PROGRAM VPU VÄSTERÅS PENSIONÄRSUNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM VPU VÄSTERÅS PENSIONÄRSUNIVERSITET"

Transkript

1 VPU VÄSTERÅS PENSIONÄRSUNIVERSITET PROGRAM HÖSTEN 2015

2 Du är hjärtligt välkommen till våra cirklar, föreläsningar och resor! CIRKLAR Anmälan Din medlemsanmälan tas emot via VPUs hemsida eller på anmälningsblankett. OBS! Inte per telefon eller e-post. Anmälan ska vara VPU tillhanda senast måndagen den 10 augusti. Icke medlem måste först söka medlemskap. Den som har anmält sig efter detta datum har ingen förtur och kommer med endast i mån av plats. Anmälan måste göras till samtliga cirklar, även till fortsättningscirklar. Antal deltagare För varje aktivitet anges antal deltagare i programmet. Intresset är stort i vissa fall med överbokning som följd. Bästa chansen att få delta i någon aktivitet är att anmäla sig till flera. Kallelse Inför cirkelstart skickas kallelse per brev. Tider och lokaler kommer att framgå av kallelsen. Om du inte kommer med får du besked om det. Var vänlig meddela VPUs expedition snarast om du avstår från deltagandet i en aktivitet så att någon annan på en eventuell väntelista kan få platsen. Sammankomster Varje sammankomst pågår oftast en och en halv timme exklusive rast. Hörselslingor och andra hjälpmedel finns i våra studielokaler. Avgifter Kostnaderna täcks bland annat av medlemsavgiften som är 450 kr per år. Ny medlem efter den 1 juli betalar 250 kr. Avgiften berättigar till deltagande i en eller flera cirklar. I vissa cirklar måste man dock betala en extra avgift som anges för varje cirkel. Observera att avgiften måste vara inbetald senast före andra lektionen för de avgiftsbelagda cirklarna. Kostnader för litteratur och för kopiering av material kan förekomma. Om du har fått plats i en betalcirkel men uteblir utan att informera expeditionen, måste hela eller delar av avgiften ändå tas ut. FÖRELÄSNINGAR Föreläsningarna är avgiftsfria för medlemmar. Samtliga föreläsningar äger rum på Kyrkbacksgården, måndagar kl Datum anges i programmet. Ingen anmälan behövs till föreläsningarna. Tänk på, när du betalar avgift för parkering, att föreläsningarna kan hålla på två timmar eller längre om diskussionen blir livlig. Det är störande både för föreläsare och åhörare om någon lämnar lokalen innan föreläsningen är slut. Hörslinga finns. RESOR Vi ordnar resor till aktuella och intressanta mål. Läs mer om våra resor och Regler för våra resor här i programkatalogen och på VPUs hemsida. Motiv framsidan: Foto Stig Svärd

3 CIRKLAR 701 HUMANIORA OCH SAMHÄLLSKUNSKAP EU-kunskap inom 4 verksamhetsområden Inger Persson Jämn vecka fre 11:00-12:45 Start: ggr. Medlem från den ekonomiska sociala kommittén (EESC) kommer att utveckla en diskussion och ge kunskap runt 4 verksamhetsområden inom EU. Dessa är civila samhället, inre marknaden, konsumentfrågor och globala frågor. 702 Vad visar länsmuséet? Lena Engström Englin Jämn vecka tis 13:30-14:30 Start: ggr. Under 4 tisdagar kommer vi att få bekanta oss närmare med länsmuséets spännande samlingar. 703 Gotlands 9000-åriga historia Gunnar Hilding Varje vecka tor 15:00-16:45 Start: ggr. Följ med på en spännande resa som börjar med stenålderns säljägare på Stora Karlsö och slutar med de turister som varje år invaderar Gotland. Vi får bekanta oss med Gotlands tusenåriga guld- och silverskatter, Visbys 750-åriga ringmur, de medeltida sjörövarna på Visborgs slott, öns 92 unika medeltida sockenkyrkor och Visbys 16 kyrkor med rötter i 1200-talet. 704 Nedslag i idéernas historia Mogens Jensen 15 delt. Jämn vecka mån 11:00-12:45 Start: ggr. Hur har kollektiva föreställningar, t.ex. om lyckan eller naturen, förändrats genom tiderna? En abstrakt cirkel för nybörjare. 705 Situationen i Ryssland idag Anna Alexeeva, 15 delt. Udda vecka ons 11:00-12:45 Start: ggr. Vi samtalar om och diskuterar den oroväckande situationen i nutidens Ryssland och Rysslands ställning i internationell politik. Vi försöker samla ihop informationsbitar från olika källor och för detta behövs alla deltagarnas bidrag. För att bättre förstå nutiden kommer vi säkert behöva blicka tillbaka i Rysslands historia. Det kan hända att det blir fler frågor än svar i våra diskussioner, men detta ska inte hindra oss. 706 Fjodor Dostojevskijs roman "Bröderna Karamasov" (termin 1) Anna Alexeeva Udda vecka mån 11:00-12:45 Start: ggr. Den här romanen anses av många forskare som Dostojevskijs främsta verk. I den finns allt: psykologiskt drama, familjesaga, kriminalhistoria, filosofiska och teologiska funderingar och mycket annat. Vi läser och diskuterar romanen, men tittar också på den ryska filmen baserad på den. 707 Spännande västmanländska kyrkor Gunnar Hilding 25 delt. Varje vecka tis 10:00-11:30 Start: ggr. I höst besöker vi fem spännande västmanländska kyrkor. Vi har valt Torpa kyrka (1/9), Dingtuna kyrka (8/9), Västerås domkyrka (15/9), Bergs kyrka (22/9), som alla har rötter i medeltiden. Vi slutar med Östanbäcks klosterkyrka (29/9). Samlingsplatser och starttider skickas till cirkeldeltagarna. Samåkning med bil. 3

4 708 Kulturlandskapet runt Strömsholms kanal Per-Göran Ersson Jämn vecka tis 11:00-12:45 Start: ggr. Orientering om kanalens utbredningsområde. Historik från 1700 till Kulturlandskapet runt kanalen från Säby i söder till södra Dalarna. Arbetarna förr och nu. Två exkursioner. 709 Våra förmödrar, kvinnor i GT. Från Sara till Mirja Rut Törnkvist Udda vecka tis 15:00-16:45 Start: ggr. Utifrån bibelberättelsen återberättas de olika kvinnogestalternas historia i novellform. Texterna belyses utifrån historisk och kulturhistorisk bakgrund, olika översättningar samt bibelteologiskt sammanhang. Efter detta samtalar vi fritt utifrån novellen och textbakgrunden om vilken relevans dessa bibelgestalter har idag, som förmödrar eller förebilder. 710 Från järnridån till pragvåren Stig Wahlström Varje vecka tor 15:00-16:45 Start: ggr. Cirkeln tar bl a upp det kommunistiska maktövertagandet i centrala och östra Europa. Etniska rensningar efter kriget. Tysklandsfrågan med Berlinblockaden. Pragkuppen. Finlands utsatta läge. Bildandet av NATO. Koreakriget. Catalina-affären. Österrike åter fritt liksom Porkalaområdet i Finland. Upproren i Polen och Ungern. Suezkrisen. U2-affären. Kubakrisen. Sexdagarskriget i Mellersta Östern. Pragvåren. 711 Viktiga händelser i 1900-talets Europa Stig Wahlström Varje vecka tor 15:00-16:45 Start: ggr. Cirkeln tar upp följande huvudområden: 1. Revolutions- och upplösningsåret 1905; 2. Versaillesfreden 1919 med vidhängande fredsslut; 3. Förspelet till andra världskriget; 4. Ett sönderslaget Europa, Marshallhjälpen och det kalla krigets uppkomst; 5. Europeiska brytningar i slutet av 1900-talet med 1989 års omvälvande händelser och sovjetimperiets sammanbrott. 712 Norra Europa under nazismens och stalinismens tryck Stig Wahlström Varje vecka fre 13:00-14:45 Start: ggr. Cirkeln tar bl a upp Molotov-Ribbentroppaktens konsekvenser, nazismen och den från Sovjet styrda kommunismen i de nordiska och baltiska länderna. Den svenska järnmalmens och kullagerexportens betydelse. Finska krigsbarn och flyktingströmmar till Sverige. De vita bussarna till Tyskland. Andra världskrigets konsekvenser för de nordiska och baltiska staterna. 713 Personer och händelser som präglat Västerås Sören Bååth Jämn vecka tis 15:00-16:45 Start: ggr. I denna cirkel behandlas personer och händelser i historien som präglat och skapat det Västerås vi har idag. Ett antal personer berättar om avgörande skeden i stadens utveckling från medeltiden fram till dagens industristad. 714 Finland under svenska och ryska tiden Seppo Remes Udda vecka fre 11:00-12:45 Start: ggr. Finlands historia från Gustav Vasas tid till självständigheten omfattar många olika faser. Utvecklingen kunde ha tagit andra vägar också. Några episoder och gränsdragningar i politiken och i landskapen. 4

5 715 Martin Luther Claes Bertil Ytterberg Varje vecka ons 13:00-14:45 Start: ggr. Från troshjälte till kulturbuse - om Martin Luthers lära och kulturinflytande. 716 Renässansens konst- och kulturhistoria Anita Skoglund Jämn vecka mån 15:00-16:45 Start: ggr. Konst, arkitektur och samhällsliv åren Släktforskning - grund Gunnar Andersson 10 delt. Jämn vecka tor 09:00-10:45 Start: ggr. Släktens historia väcker nyfikenhet. Vi lär oss grunderna i släktforskning och söker uppgifter i kyrkböcker via internet. Du bör ha datorvana och tillgång till egen dator med internet för att arbeta vidare mellan cirkelträffarna. Abonnemang för 10 veckor, 150 kr, genom cirkelledaren. Cirkeln bygger på att du tar med och använder din egen bärbara dator. 718 Släktforskning - fortsättning Ingemar Widestig 12 delt. Jämn vecka tis 13:00-14:45 Start: ggr. Vi fortsätter att söka våra rötter och söker mer information om våra anor. Avsikten är att ge deltagarna en palett av verktyg och referenser som kan användas i egen forskning. Bland annat behandlas soldatforskning, emigrantforskning, bouppteckningar, mantalslängder, domböcker, kartforskning och hur man söker föräldrar till oäkta barn. Förkunskaper: datorvana, grunderna i släktforskning och tidigare egen forskning. 719 Trafiken och vi - grund Sven Gunnar Wallin Udda vecka tor 09:00-10:45 Start: ggr. Dagens trafik angår oss alla vare sig vi kör bil, cyklar eller går. Nya trafikregler kommer ständigt till och gamla behöver kanske repeteras. Den här cirkeln är för dig som vill vara uppdaterad. 720 Trafiken och vi - fortsättning Sven Gunnar Wallin 16 delt. Udda vecka tor 11:00-12:45 Start: ggr. Den här cirkeln är en fortsättning för dig som tidigare varit med på cirkeln "Trafiken och vi" och innehåller teori och körning i trafik med instruktör. Vi repeterar trafikregler första tillfället och övningskör med två elever tillfälle 2-5. Tillfälle 6 avslutar vi cirkeln gemensamt med teori om körning på landsväg samt sammanfattar den praktiska övningen. 721 Vinkunskap fortsättning Börge Lindén 15 delt. Jämn vecka tor 13:00-14:45 Start: ggr. Studier i vinets historia - en resa genom tid och kulturer. Kvalitetsbegreppet. EUs nya klassningsregler. Vad är terroir? Fördjupning i odlings- och tillverkningstekniken. Beskrivning av olika druvsorters egenskaper. Hur kombinerar man vin och mat? Provning av olika slags viner från flera länder. Kostnad 250 kr per deltagare. 722 Skriv din egen historia - grund Gunilla Zimmermann 12 delt. Udda vecka tis 09:00-10:45 Start: ggr. Marknaden översvämmas av "memoarer" och vi är nog många som funderar på att sammanfatta våra liv i skrift, men hur ska man göra? Vem skriver man för? Skönlitterärt eller mer faktabetonat? Kronologiskt eller tematiskt? Detaljerat eller kortfattat? Vad ska man berätta och vad ska man utelämna? Kan man lita på minnet? Olika källor? Vi samtalar om detta och prövar på att skriva på olika sätt. Den som vill läser valda delar för de andra i gruppen. Företräde för nybörjare. 5

6 723 Skriv din egen historia - fortsättning Gunilla Zimmermann 12 delt. Udda vecka tis 11:00-12:45 Start: ggr. Vi fortsätter att träna oss att skriva om våra liv och ger varandra råd. Hur ska vi sammanfoga våra texter? Vi diskuterar disposition, språkfrågor och vad man ska fokusera på under sin skrivprocess. Tidigare deltagare har företräde. 724 Skönlitteratur från krigstiden Gunilla Zimmermann Udda vecka tor 13:00-14:45 Start: ggr. Vi fortsätter att läsa skönlitterära skildringar om livet under andra världskriget. Den här terminen koncentrerar vi oss på böcker från Norden och utomeuropeiska länder. Tidigare deltagare har företräde. 725 Offentlig konst i Västerås Karin Levander m.fl. 25 delt. Varje vecka ons 13:30-14:30 Start: ggr. Vi tittar på offentlig konst i Västerås under ledning av Västerås konstmuseums intendenter. 1. V 36 Konst på Stadsbiblioteket. Samling vid huvudentrén. 2. V 37 Konst i Stadshuset. Samling vid Fiskartorgsentrén. 3. V 38 Konstpromenad. Samling vid Västerås konstmuseum, Karlsgatan V 39 Konst på Mälardalens högskola. Samling huvudentrén. 726 Konst på Västerås Konstmuseum, Karlsgatan 2 Karin Levander m.fl. 30 delt. Jämn vecka ons 13:30-14:30 Start: ggr. Olika utställningar och konstprojekt. Samling entrétorget. Hörselhjälpmedel finns att låna. Programmen leds av museets intendenter. 1. Charlotte Gyllenhammar. 2. Stipendiater 2014 och Utblick i konstvärlden med fokus på videokonst. 4. Kent Ivemyr. 5. Utställning:Här och nu Anton Alvarez, Jacob Dahlgren, Molly Haslund, Lina Nordenström. En interaktiv utställning med experimentell lek för alla åldrar. 727 Konst på Västerås Konstmuseum, Karlsgatan 2 Karin Levander m.fl. 30 delt. Udda vecka ons 13:30-14:30 Start: ggr. Se nr 726 Konst på Västerås Konstmuseum. 728 Västerås stadsbibliotek - Dåtid - Nutid - Framtid Maria Vikblom 12 delt. Udda vecka tis 09:00-10:45 Start: ggr. Vi presenterar olika delar av Västerås stadsbibliotek: 1. Lär känna vår hemsida. 2. Från musik till talböcker. 3. Tidskrifter och sökning av fakta. 4. Stiftsbiblioteket och Västmanlandsamlingen. 5. Bakom kulisserna. 729 Vill du måla 1 Erik Helsing 10 delt. Varje vecka fre 10:00-12:45 Start: ggr. Du får gärna vara nybörjare och börjar då kanske med att teckna och studera perspektiv. Du kan välja den teknik som passar dig bäst, som t.ex. akvarell, olja eller akryl. Varje cirkel kostar 350 kr. 730 Vill du måla 2 Erik Helsing 10 delt. Varje vecka mån 13:00-15:45 Start: ggr. Se nr 729 Vill du måla 1. 6

7 SÅNG OCH MUSIK 731 Vi sjunger tillsammans Britt Larsson 40 delt. Udda vecka tor 13:00-14:45 Start: ggr. VPU:s sånggrupp för damer fortsätter. Välkommen att vara med i det glada gänget! Vi sjunger både äldre och nyare visor och sånger. Mest unisont men också i stämmor. Lokal: Växhuset 732 Jussi Björling - den odödlige mästersångaren Hans Thunström Jämn vecka ons 15:00-16:45 Start: ggr. Hans Thunström är vice ordförande i Jussi Björlingsällskapet. Jussis fascinerande karriär och liv presenteras med hjälp av talrika inspelningar, filmer och böcker. Vi gör också ett besök på museet i Borlänge. 733 Än mer brudar och jazzgossar Claes Tillander Udda vecka ons 15:00-16:45 Start: ggr. Claes Tillander kommer att i cirkelns sex olika träffar behandla i en av träffarna Bengt Hallberg, i en annan Monica Zetterlund, i en tredje Povel Ramel, i en fjärde dragspelet och dess roll inom jazzen, i en femte svenska jazzsångerskor och i en sjätte FESTIJAZZ under dryga tjugo år. 734 Jazzen genom tiderna grund Claes Tillander Udda vecka ons 13:00-14:45 Start: ggr. Claes Tillander som bl.a. är ordförande i Jazzens vänner och en stor älskare av alla sorters jazz kommer att låta er följa med på en resa i jazzens värld från början av 1900-talet i New Orleans fram till dagens mer mainstream jazz. Cirkeln handlar om olika jazzmusikanter, olika jazzepoker, olika jazzpersonligheter såväl sångare och sångerskor som instrumentalister. Ett speciellt avsnitt handlar om svensk jazz. Framförallt får ni lyssna på en massa härlig jazz!! 735 Musiklyssning, Carl Nielsen och Jean Sibelius Stellan Moberg 30 delt. Udda vecka ons 13:30-15:00 Start: ggr. Carl Nielsen och Jean Sibelius, 150-årsjubilarerna. Favoriter i repris. Vi hör deras storslagna symfonier och mycket annat av deras fantastiska musik i bild och ton som vanligt. Lokal: Stadsbibliotekets hörsal. 736 Musiklyssning, Carl Nielsen och Jean Sibelius Stellan Moberg 30 delt. Udda vecka ons 15:30-17:00 Start: ggr. Se 735 Musiklyssning, Carl Nielsen och Jean Sibelius. Lokal: Stadsbibliotekets hörsal. 7

8 NATURVETENSKAP OCH TEKNIK 737 Kvinnliga nobelpristagare i fysik, kemi och medicin Barbro Johansson Jämn vecka mån 11:00-12:45 Start: ggr. Sedan 1901 har 47 nobelpris, av totalt 567 (inklusive ekonomipriset), delats ut till kvinnor. Av dessa har 17 tilldelats kvinnor i de naturvetenskapliga ämnena. Denna cirkel behandlar dessa kvinnors upptäckter och deras levnadsöden. Även några kvinnor som borde fått nobelpriset tas upp. 738 Smartphone, Android Ingmar Persson Varje vecka tis 15:00-16:45 Start: ggr. En Smartphone är i grunden en liten dator som det också går att ringa med. Under cirkeln kommer vi att behandla en av de vanligaste typerna, nämligen den med operativsystemet Android. Vi börjar cirkeln med att gå igenom de funktioner som har med telefoni att göra och fortsätter sedan med att lära oss hantera de 20- tal standardapplikationer (appar) som finns i datorerna. Vi lär oss också att ladda ner egna appar från Google Play. Det finns ca st appar. 739 Den spännande astronomin 2 - Stjärnor och galaxer Alf Borgström Jämn vecka ons 11:00-12:45 Start: ggr. Cirkeln är en fortsättning på "Den spännande astronomin 1" men kan läsas oberoende av denna. Beskrivning av stjärnornas uppbyggnad, energiomsättning, utstrålning och utveckling, dubbelstjärnor, stjärnhopar, novor, pulsarer, nebulosor och galaxer. Orientering ges om avståndsbestämning till stjärnor i Vintergatan och till galaxer. 740 Användning av digitalkameran - grund Gunnar Holmdahl 16 delt. Varje vecka fredag Start: ggr. Marknaden översvämmas av fina och prisvärda digitalkameror och intresset för att använda dessa är mycket stort. Vi kommer att gå igenom hur man använder dessa kameror och hur man med hjälp av dator kan efterbehandla sina bilder. 741 Grundläggande datoranvändning Lennarth Jäder 12 delt. Varje vecka tis 15:00-16:45 Start: ggr. Denna cirkel vänder sig till dig som har börjat använda en dator med Windows 7 eller 8 och olika Officeprogram. Vi börjar med att skapa ordning och reda bland mappar och dokument. Därefter bekantar vi oss med olika skrivarprogram och dess möjligheter. Efter det så behandlar vi bilder från din digitala kamera, och redigerar och infogar dem i dokument. Vi bekantar oss också med internet och dess möjligheter. Deltagarna skall ta med och använda sina egna bärbara datorer. Forum för datorfrågor Du som har något problem med din dator eller du som är intresserad av att få lära dig lite mer är välkommen sista fredagen i september, oktober och november kl Bärbar dator med Windows 7 eller 8 ska du naturligtvis ha med. Anmälan till varje träff gör du senast samma förmiddag till vår expedition. 8

9 742 Hur klarar vi energiförsörjningen i framtiden? Nils-Johan Bergsjö Jämn vecka tor 13:00-14:45 Start: ggr. Cirkeln kommer att behandla vilka energiresurser som finns och hur vi utnyttjar dem idag samt vilka möjligheter det finns för framtiden. Cirkeln samarbetar med Mälardalens högskola. Ämnen som kommer att behandlas är bl.a. kärnkraft, solenergi, vindkraft, biobränsle samt transporter. Cirkeln inleds med en översikt av dagsläget i Sverige avseende energi. 743 Möte med naturen Berit Rodling- Martinsson m. fl. 99 delt. Jämn vecka mån 09:00-12:00 Start: ggr. Återigen kommer hösten och våra vandringar går i ur och skur. Vi får uppleva mycket natur men också lyssna till någon som känner väl till trakten där vi befinner oss. Promenaderna blir 3-5 km långa, på stigar i skogsterräng och på småvägar. Ta med en liten matsäck, sittunderlag och kanske en kikare. Utflyktsschema skickas till alla deltagare. 744 Svampkunskap Sylvi Larhed, Berit Rodling Martinsson 18 delt. Varje vecka ons 09:00-12:30 Start: ggr. Vi träffas första gången inomhus i VPUs lokaler. Där och då studerar vi svamparnas uppbyggnad, levnadssätt och karaktärer. De följande tillfällena beger vi oss ut i skogen, letar svamp och diskuterar - god matsvamp, oanvändbar eller giftig? Ta med svampkorg (ej plastpåse eller hink), svampkniv, matsäck och sittunderlag! 745 SAMTALSGRUPPER Samtal om värderingar och livsåskådningsfrågor Claes Bertil Ytterberg Varje vecka ons 09:00-10:45 Start: ggr. I denna grupp tar vi upp frågor om etik, moral och livsåskådningar med särskild hänsyn till vad som sker med sådant i dagens föränderliga samhälle. 746 Samtal om dagens krishärdar i Europa och Asien Stig Wahlström 15 delt. Varje vecka fre 13:00-14:45 Start: ggr. I samtalen kommer vi att ta upp och diskutera aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska händelser, till exempel situationen i Ukraina, utvecklingen i Ryssland, de baltiska staternas läge, Storbritannien och EU, Palestinafrågan, IS utbredning i Syrien och Irak samt Kinas utveckling. 747 Medias roll i samhällsdebatten med aktuella frågor Anders Lindblom 15 delt. Varje vecka tis 13:00-14:45 Start: ggr. Vad är "media"? Ger media en allsidig, rättvisande och uttömmande beskrivning av verkligheten? Är de megafoner för inflytelserika och högröstade opinionsbildare? Vad tycker du? Kom gärna med i denna grupp och ge dina synpunkter. Vi diskuterar angelägna och aktuella händelser/frågor/ämnen. Deltagarna svarar därmed för att cirkeln genomförs. 748 Etik och livsfrågor - fortsättning Gun Björklund 12 delt. Udda vecka tor 13:00-14:45 Start: ggr. Etik och livsfrågor i form av ett "etiskt kafé". Vi kommer att föra samtal utifrån Stefan Einhorns bok "De nya dödssynderna". Våra mörka sidor och hur vi kan hantera dem. Etiska centrala begrepp och riktlinjer ligger till grund för våra samtal. 9

10 SPRÅK Alla är välkomna till språkcirklarna. Den som är osäker beträffande kunskapsnivå kan kontakta cirkelledarna. För cirklar som går 10 gånger tar vi ut en avgift om 250 kr och för 12 gånger 300 kr. Europarådets nivåskala: Nivå A0 Jag har inga förkunskaper. Nivå A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt. Nivå A2 Jag kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Nivå B1 Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Nivå B2 Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen. Nivå C1 Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för olika ändamål. Nivå C2 Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera till fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och helt flytande. 749 Engelska A 2 Gerardine O Brien 15 delt. Varje vecka mån 09:00-10:45 Start: ggr. 750 Engelska B 1+ Elena Mircevska 15 delt. Varje vecka tis 09:00-10:45 Start: ggr. 751 Engelska B1+ Gerardine O Brien 15 delt. Varje vecka tor 09:00-10:45 Start: ggr. 752 Engelska B2 Gerardine O Brien 15 delt. Varje vecka tor 13:15-14:45 Start: ggr. 753 Engelska B2+ Elena Mircevska 15 delt. Varje vecka tis 11:00-12:45 Start: ggr. 754 Engelska B2+ Gerardine O Brien 15 delt. Varje vecka mån 11:00-12:45 Start: ggr. 755 Engelska B2+ Elena Mircevska 15 delt. Varje vecka tis 13:15-14:45 Start: ggr. 756 Engelska konversation C1+ Gerardine O Brien 15 delt. Udda vecka tor 11:00-12:45 Start: ggr. 757 Engelska konversation C1+ Gerardine O Brien 15 delt. Jämn vecka tor 11:00-12:45 Start: ggr. 10

11 758 Franska A2+ Stig Asplund 15 delt. Varje vecka tor 09:00-10:45 Start: ggr. 759 Franska B1 Stig Asplund 15 delt. Varje vecka mån 09:00-10:45 Start: ggr. 760 Franska, konversation B2 Stig Asplund 15 delt. Jämn vecka tor 11:00-12:45 Start: ggr. 761 Italienska A 1+ Nicola Parente 15 delt. Varje vecka fre 13:00-14:45 Start: ggr. 762 Italienska A2 Nicola Parente 15 delt. Varje vecka fre 11:00-12:45 Start: ggr. 763 Italienska C1, lätt konversation Nicola Parente 15 delt. Varje vecka fre 09:00-10:45 Start: ggr. 764 Spanska A 2 Dunia Erling 15 delt. Varje vecka ons 11:00-12:45 Start: ggr. 765 Spanska A 2 + Dunia Erling 15 delt. Varje vecka tis 11:00-12:45 Start: ggr. 766 Spanska B 1 + Dunia Erling 15 delt. Varje vecka tis 09:00-10:45 Start: ggr. 767 Spanska B 2 + Dunia Erling 15 delt. Varje vecka ons 09:00-10:45 Start: ggr. 768 Tyska B1 + Carl-Henrik Blom 15 delt. Varje vecka tis 15:00-16:45 Start: ggr. 769 Tyska, konversation B2 Gunilla Zimmermann 12 delt. Udda vecka tor :45 Start: ggr. 770 Ryska A 1+ Carl-Henrik Blom 12 delt. Varje vecka ons 11:00-12:45 Start: ggr. 771 Ryska A2+ Violetta Grzelczyk 12 delt. Varje vecka ons 09:00-10:45 Start: ggr. 11

12 FÖRELÄSNINGAR Öppna för medlemmar på Kyrkbacksgården, måndagar kl. 14. För icke medlemmar inträde 50 kr. 21 september En svensk officer Värd Marianne Bejgren Kent Edberg är uppväxt i Västerås. Efter värnplikten valde han att utbilda sig till officer och kom att tjänstgöra såväl nationellt som internationellt i fredens tjänst. 28 september Kriminalteknikens och straffrättens utveckling Värd Ulla Morén Sten Stefan Karlmark presenterar kriminalteknikens utveckling och som följd därav ändring av straffrätten. 5 oktober Svensk militär evakuerade Karelen Värd Jan Samuelsson Eric Björklund, journalist och författare, berättar om att freden efter vinterkriget gjorde att finländare blev hemlösa över en natt. En svensk bataljon skickades omedelbart till Karelen och deltog i evakueringen.. 12 oktober Vår svenska visskatt Värd Marianne Bejgren Per Hägg och Lisbet Gemzell guidar oss genom våra svenska visor. Medlemmarna i Visans vänner sjunger och orkestern spelar. Lite allsång. En eftermiddag i musikens och glädjens tecken. 19 oktober Lena Cronqvist en stor konstnär Värd Ulla Morén Sture Gunell, f.d. lärare i svenska, historia, kulturhistoria och u-landskunskap beskriver konstnären Lena Cronqvist vars konst är självutlämnande. Hon baserar sin konst på sig själv och sitt eget liv. Hennes huvudmotiv är utsattheten, och allt handlar på något sätt om människans ensamhet. Men där finns också kravet på skönhet. 12

13 26 oktober Med violinen på resan Värd Nils-Johan Bergsjö Maria Paulson är musikpedagog och dottern Anna går i musikklass på Fryxellska.Hon är 15 år och har spelat violin sen hon var 5 år. Tillsammans kommer de att ge oss en musikalisk resa i ord och ton. 2 november VSK bandy Historik och framtiden för bandyn Värd Nils-Johan Bergsjö Karl-Erik Eckemark är apotekare till yrket och har blivit välkänd genom sitt mångåriga ordförandeskap i VSK bandy. 9 november Lena Nymans dagböcker öppnade Värd Martina Pilling Annika Persson, journalist och författare, har i boken Jag vill vara fri skrivit en annan berättelse om skådespelaren Lena Nyman, än den som är gängse i medierna. Boken bygger på det arkiv som skådespelaren lämnade efter sig av dagböcker, brev, anteckningar, manus och foton. 16 november Järnvägens problematik ur forskningens perspektiv Värd Martina Pilling Martin Joborn, universitetslektor vid Linköpings universitet och forskare vid SICS Swedish ICT talar om att järnvägen i dagsläget är utsatt för mycket ris och han belyser viktiga orsaker till dagens situation och hur utvecklingen ser ut ur ett forskningsperspektiv. 23 november Gå från ord till handling Värd Jan Samuelsson Peder Sandahl är ordförande för Röda Korset i Västerås. Medverkar gör också representanter för olika mötesplatser. Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande. 30 november Åldrandet och minnet Värd Gunnar Holmdahl Vasilis Bakolas, leg. Psykolog, fokuserar på frågorna: Hur fungerar minnet? Vad är det som gör att vi glömmer? Hur kan minnesfunktionen stärkas? Håll hjärnan i gång för att hålla hjärnan i form och Håll hjärnan i form för att hålla minnet i form. 7 december Västerås stadsbibliotek tipsar om höstens nya böcker Värd Martina Pilling Anna Duberg och Charlotta Falk, bibliotekarier på stadsbibliotekets skönlitterära avdelning, presenterarar ett axplock av höstens böcker och ger lästips. 13

14 Regler för våra resor Anmälan skall vara VPUs expedition tillhanda senast den dag som står angiven på anmälningstalongen. Du kan även göra din anmälan via VPUs hemsida Kontrollera att du anmält dig till rätt resa (gäller anmälan via hemsidan). OBS! Ej per telefon eller e-post. Anmälan till samtliga resor är bindande efter anmälningstidens slut. I mån av plats får person, som inte är medlem, följa med på resan mot en extra avgift på 50 kr. Ni som vill resa tillsammans använd samma anmälningstalong. Är resan övertecknad och du har hamnat på väntelista meddelas du om detta inom några dagar. Datorn tar ut vilka som deltar på aktuell resa. Vid avbokning av resan efter anmälningstidens slut och det finns en ersättare, tas ingen kostnad ut. Saknas ersättare kommer de kostnader som VPU ej kan påverka (t ex. teaterbiljetter, museibesök) att debiteras resenären som avbokat. Betalning Notera Återbud Bussarna skall vara VPUs resekonto pg tillhanda senast den dag som står angiven på anmälningstalongen. Kom ihåg att ange avsändare och resmål på inbetalningsavin. OBS! Att du betalat resan garanterar inte att du fått en plats och att du underlåter att betala gäller ej som avbokning. Vi hör av oss om du inte får en plats och inbetalda pengar betalas tillbaka. Det är viktigt att du antecknar i din almanacka resmål, resdag och betalningsdag för resan. skall meddelas VPUs expedition eller någon i reseutskottet. Detta gäller även om du står på väntelista. avgår från turistbusshållplatsen vid Centralen och i vissa fall även från busshållplatsen vid Hälla. Kryssa i aktuell ruta på anmälningstalongen. Vegetarianer skall kryssa i aktuell ruta på anmälningstalongen. Kontakt angående resor: Var vänlig ring vår expedition telefon måndag-torsdag kl eller den reseledare som finns angiven på resorna. 14

15 RESOR September - november Fredag 18 september. Konst och kulturarv i Västmanland Engelsbergs Bruk räknas som ett av världens främsta industriminnen och finns sedan 1993 på UNESCOs världsarvslista. Byggnaderna och det mesta av den tekniska utrustningen finns kvar. Vattenhjul, kross, blåsmaskin och hamrar fungerar fortfarande och det gör att masugnen och smedjan på Engelsbergs bruk är unika. Engelsberg var ett av de viktigaste järnbruken i världen och det var denna typ av järnbruk som gjorde att Sverige blev en av världens största järnproducenter. Färna Herrgård uppfördes 1776 av Jakob Ramsell och fick sitt nuvarande utseende 1857 då greve Carl Johan von Hermansson lät bygga om huvudbyggnaden. Greve von Hermansson lät också tala om sig genom att uppföra sitt eget mausoleum i den vackra parken. Galleri Astley flyttade i maj 1977 sin verksamhet till det gamla, vackra stationshuset i Uttersberg. Galleriet består av sex rum i varierande format och här anordnas årligen flera olika utställningar. I det fint restaurerade gamla magasinet finns nu själva museet. Övre våningen inrymmer en permanent utställning av Ernst Neizvestnys skulpturer, måleri och grafik. Flera av verken har tillkommit under konstnärens sommarvistelse i Uttersberg åren Foto: Carl Thorborg Tider Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen (ingen avresa från Hälla) Visning av Engelsbergs Bruk Avresa Färna Herrgård - lunch Avresa Visning på Galleri Astley Avresa Ca Åter i Västerås Anmälan som är bindande skall vara VPUs expedition tillhanda senast fredag 21 augusti Kostnad 550 kr skall vara VPUs resekonto PG tillhanda senast fredag 28 augusti Reseledare: Kerstin Eriksson tel Sylvi Larhed tel

16 Tisdag 6 oktober fredag 9 oktober. Arkitektur och konst i Helsingfors Helsingfors - Östersjöns dotter - grundades av Gustav Vasa 1550 vid Vandaåns mynning i Helsinge socken vid den inre delen av Gammelstadsfjärden. År 1640 flyttade staden till den plats där den nu är belägen. Efter Rysslands erövring av den östra rikshalvan år 1812 utsågs Helsingfors till huvudstad för storfurstendömet Finland och från självständighetsdagen den 6 december 1917 till huvudstad för det självständiga Finland. Helsingfors arkitektur karakteriseras av nordisk renhet och finess. Symbolen för Helsingfors, fontänen med nymfen Havis Amanda, finns på Salutorget sedan Strömmingsmarknaden, då fiskebåtarna kommer från nästan hela kusten och lägger till vid Salutorget, pågår när vi är där. Den är stadens äldsta traditionella evenemang och mycket sevärd. Hvitträsk. Åren lät arkitekterna Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen bygga Hvitträsk. Det nationalromantiska karaktärshuset, som uppfördes av natursten och stock, var deras gemensamma ateljé och dessutom hem för familjerna Saarinen och Lindgren. Gallen-Kallela Museet firar den bemärkta finländska konstnärens 150-årsjubileumsår med ett mångsidigt program, utställningar och nya kunskapsrön om konstnären. 16

17 Tisdag 6 oktober fredag 9 oktober. Arkitektur och konst i Helsingfors Tider Tisdag 6 oktober Avresa i egen buss från turistbusshållplatsen vid Centralen (ingen avresa från Hälla) Viking Line m/s Mariella avgår från Stockholm Middagsbuffé inkl. dryck ombord Onsdag 7 oktober Frukost ombord Ankomst Helsingfors Bussen tar oss till Hvitträsk och visning av Arkitekternas Hus Lättlunch på Restaurang Hvitträsk Incheckning på Hotel Grand Marina, Helsingfors Promenad med Stig Wahlström eller egen tid Middag på hotellet Torsdag 8 oktober Frukost på hotellet Utcheckning och avresa till Gallen-Kallela museet i Esbo. Visning Besök i Hagnäs Saluhall med lunch på egen hand Därefter besök i Brunnsparken 17:30 Viking Line m/s Gabriella avgår från Helsingfors Middagsbuffé inkl dryck ombord Fredag 9 oktober Frukost ombord Ankomst Stockholm Ca Bussen är åter i Västerås Anmälan som är bindande skall vara VPUs expedition tillhanda senast 8 september Kostnad kr skall vara VPUs resekonto PG tillhanda senast 15 september Enkelrumstillägg 400 kr. Enkelhyttstillägg kr OBS! Godkänd ID-handling måste medtas på resan. Valuta i Finland = Euro Reseledare: Kerstin Eriksson tel Stig Wahlström tel Teknisk researrangör KE Resor 17

18 Söndag 1 november. Cirkus / Kristina från Duvemåla Hos en liten skara människor från Ljuders socken i Småland växer sig drömmen om Amerika allt starkare när hungersnöd, förmynderi och religiös förföljelse gör det outhärdligt för dem att stanna kvar i hemorten. Det nya landet har mark till alla och erbjuder den som vågar sig ut på den långa, farliga resan en fristad och en framtid. Det öppnar sig för dem som längtar efter den frihet de förvägras där de nu är. Några få djärva män och kvinnor hörsammar budet och ger sig ut på den riskfyllda färden över Atlanten. En musikal av Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Lars Rudolfsson, byggd på Vilhelm Mobergs utvandrarepos. År 2012 blev Svenska Teatern i Helsingfors den första teatern utanför Sveriges gränser att sätta upp musikalen. Uppsättningen fick lysande recensioner även i svenska medier. Medverkande på scenen: Kristina: Maria Ylipää, Karl Oskar: Robert Noack, Ulrika: Birthe Wingren Robert: Oskar Nilsson Tider Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen Avresa från busshållplatsen vid Hälla Börjar föreställningen. Speltid 3 tim. och 50 min. inkl. paus Smörgås och dricka serveras vid bussen före hemfärden Beräknad hemkomst till Västerås Anmälan som är bindande skall vara VPUs expedition tillhanda senast 17 augusti Kostnad kr skall vara VPUs resekonto PG tillhanda senast 28 augusti Reseledare: Margaretha Borgström Waara tel Kerstin Eriksson tel

19 Organisation Styrelse: Ordinarie ledamöter e-postadress Ordförande Stig Wahlström Vice ordförande Lennart Linde Kassaförvaltare Karin Sollenborn Sekreterare Barbro Johansson Ledamot Agneta Eklöf Hilding Styrelsesuppleanter Carl-Henrik Blom Ann-Marie Borsos Adjungerade ledamöter Sylvi Larhed, Marianne Bejgren och Lennarth Jäder Stig Wahlström Folkuniversitetet Katarina Andersson Revisorer Katarina Nygren och Anita Eriksson samt Anneli Finnberg, suppleant Ansvarsområden: e-postadress Ekonomi Karin Sollenborn Expedition Sylvi Larhed Datoransvarig Lennarth Jäder Hemsida och programkatalog Lennarth Jäder Medlemsblad Stig Wahlström Cirklar Lennart Linde Föreläsningar Marianne Bejgren Resor Sylvi Larhed Reskassa Birgitta Olsson Brandsäkerhet Agneta Eklöf Hilding VPUs expedition: Terminstid måndag-torsdag kl Under höstterminen är expeditionen öppen från 10 augusti till 16 december Ansvarig för expeditionen: Sylvi Larhed, telefon Övrig expeditionspersonal: Britta Ahlbäck, Anita Almén, Margareta Borgström-Waara, Ingegerd Carlson, Ingela Edvinsson, Marianne Larsson och Laila Olofsson Telefon , E-post: Telefonsvarare: För att underlätta för oss som av olika anledningar måste ringa och meddela er något som rör våra cirklar och resor vill vi be er som har telefonsvarare och fått ett meddelande via den att bekräfta att ni mottagit meddelandet. Det spar många samtal för oss. Cirklar: Lennart Linde, telefon Föreläsningar: Marianne Beigren, telefon Resor: Sylvi Larhed, telefon Plusgiro Allmänt Resor

20 Föreläsningar på Kyrkbacksgården måndagar kl september En svensk officer Kent Edberg 28 september Kriminalteknikens och straffrättens utveckling Stefan Karlmark 5 oktober Svensk militär evakuerade Karelen Eric Björklund 12 oktober Vår svenska visskatt Per Hägg och Lisbet Gemzell 19 oktober Lena Cronqvist en stor konstnär Sture Gunell 26 oktober Med violinen på resan Maria Paulson 2 november VSK bandy Historik och framtiden för bandyn Karl-Erik Eckemark 9 november Lena Nymans dagböcker öppnade Annika Persson 16 november Järnvägens problematik ur forskningens perspekt Martin Joborn 23 november Gå från ord till handling Peder Sandahl 30 november Åldrandet och minnet Vasilis Bakolas 7 december Västerås stadsbibliotek tipsar om höstens nya böcker Anna Duberg och Charlotta Falk Grafisk form: Lennarth Jäder Tryck: Graf & Bild/Bergstrands VPU VÄSTERÅS PENSIONÄRSUNIVERSITET Källgatan 14, Västerås Telefon , E-post: Grafisk form: Lennarth Jäder Tryck: graf & bild/bergstrands

PROGRAM VPU VÄSTERÅS PENSIONÄRSUNIVERSITET

PROGRAM VPU VÄSTERÅS PENSIONÄRSUNIVERSITET VPU VÄSTERÅS PENSIONÄRSUNIVERSITET PROGRAM VÅREN 2015 Du är hjärtligt välkommen till våra cirklar, föreläsningar och resor! CIRKLAR Anmälan Din medlemsanmälan tas emot via VPUs hemsida www.vpu.se eller

Läs mer

VPU PROGRAM HÖSTEN 2014

VPU PROGRAM HÖSTEN 2014 VPU V ÄS ÅS P E RSUNIVERSITET T PROGRAM HÖSTEN 2014 Du är hjärtligt välkommen till våra cirklar, föreläsningar och resor! CIRKLAR Anmälan Din anmälan tas emot via VPUs hemsida www.vpu.se eller på anmälningsblankett.

Läs mer

VPU VÄST S E T RÅS Å S PENS N I S ON O Ä N R Ä S N U I N V I ERS V ITET PROGRAM HÖSTEN 2013

VPU VÄST S E T RÅS Å S PENS N I S ON O Ä N R Ä S N U I N V I ERS V ITET PROGRAM HÖSTEN 2013 VPU V P U ÄSTERÅS ENSIONÄRS NIVERSITET PROGRAM HÖSTEN 2013 Anmälan Din anmälan tas emot via VPUs hemsida www.vpu.se eller på anmälningsblankett. Anmälan ska vara VPU tillhanda senast torsdagen den 8 augusti.

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 9 17 maj 2014 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius - Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014 PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2014 Alla studiecirklar och kulturarrangemang sker i samarbete med ABF i Uppsala län, telefon 010 199 04 51. PROs studiecirklar leds

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR

PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR PRO Enköping i samarbete med ABF i Uppsala län STUDIECIRKLAR HÖSTEN 2015 1 PRO Enköping Sveriges största PRO-förening! PROs studiecirklar leds av PRO-medlemmar som inte har något arvode, därför är de flesta

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Informationsoch. utbildningsträffar Datorhjälp Kurser. Våren 2015. Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon

Informationsoch. utbildningsträffar Datorhjälp Kurser. Våren 2015. Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon Informationsoch utbildningsträffar Datorhjälp Kurser Våren 2015 Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon Aktuell information finns på vår hemsida www.seniornetnacka Informationsoch utbildningsträffar

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

RESOR Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping Anmälan om deltagande Telefonnumret är 26 88 65 Obs

RESOR Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping Anmälan om deltagande Telefonnumret är 26 88 65  Obs RESOR Reseprogrammet är tillgängligt för alla SPF-föreningar i Nyköpings och Oxelösunds kommuner, SPRF i Nyköping samt PRO i mån av plats. Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping. Aktuell information

Läs mer

Informationsoch. utbildningsträffar Datorhjälp Kurser. Hösten 2015. Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon

Informationsoch. utbildningsträffar Datorhjälp Kurser. Hösten 2015. Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon Informationsoch utbildningsträffar Datorhjälp Kurser Hösten 2015 Lär dig hantera dator, surfplatta och smart mobiltelefon Aktuell information finns på vår hemsida www.seniornetnacka.se Datum Informations-

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med oss och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 15-23 maj 2015 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius -Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Studieprogram. Körsång. Kom med i vår bokcirkel. Körsång med SPF kören Carpe Diem

Studieprogram. Körsång. Kom med i vår bokcirkel. Körsång med SPF kören Carpe Diem Studieprogram Info om anmälan till kurser, studiecirklar och studiebsesök finns vid varje akivitet. Vi hoppas du skall finna något av intresse i vårt utbud! Anmäl ditt intresse redan nu! Musiklyssning

Läs mer

Finspång. Studieprogram hösten 2010

Finspång. Studieprogram hösten 2010 Finspång Studieprogram hösten 2010 Data Känner du dig som en slav under tekniken emellanåt? Bli herre över den istället! Oavsett om du är nybörjare som vill lära dig skicka e-post och betala dina räkningar

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Personalresan till Amsterdam

Personalresan till Amsterdam Personalresan till Amsterdam Jag har det stora nöjet att hälsa dig välkommen till personalresan som 2010 går till Holland och vackra Amsterdam. Vi kommer att starta avresan tidigt så det blir en lång,

Läs mer

MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA

MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA Madrid och dess omgivning fascinerar! Här finns själva kärnan till det som idag utgör Spanien. Giftermålet 1479 mellan regenterna Isabella och Ferdinand enade Spaniens

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014

Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014 Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014 Välkomna med på en resa till Empress of the Baltic, Sankt Petersburg i Ryssland. Förmodligen har ingen stad i världen fått så mycket historisk

Läs mer

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras.

Kontakt Lärvux. Besöksadress. Rektor Sven Fallgren sven.fallgren@vasteras.se. Lärare Kerstin Andersson kerstin.h.andersson@vasteras. 2011-2012 1 Kontakt Lärvux Ring gärna eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida: www.vasteras.se/frimanska/vux-larvux/larvux.shtml Besöksadress Lärvux, Frimanska Växhuset

Läs mer

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben!

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben! Välkommen till bibliotekets program våren 2013 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. Februari Måndag 4 februari kl. 13.00-15.00 Konstutställning

Läs mer

NORRA VÄRMLAND. Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF. Studieprogram

NORRA VÄRMLAND. Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF. Studieprogram NORRA VÄRMLAND Mästerkock Datasnille eller stor Skaparkrat. Vi öppnar dörrarna. Välkommen till ABF Studieprogram VÅREN 2013 VÄLKOMMEN TILL ABF NORRA VÄRMLAND Folkbildningen finns till för att alla oavsett

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Alsace & Bourgogne Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - A l s a c e o c h B o u r g o g n e Alsace och Bourgogne - Guidad Rundresa Upptäck de pittoreska vinregionerna

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Kom och fira 100 år med

Kom och fira 100 år med Kom och fira 100 år med BUBBEL & TÅRTA 11 september kl 16-20 i Medborgarhuset, Ånge PROVA-PÅ-VERKSAMHET: - yoga - linedance - qui gong - keramik - hantverk - knivslöjd - släktforskning - bildhantering

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

PROGRAM. Rättelser. H ö s t e n 2 0 0 7. VÄSTERÅS PENSIONÄRSUNIVERSITET i samarbete med Folkuniversitetet

PROGRAM. Rättelser. H ö s t e n 2 0 0 7. VÄSTERÅS PENSIONÄRSUNIVERSITET i samarbete med Folkuniversitetet VÄSTERÅS PENSIONÄRSUNIVERSITET i samarbete med Folkuniversitetet PROGRAM H ö s t e n 2 0 0 7 Rättelser 542 Jazzen genom tiderna II. Undertext skall vara: Se nr 541 Jazzen genom tiderna I. 503 saknar viss

Läs mer

Medlemstidning för Pro Märsta Program för hösten 2015

Medlemstidning för Pro Märsta Program för hösten 2015 Medlemstidning för Pro Märsta Program för hösten 2015 Äppelparken Adress: Södergatan 12, 195 47 Märsta, Tel. 591 112 11 Hemsida: www.pro.se/marsta E-post: marsta@pro.se PRO:s GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 PROGRAM VÅREN 2012 Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 Bästa medlemmar. Nytt år och nya förväntningar och förändringar. Åren går verkligen fort speciellt sedan man blev pensionär. När jag tittar tillbaka

Läs mer

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 TERMINSTID 060821--070105 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng Flex, Distans förkunskaper Lärare DATA ECDL Certifiering, 50 p Flex Se kursplan

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna

November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna 1 November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna I detta Föreningsnytt följer information om när cafékvällarna är under våren, när det blir badkväll och om den föreläsning som arrangeras i

Läs mer

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter!

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter! Följ med till Spanien - solfylld, sprudlande och spektakulär Det spanska köket Läckra tapas Sprudlande cava Spektakulär natur Surrealistisk konst Genial arkitektur COSTA BRAVA Vi bjuder på flygresa och

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060109-060526 2005-11-15 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

SPF-medlemmar är välkomna att delta i resor arrangerade av PRO Anmälan görs till PRO exp 32088 mån o tors 10-12 eller till Karin Yngwe tel 33910.

SPF-medlemmar är välkomna att delta i resor arrangerade av PRO Anmälan görs till PRO exp 32088 mån o tors 10-12 eller till Karin Yngwe tel 33910. SPF-medlemmar är välkomna att delta i resor arrangerade av PRO Anmälan görs till PRO exp 32088 mån o tors 10-12 eller till Karin Yngwe tel 33910. Cinderella den 3-4 mars 2014 Avresa på em från Oxelösund

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Välkommen med! Torsdag 28 augusti kl. 11.00 Besök Kungliga slottet Följ med på en guidad visning av Representationsvåningarna på Kungliga

Läs mer

Sveriges Pensionärsförbund Inflytande Valfrihet Livskvalitet. Program våren 2015

Sveriges Pensionärsförbund Inflytande Valfrihet Livskvalitet. Program våren 2015 Seniorerna Leksand Sveriges Pensionärsförbund Inflytande Valfrihet Livskvalitet Program våren 2015 Kära medlemmar! Nu lämnar vi jubileumsåret bakom oss och ser in i det nya året med spännande aktiviteter.

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-15 Nr 16 Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt ring för ett oförpliktande

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION Kansliet Kansliet har öppet mån, tis och tors kl. 9.00-15.30. Övriga tider finns telefonsvarare. Tel. 031-12 10 03. Mejl: goteborg.magotarm@telia.com Vår kanslist

Läs mer

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Tjeckien Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - T j e c k i e n Tjeckien - Guidad Resa Upplev arkitektoniska mästerverk från medeltida, renässans och barocktiden

Läs mer

Hässelby-Vällingby Vårprogram 2014

Hässelby-Vällingby Vårprogram 2014 Hässelby-Vällingby Vårprogram 2014 Tillsammans lär vi oss datorn Äldre lär äldre i lagom takt! SeniorNet Hässelby-Vällingby är en datorklubb för alla 55+ som vill lära sig att hantera datorn som nybörjare

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM Den unika människan Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER PROGRAM HÖSTEN 2013 Varmt välkomna till höstens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program,

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

-Studier i Linköping hösten 2010-

-Studier i Linköping hösten 2010- Jägarcirkel ABFs utbildningsavdelning, Snickaregatan 20, LINKÖPING Jägaskola i studiecirkelform för dig som vill lära dig om jakt och ekologi samt samla kunskaper för att kunna ta jägarexamen. Vi använder

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Matsedel v 13 Må: Falukorv, sås, potatis Ti: Pasta med laxsås On: Indisk kycklinggryta, ris To: Gulaschsoppa Fr: Fläskpannkaka, lingon Matsedel v 14 Må: Spagetti,

Läs mer

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige Vår ambition, är att hjälpa medlemmar 55+ personer att få utbildning i hur man kan förenkla livet och få goda sociala kontakter genom att lära sig hantera datorn samt med Internets teknik få tillgång till

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer