Västernorrlands län. Företagsamheten Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015"

Transkript

1 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Anders Lövgren. s län

2 Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam? Sammanfattning Växande företagsamhet för sjätte året i rad... 4 Ånge har länets mest nyföretagsamma befolkning... 4 Låg företagsamhet inom välfärdssektorn... 4 Fortsatt förbättrad företagsamhet Rekordnotering för företag samheten i... 5 Stigande företagsamhet från låg nivå bland länets kvinnor... 6 Företagsamheten viker nedåt bland de unga... 7 Företagsstruktur och företagsklimat påverkar en kommuns företagsamhet... 7 Ånge har länets högsta företagsamhet Maria gick från anställd till egenföretagare med 30 anställda Stigande nyföretagsamhet Fler nyföretagsamma människor Stark ökning av nyföretagsamheten bland kvinnorna Stigande nyföretagsamhet bland de unga Nyföretagsamheten ofta hög i företagsamma kommuner Ånge har länets starkaste nyföretagsamhet Företagsamheten inom välfärdssektorn Fler företagsamma inom välfärdssektorn Sex av tio är kvinnor bland företagsamma inom välfärdssektorn Varierande företagsamhet inom välfärdssektorn Flest företagsamma kvinnor inom välfärdssektorn i Härnösand Appendix Tillväxt Avslut Källhänvisningar

3 Inledning Företagande och entreprenörskap spelar en nyckelroll i ett väl fungerande välfärdssamhälle. Det är i företagen som merparten av alla nya jobb skapas och det är också där som många nya innovationer utvecklas och kommersialiseras, vilket genererar ekonomisk tillväxt och förbättrad levnadsstandard. Företagens positiva bidrag till sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten ger skatteintäkter, som i sin tur finansierar den gemensamma välfärden. Bakom alla företag finns det företagsamma människor som har vågat satsa och förverkligat sina idéer. De företagsamma människorna är s jobbskapare. Med rätt förutsättningar vågar fler förverkliga sina idéer och utveckla företagandet i. Med den utgångspunkten genomför Svenskt Näringsliv sedan 2009 en årlig mätning av den svenska företagsamheten. Så genomförs undersökningen Syftet med undersökningen är att studera om antalet företagsamma personer det vill säga de som på något sätt har ett juridiskt ansvar för ett företag ökar eller minskar, och i så fall i vilken takt förändringen sker. Uppgifterna hämtas från UC AB vid årsskiftet av det aktuella året och sammanställs därefter av Wallen Economics på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Att mäta graden av företagande och nyföretagande på regional och lokal nivå är ofta problematiskt. Vid mätning av antal registrerade och nyregistrerade företag kan en företagare räknas flera gånger om hen står som ägare till fler än ett företag. Det gör att graden av företagande överskattas. När det gäller nyföretagande så är det ombildningarna som är problematiska. Om en enskild firma ombildas till ett aktiebolag kan det noteras som ett nytt företag även om det är samma person som driver företaget trots att det i det här fallet inte tillkommit någon ny företagare. Det finns andra metoder som att använda sig av samkörning av olika register för att identifiera företagare. De undersökningarna har nackdelen att de tar lång tid att sammanställa och aktualiteten i statistiken blir lidande. Den här undersökningen mäter företagsamma människor inte registrerade företag. Då vi utgår från personnummer kan vi försäkra oss om att det inte sker några dubbelräkningar, samtidigt som statistiken håller en hög aktualitet. Därför kan vi mäta om vi har fått fler företagsamma människor under 2015, både i absoluta tal och som andel av befolkningen i arbetsför ålder (16 74 år). Vi kan även se om kvinnors och ungas (16 34 år) företagsamhet har förändrats. I årets undersökning har vi även specialstuderat företagsamheten inom välfärdssektorn. 2

4 Vem är företagsam? I den här undersökningen räknas en person som uppfyller något av följande kriterier som företagsam: personen har en F-skattsedel personen är delägare i ett aktivt handelsbolag personen är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag Alla individer som uppfyller något av dessa kriterier räknas som företagsamma i den här mätningen. 1 Individerna räknas bara en gång oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag. Av den anledningen finns det alltså fler registrerade företag än det finns företagsamma människor. Företagsamheten är en totalundersökning, vilket innebär att den kan användas för att jämföra företagsamheten mellan olika kommuner och län över tid. Utifrån inhämtad data kan vi även följa nyföretagsamheten, det vill säga hur många nya personer som har blivit företagsamma. De data som har använts till den här rapporten inhämtades under januari 2016 och avser företagsamheten för år På Svenskt Näringslivs webbplats finns rapporter för s samtliga 21 län att ladda ned. På kan du även se hur företagsamheten och nyföretagsamheten har utvecklats i samtliga kommuner sedan Nyföretagsamhet är också en av de statistiska faktorer som ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i s kommuner. 1 Se Svenskt Näringsliv (2016) för en utförlig metodbeskrivning. 3

5 1. Sammanfattning Växande företagsamhet för sjätte året i rad Företagsamheten ökar för sjätte året i rad i och uppgår nu till 10,5 procent, vilket är högre än någonsin tidigare. Även bland länets kvinnor ökar företagsamheten, men bland den yngre delen av befolkningen viker dock företagsamheten nedåt i årets mätning. Företagsamheten i länet är fortfarande lägre än i de flesta andra svenska län. Länets mest företagsamma befolkning finner vi fortfarande i Ånge, med en företagsamhet på 12,6 procent. Ånge har länets mest nyföretagsamma befolkning Nyföretagsamheten i länet ökar och andelen nyföretagsamma uppgår nu till 9,2 per invånare i arbetsför ålder (16 74 år). Även bland länets kvinnor och bland de unga (16 34 år) stiger nyföretagsamheten i länet enligt årets mätning. Andelen nyföretagsamma personer ökar i fem av länets sju kommuner och den starkaste ökningen finner vi i Ånge, där andelen nyföretagsamma människor stiger från 8,9 till 11,5 personer per invånare. Ånge klättrar därmed upp från en bottenplats till en förstaplats vad gäller nyföretagsamheten bland länets kommuner. Låg företagsamhet inom välfärdssektorn Antalet företagsamma inom välfärdssektorn har ökat med 21 procent i under de senaste fem åren och uppgår nu till 2,7 personer per invånare. Det är klart under det svenska genomsnittet på 3,8 personer per invånare. En starkare utveckling av företagsamheten i välfärdssektorn skulle inte minst kunna bidra till en förbättrad företagsamhet bland kvinnor, då sex av tio företagsamma inom välfärdssektorn är kvinnor. Härnösand svarar för länets högsta andel företagsamma människor inom välfärdssektorn, med en notering på 3,4 personer per invånare. Länets lägsta andel företagsamma människor inom välfärdssektorn finner vi i Timrå. 4

6 2. Rekordnotering för företag samheten i Företagsamheten i s län ökar för sjätte året i rad. För närvarande uppgår andelen företagsamma människor till 10,5 procent av befolkningen i arbetsför ålder (16 74 år), vilket är en rekordnotering. Jämfört med fjolårets mätning innebär det en ökning med 0,1 procentenheter. Bland länets kvinnor har företagsamheten ökat oavbrutet under det senaste decenniet och så även i år. För närvarande är 5,9 procent av länets kvinnor företagsamma. Företagsamheten bland den yngre befolkningen (16 34 år) viker dock svagt nedåt i årets mätning och uppgår nu till 4,3 procent, vilket illustreras i diagram 1. Diagram 1. Utveckling av andelen företagsamma människor av befolkningen, år % 10 % 9,2 % 10,5 % 8 % 6 % 4 % 2 % 4,7 % 5,9 % 3,8 % 4,3 % Totalt Kvinnor Unga 0 % År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Fortsatt förbättrad företagsamhet Antalet företagsamma människor uppgår till knappt i, vilket är en ökning med drygt personer jämfört med Sammantaget innebär det att 12,3 procent av den arbetsföra befolkningen är företagsam. I ökade antalet företagsamma människor med cirka 240 personer under 2015 och uppgår nu till knappt personer, vilket motsvarar 10,5 procent av befolkningen. Länets företagsamhet är dock fortfarande lägre än i de flesta andra län i, vilket framgår av diagram 2. 5

7 Diagram 2. Andel företagsamma människor av befolkningen (16 74 år) per län, år % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 12,3 % 10,5 % Stigande företagsamhet från låg nivå bland länets kvinnor Företagsamheten bland kvinnor är fortfarande låg i jämförelse med företagsamheten bland män. Det innebär att det finns en stor potential för den totala företagsamheten att öka om företagsamheten bland kvinnor växer ytterligare. Statistik från Eurostat visar att kvinnor i är mindre benägna att driva företag än kvinnor i de flesta andra EU-länder. 2 En tänkbar förklaring kan vara att kvinnor i i stor utsträckning arbetar inom branscher som traditionellt har administrerats och styrts av den offentliga sektorn. 3 Antalet företagsamma kvinnor uppgår till nästan personer i som helhet, vilket motsvarar 7,6 procent av befolkningen i arbetsför ålder. I uppgår motsvarande andel till 5,9 procent, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med fjolårets mätning. Företagsamheten bland kvinnorna i är fortfarande klart under genomsnittet för, vilket vi ser i diagram 3. Diagram 3. Kvinnors företagsamhet som andel av befolkningen (16 74 år) per län, år % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 7,6 % 5,9 % 0 % 2 Enligt Eurostat uppgick företagarandelen till 3,8 procent bland kvinnor i (i åldern år) Det kan jämföras med ett EU-genomsnitt på 5,4 procent. Se Eurostat (2015) arbetade 50,2 procent av sysselsatta kvinnor i (i åldern år) inom offentlig förvaltning, försvar, socialförsäkring, utbildning, vård och omsorg, samt sociala tjänster. Motsvarande andel för EU uppgick samma år till 37,3 procent. Inte i något annat EU-land var andelen lika hög eller högre än i. Se Eurostat (2015). 6

8 Företagsamheten viker nedåt bland de unga De flesta svenskar som startar företag gör det först efter ett antal år på arbetsmarknaden. Om vi dessutom tar hänsyn till att en betydande andel av den yngre befolkningen studerar på heltid, kan vi förvänta oss att företagsamheten bland de unga är relativt låg. I som helhet är för närvarande 5,6 procent av befolkningen i åldersgruppen år företagsamma. Denna andel har varit oförändrad under de senaste fyra åren. Företagsamheten bland de unga minskar försiktigt i, efter att ha ökat två år i rad. För närvarande är 4,3 procent av länets unga befolkning företagsam. Även bland de unga är företagsamheten fortfarande lägre än i de flesta andra svenska län (se diagram 4). Diagram 4. Yngres företagsamhet som andel av befolkningen (16 34 år) per län, år ,6 % 4,3 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Företagsstruktur och företagsklimat påverkar en kommuns företagsamhet Företagsamheten skiljer sig markant mellan s kommuner, vilket kan förklaras av såväl den lokala företagsstrukturen som det lokala företagsklimatet. I kommuner med en hög andel företagsamma invånare tenderar näringslivet att karakteriseras av en diversifierad företagsstruktur. En stor andel av de sysselsatta arbetar där inom små och medelstora företag. I kommuner med en låg andel företagsamma invånare domineras ofta den lokala arbetsmarknaden av ett fåtal stora arbetsgivare. Det kan handla om bruks- och industri orter, där en eller ett par stora industriföretag sysselsätter en stor andel av den arbetsföra befolkningen och där företagarkulturen historiskt sett har varit svag. Det kan också handla om kommuner där en relativt stor andel av befolkningen är anställd inom den offentliga sektorn. Många människor som är anställda inom storföretag och offentlig sektor stannar kvar på samma arbetsplats under en längre tid. Företagande kan då ses som ett riskfyllt och mindre tryggt alternativ. Kommuners företagsstruktur förändras i regel långsamt, vilket innebär att vi inte kan förvänta oss några tvära kast avseende andelen företagsamma människor mellan två på varandra följande år. Däremot kan förbättringar av det lokala företagsklimatet underlätta möjligheterna att starta, driva, utveckla och expandera företag, vilket i sin tur tenderar att påverka andelen företagsamma människor i en kommun positivt. 4 4 Det kan bland annat handla om konkurrensutsättning av kommunal verksamhet eller slopande av andra etableringshinder. Det kan också handla om lägre nivåer på skatter och avgifter i kommunen, samt förkortade handläggningstider för olika ärenden, exempelvis vid ansökan om bygglov. 7

9 Ånge har länets högsta företagsamhet Företagsamheten ökar för närvarande i sex av länets sju kommuner och den starkaste ökningen finner vi i Timrå, Härnösand och Örnsköldsvik, där andelen företagsamma människor ökar med 0,2 procentenheter. Länets mest företagsamma befolkning finner vi fortfarande i Ånge, med en företagsamhet på 12,6 procent. Kramfors har dock länets högsta företagsamhet bland såväl kvinnor som den yngre delen av befolkningen. Länets svagaste företagsamhet finner vi liksom förra året i Timrå, som också har den lägsta företagsamheten bland kvinnor och bland unga (se tabell 1). Tabell 1. Företagsamhet i andel av befolkningen, år Kommun Företagsamma Företagsamma (procent) Företagsamma kvinnor (procent) Företagsamma unga (procent) Ånge ,6 % 7,2 % 4,2 % Kramfors ,9 % 7,3 % 4,5 % Sollefteå ,6 % 5,9 % 4,4 % Örnsköldsvik ,9 % 5,9 % 4,5 % Sundsvall ,2 % 5,8 % 4,5 % Härnösand ,7 % 5,6 % 3,6 % Timrå ,6 % 4,9 % 3,1 % 8

10 Maria gick från anställd till egenföretagare med 30 anställda 2015 års mest företagsamma västernorrlänning är Maria Eriksson som driver Stöde Bud & Taxi. Det står klart efter att Svenskt Näringslivs tävling avgjorts och röster har räknats. Hur känns det? Oj, det känns alldeles omtumlande. Inget jag hade väntat mig, men fantastiskt roligt att få vara med om. Det är den första utmärkelsen jag får som företagare! Hur blev du företagare? Jag har haft flera anställningar men jag har nog alltid velat bli företagare och haft det i mig. När Stöde Taxi blev till salu 2010 så blev det startskottet och tillsammans med min kollega Susanne Gradin så gjorde vi affär och drog igång. Hur ser bolaget ut i dag? Vi har vuxit från tre bilar till tio bilar och kör taxi, sjuktransporter och bud. Där har vi 21 personer på lönelistan. Men vi upptäckte också behovet av hemservice och tillsammans med ytterligare en person startade vi ett till bolag med rut-tjänster. Där jobbar tio personer. Foto: Anders Lövgren Juryns motivering: Maria har sett till att flera personer i Stöde fått ett arbete på hemorten. Drivkraften och kreativiteten är stor och företaget växer hela tiden. En av Marias mest företagsamma egenskaper är att se möjligheter istället för hinder. En företagsam förebild att hylla. Beskriv din företagsamhet? Jag tror att jag hela tiden vill framåt och har mycket drivkraft. Jag drivs rätt mycket av den fina känslan att kunna få ut andra i arbetslivet. Något tips till den som vill bli mer företagsam? Själv har jag alltid tänkt våga ta steget, och det har gått bra. Men en viktig sak är också att omge sig med personer som är lite duktigare än dig själv. Det är bra för företagsamheten. Varför tror du att du fått så många röster? Jag tror att vi är ett rätt synligt företag. Många ser vår service och vi är kanske mer folkliga än andra företag. Hur ska du använda priset? Jag kommer att marknadsföra det här, självklart! Det här är ju jättebra reklam! När känner du dig som mest företagsam? Egentligen när jag kör taxi. Jag kanske har lämnat en kund och sitter själv, då kommer idéer och tankar på utveckling. Det är företagsamhet för mig. Nwågon ny idé? Ja visst! Vi har en grej på gång som gäller utveckling i befintlig bransch. Det känns spännande! Anders Lövgren 9

11 3. Stigande nyföretagsamhet Företagsstrukturens dynamik och arbetsmarknadens funktionssätt kan påverkas av hur benägen befolkningen inom ett geografiskt avgränsat område är att starta företag. Ett intressant mått i det sammanhanget är nyföretagsamheten, det vill säga andelen personer som har blivit företagsamma under det senaste året. I vår mätning skiljer vi på genuint nyföretagsamma personer och inflyttare till kommunen. Genuint nyföretagsamma personer är sådana som någon gång under året blev ansvariga för någon typ av företag (men som inte var det innan). Inflyttare till kommunen är personer som var ansvariga för ett företag under förra året, men som under innevarande år flyttat till en annan kommun. På länsnivå och nivå redovisas enbart de genuint nyföretagsamma. 5 Nyföretagsamheten i ökar och uppgår nu till 9,2 nyföretagsamma personer per invånare i arbetsför ålder (16 74 år), vilket vi ser i diagram 5. Även bland kvinnor samt bland de unga ökar nyföretagsamheten i länet enligt årets mätning. För närvarande uppgår nyföretagsamheten bland länets kvinnor till 7,1 per invånare, samtidigt som 10,0 personer per invånare i åldern år är nyföretagsamma. Diagram 5. Utveckling av antalet nyföretagsamma personer per invånare, år ,1 10, ,9 9,2 6,1 7,1 Totalt Kvinnor Unga 0 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Fler nyföretagsamma människor För som helhet har nästan personer blivit ansvariga för någon typ av företag under det senaste året, vilket är en ökning med två procent jämfört med fjolårets mätning. Sammantaget uppgår antalet nyföretagsamma människor till 11,0 per invånare, vilket är en ökning jämfört med fjolårets notering, som uppgick till 10,8 personer per invånare. 5 Orsaken är att om det sker flyttningar mellan kommuner i samma län tenderar länets nyföretagsamhet att överskattas om dessa personer inkluderas. 10

12 I har drygt personer blivit ansvariga för någon typ av företag under det senaste året, vilket är en ökning med 60 personer. Antalet nyföretagsamma uppgår därmed till 9,2 personer per invånare, vilket kan jämföras med fjolårets notering på 8,8 per invånare. Länets nyföretagsamhet är fortfarande lägre än genomsnittet för i stort, vilket vi kan se i diagram 6. Diagram 6. Antal nyföretagsamma personer per invånare (16 74 år), år ,0 14,0 12,0 10,0 11,0 9,2 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Stark ökning av nyföretagsamheten bland kvinnorna Nyföretagsamheten har, liksom företagsamheten, historiskt varit signifikant lägre bland kvinnor jämfört med bland män. Även under det senaste året har färre kvinnor än män blivit ansvariga för någon typ av företag. För som helhet valde knappt kvinnor att bli ansvariga för ett företag under det gångna året, vilket är marginellt högre än året dessförinnan. Som andel av befolkningen i arbetsför ålder motsvarar det 8,3 nyföretagsamma kvinnor per invånare, vilket är en oförändrad andel jämfört med året innan. Till skillnad från i stort ökar nyföretagsamheten starkt bland kvinnorna i Väster norrland i årets mätning, för att nu uppgå till 7,1 nyföretagsamma kvinnor per invånare. Nyföretagsamheten bland kvinnorna i länet är därmed högre än i de flesta andra svenska län, men dock fortfarande lägre än genomsnittet för (se diagram 7). Diagram 7. Kvinnors nyföretagsamhet per invånare (16 74 år), år ,0 10,0 8,0 8,3 7,1 6,0 4,0 2,0 0,0 11

13 Stigande nyföretagsamhet bland de unga I som helhet valde drygt unga personer (16 34 år) att bli ansvariga för ett företag under det gångna året, vilket är något färre jämfört med året dessförinnan. Det motsvarar 12,4 nyföretagsamma unga per invånare. Nyföretagsamheten bland de unga i ökar och uppgår nu till 10,0 per invånare. Ökningen sker dock från en svag nivå. Enbart sex andra län har en lägre nyföretagsamhet bland den yngre delen av befolkningen, vilket framgår av diagram 8. Diagram 8. De yngres nyföretagsamhet per invånare (16 34 år), år ,0 16,0 14,0 12,4 12,0 10,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Nyföretagsamheten ofta hög i företagsamma kommuner Då vi studerar nyföretagsamheten i landets kommuner delar vi in de nyföretagsamma personerna i två grupper; dels de genuint nyföretagsamma och dels inflyttare till kommunen som är ansvariga för ett företag. Det innebär att nyföretagsamheten konsekvent ligger högre på kommunal nivå jämfört med länsnivå och nivå, där enbart de genuint nyföretagsamma inkluderas i måttet. En jämförelse av företagsamheten och nyföretagsamheten i s kommuner visar på en relativt stark samvariation, vilket visas i diagram 9. En tänkbar förklaring är att företagsstrukturen i en kommun påverkar förutsättningarna för såväl nyföretagsamhet som företagsamhet. En annan tänkbar förklaring kan vara att ett företagsklimat som främjar tillkomsten av nya företag även gynnar många existerande företag. Diagram 9. Företagsamhet och nyföretagsamhet i s kommuner, år Företagsamma människor (andel av arbetsför befolkning) 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % R2 = 0,524 0 % Nyföretagsamma människor (per invånare) 12

14 Ånge har länets starkaste nyföretagsamhet Nyföretagsamheten ökar i fem av s sju kommuner och den starkaste ökningen finner vi i Ånge, där andelen nyföretagsamma människor stiger från 8,9 till 11,5 personer per invånare. Ånge klättrar därmed upp från en bottenplats till en förstaplats vad gäller nyföretagsamheten bland länets kommuner. Länets lägsta nyföretagsamhet finner vi i Kramfors, med 9,7 nyföretagsamma personer per invånare. Kramfors har dock länets högsta nyföretagsamhet bland kvinnor och bland de unga finner vi länets högsta nyföretagsamhet i Örnsköldsvik (se tabell 2). Tabell 2. Antal nyföretagsamma människor per invånare, år Kommun Genuint nya Genuint nya (per inv) Inflyttade Totalt nya Totalt nya (per inv) Kvinnor Unga Ånge 66 9, ,5 9,0 8,3 Härnösand 167 9, ,4 7,7 9,9 Sundsvall 677 9, ,1 8,2 12,6 Örnsköldsvik 378 9, ,9 8,5 13,1 Sollefteå 125 8, ,5 7,3 10,9 Timrå 106 8, ,4 8,2 12,8 Kramfors 97 7, ,7 9,6 11,6 13

15 4. Företagsamheten inom välfärdssektorn En förklaring till företagsamhetens långsiktigt stigande trend är att allt fler människor under senare år har startat företag inom branscher som tidigare inte har varit öppna för konkurrens. En sådan bransch är välfärdssektorn. Välfärdssektorn omfattar en rad skattefinansierade tjänster inom vård, skola och omsorg. 6 Oavsett vem som utför dessa tjänster ansvarar stat, landsting och kommun för att de tillhandahålls åt invånarna. Fram till för ett par decennier sedan var det främst landstingen och kommunerna som utförde välfärdstjänsterna, men sedan 1990-talet har det blivit vanligare att kommuner och landsting upphandlar tjänster från privata företag, eller att de låter invånarna välja vilka som ska utföra dem. 7 I det här avsnittet presenteras en analys av företagsamheten inom välfärdssektorn, där vi jämför omfattningen av antalet företagsamma människor inom sektorn i s län samt i s läns kommuner. Då en majoritet av de företagsamma inom sektorn är kvinnor jämförs även omfattningen av företagsamma kvinnor i välfärdssektorn i s län och kommuner. Dessutom undersöker vi hur företagsamheten inom sektorn har utvecklats under de senaste fem åren, från 2010 till Fler företagsamma inom välfärdssektorn Sedan 2010 har antalet företagsamma inom välfärdssektorn ökat från drygt personer till runt personer för i stort, vilket innebär en ökning med cirka 25 procent. Det motsvarar en ökning från 3,1 till 3,8 företagsamma personer per invånare (16 74 år). I har antalet företagsamma inom välfärdssektorn ökat med drygt 80 personer, eller cirka 21 procent, under samma period. Det motsvarar en ökning från 2,2 till 2,7 företagsamma personer per invånare. Företagsamheten inom väl färds sektorn i är med andra ord fortfarande betydligt lägre än genomsnittet för som helhet, vilket framgår av diagram 10. Diagram 10. Företagsamma människor inom välfärdssektorn per invånare (16 74 år), år ,8 3 2, Analysen i avsnittet utgår från SCB:s och Ekonomifaktas definition av välfärdssektorn. Se Ekonomifakta (2014). 7 Oavsett om en välfärdstjänst utförs i privat eller offentlig regi så är den fortfarande offentligt finansierad. Kommun, landsting eller stat har dessutom ansvar för uppföljning och kontroll av hur tjänsterna utförs. 14

16 Sex av tio är kvinnor bland företagsamma inom välfärdssektorn Ungefär sex av tio företagsamma inom välfärdssektorn i är kvinnor, vilket innebär att utökade möjligheter för människor att starta och driva företag inom den här sektorn kan vara ett viktigt steg för en ökad företagsamhet bland kvinnor generellt. Sedan 2010 har andelen företagsamma kvinnor inom välfärdssektorn ökat från 2,1 till 2,9 företagsamma kvinnor per invånare i. Enbart i tre svenska län är andelen företagsamma kvinnor inom välfärdssektorn lägre (se diagram 11). Diagram 11. Företagsamma kvinnor inom välfärdssektorn per invånare (16 74 år), år , , Varierande företagsamhet inom välfärdssektorn Under de senaste fem åren har företagsamheten inom välfärdssektorn ökat i samtliga av s sju kommuner med undantag för Ånge. Den snabbaste ökningen i relation till befolkningen finner vi i Härnösand, där företagsamheten inom välfärdssektorn har stigit från 2,4 till 3,4 företagsamma personer per invånare. Härnösand har därmed fortfarande länets högsta företagsamhet inom sektorn, vilket vi ser i tabell 3. Länets lägsta andel företagsamma människor inom välfärdssektorn finner vi i Timrå, med en notering på 1,6 per invånare. Även i Timrå har dock företagsamheten ökat något inom välfärdssektorn sedan Tabell 3. Företagsamma människor inom välfärdssektorn per invånare (16 74 år), år 2010 och Kommun Totalt, 2015 Totalt, 2015 (per inv) Totalt, 2010 Totalt, 2010 (per inv) Förändring (per inv) Härnösand 62 3,4 43 2,4 1,1 Sundsvall 217 3, ,4 0,6 Sollefteå 42 3,0 33 2,3 0,7 Ånge 19 2,8 21 2,9-0,1 Kramfors 33 2,5 26 1,9 0,6 Örnsköldsvik 82 2,1 79 2,0 0,1 Timrå 21 1,6 17 1,3 0,3 15

17 Flest företagsamma kvinnor inom välfärdssektorn i Härnösand Bland kvinnorna har företagsamheten inom välfärdssektorn ökat i samtliga av länets kommuner och även i det avseendet är det Härnösand som toppar listan. Lägst andel företagsamma kvinnor i välfärdssektorn finner vi i Timrå. Tabell 4. Företagsamma kvinnor inom välfärdssektorn per invånare (16 74 år), år 2010 och Kommun Kvinnor, 2015 Kvinnor, 2015 (per inv) Kvinnor, 2010 Kvinnor, 2010 (per inv) Förändring (per inv) Härnösand 31 3,5 17 1,9 1,6 Sundsvall 112 3,2 77 2,2 1,0 Sollefteå 21 3,1 14 2,0 1,1 Kramfors 18 2,8 15 2,3 0,6 Ånge 9 2,8 9 2,6 0,2 Örnsköldsvik 51 2,6 45 2,3 0,3 Timrå 11 1,7 8 1,3 0,5 16

18 5. Appendix Vi visade i huvudrapporten hur företagsamheten och nyföretagsamheten har utvecklats i relation till befolkningstillväxten under det senaste året. I detta appendix redovisar vi ett antal diagram och tabeller som illustrerar hur företagsamheten har utvecklats i absoluta tal. Dessa förändringar kan gå åt olika håll. Även om antalet företagsamma människor ökar (vilket de gör i samtliga län i årets mätning) kan företagsamheten som andel av befolkningen ändå minska eller vara oförändrad. Detta inträffar då befolkningen ökar i snabbare eller i samma takt som företagsamheten gör. Appendixet innehåller även statistik över de personer som har bestämt sig för att avsluta sitt företagsengagemang under det senaste året. I likhet med nyföretagsamheten finns det två sorters avslutare på kommunnivå; dels de som inte längre klassificeras som företagsamma enligt våra kriterier, dels de som flyttat från en kommun till en annan och således fortsätter sin företagsamhet i en annan kommun. På och länsnivå redovisas enbart den första gruppen avslutare. Det gör att kommunsiffrorna inte är jämförbara med - och länssiffrorna, på motsvarande sätt som var fallet avseende nyföretagsamheten. Tillväxt Diagram 12. Tillväxt av antal företagsamma personer (16 74 år) per län, år ,5 % 2,0 % 1,7 % 1,5 % 1,3 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Diagram 13. Tillväxt av antal företagsamma kvinnor (16 74 år) per län, år ,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 2,4 % 2,1 % 0,0 % 17

19 Diagram 14. Tillväxt av antal yngre företagsamma personer (16 34 år) per län, år ,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 0,6 % 1,7 % 1,0 % 2,0 % Tabell 5. Tillväxt av antal företagsamma människor, år Kommun Företagsamma 2015 Företagsamma 2014 Tillväxt (procent) Tillväxt kvinnor (procent) Tillväxt unga (procent) Härnösand ,8 % 3,1 % -9,1 % Timrå ,7 % 6,6 % 11,0 % Örnsköldsvik ,4 % 3,4 % 2,3 % Sollefteå ,5 % 1,3 % -0,6 % Sundsvall ,9 % 0,9 % -2,3 % Ånge ,5 % 1,3 % -10,7 % Kramfors ,9 % 1,8 % -5,5 % Avslut Tabell 6. Antal avslutare per invånare, år Kommun Genuina avslutare Genuina avslutare (per inv) Utflyttade Utflyttade (per inv) Totalt avslut Totalt avslut (per inv) Kvinnor Unga Kramfors 121 9,0 40 3, ,0 8,3 9,0 Ånge 60 8,7 15 2, ,9 8,0 10,6 Sundsvall 591 8, , ,2 7,7 9,0 Härnösand 123 6,8 35 1, ,8 6,0 7,5 Sollefteå 98 6,9 25 1, ,7 6,6 6,5 Örnsköldsvik 277 7,0 56 1, ,4 6,5 6,6 Timrå 69 5,3 37 2, ,1 5,2 6,1 18

20 6. Källhänvisningar Ekonomifakta (2014). Bransch- och sektorsindelning. ( ). Eurostat (2015). European Labour Force Survey ( ). Svenskt Näringsliv (2016). Företagsamheten Metodbeskrivning. BINARY/Metodbeskrivning ( ). SCB (2015). Folkmängden den 1 november efter region, ålder och kön. År BE BE0101 BE0101A/ FolkmangdNov/?rxid=a045052b-3d62-486a-92a8-4b201a ( ). 19

21 Storgatan 19, Telefon Arkitektkopia AB, Bromma, 2016

Kronobergs län. Företagsamheten 2015. Christian Hallberg, Gästgivaregården i Ljungby. Vinnare av tävlingen Kronobergs mest företagsamma människa 2014.

Kronobergs län. Företagsamheten 2015. Christian Hallberg, Gästgivaregården i Ljungby. Vinnare av tävlingen Kronobergs mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Christian Hallberg, Gästgivaregården i Ljungby. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen Jämtlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen Jämtlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Eva-Märet Nordenberg, Böle Byskola. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Hans Edberg, Hooks Herrgård. Vinnare av tävlingen Jönköpings läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Hans Edberg, Hooks Herrgård. Vinnare av tävlingen Jönköpings läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Hans Edberg, Hooks Herrgård. Vinnare av tävlingen s läns mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen Stockholms läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anna Huovinen, Lunaskolan. Vinnare av tävlingen s läns mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Örebro län. Företagsamheten 2015. Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen Örebro läns mest företagsamma människa 2014.

Örebro län. Företagsamheten 2015. Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen Örebro läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anneli och Mikael Rådesjö, Karlskoga Wärdshus. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

Skåne län. Företagsamheten 2015

Skåne län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson, Solklart Vård. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Gotlands län. Företagsamheten 2016

Gotlands län. Företagsamheten 2016 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Nancy Yussef, Hair Cut Holding Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Magdalena Björnsdotter. s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Södermanlands län. Företagsamheten Mattias Forss, Forss Webservice Vinnare i tävlingen Södermanlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016

Södermanlands län. Företagsamheten Mattias Forss, Forss Webservice Vinnare i tävlingen Södermanlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Mattias Forss, Forss Webservice Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Charley Tegebjer. s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Blekinge län. Företagsamheten 2016

Blekinge län. Företagsamheten 2016 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Håkan Thomasson, Albin Håkansson, Anders Åsen och Magnus Svensson, Extra Mjällby Stormarknad Vinnare i tävlingen Årets mest företagsamma i län 2015 län Innehåll Inledning...

Läs mer

Jämtlands län. Företagsamheten Eva Hallin, Glada lådan Vinnare i tävlingen Jämtlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016

Jämtlands län. Företagsamheten Eva Hallin, Glada lådan Vinnare i tävlingen Jämtlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Eva Hallin, Glada lådan Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Sandra Lee Pettersson. s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen... 2

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

MARS Företagsamheten Rafi Markarian, Charlys Vinnare i tävlingen Gävleborgs mest företagsamma människa 2015.

MARS Företagsamheten Rafi Markarian, Charlys Vinnare i tävlingen Gävleborgs mest företagsamma människa 2015. MARS 2016 Företagsamheten 2016 Rafi Markarian, Charlys Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 3 1. Sammanfattning....

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten Daniel Özer, ICA Vallby Vinnare i tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016

Västmanlands län. Företagsamheten Daniel Özer, ICA Vallby Vinnare i tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Daniel Özer, ICA Vallby Vinnare i tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2015 Foto: Ingela Roos. Västmanlands län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

MARS Företagsamheten Håkan Johansson, Ekängengruppen. Vinnare av tävlingen Hallands mest företagsamma människa 2014.

MARS Företagsamheten Håkan Johansson, Ekängengruppen. Vinnare av tävlingen Hallands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Håkan Johansson, Ekängengruppen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Sebastian Norman, Sebnor. Vinnare av tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2014. Västernorrlands län

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Sebastian Norman, Sebnor. Vinnare av tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2014. Västernorrlands län MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Norman, Sebnor. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Teo Härén, Interesting.org. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Södermanlands län. Företagsamheten 2015

Södermanlands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Deborah Rosman, Skärgårdsvåfflan i Oxelösund. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Stina Qubti, Busfrö Nytt och Bytt. Vinnare av tävlingen Kalmar läns mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Stina Qubti, Busfrö Nytt och Bytt. Vinnare av tävlingen Kalmar läns mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Stina Qubti, Busfrö Nytt och Bytt. Vinnare av tävlingen läns mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Gotlands län

Företagsamheten 2014 Gotlands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna-Lena och Peter Fransson, Äggaboden. Vinnare av tävlingen Blekinges mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anna-Lena och Peter Fransson, Äggaboden. Vinnare av tävlingen Blekinges mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anna-Lena och Peter Fransson, Äggaboden. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Örebro län. Företagsamheten 2016

Örebro län. Företagsamheten 2016 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Robert Sandqvist och Davide Lindqvist, Lilla, Stora & Gamla Örebro Vinnare i tävlingen Årets mest företagsamma i Örebro län 2015 Örebro län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs

Läs mer

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Uppsala län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Uppsala län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Uppsala län. Företagsamheten Pär Svärdson, apotea.se Vinnare i tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2015 MARS 2016

Uppsala län. Företagsamheten Pär Svärdson, apotea.se Vinnare i tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Foto: Alex och Martin. Pär Svärdson, apotea.se Vinnare i tävlingen Uppsala läns mest företagsamma människa 2015 Uppsala län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Jönköpings län. Företagsamheten David Nord och Jonas Hallenborg, Work System Vinnare i tävlingen Årets mest företagsamma i Jönköpings län 2015

Jönköpings län. Företagsamheten David Nord och Jonas Hallenborg, Work System Vinnare i tävlingen Årets mest företagsamma i Jönköpings län 2015 MARS 2016 Företagsamheten 2016 David Nord och Jonas Hallenborg, Work System Vinnare i tävlingen Årets mest företagsamma i Jönköpings län 2015 Foto: FotoSyntes UF. Jönköpings län Innehåll Inledning... 2

Läs mer

Gävleborgs län. Företagsamheten 2015. Anna-Sofia Winroth, Gefle Chocolaterie Vinnare av tävlingen Gävleborgs mest företagsamma människa 2014.

Gävleborgs län. Företagsamheten 2015. Anna-Sofia Winroth, Gefle Chocolaterie Vinnare av tävlingen Gävleborgs mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anna-Sofia Winroth, Gefle Chocolaterie Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Kalmar län. Företagsamheten David Modig, Modig Machine Tool Vinnare i tävlingen Kalmar läns mest företagsamma människa 2015 MARS 2016

Kalmar län. Företagsamheten David Modig, Modig Machine Tool Vinnare i tävlingen Kalmar läns mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 MARS 2016 Företagsamheten 2016 David Modig, Modig Machine Tool Vinnare i tävlingen läns mest företagsamma människa 2015 Foto: Johan Gustavsson. län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Peter Aasa, Grand Lapland. Vinnare av tävlingen Norrbottens mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Peter Aasa, Grand Lapland. Vinnare av tävlingen Norrbottens mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Peter Aasa, Grand Lapland. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Värmlands län. Företagsamheten Åsa Wikberg, Diner 45. Vinnare av tävlingen Värmlands mest företagsamma människa 2014.

Värmlands län. Företagsamheten Åsa Wikberg, Diner 45. Vinnare av tävlingen Värmlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Åsa Wikberg, Diner 45. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. Foto: Anna Sims: Nya Wermlans-Tidningen. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Östergötlands län. Företagsamheten Anita Jonsson, Skogslotten Vinnare i tävlingen Östergötlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016

Östergötlands län. Företagsamheten Anita Jonsson, Skogslotten Vinnare i tävlingen Östergötlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Anita Jonsson, Skogslotten Vinnare i tävlingen Östergötlands mest företagsamma människa 2015 Foto: Mikael Strand. Östergötlands län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Östergötlands län. Företagsamheten Admir Lukacevic, Idrott utan gränser. Vinnare av tävlingen Östergötlands mest företagsamma människa 2014.

Östergötlands län. Företagsamheten Admir Lukacevic, Idrott utan gränser. Vinnare av tävlingen Östergötlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Foto: Nicklas Sandberg Admir Lukacevic, Idrott utan gränser. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Hallands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Hallands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Hallands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Hallands län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Värmlands län. Företagsamheten Sandra Wik, Cut and Drive Vinnare i tävlingen Värmlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016

Värmlands län. Företagsamheten Sandra Wik, Cut and Drive Vinnare i tävlingen Värmlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Sandra Wik, Cut and Drive Vinnare i tävlingen Värmlands mest företagsamma människa 2015 Foto: MakeMyDay. Värmlands län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Västernorrlands län................................................... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet...

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län Företagsamheten 2012 Örebro län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Örebro län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Kronobergs län. Företagsamheten Paul Haglund, Konga Mekaniska Vinnare i tävlingen Kronobergs mest företagsamma människa 2015 MARS 2016

Kronobergs län. Företagsamheten Paul Haglund, Konga Mekaniska Vinnare i tävlingen Kronobergs mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Paul Haglund, Konga Mekaniska Vinnare i tävlingen Kronobergs mest företagsamma människa 2015 Foto: Mats Samuelsson. Kronobergs län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län februari 2012 Företagsamheten 2012 Dalarnas län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Dalarnas län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Västerbottens län. Företagsamheten Mathias Bäcklund, Trim365 Vinnare i tävlingen Västerbottens mest företagsamma människa 2015 MARS 2016

Västerbottens län. Företagsamheten Mathias Bäcklund, Trim365 Vinnare i tävlingen Västerbottens mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Mathias Bäcklund, Trim365 Vinnare i tävlingen Västerbottens mest företagsamma människa 2015 Foto: Leif Henningsson. Västerbottens län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Kronobergs län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Företagsamheten 2011 Västernorrlands län

Företagsamheten 2011 Västernorrlands län Företagsamheten 2011 Västernorrlands län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett bra år för företagsamheten i Västernorrland. Under året ökade antalet företagsamma personer med 300 personer, det vill

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Jämtlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Jämtlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Jämtlands län Företagsamheten 2012 jämtlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Jämtlands län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västmanlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västmanlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Västmanlands län Företagsamheten 2012 VÄSTMANLANDS län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Västmanlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gävleborgs län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gävleborgs län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gävleborgs län Företagsamheten 2012 gävleborgs län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gävleborgs län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Norrbottens län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Norrbottens län februari 2012 Företagsamheten 2012 Norrbottens län Företagsamheten 2012 NORRBOTTENS län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Norrbottens län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Värmlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Värmlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Värmlands län Företagsamheten 2012 VÄRMLANDS län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Värmlands län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Företagsamheten 2011 Norrbottens län

Företagsamheten 2011 Norrbottens län Företagsamheten 2011 Norrbottens län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett mycket bra år för företagsamheten i Norrbotten. Under året ökade antalet företagsamma personer med 450 personer, det vill

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

MARS Företagsamheten Martin Jörgensen, Lakritsfabriken Vinnare i tävlingen Skånes mest företagsamma människa 2015.

MARS Företagsamheten Martin Jörgensen, Lakritsfabriken Vinnare i tävlingen Skånes mest företagsamma människa 2015. MARS 2016 Företagsamheten 2016 Martin Jörgensen, Lakritsfabriken Vinnare i tävlingen Skånes mest företagsamma människa 2015 Skåne län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Företagsamheten 2011 Jämtlands län

Företagsamheten 2011 Jämtlands län Företagsamheten 2011 Jämtlands län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett bra år för företagsamheten i Jämtland. Under året ökade antalet företagsamma personer med drygt 300 personer, det vill säga

Läs mer

Företagsamheten Kalmar län

Företagsamheten Kalmar län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 län län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling... 6 Företagsamheten

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Jönköpings län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Jönköpings län februari 2012 Företagsamheten 2012 Jönköpings län Företagsamheten 2012 JÖNKÖPINGS län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Jönköpings län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Företagsamheten Dalarnas län

Företagsamheten Dalarnas län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 4 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

MARS Företagsamheten 2016 Sverige

MARS Företagsamheten 2016 Sverige MARS 2016 Företagsamheten 2016 Sverige Omslaget visar samtliga länsvinnare i tävlingen Årets mest företagsamma människa. Fotograf: Heléne, Magdalena Björnsdotter, Picture Perfect UF, Sandra Lee Pettersson,

Läs mer

Företagsamheten Örebro län

Företagsamheten Örebro län Företagsamheten Örebro län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett hyfsat år för företagsamheten i Örebro. Under året ökade antalet företagsamma personer med 350 personer, det vill säga en ökning med

Läs mer

FÖRETAGSAMHETEN 2016 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN. Innehåll

FÖRETAGSAMHETEN 2016 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN. Innehåll MARS 2016 Företagsamheten 2016 Minna Engström Heino, Nordiska Designkontoret Vinnare i tävlingen Sjuhärads mest företagsamma människa 2015 Foto: MakeMyDay. Västra Götalands län Innehåll Inledning... 2

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Företagsamheten 2011 Dalarnas län

Företagsamheten 2011 Dalarnas län Företagsamheten 2011 Dalarnas län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett bra år för företagsamheten i Dalarna. Under året ökade antalet företagsamma personer med cirka 450 personer, det vill säga en

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015 Riket

MARS 2015. Företagsamheten 2015 Riket MARS 2015 Företagsamheten 2015 Omslaget visar samtliga länsvinnare i tävlingen Årets mest företagsamma människa 2014. Fotograf: Anna Sims: Nya Wermlans-Tidningen, Nicklas Sandberg och Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Gotlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Gotlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Gotlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Gotlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamheten 2017 Västernorrlands län

Företagsamheten 2017 Västernorrlands län Företagsamheten 2017 Västernorrlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

PM- Företagande inom vård/omsorg

PM- Företagande inom vård/omsorg PM- Företagande inom vård/omsorg Inledning Vård och omsorg är än så länge en relativt liten bransch inom den privata sektorn i Sverige. Men tillväxten är stark och det mesta talar för branschen kommer

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västernorrlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västernorrlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västernorrlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västernorrlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker.

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker. Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 3 Länsutveckling... 5 Boxholms kommun... 6 Linköping kommun... 7 Övriga kommuner...8 Slutsatser och policyförslag... 9 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Hur länge ska folk jobba?

Hur länge ska folk jobba? DEBATTARTIKEL Bengt Furåker Hur länge ska folk jobba? Denna artikel diskuterar statsminister Fredrik Reinfeldts utspel tidigare i år om att vi i Sverige behöver förvärvsarbeta längre upp i åldrarna. Med

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna 4 av 5 rapport en håller krisorterna under armarna Det är framför allt i de små företagen i Göteborgsregionen 1, liksom i Sverige i stort, som jobben och tillväxten finns. Det är fler som är sysselsatta

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Berg kommun... 5 Östersunds kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Södermanlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Företagens betydelse i Härjedalen. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Härjedalen. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Härjedalen Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Hallands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Hallands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Hallands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Hallands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

Västernorrland. Diagram 1: Andel företagsamma av den arbetsföra befolkningen (16 74 år) Jan Juni 2009

Västernorrland. Diagram 1: Andel företagsamma av den arbetsföra befolkningen (16 74 år) Jan Juni 2009 Företagsamhetsmätning - Västernorrlands län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Västernorrland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera

Läs mer

Företagsamhetsmätning Jämtlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Jämtlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Jämtlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Jämtlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västerbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västerbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västerbottens län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västerbottens län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer