DELSTUDIE. E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELSTUDIE. E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA"

Transkript

1 DELSTUDIE E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA webbadress Projektnamn E-mötessystem test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Dokumentansvarig Mats Brenner Dokumentidentitet delstudie_e-meetingnshu_opera Version 3.0 Datum Status Final

2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING INLEDNING BAKGRUND OCH AVGRÄNSNING MÅLGRUPP FÖR DELSTUDIEN UTGÅNGSPUNKT SITUATION FÖRE FUNKTION ERFARENHETER KRING E-MÖTESVERKTYG EFFEKTIVA MÖTEN GENOMFÖRANDE MARKNADSÖVERSIKT OCH URVALSPROCESS TEST EMOT METODEN INNOTIIMI OPERA RESULTAT TESTRESULTAT OPERA-METODEN FÖRLAG TILL VIDARE TESTNING BILAGOR, MALLAR OCH REFERENSMATERIAL Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 2 av 13

3 1 Sammanfattning Delstudien redovisar en testning av fyra (4) e-mötessystem på olika funktionsområden. Projektet har involverat två lärosäten som testare. Projektet har tagit fram funktionsområden och 31 kriterier för ett testprotokoll. Testning genomfördes av I(K)T-pedagoger och lärare samt IT-tekniker, enskilt. Rapportens analys och sammanfattande resultat bygger på värdering av funktionalitet, på de totalt 31 frågorna uppdelade i 4 funktionsområden. Man bör därför uppmärksamma att resultatet är översiktligt och syftar endast till att vara vägledande. Delstudien framhäver inte något e-mötessystem som vinnare. Rapporten kan utgöra stöd i det framtida arbetet med kravspecifikation inför eventuell upphandling och för vidare testning av andra mötessystem på marknaden. Framtagna kriterier och testprotokoll kan nyttjas helt fritt för organisationer och företag när man upprättar en egen kravspecifikation. Delstudien och testprotokollet (mall), finns på följande hemsida: 2 Inledning 2.1 Bakgrund och avgränsning Denna delstudie är en del av projektarebetet som skett inom ramen för projektet Jämförande översikt e- mötessystem. I denna begränsade delstudie togs fram frågor/kriterier för är verksamhetskritiska för att mötesmetoden skall fungera bra. Funktionsområden och 31 kriterier samt testprotokoll har skapats. Fyra e- mötessystem har genomgått testning. Kostnadsaspekten tas inte upp i denna rapport. Flertalet lärosäten i Sverige har idag licens på systemet Marratech. Systemet har funnit i över 5 år och kan uppfattas som de facto standard för lärosäten. Google har år 2007 köpt upp rättigheten till systemet (ej företaget) och någon information om vidareutveckling har ej meddelats. NSHU (Myndigheten för Sveriges Nätuniverstiet) har bidragit med ett grundbelopp för projektadministration och projektledning. De olika mötesverktygen har testats i de, vid testtillfället, tillgängliga versionerna. Ingen hänsyn har tagits till funktioner i kommande versioner. Vi hoppas att rapporten kan utgöra ett underlag och översikt för vidare samverkan mellan operativa (t ex teknisk stödpersonal och lärare) och forskare inom detta verksamhetsfält samt företag och organisationer som eftersöker effektivare mötesmetoder och distansöverbryggande it-verktyg för detta. 2.2 Målgrupp för delstudien Målgrupp för delstudien är bl a svenska lärosäten, företag samt andra organisationer där (distans-) undervisning och e-möten förekommer. För de organisationer och företag som inriktar sig på s.k. resfria eller gröna möten, kan rapporten även vara ett underlag för vidare granskning och val av e-mötesverktyg. För de som arbetar med olika mötestekniker på distans kan rapporten även fungera som ett analysverktyg och en översikt av e-mötessystem. 3 Utgångspunkt situation före funktion 3.1 Erfarenheter kring e-mötesverktyg Det finns få svenska eller internationella forskningsstudier som beskriver hur lärare och studenter upplever undervisning eller grupparbete med e-mötessystem. De som använder, och utbildar kring, systemen bör även dra erfarenheter från studier gjorda från utbildnings- och mötesverksamhet med videokonferens Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 3 av 13

4 (telebild). Framförallt gäller detta planering, hur presentationsmaterialet delvis måste anpassas och hur man arbetar som moderator. I arbetet med analys och framtagning av kriterier och funktionsområden har vi tagit hjälp av jämförande och analyserade verktyg på Internet (se bilagor). Vid deltagande lärosäten i Sverige finns erfarenheter både från videokonferens- och e-mötessystem. Flera lärosäten har även speciell teknisk stödpersonal kring dessa distansöverbryggande kommunikationsverktyg. System med Open Source (öppen källkod) har både svagheter och styrkor. Styrkorna är att anpassningar till egen it-infrastruktur kan göras, men man måste även ha kompetens och kanske lägga mer engagemang kring utvecklings- och förbättringsarbete för att få systemet att förbättras i den riktning man själv önskar. Kostnadsaspekten måste beaktas. System med öppen källkod behöver analyseras med en total kostnad för att äga systemet (t ex TCO-kostnadsanalys). 3.2 Effektiva möten Organisationer och företag lägger mycket arbetstid på fysiska möten. Telefonkonferenser och videokonferenser har funnits länge som alternativa sätt att ordna möten. Personliga (oftast en till en) möten möjliggörs idag via persondatorbaserade verktyg som exempelvis Skype. I alla mötesformer är det viktigt att finna bra arbetsätt där man inte upplever distans eller att mötesdeltagarna blir för passiva eller anonyma. 4 Genomförande Arbetets genomfördes på följande sätt: 1. Marknadsöversikt 2. Urvalsprocess 1 (urval utifrån, integration, web 2.0 och open source) 3. Urvalsprocess 2 (webbenkät till alla testare, vilka system som de önskade testa) 4. Prioritering av e-mötessystem för testning 5. Databearbetning 6. Analys, resultatsammanställning och rapportskrivning Arbets-och testgrupp: Anna Serrander, Polishögskolan Anna Nerhammar, Videokonferenstekniker, Learning Center-Högskolan i Gävle Pierre Svedjerot, Videokonferenstekniker, Learning Center-Högskolan i Gävle Mats Brenner (test- och rapportansvarig), Learning Center-Högskolan i Gävle Jeanette Nilsson, INNOTIIMI AB Ingrid Lysell Smålänning, INNOTIIMI AB Deltagande lärosäten som testade: Högskolan i Gävle Polishögskolan Lärosäten och andra organisationer som delfinansierade: Chalmers Tekniska Högkola Södertörns Högskola Högskolan i Halmstad Sveriges Landsbruksuniversitet Folkuniversitetets Service AB Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 4 av 13

5 4.1 Marknadsöversikt och urvalsprocess Urvalet gjordes i flera steg med utgångspunkt från aktuella rapporter som CMP-media, Gartner Group och Brandon Hall Research. E-mötessystem Webbplats: CMP media Brandon Hall Research Elluminate Wimba Tegrity Flashmeeting Dimdim Vyew Webhuddle https://www.webhuddle.com/ Ineen Vmukti Yackpack Vsee Centra VRVS epresence Paltalk HearMe ClickToMeet Oovoo Marratech WebEX Adobe Connect (*Adobe Breeze 5) WizIQ Microsoft Live Meeting Professional WireRed e/pop Web & Video Conferencing InterCall Web Meeting Genesys Meeting Center 3D4M GoToMeeting Persony Web Conferencing 2.0 Tandberg Movi Tandberg Web Conferencing Polycom WebOffice - Polycom PVX Mebeam IBM Lotus Sametime Spreed Web 2.0 conferencing Dokeos Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 5 av 13

6 Utifrån denna lista valdes 10 e-mötessystem ut som bedömdes som intressanta (se tabell nedan, med förankring och motivation för avgränsa urvalet till bara 10 st e-mötessystem). Detta urval skedde i samråd med testare. Urvalsprocessen för val av vilka system som skulle testas emot OPERA-metoden skedde efter intresseanmälan ifrån intresserade lärosäten. Högskolan i Gävle och Polishögskolan önskade delta i denna begränsade delstudie och testning. Högskolan i Gävle och Polishögskolan valde själva vilka system man ansåg mest intressanta att testa emot OPERA-metoden, man valde testa e-mötessystemen Dimdim, Wirered e/pop, Epresence och Dokeos. E-mötessystem man önskade testa är markerade rosa i tabell nedan. Slutgiltigt urval: E-mötesverktyg: Förankring: Motivation och aspekter: Adobe Connect Flertal önskar test Ett system som är mycket kompetent och modernt, få lärosäten har provat detta system. Licens/avtal behövs för testing. Finns med i CMP 2006 och Brandon hall Elluminate Flera önskar test Ett system som är mycket kompetent och används av många lärosäten. Licens/avtal behövs för testing. Finns med i CMP 2006 och Brandon hall Microsoft Live Meeting Professional Flera önskar test Windows är en standard och flertalet lärosäten har s k akademiska licenser. Aspekt open document format viktig undersöka. Finns med i CMP 2006 och Brandon hall Dokeos Flera önskar testa Open Source, men har ej testats av OCOSS. Stort europeisk nätverk. Tydlig leveransmodell. Spreed Web 2.0 conferencing Flera önskar testa Web 2.0 Rich Internet Application (RIA) och klarar uttalat LINUX. Nytt system men med klar leveransmodell. Wimba Flera önskar testa Har många lärosäten som kunder och huvudsaklig inriktning är akademisk. Finns med I Brandon hall WireRed e/pop Web & Video Conferencing Epresence Flera önskar testa Ett system som har flera moduler bl a web conferencing. Ett system som funnit länge och utvecklats under senare år. Finns med i CMP Systemet är Open Source och har dessutom inte testats av OCOSS. Installation för testare upphandlas via Epresence (LTU har ej utrustn). Systemet kan integreras med webcasting och då hantera inspelning/arkiv. Dimdim Många önskar testa Har fått högt betyg av OCOSS men systemet har utvecklats. Open Source. Tekniskt/kostnadsmässigt inget problem.ett system finns öppet att testa på webben och HiG har även licens för testning. Marratech Flertalet lärosäten har eller har använt systemet. Tekniskt/kostnadsmässigt inget problem. System / rum skall kunna lånas ut gratis till dem som vill testa men som inte har licens. Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 6 av 13

7 4.2 Test emot metoden Innotiimi OPERA OPERA-metoden är framtagen och ägs av företaget Innotiimi. Fick 2007 Award vid CeBit-mässan som generisk mötesmetod. Vi har i samarbete med företagets representanter tagit fram det testprotokoll som kan användas för att testa e-mötesverktyg. Mestadels använder Innotiimi själva GoToMeeting (Citrix) tillsammans med Skype för att uppnå chat-, visnings- och ljudstöd (audio) med IP-telefoni. Endast två lärosäten, Högskolan i Gävle och Polishögskolan testade enligt OPERA-metoden. OPERA-metoden har flera steg i mötets upplägg enligt följande översiktliga bild: Bild 1: OPERA-metoden mötesprocessen Innotiimi Med frågorna och kriterierna i testprotokollet för OPERA-metoden, så kan man se om e-mötesverktyg stödjer OPERA-metoden rent funktionsmässigt. Frågan vi önskade få besvarad var om vissa e- mötesverktyg stödjer OPERA-metoden? Så facilitatorn kan genomföra e-mötet som det är tänkt i OPERAmetodens mötesprocess. Deltagarna som genomförde detta speciella test, fick utbildning av företaget Innotiimi i OPERA-metoden och dokumentation hur testet skulle genomföras. Totalt 31 frågor/kriterier togs fram under 4 olika funktionsområden. Fyra e-mötessystem - epresence, epop/wirered, Dokeos och Dimdim - testades emot OPERA-metodens funktionsområden, enligt följande: Screensharing och bildhantering E-post/Meddelanden asynkront under session Synkron kommunikation text (chat, eller annat) Synkron audio kommunikation Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 7 av 13

8 5 Resultat Rapport och mallarna för testprotokoll i pdf-format finns fritt tillgängliga på följande webbadress via Internet: Testprotokollet får användas fritt med uppgivande av källa enligt Creative Commons licens enligt dokumentet. 5.1 Testresultat OPERA-metoden De e-mötessystem som mest uppfyllde mötesprocessen Innotiimi OPERA var epop och Dimdim. E-mötes system Funktionsområden OPERA-metoden Dimdim epop eprecence Dokeos Screensharing och bildhantering (max 12p) E-post / Meddelanden asynkront under session (max 1p) Synkron kommunikation text (chat, eller annat) (max 7p) Synkron audio kommunikation (max 11p) Summa poäng (av möjliga) 24 (av 31) 21 (av 31) 11 (av 31) 8 (av 31) E-mötesverktyget skulle alltså stödja de steg i opera-mötet där man är facilitator på mötet och tar in individuella synpunkter, skapar parmöten, rangordnar synpunkter, exponerar och arrangerar samt summerar vad man kommit fram till på mötet. Vad som betonas är att man i projeket OCOSS planerar utvecklingsinsatser gällande Dimdim nu i version 4.0 med funktionalitet att ringa in/ut till e-mötet och att Dokeos kan vara helt integrerat med en LMS- Dokeos och där finns e-postfunktionalitet samt möjlighet lagra dokument samt använda suveyfunktionalitet. Dokeos kan därför testas integrerat med sin LMS och då få några poäng mer, men det återstår mycket för att även kombinera Dokeos med vanlig telefon/ip-telefoni. Dokeos saknar även viktiga funktionaliteten skärmdelning (screen sharing, share application). Att förändra och använda andra samverkans- och mötesformer än sammanträdesformen kan vara svårt, här kommer OPERA-metoden in som ett generisk möteskoncept som ger många fördelar inte minst inom Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 8 av 13

9 lärosäten. T ex projekt inom myndigheter och även lärosäten söker sig ofta till formen sammanträde även vid rent projektarbete i olika faser. Arbets- och mötesformer cenmenterar befintliga gärna beslutsformer, hiearkier och utrymme för kreativiet, därmed arbetsgruppens sätt att frigöra kunskap och erfarenheter (Isacsson & Möllerfors, 2001). Med hänsynstagande att arbetsmöten förutom att bevaka och utveckla projektet även skall locka fram kreativiteten för projektets nytta i det gemensamma arbetet så finns även andra ofta oprövade arbets- och mötesformer inom lärosäten som samverkar. Andra arbetsformer som är etablerade mötesmodeller är kortfattat följande: StorDialog Future Space Open Space Startdialog Work out Real Time Strategic Change Innotiimi OPERA (mötet även på distans). Innotiimi GruppExpo (mötet även på distans). Sammanfattande resultat: De e-mötessystem som uppfyllde kriteriet integrering med videokonferens och telefoni är få. Detta påverkar även möjligheterna att både ha med deltagare i video- och webbkonferensen samtidigt. Användarens upplevelse av installationen som plug and play är väsentligt och krångliga klientprogramvaror som måste installeras av användarna kan innebära dolda kostnader för användaren och organisationen. Flera system har antingen hög autenticeringsgrad (användaren behöver registrera sig för att få använda ett rum) eller så har man låg och en mer öppen och tillåtande arbetsmiljö för mer spontana e-möten. Möjlighet till mer spontana möten ökar då systemet även tillåter att man är med bara per vanlig- eller IPtelefoni. Man kan ofta gå runt problemet med autentisering genom att någon användare har högre behörighet/roll i e-mötessystemet och då lånar ut rum eller lämnar rum öppna med t ex testrum. För att systemen skall kunna nå upp till de krav som gällande tillgänglighet för funktionshindrade (år 2010 för Svenska myndigheter), så bör systemet kunna hantera olika symbolspråk och som ofta finns som komplement till texteditorer i LMS-systemen. De flesta system klarar inte detta. Ett bra och fullgott moderatorstöd har Dimdim. I den totala värderingen av ett e-mötessystem är om leverantören även kan erbjuda open source (möjlighet till att egenutveckla anpassad funktionalitet) samt, mot ersättning, en förinstallerad serverleverans (för enklare installationsförfarande). De som hade bäst uppfyllelsegrad och fick bästa totala värdering var Dokeos och Epresence. E-mötesverktyg: Open Source Förinstallerad server Dokeos JA JA WireRed e/pop Web & NEJ - Video Conferencing Epresence JA JA Dimdim JA NEJ Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 9 av 13

10 6 Förlag till vidare testning I kommande, liknande, kartläggningsprojekt bör överenskommelser hur mycket tid, hur många system och vad som faktisk måste testas tas fram och skriftligt avtalas mellan projektledning och testande organisation/lärosäte. Det faktum att flera typer av personalkategorier (lärare, it-tekniker) deltagit i testerna är naturligtvis utmärkt. Dock bör, i kommande kartläggningsarbeten, det säkerställas vilka personalkategorier som besvarat vilka frågor. Detta arbetssätt säkerställer en högre kvalitet i analysarbetet. Icke kompletta svar från medverkande organisationer/lärosäten resulterar i stor osäkerhet i analysarbetet och i sammanfattande resultat för vissa e-mötessystem. Att få personer har testat eller resonerat sig samman via ett samvägt insänt testprotokoll kan även det påverka resultatet. Att e-mötesverktyg har utvärderats av relativt få gör att säkerheten i rapportens material även begränsas. Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 10 av 13

11 7 Bilagor, mallar och referensmaterial Mallar och annan dokumentation: Mall/dokumentation: Testprotokoll, OPERA-metoden (4 sidor) Filnamn: Testprotokoll_OPERA_ pdf Analysverktyg och webbplatser för jämförelse av e-mötessystem: Adobe Connect som e-mötessystem, Lärstödsnytt URL: Elluminate User Advantages over Marratech and the educational Benefit, Brandon Hall (2008) [Licensbelagt analysverktyg] Invitation to tender The Open University (Sept, 2007) Tender reference: Real-time collaborative Enviroment/E-meeting/E-tutorial Tool/PUR/2007 [Kravspecifikation inför upphandling av e-mötessystem för OU] Live E-learning KnowledgeBase 2006: A Comparison of 20+ Virtual Classroom, Synchronous Training, and Web Conferencing Systems Brandon Hall URL: [Licensbelagt analysverktyg, se ovan jmf Elluminate och har profiler för jämförelse för 21 st e-mötesverktyg, ordlistor m m. Kolabora URL: OCOSS - Open Conference on Open Source Software- Evaluation resultats Video conference backbone systems URL: [Interreg-projekt Projektet ska utveckla ett öppet källkodsbaserat system för konferenser på webben, se även ] Real-Time Web Conferencing Vendors and Reviews & Articles URL: SEARCH3 - web conferencing evaluation (sökning ) URL: Test manament system URL: [how Test Teams work, framtida och alternatvia arbetsätt] Videoconferencing Insight Newsletter URL: Web conferencing Software Directory ( ) URL: Webconferencingschoices.com Web conferencing Vendors WCC Seclected Vendors. URL: Videoconferencing evaluation ( ) URL: Rapporter: Capterra (2008) The Software Buyer s Guide Including Capterra s Key To Purchasing The Right Software! Copyright 2006, Capterra, Inc URL: Cogburn, D & Hurup, D (2006) The world is our campus Synchronous collaboration software CMP Media LLC URL: Gartner (2007) Magic Quadrant for Web Conferencing 2007 [Ledande leverantörer inom området marknadsanalysmodell] Web tools for networking - A short guide to help you in your choice (2007) EMAN [EU Life Long Learning Programme] Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 11 av 13

12 Referenser: 144 Tips on Synchronous e-learningstrategy + Research (2008) URL: Bestämmelser för egendeklarationer av programprodukter - Allmänna principer och tillvägagångsätt ( ) URL: [spi2000 bestämmelser] Boehle, S (2007) WEB WAYS A look at Webcasting and Web conferencing services Artikel: Training, Sept 2007 URL: Clark, M & Heivert, J (2000) Lönsamma IT-investeringar med funktionsupphandlling Studentlitteratur [Har många bra checklistor för affärsprocessen] COOPER Initiativ URL: [ Webbkonf.verktyg i projekt ] EU-kommissionen förespråkar öppen källkod, Artikel: Kvalitetsmässan Kvalitet & Förnyelse 1-07 Gustavsson, G & Läärä, T (1996) Att planera och genomföra videokonferens, TL INFORMATION AB Helin, K & Gustavsson, T (2002) OPERA ett verktyg för effektiva arbetsmöten INNOTIIMI Isacsson & Möllerfors (2001) Det stora arbetsmötet Stordialog - inspiration och metoder ISBN: Förlag: Omnia Idé ISO-standarder standarder i användbarhet och användarorienterad design ( ) URL: Jobring, O (red) (2006) Att skapa lärgemenskaper och mötesplatser på nätet - Studentlitteratur Johnson, Y, Säg ifrån om mötet spårar ur Artikel: DN, söndag Levy, Y (2006) Assessing the vaule of e-learning systems - Idea Group Inc [Survey Instruments] Movin, S (red) (2007) IT07 I Sverige En bok om trender & utveckling inom IT i Sverige Exido och Dataföreningen Naeve, A m fl (2006) CoCoFlash: Conzilla, Confolio, and Flashmeeting Integration for Enhanched Professonal Learning Proceedings ICALT 06 IEEE OPERA-METODEN BASPROCESSEN (odaterad) [Råd till ledare av Opera-processer utbildningsmaterial] - Innotiimi Resfria möten, Vägverket URL: Pearson, J (2004) Inverstigating ICT using problem-based learning in face-to-face and online learning enviroments COMUTOR & EDUCATION 47 (2006) Elsevier. Roberts, Tim S. (2005) Computor-Supported Collaborative Learning in Higher Education Idea Group Siemens, G m fl (2008) Conference Connections: Rewiring the Circuits Artikel: EDUCAUSE URL: Sällström, A Best practise - nätbaserade möten, en förstudie Rapport 11, 2005 Nätuniversitetet URL: Söderström, J (2006) Jävla skitsystem! Varför datasystem stressar oss i jobbet Presentation World Usability Day, 14 November 2006 inuse AB Söderström, J (2007) Ta makten över tekniken Artikel: Dagens Teknik, Vecka 19 9 maj, 2007 The elearning Guild s Handbook on Synchronous e-learning (2008). URL: Valudes, A & Ahmed, S ( )) Merrit Group Webbartikel Yahoo Finance: The Open University Selects Elluminate Live!(R) for Online Synchronous Collaboration URL: [Integrering med Moodle open source LMS] Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 12 av 13

13 Witt, Paul L ( ) An Initial Examination of Observed Verbal Immediacy and Participant s Opinion Texas Christian University Journal of Online Behavior ( ) URL: Wolf, R (red) (1996) Vad kan inte ske på distans! 13 lärare redovisar erfarenheter av distansundervisning Rapport nr 5, 1996 Institutionen för kultur och humaiora, Härnösand Zingmark, C (2008) Så blir dina möten mer effektiva DIK forum 05/2008 [med webbtips: URL: ] Delstudie - E-mötessystem - test emot mötesmetoden Innotiimi OPERA Sidan 13 av 13

Request For Information, LearnConnection

Request For Information, LearnConnection Dokumentet är ställt till: Högskolan i Gävle Att: Mats Brenner Stockholm 23 September 2003 Request For Information, LearnConnection Open Training Sweden AB (OT) har nöjet att för Högskolan i Gävle (HiG)

Läs mer

Utvärderingsgruppens för den virtuella inlärningsmiljön vid Åbo Akademi rapport om och rekommendation för val av programvara för desktopvideokonferens

Utvärderingsgruppens för den virtuella inlärningsmiljön vid Åbo Akademi rapport om och rekommendation för val av programvara för desktopvideokonferens Utvärderingsgruppens för den virtuella inlärningsmiljön vid Åbo Akademi rapport om och rekommendation för val av programvara för desktopvideokonferens Utvärderingsgruppen för den virtuella inlärningsmiljön,

Läs mer

Adobe Connect Pro. Innehåll. Introduktion

Adobe Connect Pro. Innehåll. Introduktion Adobe Connect Pro Adobe Connect Pro (ACP) är en webbaserad lösning för resfria möten eller distansundervisning. Denna guide avser stödja dig i användning av ACP i IKT-studions lokaler. Innehåll Introduktion...

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

Positiva och negativa aspekter på konferenssystem med och utan videoapplikation

Positiva och negativa aspekter på konferenssystem med och utan videoapplikation Karl-Oskar Streith och Robert Andersson Distanspedagogik, Ht 02 Datapedagogiska programmet 2002-09-27 Positiva och negativa aspekter på konferenssystem med och utan videoapplikation Högskolan i Skövde

Läs mer

Digital tentamen SUNET Inkubator

Digital tentamen SUNET Inkubator Digital tentamen SUNET Inkubator Projektledn. Mats Brenner, Högskolan i Gävle Learning Center Kontaktadress: mats.brenner@hig.se Tfn: 026-64 82 18 Webbsida: hsps://portal.nordu.net/display/inkubator/digital+tentamen

Läs mer

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50%

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11485 Projektnamn: Digital examination Fastställt

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

AV Tools - Manual. AV Tools webbkonferens med Blackboard

AV Tools - Manual. AV Tools webbkonferens med Blackboard AV Tools webbkonferens med Blackboard AV Tools består av tre kommunikationsverktyg, som finns under knappen Communication i Blackboard (Bb). Med hjälp av de tre verktygen kan lärare och studenter kommunicera

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Digital Tentamen. Projektplan

Digital Tentamen. Projektplan Digital Tentamen Projektplan 1 Innehåll Innehållsförteckning Digital Tentamen Projektplan Innehåll Introduktion Avgränsningar Organisation Projektaktiviteter Tidsplan Kommunikation och information Budget

Läs mer

E- möten Snabbguide till Adobe Connect

E- möten Snabbguide till Adobe Connect E- möten Snabbguide till Adobe Connect Rekommenderade användningsområden: - E- möten - Handledning - Grupparbete - Seminarier Nätbaserad Utbildning 0500 44 81 30 helpdesk.distans@his.se Adobe Connect Högskolan

Läs mer

Användarguide för e-mötesverktyget Adobe Connect Pro

Användarguide för e-mötesverktyget Adobe Connect Pro Användarguide för e-mötesverktyget Adobe Connect Pro Eva Pärt Enander, Uppsala universitets Learning Lab Ver.1.5, 2009 09 28 Innehållsförteckning Användarguide för e-mötesverktyget Adobe Connect Pro...

Läs mer

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret 2017 2018 Innehållsförteckning Ny organisation...3 Kursutbud för lärare...3 Pedagogisk utveckling...5

Läs mer

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet.

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet. Projektarbeta med DOTPROJECT Projektplattformen Dotproject kan användas direkt via webben med en vanlig webbläsare. Systemet är framförallt lämpligt om du snabbt och enkelt vill dela all projektinformation,

Läs mer

Digital tentamen SUNET Inkubator

Digital tentamen SUNET Inkubator Digital tentamen SUNET Inkubator Projektledn: Mats Brenner, Högskolan i Gävle Learning Center Teknisk resurs: Helena Sandström, Umeå Universitet - ITS Kontaktadress: mats.brenner@hig.se Tfn: 026-64 82

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Glocal Classroom Workshop 2014 webbaserat lärande. Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev

Glocal Classroom Workshop 2014 webbaserat lärande. Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev Webbaserad undervisning Information och instruktion via LMS Asynkron kommunikation Kommunikation via diskussionsforum Synkron kommunikation via videokonferens

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

IBM Software Group. Sametime 7.5. Anders Kjellnér Senior IT-Specialist

IBM Software Group. Sametime 7.5. Anders Kjellnér Senior IT-Specialist IBM Software Group Sametime 7.5 Anders Kjellnér Senior IT-Specialist Agenda Hur ser marknaden på realtidskommunikation? Sametime 7.5 Nyheter Demo Sametime 7.5 Agenda Hur ser marknaden på realtidskommunikation?

Läs mer

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte

Så minskar du kommunikationsstressen. arbetsplatsen. Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Så minskar du kommunikationsstressen på arbetsplatsen Guide till smidigare och effektivare informationsutbyte Idag förväntas vi vara tillgängliga via e-post och telefon under större delen av dygnet. Dessutom

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

2-faktor autentisering

2-faktor autentisering 2-faktor autentisering Projektplan och teknik som vi har börjat tittat på Målet med projektet Genomför en kartläggning ang. vad som används rörande 2-faktor autentisering på svenska lärosäten. Gör en teknisk

Läs mer

Människa-Dator Interaktion

Människa-Dator Interaktion Människa-Dator Interaktion Uppgift 1, Datainsamling Utbildningsföretag vill ha programvara (Håkan Johansson) Produkter på marknaden: 3 st gratisprogram för elearning/webkonferans: Yugma Låter dig köra

Läs mer

SpråkSam - en nyckel till utveckling

SpråkSam - en nyckel till utveckling SpråkSam - en nyckel till utveckling Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg 22 mars 2011 Disposition 1. En kort inledning. 2. Viktiga delar i SpråkSam fakta och resultat. Utbildningen.

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera med ljud

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

360 i Sverige nuläge och framtid. Anders Palm Per Luks Software Innovation

360 i Sverige nuläge och framtid. Anders Palm Per Luks Software Innovation 360 i Sverige nuläge och framtid Anders Palm Per Luks Software Innovation 360 Erfarenheter 2009-2010 Agenda Summering 2009-2010 Proiriteringar 2010 Vår grundtanke/arbetssätt Vad är nästa steg efter första

Läs mer

Fortsättningskurs i Adobe Connect

Fortsättningskurs i Adobe Connect 1 Fortsättningskurs i Adobe Connect 30.1.2015 Back- End... 2 Två olika vyer över mötesrum... 2 Skapa nytt mötesrum... 3 Ändra rummets inställningar... 4 Uppladdat material... 4 Inspelningar... 5 Redigera

Läs mer

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017 forskning Projektplan för 2017 1 Innehåll Innehållsförteckning forskning 1 Projektplan för 2017 1 Innehåll 2 Introduktion 2 Projektdirektiv: forskning 2 Mål 3 Förväntat resultat: 3 Avgränsningar 4 Projektaktiviteter

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven?

men borde vi inte också testa kraven? men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST, 24 februari 2011 SQS Software Quality Systems Sweden AB Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning av

Läs mer

Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner

Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner 1 Back- End... 2 Två olika vyer över mötesrum... 2 Skapa nytt mötesrum... 3 Ändra rummets inställningar... 4 Uppladdat material... 4 Inspelningar...

Läs mer

Lotus mobila lösningar

Lotus mobila lösningar Lotus mobila lösningar Säker uppkoppling till jobbet från din mobil Se vilka kollegor som finns tillgängliga för kommunikation Läs/skriv Mail, acceptera mötes inbjudningar mm.mm från mobilen Och sen då?

Läs mer

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart

GIT L0012B. Implementation av geografiska informationssystem. Information inför kursstart GIT L0012B Implementation av geografiska informationssystem Information inför kursstart K U R S I N F O R M A T I O N Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Föreläsningar 2 Laborationer 2 Examination

Läs mer

Alterna(va examina(onsformer och digital tentamen

Alterna(va examina(onsformer och digital tentamen Interna5v mindmap En Infact med Examina5onsformer h#p://korturl.com/examina5on och hig.se > biblioteket > Distansstudier/Flexibelt lärande > Pedagogiskt stöd Alterna(va examina(onsformer och digital tentamen

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08

Platina och kvalité. Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 Formpipe Platina och kvalité Rasmus Staberg, Teknisk direktör, 2014-04-08 04 08 1 Formpipe Presentation Bakgrund Platina släpptes som första release år 2000. Fick pris för Best in show från Bill Gates

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN Lars Uhlin och Maria Kvarnström Enheten för medicinsk pedagogik (UME), Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER

E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER E-MÖTESVERKTYG ANVÄNDARGUIDE TILL ADOBE CONNECT FÖR STUDENTER Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera

Läs mer

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning Pedagogiska krav och supportorganisation Oktober 2004 Bakgrund... 2 Nätbaserad utbildning... 2 Sammanställning av pedagogiska krav på LMS för Malmö högskola

Läs mer

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 1 (6) Projektplan Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM

BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM NORDSCRUM BESKRIVNING AV PROCESSMETODEN SCRUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning... 3 SCRUM... 3 Bakgrund... 3 Faser... 3 Ramverket... 3 Nordscrum... 4 StudentProjekt...

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Om öppenhet - format, standard och program. Mats Östling IT-strateg Sveriges Kommuner och Landsting Kommits

Om öppenhet - format, standard och program. Mats Östling IT-strateg Sveriges Kommuner och Landsting Kommits Om öppenhet - format, standard och program Mats Östling IT-strateg Sveriges Kommuner och Landsting Kommits 20061122 Mats Östling IT-strateg Avdelningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad 1 Öppna. format,

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 1(6) Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 Innehåll Bilaga 1. Kravspecifikation... 2 Bilaga 2: Checklista för årsmötesprocessen... 3 Bilaga 3: Om typen av möten som ska stödjas... 5 Bilaga 4. Kvalitetsplan...

Läs mer

Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV 2015 Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Innehåll 3 Dynamics NAV 2015 för tablets 4 Förbättrad användarupplevelse

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek

Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Synliggör din forskning! Luleå universitetsbibliotek Varför denna guide? Att maximera forskningens synlighet och genomslag blir allt viktigare inom akademin där allt tuffare konkurrens råder och där forskare

Läs mer

SUNET Nätbaserade möten

SUNET Nätbaserade möten TREFpunkt 2003 SUNET Nätbaserade möten Johnny Widén Medieteknik & CDT Luleå tekniska universitet 1 2003-12-01 johnny.widen@cdt.luth.se Så skrev man då The telephone has too many disadvantages to be taken

Läs mer

https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11781 Projektnamn: Digital examination Safe Exam Browser

https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11781 Projektnamn: Digital examination Safe Exam Browser Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Skogsnäringens marknader, 2TS033, VT15 som ingår i programkurs i Skogsoch träprogrammet samt Ingenjörsprogrammet i Skog och träteknik webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11781

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

UPPHANDLING LÄRANDEPLATTFORM

UPPHANDLING LÄRANDEPLATTFORM UPPHANDLING LÄRANDEPLATTFORM SLUSS Konstituerande möte 27 oktober Intresseanmälan Beslutsmöte 27 december, vilka intressenter vidare Förfrågningsunderlag Utvärdering Beslutsmöte 27 april, anbudsgivare

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Informationssökning inför uppsatsen

Informationssökning inför uppsatsen Informationssökning inför uppsatsen Vetenskapliga förhållningssätt, 2010-05-19 Anna Prymka, Högskolebiblioteket 1 Vi har två timmar för: Informationskompetens ett komplext begrepp Vetenskaplig information

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Daniel Axehill Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål. Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen. Olika former

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Visio och SharePoint 2010 Better together. Staffan Söderholm Specialist MS Visio Train IT Stockholm AB

Visio och SharePoint 2010 Better together. Staffan Söderholm Specialist MS Visio Train IT Stockholm AB Visio och SharePoint 2010 Better together Staffan Söderholm Specialist MS Visio Train IT Stockholm AB Introduktion Staffan Söderholm Specialist MS Visio (sedan 1998) och AutoCAD (sedan 1991) Skriver utbildningsmaterial

Läs mer

Kursplan. IK1024 Kommunikation, gruppdynamik och etjänster. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Communication, Group Dynamics and eservices

Kursplan. IK1024 Kommunikation, gruppdynamik och etjänster. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Communication, Group Dynamics and eservices Kursplan IK1024 Kommunikation, gruppdynamik och etjänster 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Communication, Group Dynamics and eservices 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål De övergripande

Läs mer

Projektbeskrivning OpenDataUmea

Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektets syfte Projekt OpenDataUmea kommer att realisera PSI-direktivet lokalt i Umeå kommun. Projektet kommer att publicera minst 10 dataset men kommer också att ta fram

Läs mer

VIRTUELLA MÖTEN. tomas@falkman.org lena.lid.falkman@hhs.se. @lenalidfalkman 070 668 31 61. http://lenalidfalkman.se www.möten.info

VIRTUELLA MÖTEN. tomas@falkman.org lena.lid.falkman@hhs.se. @lenalidfalkman 070 668 31 61. http://lenalidfalkman.se www.möten.info VIRTUELLA MÖTEN Ekon Dr Lena Lid Falkman (Andersson) IT-säkerhetsexpert/projektledare Tomas Falkman tomas@falkman.org lena.lid.falkman@hhs.se @lenalidfalkman 070 668 31 61 http://lenalidfalkman.se www.möten.info

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Max Walter SKYPE FÖR MAC OS X

Max Walter SKYPE FÖR MAC OS X Max Walter SKYPE FÖR MAC OS X Del KOM IGÅNG MED SKYPE 6. Ring till andra på Internet... 6 7. Telefonkonferenser... 8. Chatta... 9. Filer... 9 0. Videosamtal.... Personifiera Skype... 6. Ändra användarstatus...

Läs mer

Upphovsrätt i Blackboard och videokonferens

Upphovsrätt i Blackboard och videokonferens Innehållsförteckning Upphovsrätt i Blackboard och videokonferens...1 Ägande och användningsvillkor i Blackboard...2 Vem äger kursmaterialet?...2 Konfidentiellt material och Blackboards gästfunktion...2

Läs mer

Projektmaterial. Sigtuna folkhögskola

Projektmaterial. Sigtuna folkhögskola Projektmaterial IT I FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN Sigtuna folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Användarorientering Connected communities Interaktionsformer Interaktiva lärmiljöer Seminar/workshop/kurs

Användarorientering Connected communities Interaktionsformer Interaktiva lärmiljöer Seminar/workshop/kurs Användarorientering Connected communities Interaktionsformer Interaktiva lärmiljöer Seminar/workshop/kurs Users Award LO, TCO, Vattenfall, Statskontoret Användbara miljöverktyg TCO, flera? Formella möten

Läs mer

Vid frågor kontakta oss på support@du.se eller ring oss på 023 77 87 87.

Vid frågor kontakta oss på support@du.se eller ring oss på 023 77 87 87. Hej! I denna guide kan du hitta de flesta förändringar som finns i den nya versionen (version 8) av Adobe Connect (hädanefter kallad Connect). Den är främst riktad till er som jobbat med Connect i den

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Nätbaserad bedömning Nätbaserad bedömning Utgåva 1.0 Charlotte Lindgren Sida: 1 (5) Projektplan mini. Nätbaserad bedömning

Nätbaserad bedömning Nätbaserad bedömning Utgåva 1.0 Charlotte Lindgren Sida: 1 (5) Projektplan mini. Nätbaserad bedömning Utgåva 1.0 Charlotte Lindgren Sida: 1 (5) Projektplan mini Filnamn 1.0 Projektplan Utgåva 1.0 Charlotte Lindgren Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 2 Plan...

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 14 februari 2014 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Elin Uppström Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande: Inga

Läs mer

Välkommen till Eskil"una

Välkommen till Eskiluna Välkommen till Eskil"una Elektroniskt bevarande etapp 2 Det handlar om a. säkerställa en långsik5g informa5onsförsörjning! Slutrapporten etapp 2 Sambruk 2011. Dokumentet får dock spridas enligt Creative

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Bonnier Conference Center 14 november

Bonnier Conference Center 14 november Bonnier Conference Center 14 november Rundabordssamtal Välj bland nio ämnen! Utvärderingen efter vårens Nolldistans gav ett hundraprocentigt stöd för återkommande rundabordssamtal. Succén är nu tillbaka!

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

UTMANINGSBASERAT LÄRANDE I FÖRSTA PROGRAMMERINGSKURSEN

UTMANINGSBASERAT LÄRANDE I FÖRSTA PROGRAMMERINGSKURSEN Fokus: Studenters lärande 2015, 26-27 nov, Malmö UTMANINGSBASERAT LÄRANDE I FÖRSTA PROGRAMMERINGSKURSEN Jeanette Eriksson, Olle Lindeberg BAKGRUND Programmering är en nyckelkompetens inom datavetenskap.

Läs mer

Pareto Trader Android

Pareto Trader Android Pareto Trader Android Securities INFORMATIONSSYSTEM Pareto Trader för Android är ett informationssystem i realtid. Du får tillgång till: Realtidsinformation från Nasdaq OMX Nyheter från Nasdaq OMX, Oslo

Läs mer

Fördjupning: En fallstudie av direkt kommunikation

Fördjupning: En fallstudie av direkt kommunikation Fördjupning: En fallstudie av direkt kommunikation Många lärare är vana att använda e-post i sin undervisning. Övergången till diskussionsforum är inte heller alltför problematisk eftersom principen är

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Vårt erbjudande. Arbetsmöten

Vårt erbjudande. Arbetsmöten Vårt erbjudande Arbetsmöten Framtiden är sig inte riktigt lik. Många unga medarbetare arbetar lika gärna hemma eller på ett café som på jobbet. Och åtta till fem är inte arbetstid, utan en del av dygnet.

Läs mer

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion Webbteknik En kort introduktion Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender 1 Historisk återblick 89 CERN Tim Berners Lee Ett plattformsoberoende sätt att sprida

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation

Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Dag König Developer Tools Specialist Microsoft Corporation Magnus Timner Transcendent Group Olov Mattsson Know IT Krav Testning Microsoft Team System Arkitektur Bygga Kodning Vinn en XBOX 360 Elite Alla

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB

Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB Verksamhetsplan för Stockholmskretsen samt verksamhet inom RO Stockholm inom DF Service AB 2013 Inledning I mer än 60 år har Dataföreningen (DF) skapat kontaktytor mellan människor i it-sektorn och gränssnittet

Läs mer

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-02-02 Projektplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 1 PROJEKTIDENTITET MCIV 2006 VT Linköpings Tekniska Högskola,

Läs mer