polynews Lite ur innehållet Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "polynews Lite ur innehållet Nr 1 2015"

Transkript

1 polynews Nr VD Ola Hugoson inledde och berättade om Polykemi inför intresserade enegioch klimatrådgivare från 24 kommuner. Läs mer på sidan 12. Så här såg det ut när tjejerna uppmanades att komma fram och underhålla på julbordskvällen den 19 december Se mer bilder på sidan 14. Lite ur innehållet Ökad närvaro på tyska marknaden... sid. 5 Polykemis konstklubb... sid. 10 Rondo Plast har nått nya nivåer... sid. 22

2 V d har ordet Har tiden stått stilla... Fotograf: Dick Lindström,Ystad Hade egentligen inte tänkt att göra detta, men mitt inre behov känns större än föresatsen att inte lägga tid på politik eller politiker Vad är det då jag tänker på? Jag tänker givetvis på den inhemska och utländska politiska röran som valet och de beslutande politikerna lyckas skapa genom att: A. Aviserat att företagare, som anställer andra människor, ska klämmas åt genom förändringar (läs försämringar) i aktieutdelningsregler och 3:12 reglerna! B. Återfå utrikespolitisk hybris genom att erkänna staten Palestina samtidigt som den smäller Saudi-Arabien på näsan för mänskliga rättigheter? C. Arbeta för ett förstatligande, utan ersättning, av privat företag inom vård och omsorg genom ett förbud mot vinster! D. Påstå att vi (den arbetande befolkningen) gärna betalar mer skatt för att militärisera Gotland? Varför känns det som om att 1970-talet håller på att återuppfinnas? A. Då skulle egenföretagarna, de utsugande krafterna i samhället, klämmas åt med lagstiftning kring medbestämmande, ledigheter och kraftigt ändrade skatteregler! B. Då uppfann regeringen och LO den ultimata lösningen för svenskt näringsliv genom ett införande av löntagarfonder finansierade av från företagen till facket direkt överförda andelar av företagens vinster för att köpa upp och kontrollera svenska företag! C. Då hade vi skatteregler som till och med fick en sagotant att bli heligt förbannad. Astrid Lindgren upptäckte att hon, eftersom hon inte skatteplanerade utan ville vara en god medborgare, tvingades att betala 104% skatt på sin inkomst D. Då anklagade Sveriges S-ledda regering USA för Vietnamkriget samtidigt som ett dolt militärt samarbete med USA inleddes! Vad blev resultatet av allt detta? (För de som inte kommer ihåg eller inte var med) Devalveringar, industridöd, stagnerad tillväxt, hög inflation, arbetslöshet, utförsäljning av familjeföretag till multinationella koncerner (och sedermera riskkapitalister), kraftigt ökade offentliga utgifter, kraftigt ökat skattetryck, konflikter, strejker, orörlighet på arbetsmarknaden o.s.v. Vi har trots allt de senaste 12 åren fått uppleva förändringar som korrigerat en hel del av de negativa effekterna från 70-talet och landets välstånd och förutsättningar för att klara sig i den internationella konkurrensen är bättre än på länge. A. Våra nationella finanser är i topp vid en jämförelse med Europa. B. Förutsättningarna är hyfsat goda med nuvarande regler för att återskapa en näringslivspyramid som är bredare på mitten än den timglasformade strukturen vi har idag, d.v.s. många små och stora företag men nästan inga medelstora. Och tyvärr är de medelstora numera sällan familjeägda, vilket gör att de är lättare att lägga ner... C. Tanken på och strävan att bli egen företagare har nog aldrig varit större i modern tid än den är idag. Förutsättningarna för kvinnor att bli företagare eller anställda i kvinnoledda företag har aldrig varit större än idag. D. Inkomstökningarna i hushållen i real köpkraft har inte på minst 40 år varit bättre än nu. Löneökningarna medför direkt ökad köpkraft eftersom inflation

3 en är betydligt lägre än vad de avtalsenliga löneökningarna är. Varför? Tror egentligen inte att politikerna vill skapa nya förutsättningar för denna utveckling, men man får därför fundera över anledningarna för varför utvecklingen går som den går just nu i landet Sverige? Personligen tror jag att det är en kombination av önskan om politisk makt, personlig fåfänga och politiskt dagdrömmeri baserat på det var bättre förr i tiden funderingar En mycket intressant ledare kring detta tema med rubriken Palmenostalgi räddar inte världen, Löfven finns att finna på Expressens hemsida anna-dahlberg/palmenostalgiraddar-inte-varlden-lofven/. En del av bakgrunden till det socialistiska återställandet kan dock härledas till mörkare vatten än regeringen och för dem som känner sig okunniga om den svenska vänsterns och kommunisternas historia uppmanas med varm hand att läsa denna bok: För mig var det en riktig ögonöppnare över hur lite som den svenska vänstern tvingats tvätta sin smutsiga byk efter krigen m.m. Socialister med epitetet kommunist har enligt KAA tagit livet av mer än 100 miljoner människor de senaste 100 åren och är därmed många gånger värre än de ökända otrevliga nazisterna. Tro nu inte att jag förordar de senare, det är snarare så att hur vi än beskriver dessa röda eller bruna förtryckare så passar de in i jämförelsen: en åsna är alltid en åsna, även om den föds i ett häststall. En recension av KAAs bok finns bl.a. att läsa på: kommunism-den-sanna-bilden-avutopin/ DN Därmed är det för mig fullständigt hypotetiskt att tro att en socialistisk återställare skulle kunna göra Sverige på 2010-talet till ett nytt Sverige på 1960-talet. Det är trots allt mer än dödsdömt och blåögt rödögt. Vänsterns ekonomiska meritlista från talet är inte direkt sådan att den ger tilltro eller imponerar Världen runt om oss har förändrats och anpassar vi oss inte så blir vi som dronten, utrotade, eller i alla fall som den svenska flodkräftan utkonkurrerade av glupskare utländska kollegor. Ett resultat som jag inte vill uppleva! Eftersom jag har en fallenhet till att använda citat mest hela tiden så kunde jag inte låta bli att detta: Varje individ som tror att han kan bli glad och välmående genom att låta regeringen ta hand om honom, bör ta en närmare titt på de amerikanska indianerna. Henry Ford Any man who thinks he can be happy and prosperous by letting the Government take care of him, better take a closer look at the American Indian. Henry Ford Jag antar att jag efter denna politiska text kommer att bli stämplad av den politiska eliten som persona non grata i de politiska salongerna, men eftersom det är fastlagt i vår grundlag att vi har yttrandefrihet (Ur Wikipedia: Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad... yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor ) så vägrar jag att följa utrikesminister Margot Wallströms tillsägelse: Wallströms uppmaning till näringslivet: Spekulera inte. Aftonbladet Jag tycker det är rätt anmärkningsvärt att ett statsråd sätter sig över grundlagen och försöker tysta/ förbjuda en öppen diskussion i ett ämne bara för att personen i fråga lyckats klanta till det å det grövsta. Det vore mer klädsamt om ministern hade gjort avbön och uppmanat till ett öppet meningsutbyte med såväl den egna befolkningen som främmande makt. Men jag är ju bara en direktör med ansvar för drygt 250 personers levebröd i 5 länder, så det är jag förmodligen, ur det politiska perspektivet, inte kapabel till att bedöma eller uttala mig om Nog om politiken nu. Vårt eget blå Hawaii! Det är kanske inte helt rätt beskrivning men det är mycket mera upplyftande att studera vår egen koncern och dess utveckling än läget i konungariket Sverige. Dagsläget i försäljningen. Året har öppnat på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Polykemi och Rondo Plast ligger i paritet med den tufft lagda hösttunga budgeten. Polykemi Kina har haft en lite tuffare öppning, men det brukar det ofta bli i samband med firandet av det kinesiska nyåret och prognosen för året står kvar, d.v.s. en rejäl ökning. Scanfill har stabiliserat sig på de nivåer som fanns under 4:e kvartalet och tron på ett positivt utfall genom Fortsättning på sidan 4

4 framgång i startade kundprojekt finns trots allt fortfarande. Att det inte är lätt att vara nykomling på en konservativ marknad och att det, enligt marknadsföringsgurun Philip Kottler, tar 10 år att etablera en ny produkt, det kan vi skriva under på direkt. Vår uthållighet är dock stor och tron på produkten likaså, m.a.o. snart blir det bättre (hoppas jag). Iran Något som fortfarande lyser med sin frånvaro, likt Hasse Alfredssons berömda entrecote, är affärsmöjligheterna med Iran. De förhoppningar om upptinade relationer och lättnader i sanktionerna som vi haft sedan tidigt förra hösten verkar dröja eller t.o.m. kanske komma på skam. I den amerikanska senaten föregår ett hårt och intensivt arbete för att öka sanktionerna och Iranierna är ibland inte helt anpassningsbara till västvärldens agerande och detta ger hökarna i USA ökade argument till att stoppa lättnaderna. Vi hade gärna återkommit som stor leverantör till iransk bilindustri men måste fortsätta bida vår tid och lägger därför vår kraft på att finna andra affärer. Detta har pågått med intensiv aktivitet i snart 3 år och under de senaste 6 månaderna har resultaten börjat komma. Ett par lite större affärer inom vitvaruoch hushållsmaskinsindustrin och fordonsindustrin har framgångsrikt skapats av våra säljare, tekniker och produktionsteamet. Ingen skall tro att ansatserna därmed är nerlagda, tvärtom nya projekt förbereds hela tiden för såväl Polykemis nyvarubaserade kompounds som Rondos REZY-produkter. Investeringar Produktionsledningen har under årets första månader kraftsamlat inom projektet Materialcentral och inköpsbeslut är tagit. Investeringen är steg två i vårt projekt för att minska lyften i fabriken och beräknas vara på plats under sommaren. Tredje steget sker under början av 2016 och kommer att innebära att mer eller mindre alla produktionsmaskiner kommer att vara anslutna till ett automatiserat materialtransportsystem och att minst 95% av lyften som vi hade innan roboten installerades 2014 är borttagna. Många axlar och ryggar kommer att skonas samtidigt som tid frigörs för andra arbetsmiljöuppgifter och effektivisering. Vår möjlighet till att klara den internationella konkurrensen ökar och det är alltid en nödvändighet om vi skall kunna verka i framtiden. Utöver ovan beskrivna investeringen på ca. 7 miljoner kr finns det i budgeten inga andra stora spektakulära objekt, men totalen i Ystad blir ändå runt 20 miljoner kr, d.v.s. massor av utbytes-, förbättrings- eller effektiviseringsinvesteringar. Listan blir lite för detaljrik för att ta med här, men är någon intresserad av detaljer finns både undertecknad och Peter Åkesson tillhands för frågor. 10 år I ett kinesiskt perspektiv* är detta ungefär lika länge som en myggspark enligt norrlänningarna, men så länge är det sedan vi grundande Polykemi Compounds (Kunshan) Co Ltd och sen Magnus Lindahl drog iväg i Österled. Framgångarna har både överraskat och glatt oss medan svårigheterna, utifrån mitt perspektiv, inte har varit så stora som vi trodde! Men jag har ju inte haft det dagliga i Kina att tampas med, så när Magnus Lindahl i nästa nummer ska få bre ut sig med en historisk återblick och en framtidsvision, då kommer nog läsaren av polynews närmre sanningen Hur som helst, det är dags att fira 10-års jubileum i Kina! Detta sker i slutet av april och rapport med foton blir nog en avsevärd del av nästa nummer av denna publikation. Samtidigt med jubileet kommer vi också att officiellt inviga vår nybyggda fabriks- och lagerbyggnad på 7000 kvm. Härligt att ha utrymme för expansion. 35 år är längre än 10! På Elmia Polymer mässan i Jönköping april kommer vi att ta tillfället i akt och fira faktumet att Rondo Plast fyller 35 år i år! Företaget har gått ifrån att vara en enkel station med kvarnar för att mala ingöt och mindre detaljer till att omfatta blandning, malning, filmåtervinning, regranulering och kundanpassade återvunna kompounds i kombination med ett välutrustat kontrollaboratorium och ISO 9000 och certifieringar (kvalitet och miljö). Jag är övertygad om att min far, Hugo Jönsson, hade uppskattat det som Rondo i dag representerar. Återvinning och miljö låg Hugo varmt om hjärtat och detta har familjen och koncernen fått med sig i affärsmärgen, så utvecklingen av Rondo är absolut inte färdig. Efter många om och men har Rondo fått möjlighet till att göra direkta affärer med Kina och etablerandet av Rondo Plast Kina på den kinesiska marknaden pågår i detta nu! Utöver detta studerar vi även möjligheterna till en etablering utomlands på närmre håll, men mer om detta, om och när vi tagit beslut om detta! Innan dess är det dags att picka ägg, äta vår kyckling eller lamm, åka på konstrunda på Österlen, d.v.s. fira påsk och med detta eggshell (travesti på Clarksons bombshell avslutning i Top Gear) ber jag att få önska polynews läsare en GLAD PÅSK! Ola Hugoson * Zhou Enlai kommunist Kinas första premiärminister lär ha svarat att det är lite tidigt att säga på en fråga från Frankrikes president Francois Mitterand om vad han ansåg om den franska revolutionens påverkan av världshistorien! Kina har ett långt tidsperspektiv och hur de rödas maktinnehav kommer att beskrivas om 500 år kan vi bara spekulera i! - 4 -

5 Polykemi AB utökar bearbetningen av den tyska marknaden Försäljningschef Mattias Persson Polykemi AB har nöjet att meddela att Polykemis marknadsnärvaro särskilt i centrala & södra Tyskland från och med nu kommer att öka ytterligare! Utöver det egna dotterbolaget Polykemi GmbH Tyskland (www.polykemi.de), som redan är verksamt på den tyska marknaden sedan 90-talet, kommer nu, genom avtalet med företaget Dolder AG, en ökad marknadsbearbetning, framförallt i de mellersta och södra delarna av Tyskland, att ske. Försäljningschef Mattias Persson Schweiziska företaget Dolder AG (www.dolder.com) i Basel är distributör av Polykemis kundspecifika compounds i Schweiz sedan mer än 20 år. Nu har ett agentavtal med dotterbolaget Dolder Tyskland GmbH undertecknats och Dolder Tyskland, som redan säljer fluorpolymerer och högpresterande polymerer etc. till välkända företag inom en stor Fotograf: Dick Lindström, Ystad kundkrets kommer från och med nu även att marknadsföra Polykemi AB compounds. Per-Axel PAX Sjöholm Intensivutbildning för team Polykemi Tyskland Södra För att öka förståelsen och kompetensen ytterligare hos Dolders två herrar som ska ansvara för Polykemis försäljning i södra Tyskland beslöt vi oss för att sätta samman en tredagars intensivutbildning. Team Polykemi Tyskland Södra består av Martin Schlicht och Klaus-Jürgen Labus som är ute på fältet och jagar nya kunder och nya projekt. Till deras hjälp i Ystad finns Karl Banke som ansvarar för tekniska frågor samt undertecknad som ansvarar för den kommersiella biten. Martin Schlicht Fotograf: Dick Lindström, Ystad Klaus-Jürgen Labus Utbildningen, som mestadels hölls av Karl Banke, bestod bl.a. av vilka material som ingår i vår produktportfölj, nomenklaturens uppbyggnad, olika materials positiva samt negativa egenskaper o.s.v. Även den praktiska biten om hur vi går tillväga i det dagliga arbetet och inom vilka segment vi tror oss ha de största möjligheterna att snabbt nå framgång, diskuterades. Efter dessa tre dagars utbildning åkte Martin Schlicht och Klaus- Jürgen Labus taggade och nöjda söderut för lite behövlig vila innan den nya spännande veckan med en större produktportfölj skulle dra igång. Anders Grankvist Fotograf: Dick Lindström, Ystad - 5 -

6 P ersonalförändringar Fotograf: Dick Lindström, Ystad Nyanställd Hej alla! Jag heter Oscar Hugoson, född och uppvuxen i Ystá. Som många vet är det inte min första anställning inom Polykemikoncernen, men denna gången ser jag det som ett långtidsbeslut. Har landat på Scanfill-avdelningen och kommer jobba med försäljning och förhoppningsvis lära mig allt jag kan om försäljning, termoformning och andra produktionstekniker som Scanfill inriktar sig mot. Tiden mellan jag var på Drift & Underhåll / Verkstaden och nu, har jag bott på andra sidan jorden, i USA. Jag bodde 3 år i Santa Barbara, Kalifornien där jag pluggade på Santa Barbara City College. Min examen där innefattade tre stycken Associate Degrees: Management, Business Administration och Finance. Här var jag högt involverad i Svensk- Amerikanska Handelskammaren och lyckades även få lov att spela en del Amerikansk fotboll efter att ha blivit uttagen i skollaget. Jag spelade Tight End och Full Back. Efter att ha haft havsutsikt från de flesta klassrummen och fotbollsplanen som låg bredvid strandpromenaden bar det av med min lilla pickis, Ford F-150, och släp tvärs igenom USA på Route 66 till östkusten där jag skulle fortsätta och avsluta mina studier. Syracuse University i Syracuse blev min nästa skola där jag också (9 maj) kommer att få mina två Bachelors ifrån. Efter att ha gått ett dual-degree program får jag en Bachelor of Science i Business Entrepreneurship och en i IT- Management. På SU blev jag vald till President för Family Business Club på skolan. Vi hade ett par möten per termin där vi bjöd in antingen lokala familjeföretagare eller före detta studenter som nu var involverade i familjeföretag. Vi diskuterade allt möjligt från personliga familjefrågor och situationer, som uppstår när familjeföretagande är involverat i en familj till rena företagsfrågor. Detta engagemang tog mig även till University of Vermont i Burlington, Vermont där jag tävlade i en casecompetition i olika komplicerade scenarier för familjeföretag. Vår uppgift var att hitta en så bra lösning för företaget samt familjen i fråga på 3 timmar, sen redovisades det för en jury på 4 till 6 familjeföretagare. I vintras flyttade jag hem och nu väntar jag på att få min egen lägenhet i stan. På min fritid är jag väldigt aktiv, speciellt inom CrossFit. En träningsform som jag hittade och fastnade rejält för när jag flyttade till Syracuse. CrossFit Exalt hette gymmet som jag spenderade mina lediga timmar på och där jag hittade alla mina lika CrossFit-tokiga vänner. Har tränat CrossFit i snart 3 år och coachat i lite mer än 2 år, och även utbildat mig till att vara en Level 2 Coach. Tycker det är fantastiskt roligt att både träna, tävla och coacha CrossFit då jag får lite flashbacks från lagidrotten och min handbollskarriär. Ser fram emot att följa Polykemi-, Rondo- och Scanfillresan mer aktivt på plats med er alla och hoppas vi alla kan utvecklas och ha roligt under resans väg. Oscar Hugoson Slutat Namn Anst. Form, Avg. datum Sten-Åke Källström Tillsvidare Susanna Freider Andersson Tillsvidare

7 Stockholm Furniture and Light Fair 2015 Johansons P77 med vår POLYfill PPH GF3045 HC. I början utav februari besökte undertecknad Nordens största möbelmässa på Svenska Mässan i Älvsjö, Stockholm Furniture and Light Fair Kinnarps har en av de större montrarna på mässan, där de visar olika möbler och inredningslösningar. Bland annat är vi med och levererar material till deras nya arbetsstol Capella. Extra roligt att se på mässan är att plastmöbler fortfarande är intressanta. Kunder som Johanson, Lammhults, Scandinavian Business Seating & HOWE visar stolar med våra material. Johan Sonesson Kinnarps nya arbetsstol Capella med material ifrån Polykemi

8 Rökfylld produktionslokal söndag 8 februari Eftersom många av Er säkert undrar vad som hände så berättar jag om min egen upplevelse och uppfattning till Er Med 99% säkerhet var det en termostat som fått fnatt i främre delen av vår extruder nr 10 i mellersta produktionshallen. Strömmen slås på automatiskt kl för uppvärmning och larmet gick Den del på maskinen som blev för varm tar normalt sett 4 timmar att få upp till normal arbetstemperatur (mycket tjock metall) så händelseskeendet har varit mycket snabbt/forcerat. Larmet som gick kom inte ifrån mellersta produktionshallen/maskinen, utan från en rökdeckare i det öster om liggande sipporexlagret. Det kan förklaras med att extruder 10 hade kört ABS plast (Akrylnitril Butadien Styren sånt som vi normalt har runt om oss i köksmaskiner, gamla telefoner, kylskåpsdörrar etc). Materialet har, som framgår, en rätt hög andel gummi (Butadien) och denna ingrediens avger mycket svart kraftig rök när den brinner När jag kom till platsen var lokalen helt svart inuti vi sa till räddningstjänsten att tända ljuset i lokalen och fick svaret att det har vi gjort! Lysrören syntes som tunna bleka strimmor i taket! Se nedan Bilderna tagna vid södra porten i mellersta fabriken. Vid hade: 1. Räddningstjänsten lokaliserat branden. 2. Fått ut de två klumparna som låg och pyrde. 3. Öppnat upp lokalerna och fått ut röken med hjälp av mobila fläktar. 4. En man från försäkringsbranschens restvärdesräddning var på plats och hade gjort mätningar av förhöjd klorid i luften (pvckablar innehåller klor (polyvinyl klorid) och ombildar det senare till saltsyra, som angriper elektroniken i kringmaskinerna) och meddelat att allt var normalt. 5. Representanter för specialrengörare var på plats och gick igenom elektronikskåp m.m. rengöringen klar under måndagen! 6. Vårt försäkringsbolag Zürichs skaderegleringschef hade varit på plats och var nöjd med skadornas begränsning och omfattning. 7. Saneringsfirma bokad för sanering av lokalen. 8. Nattskiftet var igång och tömde och rengjorde lokalen med golvtvättmaskin m.m. Extruder 10 med det brunna huvudet och silbytaren. Klumpen som brann. Produktion på de övriga 3 extrudrarna återupptogs under dagen. Med andra ord, rätt begränsad skada. Det som var skönt att få bekräftat, är att systemen både internt och externt fungerar! Räddningstjänstens insats är värd allt beröm i världen. Tar brandlarm från Polykemi på fullaste allvar, genom att kalla in kollegorna från Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn och Jägersro (som har extra rökdykare). Simrishamn stannade dock i Tomelilla när Ystad ansåg sig kunna klara insatsen med de styrkor som redan var på plats. Ola Hugoson - 8 -

9 Polykemis Julgåva blev riktigt uppskattad Semesterförläggning 2015/2016 Semesterförläggning 2015/2016 År Torsdag Torsdag Fredag Torsdag Huvudsemester Onsdag Måndag Tisdag Onsdag Måndag Tisdag Tordag Fredag Semester ATF dagar (skärtorsdag) (Valborg) (midsommar) 2015/2016 2/4 30/4 15/5 18/6 vecka /12 28/12 29/12 30/12 4/1 5/1 7/1 8/1 kvar kvar Skift A ATF (½- dag) ATF (½- dag) Frifredag - SEM 20 dgr ATF ATF SEM SEM SEM SEM SEM Frifredag 0 0 Skift B - - ATF KOMP (½- dag) SEM 20 dgr - ATF ATF SEM SEM SEM SEM SEM 0 0 1) Skift C - - ATF - SEM 20 dgr - ATF ATF SEM SEM SEM SEM SEM 0 0 Dagtid - - ATF - SEM 20 dgr - ATF ATF SEM SEM SEM SEM SEM 0 0 Tjm - - ATF - SEM 20 dgr - ATF ATF ATF SEM SEM SEM SEM 1 0 1) Skift C: Utlagda frisöndagar 2015: tisdag 7/4, måndag 22/6, måndag 10/8 samt måndag 11/ Resterande erhållna timmar disponeras fritt under kalenderåret 2015 (15/1-16), efter beviljad ledighet. 1) Skift C: Utlagda Naturligtvis kan frisöndagar man välja annan ledighetsform 2015: ovan tisdag dagar, såsom 7/4, Timsaldo, måndag Kompsaldo, Föräldraledigt 22/6, osv. måndag Tänk dock på att 10/8 ATF ej kan samt sparas längre måndag än 31/3 2016, 11/1 samt att du endast kan Resterande spara max 5st semesterdagar erhållna tom 31/ timmar disponeras fritt under kalenderåret 2015 (15/1-16), efter beviljad ledighet. Naturligtvis kan man välja annan ledighetsform ovan dagar, såsom Timsaldo, Kompsaldo, Föräldraledigt o.s.v. Tänk dock på att ATF ej kan sparas längre än 31/3 2016, samt att du endast kan spara max 5 st semesterdagar t.o.m. 31/ Patrik Andersson - 9 -

10 D Konstklubben! u kan vinna en oljemålning av Arnold Nolle Svensson! Nu är det snart dags för utlottning i Polykemis Konstföreningen. Utlottning blir det fredagen den 22 maj klockan i Underhuset. Ni som inte är medlemmar har fortfarande chansen. Ni kan kontakta Patrik Andersson och betala in medlemsavgiften för hela året 600 kronor och därmed är du med i lotteriet. Du kan också kontakta Boel Hugoson. Några av de konstverk som lottas ut i år, är två oljemålningar av bland annat välkände Arnold Nolle Svensson och Kerstin Lundberg-Stenman. Två Österlenmålare som inte längre är med oss. Boel Hugoson visar upp en stor olja av Arnold Nolle Svensson en höjdare i årets utlottning! Nolle älskade att måla båtar. Det var vad han gillade allra bäst. När jag träffade honom sa Nolle: Tyvärr vill de flesta ha vintriga landskap eller vallmofält. Men båtar är det jag tycker allra mest om, berättar Per-Axel PAX Sjöholm. När man kom på besök hos Nolle var det alltid båtmotiven han tog fram och berättade om. Kanske inte konstigt eftersom Nolle tillbringade många år till sjöss som sjöman. Nu har PAX och Boel fått tag på en målning av Nolle med just hav och en båt. Nolles absoluta favorit! I slutet av 1920-talet jobbade Arnold Svensson på Malmö Stadsteater. Det var teaterchefen och kändisen Oscar Winge som sa: Arnold kan man väl inte heta du får heta Nolle från och med nu. Ja, så blev det och alla sa Nolle. Ett annat lite intressant faktum är att Nolle Svensson först började måla på heltid när han var över 60 år. Arnold Nolle Svensson föddes 1915 och gick bort på hösten

11 En annan oljemålning som finns med i utlottningen är en väldigt typisk målning av Kerstin Lundberg. Kerstin föddes 1926 i Valdemarsvik. Hon studerade på Anders Beckmans Reklamskola. Gästelev vid Konsthögskolan i Aten Hon målade ornamentala figurer, porträtt och stilleben och gjorde även tennsmycken med glas och kristall. Hon har haft ett flertal separat och samlingsutställningar i Sverige, Tyskland, Schweiz, Frankrike och USA. Ystad konstmuseum tog hon initiativ till Octaviagruppen, ett kvinnligt konstnärskollektiv, med åtta kvinnliga konstnärer, vilka ställde ut under 80-talet i Syd- och Mellansverige och representerade Ystad på utställningsturnéer i Danmark 1983 och i Norge och Finland Kerstin blev en motor i det livaktiga konstlivet i Ystad med omnejd, och hennes hem i Änglahuset blev en träffpunkt för konstnärer, författare och kulturfolk. För sina insatser både som konstnär och för konst- och kulturlivet i Ystad hedrades hon med kommunens kulturpris Offentlig utsmyckning: Väggmosaiker i Apoteket Kronan, Valdemarsvik, Linköpings Sparbank, Östra Flickskolan, Norrköping. Representerad: Norrköpings, Linköpings, Kalmar, Ystads muséer, Stockholms Kulturnämnd, samt i ett flertal kommunala samlingar. Kerstin Lundberg-Stenman gick bort Här är Boel Hugoson med en oljemålning av Kerstin Lundberg-Stenman! Utlottningen blir fredagen den 22 maj i Underhuset! Du kan fortfarande bli medlem! Blonde Jokes... DISNEYLAND Two blondes were going to Disneyland. They were driving on the Freeway when they saw the sign that said Disneyland LEFT. They started crying and turned around and went home. FLORIDA OR MOON Two blondes living in Oklahoma were sitting on a bench talking, and one blonde says to the other, Which do you think is farther away... Florida or the moon? The other blonde turns and says Helloooooooooo, can you see Florida??? SPEEDING TICKET A police officer stops a blonde for speeding and asks her very nicely if he could see her license. She replied in a huff, I wish you guys would get your act together. Just yesterday you took away my license and then today you expect me to show it to you! RIVER WALK There s this blonde out for a walk. She comes to a river and sees another blonde on the opposite bank Yoohoo! she shouts, How can I get to the other side? The second blonde looks up the river then down the river and shouts back, You ARE on the other side. AT THE DOCTOR S OFFICE A gorgeous young redhead went into the doctor s office and said that her body hurt wherever she touched it. Impossible! said the doctor Show me. The redhead took her finger, pushed on her left shoulder and screamed, then she pushed her elbow and screamed even more. She pushed her knee and screamed; likewise she pushed her ankle and screamed. Everywhere she touched made her scream. The doctor said, You re not really a redhead, are you? Well, no she said, I m actually a blonde. I thought so, the doctor said, Your finger is broken. KNITTING A highway patrolman pulled alongside a speeding car on the freeway. Glancing at the car, he was astounded to see that the blonde behind the wheel was knitting! Realizing that she was oblivious to his flashing lights and siren, the trooper cranked down his window, turned on his bullhorn and yelled, PULL OVER! NO! the blonde yelled back, IT S A SCARF! BLONDE ON THE SUN A Russian, an American, and a Blonde were talking one day. The Russian said, We were the first in space! The American said, We were the first on the moon! The Blonde said, So what? We re going to be the first on the sun! The Russian and the American looked at each other and shook their heads. You can t land on the sun, you idiot! You ll burn up! said the Russian. To which the Blonde replied, We re not stupid, you know. We re going at night! FINALLY, THE BLONDE JOKE TO END ALL BLONDE JOKES! A girl was visiting her blonde friend, who had acquired two new dogs, and asked her what their names were. The blonde responded by saying that one was named Rolex and one was named Timex. Her friend said, Whoever heard of someone naming dogs like that? HELLLOOOOOOO..., answered the blonde. They re watch dogs Sent in by Ken Larson, Fairbanks, Alaska, USA

12 V 24 kommuner besökte Polykemi: i vill lära oss mer om hur vi kan spara energi! Energirådgivare med El-ansvarige Göran Johansson. Energikontoret i Skåne ser Polykemi som ett föredöme när det gäller energibesparingar. Nu har energi och miljörådgivare från 23 olika skånska kommuner besökt Polykemi i Ystad för att lära sig ännu mer om energibesparingsåtgärder i praktiken. Polykemi är ett lysande exempel på hur ett företag arbetar konsekvent och långsiktigt med energibesparande åtgärder. Därför är det väldigt nyttigt för våra rådgivare att ta del av den praktiska och teoretiska erfarenhet Polykemi besitter. De kommunala energi- och miljörådgivarna ska sedan hjälpa sina olika privata och kommunala företag i de olika skånska kommunerna att bli medvetna om hur viktigt energiarbetet är. Här utgör Polykemi en inspirationskälla och är en föregångare, säger Bengt Drakenberg på Energikontoret i Skåne startade Polykemi en Energigrupp som sedan dess har jobbat med att minska energiförbrukningen på Polykemi. Gruppen har jobbat mycket med långsiktiga investeringar och verkligen tittat på nya investeringar ur ett energiperspektiv. Att behovsstyra olika förbrukningar och utrustningar är något som vi jobbat hårt och konsekvent med. Det har också gett resultat. Vi har idag en också mycket energieffektiv kylanläggning med värmeåtervinning till alla våra lokaler som även innefattar våra helägda dotterbolag Rondo och Scanfill, berättar Roland Persson i Energigruppen på Polykemi. Nöjda besökare Thomas Pettersson och Göran Johansson föreläste tillsammans med Roland Persson om Polykemis arbete med miljö och energifrågor. VD Ola Hugoson inledde med att berätta om Polykemi ett uppskattat inslag av besökarna. Besöket på Polykemi var oerhört intressant. Vi fick en bra inblick i företaget och fick se hur Polykemi arbetar i det dagliga med att bli

13 Energirådgivare Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne i samtal med Polykemis Roland Persson. så energieffektiva som möjligt, berättade Eva Karlsson som är Energi- och Klimatrådgivare i Båstad kommun. Det är mycket som jag fick del av på Polykemi som jag kommer att ta med mig i mitt arbete. Vi har som uppgift att göra företagsbesök och i Båstad finns det många företag som kan få del av Polykemis erfarenheter. Föreläsningarna och diskussionerna var väldigt givande. Sedan var det också väldigt intressant och bra att få komma ut i produktionen och verkligen se hur Polykemi arbetar med energifrågorna, berättade Eva Karlsson. De kommuner som var representerade på besöket hos Polykemi var Trelleborg, Burlöv, Lund, Lomma, Svedala, Kävlinge, Staffanstorp, Höör, Hörby, Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Kristianstad, Östra Göinge, Osby, Hässleholm, Örkelljunga, Perstorp, Klippan, Båstad, Helsingborg, Bjuv och Höganäs. handfasta. Det handlade verkligen om att lösa utmaningar i praktiken och inte i teorin, menade såväl Göran Johansson som Thomas Pettersson i Polykemis Energigrupp när Polykemis Energigrupp startade, så låg energiförbrukningen på 0,511 Mwh/producerat ton låg Polykemi på 0,420 Mwh/producerat ton. I besparing motsvarar det cirka kr/år i lägre energiförbrukning. Sammanlagt har nu Polykemikoncernen där även Rondo Plast och Scanfill ingår mellan 3-5 miljoner kronor lägre energikostnader per år jämfört med Text och foto: Per-Axel PAX Sjöholm Intressanta diskussioner Det kändes väldigt inspirerande att prata om vårt arbete på Polykemi. De Energi- och Klimatrådgivare som var här, var väldigt öppna och intresserade av vårt arbete. Diskussionerna var roliga och intressanta och dessutom väldigt Energirådgivare samlas runt Polykemis Thomas Pettersson

14 Killarna ville inte vara sämre än tjejerna på att hjälpa till med underhållningen. Borden dignade av mat. Det fanns något för alla smaker. Våra danska vänner Ole Tietze och Viggo Frederiksen fick rycka in och hjälpa bandet med den danska lyriken. Ja, vad säger man här Kanske inte riktigt så man är van vid att se Ola Hugoson, men väldigt underhållande A. Det var ett ovanligt litet Luciatåg denna gång, men tjejerna skötte det med bravur. Mycket bra gjort!

15 Ja, vi vill gärna va med på bild Johan Sonesson och Ole Tietze. Samir Cehic lyfte glaset och skålade med fotografen. Under kvällen passade också personalen på att tacka för året som hade gått. Här representerade av Leif-Åke Liffe Persson. Text & foto: Nina Andersson & Kristofer Malmberg

16 G ratulationer och Gratifikationer Under julbordskvällen gratulerades 50- och 60-åringarna och det delades ut gratifikationer för lång och trogen tjänst i företaget. Göran Olsson och Anders Holmén hade båda fyllt 60 år under året och de fick sällskap av fyra 50-åringar; Adem Keljmen, Kent Dahlgren, Peter Rosengren och Ulrik Nilsson. Därefter var det dags för gratifikationerna. Anders Holméns namn dök upp igen, han har varit 40 år på företaget!!! Sedan var det ett hopp ner till de som varit 30 år på företaget; Lars Hugosson, Ulf Malm, Markus Holm, också detta en rejäl bedrift. Michael Sjögren var ensam om att få gratifikation för 25 år, men sen kom det en hel radda med personer som jobbat 20 år på Polykemi; Tomas Olsson, Daniel Nilsson, Patrik Axrup, Mikael (Årsjö) Andersson, Magnus Green, Therese Broman och Jörgen Nilsson. Sedan har vi en ännu större grupp som började för 15 år sedan, nämligen; Kent Frid, Mats Bengtsson, Mikael Grabellus, Samir Cehic, Peter Nilsson, Johan Hansson, Jörgen Björk, Christer Borggren, Mikael (Puggan) Andersson och Nils-Axel Augustin. Sist men inte minst kom gruppen med 10 år bakom sig i företaget; Carl Eriksson, Anders Lindholm, Mattias Palmgren och Johan Sonesson. Text & Foto: Nina Andersson Här ser ni en del av mottagarna av gratulationer och gratifikationer. Fr.v. bakre raden: Ola Hugoson, Lars Hugosson, Anders Lindholm, Anders Holmén, Ulf Malm, Kent Dahlgren, Carl Eriksson. Fr.v. främre raden: Daniel Nilsson, Patrik Axrup, Jörgen Nilsson, Mikael Grabellus, Christer Borggren, Johan Hansson, Jörgen Björk, Johan Sonesson och Mikael (Puggan) Andersson

17 Resultat av verksamhetsmålen 2014 för Resultatet av verksamhetsmålen 2014 för Resultat koncernen Målområde Mål 2014 Resultat 2014 Vinst - Polykemi - Rondo - SCANFILL > > > > tkr tkr tkr tkr Vinst i % - Polykemi - Rondo - SCANFILL Personalkostnader kr/prod kg (exkl. Kina) Lager volym - Råmaterial - Färdigvara Ansvarig: VD Polykemi > 6,5 > 6,0 > 3,0 > 4,0 2,8 % 3,0 % 2,1 % 0 % < 2,95 2,87 kr/kg < < ton ton Inköp koncernen Målområde Mål 2014 Resultat 2014 Externa inköp av omsättningen (baserat på snitt-pris försäljning) < 63,4 17,96 kr/kg 66,0 % (18,06 kr/kg) Genomsnittligt inköpspris - Inköpspris nyvara - Inköpspris återvunnet < 11,39 < 13,43 < 6,0 11,92 kr/kg 11,97 kr/kg 6,54 kr/kg Andel återvunnet material > 25 21,3 % Ansvarig: Inköpschef Kvalité - koncernen Målområde Mål 2014 Resultat 2014 Antal externa (Huvudmålet) reklamationer/1000 ton prod. material - Polykemi - Rondo - SCANFILL Externa reklamationer (Delmål) Varuvärde/faktureringsvärde - Polykemi - Rondo - SCANFILL Antal kundklago-mål/synpunkter (antal klagomål/1 000 ton) - Polykemi - Rondo - SCANFILL Ansvarig: Kvalitetschef < 0,65 < 1,0 0,8 st (antal 24 st) 0,3 st (antal 2 st) 4,0 st (antal 4 st) < 0,17 0,22 % 0,26 % 3,68 % < 0,65 < 1,0 1,5 st (antal 44 st) 0,9 st (antal 6 st) 1,0 st (antal 1 st) Konstruktion & utveckling Målområde Mål 2014 Resultat 2014 Projekt som resulterar i en ny 3,75 8 st produkt eller en betydande förändring av befintlig produkt Årlig tillväxt (baserat på bidraget > % från våra nyutvecklingar på material) Ansvarig: Utvecklingschef Lager & transport - koncernen Målområde Mål 2014 Resultat 2014 Transportkostnad (kr/kg) - Polykemi - Rondo - SCANFILL < 0,56 < 0,63 < 0,33 < 0,25 0,59 kr/kg 0,69 kr/kg 0,27 kr/kg 0,15 kr/kg Leveranssäkerhet (%) > % Ansvarig: Transportchef Marknad - koncernen Målområde Mål 2014 Resultat 2014 Försäljningsvolym - Polykemi - Rondo - SCANFILL > > > > ton ton ton ton Bidrag, kr/ externt utlev. kg > 5,70 5,28 kr/kg Nettovinst, kr/externt utlevererat kg > 1,15 0,51 kr/kg Antal kundbesök/ aktiviteter > st Antal nya affärer - Polykemi - Rondo Volym nya affärer - Polykemi - Rondo Nettotillskott (nya affärer förlorade affärer) - Polykemi - Rondo > 100 > 20 > > > > Personalkostnader Säljare / Tekniker < 0,29 < 0,13 Ansvarig: Marknadschef 52 st 12 st ton ton ton 840 ton 0,32 kr/kg 0,14 kr/kg Produktion koncernen Målområde Mål 2014 Resultat 2014 Tillverkningskostnad (Kr/kg) < 2,94 3,01 kr/kg Effektivitet - Polykemi (E1-21) - Rondo (E903) - Rondo (Ereman) - SCANFILL (Folie) - SCANFILL (granulat) > 465 > 700 > 425 > 200 > kg/h 740 kg/h 412 kg/h 233 kg/h 381 kg/h Personalkostnad < 1,84 1,82 kr/kg Produktionsspill - Polykemi (E1 21) - Rondo *** < 2,5 3,25 % 0,26 % Interna kassationer (% från fabrik) *** < 2,5 3,6 % Interna kassationer (% i fabrik) *** < 6,0 8,2 % *** Mätning/ uppföljning för Rondo och SCANFILL kommer att starta jan.2015 Målområde Mål 2014 Resultat 2014 Underhållskostnader < 39 48,0 öre/kg Energiförbrukning - Polykemi - Rondo - SCANFILL Vattenförbrukning - Polykemi - Rondo - SCANFILL < 0,390 < 0,30 < 0,70 < 1,40 0,42 MWh/ton 0,35 MWh/ton ,69 m 3 /ton 1,35 m 3 /ton --- Målområde Mål 2014 Resultat 2014 Arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro (antal/100 personer) < 1,0 9,5 (Totalt 19 st) Olyckstillbud (antal/100 personer) > 15 > (Totalt 40 st) Ansvarig: Tekniskchef Personal - koncernen Målområde Mål 2014 Resultat 2014 Personalomsättning < 5,0 2,9 % Pers.oms. avslutning Sjukfrånvaro (korttidsfrånvaro <14 dagar) - Tjänstemän - Kollektiv < 2,0 2,5 % 1,1 % 3,4 % Sjukfrånvaro (långtidsfrånvaro >14 dagar) - Tjänstemän - Kollektiv < 1,5 2,0 % 0,5 % 3,0 % Arbetsmiljö Antal rehabiliteringsskador < 1st 1 st Ansvarig: Personalchef Jörgen Andersson Jörgen Andersson

18 P ersonalstatistik 2014 för Antal anställda När 2014 summerades kunde vi konstatera att vi hade ökat personalstyrkan med 3 anställda. Vi var totalt 180 medarbetare, könsfördelningen var 13 kvinnor och 167 män. Vi var 104 kollektiva och 76 tjänstemän. Anställningstid Den genomsnittliga anställningstiden var drygt 13 år, med viss övervikt hos tjänstemännen med 14 år. Således många trotjänare. Medelålder Företagets medarbetare hade en medelålder på 41 år. Personalomsättning Under 2014 var personalomsättningen låg, 2,89 %. Sjukfrånvaro Frånvaron på grund av sjukdom var kvar på samma nivåer som Detta får betecknas som ett fall framåt då sjukfrånvaron i Sverige stadigt ökat sedan 2010, enligt statistik från Försäkringskassan. Förhoppningsvis får vår satsning på robot och kommande automatiserade materialhantering, en positiv effekt på en del åkommor, då mycket av de tunga lyften reduceras. 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Sjukfrånvaro, tjänstemän ,0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tot ,0% 3,7% 2,4% 0,3% 1,6% 1,5% 1,0% 0,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,9% 1,7% ,1% 1,6% 1,3% 2,2% 1,5% 0,8% 1,3% 0,9% 2,5% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6%

19 Snittsjukfrånvaro per år, samtliga %-tal 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Snitt 3,3 3,8 3,6 2,8 2,4 2,5 3,6 3,2 2,5 3,2 4,3 4,1 4,4 4,4 Sjuklönekostnad Vi har beslutat att följa den utbetalda sjuklönekostnaden, exkluderat de kostnader som följer i form av övertid för att täcka frånvaron med annan personal. I sjuklönekostnaden ingår den sjuklön som arbetsgivaren betalar för dag 2-14 till sina medarbetare, exkl. sociala avgifter. Sjuklön utges för sådan tid som arbetstagaren skulle ha utfört under ordinarie arbetstid om han inte varit sjuk, och inkluderar förutom lön, även ev. bonus och OB-ersättning. För 2014 uppgick den totalt till cirka kr för samtliga medarbetare. Kollektiv personal stod för cirka kr eller 81 %, tjänstemän för cirka kr eller 19 % av sjuklönekostnaden. Sjukdomskartläggning För att försöka åstadkomma lägre frånvarotal, har vi under året gjort en detaljerad kartläggning av vilka frånvaroorsaker och personer som står för en högre frånvaro. I våra kommande samtal med berörda kommer vi att sätta mål och nedteckna aktiviteter som ska leda till lägre frånvarotal. Det är utav denna anledning som alla får frågan om orsaken till sjukfrånvaron, samt vilken enhet/extruder man arbetade vid när man insjuknade. Det är viktigt att man uppger huvudorsaken till sin sjukdom, för att vi ska få ett så tillförlitligt underlag som möjligt. Denna information används sedan för att kartlägga återkommande problem och för att kunna sätta in verkningsfulla åtgärder/aktiviteter. Sjuklöneskostnad Nedan finner ni de största sjukdomsorsakerna Polychannel Vi har börjat så smått att på Intranätet Polychannel publicera en del statistik som har med sjukfrånvaron och sjuklönekostnaderna att göra. Under kategorin Administration finns för närvarande ett diagram som visar ovan. Tanken är att denna sida framöver ska publicera en del förhoppningsvis intressant statistik/diagram i ämnet. Patrik Andersson Sjukdomsorsak Antal Procent Kroppsont (Rygg 33/Knä 12/Hand & Handled 9/Nacke 8/Ben 5/Axel 3/Finger,Armbåge,Bröst,Höft,Leder 7) 77 21,3% Feber 62 17,2% Magproblem 44 12,2% Förkyld 30 8,3% Halsont 19 5,3% Influensa 19 5,3% Huvudvärk 9 2,5% Illamående 9 2,5% Enskilt färre förekommande anledningar, sammanslaget 92 25,5% Totalt ,0%

20 Mot Kina med Karsten & Angelica CHINA Nya delen av fabriken som ska vara klar inom kort! Det återstod fortfarande en del arbete, när vi var på besök... Karsten mitt i natursköna Yu Garden. Här står vi på The Bund och ser mot den klassiska Shanghai Skyline som ligger på Pudong

polynews Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid.

polynews Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid. polynews Nr 1 2009 Läs mer om julbordet på mittuppslaget... Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid. 19 V d har ordet Jag,

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2010 Julbord 2009 - Läs mer på sidan 12 Polykemi snabblevererar till Fiskars New Orleans

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2010 Julbord 2009 - Läs mer på sidan 12 Polykemi snabblevererar till Fiskars New Orleans polynews Nr 1 2010 Julbord 2009 - Läs mer på sidan 12 Läs mer om Polykemis energibesparingar med Roland Persson i spetsen på sidan 20 Lite ur innehållet Polykemi snabblevererar till Fiskars New Orleans...

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5.

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5. polynews Nr 2 2010 Läs mer om Plastforums sa tsning på en artikels erie om Polykemi och kompound på sidan 14. 40 Plastforum år! nr 6 juni 2010 STÖr STA TiDn inge n FÖr ALL A SOM jobb Ar MED PL AST, GuM

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Friande dom... sid. 8 Årets stora miljöpositiva åtgärd... sid. 14 Get your kicks on Route 66... sid.

polynews Lite ur innehållet Friande dom... sid. 8 Årets stora miljöpositiva åtgärd... sid. 14 Get your kicks on Route 66... sid. polynews Nr 4 2008 Läs mer om Fakumamässan på sidan 5 Lite ur innehållet Friande dom... sid. 8 Årets stora miljöpositiva åtgärd.... sid. 14 Get your kicks on Route 66... sid. 22 V d har ordet Den bästa

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare: Johan Lindholm Omslagsfoto: Eleonor Pavlov DEMONSTRERA

Läs mer

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker #Jobbskaparna Med varma hälsningar till Sveriges politiker Förord Problemlösande, idérika, driftiga, försiktiga, impulsiva, drömmande, nyfikna och oroliga. Att sätta etiketter på en företagare går inte!

Läs mer

PROTONEN. Nyheter från Proton Group

PROTONEN. Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 2:2008 Så klarar vi krisen i fordonsindustrin Möt Proton Finishings nya VD Hos Caretec går människan före tekniken Belysning på lager med intelligent armatur innehåll

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag Nummer 1 mars 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Specialist blev Årets Företagare 2013! Uppsala + Stockholms stad = sant Tillsammans

Läs mer

Luxemburg. anno 1980. Veronika. conny petrén. stoppa tjuven. gör spikrak karriär inom järnvägsbranschen. genberg har gjort det igen

Luxemburg. anno 1980. Veronika. conny petrén. stoppa tjuven. gör spikrak karriär inom järnvägsbranschen. genberg har gjort det igen Nr1 2012 OOOPS genberg har gjort det igen Veronika Luxemburg stoppa tjuven Så skyddar du ditt företag mot inbrott + anno 1980 exin fixar kontoret conny petrén etablerar västerås företagsguide aron Ledstjärnan

Läs mer

OMSLAGSFOTO: Ben McMillan. Bilden är tagen på Peking University.

OMSLAGSFOTO: Ben McMillan. Bilden är tagen på Peking University. Snabb fisk vinner Du som vill plugga eller jobba utomlands har du tänkt att Kina kan vara ett spännande alternativ? Eller känns det bara främmande och avlägset? GLOBALISERINGEN FÖR LÄNDERNA allt närmare

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Invänta inte kraschen!

Invänta inte kraschen! 62014 Invänta inte kraschen! En besiktning av din kropp kan ge ett längre och friskare liv. Generationsskifte i cement och betong Nu ska Stig Strand åka skidor Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening. Ordförande har ordet 3. Presentation av nya styrelsemedlemmar 4

Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening. Ordförande har ordet 3. Presentation av nya styrelsemedlemmar 4 November!2013!!! !!!!!!! Riksföreningen SYVI Särskolans och specialskolans yrkesvägledare ideella förening Ansvarig utgivare Åsa Tholin 0703 95 42 44 Org.nr 822003-8510 Redaktör detta nummer Christel Lindqvist

Läs mer

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat postekon # 1 2009 magasin Tema: CHV - Rekrytering och bemanning Postekon har träffat Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page 1 POSTEKON MAGASIN # 1 2009 CHV - Civilekonomföreningen Handels

Läs mer

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

PERSONALINFORMATION. Historien om Mobilia 20 Här och där med Betongavdelningen 21 Karstorpsskolan 22

PERSONALINFORMATION. Historien om Mobilia 20 Här och där med Betongavdelningen 21 Karstorpsskolan 22 2/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PI PERSONALINFORMATION Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Nu är det sommar 3 Bara ett par vardagsfunderingar 4 Sven Färgare

Läs mer

SPARBANKERNA SPARBANKERNA LEDER DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

SPARBANKERNA SPARBANKERNA LEDER DEN DIGITALA UTVECKLINGEN SPARBANKERNA EN PUBLIKATION OM 60 SPARBANKER OCH DERAS VERKSAMHET 2014 SPARBANKERNA VAD GÖR OSS ANNORLUNDA? För den stora del av Sverige som ligger utanför storstadsregionerna är vi på sparbankerna stolta

Läs mer