Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter."

Transkript

1 COPYRIGHT Copyright Eli Lilly Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. Eli Lilly Sweden AB ( Lilly ) ger dig härmed rätt att kopiera dokument som publicerats av Lilly på World Wide Web att användas i icke-kommersiella sammanhang enbart inom din organisation, förutsatt att samtliga kopior som härrör från dokumenten behåller sin copyright och övriga äganderättsförhållanden som anges häri. Ingenting som anges häri skall tolkas som tilldelning, varken underförstått, estoppel eller på annat sätt genom licens eller rättighet enligt patent eller varumärke tillhörande Lilly eller tredje man. Förutom vad som uttryckligen föreskrives ovan skall ingenting häri tolkas som tilldelning av licens eller rättighet under Lilly copyright. Denna copyright policy anges i befintligt skick UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG. Ovanstående undantag av underförstådda garantier skall emellertid endast gälla i respektive jurisdiktion i den utsträckning gällande lag tillåter. Om någon som granskar ett dokument som Lilly publicerat svarar med information innehållande feedback, såsom frågor, kommentarer, förslag eller liknande avseende innehållet i sådant Lilly-dokument, skall sådan information anses vara ickekonfidentiell och Lilly har inga förpliktelser av något slag med hänsyn till sådan information och är fri att återge, använda, yppa och distribuera informationen till andra utan begränsning. Lilly äger rätt att använda idéer, koncept, know-how eller tekniker som ingår i sådan information för vilket ändamål som helst inklusive men ej begränsat till att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som innehåller sådan information. Lilly ansvarar ej för innehållet för tredje mans sajt, medtaget sajt genom vilken du kan ha fått tillgång till denna sajt eller till vilken du kan få tillgång från denna sajt. Lilly åtar sig inget ansvar i samband med sådana sajter eller länkar. Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter. 2. ANSVARSKLAUSUL Sajten och informationen som finns på sajten anges i befintligt skick och utan garanti av något slag, vare sig uttryckt eller underförstådd. Eli Lilly Sweden AB, dess bolag, närstående företag och dess licenstagare frånsäger sig allt ansvar avseende garantier, återgivanden och villkor av alla slag vare sig uttryckta eller underförstådda, medtagna garantier gällande äganderätt och icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, med hänsyn till sajten och den information som där finns. Även om skäliga ansträngningar har gjorts för att återge korrekt och tidsenlig information på sajten, försäkrar eller garanterar inte Eli Lilly Sweden AB, dess bolag, närstående företag och dess licenstagare sajtens riktighet, fullständighet, korrekthet, lämplighet i tid eller användbarhet, ej heller den information som finns på sajten. Eli Lilly Sweden AB garanterar inte att sajten fungerar friktionsfritt eller felfritt. Användande av sajten samt det material och den information som där finns sker på egen risk och du ansvarar helt och fullt för alla följder, oavsett hur långsökta, som resulterar ur användandet av sajten eller den information som där finns. I den utsträckning vissa jurisdiktioner emellertid inte tillåter undantag eller vissa garantier, är det inte säkert att dessa undantag gäller dig. En del av denna webbsajt kan nås av vem som helst och innehåller medicinsk eller läkemedelsbaserad information. Denna webbsajt kan inte på något sätt användas för diagnostiskt eller annat medicinskt ändamål. Om du har ett medicinskt problem måste du vända dig till en vårdinstans. Informationen som anges häri skall ej användas som grogrund för affärsmässig utvärdering av Eli Lilly Sweden AB eller något av dess bolag. Lagen föreskriver andra informationskanaler som skapats särskilt för detta ändamål, såsom årsredovisningar eller halvårsredovisningar, vilka kan erhållas utan kostnad.

2 3. SEKRETESS OMFATTNING Eli Lilly Sweden AB respekterar den personliga integriteteten hos dem som besöker webbsajten, och som en följd av detta har vi tagit fram denna sekretesspolicy. Denna webbsajts sekretesspolicy gäller endast driften av de webbsajter som ägs av Eli Lilly & Company Limited och dess bolag ( Lilly ) som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretess längst ner på webbsidan. PERSONLIG INFORMATION SOM INHÄMTAS OCH BEARBETAS Genom denna webbsajt kommer Lilly att inhämta olika slags information om dig enligt följande. Detta sker i enlighet med bestämmelserna i EC-direktiv 95/46 av den 24 oktober 1995 och motsvarande nationella lagar som införlivar detta direktiv. Identifierbar information som du lämnar. Vi kommer att inhämta personlig information från dig som kan identifiera dig, såsom ditt namn, födelsedata, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och annan liknande information ( Din Information ) när den frivilligt lämnas till oss. Du kanske lämnar Din Information till oss genom vår registreringssida eller genom den del av sajten där du kan kontakta oss. Vi kommer klart och tydligt att ange på sajten de tillfällen där vi inhämtar denna information från dig. Webbserverloggar. I likhet med en stor mängd webbsajter på Internet samlar vi automatiskt in webbserverloggar från dig när du besöker en av våra webbsajter, med hjälp av vår hemsidas värddator (kallas webbserver ). Webbservern känner automatiskt igen viss icke-personlig information, såsom din IP-adress, datum och tidpunkt då du besökte vår sida, vilka sidor du besökte, vilken webbsida du kom ifrån, vilket slags webbläsare du använder (t.ex. Internet Explorer), vilket slags operativsystem du använder (t.ex. Windows 2000), och din Internetleverantörs domännamn och adress (t.ex. AOL). Om vår sajt använder cookies (vilka beskrivs nedan), kommer webbservern även att hämta denna information. Vi granskar ofta serverloggen för att se vilka webbsidor som besöks för att få en bättre förståelse för hur sajten används av våra besökare. Detta omnämns vanligtvis som Webbstatistik och gör att vi kan upprätthålla och förbättra vår service. Dessutom kan vi, i händelse av systemmissbruk, använda denna information i samråd med din Internetleverantör och/eller de lokala myndigheterna för att spåra källan till ett eventuellt intrång. IP-adresser. Denna webbsajt använder Internet Protocol (IP) adresser. En IP-adress är ett nummer som din Internetleverantör ger din dator så att du kan få tillgång till Internet. Vanligtvis förändras en IP-adress varje gång du kopplar upp dig mot Internet ( dynamisk adress). Observera emellertid att om du har bredbandsuppkoppling, beroende på dina personliga omständigheter, finns möjligheten att din IP-adress som vi hämtar, eller till och med en cookie vi använder, kan innehålla information som kan anses vara identifierbar. Detta beror på att vissa bredbandsuppkopplingar gör att din IP-adress inte ändras ( statisk ) och kan förknippas med din personliga dator. IP-adresser används som en del av informationen från webbserverloggen enligt vad som anges ovan. Cookies. Webbsajten utnyttjar en teknik som kallas cookie. En cookie består av information som vår webbserver skickar till din dator (till din webbläsarfil) när du går in på en hemsida. Detta avsnitt ger information om vilka cookies vi använder, hur du hittar cookies i din dator och hur du ändrar dina egna inställningar för att begränsa användandet av cookies. Kom dock ihåg att om du begränsar användandet av cookies kan det påverka funktionen, och kan resultera i att denna sajt (och andra sajter) inte kan nås. Vi använder följande slags cookies på sajten: i) Webtrends Vår webbserver kommer att installera en cookie på din dator för att öka tillförlitligheten i det statistiska programmet Webtrends. Även om en profil av en användares surfvanor kan byggas upp med hjälp av denna cookie, innehåller själva cookien ingen Personlig Information. Vi använder dessa profiler för att upprätta vanliga surfmönster hos våra användare, vilket hjälper oss att upprätthålla och förbättra den service vi erbjuder. Denna cookie finns kvar i din dator på obestämd tid, även efter det att du har lämnat vår hemsida.

3 ii) Session Cookies När du surfar runt på sidan uppstår det ofta tillfällen då vi behöver komma ihåg den tekniska informationen om dig allt eftersom du surfar från sida till sida. Vi använder denna tekniska information på flera olika sätt för att förbättra användandet. Denna cookie innehåller ingen personlig identifierbar information och finns bara kvar i datorn till dess att du avslutar surfandet och lämnar vår sida. iii) Persistent eller Login Session Cookie När du loggar in på ett begränsat utrymme kan vi installera en cookie på din PC för att komma ihåg dina inloggningsuppgifter. Detta gör det mer bekvämt för dig så att du inte behöver skriva in alla inloggningsuppgifter igen vid nästa besök. Denna cookie finns kvar på din dator på obestämd tid, även efter det att du har lämnat vår sida. Cookies på vår sajt från tredje man. Lilly tillåter inte att tredje man installerar cookies på din dator genom vår webbsajt om inte detta sker på vår begäran och personligen kontrolleras av oss, samt inte används eller nås av tredje man förutom vad som anges i denna policy. Radera och/eller kontrollera cookies. Du kan läsa det mesta på webbsajten om du väljer att radera cookies på din dator. Vissa funktioner, t.ex. när du ska registrera dig som användare, blir emellertid inte tillgängliga. Det finns olika metoder för att granska och ta bort de cookies som finns på din dator, beroende på vilken webbläsare du använder. Nedan finner du instruktioner om du har Internet Explorer, version 5.0 eller senare. Om du använder en annan webbläsare rekommenderar vi att du besöker leverantörens hemsida, där du kan hitta information eller besök sidan För att kontrollera cookies för Internet Explorer, version 5.0 eller senare: 1. Välj Verktygsmenyn, sedan 2. Internetalternativ 3. Klicka på fliken Allmänt 4. Klicka på Inställningar 5. Välj Visa filer För att kontrollera cookies om du har Internet Explorer, version 5.0 eller senare: i) Internet Explorer Välj Verktyg, sedan 2. Internetalternativ 3. Klicka på Sekretess 4. Klicka på Anpassad nivå 5. Klicka på Avancerat 6. Markera åsidosätt automatisk cookiehantering och välj Acceptera, Neka eller Fråga enligt önskemål. ii) Internet Explorer 5.0 eller Välj verktyg, sedan 2. Internetalternativ 3. Klicka på knappen Säkerhet

4 4. Klicka på Anpassad nivå 5. Scrolla ner till det sjätte alternativet för att se hur cookies hanteras av IE5 och ändra till Acceptera, Neka eller Fråga enligt önskemål.

5 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH UPPLYSNINGAR. Vi kommer att använda Din Information för att besvara de frågor och önskemål du har, och från tid till annan kan vi referera till Din Information för att bättre förstå dina behov och hur vi kan förbättra våra webbsajter, produkter och tjänster. Vi kan också komma att använda Din Information för att kontakta dig och/eller förse dig med allmän hälsoinformation (t.ex. information om vissa hälsotillstånd) såväl som information om våra produkter och tjänster. Vi kan även förbättra eller slå samman Din Information med data som erhålls från tredje man i samma syfte. Vi kan dela Din Information med ombud, underleverantörer eller partners till Lilly i samband med tjänster som dessa enskilda eller grupper erbjuder, å Lillys vägnar, eller tillsammans med Lilly. Dessa ombud, underleverantörer eller partners kan endast använda denna information då de erbjuder tjänster till Lilly, eller tjänster som sker i samarbete med Lilly (vissa av våra produkter utvecklas och marknadsförs till exempel genom samarbetsavtal med andra företag). Vi kan, till exempel, överlämna din information till ombud, underleverantörer eller partners som har hand om våra databaser, i samband med databearbetningstjänster, eller så att de kan översända den information som du har begärt. Lilly kräver att dessa underleverantörer genom avtal garanterar att följa säkerhets- och sekretesskrav, minst lika stränga som de som anges i denna sekretesspolicy. Lilly förbehåller sig rätten att lämna upplysningar utifrån Din Information för att tillgodose vederbörlig begäran om information från myndigheter eller där lagen så kräver. Under exceptionellt sällsynta omständigheter där nationell, offentlig eller företagsrelaterad säkerhet kommer i fråga (t.ex. terroristattacken på World Trade Center i september 2001), förbehåller sig Lilly rätten att lämna information om hela vår databas av besökare och kunder till berörda myndigheter. Vi kan också komma att lämna Din Information till tredje man i samband med försäljning, överlåtelse eller annan överföring av verksamheten av denna webbsajt till vilken informationen tillhör, då vi även kommer att kräva av sådan köpare att samtycka till att behandla Din Information i enlighet med denna sekretesspolicy. Den tredje man som vi delar information med (med undantag för myndigheter där informationsplikten är lagstadgad) blir genom avtal skyldig att tillhandahålla en nivå av sekretesskydd, minst lika högt som anges i denna policy. VALMÖJLIGHETER Åtkomst och korrigering. Med hjälp av en personlig sida kan du ändra uppgifterna, som du lämnade vid registreringen, på ditt användarkonto. Du kan be att få uppgifterna på ditt användarkonto raderade genom att kontakta vår webbmaster. Uppgifter eller annan information som du har försett oss med och som finns att tillgå utanför användarkontot, t.ex. inlägg som kan förekomma inom våra fora, kan fortfarande finnas kvar på sajten för oss att befoga över även om användarkontot är raderat. Avsäga sig tjänster. Om du vill bli bortplockad från kontaktlistan, skriv till Lilly på följande adress: Eli Lilly Sweden AB Box Solna Var vänlig notera att du fortsatt kan erhålla material under det att vi uppdaterar våra listor. INTERNATIONELL ÖVERFÖRING Din Information kan komma att överföras internationellt bland Lillys bolag, affärspartners och ombud i världen enligt vad som anges i avsnittet Användningsområden och Upplysningar i denna sekretesspolicy. Lilly ansvarar dessutom för samtliga av företagets webbsajter vid ett regionalt hosting center. När det gäller webbsajter i Europa, Afrika och Mellanöstern finns företagets hosting center i Lillys bolag i England. Vad gäller övriga sajter runt om i världen finns företagets hosting center i Lillys bolag i Indianapolis i Indiana i USA. Detta innebär att Din Information som du tillhandahåller såväl som annan information som anges i avsnittet personlig information som inhämtas och bearbetas, automatiskt överförs till ett sådant hosting center för underhåll. ANNAN VIKTIG INFORMATION

6 Länkar till andra sajter. Som en tjänst till våra besökare innehåller denna webbsajt för närvarande länkar till ett antal andra sajter där vi tror att du kan hitta användbar information. De principer och riktlinjer som vi har beskrivit här gäller inte för dessa sajter. Vi föreslår att du kontaktar dessa sajter direkt för information om deras sekretess, säkerhet, datainsamling och distributionsregler. Lilly kan inte hållas ansvarigt för åtgärder eller innehåll som tredje man företar eller har på sina sajter. Ändringar till denna webbsajts sekretesspolicy. Uppdateringar till denna webbsajts sekretesspolicy kan förekomma från tid till annan. Senast uppdaterad: KONTAKTINFORMATION Om du har frågor rörande denna policy eller vår webbsajt, kontakta vår webbmaster per post: Privacy Steward Eli Lilly Sweden AB Box Solna

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee

Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee Sekretessmeddelande Det här sekretessmeddelandet uppdaterades den 20 mars 2014 med en länk till McAfees nya cookiepolicy och med några ändringar för att göra det mer lättläst och tydligt. Det här meddelandet

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Gäller från: 01/09/2012

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Gäller från: 01/09/2012 Walt Disney Company har en rik tradition av att ge våra gäster runt om i världen storslagna berättelser, starka karaktärer och stora upplevelser och våra webbplatser och applikationer har skapats för att

Läs mer

GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET

GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 INNEHÅLL Guide för den som använder Internet Inledning 3 Så här skyddar Du din integritet på Internet

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder Skruvat.se Användarvillkor Kunder ANVÄNDARVILLKOR KUNDER Dessa användarvillkor (nedan Användarvillkor Kunder ) gäller för kunders (nedan Kund) köp av varor från AB Skruvat Reservdelar (org.nr.556605-7336,

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise FÖLJANDE VILLKOR ( VILLKOREN ) UTGÖR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN SYMANTEC CORPORATION OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG ( SYMANTEC ) OCH DIG OCH REGLERAR

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

Sekretesspolicy. Inledning

Sekretesspolicy. Inledning Sekretesspolicy Inledning Detta dokument är sekretesspolicyn för Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straße 22, 80807 München, Tyskland. Den gäller alla företag inom Travian Games GmbH och företag,

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Inloggnings- och registreringsfrågor

Inloggnings- och registreringsfrågor Inloggnings- och registreringsfrågor» Varför kan jag inte logga in? Det finns flera möjliga förklaringar till detta. Först och främst, försäkra dig om att ditt användarnamn och lösenord stämmer. Om du

Läs mer

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer

I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde B. Avtalsort och jurisdiktion C. Tjänsten

I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde B. Avtalsort och jurisdiktion C. Tjänsten I. Allmänna villkor A. Tillämpningsområde 1. Dessa allmänna villkor reglerar användningen av allt innehåll och alla tjänster som tillhandahålls av operatören på sajten (nedan även kallad GameTwist-sajten,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Villkor för Användning

Villkor för Användning Villkor för Användning AVTAL MELLAN ER OCH RCI EUROPE RCI Europe ( RCI, vi, oss eller vår ) erbjuder er denna Websida. I och med att ni använder denna Websida och/eller accepterar de villkor, förbehåll

Läs mer

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN.

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. VIKTIGT-LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DE ANSÖKER OM, GODTAR, ANVÄNDER,

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer