Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan"

Transkript

1 Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Sponsrad av Viacom International Media Networks, en del av Viacom International, Inc., och Plan International USA, Inc. DU BEHÖVER INTE KÖPA NÅGOT FÖR ATT DELTA ELLER VINNA. ETT INKÖP ÖKAR INTE DINA CHANSER ATT VINNA. DENNA TÄVLING GÄLLER EJ DÄR DEN ÄR FÖRBJUDEN ELLER BEGRÄNSAD ENLIGT LAG. ALLA DELTAGARE ANSVARAR FÖR ATT SE TILL ATT DERAS TÄVLINGSBIDRAG INTE STRIDER MOT NÅGRA LOKALA LAGAR ELLER REGLER I LANDET DÄR DE ÄR BOSATTA. GENOM ATT DELTA I DEN HÄR TÄVLINGEN GODKÄNNER DU ATT DINA PERSONUPPGIFTER SKICKAS TILL USA.. Tävlingen "Nickelodeon Together For Good ( Tävlingen ) styrs av dessa allmänna villkor ( Villkoren ). Alla deltagare (såsom de definieras häri) intygar att de har läst och förstått dessa villkor och att de ämnar följa dem. Viacom International Media Networks, en del av Viacom International Inc., och Plan International USA, Inc. ( Arrangör(erna) ) ansvarar enbart för tävlingens genomförande. 2. Deltagare kan anmäla sig på good.nickelodeon.tv ( Tävlingssidan ) genom att skicka in ett av följande: (i) en originaluppsats () tillsammans med minst ett () och upp till tre (3) originalfoton, eller (ii) en () originalvideo (var för sig kallade deltagarens "Tävlingsmaterial") i vilken deltagaren presenterar hans/hennes "allmännyttiga projekt" genom att kortfattat beskriva hur han/hon gör skillnad hemma, i skolan eller i sitt lokalsamhälle. Tävlingsbidraget ska enbart inkludera deltagaren och en beskrivning av hans/hennes "allmännyttiga projekt" och får ej inkludera någon annan. För att delta måste deltagaren besöka tävlingssidan under tävlingsperioden (såsom den definieras nedan) och följa instruktionerna på skärmen för att ladda upp sitt tävlingsmaterial samt fylla i den officiella tävlingsblanketten (den "Officiella tävlingsblanketten"). Deltagaren måste även godkänna villkoren i releaseavtalet för användargenererat innehåll ( Releaseavtalet ) som finns att ladda ner på tävlingssidan. Deltagarens tävlingsmaterial tillsammans med hans/hennes releaseavtal och officiella tävlingsblankett kallas härefter Tävlingsbidraget. Deltagaren ansvarar själv för att skapa och, vid behov, bekosta det egna materialet. Deltagaren måste införskaffa förälders godkännande innan arbetet med tävlingsbidraget kan fortskrida och skickas in. Tävlingsbidraget ska vara unikt och får inte likna eller innehålla tredje parts material (till exempel musik eller videoklipp). Tävlingsbidraget kan vara antingen på engelska eller något av de officiella språk som talas i deltagarens hemland. Alla internationella finalistbidrag kommer att översättas och granskas på engelska. Deltagaren förstår och godkänner att arrangören kontrollerar sådana översättningar samt att dessa inte kan granskas eller överklagas. Tävlingsbidraget och det inkluderade "allmännyttiga projektet" kommer att bedömas för sin kreativitet (40 %), synbara positiva inverkan (30 %) och övergripande attraktionskraft (30 %) (härefter kallat "Beömningskriterierna") av arrangörerna och/eller domarna (såsom de definieras häri) efter eget gottfinnande. Individen som skickar in tävlingsbidraget erhåller titeln Tävlingsdeltagaren. 3. Det kostar ingenting att delta i tävlingen, dock kan det tillkomma avgifter för användning av internet. Var god kontakta din internetleverantör för mer information om aktuella internetavgifter. Deltagaren bör få tillåtelse från personen som betalar räkningarna innan han/hon skickar in sitt bidrag. 4. Tävlingsperioden sträcker sig från kl. 2:00:00 Greenwich Mean Time den 3:e augusti 205 till kl. 23:59:59 Greenwich Mean Time den 2:a augusti 205. Denna period kallas härmed för Tävlingsperioden. 5. Tävlingen är inte öppen för medborgare från USA, Quebec, Grekland, Italien, Brasilien, Bolivia, Kuba, Iran, Syrien, Nordkorea, Sudan eller Myanmar (Burma) eller för andra individer vars rättigheter begränsas av amerikansk exportkontroll eller sanktioner, samt gäller ej i de länder, stater och provinser där den är förbjuden eller begränsas av lokala eller amerikansk lag(ar).

2 Deltagare måste vara mellan sex (6) och sjutton (7) år gamla den dag de i sitt hemland skickar in sitt bidrag. Arrangören måste införskaffa förälders godkännande innan bidraget kan inkluderas i tävlingen. Deltagaren måste bifoga en e-postadress genom vilken arrangören kan komma i kontakt med en förälder eller vårdnadshavare. Föräldern eller vårdnadshavaren kommer att kontaktas via e-post och måste godkänna dessa villkor och den officiella tävlingsblanketten samt intyga att tävlingsbidraget har producerats av en deltagare mellan sex (6) och sjutton (7) år gammal över vilken de har vårdnaden. Arrangöre(ns)(rnas) anställda, andra företag med professionell koppling till denna tävling samt ovanstående parters samarbetspartners (var för sig kallade Tävlingsparten och tillsammans kallade Tävlingsparterna ) samt nära släktingar till dessa anställda får inte delta i tävlingen. Alla deltagare ansvarar för att se till att deras tävlingsbidrag och/eller acceptans av priset inte strider mot några lokala lagar eller regler i landet där de är bosatta. Denna tävling ska anses ogiltig där den är förbjuden eller begränsas enligt lag. 6. Tävlingsbidraget får inte ha använts i eller vunnit några tidigare tävlingar och får enbart skickas in en gång till tävlingen; deltagare har dock rätt att skicka in fler än ett bidrag under tävlingsperiodens gång så länge bidragen inte liknar varandra. Enbart bidrag som har skapats av individer accepteras. Alla bidrag som arrangören misstänker ha producerats (a) via deltagande i ett syndikat eller (b) via någon form av maskinassisterat ingrepp som möjliggör multipla datagenererade bidrag kommer att diskvalificeras. I det fall det skulle uppstå en konflikt om vem som har skickat in ett visst bidrag tillfaller rättigheterna den auktoriserade kontoanvändare som stod registrerad på e-postkontot som användes för att delta i tävlingen den dagen då bidraget skickades in. Med auktoriserad kontoanvändare avses den fysiska person som har tilldelats en e-postadress av en internetleverantörer eller annan organisation med ansvar för att dela ut e-postadresser. 7. ALLMÄNNA TÄVLINGSVILLKOR: A. Deltagaren godkänner och intygar att hans/hennes tävlingsbidrag inte strider mot någon tredje parts rättigheter. B. Tävlingsbidraget måste respektera Nickelodeons initiativ Together For Good och arrangörens positiva rykte, såsom detta definieras av arrangören efter eget gottfinnande. Alla bidrag som innehåller obsceniteter, ovårdat språk eller beskrivningar av en våldsam eller oanständig natur (såsom definierat av arrangören efter eget gottfinnande) accepteras inte och kommer att leda till att bidraget diskvalificeras. C. Tävlingsbidraget får inte innehålla referenser till produkter, upphovsrättsskyddad text, varumärken, loggor eller konsumentprodukter. D. Om tävlingsbidraget är ofullständigt eller inte följer specifikationerna och reglerna angivna häri kan bidraget komma att diskvalificeras efter arrangörens eget gottfinnande. Arrangören kommer inte att verifiera eller bekräfta inkommande tävlingsbidrag på annat vis än vad som anges häri. Deltagaren bör behålla en kopia av allt material som den skickar in till tävlingen. TÄVLINGSRESTRIKTIONER: Ett tävlingsbidrag kommer inte att godkännas om det: inte har producerats av deltagaren på egen hand; innehåller upphovsrättsskyddat material, varumärken, namn eller logga tillhörande tredje part; inkluderar innehåll som uttrycker stöd för illegala aktiviteter, illegal narkotikakonsumtion eller alkoholmissbruk; innehåller faktiskt våld eller hot om våld; innehåller kommersiellt stöd; innehåller beskrivningar som talar nedsättande om en eller flera grupper baserat på etnicitet, sexualitet, kön eller religion;

3 innehåller en representation av fysiskt våld, död eller skada till egendom eller ett beteende eller en aktivitet som på sannolika skäl skulle kunna orsaka fysisk skada eller skada till egendom; strider mot dessa villkor, releaseavtalet eller sekretesspolicyn på tävlingssidan; innehåller information som kan användas för att identifiera en särskild person; skickas in av en deltagare som: ) har ingått ett avtal (t.ex. med agent eller manager) som skulle kunna begränsa arrangörens förmåga att visa tävlingsbidraget i valfritt medium; 2) har ett skådespelar- eller modellavtal som skulle innebära att deras deltagande i tävlingsbidraget strider mot tredje parts rättigheter; eller 3) har ingått ett avtal, inklusive men ej begränsat till förenings- och fackmedlemskap, som skulle förbjuda dem att delta fullt ut i denna tävling eller begränsa arrangörens rätt att använda tävlingsbidraget royaltyfritt över hela världen i alla medier i all evighet; innehåller användning (eller representation av användning) av utrustning, lokaler eller byggnader på ett sätt som strider mot ägarens eller tillverkarens rekommendationer eller regler; innehåller animationer, grafik, specialeffekter eller annan audio, bilder eller innehållsfrämjande eller illusoriska mekanismer som visar, uppmuntrar eller indikerar att en aktivitet eller ett beteende som i verkligheten skulle vara oacceptabelt har eller skulle ha kunnat ha varit inblandat; innehåller annat beteende, text eller sammanhang som arrangören anser vara oanständigt; innehåller identifierbara personer som inte är deltagaren; är en produkt tidigare skapad för arrangörens användning eller som innehåller namn, loggor eller varumärken som tillhör Nickelodeon eller dess moder- eller dotterbolag eller något av dess närstående bolag. Alla tävlingsbidrag som inte rättar sig efter dessa villkor eller som, efter arrangörens eget gottfinnande, anses vara stötande eller oanständigt kan komma att diskvalificeras. Arrangören tar inget ansvar för eventuella konflikter som kan uppstå mellan deltagaren och individer med ett kreativt intresse för tävlingsbidraget som skickas in till denna tävling. Sådana konflikter kommer inte att lösas av arrangören. I det fall en konflikt skulle komma att störa tävlingen kan deltagar(en)(na) som konflikten berör komma att diskvalificeras efter arrangörens eget gottfinnande. TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Uppsatser som skickas in som en del av ett tävlingsbidrag ska vara i Word- eller PDF-format. Foton som skickas in som en del av ett tävlingsbidrag ska vara i JPEG-, TIFF- eller PDFformat. Ett tävlingsbidrag som innehåller både uppsats och foto(n) kan kombineras i en och samma PDF-fil. Videofiler som skickas in som en del av ett tävlingsbidrag ska vara i MPEG-, MOV-, AVI- eller WMV-format. Videofilen får vara högst två minuter lång. Storleken på videofilen bör vara max GB i syfte att främja snabbare uppladdnings- och kodningstid. Alla videofiler som har filmats i formatet 6:9 bör vara skyddade så att de ej sidobeskärs. Internationella finalister kan i visningssyfte ombes tillhandahålla originalfile(n)(rna), om sådana finns, men detta är inte ett krav för att få bli internationell finalist eller vinna tävlingen. 8. VAL AV REGIONALA SEMIFINALISTER, INTERNATIONELLA FINALISTER OCH VINNARE:

4 Regionala semifinalister: Alla tävlingsbidrag kommer att granskas av en jury som med hjälp av bedömningskriterierna kommer att utse upp till fyra (4) bidrag från nedan nämnda regioner som ska gå vidare till semifinal (de Regionala semifinalisterna ). Detta urval kommer att ske runt den 7 september 205. Internationella finalister: De regionala semifinalistbidragen från varje region kommer att presenteras på tävlingssidan. Allmänheten uppmuntras sedan att rösta på sin favorit. De regionala semifinalistbidragen kommer att granskas av en regional jury bestående av chefer på Nickelodeon och yrkeskunniga från underhållningsindustrin. Juryn kommer att ge varje bidrag ett betyg från till 0, där 0 är högst, i varje bedömningskategori. Med förbehåll att de regionala semifinalistbidragen har rättat sig efter och i övrigt uppfyller villkoren angivna häri kommer juryn (55 %) tillsammans med allmänheten (45 %) sedan att använda bedömningskriterierna för att, runt den 2 oktober 205, utse ett () bidrag från varje region som ska gå vidare till final (tillsammans kallade de "Internationella finalisterna" och var och en för sig kallad den "Internationell finalisten"). Vinnare: Med förbehåll att de internationella finalistbidragen har rättat sig efter och i övrigt uppfyller villkoren angivna häri kommer sedan en finalistjury bestående av chefer på Nickelodeon och yrkeskunniga från underhållningsindustrin att ge varje bidrag ett betyg från till 0, där 0 är högst, i varje bedömningskategori. Juryn kommer sedan, runt den 2 oktober 205, att utse en () vinnare ("Vinnaren") baserat på det bidrag som fick högst betyg. Denna vinnare kommer att få motta priset. I det fall två eller flera bidrag skulle få samma betyg och därmed dela förstaplatsen ska bidraget med högst betyg i kreativitet vinna. Arrangören förbehåller sig rätten att inte dela ut priset eller välja färre än fyra (4) regionala semifinalister eller en () global finalist per region om den, efter eget gottfinnande, anser att det inte har inkommit tillräckligt många behöriga och kvalificerade bidrag. Regioner Internationella finalister Argentina, Paraguay och Uruguay Mexiko Latinamerika (hela Latinamerika med undantag av Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasilien, Mexiko och länderna angivna under punkt 5 ovan) Danmark Norge Sverige Belgien, Nederländerna och Luxemburg Tyskland, Österrike och Schweiz Spanien Frankrike Polen Storbritannien Afrika (hela Afrika med undantag av länderna angivna under punkt 5 ovan) Australien Ryssland, Vitryssland, Moldavien, Kazakstan, Armenien, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan, Georgien, Lettland, Litauen, Estland och

5 Ukraina Singapore Asien (hela Asien med undantag av Singapore och länderna angivna under punkt 5 ovan) Alla övriga länder ej angivna här eller under punkt 5 ovan 9. Vinnaren vinner en resa för honom/henne själv plus en () vuxen förälder och/eller vårdnadshavare ("Sällskapet") till New York, NY, USA. Resan sträcker sig från den 2 november 205 till den 5 november 205 (datumet kan komma att ändras av arrangören). I New York ska vinnaren och hans/hennes sällskap få gå på 205 Nickelodeon HALO Awards. Se nedan för detaljer. "Priset" består av: () två ekonomibiljetter tur-och-retur till New York, USA, för vinnaren och hans/hennes sällskap. Flygbiljetten gäller från den närmsta större staden med flygplats sett till vinnarens angivna adress.; (2) tre (3) nätter i dubbelrum med enkelsängar på trestjärnigt hotell i New York, New York ("NY-boendet") (nätterna 2:e, 3:e och 4:e november 205) för vinnaren och hans/hennes sällskap. Arrangören väljer hotell; (3) marktransport mellan flygplatsen i New York, New York, NY-boendet och evenemanget (enligt nedan) för vinnaren och hans/hennes sällskap; (4) dagtraktamente på sjuttiofem (75 USD) amerikanska dollar per heldag, totalt tvåhundratjugofem (225 USD) amerikanska dollar i kontanter; (5) två biljetter till 205 Nickelodeon HALO Awards ("Evenemanget") för vinnaren och hans/hennes sällskap. Villkoren för inträde till evenemanget står specificerade på biljetten. Arrangören väljer platser. Vinnaren och hans/hennes sällskap måste följa alla platsregler och instruktioner. Brott mot dessa kan leda till att en del av priset återkallas. Vinnaren har inte rätt till kompensation eller ersättning i det fall arrangören inte skulle kunna tillhandahålla biljetter eller inträde till evenemanget. Arrangören är enbart skyldig att se till att resterande delar av priset betalas ut. Prisets ungefärliga försäljningsvärde uppgår till tre tusen (3 000 USD) amerikanska dollar. Det exakta värdet baseras på vinnarens bosättningsort. Arrangören kan även komma att filma vinnaren och hans/hennes sällskaps upplevelse, inklusive deras deltagande i evenemanget ("Vinnardokumentären"). Arrangören förbehåller sig rätten att helt eller delvis visa och använda sådan dokumentär i alla idag kända och ickekända medier i all evighet över hela universum och i alla syften (inklusive, bland annat, i reklam- och marknadsföringssyfte tillsammans med till exempel citat från deltagarens karaktärer och berättelse samt för att göra reklam för tävlingen och/eller arrangöre(ns)(rnas) produkter) utan att informera eller ersätta deltagaren eller tredje part. 0. VINNAREN OCH HANS/HENNES SÄLLSKAP MÅSTE FINNAS TILLGÄNGLIGA FÖR ATT RESA TILL USA UNDER DEN SPECIFICERADE TIDEN UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT ARRANGÖREN HAR GETT DEM SKÄLIG TID ATT FÖRBEREDA SIG, SAMT HA ETT KREDITKORT REDO FÖR INCHECKNING PÅ BOENDET I NEW YORK. ARRANGÖREN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT BESTÄMMA RESPLAN. NÄR ARRANGÖRE(N)(RNA) OCH VINNAREN HAR KOMMIT ÖVERENS OM RESTIDER KAN DESSA INTE ÄNDRAS.. Vinnaren och hans/hennes sällskap måste inneha giltiga pass och andra resedokument som behövs för att få resa in i USA (inklusive, utan inskränkningar och vid behov, eventuella visum). Reseförsäkring är inkluderat i priset, dock rekommenderar vi att vinnaren och hans/hennes sällskap skaffar egen reseförsäkring innan avgång. Vinnaren och hans/hennes

6 sällskap ansvarar för att fylla i och införskaffa alla nödvändiga resedokument som myndigheterna i landet där vinnaren är bosatt i kan komma att kräva inför resan till USA. I det fall vinnaren och hans/hennes sällskap skulle underlåta sig att införskaffa och presentera alla de resedokument som arrangöre(n)(rna) kräver kan detta leda till att priset återkallas efter arrangöre(ns)(rnas) eget gottfinnande. DÅ VINNAREN OCH HANS/HENNES SÄLLSKAP INTE ÄR AMERIKANSKA MEDBORGARE KAN DE BEHÖVA ANSÖKA OM GODKÄNNANDE GENOM ESTA PÅ HTTPS://ESTA.CBP.DHS.GOV. ANSÖKAN KOSTAR FJORTON AMERIKANSKA DOLLAR (4 USD) PER PERSON OCH KAN BETALAS MED ANTINGEN KREDIT- ELLER BETALKORT. 2. Priset inkluderar inte något mer än vad som uttryckligen anges ovan under punkt 9. Vinnaren och hans/hennes sällskap ansvarar för alla kostnader utöver vad som specificeras ovan. Priset levereras enligt ovan nämnda villkor och går ej att överlåta. Kontantalternativ kan ej erbjudas. I det fall arrangöre(n)(rna) på grund av omständigheter bortom deras kontroll inte kan dela ut priset eller någon del därav förbehåller sig arrangöre(n)(rna) rätten att dela ut ett ersättningspris av motsvarande eller större värde. Utdelningen av priset rättar sig även efter leverantörens allmänna villkor. VINNAREN OCH HANS/HENNES SÄLLSKAP MÅSTE SJÄLVA ORDNA OCH BEKOSTA TRANSPORT TILL OCH FRÅN FLYGPLATSEN DE FLYGER FRÅN. 3. Under inga omständigheter ska deltagande i tävlingen, val av regionala semifinalister, internationella finalister eller vinnare, prisutdelning eller något annat beskrivet i dessa villkor kunna tolkas som ett erbjudande om anställning hos arrangöre(n)(rna) eller annan deltagande part. Deltagaren intygar att han/hon har skickat in sitt bidrag frivilligt och inte i hemlighet eller på uppdrag av någon annan. Deltagaren bekräftar att hans/hennes deltagande i tävlingen enligt dessa villkor inte på något sätt skapar en faktisk eller underförstådd relation mellan deltagaren och arrangöre(n)(rna) eller annan deltagande part. 4. RELEASEAVTAL/SKATTER: Innan en potentiell internationell finalist och/eller vinnare kan utses måste han/hon upprätta behörighetsintyg, licens och ansvarsfriskrivning (med undantag av där förbjudet) ( Intyg/Licens/Ansvarsfriskrivning ) samt presentera de övriga juridiska dokument som arrangöre(n)(rna) kan komma att kräva (inklusive intyg om hemvist, releaseavtal [vilket, med hänvisning till eventuella vinnare bosatta i Kanada, även kommer att innehålla en matematisk fråga som alla potentiella vinnare måste besvara utan att få hjälp av någon annan] och, med hänvisning till potentiella vinnare, en W8-BEN- eller W9-blankett) (vart och ett av dessa dokument ska signeras av deltagarens myndiga förälder och/eller vårdnadshavare). Intyg/Licens/Ansvarsfriskrivning och övriga dokument måste ha inkommit senast det datum som anges på dokumentet. Om dokumenten inte kommer in i tid, eller om en potentiell internationell finalist och/eller vinnare inte har behörighet att delta, eller om en potentiell internationell finalist och/eller vinnare inte rättar sig efter dessa villkor, eller, med hänvisning till potentiella vinnare bosatta i Kanada, en potentiell vinnare inte svarar rätt, utan hjälp, på den matematiska frågan, kommer denna potentiella internationella finalist och/eller vinnare diskvalificeras från tävlingen och gå miste om möjligheten att utses till internationell finalist eller vinnare (där så är tillämpligt). I det fall en potentiell internationell finalist och/eller vinnare diskvalificeras eller går miste om möjligheten att utses till internationell finalist eller vinnare enligt villkoren angivna häri ska deltagaren med näst högst betyg (i samma region vid val av internationella finalister) utses till potentiell internationell finalist och/eller vinnare. Priset kan komma att beskattas. Vinnaren ansvarar helt för alla eventuella federala, statliga och övriga skatter (inklusive inkomstskatter) som kan komma att uppstå i samband med att detta pris delas ut. 5. ANVÄNDNING/ÄGANDERÄTT: Genom att anmäla sitt deltagande i tävlingen ger deltagaren arrangöre(n)(rna) och deras utvalda en icke-exklusiv, oåterkallelig, oavbruten rätt att använda, kopiera, publicera och visa bidraget och alla bidragets element offentligt (inklusive men ej begränsat till deltagarens namn, stad och land, biografiska information, uttalanden, röst, bild och annan liknelse (såvida inte förbjudet enligt lag)) helt eller delvist i alla idag kända och ickekända medier i alla evighet över hela universum och i alla syften (inklusive, bland annat, i reklam- och marknadsföringssyfte samt för att göra reklam för tävlingen, regionala semifinalister, internationella finalister, vinnare, arrangören och/eller arrangöre(ns)(rnas) produkter) utan att först informera eller ersätta deltagaren eller tredje part. Deltagaren

7 bekräftar att arrangören planerar att visa (med förbehåll för ändringar efter arrangörens eget gottfinnande): (i) alla regionala semifinalisters bidrag tillsammans med namn, bild och hemland online på tävlingssidan; och (ii) alla internationella finalisters bidrag samt vinnarens bidrag tillsammans med namn, bild och hemland online på tävlingssidan samt i andra lokala Nickelodeon-kanaler och på tillgängliga plattformar i finalistens/vinnarens hemland, samt att vinnarens bidrag dessutom kommer att visas i andra Nickelodeon-kanaler och på tillgängliga plattformar världen över; samt att de rättigheter som deltagaren har givit arrangören ger arrangören rätt att göra så. Arrangöre(n)(rna) har rätt att, utan inskränkningar, reproducera, ändra, korrigera, publicera, modifiera, beskära, skapa avledda produkter av (inklusive audio/voiceover-versioner) samt använda alla bidrag på valfritt sätt i alla idag kända och ickekända medier, inklusive men ej begränsat till alla sorters television, spelreklam, radio, internet, tidningar, tidskrifter och affischer. Deltagaren bekräftar att andra personer, inklusive men ej begränsat till arrangöre(ns)(rnas) anställda, kan ha skickat in, till arrangören eller till andra, offentliggjort eller kan komma att skicka in eller offentliggöra, liknande eller identiska arbeten som vi då har rätt att använda. Deltagaren förstår att han/hon inte har rätt till ersättning på grund av arrangöre(ns)(rnas) användning av sådana liknande eller identiska arbeten. 6. Alla potentiella internationella finalister kommer att informeras på telefon eller via e-post inom sjuttiotvå (72) timmar efter det att juryn har fattat sitt beslut och kommer att få en skriftlig bekräftelse så snart som möjligt efter han/hon har utsetts till potentiell internationell finalist. Arrangören kommer att, inom nittiosex (96) timmar från det att arrangören först försökte kontakta den potentiella finalisten, göra tre (3) ytterligare försök att nå varje potentiell internationell finalist. I det fall arrangören av någon anledning inte skulle nå en potentiell finalist inom nittiosex (96) timmar från det att arrangören först försökte nå finalisten, förbehåller sig arrangöre(n)(rna) rätten att utse en alternativ potentiell internationell finalist. Denna kommer att utses med hjälp av samma kriterier som användes för att utse den ursprungliga finalisten. 7. Den potentiella vinnaren kommer att informeras på telefon eller via e-post inom sjuttiotvå (72) timmar efter det att juryn har fattat ett beslut och kommer att få en skriftlig bekräftelse och detaljerad information om priset så snart som möjligt efter han/hon har informerats om sin vinst. Arrangören kommer att, inom nittiosex (96) timmar från det att arrangören först försökte kontakta den potentiella vinnaren, göra tre (3) ytterligare försök att nå den potentiella vinnaren. I det fall arrangören av någon anledning inte skulle nå en potentiell vinnare inom nittiosex (96) timmar från det att arrangören först försökte nå vinnaren, förbehåller sig arrangöre(n)(rna) rätten att utse en alternativ potentiell vinnare. Denna kommer att utses med hjälp av samma kriterier som användes för att utse den ursprungliga vinnaren. 8. Arrangöre(n)(rna) förbehåller sig rätten att utse alternativa internationella finalister och/eller vinnare i det fall arrangöre(n)(rna) har skälig anledning att tro att den ursprungliga internationella finalisten och/eller vinnaren har brutit mot detta avtal. Alla alternativa internationella finalister och/eller vinnare kommer att utses med hjälp av samma kriterier som användes för att utse de ursprungliga internationella finalisterna och/eller vinnarna. 9. Arrangöre(ns)(rnas) beslut går ej att överklaga, detta inkluderar bland annat alla beslut rörande internationella finalister och vinnare. Arrangöre(n)(rna) kommer ej att besvara eventuella ärenden som rör deras beslut. 20. Arrangöre(n)(rna) ansvarar ej för försvunna, försenade, felskickade eller skadade bidrag eller bidrag som av någon anledning inte kan levereras. Ofullständiga, ohörbara och/eller obehöriga bidrag kommer att diskvalificeras. Arrangöre(n)(rna) ansvarar ej för eventuella tekniska fel som kan uppstå i telekommunikationsnätet, internetuppkopplingen eller annan tjänst som därav försvårar eller omöjliggör deltagande i tävlingen. 2. Man behöver inte köpa något för att få delta i tävlingen. 22. Arrangöre(n)(rna) kan inte hållas ansvariga för (i) försening att utföra eller underlåtenhet att helt eller delvist utföra deras skyldigheter gentemot vinnaren och hans/hennes sällskap enligt dessa villkor om sådan försening eller underlåtenhet beror på omständigheter bortom arrangöre(ns)(rnas) skäliga kontroll, inklusive förseningar, ändringar, störningar, avbrott,

8 distraktioner och ersättningar som uppstår på grund av, utan inskränkningar och oavsett hur, krig, terrorism eller hot om terrorism, strejk, fientlig handling, civila oroligheter, olyckor, eldsvåda, översvämning eller naturkatastrofer, eller på grund av eller i samband med, utan inskränkningar, (a) utomstående arrangörs agerande; (b) alla sorters transport (inklusive men ej begränsat till flyg, tåg, landsvägsbuss, buss, färja, taxi eller bil); och/eller (c) utomstående arrangörs agerande i förhållande till boendet inkluderat i priset; vinnaren och/eller hans/hennes sällskap ansvarar helt för eventuella extrakostnader som kan uppstå som ett resultat av ovan nämnda omständigheter; eller (ii) förlust, skada till egendom, personskada eller dödsfall som uppstår som ett resultat av eller i samband med deltagarens deltagande eller oförmåga att delta i tävlingen, deltagarens användning, felanvändning eller oförmåga att använda hela eller delar av priset, under förutsättning att ingenting i dessa villkor begränsar en särskild arrangörs ansvarsskyldighet vid dödsfall eller personskada om sådant har uppstått på grund av vårdslöshet eller bedrägeri från arrangörens sida. 23. Varje bestämmelse som exkluderar eller begränsar ansvarsskyldighet ska under alla omständigheter tolkas var för sig och ska tillämpas och överleva även i de fall någon av de andra bestämmelserna visar sig vara icke-tillämpbara eller ogiltigförklaras. Varje bestämmelse som exkluderar eller begränsar ansvarsskyldighet ska fortsätta gälla även i det fall dessa villkor sägs upp. 24. Dessa villkor finns tillgängliga på tävlingssidan. Namnet på vinnaren och en kopia på dessa villkor kan även inhämtas genom att skicka ett kuvert med din adress och porto till Viacom International Media Networks (attn: Nickelodeon Together For Good Competition), 540 Broadway, 35 th Floor New York, NY 0036, eller genom att mejla senast en () månad efter det att tävlingen har avslutats. Kanadensiska medborgare behöver ej inkludera porto. 25. Alla personuppgifter, inklusive men ej begränsat till, deltagarens namn, ålder, adress (inklusive postnummer), telefonnummer och/eller e-postadress kommer enbart att användas i syfte att genomföra denna tävling samt för de ändamål som deltagaren medvetet valt att delta i. Inga personuppgifter kommer att delges tredje part med undantag av (a) när det behövs för att kunna dela ut priset, (b) när det gäller ändamål som deltagaren medvetet valt att delta i, eller (c) när det behövs för att kunna uppfylla skyldigheterna enligt punkt 24 ovan. Alla personuppgifter som arrangören samlar in i syfte att genomföra denna tävling kommer att lagras tills dess att syftet bakom insamlingen har kunnat uppfyllas. Om deltagaren genom sitt uttryckliga samtycke ger arrangören tillåtelse att delge hans/hennes personuppgifter till tredje part tar denna tredje parts sekretesspolicy vid och arrangöre(n)(rna) ansvarar inte längre för hanteringen av deltagarens personuppgifter. Deltagaren har rätt att få tillgång till, ändra och få sina personuppgifter raderade från arrangöre(ns)(rnas) databas. Deltagaren kan verkställa sådan önskan genom att skicka en skriftlig begäran till Viacom International Media Networks (attn: Nickelodeon Together For Good Competition), 540 Broadway, 35 th Floor New York, NY 0036, eller genom att mejla För mer information, var god läs vår sekretesspolicy: 26. Deltagaren bekräftar att han/hon inte själv eller genom någon annan kommer att offentliggöra reklam eller annat material rörande hans/hennes deltagande i tävlingen utan att först ha erhållit arrangörens tillstånd, vilket arrangören kan välja att inte ge efter eget gottfinnande. 27. Dessa villkor kan när som helst ändras av arrangören. Om så skulle ske kommer arrangören att informerar om detta. I det fall arrangöre(n)(rna) eller deltagaren skulle uppge sin rätt till något under detta avtal betyder inte det att dess/deras/hans/hennes övriga rättigheter påverkas. Om arrangöre(n)(rna) till exempel skulle uppge sin rätt att registrera ett klagomål rörande ett specifikt avtalsbrott betyder inte det att arrangöre(n)(rna) inte längre kan registrera klagomål i andra ärenden. 28. Dessa villkor styrs av och har utformats i enlighet med de lagar som gäller i New York, USA. 29. Alla frågor rörande tävlingen bör inkludera tävlingsnamnet och adresseras till:

9 Viacom International Media Networks (attn: Nickelodeon Together For Good Competition), 540 Broadway, 35 th Floor New York, NY 0036, eller mejlas till

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser:

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser: Deltagandevillkor Zalando SE (hädanefter "Zalando"), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, är ett tyskt företag registrerat vid tingsrätten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer HRB 158855B

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen.

Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen. TÄVLINGSREGLER Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen. Tävla så här: Besök tävlingssidan på http://www.disney.se

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

TÄVLINGSREGLER APP CUP SKÅNE

TÄVLINGSREGLER APP CUP SKÅNE TÄVLINGSREGLER APP CUP SKÅNE 18 augusti 2012-28 september 2012 Tävlingsregler App Cup Skåne A. Allmänt 1. Tävlingen App Cup Skåne arrangeras av Region Skåne, och startar den 18 augusti 2012. Under de första

Läs mer

Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor

Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor 1. MÅL I fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? kan lag med ungdomar från EU svara på frågan Vad innebär vetenskap för dig? i bildformat.

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

EMEA Team Up Success Trip 2016. Regler och villkor

EMEA Team Up Success Trip 2016. Regler och villkor EMEA Team Up Success Trip 2016 Regler och villkor Godkännande av Regler och villkor Du godkänner och accepterar att följa dessa Regler och villkor när du kvalificerar dig till 2016 års EMEA "Team Up" Success

Läs mer

Nickelodeon Together For Good Competition Releaseavtal för användargenererat innehåll

Nickelodeon Together For Good Competition Releaseavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Together For Good Competition Releaseavtal för användargenererat innehåll Du ingår detta releaseavtal för användargenererat innehåll ("Avtalet") med Viacom International Media Networks, en

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ).

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ). Villkor för UCL/Adidas-kampanjen 2015 A. Allmänna villkor för MasterCards Trivia-tävling ("Tävlingen") 1. Vid deltagande i Tävlingen godkänner du följande villkor. 2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Tävlingsvillkor för "Tetris nya 20 "

Tävlingsvillkor för Tetris nya 20 Tävlingsvillkor för "Tetris nya 20 " ARTIKEL 1 - ORGANISATION Europeiska centralbanken (ECB) organiserar mellan kl. 11.00 den 5 februari 2015 och kl. 23.59 den 31 mars 2015 en tävling kallad "Tetris nya

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Drive to Win: Officiella regler Inget köp eller någon form av betalning krävs för att vara med eller vinna.

Drive to Win: Officiella regler Inget köp eller någon form av betalning krävs för att vara med eller vinna. Drive to Win: Officiella regler Inget köp eller någon form av betalning krävs för att vara med eller vinna. Kampanjbeskrivning Young Livings kampanj Drive to Win ( Kampanjen ) sponsras av Young Living

Läs mer

Regler för tävlingen Resa för 0 kr

Regler för tävlingen Resa för 0 kr 1 Allmänna föreskrifter Regler för tävlingen Resa för 0 kr 1. Tävlingen arrangeras av Polish Baltic Shipping Co, som ligger på gatan Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, registrerat i nationella domstolsregistret

Läs mer

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

INNEHÅLL OCH IMMATERIELL EGENDOM

INNEHÅLL OCH IMMATERIELL EGENDOM T&C SWEDEN VILLKOR OCH REGLER FÖR APPEN Reebok är ett varumärke som tillhör adidas International Trading BV, vilket är den organisation som tillhandahåller Reebok FitnessTrainer-appen ( appen ). Här i

Läs mer

VILLKOR FÖR MÖJLIGHETEN TILL EN UPPLEVELSE MED MTV BREAKS EMA

VILLKOR FÖR MÖJLIGHETEN TILL EN UPPLEVELSE MED MTV BREAKS EMA VILLKOR FÖR MÖJLIGHETEN TILL EN UPPLEVELSE MED MTV BREAKS EMA 1. Som del av MTV Breaks, erbjuder MTV Networks Europe ("MTVNE") följande möjligheter i samband med EMA 2015 ("Initiativet"): (a) upplevelsen

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

Skadeanmälan för personligt ansvar

Skadeanmälan för personligt ansvar Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter Köpevillkor Definitioner Den person som i eget eller annans namn genomför bokning av flygbiljetter på webbplatsen benämns beställaren. Den vars namn anges i bokningen som resenär benämns resenär. I de

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014 Meddelande om utlysning samt regler och förordningar för tilldelning av medel som delvis bidrar till kostnaderna för att organisera paketresor i provinsen Neapel under låg- och mellansäsong 2014 Nämndens

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

KONFIDENTIALITETSPOLICY

KONFIDENTIALITETSPOLICY KONFIDENTIALITETSPOLICY Konfidentialitetspolicy för gäster inom Rezidor Hotel Group Policyns omfattning. Konfidentialitetspolicyn för gäster (nedan kallad "policyn") beskriver hur vi inom Rezidor Hotel

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

3. Tävlingen arrangeras i Polen. Samtliga användare av internetsidan polferries.se och polferreies.pl får delta i tävlingen.

3. Tävlingen arrangeras i Polen. Samtliga användare av internetsidan polferries.se och polferreies.pl får delta i tävlingen. Villkor för tävlingen Nowa Mzovia jest malowana 1 Allmänna föreskrifter 1. Tävlingen arrangeras av Polish Baltic Shipping Co, adress: ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, registrerat i Nationella Domstolsregistret

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig?

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Sharesave Sharesave erbjuder dig möjligheten att göra månatliga insättningar under tre år och använda dessa besparingar för att köpa aktier i Thomas Cook Group

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

HOCKEYWEEKEND I NEW YORK

HOCKEYWEEKEND I NEW YORK HOCKEYWEEKEND I NEW YORK Upplev 2 NHL-matcher under samma hockey-weekend: New York Rangers - Chicago Blackhawks, 27/2 kl 19:00 I Madison Square Garden New York Islanders - New Jersey Devils, 1/3 kl 13:00

Läs mer

De bästa filerna för ditt projekt

De bästa filerna för ditt projekt De bästa filerna för ditt projekt Världen kan tolereras bara på grund av faktumet att det finns konst. Bernard Werber Innehåll: Våra kollektioner 4 Foton 6 Vektorbilder 8 Redaktionellt 10 Videor Hur man

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Tävlingsvillkor för "selfie med den nya 10-eurosedeln"

Tävlingsvillkor för selfie med den nya 10-eurosedeln Tävlingsvillkor för "selfie med den nya 10-eurosedeln" ARTIKEL 1 - ORGANISATION Europeiska centralbanken (ECB) organiserar mellan den 23 september kl. 11.00 och den 30 november kl. 23.59 en tävling kallad

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige)

Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige) Freescale Technology Forum Designtävling (Europa) Officiella regler (Sverige) Denna tävling är ogiltig i de fall den är förbjuden eller begränsad genom lag. Rätt att delta i Freescale Technology Forum

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada Frågeformulär Allmän information om bolaget 1. Bolagsnamn 2. Bolagets adress 3. När bildades bolaget? 4. Bolagets webbadress

Läs mer