Sammanställning av de stora arken:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av de stora arken:"

Transkript

1 Sammanställning av de stora arken: Hur uppmuntras nyfikenhet? Genom egen nyfikenhet uppmuntras andras nyfikenhet Positivt bemötande och reflektion Att ställa frågor Att någon ser mig Att vara väl förberedd Att svara på frågor Att ställa upp för varandra/trygghet i gruppen Att vara sig själv och alltid ärlig. Att få komma med nya idéer engagemang, nytänkande Acceptera olikhet Se möjlighet i tillvaron Positivt bemötande Verktyg Att chefen underlättar för att gå på föreläsningar och kurser Delegera mera Tillåtande chef Genom att inte bli tystad Öppenhet lyssna fråga. Pröva få pröva våga. Stärka självkänslan. Här och nu Tillit, acceptans, uppmärksamhet, entusiasm, överraska Glädje, ställ frågor, säg inte NEJ! bjuder på sig själv, trygghet, respekt, inflytande, positivism. Genom positiv uppmuntran vågar man fråga och det leder till nyfikenhet. Hur får vi alla att vilja bidra? Bjuda in Delegera ansvarsområden, rotera uppgifter, synliggöra och uppmuntra Teamwork Bli inbjuden Att bidra och komma fram till gemensamt beslut Ta bort måstena Ta fram allas olika styrkor vi vill använda dem! Fråga medarbetarna Vad vill du? och lyft det positiva Bejaka andras olikheter och sätta upp mål Krav! Acceptera olikheter Vänlighet

2 Skapa trygghet och skilj på personligt och arbetsrelaterade åsikter. LE! Gå laget runt, alla får säga sitt, andra är tysta och lyssnar. Ställa frågor och lyfta fram, se varandra. Tydliga frågor, struktur, dagordning med tydliga punkter. Bjuda in = alla är viktiga. Att man ser resultat. Att man ger feed- back Nätverk Tid ges tid Uppmuntra, stödja varandra. Kombinera skriftligt/muntligt. Arbetsrotation Tillit, acceptans, uppmärksamhet, entusiasm. Bra inledning - få alla att slappna av. Syfte mål, tydlighet. FINNS INGA DUMMA FRÅGOR!!! Viktigt att man känner sig betydelsefull. ATT JAG ÄR NÅGON. Intresse, lön. Vad och hur kan vi lära av varandra? Vad= Kunskap, erfarenhet, andras förmågor, lyssnandet Hur= Genom dialog, våga vara öppen, lyhördhet, lyssna, respekt Vad= positivitet, ärlighet Hur= Två öron och en mun, Våga ge ris och ros och ta Respektera olikheter, sätta sig in i den andres perspektiv Grupparbeten. anonyma tankar och lappar Vad=Vad du vill! Hur= få tid till det/eller avsatt tid till det Vad= Mycket Hur= studiebesök och prata med varandra Vad= allt jag vill Hur= genom att fråga Se lyssna göra. Göra misstag dela med sig. Utvärdera och spela rollspel. Jag handleder och visar kollegor. Man kan alltid lära sig någonting av någon annan. Att vara öppen och ta in nya saker Mycket av mycket. Positivt tänkande. Konfliktlösning. Kunskapsutbyte. Praktiskt teoretiskt. Arbetssätt, metod och förhållningssätt. Ett problem kan lösas på olika sätt. Lyssna in varandra, ge utrymme åt varandra. Inspiration. Varandras olikheter, utnyttja dessa styrkor. Mångfald kultur. Matlagning. Diskutera exempelvis hur tänkte du eller gjorde du i den situationen? Reflektera tillsammans, att det finns många möjligheter och tillvägagångssätt. Lära sig att vara delaktig. Lära sig att våga prata och dela med sig. Lära sig av andra istället för kurs. T.ex datoranvändning. Kompetenser som andra har. Allt man inte själv kan.

3 Hur får vi alla att använda sin fulla förmåga? Respektera och bekräfta varandra. Tillåta misstag. Ge konstruktiv kritik plus uppmuntran. Handledning Släpp bromsklossarna. Vara tillåtande. Sprid entusiasm. Acceptans och tillit. Släppa sitt revir och delge andra sina kunskaper. Be andra att tala om vad de tycker att man är bra på. (alla är inte medvetna om sina styrkor) Ge alla plats + tid + lön!! Tillåtande ledning och arbetskamrater. Tydlighet. Utvärdera, följa upp. Ge meningsfullhet. Utbildning. Stolthet för arbetet. Få respons på sina insatser sedd. Bekräftad. Få frågan ger du det du kan eller finns det mer? = kommer du till din rätt? Synliggöra varandras förmågor Möjlighet att få/kunna dela med sig. Peppa varandra jag/vi vet att du kan..och lyssna. Bjuda in när det kommer nya. Bekräfta och berömma varandra. Dela upp ansvarsområden alla att känna sig viktiga. Klara och tydliga riktlinjer i harmoni med brukarens behov. Stärka assistenternas yrkesroll. God arbetsmiljö. Fråga personer vad de kan. Rätt person på rätt plats! Förebyggande friskvård. Hitta nya utmaningar. Flexibel arbetstid. Tillåtande arbetsmiljö = högt i tak. Frihet under ansvar. Uppmuntrande och stödjande chef. Arbetsrotation. Ha tid för att lyssna på varandra.psyk-kvart! Ge varandra utrymme, tillåtande attityd. Hur kan vi lockas att utvecklas? Söka kunskap ex. studiebesök, då ifrågasätts ej den egna arbetsplatsen. Se till olika personers intressen i kunskapsintag, ex internet, läsa böcker och gå kurs Lobbying Hitta glädjeämnen Rosa bra idéer. Personalhandledning. Tillåtande ledning. Högre lön för dem som utbildar sig. Betald utbildning! Bli erbjuden andra arbetsuppgifter som kräver en insats i form av utbildning. Ta tillvara på carpe och dess material. Spännande reklamdekaler.

4 Tipsa och peppa varandra. Uppskatta personal som vill utvecklas. Högt i tak, bli sedd och uppmärksammad. Delegera arbetsuppgifter. Ha visioner Nyfiken. Behov. Bra möjlighet/utbud (kompetensutveckling). Förutsättningar. Bli sedd. Visa intresse. Se resultat. När vi får använda kompetensen, då blir man motiverad. Ta tillvara!!. Avsatt tid. fungera praktiskt i verksamheter, vikarier eller att personalen roterar, nätverk. Medarbetarsamtal, lön trygghet i sin yrkesroll, chef uppmuntran. Personlig utveckling. Att man blir sedd at en annan kollega. Studiebesök. Beröm. Att chefen delger oss info. Och ger oss vilja att söka helhetsinfo. Om verksamheten Förstå att man kan göra skillnad, motivera, entusiasmera. CARPE!! dela med sig. Om bra utbildningar, litteratur, studiebesök m.m. trygghet, respekt. Tillgång. Hur får vi alla att dela med sig? Kunskap/erfarenhet Avsätta tid på p-möte/apt. Våga fråga/nyfikenhet. Pratboll. Tid att berätta för andra. Gå laget runt. Uppföljning Uppskattning! Uppmuntra och synliggöra varandras kvaliteter. Återspegling/feed-back. Nyfikenhet. Visa intresse inbjuder att dela med sig. Upphöjer det du vet är viktigt för mig att veta/kunna. Ta fram rätt forum så att det blir bekvämt att dela med sig. Avsatt tid och visat intresse. Intressera sig för andra, respekt. Skapa känslomässig öppenhet gentemot varandra. Ställa frågor och lyssna på svaret. Fyll inte i andras meningar. Tvångsrundor Regelbundna möten, reflektion, uppföljning, ställa frågor, uppmuntra, visa intresse, lärarcirkel/forum Avsätta tid, visa intresse, att det är tillåtet att vara duktig, inte jantelagen utan hjältelagen. Chefen får hjälpa till att lyfta fram kompetensen Små grupper reflektera, informera, dela med sig. Bra lyssnare, engagerad Skicka minst två på samma utbildning/föreläsning, arbetsrotation,

5 Tillit, acceptans, uppmärksamhet, entusiasm. Inventera, samordna kunskap, ta bort NEJ sägare, trygghet, respekt, våga vara öppen för andra kollegor, vara JA sägare. Inte säga ja eller nej utan att reflektera. Hur får vi alla att delta? Ge alla den tid de behöver. Uppmuntran, morötter Prata/diskutera två och två. Låta ordet gå runt till alla. Var och en får en specifik uppgift. Använda olika metoder för att föra fram sin åsikt. Respekt för varandra. Ha roligt tillsammans ger glada minnen. En kravlös och rolig start på möten. Arbeta på att få tillit i gruppen. Bolltricket, dagordning, struktur, bra ledare. Prestigelöshet! Tvång, lönehöjning, rundor (alla får ha bollen) Löneavdrag Laga lunch tillsammans Fest Små grupper. Dagordning i förväg, öppen alla kan komma med förslag. Vissa behöver tid på sig. Intressant ämne. Återkoppling Dela in gruppen i små grupper utifrån personligheter (tysta/pratiga) Rullande schema vid möten ordförande/sekreterare Alla ska ges möjlighet till utrymme Skapa tillit, acceptans, uppmärksamhet, entusiasm. Framhäva dem som är tysta Trygghet, respekt, inflytande, struktur TID. Utnyttja olikheter, se lösningar i gruppen, erfarenhet. Uppmuntran. Ställ frågor även till de tysta på ett positivt sätt. Engagera tysta deltagare med lättare ansvarsuppgifter. ALLA HAR ANSVAR ATT DELTA. Hur synliggörs allas förmåga? Tydlig ansvarfördelning. Kompetenspunkt på möten. Uppmärksamma och ge beröm. Tillvarata allas förmågor. Lyssna, tillåta oss att vara olika individer, låta alla komma till tals. Dela in i mindre grupper. Lyhördhet. Tillåtas att vara bättre än någon annan. Med ödmjukhet Redovisa för gruppen om självvalt lämpligt ämne -> varvet runt. Låta andra ta plats Ställa frågor

6 Acceptera varandras olikheter Lyfta fram andra Låta folk fördjupa sig i det de är intresserade av redovisa. Vara generös Genom att respektera personers styrkor respektive svaghet. Genom tid! Inventera, vad är du bra på? Vid förändringar (personal, brukare) Ge positiv respons Kompetensinventering, observera vad andra gör/inte gör Se människor som en tillgång. Pröva på Prata, uppmuntra, fråga, se ALLA! FEED-BACK!! Respektera olikheter. Bekräfta, lyfta fram. Reflektionstid. Jobba mot att alla skall våga tala om sina starka och sina svaga sidor. ATT BRUKARNA MÅR BRA. Vad är kompetensutveckling för dig? Att vara här, utvecklas, självförtroende, erfarenhet, kunskap, diskussion om hur arbetsgruppen fungerar, grupparbete, studiebesök, föreläsningar, utbildning Evigt lärande Att inte vara rädd för förändringar Med ett syfte Sortera information. Omvandla kunskap, från ax till limpa. Att vara i ständig rörelse. Att växa som människa. Att få kunskap och insikt. Att få ovanifrånperspektiv. Gemensamt utbyte förutsättningslöst mellan personal - brukare, även personal personal. Delge erfarenhet Se nya möjligheter. Drömmar visioner och verklighet Att ta del av nya forskningsresultat. Att bli bättre och tryggare i sin arbetsroll. Möjlighet att hoppa upp ett pinnhål (avancera). Att få ökat/annat ansvar! Uppföljning av det man efterfrågar (t.ex. utifrån medarbetarsamtal) Komma vidare! Uppdatering. Trygghet i yrkesrollen Carpe!! Livserfarenheter. Carpe diem!! Vidareutveckla kunskap. Nyfikenhet. Påverkan av arbetsgrupp. Lärande. Stimulerande. Engagerande. Positivitet. Utveckling, personlig och yrkesmässig. Framåtkick Kvalitetshöjning. Yrkesstolthet. Vidareutveckling i sitt eget arbete. Erfarenhetsutbyt Praktisera sin nya kompetens. Intresset att gå ytterligare vidare

7 Jobbet blir roligare ju mer man kan Nytänkande. Uppdatering. Bejakande. Våga och vilja. Att vara öppen Att våga fråga. Ett öppet och positivt arbetsklimat. 90 % omedvetet. Repetition, kunskapens moder. Pröva på sitt sätt. Hur lär du bäst? I lugn och ro. Mentalt förberedd. Intresse. Lyssna och lär. Anteckningar. Härma. Övning och repetition. Struktur. Deltagande. Tillsammans med andra. Bollplank. Lust ha kul! Medveten närvaro. Förebilder. Pendling mellan teori och praktik. Genom att vara nyfiken. Tid för reflektion. Kreativa pauser (kaffe och skratt ) Kompetensutveckling Variera inlärningen genom konstruktiv kritik Se och höra göra aktivt. Handledning. Att chef och kollegor ser och uppmuntrar en i arbetet. Genom uppmuntran. Genom att läsa. Genom att skriva. Uppföljning/förhör. Delge andra. Genom en morot, helst löneökning! Trygg miljö. Se hur andra gör. Repetition. Bra dokumentation Genom att pröva. Våga få göra misstag. Hur kan vi pröva nya arbetssätt? Våga testa nya idéer. Självkritik. Var positiv - se nya förslag som en utmaning. Våga prova provprojekt + utvärdera. Nyfikenhet, våga misslyckas, mod, ge mycket tid, vara öppen. Grupparbete med ledningen. Införliva chefen i det dagliga arbetet. Få input/kunskap/utbildning Lyssna på ny personal (idéer, frågor, funderingar). Utöka kontaktnät/studiebesök. Variera mötesmetodiken. Utbildning. Ta tid till reflektion. Handledning Prova något under en bestämd period utvärdera, ta ställning. Alla med underprocessen oavsett åsikt eller ståndpunkt. Tydligt syfte, varför, vad ska det leda till? För vems skull? Reflektera. Struktur som man kommit fram till gemensamt.

8 Se hur andra arbetar (t.ex. studiebesök). Att träffas och utbyta erfarenheter. Genom kompetensutbildning se möjligheter att hitta nya arbetssätt. Lyssnar och tänker efter när någon presenterar sin idé. Våga pröva. Byta arbetsgrupper. Förändringsbenägen Se till att alla är med på tåget. Ansvarig person (chef) Byta arbetsuppgifter. Studiebesök. Titta på andras hemsidor. Vara öppen för förändringar. Arbetsgrupp som fungerar bra hur är det då? Komma överens, rolig och bra kommunikation, känns utvecklande, samt få beröm av arbetskamrater. Öppenhet och tillit. Delaktig, att det är ok med olika åsikter. Engagerad, respekt för olika kunskap. Tillåtande, flexibla. Toppen. Synliggörande. Tillvarata personalens kompetens. Mobbingfritt!! Ge och ta kritik. Trygghet, tydlighet, känna gemenskap, tydliga mål och arbetssätt alla jobbar lika, att man kompletterar varandra, ansvarstagande. Jämn arbetsfördelning. Ta hänsyn till individuella önskemål. Våga pröva nya grepp. Öppen för förändring = utveckling. Ha kul! Uppmuntra vi-tänkandet och gruppens kraft. Positiv inställning. Att få vara den man är. Roligt att gå till jobbet. Prata med varandra, inte om varandra. Yrkesstolthet. Lugnt och harmoniskt. Effektivt. Kommunikation Tillit, alla vågar visa att man kan/behöver stöd. Alla blir sedda och är med. Gemensam värdegrund Visa uppskattning, respekt. Bra samarbete, engagemang. Lyhörda. Stark vi känsla = bra för brukarna. En fröjd att gå till jobbet Konflikter som gruppen löser själva. Våga ifrågasätta. Öppet klimat. Öppen för nya förslag. Arbetar målinriktat. Hjälpsamhet, arbetsglädje, trivsamt - personal/brukare. Ärlig och tydlig information. Man har roligt, behöver inte argumentera. Man litar på varandra. (Få gå till tandläkaren utan tjafs), utbildningar, föreläsningar Peace and respect!

9 Förmågor som är viktiga i ditt jobb? Lyhördhet. Nyfikenhet. Tydlighet. Empati. Struktur. Glädje. Tålamod. Pedagogik. Humor. Bekräfta varandra, personal brukare. Initiativrik Törs prova nya saker. Självinsikt. Olikheter/mångfald Följa gemensamt arbetssätt lojalitet. Professionell, ej privat. Sätta gränser. Fokus en sak i taget/utvärdera. Samarbete Våga vara mänsklig. Lägg ner prestige. Kunskap om olika funktionshinder. Personlig, inte privat. Tålamod Våga erkänna att man har fel/inte kan be om hjälp. Våga visa sina svagheter det är en styrka. Kunna formulera sig rätt dokumentation i journaler osv. Var Du!! Kunna ifrågasätta. Ta ansvar för egen utveckling. Respekt för brukare, personal och anhöriga. Att det finns förmåga att reflektera. Att vara förändringsbenägen. Låta privata problem stanna utanför. Empatisk sympatisk. Empati, skilja på privat professionell, lyhördhet, samarbete, utveckling av yrkesrollen, flexibilitet, leva i nuet, framförhållning Att kunna sätta gränser, förståelse att vi alla är olika med olika behov Respekt, se hela människan Inte tycka synd om brukaren, fantasi, kreativitet, grundtrygghet, reflektioner, god fysisk och psykisk hälsa, tålamod, uthållighet, god lyssnare, uppmuntra till självständighet, ärlig Positiv, Engagemang Strukturerad, tydlighet, stå med händerna i fickorna Glädje/humor, att vänta in att inte göra Bemötande Vilka förmågor får du använda i ditt jobb? Fantasi, empati, psykologi, massage, kreativitet, problemlösning, vård, omvårdnad, teknik- och datorkunskap, tålamod, förmåga att strukturera och organisera. Självinsikt, flexibilitet. Kommunicera Dokumentera

10 Att vara lyhörd Förmåga att inspirera andra Samarbeta Att ta ansvar. Vara positiv/humor Planering, strukturering, organisering. Tålamod, uthållighet. Pedagogiska instruktioner. Göra tillvaron tydlig. Fysiskt arbete. Taktil stimulering. Skapande. Trädgård natur. Intresse, engagemang. Skåderspelartalang. Ta tillvara fritidsintresse.

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners Stockholms läns partnerskap för den sociala ekonomin Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners ABF Stockholm Inspirera Integrationsverket KFO Kooperationens förhandlingsorganisation KIC

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Förutsättningar för ett bra chefskap inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv

Förutsättningar för ett bra chefskap inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Förutsättningar för ett bra chefskap inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv Linda Andersson C-uppsats i psykologi, inriktning

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare

Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare DELTAGARDOKUMENTATION Ledarskap i fokus Kompetensutveckling för Trossamfundsledare Ulrika Jonsson Fredrik Hedlund 1 2 D E LT A G A R D O K U M E N T AT I O N Ledarskap i fokus 3 Träff 1 Vid första tillfället

Läs mer

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken?

Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Huvudområde: pedagogik Pedagogens roll i barns lek och lärande. Hur anpassas miljön för att stimulera leken? Emelie Sivermalm

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap, 120 poäng, Hk -03 Vårterminen 2006 Handledare: Håkan Edholm Examinator: Bengt Åkerström

Rehabiliteringsvetenskap, 120 poäng, Hk -03 Vårterminen 2006 Handledare: Håkan Edholm Examinator: Bengt Åkerström Därför trivs vi på arbetet en kvalitativ studie om arbetsplatstrivsel LENA EDBLOM DAHLBERG SOFIA EDSTRÖM Rehabiliteringsvetenskap, 120 poäng, Hk -03 Vårterminen 2006 Handledare: Håkan Edholm Examinator:

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer