Projektrapport Badvattenprovtagning 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport Badvattenprovtagning 2015"

Transkript

1 Handlingstyp: Rapport Ärendenr: MHN 2015/0761 Datum: Projektrapport Badvattenprovtagning 2015 Besöksadress Visborgsallén 19, Visby Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl Webbplats E-post Bankgiro Postgiro

2 Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen 2 Inledning Under sommaren 2015 har enhet miljö- och hälsoskydd tagit badvattenprover vid utvalda badplatser på Gotlands för att kontrollera badvattnets kvalitet. Totalt kontrollerades 24 badplatser vid 3 olika tillfällen. Smittskyddsinstitutet i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG version där kraven på badvattenprovtagningens utförande och bedömning beskrivs. Badvattenförordningen Badvattendirektivet är införlivat i svensk lagstiftning sedan 2008 genom badvattenförordningen (2008:218), samt genom Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten (NFS 2008:8). Havs- och vattenmyndigheten övertog den 1 juli 2011 bemyndigande att meddela föreskrifter om badvatten från Naturvårdsverket. Sedan 1 juli 2012 gäller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14). Syftet med badvattenförordningen är att skydda människors hälsa genom att man via provtagning kan upptäcka eventuella föroreningar och vidta åtgärder om så behövs. Det innebär en regelbunden kontroll av och information om badvatten vid svenska badplatser. Badvattenförordningen tydliggör kommunernas ansvar vad gäller utpekande av badplatser där man kan vänta sig ett stort antal badande, utförande av badvattenprovtagningen, förebyggande arbete och information om badvattnets kvalitet. De badplatser där ungefär 200 personer/dag badar är så kallade EU-bad och dessa är kommunen skyldig att provta. I säsongens badvattenprovtagning är 13 av totalt 24 badplatser EU-bad. Övriga 11 badplatser provtas av Region Gotland som en service mot allmänheten. Resultaten från provtagningarna hålls tillgängliga för allmänheten på hemsidan Badplatsen ( Syfte Att kontrollera badvattenkvaliteten på de badplatser som ingår i kontrollplanen. Metod Prov på badvatten har tagits på 24 badplatser vid 3 tillfällen. 3 av badplatserna är inlandsvatten och resterande 21 är kustvatten. Provtagning ägde rum v. 25, 28 och 31, vilket nästan sammanfaller med badsäsongen som för Gotlands län infaller mellan den 21 juni och 15 augusti. Analys har gjorts på bakteriehalten av Intestinala enterokocker och Escherichia coli. Resultatet har sedan bedömts som tjänligt, tjänligt med eller otjänligt. I samband med provtagning har eventuell förekomst av cyanobakterier ( algblomning ) noterats.

3 Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen 3 Resultat Förutom ett prov i Sandhamn som visade otjänligt med avseende på Intestinala enterokocker samt förhöjda halter av E. coli, visade alla säsongens övriga prov tjänligt med (3st) och tjänligt. (se bilaga). Inga Cyanobakterier noterades under provtagningsperioden. Resultaten har även rapporterats in och funnits tiullogängliga för allmänheten på hemsidan Badplatsen ( Diskussion och slutsats Vid ett tillfälle visade ett prov taget i Sandhamn en förhöjd halt av E. coli, <260 cfu/100 ml när gränsvärdet för tjänligt med ligger på <100 cfu/100 ml, halten av Intestinala enterokocker var vid samma provtillfälle <370 cfu/100 ml vilket överstiger gränsvärdet 300 cfu/100ml, därmed visade provet otjänligt. De förhöjda halterna av E. coli och Intestinala enterokocker kan förklaras av att det regnat kraftigt tidigare under dagen och det kan ha sköljt ner orenheter från land. Eftersom provet visade otjänligt fick ett omprov tas , omprovet visade att badvattnet var tjänligt och därmed behövdes ingen vidare utredning. De flesta resultat från säsongens badvattenprovtagning visade tjänliga halter av bakterier. De 3 prover som visade tjänligt med lämnades utan att omprov togs då badvattnet inte var otjänligt, stränderna som hade tjänligt med vid ett provtillfälle var: Norsta Aurar, Tofta och Kallbadhuset. Samtliga EU-bad får behålla klassningen Utmärkt badvattenkvalitet till nästa år. Förekomsten av cyanobakterier, även kallat algblomning, var obefintlig under säsongen. Detta berodde troligen på att det var en förhållandevis kall och blåsig sommar. Årets algblomning kom igång ca en vecka efter sista provtagningstillfället. Enhet miljö- och hälsoskydd har fått tips om att Träkumla sandtag och Follingbobrottet används av många badande, det bör utredas om dessa platser ska ingå i provtagningen framöver. Även kalkbrottet Smöjen i Kyllaj nämns som förslag på plats för provtagning. En utvärdering och uppdatering av vilka stränder som ingår i provtagningen bör ske till nästa säsong särskilt eftersom det inte skedde inför detta års provtagningar. Uppföljande arbete Kontrollplan. Upprättande av kontrollplan inför säsongen Badvattenprofiler inklusive provtagningspunkter ska uppdateras vid behov. Provtagningslokaler. Utvärdera och uppdatera vilka stränder som ska ingå i badvattensprovtagningen. Algblomningsinformation. Utvärdera om bättre samordning av information om algblomningsfria stränder går att genomföra.

4 Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen 4 Bilaga. Analysresultat Resultat av badvattenprovtagning Förekomsten av Escherichia coli och Intestinala enterkocker anges i cfu/100ml (antalet kolonier per 100 ml prov). Badplats Datum E. coli (cfu/100ml) I. entero (cfu/100ml) Kvalitet Temp ( C) Algblomning EU-bad < 10 <1 Tjänligt 10 Ingen Ljugarn <10 1 Tjänligt 14 Ingen EU-bad Blå lagunen < 1 9 Tjänligt 12 ingen < 1 < 1 Tjänligt 15,5 Ingen < 1 <1 Tjänligt 20 Ingen EU-bad Tjänligt 18 Ingen < 10 < 1 Tjänligt 10,5 Ingen Slite < 1 <10 Tjänligt 15 Ingen EU-bad Sigvalde träsk < 1 16 Tjänligt 15,5 Ingen Tjänligt 16,5 Ingen <4 <10 Tjänligt 21 Ingen Tjänligt 18,5 Ingen < 10 2 Tjänligt 12,5 Ingen Ekeviken < 10 1 Tjänligt 16,5 Ingen < 10 <1 Tjänligt 16 Ingen < 10 < 1 Tjänligt 13,5 Ingen Norsta aurar Tjänligt med 17,5 Ingen <10 1 Tjänligt 16 Ingen <10 1 Tjänligt 12 Ingen Sudersand Tjänligt 17 Ingen EU-bad < Tjänligt 16,5 Ingen Tjänligt 10,5 Ingen Åminne <10 1 Tjänligt 15 Ingen EU-bad Tjänligt 15 Ingen <10 <1 Tjänligt 14 Ingen Ireviken < 10 1 Tjänligt 16,5 Ingen EU-bad <10 1 Tjänligt 16,5 Ingen <10 <1 Tjänligt 12,5 Ingen Hideviken Tjänligt 16,5 Ingen < 1 Tjänligt 16,5 Ingen <10 < 1 Tjänligt 14 Ingen Herta <10 4 Tjänligt 19,5 Ingen EU-bad Tjänligt 16 Ingen Tjänligt 14 Ingen Nisseviken <10 < 1 Tjänligt 18 Ingen Tjänligt 14,5 Ingen < 10 3 Tjänligt 12 Ingen Björkhaga Tjänligt 18 Ingen EU-bad Tjänligt 14 Ingen

5 Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen 5 Badplats Datum E. coli (cfu/100ml) I. entero (cfu/100ml) Kvalitet Temp ( C) Algblomning EU-bad Tjänligt 12 Ingen Sandhamn <260 < 370 Otjänligt 18 Ingen Kvarnåkershamn Tingstäde träsk <10 2 Tjänligt 18,5 Ingen Tjänligt 14,5 Ingen <10 2 Tjänligt 13 Ingen < 10 1 Tjänligt 18,5 Ingen Tjänligt 15 Ingen <1 Tjänligt 16 Ingen Tjänligt 22 Ingen Tjänligt 17 Ingen < 10 <1 Tjänligt 12 Ingen Tofta < 10 < 1 Tjänligt 19 Ingen EU-bad Tjänligt med 14,5 Ingen < 10 <1 Tjänligt 11 Ingen Holmhällar <1 Tjänligt 17,5 Ingen Tjänligt 14 Ingen Tjänligt 11 Ingen Kallbadhuset Tjänligt med 17,5 Ingen EU-bad <1 Tjänligt 16 Ingen Tjänligt 11 Ingen Norderstrand Tjänligt 17 Ingen <1 2 Tjänligt 16 Ingen Tjänligt 12 Ingen Snäckviken Tjänligt 16 Ingen EU-bad <1 1 Tjänligt 16 Ingen <10 4 Tjänligt 15,5 Ingen Brissund Tjänligt 17 Ingen EU-bad Tjänligt 17 Ingen < 10 < 1 Tjänligt 11 Ingen Sandviken Tjänligt 15 Ingen EU-bad Tjänligt 15 Ingen <10 < 1 Tjänligt 14 Ingen Burgsvik < 10 1 Tjänligt 19 Ingen Tjänligt 16 Ingen Text med fetstil anger omprovtagning.

Badvatten provtagning sommaren 2007

Badvatten provtagning sommaren 2007 Badvatten provtagning sommaren 2007 Miljö och hälso skyddskontoret Bedömning av badvattenkvalitén på Gotland 2007 Resultatet från årets provtagning visar på god kvalité avseende bakteriehalt. 80 % av de

Läs mer

Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG (EU-badvatten)

Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG (EU-badvatten) Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG (EU-badvatten) Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med Smittskyddsinstitutet Vägledning för badvatten enligt direktiv 2006/7/EG (EU-badvatten) Version

Läs mer

Badvattenrapport i Landskrona 2014

Badvattenrapport i Landskrona 2014 1(5) Miljöförvaltningen Badvattenrapport i Landskrona 2014 Hanna Brost & Emilie Feuk Miljöinspektör Rapport 2014:3 Februari 2015 2(5) Inledning I Landskrona finns sex offentliga badplatser, fyra på fastlandet

Läs mer

Badvattenprofil Vikens havsbad

Badvattenprofil Vikens havsbad Badvattenprofil Vikens havsbad Sammanfattning Kommun Län Vikens havsbad är belägen utmed Öresunds kust i Skåne län där bad är möjligt från en lång sandstrand. Badet är registrerat som EU-bad av Höganäs

Läs mer

Kontroll av badvattenkvalitet på strandbad i Luleå 2006

Kontroll av badvattenkvalitet på strandbad i Luleå 2006 Miljönämnden 2007 01 18 16 1 Kontroll av badvattenkvalitet på strandbad i Luleå 2006 Skrivelse från kommunrevisionen Miljönämnden har fått en skrivelse från kommunrevisionen angående badvattenkvaliteten

Läs mer

Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014

Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014 Handlingstyp: Rapport Ärendenr: MHN 2015/204 Datum: 2015-01-22 Projektrapport Tillsyn av Skolor 2014 Tillsyn utförd av enhet miljö- och hälsoskydd 2014 Besöksadress Visborgsallén 19, Visby Postadress SE

Läs mer

Utmärkt kvalitet. Vid behov om klassificeringen avviker från utmärkt

Utmärkt kvalitet. Vid behov om klassificeringen avviker från utmärkt HVMFS 2012:14 Bilaga 2 Badvattenprofilen 1. Den badvattenprofil som avses i 6 ska bestå av följande: a) En beskrivning av badvattnets fysikaliska, geografiska och hydrologiska egenskaper som är relevanta

Läs mer

Isprojektet 2012. Mikrobiologisk provtagning av is. En rapport från Miljöförvaltningen Kalle Feldt och Emma Tibrand MILJÖFÖRVALTNINGEN

Isprojektet 2012. Mikrobiologisk provtagning av is. En rapport från Miljöförvaltningen Kalle Feldt och Emma Tibrand MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖFÖRVALTNINGEN Isprojektet 2012 Mikrobiologisk provtagning av is En rapport från Miljöförvaltningen Kalle Feldt och Emma Tibrand Juni 2012 1 Syfte 1 SYFTE Syftet med projektet är att med hjälp av provtagning

Läs mer

Badvattenprofil Storsands badstrand Nykarleby

Badvattenprofil Storsands badstrand Nykarleby Badvattenprofil Storsands badstrand Nykarleby Storsands badstrand 9.8.2011 Hälsoinspektionsbyrån Mia Hautala Maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. KONTAKTUPPGIFTER... 1 2.1 BADSTRANDENS ÄGARE

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

Is i livsmedelsanläggningar

Is i livsmedelsanläggningar Is i livsmedelsanläggningar Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter Syfte Syftet med projektet är att med hjälp av provtagning undersöka den mikrobiologiska kvaliteten på

Läs mer

Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens inspektion av skolornas inre miljö

Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens inspektion av skolornas inre miljö Barn- och utbildningsförvaltningen Anne Gardelius Ärendenr BUN 2015/630 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 22 oktober 2015 Barn- och utbildningsnämnden Projektrapport. Miljö- och hälsoskyddnämndens

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten 1 ; HVMFS 2012:14 Utkom från trycket den 25 juni 2012 beslutade den 21 juni 2012.

Läs mer

VATTENPROVTAGNING VID STOCKHOLMS STRANDBAD RESULTAT FRÅN SOMMAREN 2012

VATTENPROVTAGNING VID STOCKHOLMS STRANDBAD RESULTAT FRÅN SOMMAREN 2012 MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2012-013337-214 SID 1 (8) 2012-10-08 Handläggare: Jerzy Slazak Telefon: 08-508 28 974 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-10- 23, p. 9

Läs mer

Mikrobiologisk undersökning av Göta älv 2002-2003

Mikrobiologisk undersökning av Göta älv 2002-2003 Mikrobiologisk undersökning av Göta älv 2002-2003 En rapport skriven av Victoria Hågland, Göteborgs va-verk, på uppdrag av Göta älvs vattenvårdsförbund GÖTEBORGS RAPPORT 1(18) Förord Mot bakgrund av de

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Egenkontrollprogram och kontrollplan för provtagning Bergabadet i Södertälje kommun Uppdragsnummer 1133171000 Stockholm 2011-03-17 Sweco Environment AB Sthlm Vattenresurser Charlotte Höglund Granskat av

Läs mer

Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 2010:044 Ålands landskapsregerings beslut (2010:44) om kvalitetskraven och

Läs mer

Badvattenprofil Grumlan, Östanå

Badvattenprofil Grumlan, Östanå Badvattenprofil Grumlan, Östanå Sammanfattning Östanå badplats är en relativt liten insjö, ca 4 km2 belägen i Vetlanda kommun med ca 250 m lång sandstrand. Vid badet finns bryggor samt hopptorn. Badplatsen

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

VATTENPROVTAGNING VID STOCKHOLMS STRANDBAD RESULTAT FRÅN SOMMAREN 2012

VATTENPROVTAGNING VID STOCKHOLMS STRANDBAD RESULTAT FRÅN SOMMAREN 2012 MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2012-10-08 Handläggare: Jerzy Slazak Telefon: 08-508 28 974 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-10- 23, p. 9 VATTENPROVTAGNING VID

Läs mer

BADVATTENPROFIL FÖR MARIBADS BADSTRAND MARIEHAMN, ÅLAND

BADVATTENPROFIL FÖR MARIBADS BADSTRAND MARIEHAMN, ÅLAND Badvattenprofilen grundar sig på badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattendirektivet är antaget på Åland genom (ÅFS 70/2008) utfärdat 27.03.2008. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet förväntar sig att

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ökad tillgänglighet till Primärvården

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ökad tillgänglighet till Primärvården Ärendenr HSN 2013/444 Handlingstyp Informationsärende 1 (8) Datum 21 januari 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden Ökad tillgänglighet till Primärvården Under strukturutredningen lades mycket fokus på att skapa

Läs mer

Badvattenprofil för Solviksbadet

Badvattenprofil för Solviksbadet Badvattenprofil för Solviksbadet Framtagen av Miljöförvaltningen på uppdrag av Bromma stadsdelsförvaltning December 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen INNEHÅLL 1 Inledning 5 1.1 Omfattning och uppdatering...

Läs mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Mjukglassprojekt PROVTAGNING OCH KONTROLL AV RENGÖRINGSRUTINER

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Mjukglassprojekt PROVTAGNING OCH KONTROLL AV RENGÖRINGSRUTINER 2015 Miljö- och byggnadsförvaltningen Mjukglassprojekt PROVTAGNING OCH KONTROLL AV RENGÖRINGSRUTINER Projektet utfördes under våren 2015 av livsmedelsinspektörerna: Ulrika Andersson, Giovanna Sanchez,

Läs mer

PM: Utredning av orsaker till dålig vattenkvalitet vid Hökarängsbadet, Smedsuddsbadet och Sätrastrandsbadet i Stockholm

PM: Utredning av orsaker till dålig vattenkvalitet vid Hökarängsbadet, Smedsuddsbadet och Sätrastrandsbadet i Stockholm Miljöförvaltningen, Stockholms stad PM: Utredning av orsaker till dålig vattenkvalitet vid Hökarängsbadet, Smedsuddsbadet och Karin Book Emilsson, WRS Uppsala AB December 2007 2 3 Sammanfattning Tre badplatser

Läs mer

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron Norsbron. Vattenanalyserna är utförda både vid vattenverk och hos. I tabellen anges Livsmedelsverkets gränsvärden, dricksvattnets normala variation ** "tjänligt med anmärkning", vilket betyder att dricksvattnet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-04-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-04-24 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 12.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karolina Treson (S) ersätter Gunnar Nilsson

Läs mer

Badvattenprofil Sibbarp, Barnviken

Badvattenprofil Sibbarp, Barnviken Badvattenprofil Sibbarp, Barnviken Sammanfattning Kommun Län Badplatsen Barnviken är en skyddad, grund vik belägen i södra Malmö. Själva badplatsen sträcker sig längs vikens östliga och norra del och består

Läs mer

Provtagning av sallader

Provtagning av sallader MILJÖFÖRVALTNINGEN Provtagning av sallader En rapport från Miljöförvaltningen Susann Andersson, Dan Lennartsson 2010-03-18 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Sallader är en produkt som

Läs mer

strandbad Sötvatten Mål och syfte Att tänka på Vattenkvalitet vid strandbad 1 Arbetsmaterial : (se SNFS 1996:6 MS:89)

strandbad Sötvatten Mål och syfte Att tänka på Vattenkvalitet vid strandbad 1 Arbetsmaterial : (se SNFS 1996:6 MS:89) Vattenkvalitet vid strandbad 1 Programområde: Kust och Hav Sötvatten : Vattenkvalitet vid strandbad (se SNFS 1996:6 MS:89) Mål och syfte Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om den hygieniska

Läs mer

SÄKERHETSDOKUMENT. Badstränder i Korsnäs. för konsumenttjänst. I enlighet med Konsumentsäkerhetslag 22.7.2011/920

SÄKERHETSDOKUMENT. Badstränder i Korsnäs. för konsumenttjänst. I enlighet med Konsumentsäkerhetslag 22.7.2011/920 SÄKERHETSDOKUMENT för konsumenttjänst Badstränder i Korsnäs I enlighet med Konsumentsäkerhetslag 22.7.2011/920 Uppdaterad 2015 INNEHÅLL 1 TILLSYNSREGISTRERADE BADSTRÄNDER I KORSNÄS... 1 2 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

BADVATTENPROFIL FÖR BAMBÖLES BADSTRAND FINSTRÖM, ÅLAND

BADVATTENPROFIL FÖR BAMBÖLES BADSTRAND FINSTRÖM, ÅLAND Badvattenprofilen grundar sig på badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattendirektivet är antaget på Åland genom ÅFS 2008:70, som numera är uppdaterad genom ÅFS 2014:47. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Läs mer

Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013. Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter

Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013. Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013 Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter oktober 2013 Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013 Miljösamverkan

Läs mer

HANDBOK I TILLÄMPNING av badvattenförordningen 177/2008

HANDBOK I TILLÄMPNING av badvattenförordningen 177/2008 1 HANDBOK I TILLÄMPNING av badvattenförordningen 177/2008 Social- och hälsovårdsministeriets förordning 177/2008 om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Badvattenprofil för Ängbybadet

Badvattenprofil för Ängbybadet Badvattenprofil för Ängbybadet Framtagen av Miljöförvaltningen på uppdrag av Bromma Stadsdelsförvaltning Mars 2011 INNEHÅLL 1 Inledning 5 1.1 Omfattning och uppdatering... 5 1.2 Bedömning av badvattenkvaliteten...

Läs mer

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten

Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Åtgärdsförslag för Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten Sammanfattning Norra Kalmarsunds skärgårds kustvatten är en gruppering av de sjutton kustvattenförekomsterna Hossmoviken, Västra sjön, S n Kalmarsund,

Läs mer

BADVATTENPROFIL FÖR BOVIKS BADSTRAND HAMMARLAND, ÅLAND

BADVATTENPROFIL FÖR BOVIKS BADSTRAND HAMMARLAND, ÅLAND Badvattenprofilen grundar sig på badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattendirektivet är antaget på Åland genom ÅFS 2008:70, som numera uppdaterats genom ÅFS 2014:47. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Läs mer

BADVATTENPROFIL FÖR MARIESTRAND BADSTRAND 2015

BADVATTENPROFIL FÖR MARIESTRAND BADSTRAND 2015 BADVATTENPROFIL FÖR MARIESTRAND BADSTRAND 2015 Västkustens miljöenhet Maria Nylund INNEHÅLL 1. KONTAKTUPPGIFTER FÖR MARIESTRAND BADSTRAND...2 1.1 Badstrandens ägare eller innehavare...2 1.2 Badstrandens

Läs mer

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten Uppdragsnr: 10137017-Sörfjärden VA utredning 1 (5) PM- Vattenanalyser Följande PM är en bedömning av analysresultaten från vattenprovtagning vid Sörfjärden 2010-07-12 och 2010-08-11. De numeriska analysresultaten

Läs mer

BADVATTENPROFIL FÖR TJÄRLAX BADSTRAND 2015

BADVATTENPROFIL FÖR TJÄRLAX BADSTRAND 2015 BADVATTENPROFIL FÖR TJÄRLAX BADSTRAND 2015 Västkustens miljöenhet Maria Nylund INNEHÅLL 1. KONTAKTUPPGIFTER FÖR TJÄRLAX BADSTRAND...2 1.1 Badstrandens ägare eller innehavare...2 1.2 Badstrandens huvudansvariga

Läs mer

BADVATTENPROFIL FÖR LILLA HOLMENS BADSTRAND MARIEHAMN, ÅLAND

BADVATTENPROFIL FÖR LILLA HOLMENS BADSTRAND MARIEHAMN, ÅLAND Badvattenprofilen grundar sig på badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattendirektivet är antaget på Åland genom ÅFS 2008:70, som numera uppdaterats genom ÅFS 2014:47. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Läs mer

B ~~b~ ~~~x,.. Remiss avseende Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 2012:XX) och allmänna råd om badvatten

B ~~b~ ~~~x,.. Remiss avseende Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 2012:XX) och allmänna råd om badvatten B ~~b~ ~~~x,.. FÖRSLAG TILL BESLUT 1(2) BYGG- OCH MIUÖFÖRVALTNINGEN Bilaga KS 2012/68/1 MILJÖENHETEN 2012-03-21 Dpb: NAT Kjell Eklund, tel. 0224-553 35 Dnr: 2012-000569 Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommllnstvrel~ens

Läs mer

Badvatten i Helsingborgs stad

Badvatten i Helsingborgs stad Badvatten i Helsingborgs stad Analys av vattenkvalitet, kontrollprocedur, föroreningskällor, möjliga åtgärder, tidig varning och förtroendeskapande kommunikation Helsingborgs Stad Rapport Juni 2016 Denna

Läs mer

Badplatsstrategi. för Region Gotland. Antagen i tekniska nämnden

Badplatsstrategi. för Region Gotland. Antagen i tekniska nämnden Badplatsstrategi för Region Gotland Antagen i tekniska nämnden 2014-12-18 Innehåll 1 Badplatsstrategi... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Historia... 3 1.3 Strategi... 4 1.3.1 Målbild:... 4 1.3.2 Strategipunkter:...

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Klamydia på nätet införande av webbaserad tjänst

Klamydia på nätet införande av webbaserad tjänst Ärendenr HSN 2011/262 Handlingstyp Beslutsärende 1 (7) Datum 27 september 2011 Hälso- och sjukvårdsnämnden Klamydia på nätet införande av webbaserad tjänst Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta

Läs mer

VATTENPROVTAGNING VID STOCKHOLMS STRANDBAD - RESULTAT FRÅN SOMMAREN 2016

VATTENPROVTAGNING VID STOCKHOLMS STRANDBAD - RESULTAT FRÅN SOMMAREN 2016 Miljöförvaltningen Hälsoskyddsavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 2016 014870 Sida 1 (9) 2016-10-10 Handläggare Jerzy Slazak Telefon: 08 508 28 974 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-10-25 p.7 VATTENPROVTAGNING

Läs mer

Namn Longitud Latitud Status Kairo 17,8433 59,5227 excellent Trälhavet, Österskärs havsbad 18,3101 59,455 excellent Trälhavet, Breviksbadet 18,3603

Namn Longitud Latitud Status Kairo 17,8433 59,5227 excellent Trälhavet, Österskärs havsbad 18,3101 59,455 excellent Trälhavet, Breviksbadet 18,3603 Namn Longitud Latitud Status Kairo 17,8433 59,5227 excellent Trälhavet, Österskärs havsbad 18,3101 59,455 excellent Trälhavet, Breviksbadet 18,3603 59,454 excellent Drängsjön, Domarudden 18,343 59,5164

Läs mer

Uppdrag. Elevers upplevelse om skolskjutsverksamheten, nöjd elevundersökning

Uppdrag. Elevers upplevelse om skolskjutsverksamheten, nöjd elevundersökning Kvalitéts- och utvecklingsavdelningen Elionor Briling Ärendenr BUN 2014/306 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 12 maj 2014 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag. Elevers upplevelse om skolskjutsverksamheten,

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN TRELLEBORG. Badvattnet i Trelleborgs kommun sommaren 2007

MILJÖFÖRVALTNINGEN TRELLEBORG. Badvattnet i Trelleborgs kommun sommaren 2007 Badvattnet i Trelleborgs kommun sommaren 2007 Miljöförvaltningens rapport nr 6/2007 Badvattnet i Trelleborgs kommun sommaren 2007 Sammanfattning Vid årets provtagning på badvatten har 5 strandbad blivit

Läs mer

Badvattenprofil Södra Ånnabosjön

Badvattenprofil Södra Ånnabosjön Badvattenprofil Södra Ånnabosjön Sammanfattning Kommun Län Södra Ånnabosjön är en liten skogssjö, ca. 0,2 km2, belägen norr om Garphyttan i Örebro kommun. Badplatsen är välbesökt och registrerat som EU-bad

Läs mer

Upprättande av badvattenprofiler för EU-bad i Täby och Vaxholm

Upprättande av badvattenprofiler för EU-bad i Täby och Vaxholm Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Upprättande av badvattenprofiler för EU-bad i Täby och Vaxholm Förvaltning av badvatten och utvärdering av badvattenprofilernas funktion som ett verktyg

Läs mer

Årsrapport plaskdammar 2014

Årsrapport plaskdammar 2014 Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (11) 2014-12-01 Handläggare Marithe Eriksson Telefon: 08-508 28 172 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-12-16 p.8 Årsrapport plaskdammar 2014 Förvaltningens

Läs mer

BADVATTENPROFIL ÅMINNE BADSTRAND 2015

BADVATTENPROFIL ÅMINNE BADSTRAND 2015 BADVATTENPROFIL ÅMINNE BADSTRAND 2015 INNEHÅLL 1. KONTAKTUPPGIGTER... 3 1.1 Badstrandens ägare eller innehavare... 3 1.2 Badstrandens huvudansvariga skötare... 3 1.3 Myndigheten som ansvarar för kontrollen

Läs mer

Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009

Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009 MILJÖFÖRVALTNINGEN Vatten, riktad kontroll och provtagning i skolkök 2009 En rapport från Miljöförvaltningen, Avdelningen för Livsmedelskontroll Frida Kallberg Carolina Svavar Augusti 2009 1 Sammanfattning

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN BADVATTENPROFILER FÖR INSJÖBADEN

LAHOLMS KOMMUN BADVATTENPROFILER FÖR INSJÖBADEN LAHOLMS KOMMUN BADVATTENPROFILER FÖR INSJÖBADEN Glänninge Sjö, Laholm Gatesjön, Skogaby Björsjön, Mästocka Store Sjö, Norra Össjö Sjöaltesjön, Sjöalt Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Betänkande Kompetens och ansvar SOU 2010:65

Betänkande Kompetens och ansvar SOU 2010:65 Ärendenr KS 2010/479 Handlingstyp Yttrande Handläggare Leif Ohlsson HSF Gerd Silk SOF Datum 28 januari 2011 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämnden Socialnämnden Betänkande Kompetens och ansvar SOU 2010:65 Regionstyrelsen

Läs mer

BADVATTENPROFIL FÖR NABBENS BADSTRAND MARIEHAMN, ÅLAND

BADVATTENPROFIL FÖR NABBENS BADSTRAND MARIEHAMN, ÅLAND Badvattenprofilen grundar sig på badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattendirektivet är antaget på Åland genom ÅFS 2008:70, som numera uppdaterats genom ÅFS 2014:47. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Läs mer

Kartläggning och analys: Skyddade områden

Kartläggning och analys: Skyddade områden Kartläggning och analys: Skyddade områden 1. Vad avses med skyddade områden? Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF) (2004:660): 1 kap 3. Med skyddade områden avses sådana områden

Läs mer

Stora avloppsanläggningar 25-200 pe

Stora avloppsanläggningar 25-200 pe Stora avloppsanläggningar 25-200 pe Innehållsförteckning: 1. Regler 2. Tillsynshandledning 3. Checklista 2013-02-07 Regelverk avloppsanläggningar

Läs mer

Bakterier i Mölndalsån

Bakterier i Mölndalsån Bakterier i Mölndalsån Sammanfattning Genom bakterieundersökningar som Göta älvs vattenvårdsförbund låtit genomföra under 1997-1998 har brister i hanteringen av sanitärt spillvatten vid Stora Mölndal kunnat

Läs mer

Badvattenprofil Hampetorp, Hjälmaren

Badvattenprofil Hampetorp, Hjälmaren Badvattenprofil Hampetorp, Hjälmaren Sammanfattning Kommun Län Hjälmaren är Sveriges till ytan fjärde största sjö, 483 km2 stor. Badet i Hampetorp ligger vid södra stranden av den del av sjön som kallas

Läs mer

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008

Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008 projekt R A P P O R T maj 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Ftalater i leksaker Tillsynsprojekt 2008 Maria Mattsson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

BADVATTENPROFIL FÖR GRÖNA UDDENS BADSTRAND MARIEHAMN, ÅLAND

BADVATTENPROFIL FÖR GRÖNA UDDENS BADSTRAND MARIEHAMN, ÅLAND Badvattenprofilen grundar sig på badvattendirektivet 2006/7/EG. Badvattendirektivet är antaget på Åland genom ÅFS 2008:70,som numera uppdaterats genom ÅFS 2014:47. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Läs mer

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012

Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Kontroll av mikrobiologisk kvalitet på mjukglass i Varbergs Kommun, sommaren 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte sammanlagt 21 caféer, restauranger och kiosker under sommaren

Läs mer

Nybyggnad av förskola i Visby Intresseförfrågan avseende konstnärlig gestaltning

Nybyggnad av förskola i Visby Intresseförfrågan avseende konstnärlig gestaltning Visby juni 2016 Inbjudan Nybyggnad av förskola i Visby Intresseförfrågan avseende konstnärlig gestaltning inbjuder till intresseanmälan Etapp1, avseende konstnärlig gestaltning för nybyggnation av förskola

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

Att aktivt arbeta med att inventera risker för mikrobiologisk förorening exempel från Rådasjön.

Att aktivt arbeta med att inventera risker för mikrobiologisk förorening exempel från Rådasjön. Att aktivt arbeta med att inventera risker för mikrobiologisk förorening exempel från Rådasjön. Stefan Jonsson Mölndals stad Inger Kjellberg Göteborg Vatten Mölndalsån Medelvattenflöde 3,2 m 3 /s Total

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN BADVATTENPROFILER FÖR INSJÖBADEN. Glänninge Sjö, Laholm Gatesjön, Skogaby Björsjön, Mästocka Store Sjö, Norra Össjö Sjöaltesjön, Sjöalt

LAHOLMS KOMMUN BADVATTENPROFILER FÖR INSJÖBADEN. Glänninge Sjö, Laholm Gatesjön, Skogaby Björsjön, Mästocka Store Sjö, Norra Össjö Sjöaltesjön, Sjöalt LAHOLMS KOMMUN BADVATTENPROFILER FÖR INSJÖBADEN Glänninge Sjö, Laholm Gatesjön, Skogaby Björsjön, Mästocka Store Sjö, Norra Össjö Sjöaltesjön, Sjöalt Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nationella

Läs mer

Fastställande av timplaner från läsåret 2014/2015

Fastställande av timplaner från läsåret 2014/2015 Per Olof Sahlberg Ärendenr BUN 2014/328 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 16 maj 2014 Barn- och utbildningsnämnden Fastställande av timplaner från läsåret 2014/2015 Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten

Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Ola Gustafsson Chef Vattenstrategiska enheten Tfn: 040-25 22 95 Mobil: 070-28 06 905 E-post. Ola.Gustafsson@lansstyrelsen.se VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Arbetar med: Vatten och marina direktivet Miljömål

Läs mer

Verksamhetsberättelse 20140929 20151231

Verksamhetsberättelse 20140929 20151231 Verksamhetsberättelse 20140929 20151231 Styrelse, revisorer och valberedning Styrelse: Lars Bjurström, ordförande, Karin Farinder, vice ordförande, Göran Wahlqvist, kassör, Britt Johansson, sekreterare,

Läs mer

Badvattenprofil Alnängarna

Badvattenprofil Alnängarna Badvattenprofil Alnängarna Sammanfattning Kommun Län Alnängsbadet är ett konstgjort bad där rent vatten tillförs från två djupborrade brunnar. Badet har ett utlopp till Svartån men det mesta av vattnet

Läs mer

Interpellation om belysning på Trafikverkets vägar på landsbygden

Interpellation om belysning på Trafikverkets vägar på landsbygden Ärendenr RS 2015/230 Handlingstyp Interpellationssvar Datum 27 april 2015 Interpellation om belysning på Trafikverkets vägar på landsbygden Ledamoten Alexander Jansson (C) har i en interpellation ställt

Läs mer

RUTINER FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Rutin för kost- och nutritionsbehandling

RUTINER FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Rutin för kost- och nutritionsbehandling Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kapitel: 3 Gäller fr.o.m. Reviderad den: 2008-09-11 Version: 1(5) Dnr RUTINER FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Rutin för kost- och nutritionsbehandling Syfte:

Läs mer

Tillståndsplikt och övervakning av utsläpp

Tillståndsplikt och övervakning av utsläpp Tillståndsplikt och övervakning av utsläpp Kristin Gunnarsson Naturvårdsverket 2014-11-27 Innehåll del 1 Del 1 Tillståndsplikt anläggningar Verksamheter som ingår Definition av en anläggning Uppstart respektive

Läs mer

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Biobanken - Sommaruppehåll Biobanken. 3 Klinisk kemi - Revidering av kemi-remisser - Metodbyte S-Gastrin

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Biobanken - Sommaruppehåll Biobanken. 3 Klinisk kemi - Revidering av kemi-remisser - Metodbyte S-Gastrin 1 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 6, juni 2015 Innehåll: 2 Biobanken - Sommaruppehåll Biobanken 3 Klinisk kemi - Revidering av kemi-remisser - Metodbyte S-Gastrin 4 Klinisk Mikrobiologi - Nätbaserad

Läs mer

Handlingsplan för plast som synliga föroreningar

Handlingsplan för plast som synliga föroreningar Handlingsplan för plast som synliga föroreningar Version Certifierad återvinning SPCR 120 och SPCR 152 Handlingsplan för plast som synliga föroreningar Denna handlingsplan är ett levande dokument som revideras

Läs mer

Skolutveckling med moderna lärverktyg

Skolutveckling med moderna lärverktyg Diarienr. 2011/192-611 Datum 17 augusti 2011 Handlingstyp 1(2) Tjänsteskrivelse Expediering till: Barn- och utbildningsnämnden Bilaga: Projekt Skolutveckling med tidsenliga digitala lärverktyg Skolutveckling

Läs mer

Badvattenprofil Glafsfjorden, Ingestrand

Badvattenprofil Glafsfjorden, Ingestrand Badvattenprofil Glafsfjorden, Ingestrand Sammanfattning I Arvika kommun ligger Ingestrands badplats vid sjön Glafsfjorden. Glafsfjorden är Värmlands näst största sjö efter Vänern och sjöns yta uppgår till

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

RAPPORT ÖVER TILLSYNEN OCH KONTROLLEN VID ALLMÄNNA BADSTRÄNDER 2016

RAPPORT ÖVER TILLSYNEN OCH KONTROLLEN VID ALLMÄNNA BADSTRÄNDER 2016 RAPPORT ÖVER TILLSYNEN OCH KONTROLLEN VID ALLMÄNNA BADSTRÄNDER 2016 Storsands badstrand, Nykarleby Kittholmen badstrand, Jakobstad Forsby badstrand, Pedersöre Brännbacka badstrand, Larsmo Augusti 2016

Läs mer

YOLDIA - RAPPORT. Recipientkontroll 2011 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun. Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2010

YOLDIA - RAPPORT. Recipientkontroll 2011 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun. Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2010 YOLDIA - RAPPORT Recipientkontroll 2011 Tumbaåns sjösystem Botkyrka kommun Rapporten bedömer även mätningar som utförts 1997-2010 Huddinge 2012-04-12 Roger Huononen Yoldia Environmental Consulting AB Telefon:

Läs mer

Utvecklings- och utbyggnadsförslag till Torekovs hamn

Utvecklings- och utbyggnadsförslag till Torekovs hamn Examensarbete TVVR 13/5017 Utvecklings- och utbyggnadsförslag till Torekovs hamn Niclas Nilsson Division of Water Resources Engineering Department of Building and Environmental Technology Lund University

Läs mer

grund av Tjänsteutlåtandee Dnr 2014-13667 Sida 1 (9) 2014-10-06 Handläggare Jerzy Slazak 2014-10-212 p. 9 Miljöförvaltningen Fleminngatan 4

grund av Tjänsteutlåtandee Dnr 2014-13667 Sida 1 (9) 2014-10-06 Handläggare Jerzy Slazak 2014-10-212 p. 9 Miljöförvaltningen Fleminngatan 4 Miljöförvaltningen Hälsoskyddsavdelningen Tjänsteutlåtandee Sida 1 (9) 2014-10-06 Handläggare Jerzy Slazak Telefon: 088 508 28 974 Till T Miljö- M och hälsoskyddsnämnden 2014-10-212 p. 9 D STOCKHOLMS STRANDBAD

Läs mer

Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar

Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små avloppsanläggningar Så kommer smittskyddet in i förslaget till ny föreskrift Margareta Lundin Unger Margareta.lundin-unger@havochvatten.se Film framtagen av

Läs mer

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar REMISSAMMANSTÄLLNING -11-13 537-1-7 Enligt sändlista Vår referens: Johanna Egerup - 9 Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Södra Östersjöns vattendistrikt sammanställning av inkomna remissvar

Läs mer

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Björn Hjernquist 0498485248@telia.com 26 augusti 2009 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar Samrådsyttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten; beslutade den 13 maj 2008. NFS 2008:8 Utkom från trycket den 26 maj 2008 Naturvårdsverket

Läs mer

Taxebilaga A. Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406

Taxebilaga A. Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406 Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25 Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun Lagstiftning och andra styrdokument Miljöbalken Olika typer av förorenat vatten definieras som avloppsvatten.

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

Svenska Naturskyddsföreningens yttrande över Läkemedelsverkets rapport Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter

Svenska Naturskyddsföreningens yttrande över Läkemedelsverkets rapport Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter Svenska Naturskyddsföreningen Swedish Society for Nature Conservation Box 4625, SE-116 91 Stockholm, Sweden Telefon:+46-8-702 65 00 Telefax: +46-8-702 08 55 Hemsida: www.snf.se E-mail: info@snf.se 2005-03-22

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Skall ni dra igång en förening? Här finns viktig information Innehåll Varför bilda en förening?... 3 Vad krävs?... 3 Förberedelser... 4 Bildandemötet... 4 Styrelsen... 5 Det första

Läs mer

Schysst vatten i kranen?

Schysst vatten i kranen? Schysst vatten i kranen? Kontroll av icke kommunala dricksvattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter Miljöskyddskontoret 2013 Sammanfattning Under sommarhalvåret 2013 har

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104 Kemisk analys- Vattenanalys Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Titrering Ammonium SS-EN ISO 14911:1998 Jonkromatografi Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005, mod Flödesanalys/Spektrometri Biokemisk

Läs mer