PROGRAM VPU VÄSTERÅS PENSIONÄRSUNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM VPU VÄSTERÅS PENSIONÄRSUNIVERSITET"

Transkript

1 VPU VÄSTERÅS PENSIONÄRSUNIVERSITET PROGRAM HÖSTEN 2015

2 Du är hjärtligt välkommen till våra cirklar, föreläsningar och resor! CIRKLAR Anmälan Din medlemsanmälan tas emot via VPUs hemsida eller på anmälningsblankett. OBS! Inte per telefon eller e-post. Anmälan ska vara VPU tillhanda senast måndagen den 10 augusti. Icke medlem måste först söka medlemskap. Den som har anmält sig efter detta datum har ingen förtur och kommer med endast i mån av plats. Anmälan måste göras till samtliga cirklar, även till fortsättningscirklar. Antal deltagare För varje aktivitet anges antal deltagare i programmet. Intresset är stort i vissa fall med överbokning som följd. Bästa chansen att få delta i någon aktivitet är att anmäla sig till flera. Kallelse Inför cirkelstart skickas kallelse per brev. Tider och lokaler kommer att framgå av kallelsen. Om du inte kommer med får du besked om det. Var vänlig meddela VPUs expedition snarast om du avstår från deltagandet i en aktivitet så att någon annan på en eventuell väntelista kan få platsen. Sammankomster Varje sammankomst pågår oftast en och en halv timme exklusive rast. Hörselslingor och andra hjälpmedel finns i våra studielokaler. Avgifter Kostnaderna täcks bland annat av medlemsavgiften som är 450 kr per år. Ny medlem efter den 1 juli betalar 250 kr. Avgiften berättigar till deltagande i en eller flera cirklar. I vissa cirklar måste man dock betala en extra avgift som anges för varje cirkel. Observera att avgiften måste vara inbetald senast före andra lektionen för de avgiftsbelagda cirklarna. Kostnader för litteratur och för kopiering av material kan förekomma. Om du har fått plats i en betalcirkel men uteblir utan att informera expeditionen, måste hela eller delar av avgiften ändå tas ut. FÖRELÄSNINGAR Föreläsningarna är avgiftsfria för medlemmar. Samtliga föreläsningar äger rum på Kyrkbacksgården, måndagar kl Datum anges i programmet. Ingen anmälan behövs till föreläsningarna. Tänk på, när du betalar avgift för parkering, att föreläsningarna kan hålla på två timmar eller längre om diskussionen blir livlig. Det är störande både för föreläsare och åhörare om någon lämnar lokalen innan föreläsningen är slut. Hörslinga finns. RESOR Vi ordnar resor till aktuella och intressanta mål. Läs mer om våra resor och Regler för våra resor här i programkatalogen och på VPUs hemsida. Motiv framsidan: Foto Stig Svärd

3 CIRKLAR 701 HUMANIORA OCH SAMHÄLLSKUNSKAP EU-kunskap inom 4 verksamhetsområden Inger Persson Jämn vecka fre 11:00-12:45 Start: ggr. Medlem från den ekonomiska sociala kommittén (EESC) kommer att utveckla en diskussion och ge kunskap runt 4 verksamhetsområden inom EU. Dessa är civila samhället, inre marknaden, konsumentfrågor och globala frågor. 702 Vad visar länsmuséet? Lena Engström Englin Jämn vecka tis 13:30-14:30 Start: ggr. Under 4 tisdagar kommer vi att få bekanta oss närmare med länsmuséets spännande samlingar. 703 Gotlands 9000-åriga historia Gunnar Hilding Varje vecka tor 15:00-16:45 Start: ggr. Följ med på en spännande resa som börjar med stenålderns säljägare på Stora Karlsö och slutar med de turister som varje år invaderar Gotland. Vi får bekanta oss med Gotlands tusenåriga guld- och silverskatter, Visbys 750-åriga ringmur, de medeltida sjörövarna på Visborgs slott, öns 92 unika medeltida sockenkyrkor och Visbys 16 kyrkor med rötter i 1200-talet. 704 Nedslag i idéernas historia Mogens Jensen 15 delt. Jämn vecka mån 11:00-12:45 Start: ggr. Hur har kollektiva föreställningar, t.ex. om lyckan eller naturen, förändrats genom tiderna? En abstrakt cirkel för nybörjare. 705 Situationen i Ryssland idag Anna Alexeeva, 15 delt. Udda vecka ons 11:00-12:45 Start: ggr. Vi samtalar om och diskuterar den oroväckande situationen i nutidens Ryssland och Rysslands ställning i internationell politik. Vi försöker samla ihop informationsbitar från olika källor och för detta behövs alla deltagarnas bidrag. För att bättre förstå nutiden kommer vi säkert behöva blicka tillbaka i Rysslands historia. Det kan hända att det blir fler frågor än svar i våra diskussioner, men detta ska inte hindra oss. 706 Fjodor Dostojevskijs roman "Bröderna Karamasov" (termin 1) Anna Alexeeva Udda vecka mån 11:00-12:45 Start: ggr. Den här romanen anses av många forskare som Dostojevskijs främsta verk. I den finns allt: psykologiskt drama, familjesaga, kriminalhistoria, filosofiska och teologiska funderingar och mycket annat. Vi läser och diskuterar romanen, men tittar också på den ryska filmen baserad på den. 707 Spännande västmanländska kyrkor Gunnar Hilding 25 delt. Varje vecka tis 10:00-11:30 Start: ggr. I höst besöker vi fem spännande västmanländska kyrkor. Vi har valt Torpa kyrka (1/9), Dingtuna kyrka (8/9), Västerås domkyrka (15/9), Bergs kyrka (22/9), som alla har rötter i medeltiden. Vi slutar med Östanbäcks klosterkyrka (29/9). Samlingsplatser och starttider skickas till cirkeldeltagarna. Samåkning med bil. 3

4 708 Kulturlandskapet runt Strömsholms kanal Per-Göran Ersson Jämn vecka tis 11:00-12:45 Start: ggr. Orientering om kanalens utbredningsområde. Historik från 1700 till Kulturlandskapet runt kanalen från Säby i söder till södra Dalarna. Arbetarna förr och nu. Två exkursioner. 709 Våra förmödrar, kvinnor i GT. Från Sara till Mirja Rut Törnkvist Udda vecka tis 15:00-16:45 Start: ggr. Utifrån bibelberättelsen återberättas de olika kvinnogestalternas historia i novellform. Texterna belyses utifrån historisk och kulturhistorisk bakgrund, olika översättningar samt bibelteologiskt sammanhang. Efter detta samtalar vi fritt utifrån novellen och textbakgrunden om vilken relevans dessa bibelgestalter har idag, som förmödrar eller förebilder. 710 Från järnridån till pragvåren Stig Wahlström Varje vecka tor 15:00-16:45 Start: ggr. Cirkeln tar bl a upp det kommunistiska maktövertagandet i centrala och östra Europa. Etniska rensningar efter kriget. Tysklandsfrågan med Berlinblockaden. Pragkuppen. Finlands utsatta läge. Bildandet av NATO. Koreakriget. Catalina-affären. Österrike åter fritt liksom Porkalaområdet i Finland. Upproren i Polen och Ungern. Suezkrisen. U2-affären. Kubakrisen. Sexdagarskriget i Mellersta Östern. Pragvåren. 711 Viktiga händelser i 1900-talets Europa Stig Wahlström Varje vecka tor 15:00-16:45 Start: ggr. Cirkeln tar upp följande huvudområden: 1. Revolutions- och upplösningsåret 1905; 2. Versaillesfreden 1919 med vidhängande fredsslut; 3. Förspelet till andra världskriget; 4. Ett sönderslaget Europa, Marshallhjälpen och det kalla krigets uppkomst; 5. Europeiska brytningar i slutet av 1900-talet med 1989 års omvälvande händelser och sovjetimperiets sammanbrott. 712 Norra Europa under nazismens och stalinismens tryck Stig Wahlström Varje vecka fre 13:00-14:45 Start: ggr. Cirkeln tar bl a upp Molotov-Ribbentroppaktens konsekvenser, nazismen och den från Sovjet styrda kommunismen i de nordiska och baltiska länderna. Den svenska järnmalmens och kullagerexportens betydelse. Finska krigsbarn och flyktingströmmar till Sverige. De vita bussarna till Tyskland. Andra världskrigets konsekvenser för de nordiska och baltiska staterna. 713 Personer och händelser som präglat Västerås Sören Bååth Jämn vecka tis 15:00-16:45 Start: ggr. I denna cirkel behandlas personer och händelser i historien som präglat och skapat det Västerås vi har idag. Ett antal personer berättar om avgörande skeden i stadens utveckling från medeltiden fram till dagens industristad. 714 Finland under svenska och ryska tiden Seppo Remes Udda vecka fre 11:00-12:45 Start: ggr. Finlands historia från Gustav Vasas tid till självständigheten omfattar många olika faser. Utvecklingen kunde ha tagit andra vägar också. Några episoder och gränsdragningar i politiken och i landskapen. 4

5 715 Martin Luther Claes Bertil Ytterberg Varje vecka ons 13:00-14:45 Start: ggr. Från troshjälte till kulturbuse - om Martin Luthers lära och kulturinflytande. 716 Renässansens konst- och kulturhistoria Anita Skoglund Jämn vecka mån 15:00-16:45 Start: ggr. Konst, arkitektur och samhällsliv åren Släktforskning - grund Gunnar Andersson 10 delt. Jämn vecka tor 09:00-10:45 Start: ggr. Släktens historia väcker nyfikenhet. Vi lär oss grunderna i släktforskning och söker uppgifter i kyrkböcker via internet. Du bör ha datorvana och tillgång till egen dator med internet för att arbeta vidare mellan cirkelträffarna. Abonnemang för 10 veckor, 150 kr, genom cirkelledaren. Cirkeln bygger på att du tar med och använder din egen bärbara dator. 718 Släktforskning - fortsättning Ingemar Widestig 12 delt. Jämn vecka tis 13:00-14:45 Start: ggr. Vi fortsätter att söka våra rötter och söker mer information om våra anor. Avsikten är att ge deltagarna en palett av verktyg och referenser som kan användas i egen forskning. Bland annat behandlas soldatforskning, emigrantforskning, bouppteckningar, mantalslängder, domböcker, kartforskning och hur man söker föräldrar till oäkta barn. Förkunskaper: datorvana, grunderna i släktforskning och tidigare egen forskning. 719 Trafiken och vi - grund Sven Gunnar Wallin Udda vecka tor 09:00-10:45 Start: ggr. Dagens trafik angår oss alla vare sig vi kör bil, cyklar eller går. Nya trafikregler kommer ständigt till och gamla behöver kanske repeteras. Den här cirkeln är för dig som vill vara uppdaterad. 720 Trafiken och vi - fortsättning Sven Gunnar Wallin 16 delt. Udda vecka tor 11:00-12:45 Start: ggr. Den här cirkeln är en fortsättning för dig som tidigare varit med på cirkeln "Trafiken och vi" och innehåller teori och körning i trafik med instruktör. Vi repeterar trafikregler första tillfället och övningskör med två elever tillfälle 2-5. Tillfälle 6 avslutar vi cirkeln gemensamt med teori om körning på landsväg samt sammanfattar den praktiska övningen. 721 Vinkunskap fortsättning Börge Lindén 15 delt. Jämn vecka tor 13:00-14:45 Start: ggr. Studier i vinets historia - en resa genom tid och kulturer. Kvalitetsbegreppet. EUs nya klassningsregler. Vad är terroir? Fördjupning i odlings- och tillverkningstekniken. Beskrivning av olika druvsorters egenskaper. Hur kombinerar man vin och mat? Provning av olika slags viner från flera länder. Kostnad 250 kr per deltagare. 722 Skriv din egen historia - grund Gunilla Zimmermann 12 delt. Udda vecka tis 09:00-10:45 Start: ggr. Marknaden översvämmas av "memoarer" och vi är nog många som funderar på att sammanfatta våra liv i skrift, men hur ska man göra? Vem skriver man för? Skönlitterärt eller mer faktabetonat? Kronologiskt eller tematiskt? Detaljerat eller kortfattat? Vad ska man berätta och vad ska man utelämna? Kan man lita på minnet? Olika källor? Vi samtalar om detta och prövar på att skriva på olika sätt. Den som vill läser valda delar för de andra i gruppen. Företräde för nybörjare. 5

6 723 Skriv din egen historia - fortsättning Gunilla Zimmermann 12 delt. Udda vecka tis 11:00-12:45 Start: ggr. Vi fortsätter att träna oss att skriva om våra liv och ger varandra råd. Hur ska vi sammanfoga våra texter? Vi diskuterar disposition, språkfrågor och vad man ska fokusera på under sin skrivprocess. Tidigare deltagare har företräde. 724 Skönlitteratur från krigstiden Gunilla Zimmermann Udda vecka tor 13:00-14:45 Start: ggr. Vi fortsätter att läsa skönlitterära skildringar om livet under andra världskriget. Den här terminen koncentrerar vi oss på böcker från Norden och utomeuropeiska länder. Tidigare deltagare har företräde. 725 Offentlig konst i Västerås Karin Levander m.fl. 25 delt. Varje vecka ons 13:30-14:30 Start: ggr. Vi tittar på offentlig konst i Västerås under ledning av Västerås konstmuseums intendenter. 1. V 36 Konst på Stadsbiblioteket. Samling vid huvudentrén. 2. V 37 Konst i Stadshuset. Samling vid Fiskartorgsentrén. 3. V 38 Konstpromenad. Samling vid Västerås konstmuseum, Karlsgatan V 39 Konst på Mälardalens högskola. Samling huvudentrén. 726 Konst på Västerås Konstmuseum, Karlsgatan 2 Karin Levander m.fl. 30 delt. Jämn vecka ons 13:30-14:30 Start: ggr. Olika utställningar och konstprojekt. Samling entrétorget. Hörselhjälpmedel finns att låna. Programmen leds av museets intendenter. 1. Charlotte Gyllenhammar. 2. Stipendiater 2014 och Utblick i konstvärlden med fokus på videokonst. 4. Kent Ivemyr. 5. Utställning:Här och nu Anton Alvarez, Jacob Dahlgren, Molly Haslund, Lina Nordenström. En interaktiv utställning med experimentell lek för alla åldrar. 727 Konst på Västerås Konstmuseum, Karlsgatan 2 Karin Levander m.fl. 30 delt. Udda vecka ons 13:30-14:30 Start: ggr. Se nr 726 Konst på Västerås Konstmuseum. 728 Västerås stadsbibliotek - Dåtid - Nutid - Framtid Maria Vikblom 12 delt. Udda vecka tis 09:00-10:45 Start: ggr. Vi presenterar olika delar av Västerås stadsbibliotek: 1. Lär känna vår hemsida. 2. Från musik till talböcker. 3. Tidskrifter och sökning av fakta. 4. Stiftsbiblioteket och Västmanlandsamlingen. 5. Bakom kulisserna. 729 Vill du måla 1 Erik Helsing 10 delt. Varje vecka fre 10:00-12:45 Start: ggr. Du får gärna vara nybörjare och börjar då kanske med att teckna och studera perspektiv. Du kan välja den teknik som passar dig bäst, som t.ex. akvarell, olja eller akryl. Varje cirkel kostar 350 kr. 730 Vill du måla 2 Erik Helsing 10 delt. Varje vecka mån 13:00-15:45 Start: ggr. Se nr 729 Vill du måla 1. 6

7 SÅNG OCH MUSIK 731 Vi sjunger tillsammans Britt Larsson 40 delt. Udda vecka tor 13:00-14:45 Start: ggr. VPU:s sånggrupp för damer fortsätter. Välkommen att vara med i det glada gänget! Vi sjunger både äldre och nyare visor och sånger. Mest unisont men också i stämmor. Lokal: Växhuset 732 Jussi Björling - den odödlige mästersångaren Hans Thunström Jämn vecka ons 15:00-16:45 Start: ggr. Hans Thunström är vice ordförande i Jussi Björlingsällskapet. Jussis fascinerande karriär och liv presenteras med hjälp av talrika inspelningar, filmer och böcker. Vi gör också ett besök på museet i Borlänge. 733 Än mer brudar och jazzgossar Claes Tillander Udda vecka ons 15:00-16:45 Start: ggr. Claes Tillander kommer att i cirkelns sex olika träffar behandla i en av träffarna Bengt Hallberg, i en annan Monica Zetterlund, i en tredje Povel Ramel, i en fjärde dragspelet och dess roll inom jazzen, i en femte svenska jazzsångerskor och i en sjätte FESTIJAZZ under dryga tjugo år. 734 Jazzen genom tiderna grund Claes Tillander Udda vecka ons 13:00-14:45 Start: ggr. Claes Tillander som bl.a. är ordförande i Jazzens vänner och en stor älskare av alla sorters jazz kommer att låta er följa med på en resa i jazzens värld från början av 1900-talet i New Orleans fram till dagens mer mainstream jazz. Cirkeln handlar om olika jazzmusikanter, olika jazzepoker, olika jazzpersonligheter såväl sångare och sångerskor som instrumentalister. Ett speciellt avsnitt handlar om svensk jazz. Framförallt får ni lyssna på en massa härlig jazz!! 735 Musiklyssning, Carl Nielsen och Jean Sibelius Stellan Moberg 30 delt. Udda vecka ons 13:30-15:00 Start: ggr. Carl Nielsen och Jean Sibelius, 150-årsjubilarerna. Favoriter i repris. Vi hör deras storslagna symfonier och mycket annat av deras fantastiska musik i bild och ton som vanligt. Lokal: Stadsbibliotekets hörsal. 736 Musiklyssning, Carl Nielsen och Jean Sibelius Stellan Moberg 30 delt. Udda vecka ons 15:30-17:00 Start: ggr. Se 735 Musiklyssning, Carl Nielsen och Jean Sibelius. Lokal: Stadsbibliotekets hörsal. 7

8 NATURVETENSKAP OCH TEKNIK 737 Kvinnliga nobelpristagare i fysik, kemi och medicin Barbro Johansson Jämn vecka mån 11:00-12:45 Start: ggr. Sedan 1901 har 47 nobelpris, av totalt 567 (inklusive ekonomipriset), delats ut till kvinnor. Av dessa har 17 tilldelats kvinnor i de naturvetenskapliga ämnena. Denna cirkel behandlar dessa kvinnors upptäckter och deras levnadsöden. Även några kvinnor som borde fått nobelpriset tas upp. 738 Smartphone, Android Ingmar Persson Varje vecka tis 15:00-16:45 Start: ggr. En Smartphone är i grunden en liten dator som det också går att ringa med. Under cirkeln kommer vi att behandla en av de vanligaste typerna, nämligen den med operativsystemet Android. Vi börjar cirkeln med att gå igenom de funktioner som har med telefoni att göra och fortsätter sedan med att lära oss hantera de 20- tal standardapplikationer (appar) som finns i datorerna. Vi lär oss också att ladda ner egna appar från Google Play. Det finns ca st appar. 739 Den spännande astronomin 2 - Stjärnor och galaxer Alf Borgström Jämn vecka ons 11:00-12:45 Start: ggr. Cirkeln är en fortsättning på "Den spännande astronomin 1" men kan läsas oberoende av denna. Beskrivning av stjärnornas uppbyggnad, energiomsättning, utstrålning och utveckling, dubbelstjärnor, stjärnhopar, novor, pulsarer, nebulosor och galaxer. Orientering ges om avståndsbestämning till stjärnor i Vintergatan och till galaxer. 740 Användning av digitalkameran - grund Gunnar Holmdahl 16 delt. Varje vecka fredag Start: ggr. Marknaden översvämmas av fina och prisvärda digitalkameror och intresset för att använda dessa är mycket stort. Vi kommer att gå igenom hur man använder dessa kameror och hur man med hjälp av dator kan efterbehandla sina bilder. 741 Grundläggande datoranvändning Lennarth Jäder 12 delt. Varje vecka tis 15:00-16:45 Start: ggr. Denna cirkel vänder sig till dig som har börjat använda en dator med Windows 7 eller 8 och olika Officeprogram. Vi börjar med att skapa ordning och reda bland mappar och dokument. Därefter bekantar vi oss med olika skrivarprogram och dess möjligheter. Efter det så behandlar vi bilder från din digitala kamera, och redigerar och infogar dem i dokument. Vi bekantar oss också med internet och dess möjligheter. Deltagarna skall ta med och använda sina egna bärbara datorer. Forum för datorfrågor Du som har något problem med din dator eller du som är intresserad av att få lära dig lite mer är välkommen sista fredagen i september, oktober och november kl Bärbar dator med Windows 7 eller 8 ska du naturligtvis ha med. Anmälan till varje träff gör du senast samma förmiddag till vår expedition. 8

9 742 Hur klarar vi energiförsörjningen i framtiden? Nils-Johan Bergsjö Jämn vecka tor 13:00-14:45 Start: ggr. Cirkeln kommer att behandla vilka energiresurser som finns och hur vi utnyttjar dem idag samt vilka möjligheter det finns för framtiden. Cirkeln samarbetar med Mälardalens högskola. Ämnen som kommer att behandlas är bl.a. kärnkraft, solenergi, vindkraft, biobränsle samt transporter. Cirkeln inleds med en översikt av dagsläget i Sverige avseende energi. 743 Möte med naturen Berit Rodling- Martinsson m. fl. 99 delt. Jämn vecka mån 09:00-12:00 Start: ggr. Återigen kommer hösten och våra vandringar går i ur och skur. Vi får uppleva mycket natur men också lyssna till någon som känner väl till trakten där vi befinner oss. Promenaderna blir 3-5 km långa, på stigar i skogsterräng och på småvägar. Ta med en liten matsäck, sittunderlag och kanske en kikare. Utflyktsschema skickas till alla deltagare. 744 Svampkunskap Sylvi Larhed, Berit Rodling Martinsson 18 delt. Varje vecka ons 09:00-12:30 Start: ggr. Vi träffas första gången inomhus i VPUs lokaler. Där och då studerar vi svamparnas uppbyggnad, levnadssätt och karaktärer. De följande tillfällena beger vi oss ut i skogen, letar svamp och diskuterar - god matsvamp, oanvändbar eller giftig? Ta med svampkorg (ej plastpåse eller hink), svampkniv, matsäck och sittunderlag! 745 SAMTALSGRUPPER Samtal om värderingar och livsåskådningsfrågor Claes Bertil Ytterberg Varje vecka ons 09:00-10:45 Start: ggr. I denna grupp tar vi upp frågor om etik, moral och livsåskådningar med särskild hänsyn till vad som sker med sådant i dagens föränderliga samhälle. 746 Samtal om dagens krishärdar i Europa och Asien Stig Wahlström 15 delt. Varje vecka fre 13:00-14:45 Start: ggr. I samtalen kommer vi att ta upp och diskutera aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska händelser, till exempel situationen i Ukraina, utvecklingen i Ryssland, de baltiska staternas läge, Storbritannien och EU, Palestinafrågan, IS utbredning i Syrien och Irak samt Kinas utveckling. 747 Medias roll i samhällsdebatten med aktuella frågor Anders Lindblom 15 delt. Varje vecka tis 13:00-14:45 Start: ggr. Vad är "media"? Ger media en allsidig, rättvisande och uttömmande beskrivning av verkligheten? Är de megafoner för inflytelserika och högröstade opinionsbildare? Vad tycker du? Kom gärna med i denna grupp och ge dina synpunkter. Vi diskuterar angelägna och aktuella händelser/frågor/ämnen. Deltagarna svarar därmed för att cirkeln genomförs. 748 Etik och livsfrågor - fortsättning Gun Björklund 12 delt. Udda vecka tor 13:00-14:45 Start: ggr. Etik och livsfrågor i form av ett "etiskt kafé". Vi kommer att föra samtal utifrån Stefan Einhorns bok "De nya dödssynderna". Våra mörka sidor och hur vi kan hantera dem. Etiska centrala begrepp och riktlinjer ligger till grund för våra samtal. 9

10 SPRÅK Alla är välkomna till språkcirklarna. Den som är osäker beträffande kunskapsnivå kan kontakta cirkelledarna. För cirklar som går 10 gånger tar vi ut en avgift om 250 kr och för 12 gånger 300 kr. Europarådets nivåskala: Nivå A0 Jag har inga förkunskaper. Nivå A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt. Nivå A2 Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Nivå B2 Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen. Nivå C1 Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för olika ändamål. Nivå C2 Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera till fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och helt flytande. 749 Engelska A 2 Gerardine O Brien 15 delt. Varje vecka mån 09:00-10:45 Start: ggr. 750 Engelska B 1+ Elena Mircevska 15 delt. Varje vecka tis 09:00-10:45 Start: ggr. 751 Engelska B1+ Gerardine O Brien 15 delt. Varje vecka tor 09:00-10:45 Start: ggr. 752 Engelska B2 Gerardine O Brien 15 delt. Varje vecka tor 13:15-14:45 Start: ggr. 753 Engelska B2+ Elena Mircevska 15 delt. Varje vecka tis 11:00-12:45 Start: ggr. 754 Engelska B2+ Gerardine O Brien 15 delt. Varje vecka mån 11:00-12:45 Start: ggr. 755 Engelska B2+ Elena Mircevska 15 delt. Varje vecka tis 13:15-14:45 Start: ggr. 756 Engelska konversation C1+ Gerardine O Brien 15 delt. Udda vecka tor 11:00-12:45 Start: ggr. 757 Engelska konversation C1+ Gerardine O Brien 15 delt. Jämn vecka tor 11:00-12:45 Start: ggr. 10

11 758 Franska A2+ Stig Asplund 15 delt. Varje vecka tor 09:00-10:45 Start: ggr. 759 Franska B1 Stig Asplund 15 delt. Varje vecka mån 09:00-10:45 Start: ggr. 760 Franska, konversation B2 Stig Asplund 15 delt. Jämn vecka tor 11:00-12:45 Start: ggr. 761 Italienska A 1+ Nicola Parente 15 delt. Varje vecka fre 13:00-14:45 Start: ggr. 762 Italienska A2 Nicola Parente 15 delt. Varje vecka fre 11:00-12:45 Start: ggr. 763 Italienska C1, lätt konversation Nicola Parente 15 delt. Varje vecka fre 09:00-10:45 Start: ggr. 764 Spanska A 2 Dunia Erling 15 delt. Varje vecka ons 11:00-12:45 Start: ggr. 765 Spanska A 2 + Dunia Erling 15 delt. Varje vecka tis 11:00-12:45 Start: ggr. 766 Spanska B 1 + Dunia Erling 15 delt. Varje vecka tis 09:00-10:45 Start: ggr. 767 Spanska B 2 + Dunia Erling 15 delt. Varje vecka ons 09:00-10:45 Start: ggr. 768 Tyska B1 + Carl-Henrik Blom 15 delt. Varje vecka tis 15:00-16:45 Start: ggr. 769 Tyska, konversation B2 Gunilla Zimmermann 12 delt. Udda vecka tor :45 Start: ggr. 770 Ryska A 1+ Carl-Henrik Blom 12 delt. Varje vecka ons 11:00-12:45 Start: ggr. 771 Ryska A2+ Violetta Grzelczyk 12 delt. Varje vecka ons 09:00-10:45 Start: ggr. 11

12 FÖRELÄSNINGAR Öppna för medlemmar på Kyrkbacksgården, måndagar kl. 14. För icke medlemmar inträde 50 kr. 21 september En svensk officer Värd Marianne Bejgren Kent Edberg är uppväxt i Västerås. Efter värnplikten valde han att utbilda sig till officer och kom att tjänstgöra såväl nationellt som internationellt i fredens tjänst. 28 september Kriminalteknikens och straffrättens utveckling Värd Ulla Morén Sten Stefan Karlmark presenterar kriminalteknikens utveckling och som följd därav ändring av straffrätten. 5 oktober Svensk militär evakuerade Karelen Värd Jan Samuelsson Eric Björklund, journalist och författare, berättar om att freden efter vinterkriget gjorde att finländare blev hemlösa över en natt. En svensk bataljon skickades omedelbart till Karelen och deltog i evakueringen.. 12 oktober Vår svenska visskatt Värd Marianne Bejgren Per Hägg och Lisbet Gemzell guidar oss genom våra svenska visor. Medlemmarna i Visans vänner sjunger och orkestern spelar. Lite allsång. En eftermiddag i musikens och glädjens tecken. 19 oktober Lena Cronqvist en stor konstnär Värd Ulla Morén Sture Gunell, f.d. lärare i svenska, historia, kulturhistoria och u-landskunskap beskriver konstnären Lena Cronqvist vars konst är självutlämnande. Hon baserar sin konst på sig själv och sitt eget liv. Hennes huvudmotiv är utsattheten, och allt handlar på något sätt om människans ensamhet. Men där finns också kravet på skönhet. 12

13 26 oktober Med violinen på resan Värd Nils-Johan Bergsjö Maria Paulson är musikpedagog och dottern Anna går i musikklass på Fryxellska.Hon är 15 år och har spelat violin sen hon var 5 år. Tillsammans kommer de att ge oss en musikalisk resa i ord och ton. 2 november VSK bandy Historik och framtiden för bandyn Värd Nils-Johan Bergsjö Karl-Erik Eckemark är apotekare till yrket och har blivit välkänd genom sitt mångåriga ordförandeskap i VSK bandy. 9 november Lena Nymans dagböcker öppnade Värd Martina Pilling Annika Persson, journalist och författare, har i boken Jag vill vara fri skrivit en annan berättelse om skådespelaren Lena Nyman, än den som är gängse i medierna. Boken bygger på det arkiv som skådespelaren lämnade efter sig av dagböcker, brev, anteckningar, manus och foton. 16 november Järnvägens problematik ur forskningens perspektiv Värd Martina Pilling Martin Joborn, universitetslektor vid Linköpings universitet och forskare vid SICS Swedish ICT talar om att järnvägen i dagsläget är utsatt för mycket ris och han belyser viktiga orsaker till dagens situation och hur utvecklingen ser ut ur ett forskningsperspektiv. 23 november Gå från ord till handling Värd Jan Samuelsson Peder Sandahl är ordförande för Röda Korset i Västerås. Medverkar gör också representanter för olika mötesplatser. Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande. 30 november Åldrandet och minnet Värd Gunnar Holmdahl Vasilis Bakolas, leg. Psykolog, fokuserar på frågorna: Hur fungerar minnet? Vad är det som gör att vi glömmer? Hur kan minnesfunktionen stärkas? Håll hjärnan i gång för att hålla hjärnan i form och Håll hjärnan i form för att hålla minnet i form. 7 december Västerås stadsbibliotek tipsar om höstens nya böcker Värd Martina Pilling Anna Duberg och Charlotta Falk, bibliotekarier på stadsbibliotekets skönlitterära avdelning, presenterarar ett axplock av höstens böcker och ger lästips. 13

14 Regler för våra resor Anmälan skall vara VPUs expedition tillhanda senast den dag som står angiven på anmälningstalongen. Du kan även göra din anmälan via VPUs hemsida Kontrollera att du anmält dig till rätt resa (gäller anmälan via hemsidan). OBS! Ej per telefon eller e-post. Anmälan till samtliga resor är bindande efter anmälningstidens slut. I mån av plats får person, som inte är medlem, följa med på resan mot en extra avgift på 50 kr. Ni som vill resa tillsammans använd samma anmälningstalong. Är resan övertecknad och du har hamnat på väntelista meddelas du om detta inom några dagar. Datorn tar ut vilka som deltar på aktuell resa. Vid avbokning av resan efter anmälningstidens slut och det finns en ersättare, tas ingen kostnad ut. Saknas ersättare kommer de kostnader som VPU ej kan påverka (t ex. teaterbiljetter, museibesök) att debiteras resenären som avbokat. Betalning Notera Återbud Bussarna skall vara VPUs resekonto pg tillhanda senast den dag som står angiven på anmälningstalongen. Kom ihåg att ange avsändare och resmål på inbetalningsavin. OBS! Att du betalat resan garanterar inte att du fått en plats och att du underlåter att betala gäller ej som avbokning. Vi hör av oss om du inte får en plats och inbetalda pengar betalas tillbaka. Det är viktigt att du antecknar i din almanacka resmål, resdag och betalningsdag för resan. skall meddelas VPUs expedition eller någon i reseutskottet. Detta gäller även om du står på väntelista. avgår från turistbusshållplatsen vid Centralen och i vissa fall även från busshållplatsen vid Hälla. Kryssa i aktuell ruta på anmälningstalongen. Vegetarianer skall kryssa i aktuell ruta på anmälningstalongen. Kontakt angående resor: Var vänlig ring vår expedition telefon måndag-torsdag kl eller den reseledare som finns angiven på resorna. 14

15 RESOR September - november Fredag 18 september. Konst och kulturarv i Västmanland Engelsbergs Bruk räknas som ett av världens främsta industriminnen och finns sedan 1993 på UNESCOs världsarvslista. Byggnaderna och det mesta av den tekniska utrustningen finns kvar. Vattenhjul, kross, blåsmaskin och hamrar fungerar fortfarande och det gör att masugnen och smedjan på Engelsbergs bruk är unika. Engelsberg var ett av de viktigaste järnbruken i världen och det var denna typ av järnbruk som gjorde att Sverige blev en av världens största järnproducenter. Färna Herrgård uppfördes 1776 av Jakob Ramsell och fick sitt nuvarande utseende 1857 då greve Carl Johan von Hermansson lät bygga om huvudbyggnaden. Greve von Hermansson lät också tala om sig genom att uppföra sitt eget mausoleum i den vackra parken. Galleri Astley flyttade i maj 1977 sin verksamhet till det gamla, vackra stationshuset i Uttersberg. Galleriet består av sex rum i varierande format och här anordnas årligen flera olika utställningar. I det fint restaurerade gamla magasinet finns nu själva museet. Övre våningen inrymmer en permanent utställning av Ernst Neizvestnys skulpturer, måleri och grafik. Flera av verken har tillkommit under konstnärens sommarvistelse i Uttersberg åren Foto: Carl Thorborg Tider Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen (ingen avresa från Hälla) Visning av Engelsbergs Bruk Avresa Färna Herrgård - lunch Avresa Visning på Galleri Astley Avresa Ca Åter i Västerås Anmälan som är bindande skall vara VPUs expedition tillhanda senast fredag 21 augusti Kostnad 550 kr skall vara VPUs resekonto PG tillhanda senast fredag 28 augusti Reseledare: Kerstin Eriksson tel Sylvi Larhed tel

16 Tisdag 6 oktober fredag 9 oktober. Arkitektur och konst i Helsingfors Helsingfors - Östersjöns dotter - grundades av Gustav Vasa 1550 vid Vandaåns mynning i Helsinge socken vid den inre delen av Gammelstadsfjärden. År 1640 flyttade staden till den plats där den nu är belägen. Efter Rysslands erövring av den östra rikshalvan år 1812 utsågs Helsingfors till huvudstad för storfurstendömet Finland och från självständighetsdagen den 6 december 1917 till huvudstad för det självständiga Finland. Helsingfors arkitektur karakteriseras av nordisk renhet och finess. Symbolen för Helsingfors, fontänen med nymfen Havis Amanda, finns på Salutorget sedan Strömmingsmarknaden, då fiskebåtarna kommer från nästan hela kusten och lägger till vid Salutorget, pågår när vi är där. Den är stadens äldsta traditionella evenemang och mycket sevärd. Hvitträsk. Åren lät arkitekterna Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen bygga Hvitträsk. Det nationalromantiska karaktärshuset, som uppfördes av natursten och stock, var deras gemensamma ateljé och dessutom hem för familjerna Saarinen och Lindgren. Gallen-Kallela Museet firar den bemärkta finländska konstnärens 150-årsjubileumsår med ett mångsidigt program, utställningar och nya kunskapsrön om konstnären. 16

17 Tisdag 6 oktober fredag 9 oktober. Arkitektur och konst i Helsingfors Tider Tisdag 6 oktober Avresa i egen buss från turistbusshållplatsen vid Centralen (ingen avresa från Hälla) Viking Line m/s Mariella avgår från Stockholm Middagsbuffé inkl. dryck ombord Onsdag 7 oktober Frukost ombord Ankomst Helsingfors Bussen tar oss till Hvitträsk och visning av Arkitekternas Hus Lättlunch på Restaurang Hvitträsk Incheckning på Hotel Grand Marina, Helsingfors Promenad med Stig Wahlström eller egen tid Middag på hotellet Torsdag 8 oktober Frukost på hotellet Utcheckning och avresa till Gallen-Kallela museet i Esbo. Visning Besök i Hagnäs Saluhall med lunch på egen hand Därefter besök i Brunnsparken 17:30 Viking Line m/s Gabriella avgår från Helsingfors Middagsbuffé inkl dryck ombord Fredag 9 oktober Frukost ombord Ankomst Stockholm Ca Bussen är åter i Västerås Anmälan som är bindande skall vara VPUs expedition tillhanda senast 8 september Kostnad kr skall vara VPUs resekonto PG tillhanda senast 15 september Enkelrumstillägg 400 kr. Enkelhyttstillägg kr OBS! Godkänd ID-handling måste medtas på resan. Valuta i Finland = Euro Reseledare: Kerstin Eriksson tel Stig Wahlström tel Teknisk researrangör KE Resor 17

18 Söndag 1 november. Cirkus / Kristina från Duvemåla Hos en liten skara människor från Ljuders socken i Småland växer sig drömmen om Amerika allt starkare när hungersnöd, förmynderi och religiös förföljelse gör det outhärdligt för dem att stanna kvar i hemorten. Det nya landet har mark till alla och erbjuder den som vågar sig ut på den långa, farliga resan en fristad och en framtid. Det öppnar sig för dem som längtar efter den frihet de förvägras där de nu är. Några få djärva män och kvinnor hörsammar budet och ger sig ut på den riskfyllda färden över Atlanten. En musikal av Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Lars Rudolfsson, byggd på Vilhelm Mobergs utvandrarepos. År 2012 blev Svenska Teatern i Helsingfors den första teatern utanför Sveriges gränser att sätta upp musikalen. Uppsättningen fick lysande recensioner även i svenska medier. Medverkande på scenen: Kristina: Maria Ylipää, Karl Oskar: Robert Noack, Ulrika: Birthe Wingren Robert: Oskar Nilsson Tider Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen Avresa från busshållplatsen vid Hälla Börjar föreställningen. Speltid 3 tim. och 50 min. inkl. paus Smörgås och dricka serveras vid bussen före hemfärden Beräknad hemkomst till Västerås Anmälan som är bindande skall vara VPUs expedition tillhanda senast 17 augusti Kostnad kr skall vara VPUs resekonto PG tillhanda senast 28 augusti Reseledare: Margaretha Borgström Waara tel Kerstin Eriksson tel

19 Organisation Styrelse: Ordinarie ledamöter e-postadress Ordförande Stig Wahlström Vice ordförande Lennart Linde Kassaförvaltare Karin Sollenborn Sekreterare Barbro Johansson Ledamot Agneta Eklöf Hilding Styrelsesuppleanter Carl-Henrik Blom Ann-Marie Borsos Adjungerade ledamöter Sylvi Larhed, Marianne Bejgren och Lennarth Jäder Stig Wahlström Folkuniversitetet Katarina Andersson Revisorer Katarina Nygren och Anita Eriksson samt Anneli Finnberg, suppleant Ansvarsområden: e-postadress Ekonomi Karin Sollenborn Expedition Sylvi Larhed Datoransvarig Lennarth Jäder Hemsida och programkatalog Lennarth Jäder Medlemsblad Stig Wahlström Cirklar Lennart Linde Föreläsningar Marianne Bejgren Resor Sylvi Larhed Reskassa Birgitta Olsson Brandsäkerhet Agneta Eklöf Hilding VPUs expedition: Terminstid måndag-torsdag kl Under höstterminen är expeditionen öppen från 10 augusti till 16 december Ansvarig för expeditionen: Sylvi Larhed, telefon Övrig expeditionspersonal: Britta Ahlbäck, Anita Almén, Margareta Borgström-Waara, Ingegerd Carlson, Ingela Edvinsson, Marianne Larsson och Laila Olofsson Telefon , E-post: Telefonsvarare: För att underlätta för oss som av olika anledningar måste ringa och meddela er något som rör våra cirklar och resor vill vi be er som har telefonsvarare och fått ett meddelande via den att bekräfta att ni mottagit meddelandet. Det spar många samtal för oss. Cirklar: Lennart Linde, telefon Föreläsningar: Marianne Beigren, telefon Resor: Sylvi Larhed, telefon Plusgiro Allmänt Resor

20 Föreläsningar på Kyrkbacksgården måndagar kl september En svensk officer Kent Edberg 28 september Kriminalteknikens och straffrättens utveckling Stefan Karlmark 5 oktober Svensk militär evakuerade Karelen Eric Björklund 12 oktober Vår svenska visskatt Per Hägg och Lisbet Gemzell 19 oktober Lena Cronqvist en stor konstnär Sture Gunell 26 oktober Med violinen på resan Maria Paulson 2 november VSK bandy Historik och framtiden för bandyn Karl-Erik Eckemark 9 november Lena Nymans dagböcker öppnade Annika Persson 16 november Järnvägens problematik ur forskningens perspekt Martin Joborn 23 november Gå från ord till handling Peder Sandahl 30 november Åldrandet och minnet Vasilis Bakolas 7 december Västerås stadsbibliotek tipsar om höstens nya böcker Anna Duberg och Charlotta Falk Grafisk form: Lennarth Jäder Tryck: Graf & Bild/Bergstrands VPU VÄSTERÅS PENSIONÄRSUNIVERSITET Källgatan 14, Västerås Telefon , E-post: Grafisk form: Lennarth Jäder Tryck: graf & bild/bergstrands

SeniorUniversitetets Höstprogram 2015

SeniorUniversitetets Höstprogram 2015 SeniorUniversitetets Höstprogram 2015 SeniorUniversitetet Norrköping 1 SeniorUniversitetet i Norrköping Telefontid: Måndag torsdag kl 10.00 12. 00 Kontorist: Carina Nagel Adress: Kvarngatan 34, 602 40

Läs mer

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg)

SPF-NYTT 2012-4. Falubygden INFÖR VINTERN. Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) SPF-NYTT 2012-4 Falubygden INFÖR VINTERN Creutz lave i vinterskrud (foto: Sven-Erik Ejeborg) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Ersättare: vice sekr: Karin Michols 253 98 Kerstin Stafås

Läs mer

SV Söderslätt Studieprogram våren 2015

SV Söderslätt Studieprogram våren 2015 För anmälan och mer information: 0410-184 25 sv.se/soderslatt soderslatt@sv.se 1 SV Söderslätt Studieprogram våren 2015 Vellinge Svedala Sätt kurs mot en roligare vår! 2 För anmälan och mer information:

Läs mer

Bulletinen. Hösten 2014. Nr 10 - augusti 2014. i samverkan med. Medlemsuppgifter pg 400 08 44-3 info@sus.org.se

Bulletinen. Hösten 2014. Nr 10 - augusti 2014. i samverkan med. Medlemsuppgifter pg 400 08 44-3 info@sus.org.se Foto: Torbjörn Bergkvist Bulletinen Hösten 2014 i samverkan med Nr 10 - augusti 2014 Senioruniversitetet Sundsvall Kyrkogatan 24 852 32 Sundsvall www.sus.org.se Medlemsuppgifter pg 400 08 44-3 info@sus.org.se

Läs mer

HÖSTEN 2014 FÖRELÄSNINGAR STUDIECIRKLAR FÖR DIG 55+ JÄRFÄLLA / UPPLANDS-BRO SIGTUNA SUNDBYBERG UPPLANDS VÄSBY

HÖSTEN 2014 FÖRELÄSNINGAR STUDIECIRKLAR FÖR DIG 55+ JÄRFÄLLA / UPPLANDS-BRO SIGTUNA SUNDBYBERG UPPLANDS VÄSBY FÖR DIG 55+ JÄRFÄLLA / UPPLANDS-BRO SIGTUNA SUNDBYBERG UPPLANDS VÄSBY HÖSTEN 2014 FÖRELÄSNINGAR STUDIECIRKLAR RESOR, GUIDADE TURER OCH MYCKET MER! WWW.SENIORAKADEMIN.SE NORRA STOR-STOCKHOLM FÖRELÄSNINGAR

Läs mer

Trångt för föreningarna PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING. Vårfest 17 april. Trivseleftermiddag Sidan 9. Månadsmöten. Gökotta fredag 29 maj Sidan 9

Trångt för föreningarna PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING. Vårfest 17 april. Trivseleftermiddag Sidan 9. Månadsmöten. Gökotta fredag 29 maj Sidan 9 PRO-profil Greta Wennberg. Damen ifråga kan se tillbaka på ett rikt liv, blomsterälskare, friluftsliv, många resor, stuga i Sör tjärn, villa i Trollbäcken och nu bor hon i egen lägenhet i brf. Björkbacken.

Läs mer

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Februari 2013 Nr 1 Linda Eriksson, Maria Larsson och Håkan Thomsson Foto: Åsa Nilsson - LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Medlemsbladet. Dags för årsavgiften 2013. Redaktionen i Skottland sid 5 UPPSALA SENIORUNIVERSITET ÅRGÅNG 34 NR 4 OKT 2012

Medlemsbladet. Dags för årsavgiften 2013. Redaktionen i Skottland sid 5 UPPSALA SENIORUNIVERSITET ÅRGÅNG 34 NR 4 OKT 2012 Medlemsbladet UPPSALA SENIORUNIVERSITET ÅRGÅNG 34 NR 4 OKT 2012 Dags för årsavgiften 2013 Redaktionen i Skottland sid 5 Medlemsbladet Medlemsinformation för Uppsala Senioruniversitet. Utkommer med fem

Läs mer

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått

Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN. Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Nr 1 2012 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP-S, STOCKHOLMS LÄN Låt 2012 bli ditt bästa år hittills! Katharinas värld och verklighet Ett år har gått Vi har avtal med Stockholm avseende neurologisk rehabilitering!

Läs mer

Jarlabanke Täby. Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan. Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER

Jarlabanke Täby. Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan. Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Jarlabanke Täby Föreningen grundad 1975 40-årsjubileum 2015 Nr 2/2015 Årg. 20 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Den tredje åldern... Jarlabankes årsmöte Seniorer i media och i ålderstrappan 1 Årsavgiften 2015

Läs mer

HÖSTEN 2015 FÖRELÄSNINGAR STUDIECIRKLAR FÖR DIG 55+ JÄRFÄLLA / UPPLANDS-BRO SIGTUNA SUNDBYBERG UPPLANDS VÄSBY

HÖSTEN 2015 FÖRELÄSNINGAR STUDIECIRKLAR FÖR DIG 55+ JÄRFÄLLA / UPPLANDS-BRO SIGTUNA SUNDBYBERG UPPLANDS VÄSBY FÖR DIG 55+ JÄRFÄLLA / UPPLANDS-BRO SIGTUNA SUNDBYBERG UPPLANDS VÄSBY HÖSTEN 2015 FÖRELÄSNINGAR STUDIECIRKLAR RESOR, GUIDADE TURER OCH MYCKET MER! WWW.SENIORAKADEMIN.SE NORRA STOR-STOCKHOLM Hej! Vi är

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer

MEDLEMSBLAD Täby kyrkby den verkliga stan på landet Adventskonsert Den livsviktiga sömnen

MEDLEMSBLAD Täby kyrkby den verkliga stan på landet Adventskonsert Den livsviktiga sömnen 4 Föreningen grundad 1975 Nr 4/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD DECEMBER FEBRUARI Täby kyrkby den verkliga stan på landet Adventskonsert Den livsviktiga sömnen 1 Årsavgiften 2014 En person 250:- Två samboende

Läs mer

innehåll Kristianstad sid 3-17 Simrishamn & Tomelilla sid 18-20 Ronneby sid 21-22 Karlskrona sid 23 Blekinge sid 24-25 Konsumentregler sid 26

innehåll Kristianstad sid 3-17 Simrishamn & Tomelilla sid 18-20 Ronneby sid 21-22 Karlskrona sid 23 Blekinge sid 24-25 Konsumentregler sid 26 KURSPROGRAM VT 2014 innehåll Kristianstad sid 3-17 Musik sid 3 Data & foto sid 4 Språk, litteratur & samhälle sid 5 Konst, hem & trädgård sid 6 Hem & trädgård sid 7 Djur & natur sid 8-17 Simrishamn & Tomelilla

Läs mer

AKTUELLT. Bodil Wirén och Rolf Molander från PRO:s modevisning. Foto: Alf M.

AKTUELLT. Bodil Wirén och Rolf Molander från PRO:s modevisning. Foto: Alf M. AKTUELLT Nr 3 år 2013 PENSIONÄRERNA HAR SIN EGEN FOLKRÖRELSE I LOMMA. Bodil Wirén och Rolf Molander från PRO:s modevisning. Foto: Alf M. PRO Lommas expedition på Bredgatan 26 är öppen helgfria måndagar

Läs mer

GÖTEBORG 101 ÅR AV FOLKBILDNING & KULTUR

GÖTEBORG 101 ÅR AV FOLKBILDNING & KULTUR GÖTEBORG 101 ÅR AV FOLKBILDNING & KULTUR Välkommen till ABF! Vi tror på folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Studiecirkeln förändrade. deras liv. stjärnspäckad musikal. Han är årets Sokrates. SVs framtid hett på stämman. frågor till maria östby

Studiecirkeln förändrade. deras liv. stjärnspäckad musikal. Han är årets Sokrates. SVs framtid hett på stämman. frågor till maria östby Nr 5 September 2013 Årg 46 30 kr kg hammar Han är årets Sokrates Studieförbundet Vuxenskolans tidning SVs framtid hett på stämman och så Sverige Runt, kryss och 13 sidor litteraturtips stjärnspäckad musikal

Läs mer

Studieprogram. Våren 2010 T R E L L E B O R G S V E D A L A V E L L I N G E

Studieprogram. Våren 2010 T R E L L E B O R G S V E D A L A V E L L I N G E Studieprogram Våren 2010 T R E L L E B O R G S V E D A L A V E L L I N G E SV TRELLEBORG SV Trelleborg Språk Så här anmäler du dig Hemsida: www.sv.se/trelleborg E-mail: trelleborg@sv.se Telefon: 0410-184

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Handensenioren 2012 nr 3

Handensenioren 2012 nr 3 Handensenioren 2012 nr 3 Nu är det vinter Foto: Marja Hansson Utgivare SPF Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen 41 Öppettider: Tisdag-Onsdag

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS VÅREN 2015 KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS KALENDARIUM Januari 7 Frälsarkransens mystik, Martin Lönnebo 20 8 Högmässa som motkultur

Läs mer

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien 1 Från Dicksonsgatan Vågar man säga äntligen? Det är kanske för tidigt att ropa hej,

Läs mer

HUDDINGE. Studieprogram

HUDDINGE. Studieprogram HUDDINGE Studieprogram HÖSTEN 2015 Studieprogram hösten 2015 Bra att veta: Höstens cirklar startar successivt med början vecka 37. Cirkeln startar när det finns tillräckligt många anmälda deltagare. Anmäl

Läs mer

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller:

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: Hej! November 2004 Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: AMC-nytt Info från Ulf Larsson angående Ågrenskadagarna Inbjudan och program till Ågrenska v 10, 2005 Sällsynta Diagnosers

Läs mer

Medlemstidning 2007:1

Medlemstidning 2007:1 Medlemstidning 2007:1 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ordförandeordet Sid 4 Höstens program, Data med ABF Sid 5 - - HRF-kurser, Seniorer Sid 6 Hörcentralens föreläsningar Soppteater i Uppsala Sid 7 Textat i Stockholm

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer