POWERED BY 1WORLDSYNC. Manual OPV Order

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POWERED BY 1WORLDSYNC. Manual OPV Order"

Transkript

1 POWERED BY 1WORLDSYNC Manual OPV Order VERSION 08/2015

2 1. Access och inloggning Logga in på OPV Order enligt nedan alternativ (Via Uppladdnings-fliken när man är inloggad) Alla dessa skickar er vidare till https://www.opv.se/order där beställningsprocessen kan påbörjas. All kommunikation sker över en säker krypterad anslutning via https (SSL). Inloggningen sker med samma användarnamn och lösenord som används till OPV Online eller Space. Bild 1. Inloggningssidan till OPV Order.

3 2. Beställningsprocess När du loggat in på OPV Order ser du dina utkast, det vill säga dina lagda ordrar som ännu ej är färdigställda ordrar. Du kan välja att fortsätta/komplettera valfritt bland dina påbörjade ordrar eller välja att skapa en ny order. 2.1 Orderinformation Det första steget i beställningsprocessen är Orderinformation. Uppgifter om ert företag samt ditt namn och e-postadress hämtas automatiskt upp baserat på din inloggning. Fält som fylls i under detta steg är: - Er kontaktperson. Om det inte är ni som är kontaktperson, skriv in aktuell kontaktperson. - Inköpsnummer. Även kallat PO-nummer (Purchase Order). Detta är ert inköpsnummer. Kräver ni ett sådant från er ekonomiavdelning måste detta fyllas i innan beställningen färdigställs. Behöver ni inget inköpsnummer, kryssa i Krävs ej. - Orderbeskrivning (Valfritt). Övrig information till OPV gällande beställningen. Här kan man exempelvis skriva en kommentar Bilder för uppdatering i Space, eller Bilder på nya produkter till både Online & Space. Bild 2.1. Orderinformation

4 2.2 Produktinformation Steg 2 i beställningsprocessen heter produktinformation, vilket innefattas av två möjliga understeg via klickbara tabbar. Endast ett utav dessa steg krävs. - Manuell inmatning. Manuell inmatning av vilka varumärken och produkter beställningen avser. För att aktivera Manuell Inmatning, klicka på Lägg till produktrad. Den manuella inmatningen har följande fält: - GTIN/EAN. Det unika GTIN på den produkt som beställningsraden avser. Avser beställningsraden media/dokument utan ett GTIN, skapa då ingen produktrad. Skriver ni något kommer OPV Order kräva ett korrekt GTIN. - Varumärke. Det varumärke som produkten hör till. Börjar ni att skriva i detta fält kommer en lista upp på era befintliga varumärken som matchar den text ni börjat skriva. Om det är ett nytt varumärke väljer man inget i den listan, utan skriver bara fritext. - Produktnamn. Namnet på den produkt som beställningsraden avser. - Övrig info (valfritt). Detta fält kan användas till övrig information som EAN, ert artikelnummer, vikt, dimensioner eller exempelvis kommentar om en uppladdad bild kan användas till både Online och Space. - Ladda upp filer. Ladda upp produktdatafiler t.ex. VCD, excel-lista, m.m. för produktregistrering. Tillåtna filformat: xlt, xls, xlsx, pdf, csv, txt, doc, docx, skv, xml, rtf. Produktbilder laddas ej upp i detta steg.. Bild 2.2. Produktinformation

5 2.3 Leveranssätt av bilder Uppladdning av media, logotyper, marknadsmaterial etc. sker antingen via uppladdning direkt i OPV Order eller att ni aviserar att produktförpackningar skickas till OPV:s Fotostudio för fotografering. - Ladda upp. När ni ska ladda upp digitalt material till OPV, baseras det på tre alternativ. Marknadsbilder, Planogrambilder och Övriga bilder. Marknadsbilder och Planogrambilder kommer vid uppladdning automatiskt att valideras/justeras enligt GS1 Product Image Specification. Man kan antingen bläddra efter material på egen disk eller dra & släppa. - Skicka produkter via post till OPV för Fotografering. Ange detta alternativ om ni önskar att OPV skall fotografera er produkter. - Annat. Ange detta alternativ om produktbild ska registreras i våra system på annat sätt, såsom exempelvis att ni önskar OPV skall producera produktbilder av Artwork, så kallad CGI. Bild 2.3. Leveranssätt av bilder - Marknadsbilder. Marknadsbilder avser högupplösta bilder ( 2400px) som kan kopplas mot ett aktivt GTIN. Tillåtna format: jpg, jpeg, tif, tiff, psd. Dessa format är de enda som stödjes då de kan hantera urklippsbanor. Obligatoriskt att skapa en Produktrad eller ladda upp digital VCD. - Planogram/spacebilder. Planogrambilder avser spacebilder ( 709px) som kan kopplas mot ett aktivt GTIN. Tillåtna format: jpg, jpeg, tif, tiff, psd, png. Dessa format är de enda som stödjes då de kan hantera urklippsbanor eller korrekt mask. Obligatoriskt att skapa en Produktrad. Obligatoriskt att skapa en Produktrad eller ladda upp digital VCD. - Övriga bilder. Ladda upp all övrig media, video, logotyper, PDF etc. som ni inte vill koppla mot ett GTIN eller som inte ska kopplas som primärbild mot ett aktivt GTIN och då inte valideras enligt GS1 Product Image Specification. Sekundära bilder aktiva mot ett GTIN kan vara bilder med skugga eller spegling. Om ni inte kan ladda upp bild för kategorin Marknadsbild eller Spacebild enligt ovan obligatoriska filformat, kan ni ladda upp den via Övriga bilder. Observera då att en automatisk produktionskostnad enligt Efterbearbetning av produktbild kommer debiteras.

6 När mediafiler laddas upp kommer de automatiskt att genomgå en GS1 Validering/Justering. Ni kan ladda upp flertalet bilder samtidigt och samtliga kommer att valideras. När valideringen är klar ser ni en tumnagelbild samt en valideringsstatus för varje media. Klicka på tumnagelbild eller statusikonerna för detaljerad statusrapport. Statusrapporten delas in i tre statuslägen: - Godkänd. - Varning. (Läs beskrivningen vid aktuell regel för förtydligande.) - Ej godkänd. (Om uppladdad bild ej uppfyller storlekskravet för Marknadsbild eller Spacebild) OBS. Även om er bild passerar den automatiska valideringen behöver den genomgå en manuell validering för att säkerställa att det är rätt produkt på bilden, skärpan är bra, inga datummärkningar e.t.c. Därför kan bilden fortfarande bli underkänd efter manuell granskning. Bild Statusrapport validering Det finns endast två valideringsregler som gör att ni inte kan ladda upp bilder kopplade mot ett aktivt GTIN och färdigställa er order: - Godkända filformat är jpg, jpeg, tif, tiff, psd (filformat som stödjer urklippsbanor) - En av bildens sidor skall minst vara 2400 pixlar/709 pixlar (efter blivit beskuren) I ovan fall måste ni ladda upp ny bild eller fotografera pånytt och ladda upp igen, innan ni kan färdigställa ordern. I de fall där bild saknar Urklippsbana, kan detta justeras av OPV:s Fotostudio och regleras enligt de Allmänna Vilkoren. Läs de Allmänna Vilkoren samt OPV Bildspecifikation för mer information om valideringregler samt priser.

7 2.4 Felmeddelande vid order Om ordern är klar och ni trycker på knappen Slutför och skicka beställning, kan eventuellt ett felmeddelande dyka upp: Det finns ett eller flera fel i formuläret, var vänlig rätta det och försök igen. Detta innebär att obligatorisk orderdata saknas eller att ordern går ej att färdigställa då bild är underkänd i storlek. Bild 2.4. Felmeddelande 2.5 Granskning av lagd order När ni lagt en order som passerat utan fel eller att maskinvalideringen har justerat fel, får ni en bekräftelse att OPV nu ska granska ordern och manuellt validera uppladdade filer. Bild 2.5. Inväntar manuell granskning

8 Granskning av lagd order När bilder har granskats av OPV:s Foto Studio och de inte har godkänts enligt kravspecifikationen, kommer den lagda ordern få statusen: Granskad av OPV, fel hittade. Bild Granskad av OPV, fel hittade För att ordern skall kunna aktiveras och publiceras på OPV Systemen, behöver de bilder som ej godkändes raderas från ordern och nya laddas upp Granskning av lagd order När bilder har validerats och godkänts av OPV:s Foto Studio får ordern statusen Klar för fakturering. Bild/Bilder kommer nu att kopplas mot aktiv produktdata i OPV Systemen. Bild Klar för fakturering 2.6. Orderhistorik Ni kan närsomhelst läsa eller editera alla era ordrar i OPV Order. En öppen order, Inväntar manuell granskning, kan editeras för att eventuellt komplettera med nya bilder eller utvidga ordern. Bild 2.6. Orderhistorik

9 2.7. Meddelande En nyhet i OPV Order är Meddelande. Denna funktion gör det möjligt för användare och OPV att kommunicera om specifik order. Användare kan kommunicera valfritt med oss i denna funktion och OPV kommer använda funktionen för att kommunicera med er om lagd order. Varje gång ett nytt meddelande skapas i OPV Order skickas det också ett . Bild 2.7 Meddelande

10 FÖR KUNDER KOPPLADE TILL OPV GDS 1. Produktinformation Lägg till produktrad kommer öppna upp kommunikation med OPV GDS för GDSN-data. - Registrera data/bilder mot GTIN(EAN) - Registrera bilder/media Innan produktiformation kan delges OPV, måste användare först ladda upp media. Detta görs genoma att klicka på knappen Lägg till produktrad. - Registrera data/bilder mot GTIN(EAN). Detta alternativ används om användare vill ladda upp media som kan knytas till en aktiv artikel med ett GTIN. Användes även för uppdatering av designförändring. - Registrera bilder/media Används för media, såsom bilder, PDF, dokument, logotyper, video etc. som inte behöver knytas mot ett aktivt GTIN. 2. Ny orderrad - Registrera data/bilder mot GTIN(EAN)

11 - GTIN/EAN. Ange GTIN/EAN för första ordern och bilden/bilderna du vill ladda upp. OPV Order har validering av EAN-koder och meddelar om EAN-kod ej är valid. Uppslag mot OPV GDS och OPV System görs, se punkt Varumärke. Ange produktens Varumärke. - Namn. Ange produktens Produktnamn. - Välj Sortiment. Välj vilken sortimentskategori produkten skall kopplas till. - Välj målmarknad. Välj målmarknad för produkten, det vill säga vilket land den saluföres i. OBSERVERA. Laddar ni upp bild som skall kopplas till multipla målmarknader, välj då den målmarknad som är aktiverad för OPV GDS och skriv sedan i Övrig info att bild skall kopplas till fler målmarknader. - Övrig info. Använd detta fält för att meddela OPV, såsom exempelvis att bild är en designförändring eller att bild skall kopplas mot multipla målmarknader. - Artnr. Ange artikelnummer för produkten. - Bredd. Ange produktförpackningens bredd (i millimeter) - Höjd. Ange produktförpackningens höjd (i millimeter) - Djup. Ange produktförpackningens djup (i millimeter) 2.1 Hur önskar ni leverera bilder till oss? - Ladda upp. Ange detta alternativ om ni vill ladda upp bild/bilder i Ordersystemet. Bilderna kommer valideras enligt GS1 Product Image Specification. - Skicka produkter via post till OPV för Fotografering. Ange detta alternativ om ni önskar att OPV skall fotografera er produkter. - Annat. Ange detta alternativ om produktbild ska registreras i våra system på annat sätt, såsom exempelvis att ni önskar OPV skall producera produktbilder av Artwork, så kallad CGI.

12 2.2. Hur önskar ni leverera bilder till oss? - Registrera bilder/media. - Ladda upp. Ange detta alternativ om ni vill ladda upp bild/bilder i Ordersystemet. Bilderna kommer valideras enligt GS1 Product Image Specification. - Skicka produkter via post till OPV för Fotografering. Ange detta alternativ om ni önskar att OPV skall fotografera er produkiter. - Annat. Ange detta alternativ om produktbild ska registreras i våra system på annat sätt, såsom exempelvis att ni önskar OPV skall producera produktbilder av Artwork, så kallad CGI. 2.3 GTIN-koppling mot OPV GDS När ett valid GTIN anges görs automatiskt ett uppslag mot OPV GDS och OPV Online. Ni får då valmöjligheten att koppla uppladdad bild mot artikeldata i OPV Online eller VCD-data lagrad i OPV GDS. För att kunna koppla bilder mot GDSN måste leverantör först koppla sig mot OPV GDS, kontakta oss på OPV för mer information.

13 FRÅGOR & SVAR - Mitt företag vill använda produktbilder med spegeleffekt, vart laddar jag upp den och hur valideras dessa? SVAR: Produktbilder med ett aktivt GTIN och olika sorters effekter, såsom exempelvis spegling, kan bara publiceras i OPV Online. Så länge produktbilden också har en arbetsbana eller urklippsbana kan OPV:s maskinvalidering skapa en PRIMÄR produktbild som är GS1 godkänd. Den uppladdade originalbilden med speglingseffekt publiceras som SEKUNDÄR produktbild utan urklippsbana. - Mitt företag har alltid både marknadsbilder och spacebilder fotograferade som No-Plunge (rakt framifrån), måste jag ladda upp till bägge flikarna för marknadsbilder och spacebilder? SVAR: Laddar ni upp bilder som kan fungera som originalbild både för OPV Online och OPV Space, kan ni ladda upp dem till fliken Marknadsbilder. Bilden kommer maskinvalideras och sedan manuellt valideras för att passa bägge systemen. Skriv gärna i orderbeskrivningen att bild är för bägge systemen. - De enda högupplösta bilder mitt företag har är i filformatet *.eps, hur laddar jag upp dessa? SVAR: OPV Orders maskinvalidering kan inte validera bilder i filformatet *.eps. Dessa bilder måste sparas om till ett filformat som stödjes av OPV Order alternativt laddas upp till fliken Övriga bilder. Observera att primära produktbilder knutna till ett aktivt GTIN som laddas upp till Övriga bilder, kommer debiteras enligt produktionskostnader för efterbear betning av produktbild. - Jag vill också koppla miljöbilder, sortimentsbilder och gruppbilder till produktdatan för ett aktivt GTIN? SVAR: Så länge ni också alltid laddar upp en produktbild som kan valideras mot GS1:s kravspecifikation, kan ni ladda upp hur många bilder av olika sort ni önskar. Dessa bilder laddar ni upp under fliken Övriga bilder och de kommer inte att valideras enligt GS1:s kravspecifikation. Ni debiteras som vanligt aldrig för antalet bilder ni har i våra system utan endast för antalet dataposter. - Mitt företag har en färdig tryck-profil, Uncoated FOGRA29, på våra högupplösta bilder. Hur kan vi behålla denna profil när GS1 har krav på RGB? SVAR: Det går alldeles utmärkt att både ladda upp högupplösta CMYK-bilder som att ladda hem bilder med CMYK-profil. En uppladdad bild med CMYK-profil kommer lagras som originalfil i OPV Online. Alla övriga filformat och storlekar kommer att ha RGB-profil och JPG samt TIFF i Ursprunglig storlek, kommer vara enligt GS1 standard. GS1 GS1

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Kom igång med Validoo

Kom igång med Validoo Kom igång med Validoo Om Validoo Vare sig du är en leverantör eller mottagare av varor och varuinformation behöver du ett smidigt och effektivt informationsflöde. Validoo hjälper dig. Våra tjänster utvecklas

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop?-------------------------------------------------------------------------------------------2 1.1 Tilläggstjänster---------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1 1. ANVÄNDARGRÄNSSNITT...1 1.1 EXEMPELFÖRETAG...1 1.2 STARTSIDA/HEM...1 1.3 OM FÖRETAGET...2 1.4 KONTAKTA OSS...2 1.5 KÖPVILLKOR...3 1.6 VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR...4 1.7 LOGGA IN...4 1.8 SKAPA KONTO...5

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

RTMP. online. Desktop. web-tv API. personal support. Codec. iphone. Windows Media MP4. Design. Creo Video Manager. Encoding.

RTMP. online. Desktop. web-tv API. personal support. Codec. iphone. Windows Media MP4. Design. Creo Video Manager. Encoding. Version 3.0.20130219 Codec HTTP Encoding Windows Media Video iphone Desktop API Design Multimedia MP4 Streaming online RTMP Mobile content distribution personal support Flash Social media web-tv Communication

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

Användarmanual small

Användarmanual small S Användarmanual small Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Produktprofil...6 Korrektur...7 Produktkategorier...8 Mallprodukt...8 Originalprodukt...8 Lagerprodukt...9 Beställning...9 Teknisk specifikation...

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Juli 2010. Svanströmsgruppens. E-handel

Juli 2010. Svanströmsgruppens. E-handel Juli 00 Svanströmsgruppens E-handel Innehåll. Bakgrund...3. Startsida för ej inloggad besökare...3 3. Registrera ett konto...4 4. Glömt lösenord...4 5. Startsida inloggad kund...5 6. Mitt konto...6 7.

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

Snabbguide till Min ansökan

Snabbguide till Min ansökan Version 2015-05-12 Snabbguide till Min ansökan Innan du börjar För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar kontot fylla i flera ansökningar

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer