Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle"

Transkript

1 Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet, den verklighet som våra beslut påverkar. Vi har ett stort ansvar och vi lovar att göra vår del, men vi behöver också din hjälp för att politiken ska hamna rätt. Det du kan, vet och känner, det du gör för Gävle, det vill vi ta vara på. Vi vill hela tiden hitta nya sätt att föra dialog och diskussion med dig. Från styrelserummens expansionsplaner till ungdomsgårdens kreativitet där du är finns svaren. Du är Gävle. Vi menar allvar. Och vi vill framåt. Vi vill ha ditt förtroende att få kämpa för jobben, rättvisan och en ljusare framtid för oss alla. Socialdemokraterna i Gävle har satt ihop konkreta och noga utvalda åtgärder som ska ta oss framåt. Har vi alla svar? Såklart inte, och verkligheten förändras hela tiden. Kan vi ensamma styra utvecklingen? Nej, men genom att ständigt analysera omvärlden håller vi oss på tårna. Vi flyttar fötterna snabbt när så behövs, men står obevekligt fast i våra socialdemokratiska värderingar. Värderingar som handlar om att sträva efter det som är bra för alla människor och vår framtid. Så bygger vi Gävle. Det är vi stolta över. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

2 En trygg barndom, en skola i världsklass och en bra fritid Vi socialdemokrater ser utbildning som en grundbult för ett välfungerande samhälle. Oavsett var du är i livet ska du ha möjlighet att lära dig mer för att rusta dig inför nya utmaningar eller stärka dig i det yrke du har idag. Vi behöver jobba för att höja skolresultaten i Gävles skolor. Alla elever ska utmanas och alla ska få hjälp att klara sin utbildning. Det ska inte spela någon roll vem du är, var du växt upp eller vilka dina föräldrar är. Skolan tål inte fler skattesänkningar. Skolresultaten i Sverige faller samtidigt som klyftorna i skolan växer. En socialdemokratisk regering innebär rejäla investeringar i förskola och skola. Det gör skillnad. Samtidigt är det viktigt att resurserna används effektivt, och det ska vi socialdemokrater i Gävle ta ansvar för. Vi vill därför skärpa skolans uppföljning av elevernas kunskaper. Vi säger även nej till nya fristående skolor om de innebär risk för överetablering och att de resurser som satsas på skolan används till vinstutdelning i stället för till eleverna. Personalen är den viktigaste resursen för eleverna. Vi vill ge välfärdens proffs de förutsättningar de behöver för att lyckas med sitt kunskapsuppdrag. Lärarna i Gävle ska därför ha konkurrenskraftiga löner och möjlighet till kompetensutveckling och karriär. Vi vill anställa fler specialpedagoger, stärka insatserna för barn och ungdomar som har det tufft och satsa på skolledarnas kompetens och pedagogiska ledarskap. Våra prioriteringar för skolan Kunskapsresultaten i Gävles skolor ska höjas. Skolan ska vara bra för alla elever, oavsett var de bor och vilken bakgrund de har. Vi säger nej till fler friskolor i Gävle. Vi investerar i förskolor med hög kvalitet Förskolan ska erbjuda en trygg, kreativ och pedagogisk verksamhet. Grupperna, pedagogiken och lokalerna behöver vara anpassade efter barnens behov och läroplanens mål. Vi vill därför fortsätta bygga ut och investera i förskolan. Vi vill också att förskolan ska vara tillgänglig för alla barn. Inget barn ska lämnas utanför på grund av föräldrarnas situation. Samtidigt ska vi ha en god personaltäthet och en hög utbildningsnivå hos vår personal. Vi ska styra pengarna så att alla barn får en bra förskoletid. Nattis ska erbjudas i den utsträckning föräldrars arbete kräver det. Vi kan 2

3 också öka likvärdigheten och vidga barnens värld genom fler kulturella inslag, utflykter och spännande gäster. Vi tror starkt på att barn behöver vara utomhus i en miljö som möjliggör lek, bus och rörelse. Därför vill vi satsa på förskolornas utemiljöer och i större utsträckning se till att barnen får leka och lära ute och upptäcka olika delar av Gävles natur. Måltiden ska vara en positiv upplevelse för barnen och en del av lärandet. Maten ska mestadels vara lagad från grunden och andelen ekologisk mat ska öka. Vår skola höjer alla elever Skolresultaten i Gävle kan bli bättre, särskilt i grundskolans senare årskurser. Dessutom är resultatskillnaderna mellan olika skolor för stora. Det innebär att vi behöver rikta mer resurser till vissa elever och vissa skolor. Så måste det vara, för vi menar allvar med att alla ska få rättvisa förutsättningar att klara sin utbildning. Skolan ska både stimulera elever som ligger långt fram och ge mer stöd till dem som har svårt att klara sin utbildning. Därför vill vi socialdemokrater i Gävle se till att skolorna ännu bättre håller koll på varje elevs kunskaper. Vi vill dessutom skärpa kommunens uppföljning och tillsyn av skolorna så att de pengar vi satsar på skolan verkligen höjer elevernas resultat och gör skolorna mer likvärdiga. Det är avgörande för eleverna att betyg sätts på ett likvärdigt och rättvist sätt. Vi vill därför att de nationella proven ska rättas av en person utan koppling till den skola vars prov rättas. Detta bör gälla både de kommunala och fristående skolorna. Vi vill ha ordning och reda i friskolesystemet Fristående skolor har en given plats men de gemensamma resurser som satsas på skolan måste gå till det som är tänkt: att utbilda våra barn. Vi vill därför sätta stopp för överetableringar, konkurser och vinstjakt i skolan. Det måste vara ordning och reda i friskolesystemet. Socialdemokraterna i Gävle säger därför nej till nya fristående skolor om de innebär risk för överetablering och att resurser går till vinstutdelning i stället för till eleverna. Vi stärker lärarens möjlighet att fokusera på undervisning Kvaliteten i undervisningen är helt avgörande för elevernas kunskaper. Vi vill att lärarna ska få fokusera mer på sin undervisning och på att utveckla den. För att avlasta lärarna ska skolorna kunna ha särskilda resurspersoner som ger ett socialt stöd åt eleverna. 3

4 Lärarna i Gävle ska ha konkurrenskraftiga löner och möjlighet till kompetensutveckling och karriär. Vi vill satsa på förstelärare och lektorer och använda dessa i de skolor som har störst utvecklingsbehov. Vi vill stärka kopplingen till högskolan så att lärare i större utsträckning får kompetensutveckling baserad på den senaste pedagogiska forskningen. Vi vill att alla våra skolledare har en akademisk grundexamen och att de har gått den statliga rektorsutbildningen. Rektorernas viktigaste uppgift är att leda det pedagogiska arbetet. Därför vill vi att skolorna ska kunna anställa intendenter som kan ta över en del av rektorernas administrativa uppgifter. Eleverna behöver mer stöd och en bra skolmiljö Som vi har nämnt ovan vill vi öka det sociala stödet i skolorna. Det ger alla elever en bättre studiemiljö. Vi vill även satsa på fler specialpedagoger och stärka elevhälsan. Skolan behöver även förbättra samarbetet med andra, exempelvis vården och socialtjänsten, för att möta elever som behöver särskilda stödinsatser. Ingen elev ska falla mellan stolarna. Eleverna behöver en trygg arbetsmiljö för att må bra och nå så goda resultat som möjligt. Vårt nya högstadium Vallbacksskolan ska erbjuda en trygg, modern och stimulerande lärmiljö. Vi ska steg för steg fortsätta förbättra våra övriga skollokaler. Vi har utbildat samtliga kommunens lärare i IT- kompetens. Nu vill vi gå vidare och öka elevernas digitala kompetens att söka, skapa och sprida kunskap via IT. Det är en framtidsfråga. Vi vill därför öka tillgängligheten till datorer och/eller läsplattor i Gävles förskolor och skolor. Skolmaten är viktig för att ge den energi som krävs för att orka med skoldagen. Vi vill att maten i större utsträckning ska vara ekologisk och lagas från grunden på skolorna. Vi vill nogsamt följa upp att den mat som serveras till våra barn håller bra kvalitet och uppskattas av eleverna. Vi fortsätter förbättra fritidshemmen Många barn stannar i fritidshem eller fritidsklubbar efter skoldagens slut. Vi vill fortsätta utveckla fritidshemmen och fritidsklubbarna så att de ännu bättre kompletterar skolan och bidrar till mer motiverade elever. Till exempel vill vi att barnen där ska kunna få hjälp med sina studier och läxor givetvis kostnadsfritt! Vi har satsat på att höja personaltätheten i Gävles fritidshem. Vi vill nu fortsätta satsningen på att fritidshem och fritidsklubbar tillsammans med 4

5 föreningslivet ska kunna erbjuda spännande aktiviteter som utmanar barnen och får dem att prova något nytt. Gymnasiet ska vara en brygga till framtiden Vi socialdemokrater tycker att gymnasieskolan ska vara obligatorisk och tillgänglig för alla. Idag krävs gymnasieutbildning för att få jobb. De som behöver extra stöd för att klara sin gymnasieexamen måste få det. Vi vill minska avhoppen från gymnasiet och kommer därför att ge skolorna i uppdrag att ha en tydlig strategi för att minska dessa avhopp. När eleverna väljer gymnasieprogram behöver de vara välinformerade om framtida jobb- och utbildningsmöjligheter. Därför vill vi stärka studie- och yrkesvägledningen. Vi vill undersöka möjligheten att tillsammans med näringslivet och branscherna i Gävle utveckla yrkesprogrammen till yrkescollege och anpassa antalet utbildningsplatser där efter det lokala näringslivets behov. Vi vill även stimulera eleverna på yrkesprogrammen att läsa in högskolebehörighet. Vi vill medverka till att gymnasieskolan, Högskolan i Gävle samt det lokala och regionala näringslivet har ett strukturerat, strategiskt och långsiktigt samarbete. Samarbetet är viktigt bland annat för att fler gymnasieelever ska gå vidare till högskolestudier och bli bättre förberedda för dessa. Vi ska också ha tillgång till en riktigt bra yrkeshögskola, och lyfta fram folkhögskolorna som ett alternativt sätt att få gymnasiekompetens. Gymnasiet kan föda entreprenörer Vi vill se till att ännu fler elever, på ännu fler gymnasieprogram, får chansen att starta ett UF- företag. UF Ung företagsamhet är ett koncept som går ut på att elever i årskurs två på gymnasiet startar och driver ett företag inom ramen för utbildningen. Det har visat sig att 70 procent av de som har haft ett UF- företag har startat ett riktigt företag eller fortsatt till vidare studier efter gymnasiet. Detta är alltså ett lyckat koncept som vi vill bygga vidare på. 5

6 Få ett jobb, behålla det och förverkliga sina idéer Gävles arbetsmarknad har genomgått dramatiska förändringar med nedläggningar och varsel. Vår region är särskilt utsatt för den enorma förändring som pågår, där Sverige har fått en ny roll i den globala ekonomin. Företag flyttar utomlands och vår arbetsmarknad får konkurrens från länder där lönerna är lägre och produktiviteten högre. I det globala spelet om jobben är det lätt att känna sig maktlös och tänka det kan väl sossarna i Gävle knappast göra något åt. Men vi vägrar tänka så. Vi har låtit bilda en ny politisk nämnd i Gävle med fokus på ortens företag och vägen till arbete. I näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden tänker vi ägna all tid och nämndens budget åt att hjälpa företag att utvecklas och anställa fler, hjälpa människor som blivit av med jobbet, och stötta dem som är längst ifrån arbetsmarknaden. Nya jobb, omställning för den som blivit av med jobbet, och krafttag mot långtidsarbetslösheten är de tre grundpelarna i den socialdemokratiska jobbpolitiken i Gävle. Våra prioriteringar för jobben Underlätta för Gävles företag att skapa fler jobb Hjälpa människor att oavsett var de är i livet få den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar Ge arbetslösa en meningsfull sysselsättning och vägar tillbaka till arbetsmarknaden Näringslivet är avgörande för framtidens jobb Entreprenörer och företagare vill oavsett vilket parti de röstar på egentligen samma sak. De vill ha rätt förutsättningar för att utveckla och leva på sin idé. Några av förutsättningarna kan det kommunala hjälpa till med, och det arbetet ska vi socialdemokrater prioritera. Tjänstemän och politiker ska så långt det går vara möjliggörare. Vi politiker och kommunens näringslivsenhet genomför redan uppskattade stora som små möten med företagare för att förstå deras olika behov och ta 6

7 med oss det i vårt arbete. Vi är dessutom ofta ute hos företagen för att direkt på plats förstå behoven och på plats kunna diskutera lösningar. Oavsett om vi har kontakt med ortens större pappersbruk eller en klädbutik så är syftet detsamma: Vad kan vi göra tillsammans för att du och ditt företag ska kunna verka här, växa här och för att jobben ska bli fler? För att underlätta för företagen måste kontakten med kommunens olika delar fungera smidigt. Företagen ska ha en dörr in i kommunen, någon som kan samordna och lotsa företagaren rätt oavsett vad det gäller. Det är särskilt viktigt att hjälpa nystartade företag som ofta saknar erfarenhet och upparbetade kontakter i kommunen. Om företagen så snabbt och enkelt som möjligt kan ägna sig åt sin verksamhet, desto större chans är det att nya jobb skapas. Innovationsråd ska stärka arbetsmarknaden Vi planerar att inrätta ett lokalt innovationsråd i Gävle. I det tänker vi oss att kommunen, näringslivet, forskare, arbetsgivarorganisationer och fackförbund ska samverka för att lyfta arbetsmarknaden i Gävle. Vi vill dessutom fortsätta satsa på så kallade företagsinkubatorer som hjälper enskilda företag att hitta finansiering, växa och slå igenom internationellt. Vi ser även fram emot att förverkliga socialdemokraternas löfte på riksplanet att skapa bättre möjligheter till finansiering för nya företag med smarta affärsidéer. Upphandlingar kan gynna lokala företag och ge bra sociala villkor Gävle kommun gör årligen upphandlingar för xx kronor. Vi kan bli ännu bättre på att nyttja möjligheterna i lagen om offentlig upphandling för att främja det lokala näringslivet. Det kan vi göra bland annat genom att ställa miljökrav såsom minsta möjliga transport och minsta möjliga utsläpp. Vi ska också underlätta för mindre företag att delta i kommunens upphandlingar. Det kan vi göra genom att utbilda Gävles småföretagare mer på detta område, och se till att upphandlingarna är begripliga och hanterbara. Vi vill vidare att kommunen arbetar med leverantörer som ställer upp på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som innehåller förhållningsregler avseende bland annat miljö, arbetsvillkor och korruption. Vi vill också att upphandlingsmodellen Vita jobb ska användas i våra kommunala upphandlingar. Den förbjuder svartjobb och innebär att entreprenören ser till att även underleverantörer erbjuder vissa sociala villkor för arbetskraften. Vi vill även prova en annan sorts sociala krav i kommunala upphandlingar, nämligen att en leverantör förbinder sig att 7

8 erbjuda jobb eller traineeplatser till personer som står långt från arbetsmarknaden. Småorternas företag och innovativa entreprenörer är viktiga En annan viktig fråga för oss är de lokala initiativen. Vi vill ytterligare stödja mindre näringsverksamhet utanför Gävles stadskärna. Idéer och initiativ i till exempel Hedesunda och Hamrångebygden är viktiga för att hela Gävle ska utvecklas och leva. De kan också skapa lokal sysselsättning och tillväxt som inte nödvändigtvis innebär behov av transporter som påverkar miljön. Småföretagen i vår region sysselsätter betydligt fler än de stora företagen. Nya arbetstillfällen kommer i allt större utsträckning från mindre företag. Socialdemokraterna i Gävle vill därför särskilt lyfta entreprenörer och innovatörer som med sina små och medelstora företag utgör framtidens arbetsplatser. När ett företag i Gävle börjar växa och sprida sina produkter eller tjänster inom och utanför landets gränser, så kan det dra med sig fler företag i samma bransch. Det kallas för att ett kluster bildas, något som kan lägga grunden för tusentals nya jobb. Vi ska vara med och undanröja hinder för sådan klusterbildning. Vi underlättar också genom att se till att Gävle är en bra plats att bo på, för det är trots allt människor som skall driva företagen. Kan barnen gå i bra skolor, kan man göra kul saker på helgerna och är man stolt när man får besök? Även sådant kan bidra till ett blomstrande näringsliv och fler jobb i Gävle. Utbildning behövs genom hela livet När arbetsmarknaden förändras, och exempelvis industrijobben blir färre, förändras också kraven på dem som ska ta jobben. Många behöver skola om sig, och då är det viktigt att vi har en bra vuxenutbildning. Den moderatledda regeringen avslutar nu satsningen på yrkesinriktad vuxenutbildning. Socialdemokraterna tycker att det är en urusel idé. Vi vill istället göra Yrkesvux permanent. Den kommunala vuxenutbildningen kan ge grundläggande och gymnasial kompetens, göra det möjligt att söka till högskolan eller hjälpa människor att byta yrke. Den fyller också en stor funktion för våra nya svenskar som behöver påbörja eller komplettera sin utbildning. Det finns ett glapp mellan vad företag efterfrågar och vad människor är utbildade till. Forskning visar att man kan förbättra den matchningen genom yrkesinriktad utbildning och täta kontakter med arbetsgivare. Därför måste vi lägga särskild vikt på att kombinera utbildning, praktik och 8

9 andra insatser. En riktigt stark yrkeshögskola och även folkhögskolorna är viktiga för att kunna hjälpa människor att få dokumenterade kunskaper som rimmar med vad som krävs på arbetsmarknaden. Vi vill även dra igång något vi kallar Sommarlovsentreprenörer. Det innebär att gymnasieelever ska få pröva sin idé och sin entreprenörsanda under tre sommarveckor med handledning och ett visst startkapital. Vi har sedan tidigare erbjudit några veckors sommarjobb vi kallar det feriearbete till alla elever som gått ut årskurs två på gymnasiet. Vi vill nu utöka detta till att gälla även elever i årskurs ett. Ett sådant sommarjobb kan ge ungdomar viktig arbetslivserfarenhet, kontakter i arbetslivet och en inblick i olika yrken inför sina egna yrkesval. Vi tycker givetvis att det är viktigt med utbildning även på högre nivå. Vi vill uppmuntra fler att utbilda sig vidare, och vill därför att Högskolan i Gävle ges ytterligare utbildningsplatser. Dessutom vill vi att det lokala näringslivet kopplas tätare samman med högskolan och andra utbildningsanordnare för att se till att utbildningarna bättre svarar mot företagens behov av kunskaper. Långtidsarbetslösa ska få riktiga jobb det finns bättre sätt än fas 3 Få saker i samhället skapar så mycket problem som långtidsarbetslöshet. Alla som varit arbetslösa en längre tid vet vad det kan göra med självkänslan och synen på livet. Det påverkar anhöriga, det påverkar hälsan och det påverkar också samhällsekonomin. Vi måste till varje pris bromsa ökningen av långtidsarbetslösa. Åtta års misslyckad arbetsmarknadspolitik måste stoppas nu. Mycket av reformerna ligger på riksplanet, men kommunerna måste också bidra för att människor ska klara en egen försörjning och kan gå från passivitet till aktivitet. Socialdemokraterna i Gävle vill skapa fler möjligheter för långtidsarbetslösa att göra praktik på företag och offentliga arbetsplatser. Och när vi säger praktik så handlar det om en vettig sysselsättning där man kan göra nytta, och där man inte utnyttjas eller behandlas illa. Kommunen har ett antal verksamheter där det finns arbetsuppgifter som verkligen kan göra skillnad, även om det inte i egentlig mening är regelrätta tjänster. Till exempel skulle ett team som arbetar med ungdomar kunna ha nytta av en ung person att bolla idéer med. Skolgården skulle kunna få en 9

10 omtyckt äldre person som extra rastvakt. Syftet är att öka kvalitén, ge det där lilla extra. Vi vill kunna erbjuda dessa sysselsättningar till personer som av egen kraft har svårt att komma in på arbetsmarknaden, men som ändå kan göra fantastisk nytta. Även personer med funktionsnedsättning kan behöva extra stöd och insatser för att komma in på arbetsmarknaden. Vi vill göra ännu mer för att fler av dem ska få arbete inom kommunen. 10

11 Livet i Gävle ska vara tryggt Vi socialdemokrater tjatar som du säkert har hört om jobb hela tiden. Det finns en tanke med det. Att ha ett jobb är ofta avgörande för människors frihet, möjligheter och trygghet. Vår politik försöker ständigt hitta nya sätt att skapa förutsättningar för fler jobb och fler företag. Genom åren har vi dessutom bevisat att vi har en bra politik för att jämna ut ekonomins svängningar, att vi har en politik som står pall. Men tyvärr blir människor ibland av med jobbet på grund av uppsägning eller sjukdom, och då anser vi att det är samhällets plikt att finnas där och hjälpa upp på fötter igen. Siffror från Socialstyrelsen visar att de människor som måste leva på försörjningsstöd (det som förr hette socialbidrag) blir fler och fler i takt med att alliansregeringen har monterat ned a- kassan och sänkt ersättningen till sjuka. Regeringen medger också att detta vältrar över kostnader på kommunerna, och tycker tydligen att det ska vara så. Men på så vis blir kommunerna av med pengar som vi annars skulle kunna lägga på skola, äldreomsorg och en god livsmiljö. Vi socialdemokrater i Gävle har försökt laga efter läge för att den enskilda individen inte ska drabbas av det som beslutas av den moderatledda regeringen. Med en socialdemokratisk regering kommer vi direkt att kunna se ändringar och förbättringar, och vi i Gävle får då en bättre chans att klara de utmaningar vi står inför. Oavsett regering arbetar vi socialdemokrater i Gävle för bra bostäder åt alla, en god miljö nu och i framtiden, och ett fungerande stöd till människor som behöver hjälp att komma på fötter. Våra prioriteringar för ett tryggt Gävle Se till att det även i framtiden finns boende som passar alla Göra hela Gävle allt mer attraktivt för besökare och invånare Fortsätta utveckla starkt stöd till de som är i utsatta lägen i livet Vår välfärd tål inte mer skattesänkningar Vi måste prata om det här med skatter. Vi ser i dag att välfärden i vårt land ibland inte fungerar så som vi förväntar oss. Skattesänkningar har fått gå 11

12 före bra vård, skola och trygghet. Sverige är det land i Europa där klyftorna mellan människor ökar snabbast. Det är inte okej. Eftersom vi socialdemokrater prioriterar välfärden framför mer i plånboken, blir vi ibland kallade för ett bidragsparti. Om man med det menar att vi ser till att samhället finns där och stöttar när Gävleborna blir arbetslösa eller råkar ut för olyckor eller sjukdom, ja, då är vi absolut ett bidragsparti. Socialdemokratins solidariska samhällsbygge är något som omvärlden länge har avundats, och det bygger just på att det ska finnas fler chanser. Detta kräver att de som har det bra är generösa och solidariska med de som har det sämre. Här har vi är en av de tydligaste skillnaderna mellan oss och högerpartierna: Vi har konkreta förslag för fler jobb och stöd till de som behöver. Vårt Sverige och Gävle har råd med både och. Vi har en aktiv bostadspolitik Trygghet kan innebära olika saker för olika människor. Något som är viktig för alla är att ha en bostad som både passar ens behov, livssituation och ekonomi. Därför är det viktigt för oss att ha en långsiktig bostadspolitik som leder till ett varierat utbud av bostäder i hela vår kommun. Oavsett om det handlar om att uppgradera boendemiljön i Sätra och Andersberg eller att utveckla Norrlandet som stadsdel så är det övergripande syftet att alla Gävlebor ska ha ett tryggt boende som passar just dem. Gävle växer så det knakar. Det gör att det behövs många nya bostäder. Vi behöver också underlätta flyttkedjor. Därför är det viktigt att satsa på attraktiva bostadsområden som Gävle strand. Många som flyttar dit lämnar efter sig en villa, ett radhus eller en billigare hyresrätt. På så sätt frigörs bostäder i Gävle, och andra, till exempel barnfamiljer, får möjlighet att flytta in. Att ha ett kommunalt bostadsbolag som Gavlegårdarna är ett utmärkt sätt att politiskt kunna påverka bostadsutvecklingen. Alla Gävlebor ska ha en bra och trygg bostad Vi ska fortsätta utveckla och förbättra Gävles olika stadsdelar. Just nu är det Sätra som gäller. Vi ser till att hyreshusområdena där blir grönare och tryggare och anpassar alla lägenheter till dagens standard. Dessutom gör vi en rad energieffektiviseringar för att minska påverkan på miljön och hålla nere hyrorna. En anledning till att rusten av Öster blev så lyckad var att vi lyssnade mycket på hyresgästerna och lät dem vara en del av förnyelsen. Det är så vi vill arbeta med stadsdelsförnyelse. 12

13 Vi tänker bevara bostadsgarantin för studenter och se till att det kan byggas nya studentbostäder i Kungsbäck. Detta bidrar även till att andra lägenheter frigörs för andra unga och ensamstående. Vi behöver även se till att det skapas fler trygghetsboenden med lägenheter för äldre som inte behöver omvårdnad men som uppskattar gemenskap och en viss service. Vi vill också utreda och börja planera för ett ökat bostadsbyggande i våra ytterområden, som Hedesunda, Furuvik, Norrsundet och Forsbacka. Vår förhoppning är att det i dessa kommundelar skall kunna byggas olika sorters bostäder: villor, bostadsrätter och hyreslägenheter. Vi ska bygga smart och långsiktigt Vi ska dessutom sätta bostadsbyggandet i ett större sammanhang för att även värna miljö- och naturintressen. Det gäller att bygga smart. På flera sätt. Vi tycker till exempel att det långsiktigt är lämpligt att bygga mer nära busslinjer och annan kommunikation. Det är också smart att utnyttja redan befintlig bebyggelse och bygga på höjden. Vi vill bidra till friskare luft och en trevligare stadskärna Gävle kommun har ett medvetet och även prisbelönt arbete för ett mer hållbart resande inom kommunen. Kollektivtrafiken nyttjas allt mer. Sedan 2010 har kollektivtrafikresandet i kommunen ökat med en miljon resor jämfört med åren innan. Gävleborna går och cyklar dessutom allt mer, vilket är glädjande. Men Gävle har också växt, och med det har bilarna blivit fler. Detta har lett till att såväl bilar och bussar som gående och cyklister har fått svårare att ta sig fram i stadskärnan. Det har också gjort luftkvalitén sämre. Vi Gävlebor är skyldiga våra barn och barnbarn att hitta en smart lösning på detta en trafiklösning som sätter en hållbar och attraktiv stad före mer kortsiktiga mål. Låt oss jämföra Gävle med liknande städer i Sverige och Europa. Då kan vi se att många andra städer har tagit fler steg mot en stadskärna som är mer attraktiv och genomtänkt för såväl medborgaren som miljön. Vi måste lära oss av dessa goda exempel. Vi vill ha färre bilar i själva stadskärnan och vill därför göra det enklare att lämna bilen utanför centrum och nå den centrala stadens utbud till fots. Vi behöver också bygga vidare på att allt fler åker kollektivt. Det ska vara enkelt att ta sig med bussar till och från stadsdelarna. 13

14 Med renare vatten kan vi bada i Boulognern Vi tänker fortsätta lägga stor kraft på att rena våra vattendrag. På så vis förbättrar vi för djur och växter och ser till att vi även framöver har ett bra dricksvatten i Gävle. Hösten 2014 börjar vi bygga ett ungdomsbad med badbrygga i Boulognerskogen. Vi hoppas också att vi inom några år har ett strandbad för alla åldrar där. Detta är möjligt tack vara många års aktivt miljöarbete. Gävle har förhållandevis många parker och grönområden, och dessa är viktiga för Gävlebornas livsmiljö. Vi vill under de kommande åren göra dessa områden ännu mer lockande så att fler använder dem. Även kommunens ytterområden som Forsbacka och Norrsundet är verkliga tillgångar med natur och möjlighet till rekreation. Det är ovärderligt att alla har enkel tillgång till platser för vila, idrott och lek. Det ska finnas stöd att få i utsatta lägen Den största friheten och tryggheten kommer av att man kan försörja sig själv. Men om du faller och inte klarar dig på egen hand ska du få det stöd du behöver för att hitta en väg tillbaka. Det samma gäller den som hamnat i ett utsatt läge på grund av missbruk eller en besvärlig familjesituation. Du och din familj ska få den hjälp ni behöver, och vi tror på att erbjuda snabb hjälp på hemmaplan. Vi planerar att starta åtminstone en ny familjecentral i Gävle. Att ha öppen förskola, BVC-mottagning och föräldrastöd på ett och samma ställe är både bra för familjerna och smart för kommunen. Vi ska också arbeta för att barn och unga inte får sin uppväxt förstörd av alkohol och andra droger. Ett annat mycket viktigt arbete är att motverka våld i nära relationer. Vi behöver ha ett gott samarbete med kvinnojouren för att ge det stöd som behövs. 14

15 Livet i Gävle ska vara spännande Kultur och idrott i olika former gör Gävle till en rolig och intressant stad att bo i. Detta bidrar även till att företag ser Gävle som ett bra ställe för att starta och växa företag som ger viktiga jobbtillfällen. Gävle skall ha ett brett och tillgängligt kulturliv. Oavsett om du skapar eller tar del av kulturutbudet, ska möjligheterna inte bero på din plånbok, din adress eller ditt efternamn. Detta kräver ett genuint intresse och medvetna satsningar från oss som styr här i Gävle. På denna punkt skiljer vi socialdemokrater oss från partier i oppositionen, som ofta framställer kultur som något som bara kostar pengar och inte ger något tillbaka. Gävle är en framgångsrik idrottsstad och det är vi stolta över. Vi socialdemokrater tänker fortsätta arbeta för att alla som vill ska kunna prova på och utvecklas inom idrotten. Vi ska prioritera utifrån vår övergripande tanke om likvärdighet, det vill säga jämna ut förutsättningarna mellan olika idrotter och mellan de människor som bor i Gävle. Våra prioriteringar för ett spännande Gävle Satsa på kultur för och av barn och unga Se till att det finns möjlighet att utöva en mångfald av idrotter i olika delar av Gävle Säkerställa att alla oavsett plånbok eller bakgrund kan delta i idrott och lek Ett intressant Gävle lockar fler De senaste åren har Gävle dragit till sig många nya människor. Dels väljer många att flytta hit, dels har vi kunnat se en ökad turism. Det här hade inte varit möjligt om det inte hade funnits något att uppleva i Gävle. Idrott och kultur i alla dess former gör Gävle mer intressant och attraktivt. Vi vill därför fortsätta att sätta Gävle på kartan, så att ännu fler besöker vår stad och ser många anledningar att komma tillbaka. 15

16 Alla ska ha tillgång till kultur Under de kommande åren vill vi satsa särskilt på kultur för och av barn och unga. Bland annat vill vi ha en kulturskola som är tillgänglig för alla och som finns där barn och unga är på skolor, fritidshem och fritidsklubbar. Varken avstånd eller pengar skall avgöra om ett barn ska få spela ett instrument, dansa eller prova på teater. Vi socialdemokrater tror till skillnad från andra inte att politiker är bäst lämpade att bestämma kulturens innehåll. Vår roll är att skapa förutsättningar och stötta i samråd med andra inom den kulturella sektorn. Det är särskilt viktigt att fånga in kulturproducenternas behov. Hur kan de få hjälp med att göra sina kulturella uttryck tillgängliga för publik? Gävles olika bibliotek ska vara platser där människor i alla åldrar får växa genom att läsa, diskutera, söka information, ta del av föreläsningar och andra positiva upplevelser. Ett bibliotek får gärna vara en byggnad som gör medborgarna stolta, men det är också viktigt att böcker och andra tjänster finns på nätet och att människor kan ta del av dem hemifrån. Vi vill ha ett modernt bibliotek i Gävle. Vi har utlyst en arkitekttävling för att se hur ett nytt stadsbibliotek skulle kunna se ut. Vi kommer också att genomföra en förstudie om hur ett sådant kan ge maximal nytta och glädje till Gävleborna. Vi vill främja idrott i stort och smått Det kan ibland vara det lilla som gör skillnad. Att kunna idrotta i sitt eget kvarter kan betyda mycket för sammanhållningen och livskvalitén i stadsdelen, samtidigt som det inte behöver kosta många kronor för kommunen. Det måste bli enklare för Gävleborna att framföra vad de behöver från kommunen, och enklare för kommunen att hantera den sortens önskemål. Vi vill särskilt fokusera på barn och ungdomars idrottande inte minst för folkhälsans skull. Det är väl investerade pengar att stötta föreningar som är bra på att få våra barn och unga i rörelse. Vissa satsningar är större. Gavlehovs nya anläggningar förbättrar för idrottsutövare av många slag. Gefle IF får sitt behov av en modern fotbollsarena tillgodosett, medan friidrottare och olika motionärer gynnas av multisportarenans lokaler. Vi behöver hela tiden hålla koll på vilka idrotter som lockar och vilka behov som finns av vårt stöd. 16

17 Att åldras i Gävle Vi människor blir allt äldre, och lyckligtvis också allt friskare. I Gävle ska det vara möjligt att leva väl den senare delen av livet. Kanske uppfylla drömmar som du inte har hunnit med tidigare? När barnen är utflugna och du har blivit pensionär kanske du plötsligt har tid och lust att utforska omgivningarna. Då ska Gävle vara platsen för dig. Vi har förutsättningarna havet, skogen i vår region och läget mitt i landet. Vi är också en stad, med kultur, nöjen och arenor som ständigt erbjuder smaker, känslor och upplevelser. Men det krävs vilja och ambition från de som styr för att en stad ska bli en naturlig plats för den här tiden i livet. I Gävle har vi socialdemokrater envetet drivit på utvecklingen i den här riktningen och kommer att fortsätta med det. Förr eller senare kommer de flesta av oss till en punkt då vi behöver mer hjälp från samhället. För oss socialdemokrater är det självklart att vården och stödet till de äldre ska hålla hög kvalitet och utgå från varje enskild person. Ålderdomen förstärker tyvärr ofta de ojämlikheter som finns i samhället. Därför är det av största vikt att vården och stödet till äldre genomsyras av idén om allas lika värde. Vi måste ständigt vara lyhörda för de behov som utvecklas bland de äldre. Livet kan vara orättvist, men samhället behöver inte vara det. Våra prioriteringar för äldreomsorgen Vi ska fortsätta utveckla anpassade boenden för äldre i olika delar av kommunen. Vi ska förbättra kommunens information till vårdtagarna och deras anhöriga. Vi sätter stopp för ytterligare privatiseringar i omsorgen tills det finns ett nationellt kvalitetssystem som begränsar vinstuttagen. Det ska finnas anpassade boenden i hela kommunen Det är viktigt att det finns boenden som är särskilt anpassade till äldre och deras behov. Alla vill heller inte bo i centrala Gävle. Du, eller din förälder, ska som gammal kunna bo kvar i Valbo, Bomhus eller någon annan del av 17

18 vår kommun. Det, om något, kräver en socialdemokratisk politik där kommunen finansierar en viss service och bygger boenden. Vi tycker också att det är rimligt att de som bor i våra äldreboenden har tillgång till internet. Vi garanterar en värdig och individuell äldreomsorg Som äldre ska man kunna vara säker på att alltid bli behandlad med värdighet oavsett situation. Vi har därför infört en värdighetsgaranti i Gävle. Garantin gäller för alla boenden och platser där äldre vårdas på kommunalt uppdrag. Vi arbetar redan idag med att mäta och säkra kvalitén för omsorgen om våra äldre, men vi tror att det går att skärpa detta arbete ytterligare. Vi socialdemokrater vill dessutom se till att äldreomsorgen ännu mer anpassas efter individen. Din bakgrund, ditt yrkesliv, dina drivkrafter och glädjeämnen ska genomsyra den hjälp du får som gammal. Den som är beroende av samhällets vård ska också få vara med och styra över hur den egna dagen ser ut. Även som äldre ska du kunna delta i fritidsaktiviteter som du trivs med. Och kan inte du åka till kulturen så får kulturen åka till dig. Vi vill göra livet enklare och tryggare för de äldre Det ska inte vara krångligt att få vård från olika vårdgivare. Många äldre behöver både kommunal hjälp i hemmet och mer avancerad vård från landstinget. Socialdemokraterna i Gävle vill se till att samarbetet mellan olika vårdgivare fungerar så smidigt som möjligt så att de äldre får en enklare situation. Trygghet är ett viktigt ledord för såväl äldre som deras anhöriga. Vi ska ständigt arbeta för att skapa en så trygg och behovsanpassad vård som möjligt. Undersökningar har visat att äldre och anhöriga känner att informationen från kommunen kunde vara bättre. Bra information bidrar till att äldre känner sig tryggare. Därför ska kommunen se över hur man kommunicerar med äldre och deras anhöriga. Egen matlagning ökar trivseln på boendena I dag lagas det mesta av de äldres mat i storkök. Vi tycker att upplevelsen av maten och måltiden behöver bli bättre. Därför har vi redan tagit några viktiga steg mot att fler äldreboenden ska kunna servera mat lagad på plats. Det bidrar både till ökad trivsel och bättre lagad mat. När man blir äldre är måltiderna så mycket mer samvaro, samtal och gemenskap. 18

19 Vi vill göra den sista tiden bättre Livets slut är precis som livets början ett av de tillfällen då samhället kan spela en stödjande roll, diskret men värdefull. Det kan vi se till att Gävle kommun blir ännu bättre på. Gävle behöver ett hospice, en plats för dem som ska leva sin sista tid och ta farväl av anhöriga och vänner. Personal och andra resurser där ska hålla högsta kvalitet, det tummar vi inte på. För den som hellre vill vara hemma den sista tiden ska vi underlätta det. Vi socialdemokrater i Gävle har tagit de nödvändiga besluten och drivit frågan i mål. Vi kommer, i enlighet med värdighetsgarantin, att se till att vården i livets slutskede blir så bra som möjligt. Det ska vara ordning och reda i skattefinansierad välfärd Vinstintressen ska aldrig vara styrande i välfärden. Socialdemokraterna har som ambition att ordna ett nationellt kvalitetssystem som skapar ordning och kvalitet i all skattefinansierad verksamhet och kraftigt begränsar vinstuttagen. Fram till detta system finns på plats tänker vi se till att Gävle kommun inte gör några nya privatiseringar inom omsorgen. Undantag kan göras för små lokala lösningar som kooperativ och icke vinstdrivande företag. Den som behöver hemtjänst väljer själv om kommunen eller något företag ska ge hjälpen. Vi ser till att kommunen noga följer och kontrollerar verksamheten hos dessa, i första hand små, företag. Vi försäkrar oss på det viset om att de uppfyller kraven från oss som styr. De pengar vi satsar här ska verkligen gå till att ge äldre Gävlebor bra stöd och vård. 19

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand

Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand Grönare Härnösand - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Valprogram 2014 2018

Valprogram 2014 2018 Valprogram 2014 2018 Innehåll 3 Klimat 3 Förnybar energi Energianvändning Trafik 4 Infartsparkeringar Kollektivtrafik Spårbilar 5 Bilpooler och samåkning Cykling Maten 5 Utbildning Skola 6 Grön skoltråd

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Aro(s)bladet En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Sänkt maxtaxa för barnfamiljer Under valrörelsen delade Anna Wallén ut rosor med vidhängande budskap om att välfärden går före

Läs mer

En strategi för ungdomspolitiken

En strategi för ungdomspolitiken 2009/10 mnr: Kr4 pnr: -s25003 Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Innehållsförteckning Inledning...2 Ungdomar

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer