UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016"

Transkript

1 UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Sjuksköterskeutbildning Socionomutbildning Kyrkomusikerutbildning Teologiutbildning Psykoterapiutbildning Uppdragsutbildning

2 INNEHÅLL REKTOR 3 OM ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 4 SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING 10 SOCIONOMUTBILDNING 14 KYRKOMUSIKERUTBILDNING 18 TEOLOGIUTBILDNING 20 PSYKOTERAPIUTBILDNING 22 UPPDRAGSUTBILDNING 26 INFORMATION 28 VIKTIGA DATUM 35 KONTAKT 36 Ersta Sköndal högskola reserverar sig för eventuella ändringar i katalogen som behöver vidtas med hänsyn till antal sökande eller på grund av ändrade villkor som inte kan förutses. Uppgifterna i katalogen gäller i skrivande stund (januari 2015). Se vår hemsida för aktuell information. 2 OM HÖGSKOLAN

3 Ersta Sköndal högskola för människan i välfärdssamhället I den här katalogen kan du läsa om Ersta Sköndal högskolas utbildningar för dig som vill bli sjuksköterska, socionom, kyrkomusiker, teolog, psykoterapeut eller som redan är yrkesverksam. Vi har utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och, sedan sommaren 2014, även på forskarnivå. Vårt forskningsområde Människan i välfärdssamhället kan ses som en god sammanfattning av allting vi gör. Examensrätten till forskarutbildning är den pusselbit som har saknats, men som nu innebär att vi har hela kedjan från grundutbildning fram till doktorsexamen här på högskolan. Högskolans tre ägare Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Bräcke diakoni har varit verksamma länge inom vård och omsorg, med fokus just på människan i välfärdssamhället. Deras historia är vår historia och vårt fundament. Det märks i den etiska hållning som genomsyrar våra utbildningar. Det präglar också våra campusmiljöer, med närheten till de vård-, omsorgs- och sociala verksamheter som finns där. Vi vilar stadigt på vår historia men är samtidigt en modern och expansiv högskola med högt rankade utbildningar och en tydlig förankring i praktik och forskning. Vi har byggt upp kvalificerade forskningsmiljöer kring bland annat palliativ vård och det civila samhället och dess organisationer. Våra utbildningar håller hög kvalitet och förbereder dig väl för din yrkesroll. Detta ger dig som student en snabbare väg in på arbetsmarknaden. Återkommande undersökningar visar att våra studenter är eftertraktade och har mycket lätt att få jobb efter examen. Och tänker du dig en karriär inom forskning ger vi dig även där redskapen som du behöver för att nå långt. Så vilken framtid du än väljer, välkommen att börja resan på Ersta Sköndal högskola. Per Nilsson REKTOR Vår vision är att Ersta Sköndal högskola ska stå för kvalitet och relevans inom utbildning och forskning för en bättre värld. OM HÖGSKOLAN 3

4 om ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA En växande högskola På Ersta Sköndal högskola (ESH) bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Våra utbildningar är moderna men de vilar på traditioner från 1800-talet. Högskolan i sin nuvarande form bildades 1998 när högskole - utbildningar, forskningsverksamheter och vidareutbildningsprogram vid Ersta diakonisällskap och Stiftelsen Stora Sköndal slogs samman blev även Bräcke diakoni i Göteborg delägare i högskolan. Högskolan finns därmed på tre campus Bräcke, Ersta och Sköndal med närmare studenter totalt. Högskolan växer när det gäller nya utbildningsprogram, fort- och vidareutbildning, forskning och internationalisering. Högskolans undervisningsformer nära till praktiken Grunden för allt pedagogiskt arbete vid ESH är en tilltro till varje students förmåga att självständigt söka kunskap, utvecklas och ta ansvar. All utbildning vid ESH ska främja lärandeprocesser som utmanar din kreativitet, ditt kritiska förhållningssätt och din reflekterande förmåga. Praktiken är alltid nära. En stor del av sjuksköterskeprogrammen utgörs av verksamhetsförlagd praktik under handledning och för studenterna på socionomprogrammet ingår praktik som särskilda block i utbildningen. För kyrkomusikerstudenterna är enskild undervisning och övning betydande inslag och för studenterna på psykoterapiutbildningarna fullgörs den psykoterapeutiska praktiken vid någon av S:t Lukas psykoterapimottagningar eller vid utbildningsinstitutets egen mottagning. Examinationsformerna inom de olika utbildningarna kan vara individuell tentamen, pm, grupparbeten, uppsatsskrivande eller uppspelning av förberedda praktikfall. Ett modernt högskolebibliotek På Ersta Sköndal högskolebibliotek hittar du böcker, tidskrifter och elektroniska resurser inom högskolans ämnes områden. Biblioteket finns på samtliga campus samt på På biblioteket kan du låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter, söka i databaser och få vägledning i informationssökning. Som student på Campus Ersta och Campus Sköndal har du tillgång till bibliotekets lokaler med studieplatser och datorarbetsplatser alla dagar kl Som student på Campus Bräcke har du tillgång till bibliotekets lokaler med studieplatser alla ordinarie arbetsdagar kl Attraktiv studiemiljö ESH har tre campus. De ligger i miljöer där man har lång tradition av att bedriva vård och omsorg, nära högskolans ägarorganisationer. Vi har nyinredda föreläsningssalar, grupprum och bibliotek och undervisningen bedrivs i ljusa, luftiga rum. Våra campusområden är omtalade för sina lägen och utsikt. Campus Bräcke ligger när havet, på Sveriges fjärde största ö, Hisingen, i Göteborg. Campus Ersta ligger på populära turistmålet Stigberget på Södermalm i Stockholm, med bra kommunikationer och nära till storstadens utbud. Campus Sköndal är vackert beläget vid sjön Drevviken i Sköndal, nära till naturen. Avståndet mellan Campus Ersta och Campus Sköndal är 11 km, 4 OM HÖGSKOLAN

5

6 en sträcka som täcks in av kollektivtrafik med tunnelbana och buss, bilväg och cykelbanor. Utlandsstudier Den övergripande visionen för internationaliseringsarbetet på Ersta Sköndal högskola är att det ska beröra varje student under sin lärotid på högskolan och främja förståelsen för en hållbar utveckling i Sverige och världen. Arbetet ska genomsyra lärarnas förhållningssätt utifrån våra specifika förutsättningar, vår identitet och profil. Som student uppmuntras du att förlägga delar av dina studier eller praktikperioder utomlands. För det europeiska utbytet deltar högskolan i nätverk inom Erasmussamarbetet och inom Nordplus ram, ett program med mycket goda villkor för studentutbyte mellan de nordiska länderna. Våra studenter har också möjligheter att göra fältstudier och praktik i utvecklingsländer genom olika mobilitetsprogram såsom Linnaeus-Palme och Minor Field Studies och/eller som free movers. För de flesta studentutbytesprogram krävs att man har studerat i minst ett år innan man kan delta. Inom 6 OM HÖGSKOLAN programmen får du en studieplats utomlands utan kostnad och du kan ta med dig dina studiemedel. Kontakta institutionerna för mer information. Forskning Ambitionerna i högskolans forskningsprogram ligger i linje med vår diakonala historia. År 1851 startade Sveriges första sjuksköterskeutbildning inom Ersta diakonisällskap. Den första socialt inriktade utbildningen på nationell nivå startade vid förra sekelskiftet i form av en diakonutbildning vid Stiftelsen Stora Sköndal. Högskolans historiska bakgrund har resulterat i att människors hälsa, välfärd och utsatthet varit i fokus för utbildningen och förklarar hur forskningsområden som civilsamhällsstudier, palliativ vård och vårdetik har utvecklats och gett högskolan dess särskilda profil. Högskolan kombinerar en praktiknära professionsinriktad forskning med etiskt, historiskt, välfärdsrättsligt och kritiskt granskande studier om samspelet mellan samhälle, vård, organisation och individ. Under grundutbildningen har du som student möjlighet att skriva ditt examensarbete inom olika forskningsprojekt. En anknytning till någon av högskolans forskargrupper och enskilda forskare kan eventuellt också bli en väg till en forskarutbildning. Forskarutbildning Från och med höstterminen 2015 kommer Ersta Sköndal högskola att bedriva forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället, med syfte att fördjupa kunskaperna i forskarutbildningsämnena Social välfärd med inriktning mot civilsamhället och Palliativ vård. Området ramar in ett kunskapsfält där såväl den enskilda människan i vård och social välfärd som samhälleliga intressen och villkor får utrymme. I ämnet Social välfärd med inriktning mot civilsamhället studeras villkoren för arbets- och ansvarsfördelningen mellan individ, familj, civilsamhälle och offentliga åtaganden, och i ämnet Palliativ vård studeras hälsofrämjande, stödjande och lindrande åtgärder i samband med komplexa situationer vid livets slut, död och sorg. Målet är att utbilda självständiga och kritiska forskare med teoretisk och metodologisk skicklighet som kan genomföra vetenskaplig forskning av god kvalitet inom området. Utbildningen leder fram till doktorsexamen

7

8

9 eller licentiatexamen inom respektive ämne. Utbildning för doktorsexamen/licentiatexamen omfattar totalt 240/120 högskolepoäng fördelade på en kursdel omfattande 60/30 högskolepoäng och en vetenskaplig doktorsavhandling/licentiatuppsats omfattande 180/90 högskolepoäng. Undervisning ges i form av kurser och seminarier samt handledning i avhandlingsarbetet. Dessutom ingår allmänna seminarier och gästföreläsningar. Antagning till forskarutbildningen kommer att ske under vårterminen Mer information om antagningsförfarande kommer under februari-mars Se vår hemsida för ytterligare information och kontaktuppgifter. Examina Ersta Sköndal högskola har rätt att utfärda följande examina. Yrkesexamina Efter fullföljd utbildning kan du erhålla psykoterapeut-, sjuksköterske- respektive socionomexamen. Som psykoterapeut och sjuksköterska kan du efter examen ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Högskolan har dessutom rätt att utfärda specialistsjuksköterskeexamen. Generella examina Högskoleexamen Högskoleexamen omfattar minst 120 hp. Högskoleexamen ges i teologi. Konstnärliga examina Högskolan har rätt att utfärda Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp och Konstnärlig högskoleexamen 120 hp i kyrkomusik. Kandidatexamen Kandidatexamen omfattar minst 180 hp. Högskolan har rätt att utfärda kandidatexamen i socialt arbete, teologi och vårdvetenskap. Magisterexamen Magisterexamen omfattar 60 hp. Högskolan har rätt att utfärda magisterexamen i socialt arbete och vårdvetenskap. Masterexamen Masterexamen omfattar 120 hp. Högskolan har rätt att utfärda masterexamen i socialt arbete och vårdvetenskap. Doktorsexamen och licentiatexamen Doktorsexamen omfattar 240 hp och licentiatexamen 120 hp. Högskolan har rätt att utfärda båda examina inom området Människan i välfärdssamhället. Studiemedel Du som studerar på minst halvtid vid universitet eller högskola kan få studiemedel. Du bör söka studiemedel i god tid och behöver inte vänta på antagningsbeskedet. Första gången du söker studiemedel får du det utan särskild prövning. För att fortsätta få studiemedel måste du sedan ha klarat av ett visst antal poäng terminen innan. Gå in på CSN:s hemsida (www.csn.se) för att få mer information. Ersta Sköndals Studentkår Studentkåren är aktiv på Campus Ersta och Campus Sköndal. Medlemskap är frivilligt. Kåren ger studenterna möjlighet att vara med och påverka högskolans verksamhet och studentrepresentanter utsedda av kåren finns med i högskolans beslutande organ. Studenterna har därmed möjlighet att aktivt arbeta för att förbättra utbildningarnas innehåll och utformning. Kåren arrangerar även sociala aktiviteter. På Campus Ersta finns dessutom den aktiva Teologgruppen för teologistudenterna. Studentbostäder För många blir studentrummet den första egna lägen heten. Det är en klassisk boendeform och ett bra sätt att lära känna nya människor. Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal har ett antal studentbostäder på Campus Ersta och Campus Sköndal som är avsedda främst för våra studenter. Läs mer om hur du kontaktar dem på högskolans hemsida. OM HÖGSKOLAN 9

10 Sjuksköterskeutbildning CAMPUS ERSTA Sjuksköterskeprogram 180 hp Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård 60 Hp Masterprogram i vårdvetenskap palliativ vård 120 hp Fristående kurser Vid Institutionen för vårdvetenskap finns ett sjuksköterskeprogram som omfattar tre års heltidsstudier (180 hp), och som leder till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen. Vid institutionen ges även Specialistsjuksköterskeprogram (60 hp) med inriktning mot psykiatrisk vård och palliativ vård som leder till såväl specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård eller i palliativ vård som magisterexamen i vårdvetenskap. Ett fjärde program är masterprogrammet i vårdvetenskap med inriktning palliativ vård. Samtliga program som anordnas inom Institutionen för vårdvetenskap syftar till att möta morgondagens behov av välutbildade sjuksköterskor inom respektive specialområde. Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård har under flera år haft ett stort antal sökande. Utbildningen leder till att specialistsjuksköterskan självständigt bedriver psykiatrisk omvårdnad samt initierar och genomför förbättringsarbete inom psykiatrisk vård. Programmets huvudområde är vårdvetenskap med utgångspunkt i en personcentrerad vård där människan ses som en meningsskapande individ med fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Vårdvetenskap tillsammans med de övriga ämnesområdena samhälls- och beteendevetenskap, medicinsk vetenskap och vårdetik med livsåskådning ger specialistsjuksköterskan goda förutsättningar för att möta dagens och morgondagens vård inom den psykiatriska vården. Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård I en framtid där allt mer palliativ vård ges utanför sjukhusets väggar behövs specialistutbildade sjuksköterskor med fördjupad kompetens och hög flexibilitet. Ett övergripande mål med specialistsjuksköterskeprogrammet är att ge kunskaper som svarar an mot förändringar i samhället med en allt äldre befolkning och ett allmänt ökat behov av palliativ vård. Utbildningens mål är även att utifrån flera teoretiska perspektiv fördjupa kunskaper om hur vården tillsammans med personen kan planeras, genomföras, dokumenteras och utvärderas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot palliativ vård Ett masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot palliativ vård (120 hp) startade våren Masterprogrammet ger fördjupade kunskaper om palliativ vård och människors döende och död i ett pluralistiskt samhälle där människor blir allt äldre, och där behovet av palliativ vård inom olika vårdformer och för olika grupper ökar. Programmets mål är att utifrån olika teoretiska perspektiv ge fördjupade kunskaper om hur sjuksköterskan tillsammans med patient, närstående och vårdteamet kan planera, genomföra, dokumentera och utvärdera 10 Sjuksköterskeutbildning

11 » Atmosfären på högskolan är stimulerande och vi läser många intressanta och givande ämnen.«vården utifrån ett evidensbaserat palliativt förhållningssätt; en vård där patientens och familjens egna kunskaper och resurser tas tillvara. Programmet ger också kompetens för uppdrag som ledare, vård-/ organisationsutvecklare eller pedagog. Masterprogrammet är forskningsförberedande. Möjlighet finns att avsluta utbildningen efter ett år med magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot palliativ vård. En modern högskola med traditioner Sjuksköterskeutbildningen vid Institutionen för vårdvetenskap är i huvudsak förlagd till ett av Stockholms och Södermalms bästa lägen, i vackra lokaler. Utbildningen är landets äldsta och startades år 1851 av Marie Cederschiöld som var verksam samtidigt med den mer kända Florence Nightingale. Sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskans yrke har sedan dess genomgått många förändringar och är nu en akademisk utbildning i både teori och praktik. Förändringarna har varit nödvändiga för att sjuksköterskan ska kunna möta utmaningarna i dagens vårdverksamhet, men också för att kunna fortsätta

12 » Jag skrattar, lär och utvecklas med mina nya vänner varje dag i Stockholms vackraste studiemiljö. «

13 med studier på avancerad nivå för att utveckla kunskaper i vårdandet. Vårdvetenskap Vårdvetenskap har en egen teoretisk kunskapsgrund och är ett ämne som har utvecklats ur andra vetenskaper som humanvetenskap och naturvetenskap. Ämnesområdet vårdvetenskap är huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningarna och när det kopplas till sjuksköterskans arbets- och ansvarsområde så benämns det ibland som omvårdnad. Vid Ersta Sköndal högskola använder vi begreppet vårdvetenskap. Vi menar att det tillsammans med ämnesområdena medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt vårdetik med livsåskådningsvetenskap lägger den kunskapsgrund som sjuksköterskan behöver i sitt vårdande av människor. Ämnesområdet är i ständig utveckling genom forskning. Vårdvetenskap uttrycks i utbildningen genom konsensusbegreppen människa, hälsa, miljö och vårdande och verkställs genom de sex kärnkompetenserna för sjuksköterskans arbete; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård (patientsäkerhet) samt informatik. Pedagogiskt förhållningssätt Dagens sjuksköterska ska arbeta med patienter och deras anhöriga i samarbete med många andra yrkesgrupper, för att ge god vård och behandling. Studenterna förbereds för yrkesrollen genom ett studentaktivt lärande under utbildningen. Det ger möjligheter att utveckla ett kritiskt tänkande och ett reflekterande förhållningssätt. I det treåriga sjuksköterskeprogrammet tillämpas det pedagogiska förhållningssätet problembaserat lärande (PBL). Det innebär att studenten under vägledning av lärare söker kunskaper på egen hand eller tillsammans med andra studenter. Undervisningsformer som tillämpas är föreläsningar, seminarier, basgruppsarbete, grupphandledning och tillämpningsövningar. Verksamhetsintegrerat lärande, VIL Under den verksamhetsförlagda utbildningen används en handledarmodell som är utarbetad i samverkan med övriga lärosäten i Stockholm. Studenten handleds av yrkesverksamma sjuksköterskor i samråd med lärare från institutionen. Omvårdnadshandledning ingår som en viktig del där studenterna får möjlighet att reflektera över olika vårdsituationer i relation till vårdvetenskaplig kunskap. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Stockholms läns landstings vårdverksamheter samt Stockholms stads och närliggande kommuners äldreomsorg. Internationalisering Ett globalt perspektiv på hälsa och ohälsa är en viktig del i institutionens utbildningar. Studenter och lärare har möjlighet till utbyte med en rad olika länder som institutionen har ett etablerat samarbete med. Det gör att delar av utbildningen kan förläggas till ett annat land. Studietakt och innehåll Sjuksköterskeprogram 180 hp Programmet anordnas som heltidsstudier under tre år. Utbildningen innehåller: vårdvetenskap (självständigt examensarbete för kandidatexamen ingår), samtalsmetodik, medicinsk vetenskap, vårdetikmed livsåskådningsvetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot Psykiatrisk vård eller palliativ vård 60 hp Programmen anordnas som deltidsstudier under två år med schemalagd undervisning cirka en dag varannan vecka. Programmen har såväl obligatoriska kurser som valbara kurser. Vissa kurser anordnas som distanskurser och andra kurser samläses. Masterprogram i vårdvetenskap palliativ vård 120 hp Utbildningen anordnas som deltidsstudier med möjlighet till etappavgång för magisterexamen. Mer information Läs om behörighet och antagning på sidorna Sjuksköterskeutbildning 13

14 Socionomutbildning CAMPUS SKÖNDAL Socionomprogrammet 210 hp Magisterutbildningen i socialt arbete 60 hp Masterprogrammet i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället 120 hp Socionomer arbetar i ett brett yrkesfält inom skiftande områden, som kriminalvård, missbruksvård, handikappomsorg, psykiatri, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg. En socionoms arbetsuppgifter kan innebära arbete på såväl individ- som samhällsnivå, både långsiktigt förebyggande och akuta, mer kortvariga insatser för människor. Kommunernas socialtjänst blir en arbetsplats för många, men socionomer arbetar även inom frivilligorganisationer som till exempel Bris, Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan. Efterfrågan på utbildade socionomer förväntas vara hög under många år framöver och socionomer utbildade vid ESH har de senaste åren haft mycket lätt att få jobb efter examen, visar Universitetskanslersämbetets uppföljningsstudier. Socionomprogrammet 210 hp Socionomprogrammet om sammanlagt 210 hp ger en generell socionomexamen för arbete inom alla olika typer av socialt arbete. Utbildningens huvudämne är socialt arbete, men även stödämnen som samhällsekonomi, statsvetenskap, rättsvetenskap och beteendevetenskap ingår i utbildningen. Flera delar av utbildningen sker i praktiska sociala verksamheter och varje termin innehåller särskilda moment för att utveckla de blivande socionomernas professionella identitet. Under utbildningen läses kurser i vetenskapsteori och forskningsmetoder vilket bland annat är ett stöd i det vetenskapliga examensarbetet. Studierna bedrivs på helfart under tre och ett halvt år. Till socionomprogrammet antas 70 studenter varje hösttermin. Magisterutbildning i socialt arbete, 60 hp Magisterutbildningen vid Institutionen för socialvetenskap omfattar forskningsförberedande kurser; dels Vetenskapsteori och vetenskapliga metoder (15 hp) och Examensarbete (15 hp), dels valbara ämneskurser som ger fördjupade kunskaper i socialt arbete. Sådana kurser är till exempel Verksamhetsanalys och professionsutveckling (7,5 hp) och Etiska perspektiv på socialt arbete (7,5 hp). Möjligheten att välja kurser ger en individuell och flexibel studiegång. För undervisningen vid magisterutbildningen ansvarar forskarutbildade lärare. Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället, 120 hp Genom masterprogrammet vid ESH fördjupar studenten sina kunskaper i socialt arbete med 14 Socionomutbildning

15 » Jag ser fram emot varje föreläsning, lärarna brinner för sina ämnen och det smittar av sig på både mig och mina kurskamrater.«

16 inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället utifrån både ledarskapsperspektiv och forskningsperspektiv. Efter genomgången utbildning har studenten fördjupade kunskaper i teorier, metoder och forskning inom socialt arbete med inriktning mot det civila samhället och välfärdens organisering. Utbildningen ger en särskild grund för att arbeta med ledarskap och verksamhetsutveckling vid myndigheter eller i ideella organisationer. En stor del av programmet fokuserar på kunskap om det civila samhället och den betydelse föreningsliv och ideella insatser spelar i socialt arbete. Masterprogrammet omfattar kurser i det frivilliga sociala arbetet, civilsamhället och välfärdens organisering; organisering och ledning i civilsamhället; kunskapens organisering och användning samt examensarbete. Det innehåller 60 hp obligatoriska kurser och 60 hp valbara kurser. Programmet lämpar sig särskilt väl för dig med socionomexamen, kanske redan yrkesverksam, som vill skaffa dig en specialistkompetens. Genom masterprogrammet får du möjlighet att kombinera ökad kunskap i praktiskt arbete med den senaste forskningen inom områden som till exempel organisation och ledning, utredningsarbete vid sociala insatser eller civilsamhällets roll i välfärdens organisering. Mer information Läs om behörighet och antagning på sidorna

17 » Jag har bara hunnit en termin på ESH men kände redan från start att jag hade hittat rätt. Den här utbildningen kommer ge mig de absolut bästa förutsättningarna för att bli en riktigt bra socionom.«

18 Kyrkomusikerutbildning CAMPUS SKÖNDAL Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp Konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp Kyrkomusiker är ett spännande musikaliskt arbete med kyrkan som bas. Självklara delar i jobbet är att spela orgel och leda körer. Det är också viktigt att spela piano, att sjunga, att kunna skriva egna arrangemang och undervisa i t.ex. orgelspel. Man arbetar som kyrkomusiker med stort eget ansvar och det finns gott om utrymme för egna musikaliska initiativ. På många håll har just kyrkan blivit ett centrum i ett aktivt musikliv tack vare engagerade kyrkomusiker. Framtidsutsikterna inom kyrkomusikeryrket bedöms som goda. Kyrkomusiker blir en viktig yrkesgrupp i framtiden och ESH:s utbildning ger dig en mycket god start inom detta spännande yrke. Utbildningen är studiemedelsberättigande. Konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp Utbildningen för konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik 120 hp slutförs normalt efter två års studier på helfart. Huvudämnet är kyrkomusik, vari ingår bl.a. orgelspel, kör- och ensembleledning samt liturgik och bibelvetenskap. Ytterligare ämnen är t.ex. sång, piano, gehörsskolning, satslära, samt praktik och administration. Undervisningslokalerna ger mycket goda möjligheter till musikalisk utbildning med gott om rum för den individuella övningen. Inte minst gäller det piporglar, av vilka högskolan nu disponerar fyra stycken. Samarbetet i arbetslaget i församlingen är viktigt och därför utgör olika former av praktik ett viktigt inslag i utbildningen. Dessutom ingår medverkan vid gudstjänster i Stora Sköndals kyrka som organist, dirigent och korist och även medverkan vid andra musikaliska framträdanden i form av kör- och pianokonserter m.m. Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp Nivån hp är en påbyggnad på de första 120 högskolepoängen och innehåller vissa obligatoriska ämnen (bl.a. liturgiskt orgelspel och kördirigering), valbara kurser samt ett examensarbete. Det tredje året leder fram till konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp. Deltidsstudier Deltidsstudier kan erbjudas, främst halvfart två till tre dagar i veckan. Pastoralteologisk utbildning för tjänst i Svenska kyrkan För kantorsexamen i Svenska kyrkan krävs utöver den musikaliska utbildningen en pastoralteologisk utbildning på 20 veckor samt åtta veckors praktik. Den pastoralteologiska utbildningen kan du läsa vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut från och med våren I de pastoralteologiska studierna ingår gudstjänst och musik, men även teologi, samtalsmetodik, ledarskap och kännedom om Svenska kyrkan. Den innehåller dels generella utbildningsdelar som genomförs tillsammans med blivande präster, församlingspedagoger och diakoner, dels specifika utbildningsdelar för blivande kyrkomusiker. Tidigare har man varit tvungen att gå Svenska kyrkans grundkurs för att få en fullständig kantorsexamen. Denna är inte längre obligatorisk. Mer information Läs om behörighet och antagning på sidorna Kyrkomusikerutbildning

19 » På kyrkomusikerutbildningen får jag lära mig det praktiska hantverket för att kunna jobba som kantor, samtidigt som de utmärkta lärarna hjälper mig att hålla en hög konstnärlig nivå.«

20 Teologiutbildning CAMPUS ERSTA OCH CAMPUS SKÖNDAL Kandidatexamen i teologi 180 hp Teologiutbildningen vid institutionen består av Baskurs i teologi, 60 hp, samt påbyggnadskurser och fördjupningskurser som tillsammans ingår i kandidatexamen i teologi 180 hp. Studierna bedrivs på helfart och halvfart, och undervisningen sker på kvällstid, kl cirka Utbildningen i teologi riktar sig till dem som ämnar bli präster eller religionslärare, till diakoner och församlingspedagoger som vill fördjupa sig i teologiska ämnesområden, samt till övriga intresserade. Den som vill bli lärare i religionskunskap kan fortsätta sina studier vid bl.a. Lärarhögskolan i Stockholm eller Södertörns högskola. Baskurs i teolog i 60 hp Utbildningen inleds med Baskurs i teologi. Den ger grundläggande kunskap inom teologiämnets fem huvudsakliga områden: religionshistoria, religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrkovetenskap samt systematisk teologi. Följande delkurser ingår: 1. Nyfikenhetens redskap introduktion till teologistudier 2. Världsreligionerna som samhälleliga fenomen 3. Psykologiska och sociala perspektiv på religion 20 Teologiutbildning 4. Bibelns texter och världsbild 5. Kyrka och samhälle i historisk belysning 6. Teologi och socialetik Efter baskursen läses påbyggnads- och fördjupningskurser om 15 hp. Därefter fullgör studenten ett avslutande examensarbete 15 hp vilket innebär avslutande studier på C-nivå. Påbyggnadskurser i teologi Befrielseteologi Bibeln och Koranen Gamla testamentet, språklig kurs Nya testamentet, språklig kurs Islam Judaistik Modern europeisk kyrkohistoria Religionens roll i det mångkulturella samhället Religionsmöten i det moderna samhället Migrationsteologi Religionspedagogik Sociala villkor och meningssökande i det moderna samhället Svenska kyrkans tro och liv Teologisk etik Tro, existens och hälsa Tro möter livsfrågor Fördjupningskurser i teologi Antikens religioner, en bakgrund till judendom och kristendom Bibelns föreställningsvärldar Integration med förhinder europeisk judendom under 1800-talet Islam i det moderna samhället Keltisk och fornnordisk religion Kyrkan och välfärden Modern svensk kyrkohistoria Gamla testamentet, språklig fortsättningskurs Nya testamentet, språklig fortsättningskurs Rit och berättelse Teologisk hermeneutik Teologiska klassiker: Augustinus, Thomas och Luther Tro och tillhörighet om den religiösa trons sociala rötter Uppsats 15 hp Mer information Kursutbudet varierar delvis. Läs om behörighet och antagning på sidan 33.

21 » Vill man läsa teologi är Ersta Sköndal högskola ett utmärkt val. Engagerade lärare och kursare i olika åldrar med vitt skilda erfarenheter är berikande.«

22 Psykoterapiutbildning S:T LUKAS UTBILDNINGSINSTITUT VID ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA Grundutbildning i psykoterapi motsvarande 60 hp Legitimationsgrundande Psykoterapeutprogram 90 hp inriktning psykodynamisk individualpsykoterapi inriktning gruppsykoterapi inriktning familjeterapi Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi motsvarande 45 hp Psykoterapeutisk kunskap och kompetens är viktig inte bara för den enskilde individen utan även för familjen, gruppen och organisationen. Efter grundutbildning i psykoterapi hos oss, eller om du redan har en sådan kan du välja att utbilda dig vid S:t Lukas utbildningsinstitut till legitimerad psykoterapeut mot någon av inriktningarna: Individualpsykoterapi psykodynamisk inriktning med fokus på relation och existentiella frågor Familjeterapi systemisk och relationell inriktning Gruppsykoterapi psykodynamisk inriktning Utbildningarna utgår från en helhetssyn på människan med fokus på relationens betydelse, där även existentiella frågor betraktas som väsentliga i det psykoterapeutiska mötet. De olika inriktningarna vänder sig till dig som behöver kunskaper som kan tillämpas i olika arbetssituationer inom hälso- och sjukvård, ideella organisationer, privat näringsverksamhet eller tänker dig ett arbete som privatpraktiserande psykoterapeut. S:t Lukas individualpsykoterapiutbildningar ges i Stockholm, Göteborg, Lund och Luleå. Gruppsykoterapi och Familjeterapi ges enbart i Stockholm och Handledar- och lärarutbildningen i Stockholm och Göteborg. Vi är vana vid att våra studerande kommer från hela landet och försöker möta de behov som våra studerande har för att kunna genomföra sin utbildning hos oss. Utbildningarna är unika i Sverige genom möjligheten att kunna kombinera de teoretiska studierna vid en högskola med den psykoterapeutiska praktiken förlagd till någon av S:t Lukas psykoterapimottagningar eller vid utbildningsinstitutets egen psykoterapimottagning. Där arbetar du med psykoterapi med handledning i en professionell miljö. Även som studerande i Göteborg, Lund och Luleå är du inskriven vid Ersta Sköndal högskola. För dig som har bestämt dig för att bli legitimerad psykoterapeut men inte är psykolog eller psykiatriker är grundutbildningen i psykoterapi obligatorisk för att du skall vara behörig till något av de treåriga Psykoterapeutprogrammen 90 hp: individual-, familj- eller gruppsykoterapi. Grundutbildning i psykoterapi motsvarande 60 hp Den psykodynamiska kunskapen vilar på en fast grund av forskning och erfarenhet. Relationens betydelse för barns känslomässiga och kognitiva utveckling är en nödvändig förutsättning för att kunna skapa mening i barndom, ungdom och vuxenliv. Vår förmåga att utveckla bärande relationer utgör grunden för vår möjlighet att skapa ett meningsfullt liv medan brister, trauman och förvrängningar i våra relationer ansvarar för en stor del av uppkomsten av psykiskt lidande. Aktuell forskning om anknytningens betydelse visar åter på denna grundläggande och väsentliga kunskap och på det komplexa sam- 22 Psykoterapiutbildning

2016/2017 UTBILDNINGSKATALOG

2016/2017 UTBILDNINGSKATALOG UTBILDNINGSKATALOG 2016/2017 SjUKSKöterSKeUTBILDNING SocIONOmutbildning KyrKOmusikerUTBILDNING TeOLOGIUTBILDNING PsyKOTerAPIUTBILDNING UPPDrAGSUTBILDNING INNEHÅLL REKTOR 3 OM ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 4 SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp () Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 80 Bachelor Programme of Science in Nursing, 80 Credits. Kod, omfattning och fastställande Programkod VPNU Omfattning: 80 Utbildningsnivå: Grundnivå Beslut:

Läs mer

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp () Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 80 Bachelor Programme of Science in Nursing, 80 Credits. Kod, omfattning och fastställande Programkod VPSN Omfattning: 80 Utbildningsnivå: Grundnivå Beslut:

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP /Higher Education Diploma in Church Music, 120 ECTS Credits

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care 120 ECTS credits 1 (8) Masterprogram i vårdvetenskap palliativ

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG HÖGSKOLEEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 120 HP /Higher Education Diploma in Church Music, 120 ECTS Credits

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp

Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp S:t Lukas utbildningsinstitut Utbildningsplan för Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi 45 hp Study programme in supervision and teaching in psychotherapy 45 ECTS Fastställd av Utbildnings- och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM ( HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM ( HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSPROGRAM (121-180HP), FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 60 HP /Bachelor of Church Music,

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120hp

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120hp 1 (5) Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120hp Master Programme in Social Work Research and Development in Civil Society, 120 Credits 1.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSUTBILDNING PSYKOTERAPI 60 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSUTBILDNING PSYKOTERAPI 60 POÄNG GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Psykologiska institutionen GÖTEBORG UNIVERSITY UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSUTBILDNING I PSYKOTERAPI 60 POÄNG Beslut om inrättande av universitetets

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård Postgraduate Diploma

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng)

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng) Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng) Psychotherapy Training Programme, 60 credits (=90 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 1999-02-23 Reviderad av Styrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med 2014-03-06

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet 2PT09 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2008-02-06 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-12-08

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits

Utbildningsplan. för. Sidan 1/5. Masterprogram i historiska studier. 120 ECTS credits Utbildningsplan för Masterprogram i historiska studier Master's Programme in Historical Studies Programkod: HISTO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-02-04 Ändrad: 2015-03-04 Värdinstitution: Historiska

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp

Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp Primary Health Care Specialist Nursing, 75 ECTS Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VDISA Avancerad

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Röda Korsets Högskola

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Röda Korsets Högskola Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med vårterminen

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet 2PT07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-12-08

Läs mer

Meritsammanställningen med bilagor skickas till:

Meritsammanställningen med bilagor skickas till: Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för psykoterapi Mars 2015 Sida 1 av 8 Meritsammanställningen med bilagor skickas till: Antagningsservice FE 20101 839 87 Östersund Jag har sökt till Grundläggande

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Psykoterapeutexamen Postgraduate Diploma in Psychotherapy 1. Fastställande Examensbeskrivning för psykoterapeutexamen vid Göteborgs universitet är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet 2PT16 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2015-10-06 Sidan 2(10) 1. Basdata 1.1. Programkod 2PT16 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 60 högskolepoäng

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialist Nursing Education Program - Psychiatric Care 60 Higher Education Credits *) Fastställd

Läs mer

Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin Dnr J 11 4600/07 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (One Year) with a major in Nursing Science 1. Fastställande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 180 HP. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 180 HP. Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi UTBILDNINGSPLAN FÖR KONSTNÄRLIG KANDIDATEXAMEN I KYRKOMUSIK, KYRKOMUSIKERUTBILDNINGEN 180 HP /Bachelor of Church Music, 180 ECTS Credits/ Beslut om inrättande

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING SOCIONOMUTBILDNING KYRKOMUSIKERUTBILDNING TEOLOGIUTBILDNING PSYKOTERAPIUTBILDNING UPPDRAGSUTBILDNING

SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING SOCIONOMUTBILDNING KYRKOMUSIKERUTBILDNING TEOLOGIUTBILDNING PSYKOTERAPIUTBILDNING UPPDRAGSUTBILDNING SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING SOCIONOMUTBILDNING KYRKOMUSIKERUTBILDNING TEOLOGIUTBILDNING PSYKOTERAPIUTBILDNING UPPDRAGSUTBILDNING Innehåll OM OSS... 4 SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING... 8 SOCIONOMUTBILDNING...14 KYRKOMUSIKERUTBILDNING...18

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen (MFS) Specialistsjuksköterskeprogram, 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASAK Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda sjuksköterskor med fördjupad

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet 2PT11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-12-16 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2013-12-13 Sidan

Läs mer

Utbildningsplan. Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap Institutionen för hälso och vårdvetenskap

Utbildningsplan. Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap Institutionen för hälso och vårdvetenskap Dnr: FAK 2011/82 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap Institutionen för hälso och vårdvetenskap Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SOCIONOMPROGRAM 210 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och leder till socionomexamen med generell inriktning. Terminerna 1-6 (1-180 hp) läses

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet 2016/2017

Psykoterapeutprogrammet 2016/2017 Psykoterapeutprogrammet 2016/2017 90 HP UPPSALA CAMPUS 50% Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi (psykologisk behandling) för personer som har ett annat människovårdande yrke

Läs mer

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp Intercultural and International Social Work Education - Bachelor of Science programme Allmänna data om programmet

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Utbildningsplan för Påbyggnadsutbildning i Psykoterapi, (Post-graduate diploma in Psychotherapy)

Utbildningsplan för Påbyggnadsutbildning i Psykoterapi, (Post-graduate diploma in Psychotherapy) Utbildningsplan för Påbyggnadsutbildning i Psykoterapi, (Post-graduate diploma in Psychotherapy) 90 högskolepoäng Allmänt Psykoterapi som metod för behandling av psykiska problem har fått en ökad betydelse

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen Allmän studieplan för doktorsexamen i vetenskapsteori Dnr: U 2013/767 Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 19 december 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i socialt arbete, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i socialt arbete, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i socialt arbete, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Lillian Noring Andersson

Lillian Noring Andersson 1 Lillian Noring Andersson Kursplan för Basutbildning( i Kognitiva och beteendeinriktadeterapier, KBT Motsvarande i omfattning 45 högskolepoäng (hp) Övergripande beskrivning av utbildningen Utbildningens

Läs mer

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp Psychiatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng Sahlgrenska akademin G 217 2790/09 Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng Audionomprogrammet 180 högskolepoäng, grundnivå Magisterprogram i audiologi 60 högskolepoäng, avancerad

Läs mer

Meritsammanställningen med bilagor skickas till:

Meritsammanställningen med bilagor skickas till: Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för psykoterapi Februari 2014 Sida 1 av 7 Meritsammanställningen med bilagor skickas till: VHS Antagningsservice 833 82 STRÖMSUND Jag har sökt till Grundläggande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

Utbildningsplan för Påbyggnadsutbildning i Psykoterapi, (Post-graduate diploma in Psychotherapy)

Utbildningsplan för Påbyggnadsutbildning i Psykoterapi, (Post-graduate diploma in Psychotherapy) Utbildningsplan för Påbyggnadsutbildning i Psykoterapi, (Post-graduate diploma in Psychotherapy) 90 högskolepoäng Allmänt Påbyggnadsutbildningen i psykoterapi, Psykoterapeutprogrammet, läses med två olika

Läs mer

UTBILDNINGSBESKRIVNING

UTBILDNINGSBESKRIVNING UTBILDNINGSBESKRIVNING Psykoterapeutprogrammet i kognitiv och beteendeinriktad terapi, KBT, 90 hp Antagen av rektor, augusti 2013 Utbildningens övergripande mål Är att den studerande efter fullbordad utbildning

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

VÄLKOMMEN! Information om RELIGIONSVETENSKAPLIG UTBILDNING för fortsättnings- och fördjupningskursare

VÄLKOMMEN! Information om RELIGIONSVETENSKAPLIG UTBILDNING för fortsättnings- och fördjupningskursare VÄLKOMMEN! Information om RELIGIONSVETENSKAPLIG UTBILDNING för fortsättnings- och fördjupningskursare http://www.lir.gu.se/utbildning/student-vid-institutionen/info-religion/ Information om Struktur på

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng. Programme for Master of Social Science with a Major in Social Work

Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng. Programme for Master of Social Science with a Major in Social Work 1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten Institutionen för socialt arbete Utbildningsplan Masterprogram i socialt arbete 120 Avancerad nivå Programme for Master of Social Science with a

Läs mer

Alternativt telefonnummer/e-postadress/fax

Alternativt telefonnummer/e-postadress/fax STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Ansökan till PÅBYGGNADSUTBILDNING I PSYKOTERAPI 90 HP, Hösten 2010 Inriktning: Ange endast ett alternativ KOGNITIV BETEENDETERAPI (KBT) Person- och adressuppgifter

Läs mer

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr S2010/39 Samhällsvetenskapliga fakulteten Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Omfattning: 300 högskolepoäng Nivå: Avancerad Programkod: SAPSY Utbildningsplanen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot infektionssjukdomar, 60 högskolepoäng

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot infektionssjukdomar, 60 högskolepoäng Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot infektionssjukdomar, 60 högskolepoäng Postgraduate Diploma in Specialist Nursing Infectious Diseases, 60 Credits Programkod: VAIN1

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård 1 (5) Grundutbildningsnämnden (GUN) Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå VASHB Programbeskrivning Utbildningen

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet,

UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, UTBILDNINGSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom 2BU11, 2B111 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-12-17 Reviderad av Styrelsen

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Dnr: HNT 2015/52 Fastställd 2015-02-23 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Programkod: Programmets benämning: VASDI

Läs mer

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education

Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education ! Utbildningsplan för Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram 120 högskolepoäng Child and Youth Studies, Master Programme 120 Higher Education Credits!! 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp

Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp Elderly Care Specialist Nursing Programme, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet anestesisjukvård 2AN13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet anestesisjukvård 2AN13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet anestesisjukvård 2AN13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för

Läs mer

Meritsammanställning för

Meritsammanställning för Sid 1 (7) Meritsammanställning November 2013 Psykologiska institutionen Stockholms universitet 106 91 STOCKHOLM skickas direkt till: OBS! Särskild ansökan med bilagor enligt nedan skickas till: VHS Antagningsservice

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer