VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 Kallelse till vårmötet 2015 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH. Tid: Tisdagen den 28 april 2015, klockan Plats: C1, C-huset.

2 Sida 2 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2015! Solen skiner och det är återigen dags för sektionsmöte. Vi tar vårt gemensamma ansvar genom att tillse att vår verksamhet kan föras vidare till nya generationer av Industriella ekonomer i Linköping. Sektionsmöten är våra högst beslutande organ. Under dessa möten har vi möjlighet att förändra verksamheten och att påverka genom våra demokratiska rättigheter som medlemmar. Våra möten bjuder alltid på intressanta diskussioner och bra beslut, dessutom är det en möjlighet för våra medlemmar att mötas över årskursgränser. Under detta vårmöte ska vi, bland annat, ta beslut om nya medlemmar till vår styrelse, samt lite andra förtroendeposter. Dessutom ska vi fastställa verksamhetsplaner för vissa delar av organisationen. Vanligtvis tas beslut om verksamhetsplaner på höstmötet, men eftersom TEAM, CM, styrelsen och KF har mycket verksamhet tidigt på året så väljer styrelsen att lägga fram dessa verksamhetsplaner redan till vårmötet. I I-portalens filarkiv kan ni hitta en fil som heter Mötets-ABC. Denna beskriver hur våra möten går till och den kan vara till hjälp för att kunna följa de diskussioner som hålls. Vi i styrelsen önskar er varmt välkomna till vårmötet Victor Broman Sektionsordförande, VT-15

3 Innehållsförteckning Välkommen till I-sektionens vårmöte 2015!... 2 Mötets föredragningslista... 4 Utvecklad föredragningslista... 6 Bilaga I: Rapporter och meddelanden Bilaga II: Styrelsens verksamhetsberättelse Bilaga III: Styrelsens förslag till verksamhetsplaner 14/ Bilaga IV: Protokoll vintermötet

4 Sida 4 Mötets föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Val av två justeringspersoner 6. Fastställande av mötesordning 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Adjungeringar 9. Protokoll från Vintermötet 2015 (se Bilaga IV) 10. Rapporter och meddelanden (se Bilaga I) 11. Studienämnden lottar ut en ipad 12. Medaljutdelning till Clubmästeriet 14/ Styrelsens verksamhetsberättelse (se Bilaga II) 14. Fastställande av sektionsavgift 15. Fastställande av verksamhetsplaner 2015/2016 (se Bilaga III) 16. Val av valberedning 2015/2016 a. Ordförande valberedningen 2015/2016 (Förslag: Rebecca Rehn - Ii3a) b. Övrig valberedning 2015/ Valberedningen (Förslag: Cecilia Josefsson (I1c), Sofie Planås (I4e), Emma Wallin (I3f), Anna Calestam (I1b) 18. Val av styrelsen 2015/2016 a. Vice sektionsordförande tillika sektionsordförande (Valberedningen föreslår Anna Adlercreutz, I3a) b. Kassör 2015/2016 (Valberedningen föreslår Jakob Berglund, I4a) c. Sekreterare 2015/2016

5 Sida 5 (Valberedningen föreslår Viola Hammar, I3b) d. Alumniutskottets ordförande 2015/2016 (Valberedningen föreslag: Vakant. Övriga kandidater: Philip Hallenberg, I3b) e. Marknadsföringsutskottets ordförande 2015/2016 (Valberedningen föreslår Lisa Andersson, I3a ) f. Näringslivsutskottets ordförande 2015/2016 (Valberedningen föreslår Anton Erholm, I3b) g. Studienämndens vice ordförande tillika Studienämndens ordförande (Valberedningen föreslår Sara Andersson, I4a ) h. Utlandsutskottets ordförande 2015/2016 (Valberedningen föreslår Emma Hertin, Ii1a) 19. Val av revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2015/2016 a. Revisor I-sektionen 2015/2016 (Valberedningen föreslår Mathias Dalshagen, I1b ) b. Revisor Clubmästeriet 2015/2016 (Valberedningen föreslår Johan Hartikainen, I3b) 20. Val av övriga förtroendeposter 2015/2016 a. Webmaster 2015/2016 (Valberedningen föreslår Jonathan Anderson, I4a) b. Chefredaktör ipikuré 2015/2016 (Valberedningen föreslår Ludvig Kindström, Ii3b) c. Fulltids- och bankettansvarig 2015/2016 (Valberedningens förslag: Vakant) 21. Övriga frågor 22. Mötets avslutande I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

6 Sida 6 Utvecklad föredragningslista 1. Mötets öppnande Sektionsordförande Victor Broman hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Sektionsmötet föreslår och väljer en mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Sektionsmötet föreslår och väljer en mötessekreterare. 4. Mötets behöriga utlysande Enligt stadgarna måste sektionsmötets handlingar vara tillgängliga för medlemmarna ett visst antal dagar innan mötet äger rum, för att sektionsmötet ska vara behörigt och kunna fatta beslut. (Vidar Ny, sekreterare 2014/2015) 5. Val av två justeringspersoner För att besluten som fattas under mötet ska kunna verkställas krävs att protokollet justeras av mötets ordförande, sekreterare samt två, av mötet, utsedda justeringspersoner. Justeringspersonerna ska även tillsammans vara behjälpliga vid eventuell rösträkning som rösträknare. 6. Fastställande av mötesordning Mötet beslutar om mötesordningen, på vilket sätt som praktikaliteter såsom talarförfarande och liknande ska genomföras under mötet. 7. Fastställande av föredragningslistan Mötets föredragningslista spikas. Det är under denna punkt som alla ändringar i föredragningslistan ska göras. Om det exempelvis dykt upp en ny punkt eller en motion ska mötet bestämma om punkten kan läggas till i föredragningslistan (och därmed möjliggöra ett beslut i frågan) eller inte. Under denna punkt ska eventuella övriga frågor också anmälas. 8. Adjungeringar Personer som inte är medlemmar i I-sektionen behöver få närvaro- och yttranderätt för att få närvara och ha en möjlighet att säga något på mötet, och förslagsrätt för att få lägga förslag (yrkanden) på beslut. Rösträtt brukar vanligtvis inte ges till icke-sektionsmedlemmar.

7 Sida 7 9. Protokoll från Vintermötet 2015 (se Bilaga IV) Protokoll från årets vintermöte ska läggas till handlingarna om det anses vara korrekt. 10. Rapporter och meddelanden (se Bilaga I) En utförlig presentation av sektionens verksamhet bifogas i skriftlig version för att korta ner tiden för R&M betydligt. Naturligtvis går det att ställa kortare frågor under R&M, men längre diskussioner ska hellre lyftas till en egen punkt eller tas under punkten övriga frågor. 11. Studienämnden lottar ut en ipad Studienämnden lottar ut en ipad till studenter från årskurs 4 och 5 som har utfört kursutvärderingar under HT (Ronja Dahlberg, ordförande för studienämnden VT 2015) 12. Medaljutdelning till Clubmästeriet 14/15 Clubmästeriet 2014/2015 får enligt tradition medaljer för sina insatser för sektionens fest- och rekreationsverksamhet. Ett stort tack från sektionen till vårt förträffliga fadderi tillika festeri! (Victor Broman, ordförande VT 2015 och Hampus Broman, Intendentutskottets ordförande 2015) 13. Styrelsens verksamhetsberättelse (se Bilaga II) Denna berättelse beskriver sektionens verksamhet i detalj under den del av verksamhetsåret som innefattar hösten (Gustaf Teder, ordförande HT2014) 14. Fastställande av sektionsavgift Det åligger vårmötet att besluta om sektionsavgift för medlemmarna. Vanligtvis har sektionen inte någon avgift för medlemmarna. (Victor Alexiev, kassör 2014/2015) 15. Fastställande av verksamhetsplaner 2015/2016 (se Bilaga III) I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

8 Sida 8 Mötet fastställer verksamhetplaner för de delar av organisationen som har mycket verksamhet innan höstmötet. 16. Val av valberedning 2015/2016 Två av styrelsen utvalda personer, Gustaf Teder och Fredrik Carlson, presenterar sitt förslag på valberedning 2015/2016. Förslaget bör till hösten kompletteras med några personer ur årskurs 1 och styrelsen önskar därmed få mandat att fyllnadsvälja dessa. Förslag på valberedning 2015/2016: a. Ordförande valberedningen 2015/2016 Rebecca Rehn, Ii3a b. Övrig valberedning 2015/2016 Cecilia Josefsson, I1c Sofie Planås, I4e Emma Wallin, I3f Anna Calestam, I1b 17. Valberedningen Valberedningen redogör för det tillvägagångssätt de haft i sitt arbete med att ta fram förslag på förtroendeposter för verksamhetsåret 2015/2016. (Sofia Granander, ordförande valberedningen 2014/2015) 18. Val av styrelsen 2015/2016 Valberedningen presenterar sitt förslag på Styrelse 2015/2016. Därefter presenteras eventuella övriga kandidater. Mötet får sedan möjlighet att lyssna till valberedningens motiveringar, de nominerades presentationer samt presentationer av övriga kandidater. Mötet väljer styrelse för verksamhetsåret 2015/2016. Om valberedningens förslag inte finner bifall sker en sluten omröstning mellan de olika aktuella kandidaterna. Valberedningens förslag på styrelse 2015/2016: a. Vice sektionsordförande tillika sektionsordförande Valberedningens förslag: Anna Adlercreutz, I3a b. Kassör 2015/2016 Valberedningens förslag: Jakob Berglund, I4a c. Sekreterare 2015/2016 Valberedningens förslag: Viola Hammar, I3b d. Alumniutskottets ordförande 2015/2016 Valberedningens förslag: Vakant Övriga kandidater: Philip Hallenberg, I3b e. Marknadsföringsutskottets ordförande 2015/2016 Valberedningens förslag: Lisa Andersson, I3a

9 Sida 9 f. Näringslivsutskottets ordförande 2015/2016 Valberedningens förslag: Anton Erholm, I3b g. Studienämndens vice ordförande tillika Studienämndens ordförande Valberedningens förslag: Sara Andersson, I4a h. Utlandsutskottets ordförande 2015/2016 Valberedningens förslag: Emma Hertin, Ii1a (Sofia Granander, ordförande valberedningen 2014/2015) 19. Val av revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2015/2016 Valberedningen presenterar sitt förslag på revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2015/2016. Därefter presenteras eventuella övriga kandidater. Mötet får sedan möjlighet att lyssna till valberedningens motiveringar, de nominerades presentationer samt presentationer av de övriga kandidaterna. Mötet väljer revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2015/2016. Om valberedningens förslag inte vinner bifall sker sluten omröstning mellan de olika aktuella kandidaterna. Valberedningens förslag på revisorer 2015/2016: a. Internrevisor I-sektionen 2015/2016: Mathias Dalshagen, I1b b. Revisor Clubmästeriet 2015/2016: Johan Hartikainen, I3b (Sofia Granander, ordförande valberedningen 2014/2015) 20. Val av övriga förtroendeposter Valberedningen presenterar sitt förslag på övriga förtroendeposter för 2015/2016. Därefter presenteras eventuella övriga kandidater. Mötet får sedan möjlighet att lyssna till valberedningens motiveringar, de nominerades presentationer samt presentationer av de övriga kandidaterna. Mötet väljer övriga förtroendeposter för verksamhetsåret 2015/2016. Om valberedningens förslag inte vinner bifall sker sluten omröstning mellan de olika aktuella kandidaterna. Valberedningens förslag på Övriga förtroendeposter 2015/2016: a. Webmaster 2015/2016: Jonathan Anderson, I4a b. Chefredaktör Ipikuré 2015/2016: Ludvig Kindström, Ii3b c. Fulltids- och bankettansvarig 2015/2016: Vakant (Sofia Granander, ordförande valberedningen 2014/2015) 21. Övriga frågor Om det under de sista dagarna innan mötet dykt upp en fråga eller dylikt som medlemmarna vill ta upp på mötet är det under denna punkt detta ska göras. Dock ska övriga frågor vara anmälda senast under punkt 6 Fastställande av I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

10 Sida 10 föredragningslistan. Frågor som kommer upp under mötet kan läggas till övriga frågor i efterhand, men då ska mötet komma överens om detta. Under punkten Övriga frågor kan inga beslut fattas, utan frågor kan endast diskuteras. 22. Mötets avslutande Mötesordförande avslutar mötet och tackar alla mötesdeltagare för visat intresse och engagemang.

11 Sida 11 Bilaga I: Rapporter och meddelanden Styrelsen Den 12 november genomfördes I-sektionens höstmöte av Ivent och sektionens styrelse. På mötet togs beslut om bland annat sektionens budget, delar av organisationens verksamhetsplaner, stadgeändringar, nya hedersmedlemmar och förtroendevalda till styrelsen och TEAM. Efter mötet signerades de nya stadgarna som innebär att Valberedningen måste presentera sina nomineringar senast 5 läsdagar innan sektionsmöte istället för 10 samt att Börsgruppen inte längre är inkluderade i sektionens stadgar. Den 19 november hade Clubmästeriet och styrelsen en gemensam kväll för att lära känna varandra bättre. Fredagen den 21 november till måndagen den 24 november deltog styrelsen på terminens I-konferens där Luleås I-sektion bjöd in styrelserna från Chalmers, KTH, Linköping och Lund. På konferensen utbyttes såväl postspecifika som övergripande erfarenheter. Exempel på ämnen som diskuterades utöver det postspecifika är engagemang bland medlemmar, branding av värumärket industriell ekonomi, kompletterande kursutbud, transparens, traditioner och jämlikhetsarbete. Väl inne i konferenshumöret deltog I-styrelsen, den 25 november, i en kvällskonferens anordnad av M-styrelsen som bjöd in styrelserna från Y och I för att diskutera gemensamma utmaningar och erfarenheter. I samband med sektionsstyrelsens budgetarbete tidigare under hösten och sommaren ifrågasattes kostnadsposten för externrevisor. Vice ordförande och kassören hade därför ett möte med externrevisorn den 5 december där de kom överens om att ha ett mer informellt samarbete utan arvode. Måndagen, den 8 december, träffades styrelsen under avslappnade former för att spåna idéer och visioner för sektionens utveckling. Torsdagen samma vecka deltog styrelsen i sittningen för sektionsaktiva som arrangerades av Ivent. Under Karriärveckan, den 18 november, hade sektionsstyrelsen sitt första styrelsemöte efter höstmötet då beslut togs om att fastställa TEAMs grafiska profil till de färger som använts under 30-årsjubileumet samt utöka budgeten till fulltidsfesten. Det andra styrelsemötet efter höstmötet ägde rum den 2 december då bland annat I-konferensen avrapporterades. Årets sista styrelsemöte ägde rum den 16 december där det bland annat beslutades om att informationsutskottets tillträdande I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

12 Sida 12 ordförande, på egen begäran, skulle entledigas följt av Valberedningens förslag på ny förtroendevald till posten. Efter nyår avgick delar av styrelsen och nya tillträdde. Den båda styrelserna arbetade med överlämning och den nya styrelsen hade kick-off för att skapa en god stämning i gruppen. Hela styrelsen deltog under den nystartade I-resan, ett arrangemang av marknadsföringsutskottet där ett flertal gymnasieelever reste till Linköping för att se hur vi har det här på Industriell Ekonomi. Arrangemanget var mycket lyckat och eleverna hade möjlighet att få insyn sektionens verksamhet. Under våren har också iqual, som tidigare var en projektgrupp, blivit en förening. Syftet för iqual är att arbeta med jämställdhetsfrågor på sektionen. Inför detta arbetade styrelsen tillsammans med projektgruppen för iqual, för att se till att utarbeta ett förslag som passade in väl i verksamheten. Detta arbete ledde fram till den motion som lades fram för vintermötet. Vidare arbetade styrelsen med annat inför och under vintermötet. På grund av problem hos lokalbokningen började mötet senare än planerat. Dessutom gick inte inpasseringen som tänkt, vilket också gjorde att mötet drog ut på tiden. Mötet slutade sent, närmare klockan 04:00, men bra beslut fattades och I-sektionen fick till slut en ny förening och ett nytt Clubmästeri. För att välja en ny valberedning utsåg styrelsen en kommitté för att föreslå en ny valberedning för vårmötet. Kommittén utsågs för att undvika jäv i styrelsen. Kommitténs valberedning gick bra och de hade ett förslag i god tid inför vårmötet. Styrelsen valde också en ordförande för iqual inför nästa verksamhetsår. Intervju arbetet utfördes av Lina Grännö från projektgruppen för iqual tillsammans med sektionens kassör, Victor Alexiev. Till ordförabde ordförande för iqual 15/16 valdes Caroline Hutlman. I mars var styrelsen i stockholm på workshop hos Accenture. Under workshopen diskuterades innovationsarbete och hur man får sektionen att växa. Styrelsen lämnade Stockholm med ny energi och ny idéer. Dessutom formades konkreta idéer för hur styrelsen ska kunna arbeta mer med innovation under det kommande verksamhetsåret. Styrelsen har granskat och beslutat om budget för TEAM Efter att ett första utkast presenterats för styrelsen begärdes justeringar från TEAM-kommittén för att

13 Sida 13 göra budgeten mer verklighetstrogen. Styrelsen godkände budgeten efter en andra läsning. I övrigt har presidiet tagit beslut om en rad äskningar under våren, däribland en del äskningar för iqual och en äskning för ett golfprojekt. Samtliga presidiebeslut har attesterats av styrelsen. Victor Broman, Ordförande VT14 Gustaf Teder, Ordförande HT14 Sektionens utskott Nedan följer rapporter och meddelanden från sektionens utskott. Alumniutskottet Alumniutskottet 14/15 har bestått av tio stycken fantastiska studenter som alla har varit med på tåget att ta varje event ett steg i en ny spännande riktning. AlumnU har försökt att utveckla och tänkta nytt men samtidigt behållit allt bra som har gjorts tidigare såklart. Det har lett till följande: ALUMNITALKSHOWS: SJÖBERGS HÖRNA OCH THE ELLEN DEBERNERES SHOW Studievägledningen sparkades och eventet som förut hette Vart Leder I? fick en ny tappning i form av talkshows. A2 förvandlades till en TV-studio med talkshowrekvisita, intressanta alumner som gäster och studenter som programledare. Tema på showerna var Olika vägval och Entreprenörskap. På det senare eventet hölls även en workshop med innovationskontoret och publiken bjöds därefter på mat av PubIs i Gasquen. SUCCESS STORIES Genom ett samarbete med LiU var Johan Söderström - VD för ABB Sverige på lunchföreläsning i höstas. Det var fullsatt, bjöds på wraps och Johan sa konstiga saker om att studenter var rock n roll. Även Johanna Hagelberg var inbokad till våren men hon ställde in på kort varsel. Så synd. MENTORSKAPSPROGRAMMET Mentorskapsprogrammet fortsatte på spåret från förra året med ansökning via motivering och bara 40 platser, det vill säga platser till de med bäst motivering. Även Per-Arnes inspirationsföreläsning kopierades och var ett lyckat koncept i år igen. I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

14 Sida 14 Däremot gjordes förändringar i hur kick-offen gick till. Mentorerna och adepterna möttes upp på Ugglan Boule & Bar i Stockholm och tävlade parvis i boule för att sedan avnjuta en italiensk buffé. Mycket lyckat och trevligt och gott! (Per-Arne sa att det var den bästa kick-offen någonsin och det är bra betyg för han har varit med sedan alltid) Halvtidsträffen har inte ägt rum än men, kommer även den, se lite annorlunda ut i år. Istället för att vara i Linköping (dit få har dykt upp tidigare) kommer AlumnU bussa upp adepterna till Stockholm igen. Där kommer en I-pub hållas för både mentorskapspar, andra alumner som vill komma, femmor som snart är alumner och även studenter som är i Stockholm och vill hänga med alumner. Tanken är ett vårigt stort festligt event, takterrassen på Scandic Sjöfartshotellet är bokad och Leisure Labs ska DJ:a. I-PUBAR STOCKHOLM Två I-pubar i Stockholm har hittills ägt rum. Båda två på Scandic Malmen. De har varit uppskattade och kanske stycken alumner har dykt upp. Den sista puben för verksamhetsåret är den extra-allt-vårpuben som nämndes tidigare och kommer som sagt äga rum på takterrassen på Scandic Sjöfartshotellet. (Välkomna!) SKUGGA EN ALUMN Skugga en alumn provkördes redan förra året men har i år kört sitt första riktiga varv. Detta med stor succé! Ca 40 studenter har följt med en alumn på jobbet. Extra kul är att alumnerna är helpositiva till konceptet! En lite mindre lyckad ta-en-selfie-med-alumnen-du-skuggar-tävling hölls också. ALUMNITIDNINGEN Alumnitidningen är, när du läser detta, i sitt slutskede och snart går den ut till våra nästan 6000 alumner. Temat för i år är framgång och AlumnU har intervjuat alla från ABB:s VD till en alumn som sadlat om från konsultlivet och öppnat ett microbryggeri. Förändringar som skett med tidningen i år är att det inte har lagts någon tid på att söka spons då det har tagit alldeles för mycket tid från tidigare års verksamhet gentemot vad det har gett. Istället har AlumnU fått mer pengar från IL-nämnden. ÖVRIGT I övrigt har AlumnU 14/15 jobbat mycket med att posta bilder och annat kul på facebook. Exempelvis har filmer där alumner tipsar studenter på blandade teman lagts ut varje tisdag. AlumnU kallar filmerna Tisdagsfilmer och de har tittats på mellan gånger styck. Kul!

15 Sida 15 AlumnU har också startat ett Instagram-konto (Alumniutskottet heter den bara att börja följa direkt) Ingen statistikinsamling har gjorts av utskottet i år. En grupp i kursen TEIM07 gjorde dock en rapport baserad på en undersökning hos rapporter som kommer läggas upp på I-portalen. (Tack!) Det var väl det i stora drag. Tusen tack till Lisen, Karin, Johanna, Sara, Axel, Johan, Josefine, Emelie och Oscar aka världens bästa utskott! Har haft så roligt med er i år! Så klart tack till er som har kommit på eventen också! Emma Helsing Mork Alumniutskottets Ordförande 2014/2015 Informationsutskottet Efter ett fyllnadsval lämnade Jacob Ahlmann, vid årskiftet 14/15, över rollen som Ordförande för Informationsutskottet till Mathias Fogelberg. InfU 2015 består av Ordförande, Vice ordförande, Webgroup, redaktionen för Ipikuré samt redaktionen för Inancial Times. Idag består InfU av ungefär 25 medlemmar vilket gör det till sektionens största utskott. För att hålla ihop de olika delarna av InfU, och driva utskottet i den riktningen som sektionen önskar, ställs därför krav på att Ordförande aktivt medverkar för att skapa en brygga till styrelsen och därmed sektionen i sin helhet. För att skapa en mer långsiktig hållbarhet för utskottet har Ordförande Initialt återtagit rollen som ansvarig utgivare för Ipikuré. God kontakt har upprättats mellan webmaster och InfO men rollfördelningen behöver klargöras för att öka effektiviteten i det operativa arbetet och minska risken för dubbelarbete. Vice InfO har idag inga tydliga ramverk för dess arbete vilket till viss del är problematiskt. Det är däremot svårt att fastställa dennes roll nu när lanseringen av den nya I-portalen börjar närma sig. Planen är att en tydlig och genomarbetad rollfördelning ska finnas mellan InfO och övriga delar av utskottet till hösten Nedan följer en kort redogörelse för vad de olika delarna av InfU har gjort under året. För mer ingående information hänvisas läsaren till att kolla igenom protokollen som upprättats från sektionens styrelsemöten. WEBGROUP I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

16 Sida 16 Webgroup har, sedan hösten 2014, arbetat hårt med att ta fram en helt ny I-portal vilken förväntas komma i bruk hösten Webmaster, Isac Ekberg, har gjort en gedigen arbetsinsats för att skapa struktur och hållbarhet för webgroups framtid, något som har varit nödvändigt i och med dess tillväxt. Webgroup går en fortsatt spännande framtid till mötes för att färdigställa i-portalen, vilket vi ser fram emot. IPIKURÉ Ipikuré har rullat på i vanlig ordning och har med goda marginaler mött sina deadlines. Starkt jobbat av Chefredaktör Johannes Lunner med medlemmar som för närvarande arbetar med att få klart sommarnumret som kommer tillhandahållas tidningens prenumeranter i mitten av maj. Info har som tidigare nämnt åter tagit på sig rollen som ansvarig utgivare för Ipikuré. Det har inte gjorts för att kontrollera tidningen utan för att hjälpa till att utveckla tidningen i linje med sektionens och dess medlemmars intresse. Vidare har ett förslag arbetats fram som innebär att samtliga sektionens medlemmar per automatik ska vara registrerade för att få tidningen hemskickad. Ipikuré och InfO räknar med att förslaget godtas av styrelsen och att det träder i kraft till höstnumret INANCIAL TIMES Redaktionen för Inancial Times har fortsatt bidra med humoristiska inlägg till LiTHanian. Förhållandet mellan Inancial Times och övriga InfU är idag vagt och har ett behov av ses över. Mathias Fogelberg Ordförande Informationsutskottet 2015Intendentutskottet

17 Sida 17 Intendentutskottet Vid höstmötet 2014 valdes Hampus Broman till ny ordförande för utskottet efter Erik Alexandersson. Överlämningsarbetet påbörjades omedelbart och pågick kontinuerligt fram till januari, då den formella överlämningen ägde rum. Rekryteringen till 2015 års utskott, som samkördes med rekryteringen till projektgruppen för I-konferensen, var klar i mitten av december och samtliga poster hade förstahandssökande. Detta har hoppningsvis lett till att rätt man är på rätt plats, vilket är en viktig framgångsfaktor för ideellt engagemang. De roller som finns definierade i årets utskott är: vice intendent, tillika ekonomi-, lokal- och hästansvarig bilansvarig, butiksansvarig samt iventansvarig. Totalt arbetar åtta personer i utskottet med att smörja sektionsmaskineriet. I-BILEN Det löpande arbetet med sektionsbilen Hjulius, som köptes in början av september sedan Ikaros gett upp hoppet om ett fortsatt liv, har rullat på bra under året. Ikaros gick till skrot i december och finns nu i bilhimlen tillsammans med de andra gamla sektionsbilarna. I samband med bilbytet ändrades prismodellen för hyra av bilen och en fast blockavgift infördes, med motiveringen att om hyrestagaren inte betalar vad bilen faktiskt kostar i fasta och rörliga kostnader, så tenderar den att användas på ett ineffektivt sätt. Bilansvarig har tillsammans med medlemmar ur Webgroup utvecklat en faktureringsmetod som kräver mindre handpåläggning. På ett helt verksamhetsår besparar det bilansvarig mycket tid, tid som istället kan läggas på att ge Hjulius den kärlek han behöver i form av tvättning och vaxning. I-BUTIKEN I den långsiktiga planen för I-butiken finns att lansera en webbbutik med ett sortiment av profilprodukter som är bättre anpassat efter sektionsmedlemmarnas efterfrågan. Detta arbete har påbörjats under våren genom att butiksansvarig har upprättat kontakt med flertalet leverantörer av profilprodukter för att jämföra olika erbjudanden. I dagsläget väger alternativet att låta en extern aktör ta över det operativa ansvaret för butiken tungt, men mycket jämförelsearbete och riskanalys återstår. I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

18 Sida 18 IVENT Ivent har planerat och genomfört en lyckad sektionskickoff i samarbete med Pubis och sektionens vintermötet, som förutom ett långsamt inpasseringssystem och något försenad mat genomfördes friktionsfritt till långt in på småtimmarna. Maten som serverades var för första gången i I-sektionens historia pizza och deltagarantalet på mötet var mycket högt. Viss misstanke om #barahärförpizzan väcktes. LOKALER I budgeten som klubbades igenom på höstmötet var det budgeterat för renovering av sektionslokalerna Island och Boträdet. En ny soffa och fåtölj inhandlades till Island i slutet av höstterminen och Boträdet kommer att genomgå en mer omfattande renovering under v Målet med renoveringen är att göra Boträdet till en skön och avslappnad miljö att umgås i. Tänk dig Boträdet som ett träd du vill krama. Förhoppningen är att se ökat nyttjande av lokalerna från många av sektionens medlemmar till följd av uppfräschningen. Hampus Broman Ordförande Intendentutskottet 2015

19 Sida 19 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet 2014/2015 har bestått, utöver ordförande Sofie Folkesson (ii11), av 13 glada och drivna personer. Dessa är: Josefin Berg (ii13), Victor Cheng (i14), Jacob Göransson (i14), Nathalie Hideborg (i13), Ylva Johansson (i11), Emil Lindberg (i13), Johan Sarwe (i13), Johanna Skolling (i12), Ida Sundström (ii13), Julia Thudén (i11), Malin Thunholm (i14), Carl Wahlberg (ii13) och Jens Wallgren (ii13). Under det gångna läsåret har utskottet planerat och genomfört flertalet projekt, vilka presenteras nedan. U TBILDNINGSMÄSSORNA Under november månad har Industriell ekonomi i Linköping, genom Marknadsföringsutskottet, tillsammans med Linköpings universitet medverkat på SACO-mässan i Älvsjö samt på Kunskap & Framtid i Göteborg. Representanter från Marknadsföringsutskottet höll i fyra seminarier om Industriell ekonomi i Linköping under respektive utbildningsmässa, vilka i år lockade många presumtiva studenter att lyssna på. G YMNASIECASET För åttonde året i rad har Industriell Ekonomi, genom Marknadsföringsutskottet, genomfört Gymnasiecaset, Sveriges största casetävling för gymnasieelever, i samarbete med Saab Aeronautics. I år deltog 92 skolor, vilket är dubbelt så många som förgående år. De fem bästa lagen bjöds den mars till Linköping för en två dagars avslutning innehållande ett finalcase, ett besök på Saab Aeronautics där de fick testa företaget flygsimulator samt en avslutningssittning. Som slutgiltiga vinnare stod Karlfeldtgymnasiet från Avesta, vilka belönades med var sin ipad. Gymnasiecaset har marknadsförts genom till lärare och rektorer, Facebook, köttbullemissioneringar och samtal till lärare. I-RESAN I-resan är ett marknadsföringsevenemang som genomfördes för första gången den 3 februari Under I-resan bjöds 100 gymnasieelever från hela Sverige in till en dag i Linköping där de fick information om livet som I-student och om Linköpings universitet. Bussar hämtade eleverna i Göteborg och Stockholm, medan elever från övriga städer i landet fick reseersättning. Under I-resan deltog föreningar och utskott från I-sektionen i en mässa och en campusvandring. Under dagen anordnades även en lunchsittning och en inspirationsföreläsning. I-resan har marknadsförts via Facebookannonsering, utskick till SYOs, affischering på gymnasieskolor och köttbullemissioneringar. K ÖTTBULLEMISSIONERING I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

20 Sida 20 I dagsläget har 42 av de skolor som besökts av Industriell ekonomi i år blivit godkända av TFK, vilket är mer än fyra gånger så många som förgående år. Ansvarig för köttbullemissioneringen har under året arrangerat två informationsluncher tillsammans med övriga sektioner vid Linköpings tekniska högskola samt TFK (Tekniska fakultetskansliet). Flyers har tryckts upp, vilka har delats ut under lektioner för att marknadsföra Köttbullemissioneringen för I-sektionens medlemmar. T EKN AT- MÄSSAN TekNat-mässan är en gymnasiemässa som genomfördes i Linköping för tredje året i år i samarbete med övriga sektioner på Linköpings tekniska högskola. I år var en representant från Marknadsföringsutskottet ansvarig för att genomföra mässan tillsammans med en projektgrupp bestående av studenter från andra sektioner vid Linköpings tekniska högskola. Mässan, vilken anordnades i A-huset den 4 mars, hade i år 150 besökare jämfört med förra årets 40 besökare. Under mässan ställde alla sektioner från LiTH ut i var sin monter och seminarier om studentliv och utbildningar hölls. PR Under året har Marknadsföringsutskottet arbetat med att göra om Sökandeportalen, vilken ska publiceras på den nya I-portalen. Ny utformning av sidan har arbetats fram, nya texter har skrivits och filmer håller på att spelas in. Utskottet har under året fortsatt med att arbeta med Instagramkontot och bloggen på sökandeportalen. I år har även en ny Facebooksida startats upp där livet som I- student marknadsförs för presumtiva studenter. N Ä RREKRYTERING Marknadsföringsutskottet har under våren besökt Curt Nicolin i Finspång och ITgymnasiet i Västerås tillsammans med andra teknologsektioner för att marknadsföra Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet. H ÖGSKOLEPROVET Under mars månad skickades 900 brev ut till personer som presterat bra på högskoleprovet i syfte att marknadsföra Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola. I NFORMATION FÖR TEKNISKT BASÅR Under året har Marknadsföringsutskottet tillsammans med andra teknologsektioner deltagit på informationstillfällen för tekniskt basår inför deras universitetsansökan. Ö VRIG VERKSAMHET

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Logistiksektionen Höstmöte 2013-11-07 Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Närvarande: På mötet fanns 55 st personer närvarande och 12 st av dessa var ur den sittande styrelsen. 1 Mötets öppnande Logistiksektionens

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Verksamhetsberättelse FARM 2013

Verksamhetsberättelse FARM 2013 Verksamhetsberättelse FARM 2013 Jakob Lindqvist 12 februari 2014 Abstract Detta dokument är en verksamhetsberättelse för Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM. Den syftar till att redogöra

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande samt festerichef Escort Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Valerie Dahl, studienämndsordförande

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av vice ordförande Kajsa. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Protokoll. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Protokoll Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2016-11-08, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade Närvarande: Anton Lundqvist (Ordf), Ingrid

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-09-12 Tid: 18:15 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Sara Nilsson, Sonja Troberg,

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-03, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2011-01-26 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Erik Helander, Emilia Björe-Dahl, Petra Lange, Kristina Lam, Linda Gunnarsson, Nina Petrén, Tobias Gefors, Markus Engren, Andréas Göransson,

Läs mer

Protokoll, D-sektionens vintermöte 2017

Protokoll, D-sektionens vintermöte 2017 Protokoll, D-sektionens vintermöte 2017 Plats: C2, C-huset Datum: 2017-01-30 Tid: 17:15 Firmatecknare verksamhetsår 16/17 (20160701 20170630) Ordförande - Sofie Eskilsson Kassör Christoffer Nilsson 1.

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

PROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-09-22, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil

Läs mer

Östasiatiska föreningens nämndäskanden för år 2016

Östasiatiska föreningens nämndäskanden för år 2016 Östasiatiska föreningens nämndäskanden för år 2016 Information om sektionen Föreningen bildades 2009 och är nu sex år gammal. Sedan den bildades har den både växt i betydelse och fått en annan utformning

Läs mer

Arbetsordning för KogVet

Arbetsordning för KogVet Arbetsordning för KogVet sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet Verksamhetsåret 2017 8 november 2016 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr. 817606-6333) Föreningen Energisystemteknologerna ES-sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 23 november 2011 1 Mötets öppnande Styrelseordförande Martin

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0 Stadgar Datateknologsektionen Organisationsnummer Version: 1.0 Versionshistorik Version Datum Anmärkning Första Andra läsning läsning Ansvarig 0.1 1998-04-07 Första versionen Fredrik Claesson 0.2 1998-04-12

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-11-14 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi

PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-05-11 kl. 17-20. Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Närvarande: 22 förtroendevalda, Phøset, 6 tillträdande Styrelsemedlemmar. Ärenden : 1.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #10 som ägde rum 2015 02 02 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare, Kulturarna) Simon Lundmark

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum Datum 2013-02-26 Närvarande: 50, varav 8 styrelsemedlemmar och 3 adjungerade. Se Bilaga 1. Dagordning 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar 00101

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Förändringar från tidigare år beskrivs nedan för respektive verksamhet.

Förändringar från tidigare år beskrivs nedan för respektive verksamhet. Äskning 2013 Maskinteknologsektionens äskning till programnämnden. En sammanställning av äskningen för Maskinteknologsektionen vid LiTH finns i Bilaga 1. De beräknade kostnaderna för de verksamheter vi

Läs mer

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016

Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen 2015/2016 Reglemente för Lingsektionen vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262 Fastställt under sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Sektionsmöte 5 1.1

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-24, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :00 C305 1(6)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :00 C305 1(6) Sektionsmöte 2 2014-11- 19 18:00 C305 1(6) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklarar mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande väljs Daniel Smirat,

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Föreningen EnergisystemTeknologerna

Föreningen EnergisystemTeknologerna Föreningen EnergisystemTeknologerna, Sida 1 av (13) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL... 3 ORGANISATION... 3 STADGAR... 3 MEDLEMMAR... 4 STORMÖTEN... 4 STYRELSE... 4 STYRELSEMÖTEN...

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll 20120914 Logistiksektionen styrelsemöte 20120912 Närvarande: Jonas Hutter, ordförande Erica Andersson, sekreterare Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS Viktor Westin, studienämndsordförande FTL

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-09-08, kl. 16.00 Plats: Blå Rummet, EC Ordförande: arlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07 Övriga närvarande:

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte Tid 17:15-18:50, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte Tid 17:15-18:50, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2013-11-05. Tid 17:15-18:50, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande samt festerichef Escort Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Stina Odebo, studienämndsordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

Styrelsemöte protokoll

Styrelsemöte protokoll Sidan 1 Plats: Geoexpen, Tid: måndag 20141013 kl 12.00 Styrelsemöte protokoll Närvarande: Harald Börestam, Emelie Hedlund Nilsson, Alfred Holgersson, Daniela Backlund, Melinda Winninge, Joel Carlsson,

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 A117 1(7)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :30 A117 1(7) Sektionsmöte 2015-04- 21 18:30 A117 1(7) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel Smirat,

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund.

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:41 den 12 maj 2015 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Mattias

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarar mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne väljs till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarar mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne väljs till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-04-24 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-11-10, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör),

Läs mer

Kassör: Internetbanken är nu igång och utbetalningar för utlägg kommer att ske inom kort.

Kassör: Internetbanken är nu igång och utbetalningar för utlägg kommer att ske inom kort. Styrelsemöte 20140306 1. OFMÖ Klockan 12:12 2. Godkännande av dagordning och tid Dagordning godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Emanuel Mettmann väljs till justeringsperson. 4. Eventuella

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande:

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande: Mötesprotokoll Datum: 2015-05-20 Tid: 12:15 Plats: R19 Närvarande: Amund Lindgren, Terese Eriksson, Sophie Sandberg, Viktor Eriksson, Hanna Ericson, Carl Westin, Cecilia Skalk, Simon Berntsson, William

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin.

Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin. Mötesprotokoll Datum: 2012-08-29 Tid: 18:30 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 20.05 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS Nina Alfredsson,

Läs mer

TECHNOLOGY MANAGEMENT

TECHNOLOGY MANAGEMENT TECHNOLOGY MANAGEMENT STUDENTERNAS FÖRSTA ORDINARIE STÄMMA 2010 TORSDAGEN DEN 28 JANUARI Plats: Pepparholm, Studiecentrum, Lund öö öö öö ö åäöä å ä öå öå ä ä ä å ö ö ö ä Öå öö ö Procedurregler 1. Yttranderätt

Läs mer

MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA SEKTIONEN LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA. Reglemente

MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA SEKTIONEN LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA. Reglemente Reglemente Detta reglemente är reviderat vid flertalet odaterade tillfällen samt 2011-10-25, 2012-03-04 och 2014-03-26. Detta reglemente är senast reviderat 2015-04-15. Definitioner och förkortningar LiTH

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer