Oskarshamns Folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oskarshamns Folkhögskola"

Transkript

1 Kurskatalog

2 2 Oskarshamns Folkhögskola En plats för mänskliga möten samtal och dialog Folkhögskolan är belägen centralt i Oskarshamn och har en vacker utsikt över stad och hav. Skolan bedriver kurs- och konferensverksamhet i välutrustade och fräscha lokaler. Ett rikt konsertliv, tillgång till bibliotek, gym och sporthall, datasalar och Ceciliakapellet för andakt och konserter med kapellets fina akustik gör att tiden på skolan kan ges mening och innehåll. Skolan har ett internat med cirka 70 rum. Vandrarhem och restaurang är öppna för externa gäster stora delar av året. Goda möjligheter till fritidsaktiviteter i staden, som också är säte för Camerata Nordica - länets professionella kammarorkester. Oskarshamns folkhögskola erbjuder grundläggande, förberedande, kompetenshöjande och behörighetsgivande utbildningar och kurser av hög kvalitet. Vi verkar utifrån ett samhällsuppdrag där staten via Folkbildningsrådet bidrar till verksamheten. Samhällsuppdraget består i att folkbildningen ska stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället samt bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Allmänna linjen tillgodoser behovet av behörighetsgivande kurser för deltagare med ofullständiga grundskole- och gymnasiestudier. Personer med funktionshinder är sedan länge en målgrupp för skolan. Vändpunkten vänder sig specifikt till människor med förvärvad hjärnskada i vuxenålder exempelvis stroke. Folkhögskolans kulturansvar handlar dels om att ge alla deltagare möjlighet att delta i kulturupplevelser, dels om att utbilda kulturarbetare i musik. Dessutom bidrar skolan till det lokala kulturlivet i Oskarshamn med omnejd. Oskarshamns folkhögskola verkar också utifrån huvudmannens uppdrag. Vår huvudman är Växjö stift. Uppdraget från huvudmannen består i att genom långa kurser som Kyrkans grundkurs och Kantorsutbildningen utbilda kyrkoarbetare samt att genom korta kurser ge fortbildning och inspiration för anställda, förtroendevalda och frivilliga i Svenska kyrkans församlingar. Oskarshamns folkhögskola har till uppgift att ge människor möjlighet att upptäcka och erövra kunskap. Hos oss utgår lärandet från var och ens behov och möjligheter. Vi ser på lärandet som en process som bygger på dialog och delande av kunskaper och erfarenheter. Folkhögskolans arbete utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan. Vi vill vara en plats som speglar mångfalden i samhället. Här har olika livsfrågor och kulturyttringar en given mötesplats. Välkommen till Oskarshamns Folkhögskola!

3 3 Innehållsförteckning sida Allmän kurs Alfa och Beta 4 Vändpunkten 5 Senior 6 Kyrkomusikerutbildning 7 Kyrkans grundkurs 8 Musiklinje 9 SMF Studiemotiverande 10 Kortkurser och sommarkurser 11 Mer information 19

4 4 ALLMÄN KURS ALFA OCH BETA Allmän kurs ger möjligheter till personlig utveckling, allmänbildning och behörighet till högskola/yrkeshögskola. Du studerar i egen takt i små grupper utifrån dina tidigare förkunskaper, med möjlighet till fördjupning i vissa ämnen. I de allmänna kurserna ingår även temadagar, friluftsdagar och studiebesök som en viktig del. Alla kan söka, men det finns en nedre åldersgräns på 18 år. Allmän kurs Alfa För dig som vill pröva och utveckla din studieförmåga i nya studieformer. I Alfa-gruppen utvecklar du din studievana och får kunskaper, viktiga i arbetslivet och för framtida studier. Vi lägger stor vikt vid att gemensamt samtala om hur lärande kan skapa nya vägar för just dig. Under läsåret genomför vi fördjupningar som formas av kursdeltagarnas intressen och frågeställningar. Behörighet i vissa gymnasiegemensamma ämnen kan ges. På Alfa går du 1-4 terminer beroende på förkunskaper. Allmän kurs Beta För dig som främst söker behörighet för vidare studier och har ambitioner att nå tänkta studiemål. Kanske har du tidigare gått i Alfa-gruppen, har delvis genomförda gymnasiestudier eller vill komplettera tidigare studier. Beroende på förkunskaper läser du 2-4 terminer. Beta-kursen ska ge fördjupad kunskap och förståelse, som ger dig möjligheter att gå vidare till fortsatta studier. Du läser framför allt de gymnasiegemensamma ämnena, med möjligheter till vissa fortsättningskurser samt psykologi. I studieverkstaden har du möjlighet att studera med handledning. Du väljer mellan tre inriktningar: Förutom ovanstående kurser väljer du också en av följande tre inriktningar. Lektionerna inom inriktningen upptar två eftermiddagar/vecka. Musikinriktning innehåller ensemblespel, musikteori, gehör och gitarr i grupp. Bildinriktning innehåller bild, teckning, måleri, foto m m. Livs- och omvärldskunskap innehållet utformas i samråd med kursdeltagarna, men kan behandla områden som psykologi, samhällsfrågor, hälsa, miljö och olika kulturer. Information Allmän kurs lärare , E-post:

5 5 VÄNDPUNKTEN Kursen vänder sig till dig som i vuxen ålder drabbats av stroke eller annan förvärvad hjärnskada. Vi arbetar med att stärka självförtroendet, öka insikten för just din funktionsnedsättning och förbättra din livskvalité. Vart leder utbildningen? Målsättningen med kursen är att du efter avslutade studier ska kunna återgå till en meningsfull sysselsättning. Kursens innehåll Kommunikation Röstgymnastik/röstvård Matematik Data Engelska Samhällsorientering Skapande verkstad RGRM Ronny Gardiner Rytm- & Musikterapi Gymnastik/kroppskännedom Vi kan också erbjuda ridning/vattengymnastik för dig som är intresserad. Antagningskrav Vi vänder oss till personer i yrkesverksam ålder som har afasi eller andra kognitiva svårigheter. Kurstid Mitten av augusti till början av juni Team Logopedkonsult, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska, lärare och assistenter Ansökan Det finns möjlighet att ansöka under terminens gång och komma på studiebesök. Du har också möjlighet att komma på en prova-på-vecka för att se om vår kurs är något för dig. Information Lena Thelaus utbildningsledare, sjuksköterska , Fax E-post:

6 6 SENIORKURS Seniorkursen är en kurs för dig som är nyfiken och vill få nya perspektiv inom ämnen som: miljö psykologi samhälle litteratur Här har du möjligheter att lära dig något nytt, utbyta tankar och diskutera kring en rad intressanta ämnen. Seniorkursens deltagare är välkomna att medverka i skolans övriga aktiviteter. Här på skolan arrangeras konserter, temadagar, loppis och mycket annat. Under varje termin brukar vi anordna studieresor/besök till olika resmål. Vi har exempelvis provat kläder på Kalmar museums kostymateljé, sett hur en orgelmakare arbetar och besökt Ellen Keys Strand och Heidenstams Övralid. Seniorkursen är en halvtidskurs med studier två halvdagar i veckan. En kaffe/te paus finns mellan de båda lektionspassen. Kursen startar i slutet av augusti. Datum meddelas vid antagning. Kostnader: kr/termin Information Carola Svahn: E-post:

7 7 KYRKOMUSIKERUTBILDNING Kyrkomusikerutbildning som i kombination med pastoralteologisk termin för kyrkomusiker leder till kantorsexamen. Liturgisk orgel Solistisk orgel Körsång Solosång Ensembleledning Klassiskt pianospel Brukspiano Gehör Satslära Arrangering Liturgisk sång och dirigering Bruksgitarr Orgelkunskap Musikhistoria Undervisningsmetodik Barnkörmetodik Praktik Musiken har stor betydelse i kyrkan, både i gudstjänsten och i församlingens vardagsarbete. Att vara kyrkomusiker är ett omväxlande yrke, där man får vara såväl utövande musiker som inspiratör, ledare och pedagog. Arbetsmarknaden för kyrkomusiker är god. Kursalternativ HELTID 2,5 år inklusive pastoralteologisk termin för kyrkomusiker och praktik. DISTANS/DELTID 50 % individuell studiegång. Kräver tidigare utbildning vid musikhögskola eller motsvarande kunskaper. För examen måste kursen kompletteras med pastoralteologisk termin. Antagning vår och höst. Foto: Jonas Persson Antagningskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Godkända antagningsprov i orgel, piano, sång, gehör, harmonilära och ensembleledning. FÖRBEREDANDE KYRKOMUSIKERUTBILDNING Den förberedande kyrkomusikerutbildningen är en möjlighet för dig som vill förbereda dig för kyrkomusikerutbildningens antagningsprov. Den kan också läsas som en förberedelse för kandidatutbildning på musikhögskola eller av dig som på ideell basis arbetar med musik i kyrkan och behöver utveckla dina kunskaper. Ansökan Sista ansökningsdag 15 april Antagningsprov april Du behöver endast komma en av dagarna. Läsår: Information Robert Öhman utbildningsledare E-post:

8 8 KYRKANS GRUNDKURS DISTANS Kyrkans grundkurs är en vandring genom Svenska kyrkans tro och liv på Oskarshamns folkhögskola, som har Svenska kyrkan i Växjö stift som huvudman. Under kursens gång får du även reflektera över din egen tro och ditt liv tillsammans med andra kurskamrater. Kursen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper om Svenska kyrkans tro och liv. som funderar på tjänst i kyrkan som redan nu har tjänst, är med i kyrkoråd/församlingsråd eller har annat frivilliguppdrag i Svenska kyrkan Kursuppbyggnad Under de fysikska träffarna arbetar vi bl. a med diskussionsgrupper går på studiebesök och har gästföreläsare. Dessutom firar vi en verkstadsmässa, har andakter samt delar måltidens gemenskap. Varje helg har ett tema enligt följande upplägg: Gruppkänsla, Bibeln och Svenska kyrkan Gudstjänst och sakrament samt diakoni och själavård Undervisning, pedagogik, kyrkohistoria Mission, musiken och teologi Kursen har fördjupat min kristna tro och ökat min kunskap om Svenska kyrkan. Kostnad Höstterminen 2015: Internat: 5800 kr Externat: 2500 kr Vårterminen 2016: Internat: 6700 kr Externat: 3050 kr Maria Mårtensson, 45 Kyrkvaktmästare, Källstorp Kurstid Kursen ges på distans halvfart med nio fysiska träffar på Oskarshamns folkhögskola. Hösten 2015: augusti, september, 6-8 november, 4-6 december Våren 2016: januari, februari, mars, april, maj Rekommenderas av biskop Jan-Olof Johansson, Växjö Ansökan Anmälningsblankett finns på nästa sida och på hemsidan Under fliken utbildning, Kyrkans grundkurs. Eventuella frågor ställs till? Jonas Johansson E-post Telefon: , Foto: Mats Petersson

9 9 MUSIKLINJEN Högskoleförberedande även för dig som vill fördjupa och utveckla ditt musikintresse. Klassisk inriktning sång, piano, träblås, bleckblås Klassisk gitarr Afroinriktning (jazz, soul, blues) piano, sång, elgitarr, bas, trummor, saxofon, trumpet, trombon Stråklinje Komposition Pianotekniker Vi erbjuder bland annat enskild undervisning, ensemblespel, musikteori och gehör. Ansökan Sista ansökningsdag 1 april. Ansökan gör på blankett eller via hemsidan. Inträdesprov Klassisk inriktning, Komposition och Pianotekniker april. Afroinriktning april. Information Olof Lövmo , Pianotekniker Jonas Svenson/Matilda Jusmo

10 10 SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) Är du arbetslös och nyfiken på om studier på folkhögskolan kan vara något för dig? Då kan du prata med din Arbetsförmedling om SMF, dvs. Studiemotiverande Folkhögskolekurs. Det gäller dig som har ofullständiga grund- eller gymnasiebetyg och är arbetssökande i åldern år eller fyllt 25 år och deltar i jobb och utvecklingsgarantin. Vad är Studiemotiverande Folkhögskolekurs? På en studiemotiverande folkhögskolekurs får du prova på hur det kan vara att studera som vuxen. Kursens upplägg varierar beroende på skolans inriktning och deltagarnas önskemål. Det är arbetsförmedlingen som står bakom satsningen och det är också genom dem man kan få en plats på kursen. Syfte med kursen Syftet är att underlätta och motivera dig att slutföra dina studier och öka chanser till jobb. Om du efter avslutad SMF-kurs vill fortsätta på folkhögskola finns det t.ex. Allmän kurs som motsvarar grund-eller gymnasieskolans studienivå. Vad innehåller kursen? Du får möjlighet att prova på olika ämnen, förbättra din studieteknik och lägga upp en plan inför framtiden. På folkhögskolan är gruppen viktig och det finns tid för samtal och erfarenhetsutbyte. Kursen pågår i tre månader och avslutat med att du får ett intyg. Kursstart Nästa SMF-kurs på Oskarshamns Folkhögskola börjar. Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information. Några röster från tidigare kursdeltagare på SMF-kursen på Oskarshamns Folkhögskola: "SMF-kursen betydde jättemycket för mig. Lärde mig mycket och satte upp nya mål. Jag började sedan på Allmän linje. Det är det bästa valet jag har gjort. Kan verkligen rekommendera detta till andra." (Emma 20 år, ofullständiga grundskolebetyg) "Efter SMF sökte jag till skolan och började, men mådde inte bra och hade svårt med motivationen. Var sjukskriven en tid och började sedan om i liten omfattning, sedan halvtid och nu läser jag heltid och trivs bra med det. Är nu klar med grundläggande behörighet plus några särskilda behörigheter. Mitt mål är att läsa på universitet eller högskola. På folkhögskolan läser man med individuellt schema och intensiteten bestäms av lärare och elever tillsammans. Avslappnad miljö där alla sorts människor passar in" (Jonas 23 år, påbörjat gymnasiet flera gånger men aldrig avslutat) "SMF-kursen blev början på något riktigt bra. Folkhögskolan har hjälpt till att få igång mig igen. Nu har jag en mycket bättre vardag!"(christoffer 23 år, flera oavslutade gymnasiestarter, arbetslös i omgångar. Har nu slutfört studier på gymnasienivå på folkhögskolan och arbetar på hotell.)

11 11 KORTKURSER OCH SOMMARKURSER 2015 Foto: Jonas Persson

12 12 Spela med hela kroppen! Rytmikdag med EVA NIVBRANT WEDIN 25 mars 2015 Eva Nivbrant Wedin är rytmikpedagog och lektor vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Tillsammans med några kollegor driver hon Rytmikcentrum. Eva har under flera år varit ansvarig för ett internationellt samarbetsprojekt med University of Cape town i Sydafrika. Kanske upplevde du hennes seminarium vid kyrkomusiksymposiet i Uppsala? I så fall vet du att här erbjuds en rikedom av tips och konkreta övningar som alla kan ha nytta av, oavsett i vilket sammanhang man undervisar eller musicerar! I samband med kursen finns möjlighet att köpa boken "Spela med hela kroppen", Gehrmans förlag. Kostnad inkl lunch 450 kr. Betalas via bankgiro senast 20 mars. Skriv "Rytmikdag" och ditt namn på meddelanderaden. Anmälan senast 15 mars Kontaktperson: Robert Öhman

13 13

14 14 ORGELSPELARKURS 28 juli - 4 augusti 2015 Välkommen till vår traditionsenliga orgelspelarkurs för dig mellan år! Åtta dagar med fokus på orgelspel men också mycket annat. Att åka på sommarkurs innebär ny inspiration, nya kunskaper och nya kompisar. Funderar du på en framtid som kyrkomusiker ger kursen dig möjlighet att känna dig för i några av de ämnen en kyrkomusiker ska behärska. Eller vill du bara spela orgel för att det är roligt? Träffa andra som spelar? Välkommen! Kursen innehåller dagliga orgellektioner, möjlighet till sånglektioner, körsång, teori och en hel del annat. En av dagarna besöker vi Västervik där vi får tillgång till orglarna i S:t Gertrud och S:t Petri kyrkor Tre instrument från tre epoker, byggda av Wistenius 1744, Åkerman & Lund 1905 och Marcussen Kursen avslutas med en offentlig konsert den 4/8. Lärare på orgelspelarkursen är Birger Marmvik, Cecilia Alrikson, Jan-Olof Kulander och Robert Öhman. Kostnad kr inkl helpension i dubbelrum. För logi i enkelrum är kostnaden kr. Vi uppmanar alla deltagare att söka lägerbidrag hos sin hemförsamling. Betalas via bankgiro ange namn och kurs. Senast den 27 juli Önskas faktura ange fakturaadress. Ansökan Sista ansökningsdag 1 juni Information Robert Öhman utbildningsledare för Kyrkomusikerutbildningen E-post:

15 15 ORGELLÄGER 30 juli - 2 augusti 2015 Att spela orgel är roligt och att träffa andra som också gör det är ännu roligare! Därför bjuder vi in alla intresserade till ännu ett orgelläger. För att vara med ska du vara 14 år eller yngre. Du behöver inte ha spelat orgel tidigare, vi tar emot också rena nybörjare. Förutom orgellektioner kommer det att bli körsång, musikteori, orgelkunskap och konserter. Samtidigt med orgellägret pågår vår stora orgelspelarkurs för de som fyllt 15 år. Några av de lärare du träffar är Robert Öhman och Cecilia Alrikson. Vi förutsätter att varje barn har en vuxen med sig på lägret. Kostnad för barn: helpension i dubbelrum: kr endast måltider (ej logi): 825 kr Kostnad för vuxen: helpension i dubbelrum: kr endast måltider (ej logi): kr Betalas via bankgiro ange namn och kurs. Senast den 27 juli Ansökan Sista ansökningsdag 1 juni 2015 Information Robert Öhman utbildningsledare för Kyrkomusikerutbildningen E-post:

16 16 OSKARSHAMNSLÄGRET 8 17 juni 2015 Arrangör Oskarshamns Folkhögskola i samarbete med Sveriges Lions Ungdomskommitté Plats Oskarshamns Folkhögskola Innehåll Som deltagare får du prova på olika verksamheter inom folkhögskolan som exempelvis skapande, temastudier och diskussioner. Vi gör utflykter och studiebesök i de vackra trakterna runt Oskarshamn. På kvällarna ges möjlighet att delta i olika aktiviteter som föredrag, musikunderhållning, film m.m. Du får också tillgång till sjukgymnastik i grupp & individuellt. Skolan ligger på ca 10 minuters gångavstånd från stadens centrum och är anpassad för fysiskt funktionshindrade. Skolan är en drogfri miljö. Sjuksköterska och assistenter finns på lägret. Finns behov av egen assistent kan denna följa med. Kursen kräver inga förkunskaper. Deltagare Max 35 deltagare, från 18 år. Kostnad Kostnad: kr per person för deltagare & eventuell personlig assistent Kontakt Lena Thelaus sjuksköterska E-post: Ansökan Ansökningshandling med ansökningsblankett & garantiförbindelse kan beställas från skolan på telefon och sändas in av representant för den lokala Lionsklubben. Sista ansökningsdag 15 april Garantiförbindelse och kvitto på erlagd avgift ska vara skolan tillhanda senast 24 april 2015 Handlingarna sänds till Oskarshamnslägret Lena Thelaus Oskarshamns Folkhögskola Axel Munthes stig Oskarshamn

17 17 NYCKELKURS för personer med långvarig smärta Nyckelkurserna vänder sig till dig med långvarig smärta. Kursen ger deltagarna kunskap och färdigheter i hur man kan leva ett bättre liv och hantera sina hälsoproblem. Kursen ger också möjligheter till ökad självkännedom och ökad tilltro till egna möjligheter att påverka sin situation. Utbildning i grupp hjälp till självhjälp Utbildningen sker i grupp med ca åtta deltagare. Centralt är att du ska få möjlighet att dela erfarenheter och lära tillsammans med andra som är i en liknande situation som du själv. I kursen ingår övning i att hitta metoder för avspänning och sinnesro, samt uppgifter och övningar som du jobbar med själv mellan gruppträffarna. En handledare finns med som stöd under kurstiden. Tid och faser Kursen bygger på gruppträffar en dag i veckan under två terminer. Kursen delas in i 2 olika faser med olika mål: 1. Att förstå sin smärta och hitta balans mellan vila och aktivitet. 2. Att få tilltro till sin egen förmåga söka livskvalitet, rehabiliteringsmöjligheter samt stärka arbetsförmåga inför framtiden. Efter kursens slut ges möjligheter för gruppen att fortsätta som självhjälpsgrupp. Ekonomi Kursen är avgiftsfri. Mat och fika bekostar du själv. Behöver du ha ersättning från Försäkringskassan under kurstiden diskuterar du detta med din läkare och din handläggare på Försäkringskassan. Ansökan Ansöker till en Nyckelkurs gör du på en speciell ansökningsblankett. Blanketten finns att få på Nyckelns hemsida: eller telefon Ansökan skickas till: Nyckeln Kurscenter, Länssjukhuset, Kalmar Välkommen att söka Nyckelkurs på Oskarshamns folkhögskola!

18 18 KOSTNADER FÖR LÄSÅRET All undervisning är kostnadsfri. Du betalar en avgift på 500 kr för att bekräfta din plats att du har blivit antagen. Därav går 350 kr till studiebesök, utflykter mm. Bekräftelse avgiften återbetalas ej vid återbud. Internat Helackordering: mat serveras fr o m förmiddagskaffe på måndag t o m lunch fredag. Skolan kan inte erbjuda enbart boende eller enstaka måltider på internatet. Boende Mellangård: Enkelrum med egen toalett & dusch: kr/4 veckors period Enkelrum med delad toalett & dusch: kr/4 veckors period Gammelgård: Enkelrum med egen toalett & dusch: kr/4 veckors period Enkelrum med delad toalett & dusch: kr/4 veckors period I beloppen ingår förutom ordinarie måltider även kostnader för samkväm, fester, visst undervisningsmaterial, samt kursdeltagarförsäkring. Externat Externatavgift 1 550kr/termin för heltidsstuderande. Betalas av dem som inte bor på skolan. Kostnaden innebär betalning för kaffe/dryck i samband med förmiddags fikat en gång per dag, måltider i samband med fester samband med läsårsstart/slut, samkväm och friluftsdagar, tillgång till lunchrum, visst undervisningsmaterial samt kursdeltagarförsäkring. Läromedel betalas av kursdeltagare. Foto: Jonas Persson Fakturan Några veckor efter kursstart får Du dina fakturor på Dina kostnader för terminen. De är uppdelade på fyra betalningstillfällen med förfallodagar. Dagens lunch Externatdeltagare har möjlighet att köpa lunch för 60 kr eller köpa ett kuponghäfte med 10 måltider för 550 kr. Betalning gör direkt i kassan.

19 19 Hemsida Skolans E-postadress Rektor Sven Gunnar Persson Skolans växel Skolans växel Studiemedel Husmor, konferens Logi Tuppen, internat Vandrarhem- bokning av rum Restaurang Tuppen Catering Ansökningsblanketter och mer information om skolans kurser: Gilla oss på facebook

20 20 Foto: Jonas Persson Oskarshamns folkhögskola Axel Munthes stig Oskarshamn O

KORREKTUR Q2 2012-02-14

KORREKTUR Q2 2012-02-14 2014 01 25 KORREKTUR Q2 2012-02-14 Allmän linje...4 SMF Lev - Lär - Utvecklas! Shalom Fält...6. Musik...7...5 Stråk...8 Kyrkomusiker...9 Kyrkans grundkurs...10. Seniorkurs...12 Vändpunkten...13. Kurs om

Läs mer

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård 2015/16 Ny valbar profil Mission & Församlingsplantering genom gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större www.liljeholmen.nu

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10

Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Kunskap genom studier och upplevelser 09/10 Välkommen Innehåll Anta en personlig utmaning på Grimslövs folkhögskola och du kommer finna dig stå i centrum vare sig du väljer en av våra allmänna kurser eller

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Välkommen till 2012-2013

Välkommen till 2012-2013 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Välkommen till 2012-2013 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen till

Läs mer

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola

Studeranderättslig standard. för Stadsmissionens folkhögskola Studeranderättslig standard för Stadsmissionens folkhögskola 2011 1 Innehållsförteckning 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen 1.2 Huvudmannens profil 1.3 Statens syfte 1.4

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen

Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen Studeranderättslig standard vid Birka och Bäckedals folkhögskolor Jämtland/Härjedalen EN DEL AV REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Fastställd av skolornas styrelse i Regionförbundet: 2012-12-17 Revidering görs

Läs mer

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola Anna Frost & Gunvor Erlingsson TITEL FÖRFATTARE Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Information om stödinsatser

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre).

Studerande - Den som är antagen till en lång kurs (15 dagar eller längre). Välkommen En folkhögskola med plats för dig Välkommen till Åredalens Folkhögskola just du! Vi tror på respekt och förståelse för alla människor och för vår omvärld. Vi tror också att alla mår som bäst

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG

KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG KURSER 2014-2015 ALLA SVERIGES 150 FOLKHÖGSKOLOR I SAMMA KATALOG Innehåll Ämnesområden Vad är folkhögskola? sid 2 Estetiska kurser sid 16 Vad kan jag läsa? sid 3 Hälsa Miljö Natur sid 22 Vi går på folkhögskola

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

NR. 9 GÖTEBORG KRISTIANSTAD UMEÅ. Tidningsarbete på skoltid. Jonathan går i stor klass. De bästa kompisarna finns i skolan. Skönt att vara en i gänget

NR. 9 GÖTEBORG KRISTIANSTAD UMEÅ. Tidningsarbete på skoltid. Jonathan går i stor klass. De bästa kompisarna finns i skolan. Skönt att vara en i gänget NR. 9 2011-2012 EN TIDNING OM ETT GYMNASIEALTERNATIV FÖR UNGA MED SVÅRA RÖRELSEHINDER GÖTEBORG Tidningsarbete på skoltid KRISTIANSTAD Jonathan går i stor klass Stockholm De bästa kompisarna finns i skolan

Läs mer

Rektor har ordet. Året som gått

Rektor har ordet. Året som gått Verksamhetsberättelse 2014 1 Året som gått Rektor har ordet Det är ett händelserikt år vi blickar tillbaka på. Utveckling och förändring har präglat folkhögskolan på många sätt under året, samtidigt som

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

Attention Uppsala önskar medlemmarna en god jul och ett gott nytt år!

Attention Uppsala önskar medlemmarna en god jul och ett gott nytt år! Uppsala December 2013 Innehåll Vårens cafékvällar, NPF-träffar och anhörigträffar... sid 2 Hjälpa till?... sid 3 Föreningen Verkstan... sid 3 Kallelse till årsmöte 2014... sid 4 Inbjudan till workshop

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer