Val inför Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com."

Transkript

1 Val inför Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter, Behörighetskurser, Motsvarandebedömningar o Gymnasieexamen o dig med examen från gymnasiet Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Kontrollera din studieplan i Dexter. Valen öppnar den 20 januari 2015 I denna katalog finns information om de olika valen Diskutera ditt val med din mentor. Valen stänger den 20 februari 2015

2 Instruktioner för de olika valen. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Valen gör du via länken på din dexters förstasida Du har val att göra. Valen finns också under fliken Klassrummet val. Har du väl sparat dina val kan du gå den sistnämnda vägen om du vill ändra dina val, det kan du göra tills valen stänger. Beroende på vilket program du går får du upp olika val, dvs något program får upp alla val och några program bara ett eller två val. (se tabell på följande sida) Valen är: Individuellt val Övrigt Språkval Individuellt val Du väljer vilken/vilka kurser du vill läsa som individuellt val kommande läsår. Börja med att välja valtyper. Det finns tre olika att välja mellan, Helår, Höst samt Vår. Gör därefter dina val under kurs. stahandsval I ditt förstahandsval väljer du EN 100-poängskurs över helår eller TVÅ 50-poängskurser OBS! en på höst och en på vår. TOTALT skall dina val under förstahandsvalen uppgå till 100 poäng (Väljs högskolepaketet så är det 200 poäng) Reservval Du ska också göra två reservval ifall ditt förstahandsval inte kommer att erbjudas. Övrigt Om du till åk 2 skall välja inriktning eller fördjupning får du upp detta alternativ Övrigt i dexter. st väljer du valtyp och sedan gör du ditt val under kurs Språkval (SA14) Till åk 2 skall du välja fortsatt språk. Du kryssar i det språk och den nivå du ska läsa nästa år

3 Vem väljer vad? Klass Individuellt val Dexter Inriktningsval/ djupningsval Dexter Övrigt Språkval Dexter Övrig info BA13 Inga val BA14 X (INDYR) X (BAINR) IND: Välj mellan Högskola1 eller IND-BA* EE13 Inga val EE14 X (INDYR) IND: Välj mellan Högskola1 eller IND-EE* EK13 X EK14 X ES13 X ES14 X FT13 Inga val FT14 X (INDYR) IND: Välj mellan Högskola1 eller IND-FT* HA13 X HA14 X IND: välj mellan Högskola1 eller annat IB13 Inga val IB14 X Gör sina val på annan tid MOP13A X MOP13B X MOP14 X X(ESFÖR) NA13 X NA14 X SA13 X SA14 X X (SAINR) X (SAspr) VO13 VO14 X Gör sina val på blankett IND: Väljs Högskola2 kan ytterligare 100 poäng väljas. * Du kan också välja en estetisk eller idrotts-kurs som ind val

4 Individuellt val 200 poäng utav dina totala studiepoäng (2500p) utgörs av individuella val. Dessa är fördelade på 100p i årskurs 2 och 100p i årskurs 3. Du väljer individuellt val inför varje år. (undantaget yrkesprogram som har valt högskolepaket 1) 100 poängskurser går hela året (undantaget kursen Fotografisk bild 100p som ges på både hösttermin OCH vårtermin) 50 poängskurser går höst- eller vårtermin Till vissa kurser har vissa program förtur Du gör ett förstahandsval och två reservval på skara.dexter-ist.com. Går du på ett högskoleförberedande program och vill välja kurser som kan ge meritpoäng till högskolestudier kan du läsa mer om vilka kurser och hur det går till i slutet av denna katalog. Om du funderar på att välja kurser för behörighet till högskolestudier kan du också läsa om vilka kurser som krävs för utbildningar som leder mot en yrkesexamen, så kallade områdesbehörigheter. Gå gärna in på om du vill veta mer om högskolestudier och vad det finns för olika utbildningar. På kan du leta efter utbildningar i den digitala katalogen. Frågor om vad kurserna innehåll besvaras av den kontaktperson som står angiven i katalogen. En minimässa med information om varje kurs kommer att genomföras den 3 februari kl 12,30-14,00 i biblioteket. Vill du ha mer detaljerad och precis information om kursen hänvisar vi till Skolverkets hemsida OBS! En förutsättning för att kursen ska starta är att tillräckligt många valt kursen. Följande sidor presenterar de kurser som erbjuds inom det individuella valet:

5 Poäng Termin Kurser som går på höstterminen Namn Kurskod Innehåll Observera Kontaktperson CAD 1 50 Ht CAD (computer aided design) är en kurs där du lär dig att ta fram 3D modeller och ritningar i ett konstruktionsprogram. Du får lära dig grunderna i ritteknik och att skapa enklare geometrier i 3D och 2D. Kursen stimulerar din kreativa och problemlösande förmåga. Det krävs inga förkunskaper inom ritteknik. Cecilia Qvick Konstarterna och samhället KOSKOS0 50 Ht Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem. Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur. Samband mellan samhällsförändring och konstnärliga uttrycksformer, i nutiden och med historiska tillbakablickar. Konstnärliga uttrycksformers roll och villkor i dagens samhälle. Frågor som rör upphovsrätt, yttrandefrihet, demokrati och censur liksom tekniska möjligheter att presentera konstnärligt skapande. Det konstnärliga yrkesutövandets villkor samt föreställningar om kreativitet och vad som kännetecknar kreativa miljöer. Elevernas eget skapande och hur det förhåller sig till samtidens konstnärliga uttryck. Analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser. Begrepp och teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt. Mestadels nätbaserad Ylva Pettersson Historia 1a2 HISHIS01a2 50 Ht Naturkunskap 1a2 NAKNAK01a2 50 Ht Psykologi 1 PSKPSY01 50 Ht Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. måga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. måga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. måga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. måga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder. Vi går igenom olika psykologiska inriktningar, där vi lär oss grundläggande begrepp och teorier om mänskliga beteenden, känslor och tankar. Exempel: Behov och drivkrafter, självkännedom, hur hjärnan fungerar, hur vi fungerar i grupp, stress- och stresshantering, kriser- och krishantering. Yrkesprogram Yrkesprogram Ej VO Ej EK, SA, VO Niclas Magnusson Jeanette Brodin Fredrik Bäck

6 Poäng Termin Kurser som går på vårterminen Namn Kurskod Innehåll Observera Kontaktperson Bild och form 1a1 BILBIL01a1 50 Vt Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, eget och andras arbete med bilder. Sammanhangets betydelse för tolkningen. Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära. Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete. Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild. Gestaltande bildarbete i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus och skugga, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket. Bilders funktioner och användningsområden. Cecilia Qvick Konstarterna och samhället KOSKOS0 50 Vt Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem. Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur. Samband mellan samhällsförändring och konstnärliga uttrycksformer, i nutiden och med historiska tillbakablickar. Konstnärliga uttrycksformers roll och villkor i dagens samhälle. Frågor som rör upphovsrätt, yttrandefrihet, demokrati och censur liksom tekniska möjligheter att presentera konstnärligt skapande. Det konstnärliga yrkesutövandets villkor samt föreställningar om kreativitet och vad som kännetecknar kreativa miljöer. Elevernas eget skapande och hur det förhåller sig till samtidens konstnärliga uttryck. Analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser. Begrepp och teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt. Mestadels nätbaserad Ylva Pettersson Psykologi 2a PSKPSY02a 50 Vt djupning av psykologi 1. Tillämpad psykologi: t.e.x relationer, manligt-kvinnligt och kommunikationsteori. Personlighetspsykologi och självkännedom. Psykiska sjukdomar och olika behandlingsformer. Mediers- och livsstilars påverkan på mänskliga beteende, känslor och tankar. Ej SA Fredrik Bäck Psykologi 2b PSKPSY02b 50 Vt djupning i kognitionspsykologi, positiv psykologi och humanistisk psykologi. Fokus på må-bra-frågor, mental träning och praktisk tillämpning av positiv psykologi. Ej SASAM Fredrik Bäck Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2 50 Vt Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. måga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. måga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet. måga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer. Yrkesprogram Ej VO Tomas Andersson

7 Poäng Termin Kurser som går hela läsåret 100P Namn Kurskod Innehåll Observera Kontaktperson Affärsjuridik JURAFF0 100 Helår Arrangering och komposition 1 MUIARA Helår Associationsrätt: företagsformens betydelse för verksamheten och intressenterna. Avtalsrätt: företagsavtal och deras rättsverkan. Hyresrätt: företagens rättigheter och skyldigheter som hyresgäster. Arbetsrätt: arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter mot arbetstagaren. Marknadsrätt: marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet. Köprätt: regler som rör handel mellan näringsidkare. Immaterialrätt: skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter. Kredit- och panträtt samt obeståndsrätt: regler som rör företagens finansiering samt skulder, utmätning och konkurs. Tvistlösning: olika sätt att lösa affärstvister. Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. Endast Mop EJ MOP/SS Stefan Hemb Elin Andersson Bruksspel och ackompanjemang MUSBRU0 100 Helår Mop Elin Andersson Dansgestaltning 1 DANDAN Helår Detta är en bred kurs i dans med fokus på jazz och showdans. Kursen passar både den som dansat förut och nybörjaren. Ej ESDAN Ylva Pettersson Dansorientering DASDAO0 100 Helår Engelska 7 ENGENG Helår Ensemble 2 MUSENS02S 100 Helår Entreprenörskap ENTENR0 100 Helår Film- och tv-kunskap KOSFIL0 100 Helår Denna danskurs har inriktning street, funk och hip-hop. Kursen passar alla oavsett nivå på förkunskaper. Vi bildar grupper som var och en startar ett företag. Vi hittar på en affärsidé, skaffar pengar, gör reklamblad och hemsida, köper och säljer något. Allt inom konceptet Ung etagsamhet, UF. Sedan gör vi en monter för att delta i mässan för UF-företag i Skaraborg. Där tävlar vi i olika tävlingar. Vinnarna går vidare till den nationella UF-mässan i Stockholm. Film från olika epoker, genrer och kultursfärer. Den rörliga bildens historia och dess utveckling från stumfilmen, både fiktionsfilm och det dokumentära filmberättandet, till digitalt filmberättande. Filmgenrer och stilistiska drag i film och tv från olika tider, till exempel drama, magasin och serier. Hur en genre definieras och vad som kännetecknar en sådan. Filmmediets estetik. Filmens språk jämfört med andra former av berättande, till exempel teater, vad gäller dramaturgi, karaktärer och andra faktorer. Användning av berättarkomponenterna bild och ljud. Film- och tv-dramaturgi, till exempel den anglosaxiska och den episka berättarformen. Vilken roll film och tv har och har haft i samhället. Kreativa miljöer inom film- och tv-världen. Etiska diskussioner inom film och tv utifrån till exempel censur, demokrati och yttrandefrihet samt utifrån upphovsrättsliga bestämmelser. Filmvetenskapliga begrepp och metoder. Tolkning av och samtal om, samt kritisk granskning och analys av, olika filmiska uttryckssätt. Berättarkomponentsanalys och bildanalys samt analys utifrån olika teman. Högskoleförberedan de program i åk 2 (XX13) Endast Mop Ej MOP/MA Ej BA, FT, EE, HA, EK Ylva Pettersson Gabriella Andersson Elin Andersson Katharina Dahl Ylva Pettersson Film och interaktiv ljudproduktion LJUFIL0 100 Helår Mop Elin Andersson Fotografisk bild 1 FOTFOT Helår Ej SAMED Berit Abrahamsson Fotografisk bild 2 FOTFOT Helår Kräver foto1 Berit Abrahamsson

8 Fysik 2 FYSFYS Helår Fysik 2, 100 poäng, kursen bygger på fysik 1a. En behörighets givande kurs med följande centrala innehåll och moment: -Rörelse och krafter -Vågor och signaler -Universums utveckling och struktur -Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder. Kursen ska ge deltagarna förutsättning att bland annat utveckla sina: Kunskaper om fysikens begrepp och arbetsmetoder och om fysikens betydelse för individ och samhälle. NA13 Håkan Lodin Gehörs- och musiklära 2 MUIGEH Helår Samt utveckla sin: måga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning. Mop13 Elin Andersson Grafisk kommunikation 1 GRAGRA Helår Funktioner inom det grafiska området och deras inbördes förhållande. Grafiska företag, till exempel tryckeri, tidning, reklambyrå, webbyrå, repro och prepress. Processen kring idéskapande. Skissteknik, skissmaterial, skillnaden mellan skissning och illustrering, snabbskissning samt skisstilar. Begreppen idéhöjd, kongenialitet, kontext och målgrupp utifrån olika vetenskapliga modeller inom bild- och kommunikationsteori. Analys av begreppen med bild- och kommunikationsteorier, till exempel semiotik, bildretorik och grafisk funktionsanalys. Typografins betydelse. Typsnittsklassificering, typografiska regler och korrekturläsning med korrekturtecken. Skriftspråkens historia. Layoutens betydelse. Komposition av ytor, symmetriskt och asymmetriskt layouttänkande samt redigering i layoutprogram. Gestaltpsykologi i teori och praktik. Grafiska färgsystem, färgcirkel, färgsymbolik, färgmatchning, papper som material och olika papperstypers användningsområden. Utskriftshantering. Skrivare av laser- och bläckstråletyp, svartvita skrivare och färgskrivare. Relevant fackspråk inom typografi, layout, gestaltpsykologi, färglära och utskriftshantering. Ej EK, HA, SAMED Gittan Köchl Norén Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering HUMHUM00s 100 Helår Här finns chansen att fördjupa och förankra dina kunskaper inom idé och lärdomshistoria. Vi granskar dagens ideal och normer och förankrar dem historiskt. Vi diskuterar etik i många perspektiv: vetenskap och teknisk utveckling, miljö, internationella konflikter, individ och ansvar o.s.v. Kursen handlar mycket om att träna på kritiskt tänkande, att ta ställning och att förstå sin egen tid. Ylva Pettersson Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering HUMHUM00s 100 Helår I en global värld blir det allt viktigare att vara insatt i vad som sker på den internationella politiska arenan. Richard Pettersson Högskola 1 En6+Sv2+Sv år Högskoleförberedande kurspaket: Engelska 6, Svenska 2, Svenska 3 Kursen Högskola 1 är för dig som går ett yrkesprogram och önskar grundläggande behörighet till högre studier. Du väljer detta i åk 1 och är sedan klar med dina individuella val. BA14, EE14, FT14, HA14 Ann Bjärnsund SYV Högskola 2 En6+Sv3 200 Helår Högskoleförberedande kurspaket: Engelska 6 Svenska 3 VO14 (ytterligare 100p kan väljas) Ann Bjärnsund SYV Idrott och hälsa 1 specialisering Idrott och hälsa 2 specialisering IDRIDR01S 100 Helår IDRIDR02S 100 Helår dig som satsar hårt på din idrott, men som nu vill satsa ännu hårdare. Kräver egen tränare. Fortsättningskurs på nivå 1 dig som satsar hårt på din idrott, men som nu vill satsa ännu hårdare. Kräver egen tränare. OBS! Du som har läst steg 1och som vill fortsätta med steg 2 ska söka denna kurs (du kommer alltså inte automatiskt att bli inlagd i steg 2) Kräver idrottspecialisering1 Torbjörn Hagman (fotboll) Moa Bohnsack (övriga idrotter) Torbjörn Hagman (fotboll) Moa Bohnsack (övriga idrotter) Idrott och hälsa 2 IDRIDR Helår Kursen består av två delar. En del som ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter i bollsporter. Behandlar regelkunskap, teknik och färdighetsträning i de vanligaste bollspelen, såväl lag som individuellt. Den andra delen ger dig djupare kunskaper i idrott och hälsa. Du får möjligheter att vara med och leda och planera kursen som innehåller idrott, ledarskap, frisluftsliv samt utvecklingsarbete. Tomas Ringblom

9 IND-BA ÅR Beroende på inriktningsval: Betong 1 100p + Betong2 100p Eller Byggnadsplåtslageri 4 200p IND-EE ÅR Mät- och styrteknik 100p + Industriautomation 100p IND-FT ÅR Service och bemötande 1 100p + Entreprenörskap 100p Internationell ekonomi SAMINE0 100 Helår Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. Kulturens betydelse för affärskontakter mellan företag i olika länder. Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin. Global resursfördelning. Relationen mellan produktionskostnader i olika delar av världen och företagens lokalisering och internationella handel. klaringar till uppkomsten av transnationella företag. Den ekonomiska integrationsprocessen inom EU och den fortsatta utvecklingen mot gemensamma marknader. Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och andra källor. Källhänvisning enligt vanliga system. Muntlig och skriftlig presentation i olika former som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattartiklar, rapporter och essäer. BA14 EE14 FT14 Ej Yrkesprogram Ej ES14 Kjell-Åke Ingebäck/ Per Jonsson Ronny Andersson Ingemar Ivarsson Per Simonsson Körsång 1 MUSKÖS år Körsång 2 MUSKÖS02S 100 Helår Ljud och ljus TEALJU00S 100 Helår Marknadsföring FÖRMAD0 100 Helår Massage 1 MAAMAA Helår Matematik 2a MATMAT02a 100 Helår Matematik 2b MATMAT02b 100 Helår Matematik 3b MATMAT03b 100 Helår Matematik 5 MATMAT VT Musikimprovisation MUSMUI0 100 Helår Musikproduktion 2 MUSMUS Helår Moderna språk Franska Steg 1-7 MODFRAXX 100/ steg Helår En kurs för dig som vill lära dig sjunga och utveckla din röst tillsammans med andra. OBS! kursen är schemalagd efter Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring. Teorier och tendenser inom området marknadsföring. Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation. Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. Intern och extern marknadskommunikation. Internationell marknadsföring. Grundläggande anatomi och fysiologi med fokus på kroppens rörelseapparat, skelett, leder, muskler och hud. Tillämpad anatomi samt grundläggande muskel- och skelettpalpation. Grundgrepp i massage. Klassisk massage, ansiktsmassage, sittande massage samt taktil massage. Massagens historia, vetenskapliga effekter och teoretiska grund. Spänningsbehandling och hur massage kan frigöra spänningar i stel och spänd muskulatur. Undersökning, behandling och träning i kombination för att skapa helhet i ett hälsofrämjande syfte. Hygien, miljö och arbetsställning vid massage. Du får grunderna i ett främmande språk, som du kommer att ha nytta av i framtiden. Språkstudierna omfattar kommunikativa muntliga och skriftliga övningar och läsning av texter på olika svårighetsnivå. Du får också lära dig en hel del om de länder där språket talas. Ej Mop Mop EJ MOP/MA Mop Yrkesprogram ES14, MOP14 SA13,ES13, MOP13 NA13 Mop Mop EJ MOP/LP Ej Yrkesprogram Mop end steg 4 o 5 Elin Andersson Elin Andersson Elin Andersson Stefan Hemb Anna-Karin Petré Klas Öhman Klas Öhman Klas Öhman Klas Öhman Elin Andersson Elin Andersson Anna Svensson

10 Moderna språk Italienska Steg 1-3 MODITAXX 100/ steg Helår Du får grunderna i ett främmande språk, som du kommer att ha nytta av i framtiden. Språkstudierna omfattar kommunikativa muntliga och skriftliga övningar och läsning av texter på olika svårighetsnivå. Du får också lära dig en hel del om de länder där språket talas. Ej Yrkesprogram Mop end steg 4 o 5 Johan Hjertén Moderna språk Spanska Steg 1-7 MODSPAXX 100/ steg Helår Du får grunderna i ett främmande språk, som du kommer att ha nytta av i framtiden. Språkstudierna omfattar kommunikativa muntliga och skriftliga övningar och läsning av texter på olika svårighetsnivå. Du får också lära dig en hel del om de länder där språket talas. Ej Yrkesprogram Mop end steg 4 o 5 Kerstin Persson Moderna språk Tyska Steg 1-7 MODDEUXX 100/ steg Helår Du får grunderna i ett främmande språk, som du kommer att ha nytta av i framtiden. Språkstudierna omfattar kommunikativa muntliga och skriftliga övningar och läsning av texter på olika svårighetsnivå. Du får också lära dig en hel del om de länder där språket talas. Ej Yrkesprogram Mop end steg 4 o 5 Johan Hjertén Latin språk och kultur 1 LATLAT Helår Kursen ger grunderna i ett språk, som varit forna tiders världsspråk. Latinet lever idag vidare i moderna språk som svenskan, engelskan och spanskan. Vi fördjupar oss i romersk historia och lär oss många kända citat och uttryck på latin. Ej Yrkesprogram Ej Mop Johan Hjertén Naturkunskap 2 NAKNAK Helår Privatjuridik JURPRI0 100 Helår Retorik SVERET0 100 Helår Samhällskunskap 2 SAMSAM Helår Scenisk gestaltning 1 TEASCE Helår Skapande verksamhet PEGSKP0 100 Helår Skrivande SVESKR0 100 Helår Innehåll: En kurs i vardagsjuridik som passar alla. Kursen är viktig för att du skall klara dig i samhället i framtiden. Vad är det för skillnad mellan att vara sambo och att vara gift? Hur är bestämmelserna för arv och testamente? Vad skall man tänka på då man köper en dyrare grej? Vilka domstolar har vi i Sverige? Vi besöker tingsrätten och kollar hur en rättegång går till. Muntlig framställning av olika slag där du får möjlighet att öva och förbättra din muntliga förmåga. Kursen innebär även att öva på att bli en bättre lyssnare och kunna ge respons på ett konstruktivt sätt. Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden. Denna kurs ger grundläggande skådespelarträning. Vi jobbar med att utveckla röst och kroppsmedvetenhet. Kursen ger också värdefull träning i muntlig framställning och att utveckla sitt sceniska självförtroende. En värdefull kurs för alla som vill bli bättre på att tala inför grupp. Skriftlig framställning av olika slags texter med fokus på informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter, och skönlitterära texter av olika slag. I kursen arbetar man även med textuppbyggnad samt multimediala texter av olika slag där till exempel skriven text, bild och ljus samspelar. Högskoleförberedande program åk2 (XX13) (EJ NA) EJ EK ES13, MOP13, NA14, NA13 Ej ESTEA Mop Ej MOP/SS Andreas Svärdhagen Stefan Hemb Karin Jern Karlsson Tomas Andersson Ylva Pettersson Elin Andersson Karin Jern Karlsson Utställningsdesign 1 UTSUTS Helår Arbete med butiks- och fönsterexponeringar, utställningar, mässor och event. Lagar och andra bestämmelser inom området. Metoder för analys av olika budskap och för att föra ut dem till olika målgrupper. Framställning av idéer med hjälp av skissmetoder och två- och tredimensionella modeller. Två- och tredimensionellt skapande. Matchning och koordinering. Färglära och olika textframställningar. Digital teknik och teknisk utrustning. Ej HA Helen Lilja

11 Inriktningsval (ba+sa)/djupningsval (esmus) Om du läser på nedan program ska du också inför åk 2 välja vilken inriktning/fördjupning du önskar. Se tabell nedan för innehåll i de olika valen. Bygg- och anläggningsprogrammet o Husbyggnad o Plåtslageri Samhällsvetenskapsprogrammet o Medier, samhälle och kommunikation o Samhällsvetenskap Estetiska programmet Musik o djupning: Singer/Songwriter o djupning: Ljudproduktion o djupning: Musiker/Artist o djupning: Dataspel ljud o djupning: Dataspel musik Program Inriktning Kurser som ingår Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad (BYHUS11) Plåtslageri (BAPLA11) Elementmontering Entreprenörskap Husbyggnadsprocessen Husbyggnad 1 Husbyggnad 2 Husbyggnad 3 - ombyggnad Trä 1 - stommar Trä 2 - beklädnad Trä 3 montage Entreprenörskap Byggnadsplåtslageri 1 Byggnadsplåtslageri 2 Byggnadsplåtslageri 3 Kulturplåtslageri Plåtslageriprocessen Plåtslageri - grunder Ventilationsplåtslageri 1 Samhällsvetenskapsprogrammet Medier, samhälle och kommunikation (SAMED11) Samhällsvetenskap (SASAM11) Fotografisk bild 1 Grafisk kommunikation 1 Grafisk kommunikation 2 Journalistik, reklam och information 1 Medieproduktion 1 Medier, samhälle och kommunikation 1 Psykologi 2a Samhällskunskap 2 Geografi 1 Historia 2a Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Medier, samhälle och kommunikation 1 Psykologi 2a Psykologi 2b Religionskunskap 2 Samhällskunskap 2 Samhällskunskap 3 Estetiska programmet Musik Singer/Songwriter (ESMU/SS) Arrangering och komposition 1 Instrument eller sång 1 specialisering 1 Instrument eller sång 2 Skapande verksamhet Forts nästa sida

12 Ljudproduktion (ESMU/LP) Ljudproduktion 1 Ljudproduktion 2 Instrument eller sång 2 Musikproduktion 2 Musiker/Artist (ESMU/MA) Ensemble 2 Instrument eller sång 1 specialisering 1 Instrument eller sång 2 Körsång 2 Dataspel ljud (ESMU/DLM/L) Ljudproduktion 1 Musikproduktion 2 Film- och interaktiv ljudproduktion Ljudproduktion 2 Dataspel musik (ESMU/DLM/M) Ljudproduktion 1 Musikproduktion 2 Arrangering och komposition 1 Skapande verksamhet

13 Språkval Du som går på Samhällsprogrammet i åk 1 skall också göra ett språkval till åk 2. Detta görs också i Dexter. Du fyller i det val som du kommer att läsa i åk 2. Funderar du på meritpoängen prata med din SYV eller läs mer längre bak i katalogen. MODFRA Moderna språk 1 (Franska) MODFRA Moderna språk 2 (Franska) MODFRA Moderna språk 3 (Franska) MODFRA Moderna språk 4 (Franska) MODFRA Moderna språk 5 (Franska) MODFRA Moderna språk 6 (Franska) MODFRA Moderna språk 7 (Franska) MODDEU Moderna språk 1 (Tyska) MODDEU Moderna språk 2 (Tyska) MODDEU Moderna språk 3 (Tyska) MODDEU Moderna språk 4 (Tyska) MODDEU Moderna språk 5 (Tyska) MODDEU Moderna språk 6 (Tyska) MODDEU Moderna språk 7 (Tyska) MODITA Moderna språk 1 (Italienska) MODITA Moderna språk 2 (Italienska) MODITA Moderna språk 3 (Italienska) MODSPA Moderna språk 1 (Spanska) MODSPA Moderna språk 2 (Spanska) MODSPA Moderna språk 3 (Spanska) MODSPA Moderna språk 4 (Spanska) MODSPA Moderna språk 5 (Spanska) MODSPA Moderna språk 6 (Spanska) MODSPA Moderna språk 7 (Spanska)

14 Områdesbehörigheter Humaniora/Juridik/ Teologi Behörighetskurser (särskild behörighet) Meritkurser Max 2.5 p Yrkesexamina Områdesbehörighet A1 Historia 1b eller 1a1+1a2 Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Engelska 7-1,0 Matematik 2-0,5 Matematik 3-0,5 Matematik 4-0,5 Mod språk steg 3-0,5 Mod språk steg 4-1,0 Juristexamen Områdesbehörighet A2 Moderna språk- aktuellt språk steg 3 Engelska 7-1,0 Matematik 2-0,5 Matematik 3-0,5 Matematik 4-0,5 Mod språk steg 4-1,0 Mod språk steg 5/nytt språk steg 2-0,5 Arkitektur/Naturresurser Områdesbehörighet A3 Matematik 3b eller 3c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Naturkunskap 2 alt Biologi 1+Kemi 1+ Fysik 1a eller 1b1 + 1b2 Matematik 4 0,5 Matematik 5 1,0 Mod.språk steg 3 0,5 Mod.språk steg4 1,0 Agronom (eller A11) Arkitekt Landskapsarkitekt (eller A11) Beteendevetenskap/ Ekonomi/ Samhällsvetenskap Områdesbehörighet A4 Områdesbehörighet A5 Matematik 3b eller 3c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Matematik 2a el. 2b el. 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Matematik 4 0,5 Matematik 5 1,0 Mod.språk steg 3 0,5 Matematik 3 0,5 Matematik 4 0,5 Matematik 5 0,5 Mod.språk steg 3 0,5 Civilekonom Psykolog Socionom

15 Undervisning Områdesbehörighet A6 Behörighetskurser (särskild behörighet) Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Meritkurser Max 2.5 p Matematik 2 0,5 Matematik 3 0,5 Matematik 4 0,5 Yrkesexamina Studie- och yrkesvägledare Områdesbehörighet A6 a Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2 alt. Bi1+Fy1a alt.fy 1b1+Fy 1b2 +Ke 1 Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Matematik 2 0,5 Matematik 3 0,5 Matematik 4 0,5 skollärarexamen Grundlärarexamen inriktning fritidshem Områdesbehörighet A6 b Matematik 2a el. 2b el. 2c Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2 alt. Bi1+Fy1a alt.fy 1b1+Fy 1b2 +Ke 1 Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Matematik 3 0,5 Matematik 4 0,5 Matematik 5 0,5 Grundlärarexamen inriktning förskola, åk 1-3 och 4-6 Områdesbehörighet A6 c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Utöver ovanstående behörighet tillkommer olika behörighetskrav beroende på undervisningsämne (se nedan) Matematik beroende på behörighetskrav Ämneslärarexamen inriktning åk 7-9 och gymnasieskolan (se behörighetskurser nedan)

16 Fysik/Matematik/ Teknik Områdesbehörighet A7 Områdesbehörighet A8 Områdesbehörighet A9 Områdesbehörighet A10 Fysik 1b1 eller Fysik 1a Matematik 2a el. 2b el.2c Fysik 2 Kemi 1 Matematik 3c Fysik 2 Kemi 1 Matematik 4 Biologi 1 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Matematik 3 0,5 Matematik 4 0,5 Matematik 5 0,5 Matematik 4 0,5 Matematik 5 1,0 Matematik spec. 0,5 Matematik 5 1,0 Matematik spec. 0,5 Matematik 5 1,0 Matematik spec. 0,5 Sjöingenjör Maskintekniker Sjökapten Styrman Högskoleingenjör Ortopedingenjör Civilingenjör (eller A10) Brandingenjör Civilingenjör (eller A9) Sjukhusfysiker Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/ Odontologi/Omsorg/Vård Områdesbehörighet A11 Områdesbehörighet A12 Områdesbehörighet A13 Biologi 2 Fysik 1a eller 1b1+1b2 Kemi 2 Matematik 4 Biologi 2 Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 Kemi 2 Matematik 3b eller 3c Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Matematik 5 1,0 Matematik spec. 0,5 Matematik 4 0,5 Matematik 5 1,0 Matematik spec. 0,5 Matematik 5 1,0 Matematik spec. 0,5 Agronom (el A3) Hortonom Jägmästare Landskapsarkitekt (el. A3) Receptarie Biomedicinsk analytiker Apotekare Läkare Optiker Tandläkare Veterinär

17 Områdesbehörighet A14 Matematik 2a el. 2b el. 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Naturkunskap 2 alt. Bi 1+Ke 1+Fy 1a el. 1b1+1b2 Matematik 3 0,5 Matematik 4 0,5 Matematik 5 0,5 Arbetsterapeut Audionom Dietist Djursjukvårdare Hippolog Landskapsingenjör Lantmästare Logoped Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Skogsmästare Skogstekniker Tandhygienist Tandtekniker Trädgårdsingenjör Områdesbehörighet A15 Idrott och hälsa 1 Matematik 2a el. 2b el. 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Naturkunskap 2 alt. Bi 1+Ke 1+Fy 1a el. 1b1+1b2 Matematik 3 0,5 Matematik 4 0,5 Matematik 5 0,5 Sjukgymnast

18 Övriga utbildningsanordnare Polishögskolan Ansökan sker via (övriga fysiska behörighetskrav-se hemsidan) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Utbildning- skydd mot olyckor (SMO) Ansökan sker via (övriga fysiska behörighetskrav-se hemsidan) Grundläggande behörighet, Historia 1b alt Historia 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b alt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Gymnasieexamen, Svenska 2 Matematik 1a eller 1b eller 1c Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller 1b Polis Brandman

19 Motsvarandebedömningar Biologi 2 Fysik 1a alt. Fysik 1b1+1b2 Naturbruksprogrammet med någon av kurserna Djurens biologi, Marken och växternas biologi eller Biologi i vattenmiljöer El- och energiprogrammet med kurserna Energiteknik 1, Energiteknik 2, nybar energi och Praktisk ellära Kemi 1 Naturkunskap 1a1+1a2 alt Naturkunskap 1b+Naturkunskap 2 El- och energiprogrammet med kurserna Vattenoch miljöteknik och Vatten- och processkemi Vård- och omsorgsprogrammet med kurserna Naturkunskap 1a1, Hälsopedagogik, Medicin 1 samt Etik och människans livsvillkor. Naturbruksprogrammet med kursen Naturkunskap 1a1 och dessutom kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning eller kurserna Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller kursen Mångbruk i skog samt någon av kurserna Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård

20 Behörighetskurser för olika undervisningsämnen Behörighetskurser för undervisningsämnet Biologi Biologi 2 Kemi 1 Matematik 3b alternativt Matematik 3 c Behörighetskurser för undervisningsämnena Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap Historia 1b alternativt Historia 1a1 + 1a2 Behörighetskurser för undervisningsämnena Fysik och Teknik (i gymnasieskola) Fysik 2 Matematik 4 Behörighetskurser för undervisningsämnet etagsekonomi Matematik 3b alternativt Matematik 3c Behörighetskurser för undervisningsämnena Geografi och Psykologi Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c Behörighetskurs för undervisningsämnet Grekiska Klassisk grekiska - språk och kultur 2 Behörighetskurser för undervisningsämnet Idrott och hälsa Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c Naturkunskap 2* *Biologi 1 + Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1ersätter Naturkunskap 2 Behörighetskurser för undervisningsämnet Kemi Biologi 1 Kemi 2 Matematik 4 Behörighetskurs för undervisningsämnet Latin Latin - språk och kultur 2 Behörighetskurs för undervisningsämnet Matematik Matematik 4 Behörighetskurser för undervisningsämnet Moderna språk Moderna språk - aktuellt språk 3 Behörighetskurser för undervisningsämnet Modersmål Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper Behörighetskurser för undervisningsämnena Naturkunskap och Teknik (i grundskolans årskurs 7 9) Matematik 3b alternativt Matematik 3 c Naturkunskap 2* *Biologi 1 + Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1ersätter Naturkunskap 2 Behörighetskurser för undervisningsämnet Samhällskunskap Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c Samhällskunskap 2 Behörighetskurs för undervisningsämnet Teckenspråk

21 Svenskt teckenspråk för hörande 3 eller motsvarande kunskaper Gymnasieexamen När du har avslutat ett gymnasieprogram kan du få en gymnasieexamen, antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. en yrkesexamen ska du ha läst poäng varav ska vara godkända. Du ska ha godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att du har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. en högskoleförberedande examen ska du ha läst poäng varav ska vara godkända. Du ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1. Dessutom ska du ha ett godkänt gymnasiearbete. En elev som inte uppnått kraven för gymnasieexamen får istället ett studiebevis

22

23

Val inför 2016-2017. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2016-2017. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2016-2017 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

Tillträdesregler till högskolan

Tillträdesregler till högskolan För dig som börjat gymnasiet 2011 eller senare Tillträdesregler till högskolan Områdesbehörigheter och meritpoäng För dig som funderar på att plugga vidare Anna Nilsson Studie- och yrkesvägledare Lars

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan 1 Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser

Områdesbehörigheter. Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi. Områdesbehörighet A2. Områdesbehörighet A3 Arkitektur / Naturresurser Områdesbehörigheter Yrkesexamen Behörighetskurser Områdesbehörighet A1 Humaniora / Juridik / Teologi Jurist Historia 1b * Områdesbehörighet A2 Humaniora / Juridik / Teologi Områdesbehörighet A3 Arkitektur

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan 1 Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet) Nya urvalsgrupper: Direktgruppen,

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 26/1 8/2. Inloggning får du av mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val Berzeliusskolan Läsåret 2016/2017 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN HÖGSKOLEVERKETS BESLUT OM OMRÅDESBEHÖRIGHETER Taget

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN HÖGSKOLEVERKETS BESLUT OM OMRÅDESBEHÖRIGHETER Taget 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 2 SA

Valinformation för blivande årskurs 2 SA Valinformation för blivande årskurs 2 SA Valet kommer att ske på Internet den 1/2-14/2. Inloggning får du av mentor. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste ett tillräckligt antal elever

Läs mer

Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010.

Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010. Nya antagningsregler till högskola/universitet från och med antagningen till hösten 2010. Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet)

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 1/2-14/2. Inloggning får du av mentor Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste ett tillräckligt antal elever

Läs mer

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Individuellt Val Folkungaskolan Läsåret 2013/2014 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kurser

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2014/2015. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2014/2015. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2014/2015 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

KONST OCH KULTUR. Ämnets syfte

KONST OCH KULTUR. Ämnets syfte KONST OCH KULTUR Ämnet konst och kultur är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom estetik, idéhistoria, historia, arkitektur samt dans-, film-, konst-, musik- och teatervetenskap. I

Läs mer

O M R Å D E S B E H Ö R I G H E T E R O C H M E R I T P O Ä N G

O M R Å D E S B E H Ö R I G H E T E R O C H M E R I T P O Ä N G T I L L T R Ä D E S R E G L E R T I L L H Ö G S K O L A / U N I V E R S I T E T O M R Å D E S B E H Ö R I G H E T E R O C H M E R I T P O Ä N G Att tänka på om du vill plugga vidare För dig som går ut

Läs mer

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare...

TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010. Att tänka på om du vill plugga vidare... TILLTRÄDESREGLER TILL HÖGSKOLA/ UNIVERSITET 2010 Att tänka på om du vill plugga vidare... NYHETER I BETYGSURVALET INFÖR HÖSTEN 2010 Inför antagningen hösten 2010 kommer två stora ändringar i reglerna för

Läs mer

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning.

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning. Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Högskoleförberedande program Inför år 3 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Matematik 2 0,5 mp Matematik4 0,5 mp Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium läsåret 15/16 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

Val inför Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2017-2018 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Programfördjupning Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Instrument Övrigt (Estetiska programmet musik)

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12

Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 1 (6) Områdesbehörigheter för Gy11 och Vux12 För dig som ska ta en gymnasieexamen eller läser på komvux hösten 2012 och framåt. Till varje utbildningsområde finns en eller flera områdesbehörigheter kopplade.

Läs mer

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium 14/15 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra val

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm SPRÅK Block A År 1 - Onsdag och Fredag läsåret 16/17

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm SPRÅK Block A År 1 - Onsdag och Fredag läsåret 16/17 SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm SPRÅK Block A År 1 - Onsdag och Fredag läsåret 16/17 Kursnamn Kurskod Klass/Gr Lärare Poäng Enhet Period Sal Ons Sal Fre Hus År 1 EK, SA, NA Moderna språk 1

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2016/2017 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm Programfördjupning/Språk Block A läsåret 15/16

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm Programfördjupning/Språk Block A läsåret 15/16 Programfördjupning/Språk Block A läsåret 15/16 Kursnamn Kurskod Klass/Grupp Lärare Poäng Enhet Period Kurser för EK13, SA13, N13, ESE13 Engelska 7 100 GSGH Läsår Entreprenörskap 100 GSGH Läsår Entreprenörskap

Läs mer

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi. Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser 1 Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Juristexamen Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk steg 3 Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012 Kurskatalog Lärling11 Individuellt val VT 2012 2012 03 06 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Estetiska programmen 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Estetiska programmen 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Estetiska programmen 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan Ansvaret

Läs mer

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars!

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sida (10) Se sammanställningen för förkunskapskrav och kontaktpersoner Kurser i ekonomi och rättskunskap 3 åk 3 Förkunskapskrav kurs Kontaktperson JURAFF0

Läs mer

VALKATALOG. Nacka gymnasium läsåret 17/18. Högskoleförberedande. program

VALKATALOG. Nacka gymnasium läsåret 17/18. Högskoleförberedande. program VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium läsåret 17/18 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

KURSKATALOG Programfördjupning och individuella val inför år 2 och 3 läsåret 2013/2014

KURSKATALOG Programfördjupning och individuella val inför år 2 och 3 läsåret 2013/2014 KURSKATALOG Programfördjupning och individuella val inför år 2 och 3 läsåret 2013/2014 Tidsplan SYV-info: SYV besöker klassen, eller bjuder in till samling i aulan i januari Val- &kursinfo: 16 januari

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15

INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15 INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15 Kurs Kod poäng år 2 år 3 Kommentar Förkunskapskrav Bild 1a1 BILBIL1a1 50 x x Vi arbetar i två- och tredimensionella tekniker t ex måleri, lera eller photoshop både

Läs mer

Timplaner - Bergska skolan LÅ 14-17

Timplaner - Bergska skolan LÅ 14-17 Bygg- och anläggningsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen Historia 1a1 HISHIS01a1 50 Matematik 1a MATMAT01a 100 Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 50 Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 Totalt Gymnasiegemensamma

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Valkatalog. inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09

Valkatalog. inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09 Valkatalog inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 24 januari 2014 kl. 08.30-09.30 för åk 1. Kl. 09.30-10.00 för åk 2. för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge Viktigt att veta om Individuellt

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

ES Estetiska programmet

ES Estetiska programmet ES Estetiska programmet Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen kommer du att ha kunskaper inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Du

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Naturvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan Ansvaret

Läs mer

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm Programfördjupning/Språk Block A läsåret 15/16

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm Programfördjupning/Språk Block A läsåret 15/16 SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm Programfördjupning/Språk Block A läsåret 15/16 Kursnamn Kurskod Klass/Gr Lärare Poäng Enhet Period Sal Ons Sal Fre Hus Kurser för EK13, SA13, N13, ESE13 Engelska

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2014/15 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av inriktning: Inriktning Val Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) 200p + Barns lärande och växande (PEDBAS0) 100p Socialt arbete (SOCSO10)

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 16/17

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 16/17 2016-02-11 KURSFÖRTECKNING inför läsåret 16/17 Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val Kurs Kurskod Ämne Enhet Bild och form1a1 BILBIL01a1 Bild HB/VM Bild och form 1a2

Läs mer

Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017

Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017 2015-09-28 Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017 Nu är det dags att välja individuellt val till år 3. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 25 november kl. 08.00 till fredag

Läs mer

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val Kurskatalog läsåret 2015-2016 - inför år två Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 Industritekniska programmet 4 Samhällsvetenskapsprogrammet 6 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Valkatalog. Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program. Allmän information. Framtid. Grundläggande behörighet

Valkatalog. Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program. Allmän information. Framtid. Grundläggande behörighet Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

VALUTBUD 2014/2015. BLOCK AT:2014/2015 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100

VALUTBUD 2014/2015. BLOCK AT:2014/2015 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100 BF13 BLOCK 1:2014/2015 FIOFIO01 Filosofi 1 (HT) 50 FIOFIO02 Filosofi 2 (VT) 50 GEOGEO01 Geografi 1 100 SVELIT0 Litteratur 100 MATMAT02a Matematik 2a 100 MODXXX01 Franska, Italienska, Spanska, Tyska (steg

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarna Mona Karlsson (NA) och Lena Jakobsson (SA) svarar på dina frågor.

Studie- och yrkesvägledarna Mona Karlsson (NA) och Lena Jakobsson (SA) svarar på dina frågor. Så här gör du: 1. Ta reda på vilka val du ska göra inför högre årskurs Läs informationshäftet där det står vilka val du kan göra. Poängplanen hittar du på vår hemsida www.malmo.se/petri Om du vill se din

Läs mer

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13 Kurskatalog Lärling12 Individuellt val LÅ12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm SPRÅK Block A År 1 - Onsdag och Fredag läsåret 17/18

SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm SPRÅK Block A År 1 - Onsdag och Fredag läsåret 17/18 SUNDSVALLS GYMNASIUM, Hedbergska/Västermalm SPRÅK Block A År 1 - Onsdag och Fredag läsåret 17/18 Kursnamn Kurskod Klass/Grupp Lärare Poäng Enhet Period Sal Ons Sal Fre Hus År 1 EK, SA, NA Moderna språk

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2015/16 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av inriktning: Inriktning Val Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) 200p + Barns lärande och växande (PEDBAS0) 100p Socialt arbete (SOCSO10)

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet. Naturvetenskap inriktning musik. Naturvetenskap inriktning teater. Naturvetenskap inriktning musik och teater

Naturvetenskapsprogrammet. Naturvetenskap inriktning musik. Naturvetenskap inriktning teater. Naturvetenskap inriktning musik och teater NA Naturvetenskapsprogrammet Om du söker till naturvetenskapsprogrammet så får du en bred högskoleförberedande utbildning. Utbildningen passar särskilt bra om du efter gymnasiet vill läsa vidare inom de

Läs mer

Inriktningsval och profilval för årskurs 1

Inriktningsval och profilval för årskurs 1 Inriktningsval och profilval för årskurs 1 Obs! Om du går i årskurs 2 kan du hoppa till sida 3 i detta häfte. Du kommer av lärare och studie- och yrkesvägledare bli informerad om de inriktningsval och

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn. VAL INFORMATION TIDSPLAN V 3-4 Klassinformation 26/1 Föräldramöte V 5 & 6 Webbval Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2017/2018 1 Innehåll Anvisningar... 2 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Digitalt skapande 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 5 Entrepenörskap:

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016 Bläddra fram till aktuellt program 1 Bygg- och anläggningsprogrammet 2 Barn- och fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 El- och energiprogrammet 5 Estetiska

Läs mer

Estetiska programmet, Musik, estetisk spetsutbildning

Estetiska programmet, Musik, estetisk spetsutbildning Malmö latinskola Timplan för: ESMUS0 Timplan: 17 Estetiska programmet, Musik, estetisk spetsutbildning INDV Individuellt val (200) VAL T K 160 PROF Programfördjupning (200) VAL T K 160 Gymnasiegemensamma

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Individuellt val till år 3 (åk 13) lå 2015/2016

Individuellt val till år 3 (åk 13) lå 2015/2016 2014-10-23 Individuellt val till år 3 (åk 13) lå 2015/2016 Nu är det dags att välja individuellt val till år 3. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 26 november kl. 08.00 till fredag

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1

Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1 Västerviks Gymnasi Timplan för: BA11 Timplan: 14 Bygg- och anläggningsprogrammet, år 1 APL Arbetsplatsförlagt lärande () 46 114 185 0 345 345 INDV Individuellt val (200) 40 40 40 40 160 0 160 ISPEC Inriktning

Läs mer

VALKATALOG. Yrkesförberedande program. Nacka gymnasium läsåret 1516

VALKATALOG. Yrkesförberedande program. Nacka gymnasium läsåret 1516 VALKATALOG Yrkesförberedande program Nacka gymnasium läsåret 1516 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra

Läs mer

Timplaner - Bergska skolan LÅ 12-13

Timplaner - Bergska skolan LÅ 12-13 Bygg- och anläggningsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen Historia 1a1 HISHIS01a1 50 Matematik 1a MATMAT01a 100 Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 50 Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 Totalt Gymnasiegemensamma

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer