$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&"

Transkript

1 Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012! "! En kunskapsbaserad ekonomi $ %& $ %( $ )%* $ +%$ $,%-. / $ 0%1 En värdeburen tillväxt $ 2%$ $ "%34. $ 546 $ 7 $ %6) $ % ) $ )%8 69 $ +%! $,%! $ 0%1 $ 2%& $ "%1 $ 5%1 $ %8 Sociala investeringar $ % $ % $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%,9 $ )%3 $ )%& Socialdemokraterna Gävleborg GÄVLE T w w w.socialdemokraterna.se/gavleborg

2 >,,? $ )%4 $ ))%& 4 $ )+3 4 $ ),%= $ )0%61*-9 $ )2%61*-9 $ )"%! 4 $ )5%! 4 $ +%4 $ +% A $ +%7 Ö vriga -16&=;B;7187- $ +)%; >? $ ++% $ +,%6 $ +0%- (1/6=6-=(<71;6$87- $ +2%C>? $ +"%1 &D1-1(77646$&4%71B--=/61<&D1$E71 $ +5%D $,%; $,%3 $,%7< >? 7$(;16-= $,)%$ $,+%6

3 )>,,? Motion 1 Förändra meritvärderingen för språk i gymnasieskolan Distriktsstyrelsens föredragande Å sa Lindestam 3. ( =;4=7-6$61688B//684(F83(7G =;-1D$ Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 1 (6. $.. $ 6; =C 6 & /. 7 9 H6H H H H & H -! I I I I

4 +>,,? Motion 2 Dubbelspår på O stkustbanan Distriktsstyrelsens föredragande Elin Lundgren &! C! = =.,,. 2, $/J8 3,,! 0, ( 9 ( / 8. $ / * 1 (/ 6)+ ; ( - ; ( $ =/ K/F &! )+4 * (E552)L

5 ,>,,? )+$C + $ / -1 / /JH H * 5 / 9E- * (;3 ( 7971=;4=7-6$4761-/61 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 2 $ *. $! % = 61 =

6 0>,,? 7. & (! I I Motion 3 U ng företagsamhet i gymnasieutbildning Distriktsstyrelsens föredragande Peter K ärnström *&>*&? 7 *&9. *& 7971=;4=7-6$(7-77(F8=49E;7E84= Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 3 / *& &. *& * H H

7 2>,,? Motion 4 Möjligheter för unga Distriktsstyrelsens föredragande Peter K ärnström 6/ $ *&9 / ( 6 74=4*/1771/=($6M =(171=;(68$76$= Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 4!!" $ %!&! " "! Motion 5 Tillväxt och hållbar utveckling i Gävleborg Distriktsstyrelsens föredragande Peter K ärnström /. 9. /

8 ">,,? & N = = / & 8 / / 1 / /. / 3 1 / &

9 5>,,? & 7. 7.! 8 /! / / / 3 / 9 $ 1 & /. / ). 16=$(!B1=7

10 >,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 5 $ / Motion 6 Resurser till skolan och krav på lärarutbildningen Distriktsstyrelsens föredragande Å sa Lindestam & & 3(G =;-1D$=49E;7E84=(F8(7-77 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 6 ; =! 4 = 9 4 $ %$.

11 >,,? H, H H1 693AH &! I I Motion 7 Miljövänligare transporter Distriktsstyrelsens föredragande C arina Blank = 7 & ), $6/*&4F;- Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 7 $ H 9 H H H )! I I.I I

12 >,,? Motion 8 Bevara Ljusnanlaxen Distriktsstyrelsens föredragande C arina Blank &.. D...-..!.D D.D 7*% D *% C% *%4 C64687;(16 % " ( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 8 H&H! I I Motion 9 Skärp LA S Distriktsstyrelsens föredragande H ans Svedberg * 4 6! 7

13 )>,,? = & 4 6 4*( 7 1 ( /! B-169&D17=/ Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 9 $ = 2 Motion 10 En sjätte semestervecka Distriktsstyrelsens föredragande H ans Svedberg

14 +>,,? & $6/*&4F;-(F84=447$(17( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 10 $! ! I I Motion 11 A vveckla fas 3 Distriktsstyrelsens föredragande Raimo Pärssinen Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 11 och 12 6&6) 6 $ & $. &6)O 7&6);6--7!4=;-=/ 6

15 ,>,,? -1B4619 "9 A / 1&6) / 1 &6) &6) &6)&6) / 1 &6) / 1 &6) 66 / 1 &6) &6) $61=6684 Motion 12 Skrota fas 3 Distriktsstyrelsens föredragande Raimo Pärssinen &) &) 36131(--71-1D$( /784=61688B//684 4=447$(17((F8$(=F6!71( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 11 och H H $

16 0>,,? C ) 1=&6* &), 7. &)N =)! ) 6 $. J J = ) 9 9 9, ) 9 9)+, 0%9 HH

17 2>,,? Motion 13 H öja ersättningsnivåerna i A -kassan Distriktsstyrelsens föredragande H ans Svedberg ( 7 "P "P 36131(--71-1D$4=447$(17($(=F6!71((F83(7 G=;-1D$ Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 13 $ 9 =9 " " 9 9 Motion 14 Praktikplatser inom offentlig verksamhet Distriktsstyrelsens föredragande Tommy Berger Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 14 och 15 6 $ = <

18 ">,,? / 9 /6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=/B47 Motion 15 Praktikplatser inom offentlig verksamhet Distriktsstyrelsens föredragande Tommy Berger 6 $ = < 9 6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=6=;7 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 14 och 15 7 (

19 5>,,? Motion 16 Rätten till svenskundervisning Distriktsstyrelsens föredragande Å sa Lindestam = F3= J" & $ 6 &= 6 6 &= &= 6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=6=;7 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion &= &=9 =&6*>=? 7 =&6* = 5<%"",P 7

20 >,,? 3 / 3 ) 0"P9 - H HH J < O4 &=9 ; OH H71*-9% &=9OH &! I I Motion 17 För det gröna folkhemmet Distriktsstyrelsens föredragande C arina Blank = A A $6/*&4F;-C(8663F871=(F83(G =;-1D$

21 >,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 17 $ =9..= N H H HB H -! I I Motion 18 Rätten till heltid Distriktsstyrelsens föredragande Tommy Berger Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 18 och 19 3 =. ; & 6 = =/./E/1 1 / 4/ / 4 ; / /6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=/B47

22 >,,? Motion 19 Rätten till heltid Distriktsstyrelsens föredragande Tommy Berger 3 =. ; & 6 =./E/1 1 / 4/ % 4/ ; 6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=6=;7 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 18 och 19 $ 9 Motion 20 H eltid en rättighet Distriktsstyrelsens föredragande Tommy Berger ;.,P ; = +P, +P7

23 )>,,? $; 7 7 = ; = -F( 6F(+",,P P4( E64=7-6$4=447$(17(36131(--71-1D$(7-77(F8 C(8663F871= Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 20!C 5 ; ( Motion 21 Våra barn och ungdomar Distriktsstyrelsens föredragande Malin Ängerå Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 21 och P5 & (.

24 +>,,?.. ;. / /6 /6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=/B47 Motion 22 Våra barn och ungdomar Distriktsstyrelsens föredragande Malin Ängerå 7. 0P5 & (... ;

25 ,>,,?. 6 6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=6=;7 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 21 och 22 - / $ *. ( 8.A Motion 23 Jämställdhet och skyddat boende Distriktsstyrelsens föredragande Sven-Å ke Thoresen ;, & =/ ; ;

26 0>,,? & / ; 674=-84=47671=L(1( $61=7&17-6=* Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 23 $ ; HC = OH -! I I Motion 24 Feministiskt självförsvar Distriktsstyrelsens föredragande Å sa Lindestam 7.. J. &. &

27 2>,,? 1. - & B//6847$74=78B//684 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 24 $ K. $ $ H OH H* =H H7 H HCH H H 7! I I I I

28 ">,,? Motion 25 Individualiserad föräldraförsäkring Distriktsstyrelsens föredragande Yoomi Renström Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 25 och 26 ; 9 $ =. & & 7 7 ; & 2 & >=&6* %,7? ( E5 2" ! (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=6=;7

29 5>,,? Motion 26 Individualiserad föräldraförsäkring Distriktsstyrelsens föredragande Yoomi Renström 6 & 3 ; 7 $. 9 &,P 7 =&6*>=? ( 7 73 (. 7 9 / E64=7-6$3(7G =;-1D$( B//684(F8 C(8663F871= Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 25 och 26 6! = 5% Q3& 7

30 )>,,? 3; C Q * $ 3, ) B ), 0 Q; A Q QB O; O1 Q 0! I I.I I Motion 27 Lika beskattning Distriktsstyrelsens föredragande Raimo Pärssinen. < H H $ D7186$ ;($$*

31 )>,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 27!! & 1 $ ;!1(A 4.1*-9 Motion 28 A vgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar i Gävleborg Distriktsstyrelsens föredragande Eva Tjernström 8.(. / =;4=7-6$4761-/61(7-773(G =;-1D$C(866 38F71=4=447$(17($6--=637;77$74=78B//684$(=F6!71(87476/784==49E;7E84=(F86168B//684

32 )>,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 28 &.6.. ( 7 " Motion 29 Slopa 15-timmarsregeln för föreskolebarnen Distriktsstyrelsens föredragande Å ke Söderman,9, $. $, 3 C,9 E64=7-6$(7-77C(8663F871=$(=F6!71(6168 8B//6847$=4=78B//684(F836131(--71-1D$

33 ))>,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 29,9 < 1 $, $ H&9( H H& AH Motion 30 Bostadsanpassningslagen Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg 3 $ - C C $ $& 6! 6! $61=7&17-6=*

34 )+>,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion ) ) B ) %9 )%9 Motion 31 Färdtjänst Distriktsstyrelsens föredragande Eva Tjernström " 4 1 C

35 ),>,,? $& 1 6 $61=7&17-6=* Distriktsstyrelsens yttrande ang motion Motion 32 Lagstifta barnkonventionen Distriktsstyrelsens föredragande Å ke Söderman &% N &% 3 6.C &. 3 ) 3 3

36 )0>,,? 6168B// /61C(8663F871=$6--=637;7(F8 $(=F6!71( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 32 $ %9 % )%9 Motion 33 Försörjningsstöd enl SoL, riksnormen Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg 1 $ &.. % / 47671=L(674=-84=1(371--7$61=6/17 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 33 6 B 6 H A

37 )2>,,? Motion 34 Beredande av vård enl SoL till barn och unga Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg = (= 4* / / 4* 47671=;(674=-84=1(371--7$61=6684 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion Motion 35 Ingen vill vara sjuk = & 5P $6/*&4F;-36131(--71-1D$(F83(G =;-1D$

38 )">,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 35 $ 6 B $ Motion 36 A vskaffa RU T-bidraget Distriktsstyrelsens föredragande Yoomi Renström Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 36 och , $ ),J++ ", 6 0+P 2P & $ / /6 1*- /6! 6! Motion 37 A vskaffa RU T-bidraget Distriktsstyrelsens föredragande Yoomi Renström 2.., $ ),J++

39 )5>,,? ", 6 0+P 2P & $ 6 1*- 6! 6! (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=6=;7 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 36 och 37 7! 61*- = =3 1*-... $ 1*- 3 ) B ) Q31*-Q QB Q Q/>?91*-*< A3 Q )" *+** +*

40 +>,,? Motion 38 Personlig assistans, LSS Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 38 och 39 8 (. & F. & 4<46 $ 8 6! 6! ;77-86L4=/,! - Motion 39 Personlig assistans, LSS Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg C & R

41 +>,,? C $ $& 6! 6! $61=7&17-6=* Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 38 och 39 = 7 3 ) B ) Motion 40 Lagstiftning mot vinstdrivande skolor Distriktsstyrelsens föredragande Raimo Pärssinen Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 40 och 41 &.(.

42 +>,,? (. < ( % " ( + + Motion 41 Stoppa vinstuttag från välfärden Distriktsstyrelsens föredragande Raimo Pärssinen = F 6 $6--=637;787476/784=61688B//684C(8663F871=(7-77$(=F6!71(3(7G =;-1D$4=447$(17((F8=49E;7 E84= Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 40 och 41 $ < *<. F &

43 +)>,,? 99 <. 4. = F 1 A 8!! 9. H H HH H H= H H176 AH H AH

44 ++>,,? Motion 42 En värdig äldrevård Distriktsstyrelsens föredragande Raimo Pärssinen $ & C C69E;74=/17 % " ( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 42 $. 1 / A 3 >? H = H

45 +,>,,? Motion 43. Ändring av körkortstillstånd för invandrare Distriktsstyrelsens föredragande Yoomi Renström 7 - >.? $ $61M66616&6-C6971=;7/4* Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 43 7! 7 /. $ 7 9 $

46 +0>,,? +! I I )I I Motion 44 Skymmande sikt Distriktsstyrelsens föredragande Elin Lundgren = 476(L371/(F8$61477C(86( % " ( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 44 ;.. 9 ( & = S7. (! I I

47 +2>,,? Motion 45 A lkolås i nya fordon Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg 3 552( E,,P ; =;4=7-6$4=447$(17($(=F6!71(3(7G =;-1D$ (F887476/784= Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 45 (. A3 HCH

48 +">,,? Motion 46 För en säkrare trafik! Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg 6 $6/*&4F;- Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 46 Motion 47 Jämställd rekrytering Distriktsstyrelsens föredragande Elin Lundgren $ <. / /6! 6! (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=/B47

49 +5>,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 47 6 (! I I Motion 48 Rikspolitisk diskussion i distriktets arbetarekommuner Distriktsstyrelsens föredragande Å ke Söderman 7 < =49E;7E84=(F836131(--71-1D$ Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 48

50 ,>,,? ) J %9 %9 Motion 49 Ö versyn Distriktsstyrelsens föredragande A nita Drugge = 476(L371/(F8$61477C(86( % " ( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 49 1/ H69H = < 1

51 ,>,,? +! I I I I Motion 50 Kontrollsystem Distriktsstyrelsens föredragande A nita Drugge! (7C(( % " ( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 50 $ H3 H! I I Motion 51 Bonusar Distriktsstyrelsens föredragande A nita Drugge 7 = $61477C(86((F8476G(L371/ % "

52 ,>,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 51 = B 6 H3. 9 H,! I I Motion 52 Ersättningar/pensioner efter avslutat (offentligt) uppdrag Distriktsstyrelsens föredragande A nita Drugge ( C O7 O & < < 0 69 & (4671=;( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion / 9

53 ,)>,,? ; = 6 6 H69H = < 1 H! 69 H HO(969H Motion 53 Motion om att införa republik Distriktsstyrelsens föredragande Yoomi Renström $ $=S %H6 H $9 =,S%H; >?H H C 3C; ;L=C T H>(S? ; 8 >,S1&?88 * * ; ;. =

54 ,+>,,? / ) 7971=;4=7-6$$6--=637;7(F861688B//684 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 53 6! = Q! Q & 7 $ 9 )! I I,I I Motion 54 A npassad sommar och vintertid Distriktsstyrelsens föredragande Å sa Lindestam >9)92? >99)? 7*9550 $ 8

55 ,,>,,? 5"9 >&5"? / $61=6684 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion ! I I

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

Feministisk ekonomi. Riksdagsvalet 2014

Feministisk ekonomi. Riksdagsvalet 2014 Feministisk ekonomi Riksdagsvalet 2014 1 Innehåll Grundprincipen för en feministisk ekonomi är en rättvis och hållbar värld 3 Vår syn på ekonomi 3 En rättvis och hållbar arbetsmarknad 4 Rättvisa och etiska

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Dominobitar för 18 personer

Dominobitar för 18 personer Dominobitar för 18 personer Dominobitar för 20 personer Dominobitar för 22 personer Dominobitar för 24 personer Dominobitar för 26 personer Dominobitar för 28 personer Dominobitar för 30 personer Rätt

Läs mer

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för Vänsterpartiet Mölndal 2014-18 I årets val i september skapas grunden för Mölndals och dess innevånares framtid. Under det sista decenniet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

SSU Uppland. Distriktsårskonferens

SSU Uppland. Distriktsårskonferens SSU Uppland Distriktsårskonferens 2015 Innehåll Förslag till arbetsordning... 3 Förslag till dagordning... 5 Verksamhetsberättelse för 1 januari 31 december 2014... 6 Verksamhetsplan... 13 Politiska program...

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Måndag den 31 oktober FÖRMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 3 Full sysselsättning arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (forts behandling sid 7 arbetsmiljö, arbetsliv och

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. Dina pengar 2015 En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Sammanfattning Att förbättra småföretagsklimatet handlar till mångt och mycket om att förändra attityder i samhället. Samtidigt som det måste vara tillåtet

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt framgångsrikt ur ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Strategisk plan 2015-2017 med ekonomiska ramar Ett framgångsrikt Borlänge Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en fantastisk natur,

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Dina pengar 2014. En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Dina pengar 2014. En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. Dina pengar 2014 En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer