40H/HA. Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje DK N FIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN"

Transkript

1 40H/HA e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri Ap Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/ ALTO Danmark A/ Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: DK N FIN Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje

2

3 ALTO s miljøpolitik DK ALTO s miljøpolitikk N ALTO har gjort det til en naturlig del af firmaets idégrundlag at reducere påvirkningen af vort miljø mest muligt. Dette gøres i en fortsat udvikling i alle grene af virksomheden, så flest mulige elementer i vore højtryksrensere belaster miljøet mindst muligt. Også dette produkt er præget af ALTO s holdning til miljøet. Langt hovedparten af de indgående plastkomponenter og først og fremmest kabinettet er fremstillet af det miljøvenlige polypropylen-plastmateriale. Den anvendte form af stoffet er den såkaldte régranulérbare, hvilket vil sige, at materialet kan genbruges til andre plastmaterialer ved kassation. For at sikre genbrugsmulighederne er plastmaterialerne i produktet forsynet med genbrugssymbol og materialetype. Det er også en del af vor miljøbevisthed, at højtryksrenseren er gjort vedligeholdelsesfri. Det medfører, at olien i højtrykspumpen ikke skal skiftes. Olien befinder sig i et lukket system, og skiftes kun ved eventuel servicering. Under produktionen af denne højtryksrenser er den nyeste produktionsteknik indenfor renere teknologi anvendt. Forbruget af ikke nødvendige hjælpematerialer er minimeret, og i den afsluttende produkttest genanvendes testvandet. PP ALTO har gjort det til en naturlig del av firmaets idègrunnlag å redusere påvirkningen av vårt miljø mest mulig. Alle grener av virksomheten blir utviklet så flest mulig elementer i våre høytrykksvaskere belaster miljøet minst mulig. Også dette produktet er preget av ALTO s holdning til miljø. Mesteparten av plastkomponentene som kommer inn til fabrikken, og først og fremst dekselet, er fremstilt av det miljøvennlige polypropylen-plastmaterialet. Det stoffet som brukes er det såkalte regranulerbare, d.v.s. at materialet kan gjenbrukes til andre plastmaterialer når det skrotes. For å sikre gjenbruksmulighetene er plastmaterialet i produktet merket med gjenbrukssymbol og materialtype. Det er også en del av vår miljøbevissthet at høytrykksvaskeren er gjort vedlikeholdsfri. Dette medfører at oljen i høytrykkspumpen ikke skal skiftes. Oljen befinner seg i et lukket system og skiftes kun ved eventuell service. Ved produksjonen av denne høytrykksvaskeren, ble den nyeste produksjonsteknikk innen renere teknologi brukt. Forbruket av unødvendige hjelpemateriealer er er på et minimum, og i den avsluttende produkttest gjenbrukes testvannet. ALTO s miljöpolitik ALTO ja ympäristönsuojelu FIN ALTO har gjort det till en naturlig del av företagets grundidé att minska påverkan på vår miljö i mesta möjliga grad. Detta görs i den fortsatta utvecklingen inom alla delar av vår verksamhet så att de flesta möjliga antalet delar i våra högtryckstvättar påverkar miljön så lite som möjligt. Även denna produkt kännetecknas av ALTO s miljötänkande. törre delen av de plastkomponenter som ingår är tillverkade av det miljövänliga plastmaterialet polypropylen. Det grundmaterial som används kan återanvändas i andra plastmaterial vid kassation. För att säkerställa möjligheten till återanvändning är plastdetaljerna i produkten märkta med återvinningssymboler och materialtyp. Det är också en del av vår miljömedvetenhet att högtryckstvätten är underhållsfri. Det innebär att oljan i högtryckspumpen inte ska bytas ut. Oljan befinner sig i ett slutet system och bytes endast vid servicetillfället. I tillverkningen av denna högtryckstvätt utnyttjas den modernaste produktionsteknik som ger mindre föroreningar. Förbrukningen av inte nödvändiga hjälpmaterial är minimerad och i det avslutande produkttestet återanvändes testvattnet. Tämä ALTO-korkeapainepesulaite on valmistettu ottaen huomioon ympäristönsuojelulliset näkökohdat. Valmistuksessa pyritään käyttämään materiaaleja jotka eivät saastuta eivätkä kuluta luontoa. uurin osa pesulaitteen materiaaleista on ympäristöystävällistä polypropyleenimuovia, joka soveltuu myös raaka-aineeksi uusiokäyttöön. Uudelleen käytettäväksi tarkoitetut muoviosat on merkitty kierrätyssymboleilla ja materiaalimerkinnöillä. Korkeapainepesulaitteen voitelujärjestelmä on suljettu kokonaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että pesulaitteen öljyjä ei tarvitse vaihtaa. Öljyt vaihdetaan ainoastaan peruskorjauksen yhteydessä. Tämän korkeapainepesulaitteen tuotannossa on käytetty uudenaikaisinta valmistustekniikkaa. Tarpeettomien lisäaineiden käytöstä on luovuttu ja koekäyttö tehdään kierrätetyllä vedellä. PP 3

4 VIKTIGT: Läs denna bruksanvisning innan högtryckstvätten tas i bruk. Denna maskin är en hetvattentvätt som ger ett mycket högt tryck och en hög temperatur. Ovarsam hantering kan medföra allvarliga personskador. Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du använder maskinen. En fullständig förståelse av innehållet i denna bruksanvisning hjälper dig att undvika skador på dig själv, människor i omgivningen, föremål samt på själva maskinen. Innehåll Beteckningar 1.0 Modellöversikt 1.1 Märkplåt 1.2 Tekniska data 2.0 Bruksanvisning äkerhetsföreskrifter 2.1 Drifttagning 2.2 Vid drift 2.3 Allmänt 3.0 Användningshandledning 3.1 Anslutningar 1. Högtrycksslang 2. Vattenanslutning 3. Elanslutning 4. Bränslepåfyllning 5. polhandtag - tillbehör 6. Rengöringsmedel - doseringsenhet 7. Kalkbegränsningsmedel - ALTO No cale 3.2 tart 3.3 Drift 3.4 Temperaturreglering 3.5 polrör, tryckreglering, tillsättning av rengöringsmedel 3.6 topp 1. Demontering av högtrycksslang 2. Automatiskt stopp 3. Driftstopp vid fel 3.7 Transport 3.8 Förvaring 4.0 Användningsområden och arbetsmetoder 4.1 Användningsområden 4.2 Arbetstryck 4.3 Rengöringsmedel 4.4 Dosering av rengöringsmedel 4.5 Arbetsmetoder 5.0 Funktionsbeskrivning 5.1 Allmänt 5.2 Högtryckspumpen 5.3 Motorn 5.4 Brännarsystem - styrsystem 5.5 Kallvattendrift 6.0 Underhåll och skötsel 6.1 Allmänt 6.2 Avkalkning av rörslingan 6.3 Rengöring av högtrycksmunstycke 7.0 Felsökning och åtgärder (se illustration på omslagets insida) 1. polrör 2. polhandtag 3. Elkabel 4. Anslutning för matarvattenslang (vattenfilter) 5. Anslutning för högtrycksslang 6. Högtrycksslang för hetvatten 7. Manometer 8. tyrhjul med broms 9. Hjul 10. lang-/kabelhållare ( winder ) 11. Bränslefilter 12. Bränslepåfyllning 13. Doseringsenhet för rengöringsmedel 14. ugslang för rengöringsmedel 15. Placering av dunk 16. tart-/stoppknapp 17. Temperaturdisplay 18. Temperaturreglage 19. Påfyllning av (ALTO No cale)* 20. Indikator för (ALTO No cale)* 21. Bränsleindikator 22. ervice display (digital) 23. Märkplåt * kalkbegränsningsmedel 36

5 1.0 Modellöversikt 1.1 Märkplåt Denna ALTO hetvatten högtryckstvätt har seriebeteckningen»40ha«och typbeteckningen»p436h«. Modellbeteckningen framgår av texten på betjäningspanelen samt på märkplåten. Märkplåten innehåller följande upplysningar: 1. Modell 2. Typ 3. erienummer 4. Produktionsår 5. Vattenmängd 6. Max pumptryck, öppningstryck för cirkulationsventil 7. Pumptryck (arbetstryck) 8. Max tryck på matarvattnet MODEL TYPE ERIAL NO PRODUCTION YEAR CAPACITY MAX. PREURE WORKING PREURE INLET PREURE INLET TEMPERATURE HEATING POWER MAX. OUTLET TEMP. 9. Max matarvattentemperatur 10. Värmeeffekt 11. Max temperatur, högtryck 12. Motor, upptagen effekt 13. Frekvens 14. pänning DK-9560 HADUND TLF. (+45) POWER FREQUENCY VOLTAGE PHAE POWER CUNUMPTION RPM CO ϕ INULATION CL. MOITURE RE. CL. MADE IN DENMARK 15. Antal faser 16. trömförbrukning 17. Varvtal 18. Cos ϕ 19. Isolationsklassificering 20. kyddsklass 1.2 Tekniska data Modell 3040HA 3040HA pecial Pumptryck bar Vattenmängd, min/max tryck l/min 14,5/13,5 14,5/13,5 Max tryck på matarvattnet bar Max temperatur på matarvattnet C Vattentemperatur C 80 1) /150 2) 80 1) /150 2) Bränsleförbrukning vid 62 C l/t 4,7 4,7 Bränsletankvolym l No cale -behållare l 1 1 Munstycke Munstycksdiameter, högtryck/lågtryck mm 1,35/3,5 1,35/3,5 pridningsvinkel, högtryck/lågtryck grader 15/65 15/65 Munstyckstyp Reaktionskraft, max N/kp 34/3,5 34,3,5 Ljudnivå L pa mätt med hänsyn till IO [AVTÅND 1 m] [MAX BELATAD]: 79 db(a). Denna maskin är tillverkad i överensstämmelse med Lågspänningsdirektivet 73/23/EÖF och EMC-direktivet 89/ 336/EÖF med följande ändringar. 1) Temperatur vid max tryck och 12 C matarvatten. 2) Ånga vid 150 C uppnås vid reducerad vattenmängd. Data uppgivna vid 12 C matarvattentemperatur. Rätt till ändringar förbehålles. 37

6 Bruksanvisning äkerhetsföreskrifter Innan denna högtryckstvätt tas i bruk måste avsnitt 2.0 Bruksanvisning och 3.0 Användarhandledning läsas mycket noggrannt. amtliga föreskrifter och instruktioner måste följas för en säker användning och för skydd av användaren, omgivningen och maskinen. 2.1 Drifttagning Lyft ur maskinen ur förpackningen och kontrollera att maskinen är felfri och komplett. Om något fel upptäcks eller om något saknas, bör säljaren kontaktas omgående. Kontroll av elkabel Elkabelns isolering måste vara helt felfri och utan sprickor. Vid tveksamhet, kontakt behörig fackman eller din närmsta ALTO representant. Kontroll av nätspänning Kontrollera att märkspänningen som anges på märkplåten överensstämmer med nätspänningen. trömförbrukning, avsäkring Kontrollera strömförbrukningen som anges på märkplåten och att rätt säkring är installerad för avsäkringen. El-anslutning Felaktig anslutning av maskinen kan medföra elfara. 1. Maskinen får endast anslutas till jordat uttag. 2. Vid tveksamhet om korrekt jordanslutning, kontakta behörig fackman innan installation. 3. Vi rekommenderar att maskinen ansluts till ett uttag försett med jordfelsbrytare. 4. Anslut endast till elinstallation som är utförd av auktoriserad elinstallatör. Förlängningskabel Om högtryckstvättens aktionsradie skall ökas, är det av säkerhetsskäl bättre att förlänga högtrycksslangen i stället för en förlängningskabel. Vid användning av förlängningskabel måste kabeldimensionerna i tabellen nedan följas: (Dessa kabeldimensioner förutsätter att nätspänningen levererar en stabil spänning som motsvarar den på typskylten angivna spänningen.) I 0<I<10 Amp 10<I<16 Amp 16<I<25 Amp 25<I<32 Amp m mm² mm² mm² mm² ,5 1,5 2,5 4, ,5 2,5 2,5 4, ,5 2,5 4,0 6,0 Observera: Vid användning av förlängningskabel måste jordad kontakt användas och vara inkopplad enligt gällande elföreskrifter. 5. Förlängningskabel, stick-kontakt och uttag skall vara vattentäta. 6. Använd alltid samma typ av kabel som är monterad på maskinen. D.v.s. jordad och avsedd för utomhusbruk. Vid tveksamhet, kontakta behörig fackman eller din närmaste ALTO representant. 7. Anslutningskabeln och förlängningskablar skall hållas torra och får inte ligga löst på marken. 8. Kontrollera alltid alla elkablar. e till att de inte är skadade. 2.2 Vid drift Denna maskin ger ett högt tryck och en hög vattentemperatur. Ovarsam hantering kan medföra allvarliga personskador. Det är mycket viktigt att följande regler alltid iakttas: 1. VARNING! Rikta aldrig vattenstrålen mot människor, djur, elinstallationer eller mot själva maskinen. 2. VARNING! Försök aldrig rengöra kläder eller skor som du eller andra har på sig. 3. kyddsglasögon bör användas vid arbete med högtryckstvätten. 4. Arbeta aldrig barfota eller med sandaler. 5. VARNING! Användaren och personer som befinner sig i omedelbar närhet till arbetsområdet bör skyddas mot stänk. 6. Låt aldrig minderåriga använda 3040H.

7 äkerhetsföreskrifter 7. Maskinen skall placeras så långt som möjligt från rengöringsplatsen. 8. Maskinen får endast användas av personer som läst avsnitten 2.0 och Maskinen får endast startas när högtrycksslangen är korrekt ansluten. 10. polhandtaget och spolrör påverkas av en rekylkraft när maskinen används - håll därför alltid spolröret med båda händerna. 11. Vid arbetspauser stannar maskinen och säkringen på spolhandtaget säkras med låsanordningen för att förhindra oavsiktligt hantering. 12. Utlösningsgreppet får inte låsas fast, bindas eller på annat sätt fixeras. 13. Undvik skadlig påverkan på högtrycksslangen, som t ex överkörning, klämning, dragning, knutar etc. samt kontakt med olja och vassa eller varma föremål, då detta kan skada slangen. 14. Demontera aldrig högtrycksslangen om vattentemperaturen överstiger 50 C eller när maskinen är i drift. täng av maskinen och vattentillförseln innan högtrycksslangen demonteras. 15. Dra aldrig i elkabeln när stickkontakten skall lossas från eluttaget. 16. täng alltid av maskinen innan du kopplar ur eventuell förlängningskabel. 17. Undvik skadlig påverkan på elkabeln, som t ex överkörning, klämning, dragning, knutar etc. samt kontakt med olja och vassa eller varma föremål. 18. Maskinen får inte användas i explosionsfarliga områden. 19. VARNING! Högtrycksslangar, munstycken och kopplingar är viktiga för säkerheten vid användning av maskinen. Använd endast de av ALTO föreskrivna högtrycksångslangar (påtryckt max. temperatur 150 C), munstycken och kopplingar. 20. Använd endast ALTO original tillbehör och reservdelar. 21. Om maskinen varit utsatt för frost, får aldrig maskinen startas innan pump, slangar och tillbehör är tinade. 22. Maskinen får inte övertäckas under drift. 23. Ha alltid en korrekt och tillräcklig utsugning vid hetvattendrift inomhus. 24. VARNING! Användning av felaktigt bränsle kan medföra fara! BRANDFARA * Placera alltid maskinen minst 1 meter från byggnader eller annan utrustning, när den är i drift. * Placera aldrig lättantändliga produkter som ex.vis bensin nära maskinen, när den är i drift. * Maskinen får inte placeras i omedelbar närhet av annan värmekälla. 2.4 Allmänt 1. Högtryckstvättning av asbesthaltiga material är förbjudet om inte specialutrustning används. 2. Personer påverkade av alkohol, narkotiska preparat eller medicin får inte använda maskinen. 3. Vidrör inte stickkontakten eller nätuttag med våta händer. 4. OB! Denna maskin är konstruerad för användning av ALTO rengöringsmedel. Användning av andra rengöringsmedel eller kemikalier, kan medföra drifts- och säkerhetsmässiga problem. 5. Vid användning av rengöringsmedel ska de medföljande instruktionerna noga följas. 6. Tag alltid ut stickkontakten innan rengöring eller underhåll av maskinen. 7. Maskinen får inte användas om anslutningskabeln eller andra viktiga delar av utrustningen är skadade - t ex säkerhetsanordningar, högtrycksslangar, spolhandtag, kåpa. 8. Den bästa rengöringseffekten uppnås genom att anpassa avståndet till ämnet som skall rengöras. Därmed undviks också ev. skador på ämnet. 39

8 Användningshandledning 3.1 Anslutningar 1. Högtrycksslang Använd endast ALTO högtrycksångslangar med påtryckt max. temperatur 150 C. Anslut ej förlängningsslangar över 50 meters längd. Högtrycksslangen (påtryckt max. arbetstryck och temperatur (150 C) med snabbkoppling kopplas till nippeln på maskinens trycksida. 2. Vattenanslutning Min. slanglängd: 6 m. 3/4" Rengör vattenfiltret varje månad. Max. vattentryck: 10 bar. Låt vattnet flöda genom slangen så att eventuella smutspartiklar spolas bort. Vattentillförseln måste vara minst 900 l/tim ( 15 l/min) Om det finns risk för flytsand i matarvattnet (t.ex. från egen brunn) skall ett flytsandfilter användas. Kontakta din ALTO-återförsäljare för ytterligare information. OBERVERA: vid anslutning till kommunalt vatten ska detta göras i enlighet med gällande föreskrifter. 3. Elanslutning Anslut endast till godkänt jordat nätuttag. Kontrollera spänning, säkring och förlängningskabel enligt avsnitt 2.1 Drifttagning. 40

9 Användningshandledning 4. Bränslepåfyllning 2 1 Använd endast ren diesel. VARNING! Användning av felaktigt bränsle kan medföra fara! Tankvolym 25 liter Påfyllning av bränsle sker genom påfyllningsröret (1). Tankvolym 25 liter. Endast ren diesel får användas. Vid bränslestopp tänds tanksymbolindikatorn (2) på betjäningspanelen. Bränsletillförseln och pannfunktionen stannar nu automatiskt. 5. polhandtag - tillbehör 1 2 Rengör sticknippeln från eventuella orenheter varje gång spolröret varit demonterat. Dra fram spolhandtagets grå snabbkoppling (1). tick in spolrörets sticknippel (2) i kopplingen och släpp snabbkopplingsgreppet. Dra spolröret eller tillbehöret framåt och kontrollera monteringen innan högtryckstvätten startas. Max reaktionskraft på spolhandtag och spolrör - se avsnitt 1.2 Tekniska data. 6. Rengöringsmedel - doseringsenhet Använd i första hand ALTO rengöringsmedel. Vid användning av andra rengöringsmedel än ALTO, kontrollera att dessa medel ej är aggressiva och inte skadar utrustningen eller miljön. pola alltid rent doseringsenheten efter användning. Rengöringsmedel kan injiceras under lågtrycksdrift via det inbyggda doseringssystemet (1), som är placerat under locket, dunkhållaren (2). Fäll ut locket till stopp. Dunken kan nu placeras i hållaren och spännas fast med remmen. Doseringsenhetens filter och sugslang (3) förs ned i dunken. Den önskade doseringsmängden ställs in stegvis (steg 0-5) genom att vrida ratten moturs till dess att önskad siffra står mitt för pilmarkeringen vid slangen. Max dosering motsvarar 7%. Efter avslutad användning av rengöringsmedel genomsköljs systemet med rent vatten, steg 5, under ca. 1 min och ratten vrids därefter medurs till steg 0. 41

10 Användningshandledning 7. Kalkbegränsning - ALTO No cale 2 Ljus indikator: No cale saknas Mörk indikator: Tillräckligt med No cale 1 Använd endast ALTO No cale För att hindra kalkbeläggning i pannans rörslinga och därmed säkra optimal drift skall kalkbegränsningsmedelet, ALTO No cale, användas. Detta köps via ALTOs återförsäljare. Medlet påfylls genom röret (1) och blir automatiskt doserat med vatten. Om det saknas No cale ändras färgskylten från mörkt till ljust på indikatorn (2). 3.2 tart Maskinen visar klar för start. Tryck för start. Tryck på startknapp markerad med När maskinen är elansluten syns markeringen på betjäningspanelens digitaldisplay.detta betyder att maskinen är klar för start, och att det elektroniska övervakningssystemet inte funnit något fel. Om det syns ett blinkande, kan maskinen startas först efter 10 sekunder (se avsnitt 6.1). OB! Maskin 3040HA är utrustad med en start-automatik Maskinen får endast startas om högtrycksslangen är korrekt ansluten. När maskinen ansluts till elnätet skall markeringen visas på betjäningspanelens digital-display. Om displayen blinkar betyder det, att det elektroniska övervakningssystemet anger att vatten löper genom maskinen. Kontrollera då att högtrycksslangen är monterad och att spolhandtaget är stängt - kontrollera därefter att lyser konstant. Nu kan maskinen startas genom att trycka på startknappen markerad med I. VIKTIGT: När maskinen är i drift och spolhandtaget stängts, stannar maskinen efter 40 sekunder. Markeringen anges nu på betjäningspanelens digital-display, vilket betyder att maskinen kan äterstartas genom en aktivering av spolhandtaget. OB: Om trycket på matarvattnet är lägre än 1,5 bar, kan maskinen endast återstartas vid lågtrycksdrift vrid reduceringsventilen på spolröret motsols och aktivera spolhandtaget. Vrid sedan reduceringsventilen medsols till högtrycksläge. Motorns rotationsriktning Var uppmärksam på att motorns rotationsriktning är korrekt för att säkra lufttillförseln till pannan. Vid felaktigt rotationsriktning stannar motorn genast efter start och felkoden kan utläsas på betjäningspanelens display. Om detta inträffar se avsnitt 7.0 Felsökning och åtgärder. 42

11 Användningshandledning 3.3 Drift 2 1 Håll alltid spolröret med bägge händerna! Lås alltid spolhandtaget vid arbetspauser eller när högtryckstvätten inte används. Högtrycksspolningen startas med spolhandtagets utlösningsgrepp (1). I början kan trycket vara ojämnt på grund av att det kan finnas luft i pumphuset. Efter en kort stund har luften drivits ut ur systemet och trycket blir stabilt. När högtryckstvätten inte används låses spolhandtaget genom att vrida säkringsgreppet (2) till position Temperaturreglering Kallvattendrift 0-50 C Hetvattendrift C Ångdrift C Den önskade vattentemperaturen ställs in på temperaturvredet (1). Indikatorn (2) anger den aktuella temperaturen på utgående vatten. Innan maskinen ställs undan efter hetvatten- eller ångdrift, bör den först avkylas i kallvattenläge tills temperaturen är under 50 C. VIKTIGT: Inställning av temperatur över 95 C skall göras med släppt spolhandtag. Vid temperatur över 95 C reduceras vattenmängden automatiskt. Full vattenmängd kan uppnås först efter att temperaturen på utgående vatten har fallit till under 95 C. När detta har skett, skall spolhandtaget tryckas in för full vattenmängd. Nedkopplingstiden från max temperatur (150 C) till inkoppling av full vattenmängd tar ca 1 minut. 3.5 polrör, tryckreglering, användning av rengöringsmedel 1 Vrid reducerventilen medurs (B) till högtrycksläge. Moturs (A): Lågtryck samt tillsättning av rengöringsmedel. polröret är försett med 2 munstycken, ett för högt tryck och ett för lågt tryck. När reducerventilen (1) är helt stängd (medurs - B) användes endast högtrycksmunstycket - högtrycksdrift. När reducerventilen är helt öppen (moturs - A) användes bägge spolrören - lågtrycksdrift samt möjlighet för tillsättning av rengöringsmedel. Trycket kan varieras mellan dessa inställningar. 43

12 Användningshandledning 3.6 topp 1. Demontering av högtrycksslang 3 2 (max. 50 C) 1 Risk för brännskada! Demontera aldrig högtrycksslangen om vattentemperaturen är över 50 C. Vrid temperaturreglaget till kallvatten (1) och aktivera spolhandtaget tills temperaturen (2) är under 50 C. täng vattentillförseln och maskinen stannas genom att trycka på (3) stopp-knappen -0-. Nu kan högtrycksslangen demonteras. 2. Automatiskt stopp Maskinen är av säkerhetsskäl utrustad med en automatisk stoppfunktion som stannar maskinen efter 5 minuter i omloppsläge, med oaktiverat spolhandtag. Återstart sker på vanligt sätt. OB! Maskin 3040HA är utrustad med en start-automatik När maskinen är i drift och spolhandtaget stängts, stannar maskinen efter 40 sekunder. Markeringen anges nu på betjäningspanelens digital-display, vilket betyder att maskinen kan äterstartas genom en aktivering av spolhandtaget. 3. Driftstopp vid fel tannar maskinen till följd av något fel, kan felkoden utläsas på betjäningspanelens digital-display. Felkoder är beskrivna i avsnitt 7.0 Felsökning och åtgärder. Observera: Maskiner med automatisk start/stopp (40HA) Om maskinen stannar på grund av en felorsak i brännaren, blinkar en felkod. Om koden är allt annat än en A-kod, är det möjligt att återstarta maskinen på följande sätt: 1. Bryt strömmen till maskinen. Försök att återstarta maskinen på vanligt sätt eller tillkalla en servicetekniker eller. Kallvattendrift (åsidosättande av brännarproblem) 2. Vrid temperaturreglaget till läge "kallt vatten" (moturs). Håll nere startknappen i ca 3 sek. Maskinen startar som en kallvattenmaskin och ignorerar koden för brännarfel. I detta drifttillstånd är alla brännarfunktioner åsidosatta och det är inte möjligt att återfå dessa funktioner innan strömmen till maskinen är bruten och orsaken till den uppkomna felorsaken i brännaren är åtgärdad. Tillkalla en servicetekniker för åtgärd av felen snarast möjligt! Kallvattendrift skall endast användas som en tillfällig lösning. 44

13 Användningshandledning 3.7 Transport Använd lyftband vid kranlyft. Vid transport (kranlyft) skall lyftband användas. Bandes fästes i det vridbara hjulet samt i körhjulens axel, aldrig under tanken! Bromsen på framhjulet skall användas under transport. 3.8 Förvaring Frostfritt eller frostskyddsmedel. Förvara maskinen frostfritt, även vid korta pauser. Om maskinen skall förvaras under längre tid måste den tömmas helt på vatten. 1. Lossa matarvattenslangen. polröret demonteras och töms på vatten. 2. tarta maskinen. Låt den gå med öppet spolhandtag tills dess att pumpsystemet är tömt på vatten. Om förvaringsplatsen inte är frostfri, fyll pumpsystemet med frostskyddsvätska, glykol. Frostskyddsvätskan smörjer alla vitala delar i pumpen samt skyddar även mot frostskador. 45

14 4.0 Användningsområden och arbetsmetoder 4.1 Användningsområden De vanligaste arbetsområdena för denna maskin är följande. Lantbruk Transportsektorn Bygg- och anläggningssektorn Industri ervice Rengöring av maskiner, redskap, stall, inventarier och byggnader. Rengöring av lastbilar, bussar, bilar samt rengöring av motorrum etc. Byggnadsrenovering, rengöring/avfettning av entreprenadmaskiner, material, byggnader, etc. Avfettning samt rengöring av maskiner, material och fordon. Rengöring av fordon, avfettning av maskindelar,etc. 4.2 Arbetstryck Högtryckstvätten kan användas med högt eller lågt tryck. På spolröret justeras arbetstrycket med reduceringsventilen. Lågtryck Används vid påläggning av rengöringsmedel och vid avsköljning. Högtryck Mellantryck Används vid renspolning. Användes vid rengöring av ytor som inte tål ett för högt tryck, t ex porösa ytor. 4.3 Rengöringsmedel Den effektivaste rengöringen uppnås vid användning av rengöringsmedel i kombination med högtrycksrengöring. ALTO erbjuder en rad produkter utvecklade speciellt för högtrycksrengöring inom följande användningsområden: Rengöring av fordon, maskiner etc. Avfettning av material Avkalkning Desinfektion Underhåll av högtryckstvätten. Produkterna är vattenbaserade, fosfatfria och tensiderna uppfyller moderna krav på biologisk nedbrytbarhet. Kontakta din ALTO-återförsäljare för information om de produkter som passar bäst för dina behov. Användningsmetod och dosering av de enskilda produkterna framgår av produktetiketterna eller databladen. Inställning av dosering görs på högtryckstvättens doseringsenhet. 4.4 Dosering av rengöringsmedel 3040H har en inbyggd ejektor, som injicerar rengöringsmedel till vattnet, när reduceringsventilen är i lågtrycksläge. Doseringsenheten kan stegvis dosera rengöringsmedel inom området 0-7%. (e även avsnitt 3.1.6). 46

15 Användningsområden och arbetsmetoder Om en fast inställning önskas som är lägre än maximal dosering steg 5 (ca 7%), kan detta göras på följande sätt. 1. Vredet ställs på steg Locket demonteras genom att sticka ned en ca 3-mms flatskruvmejsel i en av de två spalterna, varefter locket kan tas bort. 3. kruven lossas med en stjärnskruvmejsel. 4. Vredet lyftes av. 5. Låsringen lyftes upp och vrides tills den önskade doseringen står mitt för pil-markeringen. (t ex steg 3). 6. Vredet trycks tillbaka. 7. kruven skruvas i tills den möter motstånd. 8. Locket trycks i vredet. Omställning från spridning av rengöringsmedel under lågt tryck till tvätt under högt tryck görs med reduceringsventilen på spolröret. Vid skumrengöring utrustas maskinen med en skumutrustning. kumejektorn monteras mellan högtryckstvätten och högtrycksslangen. ugslangen från skumejektorn förs ned i rengöringsmedlet. kumröret monteras i spolhandtaget och skum kan läggas ut. Efter spridningen demonteras skumejektorn och skumröret ersätts med spolröret, varefter rengöring kan göras. OB! Glöm ej att rengöra skumejektorn med vatten. 4.5 Arbetsmetoder Denna högtryckstvätt är konstruerad för rengöring enligt den s k 2-stegsmetoden. TEG 1 TEG 2 Utläggning av rengöringsmedel Högtryckstvättning 1. Rengöringsmedlet läggs på under lågt tryck. Doseringen beror på föroreningen och på objektet. Inställningen görs på själva doseringsenheten. Påläggningen sker alltid nerifrån och uppåt. 2. Låt medlet verka. Rengöringsmedlet måste verka på ytan en kort stund - normalt några minuter - innan tvättningen påbörjas. 3. Högtryckstvättning. Högtrycksspolningen genomförs. tarta nerifrån och arbeta uppåt. 4. Eventuell eftersköljning. Görs med lågt tryck för att skölja bort eventuella lösa partiklar och rester av rengöringsmedel från ytan. Bästa rengöringsresultat uppnås om följande punkter följs. Punkt 1 Normalt sker påläggningen på en torr yta. Om rengöringsmedlet läggs på en våt yta kan medlet få svårt att tränga ner i smutsen och rengöringsresultatet försämras. Punkt 2 Vid påläggning på stora lodräta ytor (t ex sidorna på en lastbil, fasad, etc.) ska detta normalt göras nerifrån och uppåt. Härvid undviks att rengöringsmedlet rinner i kanaler och att ränder uppstår på ytan. Punkt 3 Vid högtryckstvättning skall arbetet ske så att högtrycksvattnet inte rinner över den ännu icke rengjorda ytan. 47

16 Funktionsbeskrivning 5.1 Allmän beskrivning Vattnet leds via snabbkopplingen (1) genom vattenfiltret (2) till flottörhuset, varifrån det sugs in i högtryckspumpen. Högtrycksvattnet leds genom omloppshuset där säkerhet- och omloppsventilen är placerad, varefter det passerar flödesvakterna (13) och in i pannan (15). Här uppvärms vattnet till önskad temperatur. Vid utgången från pannan passerar det varma högtrycksvattnet temperaturgivaren (17) och vidare till spolhandtaget (19) och spolröret. Bränslet sugs från bränsletanken (32) genom bränslefiltret (23) på bränslepumpen (25) till munstycket (16) där det antänds. 5.2 Högtryckspumpen Högtryckspumpen är på trycksidan utrustad med en omloppsventil. Denna ventil leder vattnet tillbaka till pumpens sugsida, när spolhandtaget stängs eller om munstycket blockerats. Dessutom finns en säkerhetsventil som gör att trycket aldrig kan överstiga det inställda trycket. Detta är ca 25 bar över arbetstrycket. Ventilen är inställd och plomberad från fabriken. Denna inställning får inte ändras! Vid stopp blir maskinen automatiskt trycklös. 5.3 Motorn Motorn är försedd med överbelastningsskydd via två system. Det finns inbyggda termokontakter i statorlindningarna. Om motorn blir överbelastad, eller om kylsystemet i motorn avbryts, bryter termokontakterna strömmen så att maskinen stannar. Den kan endast återstartas på betjäningspanelen, när motorn kallnat.dessutom är motorns drift övervakat av ett elektroniskt motorskydd, som kontrollerar att motorns strömförbrukning inte överstiger det normala. Vid överbelastning stängs strömmen till motorn av och maskinen stannar. Felkod anges då på displayen ( se avsnitt 7.0 Felsökning och åtgärder). Vid strömavbrott måste maskinen startas på nytt. 5.4 Brännarsystem - styrsystem Brännarsystemet styrs och kontrolleras av en elektronisk styrenhet med inbyggd microprocessor. Via ett antal sensorer övervakas funktionerna på de ingående komponenterna i brännarsystemet. Tillsammans med styrenheten övervakar sensorerna en korrekt funktion av maskinen och ser till att maskinen stannar vid ev. fel, och felkoden kan avläsas på displayen. Följande sensorer är inbyggda i systemet: - Flödeskontroll, dubbelt (13) Kontrollerar vattengenomströmningen genom pannan, innan denna kan antändas. Öppnar magnetventilen (29) - Fotocell (30) Bevakar att pannan tänder när bränsle tillförs och att pannan stängs av när bränslet upphör - Temperaturgivare (17) Kontrollerar temperaturen på högtrycksvattnet från pannan. Beroende på högre eller lägre temperatur tänds och släcks brännaren. - Nivåvakt bränsle tank (24) Känner av att tanken inte helt töms. Maskinen stannar innan detta sker. - Fasföljdsvakt - pressostat (31) Mäter lufttrycket i fläkten, att maskinen körs med korrekt rotationsriktning och med korrekt luftmängd till pannan och motorkylningen. Maskinen stannar om det registreras ett för lågt lufttryck i fläkten. 5.5 Kallvattendrift (Endast maskiner med automatisk start/stopp (40HA) om en extra säkerhetsanordning finns en säkerhetstermostat i spiralingången som registrerar en oacceptabel stigning av vattentemperaturen före pannan (t.ex. förorsakat av en konstant bränsletillförsel till brännaren). äkerhetstermostaten stannar maskinen efter ca 40 sek. (när temperaturen på matarvattnet har nått ca 60 o C). Om maskinen stannar som följd av detta temperaturtillstånd, kommer ingen kod att anges på displayen. Tillkalla snarast en servicetekniker.

17 Funktionsdiagram 1. nabbkoppling, ingående 2. Vattenfilter 3. Flottörtank 4. Högtryckspump 5. Motor 6. Omloppsventil 7. tyrejektor, komplett 8. Omloppsenhet 9. äkerhetsventil 10. Rengöringsmedelsejektor 11. Doseringsenhet för rengöringsmedel 12. Filter för rengöringsmedel 13. Dubbelt flödeskontrollsystem 14. Manometer 15. Panna 16. Bränslesystem - munstycke 17. Temperaturgivare 18. nabbkoppling, utgående 19. polhandtag 20. polrör 21. Munstycke 22. Påfyllningsfilter 23. ugfilter, bränsle 24. Nivåvakt 25. Oljepump 26. No cale pump 27. No cale behållare 28. Ångsteg 29. Magnetventil, bränsle 30. Fotocell 31. Fasföljdsvakt - pressostat 49

18 6.0 Underhåll och skötsel 3040H är utrustad med en automatisk ERVICE-intervall-indikation, som med ett blinkande på betjäningspanelen påminner om att maskinen snarast bör få en genomgång av ALTOs servicetekniker. När blinkar är det alltså inget fel, utan en påminnelse om service och maskinen kan startas igen efter 10 sekunder. Tag ändå för vana att kontrollera följande punkter: ❺ Innan matarvattenslangen och högtrycksslangen monteras måste samtliga snabbkopplingar rengöras från eventuell smuts eller sand. ❺ Innan spolrör eller tillbehör monteras i spolhandtaget, startas maskinen och snabbkopplingen sköljs ren från eventuell smuts eller sand. ❺ Efter användning av ejektorn måste ejektorsystemet sköljas med rent vatten för att undvika uttorkning eller tilltäppning av systemet. ❺ Vattenfiltret rengörs minst en gång i månaden, eller oftare vid behov. ❺ Om maskinen inte är fylld med frostskyddsvätska måste den förvaras i frostfritt utrymme. kulle maskinen frysa får den inte startas förrän upptining skett. Tina även slangar och tillbehör innan maskinen startas. ❺ Byt bränslefilter efter behov. 6.2 Avkalkning av rörslingan Om vattnet är mjukt eller medelhårt, dvs mindre än 15dH (Tyska hårdhetsgrader), kan avkalkning vara onödigt. Detta under förutsättning att kalkbegränsningsmedel No cale alltid är påfyllt. Är vattnets hårdhet högre än 15 dh, bör maskinen avkalkas minst en gång om året, eller efter behov. Kalkavlagringar i spolrör eller minskad värmeeffekt är tecken på behov av avkalkning. Manuell avkalkning skall utföras på följande sätt: 1. Demontera högtrycksslangen. 2. Öppna vattentillförseln 3. Placera sugslangen (14) i en behållare med avkalkningsmedel, ALTO tonex. 4. täll doseringsenheten på steg 5 (se avsnitt 3.1.6). 5. tarta maskinen på kallvattendrift 6. täng av maskinen då vattnet från snabbkopplingsnippeln på högtryckssidan är färgat av avkalkningsmedlet. OB! Blandningen kan vara frätande. Det får inte komma in luft i systemet,varför kärlet med avkalkningsmedel inte skall tömmas helt. 7. Låt medlet verka i 20 minuter. 8. tick ned sugslangen (14) i en behållare med rent vatten. 9. tarta maskinen och låt den arbeta i 5-10 minuter så att allt avkalkningsmedel avlägsnas ur systemet. 10. Upprepa vid behov proceduren från punkt Doseringsenheten ställs på steg 0, och maskinen är klar för användning. Viktigt: Följ alltid noggrannt de anvisningar som följer med avkalkningsprodukten. 6.3 Rengöring av högtrycksmunstycket Om munstycket är blockerat höjs pumptrycket och munstycket måste då rengöras. 1. täng av maskinen och demontera munstycksröret. 2. Rengör munstycket med ALTO munstycksrengöringsnål nr VIKTIGT: rensnålen får ENDAT användas när munstycket är demonterat! 3. kölj munstycksröret framifrån och bakåt med vatten. 4. Om trycket fortfarande är för högt, upprepa punkterna

19 7.0 Felsökning och åtgärder En ALTO högtryckstvätt kännetecknas alltid av högsta kvalitet och förtjänar därför bästa service. För att förhindra onödiga problem, ber vi dig att kontrollera följande innan du kontaktar ALTO serviceorganisation. Fel Orsak Åtgärd Maskinen startar inte. ervicekod på display blinkar. Maskinen bör snarast servas, se avsnitt 6.1. Detta är inget fel, utan en påminnelse. Maskinen kan återstartas efter 10 sekunder. Felkod på display blinkar. Felkoden består av en bokstav och en siffra, dessa blinkar växelvis. Om ni åtgärdat nedanstående utan resultat, kontakta närmaste ALTO serviceverkstad och uppge felkodens bokstav och siffra. A För hög strömförbrukning Kontrollera säkringarna i alla faser. Avlägsna feldimensionerade förlängningsslangar. Rengör munstycket, se avsnitt 6.3. Kontrollera att spänningen på märkplåten motsvarar nätspänningen. P 1 Fel rotationsriktning kifta faser i elhandsken. Tillkalla el-fackman. P 2 Fel i det elektroniska systemet Tillkalla ALTO servicetekniker. C L F Fel i säkerhetssystemet Tillkalla ALTO servicetekniker. Fortsatt drift med kallt vatten, se avsnitt *) Mörk displaymaskinen startar inte. Kontrollera säkringar, elkabel och elhandske. Brännaren tänder inte Bränsletanken är tom Fyll på min 5 liter. L Lågan tänder inte Kontrollera sugfiltret i bränsletanken. P 1 Fel rotationsriktning kifta faser i elhandsken. Tillkalla el-fackman. P 2 Fel i det elektroniska systemet Tillkalla ALTO servicetekniker C L F Fel i säkerhetssystemet Tillkalla ALTO servicetekniker. Fortsatt drift med kallt vatten, se avsnitt *) Mörk displaymaskinen startar inte Kontrollera säkringar, elkabel och elhandske. Ojämnt arbetstryck Otillräcklig vattentillförsel Rengör filtret. Kontrollera vattentillförseln - 15 l/min. Matarvattenslang min 3/4". Ojämnt arbetstryck eller väsentligt lägre än normalt Munstycket blockerat eller igenkalkat Rengör munstycket, se avsnitt 6.3. För högt mottryck i slangar eller tillbehör langar/spolrör fastfrusna Demontera förlängningsslangar eller tillbehör, och pröva med standardslang. Avkalka rörslingan, se avsnitt 6.2. Tina upp slangar och spolrör. *) F2-fel är oftast ett övergående fel som beror på vattenbrist eller luft i systemet efter några minuters drift på kallvattendrift. Försök med hetvattendrift igen genom att bryta spänningen till maskinen och fortsätta som vanligt med den önskade temperaturen. Om andra fel än ovannämnda skulle inträffa, ber vi er kontakta närmaste ALTO serviceverkstad. 51

20 INTERNET ALTO HEADQUARTER Incentive International A/ Kongens Nytorv 28 P.O.Box Copenhagen K Tel.: Fax: UBIDIARIE AUTRALIA ALTO Overseas Inc. 1B/8 Resolution Drive P.O.Box 797 Caringbah, N..W Tel.: Fax: AUTRIA ALTO Österreich GmbH Metzgerstr Bergheim/alzburg Tel.: Fax: BRAZIL Wap do Brasil Ltda. Rua 25 de Agosto, Pinhais/Paraná Tel.: Fax: CANADA ALTO Canada 24 Constellation Road Rexdale Ontario M9W 1K1 Tel.: Fax: CROATIA Wap ALTO trojevi za čišćenje, d.o.o. iget 18a Zagreb Tel.: Fax: CZECH REPUBLIC ALTO Ceská Republika s.r.o. Zateckých Praha 4 Tel.: Fax: Web: DENMARK ALTO Danmark A/ Industrikvarteret 9560 Hadsund Tel.: Fax: FRANCE ALTO France.A. B.P. 44, 4 Place d Ostwald trasbourg Cedex 2 Tel.: Fax: GERMANY ALTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-traße Bellenberg Tel.: Fax: GREAT BRITAIN ALTO Cleaning ystems (UK) Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BN Tel.: Fax: NETHERLAND ALTO Nederland B.V. Postbus AB Hardinxveld- Giessendam Tel.: Fax: NEW ZEALAND ALTO Overseas Inc. 5A Tarndale Grove Albany Auckland Tel.: Fax: NORWAY ALTO Norge A/ Bjørnerudveien Oslo Tel.: Fax: INGAPORE ALTO DEN-IN ingapore Pte Ltd. No. 17 Link Road ingapore Tel.: Fax: Web: LOVENIA Wap ALTO čistilni sistemi, d.o.o. Letališka 33 LO-1110 Ljubljana Tel.: Fax: LOWAKIA Wap ALTO čistiace systémy s.r.o. Remeselnícka Bratislava-Rača Tel.: Fax: Web: PAIN ALTO Ibérica,.L. Torre Europa Paseo de la Castellana, 95 Planta Madrid Tel.: Fax: WEDEN ALTO verige AB Aminogatan Mölndal Tel.: Fax: UA ALTO Cleaning ystems, Inc Nations Ford Road Pineville Tel.: Fax:

INSTRUKTIONSBOK KEW 4403K KEW 5203K

INSTRUKTIONSBOK KEW 4403K KEW 5203K INSTRUKTIONSBOK KEW KEW 4403K 5203K VIKTIGT: Läs denna bruksanvisning innan högtryckstvätten tas i bruk. Denna maskin är en högtryckstvätt som ger ett mycket högt tryck. Ovarsam hantering kan medföra allvarliga

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. 30 CA Compact 30 CA Compact I

INSTRUKTIONSBOK. 30 CA Compact 30 CA Compact I INTRUKTIONBOK 30 CA Compact 30 CA Compact I VIKTIGT: Läs denna instruktionsbok innan högtryckstvätten tas i bruk. Denna maskin är en högtryckstvätt som ger ett högt tryck. Ovarsam hantering kan medföra

Läs mer

C3V 03V/VA. Instruktionsbog... 2-19 Instruksjonsbok... 20-37 Instruktionsbok... 38-55 Käyttöohje... 56-73 DK N S

C3V 03V/VA. Instruktionsbog... 2-19 Instruksjonsbok... 20-37 Instruktionsbok... 38-55 Käyttöohje... 56-73 DK N S C3V 03V/VA 622 46-2003-09-08 Printed in Germany Copyright 2000 ALTO/Wap Bellenberg ALTO/Wap Bellenberg Wap Reinigungssysteme GmbH Guido-Oberdorfer-tr. 2-8 D-89287 Bellenberg Tel.: +49 (0) 730672-0 DK N

Läs mer

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 VIKTIGT: Läs igenom denna instruktionsbok innan högtryckstvätten tas i bruk. Denna maskin

Läs mer

Bruksanvisning. Högtryckstvätt, 13 HK Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Högtryckstvätt, 13 HK Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Högtryckstvätt, 13 HK Art.: 90 36 628 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Högtryckstvättar K2 Car

Högtryckstvättar K2 Car Högtryckstvättar K2 Car Smidig högtryckstvätt för hemmabruk. Perfekt för rengöring av t ex cykeln, balkongen eller trädgårdsmöblerna. Car-kitet innefattar tvättborste, skummunstycke samt 5 l rengöringsmedels-koncentrat

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Högtryckstvättar K3 Home

Högtryckstvättar K3 Home Högtryckstvättar K3 Home Behändig högtryckstvätt för hemmabruk. För rengöring runt huset, t ex av motorcykeln eller trädgårdsmöblerna. Ingår i standardutrustningen: Home-kit Integrerat finmaskigt vattenfilter

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

GARDENA Elektronisk Hydrostat

GARDENA Elektronisk Hydrostat GARDENA Elektronisk Hydrostat Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med den elektroniska

Läs mer

Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET!

Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET! Högtryckstvättar K4 Premium - NYHET! Högtryckstvätt med vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig för regelbunden rengöring runt huset, t ex av bilen eller båten. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

Produkter K3 Car & Home

Produkter K3 Car & Home Produkter K3 Car & Home Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårdsmöblerna. Enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

Produkter K3 Car & Home

Produkter K3 Car & Home Produkter K3 Car & Home Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårdsmöblerna. Enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning. Bensin högtryckstvätt, 6,5 HK Art.:

Bruksanvisning. Bensin högtryckstvätt, 6,5 HK Art.: Bruksanvisning Bensin högtryckstvätt, 6,5 HK Art.: 90 36 627 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Bruksanvisning. Hetvattentvätt, 1714T Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hetvattentvätt, 1714T Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hetvattentvätt, 1714T Art.: 90 20 883 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

GARDENA Bevattningspump 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet

GARDENA Bevattningspump 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet GARDENA Bevattningspump 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Välkommen till GARDENA trädgård... Läs igenom bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna. Lär dig med hjälp av bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Högtryckstvättar K2 - NYHET!

Högtryckstvättar K2 - NYHET! Högtryckstvättar K2 - NYHET! Liten och smidig högtryckstvätt för hemmabruk. Perfekt för rengöring av t ex cykeln, balkongen eller trädgårdsmöblerna. Ingår i standardutrustningen: Integrerat finmaskigt

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Din manual NILFISK C

Din manual NILFISK C Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK C 100.5. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Produkter K7 Premium. Tekniska data

Produkter K7 Premium. Tekniska data Produkter K7 Premium Högtryckstvätt för gör-det-självaren som kräver hög prestanda. Vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig vid frekvent rengöring av extremt nedsmutsade ytor som

Läs mer

Produkter K3 Car & Home

Produkter K3 Car & Home Produkter K3 Car & Home Behändig högtryckstvätt lämplig för rengöring runt huset, bilen, motorcykeln och trädgårdsmöblerna. Enkel att flytta mellan rengöringsobjekten och bekväm att använda. Ingår i standardutrustningen:

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ...

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ... Användarmanual COFFEE QUEEN QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare...... U / SE Rev 091214 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2.

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Högtryckstvättar K7 Premium - NYHET!

Högtryckstvättar K7 Premium - NYHET! Högtryckstvättar K7 Premium - NYHET! Högtryckstvätt för gör-det-självaren som kräver hög prestanda. Vattenkyld motor - överlägsen prestanda, tystare gång. Lämplig vid frekvent rengöring av extremt nedsmutsade

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Modellöversikt. Användningsområde SV. Innehåll. Gratulerar till din nya ALTO högtryckstvätt

Modellöversikt. Användningsområde SV. Innehåll. Gratulerar till din nya ALTO högtryckstvätt Gratulerar till din nya ALTO högtryckstvätt Vi är övertygade om att ALTO s nya högtryckstvätt lever upp till dina förväntningar om en snabb och effektiv rengöring. Du har nu ett rengöringsverktyg som kommer

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

WATER LINE QUEEN PEARL

WATER LINE QUEEN PEARL Manual WATER LINE QUEEN PEARL med underskåp QUEEN PEARL för inbyggnad Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare U_SE Rev. 080929...... 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2. Till

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

OLJEBRÄNNARE RL 28 RL 38 RL 50

OLJEBRÄNNARE RL 28 RL 38 RL 50 OLJEBRÄNNARE RL 28 RL 38 RL 50 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Oljebrännarens huvuddelar 4 Måttskisser 5 Ett-rörs, två-rörs anläggning 8 LED Panel 14 Hjälp vid fel 15 Sprängskisser 24 2 Denna instruktion ska förvaras

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

DK EN DE FR SE MiniSpray MANUAL

DK EN DE FR SE MiniSpray MANUAL NiTO MiniSpray är ett doseringssystem som monteras på väggen. Systemet är avsett för såpa/vattenblandningar som strömmar genom en pistol eller borste (skaft med borste). Precisionsmunstyckena ger en korrekt

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING Vad är Draftline? Draftline är ett rengöringsmedel för Fatölsanläggningar. Det är basiskt och löser mycket effektivt upp organiska ämnen, t.ex. beläggningar i en ölslang. Draftline innehåller kemikalier

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna.

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Instruktionsbok Index 1 Säkerhetsföreskrifter och varningar...3 2 Beskrivning...4 3 Innan du börjar använda högtryckstvätten...5 4 Använda högtryckstvätten...7

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL

KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL KYL- OCH FRYSBOX MODELL: DC-25P DC-35P DC-62P DC-82P INSTRUKTIONS MANUAL Art: 22-1670 DC-62P Art: 22-1680 DC-82P Gratulerar till köpet av denna kvalitets kyl- och frysbox. Vi som tillverkare och leverantör

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Z6 Det viktigaste i korthet

Z6 Det viktigaste i korthet Z6 Det viktigaste i korthet J Den här snabbinstruktionen ersätter inte Bruksanvisning Z6. Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker. Du kan när

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

För att försäkra sig om att separatorn fungerar optimalt, måste den rengöras då och då. Garanti gäller ej för skador som beror på föroreningar.

För att försäkra sig om att separatorn fungerar optimalt, måste den rengöras då och då. Garanti gäller ej för skador som beror på föroreningar. Användarhandbok: Oljeseparator, type 5411 Säkerhetsföreskrifter: Oljeavskiljaren måste anslutas till ett korrekt installerat eluttag med jordad kontakt. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid installation

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion Oljeskimmers & pneumatiska blås/vakuumsystem Proportionaldoserare modell Q-Dos För enkel och exakt dosering av kylvätska Reglerbar koncentration. Unik patenterad blandningskammare för optimal blandning.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

INSTRUKTION RAM-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1. Sid 1

INSTRUKTION RAM-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1. Sid 1 INSTRUKTION RAM-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

STC 2000 STC 3000. Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung...

STC 2000 STC 3000. Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung... STC 2000 STC 3000 DK N S GB D Instruktionsbog... 2-9 Instruksjonsbok... 10-17 Instruktionsbok... 18-25 Instruction manual... 26-36 Betriebsanleitung... 37-47 6 4 3 1 2 14 5 7 15 9 8 10 16 12 11 17 19 18

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer