Val inför Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com."

Transkript

1 Val inför Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter, Behörighetskurser, Motsvarandebedömningar o Gymnasieexamen o dig med examen från gymnasiet Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Kontrollera din studieplan i Dexter. Valen öppnar den 20 januari 2015 I denna katalog finns information om de olika valen Diskutera ditt val med din mentor. Valen stänger den 20 februari 2015

2 Instruktioner för de olika valen. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Valen gör du via länken på din dexters förstasida Du har val att göra. Valen finns också under fliken Klassrummet val. Har du väl sparat dina val kan du gå den sistnämnda vägen om du vill ändra dina val, det kan du göra tills valen stänger. Beroende på vilket program du går får du upp olika val, dvs något program får upp alla val och några program bara ett eller två val. (se tabell på följande sida) Valen är: Individuellt val Övrigt Språkval Individuellt val Du väljer vilken/vilka kurser du vill läsa som individuellt val kommande läsår. Börja med att välja valtyper. Det finns tre olika att välja mellan, Helår, Höst samt Vår. Gör därefter dina val under kurs. stahandsval I ditt förstahandsval väljer du EN 100-poängskurs över helår eller TVÅ 50-poängskurser OBS! en på höst och en på vår. TOTALT skall dina val under förstahandsvalen uppgå till 100 poäng (Väljs högskolepaketet så är det 200 poäng) Reservval Du ska också göra två reservval ifall ditt förstahandsval inte kommer att erbjudas. Övrigt Om du till åk 2 skall välja inriktning eller fördjupning får du upp detta alternativ Övrigt i dexter. st väljer du valtyp och sedan gör du ditt val under kurs Språkval (SA14) Till åk 2 skall du välja fortsatt språk. Du kryssar i det språk och den nivå du ska läsa nästa år

3 Vem väljer vad? Klass Individuellt val Dexter Inriktningsval/ djupningsval Dexter Övrigt Språkval Dexter Övrig info BA13 Inga val BA14 X (INDYR) X (BAINR) IND: Välj mellan Högskola1 eller IND-BA* EE13 Inga val EE14 X (INDYR) IND: Välj mellan Högskola1 eller IND-EE* EK13 X EK14 X ES13 X ES14 X FT13 Inga val FT14 X (INDYR) IND: Välj mellan Högskola1 eller IND-FT* HA13 X HA14 X IND: välj mellan Högskola1 eller annat IB13 Inga val IB14 X Gör sina val på annan tid MOP13A X MOP13B X MOP14 X X(ESFÖR) NA13 X NA14 X SA13 X SA14 X X (SAINR) X (SAspr) VO13 VO14 X Gör sina val på blankett IND: Väljs Högskola2 kan ytterligare 100 poäng väljas. * Du kan också välja en estetisk eller idrotts-kurs som ind val

4 Individuellt val 200 poäng utav dina totala studiepoäng (2500p) utgörs av individuella val. Dessa är fördelade på 100p i årskurs 2 och 100p i årskurs 3. Du väljer individuellt val inför varje år. (undantaget yrkesprogram som har valt högskolepaket 1) 100 poängskurser går hela året (undantaget kursen Fotografisk bild 100p som ges på både hösttermin OCH vårtermin) 50 poängskurser går höst- eller vårtermin Till vissa kurser har vissa program förtur Du gör ett förstahandsval och två reservval på skara.dexter-ist.com. Går du på ett högskoleförberedande program och vill välja kurser som kan ge meritpoäng till högskolestudier kan du läsa mer om vilka kurser och hur det går till i slutet av denna katalog. Om du funderar på att välja kurser för behörighet till högskolestudier kan du också läsa om vilka kurser som krävs för utbildningar som leder mot en yrkesexamen, så kallade områdesbehörigheter. Gå gärna in på om du vill veta mer om högskolestudier och vad det finns för olika utbildningar. På kan du leta efter utbildningar i den digitala katalogen. Frågor om vad kurserna innehåll besvaras av den kontaktperson som står angiven i katalogen. En minimässa med information om varje kurs kommer att genomföras den 3 februari kl 12,30-14,00 i biblioteket. Vill du ha mer detaljerad och precis information om kursen hänvisar vi till Skolverkets hemsida OBS! En förutsättning för att kursen ska starta är att tillräckligt många valt kursen. Följande sidor presenterar de kurser som erbjuds inom det individuella valet:

5 Poäng Termin Kurser som går på höstterminen Namn Kurskod Innehåll Observera Kontaktperson CAD 1 50 Ht CAD (computer aided design) är en kurs där du lär dig att ta fram 3D modeller och ritningar i ett konstruktionsprogram. Du får lära dig grunderna i ritteknik och att skapa enklare geometrier i 3D och 2D. Kursen stimulerar din kreativa och problemlösande förmåga. Det krävs inga förkunskaper inom ritteknik. Cecilia Qvick Konstarterna och samhället KOSKOS0 50 Ht Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem. Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur. Samband mellan samhällsförändring och konstnärliga uttrycksformer, i nutiden och med historiska tillbakablickar. Konstnärliga uttrycksformers roll och villkor i dagens samhälle. Frågor som rör upphovsrätt, yttrandefrihet, demokrati och censur liksom tekniska möjligheter att presentera konstnärligt skapande. Det konstnärliga yrkesutövandets villkor samt föreställningar om kreativitet och vad som kännetecknar kreativa miljöer. Elevernas eget skapande och hur det förhåller sig till samtidens konstnärliga uttryck. Analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser. Begrepp och teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt. Mestadels nätbaserad Ylva Pettersson Historia 1a2 HISHIS01a2 50 Ht Naturkunskap 1a2 NAKNAK01a2 50 Ht Psykologi 1 PSKPSY01 50 Ht Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. måga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. måga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. måga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. måga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder. Vi går igenom olika psykologiska inriktningar, där vi lär oss grundläggande begrepp och teorier om mänskliga beteenden, känslor och tankar. Exempel: Behov och drivkrafter, självkännedom, hur hjärnan fungerar, hur vi fungerar i grupp, stress- och stresshantering, kriser- och krishantering. Yrkesprogram Yrkesprogram Ej VO Ej EK, SA, VO Niclas Magnusson Jeanette Brodin Fredrik Bäck

6 Poäng Termin Kurser som går på vårterminen Namn Kurskod Innehåll Observera Kontaktperson Bild och form 1a1 BILBIL01a1 50 Vt Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, eget och andras arbete med bilder. Sammanhangets betydelse för tolkningen. Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära. Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete. Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Problemlösning i bild. Gestaltande bildarbete i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus och skugga, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket. Bilders funktioner och användningsområden. Cecilia Qvick Konstarterna och samhället KOSKOS0 50 Vt Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem. Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur. Samband mellan samhällsförändring och konstnärliga uttrycksformer, i nutiden och med historiska tillbakablickar. Konstnärliga uttrycksformers roll och villkor i dagens samhälle. Frågor som rör upphovsrätt, yttrandefrihet, demokrati och censur liksom tekniska möjligheter att presentera konstnärligt skapande. Det konstnärliga yrkesutövandets villkor samt föreställningar om kreativitet och vad som kännetecknar kreativa miljöer. Elevernas eget skapande och hur det förhåller sig till samtidens konstnärliga uttryck. Analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser. Begrepp och teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt. Mestadels nätbaserad Ylva Pettersson Psykologi 2a PSKPSY02a 50 Vt djupning av psykologi 1. Tillämpad psykologi: t.e.x relationer, manligt-kvinnligt och kommunikationsteori. Personlighetspsykologi och självkännedom. Psykiska sjukdomar och olika behandlingsformer. Mediers- och livsstilars påverkan på mänskliga beteende, känslor och tankar. Ej SA Fredrik Bäck Psykologi 2b PSKPSY02b 50 Vt djupning i kognitionspsykologi, positiv psykologi och humanistisk psykologi. Fokus på må-bra-frågor, mental träning och praktisk tillämpning av positiv psykologi. Ej SASAM Fredrik Bäck Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2 50 Vt Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. måga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. måga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet. måga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer. Yrkesprogram Ej VO Tomas Andersson

7 Poäng Termin Kurser som går hela läsåret 100P Namn Kurskod Innehåll Observera Kontaktperson Affärsjuridik JURAFF0 100 Helår Arrangering och komposition 1 MUIARA Helår Associationsrätt: företagsformens betydelse för verksamheten och intressenterna. Avtalsrätt: företagsavtal och deras rättsverkan. Hyresrätt: företagens rättigheter och skyldigheter som hyresgäster. Arbetsrätt: arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter mot arbetstagaren. Marknadsrätt: marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet. Köprätt: regler som rör handel mellan näringsidkare. Immaterialrätt: skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter. Kredit- och panträtt samt obeståndsrätt: regler som rör företagens finansiering samt skulder, utmätning och konkurs. Tvistlösning: olika sätt att lösa affärstvister. Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. Endast Mop EJ MOP/SS Stefan Hemb Elin Andersson Bruksspel och ackompanjemang MUSBRU0 100 Helår Mop Elin Andersson Dansgestaltning 1 DANDAN Helår Detta är en bred kurs i dans med fokus på jazz och showdans. Kursen passar både den som dansat förut och nybörjaren. Ej ESDAN Ylva Pettersson Dansorientering DASDAO0 100 Helår Engelska 7 ENGENG Helår Ensemble 2 MUSENS02S 100 Helår Entreprenörskap ENTENR0 100 Helår Film- och tv-kunskap KOSFIL0 100 Helår Denna danskurs har inriktning street, funk och hip-hop. Kursen passar alla oavsett nivå på förkunskaper. Vi bildar grupper som var och en startar ett företag. Vi hittar på en affärsidé, skaffar pengar, gör reklamblad och hemsida, köper och säljer något. Allt inom konceptet Ung etagsamhet, UF. Sedan gör vi en monter för att delta i mässan för UF-företag i Skaraborg. Där tävlar vi i olika tävlingar. Vinnarna går vidare till den nationella UF-mässan i Stockholm. Film från olika epoker, genrer och kultursfärer. Den rörliga bildens historia och dess utveckling från stumfilmen, både fiktionsfilm och det dokumentära filmberättandet, till digitalt filmberättande. Filmgenrer och stilistiska drag i film och tv från olika tider, till exempel drama, magasin och serier. Hur en genre definieras och vad som kännetecknar en sådan. Filmmediets estetik. Filmens språk jämfört med andra former av berättande, till exempel teater, vad gäller dramaturgi, karaktärer och andra faktorer. Användning av berättarkomponenterna bild och ljud. Film- och tv-dramaturgi, till exempel den anglosaxiska och den episka berättarformen. Vilken roll film och tv har och har haft i samhället. Kreativa miljöer inom film- och tv-världen. Etiska diskussioner inom film och tv utifrån till exempel censur, demokrati och yttrandefrihet samt utifrån upphovsrättsliga bestämmelser. Filmvetenskapliga begrepp och metoder. Tolkning av och samtal om, samt kritisk granskning och analys av, olika filmiska uttryckssätt. Berättarkomponentsanalys och bildanalys samt analys utifrån olika teman. Högskoleförberedan de program i åk 2 (XX13) Endast Mop Ej MOP/MA Ej BA, FT, EE, HA, EK Ylva Pettersson Gabriella Andersson Elin Andersson Katharina Dahl Ylva Pettersson Film och interaktiv ljudproduktion LJUFIL0 100 Helår Mop Elin Andersson Fotografisk bild 1 FOTFOT Helår Ej SAMED Berit Abrahamsson Fotografisk bild 2 FOTFOT Helår Kräver foto1 Berit Abrahamsson

8 Fysik 2 FYSFYS Helår Fysik 2, 100 poäng, kursen bygger på fysik 1a. En behörighets givande kurs med följande centrala innehåll och moment: -Rörelse och krafter -Vågor och signaler -Universums utveckling och struktur -Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder. Kursen ska ge deltagarna förutsättning att bland annat utveckla sina: Kunskaper om fysikens begrepp och arbetsmetoder och om fysikens betydelse för individ och samhälle. NA13 Håkan Lodin Gehörs- och musiklära 2 MUIGEH Helår Samt utveckla sin: måga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning. Mop13 Elin Andersson Grafisk kommunikation 1 GRAGRA Helår Funktioner inom det grafiska området och deras inbördes förhållande. Grafiska företag, till exempel tryckeri, tidning, reklambyrå, webbyrå, repro och prepress. Processen kring idéskapande. Skissteknik, skissmaterial, skillnaden mellan skissning och illustrering, snabbskissning samt skisstilar. Begreppen idéhöjd, kongenialitet, kontext och målgrupp utifrån olika vetenskapliga modeller inom bild- och kommunikationsteori. Analys av begreppen med bild- och kommunikationsteorier, till exempel semiotik, bildretorik och grafisk funktionsanalys. Typografins betydelse. Typsnittsklassificering, typografiska regler och korrekturläsning med korrekturtecken. Skriftspråkens historia. Layoutens betydelse. Komposition av ytor, symmetriskt och asymmetriskt layouttänkande samt redigering i layoutprogram. Gestaltpsykologi i teori och praktik. Grafiska färgsystem, färgcirkel, färgsymbolik, färgmatchning, papper som material och olika papperstypers användningsområden. Utskriftshantering. Skrivare av laser- och bläckstråletyp, svartvita skrivare och färgskrivare. Relevant fackspråk inom typografi, layout, gestaltpsykologi, färglära och utskriftshantering. Ej EK, HA, SAMED Gittan Köchl Norén Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering HUMHUM00s 100 Helår Här finns chansen att fördjupa och förankra dina kunskaper inom idé och lärdomshistoria. Vi granskar dagens ideal och normer och förankrar dem historiskt. Vi diskuterar etik i många perspektiv: vetenskap och teknisk utveckling, miljö, internationella konflikter, individ och ansvar o.s.v. Kursen handlar mycket om att träna på kritiskt tänkande, att ta ställning och att förstå sin egen tid. Ylva Pettersson Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering HUMHUM00s 100 Helår I en global värld blir det allt viktigare att vara insatt i vad som sker på den internationella politiska arenan. Richard Pettersson Högskola 1 En6+Sv2+Sv år Högskoleförberedande kurspaket: Engelska 6, Svenska 2, Svenska 3 Kursen Högskola 1 är för dig som går ett yrkesprogram och önskar grundläggande behörighet till högre studier. Du väljer detta i åk 1 och är sedan klar med dina individuella val. BA14, EE14, FT14, HA14 Ann Bjärnsund SYV Högskola 2 En6+Sv3 200 Helår Högskoleförberedande kurspaket: Engelska 6 Svenska 3 VO14 (ytterligare 100p kan väljas) Ann Bjärnsund SYV Idrott och hälsa 1 specialisering Idrott och hälsa 2 specialisering IDRIDR01S 100 Helår IDRIDR02S 100 Helår dig som satsar hårt på din idrott, men som nu vill satsa ännu hårdare. Kräver egen tränare. Fortsättningskurs på nivå 1 dig som satsar hårt på din idrott, men som nu vill satsa ännu hårdare. Kräver egen tränare. OBS! Du som har läst steg 1och som vill fortsätta med steg 2 ska söka denna kurs (du kommer alltså inte automatiskt att bli inlagd i steg 2) Kräver idrottspecialisering1 Torbjörn Hagman (fotboll) Moa Bohnsack (övriga idrotter) Torbjörn Hagman (fotboll) Moa Bohnsack (övriga idrotter) Idrott och hälsa 2 IDRIDR Helår Kursen består av två delar. En del som ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter i bollsporter. Behandlar regelkunskap, teknik och färdighetsträning i de vanligaste bollspelen, såväl lag som individuellt. Den andra delen ger dig djupare kunskaper i idrott och hälsa. Du får möjligheter att vara med och leda och planera kursen som innehåller idrott, ledarskap, frisluftsliv samt utvecklingsarbete. Tomas Ringblom

9 IND-BA ÅR Beroende på inriktningsval: Betong 1 100p + Betong2 100p Eller Byggnadsplåtslageri 4 200p IND-EE ÅR Mät- och styrteknik 100p + Industriautomation 100p IND-FT ÅR Service och bemötande 1 100p + Entreprenörskap 100p Internationell ekonomi SAMINE0 100 Helår Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. Kulturens betydelse för affärskontakter mellan företag i olika länder. Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin. Global resursfördelning. Relationen mellan produktionskostnader i olika delar av världen och företagens lokalisering och internationella handel. klaringar till uppkomsten av transnationella företag. Den ekonomiska integrationsprocessen inom EU och den fortsatta utvecklingen mot gemensamma marknader. Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och andra källor. Källhänvisning enligt vanliga system. Muntlig och skriftlig presentation i olika former som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattartiklar, rapporter och essäer. BA14 EE14 FT14 Ej Yrkesprogram Ej ES14 Kjell-Åke Ingebäck/ Per Jonsson Ronny Andersson Ingemar Ivarsson Per Simonsson Körsång 1 MUSKÖS år Körsång 2 MUSKÖS02S 100 Helår Ljud och ljus TEALJU00S 100 Helår Marknadsföring FÖRMAD0 100 Helår Massage 1 MAAMAA Helår Matematik 2a MATMAT02a 100 Helår Matematik 2b MATMAT02b 100 Helår Matematik 3b MATMAT03b 100 Helår Matematik 5 MATMAT VT Musikimprovisation MUSMUI0 100 Helår Musikproduktion 2 MUSMUS Helår Moderna språk Franska Steg 1-7 MODFRAXX 100/ steg Helår En kurs för dig som vill lära dig sjunga och utveckla din röst tillsammans med andra. OBS! kursen är schemalagd efter Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring. Teorier och tendenser inom området marknadsföring. Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation. Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. Intern och extern marknadskommunikation. Internationell marknadsföring. Grundläggande anatomi och fysiologi med fokus på kroppens rörelseapparat, skelett, leder, muskler och hud. Tillämpad anatomi samt grundläggande muskel- och skelettpalpation. Grundgrepp i massage. Klassisk massage, ansiktsmassage, sittande massage samt taktil massage. Massagens historia, vetenskapliga effekter och teoretiska grund. Spänningsbehandling och hur massage kan frigöra spänningar i stel och spänd muskulatur. Undersökning, behandling och träning i kombination för att skapa helhet i ett hälsofrämjande syfte. Hygien, miljö och arbetsställning vid massage. Du får grunderna i ett främmande språk, som du kommer att ha nytta av i framtiden. Språkstudierna omfattar kommunikativa muntliga och skriftliga övningar och läsning av texter på olika svårighetsnivå. Du får också lära dig en hel del om de länder där språket talas. Ej Mop Mop EJ MOP/MA Mop Yrkesprogram ES14, MOP14 SA13,ES13, MOP13 NA13 Mop Mop EJ MOP/LP Ej Yrkesprogram Mop end steg 4 o 5 Elin Andersson Elin Andersson Elin Andersson Stefan Hemb Anna-Karin Petré Klas Öhman Klas Öhman Klas Öhman Klas Öhman Elin Andersson Elin Andersson Anna Svensson

10 Moderna språk Italienska Steg 1-3 MODITAXX 100/ steg Helår Du får grunderna i ett främmande språk, som du kommer att ha nytta av i framtiden. Språkstudierna omfattar kommunikativa muntliga och skriftliga övningar och läsning av texter på olika svårighetsnivå. Du får också lära dig en hel del om de länder där språket talas. Ej Yrkesprogram Mop end steg 4 o 5 Johan Hjertén Moderna språk Spanska Steg 1-7 MODSPAXX 100/ steg Helår Du får grunderna i ett främmande språk, som du kommer att ha nytta av i framtiden. Språkstudierna omfattar kommunikativa muntliga och skriftliga övningar och läsning av texter på olika svårighetsnivå. Du får också lära dig en hel del om de länder där språket talas. Ej Yrkesprogram Mop end steg 4 o 5 Kerstin Persson Moderna språk Tyska Steg 1-7 MODDEUXX 100/ steg Helår Du får grunderna i ett främmande språk, som du kommer att ha nytta av i framtiden. Språkstudierna omfattar kommunikativa muntliga och skriftliga övningar och läsning av texter på olika svårighetsnivå. Du får också lära dig en hel del om de länder där språket talas. Ej Yrkesprogram Mop end steg 4 o 5 Johan Hjertén Latin språk och kultur 1 LATLAT Helår Kursen ger grunderna i ett språk, som varit forna tiders världsspråk. Latinet lever idag vidare i moderna språk som svenskan, engelskan och spanskan. Vi fördjupar oss i romersk historia och lär oss många kända citat och uttryck på latin. Ej Yrkesprogram Ej Mop Johan Hjertén Naturkunskap 2 NAKNAK Helår Privatjuridik JURPRI0 100 Helår Retorik SVERET0 100 Helår Samhällskunskap 2 SAMSAM Helår Scenisk gestaltning 1 TEASCE Helår Skapande verksamhet PEGSKP0 100 Helår Skrivande SVESKR0 100 Helår Innehåll: En kurs i vardagsjuridik som passar alla. Kursen är viktig för att du skall klara dig i samhället i framtiden. Vad är det för skillnad mellan att vara sambo och att vara gift? Hur är bestämmelserna för arv och testamente? Vad skall man tänka på då man köper en dyrare grej? Vilka domstolar har vi i Sverige? Vi besöker tingsrätten och kollar hur en rättegång går till. Muntlig framställning av olika slag där du får möjlighet att öva och förbättra din muntliga förmåga. Kursen innebär även att öva på att bli en bättre lyssnare och kunna ge respons på ett konstruktivt sätt. Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden. Denna kurs ger grundläggande skådespelarträning. Vi jobbar med att utveckla röst och kroppsmedvetenhet. Kursen ger också värdefull träning i muntlig framställning och att utveckla sitt sceniska självförtroende. En värdefull kurs för alla som vill bli bättre på att tala inför grupp. Skriftlig framställning av olika slags texter med fokus på informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter, och skönlitterära texter av olika slag. I kursen arbetar man även med textuppbyggnad samt multimediala texter av olika slag där till exempel skriven text, bild och ljus samspelar. Högskoleförberedande program åk2 (XX13) (EJ NA) EJ EK ES13, MOP13, NA14, NA13 Ej ESTEA Mop Ej MOP/SS Andreas Svärdhagen Stefan Hemb Karin Jern Karlsson Tomas Andersson Ylva Pettersson Elin Andersson Karin Jern Karlsson Utställningsdesign 1 UTSUTS Helår Arbete med butiks- och fönsterexponeringar, utställningar, mässor och event. Lagar och andra bestämmelser inom området. Metoder för analys av olika budskap och för att föra ut dem till olika målgrupper. Framställning av idéer med hjälp av skissmetoder och två- och tredimensionella modeller. Två- och tredimensionellt skapande. Matchning och koordinering. Färglära och olika textframställningar. Digital teknik och teknisk utrustning. Ej HA Helen Lilja

11 Inriktningsval (ba+sa)/djupningsval (esmus) Om du läser på nedan program ska du också inför åk 2 välja vilken inriktning/fördjupning du önskar. Se tabell nedan för innehåll i de olika valen. Bygg- och anläggningsprogrammet o Husbyggnad o Plåtslageri Samhällsvetenskapsprogrammet o Medier, samhälle och kommunikation o Samhällsvetenskap Estetiska programmet Musik o djupning: Singer/Songwriter o djupning: Ljudproduktion o djupning: Musiker/Artist o djupning: Dataspel ljud o djupning: Dataspel musik Program Inriktning Kurser som ingår Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad (BYHUS11) Plåtslageri (BAPLA11) Elementmontering Entreprenörskap Husbyggnadsprocessen Husbyggnad 1 Husbyggnad 2 Husbyggnad 3 - ombyggnad Trä 1 - stommar Trä 2 - beklädnad Trä 3 montage Entreprenörskap Byggnadsplåtslageri 1 Byggnadsplåtslageri 2 Byggnadsplåtslageri 3 Kulturplåtslageri Plåtslageriprocessen Plåtslageri - grunder Ventilationsplåtslageri 1 Samhällsvetenskapsprogrammet Medier, samhälle och kommunikation (SAMED11) Samhällsvetenskap (SASAM11) Fotografisk bild 1 Grafisk kommunikation 1 Grafisk kommunikation 2 Journalistik, reklam och information 1 Medieproduktion 1 Medier, samhälle och kommunikation 1 Psykologi 2a Samhällskunskap 2 Geografi 1 Historia 2a Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Medier, samhälle och kommunikation 1 Psykologi 2a Psykologi 2b Religionskunskap 2 Samhällskunskap 2 Samhällskunskap 3 Estetiska programmet Musik Singer/Songwriter (ESMU/SS) Arrangering och komposition 1 Instrument eller sång 1 specialisering 1 Instrument eller sång 2 Skapande verksamhet Forts nästa sida

12 Ljudproduktion (ESMU/LP) Ljudproduktion 1 Ljudproduktion 2 Instrument eller sång 2 Musikproduktion 2 Musiker/Artist (ESMU/MA) Ensemble 2 Instrument eller sång 1 specialisering 1 Instrument eller sång 2 Körsång 2 Dataspel ljud (ESMU/DLM/L) Ljudproduktion 1 Musikproduktion 2 Film- och interaktiv ljudproduktion Ljudproduktion 2 Dataspel musik (ESMU/DLM/M) Ljudproduktion 1 Musikproduktion 2 Arrangering och komposition 1 Skapande verksamhet

13 Språkval Du som går på Samhällsprogrammet i åk 1 skall också göra ett språkval till åk 2. Detta görs också i Dexter. Du fyller i det val som du kommer att läsa i åk 2. Funderar du på meritpoängen prata med din SYV eller läs mer längre bak i katalogen. MODFRA Moderna språk 1 (Franska) MODFRA Moderna språk 2 (Franska) MODFRA Moderna språk 3 (Franska) MODFRA Moderna språk 4 (Franska) MODFRA Moderna språk 5 (Franska) MODFRA Moderna språk 6 (Franska) MODFRA Moderna språk 7 (Franska) MODDEU Moderna språk 1 (Tyska) MODDEU Moderna språk 2 (Tyska) MODDEU Moderna språk 3 (Tyska) MODDEU Moderna språk 4 (Tyska) MODDEU Moderna språk 5 (Tyska) MODDEU Moderna språk 6 (Tyska) MODDEU Moderna språk 7 (Tyska) MODITA Moderna språk 1 (Italienska) MODITA Moderna språk 2 (Italienska) MODITA Moderna språk 3 (Italienska) MODSPA Moderna språk 1 (Spanska) MODSPA Moderna språk 2 (Spanska) MODSPA Moderna språk 3 (Spanska) MODSPA Moderna språk 4 (Spanska) MODSPA Moderna språk 5 (Spanska) MODSPA Moderna språk 6 (Spanska) MODSPA Moderna språk 7 (Spanska)

14 Områdesbehörigheter Humaniora/Juridik/ Teologi Behörighetskurser (särskild behörighet) Meritkurser Max 2.5 p Yrkesexamina Områdesbehörighet A1 Historia 1b eller 1a1+1a2 Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Engelska 7-1,0 Matematik 2-0,5 Matematik 3-0,5 Matematik 4-0,5 Mod språk steg 3-0,5 Mod språk steg 4-1,0 Juristexamen Områdesbehörighet A2 Moderna språk- aktuellt språk steg 3 Engelska 7-1,0 Matematik 2-0,5 Matematik 3-0,5 Matematik 4-0,5 Mod språk steg 4-1,0 Mod språk steg 5/nytt språk steg 2-0,5 Arkitektur/Naturresurser Områdesbehörighet A3 Matematik 3b eller 3c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Naturkunskap 2 alt Biologi 1+Kemi 1+ Fysik 1a eller 1b1 + 1b2 Matematik 4 0,5 Matematik 5 1,0 Mod.språk steg 3 0,5 Mod.språk steg4 1,0 Agronom (eller A11) Arkitekt Landskapsarkitekt (eller A11) Beteendevetenskap/ Ekonomi/ Samhällsvetenskap Områdesbehörighet A4 Områdesbehörighet A5 Matematik 3b eller 3c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Matematik 2a el. 2b el. 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Matematik 4 0,5 Matematik 5 1,0 Mod.språk steg 3 0,5 Matematik 3 0,5 Matematik 4 0,5 Matematik 5 0,5 Mod.språk steg 3 0,5 Civilekonom Psykolog Socionom

15 Undervisning Områdesbehörighet A6 Behörighetskurser (särskild behörighet) Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Meritkurser Max 2.5 p Matematik 2 0,5 Matematik 3 0,5 Matematik 4 0,5 Yrkesexamina Studie- och yrkesvägledare Områdesbehörighet A6 a Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2 alt. Bi1+Fy1a alt.fy 1b1+Fy 1b2 +Ke 1 Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Matematik 2 0,5 Matematik 3 0,5 Matematik 4 0,5 skollärarexamen Grundlärarexamen inriktning fritidshem Områdesbehörighet A6 b Matematik 2a el. 2b el. 2c Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2 alt. Bi1+Fy1a alt.fy 1b1+Fy 1b2 +Ke 1 Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Matematik 3 0,5 Matematik 4 0,5 Matematik 5 0,5 Grundlärarexamen inriktning förskola, åk 1-3 och 4-6 Områdesbehörighet A6 c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Utöver ovanstående behörighet tillkommer olika behörighetskrav beroende på undervisningsämne (se nedan) Matematik beroende på behörighetskrav Ämneslärarexamen inriktning åk 7-9 och gymnasieskolan (se behörighetskurser nedan)

16 Fysik/Matematik/ Teknik Områdesbehörighet A7 Områdesbehörighet A8 Områdesbehörighet A9 Områdesbehörighet A10 Fysik 1b1 eller Fysik 1a Matematik 2a el. 2b el.2c Fysik 2 Kemi 1 Matematik 3c Fysik 2 Kemi 1 Matematik 4 Biologi 1 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Matematik 3 0,5 Matematik 4 0,5 Matematik 5 0,5 Matematik 4 0,5 Matematik 5 1,0 Matematik spec. 0,5 Matematik 5 1,0 Matematik spec. 0,5 Matematik 5 1,0 Matematik spec. 0,5 Sjöingenjör Maskintekniker Sjökapten Styrman Högskoleingenjör Ortopedingenjör Civilingenjör (eller A10) Brandingenjör Civilingenjör (eller A9) Sjukhusfysiker Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/ Odontologi/Omsorg/Vård Områdesbehörighet A11 Områdesbehörighet A12 Områdesbehörighet A13 Biologi 2 Fysik 1a eller 1b1+1b2 Kemi 2 Matematik 4 Biologi 2 Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 Kemi 2 Matematik 3b eller 3c Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Matematik 5 1,0 Matematik spec. 0,5 Matematik 4 0,5 Matematik 5 1,0 Matematik spec. 0,5 Matematik 5 1,0 Matematik spec. 0,5 Agronom (el A3) Hortonom Jägmästare Landskapsarkitekt (el. A3) Receptarie Biomedicinsk analytiker Apotekare Läkare Optiker Tandläkare Veterinär

17 Områdesbehörighet A14 Matematik 2a el. 2b el. 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Naturkunskap 2 alt. Bi 1+Ke 1+Fy 1a el. 1b1+1b2 Matematik 3 0,5 Matematik 4 0,5 Matematik 5 0,5 Arbetsterapeut Audionom Dietist Djursjukvårdare Hippolog Landskapsingenjör Lantmästare Logoped Röntgensjuksköterska Sjuksköterska Skogsmästare Skogstekniker Tandhygienist Tandtekniker Trädgårdsingenjör Områdesbehörighet A15 Idrott och hälsa 1 Matematik 2a el. 2b el. 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Naturkunskap 2 alt. Bi 1+Ke 1+Fy 1a el. 1b1+1b2 Matematik 3 0,5 Matematik 4 0,5 Matematik 5 0,5 Sjukgymnast

18 Övriga utbildningsanordnare Polishögskolan Ansökan sker via (övriga fysiska behörighetskrav-se hemsidan) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Utbildning- skydd mot olyckor (SMO) Ansökan sker via (övriga fysiska behörighetskrav-se hemsidan) Grundläggande behörighet, Historia 1b alt Historia 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b alt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 Gymnasieexamen, Svenska 2 Matematik 1a eller 1b eller 1c Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller 1b Polis Brandman

19 Motsvarandebedömningar Biologi 2 Fysik 1a alt. Fysik 1b1+1b2 Naturbruksprogrammet med någon av kurserna Djurens biologi, Marken och växternas biologi eller Biologi i vattenmiljöer El- och energiprogrammet med kurserna Energiteknik 1, Energiteknik 2, nybar energi och Praktisk ellära Kemi 1 Naturkunskap 1a1+1a2 alt Naturkunskap 1b+Naturkunskap 2 El- och energiprogrammet med kurserna Vattenoch miljöteknik och Vatten- och processkemi Vård- och omsorgsprogrammet med kurserna Naturkunskap 1a1, Hälsopedagogik, Medicin 1 samt Etik och människans livsvillkor. Naturbruksprogrammet med kursen Naturkunskap 1a1 och dessutom kurserna Djuren i naturbruket och Djurhållning eller kurserna Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller kurserna Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller kursen Mångbruk i skog samt någon av kurserna Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård

20 Behörighetskurser för olika undervisningsämnen Behörighetskurser för undervisningsämnet Biologi Biologi 2 Kemi 1 Matematik 3b alternativt Matematik 3 c Behörighetskurser för undervisningsämnena Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap Historia 1b alternativt Historia 1a1 + 1a2 Behörighetskurser för undervisningsämnena Fysik och Teknik (i gymnasieskola) Fysik 2 Matematik 4 Behörighetskurser för undervisningsämnet etagsekonomi Matematik 3b alternativt Matematik 3c Behörighetskurser för undervisningsämnena Geografi och Psykologi Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c Behörighetskurs för undervisningsämnet Grekiska Klassisk grekiska - språk och kultur 2 Behörighetskurser för undervisningsämnet Idrott och hälsa Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c Naturkunskap 2* *Biologi 1 + Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1ersätter Naturkunskap 2 Behörighetskurser för undervisningsämnet Kemi Biologi 1 Kemi 2 Matematik 4 Behörighetskurs för undervisningsämnet Latin Latin - språk och kultur 2 Behörighetskurs för undervisningsämnet Matematik Matematik 4 Behörighetskurser för undervisningsämnet Moderna språk Moderna språk - aktuellt språk 3 Behörighetskurser för undervisningsämnet Modersmål Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper Behörighetskurser för undervisningsämnena Naturkunskap och Teknik (i grundskolans årskurs 7 9) Matematik 3b alternativt Matematik 3 c Naturkunskap 2* *Biologi 1 + Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1ersätter Naturkunskap 2 Behörighetskurser för undervisningsämnet Samhällskunskap Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c Samhällskunskap 2 Behörighetskurs för undervisningsämnet Teckenspråk

21 Svenskt teckenspråk för hörande 3 eller motsvarande kunskaper Gymnasieexamen När du har avslutat ett gymnasieprogram kan du få en gymnasieexamen, antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. en yrkesexamen ska du ha läst poäng varav ska vara godkända. Du ska ha godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att du har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete. en högskoleförberedande examen ska du ha läst poäng varav ska vara godkända. Du ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1. Dessutom ska du ha ett godkänt gymnasiearbete. En elev som inte uppnått kraven för gymnasieexamen får istället ett studiebevis

22

23

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

GYMNASIEVALET 2014. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller samt var våra skolor ligger runt om i landet.

GYMNASIEVALET 2014. Utöver detta finner du också korta beskrivningar om programmen och vad de innehåller samt var våra skolor ligger runt om i landet. SYV-infO GYMNASIEVALET 2014 Som studie- och yrkesvägledare är du kanske den viktigaste personen för blivande gymnasieelever. Du sitter på en unik kunskap som kräver både bredd och djup. För att hjälpa

Läs mer

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13)

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) OBS! Valen är bindande - inga ändringar görs efter vecka 8. Läs mer på sida 5. - 2 - OBS! Valen är bindande - inga ändringar

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE!

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE! VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE! ÖPPET HUS 25 NOV 2014 OCH 21 JAN 2015 KL 18.00-20.00 VÄLKOMMEN! FOTO: BJÖRN HOLMBERG VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Individuella val för BP, ES, HP, M, MP

Individuella val för BP, ES, HP, M, MP Individuella val för BP, ES, HP, M, MP Innehållsförteckning Lilla individuella valet - läsåret 2010/2011... 3 Att tänka på om du vill plugga vidare... 4 Etik och livsfrågor (Livskunskap)... 5 Fotografisk

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan 7-11/1: information i klasserna 14/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer