DELSTUDIE. E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELSTUDIE. E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA"

Transkript

1 DELSTUDIE E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA webbadress Projektnamn E-mötessystem test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Dokumentansvarig Mats Brenner Dokumentidentitet delstudie_e-meetingnshu_opera Version 3.0 Datum Status Final

2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING INLEDNING BAKGRUND OCH AVGRÄNSNING MÅLGRUPP FÖR DELSTUDIEN UTGÅNGSPUNKT SITUATION FÖRE FUNKTION ERFARENHETER KRING E-MÖTESVERKTYG EFFEKTIVA MÖTEN GENOMFÖRANDE MARKNADSÖVERSIKT OCH URVALSPROCESS TEST EMOT METODEN INNOTIIMI OPERA RESULTAT TESTRESULTAT OPERA-METODEN FÖRLAG TILL VIDARE TESTNING BILAGOR, MALLAR OCH REFERENSMATERIAL Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 2 av 13

3 1 Sammanfattning Delstudien redovisar en testning av fyra (4) e-mötessystem på olika funktionsområden. Projektet har involverat två lärosäten som testare. Projektet har tagit fram funktionsområden och 31 kriterier för ett testprotokoll. Testning genomfördes av I(K)T-pedagoger och lärare samt IT-tekniker, enskilt. Rapportens analys och sammanfattande resultat bygger på värdering av funktionalitet, på de totalt 31 frågorna uppdelade i 4 funktionsområden. Man bör därför uppmärksamma att resultatet är översiktligt och syftar endast till att vara vägledande. Delstudien framhäver inte något e-mötessystem som vinnare. Rapporten kan utgöra stöd i det framtida arbetet med kravspecifikation inför eventuell upphandling och för vidare testning av andra mötessystem på marknaden. Framtagna kriterier och testprotokoll kan nyttjas helt fritt för organisationer och företag när man upprättar en egen kravspecifikation. Delstudien och testprotokollet (mall), finns på följande hemsida: 2 Inledning 2.1 Bakgrund och avgränsning Denna delstudie är en del av projektarebetet som skett inom ramen för projektet Jämförande översikt e- mötessystem. I denna begränsade delstudie togs fram frågor/kriterier för är verksamhetskritiska för att mötesmetoden skall fungera bra. Funktionsområden och 31 kriterier samt testprotokoll har skapats. Fyra e- mötessystem har genomgått testning. Kostnadsaspekten tas inte upp i denna rapport. Flertalet lärosäten i Sverige har idag licens på systemet Marratech. Systemet har funnit i över 5 år och kan uppfattas som de facto standard för lärosäten. Google har år 2007 köpt upp rättigheten till systemet (ej företaget) och någon information om vidareutveckling har ej meddelats. NSHU (Myndigheten för Sveriges Nätuniverstiet) har bidragit med ett grundbelopp för projektadministration och projektledning. De olika mötesverktygen har testats i de, vid testtillfället, tillgängliga versionerna. Ingen hänsyn har tagits till funktioner i kommande versioner. Vi hoppas att rapporten kan utgöra ett underlag och översikt för vidare samverkan mellan operativa (t ex teknisk stödpersonal och lärare) och forskare inom detta verksamhetsfält samt företag och organisationer som eftersöker effektivare mötesmetoder och distansöverbryggande it-verktyg för detta. 2.2 Målgrupp för delstudien Målgrupp för delstudien är bl a svenska lärosäten, företag samt andra organisationer där (distans-) undervisning och e-möten förekommer. För de organisationer och företag som inriktar sig på s.k. resfria eller gröna möten, kan rapporten även vara ett underlag för vidare granskning och val av e-mötesverktyg. För de som arbetar med olika mötestekniker på distans kan rapporten även fungera som ett analysverktyg och en översikt av e-mötessystem. 3 Utgångspunkt situation före funktion 3.1 Erfarenheter kring e-mötesverktyg Det finns få svenska eller internationella forskningsstudier som beskriver hur lärare och studenter upplever undervisning eller grupparbete med e-mötessystem. De som använder, och utbildar kring, systemen bör även dra erfarenheter från studier gjorda från utbildnings- och mötesverksamhet med videokonferens Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 3 av 13

4 (telebild). Framförallt gäller detta planering, hur presentationsmaterialet delvis måste anpassas och hur man arbetar som moderator. I arbetet med analys och framtagning av kriterier och funktionsområden har vi tagit hjälp av jämförande och analyserade verktyg på Internet (se bilagor). Vid deltagande lärosäten i Sverige finns erfarenheter både från videokonferens- och e-mötessystem. Flera lärosäten har även speciell teknisk stödpersonal kring dessa distansöverbryggande kommunikationsverktyg. System med Open Source (öppen källkod) har både svagheter och styrkor. Styrkorna är att anpassningar till egen it-infrastruktur kan göras, men man måste även ha kompetens och kanske lägga mer engagemang kring utvecklings- och förbättringsarbete för att få systemet att förbättras i den riktning man själv önskar. Kostnadsaspekten måste beaktas. System med öppen källkod behöver analyseras med en total kostnad för att äga systemet (t ex TCO-kostnadsanalys). 3.2 Effektiva möten Organisationer och företag lägger mycket arbetstid på fysiska möten. Telefonkonferenser och videokonferenser har funnits länge som alternativa sätt att ordna möten. Personliga (oftast en till en) möten möjliggörs idag via persondatorbaserade verktyg som exempelvis Skype. I alla mötesformer är det viktigt att finna bra arbetsätt där man inte upplever distans eller att mötesdeltagarna blir för passiva eller anonyma. 4 Genomförande Arbetets genomfördes på följande sätt: 1. Marknadsöversikt 2. Urvalsprocess 1 (urval utifrån, integration, web 2.0 och open source) 3. Urvalsprocess 2 (webbenkät till alla testare, vilka system som de önskade testa) 4. Prioritering av e-mötessystem för testning 5. Databearbetning 6. Analys, resultatsammanställning och rapportskrivning Arbets-och testgrupp: Anna Serrander, Polishögskolan Anna Nerhammar, Videokonferenstekniker, Learning Center-Högskolan i Gävle Pierre Svedjerot, Videokonferenstekniker, Learning Center-Högskolan i Gävle Mats Brenner (test- och rapportansvarig), Learning Center-Högskolan i Gävle Jeanette Nilsson, INNOTIIMI AB Ingrid Lysell Smålänning, INNOTIIMI AB Deltagande lärosäten som testade: Högskolan i Gävle Polishögskolan Lärosäten och andra organisationer som delfinansierade: Chalmers Tekniska Högkola Södertörns Högskola Högskolan i Halmstad Sveriges Landsbruksuniversitet Folkuniversitetets Service AB Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 4 av 13

5 4.1 Marknadsöversikt och urvalsprocess Urvalet gjordes i flera steg med utgångspunkt från aktuella rapporter som CMP-media, Gartner Group och Brandon Hall Research. E-mötessystem Webbplats: CMP media Brandon Hall Research Elluminate Wimba Tegrity Flashmeeting Dimdim Vyew Webhuddle https://www.webhuddle.com/ Ineen Vmukti Yackpack Vsee Centra VRVS epresence Paltalk HearMe ClickToMeet Oovoo Marratech WebEX Adobe Connect (*Adobe Breeze 5) WizIQ Microsoft Live Meeting Professional WireRed e/pop Web & Video Conferencing InterCall Web Meeting Genesys Meeting Center 3D4M GoToMeeting Persony Web Conferencing 2.0 Tandberg Movi Tandberg Web Conferencing Polycom WebOffice - Polycom PVX Mebeam IBM Lotus Sametime Spreed Web 2.0 conferencing Dokeos Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 5 av 13

6 Utifrån denna lista valdes 10 e-mötessystem ut som bedömdes som intressanta (se tabell nedan, med förankring och motivation för avgränsa urvalet till bara 10 st e-mötessystem). Detta urval skedde i samråd med testare. Urvalsprocessen för val av vilka system som skulle testas emot OPERA-metoden skedde efter intresseanmälan ifrån intresserade lärosäten. Högskolan i Gävle och Polishögskolan önskade delta i denna begränsade delstudie och testning. Högskolan i Gävle och Polishögskolan valde själva vilka system man ansåg mest intressanta att testa emot OPERA-metoden, man valde testa e-mötessystemen Dimdim, Wirered e/pop, Epresence och Dokeos. E-mötessystem man önskade testa är markerade rosa i tabell nedan. Slutgiltigt urval: E-mötesverktyg: Förankring: Motivation och aspekter: Adobe Connect Flertal önskar test Ett system som är mycket kompetent och modernt, få lärosäten har provat detta system. Licens/avtal behövs för testing. Finns med i CMP 2006 och Brandon hall Elluminate Flera önskar test Ett system som är mycket kompetent och används av många lärosäten. Licens/avtal behövs för testing. Finns med i CMP 2006 och Brandon hall Microsoft Live Meeting Professional Flera önskar test Windows är en standard och flertalet lärosäten har s k akademiska licenser. Aspekt open document format viktig undersöka. Finns med i CMP 2006 och Brandon hall Dokeos Flera önskar testa Open Source, men har ej testats av OCOSS. Stort europeisk nätverk. Tydlig leveransmodell. Spreed Web 2.0 conferencing Flera önskar testa Web 2.0 Rich Internet Application (RIA) och klarar uttalat LINUX. Nytt system men med klar leveransmodell. Wimba Flera önskar testa Har många lärosäten som kunder och huvudsaklig inriktning är akademisk. Finns med I Brandon hall WireRed e/pop Web & Video Conferencing Epresence Flera önskar testa Ett system som har flera moduler bl a web conferencing. Ett system som funnit länge och utvecklats under senare år. Finns med i CMP Systemet är Open Source och har dessutom inte testats av OCOSS. Installation för testare upphandlas via Epresence (LTU har ej utrustn). Systemet kan integreras med webcasting och då hantera inspelning/arkiv. Dimdim Många önskar testa Har fått högt betyg av OCOSS men systemet har utvecklats. Open Source. Tekniskt/kostnadsmässigt inget problem.ett system finns öppet att testa på webben och HiG har även licens för testning. Marratech Flertalet lärosäten har eller har använt systemet. Tekniskt/kostnadsmässigt inget problem. System / rum skall kunna lånas ut gratis till dem som vill testa men som inte har licens. Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 6 av 13

7 4.2 Test emot metoden Innotiimi OPERA OPERA-metoden är framtagen och ägs av företaget Innotiimi. Fick 2007 Award vid CeBit-mässan som generisk mötesmetod. Vi har i samarbete med företagets representanter tagit fram det testprotokoll som kan användas för att testa e-mötesverktyg. Mestadels använder Innotiimi själva GoToMeeting (Citrix) tillsammans med Skype för att uppnå chat-, visnings- och ljudstöd (audio) med IP-telefoni. Endast två lärosäten, Högskolan i Gävle och Polishögskolan testade enligt OPERA-metoden. OPERA-metoden har flera steg i mötets upplägg enligt följande översiktliga bild: Bild 1: OPERA-metoden mötesprocessen Innotiimi Med frågorna och kriterierna i testprotokollet för OPERA-metoden, så kan man se om e-mötesverktyg stödjer OPERA-metoden rent funktionsmässigt. Frågan vi önskade få besvarad var om vissa e- mötesverktyg stödjer OPERA-metoden? Så facilitatorn kan genomföra e-mötet som det är tänkt i OPERAmetodens mötesprocess. Deltagarna som genomförde detta speciella test, fick utbildning av företaget Innotiimi i OPERA-metoden och dokumentation hur testet skulle genomföras. Totalt 31 frågor/kriterier togs fram under 4 olika funktionsområden. Fyra e-mötessystem - epresence, epop/wirered, Dokeos och Dimdim - testades emot OPERA-metodens funktionsområden, enligt följande: Screensharing och bildhantering E-post/Meddelanden asynkront under session Synkron kommunikation text (chat, eller annat) Synkron audio kommunikation Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 7 av 13

8 5 Resultat Rapport och mallarna för testprotokoll i pdf-format finns fritt tillgängliga på följande webbadress via Internet: Testprotokollet får användas fritt med uppgivande av källa enligt Creative Commons licens enligt dokumentet. 5.1 Testresultat OPERA-metoden De e-mötessystem som mest uppfyllde mötesprocessen Innotiimi OPERA var epop och Dimdim. E-mötes system Funktionsområden OPERA-metoden Dimdim epop eprecence Dokeos Screensharing och bildhantering (max 12p) E-post / Meddelanden asynkront under session (max 1p) Synkron kommunikation text (chat, eller annat) (max 7p) Synkron audio kommunikation (max 11p) Summa poäng (av möjliga) 24 (av 31) 21 (av 31) 11 (av 31) 8 (av 31) E-mötesverktyget skulle alltså stödja de steg i opera-mötet där man är facilitator på mötet och tar in individuella synpunkter, skapar parmöten, rangordnar synpunkter, exponerar och arrangerar samt summerar vad man kommit fram till på mötet. Vad som betonas är att man i projeket OCOSS planerar utvecklingsinsatser gällande Dimdim nu i version 4.0 med funktionalitet att ringa in/ut till e-mötet och att Dokeos kan vara helt integrerat med en LMS- Dokeos och där finns e-postfunktionalitet samt möjlighet lagra dokument samt använda suveyfunktionalitet. Dokeos kan därför testas integrerat med sin LMS och då få några poäng mer, men det återstår mycket för att även kombinera Dokeos med vanlig telefon/ip-telefoni. Dokeos saknar även viktiga funktionaliteten skärmdelning (screen sharing, share application). Att förändra och använda andra samverkans- och mötesformer än sammanträdesformen kan vara svårt, här kommer OPERA-metoden in som ett generisk möteskoncept som ger många fördelar inte minst inom Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 8 av 13

9 lärosäten. T ex projekt inom myndigheter och även lärosäten söker sig ofta till formen sammanträde även vid rent projektarbete i olika faser. Arbets- och mötesformer cenmenterar befintliga gärna beslutsformer, hiearkier och utrymme för kreativiet, därmed arbetsgruppens sätt att frigöra kunskap och erfarenheter (Isacsson & Möllerfors, 2001). Med hänsynstagande att arbetsmöten förutom att bevaka och utveckla projektet även skall locka fram kreativiteten för projektets nytta i det gemensamma arbetet så finns även andra ofta oprövade arbets- och mötesformer inom lärosäten som samverkar. Andra arbetsformer som är etablerade mötesmodeller är kortfattat följande: StorDialog Future Space Open Space Startdialog Work out Real Time Strategic Change Innotiimi OPERA (mötet även på distans). Innotiimi GruppExpo (mötet även på distans). Sammanfattande resultat: De e-mötessystem som uppfyllde kriteriet integrering med videokonferens och telefoni är få. Detta påverkar även möjligheterna att både ha med deltagare i video- och webbkonferensen samtidigt. Användarens upplevelse av installationen som plug and play är väsentligt och krångliga klientprogramvaror som måste installeras av användarna kan innebära dolda kostnader för användaren och organisationen. Flera system har antingen hög autenticeringsgrad (användaren behöver registrera sig för att få använda ett rum) eller så har man låg och en mer öppen och tillåtande arbetsmiljö för mer spontana e-möten. Möjlighet till mer spontana möten ökar då systemet även tillåter att man är med bara per vanlig- eller IPtelefoni. Man kan ofta gå runt problemet med autentisering genom att någon användare har högre behörighet/roll i e-mötessystemet och då lånar ut rum eller lämnar rum öppna med t ex testrum. För att systemen skall kunna nå upp till de krav som gällande tillgänglighet för funktionshindrade (år 2010 för Svenska myndigheter), så bör systemet kunna hantera olika symbolspråk och som ofta finns som komplement till texteditorer i LMS-systemen. De flesta system klarar inte detta. Ett bra och fullgott moderatorstöd har Dimdim. I den totala värderingen av ett e-mötessystem är om leverantören även kan erbjuda open source (möjlighet till att egenutveckla anpassad funktionalitet) samt, mot ersättning, en förinstallerad serverleverans (för enklare installationsförfarande). De som hade bäst uppfyllelsegrad och fick bästa totala värdering var Dokeos och Epresence. E-mötesverktyg: Open Source Förinstallerad server Dokeos JA JA WireRed e/pop Web & NEJ - Video Conferencing Epresence JA JA Dimdim JA NEJ Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 9 av 13

10 6 Förlag till vidare testning I kommande, liknande, kartläggningsprojekt bör överenskommelser hur mycket tid, hur många system och vad som faktisk måste testas tas fram och skriftligt avtalas mellan projektledning och testande organisation/lärosäte. Det faktum att flera typer av personalkategorier (lärare, it-tekniker) deltagit i testerna är naturligtvis utmärkt. Dock bör, i kommande kartläggningsarbeten, det säkerställas vilka personalkategorier som besvarat vilka frågor. Detta arbetssätt säkerställer en högre kvalitet i analysarbetet. Icke kompletta svar från medverkande organisationer/lärosäten resulterar i stor osäkerhet i analysarbetet och i sammanfattande resultat för vissa e-mötessystem. Att få personer har testat eller resonerat sig samman via ett samvägt insänt testprotokoll kan även det påverka resultatet. Att e-mötesverktyg har utvärderats av relativt få gör att säkerheten i rapportens material även begränsas. Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 10 av 13

11 7 Bilagor, mallar och referensmaterial Mallar och annan dokumentation: Mall/dokumentation: Testprotokoll, OPERA-metoden (4 sidor) Filnamn: Testprotokoll_OPERA_ pdf Analysverktyg och webbplatser för jämförelse av e-mötessystem: Adobe Connect som e-mötessystem, Lärstödsnytt URL: Elluminate User Advantages over Marratech and the educational Benefit, Brandon Hall (2008) [Licensbelagt analysverktyg] Invitation to tender The Open University (Sept, 2007) Tender reference: Real-time collaborative Enviroment/E-meeting/E-tutorial Tool/PUR/2007 [Kravspecifikation inför upphandling av e-mötessystem för OU] Live E-learning KnowledgeBase 2006: A Comparison of 20+ Virtual Classroom, Synchronous Training, and Web Conferencing Systems Brandon Hall URL: [Licensbelagt analysverktyg, se ovan jmf Elluminate och har profiler för jämförelse för 21 st e-mötesverktyg, ordlistor m m. Kolabora URL: OCOSS - Open Conference on Open Source Software- Evaluation resultats Video conference backbone systems URL: [Interreg-projekt Projektet ska utveckla ett öppet källkodsbaserat system för konferenser på webben, se även ] Real-Time Web Conferencing Vendors and Reviews & Articles URL: SEARCH3 - web conferencing evaluation (sökning ) URL: Test manament system URL: [how Test Teams work, framtida och alternatvia arbetsätt] Videoconferencing Insight Newsletter URL: Web conferencing Software Directory ( ) URL: Webconferencingschoices.com Web conferencing Vendors WCC Seclected Vendors. URL: Videoconferencing evaluation ( ) URL: Rapporter: Capterra (2008) The Software Buyer s Guide Including Capterra s Key To Purchasing The Right Software! Copyright 2006, Capterra, Inc URL: Cogburn, D & Hurup, D (2006) The world is our campus Synchronous collaboration software CMP Media LLC URL: Gartner (2007) Magic Quadrant for Web Conferencing 2007 [Ledande leverantörer inom området marknadsanalysmodell] Web tools for networking - A short guide to help you in your choice (2007) EMAN [EU Life Long Learning Programme] Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 11 av 13

12 Referenser: 144 Tips on Synchronous e-learningstrategy + Research (2008) URL: Bestämmelser för egendeklarationer av programprodukter - Allmänna principer och tillvägagångsätt ( ) URL: [spi2000 bestämmelser] Boehle, S (2007) WEB WAYS A look at Webcasting and Web conferencing services Artikel: Training, Sept 2007 URL: Clark, M & Heivert, J (2000) Lönsamma IT-investeringar med funktionsupphandlling Studentlitteratur [Har många bra checklistor för affärsprocessen] COOPER Initiativ URL: [ Webbkonf.verktyg i projekt ] EU-kommissionen förespråkar öppen källkod, Artikel: Kvalitetsmässan Kvalitet & Förnyelse 1-07 Gustavsson, G & Läärä, T (1996) Att planera och genomföra videokonferens, TL INFORMATION AB Helin, K & Gustavsson, T (2002) OPERA ett verktyg för effektiva arbetsmöten INNOTIIMI Isacsson & Möllerfors (2001) Det stora arbetsmötet Stordialog - inspiration och metoder ISBN: Förlag: Omnia Idé ISO-standarder standarder i användbarhet och användarorienterad design ( ) URL: Jobring, O (red) (2006) Att skapa lärgemenskaper och mötesplatser på nätet - Studentlitteratur Johnson, Y, Säg ifrån om mötet spårar ur Artikel: DN, söndag Levy, Y (2006) Assessing the vaule of e-learning systems - Idea Group Inc [Survey Instruments] Movin, S (red) (2007) IT07 I Sverige En bok om trender & utveckling inom IT i Sverige Exido och Dataföreningen Naeve, A m fl (2006) CoCoFlash: Conzilla, Confolio, and Flashmeeting Integration for Enhanched Professonal Learning Proceedings ICALT 06 IEEE OPERA-METODEN BASPROCESSEN (odaterad) [Råd till ledare av Opera-processer utbildningsmaterial] - Innotiimi Resfria möten, Vägverket URL: Pearson, J (2004) Inverstigating ICT using problem-based learning in face-to-face and online learning enviroments COMUTOR & EDUCATION 47 (2006) Elsevier. Roberts, Tim S. (2005) Computor-Supported Collaborative Learning in Higher Education Idea Group Siemens, G m fl (2008) Conference Connections: Rewiring the Circuits Artikel: EDUCAUSE URL: Sällström, A Best practise - nätbaserade möten, en förstudie Rapport 11, 2005 Nätuniversitetet URL: Söderström, J (2006) Jävla skitsystem! Varför datasystem stressar oss i jobbet Presentation World Usability Day, 14 November 2006 inuse AB Söderström, J (2007) Ta makten över tekniken Artikel: Dagens Teknik, Vecka 19 9 maj, 2007 The elearning Guild s Handbook on Synchronous e-learning (2008). URL: Valudes, A & Ahmed, S ( )) Merrit Group Webbartikel Yahoo Finance: The Open University Selects Elluminate Live!(R) for Online Synchronous Collaboration URL: [Integrering med Moodle open source LMS] Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 12 av 13

13 Witt, Paul L ( ) An Initial Examination of Observed Verbal Immediacy and Participant s Opinion Texas Christian University Journal of Online Behavior ( ) URL: Wolf, R (red) (1996) Vad kan inte ske på distans! 13 lärare redovisar erfarenheter av distansundervisning Rapport nr 5, 1996 Institutionen för kultur och humaiora, Härnösand Zingmark, C (2008) Så blir dina möten mer effektiva DIK forum 05/2008 [med webbtips: URL: ] Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 13 av 13

Request For Information, LearnConnection

Request For Information, LearnConnection Dokumentet är ställt till: Högskolan i Gävle Att: Mats Brenner Stockholm 23 September 2003 Request For Information, LearnConnection Open Training Sweden AB (OT) har nöjet att för Högskolan i Gävle (HiG)

Läs mer

Adobe Connect Pro. Innehåll. Introduktion

Adobe Connect Pro. Innehåll. Introduktion Adobe Connect Pro Adobe Connect Pro (ACP) är en webbaserad lösning för resfria möten eller distansundervisning. Denna guide avser stödja dig i användning av ACP i IKT-studions lokaler. Innehåll Introduktion...

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Digital tentamen SUNET Inkubator

Digital tentamen SUNET Inkubator Digital tentamen SUNET Inkubator Projektledn. Mats Brenner, Högskolan i Gävle Learning Center Kontaktadress: mats.brenner@hig.se Tfn: 026-64 82 18 Webbsida: hsps://portal.nordu.net/display/inkubator/digital+tentamen

Läs mer

Digital Tentamen. Projektplan

Digital Tentamen. Projektplan Digital Tentamen Projektplan 1 Innehåll Innehållsförteckning Digital Tentamen Projektplan Innehåll Introduktion Avgränsningar Organisation Projektaktiviteter Tidsplan Kommunikation och information Budget

Läs mer

E- möten Snabbguide till Adobe Connect

E- möten Snabbguide till Adobe Connect E- möten Snabbguide till Adobe Connect Rekommenderade användningsområden: - E- möten - Handledning - Grupparbete - Seminarier Nätbaserad Utbildning 0500 44 81 30 helpdesk.distans@his.se Adobe Connect Högskolan

Läs mer

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet.

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet. Projektarbeta med DOTPROJECT Projektplattformen Dotproject kan användas direkt via webben med en vanlig webbläsare. Systemet är framförallt lämpligt om du snabbt och enkelt vill dela all projektinformation,

Läs mer

Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner

Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner 1 Back- End... 2 Två olika vyer över mötesrum... 2 Skapa nytt mötesrum... 3 Ändra rummets inställningar... 4 Uppladdat material... 4 Inspelningar...

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

IBM Software Group. Sametime 7.5. Anders Kjellnér Senior IT-Specialist

IBM Software Group. Sametime 7.5. Anders Kjellnér Senior IT-Specialist IBM Software Group Sametime 7.5 Anders Kjellnér Senior IT-Specialist Agenda Hur ser marknaden på realtidskommunikation? Sametime 7.5 Nyheter Demo Sametime 7.5 Agenda Hur ser marknaden på realtidskommunikation?

Läs mer

Glocal Classroom Workshop 2014 webbaserat lärande. Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev

Glocal Classroom Workshop 2014 webbaserat lärande. Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev Webbaserad undervisning Information och instruktion via LMS Asynkron kommunikation Kommunikation via diskussionsforum Synkron kommunikation via videokonferens

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Så minskar du kommunikationsstressen på arbetsplatsen Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Idag förväntas vi vara tillgängliga via e-post och telefon under större delen av dygnet. Dessutom

Läs mer

2-faktor autentisering

2-faktor autentisering 2-faktor autentisering Projektplan och teknik som vi har börjat tittat på Målet med projektet Genomför en kartläggning ang. vad som används rörande 2-faktor autentisering på svenska lärosäten. Gör en teknisk

Läs mer

Människa-Dator Interaktion

Människa-Dator Interaktion Människa-Dator Interaktion Uppgift 1, Datainsamling Utbildningsföretag vill ha programvara (Håkan Johansson) Produkter på marknaden: 3 st gratisprogram för elearning/webkonferans: Yugma Låter dig köra

Läs mer

Lotus mobila lösningar

Lotus mobila lösningar Lotus mobila lösningar Säker uppkoppling till jobbet från din mobil Se vilka kollegor som finns tillgängliga för kommunikation Läs/skriv Mail, acceptera mötes inbjudningar mm.mm från mobilen Och sen då?

Läs mer

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart GIT L0012B Implementation av geografiska informationssystem Information inför kursstart K U R S I N F O R M A T I O N Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Föreläsningar 2 Laborationer 2 Examination

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

360 i Sverige nuläge och framtid. Anders Palm Per Luks Software Innovation

360 i Sverige nuläge och framtid. Anders Palm Per Luks Software Innovation 360 i Sverige nuläge och framtid Anders Palm Per Luks Software Innovation 360 Erfarenheter 2009-2010 Agenda Summering 2009-2010 Proiriteringar 2010 Vår grundtanke/arbetssätt Vad är nästa steg efter första

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera med ljud

Läs mer

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning Pedagogiska krav och supportorganisation Oktober 2004 Bakgrund... 2 Nätbaserad utbildning... 2 Sammanställning av pedagogiska krav på LMS för Malmö högskola

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11781 Projektnamn: Digital examination Safe Exam Browser

https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11781 Projektnamn: Digital examination Safe Exam Browser Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Skogsnäringens marknader, 2TS033, VT15 som ingår i programkurs i Skogsoch träprogrammet samt Ingenjörsprogrammet i Skog och träteknik webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11781

Läs mer

Fördjupning: En fallstudie av direkt kommunikation

Fördjupning: En fallstudie av direkt kommunikation Fördjupning: En fallstudie av direkt kommunikation Många lärare är vana att använda e-post i sin undervisning. Övergången till diskussionsforum är inte heller alltför problematisk eftersom principen är

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven?

men borde vi inte också testa kraven? men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST, 24 februari 2011 SQS Software Quality Systems Sweden AB Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning av

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER

E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera

Läs mer

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 1 (6) Projektplan Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Cisco WebEx: Tjänstuppgradering för ny version av WBS30

Cisco WebEx: Tjänstuppgradering för ny version av WBS30 Cisco WebEx: Tjänstuppgradering för ny version av WBS30 Cisco kommer att uppgradera dina WebEx-tjänster till den nya versionen, WBS30. Följande tjänster berörs: Cisco WebEx Meeting Center Cisco WebEx Training

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Nevenka Silfverhielm

Nevenka Silfverhielm Nevenka Silfverhielm 52 miljoner användare och 231 manår senare är vi säkra: Det roligaste vi vet är att skapa produkter och tjänster som ger effekt Om inuse 45 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

Att mötas i Adobe Connect Pro

Att mötas i Adobe Connect Pro I den här handledningen skall vi kort titta på grunderna kring mötesrummets gränssnitt, deltagarnas roller samt hur ni kan dela dokument och annat med varandra. För att starta mötet, klickar du och dina

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

MOOC. Massive Open Online Course

MOOC. Massive Open Online Course MOOC Massive Open Online Course Cecilia Christiansen Mullsjö 2015 https://www.youtube.com/watch?v=u6fvj6jmghu juni 16, 2015 Daphne Koller Andrew Ng https://www.coursera.org/about/ juni 16, 2015 https://www.coursera.org/about/

Läs mer

Kortfattad introduktion till Adobe Connect för lärare För utförligare instruktioner och guider, se http://www.meetings.sunet.se

Kortfattad introduktion till Adobe Connect för lärare För utförligare instruktioner och guider, se http://www.meetings.sunet.se Kortfattad introduktion till Adobe Connect för lärare För utförligare instruktioner och guider, se http://www.meetings.sunet.se Förutsättningar Man behöver en dator med hyfsat bra bredbandsuppkoppling

Läs mer

Innehåll. 1 Allmänt 2011-02-17. LDC Programförmedling Alonso Acosta. 1.1 Hur fungerar LDC:s Programförmedling?

Innehåll. 1 Allmänt 2011-02-17. LDC Programförmedling Alonso Acosta. 1.1 Hur fungerar LDC:s Programförmedling? LDC Programförmedling Alonso Acosta Innehåll ALLMÄNT... 1 HUR FUNGERAR LDC:S PROGRAMFÖRMEDLING?... 1 ANSVAR OCH SKYLDIGHETER... 2 VEM FÅR KÖPA LICENSER VIA UNIVERSITETETS CENTRALA AVTAL?... 2 VAR OCH HUR

Läs mer

Projektbeskrivning OpenDataUmea

Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektets syfte Projekt OpenDataUmea kommer att realisera PSI-direktivet lokalt i Umeå kommun. Projektet kommer att publicera minst 10 dataset men kommer också att ta fram

Läs mer

Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV 2015 Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Innehåll 3 Dynamics NAV 2015 för tablets 4 Förbättrad användarupplevelse

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Användarhandbok för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR-moln)

Användarhandbok för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR-moln) Användarhandbok för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR-moln) Först publicerad: 1 aug 2014 Senast ändrad: 1 aug 2014 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler, 26 maj 2010, kl.09.15

Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler, 26 maj 2010, kl.09.15 Minnesanteckningar förda vid tekniska referensgruppens möte i NUNOC:s lokaler, 26 maj 2010, kl.09.15 Närvarande: Per Andersson Johan Berggren Gun Djerf, ordförande Kent Engström Tomas Liljebergh Per Nihlén

Läs mer

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Bakgrund Under november 2014 till januari 2015 så samlade vi in information från IKTpedagoger och lärare på de olika fakulteterna. IT-avdelningen tog över ansvaret

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Projektmaterial. Sigtuna folkhögskola

Projektmaterial. Sigtuna folkhögskola Projektmaterial IT I FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN Sigtuna folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Grupparbete i sajberspejz. Ett litet experiment och lite..annat

Grupparbete i sajberspejz. Ett litet experiment och lite..annat Grupparbete i sajberspejz Ett litet experiment och lite..annat Agenda E-ledarskap Massively Multiplayer Online Games Ett videoklipp.. VISST VORE DET COOLT OM DET VISADE SIG ATT MAN HAR GJORT FORSKNING

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Handlingsplan 2013 för IKT-studion

Handlingsplan 2013 för IKT-studion Linda Carlén- Hallström, tillförordnad föreståndare och fakultetskoordinator Utkast 2012-12- 03 Handlingsplan 2013 för IKT-studion Bakgrund IKT-studion finansieras av Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap,

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

KTP Dalarna Utgåva 1.0 Fredrik Remes Sida: 2 (5) 1 KTP-handledare... 3. 2 Handledning i KTP Dalarna... 3

KTP Dalarna Utgåva 1.0 Fredrik Remes Sida: 2 (5) 1 KTP-handledare... 3. 2 Handledning i KTP Dalarna... 3 Fredrik Remes Sida: 1 (5) Handledarens roll i KTP Dalarna Fredrik Remes Sida: 2 (5) Innehåll 1 KTP-handledare... 3 2 Handledning i KTP Dalarna... 3 3 Mötet mellan KTP-handledare och KTP-projektledare...

Läs mer

VIRTUELLA MÖTEN. tomas@falkman.org lena.lid.falkman@hhs.se. @lenalidfalkman 070 668 31 61. http://lenalidfalkman.se www.möten.info

VIRTUELLA MÖTEN. tomas@falkman.org lena.lid.falkman@hhs.se. @lenalidfalkman 070 668 31 61. http://lenalidfalkman.se www.möten.info VIRTUELLA MÖTEN Ekon Dr Lena Lid Falkman (Andersson) IT-säkerhetsexpert/projektledare Tomas Falkman tomas@falkman.org lena.lid.falkman@hhs.se @lenalidfalkman 070 668 31 61 http://lenalidfalkman.se www.möten.info

Läs mer

Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti

Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti Workshop om Internetbaserad stöd och behandling 26-27 augusti Gruppdiskussioner från dag 1 och fm dag 2 Fråga 1 Vad är tydligare? Tidsplanen Frågan om när vi verkligen kan ansluta oss är dock fortfarande

Läs mer

Gemensam mediaserver för UR:s programmaterial. 2007-01-08 Creative Media Lab 1

Gemensam mediaserver för UR:s programmaterial. 2007-01-08 Creative Media Lab 1 Gemensam mediaserver för UR:s programmaterial 1 1. Avtal UR Copyswede 2. Universitet och högskolor kan se TV- och radioprogram via slutet nätverk, säkerhet via proxy 3. Samverkansmodell 4. Finansieringsmodell

Läs mer

UPPHANDLING LÄRANDEPLATTFORM

UPPHANDLING LÄRANDEPLATTFORM UPPHANDLING LÄRANDEPLATTFORM SLUSS Konstituerande möte 27 oktober Intresseanmälan Beslutsmöte 27 december, vilka intressenter vidare Förfrågningsunderlag Utvärdering Beslutsmöte 27 april, anbudsgivare

Läs mer

Continuous Integration med Jenkins. Linus Tolke Enea Experts

Continuous Integration med Jenkins. Linus Tolke Enea Experts Continuous Integration med Jenkins Linus Tolke Enea Experts Föredraget Grunderna i mjukvaru-cm Trender inom mjukvaruutveckling Continuous Integration Vad är Jenkins Demo Jenkins i ArgoUML-projektet Problem

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

GENESYS MEETING CENTER 4.0. Användarguide

GENESYS MEETING CENTER 4.0. Användarguide GENESYS MEETING CENTER 4.0 Användarguide VÄLKOMMEN TILL GENESYS MEETING CENTER Genesys Meeting Center är det perfekta kommunikationsverktyget som integrerar audiomöten med användarvänliga webbmöten. Du

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 8 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som kombinerar

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG ADMINISTRERA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE

E-MÖTESVERKTYG ADMINISTRERA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE E-MÖTESVERKTYG ADMINISTRERA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE Grundläggande förutsättningar E-mötesrummet består i sitt grundutförande av ett antal olika Pods (arbetsytor) som alla har olika funktionalitet.

Läs mer

Avancerade funktioner för dig som har hosträttigheter

Avancerade funktioner för dig som har hosträttigheter Avancerade funktioner för dig som har hosträttigheter Denna manual vänder sig till dig som har gått kursen Steg 2 i vår Connect version 8 utbildning. Funktionerna som beskrivs i denna manual kan man endast

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Introduktion. Välkommen till kursen DT1035 Kriminalteknisk (forensisk) Datavetenskap 1 Lärare: Hans Jones hjo@du.se Hans Edy Mårtensson hem@du.

Introduktion. Välkommen till kursen DT1035 Kriminalteknisk (forensisk) Datavetenskap 1 Lärare: Hans Jones hjo@du.se Hans Edy Mårtensson hem@du. Introduktion Välkommen till kursen DT1035 Kriminalteknisk (forensisk) Datavetenskap 1 Lärare: Hans Jones hjo@du.se Hans Edy Mårtensson hem@du.se Kriminalteknisk Datavetenskap 1 - kursinnehåll Incidents

Läs mer

Checklista: Planera utbildning för nya system

Checklista: Planera utbildning för nya system BETA Checklista: Planera utbildning för nya system Introduktion Kan vara övergripande och kortfattad. Det ska 6innas tillfälle för frågor och synpunkter och önskemål på kommande utbildningar och på införandet.

Läs mer

Import från databaser till RefWorks

Import från databaser till RefWorks 2014-10-13 Linköpings universitetsbibliotek Import från databaser till RefWorks Instruktioner för att importera referenser från fler databaser är tillgängliga när du är inloggad i RefWorks under menyvalet:

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Yrke: IT-Konsult / Databasadministratör Födelseår: 1949 IT-erfarenhet sedan: 1974 Utbildning: 1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Profilresume: BS har lång erfarenhet av

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 14 februari 2014 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Elin Uppström Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande: Inga

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 1(6) Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 Innehåll Bilaga 1. Kravspecifikation... 2 Bilaga 2: Checklista för årsmötesprocessen... 3 Bilaga 3: Om typen av möten som ska stödjas... 5 Bilaga 4. Kvalitetsplan...

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Tomas Lundén & Peter Sjögårde Göteborgs universitetsbibliotek & KTH Biblioteket Mötesplats Open Access Linnéuniversitetet, Växjö 1-2

Läs mer

Vårt erbjudande. Arbetsmöten

Vårt erbjudande. Arbetsmöten Vårt erbjudande Arbetsmöten Framtiden är sig inte riktigt lik. Många unga medarbetare arbetar lika gärna hemma eller på ett café som på jobbet. Och åtta till fem är inte arbetstid, utan en del av dygnet.

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform?

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Annika Åström, Malin Seeger Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Enkäter - Lärarmanual

Enkäter - Lärarmanual Med funktionen Enkäter kan du skapa kursvärderingar och undersökningar direkt i Blackboard. En stor fördel med detta jämfört med den traditionella pappersvarianten, är att resultatet sammanställs automatiskt.

Läs mer

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialt arbete med inriktning mot social omsorg-

Läs mer

KURSUTBUD. Intresseanmälan och bokning

KURSUTBUD. Intresseanmälan och bokning KURSUTBUD Pulsen håller utbildingar inom IAM området. Under året håller vi utbildningar i NetIQ Identity Manager och Microsoft Forefront Identity Manager. Utbildningarna hålls i våra utbildningslokaler

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksträff 10-11 maj 2010 i Stockholm

Minnesanteckningar från nätverksträff 10-11 maj 2010 i Stockholm 1(8) Margareta Junghage Nätverk Digitala medier Minnesanteckningar från nätverksträff 10-11 maj 2010 i Stockholm Deltagare: Marie Andersson, Örebro universitet, Malin Ekholm och Marie Rydén Davoust, Mälardalens

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

De här tipsen är 100% gratis. Du kan dela dom vidare enligt riktlinjerna för creative commons attribution 3.0 licens.

De här tipsen är 100% gratis. Du kan dela dom vidare enligt riktlinjerna för creative commons attribution 3.0 licens. De här tipsen är 100% gratis. Du kan dela dom vidare enligt riktlinjerna för creative commons attribution 3.0 licens. Innehållsförteckning Tips på länkar för dig som vill leva som digital nomad...3 Böcker...5

Läs mer