Theresa Aronsson (KV03)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Theresa Aronsson (KV03)"

Transkript

1 PROJEKTRAPPORT Theresa Aronsson (KV03)

2 BAKGRUND På dom senaste 5 åren har jag blivit ganska intresserad av ideella föreningar och jag har varit verksam i både styrelse- och volontärarbete. Sedan december förra året har jag varit ordförande för en ideell organisation som heter SKYS (Sveriges KY Studenter). Detta är en intresseorganisation som vänder sig till alla KY studenter i hela Sverige ca elever. KY står för kvalificerad yrkesutbildning och representerar ett stort utbud av arbetsmarknadsanpassade utbildningar. SKYS har som mål att skapa, representera, bevaka och tillvarata lokala KY-studerandes organisationer och enskilda medlemmars intressen samt att höja statusen på utbildningsformen Kvalificerad Yrkesutbildning. Förutom att hålla reda på praktiska detaljer och projekt behöver jag som ledare delegera arbetsuppgifter och motivera mina medarbetare som liksom jag arbetar ideellt. För närvarande har SKYS sju personer sittande i styrelsen en ordförande, en viceordförande, en kassör, en sekreterare, 2 ledamöter och en suppleant. Alla är studenter och bor utspridda över hela Sverige. Sedan januari 2004 har kassören blivit heltidsanställd av SKYS att verka som administrativt stöd och kontaktperson gentemot alla studenter. För närvarande har SKYS ett antal projekt på gång. Att starta och sätta upp en hemsida, att rekrytera medlemmar, att sälja och distribuera examensringar, att starta lokala studentföreningar, att informera anordnare och studenter om KY-portalen som skulle binda samman alla intressenter inom KY. Mitt i allt detta arbetar även SKYS med att höja statusen av KY. PROBLEMFORMULERING Vad blir då min roll och mina arbetsuppgifter? Som jag nämnde förut måste jag hålla reda på alla detaljer och följa upp de arbetsuppgifter som jag delegerat vidare och det brukar inte vara några problem att göra det. Det stora problemet är istället att få mina medarbetare att hålla vad dom lovat att göra och dessutom följa tidsramarna för detta. Värt att tillägga är att även den person som blivit anställd av SKYS inte heller har lyckats fullfölja alla sina uppgifter i tid. Och om mina medarbetare inte gör jobbet så faller det ju på mig och då blir jag helt överarbetad. Om projekt skall lyckas så måste alla dra sitt strå till stacken. Så vad jag vill fokusera mig på i denna rapport är hur lyckas man med konsten att engagera och motivera medarbetare i en ideell förening. Eftersom dessa personer inte får någonting betalt så måste ju belöningen komma ifrån någon annan källa än pengar. Dessa kunskaper tror jag kan vara mycket värdefulla. Inte bara för min befattning inom SKYS utan också för mitt framtida arbete som projektledare. Frågeställningen lyder då: vad kännetecknar en bra ledare och hur kan jag som ideell ledare förbättra min egen kompetens och motivera mina medarbetare att färdigställa sina uppgifter i tid?

3 METOD När det gäller att undersöka hur man kan leda och engagera sina medarbetare så har jag valt att dels läsa böcker och dels intervjua 2 personer med ledarbefattning. Genom att blanda både faktamässig och personlig information hoppas jag få ett ganska brett perspektiv av ledarskapsrollen. När det kommer till ren fakta har jag lånat böcker på biblioteket och dessutom använt mig av en del kurslitteratur. Eftersom jag personligen känner ett par (Per Albin och Eva Sundqvist) som har arbetat som chefer en längre tid har jag valt att intervjua dessa två. Det intressanta här är att den ena personen är chef inom läkemedelsindustrin och den andra är chef inom individ och familjeomsorgen på socialförvaltningen. Detta innebär att jag får se en ytterligare dimension av ledarskap eftersom jag både får en ledarskapsuppfattning från den kommunala och privata sektorn. Sen kan man ju tillägga att den ena chefen är man och den andra är kvinna och det är ju ett helt projekt i sig att undersöka, så jag tänker inte lägga någon vidare analys huruvida det är någon skillnad mellan könen. Men det kan ändå vara värt att ha i åtanke när man läser rapporten. Det viktigaste när det gäller ledarskap är nog ändå att ha en klar bild av sig själv. Då gäller det att kunna ha distans och kunna reflektera kritiskt över sina styrkor och svagheter. Därför har jag tagit hjälp av ett världskänt vetenskapligt personlighetstest MBTI (Meyers Briggs Test Instrument). Utefter detta testet har jag sedan analyserat mig själv. MBTI används ofta i teambuilding och konfliktsituationer och får då deltagarna att förstå att alla personlighetstyper är värdefulla och viktiga även om man inte alltid tänker lika. LEDARSKAPSROLLEN Det finns åtskilliga tankar och litteratur om hur en ledare bör vara. Vissa tycker det är viktigt att vara en auktoritär figur som inger respekt och håller ordning på minsta detalj. Andra tycker en chef skall vara en bra förebild och så att säga en i teamet. De allra flesta skulle nog hålla med om att det är viktigt för en chef att vara ärlig, lyhörd, och rättvis samtidigt som denne skall kunna fatta svåra beslut. Edward de Bono skriver att det borde vara självklart att ett ledarskap skall utövas framifrån, inte bakifrån. Han menar att det finns folk som betraktar ledarskapet som att köra ett hästspann man sitter bakom hästarna, håller i tömmarna och styr ekipaget. Enligt de Bono är denna föreställning så gott som omöjlig om det inte är så att man har tillgång till medarbetare som alla är högutbildade, lojala och energiska. Så vad skall man göra? Jo, man skall som ledare fungera som en lasso och lyckas fånga med (inte fånga in) sina medarbetare att röra sig mot ett och samma mål. Max De Pree, författaren till Ledarskap en konst skriver att ledarskap handlar om att överlämna sig åt andra människors styrka och framförallt våga tro på sina medarbetare. Med detta menar han att man inte bara måste lyssna på sina medarbetare utan också genomföra idéer som dom anställda framför. Hur många företag är det inte som har en förslagslåda, men som nästan aldrig genomför eller använder sig av förslagen. Detta, menar De Pree, är ett fatalt misstag. Om de anställda aldrig får gehör för sina idéer så känner dom sig heller inte inkluderade i organisationen och då faller motivation och arbetslust. Detta medför naturligtvis sänkt produktivitet samtidigt som de anställda får en låg arbetsmoral och är borta ofta från jobbet. Vissa tycker att en hög lön borde räcka som motivation, men

4 åtskilliga studier har visat att det viktigaste är att känna gemenskap och medbestämmande i organisationen. En annan författare med ganska radikala åsikter, Gisle Espolin Johnson, betonar hur viktigt det är för en ledare att sätta upp tydliga gränser och våga vara mer auktoritär. Författaren menar att det är på tok för många chefer som har hamnat i snällismens svarta hål. Med snällism menar han att man egentligen inte är snäll genom att hela tiden kompromissa, att sällan eller aldrig säga nej eller vara ospecifik i sin kommunikation. Istället skapar detta både förvirring och dålig arbetsmoral eftersom de anställda inte har några klara direktiv att förhålla sig till. Espolin Johnson menar inte att en ledare skall vara elak bara att han skall vara snäll på ett bra sätt. Han menar att den ideala ledaren är någon som har initiativförmåga, självständighet och god förmåga att bedöma och ta beslut. Hon eller han skall dessutom vara intelligent, lyhörd, mjuk men också stark och beslutsam. Ledaren är trots allt den person som man skall se upp till och som man kan känna sig trygg med eftersom denne oftast fattar bra och rättvisa beslut. När det gäller projektledaren så skriver Wenell att det viktigaste momentet är att välja rätt organisationsstruktur, eftersom detta kan jämställas till grunden av ett hus. Om grunden inte är bra så faller huset. På samma sätt är det när man leder projekt och medarbetare. Wenell menar att om man väljer fel organisationsstruktur så spelar det ingen roll hur bra förstudie, målformulering eller medarbetare man har eftersom det inte finns någon bra grund att står på. INTERVJU med Per-Albin och Eva Sundqvist (se bilaga) För att får en mer verklighetsrelaterad bild av ledarskap intervjuade jag 2 chefer. Per-Albin Sundqvist som varit chef i 19 år(produktchef inom läkemedelsindustrin) och Eva Sundqvist som varit chef i 18 år( Individ och Familjeomsorgschef). Det var intressant att se hur vitt skilda åsikter dom hade på vissa frågor. Per-Albin stödde ett mer auktoritärt sätt att leda och Eva betonade att det var viktigt för en ledare att vara ärlig mot sig själv och genuint intresserad av människor. Dessutom måste man våga göra fel och ta dess konsekvenser. När jag sedan undrade hur de både gjorde för att motivera sina medarbetare så svarade Per-Albin att han ger mycket beröm men även konstruktiv kritik. Eva fokuserade däremot mer på att få sina medarbetare att känna sig duktiga och så att säga finnas med bakom kulisserna. Vilket innebär att plantera idéer så att medarbetarna själva kommer fram till bra grejer. De viktigaste frågorna i intervjun var emellertid hur Per-Albin och Eva såg på ideellt ledarskap och motivation. Medan Per-Albin tyckte att det var en stor skillnad på ideellt och kommersiellt ledarskap, så tyckte Eva att det fortfarande var samma egenskaper som gällde; att lyfta fram sina medarbetare och få dom att känna sig stolta. Per-Albin trodde däremot på en mer motiverande och uppmuntrande ledarskapsstil eftersom man inte kunde vara så krävande i en ideell organisation. Alla arbetar ju gratis. Sen efterlyste jag råd på hur man motiverar sina ideella medarbetare och hur man gör ifall någon inte fullgjort sin uppgift i tid. Per-Albin sa att det är viktigt att tydliggöra målet och få alla att arbeta tillsammans mot ett visst mål. Eva tyckte att man skulle vara extra bekräftande och förklara vilken betydelse deras arbete faktiskt har. Om det är någon som inte fullföljt sin uppgift skulle Per-Albin och Eva göra samma sak; prata om vad det är som har hindrat vederbörande att göra sin uppgift och se vilken hjälp han eller hon behöver för att bli klar.

5 PERSONLIGA LEDAREGENSKAPER MBTI testet bygger på Carl Jungs universella teori om att det finns 16 personlighetstyper och att alla människor faller inom dessa ramar. Testet tar fram en kombination av fyra individuella egenskaper som sedan beskriver ens personlighet. Det går till så att man delas in i fyra huvudkategorier Extrovert(E) vs. Introvert(I), Intuitive(N) vs. Sensing (S), Thinking(T) vs. Feeling (F) och Judging(J) vs. Perceiving(P). Det är viktigt att poängtera att det inte finns något ideal utan det finns styrkor och svagheter hos alla kategorier. Det gäller bara att vara medveten om dessa så att man kan identifiera vad man är bra på och vad man behöver hjälp med. E och I En E person får sin energi genom att vara med andra människor och talar samtidigt som hon eller han tänker. En I person samlar energi genom att vara mycket för sig själv och talar sällan innan de tänkt klart. S och N En S person ser gärna till detaljer och fakta medan en N person ser den stora bilden och missar ofta (eller bryr sig inte om) detaljerna. T och F En T person tar oftast beslut genom att tänka rationellt och logiskt genom all fakta medan en F person mest baserar sina beslut på sina känslor dvs. om det känns rätt. J och P En J person är bra på att organisera och att komma i tid. Hon eller han vill gärna planera i förväg och tycker inte om när saker och ting ändras fort. En P person har oftast svårt att passa tider och tycker det är jobbigt när saker och ting är för hårt planerade. Hon eller han gillar förändring och kan lätt bli uttråkad på rutin. MIN PERSONLIGHETSTYP ÄR: ENFP Detta betyder att jag är Extrovert, Intuitive, Feeling och Perceiving. Om man skall relatera dessa kategorier till ledarskap så skulle man kunna säga såhär: Eftersom jag är Extrovert(E) är jag bra på att tala och får lätt kontakt med mina medarbetare. Nedsidan ligger väl på att jag kanske har lite svårt för att lyssna. Detta är något jag måste tänka på eftersom det är viktigt att vara lyhörd för sina medarbetare. Sen är jag ganska bra på att entusiasmera eftersom jag är Intuitive(N) och kan visualisera och tydliggöra mina idéer. Däremot kan jag kanske uppfattas som en person med lite för många idéer. Om man inte fullföljer idéer utan bara kommer på nya så händer det ju ingenting och då

6 kan folk lätt tappa sugen. Alltså måste jag tänka på att fullfölja de idéer jag redan påbörjat innan jag kommer med nya eftersom det annars kan skapar förvirring och frustration. Jag är också en Feeling(F) person vilket innebär att jag är väldigt mån om mina medarbetare och kan lätt ses som en empatisk och snäll person. Nackdelen här är väl att jag har svårt att sätta gränser och säga nej eftersom jag har svårt att se andra personer bli sårade. När det sedan gäller Perceiving(P) eller Judging(J) så hamnar jag mittemellan båda kategorierna, fast med lite mer dragning åt Perceiving. Detta innebär att jag kan ha svårt att passa tider och deadlines och tycker inte så mycket om strikta rutiner. Däremot är jag ganska bra på att planera och organisera och tycker det kan vara ganska roligt. Så det råder någon slags ambivalens mellan dessa två kategorier. När jag planerar någonting tror jag inte att det skall ta så lång tid eftersom jag alltid förväntar mig att saker och ting skall ordna sig utan några hinder eller besvär. Tyvärr funkar det bara så i en perfekt värld och det lever vi ju inte i. Så jag måste börja planera in oförutsedda händelser i min tidsplanering. Man kan ju inte förvänta sig att ens medarbetare håller deadlines om man inte själv föregår med gott exempel. REFLEKTIONER Ledarskap är ett ganska komplext och svårdefinierat begrepp. Det finns nästan lika många åsikter som individer i detta ämne. Själv kan jag bara konstatera att jag kommit ett steg närmare att få reda på vad ledarskap innebär. Men jag har fortfarande en hel del kvar att lära. Mycket av det kommer nog genom erfarenhet, tror jag. Självklart hade det varit bra om man bara kunde läsa en bok och bli den perfekta ledaren men så är inte fallet. Det har i varje fall varit berikande att läsa den litteraturen som jag gjorde, och jag kommer definitivt att fortsätta läsa mer. Sedan var det ju intervjuerna med Per-Albin och Eva Sundqvist. Det var mycket spännande att få insikt i hur dom tänker men dom kanske svarade på mina frågor mer ur ett chefsperspektiv än ett ledarperspektiv. Jag tänker att det kanske finns en skillnad på att vara chef till att vara ledare. Vissa menar ju på att det är samma sak, men är det verkligen det? Helst hade jag velat intervjua Martin Luther King eller Mahatma Ghandi men det ser ju ganska utsiktslöst ut. Kanske kan jag få mig ett mer ingående samtal med någon som har mer erfarenhet inom ideellt ledarskap i framtiden. När det däremot gäller att förbättra min egen kompetens inom ledarskap så var det väldigt givande att använda MBTI testet och analysera mig själv. Även om jag visste vilka personlighetsegenskaper jag hade sedan innan, så var det nyttigt att sätta dessa i perspektiv till ledarskap. Varför jag valde MBTI testet är för att jag har stort förtroende för dess kapacitet att urskilja specifika personlighetsdrag. Normalt sätt är jag ganska skeptisk mot test eftersom dom ibland har en tendens att kategorisera och döma människor efter standardiserade mallar. MBTI testets grundare erkänner dock att människan är en mycket komplex och svårdefinierad figur och att det är svårt att bedöma någon korrekt. Däremot försöker MBTI identifiera vissa personlighetspreferenser utan att för den skull döma någon som bra eller dålig, eftersom alla personlighetstyper har både mer eller mindre önskvärda egenskaper. Detta innebär att MBTI endast försöker påvisa ett visst mönster av agerande inom olika situationer och förhållanden. Det i sin tur kan hjälpa personen ifråga att förstå sig själv och andras beteenden.

7 Slutligen så kan jag ju nämna att jag inte är riktigt nöjd med svaret till min frågeställning. Hur man skall göra för at t motivera sina medarbetare i en ideell organisation. Framförallt saknar jag information om hur man gör när ens medarbetare inte fullföljer sina uppgifter. Men jag får väl fortsätta att prata med folk och testa mig fram litegrann. SLUTSATS / SAMMANFATTNING Jag kan bara konstatera att det har varit mycket lärorikt att undersöka ledarskap och hur man bör handla och agera som ledare. Det jag kommit fram till är att en bra ledare är både hård och mjuk på samma gång fast vid olika tillfällen. Man måste våga ta obekväma beslut samtidigt som man skall vara bekräftande och lyhörd till sina medarbetare. Samtidigt bör man ha god självkännedom och veta vad man är bra respektive mindre bra på. När det gäller att motivera sina ideella medarbetare skall man tänka på att ge mycket beröm, klargöra mål och framföra vilken hög betydelse deras arbete har. Själv skall jag tänka på att lära mig och lyssna, sätta klara gränser, säga nej när det behövs, fullfölja påbörjade idéer/projekt och bättra på min tidsplanering.

8 KÄLLFÖRTECKNING Böcker De Bono, Edward De Pree, Max Johnson, Gisle Espolin Wenell LEDARTÄNKANDE LEDARSKAP EN KONST ATT LEDA ÄR ATT UTÖVA MAKT OM PROJEKT Intervjuer (bilaga) Per-Albin Sundqvist Eva Sundqvist Test Isabelle Myers-Briggs Myers Briggs Test Instrument (MBTI)

9 INTERVJU OM LEDARSKAP (Per Albin och Eva Sundqvist) * Nuvarande befattning? Vilken organisation/företag? P-A: Produktchef på Glaxo SmithCline (Läkemedelsföretag) Eva: Chef inom individ och familjeomsorgen i Kungälv * Hur länge har du arbetat som chef? P-A: 19 år Eva: 18 år * Vilken typ av chef är du enligt dina medarbetare? P-A: Auktoritär, rättvis och ganska krävande Eva: Snäll, tydlig, klar och ärlig * Vilka 3 egenskaper tycker du är viktigast för en ledare? P-A: Snabbtänkt, begåvad och omtänksam Eva: Ärlig mot sig själv(vara sig själv), våga göra fel och våga ta konsekvenserna, genuint intresserad av människor(personalansvar) Har du någon förebild? Vem och varför? P-A: Ingen speciell Eva: Nils Axelsson, före detta chef inom socialtjänsten. För att han var demokratisk och gav alla lika mycket värde. Naturlig och personlig utan att vara privat. Bra på att motivera och uppmuntra sina medarbetare. Dessutom tog han aldrig åt sig äran själv utan det var alltid medarbetarna som fick känna sig stolta. Hur motiverar/engagerar du dina medarbetare? P-A: Ger mycket beröm men även konstruktiv kritik. Eva: Jag försöker att få dem att känna sig duktiga och att de gör framsteg. Försöker plantera idéer så att de tror att dom själva har kommit på det.

10 Vad tar du för åtgärder om någon inte gjort vad dom skulle? P-A: Säger till att det här är inte bra nästa gång förväntar jag mig ett bättre jobb Eva: Först har jag ett samtal där jag frågar vad det är som kan ha hindrat. Om det inte hjälper delegerar jag ansvaret över till någon annan eller tar det själv. Har du någonsin varit ledare för en ideell förening/organisation? P-A: Ja, ledare för SSU (mellan års ålder) Eva: Nej Vilken form av ledarskap tror du passar bäst för en ideell organisation? Tror du att det är någon skillnad mellan ideellt och kommersiellt ledarskap? P-A: Ja det är skillnad. Du kan inte vara så auktoritär eller krävande i en ideell organisation utan du måste vara mer motiverande, stimulerande och uppmuntrande Eva: Nej, egentligen inte. Det gäller att lyfta fram medarbetarna att få dom att känna sig stolta. Hur skulle du motivera en medarbetare att göra sina uppgifter i en ideell förening? P-A: Tydliggöra målet och få alla att arbeta mot målet efter bästa förmåga. Eva: Bekräfta och uppmuntra visa på vilken betydelse deras arbete faktiskt har. Att betydelsen gäller för högre värden än pengar. Vilka åtgärder skulle du ta om din ideella medarbetare inte fullföljde sin uppgift enligt överenskommelse? P-A: Fråga varför är det några personliga problem eller speciella omständigheter som hindrat. Om det inte har varit några speciella hinder bör man tala om för vederbörande att man har ett visst ansvar även om man inte får betalt. Eva: Prata om vad det är som hindrar och vilken hjälp vederbörande behöver. Vad tycker du är bäst/svårast med att vara chef? P-A: Bäst - att man undviker att få en dålig chef över sig. Svårast inget speciellt. Eva: Bäst friheten. Att man i väldigt hög grad kan bestämma sin egen arbetstid. Svårast - att ständigt vara medveten om sin betydelse som chef. Måste alltid tänka på vad man säger och gör eftersom det får en sån tyngd hos medarbetarna.

11 Vilka råd och rekommendationer skulle du vilja ge? P-A: Att vara sig själv och lita på sitt eget omdöme. Inte göra sig märkvärdig. Våga fatta beslut som är jobbiga och som inte uppskattas. Eva: Vara ärlig och lyhörd och framförallt vara sig själv.

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Leda Birgitta Bisholt Karlstads universitet

Leda Birgitta Bisholt Karlstads universitet Leda Leda är ett fornsvenskt ord som betyder föra Ledarskap ett förtroende från sina medarbetare uppstår i interaktionen För att kunna utöva ett ledarskap är det nödvändigt att ledaren har mandat från

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65575 Totalt har 14 av 18 slutfört analysen (78 %) Analysdatum: 2013-02-11 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Coachande ledarskap. Enköpingshälsans Ledarfrukost 21 november. Enköpingshälsan AB 2011-08-18

Coachande ledarskap. Enköpingshälsans Ledarfrukost 21 november. Enköpingshälsan AB 2011-08-18 Coachande ledarskap Enköpingshälsans Ledarfrukost 21 november Enköpingshälsan AB 2011-08-18 Psyko nånting? Medvetande Intellekt Beteende Tankar Känslor Perception Minne Vilja Vad är coaching? Att samtala

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1

Projektledarrollen. Tieto PPS AH083, 3.2.0, Sida 1 Sida 1 Om projektledarrollen Att vara projektledare innebär att man tar ansvar för att leverera ett resultat till en överenskommen kostnad och tidpunkt. Att leda en grupp människor betyder att man tar

Läs mer

SAMPLE. Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna. Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet

SAMPLE. Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna. Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet Ditt syfte med att använda MBTI -instrumentet Innan du börjar utforska MBTI-preferenserna kan det vara värdefullt att fundera över områden i ditt liv som du skulle vilja utveckla med hjälp av MBTI-modellen.

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Det är också viktigt att under utbildningen lägga in tid för reflektion. Det behöver den inåtvända.

Det är också viktigt att under utbildningen lägga in tid för reflektion. Det behöver den inåtvända. Vem är du? För att bättre kunna vara den som ska leda andra mot ett visst mål behöver du ha god självkännedom. Det tyckte redan de gamla grekerna, som faktiskt hade just detta som sitt motto känn dig själv.

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

PERSONLIGT LEDARSKAP

PERSONLIGT LEDARSKAP PERSONLIGT LEDARSKAP 1 Uppdrag CHEF och LEDARE Att leda sig själv öka sin självkännedom Att leda andra förstå individer och hantera gruppers utveckling Att leda verksamhet våga förändring och utveckling

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba

Lektion 2. Att göra en stretch. eller fördelen med att se sig själv som en amöba Lektion 2 Att göra en stretch eller fördelen med att se sig själv som en amöba Utdrag ur Utrustad Johan Reftel, Kristina Reftel och Argument Förlag 2005 15 Att göra en stretch är att göra något som man

Läs mer

Definiera arbetsuppgifter och färdigheter

Definiera arbetsuppgifter och färdigheter Sida 1/6 Identifiera dina arbetsuppgifter En grundförutsättning för att arbeta med sin egen karriärplanering är att ta sig tid och verkligen fundera över vilka arbetsuppgifter och moment som ingår i din

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Mikael Östberg

Mikael Östberg Mikael Östberg micke@ledarskapscentrum.se 070 639 67 98 Evidensstyrka Vilken forskning ska man lita på? Stark Systematiska forskningsöversikter och meta-analyser: Den röda tråden, medelvärde av många studier.

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

Norlandiavärderingar i vardagen

Norlandiavärderingar i vardagen Norlandiavärderingar i vardagen Tack! BÄSTA MEDARBETARE! Kvalitet uppstår i möten mellan människor. Den skapas av oss, samtliga medarbetare på Norlandia, genom våra arbetsinsatser för våra barn, hotellgäster

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1 Kommunikation Sida 1 Kommunikation uppstår i alla relationer och möten människor emellan. Kommunikation betyder överföring av budskap. En fungerande kommunikation är en viktig förutsättning för framgång

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Lagroller. Tieto PPS AH084, 3.3.0, Sida 1

Lagroller. Tieto PPS AH084, 3.3.0, Sida 1 Lagroller Sida 1 Om lagroller Högpresterande lag är nödvändiga när man skall lösa komplexa problem eller stora arbetsuppgifter. Den enkla lösningen med en grupp bestående enbart av experter får ofta svårt

Läs mer

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag

Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora företag Hur du skapar medarbetarengagemang i små och mellanstora Dale Carnegie Training Whitepaper www.dalecarnegie.se Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_101414_wp_sw

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Min forskning handlar om:

Min forskning handlar om: Min forskning handlar om: Hur ssk-studenter lär sig vårda under VFU Hur patienter upplever att vårdas av studenter Hur ssk upplever att handleda studenter PSYK-UVA 2 st. avdelningar Patienter med förstämningssyndrom

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

INDIVID OCH ORGANISATION

INDIVID OCH ORGANISATION Individuellt utvecklingssamtal -mall 1 VISION OCH MÅL Långsiktig inriktning 2 3 4 UPPFÖLJNING NULÄGE FRAMTID Återkoppla Utvärdera Planera Excellens - Passion - Handlingskraft 1 Vision och mål Reflektera

Läs mer

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare -

ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - ETT EXTRAORDINÄRT LEDARSKAP - utveckling för framtidens ledare - HUR MÅNGA VERKLIGT BRA CHEFER HAR DU HAFT? HUR MÅNGA HAR/HAR HAFT VISITKORT? Marielle Palm Organisationskonsult/Strategisk Utvecklingspartner

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap?

Ledarskap 2013-04-28 1. Vad är viktigt i ditt ledarskap? Ledarskap 2013-04-28 1 LEDARSKAP Vad är viktigt i ditt ledarskap? 1 LEDARSKAPETS ABC Ledarskapets A ditt förhållningssätt Ledarskapets B din etik och moral Ledarskapets C din träningsplanering LEDARSKAPETS

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Global nedvärdering av sig själv, andra och livet.

Global nedvärdering av sig själv, andra och livet. Global nedvärdering av sig själv, andra och livet. Att globalt värdera andra människor är som att döma en musikskiva efter dess konvolut. Låt oss nu titta på denna globala värdering om den riktas mot dig

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Innehåll. Kan alla sälja? 5

Innehåll. Kan alla sälja? 5 Innehåll Kan alla sälja? 5 Del 1. Dina egenskaper som säljare Vill du sälja? 9 Gillande 12 Lyhördhet 15 Kundförståelse 17 Målfokus 21 Din drivkraft 24 Uthållighet 29 Del 2. Anpassa ditt säljarbete Vad

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

MLC360Feedback Propellerutvärdering

MLC360Feedback Propellerutvärdering MLC360Feedback Propellerutvärdering Anders A Andersson 360 Propellerutvärdering 360-utvärdering En 360-utvärdering är ett skattningsverktyg där du blir skattad av andra samtidigt som du skattar dig själv.

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG:

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: SVAR: 1. En bra lärare kan inte favorisera 2. Kan vara bra för att förminska diskriminering 3. Att man inte kan bli orättvist bedömd 4. Alla blir lika behandlade

Läs mer

Hitta ditt personliga ledarskap. Hitta ditt personlig ledarskap

Hitta ditt personliga ledarskap. Hitta ditt personlig ledarskap Hitta ditt personliga ledarskap Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv Var som du är Möt andra där dom är Se verkligheten som den är Lev som du lär Göran

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig!

Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig! Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig! Nöjda kunder kommer nödvändigtvis inte tillbaka! Det gör alltid kunder! Vilka sorters kunder finns det? Kunderna är: Berättar

Läs mer

Hur nöjd är du på en skala?

Hur nöjd är du på en skala? Vilken är den vanligaste kraften bakom positiva resultat såsom hög produktivitet, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro? De flesta av oss svarar troligen hög personalnöjdhet. Nöjda personer arbetar

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap G RÖNA SKÖNA LE DARSKAPET LEV SOM DU LÄR BRY DIG MÖJLIGGÖR Samtalsunderlag upptäck och lär tillsammans Detta samtalsunderlag är utformad som en s.k. lärgrupp

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale

Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale Ändra dina tankar och du ändrar din värld. Norman Vincent Peale Föreläsning 11 september 2014 1 Vad gjorde vi förra gången? Projektgruppens utvecklingsfaser Organisation Ansvarsfördelning Referensgruppen

Läs mer

Om UGL. Detta sker i UGL genom att man själv får uppleva situationer som speglar gruppdynamik och att i dem förstå sin egen roll.

Om UGL. Detta sker i UGL genom att man själv får uppleva situationer som speglar gruppdynamik och att i dem förstå sin egen roll. Om UGL Kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) har från ca 1990 blivit en uppskattad och spridd utbildning utanför Försvarsmakten. Det övergripande målet för kursen är att deltagarna skall kunna bli

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Så kan du bemöta begåvade elever i skolan

Så kan du bemöta begåvade elever i skolan Så kan du bemöta begåvade elever i skolan Lika mycket stöd och ledning! Inte heller en begåvad elev klarar sig själv. Framförallt behöver de lära sig studieteknik för att inte få problem längre fram. Berätta

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare.

Ledare behöver framför allt vara flexibla och kunna anpassa sin ledarstil. Grupper i olika stadier kräver olika beteenden av en ledare. Susan Wheelan, lärare, nutida forskare och professor i psykologi. Beskriver gruppdynamik kopplad till produktivitet - hur arbetsgrupper blir högpresterande team. Gruppdynamiken är förutsägbar, oavsett

Läs mer

Här följer en kort introduktion till. - utveckling genom insikt

Här följer en kort introduktion till. - utveckling genom insikt Här följer en kort introduktion till - utveckling genom insikt Syftet med IPU Profilanalys o Att få insikt om dig själv och att kunna identifiera ditt eget sätt att arbeta. o Tydligare se olika personers

Läs mer

Definiera arbetsuppgifter och färdigheter

Definiera arbetsuppgifter och färdigheter Sida 1/6 Identifiera dina arbetsuppgifter En grundförutsättning för att arbeta med sin egen karriärplanering är att ta sig tid och verkligen fundera över vilka arbetsuppgifter och moment som ingår i din

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Förvaltningen Omsorg och Hälsa Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Nöjda och trygga omsorgstagare Individanpassad verksamhet innebär att arbeta med den enskilde i fokus och

Läs mer

DISC test Översatt till svenska

DISC test Översatt till svenska DISC test Översatt till svenska (Nedanstående ska stå innan man börjar testet) Kom ihåg! Svara sanningsenligt för att få bästa möjliga resultat som kommer hjälpa dig att hitta ett jobb som passar just

Läs mer