$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&"

Transkript

1 Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012! "! En kunskapsbaserad ekonomi $ %& $ %( $ )%* $ +%$ $,%-. / $ 0%1 En värdeburen tillväxt $ 2%$ $ "%34. $ 546 $ 7 $ %6) $ % ) $ )%8 69 $ +%! $,%! $ 0%1 $ 2%& $ "%1 $ 5%1 $ %8 Sociala investeringar $ % $ % $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%,9 $ )%3 $ )%& Socialdemokraterna Gävleborg GÄVLE T w w w.socialdemokraterna.se/gavleborg

2 >,,? $ )%4 $ ))%& 4 $ )+3 4 $ ),%= $ )0%61*-9 $ )2%61*-9 $ )"%! 4 $ )5%! 4 $ +%4 $ +% A $ +%7 Ö vriga -16&=;B;7187- $ +)%; >? $ ++% $ +,%6 $ +0%- (1/6=6-=(<71;6$87- $ +2%C>? $ +"%1 &D1-1(77646$&4%71B--=/61<&D1$E71 $ +5%D $,%; $,%3 $,%7< >? 7$(;16-= $,)%$ $,+%6

3 )>,,? Motion 1 Förändra meritvärderingen för språk i gymnasieskolan Distriktsstyrelsens föredragande Å sa Lindestam 3. ( =;4=7-6$61688B//684(F83(7G =;-1D$ Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 1 (6. $.. $ 6; =C 6 & /. 7 9 H6H H H H & H -! I I I I

4 +>,,? Motion 2 Dubbelspår på O stkustbanan Distriktsstyrelsens föredragande Elin Lundgren &! C! = =.,,. 2, $/J8 3,,! 0, ( 9 ( / 8. $ / * 1 (/ 6)+ ; ( - ; ( $ =/ K/F &! )+4 * (E552)L

5 ,>,,? )+$C + $ / -1 / /JH H * 5 / 9E- * (;3 ( 7971=;4=7-6$4761-/61 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 2 $ *. $! % = 61 =

6 0>,,? 7. & (! I I Motion 3 U ng företagsamhet i gymnasieutbildning Distriktsstyrelsens föredragande Peter K ärnström *&>*&? 7 *&9. *& 7971=;4=7-6$(7-77(F8=49E;7E84= Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 3 / *& &. *& * H H

7 2>,,? Motion 4 Möjligheter för unga Distriktsstyrelsens föredragande Peter K ärnström 6/ $ *&9 / ( 6 74=4*/1771/=($6M =(171=;(68$76$= Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 4!!" $ %!&! " "! Motion 5 Tillväxt och hållbar utveckling i Gävleborg Distriktsstyrelsens föredragande Peter K ärnström /. 9. /

8 ">,,? & N = = / & 8 / / 1 / /. / 3 1 / &

9 5>,,? & 7. 7.! 8 /! / / / 3 / 9 $ 1 & /. / ). 16=$(!B1=7

10 >,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 5 $ / Motion 6 Resurser till skolan och krav på lärarutbildningen Distriktsstyrelsens föredragande Å sa Lindestam & & 3(G =;-1D$=49E;7E84=(F8(7-77 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 6 ; =! 4 = 9 4 $ %$.

11 >,,? H, H H1 693AH &! I I Motion 7 Miljövänligare transporter Distriktsstyrelsens föredragande C arina Blank = 7 & ), $6/*&4F;- Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 7 $ H 9 H H H )! I I.I I

12 >,,? Motion 8 Bevara Ljusnanlaxen Distriktsstyrelsens föredragande C arina Blank &.. D...-..!.D D.D 7*% D *% C% *%4 C64687;(16 % " ( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 8 H&H! I I Motion 9 Skärp LA S Distriktsstyrelsens föredragande H ans Svedberg * 4 6! 7

13 )>,,? = & 4 6 4*( 7 1 ( /! B-169&D17=/ Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 9 $ = 2 Motion 10 En sjätte semestervecka Distriktsstyrelsens föredragande H ans Svedberg

14 +>,,? & $6/*&4F;-(F84=447$(17( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 10 $! ! I I Motion 11 A vveckla fas 3 Distriktsstyrelsens föredragande Raimo Pärssinen Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 11 och 12 6&6) 6 $ & $. &6)O 7&6);6--7!4=;-=/ 6

15 ,>,,? -1B4619 "9 A / 1&6) / 1 &6) &6) &6)&6) / 1 &6) / 1 &6) 66 / 1 &6) &6) $61=6684 Motion 12 Skrota fas 3 Distriktsstyrelsens föredragande Raimo Pärssinen &) &) 36131(--71-1D$( /784=61688B//684 4=447$(17((F8$(=F6!71( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 11 och H H $

16 0>,,? C ) 1=&6* &), 7. &)N =)! ) 6 $. J J = ) 9 9 9, ) 9 9)+, 0%9 HH

17 2>,,? Motion 13 H öja ersättningsnivåerna i A -kassan Distriktsstyrelsens föredragande H ans Svedberg ( 7 "P "P 36131(--71-1D$4=447$(17($(=F6!71((F83(7 G=;-1D$ Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 13 $ 9 =9 " " 9 9 Motion 14 Praktikplatser inom offentlig verksamhet Distriktsstyrelsens föredragande Tommy Berger Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 14 och 15 6 $ = <

18 ">,,? / 9 /6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=/B47 Motion 15 Praktikplatser inom offentlig verksamhet Distriktsstyrelsens föredragande Tommy Berger 6 $ = < 9 6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=6=;7 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 14 och 15 7 (

19 5>,,? Motion 16 Rätten till svenskundervisning Distriktsstyrelsens föredragande Å sa Lindestam = F3= J" & $ 6 &= 6 6 &= &= 6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=6=;7 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion &= &=9 =&6*>=? 7 =&6* = 5<%"",P 7

20 >,,? 3 / 3 ) 0"P9 - H HH J < O4 &=9 ; OH H71*-9% &=9OH &! I I Motion 17 För det gröna folkhemmet Distriktsstyrelsens föredragande C arina Blank = A A $6/*&4F;-C(8663F871=(F83(G =;-1D$

21 >,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 17 $ =9..= N H H HB H -! I I Motion 18 Rätten till heltid Distriktsstyrelsens föredragande Tommy Berger Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 18 och 19 3 =. ; & 6 = =/./E/1 1 / 4/ / 4 ; / /6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=/B47

22 >,,? Motion 19 Rätten till heltid Distriktsstyrelsens föredragande Tommy Berger 3 =. ; & 6 =./E/1 1 / 4/ % 4/ ; 6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=6=;7 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 18 och 19 $ 9 Motion 20 H eltid en rättighet Distriktsstyrelsens föredragande Tommy Berger ;.,P ; = +P, +P7

23 )>,,? $; 7 7 = ; = -F( 6F(+",,P P4( E64=7-6$4=447$(17(36131(--71-1D$(7-77(F8 C(8663F871= Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 20!C 5 ; ( Motion 21 Våra barn och ungdomar Distriktsstyrelsens föredragande Malin Ängerå Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 21 och P5 & (.

24 +>,,?.. ;. / /6 /6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=/B47 Motion 22 Våra barn och ungdomar Distriktsstyrelsens föredragande Malin Ängerå 7. 0P5 & (... ;

25 ,>,,?. 6 6 (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=6=;7 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 21 och 22 - / $ *. ( 8.A Motion 23 Jämställdhet och skyddat boende Distriktsstyrelsens föredragande Sven-Å ke Thoresen ;, & =/ ; ;

26 0>,,? & / ; 674=-84=47671=L(1( $61=7&17-6=* Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 23 $ ; HC = OH -! I I Motion 24 Feministiskt självförsvar Distriktsstyrelsens föredragande Å sa Lindestam 7.. J. &. &

27 2>,,? 1. - & B//6847$74=78B//684 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 24 $ K. $ $ H OH H* =H H7 H HCH H H 7! I I I I

28 ">,,? Motion 25 Individualiserad föräldraförsäkring Distriktsstyrelsens föredragande Yoomi Renström Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 25 och 26 ; 9 $ =. & & 7 7 ; & 2 & >=&6* %,7? ( E5 2" ! (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=6=;7

29 5>,,? Motion 26 Individualiserad föräldraförsäkring Distriktsstyrelsens föredragande Yoomi Renström 6 & 3 ; 7 $. 9 &,P 7 =&6*>=? ( 7 73 (. 7 9 / E64=7-6$3(7G =;-1D$( B//684(F8 C(8663F871= Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 25 och 26 6! = 5% Q3& 7

30 )>,,? 3; C Q * $ 3, ) B ), 0 Q; A Q QB O; O1 Q 0! I I.I I Motion 27 Lika beskattning Distriktsstyrelsens föredragande Raimo Pärssinen. < H H $ D7186$ ;($$*

31 )>,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 27!! & 1 $ ;!1(A 4.1*-9 Motion 28 A vgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar i Gävleborg Distriktsstyrelsens föredragande Eva Tjernström 8.(. / =;4=7-6$4761-/61(7-773(G =;-1D$C(866 38F71=4=447$(17($6--=637;77$74=78B//684$(=F6!71(87476/784==49E;7E84=(F86168B//684

32 )>,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 28 &.6.. ( 7 " Motion 29 Slopa 15-timmarsregeln för föreskolebarnen Distriktsstyrelsens föredragande Å ke Söderman,9, $. $, 3 C,9 E64=7-6$(7-77C(8663F871=$(=F6!71(6168 8B//6847$=4=78B//684(F836131(--71-1D$

33 ))>,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 29,9 < 1 $, $ H&9( H H& AH Motion 30 Bostadsanpassningslagen Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg 3 $ - C C $ $& 6! 6! $61=7&17-6=*

34 )+>,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion ) ) B ) %9 )%9 Motion 31 Färdtjänst Distriktsstyrelsens föredragande Eva Tjernström " 4 1 C

35 ),>,,? $& 1 6 $61=7&17-6=* Distriktsstyrelsens yttrande ang motion Motion 32 Lagstifta barnkonventionen Distriktsstyrelsens föredragande Å ke Söderman &% N &% 3 6.C &. 3 ) 3 3

36 )0>,,? 6168B// /61C(8663F871=$6--=637;7(F8 $(=F6!71( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 32 $ %9 % )%9 Motion 33 Försörjningsstöd enl SoL, riksnormen Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg 1 $ &.. % / 47671=L(674=-84=1(371--7$61=6/17 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 33 6 B 6 H A

37 )2>,,? Motion 34 Beredande av vård enl SoL till barn och unga Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg = (= 4* / / 4* 47671=;(674=-84=1(371--7$61=6684 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion Motion 35 Ingen vill vara sjuk = & 5P $6/*&4F;-36131(--71-1D$(F83(G =;-1D$

38 )">,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 35 $ 6 B $ Motion 36 A vskaffa RU T-bidraget Distriktsstyrelsens föredragande Yoomi Renström Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 36 och , $ ),J++ ", 6 0+P 2P & $ / /6 1*- /6! 6! Motion 37 A vskaffa RU T-bidraget Distriktsstyrelsens föredragande Yoomi Renström 2.., $ ),J++

39 )5>,,? ", 6 0+P 2P & $ 6 1*- 6! 6! (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=6=;7 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 36 och 37 7! 61*- = =3 1*-... $ 1*- 3 ) B ) Q31*-Q QB Q Q/>?91*-*< A3 Q )" *+** +*

40 +>,,? Motion 38 Personlig assistans, LSS Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 38 och 39 8 (. & F. & 4<46 $ 8 6! 6! ;77-86L4=/,! - Motion 39 Personlig assistans, LSS Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg C & R

41 +>,,? C $ $& 6! 6! $61=7&17-6=* Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 38 och 39 = 7 3 ) B ) Motion 40 Lagstiftning mot vinstdrivande skolor Distriktsstyrelsens föredragande Raimo Pärssinen Yttrande och beslutsförslag gemensamt motion 40 och 41 &.(.

42 +>,,? (. < ( % " ( + + Motion 41 Stoppa vinstuttag från välfärden Distriktsstyrelsens föredragande Raimo Pärssinen = F 6 $6--=637;787476/784=61688B//684C(8663F871=(7-77$(=F6!71(3(7G =;-1D$4=447$(17((F8=49E;7 E84= Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 40 och 41 $ < *<. F &

43 +)>,,? 99 <. 4. = F 1 A 8!! 9. H H HH H H= H H176 AH H AH

44 ++>,,? Motion 42 En värdig äldrevård Distriktsstyrelsens föredragande Raimo Pärssinen $ & C C69E;74=/17 % " ( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 42 $. 1 / A 3 >? H = H

45 +,>,,? Motion 43. Ändring av körkortstillstånd för invandrare Distriktsstyrelsens föredragande Yoomi Renström 7 - >.? $ $61M66616&6-C6971=;7/4* Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 43 7! 7 /. $ 7 9 $

46 +0>,,? +! I I )I I Motion 44 Skymmande sikt Distriktsstyrelsens föredragande Elin Lundgren = 476(L371/(F8$61477C(86( % " ( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 44 ;.. 9 ( & = S7. (! I I

47 +2>,,? Motion 45 A lkolås i nya fordon Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg 3 552( E,,P ; =;4=7-6$4=447$(17($(=F6!71(3(7G =;-1D$ (F887476/784= Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 45 (. A3 HCH

48 +">,,? Motion 46 För en säkrare trafik! Distriktsstyrelsens föredragande Per Svedberg 6 $6/*&4F;- Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 46 Motion 47 Jämställd rekrytering Distriktsstyrelsens föredragande Elin Lundgren $ <. / /6! 6! (F=647$(;16-=;6;=(;4*337=/B47

49 +5>,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 47 6 (! I I Motion 48 Rikspolitisk diskussion i distriktets arbetarekommuner Distriktsstyrelsens föredragande Å ke Söderman 7 < =49E;7E84=(F836131(--71-1D$ Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 48

50 ,>,,? ) J %9 %9 Motion 49 Ö versyn Distriktsstyrelsens föredragande A nita Drugge = 476(L371/(F8$61477C(86( % " ( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 49 1/ H69H = < 1

51 ,>,,? +! I I I I Motion 50 Kontrollsystem Distriktsstyrelsens föredragande A nita Drugge! (7C(( % " ( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 50 $ H3 H! I I Motion 51 Bonusar Distriktsstyrelsens föredragande A nita Drugge 7 = $61477C(86((F8476G(L371/ % "

52 ,>,,? Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 51 = B 6 H3. 9 H,! I I Motion 52 Ersättningar/pensioner efter avslutat (offentligt) uppdrag Distriktsstyrelsens föredragande A nita Drugge ( C O7 O & < < 0 69 & (4671=;( Distriktsstyrelsens yttrande ang motion / 9

53 ,)>,,? ; = 6 6 H69H = < 1 H! 69 H HO(969H Motion 53 Motion om att införa republik Distriktsstyrelsens föredragande Yoomi Renström $ $=S %H6 H $9 =,S%H; >?H H C 3C; ;L=C T H>(S? ; 8 >,S1&?88 * * ; ;. =

54 ,+>,,? / ) 7971=;4=7-6$$6--=637;7(F861688B//684 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion 53 6! = Q! Q & 7 $ 9 )! I I,I I Motion 54 A npassad sommar och vintertid Distriktsstyrelsens föredragande Å sa Lindestam >9)92? >99)? 7*9550 $ 8

55 ,,>,,? 5"9 >&5"? / $61=6684 Distriktsstyrelsens yttrande ang motion ! I I

Motioner inför distriktskongressen 2012

Motioner inför distriktskongressen 2012 Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012 En kunskapsbaserad ekonomi...3 Motion 1: Förändra meritvärderingen för språk i gymnasieskolan...3 Motion 2: Dubbelspår på Ostkustbanan...3 Motion 3: Ung

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv

Läs mer

Grupparbete Jobbet och samhället

Grupparbete Jobbet och samhället Grupparbete Jobbet och samhället Utgå från det parti/partier just din grupp har blivit tilldelat. Fundera över följande frågor: 1. Hur vill ditt parti att eventuellt överskott i välfärden ska användas?

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Inbjudan! Bussresa med Projekt Fjällvägen måndag den 16 juni. Inbjudna Se särskild sändlista

Inbjudan! Bussresa med Projekt Fjällvägen måndag den 16 juni. Inbjudna Se särskild sändlista Bollnäs/Fjällvägen 2014-04-16 Inbjudan! Bussresa med Projekt Fjällvägen måndag den 16 juni Inbjudna Se särskild sändlista Riksvägarna 83/84 går genom Hälsinglands och Härjedalens kultur- och naturlandskap.

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Totalt intäkter

Totalt intäkter 1. 2. 3. 4. Budget Utfall Budget Verksamhetens intäkter 2007 2008 Medlemsavgifter - 169-160 Arvodesbidrag - 69-65 Gruppavgifter - 4-7 Kommunalt partistöd - 1140-1154 Fakturerade kostnader - 72-45 Övriga

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Inkomna anbud Anbudslämnare Organisationsnr

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Vindkraftverk juni 2012

Vindkraftverk juni 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk juni 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Vindkraftverk oktober 2012

Vindkraftverk oktober 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk oktober 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Vindkraftverk september 2012

Vindkraftverk september 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

STUDIER 2010. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet. Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap.

STUDIER 2010. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet. Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap. STUDIER 2010 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap.se Version Januari-2010 Studieprogram 2010 INNEHÅLL Arbetarekommunens

Läs mer

FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland.

FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland. FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland. FRAMTIDSPARTIET I NORRA ÄLVSBORG Gert-Inge Andersson och Lena Hult FÖR ALLAS BÄSTA Vi tror på att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2012-12-11 Ärendelista Sid nr Justering...2 81 Information om projektet Nya Ostkustbanan...3 82 Planering inför studiebesök i Bryssel...4 83 Information om

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

2011-09-30 kl 09.00 12.00, Clarion Hotel Winn, Gävle. Caroline Schmidt, tjg ers. Insynsplatser Roger Hedlund Pär Åslund, 71 Stig Zettlin, 71

2011-09-30 kl 09.00 12.00, Clarion Hotel Winn, Gävle. Caroline Schmidt, tjg ers. Insynsplatser Roger Hedlund Pär Åslund, 71 Stig Zettlin, 71 kl 09.00 12.00, Clarion Hotel Winn, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos,1:e vice orförande Peter Kärnström Marie-Louise Dangardt Yoomi Renström Alf Norberg Patrik Stenvard Magnus Svensson Ingemar

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Framtidstro och hållbar välfärd

Framtidstro och hållbar välfärd Framtidstro och hållbar välfärd Förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2013 Presskonferens 9 maj Förslag till budget 2013 Framtidstro och hållbar välfärd Investeringar i hälsa för att klara utmaningarna.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna

Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna Årsmöte 13 mars 2010 Förslag till föredragningslista 1. Mötets öppnande Peter Hasch, ordförande Arbetets söner unisont 2. Parentation 3. Fastställande av dag- och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 73

Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 73 Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-28 73 Plats och tid Hjernet, onsdagen den 28 augusti 2013, kl 08.30-12.00. Beslutande Per Andreasson (S) ordförande Katrin Winarve (M) Eleonore Karlsson (S) Ulf Carlsson(S)

Läs mer

Vindkraftverk september 2009

Vindkraftverk september 2009 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 29 Internetadress: http://www.vindstat.nu MWh 25 2 15 1 5 8483 62959 66741 68487 7452 5834 3691 377 72848 84381 1187 153775 15745 94316 1738 95144 Vindproducerad

Läs mer

Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU30 Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:173) om hur den nya

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 43-53. Tid: 2010-12-21, 10:00-15:00 Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten

Allmänpolitiska utskottet 43-53. Tid: 2010-12-21, 10:00-15:00 Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten PROTOKOLL 1(7) Plats: Hasse på sjökanten, lokal Utsikten Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordf Per Hansson (FP) Jarl Karlsson (S) Lena Ahnstedt (C) Charlotte Aschan ersätter Malin

Läs mer

Första socialförsäkringsutskottets betänkande. 2014:1SfU1. Socialförsäkringsfrågor. Motioner. 2014:1SfU1

Första socialförsäkringsutskottets betänkande. 2014:1SfU1. Socialförsäkringsfrågor. Motioner. 2014:1SfU1 Första socialförsäkringsutskottets betänkande Socialförsäkringsfrågor behandlar i detta betänkande 4 motioner. Motioner Motion 2014:1Sf21Fr, Båda föräldrarna måste ta lika mycket föräldraledighet av klass

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (10) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-11-07 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 15.20 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid #$#%&'& Beslutande ()# +,() - -()./() 0-() 1()#1. 1,()#23#4&5 ()#1.23 -()#1. -6-(6) 78(6)#1.,() Övriga deltagande 0#9 :;#,+< ##23 8=#99#2233 8#9#2233 +-,#9#2233 : >#9$9#2233?6##2233 @0#6#2233

Läs mer

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1 Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 1 Livet i Bokstavslandet är ett grundläromedel för åk F 3 med läseböcker, arbetsböcker, lärarhandledningar, och ett digitalt material för interaktiv skrivtavla/projektor.

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

4. Ekonomirapport BILAGA. 6. Budget 2016 och verksamhetsmål Rapporter/information BILAGOR. 9. Informationer och övriga ärenden.

4. Ekonomirapport BILAGA. 6. Budget 2016 och verksamhetsmål Rapporter/information BILAGOR. 9. Informationer och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 29 april 2015 kl.

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19. 2009-02-23 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.15 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Yttrande över motion 2017:15 av Malin Fijen Pacsay (MP) om värdet av att miljömärka kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2017:15 av Malin Fijen Pacsay (MP) om värdet av att miljömärka kollektivtrafiken 1(3) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2017-10-24, punkt 10 Yttrande över motion 2017:15 av Malin Fijen Pacsay (MP) om värdet av att miljömärka kollektivtrafiken beskrivning

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 2008-03-19 1 (7) Plats och tid Hassela Sport och Konferens, Hassela, klockan 10.00 11.00. Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall Lennart Olsson, vice ordf, c, Söderhamn Evy Degerman,

Läs mer

Övning: Träna skrivning!

Övning: Träna skrivning! Övning: Träna skrivning! nnehåll Skriv i nivåer 2 Repetition... sidan 2 Diagnos... sidan 5 lfabetisk ordning... sidan 6 rdbilder... sidan 12 Skriva ord... sidan 18 Skriva meningar... sidan 22 Berätta...

Läs mer

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum Tid: Onsdag den 25 november kl 09:00-15:00 Plats: 55:311, hus Tor Närvarande ledamöter Elisabeth Björklund, företrädare för lärarna Peter Gill, företrädare för lärarna (till kl 12.00) Göran Fransson, företrädare

Läs mer

KANOTKLUBBEN WÅGEN R.F.

KANOTKLUBBEN WÅGEN R.F. KANOTKLUBBEN WÅGEN R.F. Kanotklubben Wågen grundades 1947, men beslutet hade fattats redan i december året före. Fram till början av 1960-t nådde Wågen stora framgångar på tävlingsbanorna. Föreningens

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet 2013-03-22 kl.09.00 12.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Tjänstemän vid Region Gävleborgs

Läs mer

1000 dagar kvar. 10 punkter.

1000 dagar kvar. 10 punkter. 1000 dagar kvar. 10 punkter. 2 1000 dagar kvar. 10 punkter. Nedräkningen har börjat. 1. Skapa jobb åt alla, särskilt åt unga Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE. 2012-10-17 Dnr: 93-2012. Peter Frändén. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE. 2012-10-17 Dnr: 93-2012. Peter Frändén. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM 1 Peter Frändén Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

ZA5952. Flash Eurobarometer 407 (Austria, Finland and Sweden: 20 Years in the EU) Country Questionnaire Sweden

ZA5952. Flash Eurobarometer 407 (Austria, Finland and Sweden: 20 Years in the EU) Country Questionnaire Sweden ZA9 Flash Eurobarometer 07 (Austria, Finland and Sweden: 0 Years in the EU) Country Questionnaire Sweden FL 07-0 years in the EU D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna D

Läs mer

NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (5) Kommunstyrelsens omsorgsutskott 2015-06-10. Val av justerare Förslag: Jan Westermark (FP).

NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (5) Kommunstyrelsens omsorgsutskott 2015-06-10. Val av justerare Förslag: Jan Westermark (FP). NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 17 juni 2015 kl.

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Fiber, bostäder och kollektivtrafik heta frågor i Holmsveden: "Stor vilja i den här bygden"

Fiber, bostäder och kollektivtrafik heta frågor i Holmsveden: Stor vilja i den här bygden SÖDERHAMN 21 mars Fiber, bostäder och kollektivtrafik heta frågor i Holmsveden: "Stor vilja i den här bygden" Omkring 50 personer samlades i Holmsveden för en ortsdialog om bygdens framtid i kommunens

Läs mer

ZA5952. Flash Eurobarometer 407 (Austria, Finland and Sweden: 20 Years in the EU) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5952. Flash Eurobarometer 407 (Austria, Finland and Sweden: 20 Years in the EU) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA9 Flash Eurobarometer 07 (Austria, Finland and Sweden: 0 Years in the EU) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL 07-0 years in the EU D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2011/12:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2011/12:AU2y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2011/12:AU2y Barnfattigdom Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 15 november 2011 att bereda bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över de

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 24 mars 2011 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM Dok.Id 103306 Postadress Besöksadress

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 1-9. Tid: 2011-02-01, 10:00-14:00 Plats: Landstingets kansli sal C

Allmänpolitiska utskottet 1-9. Tid: 2011-02-01, 10:00-14:00 Plats: Landstingets kansli sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli sal C Närvarande: Beslutande: Per Hansson (FP) Marie Johansson (KD) ersätter Tommy Bernevång Forsberg (KD) Jarl Karlsson (S) Lena Ahnstedt (C) Malin Wengholm (M)

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

2013 GR föräldrar Borås stad

2013 GR föräldrar Borås stad 2013 GR föräldrar Borås stad Mitt barn känner sig trygg i skolan. 36 1,9 B. 2 184 9,6 C. 3 708 36,8 986 51,3 8 0,4 Total 1922 100 Medelvärde 3,38 Median 4 99,4% (1922/1934) Totalt medelvärde: Mitt barn

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2014-09-29 kl.09.00 11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Göran Sjöstedt, Hanna Bruce

Läs mer

Järnsågen 3, Trollhättan. Projekt. Handläggare: Granskad av: Roger Dahlbeck. Marcus Kilebrant. Nitro Consult AB

Järnsågen 3, Trollhättan. Projekt. Handläggare: Granskad av: Roger Dahlbeck. Marcus Kilebrant. Nitro Consult AB Projekt Järnsågen 3, Trollhättan Riskanalys avseende markarbeten Rapportnummer 1431 6957 R001 Datum 2014-09-23 Uppdragsgivare Sweco Environment B Handläggare: Granskad av: Roger Dahlbeck Marcus Kilebrant

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015273-4EDD20 Kod: 35015274-3B8D36 Kod: 35015275-0F4A36 Kod: 35015276-1F8B23 Kod: 35015277-860103 Kod: 35015278-BF5703 Kod: 35015279-84AD82 Kod: 35015319-26C3AF Kod: 35015545-8C9D82 Kod: 35015546-91D178

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 91-100

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 91-100 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C), Jeanette Söderström (S), Per Hansson (FP), Berry Lilja (S), Peter Holkko (S) ersätter Elin Rydberg

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Utvecklingsprojekt för besöksnäringen i Gävleborg, Nu kör vi, Omskrivning av projektet

Utvecklingsprojekt för besöksnäringen i Gävleborg, Nu kör vi, Omskrivning av projektet 1 Utvecklingsprojekt för besöksnäringen i Gävleborg, Nu kör vi, 2011-2013 Omskrivning av projektet 2 Projektets ursprungliga delområden Mötesplatser och samverkan Kompetens och kvalitet Internationell

Läs mer

När delegationens medlemmar ska gör anföranden mejlas texten till richard.rosander@socialdemokraterna.se. De kommer läggas ut, i huvudsak på FB.

När delegationens medlemmar ska gör anföranden mejlas texten till richard.rosander@socialdemokraterna.se. De kommer läggas ut, i huvudsak på FB. Syftet med kommunikationen är att informera både medlemmar och allmänhet om delegationens arbete. Kommunikationen kommer inrikta sig på egna kanaler då medieutrymmet är begränsat. All kommunikations ska

Läs mer

Huvudet - Index för måluppfyllelse

Huvudet - Index för måluppfyllelse Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i vägtrafiken (H) MWh/capita 6 8 4 6 8 4 6 8 3 Måluppfyllelse (H) Fossil energianvändning 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 Procentuell uppfyllelse

Läs mer

S~~N. 2011-05-31 Sida 24 (35)

S~~N. 2011-05-31 Sida 24 (35) S~~N RÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-31 Sida 24 (35) s 93 Dnr 51/11 Svar på motion angåe nde reseersättning f ör cy kel, e l - cykel och eventue'it, kf 19, ksau '1'19 Mali/da Fransson (tvl P)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst

Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst Motion nr 1 Tandvård - Att avslå motionen Motion nr 2 En tandvårdsreform för ålderspensionärer med låg inkomst - Att avslå motionen Motion nr 3 Processen kring val i partidistriktet - att anse första och

Läs mer

Vårändringsbudget för 2015

Vårändringsbudget för 2015 Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2014/15:AU4y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. arbetsmarknadsutskottet möjlighet att yttra sig över 2015 års vårändringsbudget

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 27 mars 2012 kl 08.00 12.30 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Marita Arvidsson C Margareta Bryntesson M Agneta Nilsson

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

KONSUMENT PRISLISTA SVERIGE 2011

KONSUMENT PRISLISTA SVERIGE 2011 Campingtillbehör för husvagn, husbil & båt KONSUMENT PRISLISTA SVERIGE 2011 Priser gäller from 2011-02-10 Priserna är rekommenderade ca priser inkl.moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Aktuell prislista

Läs mer

Rubrik. Löpande text. Vi ger energi & resurser till klimatarbetet i skolan!

Rubrik. Löpande text. Vi ger energi & resurser till klimatarbetet i skolan! Rubrik Löpande text. Vi ger energi & resurser till klimatarbetet i skolan! Fyra aktörer LHU-projektet Gymnasielärarnätverket Hållbara projektarbeten Naturvetenskap & Teknik i & utanför skolan (Östsam)

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Arbetsordning Distriktskongressen genomförs den 9 april 2016. Kongressen inleds klockan 09.00 på Sundspärlan, i Helsingborg. Klockan

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:104 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:20 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om samordnad klottersanering Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner Ärendet Motionärerna

Läs mer

ENTRÉ LASTINTAG HANDIKAPPARKERING CYKELPARKERING GASTANK ÅTERSAMLINGSPLATS KEMIGÅRDEN SITUATIONSPLAN

ENTRÉ LASTINTAG HANDIKAPPARKERING CYKELPARKERING GASTANK ÅTERSAMLINGSPLATS KEMIGÅRDEN SITUATIONSPLAN ENTRÉ LASTINTAG HANDIKAPPARKERING CYKELPARKERING GASTANK ÅTERSAMLINGSPLATS KEMIGÅRDEN SITUATIONSPLAN NINGSPLAN grön NINGSPLAN NINGSPLAN grön NINGSPLAN grön BP NINGSPLAN grön BP NINGSPLAN grön K/F NINGSPLAN

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer