foto: Holger eriksson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "foto: Holger eriksson"

Transkript

1 2015 foto: Holger eriksson

2 foto: bo melin

3 DÔMEN KONSTSKOLA MITT I SLOTTSSKOGEN Vill du arbeta med konst eller något annat estetiskt yrke i framtiden? Då är detta skolan för dig! Dômen konstskola genomsyras av bra energi, stor arbetsglädje och högklassig undervisning. Vi erbjuder en utbildning som ger dig kunskap för att kvalificera dig till konstnärliga högskoleutbildningar. De studerande får lära sig vägen till ett eget konstnärligt språk. Skolan har stora ateljéer, gips- och träverkstad, grafiska verkstäder, bibliotek, välutrustad datasal med uppdaterad utrustning m.m. Vi strävar ständigt efter att vara en skola mitt i konstens dynamiska värld. TRE UTBILDNINGAR Skolan har tre utbildningar - måleri, skulptur och grafik. Det totala studerandeantalet är 64 och varje avdelning består av 16 studerande och en huvudlärare. För att öka kunskapen om olika konstnärskap och arbetsmetoder bedrivs hälften av undervisningen av gästlärare. Skolans pedagoger är utan undantag utövande konstnärer och starkt engagerade i arbetet på skolan. Utbildningarna är tvååriga och innehåller studieblock med mycket varierade upplägg. Första året på skolan har fler givna uppgifter än andra året, då man arbetar mer fritt utifrån egna idéer och sitt eget konstnärliga språk. Undervisningen är till största delen praktisk. Det ingår även undervisning i form av föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst och andra aktuella ämnen i vår nutid, bl.a. inom filosofi, litteratur och om den mångsidighet som konstnärsyrket kräver. Skolan lägger stor vikt vid portfolioframställning, där det ingår dator-, skrivar- och dokumentationskurser för att på bästa sätt kunna presentera sitt konstnärliga arbete. Varje år har skolan flera videkurser och man får en inblick i videokonsten som uttrycksmedel. Utbyte mellan utbildningarna ingår i schemat och finns med som ett självklart inslag på skolan. Dômen har ett aktivt elevråd vars synpunkter och utvärderingar är till stor hjälp i skolans utvecklingsarbete. STUDIERESOR Skolan gör två studieresor varje läsår, varav en längre utlandsresa och en kortare inom Sverige eller Norden. Utöver detta gör vi kontinuerligt galleri och museibesök. Den långa studieresan åtföljs av en två veckor lång projektperiod för hela skolan som avslutas med en stor genomgång. Förutom alla konstintryck skapar dessa resor en bra och positiv stämning på skolan som smittar av sig i det dagliga arbetet. Under årens lopp har skolan bl.a. besökt Paris, London, Venedig, New York, Dordogne och Berlin. Hösten 2015 åker vi till Venedigbiennalen, ett av världens viktigaste konstevenemang som hålls vartannat år. SAMARBETEN OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET Dômen tar på många olika sätt initiativ till ett samspel och en dialog med allmänheten. Ett exempel är skolans föreläsningar som är öppna för alla. Under ett läsår erbjuder vi närmare tjugo föreläsningar och seminarier med olika intressanta gästföreläsare. För att ge skolans studerande möjligheten att synas och verka utanför skolans lokaler samarbetar vi kontinuerligt med externa aktörer. Under de senaste åren har skolan t ex. deltagit i festivalen Way Out West, samarbetat med Göteborg Film Festival, Göteborgs Konsthall, Galleri 54, Galleri Box, Röhsska museet, Göteborgs Konstförening, Konstnärernas Kollektivverkstad, Naturhistoriska Museet, Parkförvaltningen i Slottsskogen, Galleri Konstepidemin, m.m. Skolåret avlutas med en stor vårutställning i skolans fantastiska lokaler mitt i Slottsskogen 2-10 maj Är du nyfiken på hur skolan fungerar och ser ut under läsåret, är du även varmt välkommen till skolans Öppet hus lördagen 28 mars kl , eller hör av dig direkt till oss. Expedition: Skolchef Skolan startades 1959 av konstnären Tullan Fink. Sedan 1999 drivs skolan i stiftelseform och är inte vinstdrivande. Styrelsen består i dag av: ordföranden Rolf Åsberg och styrelseledamöterna Barbara Ekström, Eva Gesang Karlström, Pontus Hammarén och Ruben Östlund.

4 Ansökan till läsåret I januari 2015 kan information och ansökningshandlingar laddas ner från hemsidan (PDF format) eller beställas på telefon Antagningen till skolan sker med arbetsprover och ansökan till skolan är den maj med fysiska arbetsprover. Du kan även göra en digital ansökan mellan den 6/4 och 4/5. Dômen konstskola drivs med statliga och regionala anslag. Skolan står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn. Utbildningen berättigar till studiemedel under högst 80 veckor. De studerande kan även få merkostnadslån till skolavgifter. Terminsavgiften för läsåret 2015/2016 är kr KONSTELEVER+FILM= SANT Under en vecka deltar filmintresserade elever från Dômen konstskola i Göteborg Film Festival. Eleverna väljer själv vilka filmer de vill se och därefter beger de sig till sin verkstad i Frilagrets galleri och skapar en egen tolkning av filmen i affischformat. Affischverkstaden är öppen 24 januari t.o.m. 1 februari kl Arbetsveckan avslutas med en vernissage i galleriet söndagen den 2 februari, då alla originalaffischer presenteras. TRE DEBUTANTER FRÅN DÔMEN KONSTSKOLA Galleri januari Elin Odentia, Sara Andreasson, Martin Sandh foto: bo melin

5 JANUARI MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG Terminsstart Föreläsning F.d. studerande berättar om sina studier på konst och designhögskolor Öppen föreläsning Alessandra Di Pisa, 23 konstnär, föreläsare och Course Director i Visual Cultural History på Berghs. Föreläser om postmoderna teorier och samtidskonstens sociala engagemang, feministisk konst, m.m. Öppen föreläsning Carin Ellberg föreläser om sitt konstnärskap

6 Skulptur Arbetet på avdelningen syftar till att ge en grundläggande kompetens i tredimensionellt gestaltande och till att utveckla den egna bildvärlden. Våra övningar sträcker sig från modellstudier via tematiska övningar till självständiga projekt. Stor vikt läggs vid att utmana den studerande till att vandra på okända stigar och få kontakt med nya uttrycksformer för vidare studier på konst: Caroline Lerbro konstnärliga högskoleutbildningar. Kursupplägget löper med tvåårsintervall och de båda årskurserna arbetar gemensamt. Samtal om intressanta skulpturer, konstnärer och konstnärliga frågeställningar inleder dagen. Några moment under ett läsår kan vara installation, performance, träbearbetning, parafras, gjutning i gips och betong, ljud, platsspecifika verk, eget projekt m.m. VAD GÖR DU OM TIO ÅR? Den 24 februari är det en eftergymnasial mässa på Röhsska museet där du har möjlighet att träffa studerande och lärare från några av regionens högskoleförberedande konstnärliga utbildningar och yrkesutbildningar. Mer information om detta hittar du på Dômens hemsida. foto: jill lindström

7 FEBRUARI MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG Röhsska museet eftergymnasial mässa Öppen föreläsning Jonas Carlson, arkitekt & inredningsarkitekt CaseStudio AB, föreläser om rummets gestaltning och hur det är att arbeta som arkitekt. Öppen föreläsning Mandana Moghaddam föreläser om sitt konstnärskap Öppen föreläsning Lovisa Ringborg föreläser om sitt konstnärskap. 27 Öppen föreläsning Ann-Charlotte Glasberg Blomqvist, junior lecturer, theory, Akademin Valand,föreläser om relationell estetik

8 Grafiken Den tvååriga grafikutbildningen är mångsidig. De båda årskurserna arbetar parallellt, så att den första årskursens grundkurser och teknikövningar utgör tid för självständigt och handlett arbete för årskurs två. Under perioder med gästlärare arbetar båda årskurserna gemensamt. Olika konstnärer besöker oss i samband med de samtal kring bild som är centrala för utvecklingen av seendet och förståelsen av eget och andras bildspråk. Viktiga tekniker är torrnål, screentryck / seriegrafi, etsning, trä- och linoleumsnitt samt ImageOn. De studerande har tillgång till dator för bildbearbetning. Teckning är en baskunskap i grafiken. För att utveckla denna förmåga är teckningen ett genomgående tema på utbildningen. ÖPPET HUS Vill du besöka Dômen konstskola? Varmt välkommen till skolans Öppet hus lördag den 28 mars kl Möt lärare och studerande och få en inblick i skolans verksamhet. Här kan du också få information om sommarens KONST- KOLLO som Dômen har tillsammans med Göteborgs konsthall. foto: bo melin

9 MARS MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG Öppen föreläsning Jens Fänge föreläser om sitt konstnärskap. 13 Öppen föreläsning Jeannette Emt, universitetsadjunkt i praktisk filosofi vid Lunds universitet föreläser om Sören Kierkegaard. 20 Öppen föreläsning se hemsidan för info 27 ÖPPET HUS

10 MÅLERI Det första året är ett basår med övningar som har till syfte att utveckla bildförmågan. Den studerande uppmuntras att ta för sig av olika tekniker som tempera-, olje-, akvarell-, och akrylmåleri. Olika sätt att teckna och blanda tekniker tillämpas också. Komposition, yta, djup, form och färg är några av grundbegreppen som vi arbetar med. Skoldagen är varierad. Vi arbetar omväxlande med de gemensamma övningarna och med självständigt arbete som följs upp och handleds av läraren. De studerande uppmuntras att prova på andra tekniker inte minst under utbytesperioderna som sker en gång per termin. Erfarenhet av olika tekniker och uppövad gestaltningsförmåga ger den studerande stora möjligheter i det egna bildskapandet. Andra året är ett fördjupningsår, där en ny huvudlärare ansvarar för ett aktuellt schema med flera gästlärare. Den studerande har ett utvidgat utrymme för självständigt arbete, där öppenhet för nya tankar inom konsten och presentationer tar större plats i undervisningen. Klassen har kontinuerligt samtal kring konstriktningar, konstnärer och verk eller någon aktuell konstdiskussion. Målet är att man ska börja hitta ett eget uttryck och självständigt komma igång med en process och därmed möta de krav som högskola och konstliv ställer. foto: åsa pröjts

11 APRIL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG p å s k l o v Öppen föreläsning David Svensson föreläser om sitt konstnärskap. 24 Föreläsning Konstnärens ekonomi och organisationer (endast för skolans elever)

12 vårutställning Den 2 maj kl är det vernissage för årets stora vårutställning på Dômen konstskola. Utställningen pågår till den 10 maj och äger rum i Björngårdsvillan i Slottsskogen. På utställningen kan ni se verk av skolans alla studerande, alltifrån teckning, måleri, skulptur, film, installationer mm. Missa inte detta! Ansökan Vill du studera på Dômen konstskola till hösten 2015? Den maj är det dags att lämna in ansökningsprover. Ansökan består av en särskild anmälningsblankett och 6 arbetsprover i valfri teknik. Vid stora arbeten rekommenderar vi fotodokumentation. Digitala arbeten som t.ex. video bör inte överstiga mer än 5 10 minuter. Baksidan av varje arbetsprov förses med sökandes namn och adress. Skolan ansvarar inte för inlämnade arbetsprover. Sökande som bor utanför Göteborg kan begära att få arbetsprover återsända mot postförskott. Detta måste då markeras på ansökningsblanketten. Arbetsproverna avhämtas den maj. Du kan även göra en digital ansökan mellan den 6 april 4 maj. Ansökningshandlingar och information om ansökningsförfarandet finner du på vår hemsida. Det går bra att söka till var och en av skolans tre utbildningar. I ansökningsblanketten markerar du vilken utbildning du väljer i första, andra eller tredje hand. Antagen studerande ska betala in 1000 kr till skolans plusgiro eller bankgiro senast den 7 juni, för att bekräfta sin plats. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka, den dras av från terminsavgiften som är kr. Resterande kr betalas vid terminens början. Om du som antagen studerande vill avstå din plats måste detta ske skriftligt senast den 1 augusti. Om detta inte görs så är anmälan bindande. foto: attila urban

13 MAJ Vår utställning MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG 4 11 Inlämning av arbetsprover till Dômen konstskola Inlämning av arbetsprover till Dômen konstskola deadline för ansökan Vernissage Skolavslutning med tårta

14 KONSTKOLLO -ett kreativt sommaräventyr Är du år och nyfiken på konst? Då har du chansen att prova på att vara konstnär under en vecka på sommarlovet när Göteborgs Konsthall tillsammans med Dômen konstskola ordnar KONSTKOLLO för ungdomar. Tillsammans med konstnärer och konstpedagoger utforskar vi olika konstnärliga tekniker. Vi låter oss inspireras av Göteborgs konst: jennifer caneva Konsthalls spännande sommarutställning och arbetar med eget skapande både på plats i konsthallen och i de stora och ljusa ateljéerna på Dômen konstskola i Björngårdsvillan mitt i Slottsskogen. På konstskolan finns fullt utrustade verkstäder och naturligtvis utnyttjar vi också Slottsskogens fantastiska omgivningar. Vecka 25 är för dig som är år och vecka 26 är för dig som är år. Kostnaden är 400 kr/person vecka 25 och 500 kr/ person vecka 26 och då ingår lunch och material. Veckan avslutas med en mindre utställning då allmänheten är välkommen. Anmälan och mer information om KONSTKOLLO hittar du på www. domenkonstskola.se och på konsthallen.goteborg.se Inga förkunskaper krävs - vi uppmuntrar alla att söka! foto: jill lindström

15 JUNI MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG konstkollo

16 ATELJÉ PÅ HÅLLÖ Dômen konstskola har sedan sommaren 2014 en ateljé på Hållö, en av Bohuskustens äldsta och mest kända fyrplatser. Ön är ett naturreservat med många olika kvaliteter inom flora, fauna, geologi och kulturhistoria. En härlig plats att arbeta enskilt på. foto: mats nielsen

17 JULI MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

18 Way out West augusti Dômen konstskola deltar för sjunde året i rad på Way Out West. Håll utkik efter skolans tält där alla festivalbesökare har chansen att se och uppleva konst i alla dess former. Här har du också möjlighet att få information om skolan. Skolstart måndag 24 augusti 9.00 Dômen konstskolas föreläsningar är öppna för allmänheten och alla är då varmt välkomna till skolan. Höstens föreläsningar finns på hemsidan fr.o.m. augusti. foto: anna persson

19 AUGUSTI MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG Skolstart w13 o14 w

20 Skolresa På Venedigbiennalen 2015 ser vi konst från Elfenbenskusten, Chile, Rumänien, Israel, Ryssland, Belgien, Sydafrika och många andra länder. Här möts teckning, fotografi, ljud, tyg och trä, orkestermusik, måleri, film och bokkonst i paviljongerna i Giardiniparken. Med kartan i handen går vi ut i Venedigs vindlande gränder och ser de konstverk som visas i palats, gamla kaserner och kyrkor. Båtbussarna - vaporetton tar oss ut i lagunen till Lidos långa strand och de färgglada husen på Burano. foto: åsa pröjts

21 SEPTEMBER o l r e s a MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG s k

22 Digital utrustning Varje avdelning har en egen dator och skrivare. Skolans gemensamma datorverkstad är utrustad med Mac-datorer, färgskrivare, digitala film- och stillbildskameror samt program för bildbearbetning, filmredigering m.m. Det finns också en animeringsstation på skolan. De studerande får en introduktionskurs i datorverkstaden, därefter tillgång till handledning. Under läsåret läggs stor vikt vid framställning av dokumentation konst: joline uvman och portfolio, både skriftligt och i bild. Varje år har skolan flera videokurser. De studerande får en inblick i videokonsten som uttrycksmedel. Vi arbetar från idé till filmteknik, redigering och presentation. Kursen rymmer samtal och diskussioner kring mediets möjligheter. Bibliotek Skolan har ett stadigt växande bibliotek med konstböcker och filmer. Vårt mål är både bredd och fördjupning, geografiskt och konsthistoriskt. Här finns aktuella utställningskataloger, samlingsvolymer med samtidskonst, enskilda viktiga konstnärskap m.m. Tyngdpunkten ligger på konst, men vi köper också in böcker om fotografi, arkitektur, konstteori och filosofi. Biblioteket innehåller i dag drygt 1400 titlar. foto: jill lindström

23 OKTOBER v e n e d i g MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

24 UTBYTESVECKOR OCH ÖPPEN REDOVISNING konst: camilla kövecses Under ett par veckor på vårterminen erbjuds de studerande valbara kurser. Detta innebär att man kan välja mellan olika tekniker och teman. Klasserna blandas och de studerande får träffa andra lärare och nya dynamiska gruppkonstellationer uppstår. Höstterminen innefattar ett projekt där hela skolan arbetar med samma tema. Kursen innefattar en rad olika föreläsningar, filmvisningar och genomgångar. Projektperioden avslutas med en Öppen redovisning där allmänheten är inbjuden att delta. VILL DU VETA MER OM SKOLAN? Under våren besöker vi olika gymnasieutbildningar för att berätta om skolans innehåll, upplägg, vad en utbildning som denna kan leda till och hur ansökningsprocessen går till. Vill du att vi kommer till er och informerar om Dômen konstskolas verksamhet eller skulle du hellre vilja komma på ett studiebesök på skolan? Då är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på eller på telefon , så bokar vi ett besök foto: jill lindström

25 NOVEMBER MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

26 VAD KAN EN UTBILDNING SOM DÔMEN KONST- SKOLA LEDA TILL? Konstnärsyrket är ett framtidsyrke eftersom bildkonsten befinner sig i en ständig utveckling och expansion. Efterfrågan på kreativa och uppfinningsrika personer ökar i samhället. Utbildningen på Dômen konstskola ger de studerande nödvändig kunskap för att kvalificera konst: marika sanaksenaho sig till konstnärliga högskoleutbildningar. Konstnärens arbetsfält sträcker sig i dag även utanför den traditionella konstscenen vilket breddar de studerandes kommande yrkesområden. Exempel på arbeten som utbildningen kan leda till är konstnär, designer, fotograf, filmare, attributör, scenograf, formgivare, illustratör, animatör, arkitekt, bildpedagog, dekoratör, landskapsarkitekt, perukmakare, kreativ konsult inom näringslivet etc. foto: attila urban

27 DECEMBER MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

28 GÄSTLÄRARE I URVAL: Mats Adelman, Mats Ahlgren, Lotta Antonsson, Helene Billgren, Nina Bondeson, Catti Brandelius, Loulou Cherinet, Christel Copp,Thomas Dahl, Patrik Elgström, Niklas Eneblom, Carl Johan Engberg, Christina Erman, Jon Forssman, Oscar Guermouche, Fredrik Gunve, Ronny Hansson, Annika von Hausswolff, Lisa Jeannin, Björn Kjelltoft, Andreas Korsár, Peter Kruse, Magnus Larsson (Gbg), Magnus Larsson (Sthlm), Sara Lännerström, Jenny Magnusson, Laura Mott, Anna Ling, Sara Lundén, Anthony Marcellini, Bo Melin, Kristina Müntzing, Lars Göran Nilsson, Katarina Nitsch, Johan Nobell, Jesper Norda, Lars Nyberg, Angelica Olsson, Marie Palmgren, Helena Roos, Lena Rydén, Leif Samuelsson, Christina Skårud, Vladimir Stoces, Jack Strange, Jörgen Svensson, Johanna Tymark, Attila Urban, Ola Åstrand, Jon Ölmeskog GÄSTFÖRELÄSARE UNDER ÅREN: Karin Mamma Andersson, Björn Billing, Helene Billgren, Nina Björk, Claes Boman, Nina Bondeson, Olle Bonnier, Catti Brandelius, Mark Broos, Mårten Castenfors, Loulou Cherinet, Eva Dahlin, Carl-Johan De Geer, Magdalena Dziurlikowska, Jeanette Emt, Monica Englund, Dror Feiler, Björn Fredlund, Roj Friberg, Ann-Charlotte Glasberg Blomqvist, Charlotte Gyllenhammar, konst: Malin molin Pontus Hammarén, Ronny Hansson, Annika von Hausswolff, Staffan Holm, Jan Håfström, Britt Ignell, Lisa Jeannin, Mats Jonsson, Anneli Jordal, Claes Jurander, Love Jönsson, Ulf Kihlander, Andreas Kittel, Bengt af Klintberg, Ulrika Knutson, Tilda Lovell, Lundahl & Seitl, Mikael Lundberg, Karl Lydén, Helena Mattsson, Johan Nobell, Jesper Norda, Angelica Olsson, Sinziana Ravini, Astrid von Rosen, Lenke Rothman, Gertrud Sandqvist, Roger Sarjanen, Ester Shalev-Gerz, Stig Sjölund, Robert Stasinski, Jörgen Svensson, Fredrik Svensk, Poul Thomassen, Lars Tunbjörk, Attila Urban, Marika Wachtmeister, Johan Wingborg, Björn Westerlund, Håkan Wettre, Karin Wikström, Elin Wikström, Lars Wilks, Ebba Witt-Brattström, Josefin Åsberg, Ruben Östlund foto: malin molin

29 Lärare och personal på Dômen konstskola Patrik Andiné huvudlärare måleri1 Malin Bogholt huvudlärare måleri 2 Jill Lindström huvudlärare skulptur Henrik Persson huvudlärare grafik Linda Tedsdotter digitala medier Per-Isak Snälls teckning Åsa Pröjts koordinator Anna Persson skolchef Mats Nielsen bitr. skolchef Holger Eriksson vaktmästare Patrik Andiné Huvudlärare måleri 1 Jag är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm mellan åren Sedan 1996 bor och verkar jag i Göteborg. Det slutar hela tiden med att det blir måleri, då företrädesvis i olja och tecknande, i en föreställande anda, som jag arbetar med. I min roll lärarroll vill jag dels ge elever möjlighet att fördjupa sig i måleriets och bildskapandets grunder och pröva nya vägar, men också successivt ge dem allmän kännedom om äldre och nutida konst. Malin Bogholt - Huvudlärare måleri 2 I min ateljé vid Gullbergskaj i Göteborg arbetar jag mest med skulptur och teckning. Teckningarna fungerar som tankestartare och fyller en viktig funktion, där ingen hänsyn alls behöver tas till några tyngdlagar. Jag tecknar konstruktioner (eller eventuella funktioner) som jag sedan använder i mina byggen. Mina skulpturer utgår ofta ifrån det rum eller plats där verket ska visas. Genom att använda rummets förutsättningar tänker jag mej att verket har en början och ett slut, som påverkas av hur betraktaren rör sej i rummet. Jag tycker om det fysiska byggandet, att skalan kan relatera till kroppen och att verket därigenom möter betraktaren. Rörelsen, eller kanske mer osäkerheten om det rör sej eller inte är viktig och jag arbetar med att verket inte ska kännas helt säkert. Min konstnärliga utbildning startade på bildlinjen på Lunnevads folkhögskola ( ), vidare till Hovedskous Målarskola (måleri, ) och därefter Konsthögskolan Valand ( , Kanazawa College of Art, Japan ht 97). Jill Lindström Huvudlärare skulptur Materialens påverkan och de små förskjutningarnas omkullkastande av verkligheten är saker som jag tänker på i mitt konstnärliga arbete. Oftast arbetar jag tredimensionellt men ibland smyger sig foto och video in och beblandar sig med de övriga verken. Min väg till konsten gick via antropologistudier till konstskola (Hovedskous målarskola och Konsthögskolan Valand fri konst och nya media). Numera läser jag konstvetenskap. I min verksamhet som pedagog vill jag skapa situationer med god jordmån för eleverna att utvecklas av egen kraft i. Ser gärna sökande med många idéer samt lust att fila på gestaltandet. Henrik Persson Huvudlärare grafik. Utbildad Hovedskous Målarskola, Konsthögskolan Valand. Med min konst vill jag skapa ett rum där jag låter olika tankelinjer växa fram. Jag arbetar både två- och tredimensionellt, oftast med utgångspunkt i teckningen. Själva skapandeprocessen är ofta en del utav verket. Bland de som söker till Domens grafikutbildning letar jag efter de som vill utforska sin bildvärld, och som samtidigt kan ha ett öppet sinne för att ta in nya intryck och ideer. Viljan till kommunikation och personligt uttryck, kan vara nog så viktig som tekniska färdigheter.

30 vårutställning foto: attila urban konst: Maria H Landgren foto: jill Lindström konst: josef Hansson foto: bo melin genomgång foto: jill lindström

31 konst: erik solin foto: attila urban konst: Karin Silverin foto: bo melin konst: linnea jardemark, hanna hulthen, elin odentia foto: attila urban konst: erika fransson foto: jill lindström

32 konst: cornelia ferm foto: jill lindström genomgång skulpturen foto: jill lindström grafrikverkstad foto: bo melin modellmåleri foto: åsa pröjts

33 ATELJÉ HÅLLÖ foto: Maria Kask

34 form: Linda Tedsdotter

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård 2015/16 Ny valbar profil Mission & Församlingsplantering genom gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större www.liljeholmen.nu

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15 NYCKELVIKSSKOLAN Viktig information till studerande Läsåret 2014-15 1 Hej och välkommen till Nyckelviksskolan! Här kommer ett häfte med information till dig inför skolstarten. Vi har samlat ihop sådant

Läs mer

Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz.

Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz. Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz. Författarna till varje projekt 2013 Detta verk är skyddat

Läs mer

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft -

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft - ATT TECKNA ÄR STORT Att teckna är stort - om tecknandets möjligheter och kraft - Projektledning: Pia Wretlind, Lena Eriksson, Anna Berglund, Jesper Norda, Kristian Berglund ATT TECKNA ÄR STORT 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm 1 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Genomförande 4 Resultat 6-31 Göra studiebesök och skapa kontaktnät. 8 Undersöka och få ökad kännedom

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

GÖTEBORG 101 ÅR AV FOLKBILDNING & KULTUR

GÖTEBORG 101 ÅR AV FOLKBILDNING & KULTUR GÖTEBORG 101 ÅR AV FOLKBILDNING & KULTUR Välkommen till ABF! Vi tror på folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Bli den du vill vara!

Bli den du vill vara! Bli den du vill vara! Gå en av våra diplomutbildningar Dekoratör Inredare Attributmakare Författarlinjen PR-assistent Översättare Florist Trädgård Kallkök/Café Kock Konditor Make Up Artist Hårstylist www.medborgarskolan.se/stockholm

Läs mer

Rektor har ordet. Året som gått

Rektor har ordet. Året som gått Verksamhetsberättelse 2014 1 Året som gått Rektor har ordet Det är ett händelserikt år vi blickar tillbaka på. Utveckling och förändring har präglat folkhögskolan på många sätt under året, samtidigt som

Läs mer

Studiefrämjandet Ê Folkbildning

Studiefrämjandet Ê Folkbildning Våren 2014 Glädje! Kulturskolan släpper lös ungas kreativitet, s. 18-21 Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008 Studiefrämjandet i Uppsala län är certifierade enligt kvalitetsstandarden iso 9001:2008.

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

KORREKTUR Q2 2012-02-14

KORREKTUR Q2 2012-02-14 2014 01 25 KORREKTUR Q2 2012-02-14 Allmän linje...4 SMF Lev - Lär - Utvecklas! Shalom Fält...6. Musik...7...5 Stråk...8 Kyrkomusiker...9 Kyrkans grundkurs...10. Seniorkurs...12 Vändpunkten...13. Kurs om

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 NORDISKA MUSIKGYMNASIET Katrinebergsbacken 2-10 117 61 STOCKHOLM KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 1 Innehåll Kvalitetsredovisning vt 2011-vt 2012 1 Innehåll 2 Förutsättningar 3 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Till Västra Götalandsregionen 20091201 kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Aktörer i kultursystem BottnaGerlesborg ansöker härmed om medel för att skapa en samverkans- och affärsplan inom ramen för projekt

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE!

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE! VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE! ÖPPET HUS 25 NOV 2014 OCH 21 JAN 2015 KL 18.00-20.00 VÄLKOMMEN! FOTO: BJÖRN HOLMBERG VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

INFOBLADET 1.08 ÅRSMÖTE 2008. Ordförande har ordet! NU FLYTTAR VI!

INFOBLADET 1.08 ÅRSMÖTE 2008. Ordförande har ordet! NU FLYTTAR VI! KC INFOBLADET 1.08 Konstnärscentrum Öst Norrtullsgatan 45 113 45 Stockholm Tel/fax 08-32 44 80 kc-ost@konstnarscentrum.org www.konstnarscentrum.org/kcost Ordförande har ordet! I det här numret av Infobladet

Läs mer

Bild av självförtroende

Bild av självförtroende SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Bild av självförtroende Om bildundervisningens betydelse i skolan. Författare Ina M Andersson Artikel nummer 7/2010 Skolportens numrerade

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Design, konst och musik

Design, konst och musik Design, konst och musik XXXprogrammet 2 Innehåll Design + Change 4 Visual Communication + Change 6 Interaktionsdesigner 8 Inrednings- och butikskommunikation 10 Kulturledarprogrammet 12 Ämneslärarprogrammet,

Läs mer

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 www.partille.se/barnochutbildning Innehåll Inledning Välkommen till våra förskolor och skolor 4 Förskolor och annan pedagogisk verksamhet 5 Grundskola, fritidshem

Läs mer

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! Staffangymnasiet 2010 2011 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2010 / 2011 På Staffangymnasiet hittar Du vägen till din framtid!

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Högskoleguiden. Bildad eller utbildad? du behöver veta inför högskolestudierna. 9 MARS 2005

Högskoleguiden. Bildad eller utbildad? du behöver veta inför högskolestudierna. 9 MARS 2005 Högskoleguiden 9 MARS 2005 Bildad eller utbildad? Allt du behöver veta inför högskolestudierna. Intressant bonus eller oumbärlig kunskap VARFÖR SKA DU GÅ på högskolan? För att bli utbildad... eller kanske

Läs mer

Vad ska vi ha konstnärer till?

Vad ska vi ha konstnärer till? Förnyelse av kulturinstitutioner Stiftelsen framtidens kultur Vad ska vi ha konstnärer till? Ett seminarium om konstnärliga utbildningar och kulturinstitutioner Visby den 17-18 maj 1999 Bibliotekscentrum

Läs mer