VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 IF Friskis&Svettis Gävle Organisationsnummer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 Ordförande har ordet 2014 turbulens och tuffa beslut Verksamhetsåret 2014 blev på många sätt ett år som präglades av omprövningar. När vår verksamhetschef Niklas Tyni valde att lämna sitt uppdrag under våren blev det väldigt tydligt att rollen för nästa verksamhetschef behöver förändras för att vi ska kunna hitta en hållbar arbetssituation. Anna Wilund Nordlund accepterade att ta rollen som tillförordnad verksamhetschef, vid sidan om sin ordinarie tjänst som gruppträningsansvarig, fram till att en ny är på plats. Under sommaren stod det klart att föreningens ekonomiska utveckling var fortsatt svag, till stor del till följd av minskade intäkter, men också på grund av ökande kostnader i samband med ombyggnationen av Royal. Styrelsen valde därför att införa en striktare ekonomisk hantering i föreningen i praktiken ett inköpsstopp för att sätta fokus på en ökad ekonomisk medvetenhet i alla led. Arbetet med att skapa en ny stor träningsanläggning har pågått under flera år. Efter att ha utrett flera olika alternativ fokuserades allt på att bygga en lokal i det så kallade Tibnorhuset på Södra Skeppsbron. Planeringen kring utformning av lokaler pågick in i augusti när de ekonomiska kalkylerna tyvärr pekade på att en ny lokal i den storleken och utformningen skulle innebära en alltför stor risk för vår förening. Glappet var för stort mellan antalet befintliga medlemmar och vad som skulle behövas för att bära kostnaderna för en ny lokal. Projektet avbröts därmed och arbetet inriktades på att utveckla vår befintliga verksamhet. Som ett tydligt resultat av den nya inriktningen beslöt styrelsen i slutet av 2014 att investera 600 tkr i en uppfräschning av gymplanet på Torget. Förhandlingar ska även föras med fastighetsägaren om renovering av duschrummen. När vi lägger verksamhetsåret 2014 till handlingarna kan vi konstatera att föreningen är på god väg att ta sig igenom en period med svagare ekonomi till följd av minskat antal medlemmar. Men många tecken talar för att vi passerat botten och nu är på väg uppåt igen med många spännande projekt framför oss. Vår fantastiska verksamhetsidé och allt det fina våra frivilliga funktionärer och vår personal gör varje dag året om, gör att vi kan se fram emot en ljus framtid för Friskis&Svettis Gävle. Mats Näslund Ordförande IF Friskis&Svettis Gävle 2

3 Innehåll Ordförande har ordet 2 Verksamhetsidé, värderingar och vision 4 Organisation 5 Föreningens mötesplatser 7 Gruppträning 8 Individuell träning/gym 11 Värdarna 12 Deltagande i arrangemang anordnade av Riks 13 IT, teknik och lokaler 15 Övriga händelser 16 Kontor 18 Verksamhetsansvarig har ordet 19 Bilagor Statistik 3

4 Verksamhetsidé, värderingar och vision Föreningens verksamhetsidé att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. Verksamhetsidén vilar på tolv värderingar som alla funktionärer, personal och styrelsemedlemmar ska vara bärare av. Värderingarna ska upplevas i allt vi gör och i alla möten. Värderingarna och föreningskulturen ska genomsyra alla som representerar föreningen. 1. Träning ska vara fri från krav på prestation. 7. Männsikor kan ta ansvar för sin hälsa. 2. Träning ska utveckla hela människan. 8. Hög kvalitet är viktigt på alla områden. 3. Gränser ska testas. 9. Det ska vara lätt att börja, lätt att fortsätta. 4. Varje enskild medlem och varje idé är viktig. 10. Att stå fri är värdefullt. 5. Träning ska vara lustfylld. 11. Att träna är inget märkvärdigt. 6. Att mötas är lika viktigt som att träna. 12. Alla ska kunna träna. Föreningens vision är att människor ler när de tänker på träning. Träningssugna i väntan på pass på Royal. 4

5 Organisation Friskis&Svettis består av över en halv miljon medlemmar i fördelat på 156 ideella idrottsföreningar i Sverige och Europa, flertalet i Sverige och Norge. Vår gemensamma idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. Idén blir verklighet tack vare ideellt arbetande funktionärer. Verksamheten finansierasav medlems-och träningsavgifter. Friskis&Svettis Riks är rörelsens gemensamma organisation, föreningarnas förening. F&S Riks ansvarar bland annat för kommunikation och service till föreningarna, utbildning samt varumärket, Varje förening är en egen ekonomisk enhet med ansvar för sin verksamhet och sin ekonomi. Friskis&Svettis högsta beslutande organ är Riks årliga stämma där alla medlemsföreningar har rätt att delta. Delegater från alla föreningar bestämmer vad som ska ske under det kommande året, dra upp riktlinjer, diskutera F&S framtid och utveckling, samt utse F&S Riks styrelse var årsstämman i Örebro. Friskis&Svettis Gävle bildades 1984 och är idag Gävles största idrottsförening. Föreningen har en egen styrelse som väljs på föreningens årsmöte. F&S Gävle är anslutet till Riksidrottsförbundet via Friidrottsförbundet. En förutsättning för att medlemsdemokratin ska fungera är att alla medlemmar har möjlighet att påverka verksamheten och utvecklingen i föreningen. Till 2014 års årsmöte den 2 april bjöds alla medlemmar in. På årsmötet utsågs styrelsen som kom att leda föreningens arbete under verksamhetsåret Valberedningens uppgift är, enligt stadgarna, att föreslå lämpliga personer till styrelsen vid årsmötet. Under 2014 har följande medlemmar ingått i valberedningen: Ewa Engström Lars-Torsten Eriksson Jonas Westlund (sammankallande) Till styrelse 2014 utsåg årsmötet den 2 april: Mats Näslund (ordförande) Lisa Apel Annette Dalkarls Bo Lindström Magnus Mirkovic Anders Olofsson Ulrica Svensson Verksamhetschef samt ekonomiansvarig har varit adjungerade till styrelsen under året. Styrelsen har haft 11 möten fram till årsmötet

6 Arbetsgrupperna i föreningen är ett flertal och består av funktionärer och styrelsemedlemmar. Grupper som varit verksamma under året är bland andra; Redaktionsgrupp för egna sidor i Friskispressen samt grupper som på styrelsens uppdrag arbetat runt medlemsutveckling, lokaler, ekonomi, funktionärsutveckling samt organisation. 6

7 Föreningens mötesplatser Friskis&Svettis Gävle har under 2014 bedrivit ordinarie verksamhet i tre inomhusanläggningar och på två platser utomhus. Torget har under året förändrats från att under våren inrymt två gruppträningssalar, spinsal, gym, avslappningsrum, musikstudio, funktionärsytor, kontor, konferensrum barnrum, omklädningsrum samt receptioner, till att hösten inrymma en gruppträningslokal mindre då Torget Nedre blev spinsal och vi kunde addera 12 spincyklar. Hyresvärd är ENA AB. Royal inrymde till och med våren en gruppträningssal, reception, omklädningsrum, funkisrum och musikstudio. På hösten utökades lokalen och kom att inrymma ytterligare gruppträningssal samt sal för Indoor Walking. I och med ombyggnationen hade vi även möjlighet att inreda ett könsneutralt omklädningsrum och dusch. Lägenheten som inhyste funkisrum och musikstudio lämnades åter till fastighetsägaren Gästrikebo AB. Invigning av Indoor Walking, Royal Fjärran Höjder inrymmer en gruppträningssal, vattenjympa och omklädningsrum. Föreningen hyr lokalen per timme av Gävle Kommun. Boulognerskogen/Stadsparken; Här bedrivs vår sommarjympa samt Team Träna Utes åretruntverksamhet. Hemlingby friluftsområde; Team Träna Ute bedriver sin verksamhet året runt. Skidstavallen; Team Träna Ute genomförde ett pass. 7

8 Gruppträning 1 Ordinarie verksamhet Under 2014 har gruppträningen erbjudit: 2727 st bokningsbara gruppträningspass med totalt deltagare 1678 st gruppträningspass med totalt deltagare 130 st Träna Utepass med totalt 1261 deltagare. Totalt 4535 gruppträningspass vilket ger ett snitt på 12,5 pass per dag under året. Träningsformerna vi erbjudit medlemmarna är: Jympa (soft, bas, bas/puls, medel, medel/puls, intensiv, station bas & medel, vatten, familje) Dans (soft, fusion, fuego) Aerobics och Aerobics styrka Step styrka Skivstång (intervall samt kombi med Flex och Spin) Cirkelfys TMI Spin (45, 55, 85, soft, intervall) Indoor Walking (45, 55, soft, intervall) Junior Core HIT, HIT 35 Box Yoga (soft, 1, 2) Flex (IntervallFlex, soft) Träna Ute (cross, kvalitetspass, distanspass, offroad, stjärnan) Kurser Under våren erbjöd vi tre kurser i Kettlebell samt en Träningsskola för unga (vilken var kostnadsfri). Temapass Eftersom vi fyllde 30 år som förening erbjöds en mängd aktiviteter varje 30:e i månaden där de olika teamen stod för aktiviteten. Vi hade även temapass utöver firandet. 2 mars, Vasaloppsspinning 30 mars, Yoga & Flexdagen 5 april, Två stycken dansmaraton 30 april, Cirkelfys/HIT- dagen 9 maj, En 50-talsresa, fem årtionden av musik 1 Gruppträning: Tidigare Jympa och övrig gruppträning, Spinning, Uteträning samt Indoor Walking 8

9 30, maj Skivstångsdagen 6, juni Nationaldagsfirande med jympa 30, juli Träna Utedagen 8, augusti Rockjympa (i samband med Getaway Rock festival) 9, augusti Cirkelfys Rocks (i samband med Getaway Rock festival) 24, augusti Triathlon med Friskis&Svettis 30, augusti Jympans dag och nyinvigning av Royal 30, september Dansens dag, dansmaraton 30, oktober Spinningen och IW n s dag 24, december Juljympa och julspinning 30, december Finaldags i 30-årsfirandet med flera olika pass 31, december Nyårsjympa Externa uppdrag Skolor och föreningar Realgymnasiet, olika löpande aktiviteter under året 2 februari 16 mars, GGIK, 7 Spinpass 2 mars 27 april, 9 tillfällen, samarbete med Hemlingby löparklubb inför Gävlemilen och Gävle halvmara 3 mars, Högskolan i Gävle, Jympa soft 3 mars 30 april, Vasaskolan, 5 Spinpass och 7 jympapass. 22 och 23 april, Sjöängsskolan, Röris 6, Jympa soft och träningsskola åk oktober, Seniorer i tiden, Jympa soft 24 oktober, Vuxenutbildningen, Stavgång 13 december, Gefle IF Gymnastik, Cirkelfys 14 december, Gefle IF Fotboll, Spin 2014 har vi anordnat sammanlagt 14 barnkalas. Företag 19 juni, Lantmäteriet, Dans Fusion Utbildning av Rörelseinspitarörer Två utbildningstillfällen (26/5 samt 20/11) för skolpersonal som antingen ville ha grundutbildning eller uppdatering av Röris 6 eller Mini-Röris 4. Totalt utbildade vi cirka 100 anställda i förskolor och grundskolor från Gävle, Ockelbo och Sandviken kommun. Event och uppvärmningar Under året tog vi ett större steg in i de olika tävlingarna som vi erbjuder uppvärmning inför genom att förutom uppvärmningen finnas på plats med tält, funktionärer, information och tävlingar (nedan benämnt närvaro). 20 januari Välkomstmässa på Högskolan i Gävle 3 maj Gävle Halvmara, uppvärmning och närvaro 10 maj MiniMaxruset, uppvärmning och närvaro 16 maj GD/GIF Särskolorna 9

10 20 maj Vårruset 24 och 25 maj GD/GIF 16 juni Lidingöloppet on tour 17 augusti Fjärrandoppet 9 september Välkomstmässa på Högskolan I Gävle Övrigt Team Träna ute genomförde en sommarutmaning. Ytterligare en träningsutmaning för gruppträning inomhus genomfördes 3 till 16 november. Båda utmaningarna gick ut på att deltagarna skulle träna givna pass och protokollföra dem. Utmaningarna var även öppna för dem som inte var medlemmar. Vinsterna var träningskort. Förändringar i utbud och verksamhet Vårterminen knallade på enligt plan. Höstterminen bjöd på flera nyheter både i lokaler och träningsutbud. Royal byggdes ut med angränsande lokal och vi fick då ytterligare en grupptränngssal och en sal där Indoor Walking startades. Under hösten flyttade Spinsalen in i Torget Nedre. Platserna kunde utökas från 38 till 50. Spincyklarna byttes ut mot nya av samma märke. På höstterminen gjorde även Juniorpasset ett återinträde i schemat. Möten Alla team har haft mer eller mindre regelbundna möten där minnesanteckningar förts. Rekrytering och Uppföljning Team Rekrytering och uppföljning har under året fortsatt med utvecklingsarbetet kring ledarrekrytering och uppföljning (gällande gruppträningen). Teamet har tillsammans med gruppträningsansvarig tagit fram nya dokument som används vid rekrytering. Syftet är att tydliggöra för hen som vill bli ledare vad åtagandet innebär, men även att föreningen på ett bättre sätt dokumenterar själva intervjun och uttagningen. Under 2014 genomförde uppföljarna 38 uppföljningar (enligt inlämnade protokoll). Rekryteringsprocessen börjar med informationsmöten för alla som är inresserade av att bli funktionärer (värdar, ledare, intruktörer). Under året genomfördes 6 möten där totalt 43 intresserade personer deltog. Nästa steg i rekryteringen är att hen lämnar in en funktionärsansökan. Funktionärsansökan tas sedan vidare i föreningen antingen till värdansvarig, gymansvarig eller teamledare i Team uppföljning och rekrytering där intervjuer och uttagningar genomförs. 10

11 Individuell träning/gym Under året som gått har två instruktörer valt att avsluta sina funktionärskap, en ny instruktör har utbildats, ytterligare en instruktör har flyttat hit från en annan förening. Två instruktörer har vidareutbildats inom träningsredskapet Bulgarian bags. Under våren har vi erbjudit Smallgroup KB (Kettlebells) vid tre olika tillfällen. Ett internt arrangerat inspirationspass hölls för instruktörerna i september. I samband med föreningens trettioårsjubileum arrangerade team individuell träning - Gymmets dag, 30 november. En dag då vi erbjöd lekfulla tävlingar, grundkurs i olympiska lyft samt förärades ett besök av självaste tomtefar. Övriga aktiviteter som har avverkats löpande, förutom gruppens fem protokollförda möten är, gymintroduktion för nya värdar, träningspass med gymnasieskolor, individuella instruktioner samt TMI (Träna Med Instruktör). 11

12 Värdar Värdarna finns i alla våra lokaler och det är fantastiskt att vi har möjligheten att erbjuda våra medlemmar bra service alla våra öppna timmar. Vårt mål är att ge alla våra motionärer en bra träningsupplevelse från början till slut. De hälsar, ler, svarar på frågor, hjälper till och håller ordning i lokalerna. De får många frågor av både nya och gamla medlemmar. Några har aldrig varit i våra lokaler tidigare och andra är här flera gånger i veckan, oavsett vilket, vill de göra sitt allra bästa för att hjälpa just dig. Teamen Under året som gått har värdarna börjat arbeta mer aktivt i olika team som formats utifrån var de har sitt uppdrag. Varje team har egna möten med en teamledare som sammankallande. Här får värdarna bland annat möjlighet att prata om hur saker och ting fungerar, utvecklas, lägga scheman och skapa gemenskap och sammanhållning i sitt team. Det är upp till varje team att sätta agendan för mötena. Fler mötesplatser Värdarna har även träffats i andra sammanhang som till exempel värdkvällar och som ibland har arragerats av värdar och andra gånger av personal. De har även storvärdmöten (möten för alla värdar) som hålls inför både vår- och hösttermin. Storvärdmötena syftar till att uppdatera alla inför kommande termin och att ha en härlig kick-off med bland annat träning tillsammans. Utbildning och uppföljning Under året har värdgruppen varit aktiva i Ännu mera värd vars syfte var att inspirera och motivera värdarna i deras värdskap. Detta var en uppföljning på Lite mer värd som hölls Under året har 14 värdar hunnit få uppföljning i grupp eller enskilt. Föreningen har rekryterat nya värdar i hela tre omgångar eftersom den behövde ladda upp med ett stort gäng värdar inför utbyggnaden på Royal. 12

13 Deltagande i arrangemang anordnade av Riks Kurstyp Kursnamn Antal deltagare Ettan 12 Träningsform Indoor Walking 7 Träna Ute 1 Jympa 2 Flex 1 Box 1 Träning för barn 4 Skivstång 1 Cirkelfys 2 Spin 1 Individuell träning 1 Vidareutbildning/ Dans soft 1 Passvarianter Högintensiv träning 1 Yoga soft 1 Träningsskola för barn 2 Konceptpass/ Flex soft vt Distanskurser Flex, Flex 30 och IntervallFlex vt Fördjupning/ Fördjupning Yoga 2 Inspiration Träning för personer med funktionsnedsättning 2 Core 3D 2 Individuell träning för tonåringar 1 Jympa puls hitta flytet 4 Funktionärsutb. Uppföljning.nu 1 Introduktionsdag för nya i styrelsen 1 Röris/Mini-Röris 3 Uppföljning 3 Inspirationsdag kommunikation 2 Mötesplats verksamhetsledare 1 13

14 Mötesplats ordförande 1 Konvent Träningskonferens 1 Föreningskonferens 4 Svettisdagar 66 Svettisdagar, licensierare 1 Årsstämma Årsstämma

15 IT, teknik och lokaler IT & Teknik utvecklas kontinuerligt och Friskis&Svettis Gävle har som mål att hänga med i tiden. Du kan följa oss på Facebook och Instagram. Medlemmar kan boka pass via datorn, surfplattan eller mobilen och köpa sitt träningskort hemma från soffan om de vill. Ett nytt kassa- och bokningssystem infördes 2013 och vi ser att det har tagits emot positivt. Bokningssystemet används flitigt och ca 9 % av all kortförsäljning 2014 skedde från vår hemsida. Nyheter för 2014 var bland annat: #friskisgavle, nu finns vi på instagram. Följare kan ta del av all vår verksamhet direkt i mobilen. Visningsskärmar, istället för anslagstavlor. Nyheter och aktuell information byts nu lätt och enkelt ut via våra visningsskärmar som finns både på Torget (på gymplan och ut mot Drottninggatan) och Royal (utanför salarna). Ny Musikutrustning: Våra två nya passalar på Royal har fått en varsin ny musikanläggning. Där har vi valt att satsa enbart på ipods (ej CD och MD). 15

16 Övriga händelser Medlemsaktiviteter Två medlemskvällar arrangerades på Intersport, 28 januari samt 30 september. Medlemmarna gavs då möjlighet att handla med 15 % rabatt på hela sortimentet. I samarbete med F&S Hudiksvall arrangerades en träningsresa till Mallorca hösten 2015 (tyvärr blev facit i skrivandets stund att resan ställdes in på grund av för få anmälda). Coffee Beans kom och firade in julen i gymmet med sång under fredagsfrukosten den 19 december. Marknadsföring Våra cirka 250 funktionärer, vilande, aktiva och under utbildning, är vår klart bästa marknadsföring. Positiva människor som sprider vår träningsidé. Alla tävlingar/uppvärmningar och övriga event som vi på något sätt deltagit i, iklädda våra funkiskläder gör oss synliga. Friskispressen har givits ut med 6 nummer under året. Vi har delat ut den i våra lokaler, på högskolan, på Intersport, direkt till ca 900 arbetsplatser (inklusive väntrum, förskolor och skolor). Vi har även delat ut tidningen på Stortorget i samband med utgivning. Lokalpressen (AB, GD och P4) har publicerat artiklar bland annat i samband med utbyggnaden på Royal och introducerandet av Indoor Walking). Vi fick ge vår syn på barn och träning i ett inslag i P4 under våren. Vårt namn, Friskis&Svettis, har nämnts vid ett flertal tillfällen i andra sammanhang i lokalpressen, till exempel i samband med aktiviteter under Världens Barn och utvecklingen av hamnpiren på Södra Skeppsbron. Alla grundskoleelever fick inför sportlovet (i Gävle kommuns sportlovsbroschyr) erbjudande om gratis träning (gym och gruppträning) hos oss. Vi deltog i Musikhjälpen 2014 som hade som syfte att stoppa spridningen av HIV och AIDS. Deltagandet var synligt i våra lokaler och på hemsidan. 16

17 Julskyltningens kanske mest omtalade fönster blev vårt hörn Drottninggatan/N. Slottsgatan då en gyminstruktör lyfte vikter till musik som spelades ut över torget. Instagramkonto öppnades, #friskisgavle. Digitala skärmar, en på gymmet, två på Royal och en i skyltfönstret ut mot Drottninggatan möjliggör en snabb, levande och ljudsatt anslagstavla för vår verksamhet. Alla skärmar kan styras från dator på kontoret. Bioreklam visades på Filmstaden med start 28 november. Vi hade även ett heldagsevent i foajén på Filmstaden den 27 december där vi fanns tillgängliga med information om föreningen och utlottning av träningskort. Vi har varit sparsamma med klassiska annonser i dagspress. 17

18 Kontor Föreningens kontor finns på Norra Slottsgatan 5 och har under året bestått av följande tillsvidareanställda: Niklas Tyni, verksamhetschef t o m 30 juni Anna Wilund Nordlund, gruppträningsanvarig samt TF verksamhetschef fr o m 1 juni Ove Gustavsson, ekonomi och administration Henric Anderung, gym- och lokalansvarig Malin Melander, reception Britta Allvar, reception och värdansvar Jonas Sommare, IT, teknik och lokalansvar Marie Jonsson, kommunikationsansvarig och reception Visstidsanställda: Mikael Svens Lisa Karlberg Ida Alvarsson Jenny Bredmar David Rundlöf Linda van den Bosch De anställdas huvudsakliga roll är att erbjuda medlemsservice, ansvara för att lokalerna är i fint skick och underlätta för alla funktionärer i deras uppdrag. Städentreprenad Under hösten bytte vi städbolag från JM Städ till Cleanwise. 18

19 Verksamhetsansvarig har ordet 2014 var ett händelserikt år där vår förening erbjudit nya träningsformer, fler pass och utökning av lokaler. Detta har föreningen kunnat göra tack vare fantastiska funktionärer som haft sina egna uppdrag och fler, samt alla underbara medlemmar som kommit och fyllt våra aktiviteter med skön energi. Det känns underbart att arbeta i en organisation som verkligen gör skillnad hos dem som besöker oss. Många är ni som faktiskt visar med leendet att vi når vår vision; att människor ler när de tänker på träning. Även om dagen varit dålig, vädret grått och lunchen kall, så är det svårt att motstå att känna glädje och lust i träningen. Många är ni som går från våra lokaler med ett leende lekande i ansiktet. Men att göra skillnad är också att kunna erbjuda träning som passar för den som aldrig tränat förr, att få den att känna sig välkommen hos oss, att det är enkelt att komma in. Skillnad gör vi också när vi sprider Röris och Mini-Röris ut i skolorna så fler elever kommer i rörelse samt när vi når ut till föreningar och företag som väljer oss när de vill bjuda de sina på en härlig träningsupplevelse. Jag hoppas att 2015 kommer att bli ett år då vi fortsätter att utveckla vår träning för er som redan finns hos oss och bli ännu mer tillgängliga för dem som ännu inte hittat till Friskis&Svettis Gävle Anna Wilund Nordlund TF Verksamhetschef, IF Friskis&Svettis Gävle 19

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen har verksamhet i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika former som är föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 IF Friskis&Svettis Gävle Organisationsnummer 885001-0698 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Ordförande har ordet Ett tufft år, men nu har vi vänt uppåt! År 2015 blev ännu ett ansträngande år i vår förenings historia.

Läs mer

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns séêâë~ãüéíëéä~åomnq séêâë~ãüéíëéä~åomnqjomns OMNS Föreningen Vi är idag en förening med ca 4900 medlemmar varav ca 150 är funktionärer/förtroendevalda. Kansliet består idag av 6 anställda samt ett antal

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och som en vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

Årsmöte. Friskis&Svettis Lund 3 april 2016

Årsmöte. Friskis&Svettis Lund 3 april 2016 Årsmöte Friskis&Svettis Lund 3 april 2016 Verksamhet 2015 3 kommuner 13 orter Friskishuset + 22 hyrda lokaler 330 ideella krafter 9 anställda (6,3 årsarbetskrafter) 153 gruppträningspass/vecka 80 timmars

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad Verksamhetsplan 2016-18 Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis är en idrottsförening med anslutning till Riksidrottsförbundet och består av 159 ideella föreningar. Varje förening

Läs mer

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 För åttonde året i rad har vi sammanställt statistik på träningsutbudet. Det handlar framför allt om frekvens, t ex hur många gånger per vecka ett pass förekommer.

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6.

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6. IF Friskis&Svettis Borlänge AKTIVITETSPLAN OCH BUDGET 2014 Friskis&Svettis Borlänge 3 Lokalen 3 Träningen 3 Värdskapet 4 Kvalitet 4 Kommunikation 5 Alla Barnen 2013 6 Träning och äldre 6 Budget 6 2 IF

Läs mer

Välkommen på rekryteringsdag söndagen 22 maj kl 11.

Välkommen på rekryteringsdag söndagen 22 maj kl 11. 2016-04-08 Rekryteringsdag för alla som har lust Vi söker ledarämnen! Vill DU testa på hur det känns att leda/instruera? Nu har du en jättechans! Du lovar inget, bara kom och känn på det, träna med oss

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd

Läs mer

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN 2017 Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Så lyder vår verksamhetsidé och när vi planerar för kommande år är utgångspunkten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017 Aktivitetsplan och budget Friskis&Svettis Riks 2017 Fokus för Aktivitetsplan 2017: Ställa om arbetet inför att genomföra Strategi 2017-2022 Fokus 2017 Förutsatt att Strategi 2017-2022 går igenom kommer

Läs mer

Lustfyllt Inspirerande Modernt

Lustfyllt Inspirerande Modernt Denna årsberättelse gäller för perioden 2014-04-01 2015-03-31. Innehåll Från ordföranden 2014... 1 Vår vision... 2 Friskis&Svettis idag... 2 Vårt varumärke... 3 En ideell idrottsförening... 3 Ingen ägare...

Läs mer

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året.

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 TRÄNINGSFESTEN HAR BÖRJAT 2015 - ett historiskt år för föreningen med start av anläggning nummer två nu i norra Täby i Täby kyrkby. Söndagen den 11 januari slog vi mycket stolta

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis.

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis. Sommar 2015 FRISKIS Friskis&Svettis Båstad Ängelholm Smarta Sommarkortet Heta nyheter i sommar Outdoor Fusion Familjen Friskis Outdoor Kids Höstnyheter - smygtitt Öppna och läs mer! 8 Träna till fantastiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Friskis & Svettis i Svedala är en ideell idrottsförening som är ansluten till Friskis & Svettis Riks, Svenska Riksidrottsförbundet,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VÅR VISION Vi har som mål att få fler att röra på sig. Lusten att träna ska vara drivkraften- det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta.

Läs mer

FEMtastiskt! Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Kiruna

FEMtastiskt! Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Kiruna FEMtastiskt! Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Kiruna 2011 Är du nyfiken på vad som hände under 2011 i IF Friskis&Svettis Kiruna?Häng då med in i verksamhetsberättelsen så ska du snart bli varse! Föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

Passbeskrivning. Jympa och annan gruppträning

Passbeskrivning. Jympa och annan gruppträning Passbeskrivning Jympa och annan gruppträning Jympa Soft Rörelsevalet är lätt att hänga på. Passet genomsyras av en hållningsbefrämjande medvetenhet som ger en säker och effektiv träning. Att bibehålla

Läs mer

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna 2012 Idé utan krav Friskis&Svettis är en idrottsförening med för idrottsvärlden ett ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att

Läs mer

JUL&NYÅR 17 DECEMBER - 6 JANUARI

JUL&NYÅR 17 DECEMBER - 6 JANUARI ASKIM 11.00-15.00 19.00 Puls/m 18.00 Station /station 18.30 Skiv/spin 18.00 Yoga 1 19.00 Skivstång 17.30 Intervall flex /dans 18.15 Puls/intervall 11.30 Cirkelgym 17.30 Cirkelgym 10.15 Senior /intervall

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis är i dag en av Sveriges största idrottsföreningar och finns på 159 olika ställen

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2014 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ www.lidingo.friskissvettis.se Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2014 till årsmötet 2014 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2013 Friskis&Svettis F&S är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende.

Läs mer

Visby TRÄNINGSÅRET. 2014 bjöd på massor av aktiviteter! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS VISBY ÅRSMÖTE. 28 Mars, kl 13:00 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Visby TRÄNINGSÅRET. 2014 bjöd på massor av aktiviteter! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS VISBY ÅRSMÖTE. 28 Mars, kl 13:00 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Visby 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 2015 TRÄNINGSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS VISBY 2014 bjöd på massor av aktiviteter! Vi firade 25 årsjubileum. Vi renoverade och disponerade om i vår

Läs mer

JUL&NYÅR 17 DECEMBER - 6 JANUARI

JUL&NYÅR 17 DECEMBER - 6 JANUARI ASKIM 11.00-15.00 19.00 Puls/m 18.00 Station /station 18.30 Skiv/spin 18.00 Yoga 1 19.00 Skivstång 17.30 Intervall flex /dans 18.15 Puls/intervall 11.30 Cirkelgym 17.30 Cirkelgym 10.15 Senior /intervall

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna 1 SOLLENTUNA Innehåll Vår verksamhetsplan... 4 Friskis&Svettis Sollentuna... 4 Friskis&Svettis 12 värderingar... 5 Vision... 6 Ambition... 6 Mål för 2017...

Läs mer

Visby. Julklappstips Ge mamma lugn och ro. Passa på! Nu kan du bjuda med din kompis

Visby. Julklappstips Ge mamma lugn och ro. Passa på! Nu kan du bjuda med din kompis 6 2013 för dig som redan är medlem och tränar: bjud en kompis på träning! foto: magnus fredriksson Passa på! Nu kan du bjuda med din kompis Kör ett kompispass och peppa varandra. Är ni två som tränar ihop

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö

Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö 2016 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2016

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORG

FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORG FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORG Träning för ALLA finns i vårt DNA 41 106medlemmar ökning sedan 2015 + 3 097 antal träningsformer 40 antal gymbesök 733 003 1 240 000inpasseringar ökning sedan 2015 + 82 000 DITT

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Lund

Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Lund Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Lund Inledning Friskis&Svettis Lund är en ideell idrottsförening som startade 1983. Föreningen bedriver sin verksamhet i tre kommuner; Lund, Kävlinge och Staffanstorp

Läs mer

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö.

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Kortpriser kommentar:

Läs mer

TÄBY. Text och produktion: Peer Weding

TÄBY. Text och produktion: Peer Weding TÄBY Text och produktion: Peer Weding FRISKIS&SVETTIS RIKS VISION Fler människor ler när de tänker på träning 1978 startades 535 000 medlemmar, YES!! 5 % av svenska befolkningen Sveriges största idrottsrörelse!

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE 2016 2018 1 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och en vägvisare i vardagen. Såväl budget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsberättelse 2012 & Verksamhetsplan 2013 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2012 Friskis&Svettis Friskis&Svettis startade 1978 utifrån en idé om träning: Människan är byggd

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2014-2015 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. VÄRDERINGAR Vi har 12 stycken gemensamma värderingar enligt vår vita bok som ska levas och kommuniceras.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv

Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2011 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under året 5 Organisation 6-7 Värderingar 8 Föreningens mötesplatser 9-10 Medlemmar 10-11

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. IF Friskis & Svettis Visby

Verksamhetsberättelse. för. IF Friskis & Svettis Visby Verksamhetsberättelse för IF Friskis & Svettis Visby Organisationsnummer 834001-2882 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning 1. Verksamhetens art och inriktning 2. Ledning och organisation 3. Personal

Läs mer

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute?

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Ledare inom Träna ute Vad krävs av mig? Att du är intresserad av träning generellt och specifikt konditionsträning. Du har

Läs mer

Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel

Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel Inledning FRISKIS&SVETTIS IDÉ OM TRÄNING DELAS AV ÖVER EN HALV MILJON MÄNNISKOR Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 535 000 medlemmar fördelade

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Friskis&Svettis vision Människor ler när de tänker på träning. 2014-02-13 2 Idé Att erbjuda lustfylld och tillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Vårt ändamål

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS HÄRNÖSAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

FRISKIS & SVETTIS HÄRNÖSAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FRISKIS & SVETTIS HÄRNÖSAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsåret 2013 Målet för året var att Friskis och Svettis i Härnösand skulle få så många människor som möjligt i rörelse och få människor att

Läs mer

Verksamhetsberättelse tom

Verksamhetsberättelse tom Partille 2016-03-14 Idrottsföreningen Friskis&Svettis Partille Verksamhetsberättelse 2015-01-01 tom 2015-12-31 Inledning Friskis&Svettis Partille har nu genomfört sitt tjugofemte verksamhetsår. Året är

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

Friskisar! Tema: Fridrott FALKENBERGS

Friskisar! Tema: Fridrott FALKENBERGS FALKENBERGS Friskisar! FUNKTIONÄRSTRÄFF Tema: Fridrott VI VAR DÄR! Sparbanksdagen 2013 MISSA INTE DETTA Medlemsdag Team Sportia Friskis&Svettis är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt

Läs mer

Friskis&Svettis Falkenberg Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Falkenberg Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Falkenberg Verksamhetsberättelse 150101-151231 Årsmöte hölls den 25 april i Friskis & Svettis lokaler på Västerhavsvägen 2. Inledning Friskis&Svettis Falkenbergs mål och syfte är att erbjuda

Läs mer

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplanen för 2015 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument är alltså en detaljerad plan

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. inspiration & utbildning i Skåne under hösten 2012!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. inspiration & utbildning i Skåne under hösten 2012! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS inspiration & utbildning i Skåne under hösten 2012! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017

MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017 MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017 1/28 Hur gammal är du? Antal svarande: 368 Yngre än 20 år 32 8,69% 20-30 år 32 8,7% 31-40 41 11,14% 41-50 91 24,73% 51-60 89 24,18% 61-70 56 15,22%

Läs mer

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2016-2017 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. VÄRDERINGAR Vi har 12 stycken gemensamma värderingar enligt vår vita bok som ska levas och kommuniceras.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Friskis&Svettis Malmö 2014 blev ett turbulent år med en översvämning som drabbade Parkmöllan hårt, men en lyckad renovering av gymmet fick ett mycket positivt mottagande. Vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö VERKSAMHETSPLAN & Budget 2014 IF Friskis&Svettis Lidingö Vi har som mål att få fler att röra på sig Lusten ska vara drivkraften det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta Basen i Friskis&Svettis

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer

Verksamhetsberättelse IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer 812000-4034 Styrelsens arbete Förutom löpande ärenden har styrelsen under det gångna verksamhetsåret ägnat tid åt föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Vår Vision Människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT IF Friskis&Svettis Karlstad Inledning Verksamhetsplanen för 2014 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument

Läs mer

Verksamh. ets. ber ättelse

Verksamh. ets. ber ättelse Verksamh ets ber ättelse 2011 P Året 2011 Föreningens verksamhetsberättelse utgår bland annat från föreningens verksamhetsplan 2011 och omfattar olika fokusområden så som medlemmar, organisation, utbud,

Läs mer

VERKSAMHETSSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020

VERKSAMHETSSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020 VERKSAMHETSSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

TRÄNING OCH UTBILDNING en sammanfattning av utvecklingen

TRÄNING OCH UTBILDNING en sammanfattning av utvecklingen TRÄNING OCH UTBILDNING 2014-16 en sammanfattning av utvecklingen TR ÄNINGSKONFERENSEN 2016 Det övergripande temat i Friskis&Svettis Riks Verksamhetsplan 2014-16 är Enklare och roligare att utveckla och

Läs mer

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan & budget Verksamhetsplan & budget 2013 f 2013-2015 Det är din förening Det är min förening Tillsammans Vi lägger ett av föreningens mest enastående år till handlingarna och blickar in i perioden 2013-15. Det är

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 IF FRISKIS&SVETTIS Haninge Verksamhetsidé Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Uppdrag Få så många som möjligt att motionera Vision

Läs mer

Sommar i Syrefabriken 24 juni 25 augusti Öppettider och pass nedan, aktuellt schema på friskissvettis.se/karlstad

Sommar i Syrefabriken 24 juni 25 augusti Öppettider och pass nedan, aktuellt schema på friskissvettis.se/karlstad Sommarschema 2013 Sommarkortet Ett allkort som gäller för perioden 27 maj 25 augusti. Kortet kostar 595 kr och kan köpas redan nu. Inga rabatter gäller på vårt Sommarkort, det är redan ett riktigt bra

Läs mer

Tyresö. Kvalitetspass:

Tyresö. Kvalitetspass: Tyresö - us. äning tens areta klara pass. itpass. Kvalitetspass: Uteträningen har hittat nya vägar Nu vässar F&S Tyresö uteträningen med teknik och tempo. Häng med på utepassen och kom i kanonform till

Läs mer

IF Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsberättelse 2013

IF Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsberättelse 2013 IF Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsberättelse 2013 Ordförande har ordet tillbakablick 2013 Som nytillträdd ordförande för Friskis&Svettis Norrköping kan jag se tillbaka på ett utmanande och lärorikt

Läs mer

IF Friskis&Svettis Mellerud Årsredovisning 2015 Friskis&Svettis - Rörelseglädje i Mellerud

IF Friskis&Svettis Mellerud Årsredovisning 2015 Friskis&Svettis - Rörelseglädje i Mellerud IF Friskis&Svettis Mellerud Årsredovisning 2015 Friskis&Svettis - Rörelseglädje i Mellerud 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE HÄNDELSERNA Under året som gått har vi gjort en satsning

Läs mer

Verksamhetsberättelse NORRTÄLJE

Verksamhetsberättelse NORRTÄLJE Verksamhetsberättelse 2012 NORRTÄLJE 1 Ordförande har ordet Ibland skadar det inte att fundera lite kring vad som är idén med Friskis&Svettis. Vad vi står för och vår syn på träning. Vi talar om lustfylld

Läs mer

IF Friskis&Svettis Örnsköldsvik Medlemsundersökning 2014

IF Friskis&Svettis Örnsköldsvik Medlemsundersökning 2014 IF Friskis&Svettis Örnsköldsvik Medlemsundersökning 2014 I vår strävan att hela tiden förbättras och utvecklas, vill vi ta till oss våra medlemmars synpunkter och åsikter, de är viktiga för vår verksamhet.

Läs mer

Stockholm 5. Lust har ingen gräns

Stockholm 5. Lust har ingen gräns Styrka och smidighet syns inte alltid på utsidan. Men lusten att röra sig ger dig oanade krafter. Därför har vi olika träningsformer och olika nivåer så att du kan hitta något som passar just dig. Alltför

Läs mer

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1. Inledning... 3 2. Framtidsfokus 2014... 3 2.1 Medlemmarnas drömmar blir ett träningspalats... 3 2.2 Förberedelser inför den stora flytten... 4

Läs mer

Friskis&Svettis Partille

Friskis&Svettis Partille Friskis&Svettis Partille Hösten 2014 Vi bygger större gym under hösten! www.partille.friskissvettis.se FRISKIS&SVETTIS PARTILLE Är en ideell allmännyttig förening Startade 1990 Har ca 125 ideella funktionärer

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsplan Antagen på årsmötet

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsplan Antagen på årsmötet Friskis & Svettis Svedala Antagen på årsmötet 2012-03-15 Grundstenar Vision Friskis & Svettis ska vara det lustfyllda och lättillgängliga träningsalternativet för alla som har livet som huvudintresse.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BOLLMORA GÅRDSVÄG 8 135 39 TYRESÖ www.friskissvettis.se/tyreso info@tyreso.friskissvettis.se ORDFÖRANDE HAR ORDET MEDLEMMEN I CENTRUM NÄR FRISKIS&SVETTIS

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2015 2015 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2015

Läs mer

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Å rsredovisning Friskis&Svettis Skara Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Organisationsnummer 868400-9932 Innehåll Verksamhetsberättelse... 2 Verksamheten...

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%.

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medelåldern på våra medlemmar är 45,4 år yngsta medlemmen var 11 år och äldsta 92

Läs mer

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter...

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter... 1 Innehåll Friskis&Svettis 12 värderingar... 3 Vision... 4 Ambition... 5 Mål för 2015-2016... 5 Projekt/Nyheter... 6 Utbud... 8 Digitala nyheter... 8 Dopingförebyggande arbete... 8 Ekonomi... 9 Organisationen...

Läs mer

TRÄNINGSKONVENT 19/10 FRISKIS&SVETTIS PASSBESKRIVNINGAR SAL 1. på Västra Hamngatan & Kungsgatan

TRÄNINGSKONVENT 19/10 FRISKIS&SVETTIS PASSBESKRIVNINGAR SAL 1. på Västra Hamngatan & Kungsgatan PASSBESKRIVNINGAR SAL 1 10.00 Core 3D Duo Core 3D duo är passet för dig som vill utmana din coreträning. Funktionella övningar där du jobbar i par gör detta pass till en rolig och annorlunda träningsupplevelse.

Läs mer

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2017-2018 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. VÄRDERINGAR Vi har 12 stycken gemensamma värderingar enligt vår vita bok som ska levas och kommuniceras.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 & Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsberättelse 2011 & Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsberättelse 2011 & Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2011 Friskis&Svettis i det stora perspektivet Friskis&Svettis startade 1978 utifrån en idé om träning:

Läs mer

DU - som vill bli gyminstruktör

DU - som vill bli gyminstruktör DU - som vill bli gyminstruktör ATT VARA GYMINSTRUKTÖR är ett ideellt, utvecklande, utmanade och engagerande fritidsuppdrag. Du får garanterat många härliga upplevelser, du får och ger mycket energi, du

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 & Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsberättelse 2015 & Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsberättelse 2015 & Verksamhetsplan 2016 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2015 Friskis&Svettis Friskis&Svettis syn på träning Vår träning ska vara fri från krav Människor

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2013 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Södertälje. 1 september Nu öppnar stans nya Glädehus. Nyheter i höst Gammalt blir nytt

Södertälje. 1 september Nu öppnar stans nya Glädehus. Nyheter i höst Gammalt blir nytt Södertälje morgonpigg? nu öppnar vi tidigare och erbjuder dessutom morgonpass. 1 september Nu öppnar stans nya Glädehus Friskis&Svettis Södertäljes nya träningsanläggning är till för alla. Huset är stort,

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

IF Friskis&Svettis medlemsundersökning 2014

IF Friskis&Svettis medlemsundersökning 2014 IF Friskis&Svettis medlemsundersökning 2014 Föreningen är alla medlemmar! I vår strävan att hela tiden förbättras och utvecklas, vill vi ta till oss våra medlemmars synpunkter och åsikter, de är viktiga

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2012 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Styrelsen för Friskis&Svettis i Tyresö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2012 till årsmötet Summeringen av verksamhetsåret 2012 visar

Läs mer