40H/HA. Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje DK N FIN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN"

Transkript

1 40H/HA e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri Ap Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/ ALTO Danmark A/ Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: DK N FIN Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje

2

3 ALTO s miljøpolitik DK ALTO s miljøpolitikk N ALTO har gjort det til en naturlig del af firmaets idégrundlag at reducere påvirkningen af vort miljø mest muligt. Dette gøres i en fortsat udvikling i alle grene af virksomheden, så flest mulige elementer i vore højtryksrensere belaster miljøet mindst muligt. Også dette produkt er præget af ALTO s holdning til miljøet. Langt hovedparten af de indgående plastkomponenter og først og fremmest kabinettet er fremstillet af det miljøvenlige polypropylen-plastmateriale. Den anvendte form af stoffet er den såkaldte régranulérbare, hvilket vil sige, at materialet kan genbruges til andre plastmaterialer ved kassation. For at sikre genbrugsmulighederne er plastmaterialerne i produktet forsynet med genbrugssymbol og materialetype. Det er også en del af vor miljøbevisthed, at højtryksrenseren er gjort vedligeholdelsesfri. Det medfører, at olien i højtrykspumpen ikke skal skiftes. Olien befinder sig i et lukket system, og skiftes kun ved eventuel servicering. Under produktionen af denne højtryksrenser er den nyeste produktionsteknik indenfor renere teknologi anvendt. Forbruget af ikke nødvendige hjælpematerialer er minimeret, og i den afsluttende produkttest genanvendes testvandet. PP ALTO har gjort det til en naturlig del av firmaets idègrunnlag å redusere påvirkningen av vårt miljø mest mulig. Alle grener av virksomheten blir utviklet så flest mulig elementer i våre høytrykksvaskere belaster miljøet minst mulig. Også dette produktet er preget av ALTO s holdning til miljø. Mesteparten av plastkomponentene som kommer inn til fabrikken, og først og fremst dekselet, er fremstilt av det miljøvennlige polypropylen-plastmaterialet. Det stoffet som brukes er det såkalte regranulerbare, d.v.s. at materialet kan gjenbrukes til andre plastmaterialer når det skrotes. For å sikre gjenbruksmulighetene er plastmaterialet i produktet merket med gjenbrukssymbol og materialtype. Det er også en del av vår miljøbevissthet at høytrykksvaskeren er gjort vedlikeholdsfri. Dette medfører at oljen i høytrykkspumpen ikke skal skiftes. Oljen befinner seg i et lukket system og skiftes kun ved eventuell service. Ved produksjonen av denne høytrykksvaskeren, ble den nyeste produksjonsteknikk innen renere teknologi brukt. Forbruket av unødvendige hjelpemateriealer er er på et minimum, og i den avsluttende produkttest gjenbrukes testvannet. ALTO s miljöpolitik ALTO ja ympäristönsuojelu FIN ALTO har gjort det till en naturlig del av företagets grundidé att minska påverkan på vår miljö i mesta möjliga grad. Detta görs i den fortsatta utvecklingen inom alla delar av vår verksamhet så att de flesta möjliga antalet delar i våra högtryckstvättar påverkar miljön så lite som möjligt. Även denna produkt kännetecknas av ALTO s miljötänkande. törre delen av de plastkomponenter som ingår är tillverkade av det miljövänliga plastmaterialet polypropylen. Det grundmaterial som används kan återanvändas i andra plastmaterial vid kassation. För att säkerställa möjligheten till återanvändning är plastdetaljerna i produkten märkta med återvinningssymboler och materialtyp. Det är också en del av vår miljömedvetenhet att högtryckstvätten är underhållsfri. Det innebär att oljan i högtryckspumpen inte ska bytas ut. Oljan befinner sig i ett slutet system och bytes endast vid servicetillfället. I tillverkningen av denna högtryckstvätt utnyttjas den modernaste produktionsteknik som ger mindre föroreningar. Förbrukningen av inte nödvändiga hjälpmaterial är minimerad och i det avslutande produkttestet återanvändes testvattnet. Tämä ALTO-korkeapainepesulaite on valmistettu ottaen huomioon ympäristönsuojelulliset näkökohdat. Valmistuksessa pyritään käyttämään materiaaleja jotka eivät saastuta eivätkä kuluta luontoa. uurin osa pesulaitteen materiaaleista on ympäristöystävällistä polypropyleenimuovia, joka soveltuu myös raaka-aineeksi uusiokäyttöön. Uudelleen käytettäväksi tarkoitetut muoviosat on merkitty kierrätyssymboleilla ja materiaalimerkinnöillä. Korkeapainepesulaitteen voitelujärjestelmä on suljettu kokonaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että pesulaitteen öljyjä ei tarvitse vaihtaa. Öljyt vaihdetaan ainoastaan peruskorjauksen yhteydessä. Tämän korkeapainepesulaitteen tuotannossa on käytetty uudenaikaisinta valmistustekniikkaa. Tarpeettomien lisäaineiden käytöstä on luovuttu ja koekäyttö tehdään kierrätetyllä vedellä. PP 3

4 VIKTIGT: Läs denna bruksanvisning innan högtryckstvätten tas i bruk. Denna maskin är en hetvattentvätt som ger ett mycket högt tryck och en hög temperatur. Ovarsam hantering kan medföra allvarliga personskador. Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du använder maskinen. En fullständig förståelse av innehållet i denna bruksanvisning hjälper dig att undvika skador på dig själv, människor i omgivningen, föremål samt på själva maskinen. Innehåll Beteckningar 1.0 Modellöversikt 1.1 Märkplåt 1.2 Tekniska data 2.0 Bruksanvisning äkerhetsföreskrifter 2.1 Drifttagning 2.2 Vid drift 2.3 Allmänt 3.0 Användningshandledning 3.1 Anslutningar 1. Högtrycksslang 2. Vattenanslutning 3. Elanslutning 4. Bränslepåfyllning 5. polhandtag - tillbehör 6. Rengöringsmedel - doseringsenhet 7. Kalkbegränsningsmedel - ALTO No cale 3.2 tart 3.3 Drift 3.4 Temperaturreglering 3.5 polrör, tryckreglering, tillsättning av rengöringsmedel 3.6 topp 1. Demontering av högtrycksslang 2. Automatiskt stopp 3. Driftstopp vid fel 3.7 Transport 3.8 Förvaring 4.0 Användningsområden och arbetsmetoder 4.1 Användningsområden 4.2 Arbetstryck 4.3 Rengöringsmedel 4.4 Dosering av rengöringsmedel 4.5 Arbetsmetoder 5.0 Funktionsbeskrivning 5.1 Allmänt 5.2 Högtryckspumpen 5.3 Motorn 5.4 Brännarsystem - styrsystem 5.5 Kallvattendrift 6.0 Underhåll och skötsel 6.1 Allmänt 6.2 Avkalkning av rörslingan 6.3 Rengöring av högtrycksmunstycke 7.0 Felsökning och åtgärder (se illustration på omslagets insida) 1. polrör 2. polhandtag 3. Elkabel 4. Anslutning för matarvattenslang (vattenfilter) 5. Anslutning för högtrycksslang 6. Högtrycksslang för hetvatten 7. Manometer 8. tyrhjul med broms 9. Hjul 10. lang-/kabelhållare ( winder ) 11. Bränslefilter 12. Bränslepåfyllning 13. Doseringsenhet för rengöringsmedel 14. ugslang för rengöringsmedel 15. Placering av dunk 16. tart-/stoppknapp 17. Temperaturdisplay 18. Temperaturreglage 19. Påfyllning av (ALTO No cale)* 20. Indikator för (ALTO No cale)* 21. Bränsleindikator 22. ervice display (digital) 23. Märkplåt * kalkbegränsningsmedel 36

5 1.0 Modellöversikt 1.1 Märkplåt Denna ALTO hetvatten högtryckstvätt har seriebeteckningen»40ha«och typbeteckningen»p436h«. Modellbeteckningen framgår av texten på betjäningspanelen samt på märkplåten. Märkplåten innehåller följande upplysningar: 1. Modell 2. Typ 3. erienummer 4. Produktionsår 5. Vattenmängd 6. Max pumptryck, öppningstryck för cirkulationsventil 7. Pumptryck (arbetstryck) 8. Max tryck på matarvattnet MODEL TYPE ERIAL NO PRODUCTION YEAR CAPACITY MAX. PREURE WORKING PREURE INLET PREURE INLET TEMPERATURE HEATING POWER MAX. OUTLET TEMP. 9. Max matarvattentemperatur 10. Värmeeffekt 11. Max temperatur, högtryck 12. Motor, upptagen effekt 13. Frekvens 14. pänning DK-9560 HADUND TLF. (+45) POWER FREQUENCY VOLTAGE PHAE POWER CUNUMPTION RPM CO ϕ INULATION CL. MOITURE RE. CL. MADE IN DENMARK 15. Antal faser 16. trömförbrukning 17. Varvtal 18. Cos ϕ 19. Isolationsklassificering 20. kyddsklass 1.2 Tekniska data Modell 3040HA 3040HA pecial Pumptryck bar Vattenmängd, min/max tryck l/min 14,5/13,5 14,5/13,5 Max tryck på matarvattnet bar Max temperatur på matarvattnet C Vattentemperatur C 80 1) /150 2) 80 1) /150 2) Bränsleförbrukning vid 62 C l/t 4,7 4,7 Bränsletankvolym l No cale -behållare l 1 1 Munstycke Munstycksdiameter, högtryck/lågtryck mm 1,35/3,5 1,35/3,5 pridningsvinkel, högtryck/lågtryck grader 15/65 15/65 Munstyckstyp Reaktionskraft, max N/kp 34/3,5 34,3,5 Ljudnivå L pa mätt med hänsyn till IO [AVTÅND 1 m] [MAX BELATAD]: 79 db(a). Denna maskin är tillverkad i överensstämmelse med Lågspänningsdirektivet 73/23/EÖF och EMC-direktivet 89/ 336/EÖF med följande ändringar. 1) Temperatur vid max tryck och 12 C matarvatten. 2) Ånga vid 150 C uppnås vid reducerad vattenmängd. Data uppgivna vid 12 C matarvattentemperatur. Rätt till ändringar förbehålles. 37

6 Bruksanvisning äkerhetsföreskrifter Innan denna högtryckstvätt tas i bruk måste avsnitt 2.0 Bruksanvisning och 3.0 Användarhandledning läsas mycket noggrannt. amtliga föreskrifter och instruktioner måste följas för en säker användning och för skydd av användaren, omgivningen och maskinen. 2.1 Drifttagning Lyft ur maskinen ur förpackningen och kontrollera att maskinen är felfri och komplett. Om något fel upptäcks eller om något saknas, bör säljaren kontaktas omgående. Kontroll av elkabel Elkabelns isolering måste vara helt felfri och utan sprickor. Vid tveksamhet, kontakt behörig fackman eller din närmsta ALTO representant. Kontroll av nätspänning Kontrollera att märkspänningen som anges på märkplåten överensstämmer med nätspänningen. trömförbrukning, avsäkring Kontrollera strömförbrukningen som anges på märkplåten och att rätt säkring är installerad för avsäkringen. El-anslutning Felaktig anslutning av maskinen kan medföra elfara. 1. Maskinen får endast anslutas till jordat uttag. 2. Vid tveksamhet om korrekt jordanslutning, kontakta behörig fackman innan installation. 3. Vi rekommenderar att maskinen ansluts till ett uttag försett med jordfelsbrytare. 4. Anslut endast till elinstallation som är utförd av auktoriserad elinstallatör. Förlängningskabel Om högtryckstvättens aktionsradie skall ökas, är det av säkerhetsskäl bättre att förlänga högtrycksslangen i stället för en förlängningskabel. Vid användning av förlängningskabel måste kabeldimensionerna i tabellen nedan följas: (Dessa kabeldimensioner förutsätter att nätspänningen levererar en stabil spänning som motsvarar den på typskylten angivna spänningen.) I 0<I<10 Amp 10<I<16 Amp 16<I<25 Amp 25<I<32 Amp m mm² mm² mm² mm² ,5 1,5 2,5 4, ,5 2,5 2,5 4, ,5 2,5 4,0 6,0 Observera: Vid användning av förlängningskabel måste jordad kontakt användas och vara inkopplad enligt gällande elföreskrifter. 5. Förlängningskabel, stick-kontakt och uttag skall vara vattentäta. 6. Använd alltid samma typ av kabel som är monterad på maskinen. D.v.s. jordad och avsedd för utomhusbruk. Vid tveksamhet, kontakta behörig fackman eller din närmaste ALTO representant. 7. Anslutningskabeln och förlängningskablar skall hållas torra och får inte ligga löst på marken. 8. Kontrollera alltid alla elkablar. e till att de inte är skadade. 2.2 Vid drift Denna maskin ger ett högt tryck och en hög vattentemperatur. Ovarsam hantering kan medföra allvarliga personskador. Det är mycket viktigt att följande regler alltid iakttas: 1. VARNING! Rikta aldrig vattenstrålen mot människor, djur, elinstallationer eller mot själva maskinen. 2. VARNING! Försök aldrig rengöra kläder eller skor som du eller andra har på sig. 3. kyddsglasögon bör användas vid arbete med högtryckstvätten. 4. Arbeta aldrig barfota eller med sandaler. 5. VARNING! Användaren och personer som befinner sig i omedelbar närhet till arbetsområdet bör skyddas mot stänk. 6. Låt aldrig minderåriga använda 3040H.

7 äkerhetsföreskrifter 7. Maskinen skall placeras så långt som möjligt från rengöringsplatsen. 8. Maskinen får endast användas av personer som läst avsnitten 2.0 och Maskinen får endast startas när högtrycksslangen är korrekt ansluten. 10. polhandtaget och spolrör påverkas av en rekylkraft när maskinen används - håll därför alltid spolröret med båda händerna. 11. Vid arbetspauser stannar maskinen och säkringen på spolhandtaget säkras med låsanordningen för att förhindra oavsiktligt hantering. 12. Utlösningsgreppet får inte låsas fast, bindas eller på annat sätt fixeras. 13. Undvik skadlig påverkan på högtrycksslangen, som t ex överkörning, klämning, dragning, knutar etc. samt kontakt med olja och vassa eller varma föremål, då detta kan skada slangen. 14. Demontera aldrig högtrycksslangen om vattentemperaturen överstiger 50 C eller när maskinen är i drift. täng av maskinen och vattentillförseln innan högtrycksslangen demonteras. 15. Dra aldrig i elkabeln när stickkontakten skall lossas från eluttaget. 16. täng alltid av maskinen innan du kopplar ur eventuell förlängningskabel. 17. Undvik skadlig påverkan på elkabeln, som t ex överkörning, klämning, dragning, knutar etc. samt kontakt med olja och vassa eller varma föremål. 18. Maskinen får inte användas i explosionsfarliga områden. 19. VARNING! Högtrycksslangar, munstycken och kopplingar är viktiga för säkerheten vid användning av maskinen. Använd endast de av ALTO föreskrivna högtrycksångslangar (påtryckt max. temperatur 150 C), munstycken och kopplingar. 20. Använd endast ALTO original tillbehör och reservdelar. 21. Om maskinen varit utsatt för frost, får aldrig maskinen startas innan pump, slangar och tillbehör är tinade. 22. Maskinen får inte övertäckas under drift. 23. Ha alltid en korrekt och tillräcklig utsugning vid hetvattendrift inomhus. 24. VARNING! Användning av felaktigt bränsle kan medföra fara! BRANDFARA * Placera alltid maskinen minst 1 meter från byggnader eller annan utrustning, när den är i drift. * Placera aldrig lättantändliga produkter som ex.vis bensin nära maskinen, när den är i drift. * Maskinen får inte placeras i omedelbar närhet av annan värmekälla. 2.4 Allmänt 1. Högtryckstvättning av asbesthaltiga material är förbjudet om inte specialutrustning används. 2. Personer påverkade av alkohol, narkotiska preparat eller medicin får inte använda maskinen. 3. Vidrör inte stickkontakten eller nätuttag med våta händer. 4. OB! Denna maskin är konstruerad för användning av ALTO rengöringsmedel. Användning av andra rengöringsmedel eller kemikalier, kan medföra drifts- och säkerhetsmässiga problem. 5. Vid användning av rengöringsmedel ska de medföljande instruktionerna noga följas. 6. Tag alltid ut stickkontakten innan rengöring eller underhåll av maskinen. 7. Maskinen får inte användas om anslutningskabeln eller andra viktiga delar av utrustningen är skadade - t ex säkerhetsanordningar, högtrycksslangar, spolhandtag, kåpa. 8. Den bästa rengöringseffekten uppnås genom att anpassa avståndet till ämnet som skall rengöras. Därmed undviks också ev. skador på ämnet. 39

8 Användningshandledning 3.1 Anslutningar 1. Högtrycksslang Använd endast ALTO högtrycksångslangar med påtryckt max. temperatur 150 C. Anslut ej förlängningsslangar över 50 meters längd. Högtrycksslangen (påtryckt max. arbetstryck och temperatur (150 C) med snabbkoppling kopplas till nippeln på maskinens trycksida. 2. Vattenanslutning Min. slanglängd: 6 m. 3/4" Rengör vattenfiltret varje månad. Max. vattentryck: 10 bar. Låt vattnet flöda genom slangen så att eventuella smutspartiklar spolas bort. Vattentillförseln måste vara minst 900 l/tim ( 15 l/min) Om det finns risk för flytsand i matarvattnet (t.ex. från egen brunn) skall ett flytsandfilter användas. Kontakta din ALTO-återförsäljare för ytterligare information. OBERVERA: vid anslutning till kommunalt vatten ska detta göras i enlighet med gällande föreskrifter. 3. Elanslutning Anslut endast till godkänt jordat nätuttag. Kontrollera spänning, säkring och förlängningskabel enligt avsnitt 2.1 Drifttagning. 40

9 Användningshandledning 4. Bränslepåfyllning 2 1 Använd endast ren diesel. VARNING! Användning av felaktigt bränsle kan medföra fara! Tankvolym 25 liter Påfyllning av bränsle sker genom påfyllningsröret (1). Tankvolym 25 liter. Endast ren diesel får användas. Vid bränslestopp tänds tanksymbolindikatorn (2) på betjäningspanelen. Bränsletillförseln och pannfunktionen stannar nu automatiskt. 5. polhandtag - tillbehör 1 2 Rengör sticknippeln från eventuella orenheter varje gång spolröret varit demonterat. Dra fram spolhandtagets grå snabbkoppling (1). tick in spolrörets sticknippel (2) i kopplingen och släpp snabbkopplingsgreppet. Dra spolröret eller tillbehöret framåt och kontrollera monteringen innan högtryckstvätten startas. Max reaktionskraft på spolhandtag och spolrör - se avsnitt 1.2 Tekniska data. 6. Rengöringsmedel - doseringsenhet Använd i första hand ALTO rengöringsmedel. Vid användning av andra rengöringsmedel än ALTO, kontrollera att dessa medel ej är aggressiva och inte skadar utrustningen eller miljön. pola alltid rent doseringsenheten efter användning. Rengöringsmedel kan injiceras under lågtrycksdrift via det inbyggda doseringssystemet (1), som är placerat under locket, dunkhållaren (2). Fäll ut locket till stopp. Dunken kan nu placeras i hållaren och spännas fast med remmen. Doseringsenhetens filter och sugslang (3) förs ned i dunken. Den önskade doseringsmängden ställs in stegvis (steg 0-5) genom att vrida ratten moturs till dess att önskad siffra står mitt för pilmarkeringen vid slangen. Max dosering motsvarar 7%. Efter avslutad användning av rengöringsmedel genomsköljs systemet med rent vatten, steg 5, under ca. 1 min och ratten vrids därefter medurs till steg 0. 41

10 Användningshandledning 7. Kalkbegränsning - ALTO No cale 2 Ljus indikator: No cale saknas Mörk indikator: Tillräckligt med No cale 1 Använd endast ALTO No cale För att hindra kalkbeläggning i pannans rörslinga och därmed säkra optimal drift skall kalkbegränsningsmedelet, ALTO No cale, användas. Detta köps via ALTOs återförsäljare. Medlet påfylls genom röret (1) och blir automatiskt doserat med vatten. Om det saknas No cale ändras färgskylten från mörkt till ljust på indikatorn (2). 3.2 tart Maskinen visar klar för start. Tryck för start. Tryck på startknapp markerad med När maskinen är elansluten syns markeringen på betjäningspanelens digitaldisplay.detta betyder att maskinen är klar för start, och att det elektroniska övervakningssystemet inte funnit något fel. Om det syns ett blinkande, kan maskinen startas först efter 10 sekunder (se avsnitt 6.1). OB! Maskin 3040HA är utrustad med en start-automatik Maskinen får endast startas om högtrycksslangen är korrekt ansluten. När maskinen ansluts till elnätet skall markeringen visas på betjäningspanelens digital-display. Om displayen blinkar betyder det, att det elektroniska övervakningssystemet anger att vatten löper genom maskinen. Kontrollera då att högtrycksslangen är monterad och att spolhandtaget är stängt - kontrollera därefter att lyser konstant. Nu kan maskinen startas genom att trycka på startknappen markerad med I. VIKTIGT: När maskinen är i drift och spolhandtaget stängts, stannar maskinen efter 40 sekunder. Markeringen anges nu på betjäningspanelens digital-display, vilket betyder att maskinen kan äterstartas genom en aktivering av spolhandtaget. OB: Om trycket på matarvattnet är lägre än 1,5 bar, kan maskinen endast återstartas vid lågtrycksdrift vrid reduceringsventilen på spolröret motsols och aktivera spolhandtaget. Vrid sedan reduceringsventilen medsols till högtrycksläge. Motorns rotationsriktning Var uppmärksam på att motorns rotationsriktning är korrekt för att säkra lufttillförseln till pannan. Vid felaktigt rotationsriktning stannar motorn genast efter start och felkoden kan utläsas på betjäningspanelens display. Om detta inträffar se avsnitt 7.0 Felsökning och åtgärder. 42

11 Användningshandledning 3.3 Drift 2 1 Håll alltid spolröret med bägge händerna! Lås alltid spolhandtaget vid arbetspauser eller när högtryckstvätten inte används. Högtrycksspolningen startas med spolhandtagets utlösningsgrepp (1). I början kan trycket vara ojämnt på grund av att det kan finnas luft i pumphuset. Efter en kort stund har luften drivits ut ur systemet och trycket blir stabilt. När högtryckstvätten inte används låses spolhandtaget genom att vrida säkringsgreppet (2) till position Temperaturreglering Kallvattendrift 0-50 C Hetvattendrift C Ångdrift C Den önskade vattentemperaturen ställs in på temperaturvredet (1). Indikatorn (2) anger den aktuella temperaturen på utgående vatten. Innan maskinen ställs undan efter hetvatten- eller ångdrift, bör den först avkylas i kallvattenläge tills temperaturen är under 50 C. VIKTIGT: Inställning av temperatur över 95 C skall göras med släppt spolhandtag. Vid temperatur över 95 C reduceras vattenmängden automatiskt. Full vattenmängd kan uppnås först efter att temperaturen på utgående vatten har fallit till under 95 C. När detta har skett, skall spolhandtaget tryckas in för full vattenmängd. Nedkopplingstiden från max temperatur (150 C) till inkoppling av full vattenmängd tar ca 1 minut. 3.5 polrör, tryckreglering, användning av rengöringsmedel 1 Vrid reducerventilen medurs (B) till högtrycksläge. Moturs (A): Lågtryck samt tillsättning av rengöringsmedel. polröret är försett med 2 munstycken, ett för högt tryck och ett för lågt tryck. När reducerventilen (1) är helt stängd (medurs - B) användes endast högtrycksmunstycket - högtrycksdrift. När reducerventilen är helt öppen (moturs - A) användes bägge spolrören - lågtrycksdrift samt möjlighet för tillsättning av rengöringsmedel. Trycket kan varieras mellan dessa inställningar. 43

12 Användningshandledning 3.6 topp 1. Demontering av högtrycksslang 3 2 (max. 50 C) 1 Risk för brännskada! Demontera aldrig högtrycksslangen om vattentemperaturen är över 50 C. Vrid temperaturreglaget till kallvatten (1) och aktivera spolhandtaget tills temperaturen (2) är under 50 C. täng vattentillförseln och maskinen stannas genom att trycka på (3) stopp-knappen -0-. Nu kan högtrycksslangen demonteras. 2. Automatiskt stopp Maskinen är av säkerhetsskäl utrustad med en automatisk stoppfunktion som stannar maskinen efter 5 minuter i omloppsläge, med oaktiverat spolhandtag. Återstart sker på vanligt sätt. OB! Maskin 3040HA är utrustad med en start-automatik När maskinen är i drift och spolhandtaget stängts, stannar maskinen efter 40 sekunder. Markeringen anges nu på betjäningspanelens digital-display, vilket betyder att maskinen kan äterstartas genom en aktivering av spolhandtaget. 3. Driftstopp vid fel tannar maskinen till följd av något fel, kan felkoden utläsas på betjäningspanelens digital-display. Felkoder är beskrivna i avsnitt 7.0 Felsökning och åtgärder. Observera: Maskiner med automatisk start/stopp (40HA) Om maskinen stannar på grund av en felorsak i brännaren, blinkar en felkod. Om koden är allt annat än en A-kod, är det möjligt att återstarta maskinen på följande sätt: 1. Bryt strömmen till maskinen. Försök att återstarta maskinen på vanligt sätt eller tillkalla en servicetekniker eller. Kallvattendrift (åsidosättande av brännarproblem) 2. Vrid temperaturreglaget till läge "kallt vatten" (moturs). Håll nere startknappen i ca 3 sek. Maskinen startar som en kallvattenmaskin och ignorerar koden för brännarfel. I detta drifttillstånd är alla brännarfunktioner åsidosatta och det är inte möjligt att återfå dessa funktioner innan strömmen till maskinen är bruten och orsaken till den uppkomna felorsaken i brännaren är åtgärdad. Tillkalla en servicetekniker för åtgärd av felen snarast möjligt! Kallvattendrift skall endast användas som en tillfällig lösning. 44

13 Användningshandledning 3.7 Transport Använd lyftband vid kranlyft. Vid transport (kranlyft) skall lyftband användas. Bandes fästes i det vridbara hjulet samt i körhjulens axel, aldrig under tanken! Bromsen på framhjulet skall användas under transport. 3.8 Förvaring Frostfritt eller frostskyddsmedel. Förvara maskinen frostfritt, även vid korta pauser. Om maskinen skall förvaras under längre tid måste den tömmas helt på vatten. 1. Lossa matarvattenslangen. polröret demonteras och töms på vatten. 2. tarta maskinen. Låt den gå med öppet spolhandtag tills dess att pumpsystemet är tömt på vatten. Om förvaringsplatsen inte är frostfri, fyll pumpsystemet med frostskyddsvätska, glykol. Frostskyddsvätskan smörjer alla vitala delar i pumpen samt skyddar även mot frostskador. 45

14 4.0 Användningsområden och arbetsmetoder 4.1 Användningsområden De vanligaste arbetsområdena för denna maskin är följande. Lantbruk Transportsektorn Bygg- och anläggningssektorn Industri ervice Rengöring av maskiner, redskap, stall, inventarier och byggnader. Rengöring av lastbilar, bussar, bilar samt rengöring av motorrum etc. Byggnadsrenovering, rengöring/avfettning av entreprenadmaskiner, material, byggnader, etc. Avfettning samt rengöring av maskiner, material och fordon. Rengöring av fordon, avfettning av maskindelar,etc. 4.2 Arbetstryck Högtryckstvätten kan användas med högt eller lågt tryck. På spolröret justeras arbetstrycket med reduceringsventilen. Lågtryck Används vid påläggning av rengöringsmedel och vid avsköljning. Högtryck Mellantryck Används vid renspolning. Användes vid rengöring av ytor som inte tål ett för högt tryck, t ex porösa ytor. 4.3 Rengöringsmedel Den effektivaste rengöringen uppnås vid användning av rengöringsmedel i kombination med högtrycksrengöring. ALTO erbjuder en rad produkter utvecklade speciellt för högtrycksrengöring inom följande användningsområden: Rengöring av fordon, maskiner etc. Avfettning av material Avkalkning Desinfektion Underhåll av högtryckstvätten. Produkterna är vattenbaserade, fosfatfria och tensiderna uppfyller moderna krav på biologisk nedbrytbarhet. Kontakta din ALTO-återförsäljare för information om de produkter som passar bäst för dina behov. Användningsmetod och dosering av de enskilda produkterna framgår av produktetiketterna eller databladen. Inställning av dosering görs på högtryckstvättens doseringsenhet. 4.4 Dosering av rengöringsmedel 3040H har en inbyggd ejektor, som injicerar rengöringsmedel till vattnet, när reduceringsventilen är i lågtrycksläge. Doseringsenheten kan stegvis dosera rengöringsmedel inom området 0-7%. (e även avsnitt 3.1.6). 46

15 Användningsområden och arbetsmetoder Om en fast inställning önskas som är lägre än maximal dosering steg 5 (ca 7%), kan detta göras på följande sätt. 1. Vredet ställs på steg Locket demonteras genom att sticka ned en ca 3-mms flatskruvmejsel i en av de två spalterna, varefter locket kan tas bort. 3. kruven lossas med en stjärnskruvmejsel. 4. Vredet lyftes av. 5. Låsringen lyftes upp och vrides tills den önskade doseringen står mitt för pil-markeringen. (t ex steg 3). 6. Vredet trycks tillbaka. 7. kruven skruvas i tills den möter motstånd. 8. Locket trycks i vredet. Omställning från spridning av rengöringsmedel under lågt tryck till tvätt under högt tryck görs med reduceringsventilen på spolröret. Vid skumrengöring utrustas maskinen med en skumutrustning. kumejektorn monteras mellan högtryckstvätten och högtrycksslangen. ugslangen från skumejektorn förs ned i rengöringsmedlet. kumröret monteras i spolhandtaget och skum kan läggas ut. Efter spridningen demonteras skumejektorn och skumröret ersätts med spolröret, varefter rengöring kan göras. OB! Glöm ej att rengöra skumejektorn med vatten. 4.5 Arbetsmetoder Denna högtryckstvätt är konstruerad för rengöring enligt den s k 2-stegsmetoden. TEG 1 TEG 2 Utläggning av rengöringsmedel Högtryckstvättning 1. Rengöringsmedlet läggs på under lågt tryck. Doseringen beror på föroreningen och på objektet. Inställningen görs på själva doseringsenheten. Påläggningen sker alltid nerifrån och uppåt. 2. Låt medlet verka. Rengöringsmedlet måste verka på ytan en kort stund - normalt några minuter - innan tvättningen påbörjas. 3. Högtryckstvättning. Högtrycksspolningen genomförs. tarta nerifrån och arbeta uppåt. 4. Eventuell eftersköljning. Görs med lågt tryck för att skölja bort eventuella lösa partiklar och rester av rengöringsmedel från ytan. Bästa rengöringsresultat uppnås om följande punkter följs. Punkt 1 Normalt sker påläggningen på en torr yta. Om rengöringsmedlet läggs på en våt yta kan medlet få svårt att tränga ner i smutsen och rengöringsresultatet försämras. Punkt 2 Vid påläggning på stora lodräta ytor (t ex sidorna på en lastbil, fasad, etc.) ska detta normalt göras nerifrån och uppåt. Härvid undviks att rengöringsmedlet rinner i kanaler och att ränder uppstår på ytan. Punkt 3 Vid högtryckstvättning skall arbetet ske så att högtrycksvattnet inte rinner över den ännu icke rengjorda ytan. 47

16 Funktionsbeskrivning 5.1 Allmän beskrivning Vattnet leds via snabbkopplingen (1) genom vattenfiltret (2) till flottörhuset, varifrån det sugs in i högtryckspumpen. Högtrycksvattnet leds genom omloppshuset där säkerhet- och omloppsventilen är placerad, varefter det passerar flödesvakterna (13) och in i pannan (15). Här uppvärms vattnet till önskad temperatur. Vid utgången från pannan passerar det varma högtrycksvattnet temperaturgivaren (17) och vidare till spolhandtaget (19) och spolröret. Bränslet sugs från bränsletanken (32) genom bränslefiltret (23) på bränslepumpen (25) till munstycket (16) där det antänds. 5.2 Högtryckspumpen Högtryckspumpen är på trycksidan utrustad med en omloppsventil. Denna ventil leder vattnet tillbaka till pumpens sugsida, när spolhandtaget stängs eller om munstycket blockerats. Dessutom finns en säkerhetsventil som gör att trycket aldrig kan överstiga det inställda trycket. Detta är ca 25 bar över arbetstrycket. Ventilen är inställd och plomberad från fabriken. Denna inställning får inte ändras! Vid stopp blir maskinen automatiskt trycklös. 5.3 Motorn Motorn är försedd med överbelastningsskydd via två system. Det finns inbyggda termokontakter i statorlindningarna. Om motorn blir överbelastad, eller om kylsystemet i motorn avbryts, bryter termokontakterna strömmen så att maskinen stannar. Den kan endast återstartas på betjäningspanelen, när motorn kallnat.dessutom är motorns drift övervakat av ett elektroniskt motorskydd, som kontrollerar att motorns strömförbrukning inte överstiger det normala. Vid överbelastning stängs strömmen till motorn av och maskinen stannar. Felkod anges då på displayen ( se avsnitt 7.0 Felsökning och åtgärder). Vid strömavbrott måste maskinen startas på nytt. 5.4 Brännarsystem - styrsystem Brännarsystemet styrs och kontrolleras av en elektronisk styrenhet med inbyggd microprocessor. Via ett antal sensorer övervakas funktionerna på de ingående komponenterna i brännarsystemet. Tillsammans med styrenheten övervakar sensorerna en korrekt funktion av maskinen och ser till att maskinen stannar vid ev. fel, och felkoden kan avläsas på displayen. Följande sensorer är inbyggda i systemet: - Flödeskontroll, dubbelt (13) Kontrollerar vattengenomströmningen genom pannan, innan denna kan antändas. Öppnar magnetventilen (29) - Fotocell (30) Bevakar att pannan tänder när bränsle tillförs och att pannan stängs av när bränslet upphör - Temperaturgivare (17) Kontrollerar temperaturen på högtrycksvattnet från pannan. Beroende på högre eller lägre temperatur tänds och släcks brännaren. - Nivåvakt bränsle tank (24) Känner av att tanken inte helt töms. Maskinen stannar innan detta sker. - Fasföljdsvakt - pressostat (31) Mäter lufttrycket i fläkten, att maskinen körs med korrekt rotationsriktning och med korrekt luftmängd till pannan och motorkylningen. Maskinen stannar om det registreras ett för lågt lufttryck i fläkten. 5.5 Kallvattendrift (Endast maskiner med automatisk start/stopp (40HA) om en extra säkerhetsanordning finns en säkerhetstermostat i spiralingången som registrerar en oacceptabel stigning av vattentemperaturen före pannan (t.ex. förorsakat av en konstant bränsletillförsel till brännaren). äkerhetstermostaten stannar maskinen efter ca 40 sek. (när temperaturen på matarvattnet har nått ca 60 o C). Om maskinen stannar som följd av detta temperaturtillstånd, kommer ingen kod att anges på displayen. Tillkalla snarast en servicetekniker.

17 Funktionsdiagram 1. nabbkoppling, ingående 2. Vattenfilter 3. Flottörtank 4. Högtryckspump 5. Motor 6. Omloppsventil 7. tyrejektor, komplett 8. Omloppsenhet 9. äkerhetsventil 10. Rengöringsmedelsejektor 11. Doseringsenhet för rengöringsmedel 12. Filter för rengöringsmedel 13. Dubbelt flödeskontrollsystem 14. Manometer 15. Panna 16. Bränslesystem - munstycke 17. Temperaturgivare 18. nabbkoppling, utgående 19. polhandtag 20. polrör 21. Munstycke 22. Påfyllningsfilter 23. ugfilter, bränsle 24. Nivåvakt 25. Oljepump 26. No cale pump 27. No cale behållare 28. Ångsteg 29. Magnetventil, bränsle 30. Fotocell 31. Fasföljdsvakt - pressostat 49

18 6.0 Underhåll och skötsel 3040H är utrustad med en automatisk ERVICE-intervall-indikation, som med ett blinkande på betjäningspanelen påminner om att maskinen snarast bör få en genomgång av ALTOs servicetekniker. När blinkar är det alltså inget fel, utan en påminnelse om service och maskinen kan startas igen efter 10 sekunder. Tag ändå för vana att kontrollera följande punkter: ❺ Innan matarvattenslangen och högtrycksslangen monteras måste samtliga snabbkopplingar rengöras från eventuell smuts eller sand. ❺ Innan spolrör eller tillbehör monteras i spolhandtaget, startas maskinen och snabbkopplingen sköljs ren från eventuell smuts eller sand. ❺ Efter användning av ejektorn måste ejektorsystemet sköljas med rent vatten för att undvika uttorkning eller tilltäppning av systemet. ❺ Vattenfiltret rengörs minst en gång i månaden, eller oftare vid behov. ❺ Om maskinen inte är fylld med frostskyddsvätska måste den förvaras i frostfritt utrymme. kulle maskinen frysa får den inte startas förrän upptining skett. Tina även slangar och tillbehör innan maskinen startas. ❺ Byt bränslefilter efter behov. 6.2 Avkalkning av rörslingan Om vattnet är mjukt eller medelhårt, dvs mindre än 15dH (Tyska hårdhetsgrader), kan avkalkning vara onödigt. Detta under förutsättning att kalkbegränsningsmedel No cale alltid är påfyllt. Är vattnets hårdhet högre än 15 dh, bör maskinen avkalkas minst en gång om året, eller efter behov. Kalkavlagringar i spolrör eller minskad värmeeffekt är tecken på behov av avkalkning. Manuell avkalkning skall utföras på följande sätt: 1. Demontera högtrycksslangen. 2. Öppna vattentillförseln 3. Placera sugslangen (14) i en behållare med avkalkningsmedel, ALTO tonex. 4. täll doseringsenheten på steg 5 (se avsnitt 3.1.6). 5. tarta maskinen på kallvattendrift 6. täng av maskinen då vattnet från snabbkopplingsnippeln på högtryckssidan är färgat av avkalkningsmedlet. OB! Blandningen kan vara frätande. Det får inte komma in luft i systemet,varför kärlet med avkalkningsmedel inte skall tömmas helt. 7. Låt medlet verka i 20 minuter. 8. tick ned sugslangen (14) i en behållare med rent vatten. 9. tarta maskinen och låt den arbeta i 5-10 minuter så att allt avkalkningsmedel avlägsnas ur systemet. 10. Upprepa vid behov proceduren från punkt Doseringsenheten ställs på steg 0, och maskinen är klar för användning. Viktigt: Följ alltid noggrannt de anvisningar som följer med avkalkningsprodukten. 6.3 Rengöring av högtrycksmunstycket Om munstycket är blockerat höjs pumptrycket och munstycket måste då rengöras. 1. täng av maskinen och demontera munstycksröret. 2. Rengör munstycket med ALTO munstycksrengöringsnål nr VIKTIGT: rensnålen får ENDAT användas när munstycket är demonterat! 3. kölj munstycksröret framifrån och bakåt med vatten. 4. Om trycket fortfarande är för högt, upprepa punkterna

19 7.0 Felsökning och åtgärder En ALTO högtryckstvätt kännetecknas alltid av högsta kvalitet och förtjänar därför bästa service. För att förhindra onödiga problem, ber vi dig att kontrollera följande innan du kontaktar ALTO serviceorganisation. Fel Orsak Åtgärd Maskinen startar inte. ervicekod på display blinkar. Maskinen bör snarast servas, se avsnitt 6.1. Detta är inget fel, utan en påminnelse. Maskinen kan återstartas efter 10 sekunder. Felkod på display blinkar. Felkoden består av en bokstav och en siffra, dessa blinkar växelvis. Om ni åtgärdat nedanstående utan resultat, kontakta närmaste ALTO serviceverkstad och uppge felkodens bokstav och siffra. A För hög strömförbrukning Kontrollera säkringarna i alla faser. Avlägsna feldimensionerade förlängningsslangar. Rengör munstycket, se avsnitt 6.3. Kontrollera att spänningen på märkplåten motsvarar nätspänningen. P 1 Fel rotationsriktning kifta faser i elhandsken. Tillkalla el-fackman. P 2 Fel i det elektroniska systemet Tillkalla ALTO servicetekniker. C L F Fel i säkerhetssystemet Tillkalla ALTO servicetekniker. Fortsatt drift med kallt vatten, se avsnitt *) Mörk displaymaskinen startar inte. Kontrollera säkringar, elkabel och elhandske. Brännaren tänder inte Bränsletanken är tom Fyll på min 5 liter. L Lågan tänder inte Kontrollera sugfiltret i bränsletanken. P 1 Fel rotationsriktning kifta faser i elhandsken. Tillkalla el-fackman. P 2 Fel i det elektroniska systemet Tillkalla ALTO servicetekniker C L F Fel i säkerhetssystemet Tillkalla ALTO servicetekniker. Fortsatt drift med kallt vatten, se avsnitt *) Mörk displaymaskinen startar inte Kontrollera säkringar, elkabel och elhandske. Ojämnt arbetstryck Otillräcklig vattentillförsel Rengör filtret. Kontrollera vattentillförseln - 15 l/min. Matarvattenslang min 3/4". Ojämnt arbetstryck eller väsentligt lägre än normalt Munstycket blockerat eller igenkalkat Rengör munstycket, se avsnitt 6.3. För högt mottryck i slangar eller tillbehör langar/spolrör fastfrusna Demontera förlängningsslangar eller tillbehör, och pröva med standardslang. Avkalka rörslingan, se avsnitt 6.2. Tina upp slangar och spolrör. *) F2-fel är oftast ett övergående fel som beror på vattenbrist eller luft i systemet efter några minuters drift på kallvattendrift. Försök med hetvattendrift igen genom att bryta spänningen till maskinen och fortsätta som vanligt med den önskade temperaturen. Om andra fel än ovannämnda skulle inträffa, ber vi er kontakta närmaste ALTO serviceverkstad. 51

20 INTERNET ALTO HEADQUARTER Incentive International A/ Kongens Nytorv 28 P.O.Box Copenhagen K Tel.: Fax: UBIDIARIE AUTRALIA ALTO Overseas Inc. 1B/8 Resolution Drive P.O.Box 797 Caringbah, N..W Tel.: Fax: AUTRIA ALTO Österreich GmbH Metzgerstr Bergheim/alzburg Tel.: Fax: BRAZIL Wap do Brasil Ltda. Rua 25 de Agosto, Pinhais/Paraná Tel.: Fax: CANADA ALTO Canada 24 Constellation Road Rexdale Ontario M9W 1K1 Tel.: Fax: CROATIA Wap ALTO trojevi za čišćenje, d.o.o. iget 18a Zagreb Tel.: Fax: CZECH REPUBLIC ALTO Ceská Republika s.r.o. Zateckých Praha 4 Tel.: Fax: Web: DENMARK ALTO Danmark A/ Industrikvarteret 9560 Hadsund Tel.: Fax: FRANCE ALTO France.A. B.P. 44, 4 Place d Ostwald trasbourg Cedex 2 Tel.: Fax: GERMANY ALTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-traße Bellenberg Tel.: Fax: GREAT BRITAIN ALTO Cleaning ystems (UK) Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BN Tel.: Fax: NETHERLAND ALTO Nederland B.V. Postbus AB Hardinxveld- Giessendam Tel.: Fax: NEW ZEALAND ALTO Overseas Inc. 5A Tarndale Grove Albany Auckland Tel.: Fax: NORWAY ALTO Norge A/ Bjørnerudveien Oslo Tel.: Fax: INGAPORE ALTO DEN-IN ingapore Pte Ltd. No. 17 Link Road ingapore Tel.: Fax: Web: LOVENIA Wap ALTO čistilni sistemi, d.o.o. Letališka 33 LO-1110 Ljubljana Tel.: Fax: LOWAKIA Wap ALTO čistiace systémy s.r.o. Remeselnícka Bratislava-Rača Tel.: Fax: Web: PAIN ALTO Ibérica,.L. Torre Europa Paseo de la Castellana, 95 Planta Madrid Tel.: Fax: WEDEN ALTO verige AB Aminogatan Mölndal Tel.: Fax: UA ALTO Cleaning ystems, Inc Nations Ford Road Pineville Tel.: Fax:

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innehåll Informationsskyltar 1 Viktiga säkerhetsinformationer 2 Beskrivning 3 Före driftstarten 4 Användning/drift 5 Användningsområden och arbetsmetoder 6 Efter arbetet

Läs mer

Din manual NILFISK NEPTUNE 5 FA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3471205

Din manual NILFISK NEPTUNE 5 FA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3471205 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK NEPTUNE 5 FA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt 2 Säkerhet 2 Systemprincip 3 Till Installatören Allmänt till installatören 4 Montering

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Bruksanvisning PB 10 / PB 20. www.pondteam.com

Bruksanvisning PB 10 / PB 20. www.pondteam.com Bruksanvisning PB 10 / PB 20 www.pondteam.com Innehåll Filter beskrivning 3 Mekanisk filtrering 3 Biologisk filtrering. 3 Filter innovationer 4 Användning och begränsningar... 4 Pump att användas med filtret...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 TEKNISK INFORMATION. 2 Identitetsuppgifter Måttuppgifter Kaross Chassi Stödben Däck Stödhjul Koppling Axlar SKÖTSEL OCH SMÖRJNING.. 9 Skötselschema axlar och

Läs mer

EXECUTIVE. For Outdoor Use Only #1440-652

EXECUTIVE. For Outdoor Use Only #1440-652 EXECUTIVE For Outdoor Use Only #1440-652 Instruktionsbok Välkommen Vi gratulerar till ditt inköp av Mosquito Magnet. Nu kan du börja njuta av din uteplats igen. Mosquito Magnet är den ledande myggfällan

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Legend 2 Bruksanvisning

Legend 2 Bruksanvisning Legend 2 Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Legend 2 tillverkas av Handicare Produksjon

Läs mer