NR Stortest av röjsågar. Dialog i Gällivare Gäst hos kungsörnar. Dödläget har brutits. Goliatmusseron skogens största mervärde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 2 2008. Stortest av röjsågar. Dialog i Gällivare Gäst hos kungsörnar. Dödläget har brutits. Goliatmusseron skogens största mervärde"

Transkript

1 NR Stortest av röjsågar Dialog i Gällivare Gäst hos kungsörnar Dödläget har brutits Goliatmusseron skogens största mervärde

2 I år firar Forestcat Skogis 30 AB år is och a relatively är still young going company, strong. founded Konceptet early är i stort But we sett manage oförändrat a great heritage, the men Skogis, egenskaperna, a small forest-machine körbarheten that have och existed framkomligheten in 30 years and har are utvecklats still going strong. sedan starten, steg för The steg concept under de are senaste almost the åren. same Vi vågar today, as påstå it was att 30 Skogis years i ago. dag But är den the mest drivetrain, flexibla suspension and driveability have been developed bit by bit under the years and Skogis are possibly the most maskinen i sitt segment. Givetvis försedd med vår beprovade flytboggie i dragaren, för flexible forest-machine in it s range. It also has a unique environmental position because of the året-runt körning samt den hydraulikförsedda midje-styrningen, som tillsammans med smooth movement and a low ground-pressure, it does not leaves marks on the surface and a V-boggien unique i vagnen driveability gör Skogis on marsh, unik. soft ground, ice, snow and sand. Vagnen, som är extremt lättdragen, kan lasta 2 ton och är försedd med utdragbara och delbara With new innovative and revolutionary solutions in the suspension and the drivetrain, we have laststakar, vilket tillåter upp till 4 kubik okvistat röjtimmer, samt förenklad på- och avlastning. a product for the future. Almost all new machines are equipped with an electronic transmission, Finns även the med Pivario hydraulisk V1, which styrning make i bak-boggien, the most of any vilket engine. medger, We also tillsammans do upgrades med on midjestyrningen, en with otrolig Pivario. framkomlighet We offers i trång both petrol och besvärlig and diesel skog. engines, from bhp. Our main market is older machines of course Sweden, with a few machines abroad and because of our many klimate-zones, the Med nya innovativa lösningar på fram- och bak-boggie, drivlina, vagns- och lastfunktioner samt Skogis operate well in all seasons, even in snow-conditions. tillbehör, är detta en produkt för framtiden. För att ytterligare modernisera Skogis, finns Pivario V1 som tillval, We are en located digitalt in styrd the elektronisk middle of Sweden, variator. Krokom in the county of Jämtland, a forest province that gives us the opportunities of testing our products right in the neighbourhood. We are at the Den har även en unik position vad gäller påverkan (och åverkan) på miljön, då det mycket moment approximately 10 employees, but the company are under expansion. låga marktrycket och den följsamma rörelsen på både fram- och bak-boggien, gör att den inte lämnar markskador We also manufacture och har en trailers oöverträffad for smaller framkomlighet tractors, with på det a variety flesta underlag, of accessories speciellt for våtmarker. Detta timber ger transportation, en snabb avbetalning including hub-mounted av grundinvesteringen, hydraulic help-drive. då metoden medger uttag från logging and tidigare oåtkomliga områden, ej körbara för någon annan skogsmaskintyp. Behöver ni komma i kontakt med oss Contacts: Tomas på Fällmar, mässan, Sales & ring Economy: Tomas på 246 telefon: 376 Christoffer Olsson, Production: Kjell Dragsnes, Marketing & Advertising: Forestcat Forestcat AB Box AB, 93 Box Hissmoforsvägen 93, Hissmoforsvägen 55 S , Krokom 21 Krokom Sweden Tel: Tel , 15 fax: Fax , 90

3 Norra Skogsmagasinet utges av Norra Skogsägarna ek. för. ISSN Adress: Norra Skogsmagasinet Norra Skogsägarna Box 4076, Umeå Telefon Ansvarig utgivare: Erik Jonsson, tel: Chefredaktör/bildredaktör: Calle Bredberg, tel Adressändringar: Telefon: Telefonnummer till regionkontoren: Region Luleå, tel Region Skellefteå, tel Region Umeå, tel Region Örnsköldsvik, tel Annonsansvarig: Annonspriser, bokningar, etc: Anders Jakobsson, , E-post: Layout och produktion: Guldbrand & Guldbrand, tel Tryckeri: Nya Tryckeri City, Umeå Omslagsbild: Roland Andersson testar röjsågar Foto: Calle Bredberg Kontakta redaktionsrådet! Norra Skogsmagasinet har ett redaktionsråd bestående av förtroendevalda, tjänstemän och redaktionen. Kontakta gärna någon av nedanstående om du har tips eller synpunkter. Erik Jonsson, Umeå, tel Calle Bredberg, Umeå, tel Gunilla Guldbrand, Umeå, tel Helena Sehlstedt, Umeå, tel Nils Broman, Umeå, tel Jonas Eriksson, Umeå, Erik Granerot, Övertorneå, tel Helena Gålnander, Boden, tel Anders Jakobsson, Kalix, tel , Håkan Lageson, Örnsköldsvik, Mats Lundberg, Skellefteå, tel Anna Lundström, Skellefteå, tel Tomas Mörtsell, Storuman, tel Kristian Strömberg, Boden, Ur innehållet Aktuell näringspolitik sid 4 Dödläget har brutits sid 6 Skog & Virke sid 9 Skogsskolan röjning sid 10 Pengsjö klassisk kursmark sid 12 Stortest av röjsågar sid 14 Gäst hos kungsörnar sid 20 Norraprofilen Öistein Hayden sid 24 Goliatmusseron sid 26 Dialog i Gällivare sid 30 Ekonomi & Juridik sid 33 Nytt biobränsleprojekt sid 34 Skog & Sånt sid 37 Ledare Tomas Mörtsell, ordförande Norra Skogsägarna Vi står upp för äganderätten Jag tror att det är oerhört viktigt att vi reflekterar över vem det är som driver de privata skogsägarnas frågor med kraft och engagemang. Det finns alltid hot mot familjeskogsbruket, som måste hanteras och bemötas på bästa sätt, samtidigt som familjeskogsbrukarnas möjligheter ger oss kraft och framåtanda. Just nu känns det som att familjeskogsbrukets villkor är extra aktuella. Det turbulenta dagsläget medför att Norra Skogsägarnas roll när det gäller att försvara de privata skogsägarnas intressen är viktigare än någonsin. Dessa intressen försvarar vi på flera olika sätt. Ett sätt är Norras roll som prisbildare på virkesmarknaden, där vi de senaste åren har sett en prisutveckling som enligt många bedömare saknar motstycke. Det är vi i Norra som har gått före med prishöjningarna och vi har kunnat ge en rejäl lönsamhetsförbättring till våra medlemmar. Ett annat sätt är det näringspolitiska arbete som Norra Skogsägarna driver, med utgångspunkt att ägande- och brukningsrätten till våra fastigheter ska vara fortsatt stark. På senare tid har vi kunnat göra det på ett mycket tydligt sätt genom avverkningen av en nyckelbiotop som genomfördes i Storuman för några veckor sedan. Många skogsägare har hamnat rejält i kläm när staten har påträffat nyckelbiotoper och sedan saknat medel för att lösa in dessa. För många enskilda skogsägare har det inneburit att den skog man velat avverka har saknat köpare. Nu har vi genom vårt certifieringssystem, PEFC, tagit fram en modell för att hantera nyckelbiotoper som staten inte vill lösa in. Avverkningen i Storuman var den första i sitt slag i Sverige. Symbolvärdet i den avverkningen får inte underskattas. Nu har Norra Skogsägarna visat att bristande intresse från staten att lösa in nyckelbiotoper inte ska drabba enskilda skogsägare. Det finns fler områden där Norra Skogsägarnas roll som bevakare av äganderätten har uppvisat framgång. En av samebyarna i Norras område har systematiskt överklagat avverkningstillstånd, utan att delta i samråd eller på annat sätt försökt påverka planeringen av dessa avverkningar. De första domarna har nu kommit, vilket ger markägarna rätt att avverka. Norra Skogsägarnas arbete med dessa överklagningar har haft stor betydelse för utgången. Nu kan jag bara hoppas att den berörda samebyn besinnar sig och inser att dialog och samverkan är bättre än juridiska processer. Det här är två exempel där Norra Skogsägarnas näringspolitiska arbete har varit framgångsrikt. Samtidigt har vi många fler utmaningar framför oss. Den skogspolitiska propositionen och vattendirektivet är två andra stora frågor som vi tillsammans med den övriga skogsägarrörelsen kommer att få lägga mycket tid på. Min känsla är att vår ambition att värna om familjeskogsbrukets äganderätt och lönsamhet kommer att få allt större betydelse i framtiden. Hittills har vi varit framgångsrika. Tillsammans kommer vi att kunna vara det även i framtiden.

4 Aktuell näringspolitik Myndigheters dubbelarbete drabbar skogsägare Enskilda skogsägare som har planer på att bygga skogsbilväg drabbas i form av extrakostnader och fördröjningar i tid. Det onödiga och klumpiga förfarandet bland byråkraterna uppfattas av många som en maktkamp mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelsen. Text: Jonas Eriksson Vid vägbyggnationer är det mer regel än undantag att vägtrummor måste grävas ned. Det är just vid dessa ingrepp som skogsägare på senare tid har fått besked av lokala tjänstemän på Skogsstyrelsen att det numera även gäller anmälningsplikt till länsstyrelsen för vissa vattenverksamheter. Lag förenklar Den nya anmälningsplikten till länsstyrelsen gäller från 15 maj Bakgrunden är en ändring i miljöbalken 2005, som infördes i syfte att underlätta prövningen av vattenverksamhet. Denna anmälningsplikt ska dock endast omfatta sådana verksamheter som tidigare krävde tillstånd från miljödomstolen. Lagändringen var alltså ett sätt att minska belastningen för miljödomstolarna samt göra det enklare och billigare för enskilda markägare som avsåg att utföra sådan verksamhet. Detta innebär att en åtgärd som inte tidigare krävde tillstånd från miljödomstolen inte heller idag är anmälningspliktig. Reglerna om tillstånd för markavvattning är oförändrade. Dubbel hantering Länsstyrelserna gör ändå bedömningen att byggande av bro eller anläggande/byte av trumma i ett vattendrag, med mindre medelvattenföring än en kubikmeter per sekund, ska vara anmälningspliktigt. I princip gäller det undantagslöst. Norra Skogsmagasinet nr 2/2008

5 Jonas ansvarar för näringspolitiken Jonas Eriksson är näringspolitisk redaktör i Norra Skogsmagasinet. Den som vill ha kontakt med Jonas når honom på telefon eller e-post: Länsrätten avslår överklaganden När medelvattenföringen är över en kubikmeter per sekund gäller tillståndsplikt. Om en skogsbilväg eller traktorväg ska byggas över ett vattendrag innebär det att både Skogsstyrelsen och länsstyrelsen måste hantera samma ärende. Norra Skogsägarna är mycket kritiska till att tjänstemän från två olika myndigheter ska hantera samma ärende och har uppmärksammat problemet i media. Avgift på kr Samråd om vägens sträckning görs med Skogsstyrelsen, och där får åtgärd påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Hos länsstyrelsen är prövningstiden däremot åtta veckor. Innan länsstyrelsen behandlar ärendet måste markägaren dessutom betala kr till myndigheten. Om vägen eller vattenpassagen måste flyttas kan inte den ena myndigheten hantera den andres tillsyn. Processen får då börja om från början. Olika tolkningar Tidigare har Skogsstyrelsen kunnat hantera dessa ärenden med stöd av miljöbalken (12 11 kap.). Där anges att tillstånd inte behövs om det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Sedan anmälningsplikten infördes gäller samma sak även för denna. Nu menar flera länsstyrelser, framför allt i norra Sverige, att detta utgör en undantagsbestämmelse som enbart ska avse särskilda undantagsfall. De anser att i princip alla skogsbilvägar eller traktorvägar som byggs över ett vattendrag, eller traktortransporter av virke över ett vattendrag, kan vara anmälningspliktiga. En myndighet räcker Länsstyrelsens tolkning kan knappast vara förenlig med det regelförenklingsarbete som regeringen påstår sig vilja driva. Norra Skogsägarnas åsikt är att en myndighet måste kunna sköta hela processen när det gäller kontakt med skogsägare vid byggandet av skogsbilvägar och då är Skogsstyrelsen den naturliga myndigheten. Tolkningen, som innebär att skogsägaren måste diskutera med två myndigheter, kommer naturligtvis att innebära stora problem, inte minst i form av risk för enorma fördröjningar. Norra Skogsägarna anser att Skogsstyrelsen måste försvara sitt sektorsansvar. De har kompetent personal ute på distrikten med god lokalkännedom. Så länge en verksamhet inte är tillståndspliktig vore det naturligt att Skogsstyrelsen sköter dessa ärenden. Länsstyrelsen, som idag är tillsynsmyndighet för vattenfrågor, har idag inte möjligheten att delegera tillsynen till Skogsstyrelsen. Däremot finns möjlighet att delegera ansvaret till kommunen. Visst är det läge för en förändring? Länsrätten i Västerbotten har avslagit Vapstens överklaganden av avverkningstillstånd i de två fall där Norra Skogsägarna fungerat som ombud för skogsägarnas räkning. Det var i november 2006 som en av markägarna ansökte om tillstånd att avverka delar av skogen på sin fastighet. En avverkning som nu markägaren äntligen hoppas kunna genomföra efter länsrättens beslut om att avslå Vapstens överklagande. Skogsstyrelsen fastslår rutin för hantering av renskador I ett protokoll från Skogsstyrelsen har myndigheten beslutat att fastställa rutinen Hantering av skador på plant- och ungskog inom renskötselområdet förorsakade av ren i samband med renskötsel. Detta innebär att skogsägare som drabbas av skador orsakade av ren även i fortsättningen kan vända sig till Skogsstyrelsen och få sina skador taxerade. Utökat ansvar för sametinget Regeringen har beslutat att sametinget ska vara ansvarig myndighet för områden av riksintresse för rennäringen. Ansvaret har tidigare legat på Jordbruksverket. Sametinget är sedan tidigare förvaltningsmyndighet inom rennäringens område. Bestämmelsen i förordningen om hushållning med mark- och vattenområden ändras nu i enlighet med detta så att Jordbruksverket ersätts med sametinget. Sametinget ska efter samråd med Boverket och berörda myndigheter lämna uppgifter till länsstyrelserna om områden som sametinget bedömer vara av riksintresse för rennäringen enligt miljöbalken. Transportmyndighet bildas En ny myndighet, Transportstyrelsen, kommer att bildas från och med 1 januari Myndigheten kommer att ha sitt säte i Norrköping och ledas av generaldirektör Staffan Widlert. Till Transportstyrelsen förs verksamheten vid Luftfartsstyrelsen och Järnvägsstyrelsen i sin helhet, delar av Sjöfartsverket (Sjöfartsinspektionen, Sjöfartsregistret och kustfartstillståndsfrågor) och Vägverket (Vägtrafikinspektionen, Trafikregistret och hela eller delar av de enheter som har normering, tillståndsgivning och tillsyn). Även viss verksamhet vid Banverket, Boverket och Tullverket förs över. Den 1 januari 2010 flyttas också länsstyrelsernas uppgifter inom körkorts- och yrkestrafikområdet över. Norra Skogsmagasinet nr 2/2008

6 Norra Skogsägarna har brutit dödläget I Norra Skogsmagasinet nr kunde vi läsa att Norra Skogsägarna ville bryta dödläget för många skogsägare med stora nyckelbiotoper registrerade på sina fastigheter. När dödläget bröts i samband med en avverkning i Storuman kritiserades Norra Skogsägarna, en kritik som bemöts av Jonas Eriksson, näringspolitiskt ansvarig vid Norra Skogsägarna. Text och foto: Calle Bredberg I slutet av mars genomförde Norra Skogsägarna en historisk avverkning utanför Storuman, där Norra som första aktör i landet avverkade en nyckelbiotop under ordnade förhållanden i enlighet med svenska PEFC:s nyckelbiotopspolicy. Kritiken i media som följde avverkningen kom främst från Nätverket skydda skogen och har publicerats i media utanför Norra Skogsägarnas verksamhetsområde, bland annat i Finland, Östersundsposten och Dalademokraten. Stolta skogsägare Nätverket skydda skogen har skrivit att Norra Skogsägarna nu vill statuera exempel genom att avverka delar av en nyckelbiotop och att trovärdigheten i naturvårdsfrågorna kan bli bättre. Jonas Eriksson, näringspolitiskt ansvarig vid Norra, anser dock att det inte alls borde vara något fel på privatskogsbrukets trovärdighet. Norra Skogsägarna har under många år varit marknadsledande när det gäller att upprätta skogsbruksplaner till privata skogsägare. I planerna undantas minst fem procent av den produktiva skogsmarksarea- len frivilligt till naturvård av skogsägaren. Här prioriteras i första hand nyckelbiotoper och andra områden med höga naturvärden. Många skogsägare är stolta över att ha nyckelbiotoper på sina fastigheter och vi uppmuntrar dem därför att undanta dessa områden i sina frivilliga avsättningar. Norra Skogsägarna jobbar även aktivt och framgångsrikt med att miljöcertifiera privata skogsägare. Ärendehantering av nyckelbiotop i Vallnäs, Storumans kommun 1995 registreras nyckelbiotopen av Skogsvårdsstyrelsen anmäler markägarna ärendet till Skogsvårdsstyrelsen. De önskar redan då få nyckelbiotopen inlöst, alternativt avverkad ansöks om avverkningstillstånd beviljas avverkningsstillstånd. Nyckelbiotopen håller för låga naturvärden för att Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen ska prioritera den för formellt skydd certifierar markägarna fastigheten enligt PEFC genom Norra Skogsägarna. Under sommaren 2007 upprättar Norra Skogsägarna en skogsbruksplan på fastigheten anmäler Norra Skogsägarna ärendet till svenska PEFC behandlas ärendet av svenska PEFC:s styrelse utförs en extern miljörevision på fastigheten och med avseende på PEFC:s nyckelbiotopspolicy Presskonferens hålls och avverkning påbörjas. Död hand Jonas Eriksson konstaterar att många skogsägare har en orimligt stor andel nyckelbiotoper på sina fastigheter. I Norrlands inland är det inte ovanligt att 20 procent av den produktiva skogsmarksarealen eller mer, har klassats som nyckelbiotop. Enligt Skogsstyrelsen håller många av dessa biotoper relativt låga naturvärden och kommer inte att prioriteras inom ramarna för formellt skydd. Ingen prioritering inga pengar. För många skogsägare innebär detta ett väldigt stort ekonomiskt avbräck och att en död hand lagts över dessa områden. Alla som har investerat i ett hus eller sommarstuga kan nog förstå problematiken ifall det plötsligt kommer ett besked om att du inte skulle kunna nyttja alla rum i huset, säger Jonas. Väntat tio år En av Norra Skogsägarnas viktigaste uppgifter är att bevaka medlemmarnas brukanderätt. Därför beslutade Norra Skogsägarna att hjälpa ägarna till en skogsfastighet i Storuman att avverka en del av en nyckelbiotop, där markägarna hade väntat i över tio år på en acceptabel lösning. Markägarna, som är certifierade medlemmar i föreningen, väckte frågan till Skogsstyrelsen redan 1998, då de ville få ett besked om inlösen eller avverkning. Eftersom nyckelbiotopen hade allt för låga naturvärden prioriterade varken Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen biotopen för formellt skydd. På uppdrag av markägarna avverkade Norra Skogsägarna fyra hektar av nyckelbiotopen med de lägsta naturvärdena. Totalt sparades sju hektar, som enligt Skogsstyrelsen hyser de högsta biologiska värdena. Den värdefullaste delen av nyckelbiotopen står alltså fortfarande kvar. Alla vinner I juli 1998 antog skogsägarrörelsen ett moratorium om att inte avverka i nyckelbiotoper. Detta skulle ge staten tid att lösa problematiken och ersättningsfrågan runt nyckelbiotoper. Efter att de första fem åren gått förlängdes moratoriet. I oktober 2005 antogs sedermera en ny nyckelbiotopspolicy. Policyn innebar att staten har tre år på sig att ge ett besked till en Norra Skogsmagasinet nr 2/2008

7 Branschfolket på plats i Umeå Avverkningen i Vallnäs, strax utanför Storuman, genomfördes i slutet av mars. PEFC-certifierad skogsägare som väcker frågan till det lokala skogsstyrelsekontoret om biotopen kommer att prioriteras inom ramarna för formellt skydd. Om biotopen håller för låga naturvärden och inte prioriteras öppnas en möjlighet för skogsägaren att avverka delar av en nyckelbiotop, förutsatt att minst fem procent av den produktiva arealen sparas och att nyckelbiotoper prioriteras inom denna areal. Policyn utgår således från en win-win situation, där skogsägare med orimligt stor andel nyckelbiotoper på fastighetsnivå kan avverka en mindre del, samtidigt som de högsta naturvärdena bevaras. Det är enligt denna policy som Norra Skogsägarna nu har agerat som första organisation i landet, berättar Jonas. Smidiga lösningar Jag anser att vi måste ha ett kostnadseffektivt skogsskydd i Sverige, som i större utsträckning utgår från den enskilda individens situation. Lösningarna måste se olika ut från fall till fall. I vissa fall kan avverkning av en del av en nyckelbiotop vara ett alternativ. Enligt Jonas måste skogsägare som har höga naturvärden på sin mark erbjudas flexibla avtalslösningar, eller ersättningsmark om de så önskar. Ingen markägare borde behöva överlämna äganderätten på sin skogsmark till staten mot sin vilja. Vidare måste Skogsstyrelsen ta ett större ansvar och på skogsägares begäran kontrollera om gränsdragningarna är korrekt utförda och vid behov korrigera dem. Jag konstaterar att många nyckelbiotoper är mycket grovt utritade, utan någon närmare detaljplanering, vilket gör att många enskilda skogsägare nu kommer i kläm, avslutar Jonas Eriksson. Jonas Eriksson. Besök årets viktigaste mötesplats för skogen! Utställare och program hittar du på Signalvägen Umeå Tel Norra Skogsmagasinet nr 2/2008

8 Bäst i test Aktivt antisladdsystem gör Mitsubishi L200 unik i klassen. Den vinner testet. Mitsubishi L200 är det bästa köpet Teknikens Värld nr 23/07 Bäst i test Bra Mitsubishi att ni tar klassen ett stort steg framåt och inför ESP. Sammanfattningsvis tar Mitsubishi L200 hem spelet Auto Motor & Sport nr 12/07 EN SÄKER VINNARE. I test efter test vinner L200. Vi tycker det är jättekul att det unika antispinn- och antisladdsystemet, den höga komforten, körekonomin och körglädjen uppskattas. L200 finns i flera utföranden, alla lite generade över allt beröm. Den har testats av hundratals journalister och säkerhetskontrollanter. Nu är det dags att den testas av en riktig expert. Välkommen om in på en provtur. Nu får du även automatlåda på köpet när du väljer en L200 Double Cab med Sportpaket. (Värde automatlåda 8.800:-*) MITSUBISHI L200 FRÅN :- FITS YOUR LIFE Norra Skogsmagasinet nr 2/2008 SAMTLIGA PRISER ÄR EXKLUSIVE MOMS. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. *GÄLLER BILAR I LAGER TOM 15/6/2008 OCH KAN INTE KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN, RABATTER ELLER AVTAL.

9 Allt klart för nya timmerinstruktioner Vid det här laget har alla anställda och entreprenörer inom Norra Skogsägarna utbildats i de nya timmerinstruktionerna. De nya mätningsinstruktionerna, som börjar gälla 1 augusti 2008, medföljer som bilaga i den här tidningen. Skog & virke Krönikör: Patrik Jonsson, trädbränsleansvarig vid Norra Skogägarna Mer bränsle från skogen behövs det? Under entreprenörernas utbildning i Moliden, utanför Örnsköldsvik, passade Stefan Sjöberg på att ställa frågor till K-G Arvidsson, kontrollmätare på VMF Nord. Ny skogssajt Numera finns en måste-sajt för alla som är intresserade av skogen och livet i naturen. På webbadressen finns förutom skogsbruk mycket läsvärt om friluftsliv, teknik, skogsjuridik samt djur, natur och mycket annat. Guldnålar försvann I Norra Skogsmagasinet nr publicerades en lista över alla guldnålsmottagare genom åren, men tyvärr kom inte alla guldnålsmottagare med. Vi beklagar felet och framför en särskild ursäkt till nedanstående guldnålsmottagare. År 2006: Håkan Stenlund, Medle År 2007: Göran Andersson, Jörn Ulf Hannu, Övertorneå Folke Stenlund, Skellefteå Bussresor till Skogsnolia En del av Norra Skogsägarnas skogsbruksområden kommer att arrangera bussresor för medlemmar till Skogsnolia utanför Umeå, juni. Den som är intresserad bör hålla koll på där det framgår i kalendern varifrån och när bussarna går. För övrig information och eventuella frågor kontakta din skogsinspektor. Någon sa till mig att vi just har upplevt den varmaste vintern på 250 år. I kustlandet har snön lyst med sin frånvaro ända tills februari, och man kan fråga sig om det beror på den så kallade växthuseffekten eller inte. Därom tvista de lärde. När sågverken samtidigt producerat bra med trävaror har mängderna med biprodukter, bark och spån, blivit rejäla. Bioenergiförbrukarnas minskade efterfrågan på grund av den varma vintern har därför mötts med ett ökat utbud. Ni som har färdats inom Norras verksamhetsområde har kanske sett de allt fler GROT-högarna som lagras på hyggen och vid vägar. Ni har kanske också sett en och annan barkhög eller sågspånslager som inte har haft någon köpare under vintern. Den förväntade ökade förbrukningen av bioenergi har alltså helt uteblivit den här vintern. Frågan är därför berättigad: Behöver vi verkligen ta fram mer energi ur våra skogar? Ni kanske tycker att frågan är befängd, eftersom det dagligen pratas om hur mycket fossila bränslen som ska ersättas och om skogsindustrier som är oroliga för att veden ska eldas upp. Men för oss som jobbar med de dagliga flödena har ändå frågan varit akut. Att med engagemang driva fram nya sortiment och större volymer, när man i nästa stund får inkörningsstopp, då är det lätt att ge upp! Men visst, marknaden kommer att förändras och redan nästa år hoppas vi att mycket ska hända. Några exempel som kommer att påverka efterfrågan positivt: Fler nya förbrukare av bioenergi startar under året (Dåva 2 i Umeå, Ö-vik Energi, Bio Stor i Storuman med flera) Sågverken har hamnat i en lågkonjunktur vilket medför lägre produktion med mindre mängd biprodukter som följd. Den internationella efterfrågan växer på grund av de nya EU-direktiven där fossila bränslen ska ersättas. Norra har redan fått förfrågningar från bland annat England, där trädbränslen ska mixas i befintliga kolpulverpannor. Huruvida vintrarna framöver blir kalla eller inte kan knappast någon sia om, men varmare än 2008 kan det väl inte bli? Trots det nuvarande överskottet av bränslen måste vi av dessa anledningar utveckla oss till att producera mer och effektivare både på kort och längre sikt. Det bioenergiprojekt vi är med och driver (se sid 34) kommer därför helt rätt i tiden! Där får vi tillsammans med två av våra största kunder möjlighet att på kort sikt förbättra teknik och logistik i hela bränslekedjan. Men vi får även möjlighet att verka för ökad produktion av biomassa på längre sikt. Tillsammans har vi gjort detta projekt möjligt och dessutom har vi myndigheter som länsstyrelsen i Västerbotten och Energimyndigheten med oss. När efterfrågan stegvis ökar från överskott till underskott behövs det resurser för att hjälpa utvecklingen på traven. Utveckling av nya arbetsmetoder och maskiner tar tid och kostar pengar. Därför är det nu bra att vi deltar i ett projekt som har till syfte att möta de framtida behoven. Speciellt som dagens bristande efterfrågan på marknaden inte direkt motiverar utveckling av nya sortiment som GROT, Energigallringar och stubbrytning. Norra Skogsmagasinet nr 2/2008

10 Norras Skogsskola Röjning Norras Skogsskola ger familjeskogsbrukare grundläggande kunskaper om skogsskötsel. För mer detaljerade råd vänd dig till din skogsinspektor! Förbered dig inför röjningen En skogsskola om röjning borde naturligtvis publiceras betydligt tidigare än så här. Men bättre sent än aldrig och det är ju alltid aktuellt att se över hur ungskogarna kan ge bästa möjliga avkastning. Foto: Mats Lundberg och Calle Bredberg En färsk skogsbruksplan är alltid ett bra instrument som ger en övergripande bild över röjningsbehovet de närmaste åren. Med hjälp av angelägenhetskoden i planen har du möjlighet att bestämma en turordning av bestånden. Vissa bestånd kan även må Att röja är som ett träningspass. Därför är det bra att tänka på och förbereda sig inför röjningssäsongen så att man kan ta den med ett leende. bättre av att röjas en viss tid på året, mest för att få bättre effekt men även för att undvika insektsskador. Prioritera så här: 1. Bestånd med mycket lövsly. Det ger barret en extra skjuts och lövet tar inte överhand. 2. Täta sådder och föryngringar. Det ger även här extra fart och kraftigare stammar. 3. Bestånd med två tre meters höjd. Här kan du göra kvalitetsval, något som minskar ju högre beståndet blir. 4. Goda marker röjs före sämre svaga marker. Det ger en produktivare effekt. 5. Bestånd med kraftigt löv röjs bäst innan eller i samband med att löven slår ut. Då ser man bäst vad som ska lämnas och kraften i lövstubbarna för nya stubbskott minskar. 6. Undvik att röja kraftiga tallungskogar med skorpbark på våren och hösten. Det kan ge yngelplats för märgborre och angrepp på intilliggande träd och bestånd. Skogsstyrelsens rekommendation är att röja bestånd med skorpbark mellan den 1/6 och 15/7. Vem ska röja? När du sitter och planerar för din skog lägg då en extra tanke på hur stort röjningsbehovet är idag och de närmaste åren. Hinner du med att utföra jobbet själv? Är det värt att offra semesterdagar? Ofta har vi en övertro på vår egen förmåga och mycket blir skjutet på framtiden. Tänk på att en van röjningsentreprenör röjer ungefär en hektar/dag i en normal röjningsskog, medan en självverksam i bästa fall hinner hälften så mycket. Prova med att ta aktuell röjningsareal och multiplicera med din kapacitet och se hur mycket tid som måste avsättas i år och de närmaste säsongerna. Redan i planeringsskedet bör du alltså överväga ifall du ska leja bort en del, eller kanske all röjning så att den verkligen blir utförd i rätt tid och utvecklas på ett bra sätt. Ett exempel kan vara att i samband med ett avverkningsuppdrag även låta röjningar i aktuella bestånd ingå i kontraktet. Förbered dig väl Om nu beslutet blir att röja själv så bör du alltid förbereda dig väl. En förberedd röjare är en glad röjare. 10 Norra Skogsmagasinet nr 2/2008

Anmälan/Ansökan vid skogliga åtgärder Anmälan Skickas till Anmäla hur långt i förväg? Lag, förordning, föreskrift eller annat dokument

Anmälan/Ansökan vid skogliga åtgärder Anmälan Skickas till Anmäla hur långt i förväg? Lag, förordning, föreskrift eller annat dokument Datum 2010-09-03 1(6) Anmälan/Ansökan vid skogliga åtgärder Föryngringsavverkning om minst 0,5 hektar. I fjällnära skog och ädellövskog krävs tillstånd för annan avverkning än röjning eller gallring och

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Den största anledningen till

Den största anledningen till Stihl vann stortest i tungviktsklassen Det var endast ett drygt år sedan senaste motorsågstestet i Skogsmagasinet. Då rörde det sig om populära allroundsågar i 45-kubiksklassen. Årets stortest har dock

Läs mer

Röjning. en fördjupning.

Röjning. en fördjupning. Röjning en fördjupning www.norra.se Innehåll När är det dags att röja? sid 3 När på året bör du röja? sid 4 Vilka typer av röjning finns? sid 4 Vilket trädslag passar bäst på din mark? sid 5 Vilka stammar

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar

LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar LRF SKOGSÄGARNA YTTRANDE Skogsstyrelsen Naturvårdsverket LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar LRF Skogsägarna vill ge följande synpunkter

Läs mer

Lättfattligt om Naturkultur

Lättfattligt om Naturkultur Lättfattligt om Naturkultur Optimering av skogens långsiktiga värdeavkastning Mats Hagner 29-11-11 Skogsägarens nettoinkomst om trädet skördas nu 15 1 5 UBICON Rapport 6, 29 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Föreläggande enligt miljöbalken för anläggande av skoterleder i Umfors, Klippen och Hemavan,

Föreläggande enligt miljöbalken för anläggande av skoterleder i Umfors, Klippen och Hemavan, 1(6) Storumans kommun Siv Forsberg siv.forsberg@storuman.se Arkivbeteckning 525 Föreläggande enligt miljöbalken för anläggande av skoterleder i Umfors, Klippen och Hemavan, Storumans kommun (2 bilagor)

Läs mer

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Contortatall 15-20 år Tall 10 år Först en trailer SKA 15 (Skogliga konsekvensanalyser 2015) SKA 15 beskriver skogens utveckling

Läs mer

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring Skog till nytta för alla Skogsbränslegallring Biobränslen och kretsloppet Biobränsle från skogen är ett viktigt inslag i ett kretsloppsanpassat samhälle. Men för att inte uttagen ska försämra skogsmarkens

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna 24 Statens fastighetsverk förvaltar cirka en miljon hektar skog i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Skogen ska brukas så att påverkan på rennäringens

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

Vedmaskiner från Mora

Vedmaskiner från Mora Vedmaskiner från Mora Vedmaskiner från Mora Per Wikstrand AB är ett svenskt företag med mångårig erfarenhet av maskiner för rationell och säker vedhantering. Kvalitetstänkandet står i första ledet och

Läs mer

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012... 1 Bakgrund... 3 SFV:s skogsbruk... 3 Skogsskötsel... 4 Avverkningsnivå... 4 Skogsmarkens läge... 4 Ägoslagsfördelning...

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Det är skillnad på spår och spår

Det är skillnad på spår och spår Det är skillnad på spår och spår 1. Skogsmark med särskilda värden Stor försiktighet är nödvändigt 2. Vanlig skogsmark - terränglådan Här kan vi tillåta oss att ta ut svängarna lite i samförstånd med skogsägaren

Läs mer

FLISHUGGAR FRÅN MILJÖVÅRD TILL ENTREPRENAD

FLISHUGGAR FRÅN MILJÖVÅRD TILL ENTREPRENAD FLISHUGGAR FRÅN MILJÖVÅRD TILL ENTREPRENAD VI TALAR AV ERFARENHET Flishuggarna från Junkkari är av typen skivhuggar. Företaget har redan över 30 års erfarenhet av tillverkning och en totalproduktion på

Läs mer

ATV Arbetsmodeller 2008 / 2009

ATV Arbetsmodeller 2008 / 2009 ATV Arbetsmodeller 2008 / 2009 Tekniska data Tekniska data Grizzly 700 Motortyp Insugsystem Cylindervolym Smörjsystem Tändsystem Startsystem Bränsletank Oljevolym Växellåda Transmission Slut transmission

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN Nu är vintern här! För oss skogsbrukare är det bra när kylan kommer tidigt, helst innan snön lägger sig som ett isolerande täcke så att marken och skogsbilvägarna

Läs mer

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

Skogsbruk och vatten. Johan Hagström Skogsstyrelsen. Foto: J. Hagström

Skogsbruk och vatten. Johan Hagström Skogsstyrelsen. Foto: J. Hagström Skogsbruk och vatten Johan Hagström Skogsstyrelsen Foto: J. Hagström Sverige är fullt av vatten t ex 97 500 sjöar I skogen finns över: 60 000 mil rinnande vatten 88 000 mil diken 2009 anmäldes ca 216 243

Läs mer

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara.

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara. Sex bilar med olika motorstyrka och utväxling, i en jakt för att hitta den för uppdraget optimala dragbilen. För enkelhetens skull lackerade i olika färger. From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel,

Läs mer

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare

Skogsbruksplan. Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Värset 1:12,1:13, 2:9, 2:21 Angelstad Ljungby Kronobergs län Ägare Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2015-08-14 2015-2024 Per- Anders Arvidsson

Läs mer

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar

Uppföljning av avverknings- och drivningsskador i gallringar Uppföljning av åstadkommande av återväxt 2014 De 10 ytorna som granskades under våren 2014 hade planterats under 2011 och hade en sammanlagd areal av 16,8 ha. Samtliga ytor uppnådde lagens minimikrav på

Läs mer

Mottagare. Fastighetsbeteckning Kommun Församling. Eksjö. Höreda Områdets mittpunktskoordinater X/N 6383715 Y/E 490635. Namn Telefon Mobil

Mottagare. Fastighetsbeteckning Kommun Församling. Eksjö. Höreda Områdets mittpunktskoordinater X/N 6383715 Y/E 490635. Namn Telefon Mobil Anmälan om avverkning m.m. 1(4) Plats för streckkodsetikett Mottagare Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö A 40816-2012 Anmälan ska göras minst 6 veckor innan avverkning som omfattar

Läs mer

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter:

http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Ett brott i skogen?. Citation for the original published chapter: Fagerberg, N. (2012) Industrin eller skogsägarna - vems

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Storskogsbrukets sektorsansvar

Storskogsbrukets sektorsansvar Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro 2011 03 29 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

Västmanlandsnytt, SVT1, 2014-03-19, kl. 19.15, inslag om avverkning av skog; fråga om opartiskhet och saklighet

Västmanlandsnytt, SVT1, 2014-03-19, kl. 19.15, inslag om avverkning av skog; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2014-11-24 Dnr: 14/00933 SAKEN Västmanlandsnytt, SVT1, 2014-03-19, kl. 19.15, inslag om avverkning av skog; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att

Läs mer

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2016

Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2016 1 (40) 2017-01-04 Södra Skog Miljöavdelningen Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar 2016 1. Inledning Södra gör varje år ett Grönt bokslut. Interna revisorer kontrollerar då hur drygt 150

Läs mer

Vi har utvecklat rullstolar i 30 år. Nu lyfter vi blicken.

Vi har utvecklat rullstolar i 30 år. Nu lyfter vi blicken. Vi har utvecklat rullstolar i 30 år. Nu lyfter vi blicken. Vår erfarenhet och historia hjälper oss att lyckas inom överflyttning Sedan 80-talet har vi på Etac varit erkända för våra rullstolar och rollatorer.

Läs mer

Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel

Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel Nova Taklyft ett smidigt och säkert hjälpmedel Med Nova taklyftsystem gör du smidiga överflyttningar i vardagen, till exempel till och från golv, säng, toalett och rullstol. Det fast installerade systemet

Läs mer

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun BESLUT 1 (4) Datum 2016-06-20 Diarienummer 511-4061-11 NVR ID 2021488 Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken att naturreservatet

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2017-06-22 Stockholm Mål nr M 3867-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2017-04-06 i mål nr M 1271-17, se bilaga A KLAGANDE LP

Läs mer

Bättre arbetsergonomi

Bättre arbetsergonomi Bure Gåbord Nya möjligheter för patienten. Nya förutsättningar för dig som hjälper till. Bure Gåbord Gåbordet har en central funktion i vården men har ändå levt ett liv i skymundan. Nu har GATE kastat

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun

Skogsbruksplan. Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare. Borlänge Kommun Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Borlänge Kommun2011 Stora Tuna Borlänge Dalarnas län Ägare Borlänge Kommun Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 2008 2011-2020 Rickard Larsson

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG

LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG För lite drygt ett år sedan tog Marchus Jansson från Skinnskatteberg Sveriges första lastbilsmonterade fliskvarn som även klarar stubbar, i bruk. Den robusta, amerikanska

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län

Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län Sammanfattning av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma skogsskyddsstrategi Strategi för formellt skydd av värdefulla skogar i Gävleborgs län 2 Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborgs

Läs mer

Frihet utan ansvar. en ny praxis i den svenska skogen?

Frihet utan ansvar. en ny praxis i den svenska skogen? Frihet utan ansvar en ny praxis i den svenska skogen? Inledning Under en lång tid har välskötta skogar, en framgångsrik skogsindustriell utveckling och våra medlemmars arbete bidragit till välstånd och

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Bättre arbetsergonomi

Bättre arbetsergonomi Bure Gåbord Nya möjligheter för patienten. Nya förutsättningar för dig som hjälper till. Bure Gåbord Gåbordet har en central funktion i vården men har ändå levt ett liv i skymundan. Nu har GATE kastat

Läs mer

Beslutas att Policy för hyggesfritt skogsbruk, version 1.0, ska börja tillämpas fr.o.m. den 15 september 2010.

Beslutas att Policy för hyggesfritt skogsbruk, version 1.0, ska börja tillämpas fr.o.m. den 15 september 2010. PROTOKOLL Nr 111 1(1) Datum 2010-08-19 Närvarande: Monika Stridsman Johan Wester Håkan Wirtén Generaldirektör, beslutande Enhetschef Avdelningschef Handläggare, föredragande Justeras Monika Stridsman 1

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken avseende skogsbruksåtgärder beslutade den

Läs mer

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Gallring är en mycket viktig åtgärd i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV Skogsområde vid kyrkan i Morjärv/2012 BAKGRUND OCH SYFTE Kalix kommuns totala skogsinnehav omfattar 543,9 ha, varav produktiv skogsmark närmare

Läs mer

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment

Potatissättare i GL 32 B-serien. Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Potatissättare i GL B-serien Sättning och formning av kupor med stor volym i ett moment Utformad för växande framgång: GL B-serien Perfekt för potatisodling med kvalitet: när den -radiga potatissättaren

Läs mer

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen ska

7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen ska Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2077 av Anders Forsberg m.fl. (SD) Skogen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska modellen med

Läs mer

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan).

Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Banblogg för 2014 Luftning... igen! 2014-07-25 Måndagen den 28:e juli kommer vi lufta och lättdressa greenerna... igen. Alla förutsättningar är dom samma som förra gången (läs inlägg nedan). Frivilliggruppen...

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ändring i skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 1993:2) till 10, 14, och 30 skogsvårdslagen

Läs mer

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Karin André, SEI Research Fellow karin.andre@sei-international.org Klimatanpassning Sverige 23 september 2015 Forskning om anpassningsprocesser Projektets syfte

Läs mer

ALLEMANSRÄTT OCH SKIDÅKNING INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA

ALLEMANSRÄTT OCH SKIDÅKNING INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA ALLEMANSRÄTT OCH SKIDÅKNING INTE STÖRA - INTE FÖRSTÖRA INLEDNING Tack vare Allemansrätten kan vi bedriva organiserat friluftsliv. Som förespråkare av friluftslivet vill Friluftsfrämjandet hjälpa till att

Läs mer

Välkommen till Alstors värld

Välkommen till Alstors värld Välkommen till Alstors värld Först av allt vill jag tacka alla er, över 500 kunder som följt oss under de 15 år vi byggt Alstor. Det är tillsammans som vi, med er erfarenhet och vår kunskap, nu med stolthet

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Skogsutredningen 2004 slutbetänkande Mervärdesskog (SOU 2006:81)

Skogsutredningen 2004 slutbetänkande Mervärdesskog (SOU 2006:81) YTTRANDE Sida 1/5 Datum 2007-01-09 Ert datum 2006-11-07 Beteckning 500-18544-06 Er beteckning N2006/6984/HU B Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Patrik Wandin Naturavdelningen Områdesskydd

Läs mer

Skellefteå Kraft på kartan

Skellefteå Kraft på kartan Skellefteå Kraft på kartan Affärsområde värme Antal fjärrvärmekunder Antal biopelletskunder Levererad fjärrvärme, GWh Levererad biopellets, ton Producerad el, GWh Antal årsanställda 2010 7 073 2009 5 700

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Konkurrensen om skoglig råvara Nolia. 2013-11-12 Fredrik Forsén

Konkurrensen om skoglig råvara Nolia. 2013-11-12 Fredrik Forsén Konkurrensen om skoglig råvara Nolia 2013-11-12 Fredrik Forsén 1 VEDFÖRSÖRJNING OCH BRUK Vedförsörjning! Totalt behov 10 M m 3 fub! Import 1.4 M m 3 fub! 0.4 M m 3 fub barrved! 1 M m 3 fub lövved Köp och

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket; beslutade den 4 juni 2014. SKSFS 2014:3 Utkom

Läs mer

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk

Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Stockholm den 18 maj 2017 Ärendenummer Dnr 2014/2973 Skogsstyrelsen Angående remissen om målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruk Sveaskog anser att det skogliga dialogarbetet runt målbilder är viktigt

Läs mer

Hyggesfritt är bäst. Mats Hagner, professor emeritus, SLU. 2009-03-21

Hyggesfritt är bäst. Mats Hagner, professor emeritus, SLU. 2009-03-21 Debatt VK Text till bilagt foto 690 kb. Hyggesfritt 30 år efter senaste gallringen hos Rune Holmström i Arjeplog. En underbar skog för alla. Nu stundar en ny skörd av högklassigt grovt timmer. Notera de

Läs mer

Riktlinjer för skogsbruk inom vattenskyddsområde för Lygnern vattentäkt. Inledning. TJÄNSTESKRIVELSE. Nämnden för Teknik Kungsbacka kommun

Riktlinjer för skogsbruk inom vattenskyddsområde för Lygnern vattentäkt. Inledning. TJÄNSTESKRIVELSE. Nämnden för Teknik Kungsbacka kommun TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Riktlinjer för skogsbruk inom vattenskyddsområde för Lygnern vattentäkt. 1 (6) Datum 2014-02-21 Inledning. Lygnern- Fjärås Bräcka vattentäkt är Kungsbacka

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Skoterkörning på åker- och skogsmark

Skoterkörning på åker- och skogsmark www.snöskoterrådet.se Skoterkörning på åker- och skogsmark Var får jag köra snöskoter? Var får jag köra snöskoter? I lagen står det att körning med motordrivet fordon är förbjuden på snötäckt jordbruksmark

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010

Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010 Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010 Måns Hagberg Arkitekt SAR/MSA Gotlands kommun: Bygglov för första stora vindkraftverket i Sverige ca 1980 Lst Västra Götaland: Tagit

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

ansvaret för friheten?

ansvaret för friheten? Att hitt ätt till V h Att hitta rätt tillsammans Vem har ansvaret för friheten? Ett handslag eller hårdare reglering? Översyn och framtagande av nya nationella skogliga sektorsmål under 2010 och 2011 Regeringsuppdrag

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie 8.2 2016-06-01 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt

Läs mer

Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry

Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry Allmän information om Lübeckmodellen Close To Nature Forestry Lübeckmodellen är ett naturnära skogsbrukskoncept för ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar virkesproduktion. I praktiken innebär detta

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet Vattenverksamhet Upplägg Definitioner Prövning av vattenverksamhet Eventuella frågor Definitioner 11 kap. miljöbalken, MB Lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, LSV Förordningen

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

Röjning i barrskog. - en lönsam investering

Röjning i barrskog. - en lönsam investering Röjning i barrskog - en lönsam investering 2 röjning i barrskog röjning i barrskog 3 Röjning i rätt tid påverkar resultatet Röjning är en av de klokaste åtgärderna du kan göra i skogen. Genom att röja

Läs mer

NYHETER I PEFC & FSC RIU Caroline Rothpfeffer, Miljöchef BillerudKorsnäs Skog

NYHETER I PEFC & FSC RIU Caroline Rothpfeffer, Miljöchef BillerudKorsnäs Skog NYHETER I PEFC & FSC RIU 2017 2019 11 16 Caroline Rothpfeffer, Miljöchef BillerudKorsnäs Skog 1 PEFC & FSC 2 MEDLEMSFÖRENINGAR Skogsägarföreningar Skogsbolag/industri Entreprenörsrepresentanter Svenskt

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

Störst på teleskopiska arbetsredskap. Världens smartaste stegar

Störst på teleskopiska arbetsredskap. Världens smartaste stegar Störst på teleskopiska arbetsredskap Världens smartaste stegar 2007 En dum stege är bara lång. Alla kan göra en lång stege. Vi tror du har större nytta av en liten. Alla kan göra en lång stege. Vi tror

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer