40H/HA. Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje DK N FIN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN"

Transkript

1 40H/HA e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri Ap Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/ ALTO Danmark A/ Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: DK N FIN Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje

2

3 ALTO s miljøpolitik DK ALTO s miljøpolitikk N ALTO har gjort det til en naturlig del af firmaets idégrundlag at reducere påvirkningen af vort miljø mest muligt. Dette gøres i en fortsat udvikling i alle grene af virksomheden, så flest mulige elementer i vore højtryksrensere belaster miljøet mindst muligt. Også dette produkt er præget af ALTO s holdning til miljøet. Langt hovedparten af de indgående plastkomponenter og først og fremmest kabinettet er fremstillet af det miljøvenlige polypropylen-plastmateriale. Den anvendte form af stoffet er den såkaldte régranulérbare, hvilket vil sige, at materialet kan genbruges til andre plastmaterialer ved kassation. For at sikre genbrugsmulighederne er plastmaterialerne i produktet forsynet med genbrugssymbol og materialetype. Det er også en del af vor miljøbevisthed, at højtryksrenseren er gjort vedligeholdelsesfri. Det medfører, at olien i højtrykspumpen ikke skal skiftes. Olien befinder sig i et lukket system, og skiftes kun ved eventuel servicering. Under produktionen af denne højtryksrenser er den nyeste produktionsteknik indenfor renere teknologi anvendt. Forbruget af ikke nødvendige hjælpematerialer er minimeret, og i den afsluttende produkttest genanvendes testvandet. PP ALTO har gjort det til en naturlig del av firmaets idègrunnlag å redusere påvirkningen av vårt miljø mest mulig. Alle grener av virksomheten blir utviklet så flest mulig elementer i våre høytrykksvaskere belaster miljøet minst mulig. Også dette produktet er preget av ALTO s holdning til miljø. Mesteparten av plastkomponentene som kommer inn til fabrikken, og først og fremst dekselet, er fremstilt av det miljøvennlige polypropylen-plastmaterialet. Det stoffet som brukes er det såkalte regranulerbare, d.v.s. at materialet kan gjenbrukes til andre plastmaterialer når det skrotes. For å sikre gjenbruksmulighetene er plastmaterialet i produktet merket med gjenbrukssymbol og materialtype. Det er også en del av vår miljøbevissthet at høytrykksvaskeren er gjort vedlikeholdsfri. Dette medfører at oljen i høytrykkspumpen ikke skal skiftes. Oljen befinner seg i et lukket system og skiftes kun ved eventuell service. Ved produksjonen av denne høytrykksvaskeren, ble den nyeste produksjonsteknikk innen renere teknologi brukt. Forbruket av unødvendige hjelpemateriealer er er på et minimum, og i den avsluttende produkttest gjenbrukes testvannet. ALTO s miljöpolitik ALTO ja ympäristönsuojelu FIN ALTO har gjort det till en naturlig del av företagets grundidé att minska påverkan på vår miljö i mesta möjliga grad. Detta görs i den fortsatta utvecklingen inom alla delar av vår verksamhet så att de flesta möjliga antalet delar i våra högtryckstvättar påverkar miljön så lite som möjligt. Även denna produkt kännetecknas av ALTO s miljötänkande. törre delen av de plastkomponenter som ingår är tillverkade av det miljövänliga plastmaterialet polypropylen. Det grundmaterial som används kan återanvändas i andra plastmaterial vid kassation. För att säkerställa möjligheten till återanvändning är plastdetaljerna i produkten märkta med återvinningssymboler och materialtyp. Det är också en del av vår miljömedvetenhet att högtryckstvätten är underhållsfri. Det innebär att oljan i högtryckspumpen inte ska bytas ut. Oljan befinner sig i ett slutet system och bytes endast vid servicetillfället. I tillverkningen av denna högtryckstvätt utnyttjas den modernaste produktionsteknik som ger mindre föroreningar. Förbrukningen av inte nödvändiga hjälpmaterial är minimerad och i det avslutande produkttestet återanvändes testvattnet. Tämä ALTO-korkeapainepesulaite on valmistettu ottaen huomioon ympäristönsuojelulliset näkökohdat. Valmistuksessa pyritään käyttämään materiaaleja jotka eivät saastuta eivätkä kuluta luontoa. uurin osa pesulaitteen materiaaleista on ympäristöystävällistä polypropyleenimuovia, joka soveltuu myös raaka-aineeksi uusiokäyttöön. Uudelleen käytettäväksi tarkoitetut muoviosat on merkitty kierrätyssymboleilla ja materiaalimerkinnöillä. Korkeapainepesulaitteen voitelujärjestelmä on suljettu kokonaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että pesulaitteen öljyjä ei tarvitse vaihtaa. Öljyt vaihdetaan ainoastaan peruskorjauksen yhteydessä. Tämän korkeapainepesulaitteen tuotannossa on käytetty uudenaikaisinta valmistustekniikkaa. Tarpeettomien lisäaineiden käytöstä on luovuttu ja koekäyttö tehdään kierrätetyllä vedellä. PP 3

4 VIKTIGT: Läs denna bruksanvisning innan högtryckstvätten tas i bruk. Denna maskin är en hetvattentvätt som ger ett mycket högt tryck och en hög temperatur. Ovarsam hantering kan medföra allvarliga personskador. Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du använder maskinen. En fullständig förståelse av innehållet i denna bruksanvisning hjälper dig att undvika skador på dig själv, människor i omgivningen, föremål samt på själva maskinen. Innehåll Beteckningar 1.0 Modellöversikt 1.1 Märkplåt 1.2 Tekniska data 2.0 Bruksanvisning äkerhetsföreskrifter 2.1 Drifttagning 2.2 Vid drift 2.3 Allmänt 3.0 Användningshandledning 3.1 Anslutningar 1. Högtrycksslang 2. Vattenanslutning 3. Elanslutning 4. Bränslepåfyllning 5. polhandtag - tillbehör 6. Rengöringsmedel - doseringsenhet 7. Kalkbegränsningsmedel - ALTO No cale 3.2 tart 3.3 Drift 3.4 Temperaturreglering 3.5 polrör, tryckreglering, tillsättning av rengöringsmedel 3.6 topp 1. Demontering av högtrycksslang 2. Automatiskt stopp 3. Driftstopp vid fel 3.7 Transport 3.8 Förvaring 4.0 Användningsområden och arbetsmetoder 4.1 Användningsområden 4.2 Arbetstryck 4.3 Rengöringsmedel 4.4 Dosering av rengöringsmedel 4.5 Arbetsmetoder 5.0 Funktionsbeskrivning 5.1 Allmänt 5.2 Högtryckspumpen 5.3 Motorn 5.4 Brännarsystem - styrsystem 5.5 Kallvattendrift 6.0 Underhåll och skötsel 6.1 Allmänt 6.2 Avkalkning av rörslingan 6.3 Rengöring av högtrycksmunstycke 7.0 Felsökning och åtgärder (se illustration på omslagets insida) 1. polrör 2. polhandtag 3. Elkabel 4. Anslutning för matarvattenslang (vattenfilter) 5. Anslutning för högtrycksslang 6. Högtrycksslang för hetvatten 7. Manometer 8. tyrhjul med broms 9. Hjul 10. lang-/kabelhållare ( winder ) 11. Bränslefilter 12. Bränslepåfyllning 13. Doseringsenhet för rengöringsmedel 14. ugslang för rengöringsmedel 15. Placering av dunk 16. tart-/stoppknapp 17. Temperaturdisplay 18. Temperaturreglage 19. Påfyllning av (ALTO No cale)* 20. Indikator för (ALTO No cale)* 21. Bränsleindikator 22. ervice display (digital) 23. Märkplåt * kalkbegränsningsmedel 36

5 1.0 Modellöversikt 1.1 Märkplåt Denna ALTO hetvatten högtryckstvätt har seriebeteckningen»40ha«och typbeteckningen»p436h«. Modellbeteckningen framgår av texten på betjäningspanelen samt på märkplåten. Märkplåten innehåller följande upplysningar: 1. Modell 2. Typ 3. erienummer 4. Produktionsår 5. Vattenmängd 6. Max pumptryck, öppningstryck för cirkulationsventil 7. Pumptryck (arbetstryck) 8. Max tryck på matarvattnet MODEL TYPE ERIAL NO PRODUCTION YEAR CAPACITY MAX. PREURE WORKING PREURE INLET PREURE INLET TEMPERATURE HEATING POWER MAX. OUTLET TEMP. 9. Max matarvattentemperatur 10. Värmeeffekt 11. Max temperatur, högtryck 12. Motor, upptagen effekt 13. Frekvens 14. pänning DK-9560 HADUND TLF. (+45) POWER FREQUENCY VOLTAGE PHAE POWER CUNUMPTION RPM CO ϕ INULATION CL. MOITURE RE. CL. MADE IN DENMARK 15. Antal faser 16. trömförbrukning 17. Varvtal 18. Cos ϕ 19. Isolationsklassificering 20. kyddsklass 1.2 Tekniska data Modell 3040HA 3040HA pecial Pumptryck bar Vattenmängd, min/max tryck l/min 14,5/13,5 14,5/13,5 Max tryck på matarvattnet bar Max temperatur på matarvattnet C Vattentemperatur C 80 1) /150 2) 80 1) /150 2) Bränsleförbrukning vid 62 C l/t 4,7 4,7 Bränsletankvolym l No cale -behållare l 1 1 Munstycke Munstycksdiameter, högtryck/lågtryck mm 1,35/3,5 1,35/3,5 pridningsvinkel, högtryck/lågtryck grader 15/65 15/65 Munstyckstyp Reaktionskraft, max N/kp 34/3,5 34,3,5 Ljudnivå L pa mätt med hänsyn till IO [AVTÅND 1 m] [MAX BELATAD]: 79 db(a). Denna maskin är tillverkad i överensstämmelse med Lågspänningsdirektivet 73/23/EÖF och EMC-direktivet 89/ 336/EÖF med följande ändringar. 1) Temperatur vid max tryck och 12 C matarvatten. 2) Ånga vid 150 C uppnås vid reducerad vattenmängd. Data uppgivna vid 12 C matarvattentemperatur. Rätt till ändringar förbehålles. 37

6 Bruksanvisning äkerhetsföreskrifter Innan denna högtryckstvätt tas i bruk måste avsnitt 2.0 Bruksanvisning och 3.0 Användarhandledning läsas mycket noggrannt. amtliga föreskrifter och instruktioner måste följas för en säker användning och för skydd av användaren, omgivningen och maskinen. 2.1 Drifttagning Lyft ur maskinen ur förpackningen och kontrollera att maskinen är felfri och komplett. Om något fel upptäcks eller om något saknas, bör säljaren kontaktas omgående. Kontroll av elkabel Elkabelns isolering måste vara helt felfri och utan sprickor. Vid tveksamhet, kontakt behörig fackman eller din närmsta ALTO representant. Kontroll av nätspänning Kontrollera att märkspänningen som anges på märkplåten överensstämmer med nätspänningen. trömförbrukning, avsäkring Kontrollera strömförbrukningen som anges på märkplåten och att rätt säkring är installerad för avsäkringen. El-anslutning Felaktig anslutning av maskinen kan medföra elfara. 1. Maskinen får endast anslutas till jordat uttag. 2. Vid tveksamhet om korrekt jordanslutning, kontakta behörig fackman innan installation. 3. Vi rekommenderar att maskinen ansluts till ett uttag försett med jordfelsbrytare. 4. Anslut endast till elinstallation som är utförd av auktoriserad elinstallatör. Förlängningskabel Om högtryckstvättens aktionsradie skall ökas, är det av säkerhetsskäl bättre att förlänga högtrycksslangen i stället för en förlängningskabel. Vid användning av förlängningskabel måste kabeldimensionerna i tabellen nedan följas: (Dessa kabeldimensioner förutsätter att nätspänningen levererar en stabil spänning som motsvarar den på typskylten angivna spänningen.) I 0<I<10 Amp 10<I<16 Amp 16<I<25 Amp 25<I<32 Amp m mm² mm² mm² mm² ,5 1,5 2,5 4, ,5 2,5 2,5 4, ,5 2,5 4,0 6,0 Observera: Vid användning av förlängningskabel måste jordad kontakt användas och vara inkopplad enligt gällande elföreskrifter. 5. Förlängningskabel, stick-kontakt och uttag skall vara vattentäta. 6. Använd alltid samma typ av kabel som är monterad på maskinen. D.v.s. jordad och avsedd för utomhusbruk. Vid tveksamhet, kontakta behörig fackman eller din närmaste ALTO representant. 7. Anslutningskabeln och förlängningskablar skall hållas torra och får inte ligga löst på marken. 8. Kontrollera alltid alla elkablar. e till att de inte är skadade. 2.2 Vid drift Denna maskin ger ett högt tryck och en hög vattentemperatur. Ovarsam hantering kan medföra allvarliga personskador. Det är mycket viktigt att följande regler alltid iakttas: 1. VARNING! Rikta aldrig vattenstrålen mot människor, djur, elinstallationer eller mot själva maskinen. 2. VARNING! Försök aldrig rengöra kläder eller skor som du eller andra har på sig. 3. kyddsglasögon bör användas vid arbete med högtryckstvätten. 4. Arbeta aldrig barfota eller med sandaler. 5. VARNING! Användaren och personer som befinner sig i omedelbar närhet till arbetsområdet bör skyddas mot stänk. 6. Låt aldrig minderåriga använda 3040H.

7 äkerhetsföreskrifter 7. Maskinen skall placeras så långt som möjligt från rengöringsplatsen. 8. Maskinen får endast användas av personer som läst avsnitten 2.0 och Maskinen får endast startas när högtrycksslangen är korrekt ansluten. 10. polhandtaget och spolrör påverkas av en rekylkraft när maskinen används - håll därför alltid spolröret med båda händerna. 11. Vid arbetspauser stannar maskinen och säkringen på spolhandtaget säkras med låsanordningen för att förhindra oavsiktligt hantering. 12. Utlösningsgreppet får inte låsas fast, bindas eller på annat sätt fixeras. 13. Undvik skadlig påverkan på högtrycksslangen, som t ex överkörning, klämning, dragning, knutar etc. samt kontakt med olja och vassa eller varma föremål, då detta kan skada slangen. 14. Demontera aldrig högtrycksslangen om vattentemperaturen överstiger 50 C eller när maskinen är i drift. täng av maskinen och vattentillförseln innan högtrycksslangen demonteras. 15. Dra aldrig i elkabeln när stickkontakten skall lossas från eluttaget. 16. täng alltid av maskinen innan du kopplar ur eventuell förlängningskabel. 17. Undvik skadlig påverkan på elkabeln, som t ex överkörning, klämning, dragning, knutar etc. samt kontakt med olja och vassa eller varma föremål. 18. Maskinen får inte användas i explosionsfarliga områden. 19. VARNING! Högtrycksslangar, munstycken och kopplingar är viktiga för säkerheten vid användning av maskinen. Använd endast de av ALTO föreskrivna högtrycksångslangar (påtryckt max. temperatur 150 C), munstycken och kopplingar. 20. Använd endast ALTO original tillbehör och reservdelar. 21. Om maskinen varit utsatt för frost, får aldrig maskinen startas innan pump, slangar och tillbehör är tinade. 22. Maskinen får inte övertäckas under drift. 23. Ha alltid en korrekt och tillräcklig utsugning vid hetvattendrift inomhus. 24. VARNING! Användning av felaktigt bränsle kan medföra fara! BRANDFARA * Placera alltid maskinen minst 1 meter från byggnader eller annan utrustning, när den är i drift. * Placera aldrig lättantändliga produkter som ex.vis bensin nära maskinen, när den är i drift. * Maskinen får inte placeras i omedelbar närhet av annan värmekälla. 2.4 Allmänt 1. Högtryckstvättning av asbesthaltiga material är förbjudet om inte specialutrustning används. 2. Personer påverkade av alkohol, narkotiska preparat eller medicin får inte använda maskinen. 3. Vidrör inte stickkontakten eller nätuttag med våta händer. 4. OB! Denna maskin är konstruerad för användning av ALTO rengöringsmedel. Användning av andra rengöringsmedel eller kemikalier, kan medföra drifts- och säkerhetsmässiga problem. 5. Vid användning av rengöringsmedel ska de medföljande instruktionerna noga följas. 6. Tag alltid ut stickkontakten innan rengöring eller underhåll av maskinen. 7. Maskinen får inte användas om anslutningskabeln eller andra viktiga delar av utrustningen är skadade - t ex säkerhetsanordningar, högtrycksslangar, spolhandtag, kåpa. 8. Den bästa rengöringseffekten uppnås genom att anpassa avståndet till ämnet som skall rengöras. Därmed undviks också ev. skador på ämnet. 39

8 Användningshandledning 3.1 Anslutningar 1. Högtrycksslang Använd endast ALTO högtrycksångslangar med påtryckt max. temperatur 150 C. Anslut ej förlängningsslangar över 50 meters längd. Högtrycksslangen (påtryckt max. arbetstryck och temperatur (150 C) med snabbkoppling kopplas till nippeln på maskinens trycksida. 2. Vattenanslutning Min. slanglängd: 6 m. 3/4" Rengör vattenfiltret varje månad. Max. vattentryck: 10 bar. Låt vattnet flöda genom slangen så att eventuella smutspartiklar spolas bort. Vattentillförseln måste vara minst 900 l/tim ( 15 l/min) Om det finns risk för flytsand i matarvattnet (t.ex. från egen brunn) skall ett flytsandfilter användas. Kontakta din ALTO-återförsäljare för ytterligare information. OBERVERA: vid anslutning till kommunalt vatten ska detta göras i enlighet med gällande föreskrifter. 3. Elanslutning Anslut endast till godkänt jordat nätuttag. Kontrollera spänning, säkring och förlängningskabel enligt avsnitt 2.1 Drifttagning. 40

9 Användningshandledning 4. Bränslepåfyllning 2 1 Använd endast ren diesel. VARNING! Användning av felaktigt bränsle kan medföra fara! Tankvolym 25 liter Påfyllning av bränsle sker genom påfyllningsröret (1). Tankvolym 25 liter. Endast ren diesel får användas. Vid bränslestopp tänds tanksymbolindikatorn (2) på betjäningspanelen. Bränsletillförseln och pannfunktionen stannar nu automatiskt. 5. polhandtag - tillbehör 1 2 Rengör sticknippeln från eventuella orenheter varje gång spolröret varit demonterat. Dra fram spolhandtagets grå snabbkoppling (1). tick in spolrörets sticknippel (2) i kopplingen och släpp snabbkopplingsgreppet. Dra spolröret eller tillbehöret framåt och kontrollera monteringen innan högtryckstvätten startas. Max reaktionskraft på spolhandtag och spolrör - se avsnitt 1.2 Tekniska data. 6. Rengöringsmedel - doseringsenhet Använd i första hand ALTO rengöringsmedel. Vid användning av andra rengöringsmedel än ALTO, kontrollera att dessa medel ej är aggressiva och inte skadar utrustningen eller miljön. pola alltid rent doseringsenheten efter användning. Rengöringsmedel kan injiceras under lågtrycksdrift via det inbyggda doseringssystemet (1), som är placerat under locket, dunkhållaren (2). Fäll ut locket till stopp. Dunken kan nu placeras i hållaren och spännas fast med remmen. Doseringsenhetens filter och sugslang (3) förs ned i dunken. Den önskade doseringsmängden ställs in stegvis (steg 0-5) genom att vrida ratten moturs till dess att önskad siffra står mitt för pilmarkeringen vid slangen. Max dosering motsvarar 7%. Efter avslutad användning av rengöringsmedel genomsköljs systemet med rent vatten, steg 5, under ca. 1 min och ratten vrids därefter medurs till steg 0. 41

10 Användningshandledning 7. Kalkbegränsning - ALTO No cale 2 Ljus indikator: No cale saknas Mörk indikator: Tillräckligt med No cale 1 Använd endast ALTO No cale För att hindra kalkbeläggning i pannans rörslinga och därmed säkra optimal drift skall kalkbegränsningsmedelet, ALTO No cale, användas. Detta köps via ALTOs återförsäljare. Medlet påfylls genom röret (1) och blir automatiskt doserat med vatten. Om det saknas No cale ändras färgskylten från mörkt till ljust på indikatorn (2). 3.2 tart Maskinen visar klar för start. Tryck för start. Tryck på startknapp markerad med När maskinen är elansluten syns markeringen på betjäningspanelens digitaldisplay.detta betyder att maskinen är klar för start, och att det elektroniska övervakningssystemet inte funnit något fel. Om det syns ett blinkande, kan maskinen startas först efter 10 sekunder (se avsnitt 6.1). OB! Maskin 3040HA är utrustad med en start-automatik Maskinen får endast startas om högtrycksslangen är korrekt ansluten. När maskinen ansluts till elnätet skall markeringen visas på betjäningspanelens digital-display. Om displayen blinkar betyder det, att det elektroniska övervakningssystemet anger att vatten löper genom maskinen. Kontrollera då att högtrycksslangen är monterad och att spolhandtaget är stängt - kontrollera därefter att lyser konstant. Nu kan maskinen startas genom att trycka på startknappen markerad med I. VIKTIGT: När maskinen är i drift och spolhandtaget stängts, stannar maskinen efter 40 sekunder. Markeringen anges nu på betjäningspanelens digital-display, vilket betyder att maskinen kan äterstartas genom en aktivering av spolhandtaget. OB: Om trycket på matarvattnet är lägre än 1,5 bar, kan maskinen endast återstartas vid lågtrycksdrift vrid reduceringsventilen på spolröret motsols och aktivera spolhandtaget. Vrid sedan reduceringsventilen medsols till högtrycksläge. Motorns rotationsriktning Var uppmärksam på att motorns rotationsriktning är korrekt för att säkra lufttillförseln till pannan. Vid felaktigt rotationsriktning stannar motorn genast efter start och felkoden kan utläsas på betjäningspanelens display. Om detta inträffar se avsnitt 7.0 Felsökning och åtgärder. 42

11 Användningshandledning 3.3 Drift 2 1 Håll alltid spolröret med bägge händerna! Lås alltid spolhandtaget vid arbetspauser eller när högtryckstvätten inte används. Högtrycksspolningen startas med spolhandtagets utlösningsgrepp (1). I början kan trycket vara ojämnt på grund av att det kan finnas luft i pumphuset. Efter en kort stund har luften drivits ut ur systemet och trycket blir stabilt. När högtryckstvätten inte används låses spolhandtaget genom att vrida säkringsgreppet (2) till position Temperaturreglering Kallvattendrift 0-50 C Hetvattendrift C Ångdrift C Den önskade vattentemperaturen ställs in på temperaturvredet (1). Indikatorn (2) anger den aktuella temperaturen på utgående vatten. Innan maskinen ställs undan efter hetvatten- eller ångdrift, bör den först avkylas i kallvattenläge tills temperaturen är under 50 C. VIKTIGT: Inställning av temperatur över 95 C skall göras med släppt spolhandtag. Vid temperatur över 95 C reduceras vattenmängden automatiskt. Full vattenmängd kan uppnås först efter att temperaturen på utgående vatten har fallit till under 95 C. När detta har skett, skall spolhandtaget tryckas in för full vattenmängd. Nedkopplingstiden från max temperatur (150 C) till inkoppling av full vattenmängd tar ca 1 minut. 3.5 polrör, tryckreglering, användning av rengöringsmedel 1 Vrid reducerventilen medurs (B) till högtrycksläge. Moturs (A): Lågtryck samt tillsättning av rengöringsmedel. polröret är försett med 2 munstycken, ett för högt tryck och ett för lågt tryck. När reducerventilen (1) är helt stängd (medurs - B) användes endast högtrycksmunstycket - högtrycksdrift. När reducerventilen är helt öppen (moturs - A) användes bägge spolrören - lågtrycksdrift samt möjlighet för tillsättning av rengöringsmedel. Trycket kan varieras mellan dessa inställningar. 43

12 Användningshandledning 3.6 topp 1. Demontering av högtrycksslang 3 2 (max. 50 C) 1 Risk för brännskada! Demontera aldrig högtrycksslangen om vattentemperaturen är över 50 C. Vrid temperaturreglaget till kallvatten (1) och aktivera spolhandtaget tills temperaturen (2) är under 50 C. täng vattentillförseln och maskinen stannas genom att trycka på (3) stopp-knappen -0-. Nu kan högtrycksslangen demonteras. 2. Automatiskt stopp Maskinen är av säkerhetsskäl utrustad med en automatisk stoppfunktion som stannar maskinen efter 5 minuter i omloppsläge, med oaktiverat spolhandtag. Återstart sker på vanligt sätt. OB! Maskin 3040HA är utrustad med en start-automatik När maskinen är i drift och spolhandtaget stängts, stannar maskinen efter 40 sekunder. Markeringen anges nu på betjäningspanelens digital-display, vilket betyder att maskinen kan äterstartas genom en aktivering av spolhandtaget. 3. Driftstopp vid fel tannar maskinen till följd av något fel, kan felkoden utläsas på betjäningspanelens digital-display. Felkoder är beskrivna i avsnitt 7.0 Felsökning och åtgärder. Observera: Maskiner med automatisk start/stopp (40HA) Om maskinen stannar på grund av en felorsak i brännaren, blinkar en felkod. Om koden är allt annat än en A-kod, är det möjligt att återstarta maskinen på följande sätt: 1. Bryt strömmen till maskinen. Försök att återstarta maskinen på vanligt sätt eller tillkalla en servicetekniker eller. Kallvattendrift (åsidosättande av brännarproblem) 2. Vrid temperaturreglaget till läge "kallt vatten" (moturs). Håll nere startknappen i ca 3 sek. Maskinen startar som en kallvattenmaskin och ignorerar koden för brännarfel. I detta drifttillstånd är alla brännarfunktioner åsidosatta och det är inte möjligt att återfå dessa funktioner innan strömmen till maskinen är bruten och orsaken till den uppkomna felorsaken i brännaren är åtgärdad. Tillkalla en servicetekniker för åtgärd av felen snarast möjligt! Kallvattendrift skall endast användas som en tillfällig lösning. 44

13 Användningshandledning 3.7 Transport Använd lyftband vid kranlyft. Vid transport (kranlyft) skall lyftband användas. Bandes fästes i det vridbara hjulet samt i körhjulens axel, aldrig under tanken! Bromsen på framhjulet skall användas under transport. 3.8 Förvaring Frostfritt eller frostskyddsmedel. Förvara maskinen frostfritt, även vid korta pauser. Om maskinen skall förvaras under längre tid måste den tömmas helt på vatten. 1. Lossa matarvattenslangen. polröret demonteras och töms på vatten. 2. tarta maskinen. Låt den gå med öppet spolhandtag tills dess att pumpsystemet är tömt på vatten. Om förvaringsplatsen inte är frostfri, fyll pumpsystemet med frostskyddsvätska, glykol. Frostskyddsvätskan smörjer alla vitala delar i pumpen samt skyddar även mot frostskador. 45

14 4.0 Användningsområden och arbetsmetoder 4.1 Användningsområden De vanligaste arbetsområdena för denna maskin är följande. Lantbruk Transportsektorn Bygg- och anläggningssektorn Industri ervice Rengöring av maskiner, redskap, stall, inventarier och byggnader. Rengöring av lastbilar, bussar, bilar samt rengöring av motorrum etc. Byggnadsrenovering, rengöring/avfettning av entreprenadmaskiner, material, byggnader, etc. Avfettning samt rengöring av maskiner, material och fordon. Rengöring av fordon, avfettning av maskindelar,etc. 4.2 Arbetstryck Högtryckstvätten kan användas med högt eller lågt tryck. På spolröret justeras arbetstrycket med reduceringsventilen. Lågtryck Används vid påläggning av rengöringsmedel och vid avsköljning. Högtryck Mellantryck Används vid renspolning. Användes vid rengöring av ytor som inte tål ett för högt tryck, t ex porösa ytor. 4.3 Rengöringsmedel Den effektivaste rengöringen uppnås vid användning av rengöringsmedel i kombination med högtrycksrengöring. ALTO erbjuder en rad produkter utvecklade speciellt för högtrycksrengöring inom följande användningsområden: Rengöring av fordon, maskiner etc. Avfettning av material Avkalkning Desinfektion Underhåll av högtryckstvätten. Produkterna är vattenbaserade, fosfatfria och tensiderna uppfyller moderna krav på biologisk nedbrytbarhet. Kontakta din ALTO-återförsäljare för information om de produkter som passar bäst för dina behov. Användningsmetod och dosering av de enskilda produkterna framgår av produktetiketterna eller databladen. Inställning av dosering görs på högtryckstvättens doseringsenhet. 4.4 Dosering av rengöringsmedel 3040H har en inbyggd ejektor, som injicerar rengöringsmedel till vattnet, när reduceringsventilen är i lågtrycksläge. Doseringsenheten kan stegvis dosera rengöringsmedel inom området 0-7%. (e även avsnitt 3.1.6). 46

15 Användningsområden och arbetsmetoder Om en fast inställning önskas som är lägre än maximal dosering steg 5 (ca 7%), kan detta göras på följande sätt. 1. Vredet ställs på steg Locket demonteras genom att sticka ned en ca 3-mms flatskruvmejsel i en av de två spalterna, varefter locket kan tas bort. 3. kruven lossas med en stjärnskruvmejsel. 4. Vredet lyftes av. 5. Låsringen lyftes upp och vrides tills den önskade doseringen står mitt för pil-markeringen. (t ex steg 3). 6. Vredet trycks tillbaka. 7. kruven skruvas i tills den möter motstånd. 8. Locket trycks i vredet. Omställning från spridning av rengöringsmedel under lågt tryck till tvätt under högt tryck görs med reduceringsventilen på spolröret. Vid skumrengöring utrustas maskinen med en skumutrustning. kumejektorn monteras mellan högtryckstvätten och högtrycksslangen. ugslangen från skumejektorn förs ned i rengöringsmedlet. kumröret monteras i spolhandtaget och skum kan läggas ut. Efter spridningen demonteras skumejektorn och skumröret ersätts med spolröret, varefter rengöring kan göras. OB! Glöm ej att rengöra skumejektorn med vatten. 4.5 Arbetsmetoder Denna högtryckstvätt är konstruerad för rengöring enligt den s k 2-stegsmetoden. TEG 1 TEG 2 Utläggning av rengöringsmedel Högtryckstvättning 1. Rengöringsmedlet läggs på under lågt tryck. Doseringen beror på föroreningen och på objektet. Inställningen görs på själva doseringsenheten. Påläggningen sker alltid nerifrån och uppåt. 2. Låt medlet verka. Rengöringsmedlet måste verka på ytan en kort stund - normalt några minuter - innan tvättningen påbörjas. 3. Högtryckstvättning. Högtrycksspolningen genomförs. tarta nerifrån och arbeta uppåt. 4. Eventuell eftersköljning. Görs med lågt tryck för att skölja bort eventuella lösa partiklar och rester av rengöringsmedel från ytan. Bästa rengöringsresultat uppnås om följande punkter följs. Punkt 1 Normalt sker påläggningen på en torr yta. Om rengöringsmedlet läggs på en våt yta kan medlet få svårt att tränga ner i smutsen och rengöringsresultatet försämras. Punkt 2 Vid påläggning på stora lodräta ytor (t ex sidorna på en lastbil, fasad, etc.) ska detta normalt göras nerifrån och uppåt. Härvid undviks att rengöringsmedlet rinner i kanaler och att ränder uppstår på ytan. Punkt 3 Vid högtryckstvättning skall arbetet ske så att högtrycksvattnet inte rinner över den ännu icke rengjorda ytan. 47

16 Funktionsbeskrivning 5.1 Allmän beskrivning Vattnet leds via snabbkopplingen (1) genom vattenfiltret (2) till flottörhuset, varifrån det sugs in i högtryckspumpen. Högtrycksvattnet leds genom omloppshuset där säkerhet- och omloppsventilen är placerad, varefter det passerar flödesvakterna (13) och in i pannan (15). Här uppvärms vattnet till önskad temperatur. Vid utgången från pannan passerar det varma högtrycksvattnet temperaturgivaren (17) och vidare till spolhandtaget (19) och spolröret. Bränslet sugs från bränsletanken (32) genom bränslefiltret (23) på bränslepumpen (25) till munstycket (16) där det antänds. 5.2 Högtryckspumpen Högtryckspumpen är på trycksidan utrustad med en omloppsventil. Denna ventil leder vattnet tillbaka till pumpens sugsida, när spolhandtaget stängs eller om munstycket blockerats. Dessutom finns en säkerhetsventil som gör att trycket aldrig kan överstiga det inställda trycket. Detta är ca 25 bar över arbetstrycket. Ventilen är inställd och plomberad från fabriken. Denna inställning får inte ändras! Vid stopp blir maskinen automatiskt trycklös. 5.3 Motorn Motorn är försedd med överbelastningsskydd via två system. Det finns inbyggda termokontakter i statorlindningarna. Om motorn blir överbelastad, eller om kylsystemet i motorn avbryts, bryter termokontakterna strömmen så att maskinen stannar. Den kan endast återstartas på betjäningspanelen, när motorn kallnat.dessutom är motorns drift övervakat av ett elektroniskt motorskydd, som kontrollerar att motorns strömförbrukning inte överstiger det normala. Vid överbelastning stängs strömmen till motorn av och maskinen stannar. Felkod anges då på displayen ( se avsnitt 7.0 Felsökning och åtgärder). Vid strömavbrott måste maskinen startas på nytt. 5.4 Brännarsystem - styrsystem Brännarsystemet styrs och kontrolleras av en elektronisk styrenhet med inbyggd microprocessor. Via ett antal sensorer övervakas funktionerna på de ingående komponenterna i brännarsystemet. Tillsammans med styrenheten övervakar sensorerna en korrekt funktion av maskinen och ser till att maskinen stannar vid ev. fel, och felkoden kan avläsas på displayen. Följande sensorer är inbyggda i systemet: - Flödeskontroll, dubbelt (13) Kontrollerar vattengenomströmningen genom pannan, innan denna kan antändas. Öppnar magnetventilen (29) - Fotocell (30) Bevakar att pannan tänder när bränsle tillförs och att pannan stängs av när bränslet upphör - Temperaturgivare (17) Kontrollerar temperaturen på högtrycksvattnet från pannan. Beroende på högre eller lägre temperatur tänds och släcks brännaren. - Nivåvakt bränsle tank (24) Känner av att tanken inte helt töms. Maskinen stannar innan detta sker. - Fasföljdsvakt - pressostat (31) Mäter lufttrycket i fläkten, att maskinen körs med korrekt rotationsriktning och med korrekt luftmängd till pannan och motorkylningen. Maskinen stannar om det registreras ett för lågt lufttryck i fläkten. 5.5 Kallvattendrift (Endast maskiner med automatisk start/stopp (40HA) om en extra säkerhetsanordning finns en säkerhetstermostat i spiralingången som registrerar en oacceptabel stigning av vattentemperaturen före pannan (t.ex. förorsakat av en konstant bränsletillförsel till brännaren). äkerhetstermostaten stannar maskinen efter ca 40 sek. (när temperaturen på matarvattnet har nått ca 60 o C). Om maskinen stannar som följd av detta temperaturtillstånd, kommer ingen kod att anges på displayen. Tillkalla snarast en servicetekniker.

17 Funktionsdiagram 1. nabbkoppling, ingående 2. Vattenfilter 3. Flottörtank 4. Högtryckspump 5. Motor 6. Omloppsventil 7. tyrejektor, komplett 8. Omloppsenhet 9. äkerhetsventil 10. Rengöringsmedelsejektor 11. Doseringsenhet för rengöringsmedel 12. Filter för rengöringsmedel 13. Dubbelt flödeskontrollsystem 14. Manometer 15. Panna 16. Bränslesystem - munstycke 17. Temperaturgivare 18. nabbkoppling, utgående 19. polhandtag 20. polrör 21. Munstycke 22. Påfyllningsfilter 23. ugfilter, bränsle 24. Nivåvakt 25. Oljepump 26. No cale pump 27. No cale behållare 28. Ångsteg 29. Magnetventil, bränsle 30. Fotocell 31. Fasföljdsvakt - pressostat 49

18 6.0 Underhåll och skötsel 3040H är utrustad med en automatisk ERVICE-intervall-indikation, som med ett blinkande på betjäningspanelen påminner om att maskinen snarast bör få en genomgång av ALTOs servicetekniker. När blinkar är det alltså inget fel, utan en påminnelse om service och maskinen kan startas igen efter 10 sekunder. Tag ändå för vana att kontrollera följande punkter: ❺ Innan matarvattenslangen och högtrycksslangen monteras måste samtliga snabbkopplingar rengöras från eventuell smuts eller sand. ❺ Innan spolrör eller tillbehör monteras i spolhandtaget, startas maskinen och snabbkopplingen sköljs ren från eventuell smuts eller sand. ❺ Efter användning av ejektorn måste ejektorsystemet sköljas med rent vatten för att undvika uttorkning eller tilltäppning av systemet. ❺ Vattenfiltret rengörs minst en gång i månaden, eller oftare vid behov. ❺ Om maskinen inte är fylld med frostskyddsvätska måste den förvaras i frostfritt utrymme. kulle maskinen frysa får den inte startas förrän upptining skett. Tina även slangar och tillbehör innan maskinen startas. ❺ Byt bränslefilter efter behov. 6.2 Avkalkning av rörslingan Om vattnet är mjukt eller medelhårt, dvs mindre än 15dH (Tyska hårdhetsgrader), kan avkalkning vara onödigt. Detta under förutsättning att kalkbegränsningsmedel No cale alltid är påfyllt. Är vattnets hårdhet högre än 15 dh, bör maskinen avkalkas minst en gång om året, eller efter behov. Kalkavlagringar i spolrör eller minskad värmeeffekt är tecken på behov av avkalkning. Manuell avkalkning skall utföras på följande sätt: 1. Demontera högtrycksslangen. 2. Öppna vattentillförseln 3. Placera sugslangen (14) i en behållare med avkalkningsmedel, ALTO tonex. 4. täll doseringsenheten på steg 5 (se avsnitt 3.1.6). 5. tarta maskinen på kallvattendrift 6. täng av maskinen då vattnet från snabbkopplingsnippeln på högtryckssidan är färgat av avkalkningsmedlet. OB! Blandningen kan vara frätande. Det får inte komma in luft i systemet,varför kärlet med avkalkningsmedel inte skall tömmas helt. 7. Låt medlet verka i 20 minuter. 8. tick ned sugslangen (14) i en behållare med rent vatten. 9. tarta maskinen och låt den arbeta i 5-10 minuter så att allt avkalkningsmedel avlägsnas ur systemet. 10. Upprepa vid behov proceduren från punkt Doseringsenheten ställs på steg 0, och maskinen är klar för användning. Viktigt: Följ alltid noggrannt de anvisningar som följer med avkalkningsprodukten. 6.3 Rengöring av högtrycksmunstycket Om munstycket är blockerat höjs pumptrycket och munstycket måste då rengöras. 1. täng av maskinen och demontera munstycksröret. 2. Rengör munstycket med ALTO munstycksrengöringsnål nr VIKTIGT: rensnålen får ENDAT användas när munstycket är demonterat! 3. kölj munstycksröret framifrån och bakåt med vatten. 4. Om trycket fortfarande är för högt, upprepa punkterna

19 7.0 Felsökning och åtgärder En ALTO högtryckstvätt kännetecknas alltid av högsta kvalitet och förtjänar därför bästa service. För att förhindra onödiga problem, ber vi dig att kontrollera följande innan du kontaktar ALTO serviceorganisation. Fel Orsak Åtgärd Maskinen startar inte. ervicekod på display blinkar. Maskinen bör snarast servas, se avsnitt 6.1. Detta är inget fel, utan en påminnelse. Maskinen kan återstartas efter 10 sekunder. Felkod på display blinkar. Felkoden består av en bokstav och en siffra, dessa blinkar växelvis. Om ni åtgärdat nedanstående utan resultat, kontakta närmaste ALTO serviceverkstad och uppge felkodens bokstav och siffra. A För hög strömförbrukning Kontrollera säkringarna i alla faser. Avlägsna feldimensionerade förlängningsslangar. Rengör munstycket, se avsnitt 6.3. Kontrollera att spänningen på märkplåten motsvarar nätspänningen. P 1 Fel rotationsriktning kifta faser i elhandsken. Tillkalla el-fackman. P 2 Fel i det elektroniska systemet Tillkalla ALTO servicetekniker. C L F Fel i säkerhetssystemet Tillkalla ALTO servicetekniker. Fortsatt drift med kallt vatten, se avsnitt *) Mörk displaymaskinen startar inte. Kontrollera säkringar, elkabel och elhandske. Brännaren tänder inte Bränsletanken är tom Fyll på min 5 liter. L Lågan tänder inte Kontrollera sugfiltret i bränsletanken. P 1 Fel rotationsriktning kifta faser i elhandsken. Tillkalla el-fackman. P 2 Fel i det elektroniska systemet Tillkalla ALTO servicetekniker C L F Fel i säkerhetssystemet Tillkalla ALTO servicetekniker. Fortsatt drift med kallt vatten, se avsnitt *) Mörk displaymaskinen startar inte Kontrollera säkringar, elkabel och elhandske. Ojämnt arbetstryck Otillräcklig vattentillförsel Rengör filtret. Kontrollera vattentillförseln - 15 l/min. Matarvattenslang min 3/4". Ojämnt arbetstryck eller väsentligt lägre än normalt Munstycket blockerat eller igenkalkat Rengör munstycket, se avsnitt 6.3. För högt mottryck i slangar eller tillbehör langar/spolrör fastfrusna Demontera förlängningsslangar eller tillbehör, och pröva med standardslang. Avkalka rörslingan, se avsnitt 6.2. Tina upp slangar och spolrör. *) F2-fel är oftast ett övergående fel som beror på vattenbrist eller luft i systemet efter några minuters drift på kallvattendrift. Försök med hetvattendrift igen genom att bryta spänningen till maskinen och fortsätta som vanligt med den önskade temperaturen. Om andra fel än ovannämnda skulle inträffa, ber vi er kontakta närmaste ALTO serviceverkstad. 51

20 INTERNET ALTO HEADQUARTER Incentive International A/ Kongens Nytorv 28 P.O.Box Copenhagen K Tel.: Fax: UBIDIARIE AUTRALIA ALTO Overseas Inc. 1B/8 Resolution Drive P.O.Box 797 Caringbah, N..W Tel.: Fax: AUTRIA ALTO Österreich GmbH Metzgerstr Bergheim/alzburg Tel.: Fax: BRAZIL Wap do Brasil Ltda. Rua 25 de Agosto, Pinhais/Paraná Tel.: Fax: CANADA ALTO Canada 24 Constellation Road Rexdale Ontario M9W 1K1 Tel.: Fax: CROATIA Wap ALTO trojevi za čišćenje, d.o.o. iget 18a Zagreb Tel.: Fax: CZECH REPUBLIC ALTO Ceská Republika s.r.o. Zateckých Praha 4 Tel.: Fax: Web: DENMARK ALTO Danmark A/ Industrikvarteret 9560 Hadsund Tel.: Fax: FRANCE ALTO France.A. B.P. 44, 4 Place d Ostwald trasbourg Cedex 2 Tel.: Fax: GERMANY ALTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-traße Bellenberg Tel.: Fax: GREAT BRITAIN ALTO Cleaning ystems (UK) Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BN Tel.: Fax: NETHERLAND ALTO Nederland B.V. Postbus AB Hardinxveld- Giessendam Tel.: Fax: NEW ZEALAND ALTO Overseas Inc. 5A Tarndale Grove Albany Auckland Tel.: Fax: NORWAY ALTO Norge A/ Bjørnerudveien Oslo Tel.: Fax: INGAPORE ALTO DEN-IN ingapore Pte Ltd. No. 17 Link Road ingapore Tel.: Fax: Web: LOVENIA Wap ALTO čistilni sistemi, d.o.o. Letališka 33 LO-1110 Ljubljana Tel.: Fax: LOWAKIA Wap ALTO čistiace systémy s.r.o. Remeselnícka Bratislava-Rača Tel.: Fax: Web: PAIN ALTO Ibérica,.L. Torre Europa Paseo de la Castellana, 95 Planta Madrid Tel.: Fax: WEDEN ALTO verige AB Aminogatan Mölndal Tel.: Fax: UA ALTO Cleaning ystems, Inc Nations Ford Road Pineville Tel.: Fax:

INSTRUKTIONSBOK. 30 CA Compact 30 CA Compact I

INSTRUKTIONSBOK. 30 CA Compact 30 CA Compact I INTRUKTIONBOK 30 CA Compact 30 CA Compact I VIKTIGT: Läs denna instruktionsbok innan högtryckstvätten tas i bruk. Denna maskin är en högtryckstvätt som ger ett högt tryck. Ovarsam hantering kan medföra

Läs mer

Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET!

Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET! Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET! Högtryckstvätt med vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig för regelbunden rengöring runt huset, t ex av bilen eller båten. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

Högtryckstvättar K2 Car

Högtryckstvättar K2 Car Högtryckstvättar K2 Car Smidig högtryckstvätt för hemmabruk. Perfekt för rengöring av t ex cykeln, balkongen eller trädgårdsmöblerna. Car-kitet innefattar tvättborste, skummunstycke samt 5 l rengöringsmedels-koncentrat

Läs mer

Högtryckstvättar K3 Home

Högtryckstvättar K3 Home Högtryckstvättar K3 Home Behändig högtryckstvätt för hemmabruk. För rengöring runt huset, t ex av motorcykeln eller trädgårdsmöblerna. Ingår i standardutrustningen: Home-kit Integrerat finmaskigt vattenfilter

Läs mer

Produkter K3 Car & Home

Produkter K3 Car & Home Produkter K3 Car & Home Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårdsmöblerna. Enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

Produkter K3 Car & Home

Produkter K3 Car & Home Produkter K3 Car & Home Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårdsmöblerna. Enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

Modellöversikt. Användningsområde SV. Innehåll. Gratulerar till din nya ALTO högtryckstvätt

Modellöversikt. Användningsområde SV. Innehåll. Gratulerar till din nya ALTO högtryckstvätt Gratulerar till din nya ALTO högtryckstvätt Vi är övertygade om att ALTO s nya högtryckstvätt lever upp till dina förväntningar om en snabb och effektiv rengöring. Du har nu ett rengöringsverktyg som kommer

Läs mer

Produkter K7 Premium. Tekniska data

Produkter K7 Premium. Tekniska data Produkter K7 Premium Högtryckstvätt för gör-det-självaren som kräver hög prestanda. Vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig vid frekvent rengöring av extremt nedsmutsade ytor som

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Produkter K3 Car & Home

Produkter K3 Car & Home Produkter K3 Car & Home Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårdsmöblerna. Enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

Högtryckstvättar K7 Premium - NYHET!

Högtryckstvättar K7 Premium - NYHET! Högtryckstvättar K7 Premium - NYHET! Högtryckstvätt för gör-det-självaren som kräver hög prestanda. Vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig vid frekvent rengöring av extremt nedsmutsade

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01

TEA CATER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764118_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764118_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER BRUKSANVISNING MIGEL KF FLINGISMASKINER Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 348 40, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 VID LEVERANS Kontrollera så att

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Produkter K3 Car & Home

Produkter K3 Car & Home Produkter K3 Car & Home Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårdsmöblerna. Enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

K4 Premium. K4 Premium, 1.180-310.0, 2015-05-30

K4 Premium. K4 Premium, 1.180-310.0, 2015-05-30 K4 Premium Kompakt högtryckstvätt med hög prestanda. Med denna maskin rengörs stora ytor snabbt och effektivt. Perfekt för regelbunden rengöring t ex runt huset, bilen, trädgårdsmöblerna, motorcykeln eller

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 TILLBEHÖR... 4 INSTALLATION... 5 STARTA MAKINEN... 5 STÄLLA IN SPRÅK... 6 AQUA PRIMA - VATTENFILTER... 7 KONTROLLPANELEN...

Läs mer

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv.

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv. Bruksanvisning TF 15 HV Art nr: E87 264 08 Komplett med luftfördelarhuv. För maximal säkerhet v.g. läs säkerhetsinstruktionerna som medföljer varje maskin. Innan ni börjar använda maskinen v.g. läs bruksanvisningen.

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

GROHE BLUE BRUKSANVISNING. grohe.se

GROHE BLUE BRUKSANVISNING. grohe.se GROHE BLUE BRUKSNVISNING grohe.se GROHE BLUE EN FÄRSKVTTENSKÄLL I ITT KÖK Grattis till din nya GROHE Blue. För att få största möjliga utbyte av din GROHE Blue, är det några saker som du behöver veta.

Läs mer

HDS 5/15 UX. 3 Finmaskigt vattenfilter. Bekväm och säker tryckslangsförvaring Garanterar god ergonomi

HDS 5/15 UX. 3 Finmaskigt vattenfilter. Bekväm och säker tryckslangsförvaring Garanterar god ergonomi HDS 5/15 UX Upprättstående, mobil hetvattentvätt med ny design - enfas 230 V! Äntligen en professionell hetvattentvätt i en mindre klass, perfekt för de mindre jobben eller för dig som saknar trefas. HDS

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

G 4.10 M G 4.10 M, 1.133-622.0, 2015-05-30

G 4.10 M G 4.10 M, 1.133-622.0, 2015-05-30 G 4.10 M Bensindriven högtryckstvätt för hobbybruk som är den perfekta lösningen där strömförsörjning saknas, exempelvis i sommarstugan, vid båten och bilen. Med en robust stålrörsram och grovmönstrade

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompakt och kraftfull allroundmaskin för snabb och grundlig rengöring på gården, i verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner. 10 m stålarmerad högtrycksslang med förlängt

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem)

Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem) Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem) 1. Följ rören längs mossen (bakvägen 1,5 km) till rörens slut, koppla in

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48. Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120

Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48. Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120 Betjeningsvejledning 1-24 Bruksanvisning 25-48 Käyttöohje 49-72 Brukerhåndbok 73-96 User manual 97-120 Serienummer : Registreringsnummer : Servicetelefonnummer : Leverantör : Innehåll Introduktion...28

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Installationsanvisning Multi 10 vattenfilter

Installationsanvisning Multi 10 vattenfilter Installationsanvisning Multi 10 vattenfilter Viktig information före installation Kontrollera att godset inte har skadats under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

PR TORNADO TRQUOISE 126481118 1 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 0 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 HOSE 6M 126481138 1

PR TORNADO TRQUOISE 126481118 1 POWERSPEED MUNSTYCKE 128500298 0 PATIO CLEANER PLUS 126411376 1 HOSE 6M 126481138 1 C 130.1 är en kraftfull, kompakt och ergonomisk högtryckstvätt med bra förvaringsmöjligheter för standardtillbehören. Tvättens upprättstående höjd ger bra ergonomi. Click& Clean munstyckskoncept gör att

Läs mer

Städa UTE. Högtryckstvättar och tillbehör för all sorts rengöring utomhus

Städa UTE. Högtryckstvättar och tillbehör för all sorts rengöring utomhus Städa UTE Högtryckstvättar och tillbehör för all sorts rengöring utomhus 2011 www.nilfisk-alto.se ALTO Sverige AB, Box 4029, 431 04 Mölndal, Kundsupport tel 020-27 16 00, info.se@nilfisk-alto.com Vi vill

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 600/650 Nimo-Verken AB Box 124 SE-54822 Hova, Tel. 0506 488 00 Fax. 0506 488 10 E-mail: nimo@nimoverken.com www.nimoverken.com Gematech Innovation INNEHÅLL

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual

Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual www.jura.com Art. 65699 2/06 Kaffe i dess mest perfekta form IMPRESSA Z5 Snabb manual Använda maskinen för första gången Installera filter för första gången Sätt på huvudströmbrytaren Tryck på På/Av-knappen

Läs mer

5-56 PAXT KAMPANJPRIS:

5-56 PAXT KAMPANJPRIS: HELT RENT Det skall vara enkelt att göra rent överallt, utan att kompromissa med kvalitet, effektivitet, miljö och användarvänlighet. Rengöringsmaskiner från Nilfisk-ALTO levererar den rätta lösningen

Läs mer

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1 BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS ansluten till fläkt från EXODRAFT 1 Inledande kommentar Denna anvisning avser instruktioner för URBAN gaseldad öppen spis som är ansluten till fläkt och automatik

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8.

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

INSTRUKTION VARMLUFTSPANNA

INSTRUKTION VARMLUFTSPANNA INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVNING

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer