NR Stortest av röjsågar. Dialog i Gällivare Gäst hos kungsörnar. Dödläget har brutits. Goliatmusseron skogens största mervärde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 2 2008. Stortest av röjsågar. Dialog i Gällivare Gäst hos kungsörnar. Dödläget har brutits. Goliatmusseron skogens största mervärde"

Transkript

1 NR Stortest av röjsågar Dialog i Gällivare Gäst hos kungsörnar Dödläget har brutits Goliatmusseron skogens största mervärde

2 I år firar Forestcat Skogis 30 AB år is och a relatively är still young going company, strong. founded Konceptet early är i stort But we sett manage oförändrat a great heritage, the men Skogis, egenskaperna, a small forest-machine körbarheten that have och existed framkomligheten in 30 years and har are utvecklats still going strong. sedan starten, steg för The steg concept under de are senaste almost the åren. same Vi vågar today, as påstå it was att 30 Skogis years i ago. dag But är den the mest drivetrain, flexibla suspension and driveability have been developed bit by bit under the years and Skogis are possibly the most maskinen i sitt segment. Givetvis försedd med vår beprovade flytboggie i dragaren, för flexible forest-machine in it s range. It also has a unique environmental position because of the året-runt körning samt den hydraulikförsedda midje-styrningen, som tillsammans med smooth movement and a low ground-pressure, it does not leaves marks on the surface and a V-boggien unique i vagnen driveability gör Skogis on marsh, unik. soft ground, ice, snow and sand. Vagnen, som är extremt lättdragen, kan lasta 2 ton och är försedd med utdragbara och delbara With new innovative and revolutionary solutions in the suspension and the drivetrain, we have laststakar, vilket tillåter upp till 4 kubik okvistat röjtimmer, samt förenklad på- och avlastning. a product for the future. Almost all new machines are equipped with an electronic transmission, Finns även the med Pivario hydraulisk V1, which styrning make i bak-boggien, the most of any vilket engine. medger, We also tillsammans do upgrades med on midjestyrningen, en with otrolig Pivario. framkomlighet We offers i trång both petrol och besvärlig and diesel skog. engines, from bhp. Our main market is older machines of course Sweden, with a few machines abroad and because of our many klimate-zones, the Med nya innovativa lösningar på fram- och bak-boggie, drivlina, vagns- och lastfunktioner samt Skogis operate well in all seasons, even in snow-conditions. tillbehör, är detta en produkt för framtiden. För att ytterligare modernisera Skogis, finns Pivario V1 som tillval, We are en located digitalt in styrd the elektronisk middle of Sweden, variator. Krokom in the county of Jämtland, a forest province that gives us the opportunities of testing our products right in the neighbourhood. We are at the Den har även en unik position vad gäller påverkan (och åverkan) på miljön, då det mycket moment approximately 10 employees, but the company are under expansion. låga marktrycket och den följsamma rörelsen på både fram- och bak-boggien, gör att den inte lämnar markskador We also manufacture och har en trailers oöverträffad for smaller framkomlighet tractors, with på det a variety flesta underlag, of accessories speciellt for våtmarker. Detta timber ger transportation, en snabb avbetalning including hub-mounted av grundinvesteringen, hydraulic help-drive. då metoden medger uttag från logging and tidigare oåtkomliga områden, ej körbara för någon annan skogsmaskintyp. Behöver ni komma i kontakt med oss Contacts: Tomas på Fällmar, mässan, Sales & ring Economy: Tomas på 246 telefon: 376 Christoffer Olsson, Production: Kjell Dragsnes, Marketing & Advertising: Forestcat Forestcat AB Box AB, 93 Box Hissmoforsvägen 93, Hissmoforsvägen 55 S , Krokom 21 Krokom Sweden Tel: Tel , 15 fax: Fax , 90

3 Norra Skogsmagasinet utges av Norra Skogsägarna ek. för. ISSN Adress: Norra Skogsmagasinet Norra Skogsägarna Box 4076, Umeå Telefon Ansvarig utgivare: Erik Jonsson, tel: Chefredaktör/bildredaktör: Calle Bredberg, tel Adressändringar: Telefon: Telefonnummer till regionkontoren: Region Luleå, tel Region Skellefteå, tel Region Umeå, tel Region Örnsköldsvik, tel Annonsansvarig: Annonspriser, bokningar, etc: Anders Jakobsson, , E-post: Layout och produktion: Guldbrand & Guldbrand, tel Tryckeri: Nya Tryckeri City, Umeå Omslagsbild: Roland Andersson testar röjsågar Foto: Calle Bredberg Kontakta redaktionsrådet! Norra Skogsmagasinet har ett redaktionsråd bestående av förtroendevalda, tjänstemän och redaktionen. Kontakta gärna någon av nedanstående om du har tips eller synpunkter. Erik Jonsson, Umeå, tel Calle Bredberg, Umeå, tel Gunilla Guldbrand, Umeå, tel Helena Sehlstedt, Umeå, tel Nils Broman, Umeå, tel Jonas Eriksson, Umeå, Erik Granerot, Övertorneå, tel Helena Gålnander, Boden, tel Anders Jakobsson, Kalix, tel , Håkan Lageson, Örnsköldsvik, Mats Lundberg, Skellefteå, tel Anna Lundström, Skellefteå, tel Tomas Mörtsell, Storuman, tel Kristian Strömberg, Boden, Ur innehållet Aktuell näringspolitik sid 4 Dödläget har brutits sid 6 Skog & Virke sid 9 Skogsskolan röjning sid 10 Pengsjö klassisk kursmark sid 12 Stortest av röjsågar sid 14 Gäst hos kungsörnar sid 20 Norraprofilen Öistein Hayden sid 24 Goliatmusseron sid 26 Dialog i Gällivare sid 30 Ekonomi & Juridik sid 33 Nytt biobränsleprojekt sid 34 Skog & Sånt sid 37 Ledare Tomas Mörtsell, ordförande Norra Skogsägarna Vi står upp för äganderätten Jag tror att det är oerhört viktigt att vi reflekterar över vem det är som driver de privata skogsägarnas frågor med kraft och engagemang. Det finns alltid hot mot familjeskogsbruket, som måste hanteras och bemötas på bästa sätt, samtidigt som familjeskogsbrukarnas möjligheter ger oss kraft och framåtanda. Just nu känns det som att familjeskogsbrukets villkor är extra aktuella. Det turbulenta dagsläget medför att Norra Skogsägarnas roll när det gäller att försvara de privata skogsägarnas intressen är viktigare än någonsin. Dessa intressen försvarar vi på flera olika sätt. Ett sätt är Norras roll som prisbildare på virkesmarknaden, där vi de senaste åren har sett en prisutveckling som enligt många bedömare saknar motstycke. Det är vi i Norra som har gått före med prishöjningarna och vi har kunnat ge en rejäl lönsamhetsförbättring till våra medlemmar. Ett annat sätt är det näringspolitiska arbete som Norra Skogsägarna driver, med utgångspunkt att ägande- och brukningsrätten till våra fastigheter ska vara fortsatt stark. På senare tid har vi kunnat göra det på ett mycket tydligt sätt genom avverkningen av en nyckelbiotop som genomfördes i Storuman för några veckor sedan. Många skogsägare har hamnat rejält i kläm när staten har påträffat nyckelbiotoper och sedan saknat medel för att lösa in dessa. För många enskilda skogsägare har det inneburit att den skog man velat avverka har saknat köpare. Nu har vi genom vårt certifieringssystem, PEFC, tagit fram en modell för att hantera nyckelbiotoper som staten inte vill lösa in. Avverkningen i Storuman var den första i sitt slag i Sverige. Symbolvärdet i den avverkningen får inte underskattas. Nu har Norra Skogsägarna visat att bristande intresse från staten att lösa in nyckelbiotoper inte ska drabba enskilda skogsägare. Det finns fler områden där Norra Skogsägarnas roll som bevakare av äganderätten har uppvisat framgång. En av samebyarna i Norras område har systematiskt överklagat avverkningstillstånd, utan att delta i samråd eller på annat sätt försökt påverka planeringen av dessa avverkningar. De första domarna har nu kommit, vilket ger markägarna rätt att avverka. Norra Skogsägarnas arbete med dessa överklagningar har haft stor betydelse för utgången. Nu kan jag bara hoppas att den berörda samebyn besinnar sig och inser att dialog och samverkan är bättre än juridiska processer. Det här är två exempel där Norra Skogsägarnas näringspolitiska arbete har varit framgångsrikt. Samtidigt har vi många fler utmaningar framför oss. Den skogspolitiska propositionen och vattendirektivet är två andra stora frågor som vi tillsammans med den övriga skogsägarrörelsen kommer att få lägga mycket tid på. Min känsla är att vår ambition att värna om familjeskogsbrukets äganderätt och lönsamhet kommer att få allt större betydelse i framtiden. Hittills har vi varit framgångsrika. Tillsammans kommer vi att kunna vara det även i framtiden.

4 Aktuell näringspolitik Myndigheters dubbelarbete drabbar skogsägare Enskilda skogsägare som har planer på att bygga skogsbilväg drabbas i form av extrakostnader och fördröjningar i tid. Det onödiga och klumpiga förfarandet bland byråkraterna uppfattas av många som en maktkamp mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelsen. Text: Jonas Eriksson Vid vägbyggnationer är det mer regel än undantag att vägtrummor måste grävas ned. Det är just vid dessa ingrepp som skogsägare på senare tid har fått besked av lokala tjänstemän på Skogsstyrelsen att det numera även gäller anmälningsplikt till länsstyrelsen för vissa vattenverksamheter. Lag förenklar Den nya anmälningsplikten till länsstyrelsen gäller från 15 maj Bakgrunden är en ändring i miljöbalken 2005, som infördes i syfte att underlätta prövningen av vattenverksamhet. Denna anmälningsplikt ska dock endast omfatta sådana verksamheter som tidigare krävde tillstånd från miljödomstolen. Lagändringen var alltså ett sätt att minska belastningen för miljödomstolarna samt göra det enklare och billigare för enskilda markägare som avsåg att utföra sådan verksamhet. Detta innebär att en åtgärd som inte tidigare krävde tillstånd från miljödomstolen inte heller idag är anmälningspliktig. Reglerna om tillstånd för markavvattning är oförändrade. Dubbel hantering Länsstyrelserna gör ändå bedömningen att byggande av bro eller anläggande/byte av trumma i ett vattendrag, med mindre medelvattenföring än en kubikmeter per sekund, ska vara anmälningspliktigt. I princip gäller det undantagslöst. Norra Skogsmagasinet nr 2/2008

5 Jonas ansvarar för näringspolitiken Jonas Eriksson är näringspolitisk redaktör i Norra Skogsmagasinet. Den som vill ha kontakt med Jonas når honom på telefon eller e-post: Länsrätten avslår överklaganden När medelvattenföringen är över en kubikmeter per sekund gäller tillståndsplikt. Om en skogsbilväg eller traktorväg ska byggas över ett vattendrag innebär det att både Skogsstyrelsen och länsstyrelsen måste hantera samma ärende. Norra Skogsägarna är mycket kritiska till att tjänstemän från två olika myndigheter ska hantera samma ärende och har uppmärksammat problemet i media. Avgift på kr Samråd om vägens sträckning görs med Skogsstyrelsen, och där får åtgärd påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Hos länsstyrelsen är prövningstiden däremot åtta veckor. Innan länsstyrelsen behandlar ärendet måste markägaren dessutom betala kr till myndigheten. Om vägen eller vattenpassagen måste flyttas kan inte den ena myndigheten hantera den andres tillsyn. Processen får då börja om från början. Olika tolkningar Tidigare har Skogsstyrelsen kunnat hantera dessa ärenden med stöd av miljöbalken (12 11 kap.). Där anges att tillstånd inte behövs om det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Sedan anmälningsplikten infördes gäller samma sak även för denna. Nu menar flera länsstyrelser, framför allt i norra Sverige, att detta utgör en undantagsbestämmelse som enbart ska avse särskilda undantagsfall. De anser att i princip alla skogsbilvägar eller traktorvägar som byggs över ett vattendrag, eller traktortransporter av virke över ett vattendrag, kan vara anmälningspliktiga. En myndighet räcker Länsstyrelsens tolkning kan knappast vara förenlig med det regelförenklingsarbete som regeringen påstår sig vilja driva. Norra Skogsägarnas åsikt är att en myndighet måste kunna sköta hela processen när det gäller kontakt med skogsägare vid byggandet av skogsbilvägar och då är Skogsstyrelsen den naturliga myndigheten. Tolkningen, som innebär att skogsägaren måste diskutera med två myndigheter, kommer naturligtvis att innebära stora problem, inte minst i form av risk för enorma fördröjningar. Norra Skogsägarna anser att Skogsstyrelsen måste försvara sitt sektorsansvar. De har kompetent personal ute på distrikten med god lokalkännedom. Så länge en verksamhet inte är tillståndspliktig vore det naturligt att Skogsstyrelsen sköter dessa ärenden. Länsstyrelsen, som idag är tillsynsmyndighet för vattenfrågor, har idag inte möjligheten att delegera tillsynen till Skogsstyrelsen. Däremot finns möjlighet att delegera ansvaret till kommunen. Visst är det läge för en förändring? Länsrätten i Västerbotten har avslagit Vapstens överklaganden av avverkningstillstånd i de två fall där Norra Skogsägarna fungerat som ombud för skogsägarnas räkning. Det var i november 2006 som en av markägarna ansökte om tillstånd att avverka delar av skogen på sin fastighet. En avverkning som nu markägaren äntligen hoppas kunna genomföra efter länsrättens beslut om att avslå Vapstens överklagande. Skogsstyrelsen fastslår rutin för hantering av renskador I ett protokoll från Skogsstyrelsen har myndigheten beslutat att fastställa rutinen Hantering av skador på plant- och ungskog inom renskötselområdet förorsakade av ren i samband med renskötsel. Detta innebär att skogsägare som drabbas av skador orsakade av ren även i fortsättningen kan vända sig till Skogsstyrelsen och få sina skador taxerade. Utökat ansvar för sametinget Regeringen har beslutat att sametinget ska vara ansvarig myndighet för områden av riksintresse för rennäringen. Ansvaret har tidigare legat på Jordbruksverket. Sametinget är sedan tidigare förvaltningsmyndighet inom rennäringens område. Bestämmelsen i förordningen om hushållning med mark- och vattenområden ändras nu i enlighet med detta så att Jordbruksverket ersätts med sametinget. Sametinget ska efter samråd med Boverket och berörda myndigheter lämna uppgifter till länsstyrelserna om områden som sametinget bedömer vara av riksintresse för rennäringen enligt miljöbalken. Transportmyndighet bildas En ny myndighet, Transportstyrelsen, kommer att bildas från och med 1 januari Myndigheten kommer att ha sitt säte i Norrköping och ledas av generaldirektör Staffan Widlert. Till Transportstyrelsen förs verksamheten vid Luftfartsstyrelsen och Järnvägsstyrelsen i sin helhet, delar av Sjöfartsverket (Sjöfartsinspektionen, Sjöfartsregistret och kustfartstillståndsfrågor) och Vägverket (Vägtrafikinspektionen, Trafikregistret och hela eller delar av de enheter som har normering, tillståndsgivning och tillsyn). Även viss verksamhet vid Banverket, Boverket och Tullverket förs över. Den 1 januari 2010 flyttas också länsstyrelsernas uppgifter inom körkorts- och yrkestrafikområdet över. Norra Skogsmagasinet nr 2/2008

6 Norra Skogsägarna har brutit dödläget I Norra Skogsmagasinet nr kunde vi läsa att Norra Skogsägarna ville bryta dödläget för många skogsägare med stora nyckelbiotoper registrerade på sina fastigheter. När dödläget bröts i samband med en avverkning i Storuman kritiserades Norra Skogsägarna, en kritik som bemöts av Jonas Eriksson, näringspolitiskt ansvarig vid Norra Skogsägarna. Text och foto: Calle Bredberg I slutet av mars genomförde Norra Skogsägarna en historisk avverkning utanför Storuman, där Norra som första aktör i landet avverkade en nyckelbiotop under ordnade förhållanden i enlighet med svenska PEFC:s nyckelbiotopspolicy. Kritiken i media som följde avverkningen kom främst från Nätverket skydda skogen och har publicerats i media utanför Norra Skogsägarnas verksamhetsområde, bland annat i Finland, Östersundsposten och Dalademokraten. Stolta skogsägare Nätverket skydda skogen har skrivit att Norra Skogsägarna nu vill statuera exempel genom att avverka delar av en nyckelbiotop och att trovärdigheten i naturvårdsfrågorna kan bli bättre. Jonas Eriksson, näringspolitiskt ansvarig vid Norra, anser dock att det inte alls borde vara något fel på privatskogsbrukets trovärdighet. Norra Skogsägarna har under många år varit marknadsledande när det gäller att upprätta skogsbruksplaner till privata skogsägare. I planerna undantas minst fem procent av den produktiva skogsmarksarea- len frivilligt till naturvård av skogsägaren. Här prioriteras i första hand nyckelbiotoper och andra områden med höga naturvärden. Många skogsägare är stolta över att ha nyckelbiotoper på sina fastigheter och vi uppmuntrar dem därför att undanta dessa områden i sina frivilliga avsättningar. Norra Skogsägarna jobbar även aktivt och framgångsrikt med att miljöcertifiera privata skogsägare. Ärendehantering av nyckelbiotop i Vallnäs, Storumans kommun 1995 registreras nyckelbiotopen av Skogsvårdsstyrelsen anmäler markägarna ärendet till Skogsvårdsstyrelsen. De önskar redan då få nyckelbiotopen inlöst, alternativt avverkad ansöks om avverkningstillstånd beviljas avverkningsstillstånd. Nyckelbiotopen håller för låga naturvärden för att Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen ska prioritera den för formellt skydd certifierar markägarna fastigheten enligt PEFC genom Norra Skogsägarna. Under sommaren 2007 upprättar Norra Skogsägarna en skogsbruksplan på fastigheten anmäler Norra Skogsägarna ärendet till svenska PEFC behandlas ärendet av svenska PEFC:s styrelse utförs en extern miljörevision på fastigheten och med avseende på PEFC:s nyckelbiotopspolicy Presskonferens hålls och avverkning påbörjas. Död hand Jonas Eriksson konstaterar att många skogsägare har en orimligt stor andel nyckelbiotoper på sina fastigheter. I Norrlands inland är det inte ovanligt att 20 procent av den produktiva skogsmarksarealen eller mer, har klassats som nyckelbiotop. Enligt Skogsstyrelsen håller många av dessa biotoper relativt låga naturvärden och kommer inte att prioriteras inom ramarna för formellt skydd. Ingen prioritering inga pengar. För många skogsägare innebär detta ett väldigt stort ekonomiskt avbräck och att en död hand lagts över dessa områden. Alla som har investerat i ett hus eller sommarstuga kan nog förstå problematiken ifall det plötsligt kommer ett besked om att du inte skulle kunna nyttja alla rum i huset, säger Jonas. Väntat tio år En av Norra Skogsägarnas viktigaste uppgifter är att bevaka medlemmarnas brukanderätt. Därför beslutade Norra Skogsägarna att hjälpa ägarna till en skogsfastighet i Storuman att avverka en del av en nyckelbiotop, där markägarna hade väntat i över tio år på en acceptabel lösning. Markägarna, som är certifierade medlemmar i föreningen, väckte frågan till Skogsstyrelsen redan 1998, då de ville få ett besked om inlösen eller avverkning. Eftersom nyckelbiotopen hade allt för låga naturvärden prioriterade varken Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen biotopen för formellt skydd. På uppdrag av markägarna avverkade Norra Skogsägarna fyra hektar av nyckelbiotopen med de lägsta naturvärdena. Totalt sparades sju hektar, som enligt Skogsstyrelsen hyser de högsta biologiska värdena. Den värdefullaste delen av nyckelbiotopen står alltså fortfarande kvar. Alla vinner I juli 1998 antog skogsägarrörelsen ett moratorium om att inte avverka i nyckelbiotoper. Detta skulle ge staten tid att lösa problematiken och ersättningsfrågan runt nyckelbiotoper. Efter att de första fem åren gått förlängdes moratoriet. I oktober 2005 antogs sedermera en ny nyckelbiotopspolicy. Policyn innebar att staten har tre år på sig att ge ett besked till en Norra Skogsmagasinet nr 2/2008

7 Branschfolket på plats i Umeå Avverkningen i Vallnäs, strax utanför Storuman, genomfördes i slutet av mars. PEFC-certifierad skogsägare som väcker frågan till det lokala skogsstyrelsekontoret om biotopen kommer att prioriteras inom ramarna för formellt skydd. Om biotopen håller för låga naturvärden och inte prioriteras öppnas en möjlighet för skogsägaren att avverka delar av en nyckelbiotop, förutsatt att minst fem procent av den produktiva arealen sparas och att nyckelbiotoper prioriteras inom denna areal. Policyn utgår således från en win-win situation, där skogsägare med orimligt stor andel nyckelbiotoper på fastighetsnivå kan avverka en mindre del, samtidigt som de högsta naturvärdena bevaras. Det är enligt denna policy som Norra Skogsägarna nu har agerat som första organisation i landet, berättar Jonas. Smidiga lösningar Jag anser att vi måste ha ett kostnadseffektivt skogsskydd i Sverige, som i större utsträckning utgår från den enskilda individens situation. Lösningarna måste se olika ut från fall till fall. I vissa fall kan avverkning av en del av en nyckelbiotop vara ett alternativ. Enligt Jonas måste skogsägare som har höga naturvärden på sin mark erbjudas flexibla avtalslösningar, eller ersättningsmark om de så önskar. Ingen markägare borde behöva överlämna äganderätten på sin skogsmark till staten mot sin vilja. Vidare måste Skogsstyrelsen ta ett större ansvar och på skogsägares begäran kontrollera om gränsdragningarna är korrekt utförda och vid behov korrigera dem. Jag konstaterar att många nyckelbiotoper är mycket grovt utritade, utan någon närmare detaljplanering, vilket gör att många enskilda skogsägare nu kommer i kläm, avslutar Jonas Eriksson. Jonas Eriksson. Besök årets viktigaste mötesplats för skogen! Utställare och program hittar du på Signalvägen Umeå Tel Norra Skogsmagasinet nr 2/2008

8 Bäst i test Aktivt antisladdsystem gör Mitsubishi L200 unik i klassen. Den vinner testet. Mitsubishi L200 är det bästa köpet Teknikens Värld nr 23/07 Bäst i test Bra Mitsubishi att ni tar klassen ett stort steg framåt och inför ESP. Sammanfattningsvis tar Mitsubishi L200 hem spelet Auto Motor & Sport nr 12/07 EN SÄKER VINNARE. I test efter test vinner L200. Vi tycker det är jättekul att det unika antispinn- och antisladdsystemet, den höga komforten, körekonomin och körglädjen uppskattas. L200 finns i flera utföranden, alla lite generade över allt beröm. Den har testats av hundratals journalister och säkerhetskontrollanter. Nu är det dags att den testas av en riktig expert. Välkommen om in på en provtur. Nu får du även automatlåda på köpet när du väljer en L200 Double Cab med Sportpaket. (Värde automatlåda 8.800:-*) MITSUBISHI L200 FRÅN :- FITS YOUR LIFE Norra Skogsmagasinet nr 2/2008 SAMTLIGA PRISER ÄR EXKLUSIVE MOMS. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. *GÄLLER BILAR I LAGER TOM 15/6/2008 OCH KAN INTE KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN, RABATTER ELLER AVTAL.

9 Allt klart för nya timmerinstruktioner Vid det här laget har alla anställda och entreprenörer inom Norra Skogsägarna utbildats i de nya timmerinstruktionerna. De nya mätningsinstruktionerna, som börjar gälla 1 augusti 2008, medföljer som bilaga i den här tidningen. Skog & virke Krönikör: Patrik Jonsson, trädbränsleansvarig vid Norra Skogägarna Mer bränsle från skogen behövs det? Under entreprenörernas utbildning i Moliden, utanför Örnsköldsvik, passade Stefan Sjöberg på att ställa frågor till K-G Arvidsson, kontrollmätare på VMF Nord. Ny skogssajt Numera finns en måste-sajt för alla som är intresserade av skogen och livet i naturen. På webbadressen finns förutom skogsbruk mycket läsvärt om friluftsliv, teknik, skogsjuridik samt djur, natur och mycket annat. Guldnålar försvann I Norra Skogsmagasinet nr publicerades en lista över alla guldnålsmottagare genom åren, men tyvärr kom inte alla guldnålsmottagare med. Vi beklagar felet och framför en särskild ursäkt till nedanstående guldnålsmottagare. År 2006: Håkan Stenlund, Medle År 2007: Göran Andersson, Jörn Ulf Hannu, Övertorneå Folke Stenlund, Skellefteå Bussresor till Skogsnolia En del av Norra Skogsägarnas skogsbruksområden kommer att arrangera bussresor för medlemmar till Skogsnolia utanför Umeå, juni. Den som är intresserad bör hålla koll på där det framgår i kalendern varifrån och när bussarna går. För övrig information och eventuella frågor kontakta din skogsinspektor. Någon sa till mig att vi just har upplevt den varmaste vintern på 250 år. I kustlandet har snön lyst med sin frånvaro ända tills februari, och man kan fråga sig om det beror på den så kallade växthuseffekten eller inte. Därom tvista de lärde. När sågverken samtidigt producerat bra med trävaror har mängderna med biprodukter, bark och spån, blivit rejäla. Bioenergiförbrukarnas minskade efterfrågan på grund av den varma vintern har därför mötts med ett ökat utbud. Ni som har färdats inom Norras verksamhetsområde har kanske sett de allt fler GROT-högarna som lagras på hyggen och vid vägar. Ni har kanske också sett en och annan barkhög eller sågspånslager som inte har haft någon köpare under vintern. Den förväntade ökade förbrukningen av bioenergi har alltså helt uteblivit den här vintern. Frågan är därför berättigad: Behöver vi verkligen ta fram mer energi ur våra skogar? Ni kanske tycker att frågan är befängd, eftersom det dagligen pratas om hur mycket fossila bränslen som ska ersättas och om skogsindustrier som är oroliga för att veden ska eldas upp. Men för oss som jobbar med de dagliga flödena har ändå frågan varit akut. Att med engagemang driva fram nya sortiment och större volymer, när man i nästa stund får inkörningsstopp, då är det lätt att ge upp! Men visst, marknaden kommer att förändras och redan nästa år hoppas vi att mycket ska hända. Några exempel som kommer att påverka efterfrågan positivt: Fler nya förbrukare av bioenergi startar under året (Dåva 2 i Umeå, Ö-vik Energi, Bio Stor i Storuman med flera) Sågverken har hamnat i en lågkonjunktur vilket medför lägre produktion med mindre mängd biprodukter som följd. Den internationella efterfrågan växer på grund av de nya EU-direktiven där fossila bränslen ska ersättas. Norra har redan fått förfrågningar från bland annat England, där trädbränslen ska mixas i befintliga kolpulverpannor. Huruvida vintrarna framöver blir kalla eller inte kan knappast någon sia om, men varmare än 2008 kan det väl inte bli? Trots det nuvarande överskottet av bränslen måste vi av dessa anledningar utveckla oss till att producera mer och effektivare både på kort och längre sikt. Det bioenergiprojekt vi är med och driver (se sid 34) kommer därför helt rätt i tiden! Där får vi tillsammans med två av våra största kunder möjlighet att på kort sikt förbättra teknik och logistik i hela bränslekedjan. Men vi får även möjlighet att verka för ökad produktion av biomassa på längre sikt. Tillsammans har vi gjort detta projekt möjligt och dessutom har vi myndigheter som länsstyrelsen i Västerbotten och Energimyndigheten med oss. När efterfrågan stegvis ökar från överskott till underskott behövs det resurser för att hjälpa utvecklingen på traven. Utveckling av nya arbetsmetoder och maskiner tar tid och kostar pengar. Därför är det nu bra att vi deltar i ett projekt som har till syfte att möta de framtida behoven. Speciellt som dagens bristande efterfrågan på marknaden inte direkt motiverar utveckling av nya sortiment som GROT, Energigallringar och stubbrytning. Norra Skogsmagasinet nr 2/2008

10 Norras Skogsskola Röjning Norras Skogsskola ger familjeskogsbrukare grundläggande kunskaper om skogsskötsel. För mer detaljerade råd vänd dig till din skogsinspektor! Förbered dig inför röjningen En skogsskola om röjning borde naturligtvis publiceras betydligt tidigare än så här. Men bättre sent än aldrig och det är ju alltid aktuellt att se över hur ungskogarna kan ge bästa möjliga avkastning. Foto: Mats Lundberg och Calle Bredberg En färsk skogsbruksplan är alltid ett bra instrument som ger en övergripande bild över röjningsbehovet de närmaste åren. Med hjälp av angelägenhetskoden i planen har du möjlighet att bestämma en turordning av bestånden. Vissa bestånd kan även må Att röja är som ett träningspass. Därför är det bra att tänka på och förbereda sig inför röjningssäsongen så att man kan ta den med ett leende. bättre av att röjas en viss tid på året, mest för att få bättre effekt men även för att undvika insektsskador. Prioritera så här: 1. Bestånd med mycket lövsly. Det ger barret en extra skjuts och lövet tar inte överhand. 2. Täta sådder och föryngringar. Det ger även här extra fart och kraftigare stammar. 3. Bestånd med två tre meters höjd. Här kan du göra kvalitetsval, något som minskar ju högre beståndet blir. 4. Goda marker röjs före sämre svaga marker. Det ger en produktivare effekt. 5. Bestånd med kraftigt löv röjs bäst innan eller i samband med att löven slår ut. Då ser man bäst vad som ska lämnas och kraften i lövstubbarna för nya stubbskott minskar. 6. Undvik att röja kraftiga tallungskogar med skorpbark på våren och hösten. Det kan ge yngelplats för märgborre och angrepp på intilliggande träd och bestånd. Skogsstyrelsens rekommendation är att röja bestånd med skorpbark mellan den 1/6 och 15/7. Vem ska röja? När du sitter och planerar för din skog lägg då en extra tanke på hur stort röjningsbehovet är idag och de närmaste åren. Hinner du med att utföra jobbet själv? Är det värt att offra semesterdagar? Ofta har vi en övertro på vår egen förmåga och mycket blir skjutet på framtiden. Tänk på att en van röjningsentreprenör röjer ungefär en hektar/dag i en normal röjningsskog, medan en självverksam i bästa fall hinner hälften så mycket. Prova med att ta aktuell röjningsareal och multiplicera med din kapacitet och se hur mycket tid som måste avsättas i år och de närmaste säsongerna. Redan i planeringsskedet bör du alltså överväga ifall du ska leja bort en del, eller kanske all röjning så att den verkligen blir utförd i rätt tid och utvecklas på ett bra sätt. Ett exempel kan vara att i samband med ett avverkningsuppdrag även låta röjningar i aktuella bestånd ingå i kontraktet. Förbered dig väl Om nu beslutet blir att röja själv så bör du alltid förbereda dig väl. En förberedd röjare är en glad röjare. 10 Norra Skogsmagasinet nr 2/2008

Stortest av motorsågar

Stortest av motorsågar Stolpbilaga medföljer NR 2 2009 Stortest av motorsågar Skogsskolan: skadeinsekter Sveaskog upprör skogsägare Skogsmåltid de Luxe Bråttom med snöbrotten Stubbskörd Tekniksprång i Ostvik Skogsvagnar från

Läs mer

Trävaror till hela världen

Trävaror till hela världen NR 1 2008 Trävaror till hela världen Dikning för bättre tillväxt Ugglor till nytta och nöje Allt om plantering Stärk äganderätten! Tjäna mer på skogen Tippbart lastflak SPORTSMAN 700 EFI X2» Oavsett om

Läs mer

NR 4 2006. Maud Olofsson om näringspolitiken. Timmerlass på öppet vatten De nya biobränslesortimenten Efter branden

NR 4 2006. Maud Olofsson om näringspolitiken. Timmerlass på öppet vatten De nya biobränslesortimenten Efter branden NR 4 2006 Maud Olofsson om näringspolitiken Timmerlass på öppet vatten De nya biobränslesortimenten Efter branden Styrka Stil Kvalitet Logset är det skogsmaskinsmärke som ökar mest i Sverige just nu. Vårt

Läs mer

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé

Nr 2 2013. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. succé Nr 2 2013 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms succé Hur smidig vill du ha din gallringsskotare? Minst plats tar förstås John Deere 810E. Ett annat mycket smidigt alternativ

Läs mer

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009 Nr 1 2009 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 5 sidor tips Dags att deklarera Gallra rätt och tjäna mer Per pluggar det digitala skogsbruket lastbil lastbil Rekordlång

Läs mer

Ut och röj i snårskogen

Ut och röj i snårskogen Nr 4 2003 Sveriges största skogsmagasin Pris 55 kronor inkl moms Ut och röj i snårskogen I lilla Sjögetorp är skogen en turistmagnet Teknik med drag Friare jakt gav fler stortjurar JONSERED CS 2159 59,0

Läs mer

Tjäna pengar på jakten

Tjäna pengar på jakten Nr 4 2005 Pris 55 kronor inkl moms Tjäna pengar på jakten Teknikföretag på högvarv nya maskiner på gång Kraftsamling i norra Sverige Möte med björn För oss är effektivitet, ergonomi och funktion självklarheter.vi

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012. Rosor av trä. Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012. Rosor av trä. Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2012 Rosor av trä Lämna torrträden! Helhetsperspektiv på skogen 1 Ledaren Positiv utveckling är bra också som diskussionsunderlag Skogen är, ekonomiskt sett, Sveriges mot

Läs mer

Eskils nya skogspolitik. Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan. Ung på cirkel. Dansk dröm. Nr 2 2008

Eskils nya skogspolitik. Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan. Ung på cirkel. Dansk dröm. Nr 2 2008 Nr 2 2008 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Ung på cirkel Dansk dröm UNGA FÖRETAGARE De startade eget redan i skolan Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

Nr 3 2011. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 3 2011. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 3 2011 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Några ord om förarmiljöns betydelse 35 år i maskinhytter av skiftande kvalitet kan sätta sina spår. Kenneth Macke Johansson

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009. Även liten skog är guld värd. Höjda virkespriser. Hyggesfritt är lagligt. Vinn ett ögonblick EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2009 Även liten skog är guld värd Höjda virkespriser Hyggesfritt är lagligt Vinn ett ögonblick Ledaren Älg ska förvaltas lokalt, klokt och i samförstånd I juni överlämnade

Läs mer

Nr 5 2012. Christina Karlsson. Göran Persson. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 5 2012. Christina Karlsson. Göran Persson. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 5 2012 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Christina Karlsson Göran Persson John Deeres nya uppgraderade E-skördare: Så mycket mer än renare avgaser! 1270E och 1470E

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

RÄTT FILAT I SKOGEN. Starka bokslut. skogen. Odla tryffel. Hot mot. Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar. Nr 2 2003. Sveriges största skogsmagasin

RÄTT FILAT I SKOGEN. Starka bokslut. skogen. Odla tryffel. Hot mot. Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar. Nr 2 2003. Sveriges största skogsmagasin Nr 2 2003 Sveriges största skogsmagasin Pris 55 kronor inkl moms Starka bokslut i skogen Odla tryffel Lyft för trä Fredrik von Platen arbetar med ett nytt träprogram. Hot mot skogen RÄTT FILAT I SKOGEN

Läs mer

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2009 Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln Skogsförvaltning i världsklass GPS: Hela fastigheten i fickan Jordkast och flottholmar LEDAREN En riktig skogsägare Bilden

Läs mer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer Satsning på digitaltryck i USA Så skapades Sportbladet i rosa De sparar pengar genom tidig röjning affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2013 Tema / EU:s påverkan på svensk skog Aktuellt/ Holmen

Läs mer

kontakt Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum

kontakt Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2011 Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum Höga mätningskrav blir ännu högre

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 6 december 2013 Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel Julkrans med material från

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

Skogsbruket 4??? 6??? 8??? ??? ??? ??? ??? ??????. ???. ???. ???. ???. ???. ???. ???.

Skogsbruket 4??? 6??? 8??? ??? ??? ??? ??? ??????. ???. ???. ???. ???. ???. ???. ???. Skogsbruket OBUNDEN SPECIALTIDNING FÖR SKOGSÄGARE I FINLANDS SVENSKBYGD NR 8 2007. ÅRGÅNG 77 4??????.??????. 6??????. 8??????. 12??? 16??????.???. 22??? 24 28???.??????. PÅ OMSLAGET:???. FOTO:??? 2 Skogsbruket

Läs mer

han sitter med gott samvete

han sitter med gott samvete 2 2011 Läs mer på www.sveaskog.se han sitter med gott samvete Joakim Andersson är marknadschef på Hillerstorps Trä. De har valt att sälja trädgårdsmöbler som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Flera

Läs mer

Lokalproducerat. Myggfri. Norrskog on time. Pärlugglor hjälper dig med sorken. Inkomst från skogen Visst är det viktigt

Lokalproducerat. Myggfri. Norrskog on time. Pärlugglor hjälper dig med sorken. Inkomst från skogen Visst är det viktigt Medlemstidning från Norrskog nummer 2 2015 så blir din sommar Myggfri Norrskog on time Förening i takt med sin tid Pärlugglor hjälper dig med sorken Inkomst från skogen Visst är det viktigt Från skog till

Läs mer

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2013 Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform Ledaren På väg mot en utopi utan industri?

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna.

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna. 4 2011 Läs mer på www.sveaskog.se Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. Lennart Svensson, Gyllsjö Träindustri, och Bengt Börjesson, Sveaskog. proffs på pall Lastpallen har revolutionerat

Läs mer