Användarhandbok till Web Quarantine Version 4.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok till Web Quarantine Version 4.3"

Transkript

1 Användarhandbok till Web Quarantine Version 4.3

2 Web Quarantine Användarhandbok Version 4.3

3 Innehållet i denna handbok är endast informativ och kan ändras utan föregående avisering. Norman och andra som har varit inbegripna i utformningen och produktionen av denna handbok kan inte hållas ansvariga för, eller skyldiga till, några fel eller inexaktheter om dessa påträffas i handboken, inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst eller fördel som följd till användningen av denna handbok. Denna handbok är skyddad under upphovsrätt och internationella fördrag. Dina rättigheter att kopiera den här handboken begränsas av upphovsrättslagen och villkoren i licensavtalet för programvaran. I egenskap av programlicensinnehavare får du göra ett skäligt antal kopior eller utskrifter, förutsatt att dessa är avsedda för egen användning. All obehörig kopiering, anpassning, kompilering eller härledning med syfte att distribuera verket är strängeligen förbjuden och ett straffbart lagbrott. Alla referenser till namn på verkliga företag, produkter, personer och/eller data som används i skärmdumparna är fiktiva och inte på något sätt avsedda att representera verkliga individer, företag, produkter, händelser och/eller data såvida ingenting annat anges. Norman Protection, Norman Virus Control och NVC är varumärken som tillhör Norman ASA. Windows, Windows NT, Windows 2000, IIS, Internet Information Server och Data Access Components är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Platypus, RODOPI, Emerald, EcoBuilder, Logisense och Worldgroup är varumärken som tillhör sina respektive ägare. Alla andra produkter och tjänster som nämns i detta dokument kan identifieras genom sina varumärken eller servicemärken som tillhör respektive företag eller organisationer. Norman Protection bygger på produkten Professional Internet Mail Services som licensieras från University of Edinburgh. Vissa algoritmer som används i delar av den här programvaran kommer från RSA Data Security, Inc. MD5 Message- Digest Algorithm. Copyright Norman ASA Norman ASA, PO Box 43, 1324 Lysaker, Norway Du kan få mer information vid kontakt av närmaste Norman-dotterbolag. Kontaktinformation finns på January 2006

4 Innehållsförteckning Kapitel 1: Introduktion 1 Om den här användarhandboken 2 Välja sidor 2 Välja e-brev i listor 2 Öppna e-brev 2 Välja flera e-brev 2 Muskommandon 3 Märksymboler 3 Starta en WebQuarantine-session 4 Logga in 4 Gränssnittet i NEP WebQuarantine 5 Söka i karantänen 8 Sidväxling 8 Navigera på listsidor 8 Kapitel 2: Karantän 9 Hantera post i karantän 9 Karantänkategorier 10 Falska positiva 10 Släppa ut e-post från karantän 11 Karantänrapporter 12 Släppa ut eller ta bort e-post i karantän med hjälp av karantänrapporten 13 iv

5 Kapitel 3: Inställningar 14 Alternativ 15 Ange antal meddelanden som ska visas i listor 15 E-postfilter 16 Ändra filterinställningar för skydd mot oönskad e-post 17 Om du vill ange filtreringsnivå för oönskad e-post: 17 Ändra inställningar för virusskydd 18 Om du vill aktivera eller inaktivera virusfiltrering: 19 Om du vill ändra inställningar för virusvarningar: 19 Förbjudna bilagor 19 Spärrade avsändare och betrodda avsändare 20 Lägga till adresser i din lista med betrodda avsändare 20 Lägga till adresser i din lista med spärrade avsändare 21 Inställningar för karantänrapport 22 Kapitel 4: Statistik 21 Kontostatistik 21 E-posttrafik de senaste 7 dagarna 22 Titta på en daglig analys över olika typer av oönskad e-post. 22 E-posttrafik de senaste 8 veckorna 23 Titta på en veckovis analys över olika typer av oönskad e-post. 23 E-posttrafik de senaste 12 månaderna 24 Titta på en månatlig analys över olika typer av oönskad e-post. 24 Ordlista 25 v

6 Kapitel 1: Introduktion Norman Protection (NEP) WebQuarantine är ett program som hjälper dig att få åtkomst till och hantera e-post i karantänen via Internet, oavsett var du befinner dig i världen. Den här användarhandboken tar dig steg för steg genom uppgifterna som du kan utföra i NEP WebQuarantine.

7 Om den här användarhandboken Den här användarhandboken förutsätter att du har grundkunskaper i att arbeta på dator och använda datorns operativsystem och mus. Handboken är utformad som en serie uppgifter där du lär dig systemet på snabbast möjliga sätt. Om du vill ha information om hur du utför en viss uppgift så hittar du detta i innehållsförteckningen. Förklaringar av termer eller förkortningar som relaterar till e-post och e-postsäkerhet finns i ordlistan längst bak i handboken. Välja sidor Sidor eller knappar som du ska klicka på visas med fetstil i den här handboken. Om du måste bläddra över flera sidor för att hitta ett visst kommando så visas instruktionerna i samma ordning som du ska öppna sidorna. Exempel: Om du vill se din lista med betrodda avsändare väljer du Inställningar > E-postfiltrering > Betrodda avsändare. Välja e-brev i listor I NEP WebQuarantine används standardregler när du ska välja e- postmeddelanden i listor. Öppna e-brev Klicka på e-brevet så öppnas det. Välja flera e-brev Om du ska utföra en åtgärd för flera e-brev (till exempel släppa ut e- post från karantän eller ta bort e-post), väljer du markeringsrutorna för de e-breven.

8 Muskommandon De här termerna används i beskrivningar när musknapparna ska användas: Klicka Högerklicka Dubbelklicka Klicka med vänster musknapp Klicka med höger musknapp Klicka på vänster musknapp två gånger snabbt i följd utan att flytta pekaren Märksymboler Vi har placerat viktiga instruktioner som relaterar till huvudtexten i vänstermarginalen. Dessa symboler visar vad märkinformationen gäller: Detta anger information som du måste veta om och eventuellt vidta åtgärder för. Detta anger extra information som kan vara praktisk att veta. Detta anger hjälpinformation när du ska utföra en uppgift, till exempel en alternativ metod eller hur systemet kommer att reagera på åtgärden. 3

9 Starta en WebQuarantine-session NEP WebQuarantine kräver att du identifierar dig som användare med e- postadress och lösenord. I inloggningsrutan kan du även ändra språk på skärmen. Logga in Så här startar du en ny e-postsession: 1. Öppna webbläsaren och gå till URL-adressen som du har fått av din Internetleverantör för inloggning till NEP WebQuarantine. 2. Ange din E-postadress och ditt Lösenord. 3. Klicka på Inloggning. Skärmen med inloggning till NEP WebQuarantine 4

10 Gränssnittet i NEP WebQuarantine Använd navigeringsfältet högst upp på varje skärm när du vill gå till motsvarande fönster. Navigeringsfält Kontrollera e-post: Klicka på Kontrollera e-post när du vill visa din karantän och se om någon ny e-post har satts i karantän sedan du loggade in senast. NEP WebQuarantine

11 Inställningar: Menyn med inställningar ger åtkomst till alla de konfigurationsalternativ du har för att ange hantering av e-postkontot med NEP WebQuarantine. Konfigurationsalternativen innehåller personliga inställningar (lösenord, kontoidentifieringsalternativ osv.), e-postfiltreringsoch sorteringsalternativ, alternativ för autosvar, extern åtkomst till kontot och hur du skapar alias för kontot. Menyn Inställningar

12 Statistik: På den här sidan visas statistik över aktiviteten på ditt e- postkonto. Statistik över kontroll av brevlådan

13 Söka i karantänen Du kan söka efter e-post i karantänen. Användarhandbok till WebQuarantine OBS! Du kan endast söka med följande sökvillkor (dvs. inte i meddelandetexten): Ämne Från Till Kopia Ange ett sökvärde och klicka på förstoringsglaset. Sökfunktion Sidväxling I mappar med många meddelanden är sidväxlingsfunktionen praktisk när du vill visa delar av en lista med meddelanden. Antalet meddelanden som visas på varje sida kan ställas in. Som standard visas 15 meddelanden per sida. Instruktioner om hur du ändrar den här inställningen finns i kapitel 3. Navigera på listsidor Välj vilken listsida du vill gå till med Nästa eller Föregående. Sidväxlingsfunktion

14 Kapitel 2: Karantän Hantera post i karantän Inkommande e-post filtreras i karantänen för att fastställa om den är oönskad, innehåller förbjudna bilagor eller är angripen av virus. E-post som innehåller bilagor med virus (eller bilagor som anses vara skadliga av systemet) kan inte släppas ut till inkorgen. Endast e-post som betraktas som oönskad kan släppas ut från karantän. I karantänvyn kan du se namn på avsändaren, meddelandenas ämnen och deras bilagor. Du kan även öppna e-brev i karantän och visa dess innehåll, men det går inte att visa bilagor som är i karantän. Meddelanden i karantän kan släppas ut till inkorgen eller tas bort och tömmas ur systemet.

15 Karantänkategorier Det finns 9 kategorier av e-post som kan filtreras i karantän: De övriga kategorierna av e-post som sätts i karantän är Virus och Förbjudna bilagor. En förbjuden bilaga är en filtyp som din systemadministratör identifierar som ett möjligt hot. Falska positiva En falsk positiv är ett meddelande som felaktigt identifieras som någon av de filtrerade kategorierna. Falska positiva meddelanden kan släppas ut till inkorgen och du kan lägga till e-postadressen eller domänen i din lista med betrodda avsändare, så att meddelandena inte sätts i karantän i framtiden (såvida inte systemet upptäcker ett virus). 10

16 Karantäninnehåll Släppa ut e-post från karantän 1. Välj vilka meddelanden du vill släppa ut. 2. Välj något av följande: Släpp ut meddelanden om du bara vill släppa ut meddelandet så att det flyttas till inkorgen. ELLER Släpp ut och rapportera meddelanden som legitim e-post om du vill släppa ut meddelandet så att det flyttas till inkorgen och dessutom skicka en kopia av meddelandet till Normans spamjägarteam för analys av mönstret. 11

17 Läs mer i Kapitel 3: Inställningar om du vill ha en förklaring av hur du schemalägger generering av en karantänrapport. Karantänrapporter NEPMail kan konfigureras så att du får e-post med karantänrapporter i regelbundna intervall (typiskt en dag). E-post med karantänrapporter skickas bara om det finns meddelanden i karantän när rapporterna genereras i systemet. En karantänrapport visar information om all e-post som har satts i karantän sedan den senaste rapporten, samt information om e-post som aktuellt är i karantän. 12

18 Släppa ut eller ta bort e-post i karantän med hjälp av karantänrapporten 1. Öppna karantänrapportvyn. 2. Klicka på hyperlänkarna i rapporten och gör något av följande: a. släpp ut e-brevet så att det flyttas till inkorgen. b. släpp ut e-brevet så att det flyttas till inkorgen och rapportera e-brevet till Norman som en falsk positiv (e-post som felaktigt identifieras som oönskad). c. eller ta bort meddelandena i karantän. 13

19 Kapitel 3: Inställningar Välj Inställningar i navigeringsfältet om du ska öppna sidor där du kan göra inställningar för kontots karantänregler. Menyn Inställningar 14

20 Alternativ Välj Inställningar > Alternativ när du ska ange listvyinställningar. Inställningar av alternativ Ange antal meddelanden som ska visas i listor 1. Välj samma tidszon som du vill använda för tidsstämplar i meddelanden. 2. Ange antalet meddelanden som du vill se på varje sida. 3. Klicka på Spara. 15

21 E-postfilter Du kan aktivera och inaktivera filter och ändra filtreringsnivå för kontroll av virus eller oönskad e-post och förbjudna bilagor i inkommande post. Gå till Inställningar > E-postfiltrering om du vill göra något av följande: Menyn E-postfiltrering 16

22 En falsk positiv är ett meddelande som felaktigt fångas upp av e-postfiltren. Ändra filterinställningar för skydd mot oönskad e-post Om du vill ange hur e-post som identifieras som oönskad ska hanteras: 1. Välj något av följande: a. Ta bort meddelandet omedelbart (då kan du aldrig läsa meddelanden har identifierats som oönskade). ELLER b. Spärra meddelandet och sätt i karantän (då kan du släppa ut meddelandet till inkorgen). ELLER c. Märk meddelandet och släpp igenom det. 2. Klicka på Spara. Filterinställningar för skydd mot oönskad e-post Om du vill ange filtreringsnivå för oönskad e-post: 1. Välj något av följande: a. Inaktiverad (ingen filtrering av oönskad e-post). ELLER b. Normal (basfiltrering av oönskad e-post). 17

23 ELLER Det är möjligt att din administratör redan har gjort de här inställningarna åt dig och låst dem. I så fall kan du inte ändra inställningarna utan måste kontakta din administratör om du vill göra ändringar. c. Kraftig (avancerad filtrering av oönskad e-post används). ELLER d. Extrem (kan ibland leda till missbedömningar som falska positiva). 2. Klicka på Spara. Ändra inställningar för virusskydd Om du vill ange hur e-post med virus ska hanteras går du till Inställningar > E-postfiltrering > Virusskydd: 1. Välj något av följande: a. Ta bort meddelandet omedelbart (då kan du aldrig läsa meddelanden som innehåller virus). ELLER b. Spärra meddelandet och sätt i karantän (då kan du läsa meddelandet, men inte öppna någon bilaga som innehåller virus). 2. Klicka på Spara. Inställningar av virusskydd 18

24 Om du vill aktivera eller inaktivera virusfiltrering: 1. Välj något av följande: De flesta virusen skickas från förfalskade e- postadresser nu för tiden. Alternativet för meddelande om viruset är därför inte längre lika effektivt, eftersom personen som får meddelandet oftast inte har någonting med det att göra och den oskyldiga personens inkorg kanske översvämmas av virusmeddelanden. Därför rekommenderas inte alltid meddelandealternativet. a. Normal om du vill aktivera virusfiltrering. ELLER b. Inaktiverad om du vill inaktivera virusfiltrering. 2. Klicka på Spara. Om du vill ändra inställningar för virusvarningar: 1. Välj: Avsändaren meddelas om avsändare ska få reda på att de har skickat ett virus. Mottagare meddelas om mottagare ska få reda på att de har e-post med ett virus i karantän. 2. Klicka på Spara I NEP WebQuarantine kan du ändra inställningar för begränsningar för bilagor, men du kan inte definiera vilka filtyper som ska anses vara förbjudna på respektive begränsningsnivå (normal, kraftig och extrem). Kontakta din systemadministratör om du vill ha mer information om förbjudna filtyper. Förbjudna bilagor Förbjudna bilagor definieras av systemadministratören. En förbjuden bilaga är typiskt en filtyp som bedöms innebära en onödig risk för systemet, till exempel en fil med filtillägget.vbs, som ofta används för att sprida datorvirus via e-post. Inställningarna för förbjudna bilagor ändras på samma sätt som inställningar av skydd mot oönskad e-post och virus. Dessa förklaras i de följande avsnitten. 19

25 Din lista med betrodda avsändare innehåller e- postadresser till personer som du alltid vill ta emot meddelanden från. Din spärrlista innehåller e- postadresser till personer som du aldrig vill ta emot någonting från. Användarhandbok till WebQuarantine Spärrade avsändare och betrodda avsändare När du visar ett e-brev som har satts karantän är det enkelt att klassificera avsändaradressen. Lägga till adresser i din lista med betrodda avsändare 1. Välj ett meddelande och öppna meddelandevyn. 2. Klicka på Betrodda avsändare om du vill lägga till avsändarens adress i din lista med betrodda avsändare (då skickas e-brev från avsändaren alltid till inkorgen). Lista med betrodda avsändare 20

26 Lägga till adresser i din lista med spärrade avsändare 1. Välj ett meddelande och öppna meddelandevyn. 2. Klicka på Spärrlista om du vill lägga till e-postadressen i listan med spärrade användare (e-post från den här adressen sätta då antingen automatiskt i karantän eller tas bort, beroende på vilka inställningar administratören har valt för e-postservern). Lista med spärrade avsändare 21

27 Inställningar för karantänrapport Du kan välja frekvens för hur ofta du vill få karantänrapporter om du har behörighet att åsidosätta domän- och serverinställningar. Även om du kan välja att få en karantänrapport varje dag så får du bara rapporten om det finns e- post som har fångats upp av filtren och satts i karantän varje dag. 1. Välj Inställningar > E-postfiltrering > Alternativ för karantänrapport. 2. Klicka på Åsidosätt mina domänstandardval så att val av rapporteringsfrekvens aktiveras. 3. Välj vilken frekvens du vill ha i listrutan. Alternativ för karantänrapport 22

28 Kapitel 4: Statistik Kontostatistik På din startsida kan du få reda på vilken typ av e-posttrafik du har haft. På statistiksidan finns det ett histogram med daglig, veckovis, månatlig eller årsvis information om andelen legitim e-post kontra andelen oönskad e- post, eller e-post med förbjudna bilagor och virus som har tagits emot. Här finns även ett cirkeldiagram med daglig, veckovis eller månatlig jämförelse mellan de olika typerna av oönskad e-post som du har fått. 21

29 NEP-statistik E-posttrafik de senaste 7 dagarna Om du vill se ett histogram över hur många meddelanden du har fått med legitim e-post, oönskad e-post, e-post med förbjudna bilagor och e-post som innehåller virus under den senaste veckan så väljer du E-posttrafik de senaste: 7 dagarna i listrutan. Titta på en daglig analys över olika typer av oönskad e-post. Välj vilken dag du vill statistik över oönskad e-post för i listrutan. 22

30 I cirkeldiagrammet visas statistik för de kategorier av oönskad e-post som du har fått den dagen. E-posttrafik de senaste 8 veckorna Om du vill se ett histogram över hur många meddelanden du har fått med legitim e-post, oönskad e-post, e-post med förbjudna bilagor och e-post som innehåller virus under de senaste åtta veckorna så väljer du E- posttrafik de senaste: 8 veckorna i listrutan. Titta på en veckovis analys över olika typer av oönskad e- post. Välj E-posttrafik de senaste: 8 veckorna i listrutan. Välj Detaljer om oönskad e-post för veckan: <datum> för veckan som du vill se i listrutan. I cirkeldiagrammet visas statistik för de kategorier av oönskad e-post som du har fått per vecka. 23

31 E-posttrafik de senaste 12 månaderna Om du vill se ett histogram över hur många meddelanden du har fått med legitim e-post, oönskad e-post, e-post med förbjudna bilagor och e-post som innehåller virus under de senaste tolv månaderna så väljer du E- posttrafik de senaste: 12 månaderna i listrutan. Titta på en månatlig analys över olika typer av oönskad e- post. Välj E-posttrafik de senaste: 12 månaderna i listrutan. Välj Detaljer om oönskad e-post för månaden: <datum> för månaden som du vill se i listrutan. I cirkeldiagrammet visas statistik för de kategorier av oönskad e-post som du har fått den månaden. 24

32 Ordlista Alias Ett alternativnamn som ges till en brevlåda. Autosvar Ett e-postmeddelande som skickas ut automatiskt som svar på all inkommande e-post. Hemlig kopia Mottagare i den här listan i e-brevet syns inte vare sig hos mottagare som får e-brevet direkt eller mottagare som får det vidarebefordrat. Svartlistade adresser Se Spärrlista Spärrlista Här kan användare skriva en domän eller IP-adress och e-postadresser som ingen e-post ska accepteras från. Webbläsare Detta är ett program som låter dig visa (eller bläddra ) och interagera på webbplatser på Internet. Några av de vanligaste webbläsarna är Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Opera och Safari. 25

33 Kompatibilitet med webbläsare Användarhandbok till WebQuarantine Med kompatibilitet med webbläsare menas att webbläsarprogrammen från olika leverantörer kan visa samma webbsida med olika format. Det vill säga att de tolkar koden bakom webbsidan (koden med HTML-taggar) på olika sätt. Ibland är skillnaderna minimala, men olyckligtvis kan tolkningsskillnader ibland göra att du inte kan se vissa delar av en webbplats med specifik HTML-kod om din webbläsare inte vet hur dessa delar ska visas. Kopia Mottagare i det här fältet i ett e-brevs adresslista är inte direkta mottagare av e-brevet. Kopierade mottagare förväntas oftast inte ge någon respons på e-brevet, utan inkluderas endast i informationssyfte. Fångsthastighet Procentandelen oönskad e-post som har fångats upp i ett kontrollprogram. Detta mäter hur effektivt programmet är i att identifiera och stoppa oönskad e-post. Innehållsfiltrering Kontrollerar vanlig text för att se om den innehåller nyckelfraser och vissa andelar av HTML-kod, bilder eller andra indikationer på att meddelandet är oönskad e-post. CSV (eller SKV) Detta är en semikolonavgränsad textfil. Fjärranslutningskonto Detta är ett konto som låter dig använda ett modem och ansluta till en Internetleverantör, som sedan ger dig direkt åtkomst till Internet. Falsk negativ En falsk negativ är e-post som är oönskad men som inte har identifierats av ett kontrollprogram och släppts ut i inkorgen som legitim e-post. Falsk positiv En falsk positiv är legitim e-post som har missbedömts av ett kontrollprogram och tolkats som oönskad så att det inte släpps fram till inkorgen. Internetleverantör Ett företag som erbjuder anslutning till Internet. 26

34 Karantän Användarhandbok till WebQuarantine Isolering av filer som misstänks innehålla hot, till exempel ett virus, så att de inte kan öppnas. Karantänrapport En rapport över e-post i karantän på ett NEPMail-konto, som skickas till användarens inkorg med regelbundna intervall. Den här rapporten genereras endast om det finns e-post på användarens konto som har identifierats som oönskad eller virusangripen, och som därför har spärrats från användarens inkorg. Server En dator som kör administrativa program (i den här användarhandboken är en server en dator på Internet, och kör ett e-postprogram). Oönskad e-post Massutskick, kommersiell e-post o.s.v. Lista med betrodda avsändare Låter användare skriva en källa eller IP-adress som all e-post ska accepteras från, även om enskilda meddelanden skulle ha många indikationer på att vara oönskade. URL (Universal/Uniform Resource Locator) Detta är en Internet-adress som används av webbläsare för att nå en dator eller ett dokument (källa). Säkerhetslistor Se Betrodda avsändare 27

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP FileMaker Server 12 Anpassad webbpublicering med PHP 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Inloggnings- och registreringsfrågor

Inloggnings- och registreringsfrågor Inloggnings- och registreringsfrågor» Varför kan jag inte logga in? Det finns flera möjliga förklaringar till detta. Först och främst, försäkra dig om att ditt användarnamn och lösenord stämmer. Om du

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

CardioPerfect Workstation Användarhandbok

CardioPerfect Workstation Användarhandbok Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012386 Ver. D Upphovsrätt Copyright 2011, Welch Allyn. Med ensamrätt. Som stöd för den avsedda användningen

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Network Scanner Tool R3.1. Användarguide Version 3.0.04

Network Scanner Tool R3.1. Användarguide Version 3.0.04 Network Scanner Tool R3.1 Användarguide Version 3.0.04 Copyright 2000-2004 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer