Besöksnäringen i Helsingborg 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besöksnäringen i Helsingborg 2015"

Transkript

1 Besöksnäringen i Helsingborg

2 Innehåll 10 snabba om besöksnäringen i Helsingborg Ett axplock från Stark ökning av turismen i Helsingborg Turistkronan 5 Hur mycket spenderar besökaren? 6 Besöksnäringen ger helårsarbeten i Helsingborg 6 Antalet gästnätter ökade under Kommuner med flest gästnätter - 10 i topp Hur fördelar sig gästerna över året? 8 Varifrån kommer turisten? 9 Varifrån kommer de svenska turisterna och hur ser åldersfördelningen ut? 9 Huvudsyftet med resan 10 Vem är det som besöker Helsingborg och hur länge stannar gästen? 11 Resan till Helsingborg 11 Utländska besökare 12 Hotellmarknaden i Helsingborg 13 Hotellmarknaden i Sveriges 10 största städer 13 Turismföretagen i Helsingborg 14 Året på några stora besöksanläggnigar 16 Källor 17 2

3 10 snabba om besöksnäringen i Helsingborg 2015 Antal svenska kommersiella gästnätter : (+12%) Total turismomsättning : 4,52 miljarder kronor (+6,7%) Totalt antal svenska gästnätter inklusive fritidshus, boende hos släkt & vänner och övriga boendeformer : Antal utländska kommersiella gästnätter : (+11%) (+8%) Antal svenska dagsbesök : (-4,1%) Stadens stora besöksanläggningar besöktes av 1,4 miljoner personer (+2%) Det finns 220 turistföretag i Helsingborg Flest utländska turister kommer från Tyskland, Storbritannien, Danmark, Norge och Nederländerna. Antal helsårsarbeten : (+5,6%) Antal gästnätter på hotell, vandrarhem och campingplatser : (+12%) 3

4 Ett axplock från 2015 Invigning av Kattegattleden Efter många års arbete kunde äntligen Sveriges första nationella cykelled, Kattegattleden, invigas i juni. Kattegattleden är en 37 mil havsnära cykelled som går mellan Helsingborg och Göteborg, hela vägen genom Halland. Europeade Under en av sommarens soligaste veckor gick den 52:e upplagan av Europas största folkdans och musikfestival av stapeln mitt i Helsingborg. På 10 scener runtom i staden dansade och sjöng folkdansare från olika delar av Europa tillsammans med många helsingborgare och besökare. Andra chansen I mars sjöng Hasse Andersson sig rakt in i folkets hjärtan då Melodifestivalen Andra chansen gjorde upp i Helsingborg. Biljetterna sålde slut på 37 minuter och fesitvalglada besökare fick se när de fyra sista bidragen gick till final i Stockholm. Helsingborg Horse Week I oktober arrangerades för första gången ett internationellt ridsportsevenemang i riktigt stor skalamed deltagare och besökare från när och fjärran. Under 10 dagar bjöds det på show, uppvisning, häst- och lantlivsmässa samt ett stort antal prova på-aktiviteteter. 55 press- och visningsresor Intresset för Helsingborg och Familjen Helsingborg blir större för varje år. Under 2015 genomfördes 55 press- och visningsresor till ett pressvärde motvarande 98 miljoner kronor. Internationella kampanjer Under året medverkade vi i två stora internationella kampanjer i Tyskland och Danmark. 100 % Echt har synts i reklam, sociala medier och online i Tyskland. Smukke baghave är en kampanj med fokus på Skåne och våra upplevelser. Den har exponerats i utomhusreklam, print-annonser, TV och via sociala medier. Fredriksdalsteatern Sedan premiären i början av 1930-talet lockar Fredriksdalsteatern besökare årligen till det som sägs vara norra Europas vackraste friluftsteater. Eva Rydberg tog över teatern i mitten av 1990-talet och sedan dess har närmare 1 miljon besökare fått kramp i skrattmusklerna. Digitala infotavlor Under december lanserades digitala infotavlor i city. Sex interaktiva tavlor med enkel turistinformation och inspiration för besökare och helsingborgare om evenemang, shopping, attraktioner samt enkla kartfunktioner och kontaktuppgifter. 4

5 Stark ökning av turismen i Helsingborg under 2015 Under 2015 ökade turismomsättningen med närmare 7 procent, eller 313 miljoner kronor jämfört med Tillsammans spenderade dagsbesökare och de övernattande turister 4,52 miljarder kronor i Helsingborg. 1 Helsingborg uppvisar en något högre omsättningsökning jämfört med Skåne som helhet. I Skåne ökade turismomsättningen med 5 procent till 35,2 miljarder kronor under Turismomsättningen i Helsingborg utgör 12,9 procent av den totala omsättningen i länet. Samtidigt utgör både andelen kommersiella gästnätter och dagsbesök 13,5 procent av den totala andelen i länet, vilket indikerar att Helsingborg borde ha haft en något högre andel av den totala turismomsättningen i Skåne. Samtidigt som näringslivets totala omsättning minskade något i Helsingborg under 2015 ökade, som nämnts, turismomsättningen. Med 4,52 miljarder kronor i omsättning står turismen för 3,4 procent av den totala produktionen i Helsingborg, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med Under 2015 ökade även förädlingsvärdet, det vill säga det värde företagen tillför genom sina verksamheter, bland turismföretagen i Helsingborg. Under året ökade förädlingsvärdet med cirka 6 procent till närmare 1,5 miljarder kronor. I näringslivet som helhet ökade förädlingsvärdet med 2,4 procent. Det betyder att turismföretagen blev mer kostnadseffektiva och skapade ett ökat värde under året. Turistkronan Turistkronan illustrerar hur besökaren fördelar sin konsumtion mellan de olika branscherna. Nästan hälften av vad turisten spenderar läggs på handel. Enligt Svensk Handel kom 11 procent av den totala detaljhandelsomsättningen i Sverige 2014 från turister och shoppingturism. Utländska besökare spenderar dubbelt så mycket på handel som de inhemska turisterna. Shoppingturismen har vuxit kraftigt i betydelse under de senaste 20 åren. Fler väljer idag resmål utifrån möjligheter till shopping och mycket av den framtida tillväxten inom handeln bedöms ligga i en växande kundgrupp av turister. 2 Källa: SCB/Nationalräkenskaper och Företagens ekonomi HUI Research/STS 1 Observanta läsare lägger sannolikt märke till att den angivna turismomsättningen är lägre än vad som angavs i underlaget för Anledningen är att SCB har gjort en tidsrevidering av den totala omsättningen. Dessutom bidrar en nedskrivning av exportvärdet liksom en metodutveckling till justeringen av de absoluta talen för hela Sverige och inte bara Helsingborg. Den procentuella tillväxtförändringen påverkas emellertid inte av revideringen. Att siffrorna är reviderade innebär att definitioner, datakällor eller metoder har förändrats och att hela eller delar av tidsserien har justerats för detta. Vid en revidering ersätts gamla värden och det är bara de senast publicerade värdena som är jämförbara med varandra. 2 Shoppingturism i Sverige 2015, Svensk Handel, rapporter-och-foldrar/shoppingturism/shoppingturism-i-sverige-2015.pdf 5

6 Hur mycket spenderar besökaren? Sett till Skåne som helhet stod kommersiellt övernattande besökare för det högsta dygnsutlägget under 2015, vilket även speglar hur det ser ut i andra län och i riket som helhet. Svenskar som övernattade kommersiellt spenderade i genomsnitt kronor per person och dygn. Svenskar som övernattade icke-kommersiellt spenderade i genomsnitt 224 kronor per person och dygn. Den svenska dagsresenären spenderade i genomsnitt 559 kronor vid ett besök i Skåne. Svenska resenärer spenderade i genomsnitt 544 kronor per person och dygn i Skåne under Besöksnäringen ger helårsarbeten i Helsingborg Turism och resande generar inkomster för många företag och skapar arbetstillfällen inom många olika branscher. Besöksnäringen utgör ingen egen näringsgren utifrån SCB:s Standard för Svensk näringsgrensindelning, utan ingår som del av flera andra. Det försvårar möjligheterna att på ett enkelt sätt skapa en heltäckande bild över hur många personer som arbetar inom branschen. Enligt skattningar utifrån den turismekonomiska mätningen generade besöksnäringen årsverken i Helsingborg 2015, en ökning med 6 procent eller drygt 180 årsverken jämfört med

7 Antalet gästnätter ökade under 2015 Under 2015 genomfördes kommersiella övernattningar på stadens hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar. Det är den högsta siffran någonsin och en ökning med närmare 12 procent, eller gästnätter, jämfört med Sedan 2010 har antalet kommersiella gästnätter ökat med över 44 procent i Helsingborg. Ökningen under 2015 är 3 procentenheter högre än i länet som helhet där antalet kommersiella gästnätter uppgick till 5,45 miljoner under Helsingborg stod för 13,5 procent av det totala antalet kommersiella gästnätter i Skåne Stadens hotell var den boendeform som stod för flest kommersiella gästnätter under , 77 procent, av samtliga kommersiella övernattningar gjordes på någon av stadens 20 hotellanläggningar. Samtidigt ser vi en stark ökning av antalet icke-kommersiella gästnätter, bland annat genom företeelser som Airbnb. Beteckningen icke-kommersiella är något missvisande då exempelvis även privata bostadsförmedlare, gästhamnar och ställplatser för husbilar räknas som icke-kommersiella boendeformer. När det gäller icke-kommersiella gästnätter finns det bara uppgifter för svenska besökare uppgick antalet icke-kommersiella gästnätter till , vilket tillsammans med de kommersiella övernattningarna ger närmare 1,3 miljoner turismövernattningar i Helsingborg under Källa: SCB Källa: SCB 7

8 Kommuner med flest gästnätter 10 i topp 2015 Helsingborg ligger på sjunde plats bland Sveriges 290 kommuner när det gäller antalet kommersiella gästnätter Samtidigt uppvisar Helsingborg en högre procentuell ökning av antalet gästnätter under året än både Stockholm och Göteborg. Kommun Sverige Norden utom Sverige Europa utom Norden S:a världen utom Europa TOTALT Förändring jämfört 2014 (absoluta tal) Förändring jämfört 2014 (%) Stockholm Göteborg Malmö Gotland Sigtuna Jönköping Helsingborg Örebro Karlstad Uppsala Källa: SCB Hur fördelar sig gästnätterna över året? Sommarmånaderna är de mest turistintensiva månaderna i Helsingborg där juli dominerar stort med närmare gästnätter. Störst förändring i antalet gästnätter mellan 2014 och 2015 uppvisar emellertid september med en ökning av antalet gästnätter med Källa: SCB/Tillväxtverket 8

9 Varifrån kommer turisten? De svenska turisterna utgör drygt 80 procent av gästerna på hotell, stugby, vandrarhem och camping i Helsingborg. Under 2015 ökade exportandelen i Helsingborg med 2 procentenheter till 19%. Jämfört med övriga Skåne (21%) och riket som helhet (24%) har Helsingborg en något lägre andel utländska gästnätter. Källa: SCB/Tillväxtverket Varifrån kommer de svenska besökarna och hur ser åldersfördelningen ut? Merparten, närmare 90 procent, av de svenska dagsbesökarna kommer från södra (62%) och västra Sverige (27%). Även majoriteten av de övernattande besökarna kommer från södra och västra Sverige. Här går det emellertid att se en något större spridning vad gäller besökarens geografiska hemvist. Till exempel kommer 11 procent av de inhemska övernattarna från Östra Mellansverige. Källa: HUI Research/STS 9

10 Den typiske besökaren i Helsingborg är en något äldre person. Cirka hälften av alla besökare är 46 år eller äldre. Närmare en tredjedel av de svenska besökarna är mellan år. Andelen besökare i åldersgruppen ökade med 3 procentenheter under året samtidigt som andelen besökare i åldrarna år minskade något. Även gruppen 65+ ökade svagt under 2015 och utgör 20 procent av den totala andelen besökare i Helsingborg. Källa: HUI Research/STS Huvudsyftet med resan Den dominerande reseanledningen för svenska fritidsresenärer i Helsingborg 2015 var att besöka släkt och vänner. Nästan en tredjedel av samtliga privatresenärer angav detta som huvudsyftet med resan, vilket är det samma som under var det något färre (19%) som angav shopping som huvudanledning jämfört 2014 (22%). Däremot var det en högre andel som angav lugn och ro, miljöombyte samt friluftsliv som huvudanledningarna till resan 2015 jämfört med Källa: HUI Research/STS 10

11 Vem är det som besöker Helsingborg och hur länge stannar gästen? Det vanligaste resesällskapet som besöker Helsingborg utgörs av 2 personer. Jämfört med 2014 minskade emellertid andelelen besökare i gruppen med cirka 10 procent. Samtidigt ökade andelen singelresor med 10 procent och andelen resesällskap med 5 eller fler personer från 4 procent till 11 procent. Bland dem som övernattade i Helsingborg stannade genomsnittsbesökaren 3,3 nätter. Fritidsresenären stannade 3,6 nätter och affärsresenären 1,0 nätter i genomsnitt. Genomsnitt Fritidsresenärer Affärsresenärer Samtliga resenärer Reslängd övernattningsresor (antal nätter) 3,6 1 3,3 Antal personer med på resan 3 2,7 2,9 Källa: HUI Research/STS Resan till Helsingborg Bil utgör det huvudsakliga transportmedlet bland dem som besöker Helsingborg. 66 procent av de svenska resenärerna kommer med bil till staden. Även om det är en hög siffra så har andelen minskat med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Tågåkandet är oförändrat, 19 procent och bussåkandet till Helsingborg har ökat till 5 procent. Det betyder att cirka en fjärdedel av besökarna reser kollektivt till Helsingborg. Under 2015 ökade antalet resenärer på ÄngelholmHelsingborg Airport från till närmare I genomsnitt ankom passagerare per månad under Sett till ankommande passagerare utgjorde de tre höstmånaderna september-november de bästa månaderna under året med i snitt passagerare/månad. Under maj-juli ankom cirka passagerare per månad med flyg från utlandet. Under resten året var utrikestrafiken till flygplatsen försumbar passagerare reste mellan Helsingborg-Helsingör under 2014, vilket är den senast tillgängliga statistiken. Det är en minskning med 1,3 procent eller passagerare jämfört med

12 Utländska besökare Antalet utländska gästnätter ökade med närmare eller 11 procent under 2015 till gästnätter. Det är den högsta siffran någonsin i Helsingborg och en ökning med över gästnätter sedan De tyska besökarna står för närmare 16 procent, eller , av det totala antalet kommersiella utländska gästnätter. Jämfört med 2014 ökade antalet tyska gästnätter med 15 procent eller närmare under Källa: SCB Källa: SCB 12

13 Hotellmarknaden i Helsingborg Beläggningsgraden i Helsingborg tillhör de högsta i riket. Bara Stockholm och Göteborg hade en högre beläggningsgrad än Helsingborg under Utslagen över hela veckan och året uppgick beläggningsgraden till 66,8 procent, vilket är 10 procentenheter högre än i övriga länet och 13 procent högre än i riket som helhet. Under året ökade beläggningsgraden på stadens hotell med 1,7 procentenheter. Antalet belagda rum ökade med över 10 procent, eller närmare rum, under året, från drygt under 2014 till över under Bland Sveriges 10 största städer placerar sig Helsingborg på en femte plats efter de tre storstäderna och Jönköping i fråga om antalet hotellövernattningar Företagsgästerna stod för närmare 64 procent och privatgästerna för resterande 36 procent av de inhemska hotellövernattningarna i Helsingborg. Den genomsnittliga logiintäkten ökade med närmare 2 procent under året till 855 kronor per belagt rum, vilket är något under det genomsnittliga rumspriset på 896 kronor i de 10 största städerna. Av samtliga hotellövernattningar i Helsingborg under 2015 stod de svenska hotellgästerna för närmare 80 procent eller Hotellmarknaden i Sveriges 10 största städer Kommun Fördelning belagda rum efter marknad Företag Privat Logiintäkt Per belagt rum Förändring Övernattningar efter gästernas nationalitet (belagda bäddar) Sverige Utlandet Totalt Andel Sverige Andel utlandet Stockholm 58,8 41, , Göteborg 56,2 43, , Malmö 60,0 40, , Jönköping 61,8 38, , Helsingborg 63,9 36, , Uppsala 56,2 43, , Norrköping 58,6 41, , Linköping 69,0 31, , Örebro 67,6 32, , Västerås 66,8 33, , Kommun Antal disponibla rum Antal belagda rum Period 2015 Period 2016 Antal anläggningar Förändring (%) Kapacitetsutnyttjande,rum (%) Totalt 2015 Förändring mot 2014 (%-enheter) Stockholm ,2 71,8 +3,2 Göteborg ,5 67,7 +2,1 Malmö ,8 66,2 +1,6 Jönköping ,5 55,7 +1,9 Helsingborg ,3 66,8 +1,7 Uppsala ,9 59,1 +3,2 Linköping ,5 62,7 +4,5 Örebro ,4 64,7 +5,6 Norrköping ,3 54,1 +4,9 Västerås ,3 60,2 +6,5 13

14 Turismföretagen i Helsingborg Vid årsskiftet 2015/2016 fanns det enligt SCB:s Företagsregister 219 arbetsställen/företag i Helsingborg som definierades som turistföretag 3. Något fler än hälften utgjordes av företag utan anställda medan resterande 45 procent sysselsatte tillsammans personer. Besöksnäringen är en småföretagardominerad näring, 75 procent av företagen med anställda består av företag med upp till nio anställda i Helsingborg. Bland de större arbetsgivarna återfinns hotell, resebyrå, tåg- och båttransportföretag samt kommunala bolag som driver arena, teater, konserthus och dylikt. Av de 219 företagen har 105 ett startdatum senare än Dessa 105 företag har tillsammans 151 anställda. Det innebär att det finns ett starkt nyföretagande, och kanske också en låg överlevnadsgrad, inom branschen samtidigt som det är de äldre företagen som står för merparten av antalet sysselsatta. Den största branschen inom besöksnäringen i Helsingborg utgörs av Övrig fritids- och nöjesverksamhet, vilket kan sägas fungera som en samlingsgrupp för verksamheter av olika karaktär. Här återfinns alltifrån upplevelse- och klubbarraangörer till kommunal fritidsverksamhet och ideella föreningar inom sektorn. Källa: SCB/Företagregistret 3 Det är svårt att få en enhetlig definition av vad som räknas som ett turistföretag. Besöksnäringen innefattar många olika branscher och företag. Enligt det numera avvecklade nationella projektet TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter, inkluderas de företag i definitionen som anses tillhöra resekedjan och företag som huvudsakligen utgör eller är del av reseanledningen eller anses underlätta denna. Det innebär att renodlad restaurang verksamhet och varuhandel inte ingår i definitionen, även om de inkluderas i satelitkontoberäkningarna. Enligt TRIP utgör majoriteten av restauranger och varuhandelsföretag inte någon reseanledning i sig och endast en begränsad del av både varuhandelns och restaurangbranschens omsättning kommer från turistnäringen. 14

15 15 Källa: SCB/Företagregistret

16 Året på några stora besöksanläggningar Under 2015 hade stadens stora besöksanläggningar över 1,4 miljoner besökare, vilket är en svag ökning med 2 procent eller besökare. Besöksanläggning Dunkers Kulturhus Fredriksdal Helsingborg Arena Helsingborgs Stadsteater Helsingborgs Konserthus Sofiero Tropikariet Hotellåret 2015 i Helsingborg Antal hotell: 20 Beläggningsgrad: 66,8% Disponibla rum: Snittpris: 855 kronor Rev par: 572 kronor Logiomsättning:321miljoner kronor Sålda hotellrum: Antal bäddar: Fem i topp utländska turister 1) Tyskland (22 168) 2) Storbritannien (13 173) 3) Danmark (12 360) 4) Norge (9 289) 5) Nederländerna (8 701) 16

17 Källor HUI, Kommunala turismeffekter Helsingborgs kommun SCB, Inkvarteringsstatistik. Löpande statistikrapportering. SCB, Företagsregistret/NÄRA. Svensk Handel, Shoppingturism i Sverige

18 Besöksnäringen i Helsingborg 2015 Näringsliv- & Destinationsutveckling

Foto: Anna Alexander Olsson

Foto: Anna Alexander Olsson Foto: Anna Alexander Olsson Besöksnäringen i Helsingborg 2017 Foto: Anna Alexander Olsson Innehållsförteckning Inledning 3 Turistkronan 4 Hur mycket spenderar besökaren? 5 Besöksnäringen bidrar till 3

Läs mer

Regionala turismeffekter 2013

Regionala turismeffekter 2013 Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Destination Småland Kronobergs Län Sammanfattning Länet 2013 Sverige 2013 Länets andel av riket Folkmängd (31 December 2013) 187 156 9 644 864 2%

Läs mer

Regionala turismeffekter

Regionala turismeffekter Regionala turismeffekter Karlstadsregionen HUI Research På uppdrag av Forshaga kommun Hammarö kommun Grums kommun Karlstads kommun Kils kommun April 2013 Sammanfattning Karlstads kommun Karlstadsregionen

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Jan 19 000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 19.000 i Västerås under januari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan Ökning med 9 i Uppsala i januari Det totala antalet gästnätter i januari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nära 35.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Ökning med 10 i september Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under september. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 1 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 45.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014 TEM 2015 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Dec 1.036.000 gästnätter i länet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till 1.036.000

Läs mer

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Besökarnas profil Populäraste resmålen (start och slutmål) Färdsätt Syfte med resan Boendeform (kommersiella/icke-kommersiella) Konsumtion vid vistelse Utveckling

Läs mer

Demo: Regionala turismeffekter 2013

Demo: Regionala turismeffekter 2013 Demo: Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Kund Nivå 1 och 2: Län och större kommuner Karta Kunds logotyp Sammanfattning Folkmängd Antal kommersiella gästnätter (HSVC) Antal icke kommersiella

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB År Gästnätterna ökade med 3 Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 1.012.000 år,

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Sorsele kommun

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Jun Ökning med 3 första halvåret Totalt gjordes under januari-juni drygt 335. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i, vilket var en ökning med 3 jämfört

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Stugbyarna ökade, övriga minskade Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Apr Ökning med 21 i april Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till nästan 62.000 i april.

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Skurups kommun 2014 3

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Apr Ökning i april med 6 Gästnätterna ökade med 6 i i april. Totalt gjordes under månaden nära 49. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar. De svenska

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Destination Uppsala AB Jan Ökning med 2 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 52.000 i januari, vilket var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Feb Minskning med 4 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 48.000 i februari,

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Borås stad 2014 3 Utveckling

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Plus 9 första halvåret Gästnätterna ökade med 11 i i juni. Totalt gjordes under månaden nära 63. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar. De svenska besökarnas

Läs mer

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Sammanfattning För snart 40 år sedan höll Olof Palme sina numer berömda tal från ett lastbilsflak

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Apr Ökning av utländska gästnätter Under januari-april ökade de utländska besökarnas gästnätter med 1 i. Ökningen i var större än i hela Stockholm- Mälarregionen och

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Ökning i maj med 6 Gästnätterna ökade med 6 i i maj. Totalt gjordes under månaden drygt 71. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar. De svenska besökarnas

Läs mer

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009 1 BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 009 INNEHÅLL sid Om undersökningen Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Bjurholms

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun

HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Ljungby kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Ljungby kommun och Kronobergs län Ljungby 2012 Kronobergs

Läs mer

Inflyttning till Skåne

Inflyttning till Skåne 2 8 A t t r a k t i o n s k r a f t A t t r a k t i o n s k r a f t 2 9 inrikes flyttningar till och från skåne 2005 efter flyttarnas ålder Källa: SCB Inrikes flyttningar till och från (nettoflyttning)

Läs mer

Kommunala turismeffekter Helsingborg kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Helsingborg kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Helsingborg kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Helsingborg kommun 2014 Helsingborg kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014

Läs mer

TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Mölndals stad 2015 3 Utveckling

Läs mer

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Marknadsbeskrivningar Några av de faktorer vi tittar på vid val av marknader är gästnattsvolymer, tillväxtpotential, dygnsutlägg samt marknadens kännedom om

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun Juli 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

VOLVO OCEAN RACE STOPOVER STOCKHOLM 2009

VOLVO OCEAN RACE STOPOVER STOCKHOLM 2009 1 VOLVO OCEAN RACE STOPOVER STOCKHOLM 2009 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Bedömning av arrangemangen 8

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 216-4-12 Föregående 216-3-23 FLYG passagerarfrekvens Februari 216 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009

HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009 1 HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

TEM 2014 VEMDALEN VEMDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vemdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 VEMDALEN VEMDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vemdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 VEMDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vemdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 OBS, från 2010 definieras området på nytt sätt och resultatet är därmed inte jämförbart

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2012

Gästnattsrapport februari 2012 Gästnattsrapport februari 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Lund kommun 2014 Lund kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport

Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Inkvarteringsstatistik mars 2005 inklusive kvartalsrapport Kvartalsanalys Varje kvartal redovisas lite fler statistikvariabler, dels för länet som helhet och dels för länets fyra tillväxtområden. Denna

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport februari 2016 2016 04 25 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JUNI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juni 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juni 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Kommunala turismeffekter Kristianstad kommun HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Kristianstad kommun HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Kristianstad kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Kristianstad kommun 2014 Kristianstad kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Filipstad kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Filipstad kommun och Värmland Filipstad 2012

Läs mer

TEM 2011 SKINNSKATTEBERG SKINNSKATTEBERG 2011. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skinnskattebergs kommun 2011

TEM 2011 SKINNSKATTEBERG SKINNSKATTEBERG 2011. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skinnskattebergs kommun 2011 TEM 2011 SKINNSKATTEBERG Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skinnskattebergs kommun 2011 Inklusive åren 1998-2010 RESURS AB INNEHÅLL Utveckling turismen i Skinnskatteberg 2011

Läs mer

Undersökning bland evenemangsbesökarna och deltagarna på ASICS Stockholm Marathon 31 maj 2014

Undersökning bland evenemangsbesökarna och deltagarna på ASICS Stockholm Marathon 31 maj 2014 Undersökning bland evenemangsbesökarna och deltagarna på ASICS Stockholm Marathon 3 maj 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. HEMVIST S. 6 INFORMATIONSKÄLLOR OM

Läs mer

foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering

foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport januari 2016 2016 03 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne inleder 2016 starkast av storstadsregionerna... 4 3 Danmark och Storbritannien

Läs mer

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turismens Utredningsinstitut 2009 Om undersökningen Om U 21-EM 2009 I juni 2009 arrangerades U21-EM i Sverige. De städer som stod värdar för evenemanget

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring Turismtermometern en temperaturmätare av svensk besöksnäring Tertial 2 212 Turismtermometern, Tertial 2 212 Stark turistsommar i antågande Turismtermometern mäter temperaturen i svensk besöksnäring Turismtermometern

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

FUNÄSDALEN 2010 TEM 2010 FUNÄSDALEN. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2010. Inklusive åren 2000-2009 RESURS AB

FUNÄSDALEN 2010 TEM 2010 FUNÄSDALEN. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2010. Inklusive åren 2000-2009 RESURS AB TEM 2010 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2010 Inklusive åren 2000-2009 RESURS AB INNEHÅLL Utveckling turismen i Funäsdalen 2010 3 RESULTAT TURISMEN I

Läs mer

Regionala turismeffekter Skåne län 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Regionala turismeffekter Skåne län 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Regionala turismeffekter Skåne län 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Definitioner turism Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga

Läs mer

Vad kostar flygstrejken?

Vad kostar flygstrejken? Vad kostar flygstrejken? En analys av näringslivseffekter Fredrik Bergström Michael Cronholm Jessica Lindblom En HUI-rapport gjord på uppdrag av Svenskt Näringsliv 1 Förord Med anledning av att förhandlingarna

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 39.000 i Västerås i juni. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:1 15.2.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2016 Hotellgästnätterna fortsätter öka även i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Sysselsättning och arbetsmarknad 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, februari 211 Arbetsmarknadsläget De av SCB nyligen redovisade sysselsättningssiffrorna

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

TEM 2008 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eksjö kommun Inklusive åren 1997-2000 och 2003-2007

TEM 2008 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eksjö kommun Inklusive åren 1997-2000 och 2003-2007 TEM 2008 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eksjö kommun Inklusive åren 1997-2000 och 2003-2007 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige

Läs mer

ANALYS AV BESÖKSNÄRINGEN I UPPSALA KOMMUN 2010-2014. Magnus Johansson Jan Fineman Mina Mashouri 20160318

ANALYS AV BESÖKSNÄRINGEN I UPPSALA KOMMUN 2010-2014. Magnus Johansson Jan Fineman Mina Mashouri 20160318 ANALYS AV BESÖKSNÄRINGEN I UPPSALA KOMMUN 2010-2014 Magnus Johansson Jan Fineman Mina Mashouri 20160318 IDENTIFIERING DELBRANSCHER OCH NYCKELTAL Då det inte finns någon enhetlig modell i Sverige för vilka

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 22 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 22.000 i Västerås under februari. Det var

Läs mer

TEM 2010 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Östhammars kommun inklusive åren 2001-2009. (Nya beräkningsgrunder fr o m 2008)

TEM 2010 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Östhammars kommun inklusive åren 2001-2009. (Nya beräkningsgrunder fr o m 2008) TEM 2010 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Östhammars kommun inklusive åren 2001-2009 (Nya beräkningsgrunder fr o m 2008) RESURS AB INNEHÅLL Utveckling turismen i Östhammars

Läs mer

Gästnattsrapport juni 2012

Gästnattsrapport juni 2012 Gästnattsrapport juni 2012 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Jan Ökning i januari med 13 inleddes med en gästnattsökning i januari på 13. Totalt gjordes under månaden drygt 46. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar.

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2013

Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2013 ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 213 Maria Rundberg och Jouko Kinnunen Bakgrund, syfte och metod På uppdrag av Ålands landskapsregering och Visit Åland

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 25 i augusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås i augusti. Det var en ökning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av januari 2013 Ökning av omsättning till arbete i januari Under januari påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Dec Ökning också i december Gästnätterna i summerade till 44. i december (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Hotellen ökade med 12 (till 35. gästnätter)

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Okt Hotellen upp 18 i oktober Gästnätterna i summerade till nästan 67. i oktober (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med totalt 38. Hotellen

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun Inklusive åren 1998-2006

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun Inklusive åren 1998-2006 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun Inklusive åren 1998-2006 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 2007

Läs mer

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013

Bruce Springsteen. Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 Bruce Springsteen Undersökning bland besökare på konserten på Friends Arena 11 maj 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Grums kommun Inklusive åren 1997, 1999, 2001 och 2003-2006

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Grums kommun Inklusive åren 1997, 1999, 2001 och 2003-2006 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Grums kommun Inklusive åren 1997, 1999, 2001 och 2003-2006 RESURS AB INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen

Läs mer

Besöksnäringsdag 14/10 2015!

Besöksnäringsdag 14/10 2015! Besöksnäringsdag 14/10 2015! Gotlands Förenade Besöksnäring bjuder in till Besöksnäringsdag tillsammans med Inspiration Gotland. Tema: Uppföljning av sommaren och hur utvecklar vi Gotland som besöksmål?

Läs mer

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:3 Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete [Skriv text] Konsult och Service, Utredning och Statistik

Läs mer