Utbildningar Hösten 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar Hösten 2015"

Transkript

1 Hösten 2015 Utbildningar Hösten 2015 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan

2 Innehåll Upplandskommuner i samverkan sid 2 Utbildningar inom vård, omsorg sid 3-7 Restaurangutbildningar sid 8-11 Ekonomi, information och försäljning sid Praktiska utbildningar (industri, teknik, bygg m m) sid Allmän information sid Kommunpresentation sid Utbildningslänkar sid 24 Upplandskommuner i samverkan - MED FOKUS PÅ YRKESUTBILDNINGAR! Enköping, Norrtälje, Tierp, Knivsta, Uppsala, Håbo, Sigtuna, Älvkarleby, Heby och Östhammar tillsammans utgör vi en attraktiv och känd kunskapsregion som erbjuder stimulerande och utmanande miljöer för kompetensutveckling och som leder till lust att lära mer under hela livet. I den här katalogen får du en bild av yrkesutbildningar som erbjuds i regionen. Yrkesutbildad arbetskraft behövs för regionens möjligheter att utveckla företagandet och att attrahera nya företag. Och detta skapar tillväxt! Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan kommunerna, som syftar till att erbjuda en mångfald av utbildningar. Vuxenutbildningen är en plats för möten, växande, skapande, utveckling och lärande. Målsättningen är att så långt det är möjligt tillgodose dina behov av och önskemål om studier. Denna katalog visar inte bara på de yrkesutbildningar som erbjuds. Den innehåller också allmän information om studier och kontaktuppgifter för de olika kommunernas vuxenutbildning. Så, vi hoppas att katalogen stimulerar till fortsatta studier. Och kontakta oss gärna med dina tankar och funderingar kring utbildning och yrkesval. Upplandskommuner i samverkan Viktig information om att söka till annan kommun Om du ska söka vuxenutbildning utanför din hemkommun ska du använda den kommunens ansökningsblankett gäller ej yrkeshögskoleutbildningar där du vänder dig direkt till utbildningsanordnaren för ansökningsinformation. 2 Ansökan lämnas alltid till din hemkommun för beslut om interkommunal ersättning. Därefter är det anordnande kommun som beslutar vilka som antas till utbildningarna.

3 Utbildningar inom vård och omsorg Vård- och omsorgsutbildning Start: 24 augusti, 28 september, 16 november 2015 Sista ansökningsdag: 15 maj, 25 augusti, 13 oktober veckor Utbildningen ger dig formell undersköterskekompetens för att arbeta exempelvis inom äldrevården, psykiatrin och på behandlingshem.vid starten i januari samt augusti kan du välja att studera i grupp eller studera flexibelt.vid övriga starter kan du endast studera flexibelt. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande och även praktiska moment som genomförs på skolan poäng. Du kan bli antagen till max 500 poäng per ansökningstillfälle Studieort/ansvarig kommun: Uppsala För mer information kontakta: Cajsa Linnerstam Barn- och fritidsutbildning Start: 24 augusti, 28 september, 16 november 2015 Sista ansökningsdag: 15 maj, 25 augusti, 13 oktober veckor Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som exempelvis barnskötare, elevassistent och personlig assistent för barn och ungdomar. Vid starten i januari samt augusti kan du välja att studera i grupp eller studera flexibelt. Vid övriga starter kan du endast studera flexibelt. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande poäng. Du kan bli antagen till max 500 poäng per ansökningstillfälle Studieort/ansvarig kommun: Uppsala För mer information kontakta: Cajsa Linnerstam Vård- och omsorgsutbildning inriktning Sjukvård/Akutsjukvård Start: 13 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 15 maj veckor Utbildningen ger kompetens att söka arbete som undersköterska eller annan omvårdnadspersonal. Du kan jobba inom allt från hemvård, äldrevård till vårdavdelning på sjukhus. I utbildningen ingår 12 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) om varder 4 veckor. Du gör din APL inom hemvård, omvårdnadsboende och akutsjukvård. Du studerar i grupp där du utvecklar dina kunskaper genom lärarledd undervisning, diskussioner och praktisk träning i metodrum. Hela Vård- och omsorgsutbildningen Nivå A, B, C omfattar 1450p 1550p Studieort/ansvarig kommun: Uppsala, Uppsala kommun För mer information kontakta: Bitr. rektor Marie Laitamaa tel: ,

4 Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå Utbildningar inom vård och omsorg Medicinsk Sekreterare Start: 21 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 30 april år Arbetet som medicinsk sekreterare handlar i grunden om att dokumentera och administrera kontakten mellan läkare, sjuksköterskor etc. och med att ge hög en service till båda parter. Det är du som är nyckelpersonen när du samordnar kontakten mellan patienter, personal och anhöriga på ett professionellt och noggrant sätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team samt är bra på att möta människor i olika situationer. 400 YH-poäng E/G i Sv2/B, C/VG i Eng6/B Utbildningsanordnare/studieort: Nackademin, Uppsala För mer information kontakta: Emma Lindgren, Tandsköterska Start: September ,5 år Som tandsköterska har du flera olika arbetsuppgifter. Du assisterar vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du kan komma att få arbeta självständigt med ett preventivt arbete kring munhygien och tandhälsoinformation. Tandsköterskorna ansvarar för mycket av patientkontakten då de står i receptionen och tar emot samt bokar in kunder. I det dagliga arbetet ingår även användandet av teknisk utrustning, datorer, sterilisering av instrument och ett ständigt miljö- och kvalitetsarbete på arbetsplatsen. Tandsköterskorna står dessutom för mycket av det administrativa arbetet på tandvårdskliniker så som journalföring. Idag står yrkesgruppen inför flera år av stora pensionsavgångar och därför finns ett stort behov av nyrekryteringar. 300 Yh-poäng Grundläggande behörighet med minst betyget godkänt (eller motsvarande) i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Engelska 5 och Matematik 1 (a,b eller c). Utbildningsanordnare/studieort: Folkuniversitetet i Uppsala För mer information kontakta: Angelica Handersten Medicinsk sekreterare Start: 21 september 2015 Sista ansökningsdag: 4 maj år Efter utbildningen kan du bl.a. arbeta som Medicinsk sekreterare, Hälso-och sjukvårdssekreterare, Läkarsekreterare, Vård- och klinikadministratör inom offentlig eller privat sektor. 400 YH poäng Grundläggande behörighet samt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6 eller motsvarande. Du bör också ha god datavana. Yrkeserfarenhet är meriterande men inget krav Utbildningsanordnare/studieort: Folkuniversitetet i Uppsala För mer information kontakta: Tania Brown, , 4

5 Utbildningar inom vård och omsorg Yrkesakademins YH-utbildningar på distans: Steriltekniker Start: 31 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 18 maj 2015 Med denna utbildning blir du en avgörande länk i den vårdkedja som sterilteknisk enhet utgör när det gäller att säkerställa desinfektion och sterilisering av kirurgiska instrument. Nya operationsmetoder och mer komplicerade instrument ställer högre krav på den personal som arbetar på steriltekniska enheter i form av tekniska färdigheter och djupare kunskap inom området. Med en utbildning till steriltekniker får du den formella kunskap och de färdigheter som branschen efterfrågar. Kurspoäng/längd: 300 yhp/1,5 år Se webbplats Specialistundersköterska med Beroende kompetens Start: 24 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 4 maj 2015 Du kan arbeta som undersköterska med spetskompetens inom t.ex. beroendeomsorgen med psykosocialt rehabiliteringsarbete och med missbruk samt beroende inom vård och omsorg för ungdomar och vuxna, både inom boendestöd och i det egna hemmet men också inom sluten psykiatrisk vård. Du får också en beredskap att handleda kollegor i olika situationer med anknytning till beroende. Kurspoäng/längd: 200 yhp/ 1 år Se webbplats Specialistundersköterska med Neuropsykiatri kompetens Start: 17 augusti 2015 Sista ansökningsdag:2 4 maj 2015 Du kan arbeta som undersköterska med spetskompetens inom vård och omsorg med tyngdpunkt på olika neuropsykiatriska tillstånd. Arbetsområdena ligger inom öppenvård, mottagning, särskilda boenden, hemtjänst, hemvård och hemteam. Du får även kunskaper för att handleda kollegor i olika situationer med anknytning till din kompetens. Utbildningen ger dig också möjligheter att fungera som projektledare/samordnare inom vård och omsorg. Kurspoäng/längd: 200 yhp/1 år Se webbplats Specialistundersköterska med Geriatrik kompetens Start: 31 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 4 maj 2015 Du kommer att arbeta som specialutbildad omsorgs- och omvårdnadspersonal för specifika klientgruppen, t ex inom socialpsykiatrin och omsorgen, rådgivare och handledare inom ditt specialområde, nätverksmotor i samordningsarbetet kring klienten dels med samarbetspartners och dels med det sociala nätverket. Du ska även kunna bidra till utveckling och förbättring av den klientnära vården samt kunna handleda personal vid vård och omsorg av olika klientgrupper. Kurspoäng/längd: 200yhp/1 år Se webbplats Utbildningsanordnare/studieort: Yrkesakademin, Uppsala (gäller samtliga utbildningar på denna sida) För mer information kontakta: Pernilla Blomkvist , (gäller samtliga utbildningar på denna sida) 5

6 Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå Utbildningar inom vård och omsorg Vård och omsorg inriktning äldrevård Start: 10 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 31 maj veckor Undersköterska inriktning geriatrik 1400 poäng Studieort/ansvarig kommun: Märsta/Sigtuna (hemsida), komvux.sigtuna.se (ansökan) För mer information kontakta: Maria Zeffer Vård och omsorg inriktning akutsjukvård Start: 10 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 31 maj veckor Undersköterska inriktning akutsjukvård 1400 poäng Studieort/ansvarig kommun: Märsta/Sigtuna (hemsida), komvux.sigtuna.se (ansökan) För mer information kontakta: Maria Zeffer Vård och omsorg inriktning Psykiatri Start: 10 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 31 maj veckor Undersköterska inriktning psykiatri/personlig assistent 1400 poäng Studieort/ansvarig kommun: Märsta/Sigtuna (hemsida), komvux.sigtuna.se (ansökan) För mer information kontakta: Maria Zeffer Omvårdnad med grundläggande svenska Start: 10 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 31 maj veckor Vidare studier inom vård- och omsorg på komvux 1400 poäng Undervisning i svenska för invandrare, kurs C. Studieort/ansvarig kommun: Märsta/Sigtuna (hemsida), komvux.sigtuna.se (ansökan) För mer information kontakta: Maria Zeffer

7 Utbildningar inom vård och omsorg Omvårdnadsutbildning kombinerad när- och distansundervisning Start: Följer NKVs periodsystem med intag 1 gg/år Sista ansökningsdag: Se webbplats motsvarande 3,5 terminer vid heltidsstudier Utbildningens övergripande mål är att ge varje enskild studerande möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter, liksom personliga styrkor och talanger, som grund för ett meningsfullt arbete inom vård och omsorg. Efter de programgemensamma kurserna (950 p) kommer olika inriktningar att erbjudas (400 p). Utbildningen kan även ingå som en del i yrkesexamen inom Vård- och omsorgsprogrammet. Samtliga kurser ges med träffar på Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning. Max.1350 poäng, kunskap och erfarenheter kan valideras Betyg från grundskolan, godkänd i svenska som andraspråk. Studieort/ansvarig kommun: Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning, i Norrtälje, med studentbostadsgaranti För mer information kontakta: Anja Gunnarsson, programansvarig, tel , Omvårdnadsutbildning på distans Start: Sista ansökningsdag: Löpande Löpande 60 veckor, distans Undervisningen bedrivs via Internet. Du läser via din dator där du har upplägget för utbildningen. I vissa kurser ingår APU och praktiska moment. I våra lokaler kan du delta i föreläsningar, studie träffar och öva på praktiska övningar. Utbildningen innehåller både obligatoriska kurser samt ett antal valbara kurser. Beroende på vilken inriktning du väljer kan du arbeta som undersköterska, personlig assistent, psykiatriskötare eller rehabilitering och habiliteringsassistent poäng Håbo kommun Studieort/ansvarig kommun: För mer information kontakta: Fridegårdsgymnasiets SYV: Pia Gidén, eller SVOK: Kicki Löhr-Johannsesson,

8 Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå Restaurangutbildningar Kock Start: 10 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 31 maj veckor Kock 1100 poäng Studieort/ansvarig kommun: Märsta/Sigtuna (hemsida), komvux.sigtuna.se (ansökan) För mer information kontakta: Lasse Sporrong Kock med grundläggande svenska Start: 10 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 31 maj veckor Vidare studier inom restaurang på komvux 900 poäng Undervisning i svenska för invandrare, kurs C. Studieort/ansvarig kommun: Märsta/Sigtuna (hemsida), komvux.sigtuna.se (ansökan) För mer information kontakta: Lasse Sporrong Bartender/servitör Start: 10 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 31 maj veckor Bartender 500 poäng Studieort/ansvarig kommun: Märsta/Sigtuna (hemsida), komvux.sigtuna.se (ansökan) För mer information kontakta: Lasse Sporrong Livsmedelsutbildning för butik och café Start: 18 augusti veckor Att arbeta med försäljning i livsmedelsbutik, stormarknad eller på café ger en stor variation och många möjligheter. Den här utbildningen gör dig attraktiv på arbetsmarknaden i och med den bredd utbildningen ger dig. Du får också en bra grund att stå på om du vill specialisera dig inom någon sektor. Det ingår 8 veckors APL arbetsförlagd utbildning poäng Studieort/ansvarig kommun: Uppsala Kommun För mer information kontakta: 8

9 Restaurangutbildningar Kock nivå 1 Start: 18 augusti veckor Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper inom de delar av restaurangbranschen där man arbetar nära kunderna med i första hand hantverksmässiga metoder, såväl traditionella som moderna. Den ska också utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i matlagning och servering liksom deras kunskaper om måltiden som helhet. Måltiden som helhet är central i utbildningen eftersom de olika verksamhetsområdena samverkar för att skapa måltidsupplevelser. Utbildningen ska även ge kunskaper i arbetsmiljö, försäljning, service, hygien, näringslära, specialkoster och alkoholservering. 920 Studieort/ansvarig kommun: Uppsala Kommun För mer information kontakta: Kock nivå 2 Start: 18 augusti veckor Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper inom de delar av restaurangbranschen där man arbetar nära kunderna med i första hand hantverksmässiga metoder, såväl traditionella som moderna. Nivå 2 ger fördjupade kunskaper och utvecklar elevernas kunskaper om och färdigheter i matlagning liksom om måltiden som helhet. Måltiden som helhet är central i utbildningen eftersom de olika verksamhetsområdena samverkar för att skapa måltidsupplevelser. Utbildningen ska även ge kunskaper i arbetsmiljö, service, finstyckning, mat och dryck i kombination och konditori. 520 Kockutbildning nivå 1 eller motsvarande kunskaper Studieort/ansvarig kommun: Uppsala Kommun För mer information kontakta: Kock lärling Start: 18 augusti veckor Minst 70 % av utbildningen är i ett kök på en arbetsplats. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper inom de delar av restaurangbranschen där man arbetar nära kunderna med i första hand hantverksmässiga metoder, såväl traditionella som moderna. Den ska också utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i matlagning och servering liksom deras kunskaper om måltiden som helhet. Måltiden som helhet är central i utbildningen eftersom deolika verksamhetsområdena samverkar för att skapa måltidsupplevelser. Utbildningen ska även ge kunskaper i arbetsmiljö, försäljning, service, hygien, näringslära, specialkoster och alkoholservering Studieort/ansvarig kommun: Uppsala Kommun För mer information kontakta: 9

10 Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå Restaurangutbildningar Lärling styckning/charkuteri Start: 18 augusti veckor Minst 70 % av utbildningen på en arbetsplats. Styckning, nedskärning och sortering av gris, lamm, och nöt Kunskaper om djurens anatomi, köttkvalitet och om styckningsdetaljernas olika användningsområden, hantering, förpackning och förvaring. Kunskaper om olika köttråvarors kvalitet och om deras egenskaper samt om andra råvaror och tillsatser. Färdigheter i att göra styckningskalkyler och effektivitetsbedömningar. Färdigheter i att utföra hängande och liggande styckning samt att finstycka grovstyckade detaljer. Förmåga att tillverka charkuterivaror. Förmåga att läsa, följa och utarbeta recept samt att utföra recept- och näringsberäkningar och effektivitetsbedömningar. Förmåga att använda utrustning, maskiner och verktyg. Förmåga att förpacka och förvara styckningsdetaljer eller charkuterivaror. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. Förmåga att underhålla utrustning, maskiner och verktyg. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat. ca Studieort/ansvarig kommun: Uppsala Kommun För mer information kontakta: Bar- och dryckesutbildning Start: 18 augusti veckor Vill du arbeta i en bransch där det händer mycket och med goda möjligheter till arbete både i Sverige och i utlandet? Här har du möjlighet att lära dig det mesta om alla slags drycker och metoder. Skaka och muddla från Cocktails till Longdrinks. Du lär dig om vinets egenskaper från den gamla till den nya vinvärlden. Vi provar oss fram i olika mat- och dryckeskombinationer. När passar en Lager eller en Stout bäst? Cause and effect -vad är det? Vi lägger stor vikt vid service och bemötande eftersom det är en viktig del av yrkeskompetensen. 520 Studieort/ansvarig kommun: Uppsala Kommun För mer information kontakta: Lärling Bageri/Konditori Start: 18 augusti veckor Minst 70 % av utbildningen på en arbetsplats. Hantverksmässig lärlingsutbildning inom Bageri och konditori där vi gör en individuell studieplan för varje elev och utgår från elevens förkunskaper. Har eleven inga förkunskaper, börjar vi från början i detta urgamla hantverksyrke. Förutom tillverkning av bageri och konditori produkter läggs stor vikt på följande: Förmåga att läsa, följa och utarbeta recept samt att utföra recept- och näringsberäkningar och effektivitetsbedömningar. Förmåga att använda utrustning, maskiner och verktyg. Förmåga att förpacka, märka och förvara. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området, så som hygien- och livsmedelslagstiftning. Förmåga att underhålla utrustning, maskiner och verktyg. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat. ca Studieort/ansvarig kommun: Uppsala Kommun För mer information kontakta: 10

11 Restaurangutbildningar Enstaka kurser/kvällskurser på Ekeby Vux Styckning 1 Start: 1 september 2015 tisdagskvällar veckor Styckning, nedskärning och sortering av gris, lamm, och nöt. Kunskaper om djurens anatomi, köttkvalitet och om styckningsdetaljernas olika användningsområden hantering, förpackning och förvaring. Ergonomi och riskfaktorer i arbetet. Enkla styckningskalkyler 100 poäng Studieort/ansvarig kommun: Uppsala, Ekeby Vux /Ekebygymnasiet För mer information kontakta: Bageri 1 Start: 1 september 2015 tisdagskvällar veckor Bakning av enklare brödtyper inom området jästa grunddegar såsom matbröd och kaffebröd. Även småbröd och mjuka kakor. Hantverks- och yrkesmässigt! Ergonomi och riskfaktorer i arbetet. Hygien och hygienlagstiftning. Märkning och paketering. 100 poäng Studieort/ansvarig kommun: Uppsala, Ekeby Vux /Ekebygymnasiet För mer information kontakta: Konditori 1 Start: 1 september 2015 tisdagskvällar veckor Tillverkning av vanligt förekommande konditoriprodukter såsom kondisbitar, tårtor och dekorer. Hantverks- och yrkesmässigt! Ergonomi och riskfaktorer i arbetet. Hygien och hygienlagstiftning. Märkning och paketering. 100 poäng Studieort/ansvarig kommun: Uppsala, Ekeby Vux /Ekebygymnasiet För mer information kontakta: 11

12 Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå Ekonomi, administration, information och försäljning Marknadsassistent Start: 24 augusti, 5 oktober, 16 november 2015 Sista ansökningsdag: 15 maj, 25 augusti, 6 oktober 2015 Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan. Du kan läsa på heltid (40 veckor), eller på deltid (upp till 80 veckor). Studieform: Närlärande med Internetstöd Utbildningen passar dig som gärna vill komma in på marknadssidan. Arbetet innebär ofta produktion av reklam och informationsmaterial. Som marknadsassistent arbetar du ofta med telefonkontakter. Du producerar själv eller fungerar som beställare. Efter utbildningen kan du arbeta som marknadsassistent på ett företag eller i en organisation. Utbildningen ger dig en bra start för din nya yrkesroll. Studieort/ansvarig kommun: Uppsala För mer information kontakta: Hermods, Bangårdsgatan 4 A, våning 4 i Uppsala, Telefon: E-post: Butikssäljare Start: 24 augusti, 5 oktober, 16 november 2015 Sista ansökningsdag: 15 maj, 25 augusti, 6 oktober 2015 Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan. Du kan läsa på heltid (40 veckor), eller på deltid (upp till 80 veckor). Studieform: Närlärande med Internetstöd Gillar du mötet med kunder och försäljning är detta en utbildning för dig. Fokus på kunderna och god service skapar grunden för butikens varumärke. Kunskaperna om varorna är viktig och arbetsuppgifterna är skiftande, kassa, uppackning, sortering, prismärkning, påfyllning av varor med mera. Under utbildningen lär du dig om praktisk marknadsföring, branschen, personlig försäljning och affärsutveckling. Utbildningen ger dig en bra start för din nya yrkesroll. Studieort/ansvarig kommun: Uppsala För mer information kontakta: Hermods, Bangårdsgatan 4 A, våning 4 i Uppsala, Telefon: E-post: Administratör/HR-assistent Start: 24 augusti, 5 oktober, 16 november 2015 Sista ansökningsdag: 15 maj, 25 augusti, 6 oktober 2015 Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan. Du kan läsa på heltid (40 veckor), eller på deltid (upp till 80 veckor). Studieform: Närlärande med Internetstöd Vill du arbeta som assistent eller administratör? Beroende på arbetsplatsen storlek skiftar arbetsuppgifterna från specialiserade till att vara spindeln i nätet som möter många människor både inom och utanför det egna företaget. Vilket kräver både servicekänsla, social kompetens och att uppskatta att arbetsuppgifterna skiftar. Du får en bred utbildning inom administration personal, olika IT program som används inom branschen. Utbildningen ger dig en bra start för din nya yrkesroll. Studieort/ansvarig kommun: Uppsala För mer information kontakta: Hermods, Bangårdsgatan 4 A, våning 4 i Uppsala, Telefon: E-post: 12

13 Ekonomi, administration, information och försäljning Ekonomiassistent Start: 24 augusti, 5 oktober, 16 november 2015 Sista ansökningsdag: 15 maj, 25 augusti, 6 oktober 2015 Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan. Du kan läsa på heltid (40 veckor), eller på deltid (upp till 80 veckor). Studieform: Närlärande med Internetstöd Utbildningen är lämplig för dig som arbetar, eller vill arbeta, med ekonomi och vill höja din kompetens. I utbildningen är företagsekonomi och redovisningen grunden men även lära om kommunikation, affärer, juridik och att använda vanliga IT program inom ekonomi. Som ekonomiassistent kan du ha hand om delar av företagets ekonomiarbete, såsom bokföring, dokumenthantering, information m.m. Som ekonomiassistent är det bra att ha en känsla för siffror och administrativa uppgifter. Utbildningen ger dig en bra start för din nya yrkesroll. Studieort/ansvarig kommun: Uppsala För mer information kontakta: Hermods, Bangårdsgatan 4 A, våning 4 i Uppsala, Telefon: E-post: Inköpsassistent Start: 24 augusti, 5 oktober, 16 november 2015 Sista ansökningsdag: 15 maj, 25 augusti, 6 oktober 2015 Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan. Du kan läsa på heltid (40 veckor), eller på deltid (upp till 80 veckor). Studieform: Närlärande med Internetstöd Inköparen är den som handlar med varor och/eller tjänster. På mindre företag kallas du för inköpare, inom stat och kommun heter det oftast upphandlare. I utbildningen lär du dig om inköp, logistik, försäljning och företagsekonomi. Utbildningen ger dig en bra start för din nya yrkesroll. Studieort/ansvarig kommun: Uppsala För mer information kontakta: Hermods, Bangårdsgatan 4 A, våning 4 i Uppsala, Telefon: E-post: Företagssäljare Start: 24 augusti, 5 oktober, 16 november 2015 Sista ansökningsdag: 15 maj, 25 augusti, 6 oktober 2015 Efter en gemensam kursstart följer du din individuella studieplan. Du kan läsa på heltid (40 veckor), eller på deltid (upp till 80 veckor). Studieform: Närlärande med Internetstöd Utbildningen passar dig som gärna vill komma in på en bana inom försäljning. Du kanske redan idag arbetar i butik och vill höja din kompetens. Som företagssäljare arbetar du business to business, B2B, men du kan självklart arbeta som säljare på flera andra sätt. Under utbildningen får du lära dig mycket om personlig försäljning samt grunderna i företagsekonomi, affärer och dess kommunikation och juridik. Som företagssäljare är du ofta den som är ansiktet utåt för företaget. Du arbetar med att bearbeta kunder för att komma till ett försäljningsavslut. Utbildningen ger dig en bra start fördin nya yrkesroll. Studieort/ansvarig kommun: Uppsala För mer information kontakta: Hermods, Bangårdsgatan 4 A, våning 4 i Uppsala, Telefon: E-post: 13

14 Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå Ekonomi, administration, information och försäljning TRAC-diplomerad resekonsult Start: 24 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 4 maj år Utbildningen leder till anställningsmöjligheter vid resebyrå, flygbolag eller researrangör. 400 YH-poäng Behörighet till Yrkeshögskola. Godkänt, E eller 3 i Svenska A och B/1 och 2 eller Svenska som andra språk A och B, Engelska A och B/5 och 6 Matematik A/1a, 1b och 1c. Minst 6 mån. yrkeserfarenhet, heltid, från försäljning eller kundservice. Gymnasiepraktik gäller ej. Utbildningsanordnare/studieort: Yrkesakademin, Uppsala För mer information kontakta: Josefine Agrell Internationell speditör Start: 24 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 17 maj veckor Arbete som speditör/logistiker 400 YH-poäng Grundläggande behörighet, varav lägst betyg E (godkänt) betyg i Sv/Sas 1/A En5/A och Ma2a/Ma2b/Ma B Spec. behörighet: Lägst betyg E (godkänt) från Handelsprogrammets kurser Logistik A + B (1+2) samt Inköp A eller motsvarande kunskaper Utbildningsanordnare/studieort: Arlanda/Sigtuna För mer information kontakta: Lönespecialist med konsultativ kompetens Start: 7 september 2015 Sista ansökningsdag: 25 maj år En lönespecialist ska kunna hantera komplexa lönesystem, arbeta kundorienterat, ha god kommunikationsförmåga och vara insatt i personalfrågor av lönekaraktär. 200 Yh-poäng För att kunna tillgodogöra sig utbildningen behöver den sökande visa kunskaper motsvarande Matematik B / Matematik 2 a-c Svenska B / Svenska 2 Datakunskap A / Datakunskap 1 a-c. Samtliga med lägst betygsnivå E eller motsvarande. Minst 12 månaders yrkeserfarenhet på minst halvtid som ekonomiassistent, administratör eller motsvarande arbetsuppgifter. Utbildningsanordnare/studieort: Folkuniversitetet i Uppsala För mer information kontakta: Maria Möller Staaf

15 Praktiska utbildningar (industri, teknik, bygg m m) Yrkesförarutbildning, inriktning godstransport Start: 10 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 31 maj veckor Yrkesförare inom godshantering. 600 poäng. C-körkort B-körkort. Studieort/ansvarig kommun: Arlanda/Sigtuna För mer information kontakta: Yrkesförarutbildning, inriktning persontransport Start: 10 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 31 maj veckor Bussförare. 500 poäng B-körkort. Fyllt 21 år. Studieort/ansvarig kommun: Arlanda/Sigtuna För mer information kontakta: Byggnadsingenjör Produktion Start: 21 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 30 april år Att arbeta som byggnadsingenjör är lite som att lägga ett omfattande och komplext pussel, där små detaljer skapar en betydligt större helhet. Oavsett om du jobbar i tidiga skeden med t ex utsättning, eller som kalkylingenjör eller har avancerat till arbetsledare så handlar det i stort om givna ramar av politiska beslut, lagar och förordningar som kräver såväl tekniska, ekonomiska och praktiska lösningar. 400 YH-poäng Ma2/B, Eng5/A, Sv2/B, Bygg och anläggning 1. Minst 18 månaders yrkeserfarenhet med en omfattning om minst 50% från roller inom projektledning, teamledning eller kundkontakt med självständigt ansvar oavsett bransch. Utbildningsanordnare/studieort: Nackademin, Uppsala För mer information kontakta: Emma Lindgren, 15

16 Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå Praktiska utbildningar (industri, teknik, bygg m m) Trädgårdsutbildning Start: 10 augusti veckor Att arbeta professionellt med anläggning, underhåll eller odling i trädgårdsbranschen. Vanliga arbetsuppgifter är skötsel och underhåll i kommunala uppdrag, parker, trädgårdar och kyrkogårdar. Längden på utbildningen är cirka ett år, där teoretiska studier och praktiska övningar på skolan varvas med praktik på företag Studieort/ansvarig kommun: Uppsala För mer information kontakta: Jällagymnasiet, Anders Hägg, Maskinförare Start: 14 september terminer, 30 veckor Att bli anställningsbar på lärlingsnivå inom mark, anläggning och maskinförarbranschen 900 Förkunskaper i grundläggande svenska/svenska som andra språk, matematik, B-körkort, Ålder 20 år Studieort/ansvarig kommun: Uppsala kommun För mer information kontakta: Jesper Hedin Fordon - Reparation Start: 24 augusti veckor Utbildningen ger en bra grund för kommande arbeten inom fordonsbranschen 1300 poäng Förkunskaper i svenska/svenska som andra språk och matematik. Studieort/ansvarig kommun: Uppsala kommun För mer information kontakta: Lars Eriksson

17 Praktiska utbildningar (industri, teknik, bygg m m) Ventilationsingenjör Start: 1 september veckor Utbildningen skall ge sådana kunskaper och färdigheter att den examinerade skall ha möjlighet anta följande yrkesroller; - Ventilationsingenjör - Projektledare, VVS, Värme, Ventilation och Sanitet Ventilationsprojektör - Teknisk säljare - Kalkylator/offertingenjör - Konstruktör, VVS Nå kunskaper om; - projektering/projektledning vid byggnationer avseende ventilationsinstallationer/- lösningar - att projektera/ föreslå ventilationslösningar utifrån en fullgod elsäkerhet - att ge förslag på lösningar av ventilationen för skilda tillfällen där det inte passar med standardiserade lösningar -finna ventilationslösningar med individens behov av bästa möjliga hälsa/inomhusmiljö som ut gångspunkt - utveckla befintliga och nya produkterna inom ventilationsindustrin Nå färdigheter i att; - mäta, planera, projektera, montera, konvertera installera och reparera befintlig ventilationsutrustning - drifta system och justera in efter kommande krav samt göra serviceplaner -försäljning av ventilationstekniska produkter/tjänster. 400 YH-poäng Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Särskild behörighet; - Gymnasiekursen, Matematik B, Ma1202. Betygsnivå; Minst Godkänt alternativt lägst betygsnivå 3 på en 5-gradig skala. Eller med motsvarande kunskaper. - Minst två års arbetslivserfarenhet, oavsett bransch. Utbildningsanordnare/studieort: Yrkeshögskolan i Enköping, Enköpings kommun För mer information kontakta: Hans Sundström, Bilskadetekniker Start: 24 augusti veckor Utbildningen skall ge sådana kunskaper och färdigheter att den examinerade skall ha möjlighet anta följande yrkesroller: - Skadetekniker, reparation - Bilskadetekniker inriktning bilkarosseri - Bilskadetekniker inriktning fordonselektronik Bilskaderådgivare - Skadeberäknare Nå kunskaper om: - kvalitetssäkring av hela bilskadearbetet/-processen - grundläggande idag använd fordonselektronik - mekaniska delen utifrån grundläggande fordonsmekanik av personbilar/andra fordon - olika typer av fordonskarossmaterial, så som kolfiber, högfastighetsstål, aluminium och plast - mekaniskt och elektroniskt riktbänkssystem. - hela skadeprocessen från kundmottagning, beräkning, rådgivning, inlämning, reparation, utlämning och kvalitetsuppföljning. Valbara kurser/inriktningar: skadeberäkning, plåtbehandling och bilkarosseri samt bilskademekanik 200 YH-poäng Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier Särskild behörighet; Kurserna; - Personbilsteknik -introduktion. Minst betyget G eller med motsvarande kunskaper - Reparation av personbilar och lätta transportfordon. Minst betyget G eller med motsvarande kunskaper - Inneha minst B-körkort. Utbildningsanordnare/studieort: Yrkeshögskolan i Enköping, Enköpings kommun För mer information kontakta: Hans Sundström,

18 Obs! Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå Praktiska utbildningar (industri, teknik, bygg m m) VVS-projektör Start: 26 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 31 maj ,5 år, heltid Efter utbildningen kan du arbeta som VVS-projektör eller VVS-konstruktör inom såväl konsultsom entreprenadbranschen. Du har ett intressant jobb där du kan projektera och dimensionsberäkna luft-, vatten-, avlopps- och värmeinstallationer. Du kan en hel del om kvalitetssäkring, miljöklassning och energieffektiva lösningar samt gällande lagar och regler kring byggnation, entreprenadjuridik och ekonomi och annat som hör ihop med installation av VVS. Du kan förstås också hantera de hjälpmedel och applikationer som du behöver kunna, t ex Cad och som projektledare kan du leda och samordna projekt inom VVS-området 300 YH-poäng Du ska ha gymnasial utbildning från gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning från något av följande gymnasieprogram/inriktning: Teknik-, El-, Energi-, Industri-, Fordons, Bygg eller Naturvetenskapligt program. Dessutom ska du ha minst två års relevant branscherfarenhet (VVS, kyl- eller energirelaterade arbetsplatser). Utbildningsanordnare/studieort: Campus Roslagen, Norrtälje. Praktiska moment genomförs i Hallstavik. Studentbostadsgaranti på Campus Roslagen. Utbildningen genomförs av Roslagen Education. Där finns länk till Roslagen Education och anmälan. För mer information kontakta: Carl-Gustav Carlsson, , Digital produktion för pedagogisk verksamhet Start: 1 september 2015 Sista ansökningsdag: 24 april 2 år, 50 % studietakt, distans Du arbetar idag som pedagog, utbildare eller är på annat sätt involverad i att lära andra att lära med hjälp av digital teknik och digitala läromedel. Efter utbildningen kan du t ex Producera och publicera information, nyheter och läromedel för nya medier Utveckla stöd och hjälp med hjälp av digital teknik för elever som har svårigheter Göra undervisningen effektivare med hjälp av nya hjälpmedel och resurser 200 YH-poäng Fullgjord gymnasieutbildning i gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning. Du ska ha minst godkänt i Engelska B, Svenska B och Matematik A eller motsvarande kurser i den nya gymnasieskolan. Du ska dessutom ha minst ett års yrkesrelaterad erfarenhet, d v s arbete inom pedagogisk verksamhet (förskola, fritidshem, skola, mediecentral, läromedelsförlag, dagverksamhet eller liknande). Utbildningsanordnare/studieort: Campus Roslagen, Norrtälje. Utbildningen genomförs av Medieinstitutet. Studentbostadsgaranti För mer information kontakta: finns på Campus Roslagen. Där finns en länk till Medieinstitutet och anmälan. Maria Olin, tel , Djurvård och biomedicinsk teknik Start: Sista ansökningsdag: år Att arbeta professionellt med djur som används inom undervisning och forskning. 200 YH-poäng Grundläggande behörighet för högskolestudier från naturbruksprogram med djurinriktning eller naturvetenskapligt program. Alternativt annan utbildning/erfarenhet som bedöms ge motsvarande förkunskapsgrund. Utbildningsanordnare/studieort: Uppsala. För mer information kontakta: 18

19 Praktiska utbildningar (industri, teknik, bygg m m) Drift- och fastighetstekniker Start: Augusti 2015 Sista ansökningsdag: 17 maj veckor Målet för utbildningen Drift- och fastighetstekniker är att leda till jobb inom relevant yrkesområde och där marknaden idag saknar en viktig komponent personer med en bred kunskap om fastigheter avseende driftsystem och energikonsumtion 300 Yh-poäng Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Dessutom krävs särskilda förkunskaper: Slutbetyg från gymnasieprogram inom VVS och fastighet, Bygg och anläggning, El och energi, Fordon och transport, Industriteknik, Teknik eller annan jämförlig teknisk utbildning. ELLER heltidsarbete under minst två år inom något av de yrkesområden som angetts ovan eller annat relevant yrkesområde. Utbildningsanordnare/studieort: Yrkesakademin, Uppsala ww.ya.se För mer information kontakta: Tomas Malmberg, alternativt Produktions- och Processtekniker Start: 10 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 24 april veckor (ett år) Att den studerande ska få kvalificerade kunskaper inom produktions- och processteknik. 240 Yh-poäng Grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom krävs särskild behörighet för kurserna som ingår i tekniska basåret såsom matematik 3 c alternativt matematik D, Fysik 1 och 2 alternativt fysik A och B, kemi 1 alternativt kemi A. Önskvärt är engelska 6 alternativt engelska B. Tekniskt basår ges vid vuxenutbildningen i Gimo. Utbildningsanordnare/studieort: Östhammars kommun För mer information kontakta: Margritt Block tel: mail: Konceptutvecklare/projektledare inom besöksnäringen Start: 24 augusti 2015 Sista ansökningsdag: 1 maj år, 75 % studietakt, distans med träffar i Norrtälje Efter avslutad utbildning kan du medverka till att utveckla besöksnäringen i takt med att intresset från såväl utländska som inhemska besökare växer. Din roll som utvecklare av koncept, destinationer och produkter får stor betydelse för en framtida expansion av turism. Efter utbildningen kan du identifiera och utveckla lönsamma koncept och affärsrelationer och leda projekt från idé till avslut. Du kan välja marknadsföringskanaler och följa upp olika satsningar och se hur de går att vidareutveckla. Andra yrkesroller som utbildningen ger är eventkoordinator, konsult, rådgivare och egenföretagare inom turism. 300 YH-poäng och minst betyget Godkänt i kurserna Svenska 2 (B) och Engelska 6 (B) och sammanlagt minst tre års yrkeserfarenhet på minst 50 % från besöksnäringen eller servicebranschen. Utbildningsanordnare/studieort: Campus Roslagen, Norrtälje. Utbildningen genomförs av Plushögskolan/Affärshögskolan. Studentbostadsgaranti finns på Campus Roslagen. Där finns länk till Affärshögskolan och anmälan. För mer information kontakta: Eva Holst, tel , 19

20 Allmän information Kommunal vuxenutbildning Inom kommunal vuxenutbildning fi nns det ett brett utbud av både teoretiska och yrkesinriktade utbildningar att välja på. Allmänna ämnen kan du vanligtvis läsa på traditionellt sätt (med fasta tider), fl exibelt eller på distans. Utbildningarna inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning anordnas i form av kurser i olika ämnen och yrkesutbildningar. Utbildningarna är gratis men du betalar kurslitteratur och annat studiematerial själv. Du kan kombinera kurser på grundläggande nivå med kurser på gymnasial nivå Studierna är individuellt upplagda och ofta ges möjlighet till validering inom ramen för utbildningen. När studierna påbörjas under höstterminen ska du ha fyllt 20 år eller ha ett slutbetyg från gymnasieutbildning för att vara behörig att söka till komvux. Prövning: Prövning innebär att du tenterar en hel kurs skriftligt och/eller muntligt. Du kan ansöka om att få genomgå prövning för att få betyg i kurser i komvux: om du läst in en kurs på egen hand om du gått en kurs men inte fått något betyg om du vill höja ett tidigare betyg. Yrkeshögskolan är en utbildningsform som är utformad i samarbete med näringslivet. Utbildningarnas längd är från ett halvår till tre år. En del av utbildningstiden är förlagd på en arbetsplats - Lärande i arbete (LIA). För att komma in på en krävs vanligtvis grundläggande behörighet för högskolestudier, i en del fall krävs även särskild behörighet. Men det allra viktigaste vid antagningen är dina personliga egenskaper. Information om aktuella ar hittar du på: Kontakta utbildningsanordnaren för information om ansökan. Information om lärlingsutbildning inom YH hittar du på Validering Syftet med validering är att ta vara på den icke dokumenterade kunskap som du skaffat dig genom arbete, studier eller på ett annat sätt i livet. Så här går det till: Först fyller du i ett valideringsunderlag som följs upp i ett samtal med en studie- och yrkesvägledare. Efter det sker en djupintervju som kan leda vidare till en bedömning och värdering av dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Detta kan ske i en studiemiljö och/eller ute på en arbetsplats. Valideringen kan leda till ett betyg eller ett kompetensbevis. Alla gymnasiala yrkesutbildningar kan kombineras med kärnämneskurser på grundläggande eller gymnasial nivå 20

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Utbildningar våren 2012

Utbildningar våren 2012 VÅREN 2012 Utbildningar våren 2012 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar.

Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med livets övriga utmaningar. HÖSTEN 2013 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser Grundläggande vuxenutbildning Din utbildning, dina villkor. Välj bland JENSENs breda och flexibla utbud. Då kan du kombinera dina studier med

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv Yrkeshögskolan i Eslöv 2011 2012 Yrkeshögskolan i Eslöv 1 Foto: Framsida Johnér bildbyrå AB/Mikael Dubois. Övriga fotografer: Lena Malmström Pålsson, Axel Siljebratt, Roger Strömberg, Martin Möller, Camilla

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009 www.eslov.se/ky Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG 2015 ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VägLedningsCentrum Studier yrken yrkes val Vägledningscentrum, tel 011-15 54 40, Hospitalsgatan 20, Norrköping

Läs mer