Warner Music Group. DSK:GIS Ht 11. Grupp 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Warner Music Group. DSK:GIS Ht 11. Grupp 13"

Transkript

1 Warner Music Group DSK:GIS Ht 11 Grupp 13 Cecilia Rumenius Bengtsson Carina Höglander Erik Stefan Haglund Elin Jonsson Simon Kolström Thanh-Tuan Nguyen

2 Innehållsförteckning Warner Music Group 1. Introduktion 2. Företaget nuläget 2.1 Affärsmodellens canvas Värdeerbjudande Kundsegment Distributionskanaler Intäktsströmmar Kundrelationer Nyckelresurser Nyckelaktiviteter Nyckelsamarbeten Kostnadsstruktur 2.2. Omvärldsbeskrivning Marknadskrafter Industrikrafter Nyckeltrender Makroekonomiska krafter 3. Företaget framtidsläget 3.1. Blue Ocean Strategy 3.2. Affärsmodellens canvas Värdeerbjudande Kundsegment Distributionskanaler Intäktsströmmar Kundrelationer Nyckelresurser Nyckelaktiviteter Nyckelsamarbeten Kostnadsstruktur 3.3. IT-stöd för den framtida affärsmodellen 4 Källförteckning

3 1. Introduktion Warner Music Group (WMG) är världens tredje största skivbolag och världens tredje största musikförlag, och finns i mer än 50 länder runt om i världen [1]. WMG består av ett antal bolag som alla har som mål att hjälpa artister att nå kreativ och ekonomisk succé samt att förse konsumenterna med den bästa kvalitén på musik som går att hitta. WMG:s skivbolag erbjuder management för artister, marknadsföring, turnéer, fanclubs, VIP biljetter, sponsorskap och brand endorsements, samt tredje-parts-lösningar som förenklar försäljningen av musikbaserat innehåll direkt till konsumenterna. WMG:s största musikförlag, Warner/Chappell Music, har en musikkatalog med över en miljon låtar från mer än 65,000 låtskrivare [2]. 2. Företaget nuläget 2.1 Affärsmodellens canvas Värdeerbjudande WMG erbjuder högkvalitativ musik och tredjeparts-lösningar för att förenkla musikförsäljningen direkt till konsumenterna. De har utökat sitt deltagande i image- och märkesrättigheter associerat till artister, vilket inkluderar marknadsföring, sponsorskap, turnerande och management av artisterna. WMG har kontrakterat många populära artister och har en av världens största och mest varierande musikkataloger som inkluderar 26 av de 100 bäst säljande

4 albumen i USA genom tiderna Kundsegment WMG:s kunder består av musikkonsumenter och artister. Musikkonsumenterna delas upp i privatpersoner och företag, där privatpersoner delas upp i personer som köper fysiska skivor och personer som köper digital musik. Företag kan till exempel vara radiostationer, produktionsbolag för film och TV samt diverse evenemang där WMG:s musik spelas. Artister delas upp i signade och osignade artister. De signade artisterna har ett gällande kontrakt med WMG och kan utnyttja management och andra erbjudanden. De osignade artisterna erbjuds möjlighet att signa med WMG och därmed få ta del av ovan nämnda erbjudanden Distributionskanaler WMG når ut till sina konsumenter på flera sätt. De når ut till dem via sina kontrakterade artister och deras musik, dels via radio, konserter, streamingtjänster som Spotify. Samt merchandise dvs försäljning av kringprodukter, till exempel kläder, väskor, leksaker, planscher med mera är ett sätt för WMG att nå ut. Även de butiker som säljer fysiska CD-skivor och webbutiker som säljer den digitala musiken är kanaler för att nå ut till konsumenterna Intäktsströmmar På skivbolagssidan består intäkterna huvudsakligen av försäljning och licensering av musikinspelningar i diverse fysiska och digitala format, så som CD-skivor, digitala nerladdningar, ringsignaler med mera. WMG delar också på vissa rättigheter med artister utöver rättigheterna till deras inspelade musik, till exempel för att producera och sälja merchandise, och för att ordna turnéer och sälja biljetter till dessa, vilket innebär att WMG kan få intäkter genom dessa [1, Item 1]. Förlagssidan får intäkter från att licensera ut rättigheterna till musikaliska kompositioner för nothäften och dylikt Kundrelationer Relationerna mellan lyssnarna och WMG är en form av självbetjäning. Konsumenten är den som finner musiken och lyssnar på den, bokar biljetter till konserter och köper musiken. Artisterna får kontakt med WMG dels genom att skicka in sin musik själva, dels genom att WMG hittar dem via scouting Nyckelresurser Nyckelresurserna består av artisterna, musik- och låtskrivare tillsammans med musikkatalogen 1.

5 Även personalen är viktiga resurser för WMG, samt de studios där musiken spelas in och det IT-stöd som används för att nå ut med den digitala musiken Nyckelaktiviteter WMG:s nyckelaktiviteter består till stor del av att hitta och utveckla artister samt det arbete som tillkommer för att få ut en artist på marknaden. Dessa huvuduppgifter innefattar bland annat marknadsföring, distribution och licensering av musiken. När det gäller att hitta och utveckla artister har A&R 1 en viktig roll, då de granskar inkomna demos och fungerar som en coach till artisterna Nyckelsamarbeten WMG:s nyckelsamarbeten är med CD-tryckerier och butiker som kan sälja skivan, i både fysiska butiker och via webben. De samarbetar dessutom med streamingtjänster som Spotify och webbtjänster som itunes där man kan köpa musik digitalt. De samarbetar med MTV för att marknadsföra sina artisters musik genom MTV:s TV-kanaler samt med mobila och digitala tjänster [1 s.9]. WMG:s huvudsakliga leverantör av tillverknings-, paketerings- och distributionstjänster i Nordamerika och större delen av Europa är företaget Cinram International [1 s.9] Kostnadsstruktur WMG har en varierande kostnadsstruktur. WMG söker möjligheter att omvandla fasta kostnader såsom CD- och DVD tillverkning till rörliga kostnader genom att skifta resurser från de fysiska försäljningskanalerna till att digitalisera och satsa på den nya tekniken och andra nya typer av intäkter. De försöker också outsourca back-office-funktioner där det är möjligt, detta för att bli mer effektiva, utöka utvecklingsmöjligheter och minska kostnaderna [1] Omvärldsbeskrivning Marknadskrafter Vi går emot en allt mer digitaliserad värld där uppfinningar som CD- och DVD-skivor håller på att dö ut. Detta innebär att marknaden för fysiska skivor blir mindre då det blir allt mer populärt och smidigt att köpa sin musik via nätet i digitala format direkt till datorn. Inom musikbranschen kostar det ingenting för konsumenten att byta mellan olika skivbolag och oftast bryr man sig inte om vilket skivbolag en artist tillhör. Artister är bundna med skivkontrakt vilket hindrar dem från att byta bolag innan en viss tidsperiod har gått ut, ett visst antal skivor 1 En person anställd på ett skivbolag som har i uppgift att hitta nya talanger

6 har spelats in eller någon annan begränsning. Lyssnarna är mer beredda att betala för enskilda låtar än hela album, och det är där man kan få de högsta marginalerna. Bolag konkurrerar mer med vilka artister dem har än priset, eftersom varje artist bara representeras av ett bolag, och därmed är det mindre relevant att diskutera vare sig lyssnarna kan hitta liknande produkter billigare hos någon annan Industrikrafter De fyra största skivbolagen i världen är Universal Music Group, Sony Music Entertainment, EMI Music och Warner Music Group. Alla fyra har samma kundsegment och deras affärsmodeller är likartade. I skivbolagsbranschen så finns det inte många nya konkurrenter eftersom de nya små skivbolagen köps upp av de stora eller förblir små. Fördelen med detta är att det inte blir så mycket konkurrens, nackdelen med detta är att de stora bolagen får monopol och ensamrätt på marknaden. För konsumenten blir det ingen prisskillnad att köpa musik från något annat skivbolag. De andra skivbolagen har däremot andra artister som kan attrahera konsumenten mer eller mindre än WMG:s artister. Substitutprodukter och tjänster är andra medier, så som TV, radio, böcker och spel. TV och radio är jämförelsevis billigt då TV-licensen och eventuell kabel-tv-avgift utgör en fast kostnad, medan att köpa musik kostar för varje låt eller album som kunden köper. Det sistnämnda gäller även böcker och spel, dock har just spel en betydligt högre kostnad. Viktiga aktörer i WMG:s värdekedja är till att börja med artisterna själva, låtskrivare och producenter, det vill säga de personer som står för den säljande produkten, vilket är musiken. För att produkten sedan ska nå ut till köparna behövs även samarbetspartners som butiker, streamingtjänster, TV och radio samt PR-anställda för att göra konsumenterna varse om möjligheten att köpa musiken. Ett exempel på detta är WMG:s samarbete med MTV som startade i juni 2010, som innebär att MTV kommer sälja annonser med syfte att marknadsföra WMG:s artister på en rad olika hemsidor, däribland YouTube [6]. YouTube är i ett låst förhandlingsläge i Sverige. De har inga ersättningsavtal med de stora bolagen (Universal, EMI, Sony och WMG) som regleras av Stim eller IFPI. Det innebär att om till exempel en musikvideo laddas upp utan tillåtelse tas innehållet automatiskt bort, om WMG inte väljer att lägga ut det på deras egna kanaler. WMG:s huvudsakliga leverantör av tillverknings-, paketerings- och distributionstjänster i Nordamerika och större delen av Europa är företaget Cinram International. WMG:s intressenter är Access Industries som äger bolaget. Aktieägarna är också intressenter för bolaget. Även samarbetspartners har en viss påverkan då WMG kan behöva kompromissa för att komma överens med andra parter. Artisterna och konsumenterna är även de intressenter. För att artisterna och konsumenterna ska välja WMG så måste det finnas erbjudanden som gör att artisterna inte går till konkurrenterna. Till exempel måste musik som efterfrågas finnas tillgänglig för att tillfredsställa konsumenternas behov. WMG behöver också

7 rätta sig efter gällande lagar och regler i respektive land där de är etablerade, som till exempel upphovsrättslagen (1960:729) [8] Nyckeltrender Efterfrågan på musik i digital form ökar mer och mer för varje år som går, vilket leder till att skivbolagsbranschen förväntar sig en större vinstmarginal. WMG skriver kontrakt med leverantörer av digitala musiktjänster som vanligtvis varar ett till två år, relativt kort, för att kunna vara mer flexibla med hänsyn till att den digitala marknaden fortfarande utvecklas. De förväntar sig ha en högre vinstmarginal på digital försäljning av musik, gentemot fysisk sådan [1 s.10]. Ett hot mot WMG är olaglig nedladdning via Internet. Just i Sverige verkar den minska [3], men i resten av världen överlag förväntas den fördubblas inom tre år [4]. De nya lagarna om olaglig nedladdning av musik på nätet kan påverka kunderna att gå tillbaka till att köpa musik istället för att riskera straff. IPRED-lagen innebär att upphovsrättsinnehavaren av verket har rätt att begära att internetoperatörerna lämnar ut uppgifter om IP-adresser till internetabonnemang ägda av personer misstänkta för olaglig fildelning. Denna information kunde tidigare endast polis och åklagare ta del av [7]. Ett flertal länder har också infört legislation för att begränsa internetåtkomsten för de som laddar ner copyrightskyddad musik och film [5]. Den ökade tillgängligheten till digital musik kan också leda till att fler och fler väljer att ladda ner musik lagligt istället. Vid minskad olaglig nedladdning av musik kan WMG få fler kunder och högre intäkter. Den ökade användningen av smartphones ökar efterfrågan av att köpa musik digitalt, direkt från sin mobiltelefon. Man vill som konsument ha musiken tillgänglig vid alla tillfällen. Användningen av diverse applikationer i mobiltelefonerna samt användningen av sociala medier som Facebook ökar också möjligheten att nå konsumenterna. I dagens läge är det lätt att nå ut med sin musik. Det finns många olika kanaler för bolagen att nå ut med sina artister, som till exempel YouTube, MySpace, Facebook och itunes. I och med att folk lyssnar på musiken i princip överallt krävs det att musiken skall finnas tillgänglig. Ju högre frekvens det är på lyssnandet av musik ökar även efterfrågan på ny musik och detta påverkar musikbranschens utveckling. Ny musik behöver skapas vilket leder till att fler artister samt nya låtar behövs. Det leder till att WMG måste ligga steget före för att ha konkurrensfördelar gentemot de andra stora skivbolagen Makroekonomiska krafter Det som påverkar musikbranschen mest är hur de följer med i utvecklingen som råder. Ifall branschen inte hade hängt med i digitaliseringen hade den inte sett ut som den gör idag. Det påverkar inte så mycket om det är hög- eller lågkonjunktur, konsumenten köper musik ändå. På grund av den rådande ekonomin påverkas alla runtomkringprocesser som involveras i att ge ut musik och artister. Det är svårt att bedöma åt vilket håll marknaden ska gå och hur många som kommer köpa konsertbiljetter. Frågor om det finns pengar att betala studio eller producent, samt frågor om investerare som det går sämre för drar sig ur är högst aktuella. Idag har bolagen

8 större möjligheter att distribuera pengarna på fler typer av marknadsföring än bara TV-reklam. Man kan även via sociala medier och kanaler såsom YouTube synas och marknadsföra både företaget och de tillhörande artisterna. Priserna på musik måste följa den ekonomiska trenden som sker, om pengar tappar värde (inflation) måste priserna på musiken följa med, annars kommer branschen att gå back. Däremot får det aldrig höjas för mycket för då kommer folk att sluta köpa. Radio regleras via avtal med olika förvaltningsorganisationer för upphovsrätt, så som Stim [10] för låtskrivare, Sami för artister [9], och International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) för skivbolagen. De företagen samlar in pengar från de olika radiostationerna, som i sin tur skickar pengarna vidare till skivbolagen. Skivförlagen får sin del från Stim och Warner Music Group får från IFPI. Artisterna får från Sami. Warner Music Group ersätts enligt en fast tariff, exempelvis 20 kr per spelning och låt. TV skiljer sig från avtalen som gäller för radio. SVT och TV4 har standard avtal med IFPI som ersätter företaget enligt en fast tariff, till exempel 25 kr per sekund och låt, men detta gäller endast deras egenproducerade program, det vill säga inte produktioner från andra produktionsbolag. Produktionsbolagen har antingen egna avtal med IFPI eller så måste de göra avtal med WMG direkt, låt för låt. Dock gäller olika avtal när det gäller vinjetter eller musik i reklam för program. Då godkänns det med skivbolagen direkt, och då gäller fri prissättning. Det är alltså upp till artisten och skivbolaget att avgöra vad de vill sälja låten för, men skivbolaget behöver alltid ett artistgodkännande. Däremot så sänder vissa kanaler inte från Sverige, TV3 och Kanal 5 sänder från London [7][8], de går därför inte under de avtal som regleras från Sverige. När musik ska spelas i en reklamfilm krävs det godkännande från skivbolaget, artisten och från förlaget som representerar låtskrivarna för att kunden ska få använda musiken. 3. Företaget framtidsläget Vi har tagit fram två nya förslag, ett för varje kundsegment. Den första idén är en ny tjänst för digital försäljning av musik via Internet. Utöver möjligheten att köpa singlar och album så skall vi även låta kunden provlyssna på en hel artists katalog i samband med att denne köper ett album från den artisten digitalt. Man får då en lyssningspott på 200 minuter, med en begränsning på två lyssningar per låt från artisten. Kunden känner sig mer lockad att köpa ett helt album, då man får mycket mer än några få singlar från artisten. Detta leder till, om kunden gillar resten av katalogen, att denne köper fler album av artisten i fråga. Detta kommer att öka försäljningen av en artists totala katalog. Tjänsten skall finnas tillgänglig via webben, samt i en applikation till Android och iphone. Vår andra idé fokuserar mer på vårt andra kundsegment, artisterna. Det är en YouTubeliknande plattform med inriktning på musik, där privatpersoner kan ladda upp musik och videos. Artistkonton är i grund och botten gratis, men finns även som premium -variant, som inkluderar vissa förmåner. Till exempel garanterar det en recension av det uppladdade materialet. Sidan

9 kommer ha ett antal topplistor baserade på antal lyssningar, antal gilla -markeringar, med mera. A&R:s kan direkt se vad som är populärt och inte, och läsa av marknaden snabbare än förut. Detta är enligt oss en långsiktig lösning på att hitta nya artister. Artister som skapar konton skriver även ett mindre kontrakt med WMG som binder dem i en viss tid framöver, så de inte blir upptäckta för att sedan direkt signa med ett konkurrerande bolag Blue Ocean Strategy Reduce Raise I och med att konsumenten får möjlighet att provlyssna på artisters hela kataloger vid köp av album kommer osäkerheten hos kunderna att minska eftersom de får möjligheten att lyssna före köp. Uppladdningstjänsten kommer att innebära ett ökat samarbete med musikjournalister som ska recensera de betalande användarnas uppladdade material. Uppladdningstjänstens betalkonton kommer att generera högre intäkter. Antalet kontrakterade artister kommer att öka då det blir lättare för WMG:s A&R:s att hitta de blivande stjärnorna. Försäljningen av album kommer att öka då konsumenterna erbjuds att provlyssna på artistens hela katalog vid köp av album. Möjligheten för potentiella blivande artister att komma i kontakt med WMG ökar, då de kan lägga upp sitt material via uppladdningstjänsten och, om man är betalkund, får en garanti att någon kommer att granska det uppladdade materialet. Create Webbsidan kommer att bli en helt ny resurs och distributionskanal för att nå ut till kunderna. Försäljningstjänsten blir ett nytt värdeerbjudande och innebär skapandet av en helt ny applikation för att nå ut till kunderna.

10 Värdekurva Pris Kostnad för konsumenten. Alla skivbolag ligger ungefär lika i pris, medans egenproducerad musik vanligtvis läggs ut gratis via Internet. Tillgänglighet Möjligheten för osignade artister att få kontakt med skivbolag. Vanligtvis skickar artister in sina demos till skivbolag eller direkt till deras A&Rs, men det finns inga garantier om att dessa kommer lyssnas på; likaså finns det inga garantier om att bolagens A&Rs kommer besöka en given artists spelningar. I och med WMGs nya artistplattform finns det däremot markant ökade chanser för artister att komma i kontakt med bolaget, då detta är en av tjänstens huvudsakliga syften. Egenproducerad musik å andra sidan existerar utanför musikbranschen och dessa artister har ingen kontakt med skivbolag. Publik Hur stor publik musiken når ut till. Som med pris så ligger även här de stora skivbolagen väldigt lika till. Egenproducerad musik har en potentiellt mindre publik, eftersom de oftast har mindre resurser och därför har svårare att nå ut till lyssnare.

11 Marknadsföring Artisternas möjligheter till att marknadsföra sig själva. WMG har tillgång till samma marknadsföringsmöjligheter som andra skivbolag, men utöver det finns även den nya artistplattformen vi tagit fram. Egenproducerad musik är svårare att marknadsföra, även här på grund av mindre tillgång till resurser. Gratislyssning Lyssnares möjlighet till att få gratis smakprov på musik innan köp. När det gäller musik från andra bolag så är lyssnaren beroende av korta klipp som t.ex. på itunes, där varje låt kan provlyssnas på i 90 sekunder. I vårt framtidsläge kommer man utöver det att kunna provlyssna på låtar från WMG i dess helhet, ett antal gånger, vid köp av hela album. Egenproducerad musik läggs ofta upp via MySpace och liknande sidor, där den kan lyssnas på helt gratis Affärsmodellens canvas Värdeerbjudande I framtidsmodellen är det några värdeerbjudanden som tillkommer. I den nya modellen erbjuds kunderna att utan extra kostnad få tillgång till viss musik under en bestämd period när de köper ett helt album av valfri artist. De andra värdeerbjudandena som tillkommer med den nya uppladdningstjänsten är att artisterna erbjuds större möjlighet att bli upptäckta och konsumenterna lättare kan hitta den senaste musiken Kundsegment Det sker inga förändringar i kundsegmenten i den nya modellen.

12 Distributionskanaler WMG:s webbsida kommer utvecklas till att innehålla webb-plattformen för de nya artisternas uppladdning av eget material. Webbsidan kommer att användas för att artisterna ska få bättre möjlighet att nå ut till konsumenterna på ett lättare sätt. Applikationen till Android och tjänsten som erbjuds via itunes är också en ny distributionskanal för att nå ut till konsumenterna som inte fanns tidigare Intäktsströmmar I och med att försäljningen av hela album kommer att öka via den nya provlyssnings-tjänsten kommer WMG få ökade intäkter. Uppladdningtjänsten kommer också generera ytterligare intäkter då det kommer att finnas betalande användare samt att de enkelt kommer hitta nya artister till en mindre kostnad som i sin tur kommer att bidra med att få in mer pengar till bolaget Kundrelationer Det sker inga förändringar i kundrelationerna i den nya modellen Nyckelresurser Den nya uppladdningstjänsten på webbsidan blir en viktig resurs i sökandet av nya artister samt ett sätt för artisterna att nå ut till publiken. Besökarna på den nya webbsidan kommer att bli en resurs då dessa besökare kommer att rösta på och ge betyg åt artisterna som då tar kliv upp eller ner på topplistan. På så sätt kan A&R:s se vilka specifika artister som är populära, och mer generellt kan man se vilka trender som finns. Försäljningtjänsten är en nyckelresurs i och med möjligheten till ökad försäljning Nyckelaktiviteter Att genomföra recensioner på det material som betalande kunder laddar upp via uppladdningstjänsten kommer att bli en ny viktig aktivitet för WMG Nyckelsamarbeten Nya samarbeten kommer att utformas med musikjournalister med uppdrag att utföra recensioner på det uppladdade materialet i uppladdningstjänsten. Det blir ett viktigt samarbete då WMG:s egna A&R:s i framtiden inte kommer ha tid att själva utföra alla recensioner Kostnadsstruktur Det sker inga förändringar i kostnadsstrukturen i den nya modellen IT-stöd för den framtida affärsmodellen

13 Molntjänst för att möjliggöra för användare att komma åt innehållet på sitt konto vare sig de loggar in via dator eller mobiltelefon. Detta ska ske genom Platform as a Service (PaaS). WMG kan då själva utveckla mjukvaran, men behöver inte beakta operativsystem, lagring och inhysning och kan lämna över allt arbete relaterat till drift och underhåll av produkterna till leverantören av PaaS-tjänsten [11]. Både streamingtjänsten och artistplattformen kräver en varsin molntjänst. Det ska utvecklas en webbtjänst samt en applikation till Android där användare ska ha möjlighet att köpa digital musik. Det ska finnas stöd både för att ladda ner och för att streama musik till sin enhet, vare sig det är en dator eller en mobiltelefon. Kunden ska kunna skapa ett användarkonto och via det kunna streama musik under den period som lyssningspotten för den artistkatalogen gäller. Antalet använda minuter samt antalet lyssningar per låt ska finnas sparat på användarkontot. Det ska finnas stöd för användaren att betala för musiken med kontokort samt via Internetbank om kunden handlar via datorn. För den YouTube-liknande plattformen ska det finnas möjlighet för användaren att ladda upp video- och musikfiler. Användaren skapar ett konto och kan välja mellan ett kostnadsfritt medlemskap eller ett premium-medlemskap som har fler erbjudanden. Premium-medlemskapet ska kunna betalas med kontokort eller via Internetbank. Plattformen ska innehålla kommentarsfält där andra användare kan kommentera uppladdad material, gilla -knapp, möjlighet att skapa egna topplistor, rösta i officiella tävlingar och så vidare. Det ska också finnas topplistor efter genre, land etcetera, där både användare och anställda på WMG lätt kan se hur populära olika artister är och hur deras popularitet har utvecklats över tid.

14 4 Källförteckning 1. Warner Music Group Annual Report item=ugfyzw50suq9nzcxnjz8q2hpbgrjrd0tmxxuexblptm=&t=1 2. Warner Music Group Warner/Chappell Music Celebrates 200th Anniversary Michael J Sifo: Svenskarnas fildelande minskar 4. Michael J Fildelningen kommer att fördubblas innan /fildelningen-kommer-att-fordubblas-innan Claire D Controversial Copyright (infringing file sharing) Amendment Bill passed into law 6. MTV Music Group and Warner Music Group Form Industry-Leading Partnership 7.Dagens Nyheter 8.Regeringen 9. Sami. Om Oss 10.Stim. Om Stim Lewis C Defining Cloud Computing - Part 4: PaaS defining-cloud-computing-part-4-paas/

Bör man legalisera nerladdning av musik?

Bör man legalisera nerladdning av musik? Bör man legalisera nerladdning av musik? Sammanfattning I denna artikel framförs argument för att legalisera gratis nerladdning av musik via internet. Detta bör tillåtas eftersom musik till stor grad är

Läs mer

Stockholm 2015-09-25. Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm. Diarienummer UD2015/267/FIM

Stockholm 2015-09-25. Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm. Diarienummer UD2015/267/FIM Stockholm 2015-09-25 Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm Diarienummer UD2015/267/FIM Ang. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska

Läs mer

AFFÄRSPLAN TURNÉVERKSTAN

AFFÄRSPLAN TURNÉVERKSTAN AFFÄRSPLAN TURNÉVERKSTAN LETS TAKE THE TRAIN Olle Kilström André Robsahm Joel Lind INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Affärsidé 2. Syfte 2. Nyttoaspekt 2. Mål 2. Organisation 3. Marknad 3. Marknadsföring 3. Konkurrens

Läs mer

Från CD till Spotify via Internet: en musikkonsumtion i förändring.

Från CD till Spotify via Internet: en musikkonsumtion i förändring. Från CD till Spotify via Internet: en musikkonsumtion i förändring. AK2203 Media mellan teknik och kultur Av: Mikael Juntti 8610068937 29 oktober 2012 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte och

Läs mer

Fakta och diskussion om fildelning, upphovsrätt och om hur ett schysst beteende ger ett schysstare Internet

Fakta och diskussion om fildelning, upphovsrätt och om hur ett schysst beteende ger ett schysstare Internet Fakta och diskussion om fildelning, upphovsrätt och om hur ett schysst beteende ger ett schysstare Internet Innehåll Vad handlar egentligen nätpiratsfrågan om? Upphovrätten att leva på sin idé Netikett

Läs mer

Att kunna leva på sitt skapande ETT INFORMATIONSMATERIAL OM UPPHOVSRÄTT

Att kunna leva på sitt skapande ETT INFORMATIONSMATERIAL OM UPPHOVSRÄTT Att kunna leva på sitt skapande ETT INFORMATIONSMATERIAL OM UPPHOVSRÄTT Vad är problemet egentligen? Tack vare den tekniska utvecklingen har datorer och andra digitala tekniker blivit självklarheter i

Läs mer

elevuppgifter Likt Unikt FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN

elevuppgifter Likt Unikt FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN Likt Unikt Innovationsprocessen Vad är en uppfinning? Vem kan bli en uppfinnare? Hur tänker du dig en uppfinnare? Varför uppfinner man? Hur får man en idé? Hur går det till

Läs mer

Nulägesrapport Kristen Närradio Växjö Svenska Kyrkan Växjö

Nulägesrapport Kristen Närradio Växjö Svenska Kyrkan Växjö Nulägesrapport Kristen Närradio Svenska Kyrkan På uppdrag av Svenska Kyrkan i är den här rapporten sammanställd för att ge en nulägesbild av närradion i allmänhet och Kristen närradio i i synnerhet. Den

Läs mer

IFPI Svenska Gruppen. Magnus Mårtensson magnus@ifpi.se www.ifpi.se /.org

IFPI Svenska Gruppen. Magnus Mårtensson magnus@ifpi.se www.ifpi.se /.org IFPI Svenska Gruppen Magnus Mårtensson magnus@ifpi.se www.ifpi.se /.org Disposition Kort presentation av IFPI Svenska Gruppen Bakgrund Vilka åtgärder har IFPI vidtagit fram till idag för att motverka spridandet

Läs mer

Projekt Don t Stop The Music! Svensk Talangutveckling

Projekt Don t Stop The Music! Svensk Talangutveckling KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-24 KFN-2013/213.371 1 (2) HANDLÄGGARE Cinti-Larsson, Håkan 08-535 363 44 Hakan.cinti-larsson@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

pelle snickars, kb torsdag den 21 oktober 2010

pelle snickars, kb torsdag den 21 oktober 2010 en översikt pelle snickars, kb torsdag den 21 oktober 2010 http://pellesnickars.se/index.php?s=books ? > man förstår youtube illa om man tror att sajten bara handlar om underhållning torsdag den 21 oktober

Läs mer

Piratförlaget. Innehållsförteckning

Piratförlaget. Innehållsförteckning Piratförlaget Alexander Wolf Hallsten, 8905208271 Björn Fyrvall, 8905145572 Irene Lundström, 8808080488 Paulina Palmé, 9112183869 Mathias Nilsson, 8903040353 Madeleine Bergh, 9105072848 Innehållsförteckning

Läs mer

Att släppa musik med ABF Bandens manual

Att släppa musik med ABF Bandens manual Att släppa musik med ABF Bandens manual Innehåll Kort om skivbolagen Ordlista Att släppa musik digitalt Såhär går det till Detta skickar ni in Avtal / Kostnader / Utbetalningar Kort om skivbolagen Skivbolagen

Läs mer

Usify. EasyReader. Affärsmodeller

Usify. EasyReader. Affärsmodeller Usify EasyReader Affärsmodeller Innehåll INLEDNING... 2 WORKSHOP... 3 MODELLERING... 4 GRUPPERING... 4 MODELL ETT... 6 MODELL TVÅ... 6 MODELL TRE... 7 FRAMTIDA ARBETE... 8 REFERENSER... 9 1 Inledning Denna

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

Inledning. ANE BRUN FOTO: BALLOON RANGER RECORDINGS OMSLAGSBILD: VERONICA MAGGIO FOTO: SARAH NANKIN

Inledning. ANE BRUN FOTO: BALLOON RANGER RECORDINGS OMSLAGSBILD: VERONICA MAGGIO FOTO: SARAH NANKIN OM UPPHOVSRÄTT Inledning. Svenskarna lyssnar på musik som aldrig förr. Digitalisering och internet har gjort musiken lättillgängligare än någonsin och med smartphones och datorer är den aldrig längre bort

Läs mer

The Pirate Bay-rättegången, dag 6 Fritt nedtecknat

The Pirate Bay-rättegången, dag 6 Fritt nedtecknat The Pirate Bay-rättegången, dag 6 Fritt nedtecknat PB Pirate Bay TBP The Pirate Bay M Vittne, Jurist vid IFPI, Magnus Mårtensson Å Åklagare, med inriktning på IT-relaterade brott, Håkan Roswall t0 + 00:15:35

Läs mer

Litterära arrangemang en publikfriare?

Litterära arrangemang en publikfriare? Litterära arrangemang en publikfriare? Om synen på publik, andra arrangörer och framtiden hos litterära arrangörer i Göteborg. Susanna Martelin KV08 2010-05-19 1 Bakgrund och syfte Göteborg är en relativt

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Bruttoräckvidd / dag: 643 000 Nettoräckvidd / dag: 507 000 Orvesto Total Tertial 3 2014. Källa och period

Bruttoräckvidd / dag: 643 000 Nettoräckvidd / dag: 507 000 Orvesto Total Tertial 3 2014. Källa och period VARUMÄRKESKORT Tertial 2014:3 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Bruttoräckvidd / dag: 643 000 Nettoräckvidd / dag: 507 000 Orvesto Total Tertial 3 2014 Print - Dagens industri Räckvidd: 328 000 Orvesto Konsument 2014:3

Läs mer

Kvinnor är våra favoriter

Kvinnor är våra favoriter Kvinnor är våra favoriter För oss på Bonnier Tidskrifter är skönhet ett av de viktigaste segmenten både innehållsmässigt i våra varumärken och gentemot våra annonsörer, läsare och besökare. Med våra varumärken

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

Var får mellanstadiebarn tag i musik?

Var får mellanstadiebarn tag i musik? Examensarbete 15 hp Musiklärarexamen 2008 Sofia Ullman Var får mellanstadiebarn tag i musik? Om musikkonsumtion och nedladdning Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2 Sammanfattning Skivbranschen är i stor

Läs mer

Mobilanvändarundersökning

Mobilanvändarundersökning Mobilanvändarundersökning 2015 9 av 10 svenskar har en smart mobiltelefon men bara var tredje tycker mobilsajter är enkla att använda Från 2013 till 2015 har smarta mobiltelefoner fått sitt definitiva

Läs mer

Den äldre, digitala resenären

Den äldre, digitala resenären Den äldre, digitala resenären Resebranschen är en av de mest växande branscherna i världen. Digitaliseringen har dock gjort att branschen förändrats mycket under de senaste åren. Många resenärer agerar

Läs mer

Sociala medier för företag

Sociala medier för företag Sociala medier för företag EN INTRODUKTION Materialet tillhör Idenfors & Idenfors AB och får användas av dig som kursdeltagare eller prenumerant av vårt nyhetsbrev, men inte kopieras, säljas eller användas

Läs mer

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 3.0 Sidan 2 av 10 Innehåll Logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3)

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Film&TV-Producenterna YTTRANDE 2016-02-26 Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Om Film&TV-Producenterna Film&TV-Producenterna

Läs mer

Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra mig.

Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra mig. Remissyttrande över Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2015-06-10 Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

Fanzine #1 2012 UMEÅ FOLKETS HUS 23-24 NOVEMBER 2012

Fanzine #1 2012 UMEÅ FOLKETS HUS 23-24 NOVEMBER 2012 Fanzine #1 2012 UMEÅ FOLKETS HUS 23-24 NOVEMBER 2012 BEATMEET är en kreativ mötesplats för musiker. Kom till Beatmeet som du är, lämna Beatmeet med egen merch, egna artistfoton och massor av musikaliska

Läs mer

RÄTT! Vi hjälper dig att välja. Denna bilaga handlar om Råd & Rön och hur vi gör våra tester. Riktiga tester som du kan lita på!

RÄTT! Vi hjälper dig att välja. Denna bilaga handlar om Råd & Rön och hur vi gör våra tester. Riktiga tester som du kan lita på! Vi hjälper dig att välja RÄTT! Denna bilaga handlar om Råd & Rön och hur vi gör våra tester. Riktiga tester som du kan lita på! Oberoende professionella tester Varje år får hundratals produkter genomgå

Läs mer

Digitala Helhetslösningar

Digitala Helhetslösningar Digitala Helhetslösningar Digitala helhetslösningar hjälper företag att på ett enkelt och smidigt sätt göra sig synliga på flera digitala medier med enkla metoder. I dagens digitala värld har företag sällan

Läs mer

1 836 000 (genomsnittlig dag) 2 234 300 (genomsnittlig dag)

1 836 000 (genomsnittlig dag) 2 234 300 (genomsnittlig dag) TERTIAL 2 2014 RÄCKVIDDSPLATTFORMAR Expressen GT KvP expressen.se Nettoräckvidd: Bruttoräckvidd: 1 836 000 (genomsnittlig dag) 2 234 300 (genomsnittlig dag) Räckvidd 685 000 Orvesto Konsument 2014:2 genomsnittlig

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Produktion och presentation av en artist Examensarbete i Musik- och ljudproduktion, 15 hp

Produktion och presentation av en artist Examensarbete i Musik- och ljudproduktion, 15 hp Vårterminen 2010 Produktion och presentation av en artist Examensarbete i Musik- och ljudproduktion, 15 hp Författare: Mikael Andersson Rasmus Snögren Handledare: Jan Zirk Ulf Söderberg mike.produ@gmail.com

Läs mer

Medias inflytande. Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället?

Medias inflytande. Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället? Samhällskunskap årskurs 8 Arbetsområde: Media År: XT 201X Medias inflytande Hur påverkas samhället av media, och hur påverkar media samhället? Förmågor i fokus Reflektera över hur individer och samhällen

Läs mer

Ungdomar, livsstil och identitet. Tylösandsseminariet, 2010-09-14 Peder Gunnarson, Ungdomsbarometern

Ungdomar, livsstil och identitet. Tylösandsseminariet, 2010-09-14 Peder Gunnarson, Ungdomsbarometern Ungdomar, livsstil och identitet Tylösandsseminariet, 2010-09-14 Peder Gunnarson, Ungdomsbarometern Ungdomsbarometern har sedan 1991 har arbetat med att kartlägga attityd- och beteendemönster bland unga.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Av: Jonas Westerling och Joel Wessman

Av: Jonas Westerling och Joel Wessman Examensarbete: Internet som marknadsföringsverktyg för låtskrivare/producenter Av: Jonas Westerling och Joel Wessman HS-91038 Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp 2008 IKI Institutionen för

Läs mer

Marknadsföring i lågkonjunktur.

Marknadsföring i lågkonjunktur. Marknadsföring i lågkonjunktur. av c a r i n fr e d l u n d FÖR EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION d u ve t nat u r l i g t v i s att reklam lönar sig. Även i bistra tider. Men riktigt säker kan man ju inte vara.

Läs mer

LATHUND Soundmouse avsedd för Produktionsbolag

LATHUND Soundmouse avsedd för Produktionsbolag LATHUND Soundmouse avsedd för Produktionsbolag Musikrapportering i Soundmouse Arbetsgång för Sveriges Radio Alla radioprogram som innehåller musik ska musikrapporteras. De program som ska musikrapporteras

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN!

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! KONTAKTUPPGIFTER Du som har frågor om anslutning till fibernätet, kontakta Ronneby Miljö

Läs mer

Användarhandbok Nokia Musik

Användarhandbok Nokia Musik Användarhandbok Nokia Musik Utgåva 1.0 SV Komma igång med Nokia Musik-appen Med Nokia Musik kan du upptäcka ny musik och fortsätta lyssna på dina gamla favoriter. Du kan ladda ned Nokia Musik gratis från

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas med rätt affärsmodell kan du ändra en hel bransch 16 mars 2016 Du behöver 10 miljoner kronor för att växa ditt företag. Du träffar en finansiär som kan ge dig de pengar som bolaget

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

UNGDOMAR, MUSIK och INTERNET

UNGDOMAR, MUSIK och INTERNET UNGDOMAR, MUSIK och INTERNET en guide för föräldrar om fildelning och nedladdning Vad är fildelning? Som förälder eller vårdnadshavare har du säkert redan hört dina barn prata om fildelning, nedladdning

Läs mer

Tidningen NSD och papperstidningens framtid

Tidningen NSD och papperstidningens framtid Stephanie Marklund, Maja Kuoppala och Graça Barata 13 januari 2016 Tidningen NSD och papperstidningens framtid Tidningen NSD håller till i Mediahuset tillsammans med bland annat Kuriren och 24 Norrbotten.

Läs mer

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Analys och eftertanke vid företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till ake.olsson@almi.se Innehåll Analys och eftertanke vid företagsköp

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Allmänt ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på AntiqNets webbplats ("Webbplatsen") samt övriga villkor som AntiqNet i vissa

Läs mer

Hur BitTorrent fungerar

Hur BitTorrent fungerar Hur BitTorrent fungerar dator8.info Introduktion till hur BitTorrent fungerar BitTorrent är ett protokoll som möjliggör snabb nedladdning av stora filer med minst Internet bandbredd. Det kostar inget att

Läs mer

UberPOP. En fråga om skatt

UberPOP. En fråga om skatt UberPOP En fråga om skatt Inledning Att åka med UberPOP är billigt. Faktum är att det är jättebilligt. Tyvärr är anledningen till det låga priset varken teknologi eller delningsekonomi, företeelser som

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion användare

Informationssäkerhetsinstruktion användare 1(6) Informationssäkerhetsinstruktion användare Inledning Denna användarinstruktion är en del i Borås Stads Informationssäkerhetpolicy. Den ska vägleda Dig i användningen av Borås Stads gemensamma IT-resurser

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem.

nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem. nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem. Om för mycket av din tid går till att vara på internet hinner du inte

Läs mer

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER Kopiostos licenser för läroinrättningar KORT OM UPPHOVSRÄTT Upphovsrätt är en ensamrätt som tillhör den som utför skapande arbete. Föremål för upphovsrätten är

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

Reklam Nej tack!? Inledning. Sammanfattning

Reklam Nej tack!? Inledning. Sammanfattning En attitydundersökning gjord av QuickWise på uppdrag av Annonsörföreningen April 2005 1 Reklam Nej tack!? QuickWise har på uppdrag av Annonsörföreningen genomfört en attitydundersökning med syfte att ge

Läs mer

Marknadsför ditt företag gratis via bildapparna 2012-08-29 Senast uppdaterad 2012-08-29

Marknadsför ditt företag gratis via bildapparna 2012-08-29 Senast uppdaterad 2012-08-29 Marknadsför ditt företag gratis via bildapparna 2012-08-29 Senast uppdaterad 2012-08-29 Bilder ur ett företagsperspektiv har sedan marknadsföringens begynnelse varit viktiga för att inspirera, väcka ett

Läs mer

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Under 2015 erbjöd Barnens Internet föräldraföreläsningar till samtliga lågstadieskolor samt till de daghem på Åland där föreläsningar inte genomfördes under 2014.

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare.

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. Historik Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. 1929 föddes Erik Nilsson i en by i Småland. Eriks barndom och ungdom tillbringades på sjukhus och i vila i sitt hem. Erik föddes

Läs mer

Vore intressant att veta vad ni använder för telefoner. Är den bra? Funktioner ni gillar eller saknar?

Vore intressant att veta vad ni använder för telefoner. Är den bra? Funktioner ni gillar eller saknar? Vilken mobiltelefon använder du? Är du nöjd? Postad av Svenne Eriksson - 04 jun 2012 06:40 Vore intressant att veta vad ni använder för telefoner. Är den bra? Funktioner ni gillar eller saknar? Behöver

Läs mer

Digitalt festivalengagemang

Digitalt festivalengagemang VOLANTE WORKING PAPER 15:07 Digitalt festivalengagemang Festivalbesökare och platsvarumärken i sociala medier VOLANTE WORKING PAPER 15:07 Digitalt festivalengagemang Festivalbesökare och platsvarumärken

Läs mer

Den stora frågan är ju om jag ska köpa en IPhone eller någon telefon med Android (Känns som att det är dessa två alternativ som gäller idag, eller?

Den stora frågan är ju om jag ska köpa en IPhone eller någon telefon med Android (Känns som att det är dessa två alternativ som gäller idag, eller? Vad ska jag köpa? IPhone eller Android? Postad av Pelle Svensson - 05 jun 2011 15:32 Jag har idag en gammal "o-smart" Ericsson. Den stora frågan är ju om jag ska köpa en IPhone eller någon telefon med

Läs mer

Vi köper de flesta av böckerna som kommer som mp3, men alla ges inte ut i mp3format.

Vi köper de flesta av böckerna som kommer som mp3, men alla ges inte ut i mp3format. Vi kan alltid bli bättre på att kommunicera vad vi gör och hur vi gör det till dig som är låntagare, och därför är vi alltid tacksamma för dina synpunkter. Det är också värdefullt att få veta vad som saknas

Läs mer

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben

HANDLING TILL. Från tanke. Metodblad: Påverka på webben Från tanke TILL HANDLING Detta blad innehåller en samling tips på hur ni kan komma igång och påverka på webben genom att blogga och andra sociala medier. Metodblad: Påverka på webben Påverka på webben

Läs mer

2013-04-04 meddelad i Huddinge. Åklagare Kammaråklagare Ingmarie Olsson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-04-04 meddelad i Huddinge. Åklagare Kammaråklagare Ingmarie Olsson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Ingmarie Olsson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 80 Jordbro Offentlig försvarare:

Läs mer

Din guide till upphovsrätten

Din guide till upphovsrätten Din guide till upphovsrätten Därför upphovsrätt Upphovsrättslagen Upphovsrätten är ett viktigt instrument för kulturell utveckling och fritt skapande. Den bidrar till ett brett och mångfacetterat kulturliv

Läs mer

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016.

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Orkla Health AS, org. nr. 919 661 356 (Orkla Health) ger dig tillgång till Nutrilett Willpower Group på följande villkor.

Läs mer

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET C4 Energi Fibernät C4 Energi leverar fiberkabel till de som vill ha ett snabbt, framtidssäkrat och öppet nät. Nätet växer kontinuerligt och allt fler ges

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110407. STAFFANSTORP Framtidens kommun STAFFANSTORP Framtidens kommun 1 Innehållsförteckning Det nya informationssamhället sid 3 Staffanstorps kommun framtidens kommun sid 4 Det sociala medier i korta drag sid 5 Vad är wordpress sid 6 Att skriva

Läs mer

Så får du maximal nytta av Evernote

Så får du maximal nytta av Evernote Så får du maximal nytta av Evernote 7 Anteckna på telefon och dator 7 Organisera projekt och idéer 7 Dela dina anteckningar. Så funkar den digitala anteckningsboken Evernote Glöm aldrig en bra idé! På

Läs mer

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 9 april som också är Miljövänliga Dagen. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar

Läs mer

TDDD80. Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS. Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA)

TDDD80. Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS. Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA) TDDD80 Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA) Internet Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

LAJKA-GUIDE. 8 smarta tips som gör dig till. Dropbox-kung. 7 Dela filer som länkar 7 Höj säkerheten 7 Förhandsgranska dokument och fem andra tips

LAJKA-GUIDE. 8 smarta tips som gör dig till. Dropbox-kung. 7 Dela filer som länkar 7 Höj säkerheten 7 Förhandsgranska dokument och fem andra tips 8 smarta tips som gör dig till Dropbox-kung 7 Dela filer som länkar 7 Höj säkerheten 7 Förhandsgranska dokument och fem andra tips. Maximal nytta av molntjänsten Dropbox Det finns gott om nätdiskar, men

Läs mer

Plus, SVT1, 2015-03-12, inslag om ett företag; fråga om opartiskhet och saklighet

Plus, SVT1, 2015-03-12, inslag om ett företag; fråga om opartiskhet och saklighet 1/7 BESLUT 2015-11-09 Dnr: 15/00928 SAKEN Plus, SVT1, 2015-03-12, inslag om ett företag; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Webbster Media Group AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Webbster Media Group AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Webbster Media Group AB (publ) Företrädesrätt för befintliga aktieägare med en teckningsrabatt på 20 procent Webbster Media Group AB (publ) 556900-8336 Järnvägsgatan 7

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 6: Video, del 2

IT-körkort för språklärare. Modul 6: Video, del 2 IT-körkort för språklärare Modul 6: Video, del 2 Innehåll IT-körkort för språklärare... Fel! Bokmärket är inte definierat. Skapa ett projekt... 2 Spela in och ladda ner en video... 3 Redigering... 6 Övergångar...

Läs mer

Personas, Scenarier och Kravspecifikation

Personas, Scenarier och Kravspecifikation Personas, Scenarier och Kravspecifikation Persona 1: Karl Pålsson Karl Pålsson är an användare utav sociala program som skype, vissa kunskaper om adobe connect och stor vana vid Powerpoint. Kar har fri

Läs mer

En liten introduktion till SLI Community

En liten introduktion till SLI Community En liten introduktion till SLI Community Välkommen till SLI Community! Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (många sidor, men det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare

Läs mer

Inbjudan till Melodifestivalen 2007

Inbjudan till Melodifestivalen 2007 Inbjudan till Melodifestivalen 2007 Melodifestivalen 2006 fortsatte att vara en stor publik framgång i TV-rutan och på plats i de arenor som besöktes. Med Melodifestivalen 2007 fortsätter SVT nu sin satsning

Läs mer

Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15

Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15 Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15 I all korthet Här skriver du en sammanfattning på din affärsidé med en (max två) meningar. Coola Prylar AB ska sälja trendiga och funktionella hushållsprylar främst

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

Listade tjänster från Qmarket Dala Energi Fibernät

Listade tjänster från Qmarket Dala Energi Fibernät Listade tjänster från Qmarket Dala Energi Fibernät Namn Månadskostnad Startavgift Beskrivning AllTele Bredband 10 254:-/mån 199:- 3 månader halva priset! AllTele Bredband 100 359:-/mån 199:- 3 månader

Läs mer

En liten introduktion till Community på GR-SLI

En liten introduktion till Community på GR-SLI 151112 En liten introduktion till Community på GR-SLI www.grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Välkommen till Community!...4 Om Community...4 Hur du går med...4 Bekanta dig med Community...5 Händelser...5 Grupper

Läs mer

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Wisbygymnasiet 2014-05-23 1 (6) Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Den kommunala gymnasieskolan på Gotland erbjuder tillgång till dator-/it-utrustning och programvara i undervisningssyfte.

Läs mer

Håll koll! Våra nyheter. Det gyllene trafikkaoset

Håll koll! Våra nyheter. Det gyllene trafikkaoset Håll koll! Vi har denna månaden haft uppdraget "håll koll". Vi i 5B Djupedalskolan har letat efter roliga, spännande, coola, hemska, roliga och annorlunda nyheter. Vi tycker det har varit ett väldigt roligt

Läs mer

TÄVLINGSREGLER MELODIFESTIVAL 2014

TÄVLINGSREGLER MELODIFESTIVAL 2014 TÄVLINGSREGLER MELODIFESTIVAL 2014 Sektion A: Inbjudan, bakgrund, regler och urvalsprocess Sektion B: Regler för det insända bidraget Sektion C: Regler för bidrag som väljs ut att tävla Sektion D: Övriga

Läs mer

DAGENS NYHETER. Globala Informationssystem Projektuppgift 2011 10 16. Grupp nr 28

DAGENS NYHETER. Globala Informationssystem Projektuppgift 2011 10 16. Grupp nr 28 GlobalaInformationssystem Projektuppgift 2011 10 16 DAGENS NYHETER Grupp nr 28 Stephanie Grossmann 870226-0467 Josefin Eklund 910928-1148 Cecilia Eriksson 881207-0244 Niclas Eriksson 850905-0335 John Rana

Läs mer

Vad måste jag göra som idag har avtal med bredbandsbolaget? Bredband Vi har 500/50 bredband, vad är priserna för

Vad måste jag göra som idag har avtal med bredbandsbolaget? Bredband Vi har 500/50 bredband, vad är priserna för Kommentar eller fråga Svar Bredband Betalar idag mer än 100 Nu blir det ännu billigare. Bredband Bredband Om möjligt, önskvärt att det analoga finns kvar så kan man själv välja om man kopplar in det digitala

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer