Sammanställning av de stora arken:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av de stora arken:"

Transkript

1 Sammanställning av de stora arken: Hur uppmuntras nyfikenhet? Genom egen nyfikenhet uppmuntras andras nyfikenhet Positivt bemötande och reflektion Att ställa frågor Att någon ser mig Att vara väl förberedd Att svara på frågor Att ställa upp för varandra/trygghet i gruppen Att vara sig själv och alltid ärlig. Att få komma med nya idéer engagemang, nytänkande Acceptera olikhet Se möjlighet i tillvaron Positivt bemötande Verktyg Att chefen underlättar för att gå på föreläsningar och kurser Delegera mera Tillåtande chef Genom att inte bli tystad Öppenhet lyssna fråga. Pröva få pröva våga. Stärka självkänslan. Här och nu Tillit, acceptans, uppmärksamhet, entusiasm, överraska Glädje, ställ frågor, säg inte NEJ! bjuder på sig själv, trygghet, respekt, inflytande, positivism. Genom positiv uppmuntran vågar man fråga och det leder till nyfikenhet. Hur får vi alla att vilja bidra? Bjuda in Delegera ansvarsområden, rotera uppgifter, synliggöra och uppmuntra Teamwork Bli inbjuden Att bidra och komma fram till gemensamt beslut Ta bort måstena Ta fram allas olika styrkor vi vill använda dem! Fråga medarbetarna Vad vill du? och lyft det positiva Bejaka andras olikheter och sätta upp mål Krav! Acceptera olikheter Vänlighet

2 Skapa trygghet och skilj på personligt och arbetsrelaterade åsikter. LE! Gå laget runt, alla får säga sitt, andra är tysta och lyssnar. Ställa frågor och lyfta fram, se varandra. Tydliga frågor, struktur, dagordning med tydliga punkter. Bjuda in = alla är viktiga. Att man ser resultat. Att man ger feed- back Nätverk Tid ges tid Uppmuntra, stödja varandra. Kombinera skriftligt/muntligt. Arbetsrotation Tillit, acceptans, uppmärksamhet, entusiasm. Bra inledning - få alla att slappna av. Syfte mål, tydlighet. FINNS INGA DUMMA FRÅGOR!!! Viktigt att man känner sig betydelsefull. ATT JAG ÄR NÅGON. Intresse, lön. Vad och hur kan vi lära av varandra? Vad= Kunskap, erfarenhet, andras förmågor, lyssnandet Hur= Genom dialog, våga vara öppen, lyhördhet, lyssna, respekt Vad= positivitet, ärlighet Hur= Två öron och en mun, Våga ge ris och ros och ta Respektera olikheter, sätta sig in i den andres perspektiv Grupparbeten. anonyma tankar och lappar Vad=Vad du vill! Hur= få tid till det/eller avsatt tid till det Vad= Mycket Hur= studiebesök och prata med varandra Vad= allt jag vill Hur= genom att fråga Se lyssna göra. Göra misstag dela med sig. Utvärdera och spela rollspel. Jag handleder och visar kollegor. Man kan alltid lära sig någonting av någon annan. Att vara öppen och ta in nya saker Mycket av mycket. Positivt tänkande. Konfliktlösning. Kunskapsutbyte. Praktiskt teoretiskt. Arbetssätt, metod och förhållningssätt. Ett problem kan lösas på olika sätt. Lyssna in varandra, ge utrymme åt varandra. Inspiration. Varandras olikheter, utnyttja dessa styrkor. Mångfald kultur. Matlagning. Diskutera exempelvis hur tänkte du eller gjorde du i den situationen? Reflektera tillsammans, att det finns många möjligheter och tillvägagångssätt. Lära sig att vara delaktig. Lära sig att våga prata och dela med sig. Lära sig av andra istället för kurs. T.ex datoranvändning. Kompetenser som andra har. Allt man inte själv kan.

3 Hur får vi alla att använda sin fulla förmåga? Respektera och bekräfta varandra. Tillåta misstag. Ge konstruktiv kritik plus uppmuntran. Handledning Släpp bromsklossarna. Vara tillåtande. Sprid entusiasm. Acceptans och tillit. Släppa sitt revir och delge andra sina kunskaper. Be andra att tala om vad de tycker att man är bra på. (alla är inte medvetna om sina styrkor) Ge alla plats + tid + lön!! Tillåtande ledning och arbetskamrater. Tydlighet. Utvärdera, följa upp. Ge meningsfullhet. Utbildning. Stolthet för arbetet. Få respons på sina insatser sedd. Bekräftad. Få frågan ger du det du kan eller finns det mer? = kommer du till din rätt? Synliggöra varandras förmågor Möjlighet att få/kunna dela med sig. Peppa varandra jag/vi vet att du kan..och lyssna. Bjuda in när det kommer nya. Bekräfta och berömma varandra. Dela upp ansvarsområden alla att känna sig viktiga. Klara och tydliga riktlinjer i harmoni med brukarens behov. Stärka assistenternas yrkesroll. God arbetsmiljö. Fråga personer vad de kan. Rätt person på rätt plats! Förebyggande friskvård. Hitta nya utmaningar. Flexibel arbetstid. Tillåtande arbetsmiljö = högt i tak. Frihet under ansvar. Uppmuntrande och stödjande chef. Arbetsrotation. Ha tid för att lyssna på varandra.psyk-kvart! Ge varandra utrymme, tillåtande attityd. Hur kan vi lockas att utvecklas? Söka kunskap ex. studiebesök, då ifrågasätts ej den egna arbetsplatsen. Se till olika personers intressen i kunskapsintag, ex internet, läsa böcker och gå kurs Lobbying Hitta glädjeämnen Rosa bra idéer. Personalhandledning. Tillåtande ledning. Högre lön för dem som utbildar sig. Betald utbildning! Bli erbjuden andra arbetsuppgifter som kräver en insats i form av utbildning. Ta tillvara på carpe och dess material. Spännande reklamdekaler.

4 Tipsa och peppa varandra. Uppskatta personal som vill utvecklas. Högt i tak, bli sedd och uppmärksammad. Delegera arbetsuppgifter. Ha visioner Nyfiken. Behov. Bra möjlighet/utbud (kompetensutveckling). Förutsättningar. Bli sedd. Visa intresse. Se resultat. När vi får använda kompetensen, då blir man motiverad. Ta tillvara!!. Avsatt tid. fungera praktiskt i verksamheter, vikarier eller att personalen roterar, nätverk. Medarbetarsamtal, lön trygghet i sin yrkesroll, chef uppmuntran. Personlig utveckling. Att man blir sedd at en annan kollega. Studiebesök. Beröm. Att chefen delger oss info. Och ger oss vilja att söka helhetsinfo. Om verksamheten Förstå att man kan göra skillnad, motivera, entusiasmera. CARPE!! dela med sig. Om bra utbildningar, litteratur, studiebesök m.m. trygghet, respekt. Tillgång. Hur får vi alla att dela med sig? Kunskap/erfarenhet Avsätta tid på p-möte/apt. Våga fråga/nyfikenhet. Pratboll. Tid att berätta för andra. Gå laget runt. Uppföljning Uppskattning! Uppmuntra och synliggöra varandras kvaliteter. Återspegling/feed-back. Nyfikenhet. Visa intresse inbjuder att dela med sig. Upphöjer det du vet är viktigt för mig att veta/kunna. Ta fram rätt forum så att det blir bekvämt att dela med sig. Avsatt tid och visat intresse. Intressera sig för andra, respekt. Skapa känslomässig öppenhet gentemot varandra. Ställa frågor och lyssna på svaret. Fyll inte i andras meningar. Tvångsrundor Regelbundna möten, reflektion, uppföljning, ställa frågor, uppmuntra, visa intresse, lärarcirkel/forum Avsätta tid, visa intresse, att det är tillåtet att vara duktig, inte jantelagen utan hjältelagen. Chefen får hjälpa till att lyfta fram kompetensen Små grupper reflektera, informera, dela med sig. Bra lyssnare, engagerad Skicka minst två på samma utbildning/föreläsning, arbetsrotation,

5 Tillit, acceptans, uppmärksamhet, entusiasm. Inventera, samordna kunskap, ta bort NEJ sägare, trygghet, respekt, våga vara öppen för andra kollegor, vara JA sägare. Inte säga ja eller nej utan att reflektera. Hur får vi alla att delta? Ge alla den tid de behöver. Uppmuntran, morötter Prata/diskutera två och två. Låta ordet gå runt till alla. Var och en får en specifik uppgift. Använda olika metoder för att föra fram sin åsikt. Respekt för varandra. Ha roligt tillsammans ger glada minnen. En kravlös och rolig start på möten. Arbeta på att få tillit i gruppen. Bolltricket, dagordning, struktur, bra ledare. Prestigelöshet! Tvång, lönehöjning, rundor (alla får ha bollen) Löneavdrag Laga lunch tillsammans Fest Små grupper. Dagordning i förväg, öppen alla kan komma med förslag. Vissa behöver tid på sig. Intressant ämne. Återkoppling Dela in gruppen i små grupper utifrån personligheter (tysta/pratiga) Rullande schema vid möten ordförande/sekreterare Alla ska ges möjlighet till utrymme Skapa tillit, acceptans, uppmärksamhet, entusiasm. Framhäva dem som är tysta Trygghet, respekt, inflytande, struktur TID. Utnyttja olikheter, se lösningar i gruppen, erfarenhet. Uppmuntran. Ställ frågor även till de tysta på ett positivt sätt. Engagera tysta deltagare med lättare ansvarsuppgifter. ALLA HAR ANSVAR ATT DELTA. Hur synliggörs allas förmåga? Tydlig ansvarfördelning. Kompetenspunkt på möten. Uppmärksamma och ge beröm. Tillvarata allas förmågor. Lyssna, tillåta oss att vara olika individer, låta alla komma till tals. Dela in i mindre grupper. Lyhördhet. Tillåtas att vara bättre än någon annan. Med ödmjukhet Redovisa för gruppen om självvalt lämpligt ämne -> varvet runt. Låta andra ta plats Ställa frågor

6 Acceptera varandras olikheter Lyfta fram andra Låta folk fördjupa sig i det de är intresserade av redovisa. Vara generös Genom att respektera personers styrkor respektive svaghet. Genom tid! Inventera, vad är du bra på? Vid förändringar (personal, brukare) Ge positiv respons Kompetensinventering, observera vad andra gör/inte gör Se människor som en tillgång. Pröva på Prata, uppmuntra, fråga, se ALLA! FEED-BACK!! Respektera olikheter. Bekräfta, lyfta fram. Reflektionstid. Jobba mot att alla skall våga tala om sina starka och sina svaga sidor. ATT BRUKARNA MÅR BRA. Vad är kompetensutveckling för dig? Att vara här, utvecklas, självförtroende, erfarenhet, kunskap, diskussion om hur arbetsgruppen fungerar, grupparbete, studiebesök, föreläsningar, utbildning Evigt lärande Att inte vara rädd för förändringar Med ett syfte Sortera information. Omvandla kunskap, från ax till limpa. Att vara i ständig rörelse. Att växa som människa. Att få kunskap och insikt. Att få ovanifrånperspektiv. Gemensamt utbyte förutsättningslöst mellan personal - brukare, även personal personal. Delge erfarenhet Se nya möjligheter. Drömmar visioner och verklighet Att ta del av nya forskningsresultat. Att bli bättre och tryggare i sin arbetsroll. Möjlighet att hoppa upp ett pinnhål (avancera). Att få ökat/annat ansvar! Uppföljning av det man efterfrågar (t.ex. utifrån medarbetarsamtal) Komma vidare! Uppdatering. Trygghet i yrkesrollen Carpe!! Livserfarenheter. Carpe diem!! Vidareutveckla kunskap. Nyfikenhet. Påverkan av arbetsgrupp. Lärande. Stimulerande. Engagerande. Positivitet. Utveckling, personlig och yrkesmässig. Framåtkick Kvalitetshöjning. Yrkesstolthet. Vidareutveckling i sitt eget arbete. Erfarenhetsutbyt Praktisera sin nya kompetens. Intresset att gå ytterligare vidare

7 Jobbet blir roligare ju mer man kan Nytänkande. Uppdatering. Bejakande. Våga och vilja. Att vara öppen Att våga fråga. Ett öppet och positivt arbetsklimat. 90 % omedvetet. Repetition, kunskapens moder. Pröva på sitt sätt. Hur lär du bäst? I lugn och ro. Mentalt förberedd. Intresse. Lyssna och lär. Anteckningar. Härma. Övning och repetition. Struktur. Deltagande. Tillsammans med andra. Bollplank. Lust ha kul! Medveten närvaro. Förebilder. Pendling mellan teori och praktik. Genom att vara nyfiken. Tid för reflektion. Kreativa pauser (kaffe och skratt ) Kompetensutveckling Variera inlärningen genom konstruktiv kritik Se och höra göra aktivt. Handledning. Att chef och kollegor ser och uppmuntrar en i arbetet. Genom uppmuntran. Genom att läsa. Genom att skriva. Uppföljning/förhör. Delge andra. Genom en morot, helst löneökning! Trygg miljö. Se hur andra gör. Repetition. Bra dokumentation Genom att pröva. Våga få göra misstag. Hur kan vi pröva nya arbetssätt? Våga testa nya idéer. Självkritik. Var positiv - se nya förslag som en utmaning. Våga prova provprojekt + utvärdera. Nyfikenhet, våga misslyckas, mod, ge mycket tid, vara öppen. Grupparbete med ledningen. Införliva chefen i det dagliga arbetet. Få input/kunskap/utbildning Lyssna på ny personal (idéer, frågor, funderingar). Utöka kontaktnät/studiebesök. Variera mötesmetodiken. Utbildning. Ta tid till reflektion. Handledning Prova något under en bestämd period utvärdera, ta ställning. Alla med underprocessen oavsett åsikt eller ståndpunkt. Tydligt syfte, varför, vad ska det leda till? För vems skull? Reflektera. Struktur som man kommit fram till gemensamt.

8 Se hur andra arbetar (t.ex. studiebesök). Att träffas och utbyta erfarenheter. Genom kompetensutbildning se möjligheter att hitta nya arbetssätt. Lyssnar och tänker efter när någon presenterar sin idé. Våga pröva. Byta arbetsgrupper. Förändringsbenägen Se till att alla är med på tåget. Ansvarig person (chef) Byta arbetsuppgifter. Studiebesök. Titta på andras hemsidor. Vara öppen för förändringar. Arbetsgrupp som fungerar bra hur är det då? Komma överens, rolig och bra kommunikation, känns utvecklande, samt få beröm av arbetskamrater. Öppenhet och tillit. Delaktig, att det är ok med olika åsikter. Engagerad, respekt för olika kunskap. Tillåtande, flexibla. Toppen. Synliggörande. Tillvarata personalens kompetens. Mobbingfritt!! Ge och ta kritik. Trygghet, tydlighet, känna gemenskap, tydliga mål och arbetssätt alla jobbar lika, att man kompletterar varandra, ansvarstagande. Jämn arbetsfördelning. Ta hänsyn till individuella önskemål. Våga pröva nya grepp. Öppen för förändring = utveckling. Ha kul! Uppmuntra vi-tänkandet och gruppens kraft. Positiv inställning. Att få vara den man är. Roligt att gå till jobbet. Prata med varandra, inte om varandra. Yrkesstolthet. Lugnt och harmoniskt. Effektivt. Kommunikation Tillit, alla vågar visa att man kan/behöver stöd. Alla blir sedda och är med. Gemensam värdegrund Visa uppskattning, respekt. Bra samarbete, engagemang. Lyhörda. Stark vi känsla = bra för brukarna. En fröjd att gå till jobbet Konflikter som gruppen löser själva. Våga ifrågasätta. Öppet klimat. Öppen för nya förslag. Arbetar målinriktat. Hjälpsamhet, arbetsglädje, trivsamt - personal/brukare. Ärlig och tydlig information. Man har roligt, behöver inte argumentera. Man litar på varandra. (Få gå till tandläkaren utan tjafs), utbildningar, föreläsningar Peace and respect!

9 Förmågor som är viktiga i ditt jobb? Lyhördhet. Nyfikenhet. Tydlighet. Empati. Struktur. Glädje. Tålamod. Pedagogik. Humor. Bekräfta varandra, personal brukare. Initiativrik Törs prova nya saker. Självinsikt. Olikheter/mångfald Följa gemensamt arbetssätt lojalitet. Professionell, ej privat. Sätta gränser. Fokus en sak i taget/utvärdera. Samarbete Våga vara mänsklig. Lägg ner prestige. Kunskap om olika funktionshinder. Personlig, inte privat. Tålamod Våga erkänna att man har fel/inte kan be om hjälp. Våga visa sina svagheter det är en styrka. Kunna formulera sig rätt dokumentation i journaler osv. Var Du!! Kunna ifrågasätta. Ta ansvar för egen utveckling. Respekt för brukare, personal och anhöriga. Att det finns förmåga att reflektera. Att vara förändringsbenägen. Låta privata problem stanna utanför. Empatisk sympatisk. Empati, skilja på privat professionell, lyhördhet, samarbete, utveckling av yrkesrollen, flexibilitet, leva i nuet, framförhållning Att kunna sätta gränser, förståelse att vi alla är olika med olika behov Respekt, se hela människan Inte tycka synd om brukaren, fantasi, kreativitet, grundtrygghet, reflektioner, god fysisk och psykisk hälsa, tålamod, uthållighet, god lyssnare, uppmuntra till självständighet, ärlig Positiv, Engagemang Strukturerad, tydlighet, stå med händerna i fickorna Glädje/humor, att vänta in att inte göra Bemötande Vilka förmågor får du använda i ditt jobb? Fantasi, empati, psykologi, massage, kreativitet, problemlösning, vård, omvårdnad, teknik- och datorkunskap, tålamod, förmåga att strukturera och organisera. Självinsikt, flexibilitet. Kommunicera Dokumentera

10 Att vara lyhörd Förmåga att inspirera andra Samarbeta Att ta ansvar. Vara positiv/humor Planering, strukturering, organisering. Tålamod, uthållighet. Pedagogiska instruktioner. Göra tillvaron tydlig. Fysiskt arbete. Taktil stimulering. Skapande. Trädgård natur. Intresse, engagemang. Skåderspelartalang. Ta tillvara fritidsintresse.

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran Värdegrund, vision, arbetsmetod För var och en inom Strands förskolor Att få växa och utvecklas med förundran Alla ska med! Allt går! Alla gör skillnad! Alltid framåt! Välkomna till Strands förskolor För

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde

Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm... En folder om arbetsglädje och yrkesstolthet i Pitholms förskoleområde Vi har en dröm att bli bäst i Sverige i arbetet med arbetsglädje och yrkesstolthet i verksamheter där alla känner

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna:

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Hur kan forskning bli en lika naturlig del i vardagen som arbetet med patienter? - Hur ska vi få ut budskapet så människor börjar tänka i de

Läs mer

Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola

Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola Teknik Utveckla o uppmuntra barns intresse för teknik Samarbete samspel Elektronik Konstruktion och bygglek Utveckla sin kreativitet, tänkande, nyfikenhet och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär.

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär. Under läsåret 2010-2011 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetade vi fram en gemensam värdegrund

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 1 Innehållsförteckning Vår gemensamma grund 1 Gubbabackens förskola 2 Förskolans uppdrag 3 Värdegrunden 4 Barns inflytande 5 Utveckling och lärande 6 Våra traditioner

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Storträff för ombud Linköping 2014-03-25 och Norrköping 2014-03-27

Storträff för ombud Linköping 2014-03-25 och Norrköping 2014-03-27 Storträff för ombud 2014-03-25 och 2014-03-27 RAK - Rätt Använd Kompetens Vad betyder RAK för dig? : Rätt person på rätt plats/rätt uppgift/gör rätt saker Den med mest adekvat kunskap gör jobbet Utbildning

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Lönekriterier för Universitetsservice vid Umeå universitet

Lönekriterier för Universitetsservice vid Umeå universitet Lönekriterier för Universitetsservice vid Umeå universitet Kreativitet/Problemlösning Strukturera/ organisera Saknar vilja/förmåga att planera och strukturera sitt arbete. Behöver klara direktiv och arbetsinstruktioner.

Läs mer

Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15

Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15 Reviderad 140818 Årsplan Förskolan Bergmansgården 2014/15 Förskolan har 3 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 3-4 åringar

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som pedagog? Bergsnäs Förskola Aktivt lärande Ett aktivt lärande av medvetna pedagoger.att

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Storbrons Förskola Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Storbrons Förskola 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Fokus framåt! Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet?

Fokus framåt! Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet? Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet? Förmedling mål och budskap: Hur vet vi om vi lyckas med vårt uppdrag? Återkoppling: Hur vill jag ha återkoppling om jag

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Kultur, strategi och framtid

Kultur, strategi och framtid Kultur, strategi och framtid 2012-11-05, Växjö DOKUMENTATION, WORLD CAFÉ Hur olika får vi vara?- om likt och olikt, värderingar och tillit Anna Rosengren 1. Förändringsrummen 2. Vad vill du utveckla? Nytt

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

TORPASKOLANS FRITIDSHEM

TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM Vi vill hälsa dig välkommen till Torpaskolan och Torpaskolans fritidshem! Vi tillsammans arbetar för att alla ska trivas här och fritidshemsverksamheten

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning

Lönekriterier. för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Generella utgångspunkter för lönebildning. Syftet. Metod. Viktning Lönekriterier för sjukgymnaster och arbetsterapeuter ÖSTERSUND VÅRD- OCH OMSORGS- FÖRVALTNINGEN Generella utgångspunkter för lönebildning Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren

Läs mer