$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&"

Transkript

1 Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012! "! En kunskapsbaserad ekonomi $ %& $ %( $ )%* $ +%$ $,%-. / $ 0%1 En värdeburen tillväxt $ 2%$ $ "%34. $ 546 $ 7 $ %6) $ % ) $ )%8 69 $ +%! $,%! $ 0%1 $ 2%& $ "%1 $ 5%1 $ %8 Sociala investeringar $ % $ % $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%,9 $ )%3 $ )%& Socialdemokraterna Gävleborg GÄVLE T w w w.socialdemokraterna.se/gavleborg

2 >,,? $ )%4 $ ))%& 4 $ )+3 4 $ ),%= $ )0%61*-9 $ )2%61*-9 $ )"%! 4 $ )5%! 4 $ +%4 $ +% A $ +%7 Ö vriga -16&=;B;7187- $ +)%; >? $ ++% $ +,%6 $ +0%- (1/6=6-=(<71;6$87- $ +2%C>? $ +"%1 &D1-1(77646$&4%71B--=/61<&D1$E71 $ +5%D $,%; $,%3 $,%7< >? 7$(;16-= $,)%$ $,+%6

3 )>,,? Motion 1 Förändra meritvärderingen för språk i gymnasieskolan Distriktsstyrelsens föredragande Å sa Lindestam 3. ( =;4=7-6$61688B//684(F83(7G =;-1D$ Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 1 (6. $.. $ 6; =C 6 & /. 7 9 H6H H H H & H -! I I I I

4 +>,,? Motion 2 Dubbelspår på O stkustbanan Distriktsstyrelsens föredragande Elin Lundgren &! C! = =.,,. 2, $/J8 3,,! 0, ( 9 ( / 8. $ / * 1 (/ 6)+ ; ( - ; ( $ =/ K/F &! )+4 * (E552)L

5 ,>,,? )+$C + $ / -1 / /JH H * 5 / 9E- * (;3 ( 7971=;4=7-6$4761-/61 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 2 $ *. $! % = 61 =

6 0>,,? 7. & (! I I Motion 3 U ng företagsamhet i gymnasieutbildning Distriktsstyrelsens föredragande Peter K ärnström *&>*&? 7 *&9. *& 7971=;4=7-6$(7-77(F8=49E;7E84= Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 3 / *& &. *& * H H

7 2>,,? Motion 4 Möjligheter för unga Distriktsstyrelsens föredragande Peter K ärnström 6/ $ *&9 / ( 6 74=4*/1771/=($6M =(171=;(68$76$= Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 4!!" $ %!&! " "! Motion 5 Tillväxt och hållbar utveckling i Gävleborg Distriktsstyrelsens föredragande Peter K ärnström /. 9. /

8 ">,,? & N = = / & 8 / / 1 / /. / 3 1 / &

9 5>,,? & 7. 7.! 8 /! / / / 3 / 9 $ 1 & /. / ). 16=$(!B1=7

10 >,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 5 $ / Motion 6 Resurser till skolan och krav på lärarutbildningen Distriktsstyrelsens föredragande Å sa Lindestam & & 3(G =;-1D$=49E;7E84=(F8(7-77 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 6 ; =! 4 = 9 4 $ %$.

11 >,,? H, H H1 693AH &! I I Motion 7 Miljövänligare transporter Distriktsstyrelsens föredragande C arina Blank = 7 & ), $6/*&4F;- Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 7 $ H 9 H H H )! I I.I I

12 >,,? Motion 8 Bevara Ljusnanlaxen Distriktsstyrelsens föredragande C arina Blank &.. D...-..!.D D.D 7*% D *% C% *%4 C64687;(16 % " ( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 8 H&H! I I Motion 9 Skärp LA S Distriktsstyrelsens föredragande H ans Svedberg * 4 6! 7

13 )>,,? = & 4 6 4*( 7 1 ( /! B-169&D17=/ Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 9 $ = 2 Motion 10 En sjätte semestervecka Distriktsstyrelsens föredragande H ans Svedberg

14 +>,,? & $6/*&4F;-(F84=447$(17( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 10 $! ! I I Motion 11 A vveckla fas 3 Distriktsstyrelsens föredragande Raimo Pärssinen Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 11 och 12 6&6) 6 $ & $. &6)O 7&6);6--7!4=;-=/ 6

15 ,>,,? -1B4619 "9 A / 1&6) / 1 &6) &6) &6)&6) / 1 &6) / 1 &6) 66 / 1 &6) &6) $61=6684 Motion 12 Skrota fas 3 Distriktsstyrelsens föredragande Raimo Pärssinen &) &) 36131(--71-1D$( /784=61688B//684 4=447$(17((F8$(=F6!71( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 11 och H H $

16 0>,,? C ) 1=&6* &), 7. &)N =)! ) 6 $. J J = ) 9 9 9, ) 9 9)+, 0%9 HH

17 2>,,? Motion 13 H öja ersättningsnivåerna i A -kassan Distriktsstyrelsens föredragande H ans Svedberg ( 7 "P "P 36131(--71-1D$4=447$(17($(=F6!71((F83(7 G=;-1D$ Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 13 $ 9 =9 " " 9 9 Motion 14 Praktikplatser inom offentlig verksamhet Distriktsstyrelsens föredragande Tommy Berger Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 14 och 15 6 $ = <

18 ">,,? / 9 /6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=/B47 Motion 15 Praktikplatser inom offentlig verksamhet Distriktsstyrelsens föredragande Tommy Berger 6 $ = < 9 6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=6=;7 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 14 och 15 7 (

19 5>,,? Motion 16 Rätten till svenskundervisning Distriktsstyrelsens föredragande Å sa Lindestam = F3= J" & $ 6 &= 6 6 &= &= 6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=6=;7 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion &= &=9 =&6*>=? 7 =&6* = 5<%"",P 7

20 >,,? 3 / 3 ) 0"P9 - H HH J < O4 &=9 ; OH H71*-9% &=9OH &! I I Motion 17 För det gröna folkhemmet Distriktsstyrelsens föredragande C arina Blank = A A $6/*&4F;-C(8663F871=(F83(G =;-1D$

21 >,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 17 $ =9..= N H H HB H -! I I Motion 18 Rätten till heltid Distriktsstyrelsens föredragande Tommy Berger Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 18 och 19 3 =. ; & 6 = =/./E/1 1 / 4/ / 4 ; / /6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=/B47

22 >,,? Motion 19 Rätten till heltid Distriktsstyrelsens föredragande Tommy Berger 3 =. ; & 6 =./E/1 1 / 4/ % 4/ ; 6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=6=;7 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 18 och 19 $ 9 Motion 20 H eltid en rättighet Distriktsstyrelsens föredragande Tommy Berger ;.,P ; = +P, +P7

23 )>,,? $; 7 7 = ; = -F( 6F(+",,P P4( E64=7-6$4=447$(17(36131(--71-1D$(7-77(F8 C(8663F871= Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 20!C 5 ; ( Motion 21 Våra barn och ungdomar Distriktsstyrelsens föredragande Malin Ängerå Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 21 och P5 & (.

24 +>,,?.. ;. / /6 /6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=/B47 Motion 22 Våra barn och ungdomar Distriktsstyrelsens föredragande Malin Ängerå 7. 0P5 & (... ;

25 ,>,,?. 6 6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=6=;7 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 21 och 22 - / $ *. ( 8.A Motion 23 Jämställdhet och skyddat boende Distriktsstyrelsens föredragande Sven-Å ke Thoresen ;, & =/ ; ;

26 0>,,? & / ; 674=-84=47671=L(1( $61=7&17-6=* Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 23 $ ; HC = OH -! I I Motion 24 Feministiskt självförsvar Distriktsstyrelsens föredragande Å sa Lindestam 7.. J. &. &

27 2>,,? 1. - & B//6847$74=78B//684 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 24 $ K. $ $ H OH H* =H H7 H HCH H H 7! I I I I

28 ">,,? Motion 25 Individualiserad föräldraförsäkring Distriktsstyrelsens föredragande Yoomi Renström Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 25 och 26 ; 9 $ =. & & 7 7 ; & 2 & >=&6* %,7? ( E5 2" ! (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=6=;7

29 5>,,? Motion 26 Individualiserad föräldraförsäkring Distriktsstyrelsens föredragande Yoomi Renström 6 & 3 ; 7 $. 9 &,P 7 =&6*>=? ( 7 73 (. 7 9 / E64=7-6$3(7G =;-1D$( B//684(F8 C(8663F871= Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 25 och 26 6! = 5% Q3& 7

30 )>,,? 3; C Q * $ 3, ) B ), 0 Q; A Q QB O; O1 Q 0! I I.I I Motion 27 Lika beskattning Distriktsstyrelsens föredragande Raimo Pärssinen. < H H $ D7186$ ;($$*

31 )>,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 27!! & 1 $ ;!1(A 4.1*-9 Motion 28 A vgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar i Gävleborg Distriktsstyrelsens föredragande Eva Tjernström 8.(. / =;4=7-6$4761-/61(7-773(G =;-1D$C(866 38F71=4=447$(17($6--=637;77$74=78B//684$(=F6!71(87476/784==49E;7E84=(F86168B//684

32 )>,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 28 &.6.. ( 7 " Motion 29 Slopa 15-timmarsregeln för föreskolebarnen Distriktsstyrelsens föredragande Å ke Söderman,9, $. $, 3 C,9 E64=7-6$(7-77C(8663F871=$(=F6!71(6168 8B//6847$=4=78B//684(F836131(--71-1D$

33 ))>,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 29,9 < 1 $, $ H&9( H H& AH Motion 30 Bostadsanpassningslagen Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg 3 $ - C C $ $& 6! 6! $61=7&17-6=*

34 )+>,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion ) ) B ) %9 )%9 Motion 31 Färdtjänst Distriktsstyrelsens föredragande Eva Tjernström " 4 1 C

35 ),>,,? $& 1 6 $61=7&17-6=* Distriktsstyrelsens yttrande ang motion Motion 32 Lagstifta barnkonventionen Distriktsstyrelsens föredragande Å ke Söderman &% N &% 3 6.C &. 3 ) 3 3

36 )0>,,? 6168B// /61C(8663F871=$6--=637;7(F8 $(=F6!71( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 32 $ %9 % )%9 Motion 33 Försörjningsstöd enl SoL, riksnormen Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg 1 $ &.. % / 47671=L(674=-84=1(371--7$61=6/17 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 33 6 B 6 H A

37 )2>,,? Motion 34 Beredande av vård enl SoL till barn och unga Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg = (= 4* / / 4* 47671=;(674=-84=1(371--7$61=6684 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion Motion 35 Ingen vill vara sjuk = & 5P $6/*&4F;-36131(--71-1D$(F83(G =;-1D$

38 )">,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 35 $ 6 B $ Motion 36 A vskaffa RU T-bidraget Distriktsstyrelsens föredragande Yoomi Renström Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 36 och , $ ),J++ ", 6 0+P 2P & $ / /6 1*- /6! 6! Motion 37 A vskaffa RU T-bidraget Distriktsstyrelsens föredragande Yoomi Renström 2.., $ ),J++

39 )5>,,? ", 6 0+P 2P & $ 6 1*- 6! 6! (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=6=;7 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 36 och 37 7! 61*- = =3 1*-... $ 1*- 3 ) B ) Q31*-Q QB Q Q/>?91*-*< A3 Q )" *+** +*

40 +>,,? Motion 38 Personlig assistans, LSS Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 38 och 39 8 (. & F. & 4<46 $ 8 6! 6! ;77-86L4=/,! - Motion 39 Personlig assistans, LSS Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg C & R

41 +>,,? C $ $& 6! 6! $61=7&17-6=* Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 38 och 39 = 7 3 ) B ) Motion 40 Lagstiftning mot vinstdrivande skolor Distriktsstyrelsens föredragande Raimo Pärssinen Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 40 och 41 &.(.

42 +>,,? (. < ( % " ( + + Motion 41 Stoppa vinstuttag från välfärden Distriktsstyrelsens föredragande Raimo Pärssinen = F 6 $6--=637;787476/784=61688B//684C(8663F871=(7-77$(=F6!71(3(7G =;-1D$4=447$(17((F8=49E;7 E84= Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 40 och 41 $ < *<. F &

43 +)>,,? 99 <. 4. = F 1 A 8!! 9. H H HH H H= H H176 AH H AH

44 ++>,,? Motion 42 En värdig äldrevård Distriktsstyrelsens föredragande Raimo Pärssinen $ & C C69E;74=/17 % " ( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 42 $. 1 / A 3 >? H = H

45 +,>,,? Motion 43. Ändring av körkortstillstånd för invandrare Distriktsstyrelsens föredragande Yoomi Renström 7 - >.? $ $61M66616&6-C6971=;7/4* Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 43 7! 7 /. $ 7 9 $

46 +0>,,? +! I I )I I Motion 44 Skymmande sikt Distriktsstyrelsens föredragande Elin Lundgren = 476(L371/(F8$61477C(86( % " ( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 44 ;.. 9 ( & = S7. (! I I

47 +2>,,? Motion 45 A lkolås i nya fordon Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg 3 552( E,,P ; =;4=7-6$4=447$(17($(=F6!71(3(7G =;-1D$ (F887476/784= Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 45 (. A3 HCH

48 +">,,? Motion 46 För en säkrare trafik! Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg 6 $6/*&4F;- Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 46 Motion 47 Jämställd rekrytering Distriktsstyrelsens föredragande Elin Lundgren $ <. / /6! 6! (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=/B47

49 +5>,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 47 6 (! I I Motion 48 Rikspolitisk diskussion i distriktets arbetarekommuner Distriktsstyrelsens föredragande Å ke Söderman 7 < =49E;7E84=(F836131(--71-1D$ Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 48

50 ,>,,? ) J %9 %9 Motion 49 Ö versyn Distriktsstyrelsens föredragande A nita Drugge = 476(L371/(F8$61477C(86( % " ( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 49 1/ H69H = < 1

51 ,>,,? +! I I I I Motion 50 Kontrollsystem Distriktsstyrelsens föredragande A nita Drugge! (7C(( % " ( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 50 $ H3 H! I I Motion 51 Bonusar Distriktsstyrelsens föredragande A nita Drugge 7 = $61477C(86((F8476G(L371/ % "

52 ,>,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 51 = B 6 H3. 9 H,! I I Motion 52 Ersättningar/pensioner efter avslutat (offentligt) uppdrag Distriktsstyrelsens föredragande A nita Drugge ( C O7 O & < < 0 69 & (4671=;( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion / 9

53 ,)>,,? ; = 6 6 H69H = < 1 H! 69 H HO(969H Motion 53 Motion om att införa republik Distriktsstyrelsens föredragande Yoomi Renström $ $=S %H6 H $9 =,S%H; >?H H C 3C; ;L=C T H>(S? ; 8 >,S1&?88 * * ; ;. =

54 ,+>,,? / ) 7971=;4=7-6$$6--=637;7(F861688B//684 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 53 6! = Q! Q & 7 $ 9 )! I I,I I Motion 54 A npassad sommar och vintertid Distriktsstyrelsens föredragande Å sa Lindestam >9)92? >99)? 7*9550 $ 8

55 ,,>,,? 5"9 >&5"? / $61=6684 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion ! I I

Motioner inför distriktskongressen 2012

Motioner inför distriktskongressen 2012 Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012 En kunskapsbaserad ekonomi...3 Motion 1: Förändra meritvärderingen för språk i gymnasieskolan...3 Motion 2: Dubbelspår på Ostkustbanan...3 Motion 3: Ung

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna

Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna Årsmöte 13 mars 2010 Förslag till föredragningslista 1. Mötets öppnande Peter Hasch, ordförande Arbetets söner unisont 2. Parentation 3. Fastställande av dag- och

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Första socialförsäkringsutskottets betänkande. 2014:1SfU1. Socialförsäkringsfrågor. Motioner. 2014:1SfU1

Första socialförsäkringsutskottets betänkande. 2014:1SfU1. Socialförsäkringsfrågor. Motioner. 2014:1SfU1 Första socialförsäkringsutskottets betänkande Socialförsäkringsfrågor behandlar i detta betänkande 4 motioner. Motioner Motion 2014:1Sf21Fr, Båda föräldrarna måste ta lika mycket föräldraledighet av klass

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid #$#%&'& Beslutande ()# +,() - -()./() 0-() 1()#1. 1,()#23#4&5 ()#1.23 -()#1. -6-(6) 78(6)#1.,() Övriga deltagande 0#9 :;#,+< ##23 8=#99#2233 8#9#2233 +-,#9#2233 : >#9$9#2233?6##2233 @0#6#2233

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst Samhällsbyggnad Gävle Färdtjänst Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Det är ett alternativ till vanliga bussar, men med fordon som är avsedda för personer med funktionshinder. När du åker färdtjänst

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ENTRÉ LASTINTAG HANDIKAPPARKERING CYKELPARKERING GASTANK ÅTERSAMLINGSPLATS KEMIGÅRDEN SITUATIONSPLAN

ENTRÉ LASTINTAG HANDIKAPPARKERING CYKELPARKERING GASTANK ÅTERSAMLINGSPLATS KEMIGÅRDEN SITUATIONSPLAN ENTRÉ LASTINTAG HANDIKAPPARKERING CYKELPARKERING GASTANK ÅTERSAMLINGSPLATS KEMIGÅRDEN SITUATIONSPLAN NINGSPLAN grön NINGSPLAN NINGSPLAN grön NINGSPLAN grön BP NINGSPLAN grön BP NINGSPLAN grön K/F NINGSPLAN

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

S~~N. 2011-05-31 Sida 24 (35)

S~~N. 2011-05-31 Sida 24 (35) S~~N RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-31 Sida 24 (35) s 93 Dnr 51/11 Svar på motion angåe nde reseersättning f ör cy kel, e l - cykel och eventue'it, kf 19, ksau '1'19 Mali/da Fransson (tvl P)

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol Sveriges Ingenjörer A 1 PROTOKOLL A 1a Samlade protokoll 1953--2006 49 vol A 1b Bilagor till förbundsstyrelsens protokoll 1973--2006 72 vol A 1c Bilagor till fullmäktigeprotokoll 1974--2007 43 vol A 1d

Läs mer

Tio frågor på temat #LagaVälfärden

Tio frågor på temat #LagaVälfärden Tio frågor på temat #LagaVälfärden En frågesport om välfärden Vi har förberett tio frågor om välfärden. Ni kan så klart ändra, lägga till eller ta bort efter behag. Efter frågorna finns en sida med svarstalong

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

Söderköpings motioner, och förslaget till svar

Söderköpings motioner, och förslaget till svar Söderköpings motioner, och förslaget till svar Vårt förslag PS Förslag Ev motivering 1 Socialdemokraterna ska verka för att alla människor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får relevant stöd, t.ex.

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

med kunskaper växer sverige

med kunskaper växer sverige F med kunskaper växer sverige Innehållsförteckning MED KUNSKAPER VÄXER SVERIGE... 3 UF1 Utlåtande förskola och barnomsorg... 3 UF2 Utlåtande grundskola och gymnasieskola... 66 UF3 Utlåtande högre utbildning

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

2012-09-25. Ingrid K Karlsson (s) Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers 142-151 Åsa Evaldsson (m) Thomas Svensson (s) tjänstgörande ers.

2012-09-25. Ingrid K Karlsson (s) Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers 142-151 Åsa Evaldsson (m) Thomas Svensson (s) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(23) 2012-09-25 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 40 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare Birgitta Larsson (rp) Monica Fredriksson (c) tjänstgörande

Läs mer

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst Motion nr 1 Tandvård - Att avslå motionen Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst - Att avslå motionen Motion nr 3 Processen kring val i partidistriktet - att anse första och

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-03-28 2 SN 43 Dnr 144.11 730 Arbetslagsutbildning för Lessebo hemtjänstområde Ingmar Bernthsson har fått i uppdrag att utföra arbetslagsutbildning för hemtjänstpersonal inom Lessebo

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-02-04 Socialnämnden 1(16) Tid och plats 2014-02-04 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Mona Nilsson, (KD) - tjg.ers. Arne Andersson, (M)

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6)

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6) Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Högby, kl 13:00 14:15 Plats och tid Beslutande Elisabeth Moborg, S Maud Steen, C Lindhia Peterson, M Samira Alkhori, S ersätter

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Kungsholmen, Segersta, Bolln~is kommun 09.00-12-00

Kungsholmen, Segersta, Bolln~is kommun 09.00-12-00 Hälsingerådet Protokoll 1 (15) Sammanträdesdolum 2013-09-04 Plats och tid: Förtroendevalda: Kungsholmen, Segersta, Bolln~is kommun 09.00-12-00 Beslutande: Marie Centerwall (s), Bollnäs (ordförande) Ingvar

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: Inkoppling 230 VD och 400 VY för motorer upp t.o.m. 3 kw W2 U2 V2. Spole Matning 3x230V U1 V1 W1

Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: Inkoppling 230 VD och 400 VY för motorer upp t.o.m. 3 kw W2 U2 V2. Spole Matning 3x230V U1 V1 W1 61 TEKNISKA DATA BROMSMOTORER TYP FE Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: a) När motorn inkopplas och elektromagneten (8) får spänning, attraheras ankaret (4). Trycket från fjädern (5)

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (12) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-02-02 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn PM för bokuppsättare Först hyllsignum Hyllsignum anger på vilken hylla och avdelning en bok skall placeras ( se gult häfte Bibliotekstjänsts rygg- och hyllsignaturer ) Det finns bara en plats för en bok

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 13:30-16:00

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 13:30-16:00 Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-15 1 (9) Plats och tid Beslutande Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen 13:30-16:00 Birgith Olsson Johansson, ordf. (s), Gösta Svensson (s), Yvonne Ölund (s),

Läs mer

Distriktskongress 2013

Distriktskongress 2013 Distriktskongress 2013 Lördagen den 27 april Ronneby Motioner jämte utlåtanden 2 (8) Motion nr 1 En trygg och modern A-kassa En trygg och modern a-kassa är en viktig del av den svenska modellen. Den svenska

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-02-28 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) Hans-Börje Andersson, personalchef Per Sundelius,

Läs mer

XABCDEFGHY. xabcdefghy Vit tänker nu spela Td1-d5. Med kort notation skulle det bli T1d5.

XABCDEFGHY. xabcdefghy Vit tänker nu spela Td1-d5. Med kort notation skulle det bli T1d5. Om kort notation När man ska skriva ner schackdrag kan man göra det med hjälp av lång notation, eller kort notation. Vid lång notation skriver man ner från vilken ruta pjäsen flyttar, och till vilken ruta

Läs mer

Bakgrund. Gällande reglering. Utredning avseende trängselskatter skatteplikt och betalning

Bakgrund. Gällande reglering. Utredning avseende trängselskatter skatteplikt och betalning FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-13 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-008 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun

Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun Kallelse/ärendelista Sida 15 (16) Kommunfullmäktige 2015-03-26 Kf Ks 49 Au 49 Svar på motion - Gör Strömstad till en klimatkommun beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad

Läs mer

Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting

Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1309-1156 Landstingsstyrelsen Motion 2013:20 av Håkan Jörnehed (V) om att avskaffa förmånsbilar i Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning.

Läs mer

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Kunskapsutbyte på Länsförsäkringar Bergslagen: En effekt av Belöningssystem? Sofia Bergalm och Ingrid Dalme Magisteruppsats höstterminen 2010 Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Handledare:

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Projektplan AHA 2010

Projektplan AHA 2010 6 AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 2010-06-09 61 AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 6101 Akademigemensamt 801 Ledning 91 99 6102 Akademichef 8011 Akademiledning 91 99 6103 Kansli 8012 Akademiråd 91 99 8013

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (13) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 16.30 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 209 Motion om att undersöka möjligheten att ta del av de extra statliga medel avsatta för lärare för att öka elevernas möjlighet att nå målen. (AU 235) KS 2013-335

Läs mer

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Bilaga. 39 Socialnämnden 2013-05-22 Reservation ärende 5: Riktlinjer för bedömning av insatser enligt SOL. Vi socialdemokrater tycker det är positivt att man

Läs mer