AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB"

Transkript

1

2 AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL Consensus Utbildning AB Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, intygar härmed att kvalitetssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits vara i överensstämmelse med kraven i kvalitetsstandarden. GILTIGHETSOMRÅDE De kriterieområden och indikatorer som har granskats är: KRITERIEOMRÅDE ÅTAGANDE MOT BETALANDE KUND MÅL FÖR LÄRANDET METOD FÖR LÄRANDET PROCESS FÖR UTVÄRDERING AV LÄRANDET RESULTAT I RELATION TILL ÅTAGANDET INDIKATORER Bokning Avbokning/ ombokning Fakturering/ betalning Nöjdkund-åtagande grupp Syfte Förkunskaper Test av förkunskaper Kunskapsprov Metodik Pedagogik Lärarens kompetens Dokumentation Dokumenterad utvärderingsprocess Kundklagomålshantering Nöjdhetsgrad hos deltagare Nöjd betalande kund Under förutsättning att kvalitetssystemets fortsatta funktion befinns vara tillfredställande gäller denna auktorisation i ett år från och med mars Søren Ravnskov, ordförande SAUF Eva M Torsson, VD SAUF

3 Consensus AB Affärsidé Consensus erbjuder kunskap till företag och organisationer, där det kunnande som vi lär ut alltid ska kunna omsättas i konkret affärsnytta i kundens verksamhet. Ofta kan våra kunder också dra stor fördel av synergierna mellan våra tre affärsområden Consulting, Utbildning och Human Relations. Affärsområden Consulting: Vi skall tillgodose främst tillverkande företags behov av en rörlig organisation med hjälp av kvalificerade konsulter Utbildning: Vi skall leverera marknadens bästa utbildningar inom Ledarskap, Teknik och Ekonomi/Juridik Human Relations: Vi skall erbjuda företag och organisationer kvalificerade tjänster inom Human Resource-områdetområdet (rekryteringsstöd och organisationsutveckling.) Geografiskt upptagnings område - Mellansverige Antal anställda 15 st. Samarbetar med ca 30 st. underkonsulter Beräknad omsättning miljoner Vi utvecklar människor. Människor utvecklar företag

4 Vi utvecklar människor. Människor utvecklar företag

5 PROGRAMUTBUD INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKNIK El PRODUKTIONSTEKNIK Produktionsteknik Produktionsekonomi FMEA / DFA / DFM / SPS Flödesanalys Kvalité Leanspelet Operatörsprogram LOGISTIK Logistik MPS EL-UTBILDNINGAR Allmän behörighet El program BB2 Grundläggande El Nya starkströmsföreskrifterna Elsäkerhet vid arbete Elsäk FS 2006:1 Elsäkerhet Arbete med spänning Esa grund MEKANIK Form & läge grunder Hållfasthetslära Ritningsläsning KONTAKTUPPGIFTER 27 UNDERHÅLLSTEKNIK Pneumatik Analytisk felsökning Hydraulik Smörjteknik STYRTEKNIK GE Fanuc service & underhåll serie 0i GE Fanuc service & underhåll serie 16i/18i GE Fanuc service & underhåll serie 30i, 31i GE Fanuc operatörsutbildning GE Fanuc avancerad ISO programmering GE Fanuc Manual Guide I Siemens SIMATIC S7 grund Siemens SIMATIC S7 repetition Siemens sinumerik 840 D grund Siemens sinumerik 840D fortsättning Profibus Field PG Ethernet Robotteknik

6 - 2 -

7 PRODUKTIONSTEKNIK Produktionsteknik Att betona vikten av en väl utvecklad och offensiv produktionsteknik i företagen. Produktionsteknikens utveckling diskuteras och konturerna för framtiden gås igenom. Ett antal företagsspecifika fall tas upp. grupp Produktionstekniker, Underhållstekniker, Planerare, Operatörer, Montörer Vad är effektivitet/produktivitet? Vardagsrationalisering, tiden som konkurrensmedel Underhålls- och kvalitetsarbetets inverkan på produktiviteten Produktionsflödesanalys Ergonomi Tekniker för att kartlägga produktionsproblem och möjligheter Problem huset Översiktsanalys: kostnader, layouter, tidsstudier, kapitalbindning Bemanning, transporter, materialflöde Dokumentation, arbetsplatsbeskrivningar Metodanalys Produktions- och kapacitetsplanering Omställningsteknik/effektivitet Produktionsekonomi En bra planering av verksamheten är grunden till ett gott resultat. Grundläggande produktionsekonomi är en förutsättning för ett flödesekonomiskt deltagande. Budgeten är ett arbetsredskap för samtliga i företaget. Den gör att alla kan arbeta i samma riktning. Det är därför viktigt att alla deltar i budget processen. För att kunna fatta beslut om investeringar måste vi ha ett genomarbetat och väl presenterat förslag. Detta program tar upp hur framtagning av en budget går till samt hur olika typer av kalkyler tas fram. Grundläggande ekonomiska termer Grundläggande ekonomiska beräkningar Ekonomisk avkastningspyramid (DUPONT) Kapitalrationalisering Budgetering Investeringskalkyl Produktkalkylens innehåll Lönsamhetskalkyler Frekvensstudier (Inre & yttre tid) grupp Produktionstekniker, Underhållstekniker, Planerare, Operatörer, Montörer - 3 -

8 PRODUKTIONSTEKNIK FMEA / DFA / DFM / SPS Att analysera och riskbedöma en produkt till förbättring FMEA (Felmetodseffektsanalys). Att skapa en monteringsvänlig produkt DFA (Design for Assembly). En DFA- analys kan ge lägre monteringskostnad, kortare monterings tid och också leda till bättre arbetsmiljö. Att skapa en tillverkningsvänlig och mer ekonomisk produkt DFM (Design For Manufacturability) FMEA-analys och beräkning Allmänt om monterings / tillverkningsvänlig konstruktion Bothroyds DFA / DFM-metod och beräkning Metodens uppbyggnad och användning Frekvensmätning. SPS-(Statistisk Process Styrning) grupp Produktionstekniker, Konstruktörer Flödesanalys Att analysera och beräkna ett processflöde, samt utifrån denna analys föreslå och genomföra förbättringar inom områden enligt nedan. grupp Produktionstekniker Flödesstyrning, prioriteringar mot lönsamhet Processen Produktverkstäder Kanbansystem Flödesgrupper Fysisk orientering av maskiner Benchmarking MPS-system Materialflöde - 4 -

9 PRODUKTIONSTEKNIK Kvalité Att visa på vägar till en bättre kvalitet och därmed en effektivare verksamhet. grupp Produktionstekniker, Underhållstekniker, Planerare, Operatörer, Montörer Personlig kvalitet är en förutsättning för all annan kvalitet Kvalitetsansvar i företaget Företagstemperatur De 5 S:en och 10 R:en Kvalitetssystemet ISO 9000, 14001, P 2000, TQM Kvalitetsmetoder Dokumentation Kaizen strukturera förbättringsarbetet De sju managementverktygen QFD-analys Leverantörsbedömning SPS-(Statistisk Process Styrning) Leanspelet Att förklara verktyg och metoder som: Teamarbete, Vikten av kommunikation vid förändring Vikten av deltagande vid förändring, Reducering av waste/förluster, Just in time - kanban styrning Pull jämfört med Push, Ställtidsreduktion & En stycksflöden. Introduktion Vad innebär Lean Skillnanden mellan Lean och masstillverkning Nyttan med lean Genomförande av Leanspelet för 8 deltagare Leanspelet spelas under ett antal rundor. grupp Ledningsgrupp, Produktionstekniker, konstruktörer Underhållstekniker, Planerare, Operatörer, Montörer - 5 -

10 PRODUKTIONSTEKNIK Operatörsprogram et med programmet är att få förståelse för effektivitetens och produktivitetens betydelse när det gäller företagets lönsamhet. Programmet skall ge deltagarna en helhetssyn samt förståelse inom områden som språk och termer, produktionsekonomi, kapitalbindning, logistik (MPS), omställningsteknikens betydelse för flexibiliteten, ordning och reda (5S) samt förståelse för andra arbetsområden inom företaget. grupp Operatörer, Montörer Vikten av ett fungerande kommunikation/informationsflöde i företaget. Personlig kvalitet är förutsättning för ett ekonomiskt produktionsflöde. Ordning och reda hur viktig är den? Effektivitet: Hur kan jag beräkna samt förbättra min egen effektivitet? Produktivitet: Hur kan jag beräkna samt höja produktiviteten? Vad blir det ekonomiska resultatet om vi kan förbättra ledtiden med %? Vardagsrationalisering: hur vi tids och flödesplanerar vårt eget arbete med tiden som ett konkurrensmedel. Var ligger min prestation, vid 50 %, 75 % eller 100 % per dag? Material, maskin, operatör, arbetsplats och tid vad kostar vi? Vad ligger i självkostnaden för en produkt? När min arbetsuppgift är klar, vad gör jag då? Vad är mitt flödesansvar? Varför vill vi inte binda för mycket kapital i förråd/lager och i PIA/VIA? MPS- material och produktionsstyrning hur styr vi den ekonomiskt? Hur arbetar vi inom beredning, produktionsteknik, arbetsledning samt inköp och förlag? Vilken roll har en samordnare samt vilka uppgifter har han/hon? Är jag en intraprenör som skapar ständiga förbättringar i företaget? - 6 -

11 Ett nytt perspektiv! - 7 -

12 LOGISTIK Logistik Skapa en större förståelse hos medarbetarna med avseende på kommunikation, engagemang, ekonomi och kundfokusering i en viktig samverkan. grupp Produktionstekniker, Underhållstekniker, Planerare, Operatörer, Montörer MPS Att få förståelse för den ekonomiska/tekniska processen från leverantör till slutkund. grupp Inköpare, Produktionstekniker, Planerare, Kommunikation, engagemang och kund fokusering en viktig samverkan. Vikten av bred kommunikation och hög social kompetens. Betydelsen av rätt Logistik. Vad är kvalitet och varför är den så viktig? KAIZEN = ständiga förbättringar. Betydelsen av att jag gör rätt från mig. Betydelsen av rätt Lagerhantering Grundläggande ekonomiska termer. MPS vad är det? Hur styr vi materialflödet från leverantör till slutkund? Vad är lagerekonomi och varför är den så viktig? Betydelsen av rätt medarbetarskap Hur effektiv och produktiv är jag/vi? Medarbetarskap finns där alla styr mot samma mål, vision och strategi som företaget. Vem ska överleva vi eller konkurrenterna? Hur arbetar vi för en effektiv kundfokusering? Inköp/fakturering. Tull/Tullhandlingar. Juridik. Förråds/lager hantering. Intern distribution. Omställningsteknik. Produktionsteknik. Kapitalbindning

13 MEKANIK Form & Läge grunder Att öka medvetenheten för form och lägestoleranser, samt förståelsen av sambandet mellan specifikation, kontroll och resultat. grupp Produktionstekniker, Konstruktörer, Operatörer Att mäta kostar pengar. Standarder. Toleranser. Symboler. Måttjämkning. Toleransdefinition. Bestämning av referenser. Mätprinciper. Mätmetoder

14 MEKANIK Hållfasthetslära Programmet skall ge deltagarna kunskap om hållfasthetslärans grundläggande begrepp och principer, kännedom om konstruktionsmaterials mekaniska egenskaper, kännedom om metoder för att lösa praktiskt betydelsefulla typer av problem inom solidmekaniken samt förmåga att självständigt tillämpa ovannämnda kunskaper vid lösning av problem med praktisk anknytning. Dragning. Spänningslägen vid dragning. Töjning Hookes lag dragprovet. Skjuvning: Spänningslägen vid Skjuvning. Lim -svets och nitförband. Stansning. Böjning. Vridning. Knäckning. grupp Konstruktörer

15 MEKANIK Ritningsläsning Att lära sig grunderna i ritningsläsning och måttsättningsprinciper, samt att få en gemensam syn på hur man ska tolka ritningar. grupp Produktionstekniker, Konstruktörer, Operatörer, Montörer Inledning. Avbildning och måttsättning. Skalor. Ritningsblanketten. Standard vad är det? Avbildning. Vyer. Snitt. Linjetyper. Måttsättning. Basmått. Toleranser. Ytjämnhet. Ritningstyper. Detaljritning. Gruppritning. Sammanställningsritning

16 TEKNIK Pneumatik Ha förståelse för och känna till olika pneumatiska komponenter såsom luftberedning, cylindrar och ventiler Kunna konstruera och koppla upp pneumatiska system efter given sekvens. På ett logiskt sätt kunna analysera felorsaker med hjälp av ett kopplingsschema och följddiagram. grupp Underhållspersonal Förkunskaper Inga förkunskaper krävs Gruppstorlek 6 personer Luftberedning: Filter, regulatorer, dimsmörjare Pneumatiska ventiler: Konstruktionsprinciper, manuella, luftstyrda, elstyrda Pneumatiska cylindrar: Konstruktionsprinciper, dimensionering Symboler för pneumatiska komponenter Konstruktion och schemaritning av pneumatiska styrsystem Praktiska kopplingsövningar Vakuumteknik Pneumatiska gripdon: Konstruktionsprinciper Analytisk felsökning 2 dagar Du lär dig att på ett genomtänkt och snabbt sätt utnyttja de kunskaper du har om utrustningen för att åtgärda fel. grupp Underhållspersonal Förkunskaper Gruppstorlek 8 personer Felutvecklingsteorier Varför uppstår fel? Felsökningsmetoder (FMEA mfl.) Teori om felsökning Problemdefinition Analys av orsak/verkan Åtgärder Schemaläsning scheman hämtade från företaget Övningar Praktikfall och egna exempel

17 UNDERHÅLLSTEKNIK Grundläggande hydraulik Deltagarna skall efter genomfört program kunna läsa och förstå hydraulschemor. De kommer även att ha fått förståelse för vikten av renhet och förebyggande underhåll. När det trots allt inte fungerar som det ska, kommer deltagarna att kunna utföra enklare felsökning i hydraulsystemet grupp Underhållspersonal och reparatörer Förkunskaper Inga förkunskaper krävs Hydraulikens teoretiska grunder Pascals lag, begreppen kraft och tryck. Hydrauliska grundbegrepp Symboler / Komponenter Att läsa ett hydraulschema Säkerhetsaspekter vid arbete i hydraulinstallationer Felsökning/Vanliga fel Förebyggande underhåll Praktiska övningar Gruppstorlek 6-8 personer Grundläggande smörjteknik Deltagarna skall efter genomfört program ha god kännedom om när man väljer vilket smörjsystem. De kommer även att ha fått förståelse för vikten av renhet och förebyggande underhåll. När det trots allt inte fungerar som det ska, kommer deltagarna att kunna utföra enklare felsökning i smörjsystemet grupp Underhållspersonal och reparatörer Förkunskaper Inga förkunskaper krävs Smörjsystem, systemuppbyggnad och funktion. När väljer man vilket system? Enledningssystem Tvåledningssystem Progressiva system Kombinationssystem Montageteknik Felsökning Säkerhetsaspekter Ny teknik vid övervakning Praktiska övningar

18 - 14 -

19 STYRTEKNIK GE Fanuc Service & underhåll GE Fanuc serie 0i B/C Här får Du de kunskaper som behövs för att förstå och arbeta med programmerbara logiska styrsystem i GE Fanucs serie 0i B/C Efter genomgången kurs skall du klara av att lösa olika styrtekniska uppgifter grupp Underhålls- och servicepersonal Styrsystemets konstruktion Identifiering av hårdvaran Styrsystemets arbetssätt Mjukvarans struktur/datasäkerhet Grunderna i PMC-teknik Elementärt om axlar/spindlar ALPHA/ ALPHA i serien DIAGNOSTIK GE Fanuc Service & underhåll GE Fanuc serierna 16i/18i/21i A/B Här får Du de kunskaper som behövs för att förstå och arbeta med programmerbara logiska styrsystem i GE Fanucs serie 16i/18i/21i A/B Efter genomgången kurs skall du klara av att lösa olika styrtekniska uppgifter Styrsystemets konstruktioner Identifiering av hårdvaran Styrsystemets arbetssätt Mjukvarans struktur / datasäkerhet Grunderna i PMC-teknik Elementärt om axlar/spindlar ALPHA/ ALPHA i serien DIAGNOSTIK grupp Underhålls- och servicepersonal GE Fanuc Service & underhåll GE Fanuc serie 30i/31i/32i Här får Du de kunskaper som behövs för att förstå och arbeta med programmerbara logiska styrsystem i GE Fanucs serie 30i/31i/32i Efter genomgången kurs skall du klara av att lösa olika styrtekniska uppgifter grupp Underhålls- och servicepersonal Styrsystemets konstruktioner Identifiering av hårdvaran Styrsystemets arbetssätt Mjukvarans struktur / datasäkerhet Grunderna i PMC-teknik Grundläggande kunskaper om axlar / spindlar i serie 30 DIAGNOSTIK

20 STYRTEKNIK GE Fanuc Operatörsutbildning GE Fanuc serie 0i B/C Här får Du de kunskaper som behövs för att kunna programmera 2-axlig svarv, använda cykler samt att lära dig smarta finesser grupp Inga förkunskaper i programmering krävs. Kursen vänder sig dig som inte har erfarenhet av CNC styrda maskiner ISO programmering grunder Beskrivning av systemet Olika driftsätt Inmating/editering av ISO program Verktygsdata Styrsystemet och dess förutsättningar Maskinens Koordinatsystem Detaljens Koordinatsystem Verktygskompensering Nosradiekompensering Linjär och cirkulär bearbetning Underprogram och dess användningsområden. Förenklad programmering genom användande av fasta cykler Bearbetning i vår svarv med Fanuc Styrsystem Egna önskemål GE Fanuc Operatörsutbildning Avancerad ISO programmering Kunna programmera de flesta typer av arbetsstycken. grupp Förkunskaper krävs. Kursen vänder sig dig som har erfarenhet av CNC styrda maskiner ISO programmering fördjupning Fasta cykler svarning Fasta cykler fräsning Variabelprogrammering Underprogramsteknik Flerkanalig programmering Fördjupad utbildning i svarvning, komplicerade geometrier. Fördjupad programmering av cykler. Programmering av roterande verktyg. Borr & Gängcykler. Programmering av polära koordinater. Underprogram med upprepning. programmering med variabler. Vanliga programmeringsfel. Egna ritningar. Egna önskemål

21 STYRTEKNIK GE Fanuc Manual Guide I Styrsystem: FANUC Serie 16/18/21i och 30/31/32i Här får deltagarna kunskap i grundläggande programmering i GE Fanucs Manual Guide I grupp Operatörer, programmerare, maskintillverkarnas personal från CNC-avdelningen, elkonstruktörer och produktionstekniker samt distributörer och agenter Manual guide I Handhavande av styrsystemet via tryckknappar och funktionstangenter Användning av det interaktiva programmeringssystemet Parameterinställning Handhavande av skärmmenyer Skapa och redigera detaljprogram Körning av detaljprogram Tillämpning av borrning /fräsning (M) eller svarvningsteknik (T) Bearbetningsexempel och testprogram

22 STYRTEKNIK Siemens SIMATIC S7 4 dagar Att få de kunskaper som behövs för att förstå och arbeta med programmerbara logiska styrsystem, PLC. Efter genomgången kurs skall du klara av att lösa olika styrtekniska uppgifter med förreglings- och sekvensstyrning grupp Underhållspersonal och reparatörer Förkunskaper Inga förkunskaper krävs Grunder i Siemens S7 Talsystem i Siemens S7 Programverktyg för Siemens S7 Räknare och Timer i Siemens S7 Adressering i Siemens S7 Felsökningsverktyg i Siemens S7 Korsreferenser i Siemens S7 Logiska funktioner i Siemens S7 Projekthantering i Siemens S7 Gruppstorlek 6 personer Siemens SIMATIC S7 rep 2 dagar Att Kunna avläsa avbrottsstacken vid fel, vid stopp och igångkörning. Känna till de utökade instruktionerna i STEP 5. Kunna programmera timer. Kunna använda korsreferens vid felsökning grupp Underhållspersonal och reparatörer Förkunskaper Genomgått S7 grundutbildning Gruppstorlek 6 personer Presentation av deltagare, deras tidigare erfarenhet och personliga mål med utbildningen. Skillnader mellan S5 & S7. Skapa projekt. PLC uppbyggnad (PB, OB, FB, DB, DX, FX) Lära sig att programmera timer, programslinga o dyl. Avbrottstack (Felkoder), felanalys av PLCstopp. Lära sig att koppla upp sig mot S5 & utföra ändringar. Avrundning/repetition/frågor

23 STYRTEKNIK Siemens 840 D Grund 4 dagar Kursen vänder sig till dig som arbetar med service och underhåll av maskiner utrustade med Siemens 810D / 840D. Du får en helhetsbild när det gäller uppstart, backuptagning och felsökning, både när det gäller styroch servosystem.. grupp Underhållspersonal och reparatörer Förkunskaper Genomgått Siemens S7 grundutbildning Gruppstorlek 5 personer Allmänt Sinumerik 840D och dess olika grundutföranden. Hårdvarumässig uppbyggnad, styrsystem och servo Maskindata. Uppstartsrutiner, NC, PLC och MMC. Statusvisning axlar, spindel, oscilloskopfunktioner. Felsökning, styrsystem och servo. Backup, NC, PLC och MMC, olika backupmedier - PC, diskett. Grundläggande handhavande. Snittställe NC-PLC. Hantering av PLC-larm och meddelanden Siemens 840 D forts 2 dagar Kursen vänder sig till servicepersonal som vill gå djupare och är en utmärkt fortsättning på grundutb. Du behöver kunna läsa och förstå S7- program. Den integrerade PLC n i en CNC- styrning skiljer sig väsentligt från en fristående PLC- styrning. På kursen får deltagarna en grundlig genomgång hur den integrerade PLC n och snittstället NC PLC fungerar. Deltagarna har möjlighet att ta upp maskinspecifika problem på sina egna maskiner. Ta gärna med din egen PC innehållande S7. grupp Elmekaniker WORK SHOP: Lätt beröring av systemet i maskin (OP- Panel) för att skapa förståelse för menyer mm. Hitta och spara data i OP-Panel. Diagnostikverktyg. Hitta fel & larm samt återställa. Backupp generell Ghost (spegling av hårddisk). Safetyfunktioner. Servo: Frigivning. Koppla upp sig mot maskin & se "Online" (olika maskiner). Felsökningsmetodik (Ytligt) i labbstyrning. Förkunskaper Genomfört 840 D grund Gruppstorlek 5 personer

24 STYRTEKNIK Profibus 2 dagar Kursen sig till alla användare av PROFIBUS oberoende av fabrikat. Systembeskrivning, installation, diagnostik och felsökning får en grundlig genomgång såväl teoretisk som praktiskt med övning på olika analys-, testverktyg i Step7-manager och oscilloskop. Konfiguration och kommunikation med PROFIBUS i SIMATIC-system. Kontaktering av kablar. Känna till PROFIBUS protokollet, kommunikationsmöjligheter och olika profiler. Kunna installera PROFIBUS på korrekt sätt. Känna till de olika diagnosmöjligheterna med PROFIBUS, kunna testa och felsöka i ett nätverk. Känna till de olika kommunikationsmöjligheterna i SIMATIC S7-system. Kunna konfigurera S7-master, både enkla, modulära och intelligenta DP-slavar. grupp Alla användare av PROFIBUS oberoende av fabrikat. Förkunskaper Genomfört grundutbildning i S7 PROFIBUS systembeskrivning. Allmänt, DP, PA, MPI och övriga profiler. Installation. Nätverkskomponenter. Diagnostikrepeater. Oscilloskop. PROFIBUS DP-kommunikation: konfigurering av DP-mastrar och DP-slavar. DP-slavar av andra fabrikat. Installation av GSD- (GSE-) filer. Intelligenta slavar. Kommunikationsprocessorer (CP342-5). GET/PUT, SEND/RECEIVE och övrig S7- kommunikation. Gruppstorlek 6 personer Field PG 2 dagar Kursen vänder sig till dig som arbetar med service och underhåll av maskiner grupp Underhållspersonal och reparatörer Förkunskaper Inga förkunskaper krävs Gruppstorlek 6 personer WORKSHOP (teori & praktik ute i verkligheten). Uppkoppling & hantering av PG. Skillnader mellan Nya & Äldre PG. Backuppkörning. Ladda in (Upload) till PG och öppna projekt. Till dator. Köra "Compare" av mjukvara i maskin mot PG. Spara enklare ändringar (typ timer mm)

25 Ethernet 2 dagar STYRTEKNIK Kursen ger förutom grundläggande Ethernetkunskap även lärdom om de olika kommunikationssätten med SIMATIC S7 och dess möjligheter. Man kommer att kunna använda olika diagnosmöjligheter och upprätta kommunikation mellan PC-applikationer och SIMATIC S7. grupp En grundläggande Ethernetkurs speciellt anpassad underhållspersonal Förkunskaper Genomfört Profibus utbildning Gruppstorlek 6 personer Introduktion till Simatic Net Ethernet / Industriellt Ethernet / Profinet Nätverksuppbyggnad, topologier, redundans Adressering, virtuella nätverk, routing Passiva och aktiva nätverkskomponenter Kommunikationsprocessorer för PC och PLC Protokollen ISO, TCP/IP, UDP/IP Send/Receive-interfacet S7-kommunikation Diagnosmöjligheter och hjälpmedel Förkunskaper God plc vana Robotteknik 2 dagar Kursen ska ge deltagarna grundläggande kunskaper om handhavandet. Utbildningen genomförs på ABB robotar, S4 (lite äldre) eller IR5 efter önskemål Förkunskaper Inga förkunskaper krävs Gruppstorlek Max 4 personer/grupp Introduktion Presentation av IRB-systemet Grundläggande hantering Systemöversikt Manipulator Styrsystem Operatörspanel Programmeringsenheten Säkerhetsfunktioner Koordinatsystemet, TCP-begreppet Manuell körning ( jogging ) Singularitet Uppstart av Robotsystem Disketthantering spara/ladda program Backup/Restore av system Nödstopp och återställning Filsystem Positioneringsprinciper Stoppunkt/passerpunkt ( zoner ) I/O- signaler Övningar Programmering och redigering av program Definition av verktyg ( arbetspunkt ) Programuppbyggnad Moduler, rutiner, dag

26 - 22 -

27 EL-UTBILDNINGAR Allmän behörighet Elinstallation -Allmän behörighet (SKOLFS 1995:1) avser att ge eleverna den kompetens som motsvarar kraven i gällande författning avseende Allmän ehörighet för alla elinstallationsarbeten (AB, ABL och ABH). Som förkunskapskrav för utbildningen gäller slutbetyg från fullständig gymnasieutbildning inom gren installation eller motsvarande kunskaper, samt kurs matematik B. Elanläggningar 60 tim Elkraftsystem 100 tim Elmaskiner/Drivsystem 90 tim Författningskunskap el 40 tim Miljö och säkerhetskunskap 40 tim Teknologi elinstallation 50 tim Total 400 tim Dessutom skall som förkunskap gälla 2 års praktik inom starkströms området varav minst 1 år installationsarbete under ledning av behörig installatör. Matematik B kan erbjudas inom ramen för en sammanhållning påbyggnadsutbildning. För kurs matematik B gäller gymnasie skolans betygskriterier. Elprogram BB2 Att kunna utföra anslutning och losskoppling av apparater och utrustningar till befintlig gruppledning. Montera, koppla funktionsprova enklare utrustning med hjälp av ritnings- schemaunderlag förstå och kunna förklara funktioner hos en jordfelsbrytare. Utföra enklare felsökning och fel avhjälpning på olika apparater och utrustningar anslutna till nätet. Bestämma motorers koppling och ställa in överlastskydd. Deltagaren kommer att få kunskap om personligt skydd vid arbete med spänningssatta föremål. Känna till och tillämpa gällande lagar, föreskrifter och förordningar för såväl skötsel som underhåll av befintlig anläggning som nyinstallation. grupp Underhållspersonal Ellära A Likström, Resistorn, Seriekoppling, Parallellkoppling, Batteri, Effekt, Växelström, Elektriska maskiner. Ellära 3 fas Enfas och trefas, Fasförskjutning, Elektriska maskiner, Distribution. El kompetens A (BB2) Att hantera el, Säker El, El distribution, Säkringar, grupper, Elsäkerhet i Sverige, Säkerhetsanordningar, Installationsmiljöer, Belysningsinstallationer, Ritningar och scheman, Asynkronmotorn. Säkerhetsbestämmelser - Totalt 160 timmar

28 EL-UTBILDNINGAR EL FÖR MEKANIKER Att lära sig hur el-kretsar fungerar, och sambandet mellan ström, spänning och resistans samt att hantera mätinstrument. Efter detta program kan du göra in och urkopplingar samt kontrollmätningar av el motorer. Programmet ger deltagaren en bra grund för vidare utbildning om kunskaper i grundläggande ellära saknas. grupp Mekaniker och reparatörer Elsäkerhet: Elsystemets uppbyggnad, Personfara, Brandfara, Lagar föreskrifter, Behörigheter. Ellära: Ohms lag, Seriekoppling, Parallellkoppling, Mätövningar, Effekt, 3-fas, Y-D kopplingar, Laborationer, Övningar. Schemaläsning: Symboler, Schema. Givare: Induktiv, Kapacitiv, Optiska givare. Frekvensomriktare: Allmänt, inkoppling, Parametrar, Provkörning. Praktiska övningar Kontaktortavla, Felsökningstränare, Felsimulator motor, Elsäkerhets tavla. Starkströmsföreskrifter och svensk standard Efter genomgången utbildning skall du ha kunskap om starkströmsföreskrifterna och vilka delar som skall finnas i svensk standard Inledning Bakrund till nya starkströmsföreskrifter Genomgång av de nya starkströmsföreskrifterna, ELSÄK-FS 2004:1 Begreppet "God elsäkerhetsteknisk praxis" Förhållandet mellan föreskrift och standard Orientering om svensk standard Tillämpningsuppgifter Sammanfattning Elsäkerhet vid arbete - ELSÄK-FS 2006:1 Att få de kunskaper som krävs för att arbete på och invid elanläggning skall kunna ske med nödvändig säkerhet enligt starkströmsföreskrifternas krav. Allmänt Ansvar Innehavarens tillsyn av anläggningen Internkontroll vid elektriskt arbete Normala skötselåtgärder Arbetsmetoder Kopplingen till standarden SS-EN

29 EL-UTBILDNINGAR Elsäkerhet Att ge deltagarna kunskap om elsäkerhet Vad är el? Spänning Ström Resistans Effekt Elfaran Vad får jag göra själv Utbildningen avslutas med ett prov. Arbete med spänning Kursen lär dig en arbetsmetod som gör att du kan arbeta lika säkert på en spänningsförande anläggning som på en spänningslös. denna utbildning får du de teoretiska kunskaper som Elsäkerhetsverket kräver. Vid underhåll av din elanläggning kan du hamna i situationer då strömmen inte kan brytas, men du ändå måste in och arbeta. Det är då av största vikt att du följer gällande föreskrifter för anläggningen. Du övar också på olika typer av kopplingsutrustningar i realistisk miljö. Efter genomgången kurs och godkänt skriftligt prov erhålls ett certifikat som tillsammans med delegering berättigar till arbete med spänning. grupp Kursen vänder sig till yrkesmän och arbetsledare med minst tre års praktisk erfarenhet från elarbete inom lågspänning och med kunskap i att ge första hjälpen vid elolycksfall eller följdskada Genomgång av elrisker och åtgärder vid olyckstillbud och skadehändelser Genomgång av ansvarsfrågor (personsäkerhet, anläggningssäkerhet, elbehörighet, samordning) Teoretisk genomgång av första hjälpen vid elskada Riskbedömning av arbete med spänning i kopplingsutrustning vid såväl äldre som nyare utföranden Genomgång av erforderliga skyddsåtgärder i olika typer av kopplingsutrustningar Genomgång av särskilda anvisningar t ex ESA Hur planerar man arbete med spänning? Kriterier för att acceptera arbete med spänning Hantering och kontroll av verktyg, utrustning och personlig skyddsutrustning Behov av skriftliga arbetsinstruktioner Överföring av information, bevis mm Praktiska övningar i olika typer av kopplingsutrustningar Avslutande teoretiska och praktiska prov, godkänt resultat fodras

30 EL-UTBILDNINGAR ESA Grund 05 Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs ha kunskaper om - och kunna tillämpa elsäkerhetsansvisningarna när det gäller skötsel och underhåll av elektriska starkströmsanläggningar. grupp Alla som är ansvariga för skötsel och underhåll av elektriska starkströmsanläggningar Ansvar enligt lag ESA-funktioner Planering av arbete Överföring av meddelanden Entreprenörsarbete Normala skötselåtgärder Komplement Arbete utan spänning Arbete nära spänning Arbete med spänning

31 KONTAKTUPPGIFTER Consensus Consulting & Utbildning AB:s kontor finns beläget på Aspholmen i Örebro Leveransadress: Aspholmsvägen 9 Telefon: Postnummer Örebro Besöksadress: Aspholmsvägen 9 Fax: Hemsida: Kontaktpersoner: VD Magnus Löwdahl Projektledare Jan Sunneståhl Projektledare Peter Åberg Projektledare Martin Goldkuhl Org & Rekryteringskonsult Helena Fiedler CONSENSUS Vi utvecklar människor, människor utvecklar företag

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL Consensus Utbildning AB Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, intygar härmed att kvalitetssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits

Läs mer

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab.

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab. Kurskatalog Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se www.idcab.se Kurskatalogen är en sammanställning av de utbildningar som genomförs,

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

CNC/VERKSTADSTEKNIK CNC-Teknik Grund och Påbyggnad... 2-3 ISO Intro... 4 ISO Kurs... 4 Cam Modul... 5 Textfräsning... 6

CNC/VERKSTADSTEKNIK CNC-Teknik Grund och Påbyggnad... 2-3 ISO Intro... 4 ISO Kurs... 4 Cam Modul... 5 Textfräsning... 6 CNC/VERKSTADSTEKNIK CNC-Teknik Grund och Påbyggnad.................................... 2-3 ISO Intro.......................................................... 4 ISO Kurs..........................................................

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

Storelskolan Kurser våren 2015

Storelskolan Kurser våren 2015 Storelskolan Kurser våren 2015 STOREL I PÅ ELEKTRIKERNAS SIDA Energy Solutions 2 timmar om Solenergi Rexel Energy Solutions 3 Solenergi - del 1 Lars Andrén, Drivkraft 4 Solenergi - del 2 Robin Engborg

Läs mer

Grunder för fristående examen

Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Grunder för fristående examen Utbildningsstyrelsen 2008 Edita Prima Oy Helsingfors 2008 ISBN 978-952-13 (häft.) ISBN 978-952-13-(pdf) OPETUSHALLITUS UTBILD NINGSSTYRELSEN

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

El för Mekaniker 5 dagar

El för Mekaniker 5 dagar El för Mekaniker 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Den som tror att kompetens och utbildning är samma sak, är offer för inbillning Hösten 2012 Anmäl genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2

Läs mer

Inbjudan till de olika kurserna med detaljerad information om tid, plats och pris får du av Autoexperten på din ort.

Inbjudan till de olika kurserna med detaljerad information om tid, plats och pris får du av Autoexperten på din ort. Kurser 2007 2008 Autoskolan utbildar för framtiden Framtiden för allbilsverkstäder ser ljus ut, inte minst tack vare de nya EU-reglerna som ger stora möjligheter till ökad lönsamhet. Men för att lyckas

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Profil: Utgång: Design- och produktutveckling Design- och produktutveckling Examensmål för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år (SKOLFS 2015:10)

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Utbildning som leder till arbete

Utbildning som leder till arbete Hösten 2011 / Våren 2012 Utbildning som leder till arbete 1 Välkommen till JENSEN yrkeshögskola JENSEN yrkeshögskola är en del av JENSEN education, ett av Sveriges största privata utbildningsföretag. Vårt

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon." Våren 2015 Lily Tomlin Sid 2 Anmäl genom

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar Kompetensutveckling för näringslivet Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre. Källa: Lily Tomlin Hösten

Läs mer

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Här är kurskatalogen för dig som deltar i projektet Kompetensutveckling för

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det. Okänd. Våren 2014 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594

Läs mer

Rapport & Metodbok Lärling över sundet

Rapport & Metodbok Lärling över sundet Rapport & Metodbok Lärling över sundet Projektägare: Hässleholms kommun Projektansvarig: Curt-Erik Karlsson Projektledare: Arvid Gisby Projektmedverkande: Teknisk Ehrvervsskole Center och Skåne Nordost

Läs mer

Kompetensutveckling för arbetslivet

Kompetensutveckling för arbetslivet Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer