Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle"

Transkript

1 Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet, den verklighet som våra beslut påverkar. Vi har ett stort ansvar och vi lovar att göra vår del, men vi behöver också din hjälp för att politiken ska hamna rätt. Det du kan, vet och känner, det du gör för Gävle, det vill vi ta vara på. Vi vill hela tiden hitta nya sätt att föra dialog och diskussion med dig. Från styrelserummens expansionsplaner till ungdomsgårdens kreativitet där du är finns svaren. Du är Gävle. Vi menar allvar. Och vi vill framåt. Vi vill ha ditt förtroende att få kämpa för jobben, rättvisan och en ljusare framtid för oss alla. Socialdemokraterna i Gävle har satt ihop konkreta och noga utvalda åtgärder som ska ta oss framåt. Har vi alla svar? Såklart inte, och verkligheten förändras hela tiden. Kan vi ensamma styra utvecklingen? Nej, men genom att ständigt analysera omvärlden håller vi oss på tårna. Vi flyttar fötterna snabbt när så behövs, men står obevekligt fast i våra socialdemokratiska värderingar. Värderingar som handlar om att sträva efter det som är bra för alla människor och vår framtid. Så bygger vi Gävle. Det är vi stolta över. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

2 En trygg barndom, en skola i världsklass och en bra fritid Vi socialdemokrater ser utbildning som en grundbult för ett välfungerande samhälle. Oavsett var du är i livet ska du ha möjlighet att lära dig mer för att rusta dig inför nya utmaningar eller stärka dig i det yrke du har idag. Vi behöver jobba för att höja skolresultaten i Gävles skolor. Alla elever ska utmanas och alla ska få hjälp att klara sin utbildning. Det ska inte spela någon roll vem du är, var du växt upp eller vilka dina föräldrar är. Skolan tål inte fler skattesänkningar. Skolresultaten i Sverige faller samtidigt som klyftorna i skolan växer. En socialdemokratisk regering innebär rejäla investeringar i förskola och skola. Det gör skillnad. Samtidigt är det viktigt att resurserna används effektivt, och det ska vi socialdemokrater i Gävle ta ansvar för. Vi vill därför skärpa skolans uppföljning av elevernas kunskaper. Vi säger även nej till nya fristående skolor om de innebär risk för överetablering och att de resurser som satsas på skolan används till vinstutdelning i stället för till eleverna. Personalen är den viktigaste resursen för eleverna. Vi vill ge välfärdens proffs de förutsättningar de behöver för att lyckas med sitt kunskapsuppdrag. Lärarna i Gävle ska därför ha konkurrenskraftiga löner och möjlighet till kompetensutveckling och karriär. Vi vill anställa fler specialpedagoger, stärka insatserna för barn och ungdomar som har det tufft och satsa på skolledarnas kompetens och pedagogiska ledarskap. Våra prioriteringar för skolan Kunskapsresultaten i Gävles skolor ska höjas. Skolan ska vara bra för alla elever, oavsett var de bor och vilken bakgrund de har. Vi säger nej till fler friskolor i Gävle. Vi investerar i förskolor med hög kvalitet Förskolan ska erbjuda en trygg, kreativ och pedagogisk verksamhet. Grupperna, pedagogiken och lokalerna behöver vara anpassade efter barnens behov och läroplanens mål. Vi vill därför fortsätta bygga ut och investera i förskolan. Vi vill också att förskolan ska vara tillgänglig för alla barn. Inget barn ska lämnas utanför på grund av föräldrarnas situation. Samtidigt ska vi ha en god personaltäthet och en hög utbildningsnivå hos vår personal. Vi ska styra pengarna så att alla barn får en bra förskoletid. Nattis ska erbjudas i den utsträckning föräldrars arbete kräver det. Vi kan 2

3 också öka likvärdigheten och vidga barnens värld genom fler kulturella inslag, utflykter och spännande gäster. Vi tror starkt på att barn behöver vara utomhus i en miljö som möjliggör lek, bus och rörelse. Därför vill vi satsa på förskolornas utemiljöer och i större utsträckning se till att barnen får leka och lära ute och upptäcka olika delar av Gävles natur. Måltiden ska vara en positiv upplevelse för barnen och en del av lärandet. Maten ska mestadels vara lagad från grunden och andelen ekologisk mat ska öka. Vår skola höjer alla elever Skolresultaten i Gävle kan bli bättre, särskilt i grundskolans senare årskurser. Dessutom är resultatskillnaderna mellan olika skolor för stora. Det innebär att vi behöver rikta mer resurser till vissa elever och vissa skolor. Så måste det vara, för vi menar allvar med att alla ska få rättvisa förutsättningar att klara sin utbildning. Skolan ska både stimulera elever som ligger långt fram och ge mer stöd till dem som har svårt att klara sin utbildning. Därför vill vi socialdemokrater i Gävle se till att skolorna ännu bättre håller koll på varje elevs kunskaper. Vi vill dessutom skärpa kommunens uppföljning och tillsyn av skolorna så att de pengar vi satsar på skolan verkligen höjer elevernas resultat och gör skolorna mer likvärdiga. Det är avgörande för eleverna att betyg sätts på ett likvärdigt och rättvist sätt. Vi vill därför att de nationella proven ska rättas av en person utan koppling till den skola vars prov rättas. Detta bör gälla både de kommunala och fristående skolorna. Vi vill ha ordning och reda i friskolesystemet Fristående skolor har en given plats men de gemensamma resurser som satsas på skolan måste gå till det som är tänkt: att utbilda våra barn. Vi vill därför sätta stopp för överetableringar, konkurser och vinstjakt i skolan. Det måste vara ordning och reda i friskolesystemet. Socialdemokraterna i Gävle säger därför nej till nya fristående skolor om de innebär risk för överetablering och att resurser går till vinstutdelning i stället för till eleverna. Vi stärker lärarens möjlighet att fokusera på undervisning Kvaliteten i undervisningen är helt avgörande för elevernas kunskaper. Vi vill att lärarna ska få fokusera mer på sin undervisning och på att utveckla den. För att avlasta lärarna ska skolorna kunna ha särskilda resurspersoner som ger ett socialt stöd åt eleverna. 3

4 Lärarna i Gävle ska ha konkurrenskraftiga löner och möjlighet till kompetensutveckling och karriär. Vi vill satsa på förstelärare och lektorer och använda dessa i de skolor som har störst utvecklingsbehov. Vi vill stärka kopplingen till högskolan så att lärare i större utsträckning får kompetensutveckling baserad på den senaste pedagogiska forskningen. Vi vill att alla våra skolledare har en akademisk grundexamen och att de har gått den statliga rektorsutbildningen. Rektorernas viktigaste uppgift är att leda det pedagogiska arbetet. Därför vill vi att skolorna ska kunna anställa intendenter som kan ta över en del av rektorernas administrativa uppgifter. Eleverna behöver mer stöd och en bra skolmiljö Som vi har nämnt ovan vill vi öka det sociala stödet i skolorna. Det ger alla elever en bättre studiemiljö. Vi vill även satsa på fler specialpedagoger och stärka elevhälsan. Skolan behöver även förbättra samarbetet med andra, exempelvis vården och socialtjänsten, för att möta elever som behöver särskilda stödinsatser. Ingen elev ska falla mellan stolarna. Eleverna behöver en trygg arbetsmiljö för att må bra och nå så goda resultat som möjligt. Vårt nya högstadium Vallbacksskolan ska erbjuda en trygg, modern och stimulerande lärmiljö. Vi ska steg för steg fortsätta förbättra våra övriga skollokaler. Vi har utbildat samtliga kommunens lärare i IT- kompetens. Nu vill vi gå vidare och öka elevernas digitala kompetens att söka, skapa och sprida kunskap via IT. Det är en framtidsfråga. Vi vill därför öka tillgängligheten till datorer och/eller läsplattor i Gävles förskolor och skolor. Skolmaten är viktig för att ge den energi som krävs för att orka med skoldagen. Vi vill att maten i större utsträckning ska vara ekologisk och lagas från grunden på skolorna. Vi vill nogsamt följa upp att den mat som serveras till våra barn håller bra kvalitet och uppskattas av eleverna. Vi fortsätter förbättra fritidshemmen Många barn stannar i fritidshem eller fritidsklubbar efter skoldagens slut. Vi vill fortsätta utveckla fritidshemmen och fritidsklubbarna så att de ännu bättre kompletterar skolan och bidrar till mer motiverade elever. Till exempel vill vi att barnen där ska kunna få hjälp med sina studier och läxor givetvis kostnadsfritt! Vi har satsat på att höja personaltätheten i Gävles fritidshem. Vi vill nu fortsätta satsningen på att fritidshem och fritidsklubbar tillsammans med 4

5 föreningslivet ska kunna erbjuda spännande aktiviteter som utmanar barnen och får dem att prova något nytt. Gymnasiet ska vara en brygga till framtiden Vi socialdemokrater tycker att gymnasieskolan ska vara obligatorisk och tillgänglig för alla. Idag krävs gymnasieutbildning för att få jobb. De som behöver extra stöd för att klara sin gymnasieexamen måste få det. Vi vill minska avhoppen från gymnasiet och kommer därför att ge skolorna i uppdrag att ha en tydlig strategi för att minska dessa avhopp. När eleverna väljer gymnasieprogram behöver de vara välinformerade om framtida jobb- och utbildningsmöjligheter. Därför vill vi stärka studie- och yrkesvägledningen. Vi vill undersöka möjligheten att tillsammans med näringslivet och branscherna i Gävle utveckla yrkesprogrammen till yrkescollege och anpassa antalet utbildningsplatser där efter det lokala näringslivets behov. Vi vill även stimulera eleverna på yrkesprogrammen att läsa in högskolebehörighet. Vi vill medverka till att gymnasieskolan, Högskolan i Gävle samt det lokala och regionala näringslivet har ett strukturerat, strategiskt och långsiktigt samarbete. Samarbetet är viktigt bland annat för att fler gymnasieelever ska gå vidare till högskolestudier och bli bättre förberedda för dessa. Vi ska också ha tillgång till en riktigt bra yrkeshögskola, och lyfta fram folkhögskolorna som ett alternativt sätt att få gymnasiekompetens. Gymnasiet kan föda entreprenörer Vi vill se till att ännu fler elever, på ännu fler gymnasieprogram, får chansen att starta ett UF- företag. UF Ung företagsamhet är ett koncept som går ut på att elever i årskurs två på gymnasiet startar och driver ett företag inom ramen för utbildningen. Det har visat sig att 70 procent av de som har haft ett UF- företag har startat ett riktigt företag eller fortsatt till vidare studier efter gymnasiet. Detta är alltså ett lyckat koncept som vi vill bygga vidare på. 5

6 Få ett jobb, behålla det och förverkliga sina idéer Gävles arbetsmarknad har genomgått dramatiska förändringar med nedläggningar och varsel. Vår region är särskilt utsatt för den enorma förändring som pågår, där Sverige har fått en ny roll i den globala ekonomin. Företag flyttar utomlands och vår arbetsmarknad får konkurrens från länder där lönerna är lägre och produktiviteten högre. I det globala spelet om jobben är det lätt att känna sig maktlös och tänka det kan väl sossarna i Gävle knappast göra något åt. Men vi vägrar tänka så. Vi har låtit bilda en ny politisk nämnd i Gävle med fokus på ortens företag och vägen till arbete. I näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden tänker vi ägna all tid och nämndens budget åt att hjälpa företag att utvecklas och anställa fler, hjälpa människor som blivit av med jobbet, och stötta dem som är längst ifrån arbetsmarknaden. Nya jobb, omställning för den som blivit av med jobbet, och krafttag mot långtidsarbetslösheten är de tre grundpelarna i den socialdemokratiska jobbpolitiken i Gävle. Våra prioriteringar för jobben Underlätta för Gävles företag att skapa fler jobb Hjälpa människor att oavsett var de är i livet få den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar Ge arbetslösa en meningsfull sysselsättning och vägar tillbaka till arbetsmarknaden Näringslivet är avgörande för framtidens jobb Entreprenörer och företagare vill oavsett vilket parti de röstar på egentligen samma sak. De vill ha rätt förutsättningar för att utveckla och leva på sin idé. Några av förutsättningarna kan det kommunala hjälpa till med, och det arbetet ska vi socialdemokrater prioritera. Tjänstemän och politiker ska så långt det går vara möjliggörare. Vi politiker och kommunens näringslivsenhet genomför redan uppskattade stora som små möten med företagare för att förstå deras olika behov och ta 6

7 med oss det i vårt arbete. Vi är dessutom ofta ute hos företagen för att direkt på plats förstå behoven och på plats kunna diskutera lösningar. Oavsett om vi har kontakt med ortens större pappersbruk eller en klädbutik så är syftet detsamma: Vad kan vi göra tillsammans för att du och ditt företag ska kunna verka här, växa här och för att jobben ska bli fler? För att underlätta för företagen måste kontakten med kommunens olika delar fungera smidigt. Företagen ska ha en dörr in i kommunen, någon som kan samordna och lotsa företagaren rätt oavsett vad det gäller. Det är särskilt viktigt att hjälpa nystartade företag som ofta saknar erfarenhet och upparbetade kontakter i kommunen. Om företagen så snabbt och enkelt som möjligt kan ägna sig åt sin verksamhet, desto större chans är det att nya jobb skapas. Innovationsråd ska stärka arbetsmarknaden Vi planerar att inrätta ett lokalt innovationsråd i Gävle. I det tänker vi oss att kommunen, näringslivet, forskare, arbetsgivarorganisationer och fackförbund ska samverka för att lyfta arbetsmarknaden i Gävle. Vi vill dessutom fortsätta satsa på så kallade företagsinkubatorer som hjälper enskilda företag att hitta finansiering, växa och slå igenom internationellt. Vi ser även fram emot att förverkliga socialdemokraternas löfte på riksplanet att skapa bättre möjligheter till finansiering för nya företag med smarta affärsidéer. Upphandlingar kan gynna lokala företag och ge bra sociala villkor Gävle kommun gör årligen upphandlingar för xx kronor. Vi kan bli ännu bättre på att nyttja möjligheterna i lagen om offentlig upphandling för att främja det lokala näringslivet. Det kan vi göra bland annat genom att ställa miljökrav såsom minsta möjliga transport och minsta möjliga utsläpp. Vi ska också underlätta för mindre företag att delta i kommunens upphandlingar. Det kan vi göra genom att utbilda Gävles småföretagare mer på detta område, och se till att upphandlingarna är begripliga och hanterbara. Vi vill vidare att kommunen arbetar med leverantörer som ställer upp på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som innehåller förhållningsregler avseende bland annat miljö, arbetsvillkor och korruption. Vi vill också att upphandlingsmodellen Vita jobb ska användas i våra kommunala upphandlingar. Den förbjuder svartjobb och innebär att entreprenören ser till att även underleverantörer erbjuder vissa sociala villkor för arbetskraften. Vi vill även prova en annan sorts sociala krav i kommunala upphandlingar, nämligen att en leverantör förbinder sig att 7

8 erbjuda jobb eller traineeplatser till personer som står långt från arbetsmarknaden. Småorternas företag och innovativa entreprenörer är viktiga En annan viktig fråga för oss är de lokala initiativen. Vi vill ytterligare stödja mindre näringsverksamhet utanför Gävles stadskärna. Idéer och initiativ i till exempel Hedesunda och Hamrångebygden är viktiga för att hela Gävle ska utvecklas och leva. De kan också skapa lokal sysselsättning och tillväxt som inte nödvändigtvis innebär behov av transporter som påverkar miljön. Småföretagen i vår region sysselsätter betydligt fler än de stora företagen. Nya arbetstillfällen kommer i allt större utsträckning från mindre företag. Socialdemokraterna i Gävle vill därför särskilt lyfta entreprenörer och innovatörer som med sina små och medelstora företag utgör framtidens arbetsplatser. När ett företag i Gävle börjar växa och sprida sina produkter eller tjänster inom och utanför landets gränser, så kan det dra med sig fler företag i samma bransch. Det kallas för att ett kluster bildas, något som kan lägga grunden för tusentals nya jobb. Vi ska vara med och undanröja hinder för sådan klusterbildning. Vi underlättar också genom att se till att Gävle är en bra plats att bo på, för det är trots allt människor som skall driva företagen. Kan barnen gå i bra skolor, kan man göra kul saker på helgerna och är man stolt när man får besök? Även sådant kan bidra till ett blomstrande näringsliv och fler jobb i Gävle. Utbildning behövs genom hela livet När arbetsmarknaden förändras, och exempelvis industrijobben blir färre, förändras också kraven på dem som ska ta jobben. Många behöver skola om sig, och då är det viktigt att vi har en bra vuxenutbildning. Den moderatledda regeringen avslutar nu satsningen på yrkesinriktad vuxenutbildning. Socialdemokraterna tycker att det är en urusel idé. Vi vill istället göra Yrkesvux permanent. Den kommunala vuxenutbildningen kan ge grundläggande och gymnasial kompetens, göra det möjligt att söka till högskolan eller hjälpa människor att byta yrke. Den fyller också en stor funktion för våra nya svenskar som behöver påbörja eller komplettera sin utbildning. Det finns ett glapp mellan vad företag efterfrågar och vad människor är utbildade till. Forskning visar att man kan förbättra den matchningen genom yrkesinriktad utbildning och täta kontakter med arbetsgivare. Därför måste vi lägga särskild vikt på att kombinera utbildning, praktik och 8

9 andra insatser. En riktigt stark yrkeshögskola och även folkhögskolorna är viktiga för att kunna hjälpa människor att få dokumenterade kunskaper som rimmar med vad som krävs på arbetsmarknaden. Vi vill även dra igång något vi kallar Sommarlovsentreprenörer. Det innebär att gymnasieelever ska få pröva sin idé och sin entreprenörsanda under tre sommarveckor med handledning och ett visst startkapital. Vi har sedan tidigare erbjudit några veckors sommarjobb vi kallar det feriearbete till alla elever som gått ut årskurs två på gymnasiet. Vi vill nu utöka detta till att gälla även elever i årskurs ett. Ett sådant sommarjobb kan ge ungdomar viktig arbetslivserfarenhet, kontakter i arbetslivet och en inblick i olika yrken inför sina egna yrkesval. Vi tycker givetvis att det är viktigt med utbildning även på högre nivå. Vi vill uppmuntra fler att utbilda sig vidare, och vill därför att Högskolan i Gävle ges ytterligare utbildningsplatser. Dessutom vill vi att det lokala näringslivet kopplas tätare samman med högskolan och andra utbildningsanordnare för att se till att utbildningarna bättre svarar mot företagens behov av kunskaper. Långtidsarbetslösa ska få riktiga jobb det finns bättre sätt än fas 3 Få saker i samhället skapar så mycket problem som långtidsarbetslöshet. Alla som varit arbetslösa en längre tid vet vad det kan göra med självkänslan och synen på livet. Det påverkar anhöriga, det påverkar hälsan och det påverkar också samhällsekonomin. Vi måste till varje pris bromsa ökningen av långtidsarbetslösa. Åtta års misslyckad arbetsmarknadspolitik måste stoppas nu. Mycket av reformerna ligger på riksplanet, men kommunerna måste också bidra för att människor ska klara en egen försörjning och kan gå från passivitet till aktivitet. Socialdemokraterna i Gävle vill skapa fler möjligheter för långtidsarbetslösa att göra praktik på företag och offentliga arbetsplatser. Och när vi säger praktik så handlar det om en vettig sysselsättning där man kan göra nytta, och där man inte utnyttjas eller behandlas illa. Kommunen har ett antal verksamheter där det finns arbetsuppgifter som verkligen kan göra skillnad, även om det inte i egentlig mening är regelrätta tjänster. Till exempel skulle ett team som arbetar med ungdomar kunna ha nytta av en ung person att bolla idéer med. Skolgården skulle kunna få en 9

10 omtyckt äldre person som extra rastvakt. Syftet är att öka kvalitén, ge det där lilla extra. Vi vill kunna erbjuda dessa sysselsättningar till personer som av egen kraft har svårt att komma in på arbetsmarknaden, men som ändå kan göra fantastisk nytta. Även personer med funktionsnedsättning kan behöva extra stöd och insatser för att komma in på arbetsmarknaden. Vi vill göra ännu mer för att fler av dem ska få arbete inom kommunen. 10

11 Livet i Gävle ska vara tryggt Vi socialdemokrater tjatar som du säkert har hört om jobb hela tiden. Det finns en tanke med det. Att ha ett jobb är ofta avgörande för människors frihet, möjligheter och trygghet. Vår politik försöker ständigt hitta nya sätt att skapa förutsättningar för fler jobb och fler företag. Genom åren har vi dessutom bevisat att vi har en bra politik för att jämna ut ekonomins svängningar, att vi har en politik som står pall. Men tyvärr blir människor ibland av med jobbet på grund av uppsägning eller sjukdom, och då anser vi att det är samhällets plikt att finnas där och hjälpa upp på fötter igen. Siffror från Socialstyrelsen visar att de människor som måste leva på försörjningsstöd (det som förr hette socialbidrag) blir fler och fler i takt med att alliansregeringen har monterat ned a- kassan och sänkt ersättningen till sjuka. Regeringen medger också att detta vältrar över kostnader på kommunerna, och tycker tydligen att det ska vara så. Men på så vis blir kommunerna av med pengar som vi annars skulle kunna lägga på skola, äldreomsorg och en god livsmiljö. Vi socialdemokrater i Gävle har försökt laga efter läge för att den enskilda individen inte ska drabbas av det som beslutas av den moderatledda regeringen. Med en socialdemokratisk regering kommer vi direkt att kunna se ändringar och förbättringar, och vi i Gävle får då en bättre chans att klara de utmaningar vi står inför. Oavsett regering arbetar vi socialdemokrater i Gävle för bra bostäder åt alla, en god miljö nu och i framtiden, och ett fungerande stöd till människor som behöver hjälp att komma på fötter. Våra prioriteringar för ett tryggt Gävle Se till att det även i framtiden finns boende som passar alla Göra hela Gävle allt mer attraktivt för besökare och invånare Fortsätta utveckla starkt stöd till de som är i utsatta lägen i livet Vår välfärd tål inte mer skattesänkningar Vi måste prata om det här med skatter. Vi ser i dag att välfärden i vårt land ibland inte fungerar så som vi förväntar oss. Skattesänkningar har fått gå 11

12 före bra vård, skola och trygghet. Sverige är det land i Europa där klyftorna mellan människor ökar snabbast. Det är inte okej. Eftersom vi socialdemokrater prioriterar välfärden framför mer i plånboken, blir vi ibland kallade för ett bidragsparti. Om man med det menar att vi ser till att samhället finns där och stöttar när Gävleborna blir arbetslösa eller råkar ut för olyckor eller sjukdom, ja, då är vi absolut ett bidragsparti. Socialdemokratins solidariska samhällsbygge är något som omvärlden länge har avundats, och det bygger just på att det ska finnas fler chanser. Detta kräver att de som har det bra är generösa och solidariska med de som har det sämre. Här har vi är en av de tydligaste skillnaderna mellan oss och högerpartierna: Vi har konkreta förslag för fler jobb och stöd till de som behöver. Vårt Sverige och Gävle har råd med både och. Vi har en aktiv bostadspolitik Trygghet kan innebära olika saker för olika människor. Något som är viktig för alla är att ha en bostad som både passar ens behov, livssituation och ekonomi. Därför är det viktigt för oss att ha en långsiktig bostadspolitik som leder till ett varierat utbud av bostäder i hela vår kommun. Oavsett om det handlar om att uppgradera boendemiljön i Sätra och Andersberg eller att utveckla Norrlandet som stadsdel så är det övergripande syftet att alla Gävlebor ska ha ett tryggt boende som passar just dem. Gävle växer så det knakar. Det gör att det behövs många nya bostäder. Vi behöver också underlätta flyttkedjor. Därför är det viktigt att satsa på attraktiva bostadsområden som Gävle strand. Många som flyttar dit lämnar efter sig en villa, ett radhus eller en billigare hyresrätt. På så sätt frigörs bostäder i Gävle, och andra, till exempel barnfamiljer, får möjlighet att flytta in. Att ha ett kommunalt bostadsbolag som Gavlegårdarna är ett utmärkt sätt att politiskt kunna påverka bostadsutvecklingen. Alla Gävlebor ska ha en bra och trygg bostad Vi ska fortsätta utveckla och förbättra Gävles olika stadsdelar. Just nu är det Sätra som gäller. Vi ser till att hyreshusområdena där blir grönare och tryggare och anpassar alla lägenheter till dagens standard. Dessutom gör vi en rad energieffektiviseringar för att minska påverkan på miljön och hålla nere hyrorna. En anledning till att rusten av Öster blev så lyckad var att vi lyssnade mycket på hyresgästerna och lät dem vara en del av förnyelsen. Det är så vi vill arbeta med stadsdelsförnyelse. 12

13 Vi tänker bevara bostadsgarantin för studenter och se till att det kan byggas nya studentbostäder i Kungsbäck. Detta bidrar även till att andra lägenheter frigörs för andra unga och ensamstående. Vi behöver även se till att det skapas fler trygghetsboenden med lägenheter för äldre som inte behöver omvårdnad men som uppskattar gemenskap och en viss service. Vi vill också utreda och börja planera för ett ökat bostadsbyggande i våra ytterområden, som Hedesunda, Furuvik, Norrsundet och Forsbacka. Vår förhoppning är att det i dessa kommundelar skall kunna byggas olika sorters bostäder: villor, bostadsrätter och hyreslägenheter. Vi ska bygga smart och långsiktigt Vi ska dessutom sätta bostadsbyggandet i ett större sammanhang för att även värna miljö- och naturintressen. Det gäller att bygga smart. På flera sätt. Vi tycker till exempel att det långsiktigt är lämpligt att bygga mer nära busslinjer och annan kommunikation. Det är också smart att utnyttja redan befintlig bebyggelse och bygga på höjden. Vi vill bidra till friskare luft och en trevligare stadskärna Gävle kommun har ett medvetet och även prisbelönt arbete för ett mer hållbart resande inom kommunen. Kollektivtrafiken nyttjas allt mer. Sedan 2010 har kollektivtrafikresandet i kommunen ökat med en miljon resor jämfört med åren innan. Gävleborna går och cyklar dessutom allt mer, vilket är glädjande. Men Gävle har också växt, och med det har bilarna blivit fler. Detta har lett till att såväl bilar och bussar som gående och cyklister har fått svårare att ta sig fram i stadskärnan. Det har också gjort luftkvalitén sämre. Vi Gävlebor är skyldiga våra barn och barnbarn att hitta en smart lösning på detta en trafiklösning som sätter en hållbar och attraktiv stad före mer kortsiktiga mål. Låt oss jämföra Gävle med liknande städer i Sverige och Europa. Då kan vi se att många andra städer har tagit fler steg mot en stadskärna som är mer attraktiv och genomtänkt för såväl medborgaren som miljön. Vi måste lära oss av dessa goda exempel. Vi vill ha färre bilar i själva stadskärnan och vill därför göra det enklare att lämna bilen utanför centrum och nå den centrala stadens utbud till fots. Vi behöver också bygga vidare på att allt fler åker kollektivt. Det ska vara enkelt att ta sig med bussar till och från stadsdelarna. 13

14 Med renare vatten kan vi bada i Boulognern Vi tänker fortsätta lägga stor kraft på att rena våra vattendrag. På så vis förbättrar vi för djur och växter och ser till att vi även framöver har ett bra dricksvatten i Gävle. Hösten 2014 börjar vi bygga ett ungdomsbad med badbrygga i Boulognerskogen. Vi hoppas också att vi inom några år har ett strandbad för alla åldrar där. Detta är möjligt tack vara många års aktivt miljöarbete. Gävle har förhållandevis många parker och grönområden, och dessa är viktiga för Gävlebornas livsmiljö. Vi vill under de kommande åren göra dessa områden ännu mer lockande så att fler använder dem. Även kommunens ytterområden som Forsbacka och Norrsundet är verkliga tillgångar med natur och möjlighet till rekreation. Det är ovärderligt att alla har enkel tillgång till platser för vila, idrott och lek. Det ska finnas stöd att få i utsatta lägen Den största friheten och tryggheten kommer av att man kan försörja sig själv. Men om du faller och inte klarar dig på egen hand ska du få det stöd du behöver för att hitta en väg tillbaka. Det samma gäller den som hamnat i ett utsatt läge på grund av missbruk eller en besvärlig familjesituation. Du och din familj ska få den hjälp ni behöver, och vi tror på att erbjuda snabb hjälp på hemmaplan. Vi planerar att starta åtminstone en ny familjecentral i Gävle. Att ha öppen förskola, BVC-mottagning och föräldrastöd på ett och samma ställe är både bra för familjerna och smart för kommunen. Vi ska också arbeta för att barn och unga inte får sin uppväxt förstörd av alkohol och andra droger. Ett annat mycket viktigt arbete är att motverka våld i nära relationer. Vi behöver ha ett gott samarbete med kvinnojouren för att ge det stöd som behövs. 14

15 Livet i Gävle ska vara spännande Kultur och idrott i olika former gör Gävle till en rolig och intressant stad att bo i. Detta bidrar även till att företag ser Gävle som ett bra ställe för att starta och växa företag som ger viktiga jobbtillfällen. Gävle skall ha ett brett och tillgängligt kulturliv. Oavsett om du skapar eller tar del av kulturutbudet, ska möjligheterna inte bero på din plånbok, din adress eller ditt efternamn. Detta kräver ett genuint intresse och medvetna satsningar från oss som styr här i Gävle. På denna punkt skiljer vi socialdemokrater oss från partier i oppositionen, som ofta framställer kultur som något som bara kostar pengar och inte ger något tillbaka. Gävle är en framgångsrik idrottsstad och det är vi stolta över. Vi socialdemokrater tänker fortsätta arbeta för att alla som vill ska kunna prova på och utvecklas inom idrotten. Vi ska prioritera utifrån vår övergripande tanke om likvärdighet, det vill säga jämna ut förutsättningarna mellan olika idrotter och mellan de människor som bor i Gävle. Våra prioriteringar för ett spännande Gävle Satsa på kultur för och av barn och unga Se till att det finns möjlighet att utöva en mångfald av idrotter i olika delar av Gävle Säkerställa att alla oavsett plånbok eller bakgrund kan delta i idrott och lek Ett intressant Gävle lockar fler De senaste åren har Gävle dragit till sig många nya människor. Dels väljer många att flytta hit, dels har vi kunnat se en ökad turism. Det här hade inte varit möjligt om det inte hade funnits något att uppleva i Gävle. Idrott och kultur i alla dess former gör Gävle mer intressant och attraktivt. Vi vill därför fortsätta att sätta Gävle på kartan, så att ännu fler besöker vår stad och ser många anledningar att komma tillbaka. 15

16 Alla ska ha tillgång till kultur Under de kommande åren vill vi satsa särskilt på kultur för och av barn och unga. Bland annat vill vi ha en kulturskola som är tillgänglig för alla och som finns där barn och unga är på skolor, fritidshem och fritidsklubbar. Varken avstånd eller pengar skall avgöra om ett barn ska få spela ett instrument, dansa eller prova på teater. Vi socialdemokrater tror till skillnad från andra inte att politiker är bäst lämpade att bestämma kulturens innehåll. Vår roll är att skapa förutsättningar och stötta i samråd med andra inom den kulturella sektorn. Det är särskilt viktigt att fånga in kulturproducenternas behov. Hur kan de få hjälp med att göra sina kulturella uttryck tillgängliga för publik? Gävles olika bibliotek ska vara platser där människor i alla åldrar får växa genom att läsa, diskutera, söka information, ta del av föreläsningar och andra positiva upplevelser. Ett bibliotek får gärna vara en byggnad som gör medborgarna stolta, men det är också viktigt att böcker och andra tjänster finns på nätet och att människor kan ta del av dem hemifrån. Vi vill ha ett modernt bibliotek i Gävle. Vi har utlyst en arkitekttävling för att se hur ett nytt stadsbibliotek skulle kunna se ut. Vi kommer också att genomföra en förstudie om hur ett sådant kan ge maximal nytta och glädje till Gävleborna. Vi vill främja idrott i stort och smått Det kan ibland vara det lilla som gör skillnad. Att kunna idrotta i sitt eget kvarter kan betyda mycket för sammanhållningen och livskvalitén i stadsdelen, samtidigt som det inte behöver kosta många kronor för kommunen. Det måste bli enklare för Gävleborna att framföra vad de behöver från kommunen, och enklare för kommunen att hantera den sortens önskemål. Vi vill särskilt fokusera på barn och ungdomars idrottande inte minst för folkhälsans skull. Det är väl investerade pengar att stötta föreningar som är bra på att få våra barn och unga i rörelse. Vissa satsningar är större. Gavlehovs nya anläggningar förbättrar för idrottsutövare av många slag. Gefle IF får sitt behov av en modern fotbollsarena tillgodosett, medan friidrottare och olika motionärer gynnas av multisportarenans lokaler. Vi behöver hela tiden hålla koll på vilka idrotter som lockar och vilka behov som finns av vårt stöd. 16

17 Att åldras i Gävle Vi människor blir allt äldre, och lyckligtvis också allt friskare. I Gävle ska det vara möjligt att leva väl den senare delen av livet. Kanske uppfylla drömmar som du inte har hunnit med tidigare? När barnen är utflugna och du har blivit pensionär kanske du plötsligt har tid och lust att utforska omgivningarna. Då ska Gävle vara platsen för dig. Vi har förutsättningarna havet, skogen i vår region och läget mitt i landet. Vi är också en stad, med kultur, nöjen och arenor som ständigt erbjuder smaker, känslor och upplevelser. Men det krävs vilja och ambition från de som styr för att en stad ska bli en naturlig plats för den här tiden i livet. I Gävle har vi socialdemokrater envetet drivit på utvecklingen i den här riktningen och kommer att fortsätta med det. Förr eller senare kommer de flesta av oss till en punkt då vi behöver mer hjälp från samhället. För oss socialdemokrater är det självklart att vården och stödet till de äldre ska hålla hög kvalitet och utgå från varje enskild person. Ålderdomen förstärker tyvärr ofta de ojämlikheter som finns i samhället. Därför är det av största vikt att vården och stödet till äldre genomsyras av idén om allas lika värde. Vi måste ständigt vara lyhörda för de behov som utvecklas bland de äldre. Livet kan vara orättvist, men samhället behöver inte vara det. Våra prioriteringar för äldreomsorgen Vi ska fortsätta utveckla anpassade boenden för äldre i olika delar av kommunen. Vi ska förbättra kommunens information till vårdtagarna och deras anhöriga. Vi sätter stopp för ytterligare privatiseringar i omsorgen tills det finns ett nationellt kvalitetssystem som begränsar vinstuttagen. Det ska finnas anpassade boenden i hela kommunen Det är viktigt att det finns boenden som är särskilt anpassade till äldre och deras behov. Alla vill heller inte bo i centrala Gävle. Du, eller din förälder, ska som gammal kunna bo kvar i Valbo, Bomhus eller någon annan del av 17

18 vår kommun. Det, om något, kräver en socialdemokratisk politik där kommunen finansierar en viss service och bygger boenden. Vi tycker också att det är rimligt att de som bor i våra äldreboenden har tillgång till internet. Vi garanterar en värdig och individuell äldreomsorg Som äldre ska man kunna vara säker på att alltid bli behandlad med värdighet oavsett situation. Vi har därför infört en värdighetsgaranti i Gävle. Garantin gäller för alla boenden och platser där äldre vårdas på kommunalt uppdrag. Vi arbetar redan idag med att mäta och säkra kvalitén för omsorgen om våra äldre, men vi tror att det går att skärpa detta arbete ytterligare. Vi socialdemokrater vill dessutom se till att äldreomsorgen ännu mer anpassas efter individen. Din bakgrund, ditt yrkesliv, dina drivkrafter och glädjeämnen ska genomsyra den hjälp du får som gammal. Den som är beroende av samhällets vård ska också få vara med och styra över hur den egna dagen ser ut. Även som äldre ska du kunna delta i fritidsaktiviteter som du trivs med. Och kan inte du åka till kulturen så får kulturen åka till dig. Vi vill göra livet enklare och tryggare för de äldre Det ska inte vara krångligt att få vård från olika vårdgivare. Många äldre behöver både kommunal hjälp i hemmet och mer avancerad vård från landstinget. Socialdemokraterna i Gävle vill se till att samarbetet mellan olika vårdgivare fungerar så smidigt som möjligt så att de äldre får en enklare situation. Trygghet är ett viktigt ledord för såväl äldre som deras anhöriga. Vi ska ständigt arbeta för att skapa en så trygg och behovsanpassad vård som möjligt. Undersökningar har visat att äldre och anhöriga känner att informationen från kommunen kunde vara bättre. Bra information bidrar till att äldre känner sig tryggare. Därför ska kommunen se över hur man kommunicerar med äldre och deras anhöriga. Egen matlagning ökar trivseln på boendena I dag lagas det mesta av de äldres mat i storkök. Vi tycker att upplevelsen av maten och måltiden behöver bli bättre. Därför har vi redan tagit några viktiga steg mot att fler äldreboenden ska kunna servera mat lagad på plats. Det bidrar både till ökad trivsel och bättre lagad mat. När man blir äldre är måltiderna så mycket mer samvaro, samtal och gemenskap. 18

19 Vi vill göra den sista tiden bättre Livets slut är precis som livets början ett av de tillfällen då samhället kan spela en stödjande roll, diskret men värdefull. Det kan vi se till att Gävle kommun blir ännu bättre på. Gävle behöver ett hospice, en plats för dem som ska leva sin sista tid och ta farväl av anhöriga och vänner. Personal och andra resurser där ska hålla högsta kvalitet, det tummar vi inte på. För den som hellre vill vara hemma den sista tiden ska vi underlätta det. Vi socialdemokrater i Gävle har tagit de nödvändiga besluten och drivit frågan i mål. Vi kommer, i enlighet med värdighetsgarantin, att se till att vården i livets slutskede blir så bra som möjligt. Det ska vara ordning och reda i skattefinansierad välfärd Vinstintressen ska aldrig vara styrande i välfärden. Socialdemokraterna har som ambition att ordna ett nationellt kvalitetssystem som skapar ordning och kvalitet i all skattefinansierad verksamhet och kraftigt begränsar vinstuttagen. Fram till detta system finns på plats tänker vi se till att Gävle kommun inte gör några nya privatiseringar inom omsorgen. Undantag kan göras för små lokala lösningar som kooperativ och icke vinstdrivande företag. Den som behöver hemtjänst väljer själv om kommunen eller något företag ska ge hjälpen. Vi ser till att kommunen noga följer och kontrollerar verksamheten hos dessa, i första hand små, företag. Vi försäkrar oss på det viset om att de uppfyller kraven från oss som styr. De pengar vi satsar här ska verkligen gå till att ge äldre Gävlebor bra stöd och vård. 19

VAL 2014 ETT BÄTTRE GÄVLE. FÖR ALLA.

VAL 2014 ETT BÄTTRE GÄVLE. FÖR ALLA. VAL 2014 ETT BÄTTRE GÄVLE. FÖR ALLA. DU ÄR GÄVLE Vi tycker att Gävle är en bra stad och tillsammans kan vi göra den ännu bättre. Vi vet att avståndet kan kännas stort mellan invånare och politiker i alla

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola 2013-01-30 Prioriteringar inför kongressen Jobben först: Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Framtidskontraktet Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Sverige är ett bra land och Lysekil är en bra kommun. Det är aldrig fel att ha höga ambitioner. Felet ligger i förankringen i den verklighet

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Ge oss den ljusnande framtiden åter!

Ge oss den ljusnande framtiden åter! Ge oss den ljusnande framtiden åter! 2 (10) 3 (10) I den här rapporten vill jag berätta vad Socialdemokraterna i Västerås vill göra för stadens ungdomar, men också vad det innebär för dem om vi tillsammans

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA

15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA 15 punkter JOBB TILL ALLA UNGA - Alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb, utbildning eller traineeplats från första dagen av arbetslöshet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örebro 2 (8) Jobb

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i

Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Enskild motion Motion till riksdagen 2009/10:s78060 MK av Björn von Sydow m.fl. (s) Låt Sverige bli det bästa landet att åldras i Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 Från fullmäktigelistan: Martin Bergström - plats 13 Annika Heed - plats 21 Tommy Karlsson - Plats 22. Fotograf

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Med kunskaper växer Sverige. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Med kunskaper växer Sverige. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Med kunskaper växer Sverige Version: Beslutad version Med kunskaper växer Sverige 5 Människan är en skapande varelse som bygger värde och mening i gemenskap med andra. Alla

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden Med ansvar för framtiden En politik för goda relationer i en tid som ofta präglas av kortsiktighet, egoism och ovilja att ta ansvar behövs ett parti som vågar säga att det finns rätt och fel. Det handlar

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

Inga fler sovmorgnar

Inga fler sovmorgnar Socialdemokraterna 2010-09-06 Inga fler sovmorgnar Ungas framtid går före stora skattesänkningar 2 (10) Innehållsförteckning 1. Nu ger även moderata väljare tummen ner för regeringens passiva politik...

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september

RIKSDAGSVALET SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september RIKSDAGSVALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Gäller fram till 10 september Sid 2 (4) MANUS FÖR BLOCKBYTARE Hej! Jag heter X och kommer från Socialdemokraterna. Vi går

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Fler jobb för Linköpings unga Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Ungdomsarbetslösheten i Linköping I Linköping är 5 744 människor utan arbete. Av dessa är 1 264 mellan 18 och 24

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

Valprogram utbildning, kultur och fritid

Valprogram utbildning, kultur och fritid Valprogram 2014 - utbildning, kultur och fritid FÖRSKOLAN Viktigast för kvaliteten i förskolan är personalen. Det krävs därför fortsatta investeringar i kompetensutveckling för förskolans personal. Förskolans

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer