VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 IF Friskis&Svettis Gävle Organisationsnummer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 Ordförande har ordet 2014 turbulens och tuffa beslut Verksamhetsåret 2014 blev på många sätt ett år som präglades av omprövningar. När vår verksamhetschef Niklas Tyni valde att lämna sitt uppdrag under våren blev det väldigt tydligt att rollen för nästa verksamhetschef behöver förändras för att vi ska kunna hitta en hållbar arbetssituation. Anna Wilund Nordlund accepterade att ta rollen som tillförordnad verksamhetschef, vid sidan om sin ordinarie tjänst som gruppträningsansvarig, fram till att en ny är på plats. Under sommaren stod det klart att föreningens ekonomiska utveckling var fortsatt svag, till stor del till följd av minskade intäkter, men också på grund av ökande kostnader i samband med ombyggnationen av Royal. Styrelsen valde därför att införa en striktare ekonomisk hantering i föreningen i praktiken ett inköpsstopp för att sätta fokus på en ökad ekonomisk medvetenhet i alla led. Arbetet med att skapa en ny stor träningsanläggning har pågått under flera år. Efter att ha utrett flera olika alternativ fokuserades allt på att bygga en lokal i det så kallade Tibnorhuset på Södra Skeppsbron. Planeringen kring utformning av lokaler pågick in i augusti när de ekonomiska kalkylerna tyvärr pekade på att en ny lokal i den storleken och utformningen skulle innebära en alltför stor risk för vår förening. Glappet var för stort mellan antalet befintliga medlemmar och vad som skulle behövas för att bära kostnaderna för en ny lokal. Projektet avbröts därmed och arbetet inriktades på att utveckla vår befintliga verksamhet. Som ett tydligt resultat av den nya inriktningen beslöt styrelsen i slutet av 2014 att investera 600 tkr i en uppfräschning av gymplanet på Torget. Förhandlingar ska även föras med fastighetsägaren om renovering av duschrummen. När vi lägger verksamhetsåret 2014 till handlingarna kan vi konstatera att föreningen är på god väg att ta sig igenom en period med svagare ekonomi till följd av minskat antal medlemmar. Men många tecken talar för att vi passerat botten och nu är på väg uppåt igen med många spännande projekt framför oss. Vår fantastiska verksamhetsidé och allt det fina våra frivilliga funktionärer och vår personal gör varje dag året om, gör att vi kan se fram emot en ljus framtid för Friskis&Svettis Gävle. Mats Näslund Ordförande IF Friskis&Svettis Gävle 2

3 Innehåll Ordförande har ordet 2 Verksamhetsidé, värderingar och vision 4 Organisation 5 Föreningens mötesplatser 7 Gruppträning 8 Individuell träning/gym 11 Värdarna 12 Deltagande i arrangemang anordnade av Riks 13 IT, teknik och lokaler 15 Övriga händelser 16 Kontor 18 Verksamhetsansvarig har ordet 19 Bilagor Statistik 3

4 Verksamhetsidé, värderingar och vision Föreningens verksamhetsidé att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. Verksamhetsidén vilar på tolv värderingar som alla funktionärer, personal och styrelsemedlemmar ska vara bärare av. Värderingarna ska upplevas i allt vi gör och i alla möten. Värderingarna och föreningskulturen ska genomsyra alla som representerar föreningen. 1. Träning ska vara fri från krav på prestation. 7. Männsikor kan ta ansvar för sin hälsa. 2. Träning ska utveckla hela människan. 8. Hög kvalitet är viktigt på alla områden. 3. Gränser ska testas. 9. Det ska vara lätt att börja, lätt att fortsätta. 4. Varje enskild medlem och varje idé är viktig. 10. Att stå fri är värdefullt. 5. Träning ska vara lustfylld. 11. Att träna är inget märkvärdigt. 6. Att mötas är lika viktigt som att träna. 12. Alla ska kunna träna. Föreningens vision är att människor ler när de tänker på träning. Träningssugna i väntan på pass på Royal. 4

5 Organisation Friskis&Svettis består av över en halv miljon medlemmar i fördelat på 156 ideella idrottsföreningar i Sverige och Europa, flertalet i Sverige och Norge. Vår gemensamma idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. Idén blir verklighet tack vare ideellt arbetande funktionärer. Verksamheten finansierasav medlems-och träningsavgifter. Friskis&Svettis Riks är rörelsens gemensamma organisation, föreningarnas förening. F&S Riks ansvarar bland annat för kommunikation och service till föreningarna, utbildning samt varumärket, Varje förening är en egen ekonomisk enhet med ansvar för sin verksamhet och sin ekonomi. Friskis&Svettis högsta beslutande organ är Riks årliga stämma där alla medlemsföreningar har rätt att delta. Delegater från alla föreningar bestämmer vad som ska ske under det kommande året, dra upp riktlinjer, diskutera F&S framtid och utveckling, samt utse F&S Riks styrelse var årsstämman i Örebro. Friskis&Svettis Gävle bildades 1984 och är idag Gävles största idrottsförening. Föreningen har en egen styrelse som väljs på föreningens årsmöte. F&S Gävle är anslutet till Riksidrottsförbundet via Friidrottsförbundet. En förutsättning för att medlemsdemokratin ska fungera är att alla medlemmar har möjlighet att påverka verksamheten och utvecklingen i föreningen. Till 2014 års årsmöte den 2 april bjöds alla medlemmar in. På årsmötet utsågs styrelsen som kom att leda föreningens arbete under verksamhetsåret Valberedningens uppgift är, enligt stadgarna, att föreslå lämpliga personer till styrelsen vid årsmötet. Under 2014 har följande medlemmar ingått i valberedningen: Ewa Engström Lars-Torsten Eriksson Jonas Westlund (sammankallande) Till styrelse 2014 utsåg årsmötet den 2 april: Mats Näslund (ordförande) Lisa Apel Annette Dalkarls Bo Lindström Magnus Mirkovic Anders Olofsson Ulrica Svensson Verksamhetschef samt ekonomiansvarig har varit adjungerade till styrelsen under året. Styrelsen har haft 11 möten fram till årsmötet

6 Arbetsgrupperna i föreningen är ett flertal och består av funktionärer och styrelsemedlemmar. Grupper som varit verksamma under året är bland andra; Redaktionsgrupp för egna sidor i Friskispressen samt grupper som på styrelsens uppdrag arbetat runt medlemsutveckling, lokaler, ekonomi, funktionärsutveckling samt organisation. 6

7 Föreningens mötesplatser Friskis&Svettis Gävle har under 2014 bedrivit ordinarie verksamhet i tre inomhusanläggningar och på två platser utomhus. Torget har under året förändrats från att under våren inrymt två gruppträningssalar, spinsal, gym, avslappningsrum, musikstudio, funktionärsytor, kontor, konferensrum barnrum, omklädningsrum samt receptioner, till att hösten inrymma en gruppträningslokal mindre då Torget Nedre blev spinsal och vi kunde addera 12 spincyklar. Hyresvärd är ENA AB. Royal inrymde till och med våren en gruppträningssal, reception, omklädningsrum, funkisrum och musikstudio. På hösten utökades lokalen och kom att inrymma ytterligare gruppträningssal samt sal för Indoor Walking. I och med ombyggnationen hade vi även möjlighet att inreda ett könsneutralt omklädningsrum och dusch. Lägenheten som inhyste funkisrum och musikstudio lämnades åter till fastighetsägaren Gästrikebo AB. Invigning av Indoor Walking, Royal Fjärran Höjder inrymmer en gruppträningssal, vattenjympa och omklädningsrum. Föreningen hyr lokalen per timme av Gävle Kommun. Boulognerskogen/Stadsparken; Här bedrivs vår sommarjympa samt Team Träna Utes åretruntverksamhet. Hemlingby friluftsområde; Team Träna Ute bedriver sin verksamhet året runt. Skidstavallen; Team Träna Ute genomförde ett pass. 7

8 Gruppträning 1 Ordinarie verksamhet Under 2014 har gruppträningen erbjudit: 2727 st bokningsbara gruppträningspass med totalt deltagare 1678 st gruppträningspass med totalt deltagare 130 st Träna Utepass med totalt 1261 deltagare. Totalt 4535 gruppträningspass vilket ger ett snitt på 12,5 pass per dag under året. Träningsformerna vi erbjudit medlemmarna är: Jympa (soft, bas, bas/puls, medel, medel/puls, intensiv, station bas & medel, vatten, familje) Dans (soft, fusion, fuego) Aerobics och Aerobics styrka Step styrka Skivstång (intervall samt kombi med Flex och Spin) Cirkelfys TMI Spin (45, 55, 85, soft, intervall) Indoor Walking (45, 55, soft, intervall) Junior Core HIT, HIT 35 Box Yoga (soft, 1, 2) Flex (IntervallFlex, soft) Träna Ute (cross, kvalitetspass, distanspass, offroad, stjärnan) Kurser Under våren erbjöd vi tre kurser i Kettlebell samt en Träningsskola för unga (vilken var kostnadsfri). Temapass Eftersom vi fyllde 30 år som förening erbjöds en mängd aktiviteter varje 30:e i månaden där de olika teamen stod för aktiviteten. Vi hade även temapass utöver firandet. 2 mars, Vasaloppsspinning 30 mars, Yoga & Flexdagen 5 april, Två stycken dansmaraton 30 april, Cirkelfys/HIT- dagen 9 maj, En 50-talsresa, fem årtionden av musik 1 Gruppträning: Tidigare Jympa och övrig gruppträning, Spinning, Uteträning samt Indoor Walking 8

9 30, maj Skivstångsdagen 6, juni Nationaldagsfirande med jympa 30, juli Träna Utedagen 8, augusti Rockjympa (i samband med Getaway Rock festival) 9, augusti Cirkelfys Rocks (i samband med Getaway Rock festival) 24, augusti Triathlon med Friskis&Svettis 30, augusti Jympans dag och nyinvigning av Royal 30, september Dansens dag, dansmaraton 30, oktober Spinningen och IW n s dag 24, december Juljympa och julspinning 30, december Finaldags i 30-årsfirandet med flera olika pass 31, december Nyårsjympa Externa uppdrag Skolor och föreningar Realgymnasiet, olika löpande aktiviteter under året 2 februari 16 mars, GGIK, 7 Spinpass 2 mars 27 april, 9 tillfällen, samarbete med Hemlingby löparklubb inför Gävlemilen och Gävle halvmara 3 mars, Högskolan i Gävle, Jympa soft 3 mars 30 april, Vasaskolan, 5 Spinpass och 7 jympapass. 22 och 23 april, Sjöängsskolan, Röris 6, Jympa soft och träningsskola åk oktober, Seniorer i tiden, Jympa soft 24 oktober, Vuxenutbildningen, Stavgång 13 december, Gefle IF Gymnastik, Cirkelfys 14 december, Gefle IF Fotboll, Spin 2014 har vi anordnat sammanlagt 14 barnkalas. Företag 19 juni, Lantmäteriet, Dans Fusion Utbildning av Rörelseinspitarörer Två utbildningstillfällen (26/5 samt 20/11) för skolpersonal som antingen ville ha grundutbildning eller uppdatering av Röris 6 eller Mini-Röris 4. Totalt utbildade vi cirka 100 anställda i förskolor och grundskolor från Gävle, Ockelbo och Sandviken kommun. Event och uppvärmningar Under året tog vi ett större steg in i de olika tävlingarna som vi erbjuder uppvärmning inför genom att förutom uppvärmningen finnas på plats med tält, funktionärer, information och tävlingar (nedan benämnt närvaro). 20 januari Välkomstmässa på Högskolan i Gävle 3 maj Gävle Halvmara, uppvärmning och närvaro 10 maj MiniMaxruset, uppvärmning och närvaro 16 maj GD/GIF Särskolorna 9

10 20 maj Vårruset 24 och 25 maj GD/GIF 16 juni Lidingöloppet on tour 17 augusti Fjärrandoppet 9 september Välkomstmässa på Högskolan I Gävle Övrigt Team Träna ute genomförde en sommarutmaning. Ytterligare en träningsutmaning för gruppträning inomhus genomfördes 3 till 16 november. Båda utmaningarna gick ut på att deltagarna skulle träna givna pass och protokollföra dem. Utmaningarna var även öppna för dem som inte var medlemmar. Vinsterna var träningskort. Förändringar i utbud och verksamhet Vårterminen knallade på enligt plan. Höstterminen bjöd på flera nyheter både i lokaler och träningsutbud. Royal byggdes ut med angränsande lokal och vi fick då ytterligare en grupptränngssal och en sal där Indoor Walking startades. Under hösten flyttade Spinsalen in i Torget Nedre. Platserna kunde utökas från 38 till 50. Spincyklarna byttes ut mot nya av samma märke. På höstterminen gjorde även Juniorpasset ett återinträde i schemat. Möten Alla team har haft mer eller mindre regelbundna möten där minnesanteckningar förts. Rekrytering och Uppföljning Team Rekrytering och uppföljning har under året fortsatt med utvecklingsarbetet kring ledarrekrytering och uppföljning (gällande gruppträningen). Teamet har tillsammans med gruppträningsansvarig tagit fram nya dokument som används vid rekrytering. Syftet är att tydliggöra för hen som vill bli ledare vad åtagandet innebär, men även att föreningen på ett bättre sätt dokumenterar själva intervjun och uttagningen. Under 2014 genomförde uppföljarna 38 uppföljningar (enligt inlämnade protokoll). Rekryteringsprocessen börjar med informationsmöten för alla som är inresserade av att bli funktionärer (värdar, ledare, intruktörer). Under året genomfördes 6 möten där totalt 43 intresserade personer deltog. Nästa steg i rekryteringen är att hen lämnar in en funktionärsansökan. Funktionärsansökan tas sedan vidare i föreningen antingen till värdansvarig, gymansvarig eller teamledare i Team uppföljning och rekrytering där intervjuer och uttagningar genomförs. 10

11 Individuell träning/gym Under året som gått har två instruktörer valt att avsluta sina funktionärskap, en ny instruktör har utbildats, ytterligare en instruktör har flyttat hit från en annan förening. Två instruktörer har vidareutbildats inom träningsredskapet Bulgarian bags. Under våren har vi erbjudit Smallgroup KB (Kettlebells) vid tre olika tillfällen. Ett internt arrangerat inspirationspass hölls för instruktörerna i september. I samband med föreningens trettioårsjubileum arrangerade team individuell träning - Gymmets dag, 30 november. En dag då vi erbjöd lekfulla tävlingar, grundkurs i olympiska lyft samt förärades ett besök av självaste tomtefar. Övriga aktiviteter som har avverkats löpande, förutom gruppens fem protokollförda möten är, gymintroduktion för nya värdar, träningspass med gymnasieskolor, individuella instruktioner samt TMI (Träna Med Instruktör). 11

12 Värdar Värdarna finns i alla våra lokaler och det är fantastiskt att vi har möjligheten att erbjuda våra medlemmar bra service alla våra öppna timmar. Vårt mål är att ge alla våra motionärer en bra träningsupplevelse från början till slut. De hälsar, ler, svarar på frågor, hjälper till och håller ordning i lokalerna. De får många frågor av både nya och gamla medlemmar. Några har aldrig varit i våra lokaler tidigare och andra är här flera gånger i veckan, oavsett vilket, vill de göra sitt allra bästa för att hjälpa just dig. Teamen Under året som gått har värdarna börjat arbeta mer aktivt i olika team som formats utifrån var de har sitt uppdrag. Varje team har egna möten med en teamledare som sammankallande. Här får värdarna bland annat möjlighet att prata om hur saker och ting fungerar, utvecklas, lägga scheman och skapa gemenskap och sammanhållning i sitt team. Det är upp till varje team att sätta agendan för mötena. Fler mötesplatser Värdarna har även träffats i andra sammanhang som till exempel värdkvällar och som ibland har arragerats av värdar och andra gånger av personal. De har även storvärdmöten (möten för alla värdar) som hålls inför både vår- och hösttermin. Storvärdmötena syftar till att uppdatera alla inför kommande termin och att ha en härlig kick-off med bland annat träning tillsammans. Utbildning och uppföljning Under året har värdgruppen varit aktiva i Ännu mera värd vars syfte var att inspirera och motivera värdarna i deras värdskap. Detta var en uppföljning på Lite mer värd som hölls Under året har 14 värdar hunnit få uppföljning i grupp eller enskilt. Föreningen har rekryterat nya värdar i hela tre omgångar eftersom den behövde ladda upp med ett stort gäng värdar inför utbyggnaden på Royal. 12

13 Deltagande i arrangemang anordnade av Riks Kurstyp Kursnamn Antal deltagare Ettan 12 Träningsform Indoor Walking 7 Träna Ute 1 Jympa 2 Flex 1 Box 1 Träning för barn 4 Skivstång 1 Cirkelfys 2 Spin 1 Individuell träning 1 Vidareutbildning/ Dans soft 1 Passvarianter Högintensiv träning 1 Yoga soft 1 Träningsskola för barn 2 Konceptpass/ Flex soft vt Distanskurser Flex, Flex 30 och IntervallFlex vt Fördjupning/ Fördjupning Yoga 2 Inspiration Träning för personer med funktionsnedsättning 2 Core 3D 2 Individuell träning för tonåringar 1 Jympa puls hitta flytet 4 Funktionärsutb. Uppföljning.nu 1 Introduktionsdag för nya i styrelsen 1 Röris/Mini-Röris 3 Uppföljning 3 Inspirationsdag kommunikation 2 Mötesplats verksamhetsledare 1 13

14 Mötesplats ordförande 1 Konvent Träningskonferens 1 Föreningskonferens 4 Svettisdagar 66 Svettisdagar, licensierare 1 Årsstämma Årsstämma

15 IT, teknik och lokaler IT & Teknik utvecklas kontinuerligt och Friskis&Svettis Gävle har som mål att hänga med i tiden. Du kan följa oss på Facebook och Instagram. Medlemmar kan boka pass via datorn, surfplattan eller mobilen och köpa sitt träningskort hemma från soffan om de vill. Ett nytt kassa- och bokningssystem infördes 2013 och vi ser att det har tagits emot positivt. Bokningssystemet används flitigt och ca 9 % av all kortförsäljning 2014 skedde från vår hemsida. Nyheter för 2014 var bland annat: #friskisgavle, nu finns vi på instagram. Följare kan ta del av all vår verksamhet direkt i mobilen. Visningsskärmar, istället för anslagstavlor. Nyheter och aktuell information byts nu lätt och enkelt ut via våra visningsskärmar som finns både på Torget (på gymplan och ut mot Drottninggatan) och Royal (utanför salarna). Ny Musikutrustning: Våra två nya passalar på Royal har fått en varsin ny musikanläggning. Där har vi valt att satsa enbart på ipods (ej CD och MD). 15

16 Övriga händelser Medlemsaktiviteter Två medlemskvällar arrangerades på Intersport, 28 januari samt 30 september. Medlemmarna gavs då möjlighet att handla med 15 % rabatt på hela sortimentet. I samarbete med F&S Hudiksvall arrangerades en träningsresa till Mallorca hösten 2015 (tyvärr blev facit i skrivandets stund att resan ställdes in på grund av för få anmälda). Coffee Beans kom och firade in julen i gymmet med sång under fredagsfrukosten den 19 december. Marknadsföring Våra cirka 250 funktionärer, vilande, aktiva och under utbildning, är vår klart bästa marknadsföring. Positiva människor som sprider vår träningsidé. Alla tävlingar/uppvärmningar och övriga event som vi på något sätt deltagit i, iklädda våra funkiskläder gör oss synliga. Friskispressen har givits ut med 6 nummer under året. Vi har delat ut den i våra lokaler, på högskolan, på Intersport, direkt till ca 900 arbetsplatser (inklusive väntrum, förskolor och skolor). Vi har även delat ut tidningen på Stortorget i samband med utgivning. Lokalpressen (AB, GD och P4) har publicerat artiklar bland annat i samband med utbyggnaden på Royal och introducerandet av Indoor Walking). Vi fick ge vår syn på barn och träning i ett inslag i P4 under våren. Vårt namn, Friskis&Svettis, har nämnts vid ett flertal tillfällen i andra sammanhang i lokalpressen, till exempel i samband med aktiviteter under Världens Barn och utvecklingen av hamnpiren på Södra Skeppsbron. Alla grundskoleelever fick inför sportlovet (i Gävle kommuns sportlovsbroschyr) erbjudande om gratis träning (gym och gruppträning) hos oss. Vi deltog i Musikhjälpen 2014 som hade som syfte att stoppa spridningen av HIV och AIDS. Deltagandet var synligt i våra lokaler och på hemsidan. 16

17 Julskyltningens kanske mest omtalade fönster blev vårt hörn Drottninggatan/N. Slottsgatan då en gyminstruktör lyfte vikter till musik som spelades ut över torget. Instagramkonto öppnades, #friskisgavle. Digitala skärmar, en på gymmet, två på Royal och en i skyltfönstret ut mot Drottninggatan möjliggör en snabb, levande och ljudsatt anslagstavla för vår verksamhet. Alla skärmar kan styras från dator på kontoret. Bioreklam visades på Filmstaden med start 28 november. Vi hade även ett heldagsevent i foajén på Filmstaden den 27 december där vi fanns tillgängliga med information om föreningen och utlottning av träningskort. Vi har varit sparsamma med klassiska annonser i dagspress. 17

18 Kontor Föreningens kontor finns på Norra Slottsgatan 5 och har under året bestått av följande tillsvidareanställda: Niklas Tyni, verksamhetschef t o m 30 juni Anna Wilund Nordlund, gruppträningsanvarig samt TF verksamhetschef fr o m 1 juni Ove Gustavsson, ekonomi och administration Henric Anderung, gym- och lokalansvarig Malin Melander, reception Britta Allvar, reception och värdansvar Jonas Sommare, IT, teknik och lokalansvar Marie Jonsson, kommunikationsansvarig och reception Visstidsanställda: Mikael Svens Lisa Karlberg Ida Alvarsson Jenny Bredmar David Rundlöf Linda van den Bosch De anställdas huvudsakliga roll är att erbjuda medlemsservice, ansvara för att lokalerna är i fint skick och underlätta för alla funktionärer i deras uppdrag. Städentreprenad Under hösten bytte vi städbolag från JM Städ till Cleanwise. 18

19 Verksamhetsansvarig har ordet 2014 var ett händelserikt år där vår förening erbjudit nya träningsformer, fler pass och utökning av lokaler. Detta har föreningen kunnat göra tack vare fantastiska funktionärer som haft sina egna uppdrag och fler, samt alla underbara medlemmar som kommit och fyllt våra aktiviteter med skön energi. Det känns underbart att arbeta i en organisation som verkligen gör skillnad hos dem som besöker oss. Många är ni som faktiskt visar med leendet att vi når vår vision; att människor ler när de tänker på träning. Även om dagen varit dålig, vädret grått och lunchen kall, så är det svårt att motstå att känna glädje och lust i träningen. Många är ni som går från våra lokaler med ett leende lekande i ansiktet. Men att göra skillnad är också att kunna erbjuda träning som passar för den som aldrig tränat förr, att få den att känna sig välkommen hos oss, att det är enkelt att komma in. Skillnad gör vi också när vi sprider Röris och Mini-Röris ut i skolorna så fler elever kommer i rörelse samt när vi når ut till föreningar och företag som väljer oss när de vill bjuda de sina på en härlig träningsupplevelse. Jag hoppas att 2015 kommer att bli ett år då vi fortsätter att utveckla vår träning för er som redan finns hos oss och bli ännu mer tillgängliga för dem som ännu inte hittat till Friskis&Svettis Gävle Anna Wilund Nordlund TF Verksamhetschef, IF Friskis&Svettis Gävle 19

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset www.friskissvettis.se/norrkoping Han tog hem VINSTEN Johan Roth Är Bäst i Sverige text & foto: katarina ekeström Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset Men på jobbet är det tvärtom han som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Friskis&Svettis Malmö 2014 blev ett turbulent år med en översvämning som drabbade Parkmöllan hårt, men en lyckad renovering av gymmet fick ett mycket positivt mottagande. Vi

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare.

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare. Stockholm 4 2014 RULLA FRAM Inlines passar dig som vill träna din kondition och åkteknik på ett varierat och tryggt sätt med erfarna inlinesledare. Du får en skön träningsupplevelse utomhus och gemenskap

Läs mer

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Att må bra och ha kul är det viktigaste Andreas Mallin, gyminstruktör Nya möjligheter Gymmet växer och blir Multihall Ett stort gym med moderna träningsmaskiner,

Läs mer

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden.

Haninge 3-2014. TRÄNING Att träningen är rolig är det som håller träningslusten. längden. Haninge 3-2014 Möjligheter Att jobba ideellt ger bra meriter Här har Rebecka hittat träning som tar bort pluggstressen och dessutom uppdraget i receptionen som ger henne bra arbetsmeriter. SID 4 Ett festligt

Läs mer

1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3

1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3 1 (10) ÅRSBERÄTTELSE 2013 Årsberättelse 2013 2 (10) IF Friskis&Svettis Nynäshamn avger härmed berättelse för föreningens verksamhet under tiden 1 januari 2013 31 december 2013. FÖRENINGEN Under 2013 fyllde

Läs mer

PULS SPINNING INDOORWALKING INDIVIDUELL GYMTRÄNING. Träningsguide. Ett fullspäckat schema. - en karta över all vår träning på mittuppslaget!

PULS SPINNING INDOORWALKING INDIVIDUELL GYMTRÄNING. Träningsguide. Ett fullspäckat schema. - en karta över all vår träning på mittuppslaget! Friskis&Svettis Ängelholm föreningen! Friskis&Svettis Ängelholm är en ideell idrottsförening med visionen att få människor att le när dom tänker på träning. FLER NYHETER Senior station CirkelFuncgym CirkelFuncgym

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Örebro. Softa ofta. Är vikt viktigt? Experterna och folket svarar. En snäll träningsnyhet ÅRSMÖTE 20 MARS

Örebro. Softa ofta. Är vikt viktigt? Experterna och folket svarar. En snäll träningsnyhet ÅRSMÖTE 20 MARS Örebro ÅRSMÖTE 20 MARS GÖR DIN RÖST HÖRD Läs mer på sid 5 foto: Emma melkersson Softa ofta En snäll träningsnyhet gör entré Kanske är du ny, ovan eller äldre? Kanske tränar du tufft och vill varva med

Läs mer

Södertälje. F&S flyttar ut Ut i naturen & ut ur lokalerna. Utefys Utmanande och intensiv träning

Södertälje. F&S flyttar ut Ut i naturen & ut ur lokalerna. Utefys Utmanande och intensiv träning Södertälje utejympa & utefys måndagar & onsdagar kl. 18.00 hela sommaren, i mälarparken. Sid 2. F&S flyttar ut Ut i naturen & ut ur lokalerna Utejympan är här och samtidigt flyttar Friskis&Svettis Södertälje

Läs mer

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Friskispressen Örebro Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Vårens schema Fullspäckat med träning! Andreas och Martin testar F&S gym På gymmet finns något för alla sid 4 F&S Örebro har över

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik och träning

Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik och träning Friskispressen Haninge missa inte! sänkt pris Allträningskort nu 2900:- foto: anna henriksson taktik och träning FOKUS PÅ ung spinning funktionell träning core & core/spinning Ordföranden har ordet GOTT

Läs mer

Eskilstuna. Flyttnytt. Ny snurr på spinningen. Ny lokal för

Eskilstuna. Flyttnytt. Ny snurr på spinningen. Ny lokal för Eskilstuna NYTT KONCEPT PÅ SPINNINGEN. MER FOKUS PÅ KÄNSLA. SIDAN 2 Ny snurr på spinningen Flyttnytt Ut med bas, medel och intensiv. In med Spin+tid, soft eller intervall. Nu släpps nya spinningkonceptet.

Läs mer

Sollentuna. Spin puls Ny pulsbaserad spinning. Fråga Tiina Varför får man träningsvärk? 1:års

Sollentuna. Spin puls Ny pulsbaserad spinning. Fråga Tiina Varför får man träningsvärk? 1:års 5-12 1:års kalas! Friskis&Svettis har funnits i Stinsen i ett år. Var med och fira den 1 oktober. foto: Lea Hjalmarsson Spin puls Ny pulsbaserad spinning Håll koll på din spuls och spinningpasset blir

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Guide till föreningar som vill utveckla sin. gruppträning. gruppträningsguide

Guide till föreningar som vill utveckla sin. gruppträning. gruppträningsguide Guide till föreningar som vill utveckla sin gruppträning gruppträningsguide Varför denna guide? Antagligen håller din förening på att starta upp en gruppträningsverksamhet eller att utveckla er befintliga

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Verksamhets berättelse2012 Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Ordförande Styrelsens årsberättelse 2012 Så lägger vi 2012 till handlingarna, ett år som inte liknar något annat i modern Friskis&Svettis

Läs mer