Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Tävlingen Villkoren Arrangör(erna) Tävlingssidan"

Transkript

1 Allmänna villkor för Nickelodeon Together For Good Competition Sponsrad av Viacom International Media Networks, en del av Viacom International, Inc., och Plan International USA, Inc. DU BEHÖVER INTE KÖPA NÅGOT FÖR ATT DELTA ELLER VINNA. ETT INKÖP ÖKAR INTE DINA CHANSER ATT VINNA. DENNA TÄVLING GÄLLER EJ DÄR DEN ÄR FÖRBJUDEN ELLER BEGRÄNSAD ENLIGT LAG. ALLA DELTAGARE ANSVARAR FÖR ATT SE TILL ATT DERAS TÄVLINGSBIDRAG INTE STRIDER MOT NÅGRA LOKALA LAGAR ELLER REGLER I LANDET DÄR DE ÄR BOSATTA. GENOM ATT DELTA I DEN HÄR TÄVLINGEN GODKÄNNER DU ATT DINA PERSONUPPGIFTER SKICKAS TILL USA.. Tävlingen "Nickelodeon Together For Good ( Tävlingen ) styrs av dessa allmänna villkor ( Villkoren ). Alla deltagare (såsom de definieras häri) intygar att de har läst och förstått dessa villkor och att de ämnar följa dem. Viacom International Media Networks, en del av Viacom International Inc., och Plan International USA, Inc. ( Arrangör(erna) ) ansvarar enbart för tävlingens genomförande. 2. Deltagare kan anmäla sig på good.nickelodeon.tv ( Tävlingssidan ) genom att skicka in ett av följande: (i) en originaluppsats () tillsammans med minst ett () och upp till tre (3) originalfoton, eller (ii) en () originalvideo (var för sig kallade deltagarens "Tävlingsmaterial") i vilken deltagaren presenterar hans/hennes "allmännyttiga projekt" genom att kortfattat beskriva hur han/hon gör skillnad hemma, i skolan eller i sitt lokalsamhälle. Tävlingsbidraget ska enbart inkludera deltagaren och en beskrivning av hans/hennes "allmännyttiga projekt" och får ej inkludera någon annan. För att delta måste deltagaren besöka tävlingssidan under tävlingsperioden (såsom den definieras nedan) och följa instruktionerna på skärmen för att ladda upp sitt tävlingsmaterial samt fylla i den officiella tävlingsblanketten (den "Officiella tävlingsblanketten"). Deltagaren måste även godkänna villkoren i releaseavtalet för användargenererat innehåll ( Releaseavtalet ) som finns att ladda ner på tävlingssidan. Deltagarens tävlingsmaterial tillsammans med hans/hennes releaseavtal och officiella tävlingsblankett kallas härefter Tävlingsbidraget. Deltagaren ansvarar själv för att skapa och, vid behov, bekosta det egna materialet. Deltagaren måste införskaffa förälders godkännande innan arbetet med tävlingsbidraget kan fortskrida och skickas in. Tävlingsbidraget ska vara unikt och får inte likna eller innehålla tredje parts material (till exempel musik eller videoklipp). Tävlingsbidraget kan vara antingen på engelska eller något av de officiella språk som talas i deltagarens hemland. Alla internationella finalistbidrag kommer att översättas och granskas på engelska. Deltagaren förstår och godkänner att arrangören kontrollerar sådana översättningar samt att dessa inte kan granskas eller överklagas. Tävlingsbidraget och det inkluderade "allmännyttiga projektet" kommer att bedömas för sin kreativitet (40 %), synbara positiva inverkan (30 %) och övergripande attraktionskraft (30 %) (härefter kallat "Beömningskriterierna") av arrangörerna och/eller domarna (såsom de definieras häri) efter eget gottfinnande. Individen som skickar in tävlingsbidraget erhåller titeln Tävlingsdeltagaren. 3. Det kostar ingenting att delta i tävlingen, dock kan det tillkomma avgifter för användning av internet. Var god kontakta din internetleverantör för mer information om aktuella internetavgifter. Deltagaren bör få tillåtelse från personen som betalar räkningarna innan han/hon skickar in sitt bidrag. 4. Tävlingsperioden sträcker sig från kl. 2:00:00 Greenwich Mean Time den 3:e augusti 205 till kl. 23:59:59 Greenwich Mean Time den 2:a augusti 205. Denna period kallas härmed för Tävlingsperioden. 5. Tävlingen är inte öppen för medborgare från USA, Quebec, Grekland, Italien, Brasilien, Bolivia, Kuba, Iran, Syrien, Nordkorea, Sudan eller Myanmar (Burma) eller för andra individer vars rättigheter begränsas av amerikansk exportkontroll eller sanktioner, samt gäller ej i de länder, stater och provinser där den är förbjuden eller begränsas av lokala eller amerikansk lag(ar).

2 Deltagare måste vara mellan sex (6) och sjutton (7) år gamla den dag de i sitt hemland skickar in sitt bidrag. Arrangören måste införskaffa förälders godkännande innan bidraget kan inkluderas i tävlingen. Deltagaren måste bifoga en e-postadress genom vilken arrangören kan komma i kontakt med en förälder eller vårdnadshavare. Föräldern eller vårdnadshavaren kommer att kontaktas via e-post och måste godkänna dessa villkor och den officiella tävlingsblanketten samt intyga att tävlingsbidraget har producerats av en deltagare mellan sex (6) och sjutton (7) år gammal över vilken de har vårdnaden. Arrangöre(ns)(rnas) anställda, andra företag med professionell koppling till denna tävling samt ovanstående parters samarbetspartners (var för sig kallade Tävlingsparten och tillsammans kallade Tävlingsparterna ) samt nära släktingar till dessa anställda får inte delta i tävlingen. Alla deltagare ansvarar för att se till att deras tävlingsbidrag och/eller acceptans av priset inte strider mot några lokala lagar eller regler i landet där de är bosatta. Denna tävling ska anses ogiltig där den är förbjuden eller begränsas enligt lag. 6. Tävlingsbidraget får inte ha använts i eller vunnit några tidigare tävlingar och får enbart skickas in en gång till tävlingen; deltagare har dock rätt att skicka in fler än ett bidrag under tävlingsperiodens gång så länge bidragen inte liknar varandra. Enbart bidrag som har skapats av individer accepteras. Alla bidrag som arrangören misstänker ha producerats (a) via deltagande i ett syndikat eller (b) via någon form av maskinassisterat ingrepp som möjliggör multipla datagenererade bidrag kommer att diskvalificeras. I det fall det skulle uppstå en konflikt om vem som har skickat in ett visst bidrag tillfaller rättigheterna den auktoriserade kontoanvändare som stod registrerad på e-postkontot som användes för att delta i tävlingen den dagen då bidraget skickades in. Med auktoriserad kontoanvändare avses den fysiska person som har tilldelats en e-postadress av en internetleverantörer eller annan organisation med ansvar för att dela ut e-postadresser. 7. ALLMÄNNA TÄVLINGSVILLKOR: A. Deltagaren godkänner och intygar att hans/hennes tävlingsbidrag inte strider mot någon tredje parts rättigheter. B. Tävlingsbidraget måste respektera Nickelodeons initiativ Together For Good och arrangörens positiva rykte, såsom detta definieras av arrangören efter eget gottfinnande. Alla bidrag som innehåller obsceniteter, ovårdat språk eller beskrivningar av en våldsam eller oanständig natur (såsom definierat av arrangören efter eget gottfinnande) accepteras inte och kommer att leda till att bidraget diskvalificeras. C. Tävlingsbidraget får inte innehålla referenser till produkter, upphovsrättsskyddad text, varumärken, loggor eller konsumentprodukter. D. Om tävlingsbidraget är ofullständigt eller inte följer specifikationerna och reglerna angivna häri kan bidraget komma att diskvalificeras efter arrangörens eget gottfinnande. Arrangören kommer inte att verifiera eller bekräfta inkommande tävlingsbidrag på annat vis än vad som anges häri. Deltagaren bör behålla en kopia av allt material som den skickar in till tävlingen. TÄVLINGSRESTRIKTIONER: Ett tävlingsbidrag kommer inte att godkännas om det: inte har producerats av deltagaren på egen hand; innehåller upphovsrättsskyddat material, varumärken, namn eller logga tillhörande tredje part; inkluderar innehåll som uttrycker stöd för illegala aktiviteter, illegal narkotikakonsumtion eller alkoholmissbruk; innehåller faktiskt våld eller hot om våld; innehåller kommersiellt stöd; innehåller beskrivningar som talar nedsättande om en eller flera grupper baserat på etnicitet, sexualitet, kön eller religion;

3 innehåller en representation av fysiskt våld, död eller skada till egendom eller ett beteende eller en aktivitet som på sannolika skäl skulle kunna orsaka fysisk skada eller skada till egendom; strider mot dessa villkor, releaseavtalet eller sekretesspolicyn på tävlingssidan; innehåller information som kan användas för att identifiera en särskild person; skickas in av en deltagare som: ) har ingått ett avtal (t.ex. med agent eller manager) som skulle kunna begränsa arrangörens förmåga att visa tävlingsbidraget i valfritt medium; 2) har ett skådespelar- eller modellavtal som skulle innebära att deras deltagande i tävlingsbidraget strider mot tredje parts rättigheter; eller 3) har ingått ett avtal, inklusive men ej begränsat till förenings- och fackmedlemskap, som skulle förbjuda dem att delta fullt ut i denna tävling eller begränsa arrangörens rätt att använda tävlingsbidraget royaltyfritt över hela världen i alla medier i all evighet; innehåller användning (eller representation av användning) av utrustning, lokaler eller byggnader på ett sätt som strider mot ägarens eller tillverkarens rekommendationer eller regler; innehåller animationer, grafik, specialeffekter eller annan audio, bilder eller innehållsfrämjande eller illusoriska mekanismer som visar, uppmuntrar eller indikerar att en aktivitet eller ett beteende som i verkligheten skulle vara oacceptabelt har eller skulle ha kunnat ha varit inblandat; innehåller annat beteende, text eller sammanhang som arrangören anser vara oanständigt; innehåller identifierbara personer som inte är deltagaren; är en produkt tidigare skapad för arrangörens användning eller som innehåller namn, loggor eller varumärken som tillhör Nickelodeon eller dess moder- eller dotterbolag eller något av dess närstående bolag. Alla tävlingsbidrag som inte rättar sig efter dessa villkor eller som, efter arrangörens eget gottfinnande, anses vara stötande eller oanständigt kan komma att diskvalificeras. Arrangören tar inget ansvar för eventuella konflikter som kan uppstå mellan deltagaren och individer med ett kreativt intresse för tävlingsbidraget som skickas in till denna tävling. Sådana konflikter kommer inte att lösas av arrangören. I det fall en konflikt skulle komma att störa tävlingen kan deltagar(en)(na) som konflikten berör komma att diskvalificeras efter arrangörens eget gottfinnande. TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Uppsatser som skickas in som en del av ett tävlingsbidrag ska vara i Word- eller PDF-format. Foton som skickas in som en del av ett tävlingsbidrag ska vara i JPEG-, TIFF- eller PDFformat. Ett tävlingsbidrag som innehåller både uppsats och foto(n) kan kombineras i en och samma PDF-fil. Videofiler som skickas in som en del av ett tävlingsbidrag ska vara i MPEG-, MOV-, AVI- eller WMV-format. Videofilen får vara högst två minuter lång. Storleken på videofilen bör vara max GB i syfte att främja snabbare uppladdnings- och kodningstid. Alla videofiler som har filmats i formatet 6:9 bör vara skyddade så att de ej sidobeskärs. Internationella finalister kan i visningssyfte ombes tillhandahålla originalfile(n)(rna), om sådana finns, men detta är inte ett krav för att få bli internationell finalist eller vinna tävlingen. 8. VAL AV REGIONALA SEMIFINALISTER, INTERNATIONELLA FINALISTER OCH VINNARE:

4 Regionala semifinalister: Alla tävlingsbidrag kommer att granskas av en jury som med hjälp av bedömningskriterierna kommer att utse upp till fyra (4) bidrag från nedan nämnda regioner som ska gå vidare till semifinal (de Regionala semifinalisterna ). Detta urval kommer att ske runt den 7 september 205. Internationella finalister: De regionala semifinalistbidragen från varje region kommer att presenteras på tävlingssidan. Allmänheten uppmuntras sedan att rösta på sin favorit. De regionala semifinalistbidragen kommer att granskas av en regional jury bestående av chefer på Nickelodeon och yrkeskunniga från underhållningsindustrin. Juryn kommer att ge varje bidrag ett betyg från till 0, där 0 är högst, i varje bedömningskategori. Med förbehåll att de regionala semifinalistbidragen har rättat sig efter och i övrigt uppfyller villkoren angivna häri kommer juryn (55 %) tillsammans med allmänheten (45 %) sedan att använda bedömningskriterierna för att, runt den 2 oktober 205, utse ett () bidrag från varje region som ska gå vidare till final (tillsammans kallade de "Internationella finalisterna" och var och en för sig kallad den "Internationell finalisten"). Vinnare: Med förbehåll att de internationella finalistbidragen har rättat sig efter och i övrigt uppfyller villkoren angivna häri kommer sedan en finalistjury bestående av chefer på Nickelodeon och yrkeskunniga från underhållningsindustrin att ge varje bidrag ett betyg från till 0, där 0 är högst, i varje bedömningskategori. Juryn kommer sedan, runt den 2 oktober 205, att utse en () vinnare ("Vinnaren") baserat på det bidrag som fick högst betyg. Denna vinnare kommer att få motta priset. I det fall två eller flera bidrag skulle få samma betyg och därmed dela förstaplatsen ska bidraget med högst betyg i kreativitet vinna. Arrangören förbehåller sig rätten att inte dela ut priset eller välja färre än fyra (4) regionala semifinalister eller en () global finalist per region om den, efter eget gottfinnande, anser att det inte har inkommit tillräckligt många behöriga och kvalificerade bidrag. Regioner Internationella finalister Argentina, Paraguay och Uruguay Mexiko Latinamerika (hela Latinamerika med undantag av Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasilien, Mexiko och länderna angivna under punkt 5 ovan) Danmark Norge Sverige Belgien, Nederländerna och Luxemburg Tyskland, Österrike och Schweiz Spanien Frankrike Polen Storbritannien Afrika (hela Afrika med undantag av länderna angivna under punkt 5 ovan) Australien Ryssland, Vitryssland, Moldavien, Kazakstan, Armenien, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan, Georgien, Lettland, Litauen, Estland och

5 Ukraina Singapore Asien (hela Asien med undantag av Singapore och länderna angivna under punkt 5 ovan) Alla övriga länder ej angivna här eller under punkt 5 ovan 9. Vinnaren vinner en resa för honom/henne själv plus en () vuxen förälder och/eller vårdnadshavare ("Sällskapet") till New York, NY, USA. Resan sträcker sig från den 2 november 205 till den 5 november 205 (datumet kan komma att ändras av arrangören). I New York ska vinnaren och hans/hennes sällskap få gå på 205 Nickelodeon HALO Awards. Se nedan för detaljer. "Priset" består av: () två ekonomibiljetter tur-och-retur till New York, USA, för vinnaren och hans/hennes sällskap. Flygbiljetten gäller från den närmsta större staden med flygplats sett till vinnarens angivna adress.; (2) tre (3) nätter i dubbelrum med enkelsängar på trestjärnigt hotell i New York, New York ("NY-boendet") (nätterna 2:e, 3:e och 4:e november 205) för vinnaren och hans/hennes sällskap. Arrangören väljer hotell; (3) marktransport mellan flygplatsen i New York, New York, NY-boendet och evenemanget (enligt nedan) för vinnaren och hans/hennes sällskap; (4) dagtraktamente på sjuttiofem (75 USD) amerikanska dollar per heldag, totalt tvåhundratjugofem (225 USD) amerikanska dollar i kontanter; (5) två biljetter till 205 Nickelodeon HALO Awards ("Evenemanget") för vinnaren och hans/hennes sällskap. Villkoren för inträde till evenemanget står specificerade på biljetten. Arrangören väljer platser. Vinnaren och hans/hennes sällskap måste följa alla platsregler och instruktioner. Brott mot dessa kan leda till att en del av priset återkallas. Vinnaren har inte rätt till kompensation eller ersättning i det fall arrangören inte skulle kunna tillhandahålla biljetter eller inträde till evenemanget. Arrangören är enbart skyldig att se till att resterande delar av priset betalas ut. Prisets ungefärliga försäljningsvärde uppgår till tre tusen (3 000 USD) amerikanska dollar. Det exakta värdet baseras på vinnarens bosättningsort. Arrangören kan även komma att filma vinnaren och hans/hennes sällskaps upplevelse, inklusive deras deltagande i evenemanget ("Vinnardokumentären"). Arrangören förbehåller sig rätten att helt eller delvis visa och använda sådan dokumentär i alla idag kända och ickekända medier i all evighet över hela universum och i alla syften (inklusive, bland annat, i reklam- och marknadsföringssyfte tillsammans med till exempel citat från deltagarens karaktärer och berättelse samt för att göra reklam för tävlingen och/eller arrangöre(ns)(rnas) produkter) utan att informera eller ersätta deltagaren eller tredje part. 0. VINNAREN OCH HANS/HENNES SÄLLSKAP MÅSTE FINNAS TILLGÄNGLIGA FÖR ATT RESA TILL USA UNDER DEN SPECIFICERADE TIDEN UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT ARRANGÖREN HAR GETT DEM SKÄLIG TID ATT FÖRBEREDA SIG, SAMT HA ETT KREDITKORT REDO FÖR INCHECKNING PÅ BOENDET I NEW YORK. ARRANGÖREN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT BESTÄMMA RESPLAN. NÄR ARRANGÖRE(N)(RNA) OCH VINNAREN HAR KOMMIT ÖVERENS OM RESTIDER KAN DESSA INTE ÄNDRAS.. Vinnaren och hans/hennes sällskap måste inneha giltiga pass och andra resedokument som behövs för att få resa in i USA (inklusive, utan inskränkningar och vid behov, eventuella visum). Reseförsäkring är inkluderat i priset, dock rekommenderar vi att vinnaren och hans/hennes sällskap skaffar egen reseförsäkring innan avgång. Vinnaren och hans/hennes

6 sällskap ansvarar för att fylla i och införskaffa alla nödvändiga resedokument som myndigheterna i landet där vinnaren är bosatt i kan komma att kräva inför resan till USA. I det fall vinnaren och hans/hennes sällskap skulle underlåta sig att införskaffa och presentera alla de resedokument som arrangöre(n)(rna) kräver kan detta leda till att priset återkallas efter arrangöre(ns)(rnas) eget gottfinnande. DÅ VINNAREN OCH HANS/HENNES SÄLLSKAP INTE ÄR AMERIKANSKA MEDBORGARE KAN DE BEHÖVA ANSÖKA OM GODKÄNNANDE GENOM ESTA PÅ HTTPS://ESTA.CBP.DHS.GOV. ANSÖKAN KOSTAR FJORTON AMERIKANSKA DOLLAR (4 USD) PER PERSON OCH KAN BETALAS MED ANTINGEN KREDIT- ELLER BETALKORT. 2. Priset inkluderar inte något mer än vad som uttryckligen anges ovan under punkt 9. Vinnaren och hans/hennes sällskap ansvarar för alla kostnader utöver vad som specificeras ovan. Priset levereras enligt ovan nämnda villkor och går ej att överlåta. Kontantalternativ kan ej erbjudas. I det fall arrangöre(n)(rna) på grund av omständigheter bortom deras kontroll inte kan dela ut priset eller någon del därav förbehåller sig arrangöre(n)(rna) rätten att dela ut ett ersättningspris av motsvarande eller större värde. Utdelningen av priset rättar sig även efter leverantörens allmänna villkor. VINNAREN OCH HANS/HENNES SÄLLSKAP MÅSTE SJÄLVA ORDNA OCH BEKOSTA TRANSPORT TILL OCH FRÅN FLYGPLATSEN DE FLYGER FRÅN. 3. Under inga omständigheter ska deltagande i tävlingen, val av regionala semifinalister, internationella finalister eller vinnare, prisutdelning eller något annat beskrivet i dessa villkor kunna tolkas som ett erbjudande om anställning hos arrangöre(n)(rna) eller annan deltagande part. Deltagaren intygar att han/hon har skickat in sitt bidrag frivilligt och inte i hemlighet eller på uppdrag av någon annan. Deltagaren bekräftar att hans/hennes deltagande i tävlingen enligt dessa villkor inte på något sätt skapar en faktisk eller underförstådd relation mellan deltagaren och arrangöre(n)(rna) eller annan deltagande part. 4. RELEASEAVTAL/SKATTER: Innan en potentiell internationell finalist och/eller vinnare kan utses måste han/hon upprätta behörighetsintyg, licens och ansvarsfriskrivning (med undantag av där förbjudet) ( Intyg/Licens/Ansvarsfriskrivning ) samt presentera de övriga juridiska dokument som arrangöre(n)(rna) kan komma att kräva (inklusive intyg om hemvist, releaseavtal [vilket, med hänvisning till eventuella vinnare bosatta i Kanada, även kommer att innehålla en matematisk fråga som alla potentiella vinnare måste besvara utan att få hjälp av någon annan] och, med hänvisning till potentiella vinnare, en W8-BEN- eller W9-blankett) (vart och ett av dessa dokument ska signeras av deltagarens myndiga förälder och/eller vårdnadshavare). Intyg/Licens/Ansvarsfriskrivning och övriga dokument måste ha inkommit senast det datum som anges på dokumentet. Om dokumenten inte kommer in i tid, eller om en potentiell internationell finalist och/eller vinnare inte har behörighet att delta, eller om en potentiell internationell finalist och/eller vinnare inte rättar sig efter dessa villkor, eller, med hänvisning till potentiella vinnare bosatta i Kanada, en potentiell vinnare inte svarar rätt, utan hjälp, på den matematiska frågan, kommer denna potentiella internationella finalist och/eller vinnare diskvalificeras från tävlingen och gå miste om möjligheten att utses till internationell finalist eller vinnare (där så är tillämpligt). I det fall en potentiell internationell finalist och/eller vinnare diskvalificeras eller går miste om möjligheten att utses till internationell finalist eller vinnare enligt villkoren angivna häri ska deltagaren med näst högst betyg (i samma region vid val av internationella finalister) utses till potentiell internationell finalist och/eller vinnare. Priset kan komma att beskattas. Vinnaren ansvarar helt för alla eventuella federala, statliga och övriga skatter (inklusive inkomstskatter) som kan komma att uppstå i samband med att detta pris delas ut. 5. ANVÄNDNING/ÄGANDERÄTT: Genom att anmäla sitt deltagande i tävlingen ger deltagaren arrangöre(n)(rna) och deras utvalda en icke-exklusiv, oåterkallelig, oavbruten rätt att använda, kopiera, publicera och visa bidraget och alla bidragets element offentligt (inklusive men ej begränsat till deltagarens namn, stad och land, biografiska information, uttalanden, röst, bild och annan liknelse (såvida inte förbjudet enligt lag)) helt eller delvist i alla idag kända och ickekända medier i alla evighet över hela universum och i alla syften (inklusive, bland annat, i reklam- och marknadsföringssyfte samt för att göra reklam för tävlingen, regionala semifinalister, internationella finalister, vinnare, arrangören och/eller arrangöre(ns)(rnas) produkter) utan att först informera eller ersätta deltagaren eller tredje part. Deltagaren

7 bekräftar att arrangören planerar att visa (med förbehåll för ändringar efter arrangörens eget gottfinnande): (i) alla regionala semifinalisters bidrag tillsammans med namn, bild och hemland online på tävlingssidan; och (ii) alla internationella finalisters bidrag samt vinnarens bidrag tillsammans med namn, bild och hemland online på tävlingssidan samt i andra lokala Nickelodeon-kanaler och på tillgängliga plattformar i finalistens/vinnarens hemland, samt att vinnarens bidrag dessutom kommer att visas i andra Nickelodeon-kanaler och på tillgängliga plattformar världen över; samt att de rättigheter som deltagaren har givit arrangören ger arrangören rätt att göra så. Arrangöre(n)(rna) har rätt att, utan inskränkningar, reproducera, ändra, korrigera, publicera, modifiera, beskära, skapa avledda produkter av (inklusive audio/voiceover-versioner) samt använda alla bidrag på valfritt sätt i alla idag kända och ickekända medier, inklusive men ej begränsat till alla sorters television, spelreklam, radio, internet, tidningar, tidskrifter och affischer. Deltagaren bekräftar att andra personer, inklusive men ej begränsat till arrangöre(ns)(rnas) anställda, kan ha skickat in, till arrangören eller till andra, offentliggjort eller kan komma att skicka in eller offentliggöra, liknande eller identiska arbeten som vi då har rätt att använda. Deltagaren förstår att han/hon inte har rätt till ersättning på grund av arrangöre(ns)(rnas) användning av sådana liknande eller identiska arbeten. 6. Alla potentiella internationella finalister kommer att informeras på telefon eller via e-post inom sjuttiotvå (72) timmar efter det att juryn har fattat sitt beslut och kommer att få en skriftlig bekräftelse så snart som möjligt efter han/hon har utsetts till potentiell internationell finalist. Arrangören kommer att, inom nittiosex (96) timmar från det att arrangören först försökte kontakta den potentiella finalisten, göra tre (3) ytterligare försök att nå varje potentiell internationell finalist. I det fall arrangören av någon anledning inte skulle nå en potentiell finalist inom nittiosex (96) timmar från det att arrangören först försökte nå finalisten, förbehåller sig arrangöre(n)(rna) rätten att utse en alternativ potentiell internationell finalist. Denna kommer att utses med hjälp av samma kriterier som användes för att utse den ursprungliga finalisten. 7. Den potentiella vinnaren kommer att informeras på telefon eller via e-post inom sjuttiotvå (72) timmar efter det att juryn har fattat ett beslut och kommer att få en skriftlig bekräftelse och detaljerad information om priset så snart som möjligt efter han/hon har informerats om sin vinst. Arrangören kommer att, inom nittiosex (96) timmar från det att arrangören först försökte kontakta den potentiella vinnaren, göra tre (3) ytterligare försök att nå den potentiella vinnaren. I det fall arrangören av någon anledning inte skulle nå en potentiell vinnare inom nittiosex (96) timmar från det att arrangören först försökte nå vinnaren, förbehåller sig arrangöre(n)(rna) rätten att utse en alternativ potentiell vinnare. Denna kommer att utses med hjälp av samma kriterier som användes för att utse den ursprungliga vinnaren. 8. Arrangöre(n)(rna) förbehåller sig rätten att utse alternativa internationella finalister och/eller vinnare i det fall arrangöre(n)(rna) har skälig anledning att tro att den ursprungliga internationella finalisten och/eller vinnaren har brutit mot detta avtal. Alla alternativa internationella finalister och/eller vinnare kommer att utses med hjälp av samma kriterier som användes för att utse de ursprungliga internationella finalisterna och/eller vinnarna. 9. Arrangöre(ns)(rnas) beslut går ej att överklaga, detta inkluderar bland annat alla beslut rörande internationella finalister och vinnare. Arrangöre(n)(rna) kommer ej att besvara eventuella ärenden som rör deras beslut. 20. Arrangöre(n)(rna) ansvarar ej för försvunna, försenade, felskickade eller skadade bidrag eller bidrag som av någon anledning inte kan levereras. Ofullständiga, ohörbara och/eller obehöriga bidrag kommer att diskvalificeras. Arrangöre(n)(rna) ansvarar ej för eventuella tekniska fel som kan uppstå i telekommunikationsnätet, internetuppkopplingen eller annan tjänst som därav försvårar eller omöjliggör deltagande i tävlingen. 2. Man behöver inte köpa något för att få delta i tävlingen. 22. Arrangöre(n)(rna) kan inte hållas ansvariga för (i) försening att utföra eller underlåtenhet att helt eller delvist utföra deras skyldigheter gentemot vinnaren och hans/hennes sällskap enligt dessa villkor om sådan försening eller underlåtenhet beror på omständigheter bortom arrangöre(ns)(rnas) skäliga kontroll, inklusive förseningar, ändringar, störningar, avbrott,

8 distraktioner och ersättningar som uppstår på grund av, utan inskränkningar och oavsett hur, krig, terrorism eller hot om terrorism, strejk, fientlig handling, civila oroligheter, olyckor, eldsvåda, översvämning eller naturkatastrofer, eller på grund av eller i samband med, utan inskränkningar, (a) utomstående arrangörs agerande; (b) alla sorters transport (inklusive men ej begränsat till flyg, tåg, landsvägsbuss, buss, färja, taxi eller bil); och/eller (c) utomstående arrangörs agerande i förhållande till boendet inkluderat i priset; vinnaren och/eller hans/hennes sällskap ansvarar helt för eventuella extrakostnader som kan uppstå som ett resultat av ovan nämnda omständigheter; eller (ii) förlust, skada till egendom, personskada eller dödsfall som uppstår som ett resultat av eller i samband med deltagarens deltagande eller oförmåga att delta i tävlingen, deltagarens användning, felanvändning eller oförmåga att använda hela eller delar av priset, under förutsättning att ingenting i dessa villkor begränsar en särskild arrangörs ansvarsskyldighet vid dödsfall eller personskada om sådant har uppstått på grund av vårdslöshet eller bedrägeri från arrangörens sida. 23. Varje bestämmelse som exkluderar eller begränsar ansvarsskyldighet ska under alla omständigheter tolkas var för sig och ska tillämpas och överleva även i de fall någon av de andra bestämmelserna visar sig vara icke-tillämpbara eller ogiltigförklaras. Varje bestämmelse som exkluderar eller begränsar ansvarsskyldighet ska fortsätta gälla även i det fall dessa villkor sägs upp. 24. Dessa villkor finns tillgängliga på tävlingssidan. Namnet på vinnaren och en kopia på dessa villkor kan även inhämtas genom att skicka ett kuvert med din adress och porto till Viacom International Media Networks (attn: Nickelodeon Together For Good Competition), 540 Broadway, 35 th Floor New York, NY 0036, eller genom att mejla senast en () månad efter det att tävlingen har avslutats. Kanadensiska medborgare behöver ej inkludera porto. 25. Alla personuppgifter, inklusive men ej begränsat till, deltagarens namn, ålder, adress (inklusive postnummer), telefonnummer och/eller e-postadress kommer enbart att användas i syfte att genomföra denna tävling samt för de ändamål som deltagaren medvetet valt att delta i. Inga personuppgifter kommer att delges tredje part med undantag av (a) när det behövs för att kunna dela ut priset, (b) när det gäller ändamål som deltagaren medvetet valt att delta i, eller (c) när det behövs för att kunna uppfylla skyldigheterna enligt punkt 24 ovan. Alla personuppgifter som arrangören samlar in i syfte att genomföra denna tävling kommer att lagras tills dess att syftet bakom insamlingen har kunnat uppfyllas. Om deltagaren genom sitt uttryckliga samtycke ger arrangören tillåtelse att delge hans/hennes personuppgifter till tredje part tar denna tredje parts sekretesspolicy vid och arrangöre(n)(rna) ansvarar inte längre för hanteringen av deltagarens personuppgifter. Deltagaren har rätt att få tillgång till, ändra och få sina personuppgifter raderade från arrangöre(ns)(rnas) databas. Deltagaren kan verkställa sådan önskan genom att skicka en skriftlig begäran till Viacom International Media Networks (attn: Nickelodeon Together For Good Competition), 540 Broadway, 35 th Floor New York, NY 0036, eller genom att mejla För mer information, var god läs vår sekretesspolicy: 26. Deltagaren bekräftar att han/hon inte själv eller genom någon annan kommer att offentliggöra reklam eller annat material rörande hans/hennes deltagande i tävlingen utan att först ha erhållit arrangörens tillstånd, vilket arrangören kan välja att inte ge efter eget gottfinnande. 27. Dessa villkor kan när som helst ändras av arrangören. Om så skulle ske kommer arrangören att informerar om detta. I det fall arrangöre(n)(rna) eller deltagaren skulle uppge sin rätt till något under detta avtal betyder inte det att dess/deras/hans/hennes övriga rättigheter påverkas. Om arrangöre(n)(rna) till exempel skulle uppge sin rätt att registrera ett klagomål rörande ett specifikt avtalsbrott betyder inte det att arrangöre(n)(rna) inte längre kan registrera klagomål i andra ärenden. 28. Dessa villkor styrs av och har utformats i enlighet med de lagar som gäller i New York, USA. 29. Alla frågor rörande tävlingen bör inkludera tävlingsnamnet och adresseras till:

9 Viacom International Media Networks (attn: Nickelodeon Together For Good Competition), 540 Broadway, 35 th Floor New York, NY 0036, eller mejlas till

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser:

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser: Deltagandevillkor Zalando SE (hädanefter "Zalando"), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, är ett tyskt företag registrerat vid tingsrätten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer HRB 158855B

Läs mer

VILLKOR FÖR NICKELODEONS SLIME CUP SEGERDANSTÄVLING

VILLKOR FÖR NICKELODEONS SLIME CUP SEGERDANSTÄVLING VILLKOR FÖR NICKELODEONS SLIME CUP SEGERDANSTÄVLING INGET KÖP KRÄVS FÖR ATT VARA MED ELLER FÖR ATT VINNA ETT PRIS. KÖP ÖKAR INTE DINA CHANSER ATT VINNA. EJ TILLÅTET DÄR FÖRBJUDET ELLER BEGRÄNSAT ENLIGT

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

TÄVLINGSREGLER APP CUP SKÅNE

TÄVLINGSREGLER APP CUP SKÅNE TÄVLINGSREGLER APP CUP SKÅNE 18 augusti 2012-28 september 2012 Tävlingsregler App Cup Skåne A. Allmänt 1. Tävlingen App Cup Skåne arrangeras av Region Skåne, och startar den 18 augusti 2012. Under de första

Läs mer

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling )

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Villkor och bestämmelser för Sverige LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Genom att delta i tävlingen godtar och samtycker varje deltagare (enligt definitionen

Läs mer

Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor

Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor Fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? tävlingsvillkor 1. MÅL I fototävlingen Vad innebär vetenskap för dig? kan lag med ungdomar från EU svara på frågan Vad innebär vetenskap för dig? i bildformat.

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen.

Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen. TÄVLINGSREGLER Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen. Tävla så här: Besök tävlingssidan på http://www.disney.se

Läs mer

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken "Delta".

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken Delta. OFFICIELLA REGLER 1. LIPIKAR FAMILJER-prorammet administreras av La Roche-Posay, en enhet inom L Oréal Sverige AB. Programmet är öppet för personer bosatta i Sverige och pågår från 01.10.2014 kl. 00:01

Läs mer

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ).

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ). Villkor för UCL/Adidas-kampanjen 2015 A. Allmänna villkor för MasterCards Trivia-tävling ("Tävlingen") 1. Vid deltagande i Tävlingen godkänner du följande villkor. 2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

EMEA Team Up Success Trip 2016. Regler och villkor

EMEA Team Up Success Trip 2016. Regler och villkor EMEA Team Up Success Trip 2016 Regler och villkor Godkännande av Regler och villkor Du godkänner och accepterar att följa dessa Regler och villkor när du kvalificerar dig till 2016 års EMEA "Team Up" Success

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

Nickelodeon Together For Good Competition Releaseavtal för användargenererat innehåll

Nickelodeon Together For Good Competition Releaseavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Together For Good Competition Releaseavtal för användargenererat innehåll Du ingår detta releaseavtal för användargenererat innehåll ("Avtalet") med Viacom International Media Networks, en

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Pass & Visum - Turkiet

Pass & Visum - Turkiet Pass och Visum Turkiet www.destinatinationturkiet.se Sida 1 Vad är ett resedokument? Resedokument är ett slags pass som utfärdas enligt 1951 års Genèvekonvention. Detta ges till personer som har en status

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Euro run-tävling. Deltagare som inte uppfyller alla villkoren för deltagande i dessa regler och villkor kommer automatiskt att diskvalificeras.

Euro run-tävling. Deltagare som inte uppfyller alla villkoren för deltagande i dessa regler och villkor kommer automatiskt att diskvalificeras. Euro run-tävling ARTIKEL 1 - ORGANISATION Europeiska centralbanken (ECB) organiserar en tävling som kallas "Euro Run" (nedan "tävlingen") som kommer att pågå från kl. 0.01 (CET) den 25 november 2015 till

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Regler för tävlingen Resa för 0 kr

Regler för tävlingen Resa för 0 kr 1 Allmänna föreskrifter Regler för tävlingen Resa för 0 kr 1. Tävlingen arrangeras av Polish Baltic Shipping Co, som ligger på gatan Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, registrerat i nationella domstolsregistret

Läs mer

Vägledning för distriktsordförande

Vägledning för distriktsordförande Lions internationella fredsaffischtävling KOMMA IGÅNG Bekanta dig med tävlingen. Denna vägledning innehåller den information du behöver, till exempel regler, villkor samt tips och råd. Följande resurser

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Användningsvillkor Spelo.se

Användningsvillkor Spelo.se Användningsvillkor Spelo.se Inledning På webbplatsen www.spelo.se (nedan kallad Webbplatsen) kan du spela spel, registrera dig för nyhetsbrevet, skapa en egen profil där du kan samla dina favoritspel och

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Rapport om myndigheters informationsförfrågningar

Rapport om myndigheters informationsförfrågningar Rapport om myndigheters informationsförfrågningar juli december Apple tar skyddet av din information på största allvar och vi gör vårt yttersta för att erbjuda säkraste möjliga hårdvara, mjukvara och tjänster.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Du inleder detta Bidragsavtal för användargenererat innehåll ("Avtalet") med hänsyn till Viacom International Media

Läs mer

Vi ger en (1) vinnare chansen att få sina danssteg inspelade professionellt och visade på Disney Channel!

Vi ger en (1) vinnare chansen att få sina danssteg inspelade professionellt och visade på Disney Channel! VIOLETTA DANCE-TÄVLING TÄVLINGSREGLER (gäller från 3 april 2015) Vi ger en (1) vinnare chansen att få sina danssteg inspelade professionellt och visade på Disney Channel! Tävla så här: Besök tävlingssidan

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Användarvillkor. LoungeKey Användarvillkor Från den 8 april 2016

Användarvillkor. LoungeKey Användarvillkor Från den 8 april 2016 LoungeKey Användarvillkor Från den 8 april 2016 Användarvillkor 1. LoungeKey är ett program som ger tillträde till flygplatslounger med hjälp av ett behörigt betalkort, lojalitetskort, elektroniskt pass

Läs mer

Rapport om myndigheters informationsförfrågningar

Rapport om myndigheters informationsförfrågningar Rapport om myndigheters informationsförfrågningar januari juni Apple tar skyddet av din information på största allvar och vi gör vårt yttersta för att erbjuda säkraste möjliga hårdvara, mjukvara och tjänster.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Adobe Volymlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide

Adobe Volymlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Adobe Volymlicenser Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Version 3.0 juli 30, 2013 Innehåll Value Incentive Plan programsammanfattning... 3 Programinnehåll... 3 Omedelbar åtkomst till Adobe-produkter...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Tävlingsvillkor för "Tetris nya 20 "

Tävlingsvillkor för Tetris nya 20 Tävlingsvillkor för "Tetris nya 20 " ARTIKEL 1 - ORGANISATION Europeiska centralbanken (ECB) organiserar mellan kl. 11.00 den 5 februari 2015 och kl. 23.59 den 31 mars 2015 en tävling kallad "Tetris nya

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Drive to Win: Officiella regler Inget köp eller någon form av betalning krävs för att vara med eller vinna.

Drive to Win: Officiella regler Inget köp eller någon form av betalning krävs för att vara med eller vinna. Drive to Win: Officiella regler Inget köp eller någon form av betalning krävs för att vara med eller vinna. Kampanjbeskrivning Young Livings kampanj Drive to Win ( Kampanjen ) sponsras av Young Living

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Tävlingsvillkor för Tetris nya 50

Tävlingsvillkor för Tetris nya 50 Tävlingsvillkor för Tetris nya 50 ARTIKEL 1 ORGANISATION Europeiska centralbanken ("ECB") organiserar mellan den 5 juli 2016 kl. 09.00 CET och den 29 augusti 2016 kl. 23.59 CET en tävling kallad "Tetris

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig?

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Sharesave Sharesave erbjuder dig möjligheten att göra månatliga insättningar under tre år och använda dessa besparingar för att köpa aktier i Thomas Cook Group

Läs mer

EMEA Team Up Success Trip 2017 Regler och villkor

EMEA Team Up Success Trip 2017 Regler och villkor EMEA Team Up Success Trip 2017 Regler och villkor Godkännande av Regler och villkor Du godkänner och accepterar att följa dessa Regler och villkor när du kvalificerar dig till 2017 års EMEA "Team Up" Success

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 USA www.yukosclaims.com ANSÖKNINGSBLANKETT

Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 USA www.yukosclaims.com ANSÖKNINGSBLANKETT Måste inkomma senast den 30 maj 2016 Yukos Claims Administration c/o GCG P.O. Box 9601 Dublin, OH 43017-4901 USA www.yukosclaims.com YKO *P-YKO-POC/1* Anmälningsnummer: Kontrollnummer: ANSÖKNINGSBLANKETT

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer

The Incredible Prize PRIS PER LAND

The Incredible Prize PRIS PER LAND The Incredible Prize PRIS PER LAND I varje land vinner en person ett otroligt pris en ny ASUS N Series en bärbar dator som är känd för sitt otroliga ljud och sin otroliga bild. Detta är möjligt tack vare

Läs mer

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa.

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Med paketresa menas ett arrangemang som utformats innan avtal ingår och som består av inkvartering och transport

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Villkor för Nickelodeon Slime Cup Competition 2016 Sponsrat av Viacom International Media Networks, en avdelning av Viacom International, Inc.

Villkor för Nickelodeon Slime Cup Competition 2016 Sponsrat av Viacom International Media Networks, en avdelning av Viacom International, Inc. Villkor för Nickelodeon Slime Cup Competition 2016 Sponsrat av Viacom International Media Networks, en avdelning av Viacom International, Inc. INGET KÖP KRÄVS FÖR ATT VARA MED ELLER FÖR ATT VINNA ETT PRIS.

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

EUROPEISKA KARLSPRISET FÖR UNGDOMAR Program 2014

EUROPEISKA KARLSPRISET FÖR UNGDOMAR Program 2014 Generaldirektoratet för kommunikation EUROPEISKA KARLSPRISET FÖR UNGDOMAR Program 2014 1) Inledning Europeiska Karlspriset för ungdomar (nedan kallat Karlspriset) förvaltas gemensamt med stiftelsen för

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer