VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 Kallelse till vårmötet 2015 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH. Tid: Tisdagen den 28 april 2015, klockan Plats: C1, C-huset.

2 Sida 2 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2015! Solen skiner och det är återigen dags för sektionsmöte. Vi tar vårt gemensamma ansvar genom att tillse att vår verksamhet kan föras vidare till nya generationer av Industriella ekonomer i Linköping. Sektionsmöten är våra högst beslutande organ. Under dessa möten har vi möjlighet att förändra verksamheten och att påverka genom våra demokratiska rättigheter som medlemmar. Våra möten bjuder alltid på intressanta diskussioner och bra beslut, dessutom är det en möjlighet för våra medlemmar att mötas över årskursgränser. Under detta vårmöte ska vi, bland annat, ta beslut om nya medlemmar till vår styrelse, samt lite andra förtroendeposter. Dessutom ska vi fastställa verksamhetsplaner för vissa delar av organisationen. Vanligtvis tas beslut om verksamhetsplaner på höstmötet, men eftersom TEAM, CM, styrelsen och KF har mycket verksamhet tidigt på året så väljer styrelsen att lägga fram dessa verksamhetsplaner redan till vårmötet. I I-portalens filarkiv kan ni hitta en fil som heter Mötets-ABC. Denna beskriver hur våra möten går till och den kan vara till hjälp för att kunna följa de diskussioner som hålls. Vi i styrelsen önskar er varmt välkomna till vårmötet Victor Broman Sektionsordförande, VT-15

3 Innehållsförteckning Välkommen till I-sektionens vårmöte 2015!... 2 Mötets föredragningslista... 4 Utvecklad föredragningslista... 6 Bilaga I: Rapporter och meddelanden Bilaga II: Styrelsens verksamhetsberättelse Bilaga III: Styrelsens förslag till verksamhetsplaner 14/ Bilaga IV: Protokoll vintermötet

4 Sida 4 Mötets föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Val av två justeringspersoner 6. Fastställande av mötesordning 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Adjungeringar 9. Protokoll från Vintermötet 2015 (se Bilaga IV) 10. Rapporter och meddelanden (se Bilaga I) 11. Studienämnden lottar ut en ipad 12. Medaljutdelning till Clubmästeriet 14/ Styrelsens verksamhetsberättelse (se Bilaga II) 14. Fastställande av sektionsavgift 15. Fastställande av verksamhetsplaner 2015/2016 (se Bilaga III) 16. Val av valberedning 2015/2016 a. Ordförande valberedningen 2015/2016 (Förslag: Rebecca Rehn - Ii3a) b. Övrig valberedning 2015/ Valberedningen (Förslag: Cecilia Josefsson (I1c), Sofie Planås (I4e), Emma Wallin (I3f), Anna Calestam (I1b) 18. Val av styrelsen 2015/2016 a. Vice sektionsordförande tillika sektionsordförande (Valberedningen föreslår Anna Adlercreutz, I3a) b. Kassör 2015/2016 (Valberedningen föreslår Jakob Berglund, I4a) c. Sekreterare 2015/2016

5 Sida 5 (Valberedningen föreslår Viola Hammar, I3b) d. Alumniutskottets ordförande 2015/2016 (Valberedningen föreslag: Vakant. Övriga kandidater: Philip Hallenberg, I3b) e. Marknadsföringsutskottets ordförande 2015/2016 (Valberedningen föreslår Lisa Andersson, I3a ) f. Näringslivsutskottets ordförande 2015/2016 (Valberedningen föreslår Anton Erholm, I3b) g. Studienämndens vice ordförande tillika Studienämndens ordförande (Valberedningen föreslår Sara Andersson, I4a ) h. Utlandsutskottets ordförande 2015/2016 (Valberedningen föreslår Emma Hertin, Ii1a) 19. Val av revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2015/2016 a. Revisor I-sektionen 2015/2016 (Valberedningen föreslår Mathias Dalshagen, I1b ) b. Revisor Clubmästeriet 2015/2016 (Valberedningen föreslår Johan Hartikainen, I3b) 20. Val av övriga förtroendeposter 2015/2016 a. Webmaster 2015/2016 (Valberedningen föreslår Jonathan Anderson, I4a) b. Chefredaktör ipikuré 2015/2016 (Valberedningen föreslår Ludvig Kindström, Ii3b) c. Fulltids- och bankettansvarig 2015/2016 (Valberedningens förslag: Vakant) 21. Övriga frågor 22. Mötets avslutande I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

6 Sida 6 Utvecklad föredragningslista 1. Mötets öppnande Sektionsordförande Victor Broman hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Sektionsmötet föreslår och väljer en mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Sektionsmötet föreslår och väljer en mötessekreterare. 4. Mötets behöriga utlysande Enligt stadgarna måste sektionsmötets handlingar vara tillgängliga för medlemmarna ett visst antal dagar innan mötet äger rum, för att sektionsmötet ska vara behörigt och kunna fatta beslut. (Vidar Ny, sekreterare 2014/2015) 5. Val av två justeringspersoner För att besluten som fattas under mötet ska kunna verkställas krävs att protokollet justeras av mötets ordförande, sekreterare samt två, av mötet, utsedda justeringspersoner. Justeringspersonerna ska även tillsammans vara behjälpliga vid eventuell rösträkning som rösträknare. 6. Fastställande av mötesordning Mötet beslutar om mötesordningen, på vilket sätt som praktikaliteter såsom talarförfarande och liknande ska genomföras under mötet. 7. Fastställande av föredragningslistan Mötets föredragningslista spikas. Det är under denna punkt som alla ändringar i föredragningslistan ska göras. Om det exempelvis dykt upp en ny punkt eller en motion ska mötet bestämma om punkten kan läggas till i föredragningslistan (och därmed möjliggöra ett beslut i frågan) eller inte. Under denna punkt ska eventuella övriga frågor också anmälas. 8. Adjungeringar Personer som inte är medlemmar i I-sektionen behöver få närvaro- och yttranderätt för att få närvara och ha en möjlighet att säga något på mötet, och förslagsrätt för att få lägga förslag (yrkanden) på beslut. Rösträtt brukar vanligtvis inte ges till icke-sektionsmedlemmar.

7 Sida 7 9. Protokoll från Vintermötet 2015 (se Bilaga IV) Protokoll från årets vintermöte ska läggas till handlingarna om det anses vara korrekt. 10. Rapporter och meddelanden (se Bilaga I) En utförlig presentation av sektionens verksamhet bifogas i skriftlig version för att korta ner tiden för R&M betydligt. Naturligtvis går det att ställa kortare frågor under R&M, men längre diskussioner ska hellre lyftas till en egen punkt eller tas under punkten övriga frågor. 11. Studienämnden lottar ut en ipad Studienämnden lottar ut en ipad till studenter från årskurs 4 och 5 som har utfört kursutvärderingar under HT (Ronja Dahlberg, ordförande för studienämnden VT 2015) 12. Medaljutdelning till Clubmästeriet 14/15 Clubmästeriet 2014/2015 får enligt tradition medaljer för sina insatser för sektionens fest- och rekreationsverksamhet. Ett stort tack från sektionen till vårt förträffliga fadderi tillika festeri! (Victor Broman, ordförande VT 2015 och Hampus Broman, Intendentutskottets ordförande 2015) 13. Styrelsens verksamhetsberättelse (se Bilaga II) Denna berättelse beskriver sektionens verksamhet i detalj under den del av verksamhetsåret som innefattar hösten (Gustaf Teder, ordförande HT2014) 14. Fastställande av sektionsavgift Det åligger vårmötet att besluta om sektionsavgift för medlemmarna. Vanligtvis har sektionen inte någon avgift för medlemmarna. (Victor Alexiev, kassör 2014/2015) 15. Fastställande av verksamhetsplaner 2015/2016 (se Bilaga III) I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

8 Sida 8 Mötet fastställer verksamhetplaner för de delar av organisationen som har mycket verksamhet innan höstmötet. 16. Val av valberedning 2015/2016 Två av styrelsen utvalda personer, Gustaf Teder och Fredrik Carlson, presenterar sitt förslag på valberedning 2015/2016. Förslaget bör till hösten kompletteras med några personer ur årskurs 1 och styrelsen önskar därmed få mandat att fyllnadsvälja dessa. Förslag på valberedning 2015/2016: a. Ordförande valberedningen 2015/2016 Rebecca Rehn, Ii3a b. Övrig valberedning 2015/2016 Cecilia Josefsson, I1c Sofie Planås, I4e Emma Wallin, I3f Anna Calestam, I1b 17. Valberedningen Valberedningen redogör för det tillvägagångssätt de haft i sitt arbete med att ta fram förslag på förtroendeposter för verksamhetsåret 2015/2016. (Sofia Granander, ordförande valberedningen 2014/2015) 18. Val av styrelsen 2015/2016 Valberedningen presenterar sitt förslag på Styrelse 2015/2016. Därefter presenteras eventuella övriga kandidater. Mötet får sedan möjlighet att lyssna till valberedningens motiveringar, de nominerades presentationer samt presentationer av övriga kandidater. Mötet väljer styrelse för verksamhetsåret 2015/2016. Om valberedningens förslag inte finner bifall sker en sluten omröstning mellan de olika aktuella kandidaterna. Valberedningens förslag på styrelse 2015/2016: a. Vice sektionsordförande tillika sektionsordförande Valberedningens förslag: Anna Adlercreutz, I3a b. Kassör 2015/2016 Valberedningens förslag: Jakob Berglund, I4a c. Sekreterare 2015/2016 Valberedningens förslag: Viola Hammar, I3b d. Alumniutskottets ordförande 2015/2016 Valberedningens förslag: Vakant Övriga kandidater: Philip Hallenberg, I3b e. Marknadsföringsutskottets ordförande 2015/2016 Valberedningens förslag: Lisa Andersson, I3a

9 Sida 9 f. Näringslivsutskottets ordförande 2015/2016 Valberedningens förslag: Anton Erholm, I3b g. Studienämndens vice ordförande tillika Studienämndens ordförande Valberedningens förslag: Sara Andersson, I4a h. Utlandsutskottets ordförande 2015/2016 Valberedningens förslag: Emma Hertin, Ii1a (Sofia Granander, ordförande valberedningen 2014/2015) 19. Val av revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2015/2016 Valberedningen presenterar sitt förslag på revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2015/2016. Därefter presenteras eventuella övriga kandidater. Mötet får sedan möjlighet att lyssna till valberedningens motiveringar, de nominerades presentationer samt presentationer av de övriga kandidaterna. Mötet väljer revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2015/2016. Om valberedningens förslag inte vinner bifall sker sluten omröstning mellan de olika aktuella kandidaterna. Valberedningens förslag på revisorer 2015/2016: a. Internrevisor I-sektionen 2015/2016: Mathias Dalshagen, I1b b. Revisor Clubmästeriet 2015/2016: Johan Hartikainen, I3b (Sofia Granander, ordförande valberedningen 2014/2015) 20. Val av övriga förtroendeposter Valberedningen presenterar sitt förslag på övriga förtroendeposter för 2015/2016. Därefter presenteras eventuella övriga kandidater. Mötet får sedan möjlighet att lyssna till valberedningens motiveringar, de nominerades presentationer samt presentationer av de övriga kandidaterna. Mötet väljer övriga förtroendeposter för verksamhetsåret 2015/2016. Om valberedningens förslag inte vinner bifall sker sluten omröstning mellan de olika aktuella kandidaterna. Valberedningens förslag på Övriga förtroendeposter 2015/2016: a. Webmaster 2015/2016: Jonathan Anderson, I4a b. Chefredaktör Ipikuré 2015/2016: Ludvig Kindström, Ii3b c. Fulltids- och bankettansvarig 2015/2016: Vakant (Sofia Granander, ordförande valberedningen 2014/2015) 21. Övriga frågor Om det under de sista dagarna innan mötet dykt upp en fråga eller dylikt som medlemmarna vill ta upp på mötet är det under denna punkt detta ska göras. Dock ska övriga frågor vara anmälda senast under punkt 6 Fastställande av I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

10 Sida 10 föredragningslistan. Frågor som kommer upp under mötet kan läggas till övriga frågor i efterhand, men då ska mötet komma överens om detta. Under punkten Övriga frågor kan inga beslut fattas, utan frågor kan endast diskuteras. 22. Mötets avslutande Mötesordförande avslutar mötet och tackar alla mötesdeltagare för visat intresse och engagemang.

11 Sida 11 Bilaga I: Rapporter och meddelanden Styrelsen Den 12 november genomfördes I-sektionens höstmöte av Ivent och sektionens styrelse. På mötet togs beslut om bland annat sektionens budget, delar av organisationens verksamhetsplaner, stadgeändringar, nya hedersmedlemmar och förtroendevalda till styrelsen och TEAM. Efter mötet signerades de nya stadgarna som innebär att Valberedningen måste presentera sina nomineringar senast 5 läsdagar innan sektionsmöte istället för 10 samt att Börsgruppen inte längre är inkluderade i sektionens stadgar. Den 19 november hade Clubmästeriet och styrelsen en gemensam kväll för att lära känna varandra bättre. Fredagen den 21 november till måndagen den 24 november deltog styrelsen på terminens I-konferens där Luleås I-sektion bjöd in styrelserna från Chalmers, KTH, Linköping och Lund. På konferensen utbyttes såväl postspecifika som övergripande erfarenheter. Exempel på ämnen som diskuterades utöver det postspecifika är engagemang bland medlemmar, branding av värumärket industriell ekonomi, kompletterande kursutbud, transparens, traditioner och jämlikhetsarbete. Väl inne i konferenshumöret deltog I-styrelsen, den 25 november, i en kvällskonferens anordnad av M-styrelsen som bjöd in styrelserna från Y och I för att diskutera gemensamma utmaningar och erfarenheter. I samband med sektionsstyrelsens budgetarbete tidigare under hösten och sommaren ifrågasattes kostnadsposten för externrevisor. Vice ordförande och kassören hade därför ett möte med externrevisorn den 5 december där de kom överens om att ha ett mer informellt samarbete utan arvode. Måndagen, den 8 december, träffades styrelsen under avslappnade former för att spåna idéer och visioner för sektionens utveckling. Torsdagen samma vecka deltog styrelsen i sittningen för sektionsaktiva som arrangerades av Ivent. Under Karriärveckan, den 18 november, hade sektionsstyrelsen sitt första styrelsemöte efter höstmötet då beslut togs om att fastställa TEAMs grafiska profil till de färger som använts under 30-årsjubileumet samt utöka budgeten till fulltidsfesten. Det andra styrelsemötet efter höstmötet ägde rum den 2 december då bland annat I-konferensen avrapporterades. Årets sista styrelsemöte ägde rum den 16 december där det bland annat beslutades om att informationsutskottets tillträdande I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

12 Sida 12 ordförande, på egen begäran, skulle entledigas följt av Valberedningens förslag på ny förtroendevald till posten. Efter nyår avgick delar av styrelsen och nya tillträdde. Den båda styrelserna arbetade med överlämning och den nya styrelsen hade kick-off för att skapa en god stämning i gruppen. Hela styrelsen deltog under den nystartade I-resan, ett arrangemang av marknadsföringsutskottet där ett flertal gymnasieelever reste till Linköping för att se hur vi har det här på Industriell Ekonomi. Arrangemanget var mycket lyckat och eleverna hade möjlighet att få insyn sektionens verksamhet. Under våren har också iqual, som tidigare var en projektgrupp, blivit en förening. Syftet för iqual är att arbeta med jämställdhetsfrågor på sektionen. Inför detta arbetade styrelsen tillsammans med projektgruppen för iqual, för att se till att utarbeta ett förslag som passade in väl i verksamheten. Detta arbete ledde fram till den motion som lades fram för vintermötet. Vidare arbetade styrelsen med annat inför och under vintermötet. På grund av problem hos lokalbokningen började mötet senare än planerat. Dessutom gick inte inpasseringen som tänkt, vilket också gjorde att mötet drog ut på tiden. Mötet slutade sent, närmare klockan 04:00, men bra beslut fattades och I-sektionen fick till slut en ny förening och ett nytt Clubmästeri. För att välja en ny valberedning utsåg styrelsen en kommitté för att föreslå en ny valberedning för vårmötet. Kommittén utsågs för att undvika jäv i styrelsen. Kommitténs valberedning gick bra och de hade ett förslag i god tid inför vårmötet. Styrelsen valde också en ordförande för iqual inför nästa verksamhetsår. Intervju arbetet utfördes av Lina Grännö från projektgruppen för iqual tillsammans med sektionens kassör, Victor Alexiev. Till ordförabde ordförande för iqual 15/16 valdes Caroline Hutlman. I mars var styrelsen i stockholm på workshop hos Accenture. Under workshopen diskuterades innovationsarbete och hur man får sektionen att växa. Styrelsen lämnade Stockholm med ny energi och ny idéer. Dessutom formades konkreta idéer för hur styrelsen ska kunna arbeta mer med innovation under det kommande verksamhetsåret. Styrelsen har granskat och beslutat om budget för TEAM Efter att ett första utkast presenterats för styrelsen begärdes justeringar från TEAM-kommittén för att

13 Sida 13 göra budgeten mer verklighetstrogen. Styrelsen godkände budgeten efter en andra läsning. I övrigt har presidiet tagit beslut om en rad äskningar under våren, däribland en del äskningar för iqual och en äskning för ett golfprojekt. Samtliga presidiebeslut har attesterats av styrelsen. Victor Broman, Ordförande VT14 Gustaf Teder, Ordförande HT14 Sektionens utskott Nedan följer rapporter och meddelanden från sektionens utskott. Alumniutskottet Alumniutskottet 14/15 har bestått av tio stycken fantastiska studenter som alla har varit med på tåget att ta varje event ett steg i en ny spännande riktning. AlumnU har försökt att utveckla och tänkta nytt men samtidigt behållit allt bra som har gjorts tidigare såklart. Det har lett till följande: ALUMNITALKSHOWS: SJÖBERGS HÖRNA OCH THE ELLEN DEBERNERES SHOW Studievägledningen sparkades och eventet som förut hette Vart Leder I? fick en ny tappning i form av talkshows. A2 förvandlades till en TV-studio med talkshowrekvisita, intressanta alumner som gäster och studenter som programledare. Tema på showerna var Olika vägval och Entreprenörskap. På det senare eventet hölls även en workshop med innovationskontoret och publiken bjöds därefter på mat av PubIs i Gasquen. SUCCESS STORIES Genom ett samarbete med LiU var Johan Söderström - VD för ABB Sverige på lunchföreläsning i höstas. Det var fullsatt, bjöds på wraps och Johan sa konstiga saker om att studenter var rock n roll. Även Johanna Hagelberg var inbokad till våren men hon ställde in på kort varsel. Så synd. MENTORSKAPSPROGRAMMET Mentorskapsprogrammet fortsatte på spåret från förra året med ansökning via motivering och bara 40 platser, det vill säga platser till de med bäst motivering. Även Per-Arnes inspirationsföreläsning kopierades och var ett lyckat koncept i år igen. I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

14 Sida 14 Däremot gjordes förändringar i hur kick-offen gick till. Mentorerna och adepterna möttes upp på Ugglan Boule & Bar i Stockholm och tävlade parvis i boule för att sedan avnjuta en italiensk buffé. Mycket lyckat och trevligt och gott! (Per-Arne sa att det var den bästa kick-offen någonsin och det är bra betyg för han har varit med sedan alltid) Halvtidsträffen har inte ägt rum än men, kommer även den, se lite annorlunda ut i år. Istället för att vara i Linköping (dit få har dykt upp tidigare) kommer AlumnU bussa upp adepterna till Stockholm igen. Där kommer en I-pub hållas för både mentorskapspar, andra alumner som vill komma, femmor som snart är alumner och även studenter som är i Stockholm och vill hänga med alumner. Tanken är ett vårigt stort festligt event, takterrassen på Scandic Sjöfartshotellet är bokad och Leisure Labs ska DJ:a. I-PUBAR STOCKHOLM Två I-pubar i Stockholm har hittills ägt rum. Båda två på Scandic Malmen. De har varit uppskattade och kanske stycken alumner har dykt upp. Den sista puben för verksamhetsåret är den extra-allt-vårpuben som nämndes tidigare och kommer som sagt äga rum på takterrassen på Scandic Sjöfartshotellet. (Välkomna!) SKUGGA EN ALUMN Skugga en alumn provkördes redan förra året men har i år kört sitt första riktiga varv. Detta med stor succé! Ca 40 studenter har följt med en alumn på jobbet. Extra kul är att alumnerna är helpositiva till konceptet! En lite mindre lyckad ta-en-selfie-med-alumnen-du-skuggar-tävling hölls också. ALUMNITIDNINGEN Alumnitidningen är, när du läser detta, i sitt slutskede och snart går den ut till våra nästan 6000 alumner. Temat för i år är framgång och AlumnU har intervjuat alla från ABB:s VD till en alumn som sadlat om från konsultlivet och öppnat ett microbryggeri. Förändringar som skett med tidningen i år är att det inte har lagts någon tid på att söka spons då det har tagit alldeles för mycket tid från tidigare års verksamhet gentemot vad det har gett. Istället har AlumnU fått mer pengar från IL-nämnden. ÖVRIGT I övrigt har AlumnU 14/15 jobbat mycket med att posta bilder och annat kul på facebook. Exempelvis har filmer där alumner tipsar studenter på blandade teman lagts ut varje tisdag. AlumnU kallar filmerna Tisdagsfilmer och de har tittats på mellan gånger styck. Kul!

15 Sida 15 AlumnU har också startat ett Instagram-konto (Alumniutskottet heter den bara att börja följa direkt) Ingen statistikinsamling har gjorts av utskottet i år. En grupp i kursen TEIM07 gjorde dock en rapport baserad på en undersökning hos rapporter som kommer läggas upp på I-portalen. (Tack!) Det var väl det i stora drag. Tusen tack till Lisen, Karin, Johanna, Sara, Axel, Johan, Josefine, Emelie och Oscar aka världens bästa utskott! Har haft så roligt med er i år! Så klart tack till er som har kommit på eventen också! Emma Helsing Mork Alumniutskottets Ordförande 2014/2015 Informationsutskottet Efter ett fyllnadsval lämnade Jacob Ahlmann, vid årskiftet 14/15, över rollen som Ordförande för Informationsutskottet till Mathias Fogelberg. InfU 2015 består av Ordförande, Vice ordförande, Webgroup, redaktionen för Ipikuré samt redaktionen för Inancial Times. Idag består InfU av ungefär 25 medlemmar vilket gör det till sektionens största utskott. För att hålla ihop de olika delarna av InfU, och driva utskottet i den riktningen som sektionen önskar, ställs därför krav på att Ordförande aktivt medverkar för att skapa en brygga till styrelsen och därmed sektionen i sin helhet. För att skapa en mer långsiktig hållbarhet för utskottet har Ordförande Initialt återtagit rollen som ansvarig utgivare för Ipikuré. God kontakt har upprättats mellan webmaster och InfO men rollfördelningen behöver klargöras för att öka effektiviteten i det operativa arbetet och minska risken för dubbelarbete. Vice InfO har idag inga tydliga ramverk för dess arbete vilket till viss del är problematiskt. Det är däremot svårt att fastställa dennes roll nu när lanseringen av den nya I-portalen börjar närma sig. Planen är att en tydlig och genomarbetad rollfördelning ska finnas mellan InfO och övriga delar av utskottet till hösten Nedan följer en kort redogörelse för vad de olika delarna av InfU har gjort under året. För mer ingående information hänvisas läsaren till att kolla igenom protokollen som upprättats från sektionens styrelsemöten. WEBGROUP I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

16 Sida 16 Webgroup har, sedan hösten 2014, arbetat hårt med att ta fram en helt ny I-portal vilken förväntas komma i bruk hösten Webmaster, Isac Ekberg, har gjort en gedigen arbetsinsats för att skapa struktur och hållbarhet för webgroups framtid, något som har varit nödvändigt i och med dess tillväxt. Webgroup går en fortsatt spännande framtid till mötes för att färdigställa i-portalen, vilket vi ser fram emot. IPIKURÉ Ipikuré har rullat på i vanlig ordning och har med goda marginaler mött sina deadlines. Starkt jobbat av Chefredaktör Johannes Lunner med medlemmar som för närvarande arbetar med att få klart sommarnumret som kommer tillhandahållas tidningens prenumeranter i mitten av maj. Info har som tidigare nämnt åter tagit på sig rollen som ansvarig utgivare för Ipikuré. Det har inte gjorts för att kontrollera tidningen utan för att hjälpa till att utveckla tidningen i linje med sektionens och dess medlemmars intresse. Vidare har ett förslag arbetats fram som innebär att samtliga sektionens medlemmar per automatik ska vara registrerade för att få tidningen hemskickad. Ipikuré och InfO räknar med att förslaget godtas av styrelsen och att det träder i kraft till höstnumret INANCIAL TIMES Redaktionen för Inancial Times har fortsatt bidra med humoristiska inlägg till LiTHanian. Förhållandet mellan Inancial Times och övriga InfU är idag vagt och har ett behov av ses över. Mathias Fogelberg Ordförande Informationsutskottet 2015Intendentutskottet

17 Sida 17 Intendentutskottet Vid höstmötet 2014 valdes Hampus Broman till ny ordförande för utskottet efter Erik Alexandersson. Överlämningsarbetet påbörjades omedelbart och pågick kontinuerligt fram till januari, då den formella överlämningen ägde rum. Rekryteringen till 2015 års utskott, som samkördes med rekryteringen till projektgruppen för I-konferensen, var klar i mitten av december och samtliga poster hade förstahandssökande. Detta har hoppningsvis lett till att rätt man är på rätt plats, vilket är en viktig framgångsfaktor för ideellt engagemang. De roller som finns definierade i årets utskott är: vice intendent, tillika ekonomi-, lokal- och hästansvarig bilansvarig, butiksansvarig samt iventansvarig. Totalt arbetar åtta personer i utskottet med att smörja sektionsmaskineriet. I-BILEN Det löpande arbetet med sektionsbilen Hjulius, som köptes in början av september sedan Ikaros gett upp hoppet om ett fortsatt liv, har rullat på bra under året. Ikaros gick till skrot i december och finns nu i bilhimlen tillsammans med de andra gamla sektionsbilarna. I samband med bilbytet ändrades prismodellen för hyra av bilen och en fast blockavgift infördes, med motiveringen att om hyrestagaren inte betalar vad bilen faktiskt kostar i fasta och rörliga kostnader, så tenderar den att användas på ett ineffektivt sätt. Bilansvarig har tillsammans med medlemmar ur Webgroup utvecklat en faktureringsmetod som kräver mindre handpåläggning. På ett helt verksamhetsår besparar det bilansvarig mycket tid, tid som istället kan läggas på att ge Hjulius den kärlek han behöver i form av tvättning och vaxning. I-BUTIKEN I den långsiktiga planen för I-butiken finns att lansera en webbbutik med ett sortiment av profilprodukter som är bättre anpassat efter sektionsmedlemmarnas efterfrågan. Detta arbete har påbörjats under våren genom att butiksansvarig har upprättat kontakt med flertalet leverantörer av profilprodukter för att jämföra olika erbjudanden. I dagsläget väger alternativet att låta en extern aktör ta över det operativa ansvaret för butiken tungt, men mycket jämförelsearbete och riskanalys återstår. I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

18 Sida 18 IVENT Ivent har planerat och genomfört en lyckad sektionskickoff i samarbete med Pubis och sektionens vintermötet, som förutom ett långsamt inpasseringssystem och något försenad mat genomfördes friktionsfritt till långt in på småtimmarna. Maten som serverades var för första gången i I-sektionens historia pizza och deltagarantalet på mötet var mycket högt. Viss misstanke om #barahärförpizzan väcktes. LOKALER I budgeten som klubbades igenom på höstmötet var det budgeterat för renovering av sektionslokalerna Island och Boträdet. En ny soffa och fåtölj inhandlades till Island i slutet av höstterminen och Boträdet kommer att genomgå en mer omfattande renovering under v Målet med renoveringen är att göra Boträdet till en skön och avslappnad miljö att umgås i. Tänk dig Boträdet som ett träd du vill krama. Förhoppningen är att se ökat nyttjande av lokalerna från många av sektionens medlemmar till följd av uppfräschningen. Hampus Broman Ordförande Intendentutskottet 2015

19 Sida 19 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet 2014/2015 har bestått, utöver ordförande Sofie Folkesson (ii11), av 13 glada och drivna personer. Dessa är: Josefin Berg (ii13), Victor Cheng (i14), Jacob Göransson (i14), Nathalie Hideborg (i13), Ylva Johansson (i11), Emil Lindberg (i13), Johan Sarwe (i13), Johanna Skolling (i12), Ida Sundström (ii13), Julia Thudén (i11), Malin Thunholm (i14), Carl Wahlberg (ii13) och Jens Wallgren (ii13). Under det gångna läsåret har utskottet planerat och genomfört flertalet projekt, vilka presenteras nedan. U TBILDNINGSMÄSSORNA Under november månad har Industriell ekonomi i Linköping, genom Marknadsföringsutskottet, tillsammans med Linköpings universitet medverkat på SACO-mässan i Älvsjö samt på Kunskap & Framtid i Göteborg. Representanter från Marknadsföringsutskottet höll i fyra seminarier om Industriell ekonomi i Linköping under respektive utbildningsmässa, vilka i år lockade många presumtiva studenter att lyssna på. G YMNASIECASET För åttonde året i rad har Industriell Ekonomi, genom Marknadsföringsutskottet, genomfört Gymnasiecaset, Sveriges största casetävling för gymnasieelever, i samarbete med Saab Aeronautics. I år deltog 92 skolor, vilket är dubbelt så många som förgående år. De fem bästa lagen bjöds den mars till Linköping för en två dagars avslutning innehållande ett finalcase, ett besök på Saab Aeronautics där de fick testa företaget flygsimulator samt en avslutningssittning. Som slutgiltiga vinnare stod Karlfeldtgymnasiet från Avesta, vilka belönades med var sin ipad. Gymnasiecaset har marknadsförts genom till lärare och rektorer, Facebook, köttbullemissioneringar och samtal till lärare. I-RESAN I-resan är ett marknadsföringsevenemang som genomfördes för första gången den 3 februari Under I-resan bjöds 100 gymnasieelever från hela Sverige in till en dag i Linköping där de fick information om livet som I-student och om Linköpings universitet. Bussar hämtade eleverna i Göteborg och Stockholm, medan elever från övriga städer i landet fick reseersättning. Under I-resan deltog föreningar och utskott från I-sektionen i en mässa och en campusvandring. Under dagen anordnades även en lunchsittning och en inspirationsföreläsning. I-resan har marknadsförts via Facebookannonsering, utskick till SYOs, affischering på gymnasieskolor och köttbullemissioneringar. K ÖTTBULLEMISSIONERING I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

20 Sida 20 I dagsläget har 42 av de skolor som besökts av Industriell ekonomi i år blivit godkända av TFK, vilket är mer än fyra gånger så många som förgående år. Ansvarig för köttbullemissioneringen har under året arrangerat två informationsluncher tillsammans med övriga sektioner vid Linköpings tekniska högskola samt TFK (Tekniska fakultetskansliet). Flyers har tryckts upp, vilka har delats ut under lektioner för att marknadsföra Köttbullemissioneringen för I-sektionens medlemmar. T EKN AT- MÄSSAN TekNat-mässan är en gymnasiemässa som genomfördes i Linköping för tredje året i år i samarbete med övriga sektioner på Linköpings tekniska högskola. I år var en representant från Marknadsföringsutskottet ansvarig för att genomföra mässan tillsammans med en projektgrupp bestående av studenter från andra sektioner vid Linköpings tekniska högskola. Mässan, vilken anordnades i A-huset den 4 mars, hade i år 150 besökare jämfört med förra årets 40 besökare. Under mässan ställde alla sektioner från LiTH ut i var sin monter och seminarier om studentliv och utbildningar hölls. PR Under året har Marknadsföringsutskottet arbetat med att göra om Sökandeportalen, vilken ska publiceras på den nya I-portalen. Ny utformning av sidan har arbetats fram, nya texter har skrivits och filmer håller på att spelas in. Utskottet har under året fortsatt med att arbeta med Instagramkontot och bloggen på sökandeportalen. I år har även en ny Facebooksida startats upp där livet som I- student marknadsförs för presumtiva studenter. N Ä RREKRYTERING Marknadsföringsutskottet har under våren besökt Curt Nicolin i Finspång och ITgymnasiet i Västerås tillsammans med andra teknologsektioner för att marknadsföra Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet. H ÖGSKOLEPROVET Under mars månad skickades 900 brev ut till personer som presterat bra på högskoleprovet i syfte att marknadsföra Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola. I NFORMATION FÖR TEKNISKT BASÅR Under året har Marknadsföringsutskottet tillsammans med andra teknologsektioner deltagit på informationstillfällen för tekniskt basår inför deras universitetsansökan. Ö VRIG VERKSAMHET

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Innehåll. Om Polemik. Medverkande i detta nummer

Innehåll. Om Polemik. Medverkande i detta nummer NOLLEMIK 02009 Innehåll Redaktörens spalt 3 FLiNS-ordförandens spalt 4 FBI-chefens spalt 5 Årets Nolla 2008 6 Årets Fadder 2008 7 Campusguiden 8 FLiNS - din sektion 11 FLiNS styrelse 09/10 12 FBI 09/10

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Alumnitidningen. Fokus: En specialutgåva av ipikuré. Nu och Då. nr 5 2012/2013

Alumnitidningen. Fokus: En specialutgåva av ipikuré. Nu och Då. nr 5 2012/2013 Alumnitidningen En specialutgåva av ipikuré nr 5 2012/2013 Fokus: Nu och Då Övrigt Alumnitidningen 2013 Hej! Oavsätt när du gick ut I kommer du förhoppningsvis att känna igen dig i någon del av årets upplaga

Läs mer

Verksamhetsberättelser sektionerna

Verksamhetsberättelser sektionerna Verksamhetsberättelser sektionerna Teknologkårens elva sektioner är en betydande del av dess verksamhet, och detta kapitel är en samling av deras verksamhetsberättelser. Eftersom nio av dem, till skillnad

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

E- SEKTIONEN INOM TLTH

E- SEKTIONEN INOM TLTH DAGORDNING HT/13 DAGORDNING Tid och sätt Datum: 12:e november 2013 När: kl 17 Var: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer