A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29"

Transkript

1

2 1 INNEHÅLL Tema sid A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 Svar A Medicin 36 B Pediatrik 40 C Obstetrik & Gynekologi 43 D Psykiatri 46 E Kirurgi 49

3 2 MEDICIN Uppgift A OBS! Lista över referensområden efter medicinfrågorna (sid 10) 22 frågor = max 40 poäng ANGE INTE FLER ALTERNATIV TILL SVAR ÄN VAD SOM FRÅGAS EFTER! FRÅGA 1 65-årig kvinna inkommer till akutintaget på grund av trötthet. Hon har tagit sig dit med hjälp av spårvagn. Hon uppger att hon senaste året blivit allt tröttare. Orsaken till att hon söker akut idag är att hon senaste veckan besvärats av bröstsmärtor dagligen. Hon har de senaste tre åren känt av smärtor vid tyngre ansträngning och fått prova Nitromex med god effekt. Nu har emellertid smärtorna kommit också i vila och nattetid. I status noterar du att patienten är lite blek, på hjärtat hörs ett svagt systoliskt blåsljud. Bltr 110/65. Lungor auskulteras u a. Buken mjuk och oöm. I neurologstatus noteras bortfall av akillesreflexer. EKG visar 2 mm ST-sänkning anteriort. Intagningsprover visar Hb 42 g/l, LPK 3,0 x 10 9 /l, TPK 80 x 10 9 /l, Na 132 mmol/l, K 3.8 mmol/l, kreat 90 µmol/l, B-glukos 6.7 mmol/l. A. Hur behandlar du patienten? B. Vilka prover är viktiga att du tar innan denna behandling ges? FRÅGA 2 En 51-årig tidigare frisk man insjuknar hastigt med intensiva smärtor i bröstet och övre delen av buken. Cor/pulm status väsentligen normalt. Buk: mjuk, oöm, inga resistenser palp. Patienten klagar nu också över tilltagande värk och stelhet i höger ben. A. Vilken är den preliminära diagnosen? B. Hur verifieras diagnosen?

4 3 FRÅGA 3 En 27-årig man insjuknar med blodiga diarréer sedan några veckor. Coloskopi visar måttlig inflammation upp till 30 cm, därovanför normal slemhinna. A. Vilken är den mest sannolika diagnosen? B. Vad är den vanligaste diffdiagnosen man skall tänka på vid ett akut insjuknande och kort anamnes? FRÅGA 4 21-årig kvinna får svårt att andas med smärta till vänster i thorax, besvären sitter i en halv dag och försvinner sedan, varefter patienten istället får svullnad och värk i fingerleder, vänster knä och i tålederna, gångsvårigheter. Hon inkommer med LPK 2,8 x 10 9 /l, SR 36 mm, Hb 117 g/l, trombocyter 195 x 10 9 /l. A. Vilken är den mest sannolika diagnosen? B. Vilket ytterligare basalt kliniskt-kemiskt provsvar efterlyser du som hjälper dig att bedöma sjukdomens allvarlighetsgrad? FRÅGA 5 (totalt 3 poäng) 78-årig kvinna med behandlad hypertoni, hjärtinfarkt för tre år sedan och känd lätt anemi. Inkommer till akutmottagningen på grund av diarréer sedan fem dagar samt illamående och trötthet. Har endast fått i sig små mängder mat och dryck eftersom detta förvärrar diarréerna. Kissar mindre för varje dag, men urinen ser normal ut enligt patienten. Står på Trombyl 75 mg (ASA), Seloken ZOC 50 mg (metoprolol), Lasix retard 30 mg (furosemid) samt Renitec 10 mgx2 (enalapril). I status finner du torra slemhinnor och nedsatt turgor. Hjärta och lungor auskulteras u a, puls ca 100/min och blodtryck 100/60. Lab: Hb 139 g/l, CRP 23 mg/l, S-kreatinin 460 µmol/l, S-albumin 40 g/l, K 7,2 mmol/l, Ca 2,20 mmol/l, U-sticka visar Lpk+, i övrigt inget. Ultraljud visar normalstora njurar. A. På vilken nivå ligger sannolikt orsaken till patientens njursvikt (prerenal, renal eller postrenal)? B. Nämn tre uppgifter som stöder detta (anamnes, status och/eller lab).

5 4 C. Är akut eller kronisk njursvikt mest sannolik? Motivera! FRÅGA 6 En 35-årig tidigare frisk man söker akut på grund av central bröstsmärta sedan tre timmar. Smärtan förvärras vid djupandning. Patienten röker ej. Han berättar att han haft hosta, snuva och lite feber sedan fyra dagar. Status: Gott AT, hjärta och lungor utan anmärkning. Normalt BT. Vilken diagnos misstänker du i första hand? FRÅGA 7 56-årig kvinna, tidigare väsentligen frisk. Insjuknar med plötsligt isättande, svår huvudvärk. Blir illamående och kräks. Anländer till akutmott två timmar efter insjuknandet. Vid undersökningen kan man inte finna någon fokal neurologi. Patienten klagar över huvudvärk, är vaken, välorienterad, lite ljuskänslig. Bltr 190/110. Cor: Lugn, regelbunden rytm, 80/min. Rena toner utan biljud. Pulm: Fys u a. Buk: Mjuk och oöm. Som jourhavande läkare skickar du henne på en DT av skallen. Akutsvar säger att DT:n ser normal ut utan några patologiska fynd. A. Vad är ditt förslag på fortsatt utredning? B. Motivera svaret. FRÅGA 8 En 65-årig man söker på grund av trötthet och fyllnadskänsla i magen. I status finner du en hård resistens under vänster arcus som räcker till navelplanet, övrigt är status ua. Lab visar Hb 105 g/l, LPK 85 x 10 9 /l, TPK 130 x 10 9 /l och diff visar en dominans för neutrofiler. Föreslå en diagnos.

6 5 FRÅGA 9 (totalt 3 poäng) En 74-årig kvinna, som har diabetes typ 2 sedan tio år, söker för trötthet och sjukdomskänsla sedan sex veckor. Hon har haft halsont och varit subfebril och blivit behandlad med två antibiotikakurer utan att förbättras. Hon har matleda och har minskat i vikt tre kilo. Senaste två veckorna har hon blivit fort trött i käkmuskulaturen under måltid och öm i hårbotten på höger sida när hon sköter håret. A. Vilken diagnos misstänker du? B. Vilket prov kan bekräfta diagnosen? C. Vilken behandling startar du utan dröjsmål? FRÅGA årig kvinna söker akut på grund av trötthet och gulfärgade ögonvitor. Rökare, socialt välordnade förhållanden. Sedan flera år har hon delat en flaska vin till maten med maken varje kväll, senaste året har konsumtionen smygande ökat, övergått till Bag-in-Box, denna brukar räcka i 3 dagar. Fått blodtransfusion vid en extrauterin graviditet 1990, annars tidigare frisk. I status noteras ikteriska sklerae. Vaken och klar. I lab ses Hb 121 g/l, TPK 95 x 10 9 /l, LPK 10,1 x 10 9 /l, bilirubin 62 µmol/l, ASAT 6,52 µkat/l, ALAT 3,43 µkat/l, ALP 5,1 µkat/l, GT 12,3 µkat/l, INR 1,3, Albumin 33 g/l, Ferritin 452 µg/l, järnmättnad 19%. MCV 103 fl, CRP 42 mg/l. Vilken är den mest sannolika diagnosen? FRÅGA 11 Kvinna, 65 år, söker för slemmig hosta och tilltagande andfåddhet. Hon röker 10 cig/dag sedan 30 år. Symtomen har hon haft i snart ett år, men de har accentuerats sista två månaderna. A. Mest sannolik diagnos? B. Vilka undersökningar remitterar du till för att fastställa diagnosen?

7 6 FRÅGA 12 En 18-årig man med diabetes sedan 10 års ålder. Sedan fem dagar tilltagande trötthet och själv noterat ketonuri. Vid ankomsten något slö, cerebralt klar, hyperventilerar. I lab noteras P-glukos 22 mmol/l, Hb 174 g/l, kreatinin 224 µmol/l, Na 130 mmol/l, K 4,3 mmol/l. Artärblod: pco2 1,5 kpa, stand bikarb 7 mmol/l, BE 24,7 mmol/l, ph 7,11. A. Vad kallas detta tillstånd? B. Ange två initiala behandlingsåtgärder som skall vidtagas. FRÅGA 13 (totalt 3 poäng) En 76-årig man med mångårigt förmaksflimmer och kostbehandlad diabetes sedan fem år insjuknar med plötslig svaghet i höger arm och ben. Inkommer till akutmott. Är vaken och väl orienterad. Har en lätt dysfasi. Är cirkulatoriskt opåverkad. Bltr 160/90. Cor: Oregelbunden rytm, 80/min. Inga blåsljud. Ingen deficit. Inga biljud över carotider. Pulm: Fys u a. Neurol: Neurologiskt iakttages den högersidiga, lätta paresen i arm och ben. Inga sensibilitetsrubbningar. Babinskis tecken saknas bilat. På misstanke om stroke görs en DT av skallen, som visar ett litet, välavgränsat, lågattenuerande område occipitalt på höger hemisfär. Inga tecken till blödning. Ingen annan patologi. A. Vad är den mest sannolika orsaken till patientens aktuella insjuknande? B. Vilken medicinering bör sättas in? C. Hur tolkar du DT-fyndet? FRÅGA 14 En 35-årig storrökande man söker akut på grund av sår som uppkommit spontant på två fingrar. Han är tidigare väsentligen frisk, frånsett att du ser i journalen att han sökt för en rodnad på benet för en månad sedan som bedömdes som en tromboflebit. Vilken preliminär diagnos misstänker du i första hand?

8 7 FRÅGA 15 Tidigare frisk 22-årig studerande. Söker akut efter att ha förlorat medvetandet på morgonen i samband med uppstigning. Före medvetandeförlusten noterat att allt blev svart. Patientens sambo ser att hon sjunker ihop och får ryckningar i armar och ben under några sekunder. Hon vaknar upp på golvet inom en minut och är då klar, men trött, blek och kallsvettig. Vilken är den mest sannolika diagnosen? FRÅGA 16 En 21-årig kvinna söker sin husläkare på grund av prickar på underbenen sedan några dagar. Hon anger att hon i övrigt mår bra. Du konstaterar att patienten har små petekiala blödningar i huden på underbenen och beställer akuta lab.analyser som visar Hb 135 g/l, LPK 6 x 10 9 /l med normala B-celler, TPK 8 x 10 9 /l. A. Vad är den mest sannolika diagnosen? B. Vilken undersökning är viktigast för att utesluta andra orsaker?? FRÅGA 17 En kortvuxen 18-årig kvinna med fleråriga lindriga bukbesvär kommer på remiss för suspekt celiaki. Då mottagningen är tungt belastad vill du gärna ta ett diagnostiskt prov före besöket. A. Vilket blodprov har största värde när man misstänker celiaki hos patient med malabsorptionsparametrar? B. Vilken diagnostisk åtgärd säkerställer diagnosen?

9 8 FRÅGA 18 En 55-årig man har avslutat antibiotikabehandling på grund av högersidig pneumoni. Han börjar på nytt få feber och smärta från höger thoraxsida. Lungröntgen visar en pleural högersidig utfyllnad. A. Vilken åtgärd genomför du för att bekräfta misstanken om pleuraempyem? B. Om misstanken om pleuraempyem bekräftas hur skall du behandla tillståndet? FRÅGA årig man kommer på akutremiss från husläkare på grund av fynd vid efterkontroll av halsinfektion. Diabetes mellitus sedan 3 års ålder. Bra sockerkontroller. HbA1c 4,8. Har en begynnande simplex retinopati. Proteinfri i urinen tidigare, senast vid kontroll för 6 mån sedan. Remitteras nu då man hittar U-albumin 1,5 g/24 t, U-sed Röda, 2-5 korniga cylindrar. S-kreatinin 160 µmol/l. Blodtryck 160/105. A. Är diabetesnefropati sannolik diagnos? Motivera! B. Vad kallas det kliniska tillstånd patienten har? FRÅGA 20 Sven Svensson ( , Aspvägen 11, Aspby) har avancerad cancer med skelettmetastaser. Han har legat inne för att få smärtstillande medicinering utprovad. God smärtlindring har erhållits med morfin tabletter 20 mg 1 x 6. I samband med utskrivningen skall han nu ställas över till långverkande morfintabletter två ggr per dygn. Dosen i mg Morfin motsvarar samma i mg för Dolcontin per dygn. Dolcontin depottabletter (långverkande morfin). Styrkor: 5mg, 10mg, 30mg, 60mg, 100mg och 200mg. Förpackningsstorlekar: 25st, 49st och 100st. Skriv recept så att det räcker till återbesöket om 4 veckor! (Receptblanketter finns i svarsformuläret)

10 9 FRÅGA 21 Vid obehandlat förmaksflimmer är kammarfrekvensen ofta hög. Ur vilka tre preparatgrupper väljer man i första hand läkemedel för frekvensreglering? FRÅGA 22 Du är medicinjour på Akutmottagningen. Ambulansen kommer in med en 68-årig man som har ont i bröstet. Han har aldrig tidigare haft bröstsmärtor. Han ringde själv efter ambulansen då han sedan 45 minuter haft svåra bröstsmärtor och även kräkts vid ett tillfälle. Under ambulanstransporten har patienten fått morfin, nitrolingual och syrgas. Patienten själv berättar att smärtan sitter som ett band runt bröstet och att det värker ända upp i tänderna. Han har blivit lite bättre av ambulanspersonalens behandling men har fortfarande mycket ont. Han bejakar att han röker ca 10 cig/dag. Patienten är blek och kallsvettig. Är måttligt överviktig. BT: 180/95, puls 85/min. Hjärta och lungor asukulteras ua. EKG se nästa sida. Du planerar för inläggning på HIA under preliminär diagnos akut hjärtinfarkt. Patienten har syrgas och får mer morfin mot smärtan. A. Precisera typ av infarkt och lokalisation. B. Vilka övriga tre akuta behandlingsåtgärder ordinerar du? (tre rätt = 1 poäng)

11 10

12 REFERENSOMRÅDEN B-SR 1-20 mm CRP < 10 mg/l B-Hb kvinnor g/l, män g/l B-LPK 4,0-9,0 x 10 9 /l EVF kvinnor 37-43%, män 42-50% MCH pg Ery-MCV fl Ery-MCHC g/l B-TPK x 10 9 /l B-Ret 0,2-2,0% B-celler: Neutrofila 40-75% Eosinofila 1-6% Basofila 0-1% Lymfocyter 20-45% Monocyter 2-10% S-Na mmol/l S-K 3,4-5,2 mmol/l S-Klorid mmol/l B-standardbikarbonat mmol/l S-Albumin g/l S-Ca 2,20-2,60 mmol/l S-Fosfat 0,6-1,6 mmol/l S-Bilirubin totalt 4-22 µmol/l, konj < 4 µmol/l S-ASAT < 0,70 µkat/l S-ALAT < 0,70 µkat/l S-LD 3,9-8,0 µkat/l S-Alkaliska fosfataser (ALP) 0,8-4,6 µkat/l S-GT < 1,0 µkat/l S-Urat kvinnor µmol/l, män µmol/l fb-glukos 3,0-6,0 mmol/l S-Kreatinin kvinnor < 100 µmol/l, män < 110 µmol/l S-Urea 3,0-8,0 mmol/l S-Kol 3,6-6,5 mmol/l S-TG 0,6-2,2 mmol/l S-Fe µmol/l S-järnbindande kapacitet (S-TIBC) µmol/l S-Transferrin 2,1-3,6 g/l S-Ferritin kvinnor , män µg/l du-albumin < 30 mg/dag ab-pco 2 4,6-6,1 kpa ab-po 2 10,0-13,0 kpa ab-vätejonaktivitet, B-pH 7,35-7,45 ph-enheter ab-basöverskott mmol/l Haptoglobin 0,4-2,5 g/l IgG 6,0-15,0 g/l U-osmolalitet 12 tim törst < 800 mosm/kg S-T nmol/l TSH 0,4-4,5 µu/l Hemoglobin A 1 C (Hb A 1 C) 3,5-5,5 % Urinsticka: Hb 0, protein 0, granulocytesteras 0 Blödningstid s 11

13 12 PEDIATRIK Uppgift B 20 frågor = max 40 poäng Svara alltid mycket kort i telegramform och svara bara på frågan! Inga långa uppsatser! Om det finns en blandning av korrekta och felaktiga svar, ges ingen poäng. Varje fråga ger maximalt två poäng vid fullgoda svar. Halvpoäng ges ej. FRÅGA 23 På BVC vill en mamma att hennes barn som nu är 2 månader skall få tuberkulosvaccination, eftersom det nu varit aktuellt med TBC på dagis i Sverige. Nämn vilka barn som bör/kan vaccineras med BCG vaccin. Hur ges BCG vaccin? FRÅGA 24 Du träffar på avdelningen Kalle, 8 år, som ligger inne på avdelningen för nyinsjuknande i diabetes mellitus. Han kom in till avdelningen för två dagar sedan. Han får nu insulin s.c. Du går rond och Kalles mamma undrar varför det är viktigt att ligga bra i sockerkontrollerna framöver. A. Nämn några skäl till att det är viktigt att ha så normala blodsockervärden som möjligt. Minst tre. B. Nämn ett prov som hjälper oss att kontrollera kvaliteten på blodsockervärdena de senaste månaderna.

14 13 FRÅGA 25 En kvinna, som är gravid i sjunde månaden, har en väninna som nyligen förlorat sitt barn i plötslig spädbarnsdöd (SIDS). Kvinnan vill veta om hon kan förebygga så att hennes barn inte också drabbas och hur länge risken är som störst. A. Nämn tre riskfaktorer för SIDS som hon kan påverka. B. Ungefär vid vilken ålder är risken som störst och hur länge löper ett barn risk att drabbas av SIDS? FRÅGA 26 A. Varför är symptom på ökat intrakraniellt tryck det vanligaste debutsymptomet vid hjärntumör hos barn? B. Nämn fyra kliniska symtom eller fynd på status som kan tyda på ökat intrakraniellt tryck. FRÅGA 27 Till barnakuten kommer en 2-månaders gosse som varit trött och slapp de senaste timmarna. Han har kräkts en gång. Han har ej haft någon feber och det finns ingen epidemiologi talande för infektion i familjen. I status finner Du en trött, medtagen och blek, afebril gosse motsvarande åldern med lite dålig perifer cirkulation och dålig kapillär återfyllnad. Hjärta: pulsen så snabb att den ej går att räkna. Saturationsmätare anger puls 250 och saturation 85%. Buk: Levern tycks lite förstorad samt lite hård i kanten. A. Vad rör det sig sannolikt om för tillstånd? B. Hur behandlas det?

15 14 FRÅGA 28 En tolvårig pojke söker på grund av lätt svullnad av ögonlocken och rödbrun urin. Pojken hade för ca 2 veckor sedan feber och ont i halsen 4-5 dagar, men sökte ej läkare. Under de senaste dagarna har han mått lite illa. Han har tidigare varit frisk och ej varit utsatt för trauma. Status: Lite blek, lätta periorbitala ödem. Svalg, lymfkörtlar, hjärta, lungor, buk och neurologi u a. Rutinlab: B-Hb 112 g/l, B-LPK Diff: Neutro 7.0, Eos 0.3, Lymfo 2.7 x 10 9 /L. B-Trc 200. S-Na 137, S-K 4.4. Kreatinin 95. Urin: Brunröd. Blod 4, prot 2, f ö u a. A. Vilken diagnos är mest sannolik? B. Vilken ytterligare statusundersökning är mycket viktig? FRÅGA 29 Kirurgen har undersökt en 7-årig tidigare frisk flicka, som söker med ett dygns måttlig temperaturstegring och ont i magen. Han tycker han kan frikänna buken som är diffust palpationsöm. Du får ta över patienten. Ge förslag till tre icke-kirurgiska diagnoser som du bör ha i åtanke. FRÅGA 30 Vilket är vanligtvis det första pubertetstecknet A. hos en pojke B. hos en flicka? FRÅGA 31 Du är jour på barnkliniken och kallas till förlossningen på grund av att en kvinna kommit in med värkarbete och vattenavgång i v Barnmorskan önskar att Du informerar om de medicinska problemområden som kan uppstå vid prematuritet. Nämn tre problemområden som är lämpliga att ta upp i denna situation (ej diagnoser).

16 15 FRÅGA 32 Du kallas jourtid till förlossningen för att bedöma en nyfödd fullgången gosse. Barnmorskan tycker att han ser ut att ha Downs syndrom. Vilka kliniska tecken förväntardu Dig att finna? Nämn fyra stycken. FRÅGA 33 På samma barn som i fråga 32 kan diagnosmisstanken bekräftas efter några dagar. Vid undersökning av hjärtat kan man höra ett blåsljud över prekordiet. Barnet har svårt att äta fulla mål och går ej upp i vikt tillfredställande. Barnet är snabbandat. Det vanligaste hjärtfelet hos barn med Mb Down kan bekräftas på ultraljud. Vad är det för hjärtfel? Vad innebär det anatomiskt? FRÅGA 34 En 2½ månader gammal pojke född på midsommaraftonen har varit förkyld i 2 dagar utan feber. I morse var han trött och ville ej äta för att han verkade så andfådd. Har tidigare inte haft andnöd. Temp 37,6. I status finner Du att patienten är snorig och har en andningsfrekvens på 70/min. Han har indragningar och sänkt andningsljud på båda sidor. Utandningen är förlängd. O2 saturationen är 87%. A. Vilken diagnos är mest sannolik? B. Nämn tre åtgärder Du kan ordinera för att hjälpa pojken.

17 16 FRÅGA 35 Peter, 13 månader, har kommit till mottagningen på remiss från akuten med frågeställningen koagulopati? Han får ofta stora blåmärken utan att våldet varit stort. Blåmärkena kommer ofta på ovanliga ställen, typ ryggen och magen, och inte bara på underbenen. Han har vid ett par tillfällen haft svullnader av knäna efter att han ramlat då han börjat gå för en månad sedan. Blodstatus på akuten för en vecka sedan visade Hb 105g/l, trombocyter 205, Lpk 9,5 normal diff. En manlig kusin till mamma, son till hennes moster, hade någon liknande sjukdom med blödningstendens, men mamma vet inte exakt vilken sjukdom det är. A. Vilken sjukdom misstänker Du i första hand? B. Vad vill Du komplettera med för primär provtagning? Hur ärvs sjukdomen Du misstänker? FRÅGA 36 Peter, 7 år, kommer till barnläkarmottagningen med svullnad av vänster knä sedan drygt två veckor. Han haltar och har ont då han går. Han har inte haft någon feber eller andra infektionssymtom den senaste tiden. I status finner Du en feberfri pojke som är opåverkad. Du finner svullnad av vä knäled med värmeökning, men ingen rodnad. Det smärtar vid flexion och extension i ytterlägen av knäleden. Inga utslag. Du funderar på att skicka pojken till barnrheumamottagningen för en eventuell kortisoninjektion i knät och fortsatt uppföljning. Vilka prover ordinerar Du inför besöket på barnrheumamottagningen? Minst tre korrekta. Vilket speciellt prov är viktigt innan en injektion av knäleden ges? FRÅGA 37 Lisa, 8 år, kommer till skolläkarmottagningen på grund av att hon fått gulaktiga, vätskande och krustabelagda förändringar runt näsöppningarna och i munvinkeln på ena sidan. Hon har ingen feber och förändringarna gör inte direkt ont. Hon har tidigare ej haft liknande utslag. Hon har även en paronyki på höger tumme. Vilken diagnos är mest sannolik? Sannolikt agens? Behandling och rekommendationer?

18 17 FRÅGA 38 En 12-årig flicka kommer till skolläkarmottagningen för att hon sedan ett år varit trött och inte klarar skolan lika bra längre. Hon har tidigare varit bäst i klassen och idrottat mycket men klarar inte det nu. Hon har minskat minst två kilo i vikt senaste halvåret. Hon känner sig trött och har svårt att koncentrera sig. Av och till ont i magen. Inga kräkningar. När Du frågar om avföringen får Du till svar att det är normalt. Nämn tre differentialdiagnoser samt ett prov eller en undersökning som bör bekräfta respektive diagnos. FRÅGA 39 Vera, 10 år, har haft böjveckseksem i småbarnsåldern. Nu har hon fått besvär med andnöd och hosta då hon tränar balett. Hon orkar inte lika mycket som de jämnåriga kamraterna. Flera gånger har hon varit tvungen att avbryta passet, då gruppen tränar höga hopp. Far har hösnuva och astma och hemmet är därför allergisanerat. Ingen röker i familjen. Hur vill Du utreda Din patient och vilken typ av läkemedel förskriver Du? FRÅGA 40 Sara är tre månader. Hon har ammats helt fram till nu, då hennes far skulle försöka ge henne lite Baby Semp på flaska. Kort därefter uppstod rodnade hudutslag och hon kräktes en gång. Far kommer in till akuten direkt med Sara, som är vaken men irritabel. Hon har vita upphöjda hudförändringar med omgivande rodnad över bål och ben. Pulm auskulteras med lätta rhonki och hon har interkostala och jugulära indragningar. Sannolik diagnos för det akuta tillståndet och bakomliggande sjukdom? Akuta åtgärder?

19 18 FRÅGA 41 I Sverige insjuknar ca 300 barn årligen i någon form av malignitet. A. Nämn tre av de mest förekommande maligna sjukdomarna under barnaåren. B. Nämn den som förekommer i högst frekvens av dessa. FRÅGA 42 Vid 2-årskontrollen på BVC påpekar mamma att hon vid några tillfällen sett en bula i höger ljumske på sin son. Mor har aldrig märkt att gossen haft ont då bulan varit synlig. Sonen är f.ö. helt frisk. Vid klinisk undersökning av buk och yttre genitalia finner du enbart helt normala förhållanden. Vad är det sannolikt för knöl och vad blir Din åtgärd? Vad bör Du ge för råd fram tills Din åtgärd blir uträttad?

20 19 OBSTETRIK & GYNEKOLOGI Uppgift C 14 frågor = max 40 poäng OBS! Om det står att frågan ger 3 poäng så förväntas 3 svar om inte annat anges. Då ger varje svar 1 poäng. De rätta svaren ska vara kliniskt relevanta och tydliga, inte teoretiskt långsökta. FRÅGA 43 En 27-årig p-pillerreglerad kvinna söker på grund av återkommande besvär av klåda, sveda och svullnad i underlivet. Får då även en ökad vit fluor. Har använt Canesten vagitorier med temporär effekt vid flera tillfällen, men besvären återkommer. Vilken är den mest sannolika diagnosen? FRÅGA 44 Hanna har fått missfall de första tre graviditeterna. Nu är hon åter gravid och kommer på läkarundersökning graviditetsvecka 13. A. Hur stor bör uterus vara vid denna graviditetslängd? B. Vilken ytterligare undersökning bör du göra för att kontrollera om graviditeten är normal? FRÅGA 45 Vid vaginalt ultraljud finner du en passant en enkel ovarialcysta, som mäter 5 cm i diameter. A. Hur handlägger du fallet om kvinnan är 35 år? B. Hur handlägger du fallet om kvinnan är 58 år?

21 20 FRÅGA 46 (3 poäng) Elna, som trots sina 75 år är mycket smärt och välbevarad och aldrig sökt sjukvården tidigare, söker nu på grund av att hon fått besvär med att kontrollera urinavgången. Det tränger på ofta och ibland läcker en del urin utan att hon kan hålla emot. Hon har också blivit ovanligt trött sista två månaderna. Nämn de tre viktigaste differentialdiagnoserna. FRÅGA 47 Nämn de två viktigaste undersökningarna för att ta reda på Elnas diagnos. FRÅGA 48 (3 poäng) En I-gravida kvinna i graviditetsvecka 8 söker på grund av att hon haft mensliknande värk sedan ett dygn. Ingen blödning. Ultraljud visar en drygt normalstor uterus som glipar, dvs uteruskaviteten är något vidgad. Nämn tre tänkbara förklaringar till ditt ultraljudsfynd. FRÅGA 49 (4 poäng) Ringa in de av följande mediciner som är kontraindicerade under graviditet: A. Waran B. Nitrofuradantin C. Erytromycin D. Methrotrexate

22 21 FRÅGA 50 (4 poäng) Nämn fyra infektioner som under graviditet kan ge allvarliga skador på fostret. FRÅGA 51 (totalt 3 poäng) En 60-årig kvinna, som hade menopaus vid 51 års ålder, söker på grund av att hon sedan ett par år känt sveda ovan symfysen och täta urinträngningar. När urinen tränger på kan hon ofta inte hålla tätt utan det läcker en del urin, ibland ganska mycket. Hon använder mensbindor dagligen för säkerhets skull men har en hel del besvär av de fuktiga bindorna, varför hon nu söker hjälp. Hon har haft lite stressinkontinens sedan flera år men tycker detta känns annorlunda. A. Vilken diagnos är den mest sannolika? B. Nämn två viktiga undersökningar för att ställa diagnosen. FRÅGA 52 (totalt 5 poäng) Marie kommer till MVC på grund av att hon vill bli sjukskriven. Hon är i graviditetsvecka 34 och är trött och har mycket besvär av sura uppstötningar. Idag har hon haft ont i epigastriet hela dagen, känner sig illamående och olustig. Du undersöker henne och hon ömmar ordentligt i epigastriet. BT 130/90, Hb 101 g/l. Urinstickan visar 1+ för protein. A. Vilken diagnos misstänker du? B. Nämn en tänkbar differentialdiagnos. C. Nämn sex olika undersökningar inklusive blodprov som du ska ordinera. (3 poäng)

23 22 FRÅGA 53 Hedda har vid sitt besök hos invärtesmedicinare fått reda på att hennes ledsmärtor och hudproblem beror på SLE. Hon har bl.a förhöjda kardiolipinantikroppar. Hon planerar att bli gravid och frågar dig om sjukdomen kan leda till några problem under graviditeten. Ange två problem som kan uppträda med graviditeten. FRÅGA 54 (totalt 4 poäng) En 34-årig förstföderska inkommer i graviditetsvecka 29 till förlossningen på grund av smärtor i vänster ljumske sedan knappt ett dygn. I status finner du ordentlig ömhet i vänster ljumske samt en lätt svullnad av hela vänster ben. A. Vilken är den troligaste diagnosen? B. Hur ställer du diagnosen? C. Vilken behandling ska insättas och hur länge ska den pågå totalt? FRÅGA 55 (totalt 4 poäng) En I-gravida, 0-para, 26-årig tidigare frisk kvinna kommer akut. Hon har sedan fyra timmar låga vänstersidiga buksmärtor av intervallkaraktär med tilltagande intensitet. Ingen blödning. Är smärtpåverkad vid inkomsten. Ingen feber. Du palperar en rund, fast resistens framför uterus. Buken är för övrigt mjuk. CRP<10. Urinsticka 0/0. Graviditetstest negativt. Du säger att du tror att det är en tvillingcysta. A. Varför kallas den tvillingcysta och vilken är den medicinska termen? B. Vilken är den mest sannolika orsaken till smärtan? C. Vilken åtgärd krävs?

24 23 FRÅGA 56 Bettan, 24 år, kommer direkt från Ålandsfärjan. Hon har haft oskyddade samlag under natten och vill ha hjälp med att inte bli gravid. Vilken hjälp ger du henne?

25 24 PSYKIATRI Uppgift D 16 frågor = max 40 poäng **************** Kalle är en 20-årig man som bor hemma hos sina föräldrar. Föräldrarna söker akut tillsammans med Kalle på den psykiatriska akutmottagningen där Du tjänstgör som ATläkare. Skälet är att Kalle varit borta från hemmet något dygn. Troligen har han vistats hos en äldre ensamstående man som han lärt känna för något år sedan. Föräldrarna var rädda att Kalle rymt eller att han t.o.m. begått självmord. Nu vill de att han ska träffa en psykiater eftersom han verkat så förändrad det senaste året. Han saknar både arbete och normala kamrater. Sedan åtminstone ett år har Kalle varit alltmer aggressiv mot föräldrarna. Han har till deras stora sorg och förtvivlan börjat umgås med nynazister. Den äldre mannen, som han nu vistats hos, är med i sådana kretsar enligt modern. I Kalles rum har man hittat konstiga och obehagliga texter. På väggarna har han hängt teckningar med kors, knivar och ord som skrämt föräldrarna. Nu har Kalle sagt att han känner sig psykiskt torterad av några och föräldrarna tror att han har problem med sina tankar. Du ber föräldrarna lämna Dig och Kalle ensamma. Kalle säger först att han inte vill prata och vägrar att kommentera vad han gjort de senaste dygnen. Du uppfattar att det är mycket svårt att få kontakt med honom. Han är svartklädd, har blonderat hår och vänder sig ofta, till synes koncentrerat, ut mot fönstret när Du försöker få honom att svara på frågor. Mot slutet av samtalet börjar han plötsligt att skratta och slår knytnäven mot väggen. FRÅGA 57 (2 + 2 poäng) Vilken diagnos är sannolik? Motivera! FRÅGA 58 (3 poäng) Vad behöver Du veta mer för att kunna ta ställning till omhändertagande och eventuell inläggning? Ange minst tre väsentliga frågor!

26 25 FRÅGA 59 (3 poäng) Vilka är de kriterier som skall vara uppfyllda för att man skall kunna skriva ett vårdintyg? FRÅGA 60 Vem kan skriva vårdintyg? FRÅGA 61 Vad står förkortningen LPT för? FRÅGA 62 (3 poäng) Hur ska Kalles tillstånd utredas? **************** En 70-årig kvinna kommer tillsammans med sin dotter till den psykiatriska akutmottagning där Du har jour. Dottern beskriver att patienten sedan en månad tillbaka blivit tilltagande ängslig, orolig och rastlös. Har hemma vankat av och an. Initialt var det mest besvärligt på morgnar och förmiddagar, men nu är det lika illa dygnet runt. Vaknar tidigt. Patienten bor med sin några år äldre make och har för denne de sista dagarna nämnt om att ta livet av sig. Maken är inte med vid akutbesöket då han, enligt dottern, är rejält trött och sliten. Dottern nämner också att patienten har känt stick i hjärttrakten och antytt att det nog rör sig om cancer. Du noterar genast att patienten har en uttalad plockande oro. Tvinnar sina händer och säger upprepade gånger det är för sent. FRÅGA 63 (4 poäng) Vad har patienten för diagnos? Motivera Ditt diagnosförslag.

27 26 FRÅGA 64 Finns det något alternativt diagnosförslag? Resonera kort kring detta. FRÅGA 65 Nämn några frågor som bör ställas (till patient eller anhöriga) för att ytterligare säkerställa diagnosen. FRÅGA 66 (3 poäng) Ge ett förslag på hur patienten skall behandlas. Motivera. FRÅGA 67 Vad bör ingå i en somatisk utredning av den här patienten? **************** Du är AT-läkare på en vårdcentral. Mottagningssköterskan nämner att nybesöket, som är inbokat till Dig kl , är en 38-årig kvinna som beställt tid på grund av sömnsvårigheter. Du vet att detta är ett vanligt problem, men också att det kan vara ett symptom vid psykisk sjukdom. Under lunchen hinner Du fundera över vilka psykiatriska diagnoser som skulle kunna vara tänkbara. FRÅGA 68 (3 poäng) Ange minst tre olika psykiska sjukdomar som ofta är förenade med sömnstörning!

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT s

Delexamen 4 Infektion FACIT s MEQ-fråga 2 Sida 1 (7) En 71-årig man inkommer med ambulans. Han har haft snuva, slemhosta och huvudvärk i två dagar. Känt sig varm. I morse påtagligt sämre med frysningar, trötthet, mycket hosta och en

Läs mer

Skrivtid: Nummer:...

Skrivtid: Nummer:... 1 Skrivning 3, HT 2010 2010-11-04 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 2 1. Du träffar under AT på Mariefreds vårdcentral Lukas, 18 år som söker pga ändtarmsbesvär. Han har sin mamma med sig som

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014

Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 Hypofys, binjure och gonader Falldiskussionsseminarium T6 2014 STUDENT Fall 1. Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT Klinisk Medicin. 19 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 19 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2

Seminariefall: Reumatologi 2 Reumatologi 2 Reumatologi 2 Patientfall nr 1: 34-årig kvinna Patientfall nr 2: 82-årig kvinna Patientfall nr 3: 47-årig kvinna Patientfall nr 4: 69-årig kvinna Patientfall nr 5: 61-årig kvinna Patientfall nr 6: 30-årig

Läs mer

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT

Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT Hypofys med mera Falldiskussionsseminarium T7 2012 STUDENT 1. Husläkarmottagning Akutmottagning Yr och ont i magen 37-årig man inkommer akut efter ett par dagars tilltagande trötthet, illamående och feber.

Läs mer

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker

1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker Hypofys, skelett mm! Falldiskussionsseminarium T7 VT 2010 1. Husläkarmottagning Orolig hypertoniker En 52-årig man kommer till dig som husläkare för uppföljning av hypertoni, de senaste åren har mer behandling

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 2 DX2 2014-04-23 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 6 sidor (inkl. detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 2 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016

Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Bröstsmärteseminarium SVK HT 2015/VT2016 Fall 1. 61-årig man inremitterad till akuten från VC p g a bröstsmärta. Anamnes: Typ 1 diabetes mellitus, beh med insulinpump. Hypertoni. Pågående utredning p g

Läs mer

Diskussionsfall Reumatologi

Diskussionsfall Reumatologi Diskussionsfall Reumatologi 2009 08 31 Fallbeskrivning A. Man född 1962 46-årig VD för annonsbyrå kommer till reumatologmottagningen 2008 07 22 på remiss från husläkaren. I sjukhistorien finns en del gastrit-ulcusbesvär

Läs mer

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder:

Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: MEQ2 DX3 VT13 facit Du har precis påbörjat ett långt jourpass på akuten och får ta emot en 73 -årig man på larm. Ambulansrapporten lyder: Hittad på golvet av hustrun idag vid 17-tiden. Hon såg maken, som

Läs mer

Endokrinologi och diabetes STUDENT

Endokrinologi och diabetes STUDENT Endokrinologi och diabetes T6 8 Fall för Klassundervisning (titta gärna på fallen före) Reviderad juli 2015 STUDENT Bilden är Sandströms originalteckning av parathyroideakörtlarna. 1. Husläkarmottagning

Läs mer

Del 4_5 sidor_13 poäng

Del 4_5 sidor_13 poäng Del 4_5 sidor_13 poäng Linda är 23 år. Hon söker dig på vårdcentralen pga magbesvär. Linda arbetar som försäljare på Guldfynd. Hon feströker och tar p-piller. Ibland ibuprofen mot mensvärk. Hon är för

Läs mer

Delexamen 4 Infektion FACIT

Delexamen 4 Infektion FACIT MEQ-fråga 1 Sida 1 (7) (Totalt 19 poäng) Natten är på väg att övergå idag i mitten av februari och du är medicinjour på Norrtälje sjukhus när en 66-årig man dyker upp. Han berättar att han för 3 dagar

Läs mer

Tentamen i Pediatrik 2008-03-11. Del II - kortsvar

Tentamen i Pediatrik 2008-03-11. Del II - kortsvar Tentamen i Pediatrik 2008-03-11 Del II - kortsvar Kod nr. 1. En 10-årig pojke kommer till din mottagning pga buksmärtor och uttalad trötthet. Enligt mor har han dålig aptit och är ofta trög i magen men

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng

Integrerad MEQ fråga 2. Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning Totalt 21 poäng Delexamination 2 restskrivning 2011-04-26 1(8) Integrerad MEQ fråga 2 Delexamination 2 Klinisk medicin Restskrivning 2011 04 26 Totalt 21 poäng skrivningsnummer:. Anvisning: Frågan är uppdelad på åtta

Läs mer

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till!

Delexamination 3. Kortsvarsfrågor poäng. Danderyds sjukhus Karolinska Solna. Skrivtid: Skrivningsnummer:.. Lycka till! Delexamination 3 Kortsvarsfrågor 2014-04-10 40 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:.. Lycka till! 1 Du jobbar ST-Läkare på Norrtälje sjukhus. Till din mottagning

Läs mer

Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare.

Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare. Fall 1, man 78 år ÖGI-blödning Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare. LM: Trombyl, Lanacrist och Arthrotec. Status: blek och kladdig, BT 80/50, puls 110. Du är jour

Läs mer

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1

DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 DX2 2013-04-22 Klinisk Medicin vt 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1

Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21. Klinisk Medicin. 21 poäng MEQ 1 Delexamination 2 VT 2015 2015-04-21 Klinisk Medicin 21 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

MEQ fråga poäng. Anvisning:

MEQ fråga poäng. Anvisning: MEQ fråga 1 63-ÅRIG MAN 10 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 7 sidor (inkl denna) där sista sidan innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Poäng anges vid varje delfråga. Man får bara ha

Läs mer

Del 2_7 sidor_14 poäng

Del 2_7 sidor_14 poäng Del 2_7 sidor_14 poäng 70-årig kvinna inkommer till akutmottagningen pga. svårigheter att få luft och obehag i bröstet. Hon har en tablettbehandlad hypertoni sedan många år och har gått på kontroller hos

Läs mer

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5

Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Falldiskussionsseminarier Hematologi Integrationsvecka, T5 Fall 1 Den prickiga läraren En 30-årig tidigare väsentligen frisk tvåbarnsmor hade under några månaders tid noterat att hon fått blåmärken av

Läs mer

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen.

3.1. Skriv remiss för buköversikt och ange vilken frågeställning du har och när du vill ha undersökningen. Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades han några gånger för

Läs mer

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning

Endokrinologi och diabetes. T7 Fall för Klassundervisning Endokrinologi och diabetes T7 Fall för Klassundervisning Hur man handlägger en patient beror till stor del på var man befinner sig och vilka resurser som är tillgängliga. Därför börjar alla fall med var

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2012. Klinisk Medicin. 22 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2012 Klinisk Medicin 22 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre

MEQ 1 Sida 1. 1 a) Vad kan innefattas i begreppet kardiella inkompensationstecken i status? Ange tre September 2007 MEQ1 MEQ 1 Sida 1 En 63-årig kvinna söker på VC pga tryck i bröstet vid ansträngning sedan ungefär 6 månader tillbaka. I vanliga fall brukar hon gå rejäla promenader dagligen med sina två

Läs mer

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning:

Integrerad MEQ fråga 2 DX2. Totalt 17 poäng. Anvisning: Integrerad MEQ fråga 2 DX2 Totalt 17 poäng Tentamensnummer: Anvisning: Frågan är uppdelad på sju sidor (inkl detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig

Läs mer

Fall 1. SVK-seminarium Akuta barninfektioner Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand

Fall 1. SVK-seminarium Akuta barninfektioner Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand SVK-seminarium Akuta barninfektioner 170508 Anna Nordlander, Hanna Hobell & Karl Hildebrand Notera att du endast kan förbereda fallen till och med initial handläggning/utredning! Behandling och vårdnivå

Läs mer

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90.

INFEKTION FALL 1:INF. Lab: CRP 350, vita 22, trombocyter 380, kreatinin 200, Hb 150, ASAT 0,98, ALAT 0,90. 66-årig man (Erik) söker på akuten med följande symtom; 3 dagars hög feber, pendlat mellan 39-40 grader successivt tilltagande produktiv hosta (rödbrunaktiga upphostningar) och andfåddhet vid djupa andetag

Läs mer

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen

Läkarprogrammet stad III 2013-05-20 KOD: Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 1(12) Du är jour på akuten. Dit kommer Ingela Esitis 38 år som är född och uppvuxen i Estland. Hon hade reumatisk feber vid 15 års ålder och opererades med en mitralisklaffprotes vid 32 års ålder i Estland.

Läs mer

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare.

1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. SEMINARIUM SVK HT 2014/VT2015 Fall- medvetslöshet 1. 70-årig kvinna inkommer med ambulans efter att senaste dagarna blivit allt tröttare. Dottern talade med patienten tidigare på dagen. Hon lät då förvirrad,

Läs mer

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p

Del 7 medicin. Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Totalt 7 sidor. Maxpoäng: 15p Erik är en 29-årig man som söker till akutmottagningen en dag när du är primärjour. Han arbetar på bank, är gift och nybliven far till en liten flicka. Under tonåren kontrollerades

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin 131015 ht13. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin 131015 ht13 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

DX Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 DX3 2015-04-17 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR. Obs! Skriv din skrivnings-kod på alla sidor!

Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR. Obs! Skriv din skrivnings-kod på alla sidor! Delex 2 Klin med SöS. Restskrivning 2011-04-26 1(6) Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset, vt/ht2011 Restskrivning 26 april 2011 KORTSVARSFRÅGOR Examinationen består av två MEQ-frågor om 41

Läs mer

Del 3 medicin. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p

Del 3 medicin. Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p Totalt 5 sidor. Maxpoäng: 13,5p En tidigare väsentligen frisk 55 årig kvinna söker på medicinakuten för trötthet och andfåddhet vid ansträngning. Sista dagarna har hon även haft tryckkänsla i bröstet vid

Läs mer

MEQ-fråga Sida 1 (av 5)

MEQ-fråga Sida 1 (av 5) MEQ-fråga 2016-10-07 Sida 1 (av 5) 20-årig man med diabetes typ I, insulinbehandlad. Inkommer med feber sedan tre dagar, 39-40 grader och ont i höger ljumske. Smärtorna i höger ljumske är måttliga utan

Läs mer

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning.

flera!) diagnostisk undersökning du i detta fall ordinerar som komplement till din fysikaliska undersökning. 4. UROLOGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 211) Urologifall nr 1 Du är AT-jour på lasarettet i Motala, där en 15 årig kille söker på akutmottagningen kl 18. Han klagar över smärtor i pungen efter karateträning.

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination 3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination 3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar 1/7 Integrerad MEQ-fråga 1 DX5 111116 Maxpoäng 23 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information finns tillgänglig

Läs mer

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng

Integrerande. MEQ-fråga. Delexamination 2. Klinisk medicin poäng Integrerande MEQ-fråga Delexamination 2 Klinisk medicin 2016-04-19 22 poäng Obs! Om vi frågar om t ex 2 åtgärder skriv då bara 2 åtgärder. Skriver du fler rättas endast de 2 första. Anvisning: Frågan är

Läs mer

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:...

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:... MEQ 4 (17 poäng) En 45-årig lantbrukare söker på din vårdcentral på grund av ökad andnöd Han berättar att han i samband med förkylningar kunnat känna så sedan flera år tillbaka, men nu känner han det också

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng

Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

DX2. Klinisk Medicin HT poäng MEQ 2

DX2. Klinisk Medicin HT poäng MEQ 2 DX2 Klinisk Medicin HT 2013 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

Del 3. 7 sidor 13 poäng

Del 3. 7 sidor 13 poäng 7 sidor 13 poäng Till akutmottagningen kommer David 28 år. Han arbetar på bank, är sambo och har en 1-årig son. Under tonåren kontrollerades han några gånger för något fel i leverproverna som enligt David

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2

Delexamination 3. Klinisk Medicin. 11 augusti poäng MEQ 2 Delexamination 3 Klinisk Medicin 11 augusti 2013 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

Del 5_8 sidor_ 20 poäng

Del 5_8 sidor_ 20 poäng Del 5_8 sidor_ 20 poäng Till din mottagning kommer en morgon Kajsa. Hon har beställt tid för sin trötthet som har smugit sig på under det sista halvåret. Hon orkar inte som vanligt och är bekymrad. Kajsa

Läs mer

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder.

Patientfall 1. Inkommer då han hittats av sitt barnbarn sittandes på en stol, dåligt kontaktbar. Har kräkt ned sina kläder. Man född 1926. Ensamboende änkeman. Ingen hemtjänst. Waran pga förmaksflimmer. Hypertoni. Methotrexat pga RA. Prostatacancer med Casodexbehandling och GnRh analog. Lindrig angina pectoris. Läkemedel: Casodex

Läs mer

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning:

MEQ fråga p. Tentamen i Klinisk Medicin vt Anvisning: Sida: 0 MEQ fråga 1 10 p Tentamen i Klinisk Medicin vt 2011 Anvisning: Frågan är uppdelad på 4 sidor samt detta försättsblad. Poäng anges vid varje delfråga. Börja besvara frågorna från sidan 1. Du får

Läs mer

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3 VT 2013. Klinisk Medicin. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 VT 2013 Klinisk Medicin 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

1. Vilken diagnos misstänker du i första hand hos denna patient (1p)?

1. Vilken diagnos misstänker du i första hand hos denna patient (1p)? Omtentamensfråga HKII, HT 2015, maxpoäng 17,5 p Sonja Karlsson är 81 år gammal, och är tidigare frisk. Hon tar bara medicin för struma. När hon är ute och går med sin hund får hon plötsligt väldigt ont

Läs mer

Delexamination poäng

Delexamination poäng Delexamination 2 Kortsvarsfrågor 2015-04-21 40 poäng Om det står nämn två alternativ, så rättar vi bara de två första alternativen. Danderyds sjukhus Karolinska Solna Skrivtid: 08.30-12.30 Skrivningsnummer:..

Läs mer

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient!

1 (7) 1. Nämn tre principiellt olika sjukdomsgrupper man bör ha i åtanke. vid utredning av denna patient! 1 (7) En 55-årig man kommer till dig på infektionsmottagningen i slutet av juli. Han är remitterad från akuten där han var för 2 veckor sedan pga. långvarig feber och viktnedgång. Viktnedgång sedan februari,

Läs mer

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer:

PATIENTFALL. Prio vitalparametrar? Prio sökorsak/ess? Process? Kommentarer: PATIENTFALL Fall 1 Tidigare frisk 22-årig kvinna. I bankomatkön vid SEB på Linnégatan känt hur det svartnat för ögonen. Känt ett svagt illamående och ramlat ihop varpå hon blivit kortvarigt medvetslös.

Läs mer

Skrivning 1, VT 2005 2005-02-07. Skrivsal: Nanna Svartz Auditorium, KS. Skrivtid: 10.00-12.00. Namn:... Personnummer:... Lycka till!

Skrivning 1, VT 2005 2005-02-07. Skrivsal: Nanna Svartz Auditorium, KS. Skrivtid: 10.00-12.00. Namn:... Personnummer:... Lycka till! 1 Skrivning 1, VT 2005 2005-02-07 Skrivsal: Nanna Svartz Auditorium, KS Skrivtid: 10.00-12.00 Namn:... Personnummer:... Lycka till! 2 1. Nämn den lämpligaste metoden för påskyndad giftelimination vid följande

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2012 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Chockseminarium SVK HT 2014/ VT 2015

Chockseminarium SVK HT 2014/ VT 2015 Chockseminarium SVK HT 2014/ VT 2015 Fall 1-24-årig man Anamnes: 24-årig kille från New Mexico, USA, semestrar i Europa sedan en månad. Efter att ha varit på Mykonos kom han till Stockholm för en vecka

Läs mer

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p)

Delexamen 4 Infektion Nr Facit. MEQ-fråga Sida 1 (av 6) (max 19p) MEQ-fråga 2016-02-26 Sida 1 (av 6) Du är jour på akuten den 31/3 och nästa patient är en 60-årig rökande kvinna som kommer på remiss från vårdcentralen under frågeställningen oklar långdragen feber. Vid

Läs mer

Anemifall Mouna, 33 årig kvinna. Anamnes Hereditet Kända sjukdomar i släkten? Nej, har inte hört något om den tidigare släkten i Irak.

Anemifall Mouna, 33 årig kvinna. Anamnes Hereditet Kända sjukdomar i släkten? Nej, har inte hört något om den tidigare släkten i Irak. Anemifall 140925 Herman Nilsson-Ehle Sektionen f Hematologi och Koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Mouna, 33 årig kvinna Född i Sverige, föräldrarna kommer från Irak. Arbetar som mellanchef

Läs mer

DX3 2016-04-07. Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ

DX3 2016-04-07. Klinisk Medicin. 25 poäng MEQ DX3 2016-04-07 Klinisk Medicin 25 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes

Läs mer

7. KÄRLKIRURGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011)

7. KÄRLKIRURGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 2011) 7. KÄRLKIRURGI (SKRIVNING MEQ T8 - HT 20) En 46-årig man, som slutat röka för fem år sedan, kommer för allmän hälsokontroll, eftersom han känt sig trött senaste tiden. Han har ingen aktuell medicinering,

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM

NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM NEUROPEDIATRIK - FALL SEMINARIUM 4 oktober 2013 Marie Lindefeldt Läs igenom och svara på frågorna till de fem fallen innan seminariet. Vi diskuterar sedan igenom fallen tillsammans. Välkomna! Fall 1 En

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 1-fråga DX2 2014-04-21 Totalt 21 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 5 sidor (Exklusive detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Delexamination 1 MEQ

Delexamination 1 MEQ Delexamination 1 2017-02-28 MEQ 22 poäng Danderyds sjukhus Karolinska Solna All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer

Akut endokrinologi. Inger Friberg 2014

Akut endokrinologi. Inger Friberg 2014 Akut endokrinologi Inger Friberg 2014 Karin 68 år Hypertoni sedan 5 år tar ACE hämmare i kombination med tiazid Osteoporos diagnos efter radiusfraktur tar bisfosfonat och Calcium D vitamin Tröttare senaste

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin HT poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin HT 2014 2014-10-14 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Del 3. 6 sidor. 14 poäng

Del 3. 6 sidor. 14 poäng 6 sidor. 14 poäng Tidigare helt frisk 55 årig kvinna, aldrig opererad och utan mediciner, inkommer till akutmottagningen med buksmärtor, som accentuerats senaste dygnet. Smärtorna är ihållande och lokaliserade

Läs mer

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p

Fråga: Vilka initiala behandlingsåtgärder utför du omedelbart på akuten i detta läge? 1p MEQ2 DEX 3 VT 14 Du arbetar som medicinjour på medicinakuten. Din nästa patient heter Erik och är 65 år gammal. Dottern larmade ambulansen för att hon hittade pappan liggandes på golvet i sin egen lägenhet.

Läs mer

Del sidor. 16,5 poäng

Del sidor. 16,5 poäng 10 sidor. 16,5 poäng Edvin Karlsson är 79 år gammal, tidigare ganska frisk. Han tar bara medicin mot hypertoni. Men sista tiden har han känt sig lite hängig och tyckt att hjärtat har slagit lite konstigt.

Läs mer

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT

Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT Osteoporos Falldiskussionsseminarium T6 2015 STUDENT 1. Husläkarmottagning Bruten 71-åring Epikris kommer från Ortopedkliniken på en av dina patienter. Det rör sig om en 71-årig kvinna med välkontrollerad

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, 2011-08-18 kl 09-16 i Hedstrandsalen ing 70 bv 6 sidor. 15 poäng. Till din mottagning kommer Jane, 41 år gammal som är gift och har två barn. Sökte läkare i tonåren pga kliande hudutslag på armbågar och i ansikte, men någon diagnos ställdes ej och

Läs mer

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv

Uppsala universitet Institutionen för kirurgiska vetenskaper Omtentamen i Klinisk Medicin II T6, V11, kl i Hedstrandsalen ing 70 bv Del 2. 6 sidor. Kalle 47 år, 18 poäng Kalle är född 1964, arbetar som sjukhusfysiker, är gift och har barn. Använder ingen tobak. Sedan 10-årsåldern tränat och tävlat i orientering dock ej på elitnivå.

Läs mer

Delexamination 1 VT Ruha Cerrato, Sophia Rössner, Robert Schvarcz, Hans Gyllenhammar

Delexamination 1 VT Ruha Cerrato, Sophia Rössner, Robert Schvarcz, Hans Gyllenhammar Delexamination 1 Kortsvarsfrågor VT 2011 Ruha Cerrato, Sophia Rössner, Robert Schvarcz, Hans Gyllenhammar Skriv svaren i svarshäftet! Om vi efterfrågar t.ex. 3 åtgärder skriv då bara 3 åtgärder. Skriver

Läs mer

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 6 maj 2010, kl

DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 6 maj 2010, kl Dugganummer 1 (5) DUGGA I INFEKTIONSSJUKDOMAR Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge 6 maj 2010, kl 09.00 11.30 För er som gör omdugga: Gick kursen år mån Skrivningen består av 18 kortsvarsfrågor.

Läs mer

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2

Delexamination3. Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 Skrivningsnummer: Delexamination3 Klinisk Medicin HT 2012 20 poäng MEQ2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

Läs anvisningarna innan Du börjar

Läs anvisningarna innan Du börjar Glöm inte fylla i kuvertets nummer (= Din identitet) i rutan innan du lägger undan sidan 1/5 Integrerad MEQ-fråga DX5 131119 Maxpoäng 15 Läs anvisningarna innan Du börjar Frågan är uppdelad så att nästföljande

Läs mer

Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2004-10-26 Pediatrik Del I - MEQ-frågor. När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.. Fyll i Din kod högst upp.. Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

VÄLKOMMEN till SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING MOMENT: REPRODUKTION Tisdag den 2 december 2014 Skrivtid: Lycka till!!

VÄLKOMMEN till SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING MOMENT: REPRODUKTION Tisdag den 2 december 2014 Skrivtid: Lycka till!! VÄLKOMMEN till SKRIFTLIG TENTAMEN I REPRODUKTION OCH UTVECKLING MOMENT: REPRODUKTION Tisdag den 2 december 2014 Skrivtid: 09.00 11.30 Lycka till!! Namn:... Sjukhus: Max: 57 poäng Godkänt: 38 poäng Resultat:...

Läs mer

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra

Journalföreläsning HT 2011. Per Nordberg/Jonas Mehra Journalföreläsning HT 2011 Per Nordberg/Jonas Mehra Nuvarande sjukdomar Aktuellt Aktuella mediciner Allergi/överkänslighet MRSA-smitta Status Allmäntillstånd Munhåla och svalg Sköldkörtel Ytliga lymfkörtlar

Läs mer

Han har tidigare sökt något år tidigare hos en kollega till dig och man bedömde då besvären som irritabel tarm syndrom (IBS).

Han har tidigare sökt något år tidigare hos en kollega till dig och man bedömde då besvären som irritabel tarm syndrom (IBS). Du gör AT på en vårdcentral där Arvid, som du inte träffat förut, kommer på ett mottagningsbesök pga magbesvär. Arvid är en 32-årig man som arbetar som snickare. Bor i hus med sin familj, fru och 2 barn.

Läs mer

Integrerande MEQ-fråga 2

Integrerande MEQ-fråga 2 Skrivningskod :.. 1 (13) Integrerande Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset Restskrivning 2013-08-30 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 13 sidor (inkl. detta försättsblad) där

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping, läkarprogrammet, bildomtentamen

Hälsouniversitetet i Linköping, läkarprogrammet, bildomtentamen I ditt arbete som klinisk genetiker studerar du en dag kromosomer från en cancerpatient med hjälp av så kallad SKY teknik. Du ser då att en del av kromosom 13 nu istället ligger på kromosom 10. Fråga 1

Läs mer

VÄLKOMMEN till SKRIFTLIG TENTAMEN - MOMENT UTVECKLING Måndag den 4 maj 2015 Skrivtid: :30. Lycka till!! Namn:... Sjukhus: Max: 48 poäng

VÄLKOMMEN till SKRIFTLIG TENTAMEN - MOMENT UTVECKLING Måndag den 4 maj 2015 Skrivtid: :30. Lycka till!! Namn:... Sjukhus: Max: 48 poäng VÄLKOMMEN till SKRIFTLIG TENTAMEN - MOMENT UTVECKLING Måndag den 4 maj 2015 Skrivtid: 09.00 11:30 Lycka till!! Namn:... Sjukhus: Max: 48 poäng Godkänt: 32 poäng Resultat:... poäng MOMENT UTVECKLING Poäng:

Läs mer

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor

Tentamensskrivning Pediatrik. Del I - MEQ-frågor Tentamensskrivning 2007-10-23 Pediatrik Del I - MEQ-frågor! När skrivningen börjar tar Du det första (översta bladet) och vänder det rätt.! Fyll i Din kod högst upp.! Besvara frågan och lägg bladet i kuvertet.

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer