IP-Only AB Företagspresentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IP-Only AB Företagspresentation"

Transkript

1 Företagspresentation

2 Årets Bolag 2014 I hård konkurrens utsågs IP-Only i januari till Årets Bolag 2014 på Telekomgalan på Grand Hôtel i Stockholm. Terminstart Telekom, som anordnas av Telekomnyheterna, samlar hela IT- och Telekombranschen och avslutas med en gala där Telekompriset delas ut i 7 kategorier, varav Årets Bolag är det stora prestigepriset. En hård konkurrens är något som gynnar både innovation och slutkunder. För att konkurrens ska uppstå krävs att någon vågar satsa framåt. Årets vinnare har lyft blicken högre och längre än någon annan på den svenska marknaden, lyder en del av motiveringen.

3 IP-Only vi bygger Internet Med modern fiberteknologi bygger vi framtidens infra- till. Det är därför vi står upp för digital jämlikhet. Fiber åt struktur: det nya svenska fibernätet. En digital landsväg alla, oavsett var du bor, är en förutsättning för rättvisa över hela landet från kommun till kommun, kontor till villkor och för Sveriges framtid. Det är därför det behövs, kontor, hus till hus där alla är lika välkomna. inte ett, utan flera starka alternativ av leverantörer av digi- Ett fritt, öppet och neutralt Internet är lika självklart som fria vägar eller fri press. Det är du som är Internet; du tal infrastruktur. IP-Only är det oberoende och öppna alternativet, som användare ska kunna surfa, titta, dela, jobba, lagra, utan egna intressen i investeringar i äldre teknik och lyssna och känna! - precis hur du vill, utan att någon utan beroenden från andra affärsområden. Ett alterna- bestämmer det åt dig. Och du ska kunna välja just de tiv med drivkrafterna nätneutralitet, fri konkurrens och tjänster och det innehåll som du vill ha. digital jämlikhet baserad på öppenhet och sann kärlek till Det är därför vi brinner för ett öppet fibernät där innehållsleverantörer konkurrerar fritt om din gunst med Internet. Vi har en vision och ett mål vi vill investera i Sverige bästa pris och kvalitet. Det är därför vi kräver att detta för att bygga bort bredbandsklyftorna. Land och stad ska fibernät ska vara oberoende och neutralt: ingen ska få ha samma möjligheter att vara en del av samhället. Alla kontrollera vem som får konkurrera och hur det ska gå som vill ska kunna få fiber på lika villkor. 1

4 Full fart framåt 2 Mikael Philipsson, du är VD för en av Sveriges mest offensiva fibernätsoperatörer. Ni bygger fiberinfrastruktur i stad och på landsbygd, levererar nät till landets mest krävande bolag och tar plats i bredbandsdebatten. Hur är läget? Jo tack bra, det är fantastiskt att få jobba med något man tycker är både intressant, viktigt och roligt; att få ge hela Sverige tillgång till en helt ny fiberinfrastruktur. Som tur är jag inte ensam utan har duktiga kollegor, en engagerad styrelse och ägare med ett tydligt fokus. Det låter som en bra kombination för att få saker gjorda. Var det något särskilt du kommer ihåg från 2014? Ett toppenår! Vår stadsnätssatsning har nu passerat adresserade hushåll och fibernät utbyggt till ca hushåll. Vi vann några fantastiska WANaffärer, bland annat med McDonald s och Systembolaget, och börjar nå ut till kommuner med vårt koncept Smart Fiberstad helhetsvisionen för den fiberuppkopplade kommunen. En verklig höjdpunkt 2014 var när IP-Only vann Telekomgalans utmärkelse Årets bolag 2014 med motiveringen att vi lyft blicken högre och längre än någon annan på marknaden och att vi vågar satsa för att uppnå konkurrens och innovation i fibernäten. Det är ett stort erkännande som vi är mycket stolta över. Öppet och neutralt verkar viktigt, är inte alla nät det? Nej, tittar vi på marknaden, både i Sverige och runt om världen, så finns det många nät där nätägaren själv säljer tjänster i nätet. De kontrollerar också villkoren för andra tjänsteleverantörer i nätet vilket leder till snedvriden konkurrens och låg innovation av tjänster. I förlängningen är det en demokratifråga och det är ingen slump att både Barack Obama och FN lyft frågan om nätneutralitet, dvs vikten av tillgång till ett öppet Internet för att ALLA ska kunna vara en del av dagens digitaliserade informationssamhälle. Mycket händer när det gäller fiber till hemmen, är det full fart även på företagssidan? Ja, det är det. Snabbt och stabilt nätverk mellan kontor, till datacenter, till internet och molnet har börjat bli en självklarhet för företag. Ett tecken på det är att vi 2014 vunnit flera avtal med restaurang- och retailkedjor. De tar nu steget till att fiberansluta sina anläggningar över hela landet. Och hur har allt detta påverkat IP-Only? Vi är fortfarande i en tidig expansionsfas, men redan under 2014 ökade nettoomsättningen med 49 % och även EBITDA-resultatet ökade med 11 % trots att vi under året tagit på oss stora kostnader för att möjliggöra vår storskaliga satsning på nätinfrastruktur och fortsatt tillväxt. Vi har också vuxit genom att rekrytera många duktiga medarbetare och vi har gjort två strategiskt viktiga förvärv i bynet och Availo som på olika sätt mycket väl kompletterar oss och passar in som viktiga bitar i det pussel vi lägger. Availo kommer in med kompetens, teknik och plattformar kring datacenter och bynet är Sverigeledande på fiber till landsbygd. Vad har den stora utmaningen varit med att växa snabbt och samtidigt leverera allt mer? En utmaning har varit att bygga upp organisation och processer med hög kvalitet för att hantera den stora volymen kunder och för att leverera så snabbt som vi önskat och lovat. Det är komplext att bedriva denna verksamhet, från försäljning till att bygga nät och samordna underleverantörer av olika slag, marktillstånd etc. Tyvärr har det betytt att kunder ibland hamnat i kläm vilket jag beklagar. För att komma tillrätta med det här har vi byggt upp en organisation och satsat mycket på avancerade verktyg i allt från försäljningsprocess till färdig utbyggnad. Vi har även gjort en stor satsning för att åstadkomma en hög driftkvalitet i näten. På tal om utmaningar, hur ser det ut med sådana framöver? En utmaning för hela branschen, som också uppmärksammats av PTS, är att kvaliteten i nät och tjänster måste bli bättre. Jag är övertygad om att det inom en inte allt för lång framtid kommer att bli högre krav på tillgänglighet i fibernäten än vad det är i elnäten idag. För IP-Only är högsta kvalitet i näten något vi haft med oss från starten. Vi är väl rustade. Däremot finns det många mindre fibernät i landet idag där frågan om kvalitet och säkerhet är ett problem. Drift i större skala är helt nödvändigt för att uppnå hög kvalitet i fibernäten, därför tror jag att det är nödvändigt med samverkan med kommuner och andra nätägare.

5 Hur samverkar ni idag med kommunerna? Vi har en mycket nära relation med de kommuner vi verkar i. Det är viktigt, just för att skapa bra förutsättningar för en effektiv fiberutbyggnad som alla kan ta del av, vi kallar det för Smart Fiberstad. Det finns mycket infrastruktur i landet, det gäller att den tas tillvara och byggs ut. I över 10 år har vi bundit samman lokala stadsnät med vårt nationella nät och fyllt dessa nät med intäkter från större företagskunder. Nu tar vi nästa steg i denna samverkan genom att hjälpa de kommuner som saknar resurser och kapital men som har stora utbyggnadsbehov. På så sätt maximerar vi nyttan av våra resurser och stadsnätet fyller sitt befintliga nät och blir mer lönsamma. Vi är en privat aktör. En förutsättning för att Sverige ska nå bredbandsmålet är att privata och offentliga medel samverkar. Det viktiga, som jag ser det, är att det över tid finns flera fibernätägare i varje kommun så att det skapas ett konkurrenstryck. Vi och stadsnäten har här en viktig roll att fylla, som ett alternativ till den dominerande aktören i Sverige. Det är en stor utmaning där IP-Only kan bidra till bredbandsmålet genom att samverka med de kommuner och stadsnät som inte ser det som rimligt att göra en fiberutbyggnad i egen regi och vidare, hur går tankarna då? Digitaliseringen av snart sagt alla delar av samhälle och företagande accelererar. IP-Only med sin helhet är här perfekt positionerade och kan bidra genom att reformera den klassiska operatörsrollen till en mer renodlad nätoperatör, där andra företag producerar och levererar tjänster över näten. Jag ser fram mot att fortsätta leda IP-Only med den bilden i sikte och genom att arbeta med duktiga människor som delar min övertygelse om att ett fritt och öppet Internet byggs på öppen och neutral infrastruktur tillgänglig för alla. 3 IP-Onlys ägare EQT Den omfattande fiberutbyggnaden som pågår i landet kräver mycket kapital. Samtidigt är investeringar i digital infrastruktur förenat med hög risk, vilket innebär att få vill och kan satsa på allvar. Tack vare EQT har IP-Only fått resurser till att bygga ut en alternativ öppen och neutral fiberinfrastruktur i hela landet. IP-Only har nyanställt 150 personer och fortsätter att anställa för att möta den stora efterfrågan på fiber. IP-Only ägs av EQT:s Mid Market fond, som har både nordiska och internationella investerare, till exempel pensionsfonder, försäkringsbolag och stiftelser. Sjätte AP-fonden och Investor AB är investerare i EQT Mid Market. EQT arbetar med att utveckla sina bolag genom att investera i kvalitet, utveckling och tillväxt för att stärka deras långsiktiga konkurrenskraft. MIKAEL PHILIPSSON, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

6 IP-Onlys ekosystem 4 Allt hänger ihop! De tjänster och den funktionalitet som vi tillhandahåller till olika kundgrupper finns tillgängliga överallt där vår fiberinfrastruktur finns. Man kan likna det med ett ekosystem som vilar på fiber. Slutnyttan se mycket olika ut, från högupplöst hyrfilm till snabbare affärsprocesser eller bättre funktion på molntjänsterna, men med det gemensamt att nyttan bygger på morgondagens viktigaste kommunikationsinfrastruktur, fiber. En port bort För våra krävande företagskunder betyder det att hela vårt utbud finns tillgängligt när första anslutningen är gjord. Samma kabel kan bära Internetanslutningen, WAN till övriga kontor, kontakten med centralt placerade servrar och smarta molntjänster som Virtuell Server och Remote Backup. Tack vare att vi äger och driver vårt eget nät med fiber, datacenter, aktiv utrustning och teknikplattformar kan vi leverera och garantera kvaliteten på enstaka tjänster eller mer omfattande paketeringar. Kort sagt ett ekosystem att lita på. Aftonbladet Svt Boxer Hemnet Blocket I VÅRT NÄT SIMMAR DE STORA BANDBREDDSVALARNA Många av landets riktigt tunga sajter serverar sitt innehåll via IP-Onlys nät. SVT, Aftonbladet, Blocket, Boxer och Hemnet är några av valarna som visat oss sitt förtroende och simmar tryggt i vårt nät. DSA Vad det betyder: Dynamic Site Accelerator Vad den gör: Avlastar webbservrar och mellanlagrar innehåll på nätet närmare användarna. INTERNET Tillförlitliga Internetanslutningar med hög kapacitet, välutbyggt trafikutbyte med andra operatörer och smarta tilläggstjänster som managerad brandvägg, DDoS-skydd redundans och mycket mer. WAN CDN DDOS-SKYDD Knyta ihop kontor och verksamheter spridda över Norden är vi experter på. Kunden väljer själv IP eller Ethernet och vilken bandbredd man vill ha. Kvalitet och ett utbud av smarta tillval följer alltid med. Oslo Stockholm 10 DATACENTER I våra datacenter, som alla ligger placerade på stamnätet, finns utrymme både för kunder som vill ha optimal driftmiljö för sina servrar och för flera av våra egna teknikplattformar. CDN, content delivery network, eller nät för innehållsdistribution handlar om att få ut allt mer data till allt fler mottagare. Tydligaste exemplet är strömmande video som exploderat på nätet. Vår tjänst är en av de absolut bästa enligt oberoende mätföretaget Cedexis. Vad det betyder: DDoS betyder Distributed Denial of Service. Vad det gör: Skyddar webbservrar mot överbelastningattacker Köpenhamn TJÄNSTER MED KVALITET FÖR FÖRETAG MED HÖGA KRAV NÄTET SOVER ALDRIG. 60 Gbit/s Dygnet runt, året runt jobbar vårt nät hårt för att transportera data från avsändare till mottagare. Samma fiberkablar som skyfflar e-post med powerpoints på dagtid erar film på kvällen och levererar intensiva distribu- spelupplevelser in på småtimmarna. 04:00 18: Gbit/s 22:00 DDOS-ATTACKERNA VÄXER. VI FÖRSVARAR. DDoS-attacker bara växer i storlek och flera tiotals gigabit per sekund är tyvärr vardagsmat och då krävs åtgärder redan i operatörens stamnätsroutrar. Precis det kan IP-Only erbjuda i tjänsten DDoS-skydd. MILLISEKUNDER ÄR MILJONER Inom bank och finans kan millisekunder vara avgörande för en affär. Vår enkla nätarkitektur med minimala fördröjningar passar perfekt för att knyta samman handelsplatser, banker och börser. Därför har vi blivit ett förstahandsval för finanssektorn. millisekunder miljoner kronor IAAS Vem vill egentligen mecka med egen hårdvara? Svaret för att slippa är IaaS eller infrastruktur som tjänst. IP-Only tillhandahåller flera tjänster som gör IT-vardagen enklare. Självklart levererade över fiber. Till exempel

7 FÖRSÄLJNING FIBERUTBYGGNAD FIBRERING AV FASTIGHETER Ungefär hushåll har hittills nåtts av vår stadsnätssatsning. Inte alla har nappat men på många håll är intresset jättestort och de flesta väljer att ansluta till vårt öppna nät. Processen i korthet: SMART FIBERSTAD Smart Fiberstad är IP-Onlys helhetskoncept för att få med hela samhället i fiberutbyggnaden från tätort till landsbygd. Målsättningen är att nå alla i en kommun. 100%. FÖRSÄLJNING 5 FIBERUTBYGGNAD AVTALSTECKNING FÖRSÄLJNING FIBERSPIRALEN Försäljning driver utbyggnad som driver ytterligare försäljning som ja ni fattar. Tack vare att vi tar ett helhetsgrepp på fiberutbyggnaden och levererar till företag, bostäder, offentlig verksamhet och andra operatörer så genererar vi nya affärer och får ekonomi på utbyggnad även utanför storstäderna. ALLA SKA MED: ÄVEN 229 RESTAURANGER Svenska McDonald s har förstått värdet av fiber lät man IP-Only fiberansluta i princip alla av de (då) 229 restaurangerna, inte minst för att kunna erbjuda kunderna riktigt bra WiFi. NOC 200+ Nätdrift kräver kompetent övervakning för att snabbt upptäcka fel, helst innan de påverkar kunden, och åtgärda dem. Vår NOC är bemannad dygnet runt och redo att snabbt åtgärda störningar i driften. PEERING IP-Only har en mycket väl utbyggd peering (trafikutbyte) med andra operatörer. Vi finns med gränssnitt på 15 knutpunkter. Vid dessa har vi en sammanlagd kapacitet på 564 gigabit per sekund in-och utgående trafik. VOICE Rösttrafik trivs utmärkt i IP-Onlys nät. Vi levererar telefonikapacitet, både IP och gammeltelefoni, framförallt till storkonsumenter som callcenters och kundtjänstorganisationer i företag och myndigheter. IAAS REMOTE BACKUP Säkerhetskopiering och restore via nätet PROJEKTERING ÖPPNA OCH NEUTRALA FIBERNÄT IAAS VIRTUELL SERVER Servrar över nätet med valbara OS, prestanda och appar TJUGO STADSNÄT PÅ TVÅ ÅR Med en finansiellt stark ägare har IP-Only på allvar växlat upp takten i fiberbyggandet. Resultatet är närmare trettio regionala nät som kopplar upp bostäder, företag och offentlig verksamhet till morgondagens kommunikationsinfrastruktur. Och takten ska öka. 15 knutpunkter 564 Gbit/s kapacitet WHOLESALE NÄTANLÄGGNING Andra operatörer, globala och nationella, är en av IP-Onlys viktigaste kundgrupper. Ungefär 150 bolag är det som köper kapacitet, främst i form av svartfiber, våglängder och Ethernet-accesser, för återförsäljning. IAAS BRANDVÄGG Vi står för drift, övervakning och uppdateringar INKOPPLING & TJÄNSTEAKTIVERING Falköping Stockholm Vallentuna Kristinehamn Oskarshamn Norrtälje Knivsta Sigtuna Osby Ale Borlänge Simrishamn VisbyHärryda Järfälla Falun Rimbo CPN STH HFS Vingåker Uppsala MOBILT KRÄVER MYCKET FIBER Hylte Trosa Det kanske inte är helt självklart men utbyggnaden av 4G och explosionen av mobildata kräver massor av fiber. Basstationerna sitter tätare än någonsin, fler användare är uppkopplade och varje användare genererar mer datatrafik än någonsin tidigare. IP-Only levererar till en av de dominerande mobilnätsbyggarna och deras utbyggnad och vår går hand i hand. HASTIGHET KÖPENHAMN STOCKHOLM 204 FRÅN KÖPENHAMN TILL HELSINFORS PÅ 5,6 MS Typisk hastighet för laserljus i glasfiber är 204 meter per mikrosekund. Med vår enkla men kraftfulla nätarkitektur ligger vi nära den teoretiska siffran. Skulle man ta bilvägen ger det 3,2 millisekunder från Köpenhamn till Stockholm och sen ytterligare 2,4 millisekunder till Helsingfors. PUBLIC I maj 2009 skrev IP-Only för första gången ett av de åtråvärda IT-avtalen med Kammarkollegiet inom områdena operatörstjänster och transmission. Ramavtalet innebär att den offentliga förvaltningen enkelt kan avropa IP-Onlys tjänster inom telefoni och datakommunikation utan att behöva genomföra en egen upphandling. + WIFI-ZONER ÅT MILJONER Trådlös uppkoppling via WiFi har snabbt blivit en av de viktigaste livsbetingelserna för människor i alla åldrar, privat och på jobbet. IP-Only har kompetens både på fasta och tillfälliga installationer. Våra WiFi-ballonger gjorde succé i Almedalen TRANS EUROPE EXPRESS I samarbete med globala operatörer når IP-Onlys nät ut i Europa och vidare. Vi levererar anslutningar i såväl USA som Kina.

8 6 KORTFAKTA IP-ONLY 2015 Grundat 1999 EQT ny ägare anställda 850 MSEK årsomsättning

9 IP-Onlys infrastruktur IP-Onlys växande fiberstamnät är ett av marknadens mest kraftfulla och den teknik som används gör det också kostnadseffektivt. Tack vare strategiskt riktiga teknikval redan i samband med förvärvet av KPNQwests nät 2002 där IP-Only satsade på framtidstekniken Ethernet istället för SDH, har IP-Only idag lång erfarenhet av att leverera transparenta transportnättjänster till operatörer, innehållsleverantörer och krävande företag och organisationer. Vår erfarenhet och höga kompetens inom fiberinfrastruktur omvandlas till hög funktionalitet, tillgänglighet och prestanda på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Fibernät och datacenter IP-Only äger och driver ett nordiskt fibernät med hög kapacitet, god täckning och förgreningar inom och utanför Europa. Den centrala fiberringen, med land- och sjökabel, förbinder ett stort antal städer i Sverige, Norge, Danmark och Finland, vidare både till ryska gränsen och söderut mot kontinenten. IP-Only kontrollerar den egna infrastrukturen från grunden; från fiber och rör, via egna fastigheter för teknikutrustning, till transmissionssystem och IP-backbone. Stamnätet kompletteras med ett snabbt växande antal mer finmaskiga accessnät i städer och regioner för att nå både egna slutkunder och bostäder i stadsnätssatsningen på egen infrastruktur. IP-Only har ett antal datacenter med mycket hög driftsäkerhet i direkt anslutning till fibernätet och erbjuder datacentertjänster på flera platser i Stockholm samt i Göteborg, Malmö, Oslo och nu även Linköping. Det mest extrema skyddet uppnås i ett datacenter byggt i en tidigare militär ledningscentral strax söder om Stockholm, insprängd 20 meter ned i det svenska urberget. Längs fibersträckorna har IP-Only också över 40 egna byggnader med utrustning för förstärkning och regenerering av de optiska signalerna samt utrymme för inplacering av kundutrustning. Transmissions- och IP-nät Ovanpå fiberinfrastrukturen används WDM-system (Wavelength Division Multiplexing) som är en teknik som utnyttjar varje fiberpar effektivt genom att skicka flera olika våglängder över en och samma fiber. WDM-systemet är kraftfullt bestyckat och kan enkelt uppgraderas. IP-Only har en ren nätstruktur där de olika tjänsteplattformarna ligger parallellt direkt på WDM-lagret vilket innebär en enklare, säkrare och mer ekonomisk transportlösning. IP-Only har ett separat Internet-backbone för alla krävande tjänster som Internetkapacitet, CDN/Streaming och Telefoni. IP-nätet utmärker sig genom att det genomgående är byggt med dubblerade utrustningar i stamnätsnoderna och i flera ringstrukturer samt att det används enbart för IP-tjänster. Det höjer tillgängligheten och sänker svarstiderna inom såväl det egna nätet som mot andra operatörer. IP-Only utbyter trafik med andra operatörer på flera platser i stamnätet. Bland annat på Netnods knutpunkter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall, samt på knutpunkterna i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Amsterdam, Frankfurt och London. Därtill kompletteras IP-nätet med DDoS-skydd som tillvalstjänst. Detaljerad analys av trafikmönster identifierar och gör det möjligt att stoppa överbelastningsattacker redan i stamnätet där kapaciteten är som högst. 7 Oslo Nya expresslänkar under 2014 Göteborg Köpenhamn Malmö Stockholm Helsingfors Under 2014 har IP-Onlys avdelning för Transportnät byggt DWDM-Expresslänkar mellan Stockholm-Oslo-Göteborg -Malmö-Stockholm samt Göteborg-Köpenhamn, Malmö-Köpenhamn och Stockholm-Helsingfors. Expresslänkarna möjliggör lägre kostnad per våglängd och snabbare leveranser. Expressnätet är ett 40-kanalsnät där varje kanal kan bära upp till 100 Gbit/s.»Uppdateringen låter oss leverera hög kapacitet, flexibilitet och tillförlitlighet över långa avstånd på ett mycket kostnadseffektivt sätt.«eva SJÖGERÅS transportnätschef

10 8 Ethernet IP-Onlys Ethernetnät har mycket god geografisk täckning. Det innebär att inga kompromisser behöver göras när Ethernettjänster över längre distans ska levereras. Nätet är installerat på dedikerade våglängder i det egna fibernätet. Tekniken är utformad för att tillmötesgå de höga krav som ställs på en traditionell punkt-till-punkt-förbindelse samtidigt som den ska uppfylla både dagens och morgondagens teknikstandard och krav på säkerhet. Tack vare den enkla arkitekturen kan IP-Only leverera en helt transparent och flexibel Ethernettjänst. webbfiltrering, VPN, VLAN, skyddad SIP och trafikrapporter. Brandväggarna realiseras primärt som virtuella enheter i IP-Onlys centrala plattform men kan även placeras fysiskt hos kunden vid behov. Infrastruktur som tjänst IaaS IP-Only har byggt upp en helt ny distribuerad teknisk plattform för leverans av virtuella servrar över Internet eller direkt anslutet till kundens privata nät (Cloud Computing eller IaaS). Grunden för plattformen utgörs av hårdvara från IBM och virtualiseringsteknik från VMware vilket ger hög prestanda och skalbarhet både vad gäller CPU, minne, lagring och kommunikation. Ett virtualiserat och skiktat disksystem garanterar bästa funktion för I/O-intensiva applikationer. Tack vare placeringen direkt på IP-Onlys stamnät kan virtuell serverkapacitet levereras till kunderna med högsta säkerhet och med mycket korta svarstider oavsett geografiskt avstånd. Varje kund får en egen webbportal där de enkelt kan administrera och övervaka sina befintliga servrar samt uppgradera eller beställa helt nya servrar. IP-Onlys Remote Backup är en helt redundant lösning där backupdata kopieras över kundens fiberanslutning och sedan lagras på disk och band hos IP-Only. Tjänsten bygger på IBM:s programvara, Tivoli Storage Manager (TSM). Säkerhetskopiorna finns alltid tillgängliga online och data kan därför återskapas över nätet vid behov. IP-Onlys managerade brandväggstjänst är uppbyggd på produkter från Fortinet och innehåller ett antal funktioner som IPS, IP-Only levererar tjänster med kvalitet till företag och organisationer med höga krav. Datacenter är en mycket viktig del av IP-Onlys infrastruktur. De erbjuder optimal miljö och kan rymma både kunders och egna teknikplattformar. Fyra nya datacenter Under sommaren 2014 förvärvade IP-Only datacenterspecialisterna Availo. En strategiskt viktig förstärkning både av kompetens och infrastruktur i form av fyra toppmoderna datacenter belägna i Linköping, Hammarby, Sätra och Oslo. Efter förvärvet står IP-Only ännu bättre rustade att möta marknadens ökande behov av kraftfulla och högkvalitativa moln- och datacentertjänster.»med köpet av Availo blir vi en av de största i Norden inom datacenter.«catharina WRETLIND t.f. försäljningsdirektör

11 Genombrott för fiber till retail- och restaurangkedjor Fiberrevolutionen fortsätter att dra fram i alla delar av vårt allt mer digitaliserade samhälle. Ett tydligt mönster som vi på IP-Only är särskilt glada för, är att stora kedjor inom restaurang och handel tar klivet över till fiber. De exempel som ligger oss nära till hands att nämna eftersom vi har fått förtroendet att leverera fiber med tillbehör till dessa är McDonald s (drygt 200 restauranger), Systembolaget (431 butiker plus distributionscentraler och partnerföretag) samt Clas Ohlson (ca 200 anslutningar). Den sistnämnda affären inkluderar butiker och kontor i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien och Kina. Gemensamt för de tre olika kunderna och helt avgörande för teknikskiftet från koppar till fiber, är att fibern är en viktig pusselbit i kundupplevelsen. Med ordentlig bandbredd kan kunderna erbjudas WiFi, kassaterminalerna fungerar bättre, information och kampanjer kan distribueras från centrala resurser till butikerna och mycket mer. I alla tre fallen är vi helhetsleverantör av infrastruktur, inte bara fiber, inklusive accesspunkter för WiFi med provisioneringssystem, 3G/4G-backup, internetanslutningar och fastighetsnät. Vinsten för kunden är bra funktionalitet och en enda kompetent kontakt för hela kommunikationsplattformen. Helt klart ett vinnande koncept. 9 KUND ANTAL NYA FIBERANSLUTNINGAR McDonalds drygt 200 Systembolaget drygt 430 Clas Ohlson cirka 200

12 Öppna nät och Smart Fiberstad 10 IP-Only har kompetensen och resurserna att ta ett helhetsgrepp på fiberutbyggnaden i de kommuner där vi är aktiva. Vi kallar detta helhetsgrepp Smart Fiberstad och det inkluderar boende i stad och på landsbygd, företag och offentliga verksamheter av alla typer. När det öppna nätet når alla kan det bli en plattform för kommunikation, kultur, innovation, företagande och samhällsservice. Vägen till Smart Fiberstad går via partnerskap med kommunen eller regionen. Med lokal förankring formuleras en gemensam målbild och utbyggnaden sker proaktivt med transparens, öppenhet och insyn. Genom att IP-Only har en decentraliserad organisation med regionalt ansvariga, samt lokal representation finns bra förutsättningar för ett nära samarbete. Tillsammans integrerar vi hela samhället. Vi bygger bort de digitala klyftorna. Vad innebär Smart Fiberstad för kommunen och dess invånare? Smart Fiberstad skapar tillväxt, utveckling och sysselsättning. Nya tjänster och innehåll skapas, lokala entreprenörer finner nya marknader och verksamhetsområden. Tjänsteleverantörernas utbud gentemot hushållen utvecklas, så att fler i samhället kan ta del av de digitala tjänsterna. Företagen ges möjlighet att stanna kvar, det lokala och regionala näringslivet kan växa och nya företag får förutsättningar att etablera sig. Genom Smart Fiberstad skapas en plattform som genererar framtagandet av nya tjänster, som t.ex. tjänster för välfärdssektorn. Kommunen eller regionen får genom Smart Fiberstad en verktygslåda med obegränsade möjligheter till innovation. Målet för IP-Only är att Smart Fiberstad ska generera regional kunskapsöverföring, samt bidra till samarbeten mellan det offentliga och utvecklare av välfärdstjänster. I IP-Onlys koncept ingår det att arbeta aktivt för att möjliggörara sådana samarbeten. Smart Fiberstad bidrar till en klimatsmart stad. Genom Smart Fiberstad och utbyggnaden av fibernätet förenas kommunen med omvärlden. Kommunikation med ljusets hastighet innebär att det blir möjligt att arbeta och studera på distans. Delar av vård och omsorgsarbetet kan göras via nätet. Minskade transporter innebär minskade koldioxid utsläpp. Konceptet bidrar också till att innovationen av nya tjänster inom miljöområdet stimuleras. Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur för det digitala informationssamhället.

13 11 Nätet är ingenting utan dess innehåll och tjänster. Våra kunder är de som tillverkar och tillhandahåller många av de tjänster som vi människor inte anser oss kunna vara utan. Tjänster som är en självklar del av livet och ska fungera alltid. På IP-Only koncentrerar oss på infrastrukturen. Det ger både tjänsterna högsta tillförlitlighet och undviker att snedvrida konkurrensen. Vårt nät skapar den snabba, säkra och robusta bas som våra kunder behöver för sin verksamhet.»ip-only storsatsar på utbyggnaden av neutrala och öppna fibernät i Sverige. Med helhetskonceptet Smart Fiberstad integreras alla delar av samhället från tätort till landsbygd, så att fler kan ta del av digitaliseringens möjligheter.«ola Barthel, Chef för affärsområdet City Networks

14 En smart fiberstad på väg mot 100 % 12 Vingåker i Södermanland är med sina 9000 invånare en mindre mellansvensk kommun. Fiberutbyggnad har länge stått högt på önskelistan men marknaden har inte knackat på dörren och med en relativt glest befolkad kommun skulle kostnaden bli hög att bygga stadsnät i egen regi. Konsekvensen har blivit en förhållandevis låg fibertillgång. Sedan slutet av 2014 så har det dock blivit ändring på den fronten. Nu är man nämligen en av en handfull svenska kommuner som samarbetar IP-Only kring konceptet och målbilden Smart Fiberstad. Ambitionen är att gå från en väldigt blygsam fiberutbyggnad till att klara regeringens bredbandsmål (fiber till minst 90 % av hushåll och företag senast år 2020) och vidare mot 100 % fibertäckning. Startskottet Satsningen inleddes i slutet av 2014 i och med att Vingåkers kommun och IP-Only, som startade Vingåker Stadsnät, tecknade ett en avsiktsförklaring om Smart Fiberstad och avtal om fiberutbyggnad. Avtalet fastställer bland annat att 40 procent av alla hushåll och företag inom Vingåkers kommun ska senast år 2016 ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s och att senast år 2020 ska siffran vara uppe i 90 procent. All kommunal verksamhet ska senast år 2016 ha tillgång till 100 Mbit/s eller mer. Den slutliga målbilden är dock klar; ingen ska stå utanför utan hela kommunen ska kunna få bra bredband. Just genom att se helheten och kombinera utbyggnad till kommunala verksamheter och till bostäder med lokalt engagemang får projektet en ekonomisk bärighet som annars är svår att uppnå. Stad och landsbygd Tack vare att IP-Only tar ett helhetsgrepp på fiberfrågan inkluderas hela kommunen i byggplanerna. Kort efter avtalsteckning inleddes arbetet med de första informationsmötena i Vingåker där intresserade kommuninvånare fick höra om Smart Fiberstad, byggplaner och en möjlighet att ställa frågor. Samtidigt inleddes försäljning där alla fastighetsägare i Vingåker gavs möjlighet att teckna avtal om fiberanslutning. Parallellt gjordes motsvarande arbete med informationsmöten och försäljning på landsbygd. Detta arbete leds av bynet som är en del av IP-Only och sedan många år specialiserade på fiber i landsbygd. Bidragsoberoende ger flexibilitet Kommunen söker inte några bidrag för landsbygden utan all utbyggnad görs kommersiellt, vilket har flera fördelar; inga långa väntetider på beslut från Länsstyrelsen, man sätter egna kriterier och kan innefatta alla (vid bidrag får inte fritidsboende eller kransorter på mer än 200 hushåll inkluderas). Inga fiberföreningar krävs heller, vilket gör att de engagerade personerna i projektgrupperna kan lägga sin tid fullt på att få med fler hushåll och hjälpa till med markavtal istället för administration av förening och ansökningar. Grävning kan inledas så snart ett område uppnått sin anslutningsgrad utan att behöva invänta beslut från Länsstyrelsen. Mindre krångel för kommuninvånarna helt enkelt. Erbjudandet Erbjudandet som går ut från Vingåker Stadsnät är en allt igenom solidarisk lösning, där alla erbjuds anslutning till samma kostnad oavsett var i kommunen man bor, i centralort, mindre kransort eller ren landsbygd. Detta innebär att alla delar på kostnader för att möjliggöra att alla inom kommunen ska kunna få tillgång till och ansluta sig till fiber på lika villkor. Med parallella insatser för fiberutbyggnad i stad och på landsbygd, till bostäder, företag och kommunala verksamheter ska Vingåker lägga en viktig pusselbit för att skapa en attraktiv kommun för boende och företag. BYNET, Sveriges främsta företag för fiber på landsbygd, är en del av IP-Only sedan hösten Sedan starten 2003 har bynet etablerat en framgångsrik modell för att installera fiberbaserat bredband i landsbygd. Modellen bygger på och tar tillvara lokalt engagemang samtidigt som man tillför expertkunskap kring både praktik, organisation, projektledning och administration. Lokala resurser tas tillvara bland annat genom att skapa en projektgrupp, utse områdesansvariga och låta boende gräva på den egna tomten. bynet har ett tjugotal anställda och huvudkontor i Kungälv. Läs gärna mer på

15 13»Jag är stolt över samarbetet och ser med tillförsikt på att vi nu gräver oss in i framtiden«anneli BENGTSSON, kommunstyrelsens ordförande i Vingåker, efter att hon tagit plats bakom spakarna i en grävmaskin försedd med fiberplog och grävt ned de första metrarna kabelrör för det som ska bli hela kommunens fibernät.

16 VÄRDERINGAR VÄRDERINGAR VÄRDERINGAR STRATEGISKA GRUNDBULTAR Värderingar ett viktigt stöd till verksamheten 14 Alla framgångsrika företag vilar på värden och värderingar som går igen i alla delar av verksamheten. En tydlig och väl förankrad företagskultur får anställda att dra åt samma håll och är ett stöd i beslutsfattande och i den dagliga verksamheten. IP-Only har jobbat målmedvetet med detta de senaste åren. Vi har analyserat och försökt sätta på ord på vad som gör oss unika, våra drivkrafter och målbilder. Det vi funnit är att entusiasm och en tro på det vi gör är något som genomsyrar företaget. Konkret har detta arbete utmynnat i IP-Only rules, en skrift som beskriver IP-Only-andan med ledstjärna, värderingar och strategiska grundbultar i kärnfulla texter och bilder vad vi är och hur vi jobbar tillsammans med varandra, våra partners och våra kunder. Vi har en kultur och en attityd där vi lyssnar till kunden, tar initiativ och löser problemen för att få allt det vi levererar att fungera på bästa tänkbara sätt. Den investering som arbetet med att ta fram detta inneburit har visat sig ovärderlig i den expansiva fas vi befinner oss i nu. IP-Only rules låter alla våra nya medarbetare snabbt förstå vilka vi är och komma in i arbetet och det är något att luta sig mot i arbetet med att utveckla vår verksamhet och vår affär tillsammans.»vår strävan att kombinera en stark värdegrund med övertygelsen att mångfald berikar, bygger en arbetsplats där alla ser sitt bidrag till det IP-Only skapar«marie-louise Bondesson, HR-direktör, IP-Only IP-ONLY RULES, en skrift som beskriver IP-Only-andan med ledstjärna, värderingar och strategiska grundbultar i kärnfulla texter och bilder sid 6 sid 7 sid 10 sid A: Ta initiativ och GÖR C: Enkelt Ta ansvar, lös uppgiften även utanför eget område. Vi är informella och jordnära. Slutför överarbeta inte. Det är enkelt att jobba med oss. Våga utmana. Fokus och tydlighet. Sök information, dela med dig. Enkelt fungerar helt enkelt! Föreslå istället för att nedslå. Enkelt fungerar helt enkelt! sid sid sid 14 sid : Öppet och nära fibernät Vi äger och driver en oberoende IT-infrastruktur. Vi investerar där det gör skillnad. Fiberspiralen nät och affärer växer tillsammans. Sälj så vi fyller nätet! Vi bygger smarta fiberstäder och kopplar ihop dem i ett nationellt»stadsnät«(läs mer på sid 23). D: Öppet hjärta Vi brinner för IP-Only vi vill göra skillnad. Ärliga, engagerade och»rakt in«ska överraska kunden. Öppna och ärliga vi pratar med varandra. Tillit stafett med förbundna ögon. Alla säljer med sin insats. Nära till skratt.

17 Jobba på IP-Only IP-Only ska bli den bästa leverantören av högkvalitativ IT-infrastruktur för nätkrävande kunder. Därför jobbar vi aktivt för att komma i kontakt med människor som är beredda att ta sig an utmaningen att arbeta här, och hjälpa oss att fortsätta växa. Vi är ett starkt värderingsdrivet företag där initiativförmåga och motor står högt i kurs. Vi jobbar i högt tempo med positiva kollegor och erbjuder våra anställda möjlighet att påverka och utveckla både sig själva och vår verksamhet! På IP-Only är vi övertygade om att mångfald berikar och stärker alla organisationer och verksamheter. Därför arbetar vi aktivt för att skapa en mer jämställd IT- och telekombransch i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att nå en jämn fördelning av kvinnor och män på alla positioner och nivåer inom vår organisation. Vi strävar också efter att vår organisation ska avspegla samhällets mångfald. Det innebär att alla, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, ska känna sig välkomna och ges samma möjligheter på IP-Only. 15 IP-ONLY TAR STÄLLNING + JÄMSTÄLLDHET IP-Only verkar för ett jämställt samhälle. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden och medvetenheten kring genusfrågor på företaget. IP-Only är engagerade i 5050-klubbens arbete klubben för en jämställd IT- och telekombransch är en ideell förening som arbetar för målet 50 % kvinnor och 50 % män på alla positioner i IT- och telekombranschen. LIBANON ISRAEL INTERNATIONELLT Under året har IP-Only samlat ihop överbliven men fungerande telekomutrustning. Målsättningen är att sälja utrustningen och bidra till UNHCR FNs flyktingorgan som arbetar med stöd till krigets offer i Syrien. UNG CANCER JORDANIEN TURKIET SYRIEN Kobane IRAK Vi följer vår värdegrund om ett öppet hjärta och därför blir vår julklapp i år att tillsammans stödja de vars liv är fyllda av smärta. Alla anstälda fick ett armband från Ung Cancer med budskapet Fuck Cancer. IP-Only donerade även kronor till Ung Cancer. NATUR LAXTRAPPA IP-Only gräver mycket runt om i landet och strävar alltid efter att visa hänsyn till naturen. Ett bra exempel var när vi skulle dra fiber på norra Gotland och behövde korsa ån Banå. Istället för att använda traditionell borrning rensade vi, i samråd med länsstyrelse och lokala experter, botten i bäcken och byggde en lekbädd till laxöringen. På så sätt främjades fiskbeståndet och miljön, samtidigt som fiberkabeln kom över ån till de boende i Ardre. MUSIKHJÄLPEN 2014 sände Musikhjälpen 144 timmar från en glasbur på Stora torget i Uppsala. Temat för insamlingen var Hjälp oss stoppa spridningen av HIV. IP-Only och Uppsala Stadsnät var med på ett hörn och stod för fiberuppkopplingen mellan glasburen och Sveriges Radio. IP-Only samlande även i pengar och bidrog med kronor till Musikhjälpen. MILJÖ GRÖN EL IP-Only använder 100 % ursprungsmärkt el från förnybara källor i hela verksamheten. VÄRLDENS BARN + Förutom att vara skänka pengar till Radiohjälpens insamling Världens Barn så bidrar IP-Only till organisationens arbete genom att leverera systemtjänsterna Virtuell Server, Remote Backup och Managerad Brandvägg kostnadsfritt.

18 Ordlista 16 Accessnät Fiberförbindelser (tidigare ofta kopparförbindelser) som knyter samman slutkundens anslutningspunkt med backbone-nätet. Aktiv nätutrustning Exempelvis switchar eller routrar som sänder och tar emot optiska eller elektriska signaler över passiv infrastruktur. Backbone Stamnät (i motsats till accessnät). Bandbredd Överföringskapacitet för en kommunikationskanal. Bandbredd anges vanligen i bitar per sekund (bit/s). Carrier Ethernet Kommunikationsprotokoll, ursprungligen för lokala nätverk, som utökats med funktioner för ökad tillförlitlighet, robusthet och räckvidd för användning i operatörsnät över långa avstånd. CDN Content Delivery Network. Nätverk med specifika funktioner för distribution av stora datamängder (exempelvis högupplöst video) till många användare. Cloud Computing Datormoln, även kallat molnet, är leverans av tjänster som exempelvis applikationer, datorkraft eller lagring över Internet. Colocation Hyra av plats för egen server i operatörens eller hostingföretagets datorhall. Content provider Innehållsleverantör. Företag som producerar material som erbjuds genom en telekommunikationstjänst. Core-noder Punkter i stamnätet där trafik dirigeras via (redundanta) routrar och switchar med mycket hög kapacitet. DDoS Distributed Denial of Service. En attack över internet som syftar att göra en tjänst eller webbplats onåbar för sina användare/ besökare. Ofta utförd genom att ett stort antal datorer skickar skräptrafik och fyller upp all tillgänglig bandbredd. DNS Domain Name System eller domännamnssystemet, är ett system för att förenkla adressering av datorer på IP-nätverk. DSL Digital Subscriber Line, är en teknik föratt överföra data över traditionella telefonledningar av koppar. Dukter Rör och brunnar i vilken fiberkabel förläggs. DWDM Wavelength Division Multiplexing, (WDM), är en teknik att optiskt blanda olika våglängder för att öka överföringskapaciteten i fiberoptiska transmissioner. DWDM, använder ett mycket tätare (Dense) spektrum. Ethernet En familj tekniker för datorkommunikation som helt dominerar i lokala nätverk, men som under de senaste åren utvecklats kraftigt och nu också i allt högre grad används kostnadseffektivt i gigabithastigheter över längre sträckor. Frame Relay Äldre kommunikationstjanst anpassad för överföring av data mellan olika nätverk. Ersätts i rask takt av Ethernet-tjänster eller IP-VPN. IaaS Infrastructure as a Service. Leverans av IT-infrastruktur, exempelvis servrar eller lagring, som en prenumerationstjänst över nätet. IP Internet Protocol, ett kommunikationsprotokoll som handhar adressering och vägval för datapaket på Internet och andra IP-baserade nät. IPS Ett IPS (Intrusion Prevention System) är en datasäkerhetsanordning som övervakar nätverk och/eller systemaktiviteter för att upptäcka skadligt beteende och kan reagera och blockera dessa aktiviteter i realtid. IP-Telefoni Kallas även VolP, Voice over IP. Skiljer sig från traditionell kretskopplad (PSTN) telefoni på sa vis att teletrafiken går över datanät och baseras på IP-teknik. IP-transit Anslutning mellan kund och leverantör som ger åtkomst till Internet. IP-VPN Virtuellt privat nätverk baserat på IP (se IP och VPN) möjliggörs oftast genom att etablera en krypterad kanal över Internet.

19 ISP Står for Internet Service Provider och betyder Internetleverantör. Med Virtuell ISP menas de fall då all underliggande passiv och aktiv infrastruktur hyrs som tjänst av annan operatör. LAN Local Area Network, lokalt nätverk på arbetet eller hemma, vanligtvis Ethernet-baserat. Molntjänster Se Cloud Computing. MPLS-VPN MPLS (Multiprotocol label switching) är en teknik att transportera IP-paket med hjälp av switching-teknik till rätt destination baserat på IP-paketets destinationsfält. Peers Andra operatörer med vilka man utbyter IP-trafik. PSTN Public Switched Telephone Network, det traditionella kretskopplade telefoninätet baserat på kopparkabel för överföring av analog telefoni. PTS Post- och Telestyrelsen, tillsynsmyndighet för bland annat datakommunikations- och telefonimarknaden. Remote Backup Säkerhetskopiering av data. SDH Synkron digital hierarki, är en äldre standard för digital höghastighetskommunikation mellan telefonväxlar och andra nätnoder över optiska fibrer och radiolänkar. SDH används för multi-plexering av flera dataströmmar eller kanaler så att de kan dela pa ett transmissionsmedium. SIP-Port Tjänst som möjliggör för användare av IP-telefoni att smidigt ansluta sig till det traditionella telefonnätet (PSTN). SIP-Telefoni Session Initiation Protocol (SIP) är ett protokoll utvecklad av IETF och numera en godtagen standard för initiering, ändring och avslutning av interaktiva sessioner som innefattar multimedia såsom video, ljud, spel och virtual reality. Stamnät Backbone-nät som förbindelser som knyter samman länder på global nivå och städer pa nationell nivå (kallas också stomnät). Streaming Uppspelande av ljud- och videofiler på användarens dator samtidigt som de överförs över Internet, exempelvis SVT-play eller SR:s webbradio. Svart fiber En optisk släckt fiber utan laserbaserad sändare eller mottagare i vardera ände. Transportnät Ortsammanbindande nät med hög överföringskapacitet. Virtuell Server En metod att partitionera en fysisk serverdator i flera virtuella servrar. En virtuell server kan köra sitt eget operativsystem och kan även starta om utan att den fysiska servern startas om. VLAN Virtual LAN är en teknik inom datakommunikation för att ge användargrupper tillgång till egna nät fast dessa enbart är virtuella och delar samma fysiska nät. VMware Leverantör av mjukvara för att skapa virtuella servrar. VPN Virtuellt privat nätverk (virtual private network) en tjänst som knyter samman fler verksamhetsställen i ett säkert nätverk som är virtuellt, dvs. ej fysiskt. Tjänsten realiseras vanligtvis genom att IP-trafik transporteras krypterat över Internet. eller i logiskt separerade MPLS-baserade nät. WAN Wide Area Network förkortat WAN är inom datorkommunikationen ett datornätverk som är så stort att det omfattar exempelvis ett land eller globala landmassor. WDM Wavelength Division Multiplexing, är en multiplexteknik att optiskt blanda olika våglängder för att öka överföringskapaciteten i fiberoptiska transmissioner. Stadsnät Lokal nätinfrastruktur som vanligtvis ägs av svenska kommuner eller kommunala bolag, med syfte att vara allmännyttiga.

20 IP-Only AB Postadress: Uppsala Besöksadress: S:t Persgatan 6, Uppsala Norra Stationsgatan 69, Stockholm Tel: E-post:

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter IP-Only bygger framtidens infrastruktur Grundat 1999, EQT ny ägare sedan 2013 IP-Only bygger, driver

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Nu bygger vi bort bredbandsklyftan

Nu bygger vi bort bredbandsklyftan Nu bygger vi bort bredbandsklyftan Bygg bort bredbandsklyftan nu! Sveriges nya fibernät Målet: 100 % fiber till alla! Just nu splittras det svenska samhället upp i två delar. Vi som har fungerande bredband,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Full fart framåt!

Årsredovisning 2014. Full fart framåt! Årsredovisning 2014 Full fart framåt! Årets Bolag 2014 I hård konkurrens utsågs IP-Only i januari till Årets Bolag 2014 på Telekomgalan på Grand Hôtel i Stockholm. Terminstart Telekom, som anordnas av

Läs mer

Öppet och neutralt nät på Gotland 2013-04-25

Öppet och neutralt nät på Gotland 2013-04-25 Öppet och neutralt nät på Gotland 2013-04-25 AGENDA Region Gotland Presentation av IP-Only Varför Öppet Nät? Com Hem i öppna nät Hur går det till att ansluta Anne Ståhl-Mousa Mikael Philipsson Johan Malmberg

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst IP-Only bygger ut ett alternativt nationellt fibernät IP-Only

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

Om bynet. Samarbetar idag med kommuner i hela Sverige.

Om bynet. Samarbetar idag med kommuner i hela Sverige. Om bynet 12 års erfarenhet av byggnation av fibernät på landsbygden. Genomfört över 400 föreningar runt om i Sverige. Samma upplägg som utbyggnaden av elnätet på landsbygden. Eget engagemang ger lägre

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden Fakta om IPnett Grundat 1999 Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn Mer än 100 anställda i Norden Nordiskt tekniskt team med ca 60 seniorkonsulter Systemintegratör infrastruktur,

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer

IP-Only på en minut. IP-Only Telecommunication. företagspresentation. företagspresentation

IP-Only på en minut. IP-Only Telecommunication. företagspresentation. företagspresentation IP-Only Telecommunication företagspresentation IP-Only på en minut företagspresentation IP-Only är en tele- och Internetoperatör med en unik position. Å ena sidan en ung och snabbfotad operatör. Å andra

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Marie Johansson UppCom Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET C4 Energi Fibernät C4 Energi leverar fiberkabel till de som vill ha ett snabbt, framtidssäkrat och öppet nät. Nätet växer kontinuerligt och allt fler ges

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Vetab Bredband. Nästa nivå av bredband. Om alla tågtrafikföretag

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät. Moras öppna nät. Nästa nivå av bredband. Om alla tågtrafikföretag

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Vi på Wexnet tror att fri konkurrens leder till bättre kvalitet, bättre service och lägre priser. Vi sätter kunden i centrum! Wexnet bygger ett täckande

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät Anslut världen på dina villkor Med Öresundskraft stadsnät Frihetsfibern Öresundskraft stadsnät är det självklara alternativet för dig som inser att en bra digital uppkoppling är lika viktig som vattnet

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Ett öppet stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett supersnabbt

Läs mer

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo ISP på landsbygden Information på Internetdagarna 2003-10 - 08 Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo Agenda Bakgrund Teleservice Bredbandstäckning Infrastruktur Tjänster Ekonomi Konkurrens

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag Kommunikationslösningar för operatörer och företag Ett perfekt val för företag, operatörer och IT-bolag Skellefteå har Sveriges bästa fibernät. Det välutbyggda och tillförlitliga nätet ägs och drivs av

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Bilaga 14. Bredband och Byanät

Bilaga 14. Bredband och Byanät 1 Bilaga 14 Bredband och Byanät Bredband Bredband är idag ett samlingsnamn för olika tekniker som erbjuder snabb överföring av digital information. Detta innebär att det finns olika typer av bredband som

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Förord. Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur.

Förord. Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur. Förord Vi på IP-Only miljardsatsar nu på Sveriges framtid och bygger en neutral och öppen fiberinfrastruktur. Alla ska få tillgång till ett fibernät där innovation och tjänster får utvecklas utan begränsningar

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Affärsidé och vision. Ledstjärnor Hög leveranskvalitet Miljöriktig hantering Bra service Låga priser

Affärsidé och vision. Ledstjärnor Hög leveranskvalitet Miljöriktig hantering Bra service Låga priser Affärsidé och vision Affärsidé Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastighetsägare energi, vatten och stadsnät samt tar hand om avfall och avlopp samt ger borlängeborna en god stadsmiljö. Ledstjärnor Hög

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB Pro fiber Kapacitet 10 resp. 100Mbit/s Kampanjen gäller till 31/10 2015 1 2015-02-02 AB2 Q2-kampanj 2015 SOHO Affärsregler och Rutiner Bredband Pro Fiber 10

Läs mer

Årsredovisning 2013. Möt framtiden med fiber

Årsredovisning 2013. Möt framtiden med fiber Årsredovisning 2013 Möt framtiden med fiber Innehållsförteckning 2 Finansiella highlights 2013 22 Förvaltningsberättelse 3 Affärsidé, strategi och mål 30 Koncernens rapport över totalresultatet 4 VD har

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER

SUPERKRAFT VIA FIBER SUPERKRAFT VIA FIBER Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber i stadsnätet. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till stadsnätet. Förutom att

Läs mer

Bredband till bygden Helgenäs och Vråka

Bredband till bygden Helgenäs och Vråka Bredband till bygden Helgenäs och Vråka Anmäl din fastighet på kommunens hemsida! Bredband - För idag och imorgon Läs igenom folderns och anmäl ert intresse på kommunens hemsida. Det är viktigt att så

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Finansiella highlights 2012 29 Koncernens balansräkning 2 Affärsidé, strategi och vision 30 Koncernens kassaflödesanalys 4 VD har ordet

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET STADSNÄT. Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden LYSSNA PÅ MUSIK med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. I

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag är du glad för 100 Mbit/s men snart

Läs mer

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT?

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Mikael Stenqvist & Patrik Forsström Stadsnätsföreningen 2017-10-03 Uppdragets omfattning IoT Marknaden del 1 IoT Marknaden

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

AIRFIBRE. Teracom Översiktlig beskrivning

AIRFIBRE. Teracom Översiktlig beskrivning AIRFIBRE Teracom 2016-09-08 Översiktlig beskrivning Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Beskrivning AirFibre... 4 Principskiss och fakta... 4 Sammanfattning fördelar med AirFibre för

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP

Bolmsö fibergrupp HÅRINGE SKEDA HORN KYRKBYN PERSTORP SJÖALT ÖSTERÅS HOV HJÄRTSTORP NÄSET BOLLSTA LIDA TJUST BAKAREBO HUSABY TORP www.bolmso.se Bolmsö fibergrupp Februari 2014 startades en studiecirkel för att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö Gruppen har samlat in fakta för att kunna ge en aktuell

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till fibernätet.

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden SPELA ONLINE med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer