Datorbaserad tentamen och säker onlinetenta. Mats Brenner, IKT-pedagog Learning Center på Högskolebiblioteket i Gävle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorbaserad tentamen och säker onlinetenta. Mats Brenner, IKT-pedagog Learning Center på Högskolebiblioteket i Gävle. 2014-12-11"

Transkript

1 Datorbaserad tentamen och säker onlinetenta Mats Brenner, IKT-pedagog Learning Center på Högskolebiblioteket i Gävle

2 Tendens och riktning är interaktivitet och mobilitet Mobilt Open Access Öppen data MOOC Video & Podcast Blended learning Förmedlande OER Webinar E-portfolio & e-cv E-assessment & Badge Hyflex learning Active learning Classroom (ALC) Aktiva kontor Dialog & Interaktiviet På plats

3 Digital Tentamen projekt inom SUNET Inkubator under 2015 Samverkan via SUNET Inbubator om Digital Tentamen. Målet: Att under 2015, skapa en grund för tekniska lösningar som kan användas som startvärde av lärosäten som skall införa digital tentamen. Bakgrund: Många lärosäten är i startgroparna med att införa eller närmare undersöka digital tentamen t.ex. digitala salstentor. Projektet kommer arbeta i nära samarbete med de lärosäten i Sverige som har påbörjat ett arbete med digital tentamen, samt kommer även ta tillvara erfarenheter som gjorts i bl.a. övriga norden. Projektledningsuppdrag Digital tentamen: Mats Brenner, Högskolan i Gävle

4 Digital Tentamen Saker att fundera över Salstentor med dator Salstent i datasal Salstenta med egen dator (BYOD) trad. tentasalar Vad skall funka online och offline Programvara med USB Programvara som måste installeras Webbaserad programvara Skall fungera både på Campus och Distans Enkelt lägga in frågorna och antal frågetyper Skall klara olika filer och representationsformer Enkelt att göra bedömningen Enkelt meddela prestation, feedback/återkoppling och betyg System som kan prata med LMS, LADOK et cetera (internoperabilitet) Lagring, rutiner Arkivering, rutiner (e-arkivering, tentamen är myndighetsutövning)

5 Kursupplägg och examinationskriterier Bild: Nick8jun, Wikimedia Commons När gör man valideringstest, ett quiz, en dugga, en onlinetenta?

6 Bedömningsmallar (Rubrics) Rättvis och likvärdig bedömning vid examination, anonym tenta eller anonym kollegial bedömning och betygsättning. Anonym examination eller anonyma tentor (Bologna s k kurskrav) Använder man Bloom s eller SOLO-taxonomi

7 Kompetens om examinationsformer

8

9 Examinationsformer vanliga och mindre vanliga REF: vanliga_och_mindre_vanliga/index.html#/9126

10 Nätbaserade examinationsformer kopplade till lärverktyg (i lärplattform) eller webbkonferensverktyg

11 Examinations- former kopplade till LMS Bb (En wordfil att ändra/modifiera för eget behov, ladda hem REF nedan.) REF:

12 Stöd för examination - LoA Utöver att fastställa att någon uppfyller lärandemålen, behöver man också diskutera hur säker man är i den bedömningen. Level of Assurance (LoA). De två utmaningarna: 1. Säkerställa vem som det är som examineras 2. Personen kan det som är lärandemålen för kursen Vem det är? Kan säkerställas via identitetshandlingar och via nätet via inloggning t ex digitala legitimationer. Men det finns flera metoder & verktyg för detta som inte alla känner till

13 Problematiken- LoA Skilja på LoA för känna igen personen och LoA för uppfyllande av kursmål. Level of Assurance (LoA). Idealet: Hög LoA för både individen och lärandemål. Exempel: Låg LoA för inlämnaren men hög LoA för uppfyllande av kursmål. Man vet inte vem det är man examinerar, men har ett gott underlag för ge omdöme. Problem även vid grupparbete då t ex en wiki är bättre använda, än 2-3 sidor wordfil (utan prestationshistorik). Hög LoA för inlämnaren med låg LoA för uppfyllande av kursmål. Man vet vem det är, men har t ex bara underlag från ett mycket begränsat onlinetest för lärandemålet. Bättre då om man kan jmf individen utöver denna tentamen med andra inlämningsuppgifter, laborationer och hur Individen kommenterat andra inlämningar. REF: Kap 7, boken Mer om nätbaserad utbildning fördjupning och exempel (2001)

14 Kombinera synkront och asynkront- för högre LoA Representationsformer, multimodalt, gestalningsformer Representationsform Synkront (nu/online) Asynkront Text Bild/graf/tabell Skapa ett t ex ett fiskbensdiagram på whiteboard med aspekter Textdokument, wiki eller diskussionsforum Skapa en Mindmap Ljud Muntlig examination Göra en Podcast Film/video E-möte/Webinar Skärminspelning med ljud

15 Indentifiera individen- för högre LoA I Sverige är examination myndighetsutövning Identitetskontroll Identifieringsgrad Höga identifieringsgraden Kamera (t ex webbkonf.system eller anpassande verktyg) Inloggnings med koder Säkra utskick av koder Sociala medier kan stöda Lämna in även andra representationsformer Lämna in både synkront och asynkront Frågan om studenter skall övervakas Avgöra vem som har gjort vad, problem vid grupp- och projektarbeten

16 Funktion, frågetyperna och representationsformerna styr! Hur kan Du styra onlinetestet via tid, datum, tillgänglighet vid avklarad aktivitet (nivå, datum, poäng eller procent etc. Kan du randomisera frågorna? Förbjuda s k backtracking? Hämta ut testbanker på olika villkor, lägga metadata, svårighetsnivåer?! Lärplattform med 17 frågetyper i onlinetestfunktionen?! Finns s k objektanalys i systemet d v s se vilka frågor som är svaga/ej får många rätt svar.! Finns peer assessment i lärplattformen?! Finns t ex wiki med prestationshistorik vem som producerat vad i grupparbete - gruppinlämningar?! Hanterar diskussionsforum bedömning/betygsättning av diskussiontrådar, diskussionsinlägg och anonyma inlägg.! Finns möjlighet till inspelning av muntliga/video-inlägg/presentationer direkt i lärplattformen för enkel bedömning.! Kan man delegera bedömning så det är flera lärare som examinerar anonymt.! Körs plagiatkontroll samtidigt med inlämnad dokumentfil/text eller är det en separat arbetsprocess

17 Frågeverktyg - för onlinetest och quiz FiftySneakers.com (helt webbaserat, kostnadsfri) och ett kollaborativ verktyg Webbaserat system som är open source för onlinetest/quiz som heter Onyx med god standard: https://www.bps-system.de/cms/en/products/onyx-testsuite/ Respondus, skapa test offline och exportera samt importera Tao Testing, Open Source, god standard Svenska uppstickaren: DigiExam ( ingen IMS-standard) Danska WISEFlow (I Danmark har man tagit bort papperstentor) Norska Inspera Assessment Flera redan etablerade finns förstås som t ex QuestionMarks Du har förmodligen ett Test/Quiz-verktyg i din lärplattform (LMS) ispring Solutions går integrera med LMS och ha på egen dator. Google Docs för onlinetests/quiz, så kan du använda hanterar resultatsammanställningar m m. Du kan även lägga in dina frågor i YouTube-filmer/videos och med Mozilla Popcorn Maker så kan du editera och lägga till frågor eller hänvisningar direkt i videos och till ljudfiler.

18 Säker onlinetenta på campus och distans - verktyg Frysa studentens skärm så den inte kan göra annat än testet och övervaka/monitor (stödja proctor)! Lock Down Browser och Monitor, Safe Exam Browser (SEB) Netop, Secure Remote Control & Classroom management eller Netcontrol2 LanSchool, Monitor student software (även Lite free softeware licence)! SMART Sync classroom management +Sync! DyKnow Monitor Nueber UserMonitor AB Tutor

19 Jmf mellan olika system för Digital Tentamen Ett påbörjat arbete Empiriska studier (tester) även gjorda hos GU, på Island och många är ju även i drift sedan flera år HiG använder LMS Blackboard och har även använt Respondus för import

20 Rapport 2008:36 R från HSV: Rättssäker examination Datorbaserad tentamen Tidigare i rapporten (s. 74) har datorbaserad tentamen definierats som prov där frågorna görs tillgängliga för studenterna via Internet och studenterna redovisar sina svar via Internet eller via e-post. Det är uppenbart att denna examinationsform är beroende av att de tekniska förutsättningarna fungerar. I övrigt torde de rättssäkerhetsfrågor som kan uppkomma vara desamma som för examinationsformer som inte är datorbaserade. Myndigheten för Sveriges nätuniversitet publicerade 2005 en rapport där rättssäkerheten vid nätburen examination diskuterades (rapport Nätburen examination, 2005 nr 5). En av slutsatserna i rapporten var att rättssäkerheten vid nätburen examination inte skiljer sig från examination på campus. (sid 89)

21 Rapporter och webbenkäter liten översikt! Rapport 2013 från DU - Målanpassad och säker examination! Resultat från webbenkät, Nitus Teknikgrupp 2011 Framtidens tentor! Enkät: Från UU till ITHU-lärosäten - Webbenkät om tentasystem (hur genomförs duggor/prov/onlinetentor)! Rapport från Nätuniversitetet 2005: Nätburen examination! Rapport 2008:36 R från HSV: Rättssäker examination Andra omarbetade upplagan! Rapport från Linneuniversitetet Dnr: FAK 2011/632: Med kvalitet i fokus en rättsäker examination. En vägledning till dig som examinator på grundnivå och avancerad nivå

22 Onlinetenta problematik Att autenticering sker att vi som myndighetsutövare av examination vet att student är den uppger sig vara vid examinationstillfället. Att studenten har en låst datorskärm och inte kan surfa runt på webben eller kommunicera t ex med mobiltelefon eller chatt på den dator där onlinetentan skall utföras. Det är bara onlinetentan med frågor som skall synas/användas. Att tentavärd (proctor/övervakning) sker på ett lämpligt sätt - så studenten inte kan fuska, med information ifrån fusklappar et cetera.

23 Onlinetenta problematik! Att lokalerna är lämpliga för onlinetenta, utformning/bordsplacering och att eventuell störutrustning för mobil kommunikation kan ske.! Lokaler som är certifierade för onlinetenta med rätt utrustning.! Framförallt tänker vi IKT-pedagoger oss mer Aktiva lärosalar än tentasalar som är digitaliserade. D v s högsta möjliga säkerhet, att WiFi fungerar att studenterna kommer åt stödmaterial de får har med sig för att göra onlinetentan, e-böcker et cetera. Anpassning för funktionsnedsatta, hörslinga, lärverktyg.

24 Tenta med ljud alternativ och verktyg För den som behöver stöd för ljudrepresentation vid examinationsprocessen eller tentamentillfället finns flera alternativ. Skillnaden är mellan att få stöd med verktyg som har koppling till t ex Internet (online) mot att bara få stöd med verktyg som används helt offline det är en säkerhetsfråga som måste hanteras från fall till fall vid examinationstillfället. Flera av verktygen ovan är även bra för läraren (inte bara studenten), för att förmedla/ distribuera och förstärka sitt budskap och sin information instruktioner, läsanvisningar, frågor, ge feedback etc. Inte bara till studenter som har funktionsnedsättning typ dyslexi. Om studenterna får information och budskapet förstärkt med flera olika representationstyper så minskar sannolikheten för missförstånd, och budskapet tydliggörs därmed (jmf lärstilar eller ta till sig audivisuell information etc).

25 Onlinetenta problematik Att rutiner finns när tekniska eller handhavande-fel sker kring hantering av onlinetentan på dator eller programvaran i lärplattformen. Att internutbildning sker av tentavärdar i hur onlinetenta skall gå till. Att beställningsrutiner för schemaläggning av lämplig lokal är anpassade för onlinetenta. Att information om beställd lokal och tillfället samt hur onlinetentan skall genomföras kommuniceras till IT-avdelning och Learning Center för IT-stöd.

26 Onlinetenta problematik. Studenter med funktionshinder skall ha likvärdig möjlighet utföra onlinetenta. Att det finns möjlighet till anonym digital/t tenta och testförfarande och till detta även anonymt examinationsförfarande med anonym (kollegial) bedömning. Vad som skall arkiveras och lagras måste tydligöras speciellt på myndigheter Ofta ingen standard typ IMS QTI 2.1 Kan testverktyg / lärplattformen leverera en Badge

27 Checklistor för skapa frågetyper! Behöver du snabba tips & råd hur du väljer frågetyper när du skapa ditt onlinetest eller quizfrågor, gå till Computor Assisted Assessment Centre.! 10 Golden Rules for Writing Multiple Choice Questions 10 Rules for Writing Multiple Choice Questions Designing Multiple-choice Questions https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teachingresources/teaching-tips/developing-assignments/assignment-design/ designing-multiple-choice-questions! Techniques for Writing Multiple-Choice Items that Demand Critical Thinking multiplechoicequestions/sometechniques.html

28 Standards, e-portfolio och för validering/reell kompetens Standard för test IMS QTI 2.1 metadatastandard och interoperabilitet import och export av data/frågor/tester (IMS Question & Test Interoperability Specification)IMS Question Test and Interoperability (QTI) v2.1 Spezifikation Standard för e-portfolio: IMS Portfolio Standards - innehållet och interoperabilitet) UNIQUE Learning Badges - diplom/prestations- och kompetenskvitto Meritförteckning med EuroPass på nätet och europeiskt färdighetspass. Mer innehåll men mer svårbedömd https://europass.cedefop.europa.eu/sv/home YouthPass https://www.youthpass.eu/en/youthpass/ (volontärarbete) WMPass: (modell för erkännande av olika meriter)

29 TACK! Kontaktadresser: Mats Brenner Högskolan i Gävle Learning Center Högskolebiblioteket i Gävle Tfn: ,

Digital tentamen SUNET Inkubator

Digital tentamen SUNET Inkubator Digital tentamen SUNET Inkubator Projektledn. Mats Brenner, Högskolan i Gävle Learning Center Kontaktadress: mats.brenner@hig.se Tfn: 026-64 82 18 Webbsida: hsps://portal.nordu.net/display/inkubator/digital+tentamen

Läs mer

Introduktion... 3 Nya funktioner i 3.1... 3

Introduktion... 3 Nya funktioner i 3.1... 3 Nyheter i 3.1 1 Introduktion... 3 Nya funktioner i 3.1... 3 Lektionsplanerare...3 it s learning mobile...5 Inloggning...5 Användargränssnitt...6 eportfolio...6 Blogg...8 Inställningar och behörigheter...9

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

Examination - en exempelsamling

Examination - en exempelsamling 2010-01-15 Examination - en exempelsamling Vanliga och mindre vanliga sätt att värdera studieresultat Materialet är utarbetat inom projektet webbaserat kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Resultatsammanställning webbenkät webbstöd, HiG-lärare 2008: Sida 1 av 1

Resultatsammanställning webbenkät webbstöd, HiG-lärare 2008: Sida 1 av 1 Resultatsammanställning webbenkät webbstöd, HiG-lärare 2008: Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 137 1 Vilket ämne/ämnen tillhör du? vårdvetenskap industriell ekonomi kulturvetenskapliga avd Värdegrund

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Projektledning fördjupade modeller och metoder

Projektledning fördjupade modeller och metoder Projektledning fördjupade modeller och metoder AU322G VT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring Publicerad 140110 Publicerad 1 Välkommen

Läs mer

KI Digital Commons på Karolinska Institutet

KI Digital Commons på Karolinska Institutet KI Digital Commons på Karolinska Institutet En rapport från KIB till Styrelsen för Utbildning 5 februari 2010 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell- IngaBearbetningar

Läs mer

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer!

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Nummer 3 4 2010 I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Ordföranden har ordet Ett bra distansutbildningsår Ordförande: Ulf Sandström

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning 1 (16) Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning Uppdraget och dess genomförande Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens skolinspektion,

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Förord. Umeå november 2005. Anders Hanberger Projektledare för utvärderingen

Förord. Umeå november 2005. Anders Hanberger Projektledare för utvärderingen Förord I denna rapport belyser och granskar fil dr Päivi Jokela och fil dr Peter Karlsudd, Kalmar Högskola, IT-säkerheten inom Nätuniversitetet. Studien har gjorts på uppdrag av UCER och utgör en delstudie

Läs mer

Framtidens läxläsning

Framtidens läxläsning Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan JONATAN FOGELQUIST Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 214 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 214 Produktion Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman Henrik Evertsson,

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN

E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN E-LEGITIMATION 12 MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA ANVÄNDBARHETEN INNEHÅLL 1. Om e-legitimation 4 En digital identitetshandling 4 Utfärdare av e-legitimationer 5 E-legitimation i offentlig sektor 6 2. Tillgänglighet

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Analys av framtida utmaningar för folkbildningen och Folkbildningsnätet

Analys av framtida utmaningar för folkbildningen och Folkbildningsnätet Analys av framtida utmaningar för folkbildningen och Folkbildningsnätet Diskussionsunderlag till styrgruppen för Folkbildningsnätet Datum: 2008-08-15 Slutversion Jan Hylén jan.hylen@metamatrix.se Tel:

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer