typiske ingenjörens drivkraft. Så också för vår förening. Ha en skön, avkopplande och utvecklande sommar!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "typiske ingenjörens drivkraft. Så också för vår förening. Ha en skön, avkopplande och utvecklande sommar!"

Transkript

1 Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 3 /juni /2008 Detta nummer av Elteknik distribueras endast elektroniskt innehåll 1 Vi SER framåt! Rapport från Årsmötet 2 Framtidens elkraftöverföring 4 SER på ELarm 5 Ny SER-adress? Vi SER framåt! Nu är den blomstertid här. Och det är en härlig tid då allt gror och växer. Vi får ny energi och tar tag i både spade och färgpensel för att göra något åt det vi kanske inte hunnit med förut. Allt för att ta vara på det vi har och att utveckla det till något bättre, förnya och förbättra. Det kan gälla båten, sommarstugan eller kropp och själ. Samma pånyttfödelse och entusiasm för att bevara och utveckla är den typiske ingenjörens drivkraft. Så också för vår förening. K A R L E R I K S I N L E DA R E I SER har vi haft ett bra första halvår och vi har siktet inställt på ett ännu bättre andra halvår Vi skall bl. a. synas mer på flera orter. På programmet har vi Ingenjörskvällar i Stockholm, Lund och Göteborg. Planerade föredrag och studiebesök är: Vindkraftsparken Lillgrund, Sydsverige, Knowledge Management i Göteborg och Kista Mobile Center för att nämna några. Dessutom planerar vi öppna seminarier om lysdioder och om elbilar. Det blir en spännande höst och vinter! Ha en skön, avkopplande och utvecklande sommar! KARL ERIK OLOFSSON ordförande, Rapport från A rsmötet Årsmötet ägde rum på Electrum i Kista den 22 april. Verksamhetsberättelsen för 2007 gicks igenom av ordförande Karl Erik Olofsson. Han kommenterade bl. a. de yngre styrelseledamöternas insatser för SER med mentorprogrammet och den nya webbplatsen. Valnämnden hade noterat att Jan Martinsson i valnämnden avsagt sig omval liksom Björn Berglund som teknologrepresentant. Följande styrelseledamöter och övriga funktionärer valdes fram till nästa årsmöte: Ordförande: Karl Erik Olofsson Övriga ledamöter: Jan Blix, Delby Arrospide Alata, David Edwertz, Margaretha Eriksson, Karsten F. Larsen, Carl Kihlberg, Aleksander Marlevi, Anders Åberg och Mikael Östling Teknologrepresentanter: Niklas Hagman och Alexander Witte Adjungerad till styrelsen: Gustav Gottberg Revisor: Lars Olsson SER Stockholm tel: Besök oss på: Ansvarig utgivare: Karl Erik Olofsson

2 Valnämnden: Omval av Royne Markhester (sammankallande), Torbjörn Johnson, Gustav Gottberg och Henrik Svensson samt nyval av Kjell Markström (från Göteborg). Webbplatsen: Alexander Witte berättade om den nya webbplatsens möjligheter till interaktivitet men att detta hittills inte utnyttjats. Eftersom SER inte har några kommersiella intressen är webbplatsen unik och borde tas till vara på bättre sätt än vad som sker idag. Från och med nu erbjuds ytterligare en service, nämligen en ser-epostadress (mer om detta i separat artikel). Mentorprogrammet: Aleksander Marlevi, styrelseledamot i SER och mentor för andra gången reflekterade över SERs mentorprogram. Han påpekade vikten av att ha adeptens självförtroende i fokus och att jobba med mål och delmål. Avslutningsvis uppmanades mötesdeltagarna att själva pröva mentorskapet, som inte tar så mycket tid i anspråk men ändå är mycket berikande. Verksamhetsberättelsen och Årsmötesprotokollet finns på efter inloggning. Susanne Gester kansliet, Gunnar Asplund Framtidens elkraftöverföring Efter årsmötet berättade Gunnar Asplund, utvecklingschef vid ABB i Ludvika, om de senaste framstegen inom tekniken för högspänd likströmsöverföring. Sverige är historiskt sett en pionjär inom elkraftöverföring över långa avstånd med produktion långt i norr och förbrukning 100 mil eller mera därifrån. Dåvarande Asea började utveckla tekniken för högspänd likström redan för 70 år sedan och den började användas kommersiellt under 1950-talet. Den stora skillnaden mellan högspänd likström (HVDC) och vanlig högspänd växelström (HVAC) vid överföring över långa avstånd är att spänningsfallet blir betydligt lägre i det förra fallet. Skillnaden visar sig redan vid kortare avstånd: efter ca 150 km sjunker spänningen drastiskt för HVAC på luftledningar (om inte faskompensering införs) och redan efter ca km för HVAC med jordförlagda kablar. HVAC kontra HVDC transmission med luftlinjer HVAC kontra HVDC- kablar Power in MW Power in MW Power Systems DC Distance in km 400 kv AC line 320 kv dc line Power Systems DC Distance in km Three 400 kv ac cables Two 320 kv dc cables.

3 Högspänd likström för med sig ett antal fördelar. Framförallt att det blivit möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt överföra stora energimängder på mycket långa avstånd. Strömstyrkan kan minskas för överföring av en viss effekt, energiförlusterna kan reduceras med upp till 40 %! Vattenkraftverk kan läggas längre från de stora förbrukarna, dvs fabriker och tätorter. Antalet koleldade kraftverk i närområdet kan reduceras, vilket minskar koldioxidutsläppen. Behovet av sådana lösningar är mycket stort i bl. a. Kina och Indien. År 2003 var världens elproduktion baserad på fossila bränslen (värmekraftverk) till 65 % medan resten fördelades jämnt mellan vattenkraft och kärnkraft (förnyelsebara energikällor stod för 2 %). Av den totala mängden fossilt bränsle som används i världen går ca 25 % åt för att producera el. En volym som måste minskas radikalt om vi skall uppnå våra miljömål. Relativ kostnad för kraftöverföring Underjords a.c. kabel Underjordöverföring med HVDC Light Luftlinje En viktig framgångsfaktor för HVDC är att systemen blir mycket kostnadseffektiva vid en jämförelse med HVAC. Power Systems DC En växande marknad ABB har idag ca 60 % av marknaden av system för överföring av högspänd likström. Just nu pågår en intensiv satsning i bl. a. Kina och Indien, som är bland de stora kunderna. Ett flertal projekt planeras eller är redan i pipeline. Andra projekt som har genomförts eller planeras gäller energiförsörjning till stora oljeplattformar långt ut till havs, elöverföring mellan länder för att utjämna belastningen av olika kraftkällor (vatten, vind och ånga) under dygnet. Överallt där energi kan utvinnas i otillgängliga och avlägsna områden för att överföras till förbrukare långt därifrån finns det en stor potential för miljövänlig kraftproduktion och -överföring. Solenergi i öknar (exvis Sahara) och vind- och vågkraft till havs är exempel på detta. Nya tekniska lösningar För att klara den höga spänningen på 800 kilovolt och en överföring på upp till megawatt har man behövt ta fram nya tekniska lösningar. Tyristorer har utvecklats för att klara högre spänningar och strömmar. Ett steg längre har man gått genom att införa transistorer som leder i båda riktningarna. Det är en utveckling från de tidigare kvicksilverventilerna och tyristorventilerna till transistorventiler. Detta har möjliggjort enklare och mindre anläggningar. Power Systems DC NorNed kabel HVDC Project The longest underwater high-voltage cable in the world. Clients: Statnett and TenneT Transmission capacity: 700 MW DC Voltage: ± 450 kv Length of DC cable: 2*580 km Water depths: Up to 410 m Project start: January 2005 Completion time: Approx. three years Flat MassImpregnated submarine cable Copper profile wires, 790 mm 2 Converter valves kv, 700 MW 120 thyristors per single valve Totally 2880 thyristors

4 Dagens transistorventiler, IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) kan slås på och stängas av med en styrsignal och de leder i båda riktningarna. Man talar nu om HVDC Light till skillnad från Classic HVDC med tyristorer, som kan slås på men inte stängas av med en styrsignal. Man har tagit fram nya typer av kabelisolering, isoleringsmaterial och brytare, t. ex. med silikongummi i stället för porslin i isolatorer. Styrdatorsystemet har vidareutvecklats för att förbättra styrning, kontroll och skydd. Utvecklingsgruppen har studerat vilken effekt höga spänningar har på urladdningar genom luft, dvs överslag. Dessa uppträder på ett helt annat och irrationellt sätt vid dessa höga spänningar än vid tidigare normala nivåer. Ludvika en kraftmetropol i världen tog hem Stora Teknikpriset 2008 ABB Ludvika som stått för utvecklingen av HVDC i Sverige har fått ett mycket aktat namn internationellt. Denna kraftmetropol har t. ex. haft besök av Kinas premiärminister. Några veckor efter Gunnars föredrag tillkännagavs att utvecklingsteamet vid ABB Ludvika fått Stora Teknikpriset Priset är instiftat av Vinnova och tidningen Ny Teknik och delas ut årligen sedan år Om detta står att läsa i Ny Teknik på webben: Bilderna från Gunnars föredrag finner du på SERs webbplats Karl Erik Olofsson ordförande SER, SER på ELarm SER var med och ställde ut på Elektrosektionens arbetsmarknadsdag ELarm på KTH den 2:a april. Redan 1910 bildades Konglig Elektrosektionen, den del av kåren som E-teknologer hör till. Elektroteknikutbildningen har under åren genomgått många förändringar och idag finns fem huvudinriktningar, nämligen elektroteknik, systemteknik, kommunikationssystem, elektronik samt biomedicinsk elektroteknik. IT, data och mikroelektronik är numera egna fristående utbildningar på KTH. ELarm återuppstod 2007 efter att ha haft uppehåll under några år. Syftet med arbetsmarknadsdagen är förstås att knyta kontakter mellan företag och teknologer. För SER är det ett bra forum att synas på och en möjlighet att berätta för teknologerna vad SER kan erbjuda dem. På årets mässa fanns 27 företag representerade och visst fanns fler teknologer samlade hos företag som Vattenfall, Scania, Sony Ericsson och Svenska Kraftnät, där man kunde locka med både sommarjobb och exjobb, men många stannade även till vid SERs monter. Och vi som var där för SERs räkning kände oss nöjda med den information vi lyckades sprida, vilket även resulterade i ett antal nya medlemskap i föreningen. Susanne Gester kansliet, Alexander Witte marknadsför SER på ELarm.

5 Ny SER-adress? SER fortsätter att expandera sin närvaro på internet. I höstas lanserades den nya hemsidan, som vi kontinuerligt bygger på och förbättrar, och nu annonseras nästa steg i satsningen. Epostadresser är något som sällan är konstant har inte samma livslängd som ens fysiska adress eller telefonnummer. Man byter jobb, internetleverantör eller gratis-eposttjänst. SER vill erbjuda sina medlemmar en lösning på detta problem och dessutom ge er en snygg epostadress (vilket inte är att underskatta). Alla medlemmar som vill kommer att erbjudas (de medlemmar som delar namn med varandra får en extra initial mellan förnamnet och efternamnet) som e-postalias. Vad är då nyttan med ytterligare en postadress, undrar kanske du, det går redan 13 på dussinet? Jo, det är nämligen såhär att det löser problemet som presenterades i andra stycket, det med de icke-konstanta är ett såkallat alias, det betyder att vi kommer att vidarebefordra all e-post som kommer dit till den e-postadress du uppger. Fördelarna med detta är: n Du kan byta den bakomliggande hur många gånger som helst och alltid bara uppge till nya kontakter. n Du behöver inte sätta upp ett nytt konto i din epostläsare utan kan fortsätta att använda den som vanligt. n Du behöver inte skicka flyttkort till hela din adresslista varje gång ett byte av epostleverantör sker. Välkommen att eposta till så sätter vi upp ditt alias. Carl Kihlberg styrelseledamot,

innehåll Bästa SER-medlem Detta nummer distribueras endast elektroniskt

innehåll Bästa SER-medlem Detta nummer distribueras endast elektroniskt Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 1 /februari /2007 Detta nummer distribueras endast elektroniskt innehåll 1 Bästa SER-medlem 2 Bredbandsprogram 12 mars 3 Imponerande

Läs mer

SHE - 40 år, det firar vi på SHEdagen den 1 september

SHE - 40 år, det firar vi på SHEdagen den 1 september SHE - 40 år, det firar vi på SHEdagen den 1 september Varmt välkommen! Kuponger hittar du i tidningen. AUGUSTI 2013 1 SHE - 40 år 40 år - det ska vi fira! 2013 är ett jubileumsår för SHE, nämligen 40 år,

Läs mer

INTERVJUN DET MAN INTE HAR TESTAT FUNGERAR INTE

INTERVJUN DET MAN INTE HAR TESTAT FUNGERAR INTE INTERVJUN DET MAN INTE HAR TESTAT FUNGERAR INTE Vansinnigt, sa Trafikverket för fem år sedan och många skakade på huvudet. Gunnar Asplund geniet från ABB har blivit tokig. Men i dag tror allt fler att

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Nu kan Sverige bli ännu mer hållbart NIBE GÅR IN I USA! PROFFSNYTT Nr. 3/2014 NIBE STYR VÄRMEPUMPAR MOT GRÖN EL GYMNASIEELEVER BYGGER PASSIVHUS I UMEÅ

Nu kan Sverige bli ännu mer hållbart NIBE GÅR IN I USA! PROFFSNYTT Nr. 3/2014 NIBE STYR VÄRMEPUMPAR MOT GRÖN EL GYMNASIEELEVER BYGGER PASSIVHUS I UMEÅ PROFFSNYTT Nr. 3/2014 NIBE GÅR IN I USA! Nu kan Sverige bli ännu mer hållbart NIBE STYR VÄRMEPUMPAR MOT GRÖN EL GYMNASIEELEVER BYGGER PASSIVHUS I UMEÅ PROFFSNYTT 1 AKTUELLT FRÅN NIBE ENERGY SYSTEMS I MARKARYD

Läs mer

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN NIBE SPLIT OCH ANDRA?

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN NIBE SPLIT OCH ANDRA? ProffsNytt Nr. 2/2009 En kontrollpanel som du aldrig sett den förr! En ny generation värmepumpar är här! Mer varmvatten! Lättare att installera lättare att serva Tystnad. Uppvärmning pågår! Skönhet sitter

Läs mer

Byggstart för LKAB:s laboratorium

Byggstart för LKAB:s laboratorium Nr. 10 December 2006 Aktuell information från Kadesjös Ingenjörsbyrå AB, Västerås Byggstart för LKAB:s laboratorium Snart tas det första spadtaget för LKAB:s nya laboratorium i Kiruna, ett av världens

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

ELBRANSCHEN. Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu ITAIPU-PROJEKTET LÖSTE TVÅHUNDRAÅRIG GRÄNSKONFLIKT

ELBRANSCHEN. Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu ITAIPU-PROJEKTET LÖSTE TVÅHUNDRAÅRIG GRÄNSKONFLIKT ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 79 NR. 2 2008 ITAIPU-PROJEKTET LÖSTE TVÅHUNDRAÅRIG GRÄNSKONFLIKT Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu KRITIK MOT KLIMATBEREDNINGEN STARKT FOLKPARTISTÖD

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller

System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Energitransporter MKVN10 Lunds tekniska högskola 2011-10-03 System som gör det möjligt för privata hushåll att leverera el från solceller Maria Olsson W07 Sandra Leksell W07 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

En blick in. i framtiden. Siemens magazine. Så får du in en fot på Siemens TÄVLING. globala megatrender styr Siemens strategi

En blick in. i framtiden. Siemens magazine. Så får du in en fot på Siemens TÄVLING. globala megatrender styr Siemens strategi Siemens magazine Stora utmaningar för kreativa människor www.siemens.se Så får du in en fot på Siemens En blick in TÄVLING Vinn en heldag i turbinens tecken. i framtiden globala megatrender styr Siemens

Läs mer

Social Impact Report

Social Impact Report Sammanfattning 2011 var året då verksamheten verkligen skalades upp och spred sig snabbare än någonsin förr. Vi hjälpte fler barn och ungdomar än tidigare, ca 50.000 elever från hela Sverige fick under

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

HAVSBASERAD VINDKRAFT PÅ ÅLAND

HAVSBASERAD VINDKRAFT PÅ ÅLAND 3/2011 HAVSBASERAD VINDKRAFT PÅ ÅLAND FYRA FRÅGOR TILL LANDETS VINDKRAFTS- SAMORDNARE KINESISK VINDKRAFT VIND TA TILL VARA KRAFTEN: HELA PROGRAMMET VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR ELMARKNAD

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

nr 1 2014 ALINGSÅS ENERGI OM MILJÖFRÅGOR ÖVERGÅNGEN TILL ÖPPNA STADSNÄTET SNART KLAR EN DAG FYLLD AV SERVICE MISSA INTE TÄVLINGARNA

nr 1 2014 ALINGSÅS ENERGI OM MILJÖFRÅGOR ÖVERGÅNGEN TILL ÖPPNA STADSNÄTET SNART KLAR EN DAG FYLLD AV SERVICE MISSA INTE TÄVLINGARNA nr 1 2014 ALINGSÅS ENERGI OM MILJÖFRÅGOR ÖVERGÅNGEN TILL ÖPPNA STADSNÄTET SNART KLAR EN DAG FYLLD AV SERVICE MISSA INTE TÄVLINGARNA ENERGIFLÖDET är en tidning från Alingsås Energi som ges ut fyra gånger

Läs mer

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 4 2014 INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt MILJÖKRAV PRESSAR VATTENKRAFTEN ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA KONTROLLRUMMET SOM STYR

Läs mer

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el elementärt F r å n e l v e r k e t n r 1 2 0 1 3 Vinn solcellsdriven husnummerlampa! Aldrig mer överraskad av elräkningen Betalsmart TM - samma summa varje månad Lär din villa kolla vädret Elpiloten TM

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal

Stark försäljning Värmepumpsförsäljningen under årets tre första kvartal Nyhetsmagasinet #1 2014 KLIMAT Energispaning 2015 Linnea Carlsson är Sveriges bästa kyl- och värmepumptekniker! Vad gäller vid ROT-avdrag? » LEDARE Koka soppa på en spik Koka soppa på en spik, trolla med

Läs mer

Vindkraft. Sammanfattning

Vindkraft. Sammanfattning Av: Petter Dyverfeldt och Tomas Westin Vindkraft Sammanfattning Människan har under alla tider utnyttjat vinden som kraft. Från 1271 f.kr. finns en beskrivning från främre Orienten av ett vindkraftverk

Läs mer

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 125 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer