AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB"

Transkript

1

2 AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL Consensus Utbildning AB Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, intygar härmed att kvalitetssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits vara i överensstämmelse med kraven i kvalitetsstandarden. GILTIGHETSOMRÅDE De kriterieområden och indikatorer som har granskats är: KRITERIEOMRÅDE ÅTAGANDE MOT BETALANDE KUND MÅL FÖR LÄRANDET METOD FÖR LÄRANDET PROCESS FÖR UTVÄRDERING AV LÄRANDET RESULTAT I RELATION TILL ÅTAGANDET INDIKATORER Bokning Avbokning/ ombokning Fakturering/ betalning Nöjdkund-åtagande grupp Syfte Förkunskaper Test av förkunskaper Kunskapsprov Metodik Pedagogik Lärarens kompetens Dokumentation Dokumenterad utvärderingsprocess Kundklagomålshantering Nöjdhetsgrad hos deltagare Nöjd betalande kund Under förutsättning att kvalitetssystemets fortsatta funktion befinns vara tillfredställande gäller denna auktorisation i ett år från och med mars Søren Ravnskov, ordförande SAUF Eva M Torsson, VD SAUF

3 Consensus AB Affärsidé Consensus erbjuder kunskap till företag och organisationer, där det kunnande som vi lär ut alltid ska kunna omsättas i konkret affärsnytta i kundens verksamhet. Ofta kan våra kunder också dra stor fördel av synergierna mellan våra tre affärsområden Consulting, Utbildning och Human Relations. Affärsområden Consulting: Vi skall tillgodose främst tillverkande företags behov av en rörlig organisation med hjälp av kvalificerade konsulter Utbildning: Vi skall leverera marknadens bästa utbildningar inom Ledarskap, Teknik och Ekonomi/Juridik Human Relations: Vi skall erbjuda företag och organisationer kvalificerade tjänster inom Human Resource-områdetområdet (rekryteringsstöd och organisationsutveckling.) Geografiskt upptagnings område - Mellansverige Antal anställda 15 st. Samarbetar med ca 30 st. underkonsulter Beräknad omsättning miljoner Vi utvecklar människor. Människor utvecklar företag

4 Vi utvecklar människor. Människor utvecklar företag

5 PROGRAMUTBUD INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKNIK El PRODUKTIONSTEKNIK Produktionsteknik Produktionsekonomi FMEA / DFA / DFM / SPS Flödesanalys Kvalité Leanspelet Operatörsprogram LOGISTIK Logistik MPS EL-UTBILDNINGAR Allmän behörighet El program BB2 Grundläggande El Nya starkströmsföreskrifterna Elsäkerhet vid arbete Elsäk FS 2006:1 Elsäkerhet Arbete med spänning Esa grund MEKANIK Form & läge grunder Hållfasthetslära Ritningsläsning KONTAKTUPPGIFTER 27 UNDERHÅLLSTEKNIK Pneumatik Analytisk felsökning Hydraulik Smörjteknik STYRTEKNIK GE Fanuc service & underhåll serie 0i GE Fanuc service & underhåll serie 16i/18i GE Fanuc service & underhåll serie 30i, 31i GE Fanuc operatörsutbildning GE Fanuc avancerad ISO programmering GE Fanuc Manual Guide I Siemens SIMATIC S7 grund Siemens SIMATIC S7 repetition Siemens sinumerik 840 D grund Siemens sinumerik 840D fortsättning Profibus Field PG Ethernet Robotteknik

6 - 2 -

7 PRODUKTIONSTEKNIK Produktionsteknik Att betona vikten av en väl utvecklad och offensiv produktionsteknik i företagen. Produktionsteknikens utveckling diskuteras och konturerna för framtiden gås igenom. Ett antal företagsspecifika fall tas upp. grupp Produktionstekniker, Underhållstekniker, Planerare, Operatörer, Montörer Vad är effektivitet/produktivitet? Vardagsrationalisering, tiden som konkurrensmedel Underhålls- och kvalitetsarbetets inverkan på produktiviteten Produktionsflödesanalys Ergonomi Tekniker för att kartlägga produktionsproblem och möjligheter Problem huset Översiktsanalys: kostnader, layouter, tidsstudier, kapitalbindning Bemanning, transporter, materialflöde Dokumentation, arbetsplatsbeskrivningar Metodanalys Produktions- och kapacitetsplanering Omställningsteknik/effektivitet Produktionsekonomi En bra planering av verksamheten är grunden till ett gott resultat. Grundläggande produktionsekonomi är en förutsättning för ett flödesekonomiskt deltagande. Budgeten är ett arbetsredskap för samtliga i företaget. Den gör att alla kan arbeta i samma riktning. Det är därför viktigt att alla deltar i budget processen. För att kunna fatta beslut om investeringar måste vi ha ett genomarbetat och väl presenterat förslag. Detta program tar upp hur framtagning av en budget går till samt hur olika typer av kalkyler tas fram. Grundläggande ekonomiska termer Grundläggande ekonomiska beräkningar Ekonomisk avkastningspyramid (DUPONT) Kapitalrationalisering Budgetering Investeringskalkyl Produktkalkylens innehåll Lönsamhetskalkyler Frekvensstudier (Inre & yttre tid) grupp Produktionstekniker, Underhållstekniker, Planerare, Operatörer, Montörer - 3 -

8 PRODUKTIONSTEKNIK FMEA / DFA / DFM / SPS Att analysera och riskbedöma en produkt till förbättring FMEA (Felmetodseffektsanalys). Att skapa en monteringsvänlig produkt DFA (Design for Assembly). En DFA- analys kan ge lägre monteringskostnad, kortare monterings tid och också leda till bättre arbetsmiljö. Att skapa en tillverkningsvänlig och mer ekonomisk produkt DFM (Design For Manufacturability) FMEA-analys och beräkning Allmänt om monterings / tillverkningsvänlig konstruktion Bothroyds DFA / DFM-metod och beräkning Metodens uppbyggnad och användning Frekvensmätning. SPS-(Statistisk Process Styrning) grupp Produktionstekniker, Konstruktörer Flödesanalys Att analysera och beräkna ett processflöde, samt utifrån denna analys föreslå och genomföra förbättringar inom områden enligt nedan. grupp Produktionstekniker Flödesstyrning, prioriteringar mot lönsamhet Processen Produktverkstäder Kanbansystem Flödesgrupper Fysisk orientering av maskiner Benchmarking MPS-system Materialflöde - 4 -

9 PRODUKTIONSTEKNIK Kvalité Att visa på vägar till en bättre kvalitet och därmed en effektivare verksamhet. grupp Produktionstekniker, Underhållstekniker, Planerare, Operatörer, Montörer Personlig kvalitet är en förutsättning för all annan kvalitet Kvalitetsansvar i företaget Företagstemperatur De 5 S:en och 10 R:en Kvalitetssystemet ISO 9000, 14001, P 2000, TQM Kvalitetsmetoder Dokumentation Kaizen strukturera förbättringsarbetet De sju managementverktygen QFD-analys Leverantörsbedömning SPS-(Statistisk Process Styrning) Leanspelet Att förklara verktyg och metoder som: Teamarbete, Vikten av kommunikation vid förändring Vikten av deltagande vid förändring, Reducering av waste/förluster, Just in time - kanban styrning Pull jämfört med Push, Ställtidsreduktion & En stycksflöden. Introduktion Vad innebär Lean Skillnanden mellan Lean och masstillverkning Nyttan med lean Genomförande av Leanspelet för 8 deltagare Leanspelet spelas under ett antal rundor. grupp Ledningsgrupp, Produktionstekniker, konstruktörer Underhållstekniker, Planerare, Operatörer, Montörer - 5 -

10 PRODUKTIONSTEKNIK Operatörsprogram et med programmet är att få förståelse för effektivitetens och produktivitetens betydelse när det gäller företagets lönsamhet. Programmet skall ge deltagarna en helhetssyn samt förståelse inom områden som språk och termer, produktionsekonomi, kapitalbindning, logistik (MPS), omställningsteknikens betydelse för flexibiliteten, ordning och reda (5S) samt förståelse för andra arbetsområden inom företaget. grupp Operatörer, Montörer Vikten av ett fungerande kommunikation/informationsflöde i företaget. Personlig kvalitet är förutsättning för ett ekonomiskt produktionsflöde. Ordning och reda hur viktig är den? Effektivitet: Hur kan jag beräkna samt förbättra min egen effektivitet? Produktivitet: Hur kan jag beräkna samt höja produktiviteten? Vad blir det ekonomiska resultatet om vi kan förbättra ledtiden med %? Vardagsrationalisering: hur vi tids och flödesplanerar vårt eget arbete med tiden som ett konkurrensmedel. Var ligger min prestation, vid 50 %, 75 % eller 100 % per dag? Material, maskin, operatör, arbetsplats och tid vad kostar vi? Vad ligger i självkostnaden för en produkt? När min arbetsuppgift är klar, vad gör jag då? Vad är mitt flödesansvar? Varför vill vi inte binda för mycket kapital i förråd/lager och i PIA/VIA? MPS- material och produktionsstyrning hur styr vi den ekonomiskt? Hur arbetar vi inom beredning, produktionsteknik, arbetsledning samt inköp och förlag? Vilken roll har en samordnare samt vilka uppgifter har han/hon? Är jag en intraprenör som skapar ständiga förbättringar i företaget? - 6 -

11 Ett nytt perspektiv! - 7 -

12 LOGISTIK Logistik Skapa en större förståelse hos medarbetarna med avseende på kommunikation, engagemang, ekonomi och kundfokusering i en viktig samverkan. grupp Produktionstekniker, Underhållstekniker, Planerare, Operatörer, Montörer MPS Att få förståelse för den ekonomiska/tekniska processen från leverantör till slutkund. grupp Inköpare, Produktionstekniker, Planerare, Kommunikation, engagemang och kund fokusering en viktig samverkan. Vikten av bred kommunikation och hög social kompetens. Betydelsen av rätt Logistik. Vad är kvalitet och varför är den så viktig? KAIZEN = ständiga förbättringar. Betydelsen av att jag gör rätt från mig. Betydelsen av rätt Lagerhantering Grundläggande ekonomiska termer. MPS vad är det? Hur styr vi materialflödet från leverantör till slutkund? Vad är lagerekonomi och varför är den så viktig? Betydelsen av rätt medarbetarskap Hur effektiv och produktiv är jag/vi? Medarbetarskap finns där alla styr mot samma mål, vision och strategi som företaget. Vem ska överleva vi eller konkurrenterna? Hur arbetar vi för en effektiv kundfokusering? Inköp/fakturering. Tull/Tullhandlingar. Juridik. Förråds/lager hantering. Intern distribution. Omställningsteknik. Produktionsteknik. Kapitalbindning

13 MEKANIK Form & Läge grunder Att öka medvetenheten för form och lägestoleranser, samt förståelsen av sambandet mellan specifikation, kontroll och resultat. grupp Produktionstekniker, Konstruktörer, Operatörer Att mäta kostar pengar. Standarder. Toleranser. Symboler. Måttjämkning. Toleransdefinition. Bestämning av referenser. Mätprinciper. Mätmetoder

14 MEKANIK Hållfasthetslära Programmet skall ge deltagarna kunskap om hållfasthetslärans grundläggande begrepp och principer, kännedom om konstruktionsmaterials mekaniska egenskaper, kännedom om metoder för att lösa praktiskt betydelsefulla typer av problem inom solidmekaniken samt förmåga att självständigt tillämpa ovannämnda kunskaper vid lösning av problem med praktisk anknytning. Dragning. Spänningslägen vid dragning. Töjning Hookes lag dragprovet. Skjuvning: Spänningslägen vid Skjuvning. Lim -svets och nitförband. Stansning. Böjning. Vridning. Knäckning. grupp Konstruktörer

15 MEKANIK Ritningsläsning Att lära sig grunderna i ritningsläsning och måttsättningsprinciper, samt att få en gemensam syn på hur man ska tolka ritningar. grupp Produktionstekniker, Konstruktörer, Operatörer, Montörer Inledning. Avbildning och måttsättning. Skalor. Ritningsblanketten. Standard vad är det? Avbildning. Vyer. Snitt. Linjetyper. Måttsättning. Basmått. Toleranser. Ytjämnhet. Ritningstyper. Detaljritning. Gruppritning. Sammanställningsritning

16 TEKNIK Pneumatik Ha förståelse för och känna till olika pneumatiska komponenter såsom luftberedning, cylindrar och ventiler Kunna konstruera och koppla upp pneumatiska system efter given sekvens. På ett logiskt sätt kunna analysera felorsaker med hjälp av ett kopplingsschema och följddiagram. grupp Underhållspersonal Förkunskaper Inga förkunskaper krävs Gruppstorlek 6 personer Luftberedning: Filter, regulatorer, dimsmörjare Pneumatiska ventiler: Konstruktionsprinciper, manuella, luftstyrda, elstyrda Pneumatiska cylindrar: Konstruktionsprinciper, dimensionering Symboler för pneumatiska komponenter Konstruktion och schemaritning av pneumatiska styrsystem Praktiska kopplingsövningar Vakuumteknik Pneumatiska gripdon: Konstruktionsprinciper Analytisk felsökning 2 dagar Du lär dig att på ett genomtänkt och snabbt sätt utnyttja de kunskaper du har om utrustningen för att åtgärda fel. grupp Underhållspersonal Förkunskaper Gruppstorlek 8 personer Felutvecklingsteorier Varför uppstår fel? Felsökningsmetoder (FMEA mfl.) Teori om felsökning Problemdefinition Analys av orsak/verkan Åtgärder Schemaläsning scheman hämtade från företaget Övningar Praktikfall och egna exempel

17 UNDERHÅLLSTEKNIK Grundläggande hydraulik Deltagarna skall efter genomfört program kunna läsa och förstå hydraulschemor. De kommer även att ha fått förståelse för vikten av renhet och förebyggande underhåll. När det trots allt inte fungerar som det ska, kommer deltagarna att kunna utföra enklare felsökning i hydraulsystemet grupp Underhållspersonal och reparatörer Förkunskaper Inga förkunskaper krävs Hydraulikens teoretiska grunder Pascals lag, begreppen kraft och tryck. Hydrauliska grundbegrepp Symboler / Komponenter Att läsa ett hydraulschema Säkerhetsaspekter vid arbete i hydraulinstallationer Felsökning/Vanliga fel Förebyggande underhåll Praktiska övningar Gruppstorlek 6-8 personer Grundläggande smörjteknik Deltagarna skall efter genomfört program ha god kännedom om när man väljer vilket smörjsystem. De kommer även att ha fått förståelse för vikten av renhet och förebyggande underhåll. När det trots allt inte fungerar som det ska, kommer deltagarna att kunna utföra enklare felsökning i smörjsystemet grupp Underhållspersonal och reparatörer Förkunskaper Inga förkunskaper krävs Smörjsystem, systemuppbyggnad och funktion. När väljer man vilket system? Enledningssystem Tvåledningssystem Progressiva system Kombinationssystem Montageteknik Felsökning Säkerhetsaspekter Ny teknik vid övervakning Praktiska övningar

18 - 14 -

19 STYRTEKNIK GE Fanuc Service & underhåll GE Fanuc serie 0i B/C Här får Du de kunskaper som behövs för att förstå och arbeta med programmerbara logiska styrsystem i GE Fanucs serie 0i B/C Efter genomgången kurs skall du klara av att lösa olika styrtekniska uppgifter grupp Underhålls- och servicepersonal Styrsystemets konstruktion Identifiering av hårdvaran Styrsystemets arbetssätt Mjukvarans struktur/datasäkerhet Grunderna i PMC-teknik Elementärt om axlar/spindlar ALPHA/ ALPHA i serien DIAGNOSTIK GE Fanuc Service & underhåll GE Fanuc serierna 16i/18i/21i A/B Här får Du de kunskaper som behövs för att förstå och arbeta med programmerbara logiska styrsystem i GE Fanucs serie 16i/18i/21i A/B Efter genomgången kurs skall du klara av att lösa olika styrtekniska uppgifter Styrsystemets konstruktioner Identifiering av hårdvaran Styrsystemets arbetssätt Mjukvarans struktur / datasäkerhet Grunderna i PMC-teknik Elementärt om axlar/spindlar ALPHA/ ALPHA i serien DIAGNOSTIK grupp Underhålls- och servicepersonal GE Fanuc Service & underhåll GE Fanuc serie 30i/31i/32i Här får Du de kunskaper som behövs för att förstå och arbeta med programmerbara logiska styrsystem i GE Fanucs serie 30i/31i/32i Efter genomgången kurs skall du klara av att lösa olika styrtekniska uppgifter grupp Underhålls- och servicepersonal Styrsystemets konstruktioner Identifiering av hårdvaran Styrsystemets arbetssätt Mjukvarans struktur / datasäkerhet Grunderna i PMC-teknik Grundläggande kunskaper om axlar / spindlar i serie 30 DIAGNOSTIK

20 STYRTEKNIK GE Fanuc Operatörsutbildning GE Fanuc serie 0i B/C Här får Du de kunskaper som behövs för att kunna programmera 2-axlig svarv, använda cykler samt att lära dig smarta finesser grupp Inga förkunskaper i programmering krävs. Kursen vänder sig dig som inte har erfarenhet av CNC styrda maskiner ISO programmering grunder Beskrivning av systemet Olika driftsätt Inmating/editering av ISO program Verktygsdata Styrsystemet och dess förutsättningar Maskinens Koordinatsystem Detaljens Koordinatsystem Verktygskompensering Nosradiekompensering Linjär och cirkulär bearbetning Underprogram och dess användningsområden. Förenklad programmering genom användande av fasta cykler Bearbetning i vår svarv med Fanuc Styrsystem Egna önskemål GE Fanuc Operatörsutbildning Avancerad ISO programmering Kunna programmera de flesta typer av arbetsstycken. grupp Förkunskaper krävs. Kursen vänder sig dig som har erfarenhet av CNC styrda maskiner ISO programmering fördjupning Fasta cykler svarning Fasta cykler fräsning Variabelprogrammering Underprogramsteknik Flerkanalig programmering Fördjupad utbildning i svarvning, komplicerade geometrier. Fördjupad programmering av cykler. Programmering av roterande verktyg. Borr & Gängcykler. Programmering av polära koordinater. Underprogram med upprepning. programmering med variabler. Vanliga programmeringsfel. Egna ritningar. Egna önskemål

21 STYRTEKNIK GE Fanuc Manual Guide I Styrsystem: FANUC Serie 16/18/21i och 30/31/32i Här får deltagarna kunskap i grundläggande programmering i GE Fanucs Manual Guide I grupp Operatörer, programmerare, maskintillverkarnas personal från CNC-avdelningen, elkonstruktörer och produktionstekniker samt distributörer och agenter Manual guide I Handhavande av styrsystemet via tryckknappar och funktionstangenter Användning av det interaktiva programmeringssystemet Parameterinställning Handhavande av skärmmenyer Skapa och redigera detaljprogram Körning av detaljprogram Tillämpning av borrning /fräsning (M) eller svarvningsteknik (T) Bearbetningsexempel och testprogram

22 STYRTEKNIK Siemens SIMATIC S7 4 dagar Att få de kunskaper som behövs för att förstå och arbeta med programmerbara logiska styrsystem, PLC. Efter genomgången kurs skall du klara av att lösa olika styrtekniska uppgifter med förreglings- och sekvensstyrning grupp Underhållspersonal och reparatörer Förkunskaper Inga förkunskaper krävs Grunder i Siemens S7 Talsystem i Siemens S7 Programverktyg för Siemens S7 Räknare och Timer i Siemens S7 Adressering i Siemens S7 Felsökningsverktyg i Siemens S7 Korsreferenser i Siemens S7 Logiska funktioner i Siemens S7 Projekthantering i Siemens S7 Gruppstorlek 6 personer Siemens SIMATIC S7 rep 2 dagar Att Kunna avläsa avbrottsstacken vid fel, vid stopp och igångkörning. Känna till de utökade instruktionerna i STEP 5. Kunna programmera timer. Kunna använda korsreferens vid felsökning grupp Underhållspersonal och reparatörer Förkunskaper Genomgått S7 grundutbildning Gruppstorlek 6 personer Presentation av deltagare, deras tidigare erfarenhet och personliga mål med utbildningen. Skillnader mellan S5 & S7. Skapa projekt. PLC uppbyggnad (PB, OB, FB, DB, DX, FX) Lära sig att programmera timer, programslinga o dyl. Avbrottstack (Felkoder), felanalys av PLCstopp. Lära sig att koppla upp sig mot S5 & utföra ändringar. Avrundning/repetition/frågor

23 STYRTEKNIK Siemens 840 D Grund 4 dagar Kursen vänder sig till dig som arbetar med service och underhåll av maskiner utrustade med Siemens 810D / 840D. Du får en helhetsbild när det gäller uppstart, backuptagning och felsökning, både när det gäller styroch servosystem.. grupp Underhållspersonal och reparatörer Förkunskaper Genomgått Siemens S7 grundutbildning Gruppstorlek 5 personer Allmänt Sinumerik 840D och dess olika grundutföranden. Hårdvarumässig uppbyggnad, styrsystem och servo Maskindata. Uppstartsrutiner, NC, PLC och MMC. Statusvisning axlar, spindel, oscilloskopfunktioner. Felsökning, styrsystem och servo. Backup, NC, PLC och MMC, olika backupmedier - PC, diskett. Grundläggande handhavande. Snittställe NC-PLC. Hantering av PLC-larm och meddelanden Siemens 840 D forts 2 dagar Kursen vänder sig till servicepersonal som vill gå djupare och är en utmärkt fortsättning på grundutb. Du behöver kunna läsa och förstå S7- program. Den integrerade PLC n i en CNC- styrning skiljer sig väsentligt från en fristående PLC- styrning. På kursen får deltagarna en grundlig genomgång hur den integrerade PLC n och snittstället NC PLC fungerar. Deltagarna har möjlighet att ta upp maskinspecifika problem på sina egna maskiner. Ta gärna med din egen PC innehållande S7. grupp Elmekaniker WORK SHOP: Lätt beröring av systemet i maskin (OP- Panel) för att skapa förståelse för menyer mm. Hitta och spara data i OP-Panel. Diagnostikverktyg. Hitta fel & larm samt återställa. Backupp generell Ghost (spegling av hårddisk). Safetyfunktioner. Servo: Frigivning. Koppla upp sig mot maskin & se "Online" (olika maskiner). Felsökningsmetodik (Ytligt) i labbstyrning. Förkunskaper Genomfört 840 D grund Gruppstorlek 5 personer

24 STYRTEKNIK Profibus 2 dagar Kursen sig till alla användare av PROFIBUS oberoende av fabrikat. Systembeskrivning, installation, diagnostik och felsökning får en grundlig genomgång såväl teoretisk som praktiskt med övning på olika analys-, testverktyg i Step7-manager och oscilloskop. Konfiguration och kommunikation med PROFIBUS i SIMATIC-system. Kontaktering av kablar. Känna till PROFIBUS protokollet, kommunikationsmöjligheter och olika profiler. Kunna installera PROFIBUS på korrekt sätt. Känna till de olika diagnosmöjligheterna med PROFIBUS, kunna testa och felsöka i ett nätverk. Känna till de olika kommunikationsmöjligheterna i SIMATIC S7-system. Kunna konfigurera S7-master, både enkla, modulära och intelligenta DP-slavar. grupp Alla användare av PROFIBUS oberoende av fabrikat. Förkunskaper Genomfört grundutbildning i S7 PROFIBUS systembeskrivning. Allmänt, DP, PA, MPI och övriga profiler. Installation. Nätverkskomponenter. Diagnostikrepeater. Oscilloskop. PROFIBUS DP-kommunikation: konfigurering av DP-mastrar och DP-slavar. DP-slavar av andra fabrikat. Installation av GSD- (GSE-) filer. Intelligenta slavar. Kommunikationsprocessorer (CP342-5). GET/PUT, SEND/RECEIVE och övrig S7- kommunikation. Gruppstorlek 6 personer Field PG 2 dagar Kursen vänder sig till dig som arbetar med service och underhåll av maskiner grupp Underhållspersonal och reparatörer Förkunskaper Inga förkunskaper krävs Gruppstorlek 6 personer WORKSHOP (teori & praktik ute i verkligheten). Uppkoppling & hantering av PG. Skillnader mellan Nya & Äldre PG. Backuppkörning. Ladda in (Upload) till PG och öppna projekt. Till dator. Köra "Compare" av mjukvara i maskin mot PG. Spara enklare ändringar (typ timer mm)

25 Ethernet 2 dagar STYRTEKNIK Kursen ger förutom grundläggande Ethernetkunskap även lärdom om de olika kommunikationssätten med SIMATIC S7 och dess möjligheter. Man kommer att kunna använda olika diagnosmöjligheter och upprätta kommunikation mellan PC-applikationer och SIMATIC S7. grupp En grundläggande Ethernetkurs speciellt anpassad underhållspersonal Förkunskaper Genomfört Profibus utbildning Gruppstorlek 6 personer Introduktion till Simatic Net Ethernet / Industriellt Ethernet / Profinet Nätverksuppbyggnad, topologier, redundans Adressering, virtuella nätverk, routing Passiva och aktiva nätverkskomponenter Kommunikationsprocessorer för PC och PLC Protokollen ISO, TCP/IP, UDP/IP Send/Receive-interfacet S7-kommunikation Diagnosmöjligheter och hjälpmedel Förkunskaper God plc vana Robotteknik 2 dagar Kursen ska ge deltagarna grundläggande kunskaper om handhavandet. Utbildningen genomförs på ABB robotar, S4 (lite äldre) eller IR5 efter önskemål Förkunskaper Inga förkunskaper krävs Gruppstorlek Max 4 personer/grupp Introduktion Presentation av IRB-systemet Grundläggande hantering Systemöversikt Manipulator Styrsystem Operatörspanel Programmeringsenheten Säkerhetsfunktioner Koordinatsystemet, TCP-begreppet Manuell körning ( jogging ) Singularitet Uppstart av Robotsystem Disketthantering spara/ladda program Backup/Restore av system Nödstopp och återställning Filsystem Positioneringsprinciper Stoppunkt/passerpunkt ( zoner ) I/O- signaler Övningar Programmering och redigering av program Definition av verktyg ( arbetspunkt ) Programuppbyggnad Moduler, rutiner, dag

26 - 22 -

27 EL-UTBILDNINGAR Allmän behörighet Elinstallation -Allmän behörighet (SKOLFS 1995:1) avser att ge eleverna den kompetens som motsvarar kraven i gällande författning avseende Allmän ehörighet för alla elinstallationsarbeten (AB, ABL och ABH). Som förkunskapskrav för utbildningen gäller slutbetyg från fullständig gymnasieutbildning inom gren installation eller motsvarande kunskaper, samt kurs matematik B. Elanläggningar 60 tim Elkraftsystem 100 tim Elmaskiner/Drivsystem 90 tim Författningskunskap el 40 tim Miljö och säkerhetskunskap 40 tim Teknologi elinstallation 50 tim Total 400 tim Dessutom skall som förkunskap gälla 2 års praktik inom starkströms området varav minst 1 år installationsarbete under ledning av behörig installatör. Matematik B kan erbjudas inom ramen för en sammanhållning påbyggnadsutbildning. För kurs matematik B gäller gymnasie skolans betygskriterier. Elprogram BB2 Att kunna utföra anslutning och losskoppling av apparater och utrustningar till befintlig gruppledning. Montera, koppla funktionsprova enklare utrustning med hjälp av ritnings- schemaunderlag förstå och kunna förklara funktioner hos en jordfelsbrytare. Utföra enklare felsökning och fel avhjälpning på olika apparater och utrustningar anslutna till nätet. Bestämma motorers koppling och ställa in överlastskydd. Deltagaren kommer att få kunskap om personligt skydd vid arbete med spänningssatta föremål. Känna till och tillämpa gällande lagar, föreskrifter och förordningar för såväl skötsel som underhåll av befintlig anläggning som nyinstallation. grupp Underhållspersonal Ellära A Likström, Resistorn, Seriekoppling, Parallellkoppling, Batteri, Effekt, Växelström, Elektriska maskiner. Ellära 3 fas Enfas och trefas, Fasförskjutning, Elektriska maskiner, Distribution. El kompetens A (BB2) Att hantera el, Säker El, El distribution, Säkringar, grupper, Elsäkerhet i Sverige, Säkerhetsanordningar, Installationsmiljöer, Belysningsinstallationer, Ritningar och scheman, Asynkronmotorn. Säkerhetsbestämmelser - Totalt 160 timmar

28 EL-UTBILDNINGAR EL FÖR MEKANIKER Att lära sig hur el-kretsar fungerar, och sambandet mellan ström, spänning och resistans samt att hantera mätinstrument. Efter detta program kan du göra in och urkopplingar samt kontrollmätningar av el motorer. Programmet ger deltagaren en bra grund för vidare utbildning om kunskaper i grundläggande ellära saknas. grupp Mekaniker och reparatörer Elsäkerhet: Elsystemets uppbyggnad, Personfara, Brandfara, Lagar föreskrifter, Behörigheter. Ellära: Ohms lag, Seriekoppling, Parallellkoppling, Mätövningar, Effekt, 3-fas, Y-D kopplingar, Laborationer, Övningar. Schemaläsning: Symboler, Schema. Givare: Induktiv, Kapacitiv, Optiska givare. Frekvensomriktare: Allmänt, inkoppling, Parametrar, Provkörning. Praktiska övningar Kontaktortavla, Felsökningstränare, Felsimulator motor, Elsäkerhets tavla. Starkströmsföreskrifter och svensk standard Efter genomgången utbildning skall du ha kunskap om starkströmsföreskrifterna och vilka delar som skall finnas i svensk standard Inledning Bakrund till nya starkströmsföreskrifter Genomgång av de nya starkströmsföreskrifterna, ELSÄK-FS 2004:1 Begreppet "God elsäkerhetsteknisk praxis" Förhållandet mellan föreskrift och standard Orientering om svensk standard Tillämpningsuppgifter Sammanfattning Elsäkerhet vid arbete - ELSÄK-FS 2006:1 Att få de kunskaper som krävs för att arbete på och invid elanläggning skall kunna ske med nödvändig säkerhet enligt starkströmsföreskrifternas krav. Allmänt Ansvar Innehavarens tillsyn av anläggningen Internkontroll vid elektriskt arbete Normala skötselåtgärder Arbetsmetoder Kopplingen till standarden SS-EN

29 EL-UTBILDNINGAR Elsäkerhet Att ge deltagarna kunskap om elsäkerhet Vad är el? Spänning Ström Resistans Effekt Elfaran Vad får jag göra själv Utbildningen avslutas med ett prov. Arbete med spänning Kursen lär dig en arbetsmetod som gör att du kan arbeta lika säkert på en spänningsförande anläggning som på en spänningslös. denna utbildning får du de teoretiska kunskaper som Elsäkerhetsverket kräver. Vid underhåll av din elanläggning kan du hamna i situationer då strömmen inte kan brytas, men du ändå måste in och arbeta. Det är då av största vikt att du följer gällande föreskrifter för anläggningen. Du övar också på olika typer av kopplingsutrustningar i realistisk miljö. Efter genomgången kurs och godkänt skriftligt prov erhålls ett certifikat som tillsammans med delegering berättigar till arbete med spänning. grupp Kursen vänder sig till yrkesmän och arbetsledare med minst tre års praktisk erfarenhet från elarbete inom lågspänning och med kunskap i att ge första hjälpen vid elolycksfall eller följdskada Genomgång av elrisker och åtgärder vid olyckstillbud och skadehändelser Genomgång av ansvarsfrågor (personsäkerhet, anläggningssäkerhet, elbehörighet, samordning) Teoretisk genomgång av första hjälpen vid elskada Riskbedömning av arbete med spänning i kopplingsutrustning vid såväl äldre som nyare utföranden Genomgång av erforderliga skyddsåtgärder i olika typer av kopplingsutrustningar Genomgång av särskilda anvisningar t ex ESA Hur planerar man arbete med spänning? Kriterier för att acceptera arbete med spänning Hantering och kontroll av verktyg, utrustning och personlig skyddsutrustning Behov av skriftliga arbetsinstruktioner Överföring av information, bevis mm Praktiska övningar i olika typer av kopplingsutrustningar Avslutande teoretiska och praktiska prov, godkänt resultat fodras

30 EL-UTBILDNINGAR ESA Grund 05 Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs ha kunskaper om - och kunna tillämpa elsäkerhetsansvisningarna när det gäller skötsel och underhåll av elektriska starkströmsanläggningar. grupp Alla som är ansvariga för skötsel och underhåll av elektriska starkströmsanläggningar Ansvar enligt lag ESA-funktioner Planering av arbete Överföring av meddelanden Entreprenörsarbete Normala skötselåtgärder Komplement Arbete utan spänning Arbete nära spänning Arbete med spänning

31 KONTAKTUPPGIFTER Consensus Consulting & Utbildning AB:s kontor finns beläget på Aspholmen i Örebro Leveransadress: Aspholmsvägen 9 Telefon: Postnummer Örebro Besöksadress: Aspholmsvägen 9 Fax: Hemsida: Kontaktpersoner: VD Magnus Löwdahl Projektledare Jan Sunneståhl Projektledare Peter Åberg Projektledare Martin Goldkuhl Org & Rekryteringskonsult Helena Fiedler CONSENSUS Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

El för Mekaniker 5 dagar

El för Mekaniker 5 dagar El för Mekaniker 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL

DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL Ämnet driftsäkerhet och underhåll handlar om hur ett välutvecklat underhåll får teknisk utrustning att fungera på ett optimalt sätt. Det behandlar tekniska utrustningars uppbyggnad,

Läs mer

MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK

MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK Ämnet mät-, styr- och reglerteknik behandlar metoder och arbetssätt för att styra och reglera tekniska komponenter, till exempel regulatorer och styrsystem. Arbete med styr-

Läs mer

Teknisk konsult. Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm

Teknisk konsult. Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm Teknisk konsult Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag. Tm Tekniska konsulter Målet med utbildningen är att bygga på arbetslösa tekniker så att de blir gångbara som konsulter inom produktion,

Läs mer

utbildning industriell elteknik

utbildning industriell elteknik utbildning industriell elteknik väx verklighetsanpassat via våra öppna kurser, skräddarsydda programutbildningar, branschkonferenser och yrkeshögskoleutbildningar. SIDA 2 industriell elteknik grundläggande

Läs mer

Grundutbildning för industrirörmontörer. VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svetsteknik 2. Industrirör 3. Miljö 4. Arbetsredskap 4

Grundutbildning för industrirörmontörer. VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svetsteknik 2. Industrirör 3. Miljö 4. Arbetsredskap 4 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för industrirörmontörer Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2 VVS-svetsteknik 2 Industrirör 3 Miljö 4 Arbetsredskap 4 Ellära och elkompetens 5 Energi 6 Handlingar 6 Lagar,

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 SS-EN 50110-1 SS-EN 50110-1 2012-09-23

Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 SS-EN 50110-1 SS-EN 50110-1 2012-09-23 Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 Gäller för: ARBETE I YRKESMÄSSIG VERKSAMHET där elektrisk fara kan förekomma Arbete skall utföras

Läs mer

ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER

ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA ELFÖRESKRIFTER & INSTLLATIONSREGLER

Läs mer

Utbildningar 2009. Försprång genom kunskap

Utbildningar 2009. Försprång genom kunskap Utbildningar 2009 Försprång genom kunskap Training and consulting Kurser och industriell konsultering som gör din produktion effektivare inom: -Pneumatik -Hydraulik -Styrteknik -TPM, Lean Production -Produktionsutveckling

Läs mer

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens 2013 Hur Hur väl väl klarar klarar industrin Ni Ert sitt Elsäkerhetsarbete? Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Fråga Ni som är elansvariga på den industri/anläggningen

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

Bokens innehåll 1. MEKATRONIK en del av vår vardag 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER

Bokens innehåll 1. MEKATRONIK en del av vår vardag 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER 1. MEKATRONIK en del av vår vardag Mekatronik i hemmet Mekatronik i fabriken Elektromekaniska styrsystem Pneumatiska styrsystem Hydrauliska styrsystem Elektriska styrsystem 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER

Läs mer

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet elektroteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ELEKTROTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ELEKTROTEKNIK Ämnet elektroteknik behandlar enklare installationer och elarbeten på elanläggningar samt vanligt verkstadsarbete inom området. I allt arbete med elektricitet är säkerhetsfrågor centrala

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktorisation

Läs mer

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem ProjektHydraulik AB Målinriktad hydraulikutbildning HYDRAULIK FÖR EL & AUTOMATION GRUNDKURS EL FÖR HYDRAULIKER 3 dagar TILLÄMPAD FELSÖKNING Mobil Industri PROPORTIONAL- TEKNIK (GRUNDKURS 2) GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

KUKA COLLEGE »COLLEGE

KUKA COLLEGE »COLLEGE KUKA COLLEGE »COLLEGE På KUKA ser vi utbildning som en naturlig del av det vi erbjuder våra kunder då kvalificerade medarbetare är ett företags viktigaste tillgång. Därför erbjuder vi inte enbart världsledande

Läs mer

PRODUKTIONSUTRUSTNING

PRODUKTIONSUTRUSTNING PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för VVS-montörer. Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svets och lödning 3. Arbetsmiljö och säkerhet 3

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för VVS-montörer. Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svets och lödning 3. Arbetsmiljö och säkerhet 3 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för VVS-montörer Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2 VVS-svets och lödning 3 Arbetsmiljö och säkerhet 3 Arbetsredskap 4 Ellära och elkompetens 4 Energi 5 Entreprenadkunskap

Läs mer

Lernias företagsutbildningar 2012

Lernias företagsutbildningar 2012 Lernias företagsutbildningar 2012 Denna folder innehåller information om Techs grunderbjudande. Våra leveranser bygger på två huvudpaketeringar; Enstaka deltagare: Datumsatta kurser med tid och plats.

Läs mer

SUM teknik AB. Produkter och tjänster inom automation och bearbetning - design. dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se

SUM teknik AB. Produkter och tjänster inom automation och bearbetning - design. dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se SUM teknik AB Produkter och tjänster inom automation och bearbetning - design dan@sum-teknik.se www.sum-teknik.se Dan Lindholm SUM teknik AB Långåsliden 16 SE-412 70 GÖTEBORG SWEDEN T. +46-(0)31-169933

Läs mer

Automationsingenjör i mekatronik Kursplaner och betygskriterier ver.3 400 Yh-poäng 2014

Automationsingenjör i mekatronik Kursplaner och betygskriterier ver.3 400 Yh-poäng 2014 Kurser Automationsteknik Yh-poäng 40 ål och innehåll Kursen ska ge kunskaper om konstruktion och dimensionering av pneumatiska och hydrauliska system samt komponentkännedom. Kursen ska också ge förståelse

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

Elteknisk validering. Innehållande kraven för BB1 och skötsel av elanläggning

Elteknisk validering. Innehållande kraven för BB1 och skötsel av elanläggning Elteknisk validering Innehållande kraven för BB1 och skötsel av elanläggning Innehåll Följande kunskaper, färdigheter och förmågor ska testas... 2 Kunskapsområde praktisk ellära... 2 Kunskapsområde elkraftteknik...

Läs mer

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling. Välkommen. Lars Hedström Robin Alsterberg

Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling. Välkommen. Lars Hedström Robin Alsterberg Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling Välkommen Lars Hedström Robin Alsterberg Varför Svensk Uppdragsutbildning? Flexibla Kundanpassade lösningar Professionella utbildare för professionell rådgivning

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Yrkesutgångar Elteknik Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av

Läs mer

Lennart Johansson. Produktionsledare och Yrkeslärare. Anstalten Tidaholm

Lennart Johansson. Produktionsledare och Yrkeslärare. Anstalten Tidaholm Lennart Johansson Produktionsledare och Yrkeslärare Anstalten Tidaholm Anstalten Tidaholm Tidaholm är en sluten anstalt, Säkerhetsklass, B. Antal intagna är ca 200 Strafftiden är från 4 år och upp till

Läs mer

SPÅRFORDONSTEKNIK. Ämnets syfte

SPÅRFORDONSTEKNIK. Ämnets syfte SPÅRFORDONSTEKNIK Ämnet spårfordonsteknik behandlar funktion hos samt service och reparation av spårfordon. Det behandlar även spårfordons olika användningsområden och branschens olika arbetsområden. Ämnet

Läs mer

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete

Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete En del av Systematiskt elsäkerhetsarbete AW Elteam AB Detta dokument innehåller grunduppgifter för företagets egenkontrollprogram enligt Elsäkerhetverkets

Läs mer

Nya regler för elarbete

Nya regler för elarbete Nya regler för elarbete Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället -

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor

HUMAN RELATIONS. Din samarbetspartner i HR-frågor HUMAN RELATIONS Din samarbetspartner i HR-frågor Consensus AB Affärsidé Consensus erbjuder kunskap till företag och organisationer, där det kunnande som vi lär ut alltid ska kunna omsättas i konkret affärsnytta

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Dokumentation och schemaläsning Vakuumteknik Logiska styrningar. Sensorer och flödesmätare Reservdelar och kostnadsaspekter Säkerhetsbestämmelser

Dokumentation och schemaläsning Vakuumteknik Logiska styrningar. Sensorer och flödesmätare Reservdelar och kostnadsaspekter Säkerhetsbestämmelser Pneumatik-grundkurs Efter kursen skall deltagaren kunna förstå uppbyggnad och funktion hos pneumatiska komponenter samt kunna framställa ritningsunderlag för olika pneumatiska system. Kursen ger dig grundläggande

Läs mer

KURSKATALOG 2015. ELKUL utbildar Sveriges elektriker

KURSKATALOG 2015. ELKUL utbildar Sveriges elektriker KURSKATALOG 2015 ELKUL utbildar Sveriges elektriker ELKUL - Företaget ELKUL är ett företag som specialiserat sig på utbildningar inom el och elsäkerhet. Vårt mål är att alla utbildningar skall vara intressanta,

Läs mer

Delaktig i och innehaft egna projekt inom såväl konstruktion och utveckling som i förbättringsarbeten.

Delaktig i och innehaft egna projekt inom såväl konstruktion och utveckling som i förbättringsarbeten. Björn Larsson - Automationsingenjör Myohliv AB, Affärsutveckling Engineering Services - Projektledning Försäljning: 0734-38 24 34 sales@myohliv.se www.myohliv.se Kortfattat om Björn Larsson Automationsingenjör

Läs mer

FluidSIM 3.5. Pneumatik Hydraulik

FluidSIM 3.5. Pneumatik Hydraulik FluidSIM 3.5 Pneumatik Hydraulik Högkvalitativ grund- och vidareutbildning Utmärkt programvara FluidSIM kan användas inom många olika områden; som ett naturligt verktyg för kursdeltagaren inom skola och

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ska eleverna ges möjlighet att öva sig i att arbeta enligt yrkespraxis.

Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ska eleverna ges möjlighet att öva sig i att arbeta enligt yrkespraxis. AUTOMATIONSTEKNIK Ämnet automationsteknik behandlar automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program,

Läs mer

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar Innehåll Förord 5 7 Elsäkerhet vid arbete 10 ELSÄK-FS 2006:1 12 Utförande av elektriska starkströmsanläggningar 17 ELSÄK-FS 2008:1 23 ELSÄK-FS 2008:2 52 Innehavarens kontroll 63 Starkströmsförordning (2009:22)

Läs mer

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet AUTOMATIONSTEKNIK Ämnet automationsteknik behandlar automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program,

Läs mer

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet EE El- och energiprogrammet ger dig en av gymnasieskolans bredaste utbildningar. Du hamnar inom en bransch som ständigt är i starkt framåtskridande. På EE blandas teori och praktik.

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Vi bryter branschens mönster varje dag Under ett och samma tak levererar vi pneumatik, industriventiler, linjärteknik och profiler En unik mix av produktprogram Öbergs - en oberoende

Läs mer

UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTV G Ä N I RDE LJN RING U UPPFÖ TBILDNING

UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTV G Ä N I RDE LJN RING U UPPFÖ TBILDNING UTBILDNING V I U T B I L DA R F Ö R F R A M T I D E N UTVÄRDERING UTBILDNING UPPFÖLJNING VÅRA KURSER Camozzis utbildningar baseras på mångårig erfarenhet av olika problemställningar och applikationer inom

Läs mer

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svara med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Ämnets syfte

MEDICINSK TEKNIK. Ämnets syfte MEDICINSK TEKNIK Inom området medicinsk teknik används teknik och naturvetenskap för att ta fram nya behandlingar och diagnostik för sjukvården. Där integreras fysik, matematik och biovetenskap med tekniskt

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Arbete på elektrisk materiel

Arbete på elektrisk materiel 2003-10-10 Sida 1 (9) *AFEL* *AF EL -* Arbete på elektrisk materiel Innehållsförteckning 1 Arbete på elektrisk materiel... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Elektriskt arbete...

Läs mer

Security Products Kursutbud

Security Products Kursutbud Security Products Kursutbud 3 Building Technologies, Security Products Bli mer konkurrenskraftig med en kurs från Security Products Siemens, Security Products erbjuder ett brett utbud av kurser i våra

Läs mer

Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15

Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15 Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15 Matematik (som stödjer ellära och elmaskiner) Vektorer, grafisk framställning Algebra Trigonometri Ekvationer Funktioner 20p Processkunskap samt säkerhetsutbildningar

Läs mer

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Camozzi är ett internationellt företag inom automation med huvudkontor i Italien och med representation i mer än 75 länder i form av

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FASTIGHETSAUTOMATION Ämnet fastighetsautomation behandlar underhåll, mätning, styrning och reglering av klimatoch belysningsanläggningar i fastigheter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet fastighetsautomation

Läs mer

Training and Consulting Utbildningar inom automation

Training and Consulting Utbildningar inom automation Training and Consulting Utbildningar inom automation www.festo-didactic.se Festo Din partner inom teknikutbildning Företagets personal, produktion och produkter är de tre viktigaste komponenterna när det

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 förordning

Läs mer

Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB

Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB 1 (9) Dokument Fastställd 2015 XX XX Reviderad Riktlinjer Elinstallationsarbete Ansvarig Elsäkerhetssamordnare Utgåva 1 Riktlinjer Elinstallationsarbete Företaget Energi AB Detta är ett exempel på riktlinjer

Läs mer

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma Elektriker eller elinstallatör lika men inte samma Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan en elektriker och en elinstallatörs roll, men det är viktigt att veta vad som ligger i de olika begreppen.

Läs mer

KUKA College. »College

KUKA College. »College »College På KUKA ser vi utbildning som en naturlig del av det vi erbjuder våra kunder då kvalificerade medarbetare är ett företags viktigaste tillgång. Därför erbjuder vi inte enbart världsledande robotteknik,

Läs mer

INNEHÅLL. 4-5 Vad är LearnWARE?, fungerar interaktiv utbildning?

INNEHÅLL. 4-5 Vad är LearnWARE?, fungerar interaktiv utbildning? LearnWARE Katalog 2 2 INNEHÅLL 4-5 Vad är LearnWARE?, fungerar interaktiv utbildning? Styrteknik 6 LearnWARE Styrteknik grundkurs 7 LearnWARE Styrteknik fördjupning 8 LearnWARE Styrteknik avancerad Reglerteknik

Läs mer

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK I detta kapitel skall vi titta lite närmare på några specifika tillämpningar inom datorteknik som har anknytning till El och Energiprogrammet. Om du som läser denna kurs

Läs mer

Bosse Johansson RPS 2010-11-01

Bosse Johansson RPS 2010-11-01 Bosse Johansson Vår organisation Generaldirektör Elsäkerhetsrådet Stab Verksamhetsstöd Elektrisk materiel Behörighet Elektriska anläggningar Regionkontor Nord, Syd, Väst, Öst VÅRA KONTOR Umeå Kristinehamn

Läs mer

Elev. Datorteknik 100p. 80% 20% Energiteknik 100p. 80% 20% Grundläggande systemförståelse inom tillämpligaenergiområden samt effektiv energihantering.

Elev. Datorteknik 100p. 80% 20% Energiteknik 100p. 80% 20% Grundläggande systemförståelse inom tillämpligaenergiområden samt effektiv energihantering. Elev teori & praktik skola Praktik & Teori APL Datorteknik 100p. 80% 20% Bedömning handledare * 1 Datorsystemets uppbyggnad, komponenter och kringutrustningar. Grunderna i OSI-modellen (open systems interconnection)

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Inriktnings- och fördjupningskurser Produktionsteknik

Inriktnings- och fördjupningskurser Produktionsteknik Inriktnings- och fördjupningskurser Produktionsteknik TE - Berzeliusskolan Centralt innehåll för inriktnings- och fördjupningskurser för Produktionsteknik på Berzeliusskolan Mer utförlig information -

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum Kursprogram 2009 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning Introduktion Välkommen till TOOLS Momentums utbildningar!

Läs mer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer Dokumentet är en konsoliderad version av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2)om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna beslutades den 28 september 2007och ändringar är införda till

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. RESERVDELSSPECIALIST MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Utförsäljning av lab.stationer etc. för styrteknik och hydraulik Datum: 2008-11-13

Utförsäljning av lab.stationer etc. för styrteknik och hydraulik Datum: 2008-11-13 Utförsäljning av lab.stationer etc. för styrteknik och hydraulik Datum: 2008-11-13 Här följer en lista på våra lab.stationer, komponentsatser och styrobjekt för kurser i styrteknik, hydraulik och reglerteknik,

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015-2016

UTBILDNINGSKATALOG 2015-2016 UTBILDNINGSKATALOG 2015-2016 SKÖVDE Välkommen till Lichron Lichron Teknikgymnasium Skövde Vi har en anpassad utbildning med hjälp av den senaste tekniken. Med modern utrustning skapar vi förutsättningar

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

UTBILDNING I EL- OCH MASKINSÄKERHETSANVISNINGAR INOM RINGHALSGRUPPEN

UTBILDNING I EL- OCH MASKINSÄKERHETSANVISNINGAR INOM RINGHALSGRUPPEN Dokumenttyp Sekretessklass Status Granskat ID-nummer / Utgåva Anvisning Företagsintern Godkänt Larsson Göran 910117025/ 5.0 Utfärdare Datum Antonsson Bo-Göran Alternativt ID Andersson Hans 2003-02-26 0414

Läs mer

ARBETSPROCESSEN FÖR CE-MÄRKNING & SÄKRA STYRSYSTEM 2016-04-12

ARBETSPROCESSEN FÖR CE-MÄRKNING & SÄKRA STYRSYSTEM 2016-04-12 Arbetsprocessen för CEmärkning & Säkra styrsystem Joakim Ryer & Håkan Eklund 2016-04-12 CE-MÄRKET MARKNADSSYMBOL?» CE-märket som ska visa att produkter uppfyller EU:s direktiv har fått allt för stor betydelse

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Elinstallation allmän behörighet SKOLFS 2006:14 Utkom från trycket den 30 maj 2006 2006-04-10 Skolverket

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

Vägen framåt för konkurrenskraftiga företag

Vägen framåt för konkurrenskraftiga företag Vägen framåt för konkurrenskraftiga företag Utifrån företagens behov Lernia Techs utbildningar arbetas fram utifrån företagens behov och kompetens inom teknikområdet. Tjänsterna består av lagkravs- och

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. PERSONBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Lässystem Produktionsutveckling

Lässystem Produktionsutveckling Lässystem Produktionsutveckling Ledarskap och LEAN, 25 Yh-p projektledning, 25 Yh-p Produktionsutveckling 1, 25 Yh-p LIA 1, 25 Yh-p Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yh-p Produktionsutveckling 2, 25

Läs mer

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb Umeå Teknikprogram Välkommen till skolan som liknar en arbetsplats Teknikcollege Bothnia ger dig behörighet för vidare studier och hjälper dig att skapa

Läs mer

DFA Design For Assembly

DFA Design For Assembly 2009 DFA Design For Assembly Seminarium I kurs KPP017 på MDH DFA är en metod inom produktutveckling som används för att få fram ett bra system för montering av nya produkter (kan även användas på befintliga

Läs mer

Svenska litteraturer och övriga hjälpmedel

Svenska litteraturer och övriga hjälpmedel Svenska litteraturer och övriga hjälpmedel Art.nr Titel Pris Styrteknik A 12062429 Styrteknik teori och övningar 195kr 12063193 Pneumatik, lärobok 195kr 12206245 Fortsättning Styrteknik-teori och övningar

Läs mer

Kursplaner och betygskriterier för Elkonstruktör för Europamarknaden, läsåret 2014-2015

Kursplaner och betygskriterier för Elkonstruktör för Europamarknaden, läsåret 2014-2015 Kursplaner och betygskriterier för Elkonstruktör för Europamarknaden, läsåret 2014-2015 Engineering, automation, 45 poäng Kursen ska ge den studerande kunskaper om: - projektering av automationsanläggningar

Läs mer

1EL01D Elteknik och reglerteknik, 26 högskolepoäng Electric and Control Engineering, 26 credits

1EL01D Elteknik och reglerteknik, 26 högskolepoäng Electric and Control Engineering, 26 credits Dnr: UGA 2013/1440 3.1.2 Kursplan Fakulteten för teknik 1EL01D Elteknik och reglerteknik, 26 högskolepoäng Electric and Control Engineering, 26 credits Ämnesgrupp Övriga tekniska ämnen Nivå Grundnivå Fördjupning

Läs mer

Kursinformation 2010. Mål för kursen är följande huvudområden: Kunskapsmålen för kursen är: Färdighetsmålen för kursen är:

Kursinformation 2010. Mål för kursen är följande huvudområden: Kunskapsmålen för kursen är: Färdighetsmålen för kursen är: Kursinformation 2010 TMPT69 Avancerade produktionssystem, 4 p / 6 hp /Advanced Manufacturing Systems/ Mål för kursen är följande huvudområden: Teknik och utrustning som används i avancerade autonoma produktionssystem.

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK

MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK MASKIN- OCH LASTBILSTEKNIK Ämnet maskin- och lastbilsteknik behandlar funktion hos och tillsyn, service och reparation av lastbilar och mobila maskiner samt felsökning och support. Det behandlar också

Läs mer

och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter

och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter Behörighetsansvar och angränsande ansvar - som vi såg på det William Persäter ELLAGSTIFTNINGEN Vad säger ellagstiftningen om ansvar för Vad säger ellagstiftningen om ansvar för utförande och skötsel av

Läs mer

FluidSIM 5 Snabbare, större och ökad tillgänglighet

FluidSIM 5 Snabbare, större och ökad tillgänglighet FluidSIM 5 Snabbare, större och ökad tillgänglighet Revolutionerande: Nya FluidSIM 5 Ett FluidSIM för alla behov: P, H och E i samma simulering Nytt koncept: ett FluidSIM för alla teknologier och utbildningspaket

Läs mer

Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll

Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll 1. Fastighetstekniska system (45 Yhp)... 2 2. Intelligenta hus (35 Yhp)... 2 3. Kundhantering och kommunikation (20 Yhp)... 2 4. Mätteknik (15 Yhp)...

Läs mer