Visättraskolans A till Ö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visättraskolans A till Ö"

Transkript

1 Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016

2 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter... 8 B... 9 Betyg... 9 Besök... 9 Bibliotek... 9 Brandskydd C Cyklar & cykelhjälm D Delaktighet Disco E EdWise Elevens val Elevråd & Elevrådsstyrelse Elevhälsa Elevskåp E-post Ersättning för skadat eller förlorat skolmaterial ESA EfterSkolanAktiviteter Expeditionen F Fotografering/Fototillstånd Fritids Frukost Förberedelseklass Försäkringsfrågor Förskoleklass Föräldrar G

3 Godis, & Läsk H Hemsida I Individuell utvecklingsplan IUP Information från skolan In- och utskrivning av en elev Instagram J-K Kalendarium Klagomålshantering Klassråd Kläder Kvarglömda kläder: Kostintyg Kunskaper L Ledighet Läroböcker Läroplan Läsårsdata Läxor & Läxhjälp/Studiehandledning M Mat Matportioner & Matsedel Matråd Mentorer/Klasslärare Mobbning Mobiltelefoner N Nötter O Omhändertagande av föremål Ordningsregler Organisation Vem ansvarar för vilka frågor P Parfym Plan mot diskriminering och kränkande behandling QR Rastvakter

4 Rektor S Schema Sena ankomster Sjukanmälan Skateboard, inlines, sparkcykel eller skor med hjul Skolk Olovlig frånvaro Skolinspektionen Skolplikt Skolväska Speciallärare Styrdokument Särskilt stöd T Trygghetsteam U Upphittade saker Utrymning Utvecklingssamtal V Vuxna på skolan X-Ö Önskemål

5 Vår vision Visättraskolan - Den lilla skolan med den stora mångfalden! Med mångfalden av erfarenheter, kompetenser och intressen som finns på Visättraskolan ska vi uppnå vår vision om att alla elever ska nå framgång och få lika möjlighet att verka, växa och utvecklas. För att uppnå detta har vi Huddinge kommuns pedagogiska plattform som utgångpunkt för arbetet på skolan. I praktiken innebär detta att vi ska ge eleverna undervisning som ger variation i arbetssätt, tydlighet i mål och kriterier och återkoppling av mål och resultat. Detta i en stödjande, utmanande och stimulerande miljö som präglas av trygghet, respekt och förtroendefulla relationer. Vi jobbar för att uppnå en verksamhet som utifrån ett salutogent förhållningssätt befinner sig i ständig utveckling och kontinuerligt lärande och som kan ge våra elever den bästa tänkbara skolgången. Visättraskolans vision är att alla elever på skolan ska nå framgång och få lika möjlighet att verka, växa och utvecklas. Med Huddinge kommuns pedagogiska plattform som bas ska vi ge alla våra elever undervisning som håller hög kvalitet, är varierad och anpassad utifrån deras erfarenheter, intressen och förutsättningar. Här följer en beskrivning av hur vi ska jobba för att visionen ska uppnås. Vår vision kräver att vi ser till mångfalden av individer på skolan. Vi jobbar för att alla elever på skolan ska känna att de blir mötta där de befinner sig och att de på ett hänsynsfullt sätt blir ledda till utveckling av professionella pedagoger och professionella skolledare i en stödjande lärmiljö. Vi vill att alla på skolan ska få bästa möjliga förutsättningar till utveckling, lärande och hälsa. Med gemensamma och implementerade ordningsregler vill vi uppnå ordning och reda, och vi tror på att det ska uppnås utan förtryck! Vi vill bygga goda relationer och ett förtroendefullt klimat på skolan. Den sociala miljön ska utmärkas av tolerans och respekt för medmänniskor. Vi jobbar också för att den pedagogiska lärmiljön på skolan ska vara stödjande, utmanande och stimulerande för våra elever. Därför vill vi att miljön ska inbjuda till varierade, kreativa och motiverande arbetsformer som kombinerar aktuell forskning, beprövad erfarenhet och modern teknik. Detta tillsammans med tydliga mål och kriterier, höga förväntningar samt inställningen att alla elever ska nå framgång och lyckas, vill vi ska leda till att våra elever får de verktyg de behöver för att fullt ut kunna verka i- och bidra till samhället som kompetenta och ansvarstagande individer med livslång lust att lära. Vi som jobbar på skolan är medvetna om den påverkan vi har på verksamhetens kvalitet och på våra elevers lärande och utveckling. Vi anser att utveckling av verksamheten bäst uppnås om arbetet känns meningsfullt, begripligt och hanterbart för både elever och personal. Därför ska vi tillämpa ett salutogent förhållningssätt där vi fokuserar på det som fungerar och på vad vi vill uppnå och utgå ifrån det istället för att fokusera på det negativa. Vi ser att vi har en stor mångfald på Visättraskolan, vilken är en tillgång när det gäller lärande och utveckling hos både oss som jobbar på skolan och hos våra elever eftersom våra vyer berikas och växer av den. Med den stora rikedom av erfarenheter, kompetenser och intressen som finns på skolan ska vi uppnå vår vision och ge våra elever den bästa tänkbara skolgången. 5

6 Kontaktuppgifter Befattning: Namn: Telefonnummer: E-post: Rektor Semira Vikström Biträdande rektor Dounya Hayyoun Skolassistent Camilla Grahn Kurator & Elevhälsosamordnare Erik Hall Skolsköterska Norma Bento Fritidsansvarig Pelin Celepli , Vaktmästare Roger Olofsson Faisal Bougrini Köksansvarig Linda Ristim Klass: Namn: E-post: Förskoleklass A Lina Börjesson Jessica Jansson Förskoleklass B Ann Katrin Schmitt Madeleine Lundgren Klasslärare års 1A Emma Fröberg Klasslärare års 1B Jonas Aloos Klasslärare års 2A Michaela Zell Klasslärare års 2B Sandra Grängstedt Klasslärare års 3A Carina Egedi Lindé Klasslärare års 3B Theres Berglund Klasslärare års 4A Rabia Celik Klasslärare års 4B Dina Sarkis Mentor års 5A Chimen Ali Ingela Pehrson Mentor års 5B Linus Ericsson Mentor års 6AB Henrik Bartholdsson FBK 1-3 Kristina Tina Svensson FBK 4-6 Veronica Johansson Idrott & Hälsa Marielle Rogander Angelica Sandberg Fabian Escobar Rodrigues Bild Yuping Wang Musik Marianne Adefelt Speciallärare Margaretha Tornebäck Vill du komma i kontakt med någon av lärarna, eller annan personal så ring skolans expedition, telefon: och lämna ett meddelande. Fler kontaktuppgifter finns på skolans hemsida. 6

7 VISÄTTRASKOLANS A till Ö Det här dokumentet har vi skrivit för att kunna ge er lättillgänglig information om det som är viktigt att veta om Visättraskolan och vilka riktlinjer vi har. Dokumentet kommer att finnas på Visättraskolans hemsida, under rubriken Om skolan. Lärarna kommer att informera om detta i sina veckobrev, samt berätta om det under kommande föräldramöten. Vi har säkerligen inte fått med allt, och tycker du att något är extra viktigt att skriva in så kan du alltid lämna dina synpunkter till skolans rektor. Viktigt att veta är att det här är ett levande dokument, vilket betyder att det kan komma att revideras under läsåret. Semira Vikström

8 A Allergi Om ditt barn är allergisk mot något är det viktigt att skolan informeras. Detta gör man enklast genom att kontakta ansvarig mentor eller klasslärare. Eleven får då hem ett intyg som ska fyllas i och lämnas till skolsyster Norma. Arbetsmiljö Alla, både personal och elever, på Visättraskolan förväntas känna ansvar för och aktivt ta del i arbetsmiljöarbetet. Varje klass har ett eget hemklassrum. Du och dina klasskamrater ansvarar för ordningen och arbetsmiljön i klassrummet under veckan. Arbetsplan Skolans inre verksamhet beskrivs i en arbetsplan som upprättas årligen. I den beskriver vi vilka våra utvecklingsmöjligheter är och hur vi ska arbeta med dem under läsåret. Arbetsplanen finns att ta del av på skolans hemsida Om skolan Våra styrdokument Arbetsro Alla elever har rätt att få arbetsro. För att kunna hålla god ordning i klassrummet, så följer vi skollagen och de disciplinära åtgärder som står angivna där. En elev som stör skall alltid i första hand få en tillsägelse, men om eleven inte lyssnar ska man för att värna om elevernas arbetsro avvisa eleven från den resterande lektionen. Läraren ska då alltid kontakta vårdnadshavarna och skicka en dokumentation till rektorn, så de får kännedom om detta. Skolans ordningsregler hittar ni på skolans hemsida Om skolan Våra styrdokument Avgifter Skolan är avgiftsfri, det betyder att alla resor och utflykter bekostas av skolan. Allt material eleverna behöver för att kunna göra sitt arbete är gratis. Det får dock förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleven. Belopp som var för sig kan bedömas som obetydliga kan tillsammans strida mot bestämmelserna om en avgiftsfri skola. Därför måste man göra en helhetsbedömning av samtliga kostnader som belastar en elev under ett läsår. Läs mer om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan. 8

9 B Betyg Betyg ges efter varje termin from årskurs 6. Betygen delas ut enligt följande: A Betyget A ges om kunskapskraven för A är uppfyllda i sin helhet. B Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. C Betyget C får en elev om kunskapskraven för C är uppfyllda i sin helhet D Betyget C ges till en elev som uppfyller kunskapskraven för E och till övervägande del uppfyller kunskapskraven för C och betyget D. E Betyget E får en elev som uppfyller lägsta godtagbara kunskapskrav i sin helhet. F Om en elev inte når kunskapskraven för E, får eleven betyget F. Läs mer om betyg HÄR! Besök ALLA OPLANERADE BESÖK SKA ANMÄLAS I EXPEDITIONEN! Denna regel finns till för barnens säkerhet, vi vill veta vilka personer som befinner sig i skolan. Föräldrar är alltid välkomna till skolan på spontana eller planerade besök. Vid oplanerade besök vill vi dock alltid att föräldrarna ska anmäla sig i expeditionen. Bibliotek Skolan har ett bibliotek som varje år fylls på med nya titlar. 9

10 Brandskydd Skolan har ett väl utarbetat brandskydd. I samtliga klassrum finns en utrymningsplan som beskriver nödutgångar och närmaste brandutrustning. I början på läsåret kommer eleverna ges information om brandsäkerhet, och årligen genomförs en utrymningsövning. C Cyklar & cykelhjälm Cyklar som tas med till skolan ska ställas vid skolans cykelställ. Skolan tar inte ansvar för stulna cyklar. Då det är lag om cykelhjälm rekommenderar vi självklart att barnen har hjälm på sig när de cyklar. På skolan har vi ett antal cyklar som de yngre eleverna kan använda på rasterna. Här gäller också krav på hjälm. Skolan har ett antal hjälmar att låna ut, men man kan med fördel ha med sig en egen hjälm hemifrån. D Delaktighet Elevråd, elevrådsstyrelse och matråd är några av de forum där eleverna bjuds in till att vara med och påverka deras skoldag. De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta alla elever. Utifrån elevernas förmågor, mognad och intressen ska eleverna bjudas in i utformandet av undervisningen och i skolans övriga verksamhet. 10

11 Disco Till elevernas glädje arrangerar vi discon vid flera tillfällen per år. Arbetet leds enligt tradition av Jocke. Det är alltid en välbesökt tillställning. Våra discon ger eleverna en möjlighet att mötas utanför skolans arbete och ha roligt tillsammans! E EdWise EdWise är Huddinge kommuns webbaserade lärplattform. Det är ett verktyg för att underlätta det administrativa arbetet samt delaktigheten och kommunikationen mellan elev, hem och skola. Varje elev har en personlig sida och inloggning i edwise som bara är tillgänglig för eleven, lärare och vårdnadshavare. Här hittar man omdömen inför utvecklingssamtalen, pedagogiska planeringar, information m.m., det är även här man tillsammans med vårdnadshavare och elev upprättar elevens IUP under utvecklingssamtalen. Eleverna kommer att få inloggningar av sin mentor och det kommer även finnas möjlighet för vårdnadhavare att skaffa ett eget konto, vårdnadhavare behöver dock en e-legitimation för att kunna få en inloggning. För att komma åt edwise behöver man ha tillgång till en dator med Internetuppkoppling. Inloggningen sker på 11

12 Elevens val Elevens val ska fungera som en fördjupning i de befintliga skolämnena. Varje termin kommer att vara uppdelad i två perioder. Eleverna får därför byta sitt val vid fyra tillfällen varje läsår. Eleven kan välja något som den tror kommer att vara intressant eller som den tycker är viktigt. Eleverna får välja första- andra- och tredjehandsval för varje period. Valet för terminens båda perioder görs i början av respektive termin. Elevråd & Elevrådsstyrelse Elevrådet har till uppgift att tillvarata elevernas intressen. Till elevrådet kan Du vända dig med frågor och synpunkter angående skolverksamheten. Schemalagd tid för elevråd. En representant från årskurs 1-6 utses till elevrådet. Ordförande och sekreterare utses. Protokoll skrivs som delas ut till alla klasser och personal. Elevrådet diskuterar förslag och önskemål från de olika klasserna och samråder i aktuella frågor. Arbetsmiljön är en fast punkt på dagordningen. Elevrådsordförande under läsåret 2015/2016 är Julia Carlström i årskurs 5a. Elevhälsa Elevhälsa är ett nytt begrepp i den nya skollagen. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsa ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans roll ska därför främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och elevhälsan har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Elevhälsan på Visättraskolan består av skolans rektor, biträdande rektor, kurator (100 %), skolsköterska (100 %), speciallärarna, fritidsansvarig och skolpsykolog. Sammankallande och ansvarig för elevhälsan är skolans elevhälsosamordnare, Erik Hall. Föräldrar kan sedan kallas till ett elevhälsosamtal (EHS). På elevhälsosamtalet tittar vi tillsammans på vilka svårigheter och möjligheter som eleven har, bestämmer mål och delmål samt tid för uppföljningsmöte. I elevvårdskonferensen deltar deltagare från elevhälsoteamet, mentorn och föräldrarna. 12

13 På skolans hemsida kan ni läsa mer om elevhälsan, samt ta del av skolans elevhälsoplan som mer detaljerat beskriver hur vi elevhälsan arbetar. På skolans hemsida har vi också information från Huddinge, Elevhälsans medicinska insatser (EMI) i Huddinge, och en broschyr om D-vitamin. Elevskåp Skolan tillhandahåller elevskåp för årskurs 4-6. Eleverna ska använda ett medhavt hänglås. Böcker och andra saker som ligger löst i korridorerna omhändertas. Vi rekommenderar att eleverna har hänglås med kod, annars bör en extranyckel lämnas till respektive mentor. Eleverna som har skåp ska förvara sina ytterkläder i detta skåp. E-post Viktigt att du som förälder ser till att ha lämnat en aktuell e-postadress till ditt barns mentor/klasslärare. Detta då denna information i första hand ska skickas ut till er via mejl. Det gör vi av ekonomiska och miljömässiga skäl, men också för att det besparar lärarna en hel del tid. Om du som förälder önskar få denna information utskriven på papperskopia tar du kontakt med mentor. Ersättning för skadat eller förlorat skolmaterial Skolan är avgiftsfri, dvs. allt material som eleverna behöver bekostas av skolan. Det är dock viktigt att man som elev ansvarar för det material som skolan tillhandahåller. Likaså att föräldrarna hjälper till och påminner eleverna om att ta hand om sitt material och se till att det kommer tillbaks till skolan. Förlorat eller skadat material som skolböcker, ipads, kan komma att behöva ersättas. Vid krav på ersättning skickas ett skriftligt krav hem till elevens vårdnadshavare. 13

14 Vår förhoppning är att eleverna ska förstå att man ska ta ansvar för skolans saker och att man reagerar och agerar vid skadegörelse. De resurser som måste användas för att exempelvis köpa nya böcker, laga trasiga fönster osv är pengar som istället skulle kunna användas på ett bättre sätt i verksamheten. Tala gärna hemma om hur viktigt det här är! ESA EfterSkolanAktiviteter På Visättraskolan vill vi att våra elever ska ha möjlighet till olika aktiviteter utanför den ordinarie skoltiden. Det är aktiviteter som ryms utanför fritidsverksamheten och som är helt avgiftsfria. På elevernas scheman står det vilka aktiviteter som erbjuds just den årskursen. Aktiviteterna anpassas utifrån möjligheter och behov. Exempel på aktiviteter som kommer erbjudas under läsåret 2015/2016: Fotboll, Schack, IT-verkstad, Studiehandledning/Läxhjälp, Matteverkstad Läs mer HÄR! Expeditionen I expeditionen arbetar Camilla och det är hon som hjälper dig med exempelvis sjukanmälan, ledighetsblanketter, in- och utskrivning av elever, ändring av adress och mobilnummer osv. Expeditionen har telefonnummer Öppettider (lunchstängt ) 14

15 F Fotografering/Fototillstånd Varje år fotograferas eleverna för skolkatalogen. Likaså dokumenterar vi vår dagliga verksamhet genom att fotografera eleverna under särskilda händelser, utflykter och resor. De här fotografierna kan komma att publiceras på skolans hemsida eller på skolans Instagram-konto. Det är viktigt att man som vårdnadshavare ger skolan information om man inte vill att ens barn fotograferas, eller att bilderna publiceras exempelvis på skolans hemsida. (Elever med skyddad identitet fotograferas givetvis inte.) Lärarna delar ut detta avtal i början av läsåret, men finns också att hämta HÄR! Länk till Datainspektionens sida om vilka uppgifter en skola får publicera hittar ni HÄR! Elevfotograferingen är bokad vecka 40, tisdag till torsdag. Fritids Vi har enligt vår mening fantastisk fritidsverksamhet att erbjuda på Visättraskolan. Ytterst ansvarig för verksamheten är skolans rektor, men det är Pelin Celepli som ansvarar för den dagliga verksamheten dvs. för verksamhetens planering. För att delta i verksamheten måste en ansökan lämnas in. Här kan man be Camilla eller Pelin om hjälp. Fritidshemmet har en dubbel uppgift. Fritidshemmet ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan som skolplikt kan fullgöras i samt erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation. Samtidigt ska fritidshemmet vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt: Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven. Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar. 15

16 Fritidshemmets öppettider: Samtliga kommunala verksamheter är normalt öppna helgfria måndagar fredagar kl Behoven hos barnen/föräldrarna styr dock öppettiderna inom de normala öppettiderna på respektive enhet. Personalen har studiedagar en till två dagar per termin och då har verksamheten stängt. De föräldrar som inte har möjlighet att ordna omsorgen under dessa dagar ska, senast tre veckor i förväg, anmäla det till rektor så att en tillfällig plats kan ordnas. Läs mer om skolans fritidsverksamhet HÄR! Frukost Till de elever som är inskrivna på fritids serverar vi frukost varje dag i skolans matsal från Förberedelseklass På Visättraskolan kan vi erbjuda två klasser för nyanlända elever, FBK 1-3 och FBK 4-6. Syftet är att eleven ska lära sig svenska tillräckligt bra för att kunna gå ut i en ordinarie klass. Hur länge man går i förberedelseklass är individuellt, målet är dock att eleverna ska vara redo att gå in i sin ordinarie klass inom ett år. Under den här tiden har man som elev en ordinarie klasstillhörighet, och går tillsammans med sin klass på vissa planerade lektioner, samt följer med på utflykter och annat. Elever som behöver det får studiehandledning på sitt modersmål, detta för att motverka att eleverna halkar efter i ämneskunskaper. Om behovet finns får man även studiehandledning när man övergått till sin ordinarie klass. Det är viktigt att eleverna får en sådan god start i Sverige som möjligt. Läs mer HÄR! 16

17 Försäkringsfrågor Kommunen har en olycksfallsförsäkring i SRF för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Huddinge kommuns verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom. Alla barn i kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Huddinge kommun, är försäkrade under skoldagen och under färd till och från förskolan och skolan. Vid skador på fritiden är det familjens försäkring som gäller. Kommunens försäkring gäller vid: Läkekostnader Tandskadekostnader Resekostnader Skadade kläder och glasögon Merkostnader Medicinsk rehabilitering Ersättning vid invaliditet Tekniska hjälpmedel Dödsfall Försäkringen gäller utan självrisk. Läs mer HÄR! Förskoleklass På Visättraskolan har vi två förskoleklasser som leds av pedagogerna Lina Börjesson & Jessica Jansson (FA) och Ann Katrin Schmitt & Madeleine Lundberg (FB). Tillsammans ansvarar de och planerar för den dagliga verksamheten. I det dagliga arbetet har de även en respektive fritidspersonal till deras hjälp. Läs mer om arbetet i förskoleklass HÄR! Föräldrar Att ha ett gott samarbete med föräldrarna är en förutsättning för att vi i skolan ska lyckas ge eleverna de kunskaper och den sociala utveckling som ingår i vårt uppdrag. Vi ser därför att vi ska förhålla oss professionellt och att ömsesidig respekt ska råda. Ju mer positiva ni föräldrar är till skolan och vårt arbete, desto större möjlighet har vi att motivera era barn! Vår förhoppning är därför att alla ni föräldrar ska känna förtroende för oss och lita på vår kompetens och yrkesskicklighet. Viktigt är också att man som förälder kommer på föräldramöten eller andra aktiviteter vi erbjuder på skolan! Under vårterminen 2015 genomförde Skolinspektionen en enkät hos vårdnadshavarna på Visättraskolan. HÄR kan du ta del av resultatet! 17

18 G Godis, & Läsk Man får inte ta med sig godis eller läsk till skolan, detta är endast tillåtet om ansvarig lärare, i veckobrevet, informerat om att det av särskild anledning ska tas med. 18

19 H Hemsida Skolan har en informativ hemsida. Där kan man hitta information som rör skolan, scheman, matsedel, kontaktuppgifter, samtliga styrdokument osv. Du hittar den på I Individuell utvecklingsplan IUP Se under rubriken edwise. Information från skolan Förutom denna information läggs det kontinuerligt ut information på vår hemsida. Besök den gärna med jämna mellanrum. Våra klasslärare/mentorer skickar också hem ett veckobrev varje vecka där de berättar vad som händer för just den klassen. Under några tillfällen/läsår skickas det också ut ett rektorsbrev, Visättraskolan informerar. Arkiv på utskickade brev hittar ni HÄR. Viktigt att du som förälder ser till att ha lämnat en aktuell e-postadress till ditt barns mentor/klasslärare. Detta då denna information i första hand ska skickas ut till er via mejl. Det gör vi av ekonomiska och miljömässiga skäl, men också för att det besparar lärarna en hel del tid. Om du som förälder önskar få denna information utskriven på papperskopia tar du kontakt med mentor. 19

20 In- och utskrivning av en elev Vid in- och utskrivning av elever är det ENDAST expeditionen som ska kontaktas. Det är hos Camilla, , som ni får hjälp med blanketter och all annan information som ni kan behöva. Expeditionens öppettider (lunchstängt ) Instagram Skolan har en sida på Instagram där vi lägger upp bilder från den dagliga verksamheten. Följ gärna oss där! 20

21 J-K Kalendarium Nästa läsårs kalendarium med reservation för eventuella tillägg, ändringar och felskrivningar.

22 22

23 Klagomålshantering Om du som vårdnadshavare eller elev har klagomål ska dessa klagomål hanteras enligt följande turordning: 1. I första hand kontaktar du er mentor/klasslärare. 2. Om du inte känner dig nöjd kontaktar du skolans rektor i andra hand. 3. Om du känner dig missnöjd med rektorns hantering kan du i tredje hand kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen. Det kan du göra via en länk på skolans hemsida. 4. Om du vill anmäla missförhållanden på skolan, kränkningar, brister i undervisningen eller ärenden angående särskilt stöd när du upplever att ingen av punkterna 1-3 ovan har hjälpt, kan du låta en övergripande instans utreda ärendet. Då ska du vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO). Du kan även vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd, Arbetsmiljöverket, Diskrimineringsombudsmannen och Polisen. Skolledningen eller expeditionen på skolan kan upplysa dig om hur det fungerar när du vill lämna klagomål på skolan och vart du ska vända dig. Läs mer HÄR! Klassråd Klassråden är en viktig möjlighet för elever att ta del i och påverka utformingen av sin egen utbildning. Enligt skollagen 4 kap, 9 ska Elever ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Förberedelse och genomförande: Klassråd schemaläggs. Fasta punkter på dagordningen. (ex: arbetsmiljö, elevråd ) Aktuella elevfrågor fångas upp i till exempel en frågelåda. En vuxen deltar vid mötet och stöttar. Ordförande och sekreterare utses för varje läsår. Protokoll skrivs. Som elev ansvarar du för: Att komma till och aktivt delta i samtliga klassråd Rektor ansvarar för: Att det som tagits upp på klassråden förs vidare till arbetslag och APT, samt att återkoppling ges till eleverna.

24 Kläder Vi har inga ytterkläder på oss i klassrummen, eller i matsalen. Man ska vara ombytt för att få delta på idrottslektionerna. Vid simning ska simkläder och handduk medtas. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder! På vintern bör man ha rejäla vinterskor, vinterjacka, mössa, vantar osv. De yngre barnen tillbringar mycket tid ute = Overall, eller vinterställ. Regnkläder är bra att ha, de yngre barnen bör ha regnkläder att byta om till, det är roligt att vara ute i regnet om man har regnkläder! För de yngre eleverna är det bra om det finns ett extra ombyte på skolan; tröja, T- shirt, byxor, strumpor. Kvarglömda kläder: Kvarglömda kläder tar idag för mycket plats i skolan, och då vi har begränsat med utrymme så måste vi organisera tömningen av kläderna. Under höstlovet Kläder som är kvar läggs i sopsäckar och förvaras i källaren. Önskar ni föräldrar leta reda efter något plagg får ni kontakta vaktmästaren. Under jullovet Kläderna som ligger i lokalerna töms och sparas enligt höstlovet. Kläderna som lagts undan i säckar från höstlovets tömning kommer kastas/skänkas. Under påsklovet Kläderna töms och sparas i sopsäckar och ner i källaren, se höst- och jullovets rutiner. Önskar ni föräldrar leta efter ett plagg så får ni kontakta skolans vaktmästare. Kläderna som lades undan under jullovet kommer kastas/skänkas. Inför Sommarlovet, efter skolavslutningen Alla kläder kastas/skänks dvs. ni måste se till att alla era barns kläder tas med hem. Detta så vi möjliggör städning och organisering av skolans lokaler. Kostintyg Om Ert barn behöver särskild kost ska skolsköterskan kontaktas av vårdnadshavaren som sedan informerar köksansvarig. Kunskaper Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens första del gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra delen gäller i tillämpliga delar för dessa verksamheter. Läs mer HÄR! 24

25 L Ledighet En ledighetsansökan skall alltid göras. Avsedd blankett finns att hämta i expeditionen, hos ansvarig mentor eller HÄR. 1-5 dagars sammanlagd ledighet: Enligt Huddinge kommuns riktlinjer kan elevens mentor/klasslärare bevilja upp till 5 dagars ledighet/läsår. Det betyder att en ansökan om ledighet på 1-5 dagar INTE ska lämnas till rektor, utan till mentor/klassläraren. Om en elev har sammanlagt haft fler än 5 dagars ledighet och ansöker om ytterligare ledighet gäller följande: En ansökan ska göras av vårdnadshavare och i första hand lämnas till mentorn som ur ett pedagogiskt perspektiv ser om ledigheten är lämplig för just den här eleven. Mentorn beviljar, eller avslår ansökan. Mentorn lämnar därefter ansökan till rektorn som i sin tur godkänner/ej godkänner den. Rektorn lämnar ledighetsansökan till expeditionen som ger en kopia till mentorn och sparar en kopia i expeditionen för dokumentation. Mentorn informerar vårdnadshavaren om ledigheten är beviljad eller ej. 18 En elev i en skolform som avses i 17 får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. Läroböcker Läroböcker och övriga läromedel ges som lån. Låneböcker är numrerade och stämplade. Det är elevernas ansvar att hålla reda på sitt material. Före läsårets slut ska samtliga läromedel återlämnas till den lärare som delade ut boken. Du ska ha suddat ut anteckningar och annat. Förlorar man, eller förstör man sin bok, så kan man komma att bli betalningsskyldig. Summa avgörs beroende på bokens inköpsdatum. Läs mer under Ersättning för skadat eller förlorat skolmaterial. Läroplan Vi följer den gällande läroplanen, LGR 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. HÄR kan du gratis ladda ner grundskolans läroplan LGR11 och ta del av innehållet. 25

Visättraskolans A till Ö Läsåret 2014/2015

Visättraskolans A till Ö Läsåret 2014/2015 Visättraskolans A till Ö Läsåret 2014/2015 Skolavslutningen 2013/2014 Visättraskolan Den lilla skolan med den stora mångfalden! Innehållsförteckning Välkomna till ett nytt läsår!... 5 Kontaktuppgifter...

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR LÄSÅRET

ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR LÄSÅRET ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR LÄSÅRET 2016-17 På Karlskrona språkskola önskar vi tillsammans med våra elever och deras vårdnadshavare samarbeta, för att bidra till en uppväxtmiljö som skapar fungerande

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Information till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Brynässkolan F-5 Fridhemsskolan F-6 Hemlingby skola F-3 Sörbyskolan F-6 Vallbacksskolan 6-9 Läsåret 2015/2016 VISION Trygga elever

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument

Elevhälsoplan Storvretaskolan Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument Elevhälsoplan Storvretaskolan 2013-14 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet

Läs mer

Rumskulla skola och fritidshem

Rumskulla skola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Rumskulla skola och fritidshem Område VÄST PLAN MOT DISKRIMNERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll: 1.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller från 2016-09-30 2017-09-30 Bäsna skola INNEHÅLLSFÖRTECKNING skolans vision samt delaktighet:... 3 utvärdering och analys av föregående års plan:...

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny grundskola 2011 Ny modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter Nya samlade läroplaner

Läs mer

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö Elevhälsoplan Grundskola Malmö Läsåret 2016-2017 Innehåll Inledning 1.1 Elevhälsoteamet 1.2 Mål med elevhälsoarbetet 2. Utvärdering av föregående års plan 3. Kartläggning 4. Nulägesanalys 5. Främjande

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola

Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Handlingsplan för att motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Jens Billeskolans grundskola och särskola Upprättad höstterminen 2014 Elevrådet åk 7-9 Christel Nilsson Utvärderas vårterminen

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Arbetsplan Mira Fritids

Arbetsplan Mira Fritids Arbetsplan Mira Fritids nyaelementar.stockholm.se Titel Arbetsplan Mira Fritids Senast reviderad: 2013-11-07 Utgivare: Mira Fritids, Nya Elementar Kontaktperson: Dan Ögren E-post: dan.ogren@stockholm.se

Läs mer

Ämnesområde Likabehandlingsplan

Ämnesområde Likabehandlingsplan Ämnesområde Likabehandlingsplan Syftet med planen är: Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Skolan och fritidshemmet ska vara fria från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling TINGBERGSSKOLAN F-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-08-11 DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GRUNDUPPGIFTER VERKSAMHETSFORMER SOM OMFATTAS AV PLANEN Grundskola, förskoleklass

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Öjaby skola. Elevhälsan Öjaby skola. Europas grönaste stad

Likabehandlingsplan för Öjaby skola. Elevhälsan Öjaby skola. Europas grönaste stad 2015-2016 Likabehandlingsplan för Öjaby skola Elevhälsan Öjaby skola Europas grönaste stad 2015-2016 Innehåll Öjaby skolas vision för likabehandlingsarbetet:... 2 Nu gällande plan... 2 Samverkan med elever

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för Årstadskolans F-5 skola och fritidshem 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för Årstadskolans F-5 skola och fritidshem 2015-2016 2015-11-23 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för Årstadskolans F-5 skola och fritidshem 2015-2016 2015-11-23 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 Bakgrund och syfte... 4

Läs mer

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2015-09-11 Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Inledning I skollagen anges att bildningsnämnden ansvarar för att alla

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer