Redaktörer: Jessica Bergström, Annika Kihlstedt,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redaktörer: Jessica Bergström, jessicabergstrom72@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com"

Transkript

1 Lösenord på hemsidan: Helhetssyn Nr 1/15 Redaktörer: Jessica Bergström, Annika Kihlstedt, EHSS styrelse: Ordförande Jane Ahlin, Hemsida: Manusstopp för EHSS-Nytt 2/2015 är 10 juni, välkomna med bidrag! Foto: 1

2 EHSS... 4 EHSS, IVL och FTF i samarbete 4 EHSS årsmöte EHSS frukostseminarier i Stockholm 4 Dags att söka EHSS stipendium 5 Sök EHSS studentpris senast 29 maj 6 Nätverk inom EHSS... 7 SNiS 7 Från EHSS Facebook-grupp... 8 Aktivitetsarmband 8 Intressant hur många kg det blir i olika vinklar 8 Nyheter om ergonomistandarder & standardiseringsarbete... 9 Ergonomistandarder omoderna, tråkiga och alldeles för få användningsområden. Eller.? 9 Information om SIS standardiseringskommitté Ergonomi 9 Forskning/Avhandlingar Mer arbetslivsforskning behövs 11 Hälso- och arbetsmiljöarbete behöver breddas 12 Ljuset är mycket viktigare för hälsan än de flesta inser 13 Stress kan kopplas till ökad risk för stroke 14 Dålig psykosocial arbetsmiljö kan bidra till hjärtproblem 15 Varför hjälper motion vid depression? 16 Kvinnor ses som bra chefer men blir ändå inte fler 18 Studie om skämt och sexuellt samspel på mångkulturella arbetsplatser 19 Lärare blir friskare när de själva lär 21 Nya förmågor krävs för digital läsning 22 Dagens barn lever kortare än sina föräldrar 24 Hörselnedsättning gör inte bilföraren sämre 26 NON-AUDITORY EFFECTS OF HIGH NOISE EXPOSURE 27 Tungt arbete ökar risken för ALS 28 Production loss among employees perceiving work environment problems 28 Langvarig effekt på smerter af styrketræning på arbejdspladsen 29 The News on Sitting Down; You May Want to Stand Up 30 Forskning pågår Webbsidan Aktuellt om vetenskap & hälsa 31 Kurs i synergonomi 31 Drygt 46,5 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa 32 Nytt projekt synar socialarbetares kunskap 36 2

3 Datorsimulering av mänskliga rörelser i bilindustrin hjälper till att förebygga belastningsskador 38 Machokultur råder men nervskador är inte okej 40 Kan vi fika oss friska? 41 Två miljoner till Cecilia Berlin för forskning om arbetsmiljö 42 Människans interaktion med autonoma robotar 42 Konferenser, seminarium m.m Stressforskningsdagen 2015: Kvinnor, stress & sömn 44 Disputation i sjukgymnastik, Anna Trulsson 44 Licentiatuppsats i produkt- och processutveckling 45 Ted-Talks - Hälsovetenskapliga forskningsmetoder 45 Konsten att behålla sin hälsa - tankar om livet, arbetslivet och egna resurser 46 Hälsovetenskapens dag: En bra början 46 Säkerhetskonferens Stress kontra återhämtning 47 IEA 2015 i Melbourne 48 Inbjudan från EHSS danska kollegor kring IT och ergonomi 48 NES 2015, Creating sustainable work-environments 49 Övrigt Per-Olof Åstrand avliden 50 Enklare att välja rätt personlig fallskyddsutrustning 50 Gör avtalen med företagshälsovården arbetsmiljön bättre? 51 Ny blogg om arbets- och miljömedicin lanserad 52 Här finns framtidens it-prylar 52 Ergonomic Solutions for Retailers 52 Besvär av arbetsrelaterad fysisk belastning ökar igen 53 How Kids Can Benefit from Ergonomics 53 eofficeergo: Ergonomics e-learning for Office Workers 54 Using Job Analyses to Prevent Musculoskeletal Injuries 55 3

4 EHSS EHSS, IVL och FTF i samarbete IVL Svenska Miljöinstitutet har fått medel för att ta fram underlag som framför allt kan vara till nytta för företagshälsovården och andra praktiker. Sedan december ligger en sida ute på FTF:s webbplast med ämnes- och branschinformation. EHSS har beslutat att samarbeta med IVL och FTF när det gäller detta projekt. Sedan december finns sidan på FTF:s webbplats. EHSS kommer att länka till detta och alla medlemmar som önskar kommer att kunna lämna bidrag. Tanken är att det ska vara ett levande material där alla, framför allt praktiker inom företagshälsovård, kan hitta information. /Jane EHSS årsmöte 2015 EHSS årsmöte går av stapeln den 20:e april i Kalmar. Mera information följer så håll öron och ögon öppna, bl.a. på EHSS hemsida: EHSS frukostseminarier i Stockholm Vi fortsätter med frukostseminarierna i Stockholm och har nu ett kvar för vårterminen, tisdagen den 14/4, då Linda Rose och Carl Lind från KTH kommer att presentera sin nya belastningsergonomiska riskbedömningsmetod RAMP. Välkomna att anmäla er här: 4

5 De bilder som visas finns i de flesta fall att ladda hem från vår hemsida: Vi går sedan igång med planeringen av höstens seminarier. Hör gärna av er till undertecknad med förslag på intressanta ämnen/teman att behandla! Göran M Hägg, seminarieansvarig, Stockholm Dags att söka EHSS stipendium EHSS arbetar för att sprida kunskap kring god ergonomi och föreningen vill aktivt medverka till att ge medlemmarna möjlighet att bidra till detta. EHSS vill därför: ge medlemmar möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande när andra finansieringsmöjligheter saknas. verka för att sprida kunskap bland övriga medlemmar där stipendiaten för kunskapsinhämtningen vidare genom att föreläsa och/eller bidra till artikel i EHSS-Nytt. Ett stipendium tilldelas en enskild person och inte ett företag. Ansökan kan göras till konferenser och seminarier inom de nordiska länderna. Alla medlemmar i EHSS kan söka. Ansökan kan göras två gånger per år, 31 maj och 30 november. Läs mer här: 5

6 Sök EHSS studentpris senast 29 maj I juni delar EHSS, ut ett studentpris för ett studentprojekt i ergonomi på universitetsnivå. Alla studenter vid svenska universitet och högskolor kan ansöka om priset oberoende av nationalitet och ålder, likaså svenska studenter vid utländska universitet. Studentprojektet ska omfatta minst 15 högskolepoäng (ECTS). Det ska ha genomförts tidigast under vårterminen året innan och blivit godkänt tidigast i juni samma år. För 2015 är Cecilia Österman vid Linnéuniversitet, Kalmar ordförande i studentpriskommittén och hon lämnar närmare upplysningar och tar emot bidrag. Mer information finns här: 6

7 Nätverk inom EHSS SNiS Nätverket SNiS hade seminarium/medlemsmöte fredag den 30 januari 2015 på Arbetsmiljöverkets huvudkontor i Stockholm. Vi var 25 personer som deltog och vi hade trevligt som vanligt. Ett urval av programpunkterna berättas här. Vi startade dagen med att placera SNiS i sin kontext i Sverige, Norden och världen. Därefter var det dags för hur man gör rätt när det gäller syn, belysning och SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete), presentatör Per Nylén. Trafikverket medverkade med Hans Gidlund, han utökade våra kunskaper om synergonomi och LED-belysning utomhus. Det är nu andra tillfället vi har synsvaghet som tema. Det vi fördjupade oss i var dövblindhet och Usher. Presentation av undertecknad. Perjohan Pettersson från Merident berättade hur tandläkare använder sina prismaglasögon. Det är en studie som pågår nu. Anders Giörlöffs presentation inbegrep utveckling av glas och dess betydelse för seendet. Vi påminner om varför SNiS finns. SNiS är ett nätverk för EHSS-medlemmar som är intresserade av synergonomi. Vår målsättning är att ha seminarium höst och vår som utvecklar och upprätthåller kunskap inom synergonomiområdet. Vi stödjer idén att lokala nätverk är viktiga för såväl nationellt som internationellt arbete. Nästa SNiS medlemsmöte planeras till hösten På återhörande! /Anki Nyström, Ordförande SNiS 7

8 Från EHSS Facebook-grupp Aktivitetsarmband "Banden varnar om man sitter stilla för länge, olika undersökningar har visat att det verkar fungera" någon som har testat? /Tips från Olle Janzon Intressant hur många kg det blir i olika vinklar Ont i nacken? Böj dig inte för mobilen Stirrar vi i mobilen med nacken böjd i 60 graders vinkel motsvarar det 27 kilo, lika mycket som en normalstor sjuåring. Nackens leder och muskler klarar det en kort stund, men sitter vi så länge blir belastningen skadlig och vi får ont, säger fysioterapeut Mia Flygar Lechner. /Tips från Jane Ahlin 8

9 Nyheter om ergonomistandarder & standardiseringsarbete Ergonomistandarder omoderna, tråkiga och alldeles för få användningsområden. Eller.? Den 3 mars, 2015 bjöds SIS in till EHSS, närmare bestämt Tomas Berns, ordförande för SIS standardiseringskommitté för Ergonomi och Björn Nilsson som är SIS projektledare. De gav en överblick av spannet på standardiseringsarbetet inom ergonomiområdet och hur de används som verktyg i förbättrandet av samspelet människa-teknik-organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och system. Tomas gav också en mer detaljerad inblick i arbetet av den nya standarden Den människocentrerade organisationen, som han leder inom ISO (International Standardization Organization) vars syfte är att belysa Human factors på styrelse- och ledningsgruppsnivå. För er som inte var med finns presentationen på EHSS hemsida här. Information om SIS standardiseringskommitté Ergonomi Syftet med den svenska SIS kommitténs arbete är att: tydliggöra ergonomistandardiseringens roll inom ramen för företags och organisationers arbetsmiljö- och kvalitetssäkringsarbete öka tillgängligheten och användbarheten för alla människor oavsett funktionsförmåga; öka användar- och brukarinflytandet i standardiseringsprocessen; 9

10 tydliggöra ergonomistandardiseringens roll inom ramen för utvecklingen av ett hållbart arbets- och fritidsliv tydliggörs; representera svenska intressen i europeiska och globala standardiseringssammanhang; ergonomistandarder används som ett medel för att kompensera och/eller förebygga nedsatt kognition som kort kan beskrivas som människans förmåga att tillägna och använda kunskap om sig själv och sin omvärld; ergonomistandarder uppfyller kraven i EU-direktiv och svensk lagstiftning. I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, myndigheter, universitet, intresseorganisationer, användare och inköpare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. Du är varmt välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Ergonomi. Då kommittén aktivt arbetar i två CEN-kommittéer och en ISO-kommitté finns det stort utrymme för expertis inom en mängd olika områden relaterade till Ergonomi som till exempel belastningsergonomi, människasysteminteraktion, belysning och termiskt klimat. För mer information, kontakta projektledare Björn Nilsson på SIS,

11 Forskning/Avhandlingar Mer arbetslivsforskning behövs En ny avhandling vid Luleå tekniska universitet visar att arbetslivsforskningen marginaliserats och fått en minskad tilldelning av offentliga medel de senaste decennierna. Något som kan påverka säkerheten och arbetsmiljöarbetet i Sverige. Mindre pengar till forskningen betyder att färre forskar om arbetslivet. Det nu nedlagda Arbetslivsinstitutet fungerade som en kontakt mellan forskarvärlden och aktörer med arbetslivet i fokus - avsaknaden av den kontakten innebär att vi idag är sämre rustade för att bemöta arbetsmiljöproblem, säger Carin Håkansta, filosofie doktor vid Luleå tekniska universitet, som nyligen presenterade sina forskningsresultat i avhandlingen Swedish Working Life Research: Formation and conceptual development of a research field in transition. Förändrades under 1990-talet Arbetslivsforskningen upplevde en guldålder från 1970-talet till det tidiga 90-talet men fältets status har därefter succesivt försvagats. Nedgången sammanfaller med avvecklingen av den svenska modellen, och de nyliberala vindarna som blåst över landet sedan dess har påverkat forskningspolitiken på ett sätt som gjort det allt svårare att hitta finansiärer till arbetslivsforskningen, berättar Carin Håkansta som menar att dagens system slår särskilt hårt mot forskare inom exempelvis arbetsvetenskap. Svensk forskningspolitik premierar idag "vetenskaplig nytta" i sammanhanget innovationer, företag och tillväxt så de forskare som 11

12 intresserar sig för nytta som inte är förknippad med teknik eller naturvetenskap har det svårare. Problematisk nedläggning Carin Håkansta upplever den omdiskuterade nedläggningen av Arbetslivsinstitutet 2007 som problematisk och påpekar att det i övriga Norden och i de flesta andra europeiska länder samt USA finns statligt finansierade forskningsinstitut för miljö-och arbetslivsforskning Men jag hoppas att det nu finns möjligheter för arbetslivsforskningen att stärka sitt varumärke genom att både politiken och media uppmärksammat dålig arbetsmiljö den sista tiden, säger Carin Håkansta , Luleå tekniska universitet Hälso- och arbetsmiljöarbete behöver breddas Arbetsplatsen är en arena för hälsofrämjande insatser, inte minst med tanke på den tid som anställda tillbringar på jobbet. Robert Larsson, doktorand vid Mälardalens högskola (MDH), har undersökt hur det arbetet bedrivs och skiljer sig mellan olika kommunala arbetsgivare. Han anser att insatserna behöver breddas när det gäller ohälsosam arbetsbelastning, graden av inflytande i arbetet samt kommunikation och samarbete. Min avhandling syftar till att undersöka hur hälso- och arbetsmiljöarbete utformas, styrs och genomförs i praktiken inom olika kommunala verksamheter i Sverige, till exempel vård- och omsorg, skola samt stadsplanering och miljö, säger Robert Larsson Sextio kommunala vård- och omsorgsorganisationer samt olika förvaltningar ingår i studien. Fokus ligger på hur högre chefer och mellanchefer beskriver 12

13 att arbetet bedrivs, men också vilken typ av hälsoinsatser som de anställda på arbetsplatserna erbjuds. Studien utgår därför i första hand från ett ledningsperspektiv och bygger på enkätundersökningar bland chefer och anställda, intervjuer med chefer samt analys av handlingsplaner och andra relevanta dokument. Resultaten visar att hälso- och arbetsmiljöarbetet präglas av friskvårdsinsatser samt kartläggning av arbetsförhållanden och hälsa genom årligt kommande medarbetarundersökningar , Mälardalens högskola Ljuset är mycket viktigare för hälsan än de flesta inser 13 forskare vid 5 europeiska universitet är just klara med en unik sammanställning av ledande flervetenskaplig forskning om ljusets betydelse för hälsa och välbefinnande. Forskarna har analyserat 400 vetenskapliga artiklar och i dialog med representanter för 5 städer och 14 andra utvecklingsaktörer, inom EU-projektet SSL-erate, tagit fram en ny klargörande bild om hur viktig ljusets variation och karaktärer är för människors hälsa och välbefinnande. Dagtid och i synnerhet på morgonen är ljusets intensitet och vissa våglängder av blått ljus viktigt för att vi skall känna oss pigga. På kvällen bör man sänka ljusintensiteten, och använda varmare toner av ljus, eftersom det är viktigt för att kunna varva ned och sedan somna. Ljuset har direkta effekter på humör, vakenhet och uppmärksamhet. Kroppens klockor påverkar immunförsvaret, aptiten och många fler av våra funktioner och beteenden , Lunds uiversitet 13

14 Stress kan kopplas till ökad risk för stroke Tidigare forskningsresultat har visat att stress på arbetet kan kopplas till ökad risk för hjärtattacker. Nu visar nya studier att det även finns ett samband mellan stress och risken att drabbas av stroke. Eleonor Fransson är docent i epidemiologi vid Hälsohögskolan i Jönköping och forskar om hur stress på arbetsplatsen påverkar risken för sjukdomar. Hon har tillsammans med kollegor från flera europeiska länder analyserat data från 14 olika studier. Vi har analyserat sambandet mellan arbetsrelaterad stress i form av höga krav och låg kontroll i arbetet och risken att drabbas av stroke, berättar Eleonor Fransson. Resultaten visar att det finns en viss förhöjd risk att drabbas av ischemisk stroke, det vill säga en propp i något av hjärnans blodkärl, om man hade rapporterat att man hade ett stressigt arbete i form av höga krav och låg kontroll. Däremot visade resultaten ingen ökad risk för stroke i form av blödning i hjärnan. De finns få tidigare publicerade studier om det här sambandet och de har inte visat något entydigt resultat. Vår studie bidrar med ytterligare kunskap inom området om hur stress kan påverka hälsan. För att verkligen kunna slå fast ett orsakssamband skulle man dock behöva göra större interventionsstudier, säger Eleonor Fransson , Högskolan i Jönköping 14

15 Dålig psykosocial arbetsmiljö kan bidra till hjärtproblem Män som nyligen haft hjärtinfarkt eller kärlkramp och vars arbetsplats präglas av en dålig psykosocial miljö anser själva ofta att arbetsmiljön varit en bidragande orsak till hjärtproblemen. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. En psykosocialt dålig arbetsmiljö präglas av att den anställde upplever högt ställda krav, men själv har liten möjlighet att kontrollera sitt arbete, eller inte känner att hen får tillräcklig uppskattning för sin insats. En avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar att män som nyligen drabbats av hjärtinfarkt eller kärlkramp och som själva upplever att de har en dålig psykosocial arbetsmiljö ser en koppling mellan sin hjärtsjukdom och sin arbetssituation. Dessa män trodde också ofta att det skulle ta längre tid för dem innan de kunde återgå till sitt arbete, säger doktoranden Mia Söderberg som skrivit avhandlingen. Ofta varningstecken Män som inte har problem med hjärtat men som upplever att deras arbetsmiljö är psykosocialt dålig har ofta varningstecken för hjärtkärlsjukdom, som högt blodtryck och högt värde för kolesterol. Mia Söderberg kan också dra slutsatsen att dessa män oftare byter jobb, och pekar här på en skillnad mellan kvinnor och män. Vi kunde bara se detta samband hos män, vilket kan bero på att arbetsmarknaden är könssegregerad och att kvinnor och män generellt arbetar inom olika yrkeskategorier där förutsättningarna för att kunna påverka sin arbetssituation skiljer sig åt, säger Mia Söderberg, och fortsätter: 15

16 För kvinnor kan kombinationen av jobbrelaterad stress och hushållsarbete också ha en större inverkan på hälsa och olika hälsorelaterade beteenden än den har hos män. Skifte mot psykosociala faktorer Arbetsmarknaden domineras inte längre av industri, istället handlar arbete allt mer om kunskapsprocesser och kontakt med andra människor. När det gäller arbetsrelaterad ohälsa har vi också sett ett skifte, från fokus på fysiska riskfaktorer till ett större behov att utreda psykosociala faktorer, säger Mia Söderberg , Göteborgs universitet Varför hjälper motion vid depression? Experter har länge vetat att fysisk aktivitet hjälper vid mild och måttlig depression. Däremot råder det oklarheter kring orsaken. Forskare vid Högskolan i Halmstad ger i en ny studie en övergripande förklaring till varför motion har en positiv effekt vid depression. Forskarna har tittat på ett stort antal andra studier kring vad som händer i kroppen och hjärnan, både vid fysisk aktivitet och vid en depression. Målet var att skapa en modell som väger samman alla faktorer som tidigare studier har fastställt. Kroppen och hjärnan fungerar som en enhet och det är många olika mekanismer som bidrar till att fysisk aktivitet minskar depressiva symtom. Sammantaget kan man säga att träningen gör en depression lättare att hantera, säger Torbjörn Josefsson, universitetslektor i psykologi vid Högskolan i Halmstad och en av forskarna bakom den nya studien. 16

17 Alternativ behandling krävs Över 300 miljoner människor världen över har diagnosen depression. Depression är den tredje vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och för tidig död i höginkomstländer såsom Sverige. Tidigare forskningsstudier har bevisat att antidepressiv medicinering inte har någon effekt vid mild eller måttlig depression. Därför är det intressant med alternativa metoder för att hjälpa människor som lider av detta, säger Torbjörn Josefsson. Torbjörn Josefsson och hans forskarkollegor fastslog i en metaanalys 2013 att regelbunden fysisk aktivitet hjälper vid mild och måttlig depression. Motion har en positiv effekt på depression, det är bevisat. Däremot finns det många olika hypoteser kring varför det är så. Vi ville i denna nya studie skapa ett helhetsperspektiv, ge en förklaring och en enklare modell, säger Torbjörn Josefsson. Svaren är många hjärnan påverkas på flera sätt Depression leder ofta till koncentrationssvårigheter och ett negativt tankemönster, så kallade kognitiva symtom. En depression påverkar hur individen tolkar situationer, och kan ge svårigheter att se saker och ting ur ett annat perspektiv än sitt eget. Vid fysisk träning förbättras de så kallade exekutiva funktionerna. Dessa styrs från den främre delen av hjärnan (frontalloben). De fungerar som samordnare av olika typer av information och ligger bakom allt målinriktat beteende, till exempel planering och anpassningsförmåga. Detta innebär att de kognitiva symtomen kan minska vid motion och individen kan lättare hantera sin depression. Deprimerade människor har ofta en lägre halt av specifika proteiner i hjärnan, och vid träning ökar halten. Dessutom förbättras minnet och inlärningsförmågan vid fysisk aktivitet något som ofta försämras vid en 17

18 depression. Regelbunden motion ger även en förbättrad självkänsla hos individen. Detta är sannolikt en följd av att den fysiska självkänslan blir bättre, det vill säga att personen blir mer nöjd med sin kropp, vilket leder till en bättre självkänsla totalt. Ett väldigt vanligt problem vid depression är sömnstörningar, och träning leder till en bättre sömnkvalitet. Även anhedoni, det vill säga oförmågan till glädje, lust och intresse, reduceras vid träning. Motionen kan liknas vid en byggnadsställning något stabilt att luta sig emot. Förhoppningsvis leder våra forskningsresultat till att motion implementeras som en klinisk intervention vid depression, säger Torbjörn Josefsson , Högskolan i Halmstad ddepression html Kvinnor ses som bra chefer men blir ändå inte fler Fler män än kvinnor är chefer. Betyder det att vi uppfattar män som bättre ledare än kvinnor? En ny avhandling i psykologi från Stockholms universitet visar tvärtom att när bra chefskap beskrivs så nämns många egenskaper som traditionellt setts som kvinnliga. Dessutom värderas kvinnliga chefer lika positivt av sina medarbetare som manliga chefer. Trots det kvarstår många svårigheter för kvinnliga chefer. Genom att direkt jämföra personers generella bilder av manliga och kvinnliga chefer med värderingen av den egna chefen kom nyanser fram som annars är svåra att upptäcka. Jag fann en koppling mellan dessa som kan betyda att fördomar kring chefskap och kön påverkar värderingen av enskilda chefer, säger Hanna Li Kusterer, forskare i psykologi vid Stockholms universitet. 18

19 I avhandlingen genomförs även en analys av en bok ur ett projekt från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle ämnat att främja jämställdhet bland chefer i svenskt näringsliv. Denna analys kan öka förståelsen för varför den extremt ojämlika könsfördelningen bland toppchefer finns kvar trots viljan att förändra. Det blir motsägelsefullt och problematiskt när individens valfrihet understryks, samtidigt som ansvaret för hem och familj antas ligga hos kvinnorna. Har alla möjlighet att välja en utbildning och karriärväg som leder till chefspositioner? Varför kan inte männen tillskrivas lika stort ansvar för hemarbete? Hur kan vi, både män och kvinnor, kombinera karriär och barn? Detta är några av de frågor som väcks utifrån denna analys, menar Hanna Kusterer , Stockholms universitet Studie om skämt och sexuellt samspel på mångkulturella arbetsplatser Man ska inte vara rädd för att skoja om varandras etniska bakgrund. Med rätt fingertoppskänsla kan det tvärtom leda till att den stereotypa bilden av invandrare minskar. Det menar sociologen Henriette Frees Esholdt som studerat humor och sexuellt samspel på en multietnisk arbetsplats i Danmark. Henriette Frees Esholdt gjorde sin studie på en stor arbetsplats inom hotelloch restaurangbranschen. Många arbeten var lågkvalificerade och ca 40 procent av de anställda var första generationens invandrare. 19

20 Henriette Frees Esholdt berättar att det inom forskningen är utbrett att man tolkar förhållandet mellan invandrare och exempelvis svenska eller danskar i termer av makt, underordning och att det finns ett vi och dem. Använder man den tolkningsramen går man miste om många nyanser i det sociala mötet. Exempelvis humor och sexskämt som invandrare och danskar frivilligt deltar i med liv och lust och som inte alls kan förstås som makt och rasism. I det kollegiala umgänget skojade invandrarna gärna om sig själva i termer av månggifte, terrorism och flitigt barnafödande. Inom det som Henriette Frees Esholdt kallar för en antirasistisk tolkningsram skulle detta kunna ses som ett bevis för att minoriteten anammar majoritetens stereotypa bild av dem själva, och därmed som ett bevis för att minoriteten är underordnad i maktposition i förhållande till majoriteten. Men detta synsätt blir alldeles för snävt menar hon: Genom att skämta om stereotypa bilder av sig själv avdramatiseras föreställningar om kulturella skillnader. Det kan bidra till att majoriteten får en mer nyanserad bild av invandrare, att de blir mindre osäkra på invandrarna och att det utvecklas sociala band. Men den sociala interaktionen är sårbar. Ett skämt kan riskera att plötsligt bli allvar. Henriette Frees Esholdt liknar det vid en lek där två barn i ena stunden slåss på skoj för att nästa göra det på blodigt allvar. Medarbetarna med dansk bakgrund som jag intervjuade menade att de måste vara mer på sin vakt när de skämtar med kollegor med invandrarbakgrund. Det finns alltid en risk att det uppfattas som rasism. Henriette Frees Esholdt studerade också skämt och skoj som anspelade på sexualitet. I de sexualiserade skämten kan man säga och göra saker som kan uppfattas som sexistiska utan att så är fallet, eftersom utgångspunkten i skämten är att män och kvinnor uppfattar sig som jämbördiga. I en 20

21 jämbördig relation upphör skämten i samma stund som den ena parten inte tycker att det är kul längre. Den här typen av skämt fungerar dock sämre när man inte har samma syn på kön och sexualitet. Några kvinnor, såväl invandrade och danska, upplevde sexualiserade skämt från vissa manliga kollegor med invandrarbakgrund som problematiska. Inte alla manliga medarbetare med invandrarbakgrund bemästrade eller respekterade könsspelets grundläggande regel om att män och kvinnor är jämbördiga, säger Henriette Frees Esholdt. Gränsen mellan sekulariserade skämt och sexuella trakasserier är ömtålig; det som det ena ögonblicket uppfattas som ett skämt kan i nästa ögonblick uppfattas som sexuellt trakasseri , Lunds universitet Lärare blir friskare när de själva lär Flera studier har visat på en koppling mellan lärande och hälsa. Denna koppling bekräftas i en ny studie från Högskolan Väst och Linnéuniversitetet som visar att lärares hälsa påverkas av hur mycket de själva lär sig på arbetsplatsen. 229 lärare vid 20 skolor i Västra Götaland fick svara på en enkät som innehöll vetenskapligt prövade frågor om hälsa, kvalitet och arbetsintegrerat lärande. Resultaten visade på en tydlig koppling mellan dessa tre faktorer. Det betyder att för att behålla sin hälsa, behöver lärare inte bara undervisa de måste också lära och utveckla sig själva. Ett optimalt tillstånd av lärande karaktäriseras av en känsla av flow eller flyt. Detta tillstånd har beskrivits av forskare som ett tillstånd där man fullständigt hänger sig åt en aktivitet på ett sätt som är maximalt effektivt, 21

22 samtidigt som uppgiften upplevs som mycket stimulerande. I studien prövade forskarna även förhållandet mellan en känsla av flow och den upplevda hälsan hos lärarna och återigen kunde de se ett starkt samband mellan att ofta ha flyt i sitt arbete och att uppleva god hälsa. Enligt Yvonne Lagrosen som är docent i kvalitetsutveckling vid Högskolan Väst innebär en känsla av flow också att arbetsbelastningen upplevs som lägre: - Om man får göra något intressant så ger det positiv stimulans och då upplevs arbetsbelastningen inte som så hög. Samtidigt får utmaningen inte vara för stor, det måste finnas en balans mellan krav och egen kontroll av arbetssituationen. - Vad den här forskningen visar är att för att behålla vår hälsa, behöver vi ständigt lära och utvecklas, både i vårt yrke och som människor. Om vi trivs på vårt arbete i så hög grad att vi blir totalt uppslukade av det, på samma sätt som i ett tillstånd av flow, då har vi de bästa förutsättningarna för ett hälsosamt inflytande från vårt arbete. Så hitta ett jobb som du verkligen gillar och se till att du lär dig och utvecklas i det! , Högskolan i Väst Nya förmågor krävs för digital läsning Läsförståelsen av digitala texter skiljer sig från traditionella tryckta texter. En kombination av text, bilder, ljud och länkar ställer delvis andra krav på läsaren. Det visar en ny avhandling i pedagogik vid Mittuniversitetet som också visar att datorspelande kan främja digital läsning. 22

Redaktörer: Niklas Brunberg, n.brunberg@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com

Redaktörer: Niklas Brunberg, n.brunberg@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com 1(79) Lösenord på hemsidan: Island Nr 3/13 Redaktörer: Niklas Brunberg, n.brunberg@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com EHSS styrelse: Ordförande Jane Ahlin, Jane.b.ahlin@gmail.com Hemsida:

Läs mer

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com 1(84) Lösenord på hemsidan: Saltis Nr 1/13 Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com EHSS styrelse: Ordförande Jane Ahlin, Jane.b.ahlin@gmail.com

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

ESS-Nytt ErgonomiSällskapet

ESS-Nytt ErgonomiSällskapet 1(64) ESS-Nytt ErgonomiSällskapet Sverige Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, och Ulrika Aasa, ulrika.aasa@physiother.umu.se 04/10 Lösenord på hemsidan: Sverige ESS styrelse: Ordf.

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen?

Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? Examensarbete Våren 2012 Sektion för hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap och pedagogik Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen? En kvantitativ studie om hur anställda uppfattar att samarbete

Läs mer

Chefen är ingen batteriladdare

Chefen är ingen batteriladdare Den ledande tidningen inom sjukgymnastik 02.2013 TITELN: Regeringen föreslår namnbyte AKTUELLT: Lönerna ökade under 2012 LEDARSKAP TEMA MOTIVATION, KREATIVITET, KOMMUNIKATION & ARBETSLEDNING LIVSLÅNGT

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

Rapport från konferensen RUM FÖR ARBETE

Rapport från konferensen RUM FÖR ARBETE Rapport från konferensen RUM FÖR ARBETE Arbetets museum 17 18 november 2010 Innehåll Förord... 2 Föredrag Framtidens kontorsarbetsplatser, finns de?... 3 Susanna Toivanen Abstracts Tema Det fysiska rummet...

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 4/2011. Sjuk av mobbning. om den psykosociala arbetsmiljön

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 4/2011. Sjuk av mobbning. om den psykosociala arbetsmiljön En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 4/2011 Foto: Alex Ling En arbetsledare på McDonald s trakasserade en ung anställd tills hon blev sjukskriven. Sjuk av mobbning om den psykosociala arbetsmiljön

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje Uppsala Universitet Institutionen för sociologi. Socionomprogrammet. Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete 15 Hp, C-uppsats Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen - En studie om arbetsmiljön för personliga assistenter inom Frösunda Examensarbete för kandidat inom huvudområdet arbetsvetenskap Cecilia Jansson Handledare:

Läs mer

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne JUNI 2014 ung i dag om ungdomars hälsa 1 INNEHÅLL 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Medlemstidning för förbundet S:t Lukas - bli medlem du också www.sanktlukas.se. Lukas

Medlemstidning för förbundet S:t Lukas - bli medlem du också www.sanktlukas.se. Lukas Medlemstidning för förbundet S:t Lukas - bli medlem du också www.sanktlukas.se Lukas psykoterapi, existentiella samtal och utbildning... i hela Sverige nr 1 2010 Sankt Förändring gör livet mera levande

Läs mer

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Operation Chef En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Byrån mot diskriminering i Östergötland 2012 Byrån mot diskriminering Gamla Rådstugugatan 37

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer