DELSTUDIE. E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELSTUDIE. E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA"

Transkript

1 DELSTUDIE E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA webbadress Projektnamn E-mötessystem test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Dokumentansvarig Mats Brenner Dokumentidentitet delstudie_e-meetingnshu_opera Version 3.0 Datum Status Final

2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING INLEDNING BAKGRUND OCH AVGRÄNSNING MÅLGRUPP FÖR DELSTUDIEN UTGÅNGSPUNKT SITUATION FÖRE FUNKTION ERFARENHETER KRING E-MÖTESVERKTYG EFFEKTIVA MÖTEN GENOMFÖRANDE MARKNADSÖVERSIKT OCH URVALSPROCESS TEST EMOT METODEN INNOTIIMI OPERA RESULTAT TESTRESULTAT OPERA-METODEN FÖRLAG TILL VIDARE TESTNING BILAGOR, MALLAR OCH REFERENSMATERIAL Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 2 av 13

3 1 Sammanfattning Delstudien redovisar en testning av fyra (4) e-mötessystem på olika funktionsområden. Projektet har involverat två lärosäten som testare. Projektet har tagit fram funktionsområden och 31 kriterier för ett testprotokoll. Testning genomfördes av I(K)T-pedagoger och lärare samt IT-tekniker, enskilt. Rapportens analys och sammanfattande resultat bygger på värdering av funktionalitet, på de totalt 31 frågorna uppdelade i 4 funktionsområden. Man bör därför uppmärksamma att resultatet är översiktligt och syftar endast till att vara vägledande. Delstudien framhäver inte något e-mötessystem som vinnare. Rapporten kan utgöra stöd i det framtida arbetet med kravspecifikation inför eventuell upphandling och för vidare testning av andra mötessystem på marknaden. Framtagna kriterier och testprotokoll kan nyttjas helt fritt för organisationer och företag när man upprättar en egen kravspecifikation. Delstudien och testprotokollet (mall), finns på följande hemsida: 2 Inledning 2.1 Bakgrund och avgränsning Denna delstudie är en del av projektarebetet som skett inom ramen för projektet Jämförande översikt e- mötessystem. I denna begränsade delstudie togs fram frågor/kriterier för är verksamhetskritiska för att mötesmetoden skall fungera bra. Funktionsområden och 31 kriterier samt testprotokoll har skapats. Fyra e- mötessystem har genomgått testning. Kostnadsaspekten tas inte upp i denna rapport. Flertalet lärosäten i Sverige har idag licens på systemet Marratech. Systemet har funnit i över 5 år och kan uppfattas som de facto standard för lärosäten. Google har år 2007 köpt upp rättigheten till systemet (ej företaget) och någon information om vidareutveckling har ej meddelats. NSHU (Myndigheten för Sveriges Nätuniverstiet) har bidragit med ett grundbelopp för projektadministration och projektledning. De olika mötesverktygen har testats i de, vid testtillfället, tillgängliga versionerna. Ingen hänsyn har tagits till funktioner i kommande versioner. Vi hoppas att rapporten kan utgöra ett underlag och översikt för vidare samverkan mellan operativa (t ex teknisk stödpersonal och lärare) och forskare inom detta verksamhetsfält samt företag och organisationer som eftersöker effektivare mötesmetoder och distansöverbryggande it-verktyg för detta. 2.2 Målgrupp för delstudien Målgrupp för delstudien är bl a svenska lärosäten, företag samt andra organisationer där (distans-) undervisning och e-möten förekommer. För de organisationer och företag som inriktar sig på s.k. resfria eller gröna möten, kan rapporten även vara ett underlag för vidare granskning och val av e-mötesverktyg. För de som arbetar med olika mötestekniker på distans kan rapporten även fungera som ett analysverktyg och en översikt av e-mötessystem. 3 Utgångspunkt situation före funktion 3.1 Erfarenheter kring e-mötesverktyg Det finns få svenska eller internationella forskningsstudier som beskriver hur lärare och studenter upplever undervisning eller grupparbete med e-mötessystem. De som använder, och utbildar kring, systemen bör även dra erfarenheter från studier gjorda från utbildnings- och mötesverksamhet med videokonferens Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 3 av 13

4 (telebild). Framförallt gäller detta planering, hur presentationsmaterialet delvis måste anpassas och hur man arbetar som moderator. I arbetet med analys och framtagning av kriterier och funktionsområden har vi tagit hjälp av jämförande och analyserade verktyg på Internet (se bilagor). Vid deltagande lärosäten i Sverige finns erfarenheter både från videokonferens- och e-mötessystem. Flera lärosäten har även speciell teknisk stödpersonal kring dessa distansöverbryggande kommunikationsverktyg. System med Open Source (öppen källkod) har både svagheter och styrkor. Styrkorna är att anpassningar till egen it-infrastruktur kan göras, men man måste även ha kompetens och kanske lägga mer engagemang kring utvecklings- och förbättringsarbete för att få systemet att förbättras i den riktning man själv önskar. Kostnadsaspekten måste beaktas. System med öppen källkod behöver analyseras med en total kostnad för att äga systemet (t ex TCO-kostnadsanalys). 3.2 Effektiva möten Organisationer och företag lägger mycket arbetstid på fysiska möten. Telefonkonferenser och videokonferenser har funnits länge som alternativa sätt att ordna möten. Personliga (oftast en till en) möten möjliggörs idag via persondatorbaserade verktyg som exempelvis Skype. I alla mötesformer är det viktigt att finna bra arbetsätt där man inte upplever distans eller att mötesdeltagarna blir för passiva eller anonyma. 4 Genomförande Arbetets genomfördes på följande sätt: 1. Marknadsöversikt 2. Urvalsprocess 1 (urval utifrån, integration, web 2.0 och open source) 3. Urvalsprocess 2 (webbenkät till alla testare, vilka system som de önskade testa) 4. Prioritering av e-mötessystem för testning 5. Databearbetning 6. Analys, resultatsammanställning och rapportskrivning Arbets-och testgrupp: Anna Serrander, Polishögskolan Anna Nerhammar, Videokonferenstekniker, Learning Center-Högskolan i Gävle Pierre Svedjerot, Videokonferenstekniker, Learning Center-Högskolan i Gävle Mats Brenner (test- och rapportansvarig), Learning Center-Högskolan i Gävle Jeanette Nilsson, INNOTIIMI AB Ingrid Lysell Smålänning, INNOTIIMI AB Deltagande lärosäten som testade: Högskolan i Gävle Polishögskolan Lärosäten och andra organisationer som delfinansierade: Chalmers Tekniska Högkola Södertörns Högskola Högskolan i Halmstad Sveriges Landsbruksuniversitet Folkuniversitetets Service AB Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 4 av 13

5 4.1 Marknadsöversikt och urvalsprocess Urvalet gjordes i flera steg med utgångspunkt från aktuella rapporter som CMP-media, Gartner Group och Brandon Hall Research. E-mötessystem Webbplats: CMP media Brandon Hall Research Elluminate Wimba Tegrity Flashmeeting Dimdim Vyew Webhuddle https://www.webhuddle.com/ Ineen Vmukti Yackpack Vsee Centra VRVS epresence Paltalk HearMe ClickToMeet Oovoo Marratech WebEX Adobe Connect (*Adobe Breeze 5) WizIQ Microsoft Live Meeting Professional WireRed e/pop Web & Video Conferencing InterCall Web Meeting Genesys Meeting Center 3D4M GoToMeeting Persony Web Conferencing 2.0 Tandberg Movi Tandberg Web Conferencing Polycom WebOffice - Polycom PVX Mebeam IBM Lotus Sametime Spreed Web 2.0 conferencing Dokeos Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 5 av 13

6 Utifrån denna lista valdes 10 e-mötessystem ut som bedömdes som intressanta (se tabell nedan, med förankring och motivation för avgränsa urvalet till bara 10 st e-mötessystem). Detta urval skedde i samråd med testare. Urvalsprocessen för val av vilka system som skulle testas emot OPERA-metoden skedde efter intresseanmälan ifrån intresserade lärosäten. Högskolan i Gävle och Polishögskolan önskade delta i denna begränsade delstudie och testning. Högskolan i Gävle och Polishögskolan valde själva vilka system man ansåg mest intressanta att testa emot OPERA-metoden, man valde testa e-mötessystemen Dimdim, Wirered e/pop, Epresence och Dokeos. E-mötessystem man önskade testa är markerade rosa i tabell nedan. Slutgiltigt urval: E-mötesverktyg: Förankring: Motivation och aspekter: Adobe Connect Flertal önskar test Ett system som är mycket kompetent och modernt, få lärosäten har provat detta system. Licens/avtal behövs för testing. Finns med i CMP 2006 och Brandon hall Elluminate Flera önskar test Ett system som är mycket kompetent och används av många lärosäten. Licens/avtal behövs för testing. Finns med i CMP 2006 och Brandon hall Microsoft Live Meeting Professional Flera önskar test Windows är en standard och flertalet lärosäten har s k akademiska licenser. Aspekt open document format viktig undersöka. Finns med i CMP 2006 och Brandon hall Dokeos Flera önskar testa Open Source, men har ej testats av OCOSS. Stort europeisk nätverk. Tydlig leveransmodell. Spreed Web 2.0 conferencing Flera önskar testa Web 2.0 Rich Internet Application (RIA) och klarar uttalat LINUX. Nytt system men med klar leveransmodell. Wimba Flera önskar testa Har många lärosäten som kunder och huvudsaklig inriktning är akademisk. Finns med I Brandon hall WireRed e/pop Web & Video Conferencing Epresence Flera önskar testa Ett system som har flera moduler bl a web conferencing. Ett system som funnit länge och utvecklats under senare år. Finns med i CMP Systemet är Open Source och har dessutom inte testats av OCOSS. Installation för testare upphandlas via Epresence (LTU har ej utrustn). Systemet kan integreras med webcasting och då hantera inspelning/arkiv. Dimdim Många önskar testa Har fått högt betyg av OCOSS men systemet har utvecklats. Open Source. Tekniskt/kostnadsmässigt inget problem.ett system finns öppet att testa på webben och HiG har även licens för testning. Marratech Flertalet lärosäten har eller har använt systemet. Tekniskt/kostnadsmässigt inget problem. System / rum skall kunna lånas ut gratis till dem som vill testa men som inte har licens. Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 6 av 13

7 4.2 Test emot metoden Innotiimi OPERA OPERA-metoden är framtagen och ägs av företaget Innotiimi. Fick 2007 Award vid CeBit-mässan som generisk mötesmetod. Vi har i samarbete med företagets representanter tagit fram det testprotokoll som kan användas för att testa e-mötesverktyg. Mestadels använder Innotiimi själva GoToMeeting (Citrix) tillsammans med Skype för att uppnå chat-, visnings- och ljudstöd (audio) med IP-telefoni. Endast två lärosäten, Högskolan i Gävle och Polishögskolan testade enligt OPERA-metoden. OPERA-metoden har flera steg i mötets upplägg enligt följande översiktliga bild: Bild 1: OPERA-metoden mötesprocessen Innotiimi Med frågorna och kriterierna i testprotokollet för OPERA-metoden, så kan man se om e-mötesverktyg stödjer OPERA-metoden rent funktionsmässigt. Frågan vi önskade få besvarad var om vissa e- mötesverktyg stödjer OPERA-metoden? Så facilitatorn kan genomföra e-mötet som det är tänkt i OPERAmetodens mötesprocess. Deltagarna som genomförde detta speciella test, fick utbildning av företaget Innotiimi i OPERA-metoden och dokumentation hur testet skulle genomföras. Totalt 31 frågor/kriterier togs fram under 4 olika funktionsområden. Fyra e-mötessystem - epresence, epop/wirered, Dokeos och Dimdim - testades emot OPERA-metodens funktionsområden, enligt följande: Screensharing och bildhantering E-post/Meddelanden asynkront under session Synkron kommunikation text (chat, eller annat) Synkron audio kommunikation Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 7 av 13

8 5 Resultat Rapport och mallarna för testprotokoll i pdf-format finns fritt tillgängliga på följande webbadress via Internet: Testprotokollet får användas fritt med uppgivande av källa enligt Creative Commons licens enligt dokumentet. 5.1 Testresultat OPERA-metoden De e-mötessystem som mest uppfyllde mötesprocessen Innotiimi OPERA var epop och Dimdim. E-mötes system Funktionsområden OPERA-metoden Dimdim epop eprecence Dokeos Screensharing och bildhantering (max 12p) E-post / Meddelanden asynkront under session (max 1p) Synkron kommunikation text (chat, eller annat) (max 7p) Synkron audio kommunikation (max 11p) Summa poäng (av möjliga) 24 (av 31) 21 (av 31) 11 (av 31) 8 (av 31) E-mötesverktyget skulle alltså stödja de steg i opera-mötet där man är facilitator på mötet och tar in individuella synpunkter, skapar parmöten, rangordnar synpunkter, exponerar och arrangerar samt summerar vad man kommit fram till på mötet. Vad som betonas är att man i projeket OCOSS planerar utvecklingsinsatser gällande Dimdim nu i version 4.0 med funktionalitet att ringa in/ut till e-mötet och att Dokeos kan vara helt integrerat med en LMS- Dokeos och där finns e-postfunktionalitet samt möjlighet lagra dokument samt använda suveyfunktionalitet. Dokeos kan därför testas integrerat med sin LMS och då få några poäng mer, men det återstår mycket för att även kombinera Dokeos med vanlig telefon/ip-telefoni. Dokeos saknar även viktiga funktionaliteten skärmdelning (screen sharing, share application). Att förändra och använda andra samverkans- och mötesformer än sammanträdesformen kan vara svårt, här kommer OPERA-metoden in som ett generisk möteskoncept som ger många fördelar inte minst inom Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 8 av 13

9 lärosäten. T ex projekt inom myndigheter och även lärosäten söker sig ofta till formen sammanträde även vid rent projektarbete i olika faser. Arbets- och mötesformer cenmenterar befintliga gärna beslutsformer, hiearkier och utrymme för kreativiet, därmed arbetsgruppens sätt att frigöra kunskap och erfarenheter (Isacsson & Möllerfors, 2001). Med hänsynstagande att arbetsmöten förutom att bevaka och utveckla projektet även skall locka fram kreativiteten för projektets nytta i det gemensamma arbetet så finns även andra ofta oprövade arbets- och mötesformer inom lärosäten som samverkar. Andra arbetsformer som är etablerade mötesmodeller är kortfattat följande: StorDialog Future Space Open Space Startdialog Work out Real Time Strategic Change Innotiimi OPERA (mötet även på distans). Innotiimi GruppExpo (mötet även på distans). Sammanfattande resultat: De e-mötessystem som uppfyllde kriteriet integrering med videokonferens och telefoni är få. Detta påverkar även möjligheterna att både ha med deltagare i video- och webbkonferensen samtidigt. Användarens upplevelse av installationen som plug and play är väsentligt och krångliga klientprogramvaror som måste installeras av användarna kan innebära dolda kostnader för användaren och organisationen. Flera system har antingen hög autenticeringsgrad (användaren behöver registrera sig för att få använda ett rum) eller så har man låg och en mer öppen och tillåtande arbetsmiljö för mer spontana e-möten. Möjlighet till mer spontana möten ökar då systemet även tillåter att man är med bara per vanlig- eller IPtelefoni. Man kan ofta gå runt problemet med autentisering genom att någon användare har högre behörighet/roll i e-mötessystemet och då lånar ut rum eller lämnar rum öppna med t ex testrum. För att systemen skall kunna nå upp till de krav som gällande tillgänglighet för funktionshindrade (år 2010 för Svenska myndigheter), så bör systemet kunna hantera olika symbolspråk och som ofta finns som komplement till texteditorer i LMS-systemen. De flesta system klarar inte detta. Ett bra och fullgott moderatorstöd har Dimdim. I den totala värderingen av ett e-mötessystem är om leverantören även kan erbjuda open source (möjlighet till att egenutveckla anpassad funktionalitet) samt, mot ersättning, en förinstallerad serverleverans (för enklare installationsförfarande). De som hade bäst uppfyllelsegrad och fick bästa totala värdering var Dokeos och Epresence. E-mötesverktyg: Open Source Förinstallerad server Dokeos JA JA WireRed e/pop Web & NEJ - Video Conferencing Epresence JA JA Dimdim JA NEJ Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 9 av 13

10 6 Förlag till vidare testning I kommande, liknande, kartläggningsprojekt bör överenskommelser hur mycket tid, hur många system och vad som faktisk måste testas tas fram och skriftligt avtalas mellan projektledning och testande organisation/lärosäte. Det faktum att flera typer av personalkategorier (lärare, it-tekniker) deltagit i testerna är naturligtvis utmärkt. Dock bör, i kommande kartläggningsarbeten, det säkerställas vilka personalkategorier som besvarat vilka frågor. Detta arbetssätt säkerställer en högre kvalitet i analysarbetet. Icke kompletta svar från medverkande organisationer/lärosäten resulterar i stor osäkerhet i analysarbetet och i sammanfattande resultat för vissa e-mötessystem. Att få personer har testat eller resonerat sig samman via ett samvägt insänt testprotokoll kan även det påverka resultatet. Att e-mötesverktyg har utvärderats av relativt få gör att säkerheten i rapportens material även begränsas. Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 10 av 13

11 7 Bilagor, mallar och referensmaterial Mallar och annan dokumentation: Mall/dokumentation: Testprotokoll, OPERA-metoden (4 sidor) Filnamn: Testprotokoll_OPERA_ pdf Analysverktyg och webbplatser för jämförelse av e-mötessystem: Adobe Connect som e-mötessystem, Lärstödsnytt URL: Elluminate User Advantages over Marratech and the educational Benefit, Brandon Hall (2008) [Licensbelagt analysverktyg] Invitation to tender The Open University (Sept, 2007) Tender reference: Real-time collaborative Enviroment/E-meeting/E-tutorial Tool/PUR/2007 [Kravspecifikation inför upphandling av e-mötessystem för OU] Live E-learning KnowledgeBase 2006: A Comparison of 20+ Virtual Classroom, Synchronous Training, and Web Conferencing Systems Brandon Hall URL: [Licensbelagt analysverktyg, se ovan jmf Elluminate och har profiler för jämförelse för 21 st e-mötesverktyg, ordlistor m m. Kolabora URL: OCOSS - Open Conference on Open Source Software- Evaluation resultats Video conference backbone systems URL: [Interreg-projekt Projektet ska utveckla ett öppet källkodsbaserat system för konferenser på webben, se även ] Real-Time Web Conferencing Vendors and Reviews & Articles URL: SEARCH3 - web conferencing evaluation (sökning ) URL: Test manament system URL: [how Test Teams work, framtida och alternatvia arbetsätt] Videoconferencing Insight Newsletter URL: Web conferencing Software Directory ( ) URL: Webconferencingschoices.com Web conferencing Vendors WCC Seclected Vendors. URL: Videoconferencing evaluation ( ) URL: Rapporter: Capterra (2008) The Software Buyer s Guide Including Capterra s Key To Purchasing The Right Software! Copyright 2006, Capterra, Inc URL: Cogburn, D & Hurup, D (2006) The world is our campus Synchronous collaboration software CMP Media LLC URL: Gartner (2007) Magic Quadrant for Web Conferencing 2007 [Ledande leverantörer inom området marknadsanalysmodell] Web tools for networking - A short guide to help you in your choice (2007) EMAN [EU Life Long Learning Programme] Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 11 av 13

12 Referenser: 144 Tips on Synchronous e-learningstrategy + Research (2008) URL: Bestämmelser för egendeklarationer av programprodukter - Allmänna principer och tillvägagångsätt ( ) URL: [spi2000 bestämmelser] Boehle, S (2007) WEB WAYS A look at Webcasting and Web conferencing services Artikel: Training, Sept 2007 URL: Clark, M & Heivert, J (2000) Lönsamma IT-investeringar med funktionsupphandlling Studentlitteratur [Har många bra checklistor för affärsprocessen] COOPER Initiativ URL: [ Webbkonf.verktyg i projekt ] EU-kommissionen förespråkar öppen källkod, Artikel: Kvalitetsmässan Kvalitet & Förnyelse 1-07 Gustavsson, G & Läärä, T (1996) Att planera och genomföra videokonferens, TL INFORMATION AB Helin, K & Gustavsson, T (2002) OPERA ett verktyg för effektiva arbetsmöten INNOTIIMI Isacsson & Möllerfors (2001) Det stora arbetsmötet Stordialog - inspiration och metoder ISBN: Förlag: Omnia Idé ISO-standarder standarder i användbarhet och användarorienterad design ( ) URL: Jobring, O (red) (2006) Att skapa lärgemenskaper och mötesplatser på nätet - Studentlitteratur Johnson, Y, Säg ifrån om mötet spårar ur Artikel: DN, söndag Levy, Y (2006) Assessing the vaule of e-learning systems - Idea Group Inc [Survey Instruments] Movin, S (red) (2007) IT07 I Sverige En bok om trender & utveckling inom IT i Sverige Exido och Dataföreningen Naeve, A m fl (2006) CoCoFlash: Conzilla, Confolio, and Flashmeeting Integration for Enhanched Professonal Learning Proceedings ICALT 06 IEEE OPERA-METODEN BASPROCESSEN (odaterad) [Råd till ledare av Opera-processer utbildningsmaterial] - Innotiimi Resfria möten, Vägverket URL: Pearson, J (2004) Inverstigating ICT using problem-based learning in face-to-face and online learning enviroments COMUTOR & EDUCATION 47 (2006) Elsevier. Roberts, Tim S. (2005) Computor-Supported Collaborative Learning in Higher Education Idea Group Siemens, G m fl (2008) Conference Connections: Rewiring the Circuits Artikel: EDUCAUSE URL: Sällström, A Best practise - nätbaserade möten, en förstudie Rapport 11, 2005 Nätuniversitetet URL: Söderström, J (2006) Jävla skitsystem! Varför datasystem stressar oss i jobbet Presentation World Usability Day, 14 November 2006 inuse AB Söderström, J (2007) Ta makten över tekniken Artikel: Dagens Teknik, Vecka 19 9 maj, 2007 The elearning Guild s Handbook on Synchronous e-learning (2008). URL: Valudes, A & Ahmed, S ( )) Merrit Group Webbartikel Yahoo Finance: The Open University Selects Elluminate Live!(R) for Online Synchronous Collaboration URL: [Integrering med Moodle open source LMS] Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 12 av 13

13 Witt, Paul L ( ) An Initial Examination of Observed Verbal Immediacy and Participant s Opinion Texas Christian University Journal of Online Behavior ( ) URL: Wolf, R (red) (1996) Vad kan inte ske på distans! 13 lärare redovisar erfarenheter av distansundervisning Rapport nr 5, 1996 Institutionen för kultur och humaiora, Härnösand Zingmark, C (2008) Så blir dina möten mer effektiva DIK forum 05/2008 [med webbtips: URL: ] Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 13 av 13

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

KI Digital Commons på Karolinska Institutet

KI Digital Commons på Karolinska Institutet KI Digital Commons på Karolinska Institutet En rapport från KIB till Styrelsen för Utbildning 5 februari 2010 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell- IngaBearbetningar

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

MOLNBASERADE AFFÄRSSYSTEM VAD BÖR LEVERANTÖREN BEAKTA?

MOLNBASERADE AFFÄRSSYSTEM VAD BÖR LEVERANTÖREN BEAKTA? MOLNBASERADE AFFÄRSSYSTEM VAD BÖR LEVERANTÖREN BEAKTA? Kandidatuppsats i Informatik Madeleine Oscarsson Fanny Blad Wallner 2011:KANI05 Svensk titel: Molnbaserade affärssystem Vad bör leverantören beakta?

Läs mer

Mia Lindberg Vägar till vägledning

Mia Lindberg Vägar till vägledning Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 08 2008 Mia Lindberg Vägar till vägledning En historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst Titel Vägar till vägledning

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning

Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning Higher Education Research Group I T University, Chalmers & GU Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning Ramon Garrote Jurado Tomas Pettersson Michael F Christie Pedagogical

Läs mer

Intize ipads. Projektrapport 2012-10-25

Intize ipads. Projektrapport 2012-10-25 Intize ipads Projektrapport 2012-10-25 Edvin Linge Sara Johansson Rikard Ljungstrand Chalmers Tekniska Högskola VFU Tummelplats Examinator: Tom Adawi Handledare: Jens Kabo Handledare: Åsa Ek Handledare:

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Nummer 1 Maj 2008 I detta nummer: Estlands tigersprång, nya lärkulturer, svenskarnas surfvanor, från SSV till Lomsjö, framtidens kunskapssamhälle, mobilt lärande på Gotland och mycket mycket mer! Ordföranden

Läs mer

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Vägen mot öppna standarder? Free- and open source software in municipalities The way towards open standards? Datum: 2009-12-10 Version: Slutversion

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson UMEÅ UNIVERISTET Institutionen för datavetenskap SE-901 87 UMEÅ SWEDEN

Läs mer

Professionell hantering av externa relationer

Professionell hantering av externa relationer Professionell hantering av externa relationer UniLink-rapport 2009:4 SAMMANFATTNING... 1 1 INLEDNING... 1 1.1 CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) VAD ÄR DET?... 2 2 SYFTE OCH MÅL... 3 3 ORGANISATION...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Hotell och Facebook En studie av marknadsföring

Hotell och Facebook En studie av marknadsföring Örebro Universitet Restaurang- och hotellhögskolan Hotell och Facebook En studie av marknadsföring Datum:2012-06-07 Kurs: Må 1607, Måltidkunskap och värdskap C, Examensarbete Författare: Anna Madsen Handledare:

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Resfria möten i myndigheter REMM Resfria möten mellan myndigheter och övriga samhället problembeskrivning och åtgärdsförslag

Resfria möten i myndigheter REMM Resfria möten mellan myndigheter och övriga samhället problembeskrivning och åtgärdsförslag Resfria möten i myndigheter REMM Resfria möten mellan myndigheter och övriga samhället problembeskrivning och åtgärdsförslag April 2013 Tekniknätverket inom REMM genom: Projektansvarig: Peter Arnfalk,

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning Sweida SouarIssa Paula Stenlund Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer