NR Stortest av röjsågar. Dialog i Gällivare Gäst hos kungsörnar. Dödläget har brutits. Goliatmusseron skogens största mervärde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 2 2008. Stortest av röjsågar. Dialog i Gällivare Gäst hos kungsörnar. Dödläget har brutits. Goliatmusseron skogens största mervärde"

Transkript

1 NR Stortest av röjsågar Dialog i Gällivare Gäst hos kungsörnar Dödläget har brutits Goliatmusseron skogens största mervärde

2 I år firar Forestcat Skogis 30 AB år is och a relatively är still young going company, strong. founded Konceptet early är i stort But we sett manage oförändrat a great heritage, the men Skogis, egenskaperna, a small forest-machine körbarheten that have och existed framkomligheten in 30 years and har are utvecklats still going strong. sedan starten, steg för The steg concept under de are senaste almost the åren. same Vi vågar today, as påstå it was att 30 Skogis years i ago. dag But är den the mest drivetrain, flexibla suspension and driveability have been developed bit by bit under the years and Skogis are possibly the most maskinen i sitt segment. Givetvis försedd med vår beprovade flytboggie i dragaren, för flexible forest-machine in it s range. It also has a unique environmental position because of the året-runt körning samt den hydraulikförsedda midje-styrningen, som tillsammans med smooth movement and a low ground-pressure, it does not leaves marks on the surface and a V-boggien unique i vagnen driveability gör Skogis on marsh, unik. soft ground, ice, snow and sand. Vagnen, som är extremt lättdragen, kan lasta 2 ton och är försedd med utdragbara och delbara With new innovative and revolutionary solutions in the suspension and the drivetrain, we have laststakar, vilket tillåter upp till 4 kubik okvistat röjtimmer, samt förenklad på- och avlastning. a product for the future. Almost all new machines are equipped with an electronic transmission, Finns även the med Pivario hydraulisk V1, which styrning make i bak-boggien, the most of any vilket engine. medger, We also tillsammans do upgrades med on midjestyrningen, en with otrolig Pivario. framkomlighet We offers i trång both petrol och besvärlig and diesel skog. engines, from bhp. Our main market is older machines of course Sweden, with a few machines abroad and because of our many klimate-zones, the Med nya innovativa lösningar på fram- och bak-boggie, drivlina, vagns- och lastfunktioner samt Skogis operate well in all seasons, even in snow-conditions. tillbehör, är detta en produkt för framtiden. För att ytterligare modernisera Skogis, finns Pivario V1 som tillval, We are en located digitalt in styrd the elektronisk middle of Sweden, variator. Krokom in the county of Jämtland, a forest province that gives us the opportunities of testing our products right in the neighbourhood. We are at the Den har även en unik position vad gäller påverkan (och åverkan) på miljön, då det mycket moment approximately 10 employees, but the company are under expansion. låga marktrycket och den följsamma rörelsen på både fram- och bak-boggien, gör att den inte lämnar markskador We also manufacture och har en trailers oöverträffad for smaller framkomlighet tractors, with på det a variety flesta underlag, of accessories speciellt for våtmarker. Detta timber ger transportation, en snabb avbetalning including hub-mounted av grundinvesteringen, hydraulic help-drive. då metoden medger uttag från logging and tidigare oåtkomliga områden, ej körbara för någon annan skogsmaskintyp. Behöver ni komma i kontakt med oss Contacts: Tomas på Fällmar, mässan, Sales & ring Economy: Tomas på 246 telefon: 376 Christoffer Olsson, Production: Kjell Dragsnes, Marketing & Advertising: Forestcat Forestcat AB Box AB, 93 Box Hissmoforsvägen 93, Hissmoforsvägen 55 S , Krokom 21 Krokom Sweden Tel: Tel , 15 fax: Fax , 90

3 Norra Skogsmagasinet utges av Norra Skogsägarna ek. för. ISSN Adress: Norra Skogsmagasinet Norra Skogsägarna Box 4076, Umeå Telefon Ansvarig utgivare: Erik Jonsson, tel: Chefredaktör/bildredaktör: Calle Bredberg, tel Adressändringar: Telefon: Telefonnummer till regionkontoren: Region Luleå, tel Region Skellefteå, tel Region Umeå, tel Region Örnsköldsvik, tel Annonsansvarig: Annonspriser, bokningar, etc: Anders Jakobsson, , E-post: Layout och produktion: Guldbrand & Guldbrand, tel Tryckeri: Nya Tryckeri City, Umeå Omslagsbild: Roland Andersson testar röjsågar Foto: Calle Bredberg Kontakta redaktionsrådet! Norra Skogsmagasinet har ett redaktionsråd bestående av förtroendevalda, tjänstemän och redaktionen. Kontakta gärna någon av nedanstående om du har tips eller synpunkter. Erik Jonsson, Umeå, tel Calle Bredberg, Umeå, tel Gunilla Guldbrand, Umeå, tel Helena Sehlstedt, Umeå, tel Nils Broman, Umeå, tel Jonas Eriksson, Umeå, Erik Granerot, Övertorneå, tel Helena Gålnander, Boden, tel Anders Jakobsson, Kalix, tel , Håkan Lageson, Örnsköldsvik, Mats Lundberg, Skellefteå, tel Anna Lundström, Skellefteå, tel Tomas Mörtsell, Storuman, tel Kristian Strömberg, Boden, Ur innehållet Aktuell näringspolitik sid 4 Dödläget har brutits sid 6 Skog & Virke sid 9 Skogsskolan röjning sid 10 Pengsjö klassisk kursmark sid 12 Stortest av röjsågar sid 14 Gäst hos kungsörnar sid 20 Norraprofilen Öistein Hayden sid 24 Goliatmusseron sid 26 Dialog i Gällivare sid 30 Ekonomi & Juridik sid 33 Nytt biobränsleprojekt sid 34 Skog & Sånt sid 37 Ledare Tomas Mörtsell, ordförande Norra Skogsägarna Vi står upp för äganderätten Jag tror att det är oerhört viktigt att vi reflekterar över vem det är som driver de privata skogsägarnas frågor med kraft och engagemang. Det finns alltid hot mot familjeskogsbruket, som måste hanteras och bemötas på bästa sätt, samtidigt som familjeskogsbrukarnas möjligheter ger oss kraft och framåtanda. Just nu känns det som att familjeskogsbrukets villkor är extra aktuella. Det turbulenta dagsläget medför att Norra Skogsägarnas roll när det gäller att försvara de privata skogsägarnas intressen är viktigare än någonsin. Dessa intressen försvarar vi på flera olika sätt. Ett sätt är Norras roll som prisbildare på virkesmarknaden, där vi de senaste åren har sett en prisutveckling som enligt många bedömare saknar motstycke. Det är vi i Norra som har gått före med prishöjningarna och vi har kunnat ge en rejäl lönsamhetsförbättring till våra medlemmar. Ett annat sätt är det näringspolitiska arbete som Norra Skogsägarna driver, med utgångspunkt att ägande- och brukningsrätten till våra fastigheter ska vara fortsatt stark. På senare tid har vi kunnat göra det på ett mycket tydligt sätt genom avverkningen av en nyckelbiotop som genomfördes i Storuman för några veckor sedan. Många skogsägare har hamnat rejält i kläm när staten har påträffat nyckelbiotoper och sedan saknat medel för att lösa in dessa. För många enskilda skogsägare har det inneburit att den skog man velat avverka har saknat köpare. Nu har vi genom vårt certifieringssystem, PEFC, tagit fram en modell för att hantera nyckelbiotoper som staten inte vill lösa in. Avverkningen i Storuman var den första i sitt slag i Sverige. Symbolvärdet i den avverkningen får inte underskattas. Nu har Norra Skogsägarna visat att bristande intresse från staten att lösa in nyckelbiotoper inte ska drabba enskilda skogsägare. Det finns fler områden där Norra Skogsägarnas roll som bevakare av äganderätten har uppvisat framgång. En av samebyarna i Norras område har systematiskt överklagat avverkningstillstånd, utan att delta i samråd eller på annat sätt försökt påverka planeringen av dessa avverkningar. De första domarna har nu kommit, vilket ger markägarna rätt att avverka. Norra Skogsägarnas arbete med dessa överklagningar har haft stor betydelse för utgången. Nu kan jag bara hoppas att den berörda samebyn besinnar sig och inser att dialog och samverkan är bättre än juridiska processer. Det här är två exempel där Norra Skogsägarnas näringspolitiska arbete har varit framgångsrikt. Samtidigt har vi många fler utmaningar framför oss. Den skogspolitiska propositionen och vattendirektivet är två andra stora frågor som vi tillsammans med den övriga skogsägarrörelsen kommer att få lägga mycket tid på. Min känsla är att vår ambition att värna om familjeskogsbrukets äganderätt och lönsamhet kommer att få allt större betydelse i framtiden. Hittills har vi varit framgångsrika. Tillsammans kommer vi att kunna vara det även i framtiden.

4 Aktuell näringspolitik Myndigheters dubbelarbete drabbar skogsägare Enskilda skogsägare som har planer på att bygga skogsbilväg drabbas i form av extrakostnader och fördröjningar i tid. Det onödiga och klumpiga förfarandet bland byråkraterna uppfattas av många som en maktkamp mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelsen. Text: Jonas Eriksson Vid vägbyggnationer är det mer regel än undantag att vägtrummor måste grävas ned. Det är just vid dessa ingrepp som skogsägare på senare tid har fått besked av lokala tjänstemän på Skogsstyrelsen att det numera även gäller anmälningsplikt till länsstyrelsen för vissa vattenverksamheter. Lag förenklar Den nya anmälningsplikten till länsstyrelsen gäller från 15 maj Bakgrunden är en ändring i miljöbalken 2005, som infördes i syfte att underlätta prövningen av vattenverksamhet. Denna anmälningsplikt ska dock endast omfatta sådana verksamheter som tidigare krävde tillstånd från miljödomstolen. Lagändringen var alltså ett sätt att minska belastningen för miljödomstolarna samt göra det enklare och billigare för enskilda markägare som avsåg att utföra sådan verksamhet. Detta innebär att en åtgärd som inte tidigare krävde tillstånd från miljödomstolen inte heller idag är anmälningspliktig. Reglerna om tillstånd för markavvattning är oförändrade. Dubbel hantering Länsstyrelserna gör ändå bedömningen att byggande av bro eller anläggande/byte av trumma i ett vattendrag, med mindre medelvattenföring än en kubikmeter per sekund, ska vara anmälningspliktigt. I princip gäller det undantagslöst. Norra Skogsmagasinet nr 2/2008

5 Jonas ansvarar för näringspolitiken Jonas Eriksson är näringspolitisk redaktör i Norra Skogsmagasinet. Den som vill ha kontakt med Jonas når honom på telefon eller e-post: Länsrätten avslår överklaganden När medelvattenföringen är över en kubikmeter per sekund gäller tillståndsplikt. Om en skogsbilväg eller traktorväg ska byggas över ett vattendrag innebär det att både Skogsstyrelsen och länsstyrelsen måste hantera samma ärende. Norra Skogsägarna är mycket kritiska till att tjänstemän från två olika myndigheter ska hantera samma ärende och har uppmärksammat problemet i media. Avgift på kr Samråd om vägens sträckning görs med Skogsstyrelsen, och där får åtgärd påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Hos länsstyrelsen är prövningstiden däremot åtta veckor. Innan länsstyrelsen behandlar ärendet måste markägaren dessutom betala kr till myndigheten. Om vägen eller vattenpassagen måste flyttas kan inte den ena myndigheten hantera den andres tillsyn. Processen får då börja om från början. Olika tolkningar Tidigare har Skogsstyrelsen kunnat hantera dessa ärenden med stöd av miljöbalken (12 11 kap.). Där anges att tillstånd inte behövs om det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Sedan anmälningsplikten infördes gäller samma sak även för denna. Nu menar flera länsstyrelser, framför allt i norra Sverige, att detta utgör en undantagsbestämmelse som enbart ska avse särskilda undantagsfall. De anser att i princip alla skogsbilvägar eller traktorvägar som byggs över ett vattendrag, eller traktortransporter av virke över ett vattendrag, kan vara anmälningspliktiga. En myndighet räcker Länsstyrelsens tolkning kan knappast vara förenlig med det regelförenklingsarbete som regeringen påstår sig vilja driva. Norra Skogsägarnas åsikt är att en myndighet måste kunna sköta hela processen när det gäller kontakt med skogsägare vid byggandet av skogsbilvägar och då är Skogsstyrelsen den naturliga myndigheten. Tolkningen, som innebär att skogsägaren måste diskutera med två myndigheter, kommer naturligtvis att innebära stora problem, inte minst i form av risk för enorma fördröjningar. Norra Skogsägarna anser att Skogsstyrelsen måste försvara sitt sektorsansvar. De har kompetent personal ute på distrikten med god lokalkännedom. Så länge en verksamhet inte är tillståndspliktig vore det naturligt att Skogsstyrelsen sköter dessa ärenden. Länsstyrelsen, som idag är tillsynsmyndighet för vattenfrågor, har idag inte möjligheten att delegera tillsynen till Skogsstyrelsen. Däremot finns möjlighet att delegera ansvaret till kommunen. Visst är det läge för en förändring? Länsrätten i Västerbotten har avslagit Vapstens överklaganden av avverkningstillstånd i de två fall där Norra Skogsägarna fungerat som ombud för skogsägarnas räkning. Det var i november 2006 som en av markägarna ansökte om tillstånd att avverka delar av skogen på sin fastighet. En avverkning som nu markägaren äntligen hoppas kunna genomföra efter länsrättens beslut om att avslå Vapstens överklagande. Skogsstyrelsen fastslår rutin för hantering av renskador I ett protokoll från Skogsstyrelsen har myndigheten beslutat att fastställa rutinen Hantering av skador på plant- och ungskog inom renskötselområdet förorsakade av ren i samband med renskötsel. Detta innebär att skogsägare som drabbas av skador orsakade av ren även i fortsättningen kan vända sig till Skogsstyrelsen och få sina skador taxerade. Utökat ansvar för sametinget Regeringen har beslutat att sametinget ska vara ansvarig myndighet för områden av riksintresse för rennäringen. Ansvaret har tidigare legat på Jordbruksverket. Sametinget är sedan tidigare förvaltningsmyndighet inom rennäringens område. Bestämmelsen i förordningen om hushållning med mark- och vattenområden ändras nu i enlighet med detta så att Jordbruksverket ersätts med sametinget. Sametinget ska efter samråd med Boverket och berörda myndigheter lämna uppgifter till länsstyrelserna om områden som sametinget bedömer vara av riksintresse för rennäringen enligt miljöbalken. Transportmyndighet bildas En ny myndighet, Transportstyrelsen, kommer att bildas från och med 1 januari Myndigheten kommer att ha sitt säte i Norrköping och ledas av generaldirektör Staffan Widlert. Till Transportstyrelsen förs verksamheten vid Luftfartsstyrelsen och Järnvägsstyrelsen i sin helhet, delar av Sjöfartsverket (Sjöfartsinspektionen, Sjöfartsregistret och kustfartstillståndsfrågor) och Vägverket (Vägtrafikinspektionen, Trafikregistret och hela eller delar av de enheter som har normering, tillståndsgivning och tillsyn). Även viss verksamhet vid Banverket, Boverket och Tullverket förs över. Den 1 januari 2010 flyttas också länsstyrelsernas uppgifter inom körkorts- och yrkestrafikområdet över. Norra Skogsmagasinet nr 2/2008

6 Norra Skogsägarna har brutit dödläget I Norra Skogsmagasinet nr kunde vi läsa att Norra Skogsägarna ville bryta dödläget för många skogsägare med stora nyckelbiotoper registrerade på sina fastigheter. När dödläget bröts i samband med en avverkning i Storuman kritiserades Norra Skogsägarna, en kritik som bemöts av Jonas Eriksson, näringspolitiskt ansvarig vid Norra Skogsägarna. Text och foto: Calle Bredberg I slutet av mars genomförde Norra Skogsägarna en historisk avverkning utanför Storuman, där Norra som första aktör i landet avverkade en nyckelbiotop under ordnade förhållanden i enlighet med svenska PEFC:s nyckelbiotopspolicy. Kritiken i media som följde avverkningen kom främst från Nätverket skydda skogen och har publicerats i media utanför Norra Skogsägarnas verksamhetsområde, bland annat i Finland, Östersundsposten och Dalademokraten. Stolta skogsägare Nätverket skydda skogen har skrivit att Norra Skogsägarna nu vill statuera exempel genom att avverka delar av en nyckelbiotop och att trovärdigheten i naturvårdsfrågorna kan bli bättre. Jonas Eriksson, näringspolitiskt ansvarig vid Norra, anser dock att det inte alls borde vara något fel på privatskogsbrukets trovärdighet. Norra Skogsägarna har under många år varit marknadsledande när det gäller att upprätta skogsbruksplaner till privata skogsägare. I planerna undantas minst fem procent av den produktiva skogsmarksarea- len frivilligt till naturvård av skogsägaren. Här prioriteras i första hand nyckelbiotoper och andra områden med höga naturvärden. Många skogsägare är stolta över att ha nyckelbiotoper på sina fastigheter och vi uppmuntrar dem därför att undanta dessa områden i sina frivilliga avsättningar. Norra Skogsägarna jobbar även aktivt och framgångsrikt med att miljöcertifiera privata skogsägare. Ärendehantering av nyckelbiotop i Vallnäs, Storumans kommun 1995 registreras nyckelbiotopen av Skogsvårdsstyrelsen anmäler markägarna ärendet till Skogsvårdsstyrelsen. De önskar redan då få nyckelbiotopen inlöst, alternativt avverkad ansöks om avverkningstillstånd beviljas avverkningsstillstånd. Nyckelbiotopen håller för låga naturvärden för att Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen ska prioritera den för formellt skydd certifierar markägarna fastigheten enligt PEFC genom Norra Skogsägarna. Under sommaren 2007 upprättar Norra Skogsägarna en skogsbruksplan på fastigheten anmäler Norra Skogsägarna ärendet till svenska PEFC behandlas ärendet av svenska PEFC:s styrelse utförs en extern miljörevision på fastigheten och med avseende på PEFC:s nyckelbiotopspolicy Presskonferens hålls och avverkning påbörjas. Död hand Jonas Eriksson konstaterar att många skogsägare har en orimligt stor andel nyckelbiotoper på sina fastigheter. I Norrlands inland är det inte ovanligt att 20 procent av den produktiva skogsmarksarealen eller mer, har klassats som nyckelbiotop. Enligt Skogsstyrelsen håller många av dessa biotoper relativt låga naturvärden och kommer inte att prioriteras inom ramarna för formellt skydd. Ingen prioritering inga pengar. För många skogsägare innebär detta ett väldigt stort ekonomiskt avbräck och att en död hand lagts över dessa områden. Alla som har investerat i ett hus eller sommarstuga kan nog förstå problematiken ifall det plötsligt kommer ett besked om att du inte skulle kunna nyttja alla rum i huset, säger Jonas. Väntat tio år En av Norra Skogsägarnas viktigaste uppgifter är att bevaka medlemmarnas brukanderätt. Därför beslutade Norra Skogsägarna att hjälpa ägarna till en skogsfastighet i Storuman att avverka en del av en nyckelbiotop, där markägarna hade väntat i över tio år på en acceptabel lösning. Markägarna, som är certifierade medlemmar i föreningen, väckte frågan till Skogsstyrelsen redan 1998, då de ville få ett besked om inlösen eller avverkning. Eftersom nyckelbiotopen hade allt för låga naturvärden prioriterade varken Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen biotopen för formellt skydd. På uppdrag av markägarna avverkade Norra Skogsägarna fyra hektar av nyckelbiotopen med de lägsta naturvärdena. Totalt sparades sju hektar, som enligt Skogsstyrelsen hyser de högsta biologiska värdena. Den värdefullaste delen av nyckelbiotopen står alltså fortfarande kvar. Alla vinner I juli 1998 antog skogsägarrörelsen ett moratorium om att inte avverka i nyckelbiotoper. Detta skulle ge staten tid att lösa problematiken och ersättningsfrågan runt nyckelbiotoper. Efter att de första fem åren gått förlängdes moratoriet. I oktober 2005 antogs sedermera en ny nyckelbiotopspolicy. Policyn innebar att staten har tre år på sig att ge ett besked till en Norra Skogsmagasinet nr 2/2008

7 Branschfolket på plats i Umeå Avverkningen i Vallnäs, strax utanför Storuman, genomfördes i slutet av mars. PEFC-certifierad skogsägare som väcker frågan till det lokala skogsstyrelsekontoret om biotopen kommer att prioriteras inom ramarna för formellt skydd. Om biotopen håller för låga naturvärden och inte prioriteras öppnas en möjlighet för skogsägaren att avverka delar av en nyckelbiotop, förutsatt att minst fem procent av den produktiva arealen sparas och att nyckelbiotoper prioriteras inom denna areal. Policyn utgår således från en win-win situation, där skogsägare med orimligt stor andel nyckelbiotoper på fastighetsnivå kan avverka en mindre del, samtidigt som de högsta naturvärdena bevaras. Det är enligt denna policy som Norra Skogsägarna nu har agerat som första organisation i landet, berättar Jonas. Smidiga lösningar Jag anser att vi måste ha ett kostnadseffektivt skogsskydd i Sverige, som i större utsträckning utgår från den enskilda individens situation. Lösningarna måste se olika ut från fall till fall. I vissa fall kan avverkning av en del av en nyckelbiotop vara ett alternativ. Enligt Jonas måste skogsägare som har höga naturvärden på sin mark erbjudas flexibla avtalslösningar, eller ersättningsmark om de så önskar. Ingen markägare borde behöva överlämna äganderätten på sin skogsmark till staten mot sin vilja. Vidare måste Skogsstyrelsen ta ett större ansvar och på skogsägares begäran kontrollera om gränsdragningarna är korrekt utförda och vid behov korrigera dem. Jag konstaterar att många nyckelbiotoper är mycket grovt utritade, utan någon närmare detaljplanering, vilket gör att många enskilda skogsägare nu kommer i kläm, avslutar Jonas Eriksson. Jonas Eriksson. Besök årets viktigaste mötesplats för skogen! Utställare och program hittar du på Signalvägen Umeå Tel Norra Skogsmagasinet nr 2/2008

8 Bäst i test Aktivt antisladdsystem gör Mitsubishi L200 unik i klassen. Den vinner testet. Mitsubishi L200 är det bästa köpet Teknikens Värld nr 23/07 Bäst i test Bra Mitsubishi att ni tar klassen ett stort steg framåt och inför ESP. Sammanfattningsvis tar Mitsubishi L200 hem spelet Auto Motor & Sport nr 12/07 EN SÄKER VINNARE. I test efter test vinner L200. Vi tycker det är jättekul att det unika antispinn- och antisladdsystemet, den höga komforten, körekonomin och körglädjen uppskattas. L200 finns i flera utföranden, alla lite generade över allt beröm. Den har testats av hundratals journalister och säkerhetskontrollanter. Nu är det dags att den testas av en riktig expert. Välkommen om in på en provtur. Nu får du även automatlåda på köpet när du väljer en L200 Double Cab med Sportpaket. (Värde automatlåda 8.800:-*) MITSUBISHI L200 FRÅN :- FITS YOUR LIFE Norra Skogsmagasinet nr 2/2008 SAMTLIGA PRISER ÄR EXKLUSIVE MOMS. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. *GÄLLER BILAR I LAGER TOM 15/6/2008 OCH KAN INTE KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN, RABATTER ELLER AVTAL.

9 Allt klart för nya timmerinstruktioner Vid det här laget har alla anställda och entreprenörer inom Norra Skogsägarna utbildats i de nya timmerinstruktionerna. De nya mätningsinstruktionerna, som börjar gälla 1 augusti 2008, medföljer som bilaga i den här tidningen. Skog & virke Krönikör: Patrik Jonsson, trädbränsleansvarig vid Norra Skogägarna Mer bränsle från skogen behövs det? Under entreprenörernas utbildning i Moliden, utanför Örnsköldsvik, passade Stefan Sjöberg på att ställa frågor till K-G Arvidsson, kontrollmätare på VMF Nord. Ny skogssajt Numera finns en måste-sajt för alla som är intresserade av skogen och livet i naturen. På webbadressen finns förutom skogsbruk mycket läsvärt om friluftsliv, teknik, skogsjuridik samt djur, natur och mycket annat. Guldnålar försvann I Norra Skogsmagasinet nr publicerades en lista över alla guldnålsmottagare genom åren, men tyvärr kom inte alla guldnålsmottagare med. Vi beklagar felet och framför en särskild ursäkt till nedanstående guldnålsmottagare. År 2006: Håkan Stenlund, Medle År 2007: Göran Andersson, Jörn Ulf Hannu, Övertorneå Folke Stenlund, Skellefteå Bussresor till Skogsnolia En del av Norra Skogsägarnas skogsbruksområden kommer att arrangera bussresor för medlemmar till Skogsnolia utanför Umeå, juni. Den som är intresserad bör hålla koll på där det framgår i kalendern varifrån och när bussarna går. För övrig information och eventuella frågor kontakta din skogsinspektor. Någon sa till mig att vi just har upplevt den varmaste vintern på 250 år. I kustlandet har snön lyst med sin frånvaro ända tills februari, och man kan fråga sig om det beror på den så kallade växthuseffekten eller inte. Därom tvista de lärde. När sågverken samtidigt producerat bra med trävaror har mängderna med biprodukter, bark och spån, blivit rejäla. Bioenergiförbrukarnas minskade efterfrågan på grund av den varma vintern har därför mötts med ett ökat utbud. Ni som har färdats inom Norras verksamhetsområde har kanske sett de allt fler GROT-högarna som lagras på hyggen och vid vägar. Ni har kanske också sett en och annan barkhög eller sågspånslager som inte har haft någon köpare under vintern. Den förväntade ökade förbrukningen av bioenergi har alltså helt uteblivit den här vintern. Frågan är därför berättigad: Behöver vi verkligen ta fram mer energi ur våra skogar? Ni kanske tycker att frågan är befängd, eftersom det dagligen pratas om hur mycket fossila bränslen som ska ersättas och om skogsindustrier som är oroliga för att veden ska eldas upp. Men för oss som jobbar med de dagliga flödena har ändå frågan varit akut. Att med engagemang driva fram nya sortiment och större volymer, när man i nästa stund får inkörningsstopp, då är det lätt att ge upp! Men visst, marknaden kommer att förändras och redan nästa år hoppas vi att mycket ska hända. Några exempel som kommer att påverka efterfrågan positivt: Fler nya förbrukare av bioenergi startar under året (Dåva 2 i Umeå, Ö-vik Energi, Bio Stor i Storuman med flera) Sågverken har hamnat i en lågkonjunktur vilket medför lägre produktion med mindre mängd biprodukter som följd. Den internationella efterfrågan växer på grund av de nya EU-direktiven där fossila bränslen ska ersättas. Norra har redan fått förfrågningar från bland annat England, där trädbränslen ska mixas i befintliga kolpulverpannor. Huruvida vintrarna framöver blir kalla eller inte kan knappast någon sia om, men varmare än 2008 kan det väl inte bli? Trots det nuvarande överskottet av bränslen måste vi av dessa anledningar utveckla oss till att producera mer och effektivare både på kort och längre sikt. Det bioenergiprojekt vi är med och driver (se sid 34) kommer därför helt rätt i tiden! Där får vi tillsammans med två av våra största kunder möjlighet att på kort sikt förbättra teknik och logistik i hela bränslekedjan. Men vi får även möjlighet att verka för ökad produktion av biomassa på längre sikt. Tillsammans har vi gjort detta projekt möjligt och dessutom har vi myndigheter som länsstyrelsen i Västerbotten och Energimyndigheten med oss. När efterfrågan stegvis ökar från överskott till underskott behövs det resurser för att hjälpa utvecklingen på traven. Utveckling av nya arbetsmetoder och maskiner tar tid och kostar pengar. Därför är det nu bra att vi deltar i ett projekt som har till syfte att möta de framtida behoven. Speciellt som dagens bristande efterfrågan på marknaden inte direkt motiverar utveckling av nya sortiment som GROT, Energigallringar och stubbrytning. Norra Skogsmagasinet nr 2/2008

10 Norras Skogsskola Röjning Norras Skogsskola ger familjeskogsbrukare grundläggande kunskaper om skogsskötsel. För mer detaljerade råd vänd dig till din skogsinspektor! Förbered dig inför röjningen En skogsskola om röjning borde naturligtvis publiceras betydligt tidigare än så här. Men bättre sent än aldrig och det är ju alltid aktuellt att se över hur ungskogarna kan ge bästa möjliga avkastning. Foto: Mats Lundberg och Calle Bredberg En färsk skogsbruksplan är alltid ett bra instrument som ger en övergripande bild över röjningsbehovet de närmaste åren. Med hjälp av angelägenhetskoden i planen har du möjlighet att bestämma en turordning av bestånden. Vissa bestånd kan även må Att röja är som ett träningspass. Därför är det bra att tänka på och förbereda sig inför röjningssäsongen så att man kan ta den med ett leende. bättre av att röjas en viss tid på året, mest för att få bättre effekt men även för att undvika insektsskador. Prioritera så här: 1. Bestånd med mycket lövsly. Det ger barret en extra skjuts och lövet tar inte överhand. 2. Täta sådder och föryngringar. Det ger även här extra fart och kraftigare stammar. 3. Bestånd med två tre meters höjd. Här kan du göra kvalitetsval, något som minskar ju högre beståndet blir. 4. Goda marker röjs före sämre svaga marker. Det ger en produktivare effekt. 5. Bestånd med kraftigt löv röjs bäst innan eller i samband med att löven slår ut. Då ser man bäst vad som ska lämnas och kraften i lövstubbarna för nya stubbskott minskar. 6. Undvik att röja kraftiga tallungskogar med skorpbark på våren och hösten. Det kan ge yngelplats för märgborre och angrepp på intilliggande träd och bestånd. Skogsstyrelsens rekommendation är att röja bestånd med skorpbark mellan den 1/6 och 15/7. Vem ska röja? När du sitter och planerar för din skog lägg då en extra tanke på hur stort röjningsbehovet är idag och de närmaste åren. Hinner du med att utföra jobbet själv? Är det värt att offra semesterdagar? Ofta har vi en övertro på vår egen förmåga och mycket blir skjutet på framtiden. Tänk på att en van röjningsentreprenör röjer ungefär en hektar/dag i en normal röjningsskog, medan en självverksam i bästa fall hinner hälften så mycket. Prova med att ta aktuell röjningsareal och multiplicera med din kapacitet och se hur mycket tid som måste avsättas i år och de närmaste säsongerna. Redan i planeringsskedet bör du alltså överväga ifall du ska leja bort en del, eller kanske all röjning så att den verkligen blir utförd i rätt tid och utvecklas på ett bra sätt. Ett exempel kan vara att i samband med ett avverkningsuppdrag även låta röjningar i aktuella bestånd ingå i kontraktet. Förbered dig väl Om nu beslutet blir att röja själv så bör du alltid förbereda dig väl. En förberedd röjare är en glad röjare. 10 Norra Skogsmagasinet nr 2/2008

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

GROT är ett biobränsle

GROT är ett biobränsle GROT-uttag? GROT är ett biobränsle Biobränsle = ett bränsle där biomassa är utgångsmaterial Hit räknas bl a: Trädbränslen: trä eller trädelar som inte omvandlats kemiskt, ex skogsbränslen, rivningsvirke,

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter

Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter Det finns en Nilfisk för alla rengöringsuppgifter TEKNISKA SPECIFIKATIONER SINGELSKURMASKINER Beskrivning Enhet PS 333A SD 43-165 SDM 43-180 421AC 510B/510B3 Kabellängd m 10 12,5 12,5 12 12/25 Kapslingsklass/

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Ergonomi 25 % 25 % 25 % 25 %

Ergonomi 25 % 25 % 25 % 25 % TEST En del tillverkare lovar att deras kvarnar kan mala 45 mm tjocka grenar. Det är helt orealistiskt. I en mindre trädgård är den elektriska kompostkvarnen idealisk till att mala kvistavfall, som då

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar Uppföljning av åstadkommande av återväxt 2014 De 10 ytorna som granskades under våren 2014 hade planterats under 2011 och hade en sammanlagd areal av 16,8 ha. Samtliga ytor uppnådde lagens minimikrav på

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län

Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län Åtgärdsprogram för Levande skogar i Gävleborgs län I arbetsgruppen för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för miljömålet Levande skogar i Gävleborgs län har följande deltagare medverkat. Jonas Geholm

Läs mer

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara.

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara. Sex bilar med olika motorstyrka och utväxling, i en jakt för att hitta den för uppdraget optimala dragbilen. För enkelhetens skull lackerade i olika färger. From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel,

Läs mer

Skellefteå Kraft på kartan

Skellefteå Kraft på kartan Skellefteå Kraft på kartan Affärsområde värme Antal fjärrvärmekunder Antal biopelletskunder Levererad fjärrvärme, GWh Levererad biopellets, ton Producerad el, GWh Antal årsanställda 2010 7 073 2009 5 700

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm

Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Skogsbruksplan för fastigheten Kalvön 1:1, Värmdö, Stockholm Församling: Djurö, Möja och Nämdö Kommun: Värmdö Inventeringstidpunkt 2015-01-05 Planen avser tiden 2015-01-05-2025-01-05 Framskriven t.o.m.

Läs mer

Bättre arbetsergonomi

Bättre arbetsergonomi Bure Gåbord Nya möjligheter för patienten. Nya förutsättningar för dig som hjälper till. Bure Gåbord Gåbordet har en central funktion i vården men har ändå levt ett liv i skymundan. Nu har GATE kastat

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

ATV WHERE EVER YOU ARE

ATV WHERE EVER YOU ARE ATV WHERE EVER YOU ARE 1 dinli WHERE E Centhor 800 cc Centhor 700 cc Lig 450 2 VER YOU ARE htning cc thunder 350 cc cobia 50 cc 3 Centhor 800 cc Vägregistrerad, får framföras med A- eller B-körkort Tekniska

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07

Skogsbruksplan. Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2015-09-07 Skogsbruksplan Planens namn Rovalds 1:13, Isome 1:31 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Referenskoordinat (WGS84) 2015-2024 2015-09-07 Thomas Johansson Lat: 57 26' 24.95" N

Läs mer

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken En avgift enligt avgiftsförordningen* på 1350 kr måste betalas in för att anmälan skall kunna behandlas. Avgiften

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Allt det här kan du se

Allt det här kan du se Allt det här kan du se Massor av information som kan vara till nytta för dig Dina fastighetsgränser för den fastighet du markerat i vänsterkanten. Gränser syns för en fastighet i taget. Här finns de beståndsplaneringar

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

Skoterkörning på åker- och skogsmark

Skoterkörning på åker- och skogsmark www.snöskoterrådet.se Skoterkörning på åker- och skogsmark Var får jag köra snöskoter? Var får jag köra snöskoter? I lagen står det att körning med motordrivet fordon är förbjuden på snötäckt jordbruksmark

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth

Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth Sladdlös frihet Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth MIN JAKTHUND TESTAR MIN JAKTHUND Tänk dig att du rör dig fritt omkring i skog och mark med din hund. Samtidigt så kan du diskret kommunicera med

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

NOVA PRO utdragssystem

NOVA PRO utdragssystem NOVA PRO utdragssystem Det kompletta programmet för lådor med precision och individualitet. www.grass.eu NOVA PRO utdragssystem Nova Pro Originalet Klassikern som inspirerar även morgondagens design. Hur

Läs mer

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter

Gruppcykling. Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Cykla i grupp med Gruppcykling Cykla i klunga vs gruppcykling Två i bredd när väg och trafik tillåter Kommunikation & regler Tydliga tecken och rop ger förutsägbarhet Vanliga trafikregler gäller Koll på

Läs mer

Varje produkt är noga utformad för att understryka och bli en del av budskapet.

Varje produkt är noga utformad för att understryka och bli en del av budskapet. SPENNARE GUIDEN 1 jodå, spennare fortsätter att skapa en ny standard för portabla displaysystem. I den här broschyren hittar du nya tekniska lösningar som går hand i hand med prisbelönt design. Varje produkt

Läs mer

Kärrgröe i Norrland?

Kärrgröe i Norrland? Kärrgröe i Norrland? Christer Hedlund Bodens Gk. Sammanfattning I mitt projektarbete har jag skrivit om våra försök att så greener med Kärrgröe. Jag har sökt svar på ett antal frågeställningar som jag

Läs mer

Skogsplantor våren 2015

Skogsplantor våren 2015 Skogsplantor våren 2015 Skogsplantor för våren 2015 Alla gran- tall- lärk- och björkplantor i ordinarie sortiment odlas av för sydsvenska förhållanden genetiskt bästa frö = plantagefrö. Alla våra producenter

Läs mer

Naturvärden i nordvästra Sverige

Naturvärden i nordvästra Sverige Naturvärden i nordvästra Sverige Området nordvästra Sverige Fjällnära skog Detaljbild över området Analys Jämförelse av uppgifter mellan nordvästra Sverige och övriga landet Gammal skog 120% Beståndsålder

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Jaktradio. 10 apparater av modell 155 MHz testade!

Jaktradio. 10 apparater av modell 155 MHz testade! Jaktradio 10 apparater av modell 155 MHz testade! Ett viktigt moment i den jakt som utövas idag runt om i landet är just kommunikationen mellan jaktdeltagare. Intresset och tekniken att förfina denna kommunikation

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Den nya generationen mobillyftar.

Den nya generationen mobillyftar. Den nya generationen mobillyftar. LikoTM VikingTM Viking XS Viking S Viking M Viking L Viking XL Låt behoven styra ditt val. Sedan flera år har vår unika lyftfamilj LikoTM VikingTM satt standarden för

Läs mer

Produktkatalog. Dinli 50 Barn Dinli 50 EU-moped Dinli 100 Dinli 350 Dinli 450 Dinli 700. Upplev den maxade körglädjen

Produktkatalog. Dinli 50 Barn Dinli 50 EU-moped Dinli 100 Dinli 350 Dinli 450 Dinli 700. Upplev den maxade körglädjen Produktkatalog Dinli 50 Barn Dinli 50 EU-moped Dinli 100 Dinli 350 Dinli 450 Dinli 700 Upplev den maxade körglädjen Från början var nog betydelsen av ordet ATV inte tänkt att innefatta stadstrafik. Terrängen

Läs mer

Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010

Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010 Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010 Måns Hagberg Arkitekt SAR/MSA Gotlands kommun: Bygglov för första stora vindkraftverket i Sverige ca 1980 Lst Västra Götaland: Tagit

Läs mer

Var rädd om ryggen! Röj snö med en

Var rädd om ryggen! Röj snö med en Var rädd om ryggen! Röj snö med en snöslunga Kan det verkligen vara skojigt att skotta snö? Ja, absolut! I varje fall om du har investerat i en snöslunga. Sådana finns i många prisklasser från ett par

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG

LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG För lite drygt ett år sedan tog Marchus Jansson från Skinnskatteberg Sveriges första lastbilsmonterade fliskvarn som även klarar stubbar, i bruk. Den robusta, amerikanska

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Vattenkraft och lagstiftning

Vattenkraft och lagstiftning Vattenkraft och lagstiftning Foto: Johan Kling Andreas Hedrén, Länsstyrelsen i Kronobergs län Kan man sälja el på Europamarknaden med stöd av urminnes hävd? Fram till 1918 handlade vattenlagstiftning främst

Läs mer

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen

Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Minimera reservatsarealen Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen Magnus Nilsson 2013-03-22 Den svenska skogen Skogsmark, 1000 ha Skyddad skogsmark, 1000 ha Andel skyddad skogsmark (%) Produktiv

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas?

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Bo Karlsson, Skogforsk, Sverige Oljekommissionen 2006 Kommissionen föreslår: att skogens tillväxt ökas långsiktigt med 15-20

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län

Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Fastighet Församling Kommun Län Norrkämsta 4:5 mfl Ljusdal-Ramsjö Ljusdal Gävleborgs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2014-5 2014-2023 Anders Berglund, Sammanställning över fastigheten

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat

Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat Skogsbruk minskar koldioxidutsläppen så länge träet ersätter annat är det för klimatet, säger Skogsindustrierna. Men det gäller bara så länge träet gör att vi minskar användningen av fossil energi, enligt

Läs mer

FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK

FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK 2010-04-15 PEFC och FSC - standarder för ett uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk Denna skrift syftar till att belysa likheter och skillnader mellan PEFC (Programme for

Läs mer

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen LifeELMIAS och klimatet Ola Runfors, Skogsstyrelsen Klimatproblematiken Växthuseffekten In: Kortvågig strålning (ljus) Växthusgaser (koldioxid, metan, lustgas, vattenånga) Ut: Långvågig värmestrålning

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Avverkning som berör höga naturvärden

Avverkning som berör höga naturvärden MISSIV 1(1) Datum 2014-09-22 Ärendenr A 47755-2014 Lennart Hamrin Kalmars distrikt Norra vägen 2G 38237 NYBRO lennart.hamrin@skogsstyrelsen.se Tfn 0481-48257 Fastighet VEDBORM 1:81 Kommun Borgholm Församling

Läs mer

Drivning av okvistade stammar. Fixteri

Drivning av okvistade stammar. Fixteri Fixteris grundidé: Med hjälp av Fixteri-drivningsteknologi kan man hantera klenvirke klart snabbare och effektivare än med övriga metoder vid första gallring eller iståndsättning av ungskog. Fixteri-teknologin

Läs mer

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE Utifrån de frågor, önskemål och ibland kritiska röster som nått oss under åren har vi fått en allt klarare bild av skogsägarens behov. Från detta unika skogsägarperspektiv

Läs mer

Krav vid Gruppcertifiering

Krav vid Gruppcertifiering Svenska PEFC ek för Krav vid Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 Innehåll 1. Introduktion... 3 2 Omfattning... 4 3 Skogsbrukscertifiering i grupp... 4 3.1 Paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun 131 81 Nacka, Sweden Under SCS Program för Uthålligt Skogsbruk Certifikat Nummer: SCS-FM-00022N Utfärdat Juni

Läs mer

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida 2004-09-07 = Verkställande direktören FI Dnr 04-435-313 Enligt sändlista Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida Sammanfattning Finansinspektionen återgår i samband med kvartalsrapporteringen

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Hybridasp och Poppel - Två snabbväxande trädslag för de bästa markerna i Sydsverige

Hybridasp och Poppel - Två snabbväxande trädslag för de bästa markerna i Sydsverige Hybridasp och Poppel - Två snabbväxande trädslag för de bästa markerna i Sydsverige Utarbetad av Bernt Arvidsson för Svenska Skogsplantor AB Hybridasp och poppel kräver intensiv skötsel, men erbjuder också

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Välkommen till Holmen Skog!

Välkommen till Holmen Skog! Välkommen till Holmen Skog! Detta är Holmen Skog Holmen Skog finns över nästan hela Sverige. Verksamheten är organiserad i de tre regionerna Örnsköldsvik, Iggesund och Norrköping. Dessa består i sin tur

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Karin André, SEI Research Fellow karin.andre@sei-international.org Klimatanpassning Sverige 23 september 2015 Forskning om anpassningsprocesser Projektets syfte

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund?

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Gråhunden Torro följer med på jakt. FOTO: Christer Lundberg Previous Pause Nästa av Jakt & Fiske Jaktmarker & Fiskevatten Älgjaktspremiären

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM Den eleganta öppningslösningen för standardhörnskåp. Ergonomisk, bekväm och funktionell. www.grass.at Quaturis S HÖRNSKÅPSYSTEM Quaturis S: Varje hörna blir en kurva. Att utnyttja

Läs mer

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG I generationer har vi sett skogen på samma sätt. Tills idag. nu revolutionerar vi metoden för att överblicka din skog. Med verktyget Skogsvinge

Läs mer