#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET"

Transkript

1 Skolan mitt i Skåne #GLÄDJE #GEMENSKAP #NÄRHET

2 MER ÄN EN GYMNASIEUTBILDNING 03 Innehåll Därför Bergagymnasiet 4 5 Elevkåren 6 7 Bergaambassadörerna 8 9 SVK Sista-veckan-kommitén Sambatåget Studentbalen Studenten Prova på Berga 18 BA Bygg- & anläggningsprogrammet BF Barn- & fritidsprogrammet EE El- och energiprogrammet EK Ekonomiprogrammet FT Fordons- & transportprogrammet Gymnasiesärskolan HA Handels- & administrationsprogrammet Idrottsgymnasiet IM Introduktionsprogrammen IN Industritekniska programmet RL Restaurang- & livsmedelsprogrammet SA Samhällsvetenskapsprogrammet TE Teknikprogrammet TCMiS Teknikcollege VO Vård- & omsorgsprogrammet 48 VO-COLLEGE Vård- & omsorgscollege 49 Ansökan Poängplaner 52 Skolledning & Elevhälsa 53 TEXTER: Bergagymnasiet DESIGN & PRODUKTION: Idèfolket Reklambyrå Malmö, 2014 FOTO: Cristiaan Dirksen, Lars Owesson (alla människor på bilderna är Bergagymnasiets elever och personal)

3 VÅR KOMPETENS DIN CHANS ATT NÅ MÅLEN 05 Därför Berga BERGAGYMNASIET GÖR DIN RÖST HÖRD Här hörs våra röster säger eleverna om sitt inflytande i undervisningen. Hos oss lyssnar vi verkligen på eleverna. Kärnvärden för Bergagymnasiet är glädje, gemenskap och närhet och dessa värdeord är myntade av eleverna. Närheten handlar om att det är bra kontakt mellan lärare och elever och att man får en bra utbildning på hemmaplan. Gemenskap och glädje handlar bland annat om teambuilding, studiebesök och resor samt sportturneringar och inte att förglömma alla aktiviteter i samband med studenten. På Berga är studentveckan unik med bland annat bal och sambatåg före studentdagen. LAPTOP SOM STÖD I DINA STUDIER Alla lärare och elever på de nationella programmen arbetar med personliga datorer som ett stöd och verktyg i undervisingen. Som elev kvitterar du ut en dator som du ansvarar för och använder under hela din tid på Bergagymnasiet. GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET PÅ YRKESPROGRAMMEN På Bergagymnasiet har alla elever på yrkesprogrammen både rätt och möjlighet att erhålla grundläggande högskolebehörighet. HÖG KVALITET OCH GODA RESULTAT Bergagymnasiet har många kvalitetssäkrade utbildningar. Vi är certifierat Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Vi är certifierade för att utbilda Diplomerade Gymnasieekonomer. Vi har även nationell idrotts utbildning inom handboll och bordtennis. MEST KOMPETENS Vi har engagerade och behöriga lärare som bara undervisar i ämnen de är behöriga för. Dessutom har mer än en handfull lärare genomgått forskarutbildning. Eller som våra elever brukar säga Lärarna på Bergagymnasiet är grymt bra! Vår samlade kom petens ger dig bästa chans att nå dina mål. BÄST PÅ SAMARBETE Bergagymnasiet samarbetar med ca 500 arbetsgivare, verksamheter, föreningar samt högskolor och universitet, både i och utanför Sverige. I många av våra utbildningar är arbetsgivare med och på verkar hur vi arbetar vilket är en garanti för att utbildningen stämmer med de krav som finns. På Bergagymnasiet får du inte bara rätt gymnasie utbildning, du får också många värdefulla kontakter som ger dig möjlighet att börja bygga dina egna nätverk för framtida arbete och studier. LÄRLINGSUTBILDNING Har du en stark motivation för ett yrke och en tydlig målbild? Vill du vara mer av skoltiden på en arbetsplats och följa en handledare som lär dig yrket? Då är kanske en lärlingsutbildning intressant för dig. Till hösten startar vi lärlingsutbildning på följande program: El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Industritekniska programmet Vård- och omsorgsprogrammet Du kommer att läsa i en lärlingsklass på Bergagymnasiet där de gymnasiegemensamma ämnena tillsammans. Du kanske upplever en tuffare tillvaro än en elev som går skolförlagt program, men du får en riktigt bra utbildning och en tidig start i ett yrke.

4 ELEVKÅREN 07 Välkommen in i gemenskapen Vi som sitter i elevkåren vill hälsa alla elever varmt välkomna till Bergagymnasiet. Elevkåren representerar alla elever och deras idéer. Vi utser elevrepresentanter till skolkonferenser och skydds ronder. Elevkårens arbete utgår från tre grund läggande huvudområden. 1 ATT SKAPA GEMENSKAP PÅ SKOLAN En bättre gemenskap gör att det blir trevligare att gå i skolan. Eftersom många elever har undervisning i olika byggnader är det viktigt att det finns möjligheter för alla elever att träffas. Elevkåren arbetar för att fler elever ska känna en trygghet och ett lugn på Bergagymnasiet, så att vi får en mer avslappnad miljö där vänskap och gemenskap får växa fram. "Det är era förslag, idéer och åsikter som formar elevkårens verksamhet. Därför är det mycket viktigt att så många som möjligt engagerar sig" Välkommen till roliga och lärorika år! 2 3 ATT ENGAGERA ELEVERNA PÅ SKOLAN Vi är drygt 700 elever som går på Bergagymnasiet. Om fler elever funderar över vad som kan bli bättre skulle vi i elevkåren kunna göra mycket mer. Det är era förslag, idéer och åsikter som formar elevkårens verksamhet. Därför är det mycket viktigt att så många som möjligt engagerar sig för att få en ännu bättre gymnasietid. ATT ÖKA ELEVERNAS INFLYTANDE För att lättare kunna påverka med förslag, idéer och åsikter be höver vi elever få ett ännu större inflytande. Bergagymnasiet är till för oss elever, därför är det viktigt att vi arbetar för att få vara med och bestämma så mycket som möjligt. Detta kräver dock att vi elever engagerar oss. Har vi inte förslag, idéer eller åsikter kan vi inte öka vårt inflytande på skolan.

5 BERGAAMBASSADÖRERNA 09 På Bergagymnasiet gör eleverna sina röster hörda på många sätt. Därför är det eleverna och inte lärarna som presenterar skolan på mässor och Öppet Hus. Vi på Berga anser nämligen att det är eleverna som är bäst på att tala om hur det är på skolan. Prata med oss

6 11 Ny bild. Biljardbord Bordtennis Café Specialpedagog Vi är en frivillig kommitté som arbetar för att alla på Bergagymnasiet ska få en minnesvärd student. Vi håller i alla evenemang som sker under den sista veckan, därav namnet, samt en del fester och aktiviteter under årets gång. Det är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter, lära känna nya människor och få prova på att styra ett litet företag. Vårt mål är att alla ska trivas och få en förbättrad gemenskap på skolan. SVK Sista veckan kommittén

7 SAMBATÅGET 13 En av Bergagymnasiets mest omtyckta höjdpunkter är det årliga sambatåget. Alla studenter är klädda i badkläder och bastkjolar och studsar av glädje. Hela årskullen vandrar bakom ett släp med musik från skolan ända ner till Trollsjön där det väntas utedisco med DJ i några timmar. När studenterna fått kramp i fötterna av allt dansande åker de hem och laddar om på nytt inför sambafesten som hålls på kvällen.

8 STUDENTBALEN 15 Studentbalen är en tillställning alla studenter borde få uppleva. Hitta den perfekta balklädseln och njuta av en ljuvlig trerättersmiddag med ett trevligt sällskap. Tillställningen hålls på Grand Hotel i Lund och efterfesten är på Hotel Lundia. Först minglar du och din baldejt i parken framför Grand där det bjuds på mousserande vin och tilltugg. Därefter väntar parfotografering sedan är det dags för middag i den stora salen. Efter middagen och lite dans fortsätter festen på Hotel Lundia för ännu mer dans och fest.

9 STUDENTEN Dagen börjar med jordgubbsfrukost vid Trollsjön där man umgås det sista med klassen och skriver uppskattade hälsningar i studentmössorna. På skolan väntas klassfotografering och studentlunch. Mätta och belåtna sätter sig studenterna i aulan för ett sista avslut med rörande tal och mycket jublande. Därefter väntas det sista farvälet i klassrummet med sina klasskamrater samt mentorer. Sist, men inte minst, är utspringet vilket eleverna längtar mest till. Nära och kära väntar på skolgården för att gratulera och krama om sin student. När studenterna mottagit presenter och en massa kärlek vandrar alla i ett tåg bakom en orkester ner till Trollsjön där mössuppkastning väntar. Slutligen åker studenterna på flaken och visslar mer än någonsin i sina pipor. Därefter väntas studentfest hemma hos eleverna med släkt och vänner.

10 SKUGGA EN ELEV 19 GYMNASIEPROGRAM "Gör som vi, prova på Berga" Välkommen in i gemenskapen! Var med en dag eller två hos oss på Bergagymnasiet, välj själv vilka program du vill besöka. En utvald fadder följer med dig hela dagen och guidar dig genom både program och skola. Prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola, så får du hjälp att boka ditt besök.

11 BA BA BYGG- & ANLÄGGNINGSPROGRAMMET 21 Yrkesprogram BYGG- & ANLÄGGNINGS- PROGRAMMET Certifierat enligt BYNs krav (Bygg och Yrkesnämnden) DU FÅR ALL DEN KOMPETENS DU BEHÖVER FÖR DE GRUNDLÄGGANDE YRKESKRAVEN INOM HUSBYGGNAD OCH ANLÄGGNING. YRKESVAL HUSBYGGNAD Träarbetare, murare, betongarbetare, golvläggare och specialyrken som takmontör, undertaksmontör, håltagare, ställningsmontör och glasmästare. MARK OCH ANLÄGGNING Väg- och anläggningsarbetare, Beläggningsarbetare. DU FÅR EN BRED BAS OCH EN YRKESINRIKTNING Undervisningen i årskurs 1 är gemensam. Här inriktas grundutbildningen på baskunskaper om de olika yrkena inom byggområdet. Utbildningen börjar med stor bredd för att senare smalna av mot det yrkesval du gjort. Genom t ex studiebesök, kortare praktik eller undervisning i avsnitt som är gemensamma för inriktningen får du insikt i byggbranschens olika yrken. INRIKTNINGAR Du får möjlighet att välja mellan inriktningen Husbyggnad och inriktningen Mark och anläggning. Du väljer inriktning inför årskurs 2. HUSBYGGNAD Yrkesval: Träarbetare, murare, betongarbetare, golvläggare och specialyrken som takmontör, undertaksmontör, hål tagare, ställningsmontör och glasmästare. Inriktningen ger kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler samt även av broar och andra anläggningskonstruktioner. Innan specialisering får man en gemensam grund. MARK OCH ANLÄGGNING Yrkesval: Väg- och anläggningsarbetare, beläggningsarbetare. Inriktningen ger kunskaper i markarbeten för vägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, plattoch stenbeläggningar. GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET TILL YRKESHÖGSKOLAN Du får under de två första årskurserna läsa gymnasiegemensamma ämnen, bland annat svenska, engelska och matematik, vilket gör att du får en yrkesexamen och kan söka vidare till yrkeshögskola. APL ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Under årskurs 2 och 3 får du arbetsplatsförlagt lärande, APL, minst 15 veckor av tiden någonstans i regionen. En utsedd handledare ser till att du får lära dig vad det innebär att vara byggare. Din yrkeslärare håller kontakt med dig som elev, din handledare och arbetsledningen på APL platsen för att se till att du får en bra utbildning. EGET FÖRETAG? Arbetsmarknaden skiftar mycket inom byggbranschen. Det finns möjligheter för en skicklig yrkesman att starta eget företag. Certifierat enligt BYNs krav (Bygg och Yrkesnämnden).

12 BF BARN- & FRITIDSPROGRAMMET 23 Yrkesprogram BARN- & FRITIDS- PROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET GER EN BRA GRUND FÖR ARBETE MED MÄNNISKOR I OLIKA ÅLDRAR INOM EN RAD PEDAGOGISKA OCH SOCIALA YRKESOMRÅDEN. MÄNNISKAN I CENTRUM Utbildningen inriktas mot verksamhetsområden där arbetet med människor står i centrum. VÅRT ARBETSSÄTT Du kommer lära dig att leda och utveckla människor i olika sammanhang. Vi varvar teori med utåtriktad verksamhet som hälsofrämjande arbete och olika ledarskapsuppgifter på förskolor, skolor och inom omsorgsverksamheten. Vidare har programmet lägerverksamhet och BF-dagar, dagar då alla elever på programmet har aktiviteter tillsammans. INRIKTNING PEDAGOGISKT ARBETE Genom teori och praktik får du kunskap om pedagogiskt arbete, barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Inriktningen förbereder eleverna för arbete som barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan. GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET TILL YRKESHÖGSKOLA Du får på Barn- och fritidsprogrammet en grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Dessutom har du möjlig het att välja ett kurspaket som ger dig behörighet till andra högskoleutbildningar. PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN Hälsopedagogik Pedagogiskt ledarskap Kommunikation Lärande och utveckling Människors miljöer PROGRAMFÖRDJUPNINGAR På programmet finns det möjlighet att välja mellan ett antal fördjupningskurser exempelvis: Specialpedagogik Entrepenörskap Dramapedagogik Skapande verksamhet Svenska 3 Matematik 2 APL- ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Du kommer att delta i verksamheter inom ditt kommande yrkesområde. Människan i centrum BARNSKÖTARE / ELEVASSISTENT På Barn- och fritidsprogrammet utbildas du till barnskötare och elevassistent.

13 BA EE EL- OCH ENERGIPROGRAMMET 25 Lärlingsutbildning EL- & ENERGI- PROGRAMMET Jobb direkt! HÄR FÅR DU YRKESUTBILDNING FÖR ARBETE SOM INSTALLATIONSELEKTRIKER. DU KAN, GENOM MEDVETET VAL AV KURSER, ÄVEN SKAFFA DIG GRUND- LÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET. INRIKTNING ELTEKNIK Du får en utbildning till installations elektriker och kan till exempel utföra elarbete och underhåll inom: Fastighetsteknik Nyinstallation Industri, Renovering Och Tillbyggnadsarbeten (ROT) Säkerhets- och dataanläggningar (t ex inbrottslarm och lan) Mycket av utbildningen sker i projektform där du tränas i att ta eget ansvar och förbereda dig för yrkeslivet. Arbetssättet skapar en lugn studiemiljö. Du arbetar i den takt du behöver. Våra lärare har kvalificerad utbildning och branscherfarenhet för att du ska få relevant och aktuell kunskap för ditt kommande yrkesliv. Du kommer att varva teori och praktik i din utbild-ning. Som elev på Berga-gymnasiet är du väl sedd bland arbetsgivarna och de tar gärna emot dig på studie besök och arbetsplatsförlagt lärande. Bergagymnasiet ligger strategiskt mitt i Skåne så det är lätt att nå ut till arbetsplatserna. INRIKTNING ELTEKNIK Elteknik ger dig en grundutbildning inom ett attrak tivt yrkesområde. På inriktningen få du lära dig installera, underhålla och reparera elanläggningar, larm samt tv- och datanät. Du får en utbildning till installationselektriker och kan till exempel utföra elarbete och underhåll inom fastighetsteknik, nyinstallation, industri, Renovering Och Tillbyggnadsarbeten (ROT), säkerhetsoch dataanläggningar (t ex inbrottslarm och lan). När du fullgjort din gymnasieutbildning är du direkt anställningsbar på en elfirma eller företag som sysslar med el. Efter din gymnasieutbildning fortsätter du som anställd lärling i ytterligare ett år efter det att du slutat skolan. Sedan är du färdig elektriker. FÖR MER INFORMATION OM YRKEN SE: Elbranschens Centrala Yrkesnämnd, ECY. VAD INNEBÄR LÄRLINGSUTBILDNING? Du erbjuds en alternativ väg att studera inom ett yrkesprogram. Du lär dig dina yrkesämnen på arbetsplatsen. Minst 50 % av din utbildning förläggs till en eller flera arbetsplatser. Du studerar både på skolan (2 dagar) och arbetsplatsen (3 dagar). Du läser gymnasiegemensamma ämnen i en lärlingsklass på Bergagymnasiet.

14 EK EKONOMIPROGRAMMET 27 Högskoleförberedande EKONOMI- PROGRAMMET DU SOM LÄSER EKONOMIPROGRAMMET VILL KOMBINERA TEORETISKA OCH PRAKTISKA STUDIER. DU KAN ARBETA SOM GYMNASIEEKONOM DIREKT EFTER AVSLUTADE STUDIER OCH VÄLJA ATT LÄSA VIDARE SENARE. PÅ BERGAGYMNASIET KAN DU BLI DIPLOMERAD GYMNASIEEKONOM. Du får en bred behörighet till de flesta högskoleutbildningar. Ekonomiprogrammet på Bergagymnasiet gör dig anställningsbar och antagningsbar. BÅDE EKONOMI OCH JURIDIK Du läser både ekonomi och juridik på programmet. Bergagymnasiet erbjuder inriktningen ekonomi och två programfördjupningar; antingen ytterligare ekonomi eller fördjupning i juridik. Ekonomer kan ha jobb inom reklam, försäljning, bank och redovisning, och som jurist kan du arbeta som advokat, åklagare eller domare. Vi studerar och arbetar med olika områden inom ekonomi och juridik för att du ska hitta det som intresserar just dig. UTBILDNING NÄRA YRKESLIVET Det som kännetecknar ekonomiprogrammet på Bergagymnasiet är ett nära samarbete mellan lärarna som ger utbildningen en tydlig ekonomisk profil. Lärare och elever arbetar för att skapa en vi-känsla. Något av det vi gör är: Gemensamma aktiviteter för alla ekonomer på skolan såsom Kick Off och en årlig utomhusaktivitet Studieresor, studiebesök och gästföreläsningar under hela studietiden Du besöker ditt fadderföretag regelbundet Du får starta och driva ett eget företag genom Ung företagsamhet Kontakt med högskolor. Du går bland annat på föreläsning på Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomihögskolan och institutionen för Handelsrätt i Lund samt Ekonomprogrammet i Kristianstad. Du får god träning i problemlösning genom att arbeta med projekt och praktikfall DIPLOMERING GENOM SAMARBETE MED NÄRINGSLIVET Skolan är certifierad att diplomera gymnasieekonomer, en utbildning utformad i samarbete med näringslivet. Vi arbetar bland annat med olika projekt, självständigt eller i grupp. Teori blandas med praktiskt arbete såsom vid olika event där du kommer att få arbeta med värdskap och utvärderingar. Diplomeringen, som är frivillig, gör dig anställningsbar direkt efter gymnasiet, till exempel som ekonomiassistent. Välkommen till en utbildning på hemmaplan! Skugga en elev på Ekonomiprogrammet för att se om vår utbildning passar dig, och kontakta oss gärna: eller VÄLJ PROGRAMFÖRDJUPNING Du läser både ekonomi och juridik på programmet. Bergagymnasiet erbjuder inriktningen ekonomi och möjlighet att välja mellan två olika programfördjupningar: Anställningsbar med diplom! YTTERLIGARE EKONOMI FÖRDJUPNING I JURIDIK

15 BA FT FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET 29 Yrkesutbildning & Lärlingsutbildning FORDONS- & TRANSPORT- PROGRAMMET EN BRA GRUNDUTBILDNING FÖR DIG SOM ÄR TEKNISKT INTRESSERAD OCH SOM VILL ARBETA I ETT SERVICEYRKE. EN LJUS FRAMTID Fordonsverkstäder ställer allt högre krav på sina fordonsmekaniker och deras utbildning, framförallt gäller detta elektronik som alltmer styr dagens fordon. Framtiden för den som läser FT är alltså mycket ljus. Du kan efter slutförd utbildning välja att arbeta som mekaniker på olika märkesverkstäder. Efter några års erfarenhet kan utbildningen även leda till andra yrken inom fordonsbranschen t.ex. som tekniker, arbetsledare, besiktningsman, skadereglerare hos försäkringsbolag eller egen företagare. Din utbildning kan även ta dig till en karriär utomlands. AVANCERAD TEKNIK Dagens fordon utvecklas mot allt mer avancerad teknik. Kunskaper i bl a dagnostenik, mätteknik och elektronik är av största vikt. APL ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Under första året läser alla eleverna gemensamma kurser och väljer därefter inriktning inför årskurs 2 och 3. Då ingår också APL med praktik på olika företag i branschen. VÄLJ MELLAN TVÅ INRIKTNINGAR På Bergagymnasiet kan du välja mellan Personbil eller Lastbil- och mobila maskiner. PERSONBIL (Yrkesutbildning) Väljer du inriktningen personbil får du färdigheter i felsökning, demonterings- och monteringsarbeten på personbilar och lättare fordon. Du kommer att få arbeta med elsystem och lära dig den moderna bilens elektronik och att använda avancerad mätutrustning. Ett annat område som du måste behärska är bränslesystemet med insprutningssystem, förbränningsteknik och avgasrening. Du får även goda kunskaper inom området kraftöverföring där du får lära dig hur automatiska och manuella växellådor, kopplingar och slutväxlar fungerar. LASTBIL- OCH MOBILA MASKINER (Lärlingsutbildning) Inriktningen Lastbil- och mobila maskiner ger utbildning för arbete med tyngre maskiner typ lastbilar, entreprenadmaskiner, skog- och lantbruksmaskiner. Du får här arbeta med dieselmotorer och med pneumatiska och hydrauliska system, men får även lära elektronik och svetsning. Inriktning Lastbil och Mobila Maskiner är sökbar som lärling inför skolstart höst VAD INNEBÄR LÄRLINGSUTBILDNING? Du erbjuds en alternativ väg att studera inom ett yrkesprogram. Du lär dig dina yrkesämnen på arbetsplatsen. Minst 50 % av din utbildning förläggs till en eller flera arbetsplatser. Du studerar både på skolan (2 dagar) och arbetsplatsen (3 dagar). Du läser gymnasiegemensamma ämnen i en lärlingsklass på Bergagymnasiet. BERGAGYMNASIET I TOPP ÅR EFTER ÅR Bergagymnasiets elever ligger i topp år efter år i tävlingar mot elever från andra skolor i landet inom t ex maskinoch lastbilsteknik. Goda kontakter med branschen! VÄLJ MELLAN TVÅ INRIKTNINGAR PERSONBIL Ger kunskap om felsökning, bilens elektronik, bränslesystem, hur växellådor fungerar med mera. LASTBIL- OCH MOBILA MASKINER Ger bland annat utbildning för arbete med tyngre maskiner som lastbilar, entreprenadmaskiner samt skogs- och lantbruksmaskiner.

16 GYMNASIESÄRSKOLAN 31 GYMNASIESÄRSKOLAN GYMNASIESÄRSKOLAN ÄR EN LITEN ENHET SOM PRÄGLAS AV GEMENSKAP OCH KAMRATSKAP. HÄR BLIR ALLA ELEVER SEDDA, UPPMÄRKSAMMADE OCH UPPSKATTADE! SÅ HÄR TÄNKER VI NATIONELLA PROGRAM På dessa nationella program har vi som mål att efter full gjord utbildning så ska eleverna kunna arbeta och verka i samhället. Kurserna i programmen är anpassade för att ge eleven en bra kunskapsbas inom fastighet, anläggning och byggnation eller hotell, restaurang och bageri. Kunskaperna eleverna tillgodoser sig på dessa utbildningar är även användbara i det privata samhällslivet. Vi har som målsättning att ha ett nära samarbete med näringslivet för att minska steget mellan skola och arbete. Utbildningen innefattar därför minst 22 veckor av arbetsplatsförlagt lärande. GYMNASIESÄRSKOLEGEMENSAMMA ÄMNEN Engelska 1 Estetisk verksamhet Historia Idrott och hälsa 1 Matematik 1 Naturkunskap 1 Samhällskunskap 1 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 INDIVIDUELLT PROGRAM Det Individuella programmet är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. På det Individuella programmet har vi som mål att utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt, samt för att kunna delta i samhällslivet. Eleverna läser ämnesområden istället för ämnen. PROGRAMMET INNEHÅLLER DESSA ÄMNESOMRÅDEN Estetisk verksamhet Hem och konsumentkunskap Idrott och hälsa Natur och miljö Individ och samhälle Språk och kommunikation FASTIGHET, ANLÄGGNING OCH BYGGNATION PROGRAMMET PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN Bygg och anläggning 1 Fastighetsskötsel 1 Service och bemötande 1 Växtkunskap 1 PROGRAMFÖRDJUPNING Bygg och anläggning 2 Fastighetsskötsel - byggnadsunderhåll Fastighetsskötsel - inre miljö Körning - basmaskin 1 Körning - basmaskin 2 Material och verktyg 1 Skötsel av utemiljöer 1 Skötsel av utemiljöer 2 HOTELL, RESTAURANG OCH BAGERI PROGRAMMET PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN Bageri och konditorikunskap Hotell Livsmedel och näringskunskap Måltid och branschkunskap Service och bemötande 1 PROGRAMFÖRDJUPNING Bageri 1 Hem- och konsumentkunskap 1 Frukost och bufféservering 1 Lokalvård 1 Matlagning 1 Matupplevelser 1 Servering 1 Yrkesinriktade program med praktik INDIVIDUELLT VAL GYMNASIESÄRSKOLEARBETE. INDIVIDUELLT VAL GYMNASIESÄRSKOLEARBETE.

17 HA HANDELS- & ADMINISTRATIONSPROGRAMMET 33 Yrkesprogram HANDELS- & ADMINISTRATIONS- PROGRAMMET GILLAR DU PERSONLIGA MÖTEN OCH KONTAKTER MELLAN MÄNNISKOR? HÄR FÅR DU TRÄNA ATT MÖTA MÄNNISKOR OCH GE SERVICE PÅ OLIKA SÄTT. HA ÄR VALET FÖR DIG SOM VILL ARBETA MED FÖRSÄLJNING, MARKNADSFÖRING, INKÖP OCH KUNDSERVICE. Handels- och administrationsprogrammet är för dig som vill arbeta i butik inom olika branscher. Det kan även passa dig som vill arbeta inom kontor/service. Som på alla program läser du gymnasiegemensamma ämnen, gör ett gymnasiearbete och får välja kurser som du är intresserad av för fortsatta studier. Denna utbildning lär dig att tänka och handla serviceinriktat. Du får träning i att möta andra människor och ge service på olika sätt. Du får även praktisera dina teoretiska kunskaper under ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL) på olika arbetsplatser som du själv väljer. Denna möjlighet får du under alla dina gymnasieår. SOM ELEV PÅ HANDELS- OCH ADMINISTRATIONS- PROGRAMMET FÅR DU: nära koppling till ditt yrkesområde i form av APL-platser samverkan med arbetslivet möjlighet att vara med och påverka upplägg och innehåll en modern utbildning som motsvarar arbetslivets krav goda förutsättningar för arbete efter avslutad utbildning god grund för vidare studier inom t ex yrkeshögskolan som ger en mängd olika utbildningsalternativ JOBB DIREKT En stor del av våra elever på Handels- och administrationsprogrammet får anställning på sina praktikplatser efter sina studier. GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLAN Under din gymnasietid kommer det att finnas möjlighet att läsa in de kurser som behövs för grundläggande behörighet till högskolan. FLERA MÖJLIGHETER Inom HA är service och kommunikation centralt. Det förutsätter kontakter mellan människor där det personliga mötet är viktigt. I ditt gymnasiearbete är det möjligt att driva Ung företagsamhet, UF. Det finns också möjlighet att delta i olika projekt i samarbete med andra länder. APL ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Jobb direkt! Under dina tre år på gymnasiet får du praktisera dina teoretiska kunskaper på olika arbetsplatser. Det tredje året får du hela två dagar per vecka under läsåret.

18 IDROTTSGYMNASIET ÄR KNUTET TILL SAMTLIGA AV VÅRA PROGRAM SA / EK / NA / HA / BF / VO / RL / BA / FT / IN / TE / EE 35 N I U: Handboll Bordtennis IDROTTS- GYMNASIUM PÅ BERGA KAN DU KOMBINERA DINA GYMNASIESTUDIER MED OLIKA IDROTTSUTBILDNINGAR. ALLA IDROTTSUTBILDNINGAR GÅR ATT KOMBINERA MED SAMTLIGA AV VÅRA PROGRAM. Du som börjar hos oss på Bergagymnasiet höstterminen 2015 kan välja att kombinera dina gymnasiestudier med olika idrottsutbildningar. Bergagymnasiet har blivit godkänt för nationella idrottsutbildningar (NIU) i bordtennis och handboll. NIU är en elitidrottsutbildning och respektive specialidrottsförbund kommer att vara involverat i uttagningarna till utbildningarna. Utöver NIU i bordtennis och handboll kan du söka till vårt fotbollsgymnasium. Alla idrottsutbildningar startar i årskurs 1 på Bergagymnasiet. INNEHÅLL OCH OMFATTNING Alla idrottsutbildningar går att kombinera med samtliga program. Under din studietid i NIU (bordtennis eller handboll) kommer du att läsa 400 poäng inom din idrott. Idrottsutbildningen pågår under hela din gymnasietid. Fotbollen pågår dock endast under åk 1 och 2. Samtliga idrottsutbildningar består av såväl praktisk träning som teoretisk fördjupning och syftar till individuell utveckling inom din idrott. ANTAGNINGSFÖRFARANDE Antagningen till bordtennis respektive handboll sker i samarbete med bordtennisförbundet respektive handbolls förbundet. På Bergagymnasiets hemsida ligger länkar till ansökan för NIU (till respektive förbund). Sista ansökningsdag är 1 december Därefter blir du kallad till en provträning. Du skall sedan söka nationellt program precis som vanligt. För ansökan till fotbollsgymnasium använder du blanketten på vår hemsida (finns under gymnasieantagningen), vilken du fyller i och skickar till: Bergagymnasiet, Verkstadsvägen 1, Eslöv. Du som söker fotboll kommer att kallas till en fotbollsantagning i maj månad ANTAGNINGSKRAV För att du ska börja på idrottsutbildningarna krävs att du kommer in på ett gymnasieprogram. Därför är det klokt att söka flera programalternativ. FRÅGOR? KONTAKTA NIU I BORDTENNIS OCH HANDBOLL RESPEKTIVE FOTBOLLSGYMNASIUM: BORDTENNIS: Idrottslärare Lisa Beltzén Jacobsson tel: HANDBOLL: Instruktör Kent Engdahl tel: FOTBOLL: Instruktör Alexander Burman tel:

19 IM INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 37 INTRODUKTIONS- PROGRAMMEN HÄR KAN DU GÅ OM DU SAKNAR BEHÖRIGHET TILL NATIONELLA PROGRAM. Genom att gå ett av de fem olika introduktionsprogrammen kan du bli behörig till nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. PREPARANDUTBILDNING För dig som är studiemotiverad och snabbt ska bli behörig till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. På preparandutbildningen går du högst ett år och utbildningen utformas för varje enskild elev. PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL För dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram men vet vilken yrkesutbildning du vill gå. För att antas måste du vara godkänd i svenska eller i svenska som andraspråk. Dessutom måste du vara godkänd i engelska eller matematik och i minst fyra andra ämnen till eller i engelska och matematik samt i tre ämnen till. Du följer programmet samtidigt som du läser de kurser som saknas för att bli behörig. YRKESINTRODUKTION För dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning och läser ett utvalt antal yrkeskurser samtidigt som du läser in grundskoleämnen för att bli behörig. INDIVIDUELLT ALTERNATIV För dig som ännu inte vet vilken utbildning du vill gå, kanske har svårt med motivationen och saknar behörighet till ett yrkesprogram. Denna utbildning kan leda vidare till yrkes introduktion. Utbildningen utformas individuellt och den kan innehålla både studier och praktik på en arbetsplats. SPRÅKINTRODUKTION För dig som nyligen anlänt till Sverige eller varit här en tid erbjuder Språkintroduktionsprogrammet en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Utbildningen ger dig möjlighet att gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning. Vi erbjuder en utbildning som tar hänsyn till varje enskild elevs behov. Vi möter dig där du är!

20 BA IN INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET 39 Lärlingsprogram INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET PÅ INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET UTBILDAR VI FRAMTIDENS CNC-OPERATÖRER, SVETSARE, PLÅTSLAGARE, OCH DRIFT- & UNDERHÅLLSTEKNIKER. DU FÅR EN BRA GRUND OCH MÖJLIGHET TILL JOBB DIREKT EFTER UTBILDNINGEN. Ett framtidsyrke! TEKNISKA UTMANINGAR Du kommer under utbildningen att ställas inför många utmaningar oavsett vilken inriktning du väljer. Du får prova på alla inriktningar innan du väljer mellan: Driftsäkerhet och underhållsteknik Produkt- och maskinteknik Svetsteknik VAD INNEBÄR LÄRLINGSUTBILDNING? Du erbjuds en alternativ väg att studera inom ett yrkesprogram. Du lär dig dina yrkesämnen på arbetsplatsen. Minst 50 % av din utbildning förläggs till en eller flera arbetsplatser. Du studerar både på skolan (2 dagar) och arbetsplatsen (3 dagar). Du läser gymnasiegemensamma ämnen i en lärlingsklass på Bergagymnasiet. APL - ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Minst halva studietiden förläggs till arbetsplatsen. Du får en handledare på arbetsplatsen och följer denne i arbetet. En yrkeslärare från skolan besöker dig och ansvarar för utbildningen. VAD KÄNNETECKNAR PROGRAMMET? Industritekniska programmet håller till i en modern miljö med den senaste tekniken. Detta märks inte minst på maskinsidan, där vi ligger väl framme vad gäller tillverning med datastyrd utrustning typ CNC (Computer Numerical Control). För att hänga med i företagens utveckling krävs inte bara en modern maskinpark på programmet, utan även ett nära samarbete med företagen i branschen. För att täcka alla tre inriktningar på programmet krävs en bredd av olika både små och stora APL-företag, där bl.a. internationella företag finns representerade som våra samarbetspartners. Det krävs en ständig föryngring av företagens personal, inte minst med tanke på det stora antal 40-talister, som nu är på väg att lämna arbetsmarknaden. Detta borgar för en ljus och spännande framtid för alla elever som väljer att gå Industritekniska programmet. UTÖVER ORDINARIE UTBILDNING Vi kan även erbjuda kurser till truckkort, hetaarbetenkurs, traversutbildning och skylift. VAD TYCKER ELEVERNA? Vi tycker att lärarna är bra. Man får jobba med olika maskiner och det gillar jag. Det är kul att jobba i projekt. Vi får en bred utbildning inom yrket, med möjlighet till svetscertifiering. Det finns stora möjligheter att få jobb, men även att studera vidare om man vill.

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA BORLÄNGE GYMNASIESKOLA PROGRAM- KATALOG 2015 ERIKSLUNDSGYMNASIET HAGAGYMNASIET HUSHAGSGYMNASIET LJUNGBERGSGYMNASIET SOLTORGSGYMNASIET INTRODUKTIONSPROGRAMMEN ERIKSLUNDSGYMNASIET El- och energiprogrammet

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Läsåret 2015/2016 Program väljaren Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Innehåll Välkommen till oss! Del 2 Allmän information om gymnasieskolan resterande delen av katalogen

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN Direkt från skoltrappan till Om tre år kan du troligen ta steget från Vipans skoltrappa och rätt in i ett roligt yrkesliv. Faktum är att du om bara några minuter

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Utbildning. 2015/2016

Utbildning. 2015/2016 Utbildning. 2015/2016 1 Riktigt bra utbildning - med idrott i fokus Filbornaskolan är en mötesplats för många elever. Blivande industritekniker, försäljare, hantverkare, barnskötare, ingenjörer, psykologer

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan Programväljaren eskilstuna kommunala Gymnasieskola Allt om gymnasieskolan Läsåret 2012/2013 Välkommen till de kommunala gymnasierna i Eskilstuna Allt du behöver veta inför ditt gymnasieval Del 1 Information

Läs mer

eskilstuna.se/gymnasieval

eskilstuna.se/gymnasieval eskilstuna.se/gymnasieval gymnasiet Här lever Rekarneandan Framgången kallar vi den stora cafeteria och mötesplats som utgör kärnan på Rekarne gymnasiet. Hit bär alla vägar och här möts elever och personal

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

REKARNEGYMNASIET hjälper DIG

REKARNEGYMNASIET hjälper DIG välj något DU KÄNNER ATT du kan göra BRA REKARNEGYMNASIET hjälper DIG på vägen innehåll Om Rekarneskolan 3-7 EkonomiProgrammet 8-9 Med inriktning mot ekonomi, juridik och Företagargymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se

PROGRAMKATALOGEN. www.tornedalsskolan.se PROGRAMKATALOGEN 2015 1t ill 1 www.tornedalsskolan.se Gymnasieskolan Två typer av examen I den nya gymnasieskolan kan eleverna få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Krav för examen Kravet

Läs mer

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! Staffangymnasiet 2010 2011 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2010 / 2011 På Staffangymnasiet hittar Du vägen till din framtid!

Läs mer

SURFPLATTOR PROGRAM & PROFILER HUR SÖKER JAG? JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet!

SURFPLATTOR PROGRAM & PROFILER HUR SÖKER JAG? JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet! MAGASIN UTGIVET AV KARLBERGSGYMNASIET ÅMÅL 2014/15 HUR SÖKER JAG? vi guidar dig i ditt val till gymnasiet! JOBB DIREKT ELLER VIDARE STUDIER? LÄS MER PÅ PROGRAMSIDORNA PROGRAM & PROFILER vi erbjuder dig

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T!

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T! PROGRAMKATALOGEN 2008 N YH E T! Estetiska programmet profilering Inredning, Design Samhällsvetenskapsprog. profilering Hälsa och friskvård, Elitidrott Barn- och Fritidsprogrammet - Byggprogrammet - Elprogrammet

Läs mer

Ditt resultat i fokus

Ditt resultat i fokus Välkommen till Öppet hus Globen/ Stockholm Torsdag 28 nov, kl 18-20 Måndag 9 dec, kl 18-20 Onsdag 15 jan, kl 18-20 Lördag 8 feb, kl 11-13 Tisdag 6 maj, kl 18-20 Arenavägen 23 Stockholm/Globen City Tel:

Läs mer

Bildning och kreativitet

Bildning och kreativitet Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10

FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Ditt gymnasieval 2009/10 3 Välkommen till vår skola Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium är skolan för dig som vill utbilda dig inom ett yrke redan i gymnasiet

Läs mer

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u som ska börja gymnasiet hösten 2011 kommer att möta mycket nytt! Hela gymnasieskolan i Sverige förändras med nya program, nya inriktningar,

Läs mer