning inför genom att förutom uppvärmningen finnas på plats med tält, funktionärer, information och tävlingar (nedan benämnt närvaro). 20 januari Välkomstmässa på Högskolan i Gävle 3 maj Gävle Halvmara, uppvärmning och närvaro 10 maj MiniMaxruset, uppvärmning och närvaro 16 maj GD/GIF Särskolorna 9

10 20 maj Vårruset 24 och 25 maj GD/GIF 16 juni Lidingöloppet on tour 17 augusti Fjärrandoppet 9 september Välkomstmässa på Högskolan I Gävle Övrigt Team Träna ute genomförde en sommarutmaning. Ytterligare en träningsutmaning för gruppträning inomhus genomfördes 3 till 16 november. Båda utmaningarna gick ut på att deltagarna skulle träna givna pass och protokollföra dem. Utmaningarna var även öppna för dem som inte var medlemmar. Vinsterna var träningskort. Förändringar i utbud och verksamhet Vårterminen knallade på enligt plan. Höstterminen bjöd på flera nyheter både i lokaler och träningsutbud. Royal byggdes ut med angränsande lokal och vi fick då ytterligare en grupptränngssal och en sal där Indoor Walking startades. Under hösten flyttade Spinsalen in i Torget Nedre. Platserna kunde utökas från 38 till 50. Spincyklarna byttes ut mot nya av samma märke. På höstterminen gjorde även Juniorpasset ett återinträde i schemat. Möten Alla team har haft mer eller mindre regelbundna möten där minnesanteckningar förts. Rekrytering och Uppföljning Team Rekrytering och uppföljning har under året fortsatt med utvecklingsarbetet kring ledarrekrytering och uppföljning (gällande gruppträningen). Teamet har tillsammans med gruppträningsansvarig tagit fram nya dokument som används vid rekrytering. Syftet är att tydliggöra för hen som vill bli ledare vad åtagandet innebär, men även att föreningen på ett bättre sätt dokumenterar själva intervjun och uttagningen. Under 2014 genomförde uppföljarna 38 uppföljningar (enligt inlämnade protokoll). Rekryteringsprocessen börjar med informationsmöten för alla som är inresserade av att bli funktionärer (värdar, ledare, intruktörer). Under året genomfördes 6 möten där totalt 43 intresserade personer deltog. Nästa steg i rekryteringen är att hen lämnar in en funktionärsansökan. Funktionärsansökan tas sedan vidare i föreningen antingen till värdansvarig, gymansvarig eller teamledare i Team uppföljning och rekrytering där intervjuer och uttagningar genomförs. 10

11 Individuell träning/gym Under året som gått har två instruktörer valt att avsluta sina funktionärskap, en ny instruktör har utbildats, ytterligare en instruktör har flyttat hit från en annan förening. Två instruktörer har vidareutbildats inom träningsredskapet Bulgarian bags. Under våren har vi erbjudit Smallgroup KB (Kettlebells) vid tre olika tillfällen. Ett internt arrangerat inspirationspass hölls för instruktörerna i september. I samband med föreningens trettioårsjubileum arrangerade team individuell träning - Gymmets dag, 30 november. En dag då vi erbjöd lekfulla tävlingar, grundkurs i olympiska lyft samt förärades ett besök av självaste tomtefar. Övriga aktiviteter som har avverkats löpande, förutom gruppens fem protokollförda möten är, gymintroduktion för nya värdar, träningspass med gymnasieskolor, individuella instruktioner samt TMI (Träna Med Instruktör). 11

12 Värdar Värdarna finns i alla våra lokaler och det är fantastiskt att vi har möjligheten att erbjuda våra medlemmar bra service alla våra öppna timmar. Vårt mål är att ge alla våra motionärer en bra träningsupplevelse från början till slut. De hälsar, ler, svarar på frågor, hjälper till och håller ordning i lokalerna. De får många frågor av både nya och gamla medlemmar. Några har aldrig varit i våra lokaler tidigare och andra är här flera gånger i veckan, oavsett vilket, vill de göra sitt allra bästa för att hjälpa just dig. Teamen Under året som gått har värdarna börjat arbeta mer aktivt i olika team som formats utifrån var de har sitt uppdrag. Varje team har egna möten med en teamledare som sammankallande. Här får värdarna bland annat möjlighet att prata om hur saker och ting fungerar, utvecklas, lägga scheman och skapa gemenskap och sammanhållning i sitt team. Det är upp till varje team att sätta agendan för mötena. Fler mötesplatser Värdarna har även träffats i andra sammanhang som till exempel värdkvällar och som ibland har arragerats av värdar och andra gånger av personal. De har även storvärdmöten (möten för alla värdar) som hålls inför både vår- och hösttermin. Storvärdmötena syftar till att uppdatera alla inför kommande termin och att ha en härlig kick-off med bland annat träning tillsammans. Utbildning och uppföljning Under året har värdgruppen varit aktiva i Ännu mera värd vars syfte var att inspirera och motivera värdarna i deras värdskap. Detta var en uppföljning på Lite mer värd som hölls Under året har 14 värdar hunnit få uppföljning i grupp eller enskilt. Föreningen har rekryterat nya värdar i hela tre omgångar eftersom den behövde ladda upp med ett stort gäng värdar inför utbyggnaden på Royal. 12

13 Deltagande i arrangemang anordnade av Riks Kurstyp Kursnamn Antal deltagare Ettan 12 Träningsform Indoor Walking 7 Träna Ute 1 Jympa 2 Flex 1 Box 1 Träning för barn 4 Skivstång 1 Cirkelfys 2 Spin 1 Individuell träning 1 Vidareutbildning/ Dans soft 1 Passvarianter Högintensiv träning 1 Yoga soft 1 Träningsskola för barn 2 Konceptpass/ Flex soft vt Distanskurser Flex, Flex 30 och IntervallFlex vt Fördjupning/ Fördjupning Yoga 2 Inspiration Träning för personer med funktionsnedsättning 2 Core 3D 2 Individuell träning för tonåringar 1 Jympa puls hitta flytet 4 Funktionärsutb. Uppföljning.nu 1 Introduktionsdag för nya i styrelsen 1 Röris/Mini-Röris 3 Uppföljning 3 Inspirationsdag kommunikation 2 Mötesplats verksamhetsledare 1 13

14 Mötesplats ordförande 1 Konvent Träningskonferens 1 Föreningskonferens 4 Svettisdagar 66 Svettisdagar, licensierare 1 Årsstämma Årsstämma

15 IT, teknik och lokaler IT & Teknik utvecklas kontinuerligt och Friskis&Svettis Gävle har som mål att hänga med i tiden. Du kan följa oss på Facebook och Instagram. Medlemmar kan boka pass via datorn, surfplattan eller mobilen och köpa sitt träningskort hemma från soffan om de vill. Ett nytt kassa- och bokningssystem infördes 2013 och vi ser att det har tagits emot positivt. Bokningssystemet används flitigt och ca 9 % av all kortförsäljning 2014 skedde från vår hemsida. Nyheter för 2014 var bland annat: #friskisgavle, nu finns vi på instagram. Följare kan ta del av all vår verksamhet direkt i mobilen. Visningsskärmar, istället för anslagstavlor. Nyheter och aktuell information byts nu lätt och enkelt ut via våra visningsskärmar som finns både på Torget (på gymplan och ut mot Drottninggatan) och Royal (utanför salarna). Ny Musikutrustning: Våra två nya passalar på Royal har fått en varsin ny musikanläggning. Där har vi valt att satsa enbart på ipods (ej CD och MD). 15

16 Övriga händelser Medlemsaktiviteter Två medlemskvällar arrangerades på Intersport, 28 januari samt 30 september. Medlemmarna gavs då möjlighet att handla med 15 % rabatt på hela sortimentet. I samarbete med F&S Hudiksvall arrangerades en träningsresa till Mallorca hösten 2015 (tyvärr blev facit i skrivandets stund att resan ställdes in på grund av för få anmälda). Coffee Beans kom och firade in julen i gymmet med sång under fredagsfrukosten den 19 december. Marknadsföring Våra cirka 250 funktionärer, vilande, aktiva och under utbildning, är vår klart bästa marknadsföring. Positiva människor som sprider vår träningsidé. Alla tävlingar/uppvärmningar och övriga event som vi på något sätt deltagit i, iklädda våra funkiskläder gör oss synliga. Friskispressen har givits ut med 6 nummer under året. Vi har delat ut den i våra lokaler, på högskolan, på Intersport, direkt till ca 900 arbetsplatser (inklusive väntrum, förskolor och skolor). Vi har även delat ut tidningen på Stortorget i samband med utgivning. Lokalpressen (AB, GD och P4) har publicerat artiklar bland annat i samband med utbyggnaden på Royal och introducerandet av Indoor Walking). Vi fick ge vår syn på barn och träning i ett inslag i P4 under våren. Vårt namn, Friskis&Svettis, har nämnts vid ett flertal tillfällen i andra sammanhang i lokalpressen, till exempel i samband med aktiviteter under Världens Barn och utvecklingen av hamnpiren på Södra Skeppsbron. Alla grundskoleelever fick inför sportlovet (i Gävle kommuns sportlovsbroschyr) erbjudande om gratis träning (gym och gruppträning) hos oss. Vi deltog i Musikhjälpen 2014 som hade som syfte att stoppa spridningen av HIV och AIDS. Deltagandet var synligt i våra lokaler och på hemsidan. 16

17 Julskyltningens kanske mest omtalade fönster blev vårt hörn Drottninggatan/N. Slottsgatan då en gyminstruktör lyfte vikter till musik som spelades ut över torget. Instagramkonto öppnades, #friskisgavle. Digitala skärmar, en på gymmet, två på Royal och en i skyltfönstret ut mot Drottninggatan möjliggör en snabb, levande och ljudsatt anslagstavla för vår verksamhet. Alla skärmar kan styras från dator på kontoret. Bioreklam visades på Filmstaden med start 28 november. Vi hade även ett heldagsevent i foajén på Filmstaden den 27 december där vi fanns tillgängliga med information om föreningen och utlottning av träningskort. Vi har varit sparsamma med klassiska annonser i dagspress. 17

18 Kontor Föreningens kontor finns på Norra Slottsgatan 5 och har under året bestått av följande tillsvidareanställda: Niklas Tyni, verksamhetschef t o m 30 juni Anna Wilund Nordlund, gruppträningsanvarig samt TF verksamhetschef fr o m 1 juni Ove Gustavsson, ekonomi och administration Henric Anderung, gym- och lokalansvarig Malin Melander, reception Britta Allvar, reception och värdansvar Jonas Sommare, IT, teknik och lokalansvar Marie Jonsson, kommunikationsansvarig och reception Visstidsanställda: Mikael Svens Lisa Karlberg Ida Alvarsson Jenny Bredmar David Rundlöf Linda van den Bosch De anställdas huvudsakliga roll är att erbjuda medlemsservice, ansvara för att lokalerna är i fint skick och underlätta för alla funktionärer i deras uppdrag. Städentreprenad Under hösten bytte vi städbolag från JM Städ till Cleanwise. 18

19 Verksamhetsansvarig har ordet 2014 var ett händelserikt år där vår förening erbjudit nya träningsformer, fler pass och utökning av lokaler. Detta har föreningen kunnat göra tack vare fantastiska funktionärer som haft sina egna uppdrag och fler, samt alla underbara medlemmar som kommit och fyllt våra aktiviteter med skön energi. Det känns underbart att arbeta i en organisation som verkligen gör skillnad hos dem som besöker oss. Många är ni som faktiskt visar med leendet att vi når vår vision; att människor ler när de tänker på träning. Även om dagen varit dålig, vädret grått och lunchen kall, så är det svårt att motstå att känna glädje och lust i träningen. Många är ni som går från våra lokaler med ett leende lekande i ansiktet. Men att göra skillnad är också att kunna erbjuda träning som passar för den som aldrig tränat förr, att få den att känna sig välkommen hos oss, att det är enkelt att komma in. Skillnad gör vi också när vi sprider Röris och Mini-Röris ut i skolorna så fler elever kommer i rörelse samt när vi når ut till föreningar och företag som väljer oss när de vill bjuda de sina på en härlig träningsupplevelse. Jag hoppas att 2015 kommer att bli ett år då vi fortsätter att utveckla vår träning för er som redan finns hos oss och bli ännu mer tillgängliga för dem som ännu inte hittat till Friskis&Svettis Gävle Anna Wilund Nordlund TF Verksamhetschef, IF Friskis&Svettis Gävle 19

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen har verksamhet i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika former som är föreningens

Läs mer

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns séêâë~ãüéíëéä~åomnq séêâë~ãüéíëéä~åomnqjomns OMNS Föreningen Vi är idag en förening med ca 4900 medlemmar varav ca 150 är funktionärer/förtroendevalda. Kansliet består idag av 6 anställda samt ett antal

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis.

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis. Sommar 2015 FRISKIS Friskis&Svettis Båstad Ängelholm Smarta Sommarkortet Heta nyheter i sommar Outdoor Fusion Familjen Friskis Outdoor Kids Höstnyheter - smygtitt Öppna och läs mer! 8 Träna till fantastiskt

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika

Läs mer

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna 2012 Idé utan krav Friskis&Svettis är en idrottsförening med för idrottsvärlden ett ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2013 Friskis&Svettis F&S är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende.

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Friskis & Svettis i Svedala är en ideell idrottsförening som är ansluten till Friskis & Svettis Riks, Svenska Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Friskis&Svettis Malmö 2014 blev ett turbulent år med en översvämning som drabbade Parkmöllan hårt, men en lyckad renovering av gymmet fick ett mycket positivt mottagande. Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. IF Friskis & Svettis Visby

Verksamhetsberättelse. för. IF Friskis & Svettis Visby Verksamhetsberättelse för IF Friskis & Svettis Visby Organisationsnummer 834001-2882 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning 1. Verksamhetens art och inriktning 2. Ledning och organisation 3. Personal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv

Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp.

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2011 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under året 5 Organisation 6-7 Värderingar 8 Föreningens mötesplatser 9-10 Medlemmar 10-11

Läs mer

Stockholm 5. Lust har ingen gräns

Stockholm 5. Lust har ingen gräns Styrka och smidighet syns inte alltid på utsidan. Men lusten att röra sig ger dig oanade krafter. Därför har vi olika träningsformer och olika nivåer så att du kan hitta något som passar just dig. Alltför

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Verksamh. ets. ber ättelse

Verksamh. ets. ber ättelse Verksamh ets ber ättelse 2011 P Året 2011 Föreningens verksamhetsberättelse utgår bland annat från föreningens verksamhetsplan 2011 och omfattar olika fokusområden så som medlemmar, organisation, utbud,

Läs mer

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan & budget Verksamhetsplan & budget 2013 f 2013-2015 Det är din förening Det är min förening Tillsammans Vi lägger ett av föreningens mest enastående år till handlingarna och blickar in i perioden 2013-15. Det är

Läs mer

Verksamhetsberättelse NORRTÄLJE

Verksamhetsberättelse NORRTÄLJE Verksamhetsberättelse 2012 NORRTÄLJE 1 Ordförande har ordet Ibland skadar det inte att fundera lite kring vad som är idén med Friskis&Svettis. Vad vi står för och vår syn på träning. Vi talar om lustfylld

Läs mer

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute?

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Ledare inom Träna ute Vad krävs av mig? Att du är intresserad av träning generellt och specifikt konditionsträning. Du har

Läs mer

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 Så här tycker ni Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 1. Hur gammal är du? Yngre än 20 år 4,2% 20-30 år 18,36% 31-40 år 19,16% 41-50 år 25,5% 51-60 år 18,42% 61-70 år 11,73% 71 år eller äldre

Läs mer

IF Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsberättelse 2013

IF Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsberättelse 2013 IF Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsberättelse 2013 Ordförande har ordet tillbakablick 2013 Som nytillträdd ordförande för Friskis&Svettis Norrköping kan jag se tillbaka på ett utmanande och lärorikt

Läs mer

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter...

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter... 1 Innehåll Friskis&Svettis 12 värderingar... 3 Vision... 4 Ambition... 5 Mål för 2015-2016... 5 Projekt/Nyheter... 6 Utbud... 8 Digitala nyheter... 8 Dopingförebyggande arbete... 8 Ekonomi... 9 Organisationen...

Läs mer

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Å rsredovisning Friskis&Svettis Skara Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Organisationsnummer 868400-9932 Innehåll Verksamhetsberättelse... 2 Verksamheten...

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla! Alla ledare, instruktörer,

Läs mer

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2 Västerås DU HAR VÄL KÖPT BILJETT TILL ÅRETS ROLIGASTE FEST? JUBILEUMSFESTEN LÖ 30 NOV KL 19-01 Egna sidor 2010-2013 Egna sidor Tack och hej då Vi provar andra vägar att nå ut till våra medlemmar. SID 4

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%.

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medelåldern på våra medlemmar är 45,4 år yngsta medlemmen var 11 år och äldsta 92

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 5 Händelser under året 6-7 Organisation 8-9 Föreningens mötesplatser och träningsutbud 10-11 Medlemmar 11

Läs mer

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset www.friskissvettis.se/norrkoping Han tog hem VINSTEN Johan Roth Är Bäst i Sverige text & foto: katarina ekeström Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset Men på jobbet är det tvärtom han som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 IF Friskis&Svettis Stenungsund Tack vare engagerade funktionärer kan Friskis&Svettis Stenungsund erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. 1 Verksamhetsledaren

Läs mer

Pulsen. Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar. Träningscoach. Vi människor och träning! NYHET. Nummer 1 2010

Pulsen. Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar. Träningscoach. Vi människor och träning! NYHET. Nummer 1 2010 En ideell idrottsförening där alla vinner. Vi människor och träning! Pulsen Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar Nummer 1 2010 Träningscoach NYHET FÖRELÄSNINGAR Alla föreläsningar är i Bätte

Läs mer

Nummer 4 2010. Ängelholm. Höstens roliga. kurser. Yoga Träning för gravida Zumba

Nummer 4 2010. Ängelholm. Höstens roliga. kurser. Yoga Träning för gravida Zumba Nummer 4 2010 Ängelholm Höstens roliga kurser Yoga Träning för gravida Zumba NYHETER INDOORWALKING CIRKELGYM FRIVOLTA - DIN SAL Schema 27 september 2010-27 mars 2011 Seriöst rolig träning! Vi kan träning.

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

Till alla funktionärer

Till alla funktionärer Stans bästa lekplats för stora och små! Jag tycker det är ett bra sätt att beskriva oss och våra fina lokaler på Frösön. I ordet lekplats ryms vår idé om lust och glädje. Lekplats för också tankarna till

Läs mer

Västerås. Styrelsearbete. Nya redskap i gymmet. Nytt år och nya utmaningar. Funktionell träning

Västerås. Styrelsearbete. Nya redskap i gymmet. Nytt år och nya utmaningar. Funktionell träning Västerås BOKA IN VÅRENS VIKTIGASTE MÖTE - ÅRSMÖTET DEN 31 MARS! LÄS MER PÅ SIDAN 5 foto: karin wittur Nya redskap i gymmet Funktionell träning Våra två gym är toppmoderna med stora ytor för bland annat

Läs mer

DU - som vill bli gyminstruktör

DU - som vill bli gyminstruktör DU - som vill bli gyminstruktör ATT VARA GYMINSTRUKTÖR är ett ideellt, utvecklande, utmanade och engagerande fritidsuppdrag. Du får garanterat många härliga upplevelser, du får och ger mycket energi, du

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 1. Olov Sjöström 2015-02-26 MOTION TILL FRISKIS o SVETTIS I NYNÄSHAMN ÅRSMÖTET 2015 ANG KOSTNADER FÖR FÖRLÄNGNING AV AKTIVITETSKORT Jag är aktiv medlem

Läs mer

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Verksamhets berättelse2012 Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Ordförande Styrelsens årsberättelse 2012 Så lägger vi 2012 till handlingarna, ett år som inte liknar något annat i modern Friskis&Svettis

Läs mer

Hösten 2012. friskissvettis.se/lerum

Hösten 2012. friskissvettis.se/lerum Hösten 2012 Träningsguide friskissvettis.se/lerum Välkommen till Friskis&Svettis! Vi har lust. Har du? Välkommen till en höst fylld med träning som erbjuder 40 st gruppträningspass per vecka och flera

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Örebro 1. PT gör entré SID 2. Gymutbudet breddas med en efterlängtad nyhet.

Örebro 1. PT gör entré SID 2. Gymutbudet breddas med en efterlängtad nyhet. Örebro 1 2014 Vi testar nya IW Under våren kommer ett nytt upp - lägg på Indoor Walking att testas inom F&S och Örebro har blivit utsedd till testförening. Det nya upplägget innebär ett renodlat passupplägg

Läs mer

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8)

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) Mötesdatum: 2009-01-24 Tid: 09.00-11.30 Plats: Konferenshus Sundet Boxholm Närvarande: Mikael Seidl, Camilla Persson, Peter Tuvberger, Sten- Anders Hofvendahl,

Läs mer

IF Friskis&Svettis Älmhult

IF Friskis&Svettis Älmhult VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 IF Friskis&Svettis Älmhult 1 Innehåll Styrelsen... 3 Årsmöte... 3 Medlemsantal... 3 Årsstämma... 3 Organisation... 4 Funkisar... 4 Internkommunikation... 4 Förening Utbildning...

Läs mer

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Att må bra och ha kul är det viktigaste Andreas Mallin, gyminstruktör Nya möjligheter Gymmet växer och blir Multihall Ett stort gym med moderna träningsmaskiner,

Läs mer

Nivålös Indoor walking Nytt upplägg gör träningen lättare SID 2. Enkeljympa för dig med intellektuell funktionsnedsättning SID 4

Nivålös Indoor walking Nytt upplägg gör träningen lättare SID 2. Enkeljympa för dig med intellektuell funktionsnedsättning SID 4 5 2014 Testa Soft Soft träning är varsam, men inte försiktig. Den är lugn men den fyller dig med energi. Kanske är du ny, ovan eller äldre. Kanske tränar du tufft och vill varva med mer återhämtande träning.

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10 Närvarande: Styrelse: Bengt Sjöstedt Katarina Zambrell Henrik Cedeskog Hussein Darwiche Pär Hansson

Läs mer

Västerås. Jympa enkel. Gym i cirkel. Med fokus på uthållig styrka. En inspiration till rörelseglädje

Västerås. Jympa enkel. Gym i cirkel. Med fokus på uthållig styrka. En inspiration till rörelseglädje Västerås SOMMARENS BÄSTA NYHET! TA MED ALLA DU KÄNNER OCH KOM PÅ UTEJYMPA! LÄS MER SID 6 foto: anna wittur Jympa enkel En inspiration till rörelseglädje Två dagar i veckan är det enkeljympa på F&S. Enkla

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

ESKILSTUNA. Verksamhetsberättelse & ÅRSBOKSLUT

ESKILSTUNA. Verksamhetsberättelse & ÅRSBOKSLUT ESKILSTUNA 214 Verksamhetsberättelse & ÅRSBOKSLUT INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 3 2. Presentation av Friskis&Svettis 4 3. IF Friskis&Svettis Eskilstunas Organisation 214: 5 Funktionärer 6 Medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FRISKIS&SVETTIS LERUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FRISKIS&SVETTIS LERUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FRISKIS&SVETTIS LERUM Verksamhetsberättelse 2013 Sida 1 Verksamhetsberättelse för perioden 2013-01-01 till 2013-12-31 Styrelsens sammansättning Under verksamhetsåret har styrelsen

Läs mer

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen.

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen. Örebro 2 2015 Ta med dig barnen Träning ska vara lättillgängligt. Därför erbjuder vi barnpassning så att även du som har svårt att få barnvakt kan komma iväg och träna. Våra barnvärdar finns på plats fem

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag IF FRISKVÅRD VÄXJÖ ÅRSMÖTE Valberedningens förslag Till IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2014 1 IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer. Interimvalberedningen har fått i

Läs mer

Täby. Medlemsdemokrati. Lyft rätt med mycket svett Teknikskola med Niklas. Han visar hur du får ut mer av din träning. SÖKES:

Täby. Medlemsdemokrati. Lyft rätt med mycket svett Teknikskola med Niklas. Han visar hur du får ut mer av din träning. SÖKES: Täby SÖKES: Medlemsdemokrati TRÄNINGS- ANSVARIG SID 8 Gör din stämma hörd på extra årsmötet. Vi ska besluta om mer träning. SID 2 Lyft rätt med mycket svett Teknikskola med Niklas. Han visar hur du får

Läs mer

TRÄNINGSGUIDEN 2015 7 JANUARI - 14 JUNI. Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Nyheter! Power Hour, Jympa intensiv, Dans fusion och Kamp

TRÄNINGSGUIDEN 2015 7 JANUARI - 14 JUNI. Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Nyheter! Power Hour, Jympa intensiv, Dans fusion och Kamp TRÄNINGSGUIDEN 2015 7 JANUARI - 14 JUNI Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Nyheter! Power Hour, Jympa intensiv, Dans fusion och Kamp För dig som vill träna Vi har träning för vältränade, otränade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 IF Friskis&Svettis Kalmar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 IF Friskis&Svettis Kalmar VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 IF Friskis&Svettis Kalmar Lite tuffare, mycket roligare ÅRET I KORTHET 7 100 MEDLEMMAR 5,5 FAST ANSTÄLLDA 220 AKTIVA FUNKTIONÄRER 125 PASS/VECKA VÅR & HÖST MER JYMPA I JYMPAN

Läs mer

Tyresö. Spinningen. Se sidan 4. grundträning. Ett av de första grundfyspassen

Tyresö. Spinningen. Se sidan 4. grundträning. Ett av de första grundfyspassen Är det dig vi söker? Se sidan 4. Träningsnyhet Grundfys nyttig träning för alla I Grundfys tränar du allsidigt och får samtidigt bra teknik för annan träning. Lika bra för nybörjare som för de riktigt

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för IF Friskis&Svettis i Trosa 2015-03-29

Protokoll fört vid årsmöte för IF Friskis&Svettis i Trosa 2015-03-29 1(7) Protokoll fört vid årsmöte för IF Friskis&Svettis i Trosa 2015-03-29 1. Fastställande av röstlängd Ordförande Kristina Svensson Pettersson förklarar mötet öppnat. Mötet beslöt att fastlägga röstlängd

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 18 414 TOPP 5 KVM TOTAL ANLÄGGNINGSYTA MEST BESÖKTA TRÄNINGEN 1. GYM 650 2 282 2. JYMPA PASS I VECKAN 3. SPINNING 4. SKIVSTÅNG/SKIVSTÅNG

Läs mer

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014 Nu är enkäterna, som ni haft möjlighet att svara på, sammanställda. Totalt var det 106 personer som svarade på enkäten. Nedan kan ni se hur svaren har fördelat sig. Vi har försökt att möta så många önskemål

Läs mer

Västerås. Doping. Nya pass

Västerås. Doping. Nya pass Västerås LÖRDAG DEN 5/10 HAR VI STÄNGT MED ANLEDNING AV UTBILDNING AV VÅRA 370 IDEELLA FUNKTIONÄRER foto: thomas ALVRETEN Doping Jonathan blev dopingtestad I enlighet med Riksidrottsförbundets bestämmelser,

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor

Läs mer

Regler för medlemsföreningar

Regler för medlemsföreningar Regler för medlemsföreningar Det ska vara enkelt. Det ska vara enkelt att sätta sig in i vad som gäller för medlemsföreningar i Friskis&Svettis. Friskis&Svettis värderingar och vårt gemensamma regelverk

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för IF Friskis&Svettis Sundsvall 2011-01-01-2011-12-31. Annika Holmquist, Camilla Lind och Eva Kristofferson

Verksamhetsberättelse för IF Friskis&Svettis Sundsvall 2011-01-01-2011-12-31. Annika Holmquist, Camilla Lind och Eva Kristofferson Verksamhetsberättelse för IF Friskis&Svettis Sundsvall 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Suppleant Verksamhetschef Kansli Sektionsansvariga:

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

Borlänge 4. Sommarträning. Läs om träningsfavoriterna. SID 2 5. Jag älskar. utejympan. När den drar igång är det sommar.

Borlänge 4. Sommarträning. Läs om träningsfavoriterna. SID 2 5. Jag älskar. utejympan. När den drar igång är det sommar. 4 2014 Efterlysning! F&S söker just nu fler värdar på jympan och övrig gruppträning, på de passen som är i Spegelsalen och Blå Hallen. Som funktionär i Friskis&Svettis kommer du med i ett gäng engagerade

Läs mer

Min favoritträningsform är HIT då får hela kroppen en genomkörare och jag gillar att ta ut mig ordentligt

Min favoritträningsform är HIT då får hela kroppen en genomkörare och jag gillar att ta ut mig ordentligt Borlänge 2 2015 vad hände under förra året på borlänges mötesplats? Min favoritträningsform är HIT då får hela kroppen en genomkörare och jag gillar att ta ut mig ordentligt Daniel Ermesjö och dottern

Läs mer

Välkommen till Friskis

Välkommen till Friskis TRÄNINGSGUIDEN 2015 17 AUGUSTI - 20 DECEMBER För dig som vill träna Välkommen till Friskis Maxat utbud! 134 pass i veckan och 42 träningsformer För dig som vill träna Friskis har träning för vältränade,

Läs mer

Tyresö. TMI en ny DINA. Se sidan 2.

Tyresö. TMI en ny DINA. Se sidan 2. vart går DINA pengar? Se sidan 2. F&S testar succén Boot Camp Jogg med bildäck är uppvärmning. Stockar och stenar i naturen blir redskap för övningar i grupp eller enskilt. Det är Boot Camp. Sid 5 TMI

Läs mer

Stig Nyberg, 71 år Varför tränar du? Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka.

Stig Nyberg, 71 år Varför tränar du? Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka. Stig Nyberg, 71 år Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka. Cirkelgym är det enda jag kan träna numera eftersom jag är höftopererad och inte kan hoppa. Förr tränade

Läs mer

Tyresö. Inspiratören. pluggar till sjuksköterska. Se sidorna 3, 5 & 8.

Tyresö. Inspiratören. pluggar till sjuksköterska. Se sidorna 3, 5 & 8. Tyresö glöm inte att anmäla dig till friskisloppet Se sidorna 3, 5 & 8. Kämpen Jenny köar för att få en ny njure Jenny Stensson, 19 år, väntar på en njurtransplantation, pluggar till sjuksköterska, tränar

Läs mer

Södertälje. Coola juniorer Nu rockas det på Danspasset. Comeback Familjejympan är tillbaka.

Södertälje. Coola juniorer Nu rockas det på Danspasset. Comeback Familjejympan är tillbaka. Södertälje träna med instruktör succé på nya passen "TMI". läs på SID 7. Coola juniorer Nu rockas det på Danspasset. En ny form av juniorjympa startade i januari på Friskis&Svettis Södertälje. Dans Junior

Läs mer

Södertälje. Träna dig klok Unga mår bra av träning. Box i fokus Gör dig beredd för kamp

Södertälje. Träna dig klok Unga mår bra av träning. Box i fokus Gör dig beredd för kamp Södertälje TRÄNA TILLSAMMANS MED FAMILJEN ÅLDERSGRÄNSER FÖR VÅRA OLIKA TRÄNINGSPASS SID 6. Box i fokus Gör dig beredd för kamp Nävarna knyts och koncentrationen är total. Slag efter slag träffar mitsarna.

Läs mer

Västerås. Från golvet. Funktionärer. Bland Vasalopp och en OS-medaljör. Nya ideella krafter redo för utmaning

Västerås. Från golvet. Funktionärer. Bland Vasalopp och en OS-medaljör. Nya ideella krafter redo för utmaning Västerås Från och med nu kör vi Träna ute från Rocklunda foto: karin wittur Funktionärer Nya ideella krafter redo för utmaning Under våren startade fjorton nya ideella funktionärer sina uppdrag som ledare

Läs mer

Friskis & Svettis Sollentunas mål är att se till att så många som möjligt tar del i vår leendeframkallande träning.

Friskis & Svettis Sollentunas mål är att se till att så många som möjligt tar del i vår leendeframkallande träning. Organisationsplan Side 1 1 VISION Friskis&Svettis Sollentuna är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Hos oss är målet ett leende. Leendet Friskis&Svettis eftersträvar snarare känns

Läs mer

Södertälje. Super-Sixten Tränar för en pallplats på SM. Miljötänk Det är inne att snacka om miljö

Södertälje. Super-Sixten Tränar för en pallplats på SM. Miljötänk Det är inne att snacka om miljö Södertälje 1-13 nytt år, Nya vanor Se hela vårt utbud på sid 6. Super-Sixten Tränar för en pallplats på SM Fokus och mål är ledord för Sixten. Genom att variera fem fasta övningar är målet att nå högst

Läs mer

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden.

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden. Haninge 3-2014 Möjligheter Att jobba ideellt ger bra meriter Här har Rebecka hittat träning som tar bort pluggstressen och dessutom uppdraget i receptionen som ger henne bra arbetsmeriter. SID 4 Ett festligt

Läs mer

Stockholm 6. Spinningnyheter! Träna kondition på alla nivåer i höst.

Stockholm 6. Spinningnyheter! Träna kondition på alla nivåer i höst. Stockholm 6 2013 NYA LEDARE SÖKES Vill du bli träningsledare och inspirera andra med träning och personlighet? Eller känner du kanske någon som skulle passa för ledarrollen? Sök eller tipsa om att bli

Läs mer

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Bilaga till Verksamhetsberättelse 2013 Uppfyllelse av strategiska målområden - Styrkortet Varje tertial följs styrkortets resultat/aktivitetsmål

Läs mer

Örebro. Toni och Jennypher är sålda på Flex. rörlighet på passet de inte visste att de saknade. Häng med du också!

Örebro. Toni och Jennypher är sålda på Flex. rörlighet på passet de inte visste att de saknade. Häng med du också! Örebro Friskisflirta Träna + flirta = sant Så är det enligt NA s läsare som röstat fram F&S som Örebros bästa flirtställe. Vi frågade några medlemmar om de håller med. SIDan 8 Flexa till dig Tänj på gränser

Läs mer

Borlänge. Hitta lugnet

Borlänge. Hitta lugnet Borlänge 2 2013 mer yoga på schemat Hitta lugnet Lev här och nu med hjälp av yoga Vi blir ständigt påminda om hur viktigt det är att inte bara ta hand om kroppen utan även knoppen. Varför inte göra båda?

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg. Träning mitt i city

Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg. Träning mitt i city Verksamhetsplan 2013-2015 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Friskis&Svettis Vision Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig

Läs mer

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare.

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare. Stockholm 4 2014 RULLA FRAM Inlines passar dig som vill träna din kondition och åkteknik på ett varierat och tryggt sätt med erfarna inlinesledare. Du får en skön träningsupplevelse utomhus och gemenskap

Läs mer

Borlänge. parövningar. knäsparkar. Men utan kroppskontakt. meningen att man ska slå varandra. nyhet

Borlänge. parövningar. knäsparkar. Men utan kroppskontakt. meningen att man ska slå varandra. nyhet Borlänge 6 2012 bygget fortskrider och det firas med finfina byggpriser se sidan 5 foto: tufve remon Ny utmaning Vrål, attityd och fullt ös på Box Box- och kampsportsträning möter jympan och ljuv kärlek

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Stockholm 5. Stanna ute SID 2. Nu lanserar Friskis&Svettis Stockholm den nya utomhusträningen.

Stockholm 5. Stanna ute SID 2. Nu lanserar Friskis&Svettis Stockholm den nya utomhusträningen. 5 2013 F&S på Pride Årets Pridefestival innehöll flera evenemang som berörde idrott och hälsa och Friskis&Svettis bidrog på flera fronter. I Pridepark stod F&S med ett eget tält där man kunde göra rörlighets-

Läs mer