Sammanställning av de stora arken:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av de stora arken:"

Transkript

1 Sammanställning av de stora arken: Hur uppmuntras nyfikenhet? Genom egen nyfikenhet uppmuntras andras nyfikenhet Positivt bemötande och reflektion Att ställa frågor Att någon ser mig Att vara väl förberedd Att svara på frågor Att ställa upp för varandra/trygghet i gruppen Att vara sig själv och alltid ärlig. Att få komma med nya idéer engagemang, nytänkande Acceptera olikhet Se möjlighet i tillvaron Positivt bemötande Verktyg Att chefen underlättar för att gå på föreläsningar och kurser Delegera mera Tillåtande chef Genom att inte bli tystad Öppenhet lyssna fråga. Pröva få pröva våga. Stärka självkänslan. Här och nu Tillit, acceptans, uppmärksamhet, entusiasm, överraska Glädje, ställ frågor, säg inte NEJ! bjuder på sig själv, trygghet, respekt, inflytande, positivism. Genom positiv uppmuntran vågar man fråga och det leder till nyfikenhet. Hur får vi alla att vilja bidra? Bjuda in Delegera ansvarsområden, rotera uppgifter, synliggöra och uppmuntra Teamwork Bli inbjuden Att bidra och komma fram till gemensamt beslut Ta bort måstena Ta fram allas olika styrkor vi vill använda dem! Fråga medarbetarna Vad vill du? och lyft det positiva Bejaka andras olikheter och sätta upp mål Krav! Acceptera olikheter Vänlighet

2 Skapa trygghet och skilj på personligt och arbetsrelaterade åsikter. LE! Gå laget runt, alla får säga sitt, andra är tysta och lyssnar. Ställa frågor och lyfta fram, se varandra. Tydliga frågor, struktur, dagordning med tydliga punkter. Bjuda in = alla är viktiga. Att man ser resultat. Att man ger feed- back Nätverk Tid ges tid Uppmuntra, stödja varandra. Kombinera skriftligt/muntligt. Arbetsrotation Tillit, acceptans, uppmärksamhet, entusiasm. Bra inledning - få alla att slappna av. Syfte mål, tydlighet. FINNS INGA DUMMA FRÅGOR!!! Viktigt att man känner sig betydelsefull. ATT JAG ÄR NÅGON. Intresse, lön. Vad och hur kan vi lära av varandra? Vad= Kunskap, erfarenhet, andras förmågor, lyssnandet Hur= Genom dialog, våga vara öppen, lyhördhet, lyssna, respekt Vad= positivitet, ärlighet Hur= Två öron och en mun, Våga ge ris och ros och ta Respektera olikheter, sätta sig in i den andres perspektiv Grupparbeten. anonyma tankar och lappar Vad=Vad du vill! Hur= få tid till det/eller avsatt tid till det Vad= Mycket Hur= studiebesök och prata med varandra Vad= allt jag vill Hur= genom att fråga Se lyssna göra. Göra misstag dela med sig. Utvärdera och spela rollspel. Jag handleder och visar kollegor. Man kan alltid lära sig någonting av någon annan. Att vara öppen och ta in nya saker Mycket av mycket. Positivt tänkande. Konfliktlösning. Kunskapsutbyte. Praktiskt teoretiskt. Arbetssätt, metod och förhållningssätt. Ett problem kan lösas på olika sätt. Lyssna in varandra, ge utrymme åt varandra. Inspiration. Varandras olikheter, utnyttja dessa styrkor. Mångfald kultur. Matlagning. Diskutera exempelvis hur tänkte du eller gjorde du i den situationen? Reflektera tillsammans, att det finns många möjligheter och tillvägagångssätt. Lära sig att vara delaktig. Lära sig att våga prata och dela med sig. Lära sig av andra istället för kurs. T.ex datoranvändning. Kompetenser som andra har. Allt man inte själv kan.

3 Hur får vi alla att använda sin fulla förmåga? Respektera och bekräfta varandra. Tillåta misstag. Ge konstruktiv kritik plus uppmuntran. Handledning Släpp bromsklossarna. Vara tillåtande. Sprid entusiasm. Acceptans och tillit. Släppa sitt revir och delge andra sina kunskaper. Be andra att tala om vad de tycker att man är bra på. (alla är inte medvetna om sina styrkor) Ge alla plats + tid + lön!! Tillåtande ledning och arbetskamrater. Tydlighet. Utvärdera, följa upp. Ge meningsfullhet. Utbildning. Stolthet för arbetet. Få respons på sina insatser sedd. Bekräftad. Få frågan ger du det du kan eller finns det mer? = kommer du till din rätt? Synliggöra varandras förmågor Möjlighet att få/kunna dela med sig. Peppa varandra jag/vi vet att du kan..och lyssna. Bjuda in när det kommer nya. Bekräfta och berömma varandra. Dela upp ansvarsområden alla att känna sig viktiga. Klara och tydliga riktlinjer i harmoni med brukarens behov. Stärka assistenternas yrkesroll. God arbetsmiljö. Fråga personer vad de kan. Rätt person på rätt plats! Förebyggande friskvård. Hitta nya utmaningar. Flexibel arbetstid. Tillåtande arbetsmiljö = högt i tak. Frihet under ansvar. Uppmuntrande och stödjande chef. Arbetsrotation. Ha tid för att lyssna på varandra.psyk-kvart! Ge varandra utrymme, tillåtande attityd. Hur kan vi lockas att utvecklas? Söka kunskap ex. studiebesök, då ifrågasätts ej den egna arbetsplatsen. Se till olika personers intressen i kunskapsintag, ex internet, läsa böcker och gå kurs Lobbying Hitta glädjeämnen Rosa bra idéer. Personalhandledning. Tillåtande ledning. Högre lön för dem som utbildar sig. Betald utbildning! Bli erbjuden andra arbetsuppgifter som kräver en insats i form av utbildning. Ta tillvara på carpe och dess material. Spännande reklamdekaler.

4 Tipsa och peppa varandra. Uppskatta personal som vill utvecklas. Högt i tak, bli sedd och uppmärksammad. Delegera arbetsuppgifter. Ha visioner Nyfiken. Behov. Bra möjlighet/utbud (kompetensutveckling). Förutsättningar. Bli sedd. Visa intresse. Se resultat. När vi får använda kompetensen, då blir man motiverad. Ta tillvara!!. Avsatt tid. fungera praktiskt i verksamheter, vikarier eller att personalen roterar, nätverk. Medarbetarsamtal, lön trygghet i sin yrkesroll, chef uppmuntran. Personlig utveckling. Att man blir sedd at en annan kollega. Studiebesök. Beröm. Att chefen delger oss info. Och ger oss vilja att söka helhetsinfo. Om verksamheten Förstå att man kan göra skillnad, motivera, entusiasmera. CARPE!! dela med sig. Om bra utbildningar, litteratur, studiebesök m.m. trygghet, respekt. Tillgång. Hur får vi alla att dela med sig? Kunskap/erfarenhet Avsätta tid på p-möte/apt. Våga fråga/nyfikenhet. Pratboll. Tid att berätta för andra. Gå laget runt. Uppföljning Uppskattning! Uppmuntra och synliggöra varandras kvaliteter. Återspegling/feed-back. Nyfikenhet. Visa intresse inbjuder att dela med sig. Upphöjer det du vet är viktigt för mig att veta/kunna. Ta fram rätt forum så att det blir bekvämt att dela med sig. Avsatt tid och visat intresse. Intressera sig för andra, respekt. Skapa känslomässig öppenhet gentemot varandra. Ställa frågor och lyssna på svaret. Fyll inte i andras meningar. Tvångsrundor Regelbundna möten, reflektion, uppföljning, ställa frågor, uppmuntra, visa intresse, lärarcirkel/forum Avsätta tid, visa intresse, att det är tillåtet att vara duktig, inte jantelagen utan hjältelagen. Chefen får hjälpa till att lyfta fram kompetensen Små grupper reflektera, informera, dela med sig. Bra lyssnare, engagerad Skicka minst två på samma utbildning/föreläsning, arbetsrotation,

5 Tillit, acceptans, uppmärksamhet, entusiasm. Inventera, samordna kunskap, ta bort NEJ sägare, trygghet, respekt, våga vara öppen för andra kollegor, vara JA sägare. Inte säga ja eller nej utan att reflektera. Hur får vi alla att delta? Ge alla den tid de behöver. Uppmuntran, morötter Prata/diskutera två och två. Låta ordet gå runt till alla. Var och en får en specifik uppgift. Använda olika metoder för att föra fram sin åsikt. Respekt för varandra. Ha roligt tillsammans ger glada minnen. En kravlös och rolig start på möten. Arbeta på att få tillit i gruppen. Bolltricket, dagordning, struktur, bra ledare. Prestigelöshet! Tvång, lönehöjning, rundor (alla får ha bollen) Löneavdrag Laga lunch tillsammans Fest Små grupper. Dagordning i förväg, öppen alla kan komma med förslag. Vissa behöver tid på sig. Intressant ämne. Återkoppling Dela in gruppen i små grupper utifrån personligheter (tysta/pratiga) Rullande schema vid möten ordförande/sekreterare Alla ska ges möjlighet till utrymme Skapa tillit, acceptans, uppmärksamhet, entusiasm. Framhäva dem som är tysta Trygghet, respekt, inflytande, struktur TID. Utnyttja olikheter, se lösningar i gruppen, erfarenhet. Uppmuntran. Ställ frågor även till de tysta på ett positivt sätt. Engagera tysta deltagare med lättare ansvarsuppgifter. ALLA HAR ANSVAR ATT DELTA. Hur synliggörs allas förmåga? Tydlig ansvarfördelning. Kompetenspunkt på möten. Uppmärksamma och ge beröm. Tillvarata allas förmågor. Lyssna, tillåta oss att vara olika individer, låta alla komma till tals. Dela in i mindre grupper. Lyhördhet. Tillåtas att vara bättre än någon annan. Med ödmjukhet Redovisa för gruppen om självvalt lämpligt ämne -> varvet runt. Låta andra ta plats Ställa frågor

6 Acceptera varandras olikheter Lyfta fram andra Låta folk fördjupa sig i det de är intresserade av redovisa. Vara generös Genom att respektera personers styrkor respektive svaghet. Genom tid! Inventera, vad är du bra på? Vid förändringar (personal, brukare) Ge positiv respons Kompetensinventering, observera vad andra gör/inte gör Se människor som en tillgång. Pröva på Prata, uppmuntra, fråga, se ALLA! FEED-BACK!! Respektera olikheter. Bekräfta, lyfta fram. Reflektionstid. Jobba mot att alla skall våga tala om sina starka och sina svaga sidor. ATT BRUKARNA MÅR BRA. Vad är kompetensutveckling för dig? Att vara här, utvecklas, självförtroende, erfarenhet, kunskap, diskussion om hur arbetsgruppen fungerar, grupparbete, studiebesök, föreläsningar, utbildning Evigt lärande Att inte vara rädd för förändringar Med ett syfte Sortera information. Omvandla kunskap, från ax till limpa. Att vara i ständig rörelse. Att växa som människa. Att få kunskap och insikt. Att få ovanifrånperspektiv. Gemensamt utbyte förutsättningslöst mellan personal - brukare, även personal personal. Delge erfarenhet Se nya möjligheter. Drömmar visioner och verklighet Att ta del av nya forskningsresultat. Att bli bättre och tryggare i sin arbetsroll. Möjlighet att hoppa upp ett pinnhål (avancera). Att få ökat/annat ansvar! Uppföljning av det man efterfrågar (t.ex. utifrån medarbetarsamtal) Komma vidare! Uppdatering. Trygghet i yrkesrollen Carpe!! Livserfarenheter. Carpe diem!! Vidareutveckla kunskap. Nyfikenhet. Påverkan av arbetsgrupp. Lärande. Stimulerande. Engagerande. Positivitet. Utveckling, personlig och yrkesmässig. Framåtkick Kvalitetshöjning. Yrkesstolthet. Vidareutveckling i sitt eget arbete. Erfarenhetsutbyt Praktisera sin nya kompetens. Intresset att gå ytterligare vidare

7 Jobbet blir roligare ju mer man kan Nytänkande. Uppdatering. Bejakande. Våga och vilja. Att vara öppen Att våga fråga. Ett öppet och positivt arbetsklimat. 90 % omedvetet. Repetition, kunskapens moder. Pröva på sitt sätt. Hur lär du bäst? I lugn och ro. Mentalt förberedd. Intresse. Lyssna och lär. Anteckningar. Härma. Övning och repetition. Struktur. Deltagande. Tillsammans med andra. Bollplank. Lust ha kul! Medveten närvaro. Förebilder. Pendling mellan teori och praktik. Genom att vara nyfiken. Tid för reflektion. Kreativa pauser (kaffe och skratt ) Kompetensutveckling Variera inlärningen genom konstruktiv kritik Se och höra göra aktivt. Handledning. Att chef och kollegor ser och uppmuntrar en i arbetet. Genom uppmuntran. Genom att läsa. Genom att skriva. Uppföljning/förhör. Delge andra. Genom en morot, helst löneökning! Trygg miljö. Se hur andra gör. Repetition. Bra dokumentation Genom att pröva. Våga få göra misstag. Hur kan vi pröva nya arbetssätt? Våga testa nya idéer. Självkritik. Var positiv - se nya förslag som en utmaning. Våga prova provprojekt + utvärdera. Nyfikenhet, våga misslyckas, mod, ge mycket tid, vara öppen. Grupparbete med ledningen. Införliva chefen i det dagliga arbetet. Få input/kunskap/utbildning Lyssna på ny personal (idéer, frågor, funderingar). Utöka kontaktnät/studiebesök. Variera mötesmetodiken. Utbildning. Ta tid till reflektion. Handledning Prova något under en bestämd period utvärdera, ta ställning. Alla med underprocessen oavsett åsikt eller ståndpunkt. Tydligt syfte, varför, vad ska det leda till? För vems skull? Reflektera. Struktur som man kommit fram till gemensamt.

8 Se hur andra arbetar (t.ex. studiebesök). Att träffas och utbyta erfarenheter. Genom kompetensutbildning se möjligheter att hitta nya arbetssätt. Lyssnar och tänker efter när någon presenterar sin idé. Våga pröva. Byta arbetsgrupper. Förändringsbenägen Se till att alla är med på tåget. Ansvarig person (chef) Byta arbetsuppgifter. Studiebesök. Titta på andras hemsidor. Vara öppen för förändringar. Arbetsgrupp som fungerar bra hur är det då? Komma överens, rolig och bra kommunikation, känns utvecklande, samt få beröm av arbetskamrater. Öppenhet och tillit. Delaktig, att det är ok med olika åsikter. Engagerad, respekt för olika kunskap. Tillåtande, flexibla. Toppen. Synliggörande. Tillvarata personalens kompetens. Mobbingfritt!! Ge och ta kritik. Trygghet, tydlighet, känna gemenskap, tydliga mål och arbetssätt alla jobbar lika, att man kompletterar varandra, ansvarstagande. Jämn arbetsfördelning. Ta hänsyn till individuella önskemål. Våga pröva nya grepp. Öppen för förändring = utveckling. Ha kul! Uppmuntra vi-tänkandet och gruppens kraft. Positiv inställning. Att få vara den man är. Roligt att gå till jobbet. Prata med varandra, inte om varandra. Yrkesstolthet. Lugnt och harmoniskt. Effektivt. Kommunikation Tillit, alla vågar visa att man kan/behöver stöd. Alla blir sedda och är med. Gemensam värdegrund Visa uppskattning, respekt. Bra samarbete, engagemang. Lyhörda. Stark vi känsla = bra för brukarna. En fröjd att gå till jobbet Konflikter som gruppen löser själva. Våga ifrågasätta. Öppet klimat. Öppen för nya förslag. Arbetar målinriktat. Hjälpsamhet, arbetsglädje, trivsamt - personal/brukare. Ärlig och tydlig information. Man har roligt, behöver inte argumentera. Man litar på varandra. (Få gå till tandläkaren utan tjafs), utbildningar, föreläsningar Peace and respect!

9 Förmågor som är viktiga i ditt jobb? Lyhördhet. Nyfikenhet. Tydlighet. Empati. Struktur. Glädje. Tålamod. Pedagogik. Humor. Bekräfta varandra, personal brukare. Initiativrik Törs prova nya saker. Självinsikt. Olikheter/mångfald Följa gemensamt arbetssätt lojalitet. Professionell, ej privat. Sätta gränser. Fokus en sak i taget/utvärdera. Samarbete Våga vara mänsklig. Lägg ner prestige. Kunskap om olika funktionshinder. Personlig, inte privat. Tålamod Våga erkänna att man har fel/inte kan be om hjälp. Våga visa sina svagheter det är en styrka. Kunna formulera sig rätt dokumentation i journaler osv. Var Du!! Kunna ifrågasätta. Ta ansvar för egen utveckling. Respekt för brukare, personal och anhöriga. Att det finns förmåga att reflektera. Att vara förändringsbenägen. Låta privata problem stanna utanför. Empatisk sympatisk. Empati, skilja på privat professionell, lyhördhet, samarbete, utveckling av yrkesrollen, flexibilitet, leva i nuet, framförhållning Att kunna sätta gränser, förståelse att vi alla är olika med olika behov Respekt, se hela människan Inte tycka synd om brukaren, fantasi, kreativitet, grundtrygghet, reflektioner, god fysisk och psykisk hälsa, tålamod, uthållighet, god lyssnare, uppmuntra till självständighet, ärlig Positiv, Engagemang Strukturerad, tydlighet, stå med händerna i fickorna Glädje/humor, att vänta in att inte göra Bemötande Vilka förmågor får du använda i ditt jobb? Fantasi, empati, psykologi, massage, kreativitet, problemlösning, vård, omvårdnad, teknik- och datorkunskap, tålamod, förmåga att strukturera och organisera. Självinsikt, flexibilitet. Kommunicera Dokumentera

10 Att vara lyhörd Förmåga att inspirera andra Samarbeta Att ta ansvar. Vara positiv/humor Planering, strukturering, organisering. Tålamod, uthållighet. Pedagogiska instruktioner. Göra tillvaron tydlig. Fysiskt arbete. Taktil stimulering. Skapande. Trädgård natur. Intresse, engagemang. Skåderspelartalang. Ta tillvara fritidsintresse.

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna:

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Hur kan forskning bli en lika naturlig del i vardagen som arbetet med patienter? - Hur ska vi få ut budskapet så människor börjar tänka i de

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär.

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär. Under läsåret 2010-2011 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetade vi fram en gemensam värdegrund

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att förskolans barn behöver utveckla? Bergsnäs Förskola Tro på sig själv. Självkänsla. stärka barnens självförtroende - jag törs - jag vågar - jag

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Storträff för ombud Linköping 2014-03-25 och Norrköping 2014-03-27

Storträff för ombud Linköping 2014-03-25 och Norrköping 2014-03-27 Storträff för ombud 2014-03-25 och 2014-03-27 RAK - Rätt Använd Kompetens Vad betyder RAK för dig? : Rätt person på rätt plats/rätt uppgift/gör rätt saker Den med mest adekvat kunskap gör jobbet Utbildning

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

FYRKLÖVERNS FÖRSKOLEENHET

FYRKLÖVERNS FÖRSKOLEENHET FYRKLÖVERNS FÖRSKOLEENHET Munkegärde - Olseröd - Ulvegärde -Björkängen Kungälvs kommun Likabehandlingsplan 2015-10-19 INLEDNING Fyrklöverns förskoleenhet består av Munkegärde förskola, Olseröds förskola,

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Strigeln, Dygnet-runt-öppen-förskola. : Lisbet Ehrstrand Underlag för redovisningen

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Akademin för hälsa, vård och välfärd Fysioterapeutprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Termin 4 VFU-period 1, 2 och 3 Termin

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Fridaskolornas vision och värdegrund.

Fridaskolornas vision och värdegrund. Fridaskolornas vision och värdegrund. Vår vision - Att utbilda tågluffare. Våra skolor har som främsta mål att de barn och ungdomar som finns hos oss ska utvecklas till ansvarstagande, kreativa och skapande

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se Värdegrunden 52 kort för ett levande värdegrundarbete. Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Björnen 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Björnen 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Björnen 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 EFFEKTER OCH ANALYSER AV STADENS STYRANDE POLICYS... 4 Demokratipolicy...

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer