Ringa upp ISP. Erik Jonsson 5 augusti 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ringa upp ISP. Erik Jonsson 5 augusti 2000"

Transkript

1 Ringa upp ISP. Erik Jonsson 5 augusti 2000

2 Erik Jonsson: Ringa upp ISP. Copyright c Erik Jonsson Detta dokument är senast ändrat 5 augusti

3 Innehåll 1 Inledning. 3 2 Förutsättningar. 4 3 Ställa in modemet 6 4 Sätta rättigheter och skapa grupper Skapa grupper Sätta tillhörighet och rättigheter på modemet Kommandofiler för uppringd förbindelse med PPP 12 6 Några nödvändiga inställningar i filer under /etc Sätta rättighet att använda pppd Koppla upp och koppla ner Ringa upp med KPPP Ställa in KPPP Ringa upp med Gnome-PPP Ställa in Gnome-PPP

4 1 Inledning. I denna handledning behandlas följande: Ett exempel på hur man kan koppla upp sin hemdator med Linux mot Internet med modem över telefonnätet. Som exempel användes här en förbindelse med PAP-inloggning hos HEAB-net (som f.ö. har slutat sälja uppringd förbindelse till Internätet) och en förbindelse med CHAP-inloggning hos Utfors, men det mesta är likadant för andra Internetleverantörer (man behöver bara byta ut telefonnummer och lösenord, för att detta skall fungera med Telenordia). Somliga ISP använder PAP och somliga CHAP. En del av dem har egna upplysningar om uppkoppling från Linux-maskin, medan en del upplysningar om detta mer allmänt kan hämtas från Svenska Fidonet Linux-FAQ på vilken har kommit till användning här. Här skall även behandlas, hur man ställer in kppp i KDE och gnome-ppp i Gnome, men det är enkelt, när allt annat redan fungerar. Vi börjar med att använda kommandofiler, så att man kan ringa upp med ett enkelt kommando (som vi här har valt att kalla ringupp ) oavsett om man har X-fönstersystemet igång eller ej. I s1ackware finns ett hjälpprogram vid namn pppsetup, där man via menyer och dialogrutor lotsas igenom skapandet av skripten. Man skriver in sina kontouppgifter, telefonnumret till Internet-leverantören o.s.v., så skapar pppsetup de nödvändiga filerna. Man kan emellertid strunta i pppsetup, om man gör så, som det redovisas här nedan. 3

5 2 Förutsättningar. För att kunna ringa upp Internet-leverantören (ISP) och få förbindelse med Internätet behöver vi bl.a. följande: En linuxkärna med stöd för TCP/IP-nätverk samt PPP och/eller SLIP/CSLIP. Detta har man vanligen i en färsk standardinstallation av vanliga Linuxdistributioner. Möjligen kan man behöva ladda PPP som modul till kärnan. I s1ackware laddar man modulerna för PPP vid systemstart om motsvarande rader i filen /etc/rc.d/rc.modules är okommenterade, d.v.s. brädgårdstecknet # är borttaget: /sbin/modprobe ppp /sbin/modprobe slip När man själv kompilerar sin kärna, måste man tänka på att få detta med vid konfigureringen, endera som moduler eller i kärnan. Nätverks- och kommunikationsprogramvara skall vara installerad. Modemet skall vara förinställt så, att alla inställningar blir rätt på en gång, när man sänder återställningskommandot ATZ (ATZ1 eller ATZ2, om man har ett modem med två minnen). Här kan man välja t.ex. att modemet skall vara tyst hela tiden. Vid ISDN kan det hända, att man behöver initialisera adaptern (»ISDN-modemet«, anslutes till serieport som ett vanligt modem) med någon särskild sträng och ATZ kanske inte fungerar. En användare med ISDN-anslutning genom Telia har fått tipset att initialisera med ATB3 eller ATB31, men vi har inte haft tillfälle att prova detta och vet inte, huruvida det fungerar. 4

6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR. 5 Linux skall ha hittat serieporten och den skall finnas med under katalogen /dev ( /dev/ttys0 motsvarande COM1 eller /dev/ttys1 motsvarande COM2 ). Detta brukar gå automatiskt med externa modem, men interna modem kan ställa till krångel. Interna modem behandlas inte här. Alla program, som använder modemet, måste beteckna serieporten på samma sätt, annars blir det krångel med låsfiler, och en del saker kommer inte att fungera. Om kommunikationsprogrammet Minicom kallar modemporten för ttys1 måste även uppringningsprogrammet chat och faxprogrammet mgetty+sendfax kalla modemporten likadant. Beteckningen cua1 är föråldrad och skall inte användas. Det är också lämpligt att undvika alias genom en symlänk såsom /dev/modem, eftersom det inte är säkert, att alla program går med på att använda denna beteckning. Det är ett säkert val att kalla serieporten /dev/ttys1 eller /dev/ttys0. Allmänna nätverkskonfigureringar skall ha gjorts (t.ex. i s1ackware med netconfig ), så att maskinen har ett namn, ett nummer till minst en namnserver m.m. Sätta rättigheter och skapa grupper: De användare, som över huvud taget skall få lov att använda modemet, måste tilldelas rättighet till detta. De användare, som skall få upprätta PPP-förbindelse till internetleverantören, måste tilldelas rättighet till detta. Annars kan man bara koppla upp sig, när man är inloggad som överanvändaren root. Vi behöver skapa grupper i filen /etc/group för att kunna skilja rätten att använda modemet ifrån rätten att läsa i de filer, som innehåller lösenord och användarnamn till Internet-leverantören. Vi skall skriva kommandofiler (shellscript) för uppringningen, föra in användarnamn och lösenord i dessa samt sätta lämpliga rättigheter på filerna.

7 3 Ställa in modemet Vi antar, att vi har ett USRobotics Sportster Flash (56k, ursprungligen X2 men uppblåst till v.90). Modemet har två minnen, som man kan lagra egna inställningar i. Det utnyttjar vi till att göra lämpliga inställningar i själva modemet, vilka vi sedan kan kalla på med ett kommando i uppringningsskriptet. För att kunna göra inställningarna i modemet, startar vi programmet Minicom med kommandot minicom Man får följande hälsningsbild: Welcome to minicom 1.82 OPTIONS: History Buffer, F-key Macros, Search History Buffer, Compiled on Mar , 20:27:59. Press CTRL-A Z for help on special keys AT S7=45 S0=0 L1 V1 X4 &c1 E1 Q0 OK Vi kontrollerar inställningarna i minne 1 med kommandot ati5 : ati5 U.S. Robotics 56K Voice EXT NVRAM Settings... Template Y0 DIAL=TONE B0 E1 F1 L1 M0 Q0 V1 X4 BAUD= PARITY=N WORDLEN=8 &A3 &B1 &C1 &D2 &H1 &I0 &K1 &M4 &N0 &P0 &R2 &S0 &T5 &U0 &Y1 S00=000 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=002 S07=059 S08=002 S09=006 S10=014 S11=080 S12=050 S13=000 S15=000 S19=005 S21=010 S22=017 S23=019 S25=005 S27=001 S28=008 6

8 3. STÄLLA IN MODEMET 7 S29=020 S30=000 S31=128 S32=002 S33=000 S34=000 S35=000 S36=014 S38=000 S39=000 S40=000 S41=004 S42=000 Strike a key when ready... De flesta av dessa inställningar är sådana, som är förvalda från fabrik. Några andra är sådana, man kan behöva (eller vilja) ändra. Det kan t.ex. vara: DIAL=TONE, som ger tonval. S19=005, vilket kopplar ner efter fem minuter utan trafik. M0, som gör, att modemet är tyst hela tiden under uppringningen. Det kan vara bra, om man t.ex. vill ha automatiserad uppringning för posthämtning nattetid, medan man sover. Kommandona och sättet att ändra dem kan vara olika på olika modem, så att vi här bara skall visa ett exempel på, hur man ändrar en inställning och lagrar den i minne Y0 (första minnet), som man kan kalla på med ATZ1. Hur man gör för övrigt, får man läsa om i handledningen till modemet. Vi vill till exempel få modemet att ringa upp tyst och skall alltså lägga in M0 i mall Y0. Vi förutsätter att övriga inställningar i Y0 redan är rätt, vilket vi har kunnat förvissa oss om genom att kommendera ati5 ovan. Är man osäker, och kanske har gjort felaktiga ändringar, finns kommando för att återställa modemet till fabriksinställning (se handboken). På USRobotics Sportster Flash är kommandot för detta at&f1 atz1 ati4 Först laddar vi mall Y0 med kommandot I Minicom bör man kontrollera, att ändring verkställts, genom att kommendera Om aktuella inställningar inte stämmer med mall Y0, kan man behöva göra motsvarande inställningar i Minicoms menyer, t.ex. ifråga om porthastigheten, eftersom kanske annars Minicom tvingar på modemet sina förvalda inställningar. Nu är modemet inställt enligt mall Y0, och vi skall bara ändra M1 (högtalare på till CONNECT, såsom det brukar vara förinställt) till M0 (högtalare frånkopplad hela tiden). Vi kommenderar

9 3. STÄLLA IN MODEMET 8 atm0 och modemet svarar OK. Vi kan kontrollera, att inställning trätt i kraft, genom att kommendera ati4 så visas aktuella inställningar. Därefter skriver vi aktuella inställningar till minnet Y0 med kommandot at&w0 ati5 Slutligen kontrollerar man, att Y0 har ändrats, genom att man kommenderar så visas inställningarna i mall Y0.

10 4 Sätta rättigheter och skapa grupper. Dessa ändringar (liksom andra systeminställningar) gör man i egenskap av överanvändaren root, så att man kan ställa till med stor skada, om man gör något felaktigt. Försiktighet tillrådes. 4.1 Skapa grupper. Det är lämpligt att skapa en grupp, som har allmän rätt att använda modemet, och en grupp, som har rätt att använda de script, som sköter uppkopplingen till Internet. Man använder ju ibland annan programvara tillsammans med modemet än sådan, man behöver för att ringa upp Internet-leverantören. Alla, som får faxa ifrån maskinen, får kanske inte använda vårt konto hos internetleverantören. Därför kan det vara bra med skilda grupper för detta. Då kan man också ha skilda rättigheter för olika internetabonnemang, om man har det i en maskin. I filen /etc/group kan det se ut så här: root::0:root bin::1:root,bin,daemon daemon::2:root,bin,daemon sys::3:root,bin,adm adm::4:root,adm,daemon tty::5: disk::6:root,adm lp::7:lp mem::8: kmem::9: wheel::10:root floppy::11:root,erik mail::12:mail news::13:news uucp::14:uucp man::15:man users::100:games nogroup::-2: 9

11 4. SÄTTA RÄTTIGHETER OCH SKAPA GRUPPER. 10 Där för vi in ytterligare två grupper, dip och modem: dip::16:erik,uucp modem::17:erik,uucp (Vi struntar därvid i, att användargrupper vanligen tilldelas nummer, som är högre än 100. Här är det snarast fråga om systemgrupper, där några mänskliga användare får lov att vara medlemmar). Detta betyder, att förutom root även användaren erik och uucp tillhör grupperna dip och modem. Vad uucp är för någonting, kan f.n. göra detsamma, eftersom det egentligen inte behöver stå där för internetuppkopplingens skull. Emellertid behövs det, om vi också använder mgetty+sendfax, som dels möjliggör inloggning på hemdatorn per telefon, dels möjliggör sändning och mottagning av fax. Hela filen /etc/group kommer att se ut på följande vis: root::0:root bin::1:root,bin,daemon daemon::2:root,bin,daemon sys::3:root,bin,adm adm::4:root,adm,daemon tty::5: disk::6:root,adm lp::7:lp mem::8: kmem::9: wheel::10:root floppy::11:root,erik mail::12:mail news::13:news uucp::14:uucp man::15:man dip::16:erik,uucp modem::17:erik,uucp users::100:games nogroup::-2: Vi antar här, att användaren erik tillhör gruppen users, såsom det är vanligt förval i s1ackware, och inte gruppen erik såsom det antagligen skulle bli till förval i Red Hat. 4.2 Sätta tillhörighet och rättigheter på modemet. Om vi växlar till katalogen /dev/ med cd /dev och där kommenderar

12 4. SÄTTA RÄTTIGHETER OCH SKAPA GRUPPER. 11 ls -l ttys1 så kan vi få en lista i stil med följande: crw-rw root tty 4, 65 Nov 24 04:50 ttys1 Detta betyder, att andra serieporten tillhör root och gruppen tty. Bokstaven r står för read och w står för write. Det första rw- betyder, att ägaren (root) har läs- och skrivrättighet till serieporten, det andra rw- betyder, att gruppen (tty) har samma rättigheter. Detta vill vi ändra, så att vi i stället får följande rad: crw-rw uucp modem 4, 65 Nov 24 04:50 ttys1 Vi vill alltså inte ändra rättigheterna, utan bara ägar- och grupptillhörighet. Det gör vi med kommandot chown uucp.modem ttys1 medan vi står i katalogen /dev, så kan vi sedan kontrollera resultatet genom att åter kommendera crw-rw uucp modem 4, 65 Nov 24 04:50 ttys1 Nu skall modemet kunna tas i bruk av alla användare, som enligt filen /etc/group tillhör gruppen modem. Vidare kan modemet användas av mgetty+sendfax, om vi väljer att senare installera detta, t.ex. om vi vill kunna ta emot fax eller ringa upp och logga in på vår hemdator, när vi är borta någonstans.

13 5 Kommandofiler för uppringd förbindelse med PPP De flesta kommandofilerna till vår uppringning har vi hämtat ifrån Svenska Fidonet Linux-FAQ på som även innehåller andra nyttiga upplysningar. Vi behöver ett antal filer Under /etc/ppp/ : on skall ägas av root och gruppen dip off skall ägas av root och gruppen dip options skall ägas av root och gruppen root pap-secrets skall ägas av root och gruppen dip chap-secrets skall ägas av root och gruppen dip provider skall ägas av root och gruppen dip Det beskrives längre ner efter exemplen på innehållet, hur man sätter rättigheterna på dessa filer. Under /usr/local/bin : ringupp Skriptet /etc/ppp/on innehåller följande, om vi använder PAP: 12

14 5. KOMMANDOFILER FÖR UPPRINGD FÖRBINDELSE MED PPP 13 #!/bin/sh # PPP-script made by Simon Josefsson tmpfile=/tmp/ppp.script.$$ source /etc/ppp/provider export TELEPHONE LOGIN LOGINSTR PASSWORD PASSWORDSTR PPPCOMMANDSTR PPPCOMMAND if test -n "$USEPAP"; then PAP="user $PAPLOGIN remotename $USEPAP" fi umask 0177 cat<<eof>$tmpfile TIMEOUT 5 ABORT BUSY ABORT "NO DIAL TONE" ABORT \nringing\r\n\r\nringing\r ABORT "NO CARRIER" "" \r\ratz1 OK-+++\c-OK ATH0 TIMEOUT 60 OK ATDT$TELEPHONE CONNECT \n TIMEOUT 40 $LOGINSTR $LOGIN $PASSWORDSTR $PASSWORD $PPPCOMMANDSTR $PPPCOMMAND EOF exec /usr/sbin/pppd -detach debug lock modem crtscts /dev/ttys \ noipdefault netmask defaultroute $PAP \ connect "/usr/sbin/chat -v -f $tmpfile" disconnect "rm -f $tmpfile" Uppkopplingshastigheten är i detta skript angiven till Det passar till ett modem av typen 56k v.90. Uppkopplingshastigheten (hastigheten mellan datorn och modemet, porthastigheten på serieporten) beror dels på hur mycket, modemet klarar, dels på vilken krets, man har på serieporten. Nyare datorer med kretsen UART-16550A på serieporten kan i allmänhet använda hastigheten bps utom med modem, som fordrar lägre porthastighet. Med en äldre krets på serieporten, t.ex. UART-8250 eller UART får man välja en lägre porthastighet genom att prova sig fram. Vilken typ av UART man har i datorn, visas under start och sparas i loggfilen /var/log/messages. Öppnar man denna fil i en textredigerare med sökmöjlighet (t.ex. Emacs) och söker på»ttys0«eller»ttys1«, kan man hitta några rader i stil med dessa: Jul 19 16:23:52 generaldepoten kernel: ttys00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A Jul 19 16:23:52 generaldepoten kernel: ttys01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A Vi har således två serieportar med UART-16550A. Till ett 56k-modem kan vi då använda porthastigheten Om vi har en äldre serieport med UART 8250

15 5. KOMMANDOFILER FÖR UPPRINGD FÖRBINDELSE MED PPP 14 i stället för UART 16550A, kan det vara nödvändigt att välja en lägre porthastighet än För andra modem eller för en ISDN-terminaladapter kan det vidare vara nödvändigt att välja en annan porthastighet, men det måste anpassas till, vad serieporten klarar, och man får ibland prova sig fram: Modemhastighet Porthastighet k 38400, 57600, k 38400, 57600, k v , ISDN-adapter , , Se vidare The Linux Modem-HOWTO. Om vi inte använder PAP utan CHAP, skall PAP bytas ut emot CHAP på alla ställen, där det förekommer i skriptet /etc/ppp/on. Skriptet /etc/ppp/off skall innehålla följande: #!/bin/sh if [ "$1" = "" ]; then DEVICE=ppp0 else DEVICE=$1 fi if [ -r /var/run/$device.pid ]; then kill -INT cat /var/run/$device.pid if [! "$?" = "0" ]; then rm -f /var/run/$device.pid echo "ERROR: Removed stale pid file" exit 1 fi echo "PPP link to $DEVICE terminated." exit 0 fi echo "ERROR: PPP link is not active on $DEVICE" exit 1 I filen /etc/ppp/pap-secrets eller /etc/ppp/chap-secrets för man in användarnamn och lösenord hos en viss internetleverantör (i detta fall HEAB-net, namnet skall vara samma som i filen /etc/ppp/provider ): <användare> heab <lösenord> I filen /etc/ppp/provider skriver man in telefonnummer m.m. till en viss internetleverantör: TELEPHONE= PAPLOGIN=<användare> USEPAP=heab

16 5. KOMMANDOFILER FÖR UPPRINGD FÖRBINDELSE MED PPP 15 I ovanstående fil ändrar man PAPLOGIN till CHAPLOGIN och USEPAP till USECHAP, om man använder CHAP. Filen /etc/ppp/options kan innehålla mycket, varav en del kan stå i uppringningsskriptet /etc/ppp/on, men en färdig fil medföljer vanligen distributionerna. Använder man något hjälpmedel i stil med pppsetup till att skapa uppringningsskripten, så skapar detta vanligen även /etc/ppp/options. Så här kan det se ut: # /etc/ppp/options # # $Id: options,v /05/01 18:57:04 alvar Exp $ # # Originally created by Jim Knoble # Modified for Debian by alvar Bray # Modified for PPP Server setup by Christoph Lameter # # Use the command egrep -v # ^ *$ /etc/ppp/options to quickly see what # options are active in this file. # async character map bit hex; each bit is a character # that needs to be escaped for pppd to receive it. 0x # represents \x01, and 0x represents \x1f. asyncmap 0 # Use hardware flow control (i.e. RTS/CTS) to control the flow of data # on the serial port. crtscts # Specifies that pppd should use a UUCP-style lock on the serial device # to ensure exclusive access to the device. lock # Use the modem control lines. On Ultrix, this option implies hardware # flow control, as for the crtscts option. (This option is not fully # implemented.) modem # If this option is given, pppd will send an LCP echo-request frame to # the peer every n seconds. Under Linux, the echo-request is sent when # no packets have been received from the peer for n seconds. Normally # the peer should respond to the echo-request by sending an echo-reply. # This option can be used with the lcp-echo-failure option to detect # that the peer is no longer connected. #lcp-echo-interval 30 lcp-echo-interval 360 # If this option is given, pppd will presume the peer to be dead if n # LCP echo-requests are sent without receiving a valid LCP echo-reply. # If this happens, pppd will terminate the connection. Use of this # option requires a non-zero value for the lcp-echo-interval parameter. # This option can be used to enable pppd to terminate after the physical # connection has been broken (e.g., the modem has hung up) in # situations where no hardware modem control lines are available. #lcp-echo-failure 4 lcp-echo-failure 2 Filerna /etc/ppp/on och /etc/ppp/off skall kunna läsas och exekveras av root och gruppen dip men skrivas enbart av root. Detta åstadkommes

17 5. KOMMANDOFILER FÖR UPPRINGD FÖRBINDELSE MED PPP 16 med följande kommandon: chown root.dip on chmod 750 on chown root.dip off chmod 750 off På filen /etc/ppp/pap-secrets sättes rättigheterna så här: chown root.dip pap-secrets chmod 600 pap-secrets På filerna /etc/ppp/provider och /etc/ppp/options kan man sätta följande rättigheter: chown root.root options chmod 644 options chown root.dip provider chmod 644 provider Slutligen är det bra att ha shellskriptet /usr/local/bin/ringupp, vilket skall ha följande innehåll: #!/bin/bash /etc/ppp/on > /dev/null Skillnaden mellan att använda denna kommandofil ringupp mot att kommendera /etc/ppp/on blir, att man inte får en mängd upplysningar om uppkopplingsförloppet (inberäknat användarnamn och lösenord) på skärmen. När man håller på med att prova om det fungerar, kan man kommendera /etc/ppp/on, men därefter använder man hellre ringupp. Rättigheterna för /usr/local/bin/ringupp skall vara dessa: -rwxr-x--- 1 root dip 36 Aug 3 00:37 ringupp* Som synes skall filen tillhöra root och gruppen dip samt vara körbar ( x står för exekverbar, vilket även stjärnan vid filnamnet utmärker). Det åstadkommer man med kommandona chown root.dip ringupp chmod 750 ringupp

18 6 Några nödvändiga inställningar i filer under /etc. Innan vi ringer upp bör vi kontrollera vissa inställningar: Ett namn på vår dator i /etc/hostname. I vårt fall är det generaldepoten.krumbuktu.org Detta behöver inte vara något riktigt, registrerat namn, utan kan vara fritt uppfunnet. Uppgift om domännamnsserver hos Internet-leverantören (och gärna ytterligare två i reserv) i filen /etc/resolv.conf : nameserver nameserver nameserver Den första namnservern här är hos HEAB-net, nästa hos Telenordia, den tredje hos Utfors. Vilket nummer man skall ha här, får man besked om av sin internetleverantör. Om man har en egen namnserver, sätter man den först på listan, så sparar man in en del trafik på telefonlinjen. Se DNS-HOWTO om hur man sätter upp en namnserver. Filen /etc/resolv.conf kommer då att ha localhost med numret såsom första namnserver: nameserver nameserver nameserver nameserver

19 6. NÅGRA NÖDVÄNDIGA INSTÄLLNINGAR I FILER UNDER /ETC. 18 IP-nummer och maskinnamn på den egna maskinen i /etc/hosts: # # hosts This file describes a number of hostname-to-address # mappings for the TCP/IP subsystem. It is mostly # used at boot time, when no name servers are running. # On small systems, this file can be used instead of a # "named" name server. Just add the names, addresses # and any aliases to this file... # # By the way, Arnt Gulbrandsen says that # should NEVER be named with the name of the machine. It causes problems # for some (stupid) programs, irc and reputedly talk. :^) # # For loopbacking localhost generaldepoten.krumbuktu.org generaldepoten # End of hosts. Om man vill slippa viss bannerreklam, kan man föra in värddatornamnen till bannerreklamen i sin /etc/hosts och där ge dem lediga IP-adresser i det lokala nätet, så slipper man se denna reklam: # # hosts This file describes a number of hostname-to-address # mappings for the TCP/IP subsystem. It is mostly # used at boot time, when no name servers are running. # On small systems, this file can be used instead of a # "named" name server. Just add the names, addresses # and any aliases to this file... # # By the way, Arnt Gulbrandsen says that # should NEVER be named with the name of the machine. It causes problems # for some (stupid) programs, irc and reputedly talk. :^) # # For loopbacking localhost generaldepoten.krumbuktu.org generaldepoten gendep.krumbuktu.org gendep svan.krumbuktu.org svan ad.doubleclick.net adforce.ads.imgis.com ads.admaximize.com adforce.imgis.com ads14.focalink.com reno.egghead.com onsale.egghead.com ad.se.doubleclick.net ads.netpool.net ad1.adx.nu ads.adx.nu career.usa.net ad.mint.se # End of hosts.

20 7 Sätta rättighet att använda pppd. För att vi som vanlig användare skall få använda pppd, vilken vi behöver för att kunna upprätta en PPP-förbindelse till internetleverantören, måste vi ha rätt att köra pppd, annars kommer uppringningsprogrammet att påstå, att vi inte har stöd för PPP i kärnan (p.g.a. ett felmeddelande från pppd). Vi växlar till katalogen /usr/sbin med cd /usr/sbin och kommenderar där ls -l pppd* vilket ger svaret -rwxr-xr-x 1 root bin Sep 30 07:57 pppd* Nu vet vi, vad pppd heter (den kunde också ha haft versionsnumret i namnet, t.ex. pppd-2.3, och namnet pppd som en symbolisk länk till detta). Vi kan nu kommendera chmod 4755 pppd så blir de nya rättigheterna dessa: -rwsr-xr-x 1 root bin Sep 30 07:57 pppd* Vi kan nu som vanliga användare köra pppd som om vi varit root. 19

21 8 Koppla upp och koppla ner. Om vi inte har glömt något, skall det nu gå att koppla upp emot internetleverantören med kommandot ringupp Det är lämpligt, att man öppnar ett särskilt X-termfönster eller en särskild VC (virtual console) utanför X till detta, eftersom man inte får kommandoprompten $ tillbaka. Det kan man visserligen få, om man avslutar kommandot med &, men då måste man sedan vara root för att kunna koppla ner med kommandot off. Då är det enklare att låta fönstret vara, medan man är uppkopplad, och så kan man sedan som vanlig användare stänga förbindelsen genom att gå in i detta fönster och slå C-c d.v.s. Ctrl + C. Vi kan prova förbindelsen, medan vi är uppkopplade, genom att använda kommandot ping mot någon känd maskin, t.ex. internetleverantörens: ping helsingborg.se Vi skall då få något meddelande tillbaka i stil med PING helsingborg.se ( ): 56 data bytes 64 bytes from : icmp_seq=0 ttl=254 time= ms 64 bytes from : icmp_seq=1 ttl=254 time=710.0 ms 64 bytes from : icmp_seq=2 ttl=254 time=130.0 ms 64 bytes from : icmp_seq=3 ttl=254 time=120.0 ms 64 bytes from : icmp_seq=4 ttl=254 time=130.0 ms --- helsingborg.se ping statistics packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 120.0/555.6/ ms 20

22 8. KOPPLA UPP OCH KOPPLA NER. 21 Vi avslutar ping med C-c. Fungerar det inte att pinga maskinen med dess namn, kan det bero på, att vi angivit felaktigt nummer till namnservern (i filen /etc/resolv.conf). I så fall går det ändå att pinga maskinens IP-adress (nummer). Om detta fungerar som det skall, kan man försöka starta Netscape eller Lynx och få kontakt med någon server. Det finns även olika hjälpmedel för att ordna uppkopplingen till Internetleverantören, t.ex. pppsetup utanför X samt kppp och gnome-ppp i X. De senare två är dock beroende av att åtminstone några av filerna under /etc/ppp skrivits riktigt. Även om man använder sådana hjälpmedel, måste man vidare tänka på att först skapa lämpliga grupper, rättigheter m.m., såsom det visats här, annars får man inte ringa upp som användare utan endast som root.

23 9 Ringa upp med KPPP. För att kunna ringa upp med KPPP (grafiskt gränssnitt för anslutning till ISP) bör man ha gått igenom den tidigare delen av handledningen först, så att man ser, att allt fungerar på kommandoraden. Sättande av rättigheter, skapande av grupper o.s.v. är nödvändigt, för att andra än överanvändaren root, d.v.s. vanliga användare, skall få ringa upp ISP. Om man har den version av KPPP, som medföljer s1ackware 7.0, bör man vidare göra en ändring i källkoden och kompilera om KPPP. Denna version innehåller nämligen ett felaktigt felmeddelande, som inte gör någon skada men är rätt störande, eftersom det visas var gång, man ringer upp första gången efter att ha startat KPPP. Det enklaste är att helt enkelt kommentera bort felmeddelandet ur källkoden, eftersom man inte har någon nytta av falska felmeddelanden, som visas oavsett om något är fel eller ej. För övrigt är det inga märkvärdigheter med KPPP. Man kan lägga det som ikon på skrivbordet i KDE genom att högerklicka på skrivbordet och välja att lägga till nytt program. Man kan också starta det ifrån ett Xterm-fönster, om man inte använder KDE. 9.1 Ställa in KPPP. Man startar KPPP och klickar på knappen Inställningar (andra knappen från vänster nertill). Första fliken under Inställningar heter Konton. Där väljer man Nytt. Här får man ytterligare några flikar, varav man endast behöver bry sig om den första, Uppringning, och den sista, Kostnader, om man har följt anvisningarna i denna handledning för övrigt. Under Uppringning för man in följande: I rutan vid Anslutningens namn: ett namn på förbindelsen, t.ex. HEAB. Det får gärna vara samma som i filerna under /etc/ppp 22

24 9. RINGA UPP MED KPPP. 23 I rutan vid Telefonnummer: numret till ISP. Under knappen vid Identifiering: väljer man endera PAP eller CHAP, beroende på vilket protokoll för behörighetsprövning, ISP använder. Flikarna för IP, DNS, Gateway och Inloggningsskript behöver man inte röra, om dessa saker är ombesörjda på annat sätt i systemet (enligt anvisningar i denna handledning). Däremot kan man aktivera räknaren under Kostnader, så får man ett ungefärligt mått på, hur mycket man ringer för. Under fliken Enhet under Inställningar behöver man föra in uppgifter om modem och modemport. Det kan t.ex. var följande för vårt exempel med USRobotics 56k v.90 på andra serieporten: Modemenhet: /dev/ttys1 Flödeskontroll: CRTSCTS Radbrytning: CR/LF Anslutningshastighet: Vi kryssar för Använd låsfil Uppkopplingshastigheten (hastigheten mellan datorn och modemet, porthastigheten på serieporten) beror dels på hur mycket, modemet klarar, dels på vilken krets, man har på serieporten. Nyare datorer med kretsen UART-16550A på serieporten kan i allmänhet använda hastigheten bps utom med modem, som fordrar lägre porthastighet. Med en äldre krets på serieporten, t.ex. UART-8250 eller UART får man välja en lägre porthastighet genom att prova sig fram. Vilken typ av UART man har i datorn, visas under start och sparas i loggfilen /var/log/messages. Öppnar man denna fil i en textredigerare med sökmöjlighet (t.ex. Emacs) och söker på»ttys0«eller»ttys1«, kan man hitta några rader i stil med dessa: Jul 19 16:23:52 generaldepoten kernel: ttys00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A Jul 19 16:23:52 generaldepoten kernel: ttys01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A Vi har således två serieportar med UART-16550A. Till ett 56k-modem kan vi då använda porthastigheten Om vi har en äldre serieport med UART 8250 i stället för UART 16550A, kan det vara nödvändigt att välja en lägre porthastighet än

25 9. RINGA UPP MED KPPP. 24 För andra modem eller för en ISDN-terminaladapter kan det vidare vara nödvändigt att välja en annan porthastighet, men det måste anpassas till, vad serieporten klarar, och man får ibland prova sig fram: Modemhastighet Porthastighet k 38400, 57600, k 38400, 57600, k v , ISDN-adapter , , Se vidare The Linux Modem-HOWTO. Därefter skall man kunna ringa upp på följande vis (första gången, man ringer upp, kan det vara lämpligt att ha kryssat för rutan»visa loggar«): 1. Man väljer sin ISP i listan vid»anslut till:«. 2. Man för in användarnamnet hos internetleverantören i rutan vid»användarnamn:«. 3. Man för in lösenordet för kontot hos internetleverantören i rutan vid»lösenord:«. Lösenordet visas såsom stjärnor. Om man har valt under fliken»uppringning«under Inställningar att spara lösenordet, så behöver man inte skriva in det fler gånger för detta konto vid senare uppringningar. 4. Man klickar på Anslut. 5. Uppkoppling sker.

Bilaga B, TCP/IP. Trumpet Winsock för PC. Välkommen till D

Bilaga B, TCP/IP. Trumpet Winsock för PC. Välkommen till D Bilaga B, TCP/IP Välkommen till D För att kunna köra vissa typer av program, t ex Mosaic, Netscape eller Eudora, så måste du koppla upp dig till Internet med TCP/IP. Det gör du med SLIP eller PPP över

Läs mer

Handbok KPPP. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KPPP. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 7 2 Det lätta sättet att koppla upp 8 2.1 Några saker som du ska ha färdiga innan du börjar.................. 8 3 KPPPs guide 9 3.1 Att

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

2. Ibruktagande av Modem- och ISDN-förbindelse

2. Ibruktagande av Modem- och ISDN-förbindelse 2. Ibruktagande av Modem- och ISDN-förbindelse Installera först modem eller ISDN-kort eller ISDN-terminalen enligt deras medföljande anvisningar. Kontrollera också att Fjärranslutningar är installerade

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA UNIX-konto, användaridentitet Namn Du har fått ett konto med ett användarnamn bestående av prefixet ip99_ och ytterligare tre bokstäver. Dessa

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Använda bärbar dator som operatörspanel

Använda bärbar dator som operatörspanel Använda bärbar dator som operatörspanel Sammanfattning Genom att koppla en bärbar dator direkt till IQHeat så erhålls en operatörspanel/handterminal i form av web-sidor. På så vis får användaren full tillgång

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

3. Steg för steg. Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel:

3. Steg för steg. Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel: Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel: - Installera en Fortigate ditt nätverk. - Anslut Fortigaten till IPv6 nätverket. - Anslut din PC till Fortigaten. - Så kan du surfa på internet med

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DATABASTJÄNSTEN...3 1.1 KONFIGURERING AV DATABASTJÄNST...3 2 KONFIGURERING MYSQL...6

Läs mer

Ethernet TCP/IP. Quantum, Premium och Momentum. Modemkommunikation mellan PC och ett Ethernet TCP/IP nätverk 2004-06-08

Ethernet TCP/IP. Quantum, Premium och Momentum. Modemkommunikation mellan PC och ett Ethernet TCP/IP nätverk 2004-06-08 Ethernet TCP/IP Quantum, Premium och Momentum Modemkommunikation mellan PC och ett Ethernet TCP/IP nätverk 2004-06-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 KABLAR...3 3 INSTÄLLNINGAR...4 3.1 INLÄSNING

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Grattis till ditt köp av ett komplett IP-kamerakit från Gigamedia. Denna guide förklarar hur du använder dig av Gigamedias kostnadsfria DDNS-tjänst för

Läs mer

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva OBS! Det finns ytterligare filer på Microsoft CD, som tillhör SQL 2000 Administration Self paced, vilka kan

Läs mer

Installation av webbläsare och Netikka-anslutning. Installation av Netikka.net. Installationsprogrammet förbereder uppdatering av Windows. Vänta.

Installation av webbläsare och Netikka-anslutning. Installation av Netikka.net. Installationsprogrammet förbereder uppdatering av Windows. Vänta. Ibruktagande av Bostadsbolagsanslutningar Anslutningarna för bostadsaktiebolag genomförs antingen med HomePNA- eller Ethernet-teknik. Om du inte vet med vilken teknik din bostadsbolagsanslutning har genomförts,

Läs mer

Installation av Virtualiseringsplattform

Installation av Virtualiseringsplattform Installation av Virtualiseringsplattform Revisionshistorik Version Beskrivning Ändrad av PA1 Upprättande av dokument för version 1.3.1 av virtualiseringsplattformen PA2 Smärre justeringar efter installation

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet

Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet Urban Liljedahl 13 december 2002 Instruktioner Mål Krav Utveckla förmågan att söka kunskap med hjälp litteratur och andra källor. Utveckla förmågan att

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet Inför mötet, inloggning på dator 4 5 Inställningar i Microsoft Lync

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 (14) Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 Inledning Denna guide beskriver hur du installerar programmet Junos Pulse på MAC OS X Junos Pulse är en klientprogramvara som används i tjänsten Telia

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

LB-M-EX 0001 2013. Innehåll

LB-M-EX 0001 2013. Innehåll ANVÄNDARMANUAL Innehåll 1. Installering Lockbee Exchangemodul... 3 2. Inställningar för ditt Impersonated konto med MS Exchange Server (2007 & 2010) Steg 1... 4 3. Att ansluta till Exchange... 7 3.1 Starta

Läs mer

2013-06-03. Användarmanual

2013-06-03. Användarmanual 2013-06-03 Användarmanual Inledning Denna användarmanual finns för att du på enklast möjliga sätt skall kunna uppdatera din utövarinformation via ADAMS. Var uppmärksam på att vissa bilder kan se annorlunda

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

KAP 18 SQL SERVER AGENT

KAP 18 SQL SERVER AGENT KAP 18 SQL SERVER AGENT Tjänsten Sql Server Agent Operator Job Alert (larm) http://www.youtube.com/watch?v=ii1tc493bzm 1 VAD ÄR SQL SERVER AGENT? SQL Server Agent är en tjänst (service) som ansvarar för:

Läs mer

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande:

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande: Öppna den hämtade diskavbildningsfilen (Cirrato.dmg) - i vilken du finner programpaketet för att nå nödvändiga installationsfiler. (se ikoner nedan för de olika hämtbara paket- versionerna) Dubbelklicka

Läs mer

Nimbus Alarm Server. Installationsguide

Nimbus Alarm Server. Installationsguide Nimbus Alarm Server Installationsguide Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Manual i pappersformat Av miljöhänsyn levererar vi inte längre manualer i pappersformat. Manualen finns som PDF-fil

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0

Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0 Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0 Innehållsförteckning 1.0 Allmänt...3 2.0 Översikt kontrollpanel...4 2.1 Desktop...5 2.2 Home...6 3.0 Domäninställningar...7 3.1 Ladda upp dina filer information om

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Elias Castegren. (Version 1, 2012)

Elias Castegren. (Version 1, 2012) Liten Emacs-referens Elias Castegren (Version 1, 2012) Det här är en kort genomgång av några väldigt grundläggande kommandon i Emacs. Dokumentet är inte utförligt eller ens särskilt pedagogiskt, utan jag

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

Installation av MultiTech RF550VPN

Installation av MultiTech RF550VPN Installation av MultiTech RF550VPN 1. Fysisk installation 1. Anslut en nätverkskabel* mellan WAN-porten på RF550VPN och ADSL-modem (eller router, om du har en fast förbindelse) 2. Anslut en nätverkskabel

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com

Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com 1 2 3 Manual gjord av Liv Zetterling 2010 Har du gjort 1-3 så har du också gjort

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Parallella jobb ctrl-z emacs & more README ctrl-z jobs. %

Parallella jobb ctrl-z emacs & more README ctrl-z jobs. %<jobnr> Parallella jobb En av de stora skillnaderna mellan UNIX och t.ex. MS-DOS är att man kan köra flera program samtidigt trots att man bara har ett enda fönster. För att hålla reda på vilka program som är

Läs mer

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 Följ instruktionen nedan för att sätta upp och använda 3T-PPTP. Innan du gör detta så måste du dock först kontakta internsupport för att få ett användarnamn

Läs mer

INNEHÅLL 30 juni 2015

INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Introduktion 1 1.1 Inloggning...................................... 1 2 E-post 3 2.1 Administrera din e-post............................... 3 2.1.1 Skapa vidarebefodran

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17)

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17) .doc 1 (17) RFID 1(17) .doc 2 (17) Innehållsförteckning 1 Installation... 3 1.1 Installation av ActiveX-kontroller... 3 1.2 Programvara till läsaren... 3 2 Start av demoväskan... 4 2.1 Ange IP-nummer eller

Läs mer

CMP-ADSL2MOD10 CMP-ADSL2ROU10 ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

CMP-ADSL2MOD10 CMP-ADSL2ROU10 ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING CMP-ADSL2MOD10 CMP-ADSL2ROU10 MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ 1. Konfigurering av datorn 1) Anslut

Läs mer

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare tclogin.com Tillgång till TeleComputing TCAnyWare Service Desk Tel: Supportväxeln: 020-22 29 20 alt. 08-55 61 09 30 Fax: +46 (08) 56791199 E-post: support@telecomputing.se Web: http://support.telecomputing.se

Läs mer

Konfiguration övriga klienter

Konfiguration övriga klienter Konfiguration övriga klienter (ej Outlook) till OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 9 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen... 3 2. Certifikat i Mac OS X... 3 2.1. SwUPKI Policy

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Användarmanual. Trio VoiceMail Admin. Trio Enterprise 5.0

Användarmanual. Trio VoiceMail Admin. Trio Enterprise 5.0 Användarmanual Trio VoiceMail Admin Trio Enterprise 5.0 Dokumentation: Mikke Holmberg, bost Ändringsdatum: 2013-10-17 Enghouse Interactive AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone: +46 (8) 457

Läs mer