EM 38. Bälte för ryggsmärtor Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EM 38. Bälte för ryggsmärtor Bruksanvisning... 2 14"

Transkript

1 EM 38 S Bälte för ryggsmärtor Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / Fax: +49 (0) 731 / E-post: 0344

2 Svenska Innehåll 1 Komma igång Teckenförklaring Viktiga anvisningar Apparatbeskrivning Sätta igång och byta batterier Användning Sköta och göra rent apparat och bälte Återvinning Problemlösning Tekniska uppgifter...13 Leveransomfång Ryggbälte med kontrollenhet EM38 Förlängningsbälte Batterier, 3 x 1,5 V AAA (LR03, Micro) Denna bruksanvisning 2

3 1 Komma igång Bästa kund, det gläder oss att du har bestämt dig för en produkt ur vårt sortiment. Vårt namn står för högvärdiga och noggrant testade kvalitetsprodukter inom värme, vikt, blodtryck, kroppstemperatur, puls, mjuk terapi, massage och luft. Var god läs noggrant igenom denna bruksanvisning, spara den för framtida användning, se till att den är tillgänglig för andra användare och följ anvisningarna.. Med vänlig rekommendation ditt Beurer-team Smärtbehandling i nedre ryggen med stimuleringsapparat EM38 Hur fungerar TENS? Ryggbältet arbetar med elektrisk nervstimulans (TENS). Med TENS, transkutan elektrisk nervstimulering, menar man elektrisk stimulering av nerver som verkar genom huden. TENS är kliniskt testat, verksamt, läkemedelsfritt och vid korrekt användning utan biverkningar. Det är en metod för att behandla smärtor av bestämda orsaker och för enkel självbehandling. Den smärtlindrande effekten uppnås bland annat genom att smärtan hindras från att ledas vidare i nervfibrerna (framför allt genom högfrekventa impulser) och ökad utlösning av endorfiner som minskar smärtor via centrala nervsystemet. Denna metod är kliniskt testad och godkänd. Din läkare fastställer om TENS är en lämplig behandlingsmetod för din sjukdomsbild. Din läkare kan också ge dig råd och anvisningar om hur du genomför självbehandlingen. 3

4 2 Teckenförklaring Följande symboler används i bruksanvisningen Varning Varningshänvisning för skaderisker eller hälsorisker. Obs! Säkerhetshänvisningar till möjliga skador på apparaten/tillbehör. Anvisning Anvisning på viktig information. 3 Viktiga anvisningar Säkerhetsanvisningar Varning Använd endast bältet för: människor yttre bruk i det syfte den är tillverkad för och på det vis som anges i denna bruksanvisning. All icke-saklig användning kan vara farlig! I akuta nödfall har första hjälpen företräde. Denna apparat är inte lämpad för industriell eller klinisk användning, utan endast för användning i det privata hushållet. Se till att apparat och tillbehör inte uppvisar några synliga skador innan du börjar använda den. I fall av tvivel, använd inte apparaten och vänd dig till din återförsäljare eller till den angivna kundtjänstadressen. Vid betänkligheter kring hälsopåverkan, oavsett typ, kontakta en läkare! Följande symboler används på typskylten. SN Användningsdel typ B Beakta bruksanvisningen Obs! Läs bruksanvisningen. Beakta medföljande dokument. Tillverkare Serienummer Använd endast apparaten på den undre delen av ryggen! Användning på andra delar av kroppen kan leda till skadlig påverkan på din hälsa. En lätt rodnad på huden efter användning är helt naturligt och försvinner snabbt igen. Använd apparaten igen först då rodnaden försvunnit. Om hudirritationer uppstår vid längre behandlingsperiod, välj kortare behandlingar. Om starka hudirritationer uppstår, avbryt behandlingen och kontakta din läkare. Denna apparat är ej lämpad för användning av barn eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga (nedsatt förmåga att känna smärta), demens eller utan erfarenhet och/eller brister i kunskaper om användningen, om inte en ansvarig person är närvarande. Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet (risk för kvävning!). Använd inga extradelar som inte rekommenderas av tillverkaren. 4

5 Försiktighetsåtgärder Varning Genomför behandlingen i sittande eller liggande ställning under de första minuterna för att undvika onödig risk för skador i händelse av svaghetsreaktion (sällsynt). Stäng av apparaten direkt om du känner dig svag eller matt och lägg benen högt (ca min.). Behandlingen ska kännas behaglig. Om apparaten inte skulle fungera korrekt, om du känner dig konstig eller får smärtor, avbryt genast användningen. Ta bara av bältet när det är avstängt! Anvisningar för elektroderna Obs! Elektroderna får inte sättas på öppna hudställen. Max. rekommenderat utgångsvärde för elektroder 5 ma/cm 2. Effektiv strömtäthet över 2 ma/ cm 2 kräver mer uppsikt av användaren. Varning För att undvika hälsorisker ska apparaten inte användas i följande fall: Använd inte apparaten om du har en pacemaker eller andra implantat som t ex insulinpump eller metalliska implantat. Vid hög feber (t ex. > 39 C). Vid kända eller akuta störningar i hjärtrytmen (arytmi) och andra störningar som rör hjärtat. Vid risk för anfall (t ex epilepsi). Vid graviditet. Vid cancersjukdomar. Efter operationer där förstärkta muskelsammandragningar kan störa läkeprocessen. På akut eller kroniskt skadad eller inflammerad hud, t ex vid smärtsamma och smärtfria inflammationer och rodnader. Vid hudutslag (t ex allergi), brännskador, kontusion, svullnader och öppna eller läkande sår. Vid operationsärr som håller på att läka. Då anslutning av en högfrekvent kirurgisk apparat sker samtidigt. Det kan leda till brännskador under strömfälten. Under påverkan av smärtlindrande läkemedel samt alkohol eller sömnmedel. Vid alla aktiviteter där en oförutsedd reaktion (t ex förstärkt muskelsammandragning trots låg intensitet) kan innebära en fara, t ex. medan du kör bil eller en stor maskin. På sovande personer. Använd inte denna apparat samtidigt som du använder andra apparater som ger elektriska impulser till din kropp. Apparaten är utvecklad för självbehandling. Bältet får av hygieniska skäl endast användas av en person. 5

6 Kontrollera att inga metallföremål kan komma i kontakt med elektroderna, annars kan du få punktuella brännskador. Apparaten får inte användas: I närheten av huvudet, då det kan leda till krampanfall I närheten av halsen/halspulsådern, då det kan leda till hjärtstillestånd I närheten av luftröret och struphuvudet, då det kan leda till krampanfall som i sin tur kan leda till kvävning I närheten av bröstkorgen, Det kan öka risken för hjärtflimmer och leda till hjärtstillestånd. Försiktighetsåtgärder Använd inte apparaten i närheten av kortvågor eller mikrovågor (t ex. mobiltelefoner), eftersom det kan leda till avvikelser i utgångsvärdet för apparaten. Använd inte när du sover, när du kör ett fordon eller använder tunga maskiner. Doppa aldrig apparaten i vatten eller andra vätskor. Använd inte inärheten av lättantändliga material, gaser eller sprängämnen. Konsultera din läkare innan behandlingen om: Akuta sjukdomar uppkommer, särskilt vid misstanke eller förekomst av störningar i blodomloppet, risk för blodpropp eller maligna nybildningar. Diabetes eller andra sjukdomar föreligger. Icke fastställda, kroniska smärttillstånd oavsett kroppsområde Alla känslighetsstörningar med reducerad smärtkänslighet (som t ex störningar i ämnesomsättningen) Medicinska behandlingar som utförs samtidigt Besvär som uppstår med stimuleringsbehandlingen Varaktiga hudirritationer under elektroderna Varning Användning av apparaten är ingen ersättning för läkarkonsultation och behandling. Rådfråga din läkare vid alla typer av sjukdomar och smärtor! 6

7 Före idrifttagande Obs! Före användning av apparaten skall man avlägsna allt förpackningsmaterial. Stäng genast av apparaten om det råder driftsstörningar. Om de självhäftande elektroderna saknas eller lossnar rekommenderar vi att du använder de reservelektroder som medföljer. Sätt aldrig på dig bältet med öppna metallelektroder. Användning av bältet utan elektrodskydd kan leda till skador. Obs! Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av icke-fackmässig eller felaktig användning. Skydda apparaten från damm, smuts och fukt. Om apparaten har fallit ned eller blivit utsatt för extrem fukt, eller har fått andra skador, får den inte användas mer. Apparaten får inte utsättas för höga temperaturer eller direkt solljus. Du får inte på några villkor öppna eller reparera apparaten, eftersom felfri funktion då ej längre garanteras. Vid nonchalering av detta gäller inte garantin. Vänd dig till kundservice eller till en auktoriserad återförsäljare för reparationer. Anvisningar för hantering av batterier Se till att batterierna är utom räckhåll för barn. Barn kan stoppa batterierna i munnen och svälja dem. Detta kan leda till allvarliga skador. Ta i detta fall kontakt med en läkare omedelbart! Normala batterier får inte laddas upp, värmas upp eller kastas i öppen eld (explosionsrisk!). Byt alltid ut alla batterier vid samma tillfälle och använd batterier av samma typ. Ett läckande batteri kan orsaka skador på apparaten. Om vågen inte används under en längre tid ska batterierna tas ur batterifacket. Utslitna eller skadade batterier kan orsaka frätskador vid kontakt med huden. Använd i detta fall lämpliga skyddshandskar. 7

8 4 Apparatbeskrivning Översikt kontrollenhet Pos. Beteckning 1 Av-/på-knapp 2 Inställning för intensitet höj sänk 3 Program-/spärrknapp 4 Batterifack 5 LCD-display Pos. Beteckning 6 Batteristatus, visas då batterierna är slut 7 Intensitet, nivå Paus-symbol, blinkar när den är aktiverad 9 TIMER: Resten av programtiden i minuter 10 Knapplås aktiverat 11 Aktivt program 8

9 5 Sätta igång och byta batterier Sätta på bältet Kontrollera innan varje användning att din hud är fri från krämer och oljor. Annars kan inte bältet arbeta optimalt. Lägg bältet med elektroderna framför dig med elektroderna mot dig. Fukta elektroderna och din rygg med vatten. Se till att elektrodytorna är jämnt fuktiga för att undvika punktuella spänningstoppar på din hud. Lägg bältet om midjan så att de lodräta sömmarna A ligger på samma ställe till vänster och höger. Beurer-logon B ska befinna sig i mitten, på ryggraden. Se bilden! Vid rätt positionering ligger nu elektroderna C lite till vänster och höger om ryggraden. Förlängning av bältet Om bältet inte räcker runt midjan kan du använda medföjande förlängningsbälte! Beroende på midjemått kan hållaren för kontrollenheten hamna vid sidan av kroppens mitt. Det är viktigt för korrekt positionering av bältet att elektroderna C befinner sig till vänster och höger om ryggraden. Sätta i kontrollenheten Skjut ner kontrollenheten i hållaren på bältet. Knapparna är på framsidan och displayen är riktad uppåt mot dig. Kontrollenheten ska "klicka" fast i hållaren. C A Stäng därefter kardborrfästet. A B Se till att bältet ligger tätt mot kroppen så att elektroderna får bra kontakt med huden men inte klämmer den. Automatisk avstängning Om apparaten inte används efter påslagning stänger den av sig automatiskt efter 3 minuter. Batteribyte Om batteristatus [6] visas, byt ut batterierna. För att sätta i eller byta batterierna måste du ta ur kontrollenheten från hållaren på bältet. Lossa magnetförbindelsen genom att dra bort kontrollenheten lätt från bältet. Magnetförbindelsen mellan de båda knapparna lossas märkbart. 9

10 Dra apparaten uppåt ur hållaren. Öppna batterifacket [4] genom att skjuta locket i pilarnas riktning neråt. Lägg i 3 x 1,5 V-batterier, typ AAA (LR 03 Micro). Se till att polerna sitter korrekt. Jämför med ritningen i batterifacket. Använd inga uppladdningsbara batterier. 6 Användning Allmänna anvisningar för användning Ryggbältet är avsett för individuell behandling av smärtor i nedre delen av ryggen. Slå på apparaten först då bältet sitter korrekt. Se avb. 5 Starta Håll knappen av/på [1] nertryckt tills en kort signal hörs och LCD-displayen [5] slås på. Program A aktiveras första gången apparaten startas. Välj program Tryck på programknappen P [3] för att bläddra mellan programmen. Följande program finns: Program Frekvens Tid A 4 Hz 110 Hz (3-fasig) 30 min. B 4 Hz 25 min. C 2 Hz (burst) 25 min. D 100 Hz 25 min. Obs! I program A känner du en starkare påverkan när du byter från fas 1 till fas 2 (efter ca. 10 minuter). Detta är avsiktligt och helt normalt. Om du tycker att intensiteten är för hög kan du sänka den enkelt genom att trycka på intensitetsknappen [2]. 10

11 Obs! Om du byter program under stimuleringen (exempelvis från A till B) höjer sig utgångsintensiteten i det nya programmet stegvis till den intensitet som ställts in tidigare. Detta kan stoppas vid behov genom att du trycker på intensitetsknappen [2] i två sekunder eller genom att stänga av apparaten med ett tryck på på- /avknappen [1] i två sekunder. Stoppa för starka impulser Du kan minska intensiteten när som helst eller stänga av apparaten genom att trycka på på-/avknappen [1] (~ 2 sekunder). Ställa in intensiteten Tryck på intensitetsknappen [2] för att höja intensiteten stegis eller intensitetsknapp [2] för att sänka intensiteten. Du kan ställa in intensiteten i 20 nivåer. Beroende på intensitetsnivå känner du först ett kittlande, som kan växa till en muskelsammandragning. Välj en nivå som du känner dig bekväm med. Förhindra oönskade impulsändringar För att undvika att intensiteten höjs oavsiktligt under behandlingen kan du slå på knapplåset. Tryck på programknappen P [3] i ca. 2 sekunder. En akustisk signal hörs och symbolen " " visas i displayen [5]. För att låsa upp knapplåset, tryck ner knappen P [3] i ca. 2 sekunder. Reagera på oangenäma impulser Om du känner att det sticker till eller kliar ska du stänga av apparaten och vidta följande åtgärder: Kontrollera om elektroderna fungerar korrekt eller om de visar sig vara defekta. Kontrollera om de runda elektrodskydden sitter kvar. Ta av bältet och fukta det över hela ytan igen. Se till att du får bra hudkontakt och att fukten är jämnt fördelad när du sätter på dig bältet. Lägg in en paus Om du vill ta en paus under ett program, tryck kort på pausknappen [1]. En akustisk signal hörs och paussymbolen "II" blinkar i displayen [5]. Genom att trycka på knappen [1] sätter du igång programmet igen. Kroppskontakt Om elektroderna inte har kroppskontakt ställs intensiteten automatiskt in på noll. Detta förhindrar oönskade impulser. Utan kroppskontakt kan intensiteten inte höjas. Lagringsfunktion Apparaten sparar det program som sist ställdes in. Efter batteribyte startar apparaten med första programmet igen. 11

12 7 Sköta och göra rent apparat och bälte Rengöring av apparaten Ta ur batterierna ur batterifacket innan rengöring. Rengör apparaten efter användning med en mjuk, lätt fuktad trasa. Vid stark nedsmutsning kan du fukta med en lätt tvållösning. Se till att inget vatten kommer in i apparaten. Om detta ändå sker, använd apparaten igen först då den har torkat fullständigt. Använd inga kemiska rengörings- eller skurmedel. 8 Återvinning När apparaten är uttjänt får den inte kastas i hushållssoporna. Återvinning kan ske på motsvarande uppsamlingsplats i ditt land. Följ de lokala föreskrifterna för avfallshantering av olika material. Kassera apparaten enligt direktivet för elektroniskt avfall 2002/96/EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Om du har frågor, vänd dig till din kommun Obs! Bältet och kontrollenheten kan inte tvättas i maskin. Rengöring av bältet När du har tagit loss kontrollenheten från bältet kan du rengöra det med en fuktig trasa. Använd en mild tvållösning eller flytande tvättmedel. Använd inget blekmedel. Batterier och uppladdningsbara batterier får inte kasseras i hushållsavfallet. Som konsument har du lagstadgade skyldigheter att lämna in förbrukade batterier. Du kan lämna in gamla batterier vid kommunala avfallsstationer eller i butiker där batterier av aktuell typ säljs. De här symbolerna förekommer på batterier som innehåller skadliga ämnen: Pb = batteriet innehåller bly, Cd = batteriet innehåller cadmium, Hg = batteriet innehåller kvicksilver. Batterierna i denna apparat är fria från giftiga ämnen. 12

13 9 Problemlösning Problem/frågor Apparaten slås inte på med tryck på på- /avknappen. Ingen märkbar stimulering känns. Elektroderna ger en obehaglig känsla. Huden rodnar på behandlingsområdet. 10 Tekniska uppgifter Bälte för midjeomfång på Vikt (bälte och apparat) Elektrodenstorlek Möjliga orsaker/åtgärder 1. Se till att batterierna sitter korrekt och har kontakt. På- /avknappen måste hållas nertryckt för att apparaten ska slås på. 2. Byt ut batterierna vid behov. 3. Kontakta kundtjänst. 1. Höj impulsintensiteten stegvis. 2. Tryck på till-/frånknappen för att starta programmet på nytt. 3. Batterierna är nästan slut. Ersätt dem. Elektroden är inte jämnt fuktade. De kan inte länge stimulera huden eftersom de inte längre avger en jämn och full strömfördelning. Stäng av apparaten. Ta av bältet, fukta det (elektroderna) och den nedre delen av din rygg ordentligt och starta programet på nytt enligt anvisningarna. Avbryt genast behandlingen och vänta tills huden återgår till sitt normaltillstånd. En rodnad som snabbt försvinner under elektroden är inte farlig och beror på den ökade blodcirkulationen på just det stället. Om irritationen kvarstår och eventuellt börjar klia eller rent av blir inflammerat, rådgör med din läkare innan du fortsätter behandlingen. Orsaken kan vara en allergisk reaktion på elektrodytan. ca. 75 till 140 cm ca. 415 g inkl. batterier ca. 81 x 65 mm Parameter (500 Ohm last) Utgångsspänning: max. 50Vpp / 5.5Vrms Utgångsström: max. 100mA / 11mArms Utgångsfrekvens: 2 110Hz Impulens varaktighet Vågform μs per fas Symmetriska, bifasiga rektangelimpulser Spänningsförsörjning 4,5 V (3 x 1,5 V AAA, typ LR 03) Driftskrav Lagring Skydd mot inträngning av vätska 0 C till 40 C, 20 till 65 % relativ luftfuktighet 0 C till 55 C, 10 till 90 % relativ luftfuktighet IPX0 13

14 Vi förbehåller oss för tekniska förändringar till förbättring och vidareutveckling av produkten. Vid användning av apparaten på annat sätt än specifikationen gör gällande garanteras ej felfri funktion! Denna apparat motsvarar de europeiska standarderna EN och EN och går genom särskilda försiktighetsåtgärder när det gäller elektromagnetisk kompatibilitet. Tänk på att mobila trådlösa enheter kan påverka denna apparat. Närmare information om detta kan du få från angiven kundservice-adress. Apparaten uppfyller kraven i den europeiska riktlinjen för läkemedelsprodukter 93/42/EC, enligt läkemedelsproduktlagen. Regelbundna mättekniska kontroller ska göras i enlighet med tyska riktlinjer för medicinska produkter då apparaten används i kommersiellt eller industriellt syfte. Även vid privat bruk rekommenderar vi en mätteknisk kontroll hos tillverkaren vartannat år. 14

15 15

16 16 EM _S Reservation för misstag och ändringar

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning FT 45 S S Panntermometer Bruksanvisning Model: FHT 6 Medisim LTD, G.G. Neve Ilan, Harey Yehuda, Neve Ilan 90850 Distributed by: Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany EU representative: MEDES

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer

BC 30. S Blodtrycksmätare Bruksanvisning

BC 30. S Blodtrycksmätare Bruksanvisning BC 30 S S Blodtrycksmätare Bruksanvisning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de SVENSKA Bästa kund!

Läs mer

MPE 60. S Manikyr/pedikyrset. Brugsanvisning

MPE 60. S Manikyr/pedikyrset. Brugsanvisning MPE 60 S S Manikyr/pedikyrset Brugsanvisning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de SVENSKA Kära kund!

Läs mer

BG 19. S Diagnosvåg Brugsanvisning

BG 19. S Diagnosvåg Brugsanvisning BG 19 S S Diagnosvåg Brugsanvisning BEURER GmbH + Co. KG Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de 1 4 2 3 5 5 S

Läs mer

HC-SM10 READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE. (p. 2) SLIMMING MASSAGER (S. 12) SCHLANKHEITSMASSAGEGERÄT. (p. 22) MASSEUR AMINCISSANT

HC-SM10 READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE. (p. 2) SLIMMING MASSAGER (S. 12) SCHLANKHEITSMASSAGEGERÄT. (p. 22) MASSEUR AMINCISSANT HC-SM10 READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE (p. 2) SLIMMING MASSAGER (S. 12) SCHLANKHEITSMASSAGEGERÄT (p. 22) MASSEUR AMINCISSANT (p. 32) AFSLANKMASSAGEAPPARAAT (p. 42) MASSAGGIATORE DIMAGRANTE (p.

Läs mer

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 BRUKSANVISNING ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 NEDERLANDS...63 SVENSKA...113 INNEHÅLL BRUKSANVISNING CEFAR MYO XT OCH CEFAR ACTIV XT SVENSKA 113 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.................................................

Läs mer

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV BO21 SV BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 2 Tekniska data... 2 Säkerhet... 3 Transport och lagring...

Läs mer

MG 140. S Shiatsu massagekudde Bruksanvisning

MG 140. S Shiatsu massagekudde Bruksanvisning MG 140 S S Shiatsu massagekudde Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Medföljande

Läs mer

DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING

DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har köpt LUNA TM 2 for MEN med T-Sonic TM som rengör och förbereder huden för

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har tagit det första steget mot yngre, piggare ögon genom att köpa denna produkt från FOREO. Passa på och

Läs mer

BG55 BG56. S Diagnosvåg. Brugsanvisning

BG55 BG56. S Diagnosvåg. Brugsanvisning BG55 BG56 S S Diagnosvåg Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles.

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. Akku Bruksanvisning 157 Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. sv VIKTIGA ANVISNINGAR... 158 Allmän information... 158 Utformning av säkerhetsanvisningar... 158 Hantering

Läs mer

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 SV A B C D E A F G H I G st lb kg G G 3 SVENSKA 29-36 4 SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR När du använder vågen första gången ska du vara uppmärksam på följande: 77Den

Läs mer

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000

Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Home STAR Reseväderstation Bruksanvisning Artikelnummer 646000 Avsedd användning Reseväderstationen visar tid, datum, temperatur, luftfuktighet, väderprognos och månfas. Den har också en integrerad larmfunktion.

Läs mer

LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING

LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar till att du har tagit första steget mot en perfekt, vacker hy genom köpet av ansiktsrengöringsborsten LUNA TM mini

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

FT 65. S Multifunktionstermometer Bruksanvisning

FT 65. S Multifunktionstermometer Bruksanvisning FT 65 S Multifunktionstermometer Bruksanvisning S BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de 0483 SVENSKA

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Tack för att du valde AEG från www.moon.se Applikation sektion Typ B Läs manualen och spara den för framtida bruk. Tänk på vår miljö! När produkten inte

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Bruksanvisning

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Bruksanvisning Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor Bruksanvisning A1 A2 B1 B2 B3 B4 SVENSKA Användarhandboken innehåller instruktioner för Polar Soft-bälte och Polar H1 och H2 pulssensorer.

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

PERSONLIG ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING- BEHANDLING

PERSONLIG ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING- BEHANDLING PERSONLIG ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING- BEHANDLING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar till att du har tagit första steget mot en perfekt, vacker hy genom köpet av ansiktsrengöringsborsten LUNA TM 2

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Bruksanvisning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Bruksanvisning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Bruksanvisning 1 Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS 3 VIKTIGA

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg Bruksanvisning Heidi Talande köksvåg Innehållsförteckning 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 5 4: Start och knappbeskrivning... 6 4.1: Start och avstängning...

Läs mer

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning ANVÄNDARMANUAL www.conrad.com Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05 Avsedd användning Art.nr: 57 16 50 Säkerhetsföreskrifter Denna produkt är tänkt att användas för att lysa upp husnumret. Under

Läs mer

CHERRY DW 3000. Wireless Desktop. Bruksanvisning (SE)...4. 6440603-02 SE, Jul 2013 (JD-0700 = Mod. JG-07, JF-07, JR-0700)

CHERRY DW 3000. Wireless Desktop. Bruksanvisning (SE)...4. 6440603-02 SE, Jul 2013 (JD-0700 = Mod. JG-07, JF-07, JR-0700) CHERRY DW 3000 Wireless Desktop Bruksanvisning (SE)...4 6440603-02 SE, Jul 2013 (JD-0700 = Mod. JG-07, JF-07, JR-0700) Knapparnas funktion Batteristatus lysdiod Kalkylator E-postprogram Webbläsare, startsida

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning FACIAL SONIC CLEANSING Bruksanvisning B Interchan F 2 Speeds D G C Detachable USB plink Charger A Battery Indica E FIG. 1. CLARISONIC Mia2 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av elektriska apparater,

Läs mer

PPA 20. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации. Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00

PPA 20. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации. Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00 PPA 20 Operating instructions Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации en da no fi ru Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00 1 2 Printed: 24.03.2014

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

11 valbara frekvenser från 2Hz till 150Hz. Symmetrisk Bifasisk rektangulär. Konstant, Burst I, Burst II, Modulation I och II

11 valbara frekvenser från 2Hz till 150Hz. Symmetrisk Bifasisk rektangulär. Konstant, Burst I, Burst II, Modulation I och II VITAtronic Digital TENS TENS är ett smärtlindrande system som verkar utifrån och inte består av några mediciner. TENS är utformat för behandling av såväl kronisk, akut som efterverkande smärta. Graden

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Tack för att du valt Innotek. Genom konsekvent användning av våra produkter kan du

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

SVENSKA. Spektikor engångs-ekg-detektor

SVENSKA. Spektikor engångs-ekg-detektor SVENSKA Spektikor engångs-ekg-detektor Bruksanvisning 2013 Innehållsförteckning Allmänt 2 Varningar 2 Bruksanvisning 3 Produktbeskrivning 3 Ibruktagande 3 Bruksanvisning 4 När man slutar användning 4 Symboler

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

MG 48. S Infrarödmassageapparat Bruksanvisning

MG 48. S Infrarödmassageapparat Bruksanvisning MG 48 S S Infrarödmassageapparat Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Medföljande

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Bruksanvisning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Bruksanvisning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Bruksanvisning SVENSKA Polar CS kadenssensor W.I.N.D. är konstruerad för att mäta kadens, d.v.s. varv per minut på tramporna vid cykling. Ingen annan användning är avsedd

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87

GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 GPS-mottagare med bluetooth Version 05/06 CE Bruksanvisning Artikelnr. 98 97 87 Föreskriven användning Produkten kan motta och tolka GPS-signalen. Via en trådlös bluetooth-anslutning blir denna data tillgänglig

Läs mer

POLAR EQUINE -BÄLTE. Kom igång guide

POLAR EQUINE -BÄLTE. Kom igång guide POLAR EQUINE -BÄLTE Kom igång guide 1. SETETS INNEHÅLL 1. Bälte: Elektrodytorna i plast (A, B) på bältets baksida detekterar pulsen. Fickan (C) skyddar pulssensorn mot stötar och repor och förhindrar att

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

MG 120. S Shiatsu-massageapparat för nacken Bruksanvisning

MG 120. S Shiatsu-massageapparat för nacken Bruksanvisning MG 120 S S Shiatsu-massageapparat för nacken Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 :

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : SV - Bruksanvisning Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : Bästa kund, tack för att du valt att köpa en GUTMANN köksfläkt. Vänligen läs igenom följande bruksanvisning noggrant, detta ger dig information

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 240 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 2 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM 1. BESKRIVNING (se etuiets framsida) 1. Mikrofon

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer