Användarhandbok till Web Quarantine Version 4.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok till Web Quarantine Version 4.3"

Transkript

1 Användarhandbok till Web Quarantine Version 4.3

2 Web Quarantine Användarhandbok Version 4.3

3 Innehållet i denna handbok är endast informativ och kan ändras utan föregående avisering. Norman och andra som har varit inbegripna i utformningen och produktionen av denna handbok kan inte hållas ansvariga för, eller skyldiga till, några fel eller inexaktheter om dessa påträffas i handboken, inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst eller fördel som följd till användningen av denna handbok. Denna handbok är skyddad under upphovsrätt och internationella fördrag. Dina rättigheter att kopiera den här handboken begränsas av upphovsrättslagen och villkoren i licensavtalet för programvaran. I egenskap av programlicensinnehavare får du göra ett skäligt antal kopior eller utskrifter, förutsatt att dessa är avsedda för egen användning. All obehörig kopiering, anpassning, kompilering eller härledning med syfte att distribuera verket är strängeligen förbjuden och ett straffbart lagbrott. Alla referenser till namn på verkliga företag, produkter, personer och/eller data som används i skärmdumparna är fiktiva och inte på något sätt avsedda att representera verkliga individer, företag, produkter, händelser och/eller data såvida ingenting annat anges. Norman Protection, Norman Virus Control och NVC är varumärken som tillhör Norman ASA. Windows, Windows NT, Windows 2000, IIS, Internet Information Server och Data Access Components är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Platypus, RODOPI, Emerald, EcoBuilder, Logisense och Worldgroup är varumärken som tillhör sina respektive ägare. Alla andra produkter och tjänster som nämns i detta dokument kan identifieras genom sina varumärken eller servicemärken som tillhör respektive företag eller organisationer. Norman Protection bygger på produkten Professional Internet Mail Services som licensieras från University of Edinburgh. Vissa algoritmer som används i delar av den här programvaran kommer från RSA Data Security, Inc. MD5 Message- Digest Algorithm. Copyright Norman ASA Norman ASA, PO Box 43, 1324 Lysaker, Norway Du kan få mer information vid kontakt av närmaste Norman-dotterbolag. Kontaktinformation finns på January 2006

4 Innehållsförteckning Kapitel 1: Introduktion 1 Om den här användarhandboken 2 Välja sidor 2 Välja e-brev i listor 2 Öppna e-brev 2 Välja flera e-brev 2 Muskommandon 3 Märksymboler 3 Starta en WebQuarantine-session 4 Logga in 4 Gränssnittet i NEP WebQuarantine 5 Söka i karantänen 8 Sidväxling 8 Navigera på listsidor 8 Kapitel 2: Karantän 9 Hantera post i karantän 9 Karantänkategorier 10 Falska positiva 10 Släppa ut e-post från karantän 11 Karantänrapporter 12 Släppa ut eller ta bort e-post i karantän med hjälp av karantänrapporten 13 iv

5 Kapitel 3: Inställningar 14 Alternativ 15 Ange antal meddelanden som ska visas i listor 15 E-postfilter 16 Ändra filterinställningar för skydd mot oönskad e-post 17 Om du vill ange filtreringsnivå för oönskad e-post: 17 Ändra inställningar för virusskydd 18 Om du vill aktivera eller inaktivera virusfiltrering: 19 Om du vill ändra inställningar för virusvarningar: 19 Förbjudna bilagor 19 Spärrade avsändare och betrodda avsändare 20 Lägga till adresser i din lista med betrodda avsändare 20 Lägga till adresser i din lista med spärrade avsändare 21 Inställningar för karantänrapport 22 Kapitel 4: Statistik 21 Kontostatistik 21 E-posttrafik de senaste 7 dagarna 22 Titta på en daglig analys över olika typer av oönskad e-post. 22 E-posttrafik de senaste 8 veckorna 23 Titta på en veckovis analys över olika typer av oönskad e-post. 23 E-posttrafik de senaste 12 månaderna 24 Titta på en månatlig analys över olika typer av oönskad e-post. 24 Ordlista 25 v

6 Kapitel 1: Introduktion Norman Protection (NEP) WebQuarantine är ett program som hjälper dig att få åtkomst till och hantera e-post i karantänen via Internet, oavsett var du befinner dig i världen. Den här användarhandboken tar dig steg för steg genom uppgifterna som du kan utföra i NEP WebQuarantine.

7 Om den här användarhandboken Den här användarhandboken förutsätter att du har grundkunskaper i att arbeta på dator och använda datorns operativsystem och mus. Handboken är utformad som en serie uppgifter där du lär dig systemet på snabbast möjliga sätt. Om du vill ha information om hur du utför en viss uppgift så hittar du detta i innehållsförteckningen. Förklaringar av termer eller förkortningar som relaterar till e-post och e-postsäkerhet finns i ordlistan längst bak i handboken. Välja sidor Sidor eller knappar som du ska klicka på visas med fetstil i den här handboken. Om du måste bläddra över flera sidor för att hitta ett visst kommando så visas instruktionerna i samma ordning som du ska öppna sidorna. Exempel: Om du vill se din lista med betrodda avsändare väljer du Inställningar > E-postfiltrering > Betrodda avsändare. Välja e-brev i listor I NEP WebQuarantine används standardregler när du ska välja e- postmeddelanden i listor. Öppna e-brev Klicka på e-brevet så öppnas det. Välja flera e-brev Om du ska utföra en åtgärd för flera e-brev (till exempel släppa ut e- post från karantän eller ta bort e-post), väljer du markeringsrutorna för de e-breven.

8 Muskommandon De här termerna används i beskrivningar när musknapparna ska användas: Klicka Högerklicka Dubbelklicka Klicka med vänster musknapp Klicka med höger musknapp Klicka på vänster musknapp två gånger snabbt i följd utan att flytta pekaren Märksymboler Vi har placerat viktiga instruktioner som relaterar till huvudtexten i vänstermarginalen. Dessa symboler visar vad märkinformationen gäller: Detta anger information som du måste veta om och eventuellt vidta åtgärder för. Detta anger extra information som kan vara praktisk att veta. Detta anger hjälpinformation när du ska utföra en uppgift, till exempel en alternativ metod eller hur systemet kommer att reagera på åtgärden. 3

9 Starta en WebQuarantine-session NEP WebQuarantine kräver att du identifierar dig som användare med e- postadress och lösenord. I inloggningsrutan kan du även ändra språk på skärmen. Logga in Så här startar du en ny e-postsession: 1. Öppna webbläsaren och gå till URL-adressen som du har fått av din Internetleverantör för inloggning till NEP WebQuarantine. 2. Ange din E-postadress och ditt Lösenord. 3. Klicka på Inloggning. Skärmen med inloggning till NEP WebQuarantine 4

10 Gränssnittet i NEP WebQuarantine Använd navigeringsfältet högst upp på varje skärm när du vill gå till motsvarande fönster. Navigeringsfält Kontrollera e-post: Klicka på Kontrollera e-post när du vill visa din karantän och se om någon ny e-post har satts i karantän sedan du loggade in senast. NEP WebQuarantine

11 Inställningar: Menyn med inställningar ger åtkomst till alla de konfigurationsalternativ du har för att ange hantering av e-postkontot med NEP WebQuarantine. Konfigurationsalternativen innehåller personliga inställningar (lösenord, kontoidentifieringsalternativ osv.), e-postfiltreringsoch sorteringsalternativ, alternativ för autosvar, extern åtkomst till kontot och hur du skapar alias för kontot. Menyn Inställningar

12 Statistik: På den här sidan visas statistik över aktiviteten på ditt e- postkonto. Statistik över kontroll av brevlådan

13 Söka i karantänen Du kan söka efter e-post i karantänen. Användarhandbok till WebQuarantine OBS! Du kan endast söka med följande sökvillkor (dvs. inte i meddelandetexten): Ämne Från Till Kopia Ange ett sökvärde och klicka på förstoringsglaset. Sökfunktion Sidväxling I mappar med många meddelanden är sidväxlingsfunktionen praktisk när du vill visa delar av en lista med meddelanden. Antalet meddelanden som visas på varje sida kan ställas in. Som standard visas 15 meddelanden per sida. Instruktioner om hur du ändrar den här inställningen finns i kapitel 3. Navigera på listsidor Välj vilken listsida du vill gå till med Nästa eller Föregående. Sidväxlingsfunktion

14 Kapitel 2: Karantän Hantera post i karantän Inkommande e-post filtreras i karantänen för att fastställa om den är oönskad, innehåller förbjudna bilagor eller är angripen av virus. E-post som innehåller bilagor med virus (eller bilagor som anses vara skadliga av systemet) kan inte släppas ut till inkorgen. Endast e-post som betraktas som oönskad kan släppas ut från karantän. I karantänvyn kan du se namn på avsändaren, meddelandenas ämnen och deras bilagor. Du kan även öppna e-brev i karantän och visa dess innehåll, men det går inte att visa bilagor som är i karantän. Meddelanden i karantän kan släppas ut till inkorgen eller tas bort och tömmas ur systemet.

15 Karantänkategorier Det finns 9 kategorier av e-post som kan filtreras i karantän: De övriga kategorierna av e-post som sätts i karantän är Virus och Förbjudna bilagor. En förbjuden bilaga är en filtyp som din systemadministratör identifierar som ett möjligt hot. Falska positiva En falsk positiv är ett meddelande som felaktigt identifieras som någon av de filtrerade kategorierna. Falska positiva meddelanden kan släppas ut till inkorgen och du kan lägga till e-postadressen eller domänen i din lista med betrodda avsändare, så att meddelandena inte sätts i karantän i framtiden (såvida inte systemet upptäcker ett virus). 10

16 Karantäninnehåll Släppa ut e-post från karantän 1. Välj vilka meddelanden du vill släppa ut. 2. Välj något av följande: Släpp ut meddelanden om du bara vill släppa ut meddelandet så att det flyttas till inkorgen. ELLER Släpp ut och rapportera meddelanden som legitim e-post om du vill släppa ut meddelandet så att det flyttas till inkorgen och dessutom skicka en kopia av meddelandet till Normans spamjägarteam för analys av mönstret. 11

17 Läs mer i Kapitel 3: Inställningar om du vill ha en förklaring av hur du schemalägger generering av en karantänrapport. Karantänrapporter NEPMail kan konfigureras så att du får e-post med karantänrapporter i regelbundna intervall (typiskt en dag). E-post med karantänrapporter skickas bara om det finns meddelanden i karantän när rapporterna genereras i systemet. En karantänrapport visar information om all e-post som har satts i karantän sedan den senaste rapporten, samt information om e-post som aktuellt är i karantän. 12

18 Släppa ut eller ta bort e-post i karantän med hjälp av karantänrapporten 1. Öppna karantänrapportvyn. 2. Klicka på hyperlänkarna i rapporten och gör något av följande: a. släpp ut e-brevet så att det flyttas till inkorgen. b. släpp ut e-brevet så att det flyttas till inkorgen och rapportera e-brevet till Norman som en falsk positiv (e-post som felaktigt identifieras som oönskad). c. eller ta bort meddelandena i karantän. 13

19 Kapitel 3: Inställningar Välj Inställningar i navigeringsfältet om du ska öppna sidor där du kan göra inställningar för kontots karantänregler. Menyn Inställningar 14

20 Alternativ Välj Inställningar > Alternativ när du ska ange listvyinställningar. Inställningar av alternativ Ange antal meddelanden som ska visas i listor 1. Välj samma tidszon som du vill använda för tidsstämplar i meddelanden. 2. Ange antalet meddelanden som du vill se på varje sida. 3. Klicka på Spara. 15

21 E-postfilter Du kan aktivera och inaktivera filter och ändra filtreringsnivå för kontroll av virus eller oönskad e-post och förbjudna bilagor i inkommande post. Gå till Inställningar > E-postfiltrering om du vill göra något av följande: Menyn E-postfiltrering 16

22 En falsk positiv är ett meddelande som felaktigt fångas upp av e-postfiltren. Ändra filterinställningar för skydd mot oönskad e-post Om du vill ange hur e-post som identifieras som oönskad ska hanteras: 1. Välj något av följande: a. Ta bort meddelandet omedelbart (då kan du aldrig läsa meddelanden har identifierats som oönskade). ELLER b. Spärra meddelandet och sätt i karantän (då kan du släppa ut meddelandet till inkorgen). ELLER c. Märk meddelandet och släpp igenom det. 2. Klicka på Spara. Filterinställningar för skydd mot oönskad e-post Om du vill ange filtreringsnivå för oönskad e-post: 1. Välj något av följande: a. Inaktiverad (ingen filtrering av oönskad e-post). ELLER b. Normal (basfiltrering av oönskad e-post). 17

23 ELLER Det är möjligt att din administratör redan har gjort de här inställningarna åt dig och låst dem. I så fall kan du inte ändra inställningarna utan måste kontakta din administratör om du vill göra ändringar. c. Kraftig (avancerad filtrering av oönskad e-post används). ELLER d. Extrem (kan ibland leda till missbedömningar som falska positiva). 2. Klicka på Spara. Ändra inställningar för virusskydd Om du vill ange hur e-post med virus ska hanteras går du till Inställningar > E-postfiltrering > Virusskydd: 1. Välj något av följande: a. Ta bort meddelandet omedelbart (då kan du aldrig läsa meddelanden som innehåller virus). ELLER b. Spärra meddelandet och sätt i karantän (då kan du läsa meddelandet, men inte öppna någon bilaga som innehåller virus). 2. Klicka på Spara. Inställningar av virusskydd 18

24 Om du vill aktivera eller inaktivera virusfiltrering: 1. Välj något av följande: De flesta virusen skickas från förfalskade e- postadresser nu för tiden. Alternativet för meddelande om viruset är därför inte längre lika effektivt, eftersom personen som får meddelandet oftast inte har någonting med det att göra och den oskyldiga personens inkorg kanske översvämmas av virusmeddelanden. Därför rekommenderas inte alltid meddelandealternativet. a. Normal om du vill aktivera virusfiltrering. ELLER b. Inaktiverad om du vill inaktivera virusfiltrering. 2. Klicka på Spara. Om du vill ändra inställningar för virusvarningar: 1. Välj: Avsändaren meddelas om avsändare ska få reda på att de har skickat ett virus. Mottagare meddelas om mottagare ska få reda på att de har e-post med ett virus i karantän. 2. Klicka på Spara I NEP WebQuarantine kan du ändra inställningar för begränsningar för bilagor, men du kan inte definiera vilka filtyper som ska anses vara förbjudna på respektive begränsningsnivå (normal, kraftig och extrem). Kontakta din systemadministratör om du vill ha mer information om förbjudna filtyper. Förbjudna bilagor Förbjudna bilagor definieras av systemadministratören. En förbjuden bilaga är typiskt en filtyp som bedöms innebära en onödig risk för systemet, till exempel en fil med filtillägget.vbs, som ofta används för att sprida datorvirus via e-post. Inställningarna för förbjudna bilagor ändras på samma sätt som inställningar av skydd mot oönskad e-post och virus. Dessa förklaras i de följande avsnitten. 19

25 Din lista med betrodda avsändare innehåller e- postadresser till personer som du alltid vill ta emot meddelanden från. Din spärrlista innehåller e- postadresser till personer som du aldrig vill ta emot någonting från. Användarhandbok till WebQuarantine Spärrade avsändare och betrodda avsändare När du visar ett e-brev som har satts karantän är det enkelt att klassificera avsändaradressen. Lägga till adresser i din lista med betrodda avsändare 1. Välj ett meddelande och öppna meddelandevyn. 2. Klicka på Betrodda avsändare om du vill lägga till avsändarens adress i din lista med betrodda avsändare (då skickas e-brev från avsändaren alltid till inkorgen). Lista med betrodda avsändare 20

26 Lägga till adresser i din lista med spärrade avsändare 1. Välj ett meddelande och öppna meddelandevyn. 2. Klicka på Spärrlista om du vill lägga till e-postadressen i listan med spärrade användare (e-post från den här adressen sätta då antingen automatiskt i karantän eller tas bort, beroende på vilka inställningar administratören har valt för e-postservern). Lista med spärrade avsändare 21

27 Inställningar för karantänrapport Du kan välja frekvens för hur ofta du vill få karantänrapporter om du har behörighet att åsidosätta domän- och serverinställningar. Även om du kan välja att få en karantänrapport varje dag så får du bara rapporten om det finns e- post som har fångats upp av filtren och satts i karantän varje dag. 1. Välj Inställningar > E-postfiltrering > Alternativ för karantänrapport. 2. Klicka på Åsidosätt mina domänstandardval så att val av rapporteringsfrekvens aktiveras. 3. Välj vilken frekvens du vill ha i listrutan. Alternativ för karantänrapport 22

28 Kapitel 4: Statistik Kontostatistik På din startsida kan du få reda på vilken typ av e-posttrafik du har haft. På statistiksidan finns det ett histogram med daglig, veckovis, månatlig eller årsvis information om andelen legitim e-post kontra andelen oönskad e- post, eller e-post med förbjudna bilagor och virus som har tagits emot. Här finns även ett cirkeldiagram med daglig, veckovis eller månatlig jämförelse mellan de olika typerna av oönskad e-post som du har fått. 21

29 NEP-statistik E-posttrafik de senaste 7 dagarna Om du vill se ett histogram över hur många meddelanden du har fått med legitim e-post, oönskad e-post, e-post med förbjudna bilagor och e-post som innehåller virus under den senaste veckan så väljer du E-posttrafik de senaste: 7 dagarna i listrutan. Titta på en daglig analys över olika typer av oönskad e-post. Välj vilken dag du vill statistik över oönskad e-post för i listrutan. 22

30 I cirkeldiagrammet visas statistik för de kategorier av oönskad e-post som du har fått den dagen. E-posttrafik de senaste 8 veckorna Om du vill se ett histogram över hur många meddelanden du har fått med legitim e-post, oönskad e-post, e-post med förbjudna bilagor och e-post som innehåller virus under de senaste åtta veckorna så väljer du E- posttrafik de senaste: 8 veckorna i listrutan. Titta på en veckovis analys över olika typer av oönskad e- post. Välj E-posttrafik de senaste: 8 veckorna i listrutan. Välj Detaljer om oönskad e-post för veckan: <datum> för veckan som du vill se i listrutan. I cirkeldiagrammet visas statistik för de kategorier av oönskad e-post som du har fått per vecka. 23

31 E-posttrafik de senaste 12 månaderna Om du vill se ett histogram över hur många meddelanden du har fått med legitim e-post, oönskad e-post, e-post med förbjudna bilagor och e-post som innehåller virus under de senaste tolv månaderna så väljer du E- posttrafik de senaste: 12 månaderna i listrutan. Titta på en månatlig analys över olika typer av oönskad e- post. Välj E-posttrafik de senaste: 12 månaderna i listrutan. Välj Detaljer om oönskad e-post för månaden: <datum> för månaden som du vill se i listrutan. I cirkeldiagrammet visas statistik för de kategorier av oönskad e-post som du har fått den månaden. 24

32 Ordlista Alias Ett alternativnamn som ges till en brevlåda. Autosvar Ett e-postmeddelande som skickas ut automatiskt som svar på all inkommande e-post. Hemlig kopia Mottagare i den här listan i e-brevet syns inte vare sig hos mottagare som får e-brevet direkt eller mottagare som får det vidarebefordrat. Svartlistade adresser Se Spärrlista Spärrlista Här kan användare skriva en domän eller IP-adress och e-postadresser som ingen e-post ska accepteras från. Webbläsare Detta är ett program som låter dig visa (eller bläddra ) och interagera på webbplatser på Internet. Några av de vanligaste webbläsarna är Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Opera och Safari. 25

33 Kompatibilitet med webbläsare Användarhandbok till WebQuarantine Med kompatibilitet med webbläsare menas att webbläsarprogrammen från olika leverantörer kan visa samma webbsida med olika format. Det vill säga att de tolkar koden bakom webbsidan (koden med HTML-taggar) på olika sätt. Ibland är skillnaderna minimala, men olyckligtvis kan tolkningsskillnader ibland göra att du inte kan se vissa delar av en webbplats med specifik HTML-kod om din webbläsare inte vet hur dessa delar ska visas. Kopia Mottagare i det här fältet i ett e-brevs adresslista är inte direkta mottagare av e-brevet. Kopierade mottagare förväntas oftast inte ge någon respons på e-brevet, utan inkluderas endast i informationssyfte. Fångsthastighet Procentandelen oönskad e-post som har fångats upp i ett kontrollprogram. Detta mäter hur effektivt programmet är i att identifiera och stoppa oönskad e-post. Innehållsfiltrering Kontrollerar vanlig text för att se om den innehåller nyckelfraser och vissa andelar av HTML-kod, bilder eller andra indikationer på att meddelandet är oönskad e-post. CSV (eller SKV) Detta är en semikolonavgränsad textfil. Fjärranslutningskonto Detta är ett konto som låter dig använda ett modem och ansluta till en Internetleverantör, som sedan ger dig direkt åtkomst till Internet. Falsk negativ En falsk negativ är e-post som är oönskad men som inte har identifierats av ett kontrollprogram och släppts ut i inkorgen som legitim e-post. Falsk positiv En falsk positiv är legitim e-post som har missbedömts av ett kontrollprogram och tolkats som oönskad så att det inte släpps fram till inkorgen. Internetleverantör Ett företag som erbjuder anslutning till Internet. 26

34 Karantän Användarhandbok till WebQuarantine Isolering av filer som misstänks innehålla hot, till exempel ett virus, så att de inte kan öppnas. Karantänrapport En rapport över e-post i karantän på ett NEPMail-konto, som skickas till användarens inkorg med regelbundna intervall. Den här rapporten genereras endast om det finns e-post på användarens konto som har identifierats som oönskad eller virusangripen, och som därför har spärrats från användarens inkorg. Server En dator som kör administrativa program (i den här användarhandboken är en server en dator på Internet, och kör ett e-postprogram). Oönskad e-post Massutskick, kommersiell e-post o.s.v. Lista med betrodda avsändare Låter användare skriva en källa eller IP-adress som all e-post ska accepteras från, även om enskilda meddelanden skulle ha många indikationer på att vara oönskade. URL (Universal/Uniform Resource Locator) Detta är en Internet-adress som används av webbläsare för att nå en dator eller ett dokument (källa). Säkerhetslistor Se Betrodda avsändare 27

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer Spam Manager Handbok för karantänadministratörer Handbok för karantänadministratörer i Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Lathund för webbmail (OWA) Innehåll:

Lathund för webbmail (OWA) Innehåll: Lathund för webbmail (OWA) Innehåll: 1 Komma igång 2 Mailsignatur 3 Vidarebefordra e-post 4 Skräppostfiltrering 5 Trådade och otrådade konversationer 6 Autosvar OWA 2010 (Outlook Web App) Kom igång med

Läs mer

Dokument Datum Revision WEBBLÄSARE-INSTÄLLNNGAR 2006-06-26 B

Dokument Datum Revision WEBBLÄSARE-INSTÄLLNNGAR 2006-06-26 B Webbläsare - Inställningar 1(5) 1 Introduktion I takt med att säkerhetsmedvetandet ökat omkring webbsurfande, har leverantörerna av dragit åt tumskruvarna i säkerhetsinställningarna i sina webbläsare.

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

INNEHÅLL 30 juni 2015

INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Introduktion 1 1.1 Inloggning...................................... 1 2 E-post 3 2.1 Administrera din e-post............................... 3 2.1.1 Skapa vidarebefodran

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

del 12 SKYDDA DIN DATOR

del 12 SKYDDA DIN DATOR del SKYDDA DIN DATOR När du ansluter datorn till Internet får till tillgång till en helt ny värld, full av äventyr och information som du och din familj kan ta del av. Tråkigt nog öppnar du också upp mot

Läs mer

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor Manual till SKOLMILJÖ 2000 Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKOLMILJÖ 2000 1. Inledning 3 Användarmanual för administration av undersökningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Skräppost... 19

Innehållsförteckning. Skräppost... 19 Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Outlook... 1 Öppna e-postprogrammet... 1 Skapa nytt meddelande... 2 Skicka ett brev... 3 Öppna och stäng ett meddelande... 3 Markera/avmarkera ett meddelande...

Läs mer

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo!

Användarhandbok. Pappersfri post. Välkommen till din Brevo! Pappersfri post Användarhandbok Välkommen till din Brevo! I Brevo kan du ta emot och hantera post som du brukar få hem i din vanliga brevlåda. Du kan sortera och spara alla dina dokument och du kommer

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Användarguide mbox.se webbmail. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto

Användarguide mbox.se webbmail. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto Sida 1 av 15 Version 1.0 Document name: MboxWebbmail_Guide.docx Issued by: Date: 2015-02-06 Reg. no: Description: Approved: M.P

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver "epost.tierp.se" i adressfältet.

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver epost.tierp.se i adressfältet. Outlook Webmail Innehåll Outlook Webmail... 3 Inloggning... 3 Navigeringsfönstret... 4 E-post... 5 Skapa och skicka meddelande... 6 Ange alternativ för meddelanden... 6 Adressboken... 7 Kontrollera stavning...

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Skicka Svara Bifoga Organisera Signatur Kontakter Semester Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll ALLMÄNT... 1 Använda Outlook Web App när du reser...

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET För att kunna läsa sin e-post i sin dator, utan att logga in i webbmailen, måste man göra ett par inställningar i e-postprogrammet i datorn. Det finns många typer

Läs mer

johannes.bergarp@gmail.com

johannes.bergarp@gmail.com 1 johannes.bergarp@gmail.com 2 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar. Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda OPEN TEXT FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf FirstClass 9.1 Ny inloggningsruta Ange dina kontouppgifter och tryck på ENTER tangenten

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone

Instruktion för konfiguration av e-post IMAP-konto på Apple iphone Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post på en iphone (Apple). Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din e-post för kontot på

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND FIRSTCLASS 8.0 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

6. Kan jag läsa min e-post i Microsoft Outlook eller liknande e-postprogram?

6. Kan jag läsa min e-post i Microsoft Outlook eller liknande e-postprogram? Contents 1. Office 365 FAQ... 2 2. Hur logga in?... 3 3. Hur skicka mail?... 4 4. Hur byta språk och tidszon?... 5 5. Hur aktivera vidarebefordring?... 6 6. Alternativ vid visning av e-postlådan.... 7

Läs mer

INTROGUIDE TILL E-POST

INTROGUIDE TILL E-POST Sida 1 av 5 Version: 3 (EL) INTROGUIDE TILL E-POST Här har vi samlat lite allmänna instruktioner hur du installerar ett e-postkonto, jobbar med IMAP, aktiverar vidarebefodringar och out-of-office funktionen.

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Administrationsguide

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Administrationsguide BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Administrationsguide Publicerad: 2014-01-15 SWD-20140115165600416 Innehåll 1 Komma igång... 6 Tillgänglighet för administrativa funktioner... 6 Tillgänglighet

Läs mer

Det finns bättre sätt än att sluta använda Internet.

Det finns bättre sätt än att sluta använda Internet. Bengas datorhörna Det finns bättre sätt än att sluta använda Internet. Riktigt säker kan du aldrig bli, men med lite förståelse för hur Internet fungerar och med ganska enkla medel kan du göra din egen

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Använda Office 365 på en Windows Phone

Använda Office 365 på en Windows Phone Använda Office 365 på en Windows Phone Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Windows Phone så att du kan skicka och ta emot e- post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var du

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Användarnamn, lösenord och e-postadress får du tilldelade av skolans IT-ansvarige, efter att din ansökan är mottagen och godkänd av administratören.

Användarnamn, lösenord och e-postadress får du tilldelade av skolans IT-ansvarige, efter att din ansökan är mottagen och godkänd av administratören. E K Manual för e-postprogram i Eda Skolor E-postprogrammet är ett sk webbaserat system, med möjlighet att skicka och läsa e-post från valfri dator som är ansluten till Internet. Vårt e-postsystem är tänkt

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 2: användning. Version 1.0

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 2: användning. Version 1.0 ANVISNINGAR Sjundeå e-postsystem Del 2: användning Version 1.0 1(21) Sjundeå e-postsystem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 3 E-POSTANVÄNDNING... 2 3.1 ÖVERSIKT... 2 3.2 ATT LÄSA MEDDELANDEN...

Läs mer

Kom igång med... MultiMailer2007

Kom igång med... MultiMailer2007 Kom igång med... MultiMailer2007 Innehåll Allmänt... 3 Installation... 3 Från Internet...3 Från CD...4 Konfigurering av ditt e-postkonto... 5 Om du har en brandvägg...6 Sammanfattning...7 Snabbstart...

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Fullständigt Outlook-tillägg Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 Den programvara

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 9 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara...

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer