Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan"

Transkript

1 Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Sponsrad av Viacom International Media Networks, en del av Viacom International, Inc., och Plan International USA, Inc. DU BEHÖVER INTE KÖPA NÅGOT FÖR ATT DELTA ELLER VINNA. ETT INKÖP ÖKAR INTE DINA CHANSER ATT VINNA. DENNA TÄVLING GÄLLER EJ DÄR DEN ÄR FÖRBJUDEN ELLER BEGRÄNSAD ENLIGT LAG. ALLA DELTAGARE ANSVARAR FÖR ATT SE TILL ATT DERAS TÄVLINGSBIDRAG INTE STRIDER MOT NÅGRA LOKALA LAGAR ELLER REGLER I LANDET DÄR DE ÄR BOSATTA. GENOM ATT DELTA I DEN HÄR TÄVLINGEN GODKÄNNER DU ATT DINA PERSONUPPGIFTER SKICKAS TILL USA.. Tävlingen "Nickelodeon Together For Good ( Tävlingen ) styrs av dessa allmänna villkor ( Villkoren ). Alla deltagare (såsom de definieras häri) intygar att de har läst och förstått dessa villkor och att de ämnar följa dem. Viacom International Media Networks, en del av Viacom International Inc., och Plan International USA, Inc. ( Arrangör(erna) ) ansvarar enbart för tävlingens genomförande. 2. Deltagare kan anmäla sig på good.nickelodeon.tv ( Tävlingssidan ) genom att skicka in ett av följande: (i) en originaluppsats () tillsammans med minst ett () och upp till tre (3) originalfoton, eller (ii) en () originalvideo (var för sig kallade deltagarens "Tävlingsmaterial") i vilken deltagaren presenterar hans/hennes "allmännyttiga projekt" genom att kortfattat beskriva hur han/hon gör skillnad hemma, i skolan eller i sitt lokalsamhälle. Tävlingsbidraget ska enbart inkludera deltagaren och en beskrivning av hans/hennes "allmännyttiga projekt" och får ej inkludera någon annan. För att delta måste deltagaren besöka tävlingssidan under tävlingsperioden (såsom den definieras nedan) och följa instruktionerna på skärmen för att ladda upp sitt tävlingsmaterial samt fylla i den officiella tävlingsblanketten (den "Officiella tävlingsblanketten"). Deltagaren måste även godkänna villkoren i releaseavtalet för användargenererat innehåll ( Releaseavtalet ) som finns att ladda ner på tävlingssidan. Deltagarens tävlingsmaterial tillsammans med hans/hennes releaseavtal och officiella tävlingsblankett kallas härefter Tävlingsbidraget. Deltagaren ansvarar själv för att skapa och, vid behov, bekosta det egna materialet. Deltagaren måste införskaffa förälders godkännande innan arbetet med tävlingsbidraget kan fortskrida och skickas in. Tävlingsbidraget ska vara unikt och får inte likna eller innehålla tredje parts material (till exempel musik eller videoklipp). Tävlingsbidraget kan vara antingen på engelska eller något av de officiella språk som talas i deltagarens hemland. Alla internationella finalistbidrag kommer att översättas och granskas på engelska. Deltagaren förstår och godkänner att arrangören kontrollerar sådana översättningar samt att dessa inte kan granskas eller överklagas. Tävlingsbidraget och det inkluderade "allmännyttiga projektet" kommer att bedömas för sin kreativitet (40 %), synbara positiva inverkan (30 %) och övergripande attraktionskraft (30 %) (härefter kallat "Beömningskriterierna") av arrangörerna och/eller domarna (såsom de definieras häri) efter eget gottfinnande. Individen som skickar in tävlingsbidraget erhåller titeln Tävlingsdeltagaren. 3. Det kostar ingenting att delta i tävlingen, dock kan det tillkomma avgifter för användning av internet. Var god kontakta din internetleverantör för mer information om aktuella internetavgifter. Deltagaren bör få tillåtelse från personen som betalar räkningarna innan han/hon skickar in sitt bidrag. 4. Tävlingsperioden sträcker sig från kl. 2:00:00 Greenwich Mean Time den 3:e augusti 205 till kl. 23:59:59 Greenwich Mean Time den 2:a augusti 205. Denna period kallas härmed för Tävlingsperioden. 5. Tävlingen är inte öppen för medborgare från USA, Quebec, Grekland, Italien, Brasilien, Bolivia, Kuba, Iran, Syrien, Nordkorea, Sudan eller Myanmar (Burma) eller för andra individer vars rättigheter begränsas av amerikansk exportkontroll eller sanktioner, samt gäller ej i de länder, stater och provinser där den är förbjuden eller begränsas av lokala eller amerikansk lag(ar).

2 Deltagare måste vara mellan sex (6) och sjutton (7) år gamla den dag de i sitt hemland skickar in sitt bidrag. Arrangören måste införskaffa förälders godkännande innan bidraget kan inkluderas i tävlingen. Deltagaren måste bifoga en e-postadress genom vilken arrangören kan komma i kontakt med en förälder eller vårdnadshavare. Föräldern eller vårdnadshavaren kommer att kontaktas via e-post och måste godkänna dessa villkor och den officiella tävlingsblanketten samt intyga att tävlingsbidraget har producerats av en deltagare mellan sex (6) och sjutton (7) år gammal över vilken de har vårdnaden. Arrangöre(ns)(rnas) anställda, andra företag med professionell koppling till denna tävling samt ovanstående parters samarbetspartners (var för sig kallade Tävlingsparten och tillsammans kallade Tävlingsparterna ) samt nära släktingar till dessa anställda får inte delta i tävlingen. Alla deltagare ansvarar för att se till att deras tävlingsbidrag och/eller acceptans av priset inte strider mot några lokala lagar eller regler i landet där de är bosatta. Denna tävling ska anses ogiltig där den är förbjuden eller begränsas enligt lag. 6. Tävlingsbidraget får inte ha använts i eller vunnit några tidigare tävlingar och får enbart skickas in en gång till tävlingen; deltagare har dock rätt att skicka in fler än ett bidrag under tävlingsperiodens gång så länge bidragen inte liknar varandra. Enbart bidrag som har skapats av individer accepteras. Alla bidrag som arrangören misstänker ha producerats (a) via deltagande i ett syndikat eller (b) via någon form av maskinassisterat ingrepp som möjliggör multipla datagenererade bidrag kommer att diskvalificeras. I det fall det skulle uppstå en konflikt om vem som har skickat in ett visst bidrag tillfaller rättigheterna den auktoriserade kontoanvändare som stod registrerad på e-postkontot som användes för att delta i tävlingen den dagen då bidraget skickades in. Med auktoriserad kontoanvändare avses den fysiska person som har tilldelats en e-postadress av en internetleverantörer eller annan organisation med ansvar för att dela ut e-postadresser. 7. ALLMÄNNA TÄVLINGSVILLKOR: A. Deltagaren godkänner och intygar att hans/hennes tävlingsbidrag inte strider mot någon tredje parts rättigheter. B. Tävlingsbidraget måste respektera Nickelodeons initiativ Together For Good och arrangörens positiva rykte, såsom detta definieras av arrangören efter eget gottfinnande. Alla bidrag som innehåller obsceniteter, ovårdat språk eller beskrivningar av en våldsam eller oanständig natur (såsom definierat av arrangören efter eget gottfinnande) accepteras inte och kommer att leda till att bidraget diskvalificeras. C. Tävlingsbidraget får inte innehålla referenser till produkter, upphovsrättsskyddad text, varumärken, loggor eller konsumentprodukter. D. Om tävlingsbidraget är ofullständigt eller inte följer specifikationerna och reglerna angivna häri kan bidraget komma att diskvalificeras efter arrangörens eget gottfinnande. Arrangören kommer inte att verifiera eller bekräfta inkommande tävlingsbidrag på annat vis än vad som anges häri. Deltagaren bör behålla en kopia av allt material som den skickar in till tävlingen. TÄVLINGSRESTRIKTIONER: Ett tävlingsbidrag kommer inte att godkännas om det: inte har producerats av deltagaren på egen hand; innehåller upphovsrättsskyddat material, varumärken, namn eller logga tillhörande tredje part; inkluderar innehåll som uttrycker stöd för illegala aktiviteter, illegal narkotikakonsumtion eller alkoholmissbruk; innehåller faktiskt våld eller hot om våld; innehåller kommersiellt stöd; innehåller beskrivningar som talar nedsättande om en eller flera grupper baserat på etnicitet, sexualitet, kön eller religion;

3 innehåller en representation av fysiskt våld, död eller skada till egendom eller ett beteende eller en aktivitet som på sannolika skäl skulle kunna orsaka fysisk skada eller skada till egendom; strider mot dessa villkor, releaseavtalet eller sekretesspolicyn på tävlingssidan; innehåller information som kan användas för att identifiera en särskild person; skickas in av en deltagare som: ) har ingått ett avtal (t.ex. med agent eller manager) som skulle kunna begränsa arrangörens förmåga att visa tävlingsbidraget i valfritt medium; 2) har ett skådespelar- eller modellavtal som skulle innebära att deras deltagande i tävlingsbidraget strider mot tredje parts rättigheter; eller 3) har ingått ett avtal, inklusive men ej begränsat till förenings- och fackmedlemskap, som skulle förbjuda dem att delta fullt ut i denna tävling eller begränsa arrangörens rätt att använda tävlingsbidraget royaltyfritt över hela världen i alla medier i all evighet; innehåller användning (eller representation av användning) av utrustning, lokaler eller byggnader på ett sätt som strider mot ägarens eller tillverkarens rekommendationer eller regler; innehåller animationer, grafik, specialeffekter eller annan audio, bilder eller innehållsfrämjande eller illusoriska mekanismer som visar, uppmuntrar eller indikerar att en aktivitet eller ett beteende som i verkligheten skulle vara oacceptabelt har eller skulle ha kunnat ha varit inblandat; innehåller annat beteende, text eller sammanhang som arrangören anser vara oanständigt; innehåller identifierbara personer som inte är deltagaren; är en produkt tidigare skapad för arrangörens användning eller som innehåller namn, loggor eller varumärken som tillhör Nickelodeon eller dess moder- eller dotterbolag eller något av dess närstående bolag. Alla tävlingsbidrag som inte rättar sig efter dessa villkor eller som, efter arrangörens eget gottfinnande, anses vara stötande eller oanständigt kan komma att diskvalificeras. Arrangören tar inget ansvar för eventuella konflikter som kan uppstå mellan deltagaren och individer med ett kreativt intresse för tävlingsbidraget som skickas in till denna tävling. Sådana konflikter kommer inte att lösas av arrangören. I det fall en konflikt skulle komma att störa tävlingen kan deltagar(en)(na) som konflikten berör komma att diskvalificeras efter arrangörens eget gottfinnande. TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Uppsatser som skickas in som en del av ett tävlingsbidrag ska vara i Word- eller PDF-format. Foton som skickas in som en del av ett tävlingsbidrag ska vara i JPEG-, TIFF- eller PDFformat. Ett tävlingsbidrag som innehåller både uppsats och foto(n) kan kombineras i en och samma PDF-fil. Videofiler som skickas in som en del av ett tävlingsbidrag ska vara i MPEG-, MOV-, AVI- eller WMV-format. Videofilen får vara högst två minuter lång. Storleken på videofilen bör vara max GB i syfte att främja snabbare uppladdnings- och kodningstid. Alla videofiler som har filmats i formatet 6:9 bör vara skyddade så att de ej sidobeskärs. Internationella finalister kan i visningssyfte ombes tillhandahålla originalfile(n)(rna), om sådana finns, men detta är inte ett krav för att få bli internationell finalist eller vinna tävlingen. 8. VAL AV REGIONALA SEMIFINALISTER, INTERNATIONELLA FINALISTER OCH VINNARE:

4 Regionala semifinalister: Alla tävlingsbidrag kommer att granskas av en jury som med hjälp av bedömningskriterierna kommer att utse upp till fyra (4) bidrag från nedan nämnda regioner som ska gå vidare till semifinal (de Regionala semifinalisterna ). Detta urval kommer att ske runt den 7 september 205. Internationella finalister: De regionala semifinalistbidragen från varje region kommer att presenteras på tävlingssidan. Allmänheten uppmuntras sedan att rösta på sin favorit. De regionala semifinalistbidragen kommer att granskas av en regional jury bestående av chefer på Nickelodeon och yrkeskunniga från underhållningsindustrin. Juryn kommer att ge varje bidrag ett betyg från till 0, där 0 är högst, i varje bedömningskategori. Med förbehåll att de regionala semifinalistbidragen har rättat sig efter och i övrigt uppfyller villkoren angivna häri kommer juryn (55 %) tillsammans med allmänheten (45 %) sedan att använda bedömningskriterierna för att, runt den 2 oktober 205, utse ett () bidrag från varje region som ska gå vidare till final (tillsammans kallade de "Internationella finalisterna" och var och en för sig kallad den "Internationell finalisten"). Vinnare: Med förbehåll att de internationella finalistbidragen har rättat sig efter och i övrigt uppfyller villkoren angivna häri kommer sedan en finalistjury bestående av chefer på Nickelodeon och yrkeskunniga från underhållningsindustrin att ge varje bidrag ett betyg från till 0, där 0 är högst, i varje bedömningskategori. Juryn kommer sedan, runt den 2 oktober 205, att utse en () vinnare ("Vinnaren") baserat på det bidrag som fick högst betyg. Denna vinnare kommer att få motta priset. I det fall två eller flera bidrag skulle få samma betyg och därmed dela förstaplatsen ska bidraget med högst betyg i kreativitet vinna. Arrangören förbehåller sig rätten att inte dela ut priset eller välja färre än fyra (4) regionala semifinalister eller en () global finalist per region om den, efter eget gottfinnande, anser att det inte har inkommit tillräckligt många behöriga och kvalificerade bidrag. Regioner Internationella finalister Argentina, Paraguay och Uruguay Mexiko Latinamerika (hela Latinamerika med undantag av Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasilien, Mexiko och länderna angivna under punkt 5 ovan) Danmark Norge Sverige Belgien, Nederländerna och Luxemburg Tyskland, Österrike och Schweiz Spanien Frankrike Polen Storbritannien Afrika (hela Afrika med undantag av länderna angivna under punkt 5 ovan) Australien Ryssland, Vitryssland, Moldavien, Kazakstan, Armenien, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan, Georgien, Lettland, Litauen, Estland och

5 Ukraina Singapore Asien (hela Asien med undantag av Singapore och länderna angivna under punkt 5 ovan) Alla övriga länder ej angivna här eller under punkt 5 ovan 9. Vinnaren vinner en resa för honom/henne själv plus en () vuxen förälder och/eller vårdnadshavare ("Sällskapet") till New York, NY, USA. Resan sträcker sig från den 2 november 205 till den 5 november 205 (datumet kan komma att ändras av arrangören). I New York ska vinnaren och hans/hennes sällskap få gå på 205 Nickelodeon HALO Awards. Se nedan för detaljer. "Priset" består av: () två ekonomibiljetter tur-och-retur till New York, USA, för vinnaren och hans/hennes sällskap. Flygbiljetten gäller från den närmsta större staden med flygplats sett till vinnarens angivna adress.; (2) tre (3) nätter i dubbelrum med enkelsängar på trestjärnigt hotell i New York, New York ("NY-boendet") (nätterna 2:e, 3:e och 4:e november 205) för vinnaren och hans/hennes sällskap. Arrangören väljer hotell; (3) marktransport mellan flygplatsen i New York, New York, NY-boendet och evenemanget (enligt nedan) för vinnaren och hans/hennes sällskap; (4) dagtraktamente på sjuttiofem (75 USD) amerikanska dollar per heldag, totalt tvåhundratjugofem (225 USD) amerikanska dollar i kontanter; (5) två biljetter till 205 Nickelodeon HALO Awards ("Evenemanget") för vinnaren och hans/hennes sällskap. Villkoren för inträde till evenemanget står specificerade på biljetten. Arrangören väljer platser. Vinnaren och hans/hennes sällskap måste följa alla platsregler och instruktioner. Brott mot dessa kan leda till att en del av priset återkallas. Vinnaren har inte rätt till kompensation eller ersättning i det fall arrangören inte skulle kunna tillhandahålla biljetter eller inträde till evenemanget. Arrangören är enbart skyldig att se till att resterande delar av priset betalas ut. Prisets ungefärliga försäljningsvärde uppgår till tre tusen (3 000 USD) amerikanska dollar. Det exakta värdet baseras på vinnarens bosättningsort. Arrangören kan även komma att filma vinnaren och hans/hennes sällskaps upplevelse, inklusive deras deltagande i evenemanget ("Vinnardokumentären"). Arrangören förbehåller sig rätten att helt eller delvis visa och använda sådan dokumentär i alla idag kända och ickekända medier i all evighet över hela universum och i alla syften (inklusive, bland annat, i reklam- och marknadsföringssyfte tillsammans med till exempel citat från deltagarens karaktärer och berättelse samt för att göra reklam för tävlingen och/eller arrangöre(ns)(rnas) produkter) utan att informera eller ersätta deltagaren eller tredje part. 0. VINNAREN OCH HANS/HENNES SÄLLSKAP MÅSTE FINNAS TILLGÄNGLIGA FÖR ATT RESA TILL USA UNDER DEN SPECIFICERADE TIDEN UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT ARRANGÖREN HAR GETT DEM SKÄLIG TID ATT FÖRBEREDA SIG, SAMT HA ETT KREDITKORT REDO FÖR INCHECKNING PÅ BOENDET I NEW YORK. ARRANGÖREN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT BESTÄMMA RESPLAN. NÄR ARRANGÖRE(N)(RNA) OCH VINNAREN HAR KOMMIT ÖVERENS OM RESTIDER KAN DESSA INTE ÄNDRAS.. Vinnaren och hans/hennes sällskap måste inneha giltiga pass och andra resedokument som behövs för att få resa in i USA (inklusive, utan inskränkningar och vid behov, eventuella visum). Reseförsäkring är inkluderat i priset, dock rekommenderar vi att vinnaren och hans/hennes sällskap skaffar egen reseförsäkring innan avgång. Vinnaren och hans/hennes

6 sällskap ansvarar för att fylla i och införskaffa alla nödvändiga resedokument som myndigheterna i landet där vinnaren är bosatt i kan komma att kräva inför resan till USA. I det fall vinnaren och hans/hennes sällskap skulle underlåta sig att införskaffa och presentera alla de resedokument som arrangöre(n)(rna) kräver kan detta leda till att priset återkallas efter arrangöre(ns)(rnas) eget gottfinnande. DÅ VINNAREN OCH HANS/HENNES SÄLLSKAP INTE ÄR AMERIKANSKA MEDBORGARE KAN DE BEHÖVA ANSÖKA OM GODKÄNNANDE GENOM ESTA PÅ HTTPS://ESTA.CBP.DHS.GOV. ANSÖKAN KOSTAR FJORTON AMERIKANSKA DOLLAR (4 USD) PER PERSON OCH KAN BETALAS MED ANTINGEN KREDIT- ELLER BETALKORT. 2. Priset inkluderar inte något mer än vad som uttryckligen anges ovan under punkt 9. Vinnaren och hans/hennes sällskap ansvarar för alla kostnader utöver vad som specificeras ovan. Priset levereras enligt ovan nämnda villkor och går ej att överlåta. Kontantalternativ kan ej erbjudas. I det fall arrangöre(n)(rna) på grund av omständigheter bortom deras kontroll inte kan dela ut priset eller någon del därav förbehåller sig arrangöre(n)(rna) rätten att dela ut ett ersättningspris av motsvarande eller större värde. Utdelningen av priset rättar sig även efter leverantörens allmänna villkor. VINNAREN OCH HANS/HENNES SÄLLSKAP MÅSTE SJÄLVA ORDNA OCH BEKOSTA TRANSPORT TILL OCH FRÅN FLYGPLATSEN DE FLYGER FRÅN. 3. Under inga omständigheter ska deltagande i tävlingen, val av regionala semifinalister, internationella finalister eller vinnare, prisutdelning eller något annat beskrivet i dessa villkor kunna tolkas som ett erbjudande om anställning hos arrangöre(n)(rna) eller annan deltagande part. Deltagaren intygar att han/hon har skickat in sitt bidrag frivilligt och inte i hemlighet eller på uppdrag av någon annan. Deltagaren bekräftar att hans/hennes deltagande i tävlingen enligt dessa villkor inte på något sätt skapar en faktisk eller underförstådd relation mellan deltagaren och arrangöre(n)(rna) eller annan deltagande part. 4. RELEASEAVTAL/SKATTER: Innan en potentiell internationell finalist och/eller vinnare kan utses måste han/hon upprätta behörighetsintyg, licens och ansvarsfriskrivning (med undantag av där förbjudet) ( Intyg/Licens/Ansvarsfriskrivning ) samt presentera de övriga juridiska dokument som arrangöre(n)(rna) kan komma att kräva (inklusive intyg om hemvist, releaseavtal [vilket, med hänvisning till eventuella vinnare bosatta i Kanada, även kommer att innehålla en matematisk fråga som alla potentiella vinnare måste besvara utan att få hjälp av någon annan] och, med hänvisning till potentiella vinnare, en W8-BEN- eller W9-blankett) (vart och ett av dessa dokument ska signeras av deltagarens myndiga förälder och/eller vårdnadshavare). Intyg/Licens/Ansvarsfriskrivning och övriga dokument måste ha inkommit senast det datum som anges på dokumentet. Om dokumenten inte kommer in i tid, eller om en potentiell internationell finalist och/eller vinnare inte har behörighet att delta, eller om en potentiell internationell finalist och/eller vinnare inte rättar sig efter dessa villkor, eller, med hänvisning till potentiella vinnare bosatta i Kanada, en potentiell vinnare inte svarar rätt, utan hjälp, på den matematiska frågan, kommer denna potentiella internationella finalist och/eller vinnare diskvalificeras från tävlingen och gå miste om möjligheten att utses till internationell finalist eller vinnare (där så är tillämpligt). I det fall en potentiell internationell finalist och/eller vinnare diskvalificeras eller går miste om möjligheten att utses till internationell finalist eller vinnare enligt villkoren angivna häri ska deltagaren med näst högst betyg (i samma region vid val av internationella finalister) utses till potentiell internationell finalist och/eller vinnare. Priset kan komma att beskattas. Vinnaren ansvarar helt för alla eventuella federala, statliga och övriga skatter (inklusive inkomstskatter) som kan komma att uppstå i samband med att detta pris delas ut. 5. ANVÄNDNING/ÄGANDERÄTT: Genom att anmäla sitt deltagande i tävlingen ger deltagaren arrangöre(n)(rna) och deras utvalda en icke-exklusiv, oåterkallelig, oavbruten rätt att använda, kopiera, publicera och visa bidraget och alla bidragets element offentligt (inklusive men ej begränsat till deltagarens namn, stad och land, biografiska information, uttalanden, röst, bild och annan liknelse (såvida inte förbjudet enligt lag)) helt eller delvist i alla idag kända och ickekända medier i alla evighet över hela universum och i alla syften (inklusive, bland annat, i reklam- och marknadsföringssyfte samt för att göra reklam för tävlingen, regionala semifinalister, internationella finalister, vinnare, arrangören och/eller arrangöre(ns)(rnas) produkter) utan att först informera eller ersätta deltagaren eller tredje part. Deltagaren

7 bekräftar att arrangören planerar att visa (med förbehåll för ändringar efter arrangörens eget gottfinnande): (i) alla regionala semifinalisters bidrag tillsammans med namn, bild och hemland online på tävlingssidan; och (ii) alla internationella finalisters bidrag samt vinnarens bidrag tillsammans med namn, bild och hemland online på tävlingssidan samt i andra lokala Nickelodeon-kanaler och på tillgängliga plattformar i finalistens/vinnarens hemland, samt att vinnarens bidrag dessutom kommer att visas i andra Nickelodeon-kanaler och på tillgängliga plattformar världen över; samt att de rättigheter som deltagaren har givit arrangören ger arrangören rätt att göra så. Arrangöre(n)(rna) har rätt att, utan inskränkningar, reproducera, ändra, korrigera, publicera, modifiera, beskära, skapa avledda produkter av (inklusive audio/voiceover-versioner) samt använda alla bidrag på valfritt sätt i alla idag kända och ickekända medier, inklusive men ej begränsat till alla sorters television, spelreklam, radio, internet, tidningar, tidskrifter och affischer. Deltagaren bekräftar att andra personer, inklusive men ej begränsat till arrangöre(ns)(rnas) anställda, kan ha skickat in, till arrangören eller till andra, offentliggjort eller kan komma att skicka in eller offentliggöra, liknande eller identiska arbeten som vi då har rätt att använda. Deltagaren förstår att han/hon inte har rätt till ersättning på grund av arrangöre(ns)(rnas) användning av sådana liknande eller identiska arbeten. 6. Alla potentiella internationella finalister kommer att informeras på telefon eller via e-post inom sjuttiotvå (72) timmar efter det att juryn har fattat sitt beslut och kommer att få en skriftlig bekräftelse så snart som möjligt efter han/hon har utsetts till potentiell internationell finalist. Arrangören kommer att, inom nittiosex (96) timmar från det att arrangören först försökte kontakta den potentiella finalisten, göra tre (3) ytterligare försök att nå varje potentiell internationell finalist. I det fall arrangören av någon anledning inte skulle nå en potentiell finalist inom nittiosex (96) timmar från det att arrangören först försökte nå finalisten, förbehåller sig arrangöre(n)(rna) rätten att utse en alternativ potentiell internationell finalist. Denna kommer att utses med hjälp av samma kriterier som användes för att utse den ursprungliga finalisten. 7. Den potentiella vinnaren kommer att informeras på telefon eller via e-post inom sjuttiotvå (72) timmar efter det att juryn har fattat ett beslut och kommer att få en skriftlig bekräftelse och detaljerad information om priset så snart som möjligt efter han/hon har informerats om sin vinst. Arrangören kommer att, inom nittiosex (96) timmar från det att arrangören först försökte kontakta den potentiella vinnaren, göra tre (3) ytterligare försök att nå den potentiella vinnaren. I det fall arrangören av någon anledning inte skulle nå en potentiell vinnare inom nittiosex (96) timmar från det att arrangören först försökte nå vinnaren, förbehåller sig arrangöre(n)(rna) rätten att utse en alternativ potentiell vinnare. Denna kommer att utses med hjälp av samma kriterier som användes för att utse den ursprungliga vinnaren. 8. Arrangöre(n)(rna) förbehåller sig rätten att utse alternativa internationella finalister och/eller vinnare i det fall arrangöre(n)(rna) har skälig anledning att tro att den ursprungliga internationella finalisten och/eller vinnaren har brutit mot detta avtal. Alla alternativa internationella finalister och/eller vinnare kommer att utses med hjälp av samma kriterier som användes för att utse de ursprungliga internationella finalisterna och/eller vinnarna. 9. Arrangöre(ns)(rnas) beslut går ej att överklaga, detta inkluderar bland annat alla beslut rörande internationella finalister och vinnare. Arrangöre(n)(rna) kommer ej att besvara eventuella ärenden som rör deras beslut. 20. Arrangöre(n)(rna) ansvarar ej för försvunna, försenade, felskickade eller skadade bidrag eller bidrag som av någon anledning inte kan levereras. Ofullständiga, ohörbara och/eller obehöriga bidrag kommer att diskvalificeras. Arrangöre(n)(rna) ansvarar ej för eventuella tekniska fel som kan uppstå i telekommunikationsnätet, internetuppkopplingen eller annan tjänst som därav försvårar eller omöjliggör deltagande i tävlingen. 2. Man behöver inte köpa något för att få delta i tävlingen. 22. Arrangöre(n)(rna) kan inte hållas ansvariga för (i) försening att utföra eller underlåtenhet att helt eller delvist utföra deras skyldigheter gentemot vinnaren och hans/hennes sällskap enligt dessa villkor om sådan försening eller underlåtenhet beror på omständigheter bortom arrangöre(ns)(rnas) skäliga kontroll, inklusive förseningar, ändringar, störningar, avbrott,

8 distraktioner och ersättningar som uppstår på grund av, utan inskränkningar och oavsett hur, krig, terrorism eller hot om terrorism, strejk, fientlig handling, civila oroligheter, olyckor, eldsvåda, översvämning eller naturkatastrofer, eller på grund av eller i samband med, utan inskränkningar, (a) utomstående arrangörs agerande; (b) alla sorters transport (inklusive men ej begränsat till flyg, tåg, landsvägsbuss, buss, färja, taxi eller bil); och/eller (c) utomstående arrangörs agerande i förhållande till boendet inkluderat i priset; vinnaren och/eller hans/hennes sällskap ansvarar helt för eventuella extrakostnader som kan uppstå som ett resultat av ovan nämnda omständigheter; eller (ii) förlust, skada till egendom, personskada eller dödsfall som uppstår som ett resultat av eller i samband med deltagarens deltagande eller oförmåga att delta i tävlingen, deltagarens användning, felanvändning eller oförmåga att använda hela eller delar av priset, under förutsättning att ingenting i dessa villkor begränsar en särskild arrangörs ansvarsskyldighet vid dödsfall eller personskada om sådant har uppstått på grund av vårdslöshet eller bedrägeri från arrangörens sida. 23. Varje bestämmelse som exkluderar eller begränsar ansvarsskyldighet ska under alla omständigheter tolkas var för sig och ska tillämpas och överleva även i de fall någon av de andra bestämmelserna visar sig vara icke-tillämpbara eller ogiltigförklaras. Varje bestämmelse som exkluderar eller begränsar ansvarsskyldighet ska fortsätta gälla även i det fall dessa villkor sägs upp. 24. Dessa villkor finns tillgängliga på tävlingssidan. Namnet på vinnaren och en kopia på dessa villkor kan även inhämtas genom att skicka ett kuvert med din adress och porto till Viacom International Media Networks (attn: Nickelodeon Together For Good Competition), 540 Broadway, 35 th Floor New York, NY 0036, eller genom att mejla senast en () månad efter det att tävlingen har avslutats. Kanadensiska medborgare behöver ej inkludera porto. 25. Alla personuppgifter, inklusive men ej begränsat till, deltagarens namn, ålder, adress (inklusive postnummer), telefonnummer och/eller e-postadress kommer enbart att användas i syfte att genomföra denna tävling samt för de ändamål som deltagaren medvetet valt att delta i. Inga personuppgifter kommer att delges tredje part med undantag av (a) när det behövs för att kunna dela ut priset, (b) när det gäller ändamål som deltagaren medvetet valt att delta i, eller (c) när det behövs för att kunna uppfylla skyldigheterna enligt punkt 24 ovan. Alla personuppgifter som arrangören samlar in i syfte att genomföra denna tävling kommer att lagras tills dess att syftet bakom insamlingen har kunnat uppfyllas. Om deltagaren genom sitt uttryckliga samtycke ger arrangören tillåtelse att delge hans/hennes personuppgifter till tredje part tar denna tredje parts sekretesspolicy vid och arrangöre(n)(rna) ansvarar inte längre för hanteringen av deltagarens personuppgifter. Deltagaren har rätt att få tillgång till, ändra och få sina personuppgifter raderade från arrangöre(ns)(rnas) databas. Deltagaren kan verkställa sådan önskan genom att skicka en skriftlig begäran till Viacom International Media Networks (attn: Nickelodeon Together For Good Competition), 540 Broadway, 35 th Floor New York, NY 0036, eller genom att mejla För mer information, var god läs vår sekretesspolicy: 26. Deltagaren bekräftar att han/hon inte själv eller genom någon annan kommer att offentliggöra reklam eller annat material rörande hans/hennes deltagande i tävlingen utan att först ha erhållit arrangörens tillstånd, vilket arrangören kan välja att inte ge efter eget gottfinnande. 27. Dessa villkor kan när som helst ändras av arrangören. Om så skulle ske kommer arrangören att informerar om detta. I det fall arrangöre(n)(rna) eller deltagaren skulle uppge sin rätt till något under detta avtal betyder inte det att dess/deras/hans/hennes övriga rättigheter påverkas. Om arrangöre(n)(rna) till exempel skulle uppge sin rätt att registrera ett klagomål rörande ett specifikt avtalsbrott betyder inte det att arrangöre(n)(rna) inte längre kan registrera klagomål i andra ärenden. 28. Dessa villkor styrs av och har utformats i enlighet med de lagar som gäller i New York, USA. 29. Alla frågor rörande tävlingen bör inkludera tävlingsnamnet och adresseras till:

9 Viacom International Media Networks (attn: Nickelodeon Together For Good Competition), 540 Broadway, 35 th Floor New York, NY 0036, eller mejlas till

Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige)

Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige) Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige) Denna tävling är ogiltig i de fall den är förbjuden eller begränsad genom lag. Rätt att delta i Freescale Technology Forum

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt

Bokningsvillkor. -------------------------------------------------- ------------------------------ 1. Ditt kontrakt Bokningsvillkor Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 04.371.920 vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick,

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

1.4 Först vid mottagandet av din betalning kommer vi att börja behandla din bokningsförfrågan.

1.4 Först vid mottagandet av din betalning kommer vi att börja behandla din bokningsförfrågan. Vilka vi är Lowcostholidays är en del av Lowcosttravelgroup vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick, West Sussex, RH6 0LG och vars säte är East House,109, South Worple Way, London,

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Kft. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Kft. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR Wizz Air Hungary Kft. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE September 2013 Innehållstabell AVSNITT 1 - DEFINITIONER... 3 AVSNITT 2 - TILLÄMPLIGHET... 6 AVSNITT

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11 Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2014-02-11 Senast reviderad 2014-02-11 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser.

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser. Användarvillkor & Fullmakt för digitalpost (Dgtlpost AB) 1. Vår tjänst Tack för att ni använder vår webbtjänst. Dgtlpost AB tillhandahåller digitalpost webbtjänsten för att samla all post (papper, email,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1 ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR Sidan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 5 ARTIKEL I - DEFINITIONER... 6 ARTIKEL II - STARTA OCH UNDERHÅLLA DITT DISTRIBUTÖRSSKAP... 8 II.1. Din relation med ACN...

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE... november 2012 Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. AVSNITT 1 - DEFINITIONER ALLMÄNNA

Läs mer

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN.

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. VIKTIGT-LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DE ANSÖKER OM, GODTAR, ANVÄNDER,

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer