Upphandlingen är genomförd som en förenklad upphandling enligt 15 kap lagen om (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandlingen är genomförd som en förenklad upphandling enligt 15 kap lagen om (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)."

Transkript

1 ANBUDSUTVÄRDERING Datum Dnr UF 2013/32325/UD PIK Upphandling av översättningstjänster 1 Bakgrund Regeringskansliet har genomfört en upphandling av ramavtal för översättningstjänster. Avtalet gäller i tjugofyra månader från och med att det undertecknats av båda parter och upphör att gälla utan föregående uppsägning. Avtalet kan efter skriftlig överenskommelse förlängas i ytterligare högst tjugofyra (24) månader sammanlagt, varefter det upphör att gälla utan föregående uppsägning. 2 Upphandlingsform och anbudsinfordran Upphandlingen är genomförd som en förenklad upphandling enligt 15 kap lagen om (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Regeringskansliet har i denna upphandling använt sig av elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. Anbudsgivare som har önskat delta i upphandlingen har blivit anvisade att lämna in elektroniskt anbud via TendSign. Upphandlingen annonserades i databasen Opic, på och i TED (Tenders Electronic Daily) 15 juni Regeringskansliet har i TendSign lämnat svar på frågor från anbudsgivarna under anbudstiden. Sista dag att lämna anbud var den 11 juli Anbuden öppnades den 12 juli Version 2010:1

2 2 2.1 Delområden Upphandlingen är uppdelad i fyra delområden med möjlighet för anbudsgivarna att lämna anbud på samtliga eller ett eller flera enskilda delområden. De delområden som upphandlingen omfattar är: Delområde 1 Översättning från svenska till engelska inom juridik samt språkgranskning av texter på engelska inom samma område. Delområde 2 Översättning från svenska till engelska inom ekonomi samt språkgranskning av texter på engelska inom samma område. Delområde 3 Översättning från svenska till engelska för allmänna texter samt språkgranskning av texter på engelska. Delområde 4 Översättning från engelska till svenska samt språkgranskning av texter på svenska. 2.2 Inkomna anbud Totalt trettiofyra (34) anbud har inkommit under anbudstiden. Anbudsgivarna i denna upphandling är: nr Anbudsgivare Delom råde 1 Silverblade 2 2 English Law Translations AB 1 3 The Bugli Company 1,2,3 4 AAC Global AB 2,3,4 5 Lena Ekeram 4 6 Protrans 1,2,3 7 ToEnglish Pty Ltd 1,2,3 8 Watson Language Consultancy AB 3 9 Dagny Britt Viola Persson 4 10 Smens översättning & språkgranskning 4 11 Anna Söderlund 4 12 English Textservice 2 13 Språkservice i Solna AB 4 14 Beryl Westermark 1,3

3 3 15 Lingon 3 16 Sara Neander 4 Översättning&Språkgranskning 17 Translator Scandinavia AB 2,3,4 18 Xplanation Language Services 2,3,4 19 Felicity Molin Roos 1,2,3 20 Karola Jansson-Raunio 4 21 Hjorth & Co HB 4 22 Semantix Eqvator AB 1,2,3,4 23 Översättningsfirma Mats Borgström 4 24 AAR Translator AB 1,2,3,4 25 Elisabet Flodin 4 26 Bloom 4 27 Orange Box AB 2,3 28 Battison & Partners AB 2,3 29 CBG Konsult & Information AB 1,2,3,4 30 Fluid Translation AB 1,2,3,4 31 Space 360 AB 1,2,3,4 32 Språkverksta N Clare James AB 1,2,3 33 Maems/Daccab AB 1,2,3 34 GLOBALscandinavia 1,2,3,4 3 Prövning av anbud 3.1 Kvalificeringsfas Samtliga anbudsgivare uppfyller uppställda krav i förfrågningsunderlaget (nedan FFU) avsnitt 4 Krav på anbudsgivare. 3.2 Krav på tjänsten Krav på tjänsten för delområde 1 Delområde 1 omfattar översättning från svenska till engelska inom juridik samt språkgranskning av texter på engelska inom samma område. Följande information ska anges gällande en (1) översättare (se FFU punkt 5.5): -översättarens namn -att översättaren översätter till sitt modersmål, -översättarens eventuella utbildning. Denna ska ha antingen formell högre utbildning i översättning (erkänd examen) samt minst två års dokumenterad erfarenhet av översättning, eller

4 4 -minst fem års dokumenterad erfarenhet av översättning. Erfarenhet som översättare dokumenteras genom en förteckning av utvalda utförda uppdrag med datum för varje uppdrag. -att översättaren inom delområde 1 Engelska juridik är auktoriserad av Kammarkollegiet eller har motsvarade utländsk auktorisation. Enligt FFU punkt 5.6 ska anbudsgivaren bifoga två (2) arbetsprover gällande juridisk översättning (översättning av domar, beslut, lagtexter, föreskrifter, juridiska utredningar eller avtal) som den översättare som presenteras enligt punkt 5.5. har genomfört. Varje översättning ska vara en översättning eller en del av en översättning ( ord i källtexten) som omfattar uppgifter om: -källtext och måltext, -uppgift om uppdragsgivare och -datum för uppdraget. För att arbetsproven ska bedömas vara av godtagbar kvalitet ska de vara rättvisande översättningar av originalet i källspråket, utan språkliga brister som väsentligt stör läsaren i målspråket. Språkliga brister som väsentligt stör läsaren i målspråket omfattar grammatiska fel, stavfel, fel ordföljd och oklarheter. nr Anbudsgivare för delområde 1 Kvalificerad 2 English Law Translations AB Ja 3 The Bugli Company Ja 6 Protrans Ja 7 ToEnglish Pty Ltd Ja 14 Beryl Westermark Nej 19 Felicity Molin Roos Nej 22 Semantix Eqvator AB Ja 24 AAR Translator AB Ja 29 CBG Konsult & Information Nej 30 Fluid Translation AB Ja 31 Space 360 AB Ja 32 Språkverkstan Clare James AB Ja 33 Maems/Daccab AB Nej 34 GLOBALscandinavia Nej Nedan redogörs för de anbudsgivare som inte kvalificerar sig. Anbudsgivare nr 14

5 5 Anbudet saknar källtext för arbetsprov JD-30669ENGb och uppfyller därför inte kravet i FFU punkt 5.6. Anbudsgivare nr 19 Arbetsprovet Rapport om Årsredovisningen (3A) bedöms inte utgöra en juridisk text i enlighet med FFU punkt 5.6. Arbetsprovet Upplysningar angående note inkommen från Ghanas ambassad bedöms inte vara av godtagbar översättningskvalitet då det antingen inte är rättvisande och/eller visar språkliga brister som väsentligen stör läsaren. Bristerna omfattar något eller flera av följande: grammatiskt fel, stavfel, fel ordföljd och oklarhet. Därmed uppfyller arbetsprovet inte kravet i FFU punkt 5.6. Anbudsgivare 22 Med anledning av att Semantix Eqvator har erbjudit två översättare som uppfyller samtliga i FFU uppställda krav har lottdragning genomförts. Det är enbart en av dessa översättare som får genomföra provöversättning för delområde 1 Engelska juridik. Resultatet av lottdragningen blev att Peter Bowen fick genomföra provöversättningen för delområde 1. Anbudsgivare nr 29 Arbetsprovet Stadgar för Svenska Bildningsförbundet bedöms inte vara av godtagbar översättningskvalitet då det antingen inte är rättvisande och/eller visar språkliga brister som väsentligen stör läsaren. Bristerna omfattar något eller flera av följande: grammatiskt fel, stavfel, fel ordföljd och oklarhet. Därmed uppfyller arbetsprovet inte kravet i FFU punkt 5.6. Anbudsgivare nr 33 Arbetsprovet Svea Hovrätt DOM bedöms inte vara av godtagbar översättningskvalitet då det antingen inte är rättvisande och/eller visar språkliga brister som väsentligen stör läsaren. Bristerna omfattar något eller flera av följande: grammatiskt fel, stavfel, fel ordföljd och oklarhet. Därmed uppfyller arbetsprovet inte kravet i FFU punkt 5.6. Anbudsgivare nr 34 Arbetsprovet Hovrätten över Skåne och Blekinge Beslut bedöms inte vara av godtagbar översättningskvalitet då det antingen inte

6 är rättvisande och/eller visar språkliga brister som väsentligen stör läsaren. Bristerna omfattar något eller flera av följande: grammatiskt fel, stavfel, fel ordföljd och oklarhet. Därmed uppfyller arbetsprovet inte kravet i FFU punkt Anbudsgivare nr 2, 3, 6, 7, 22, 24, 30, 31, 32 uppfyller samtliga krav på tjänsten för delområde 1 (FFU punkt ), och går därför vidare till utvärdering enligt FFU avsnitt Krav på tjänsten delområde 2 Delområde 2 omfattar översättning från svenska till engelska inom ekonomi samt språkgranskning av texter på engelska inom samma område. Följande information ska anges gällande en (1) översättare (se FFU punkt 5.7): -översättarens namn -att översättaren översätter till sitt modersmål, -översättarens eventuella utbildning. Denna ska ha antingen formell högre utbildning i översättning (erkänd examen) samt minst två års dokumenterad erfarenhet av översättning, eller -minst fem års dokumenterad erfarenhet av översättning. Erfarenhet som översättare dokumenteras genom en förteckning av utvalda utförda uppdrag med datum för varje uppdrag. Enligt FFU punkt 5.8 ska anbudsgivaren bifoga två (2) arbetsprover gällande ekonomisk översättning (översättning av ekonomiska rapporter, utredningar eller propositioner med huvudsakligen ekonomiskt innehåll) som den översättare som presenteras enligt punkt 5.7 har genomfört. Varje översättning ska vara en översättning eller en del av en översättning ( ord i källtexten) som omfattar uppgifter om: -källtext och måltext, -uppgift om uppdragsgivare och -datum för uppdraget. För att arbetsproven ska bedömas vara av godtagbar kvalitet ska de vara rättvisande översättningar av originalet i källspråket, utan språkliga brister som väsentligt stör läsaren i målspråket. Språkliga brister som väsentligen stör läsaren i målspråket omfattar grammatiska fel, stavfel, fel ordföljd och oklarheter. nr Anbudsgivare för delområde 2 Kvalificerad 1 Silverblade Ja

7 7 3 The Bugli Company Ja 4 AAC Global Nej 6 Protrans Ja 7 ToEnglish Pty Ltd Ja 12 English Text Service Ja 17 Translator Scandinavia Ja 18 Xplanation Ja 19 Felicity Molin Roos Ja 22 Semantix Eqvator AB Ja 24 AAR Translator AB Ja 27 Orange Box AB Ja 28 Battison Nej 29 CBG Konsult & Information Ja 30 Fluid Translation AB Ja 31 Space 360 AB Ja 32 Språkverkstan Clare James AB Ja 33 Maems/Daccab AB Nej 34 GLOBALscandinavia Ja Nedan redogörs för de anbudsgivare som inte kvalificerar sig. Anbudsgivare nr 4 Bifogade arbetsprov 1 och 2, Avsnitt ur Teracoms kvartalsrapport 2013 och Avsnitt ur Forex Bank AB Årsredovisning 2012 bedöms inte vara av godtagbar översättningskvalitet då de antingen inte är rättvisande och/eller visar språkliga brister som väsentligen stör läsaren. Bristerna omfattar något eller flera av följande: grammatiskt fel, stavfel, fel ordföljd och oklarhet. Därmed uppfyller arbetsprovet inte kravet i FFU punkt 5.8. Anbudsgivare nr 22 Anbudsgivaren har erbjudit två översättare i anbudet. Det är endast en översättare som uppfyller samtliga krav enligt FFU punkt 5.8. Det bifogade arbetsprovet nr 1 Soya Group, Finanspolicy bedöms inte vara av godtagbar översättningskvalitet då det antingen inte är rättvisande och/eller visar språkliga brister som väsentligen stör läsaren. Bristerna omfattar något eller flera av följande: grammatiskt fel, stavfel, fel ordföljd och oklarhet. Därmed uppfyller arbetsprovet inte kravet i FFU punkt 5.8. Detta innebär att det är Eric Mcdugald Hörnquist som erbjuds genomföra provöversättningen för delområde 2.

8 Anbudsgivare nr 28 Arbetsproven nr 1 och 2, Sveriges nationella reformprogram och Sveriges konvergensprogram 2012 bedöms inte vara av godtagbar översättningskvalitet då de antingen inte är rättvisande och/eller visar språkliga brister som väsentligen stör läsaren. Bristerna omfattar något eller flera av följande: grammatiskt fel, stavfel, fel ordföljd och oklarhet. Därmed uppfyller arbetsprovet inte kravet i FFU punkt Anbudsgivare nr 30 Anbudsgivaren har erbjudit två översättare i anbudet. Det är endast en översättare som uppfyller samtliga krav. Arbetsprovet nr 1 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper bedöms inte vara av godtagbar översättningskvalitet då det antingen inte är rättvisande och/eller visar språkliga brister som väsentligen stör läsaren. Bristerna omfattar något eller flera av följande: grammatiskt fel, stavfel, fel ordföljd och oklarhet. Därmed uppfyller arbetsprovet inte kravet i FFU punkt 5.8. Detta innebär att det är Larissa Ekonoja som erbjuds genomföra provöversättningen för delområde 2. Anbudsgivare nr 31 Anbudsgivaren har erbjudit två översättare i anbudet. Det är endast en översättare som uppfyller samtliga krav. Arbetsprovet nr 2 Sammanfattning bedöms inte vara av godtagbar översättningskvalitet då det antingen inte är rättvisande och/eller visar språkliga brister som väsentligen stör läsaren. Bristerna omfattar något eller flera av följande: grammatiskt fel, stavfel, fel ordföljd och oklarhet. Därmed uppfyller arbetsprovet inte kravet i FFU punkt 5.8. Detta innebär att det är Heather Howey som erbjuds genomföra provöversättningen för delområde 2. Anbudsgivare nr 33 Det bifogade arbetsprovet nr 1 KTH Nationalekonomisk studieplan bedöms inte utgöra en översättning av ekonomiskt rapport, utredning eller proposition med huvudsakligen ekonomiskt innehåll. Anbudsgivare nr 1, 3, 6, 7, 12, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32 och 34 uppfyller samtliga krav på tjänsten för delområde 2 enligt FFU punkt ), och går därför vidare till utvärdering enligt FFU avsnitt 7) Krav på tjänsten delområde 3 Delområde 3 omfattar översättning från svenska till engelska för allmänna texter samt språkgranskning av texter på engelska.

9 9 Följande information ska anges gällande en (1) översättare (se FFU punkt 5.9): -översättarens namn -att översättaren översätter till sitt modersmål, -översättarens eventuella utbildning. Denna ska ha antingen formell högre utbildning i översättning (erkänd examen) samt minst två års dokumenterad erfarenhet av översättning, eller -minst fem års dokumenterad erfarenhet av översättning. Erfarenhet som översättare dokumenteras genom en förteckning av utvalda utförda uppdrag med datum för varje uppdrag. Enligt FFU punkt 5.10 ska anbudsgivaren bifoga tre (3) arbetsprover gällande allmänna texter som den översättare som presenteras enligt punkt 5.9 har genomfört. Med allmänna texter avses texter inom Regeringskansliets olika ämnesområden utöver juridik och ekonomi, som t ex socialfrågor inkl. vård och omsorg, utbildning, näringspolitik inkl. it-frågor och energi, miljö, handelspolitik, biståndspolitik, försvarspolitik, arbetsmarknadsfrågor. Varje översättning ska vara en översättning eller en del av en översättning ( ord i källtexten) som omfattar uppgifter om: -källtext och måltext, -uppgift om uppdragsgivare och -datum för uppdraget. För att arbetsproven ska bedömas vara av godtagbar kvalitet ska de vara rättvisande översättningar av originalet i källspråket, utan språkliga brister som väsentligt stör läsaren i målspråket. Språkliga brister som väsentligen stör läsaren i målspråket omfattar grammatiska fel, stavfel, fel ordföljd och oklarheter. Förtydligande gällande FFU punkt gick det ut ett förtydligande i TendSign om att det är tre (3) arbetsprover som gäller för Delområde 3, Engelska allmän. nr Anbudsgivare för delområde 3 Kvalificerad 3 The Bugli Company Ja 4 AAC Global Nej 6 Protrans Nej 7 ToEnglish Pty Ltd Ja 8 Watson Language Ja 14 Beryl Westermark Nej 15 Lingon Ja

10 10 17 Translator Scandinavia Ja 18 Xplanation Ja 19 Felicity Molin Roos Nej 22 Semantix Eqvator AB Ja 24 AAR Translator AB Ja 27 Orange Box AB Ja 28 Battison Nej 29 CBG Konsult & Information Nej 30 Fluid Translation AB Ja 31 Space 360 AB Nej 32 Språkverkstan Clare James AB Ja 33 Maems/Daccab AB Ja 34 GLOBALscandinavia Nej Nedan redogörs för de anbudsgivare som inte kvalificerar sig. Anbudsgivare nr 4 Anbudet omfattar endast två (2) bifogade arbetsprover och uppfyller därmed inte FFU punkt Anbudsgivare 6 Anbudet omfattar endast två (2) bifogade arbetsprover och uppfyller därmed inte FFU punkt Anbudsgivare nr 14 Anbudet saknar måltext och uppfyller därmed inte FFU punkt Anbudsgivare nr 17 Anbudsgivaren har erbjudit tre översättare i anbudet. Två av dessa översättare uppfyller samtliga krav. Varje översättning ska enligt förfrågningsunderlaget punkt 5.10 vara en översättning eller en del av en översättning ( ord i källtexten). Arbetsprov 3 Billerud Korsnäs för översättare Kate Lambert är för kort för att uppfylla kravet i punkt Med anledning av att Translator Scandinavia har erbjudit två översättare som uppfyller samtliga i FFU uppställda krav har lottdragning genomförts. Det är enbart en av dessa översättare som får genomföra provöversättning för delområde 3 Engelska allmän. Resultatet av lottdragningen blev att Anne-Marie Silvester fick genomföra provöversättningen. Anbudsgivare 19

11 11 Anbudet omfattar endast två (2) bifogade arbetsprover och uppfyller därmed inte FFU punkt Anbudsgivare 22 Anbudsgivaren har erbjudit två översättare i anbudet. Det är endast en översättare som uppfyller samtliga krav. Arbetsprovet 1, 2 och 3, Fordonsskatt, Innovation and regional transformation och JO Information till klienter, bedöms inte vara av godtagbar översättningskvalitet då de antingen inte är rättvisande och/eller visar språkliga brister som väsentligen stör läsaren. Bristerna omfattar något eller flera av följande: grammatiskt fel, stavfel, fel ordföljd och oklarhet. Därmed uppfyller arbetsprovet inte kravet i FFU punkt Detta innebär att det är Peter McMullen som erbjuds genomföra provöversättningen för delområde 3. Anbudsgivare 28 Arbetsprovet 1 och 3, Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande, Spelutredningen Promemoria, bedöms inte vara av godtagbar översättningskvalitet då de antingen inte är rättvisande och/eller visar språkliga brister som väsentligen stör läsaren. Bristerna omfattar något eller flera av följande: grammatiskt fel, stavfel, fel ordföljd och oklarhet. Därmed uppfyller arbetsprovet inte kravet i FFU punkt Anbudsgivare 29 Varje översättning ska enligt förfrågningsunderlaget punkt 5.10 vara en översättning eller en del av en översättning ( ord i källtexten). Arbetsprov 2 och 3 är för korta för att uppfylla kravet i punkt Anbudsgivare 31 Anbudet omfattar endast två (2) bifogade arbetsprover och uppfyller därmed inte FFU punkt Anbudsgivare 34 Arbetsprovet 1, 2 och 3, Regionen tar över läkemedelsförsörjningen, Skapa en bra uppväxtmiljö och Höga sjuktal i den europeiska städbranschen bedöms inte vara av godtagbar översättningskvalitet då de antingen inte är rättvisande och/eller visar språkliga brister som väsentligen stör läsaren. Bristerna omfattar något eller flera av följande: grammatiskt fel, stavfel, fel ordföljd och oklarhet. Därmed uppfyller arbetsprovet inte kravet i FFU punkt Anbudsgivare nr 3, 7, 8, 15, 17, 18, 22, 24, 27, 30, 32, 33 uppfyller samtliga krav på tjänsten för delområde 3 (FFU punkt ), och går därför vidare till utvärdering enligt FFU avsnitt 7.

12 Kravspecifikation för delområde 4 Delområde 4 omfattar översättning från engelska till svenska samt språkgranskning av texter på svenska. Följande information ska anges gällande en (1) översättare (se FFU punkt 5.11): -översättarens namn -att översättaren översätter till sitt modersmål, -översättarens eventuella utbildning. Denna ska ha antingen formell högre utbildning i översättning (erkänd examen) samt minst två års dokumenterad erfarenhet av översättning, eller -minst fem års dokumenterad erfarenhet av översättning. Erfarenhet som översättare dokumenteras genom en förteckning av utvalda utförda uppdrag med datum för varje uppdrag. Enligt FFU punkt 5.12 ska anbudsgivaren bifoga tre (3) arbetsprover som den översättare som presenteras enligt punkt har genomfört. Två (2) av arbetsproverna ska visa erfarenhet av översättning av dokument inom offentlig sektor eller från EU-organ, Europarådet eller andra internationella organ. Varje arbetsprov ska vara en översättning eller en del av en översättning ( ord i källtexten) som omfattar uppgifter om: -källtext och måltext, -uppgift om uppdragsgivare och -datum för uppdraget. För att arbetsproven ska bedömas vara av godtagbar kvalitet ska de vara rättvisande översättningar av originalet i källspråket, utan språkliga brister som väsentligt stör läsaren i målspråket. Språkliga brister som väsentligen stör läsaren i målspråket omfattar grammatiska fel, stavfel, fel ordföljd och oklarheter. nr Anbudsgivare för delområde 3 Kvalificerad 4 AAC Global Ja 5 Lena Ekeram Ja 9 Dagny Persson Ja 10 Smens Ja 11 Anna Söderlund Ja 13 Språkservice i Solna Ja 16 Sara Neander Ja 17 Translator Scandinavia Ja

13 13 18 Xplanation Nej 20 Karola Jansson-Raunio Ja 21 Hjorth & Co Ja 22 Semantix Eqvator AB Ja 23 Mats Borgström Ja 24 AAR Translator AB Ja 25 Elisabet Flodin Nej 26 Bloom Ja 29 CBG Konsult & Information Ja 30 Fluid Translation AB Nej 31 Space 360 AB Nej 34 GLOBALscandinavia Nej Nedan redogörs för de anbudsgivare som inte kvalificerar sig. Anbudsgivare nr 18 Arbetsprovet ECHA_2011_ _EN_ORI_SE överensstämmer inte med originalet. Arbetsproven CLIMA EN-ORI-00_SE och Lastcover_MILANO_ENG_FINAL_SE bedöms inte vara av godtagbar översättningskvalitet då de antingen inte är rättvisande och/eller visar språkliga brister som väsentligen stör läsaren. Bristerna omfattar något eller flera av följande: grammatiskt fel, stavfel, fel ordföljd och oklarhet. Därmed uppfyller arbetsprovet inte kravet i FFU punkt Anbudsgivare nr 22 Anbudsgivaren har erbjudit två översättare i anbudet. Det är endast en översättare som uppfyller samtliga krav. Varje översättning ska enligt FFU punkt 5.12 vara en översättning eller en del av en översättning ( ord i källtexten). Arbetsprov 2 för översättare Helena Wretman är för kort för att uppfylla kravet i FFU punkt Detta innebär att det är Anders Wentzel som erbjuds genomföra provöversättningen för delområde 4. Anbudsgivare nr 25 Enligt FFU punkt ska anbudet omfatta källtext och måltext. Arbetsprovet Delområde 4 Arbetsprov 2 är på svenska och det saknas dokument att jämföra med. Anbudet uppfyller därför inte uppställda krav. Anbudsgivare nr 30

14 Enligt FFU punkt ska anbudet omfatta källtext och måltext. Arbetsprovet Delområde 4 Arbetsprov 2 är på svenska och det saknas dokument att jämföra med. Anbudet uppfyller därför inte uppställda krav. Anbudsgivare nr 31 Arbetsproven Bilaga 8 1 Allmän arbetsprov OB, Bilaga 8 2 Allmän arbetsprov OB och Bilaga 8 3 Allmän arbetsprov OB bedöms inte vara av godtagbar översättningskvalitet då de antingen inte är rättvisande och/eller visar språkliga brister som väsentligen stör läsaren. Bristerna omfattar något eller flera av följande: grammatiskt fel, stavfel, fel ordföljd och oklarhet. Därmed uppfyller arbetsprovet inte kravet i FFU punkt Anbudsgivare 34 Enligt FFU punkt 5.12 ska anbudsgivaren bifoga tre (3) arbetsprover och två (2) av dessa ska visa erfarenhet av översättning av dokument inom offentlig sektor eller från EU-organ. Anbudet uppfyller inte detta krav eftersom Stockholm School of Economics och Föreningen för de neurosedynskadade inte tillhör offentlig sektor. Anbudsgivare 4, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26 och 29 i delområde 4 uppfyller krav på tjänsten för delområde 4 (FFU punkt ), och går därför vidare till utvärdering enligt FFU avsnitt Tilldelningskriterier I FFU anges att Regeringskansliet kommer att anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga (FFU punkt 7.1). De ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden utses genom att ett fast pris anges och anbudsgivarna konkurrerar om att erbjuda den bästa kvaliteten för det fasta priset. Kvaliteten kommer att bedömas utifrån ett prov bestående av en text att översätta (text nr 1) och en text att granska (text nr 2), som genomförs av den i anbudet namngivna och i upphandlingen kvalificerade översättaren. De inkomna proven avidentifierades före bedömning. Poängbedömning för Text nr 1 Översättning Följande punkter används vid bedömning av Text nr 1 Översättning. -Fel betydelse (BET) -Utelämnande (UT) -Omotiverade tillägg (TILL) -Terminologi, fel/inkonsekvent (TERM) -Oklarhet (OKLAR) -Registerfel (REG)

15 15 -Idiomatiska fel (IDIOM) -Grammatiska fel (GRAM) -Interpunktionsfel (PUNKT) -Stavfel (STAV) Översättningen bedöms utifrån en skala mellan 0-20 poäng, där 20 poäng är bästa betyg. Varje fel gavs avdrag från max-poängen. Avdrag på totalt max 12 poäng eller två (2) avvikelser med hög relevans har accepterats. En avvikelse som har hög relevans är ett fel som väsentligt påverkar översättningens användbarhet. En avvikelse med låg relevans räknas som en (1) poäng, en avvikelse med hög relevans räknas som fem (5) poäng. Poängbedömning för Text nr 2 Språkgranskning Enligt FFU punkt gjordes bedömningen av Text nr 2 Språkgranskning utifrån en skala mellan 0-20 poäng, där 20 poäng är bästa betyg. I bedömningen fördelades poängen enligt följande: -identifiering av felaktigheter och andra svagheter i översättningen, t.ex. feltolkningar, tveksamma ordval, grammatiska/syntaktiska fel, inkonsekvenser, onaturligt/oidiomatiskt språk, (0-5 poäng) -identifiering av textens styrkor som översättning, t.ex. bra lösningar av svårigheter, bevis på sakkompetens, kreativa lösningar, (0-4 poäng) -identifiering av punkter som kan behöva diskuteras med beställaren, t.ex. svårtolkade ställen, bakgrundsfrågor, ordval, (0-3 poäng) -förslag på vilka medel som bör användas för att säkerställa en bra översättning av texten, t.ex. lämpliga källor och andra resurser (0-3 poäng) och -förslag på språkliga förbättringar av översättningen t.ex. vad gäller ordval, meningsbyggnaden, stilen, (0-5 poäng). 3.4 Resultat Om poängen för Text nr 1 Översättning ligger under 8 poäng kommer Text nr 2 Språkgranskning inte att bedömas eftersom anbudet i dessa fall inte är kvalificerat. I annat fall adderas poängen för Text nr 1 Översättning och poängen för Text nr 2 Språkgranskning till en totalpoäng. De anbudsgivare med högst totalpoäng kommer att erbjudas att ingå ramavtal enligt rangordning som presenteras nedan. Nedan presenteras resultatet av utvärderingen som är genomförd enligt FFU avsnitt 7.

16 16 Delområde 1 Inom detta delområde efterfrågas tre (3) rangordnade leverantörer. nr Anbudsgivare Poäng Text 1 Poäng Text 2 Total poäng Placering 2 English Law Translation Ej kvalificerad 3 The Bugli Company Ej kvalificerad 6 Protrans ToEnglish Ej kvalificerad 22 Semantix Delanbudet - - Ej kvalificerad är återkallat 24 AAR Translator AB Fluid Translation AB Ej kvalificerad 31 Space Ej kvalificerad 32 Språkverksta N Clare James AB Delområde 2 Inom detta delområde efterfrågas tre (3) rangordnade leverantörer. nr Anbudsgivare Poäng Text 1 Poäng Text 2 Total poäng Placering 1 Silverblade The Bugli Company Ej kvalificerad 6 Protrans ToEnglish Pty Ltd English Textservice Translator Scandinavia Ej kvalificerad 18 Xplanation Language Services 19 Felicity Roos Delanbudet är återkallat Semantix AAR Translator AB Ej kvalificerad 27 OrangeBox AB CBG Fluid Translation AB Space Ej kvalificerad 32 Språkverksta N Clare James AB 34 GlobalScandinavia Ej kvalificerad

17 Lottdragning har genomförts med anledning av att fyra anbudsgivare, CBG, Orange Box, Protrans och Fluid Translation har samtliga erhållit poängsumma 25 efter utvärdering av kvalitetskriterier för delområde 2. Resultatet av lottdragningen blev att anbudsgivarna ska erbjudas att ingå ramavtal enligt följande rangordning: 1. anbudsgivare nr 6 Protrans 2. anbudsgivare nr 30 Fluid Translation AB 3. anbudsgivare nr 27 Orange Box AB Delområde 3 Inom detta delområde efterfrågas fem (5) rangordnade leverantörer. 17 nr Anbudsgivare Poäng översättning Poäng språkgranskning Total poäng Placering 3 The Bugli Company ToEnglish Pty Ltd Watson Language Lingon Translator Scandinavia Xplanation Language Services 22 Semantix Eqvator AAR Translator AB Orange Box AB Fluid Translation AB Språkverksta N Clare James AB 33 Maems/Daccab AB Lottdragning har genomförts med anledning av att tre anbudsgivare, Lingon, Watson Language och Xplanation har samtliga erhållit poängsumma 22 efter utvärdering av kvalitetskriterier för delområde 3. Endast två av dessa tre kan erbjudas plats i rangordningen. Resultatet av lottdragningen blev att följande anbudsgivare ska erbjudas att ingå ramavtal gällande rangordning nr 4 och Xplanation 5. Lingon

18 18 Delområde 4 Inom detta delområde efterfrågas fyra (4) rangordnade leverantörer. nr Anbudsgivare Poäng Text 1 Poäng Text 2 Total poäng Placering 4 AAC Global AB Lena Ekeram Dagny Britt Viola Persson Ej kvalificerad 10 Smens översättning & språkgranskning 11 Anna Söderlund Språkservice i Solna Ej kvalificerad 16 Sara Neander Translator Scandinavia Ej kvalificerad 20 Karola Jansson Hjort & co Semantix Översättningsfirma Mats Borgström 24 AAR Translator AB Ej kvalificerad 26 Bloom Ej kvalificerad 29 CBG Avböjt att - - genomföra prov 4 Val av leverantör Som resultat av utvärderingen föreslås Regeringskansliet att erbjuda följande anbudsgivare att ingå avtal för översättningstjänster enligt följande rangordning. Delområde 1 1. anbudsgivare nr 24 AAR Translator AB 2. anbudsgivare nr 32 Språkverksta N Clare James AB 3. anbudsgivare nr 6 Protrans Delområde 2 1. anbudsgivare nr 6 Protrans 2. anbudsgivare nr 30 Fluid Translation AB 3. anbudsgivare nr 27 Orange Box AB Delområde 3 1. anbudsgivare nr 27 Orange Box AB

19 19 2. anbudsgivare nr 17 Translator Scandinavia 3. anbudsgivare nr 30 Fluid Translation AB 4. anbudsgivare nr 18 Xplanation Language Services 5. anbudsgivare nr 15 Lingon Delområde 4 1. anbudsgivare nr 11 Anna Söderlund 2. anbudsgivare nr 23 Översättningsfirma Mats Borgström 3. anbudsgivare nr 5 Lena Ekeram 4. anbudsgivare nr 10 Smens översättning & språkgranskning

Översättningstjänster

Översättningstjänster Info Versioon 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39528230.aspx Väline hanke ID A-1073779 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Simplified procurement Lepingu liik

Läs mer

Beslut om tilldelning av kontrakt enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Beslut om tilldelning av kontrakt enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Datum Dnr 2014-01-07 2013-02934 Beslut om tilldelning av kontrakt enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling VINNOVA har genomfört en upphandling av översättningstjänster inom området offentlig

Läs mer

Gällande upphandling av ramavtal avseende tolktjänster till personer med dövdövblindhet

Gällande upphandling av ramavtal avseende tolktjänster till personer med dövdövblindhet Tilldelningsbeslut Gällande upphandling av ramavtal avseende tolktjänster till personer med dövdövblindhet samt hörselnedsättning Inledning Stockholms Läns sjukvårdsområde (SLSO) har genomfört en upphandling

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering tekniska utredningar avseende tillämpningar och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för konsumenter, bilaga 1e till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444

Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444 2012-11-23 1 (5) Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444 Utvärderingsrapport Tolktjänster Kommunledningskontoret Besöksadress: Vasaplatsen 9-11 Ekonomi/upphandling Postadress:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB,

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB, DIARIENUMMER 08-3333 HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST DATUM Catharina Öberg 5 november 2008 Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Översättningstjänster,

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning

1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Uppdragsbeskrivning 1(7) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan IT-arbetsplatsrelaterad utrustning med tillhörande tjänster KFKS 2014/22-055 Nacka kommun (hädanefter kallat Kommunen) önskar sluta avtal med en eller flera

Läs mer

SE-Stockholm: Grönsaker, frukt och nötter 2011/S 38-062218 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Stockholm: Grönsaker, frukt och nötter 2011/S 38-062218 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62218-2011:text:sv:html SE-Stockholm: Grönsaker, frukt och nötter 2011/S 38-062218 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut Upphandling av Offentlig belysning STIC 2014 Innehållsförteckning Upphandlingsprotokoll... 0 med tilldelningsbeslut... 0 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Pacemaker & ICD. Info. Inköpare. Publiceringsdatum 2012-11-23 04:17. Version 1. Anbudsfrist 2013-01-14 23:59

Pacemaker & ICD. Info. Inköpare. Publiceringsdatum 2012-11-23 04:17. Version 1. Anbudsfrist 2013-01-14 23:59 Pacemaker & ICD. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36602833.aspx Externt anbuds-id 371865-2012 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess Öppet förfarande

Läs mer

Avslutad: Ramavtal avseende värme och sanitetsarbete.

Avslutad: Ramavtal avseende värme och sanitetsarbete. Avslutad: Ramavtal avseende värme och sanitetsarbete. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36660533.aspx Externt anbuds-id 377022-2012 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Meddelande om upphandling

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1931-14 1 SÖKANDE Nowa Kommunikation AB, 556693-2603 Södra Hamngatan 33 411 14 Göteborg Ombud: 1. Advokat Sophia Spala 2. Advokat Josefine Midander Setterwalls

Läs mer

Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för LOU och har genomförts som en förenklad upphandling.

Upphandlingen har annonserats enligt gällande regler för LOU och har genomförts som en förenklad upphandling. DELEGATIONSBESLUT Sidan 1 av 1 /2012-08-31/ Kommunstyrelsen /Kommunstyrelsens Arbetsutskott/ /Upphandling på leverans av 18-karats guldur till kommunen. Ramavtal/ Bakgrund Tidigare avtal med Boströms Ur

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 31. Inköpspolicy. Bjurholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 31. Inköpspolicy. Bjurholms kommun Inköpspolicy Bjurholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 2 MÅL OCH INRIKTNING 1 3 GRUNDERNA I LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING 2 4 OLIKA FORMER FÖR UPPHANDLING 2 4.1 Direktupphandling 2 4.2 Förenklad

Läs mer

Tilldelningsbeslut avseende "Köp av lokalt fordonsunderhåll for Göteborg" med målnr. FM-1430-11-11.

Tilldelningsbeslut avseende Köp av lokalt fordonsunderhåll for Göteborg med målnr. FM-1430-11-11. FÖRSVAR SMAKTEN 14700:200485 Sida l (12) Vårt ljanstestätle, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Arboga, Christina Holm, 0589-40 60 l Christina.holm@mil.se Tilldelningsbeslut avseende

Läs mer

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida

Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 1/12 2015-07-08 DNR 2015/873/2.4.1 Upphandling av tjänster från digital byrå gällande koncept och design av hemsida 2015-07-08 Upphandlingsform Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t.o.m.

Läs mer

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749. Hemtjänst Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.aspx External tender id N-3631006 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Simplified procurement Contract

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar Upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar s Upphandlingspolicy beslutades av Regionfullmäktige 2011-11-28. Avdelningen för Koncerninköp har genomfört en uppdatering av Tillämpningsanvisningarna för att

Läs mer

Upphandling av flygbränsle till Göteborg/Säve m. fl. flygplatser.

Upphandling av flygbränsle till Göteborg/Säve m. fl. flygplatser. Upphandling av flygbränsle till Göteborg/Säve m. fl. flygplatser. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41194575.aspx Externt anbuds-id 327612-2013 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande

Läs mer

Frågor och svar: Fastighetssystem.

Frågor och svar: Fastighetssystem. Frågor och svar: Fastighetssystem. Info Version 14 URL http://com.mercell.com/permalink/45584064.aspx Externt anbuds-id 213816-2014 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess

Läs mer

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping Mål nr 7126-15 1 SÖKANDE Norrköpings Högtrycksspolning AB, 556778-3716 Fjärilsgatan 48 603 61 Norrköping Ombud: advokat Henrik Willquist och jur.kand. Linnea Lindström

Läs mer

Tillägg av FFU: Behandling och transport av material från Håbo kommuns återvinningscentral.

Tillägg av FFU: Behandling och transport av material från Håbo kommuns återvinningscentral. Tillägg av FFU: Behandling och transport av material från Håbo kommuns återvinningscentral. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/34789433.aspx Externt anbuds-id 212700-2012 Anbudstyp Upphandling

Läs mer

DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8560-15 1 SÖKANDE Milso AB, 556701-3395 Wennerbergsgatan 10 112 58 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm SAKEN

Läs mer

Publiceringsdatum 2014-03-06 04:20. Anbudsfrist 2014-04-14 23:59. Ändringsdatum 2014-03-06 04:20

Publiceringsdatum 2014-03-06 04:20. Anbudsfrist 2014-04-14 23:59. Ändringsdatum 2014-03-06 04:20 Lägenhetsstädning. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43616273.aspx Externt anbuds-id 77255-2014 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess Öppet förfarande

Läs mer

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand

DOM 2016-02-17 Meddelad i Härnösand 2016-02-17 Meddelad i Härnösand Mål nr 1 SÖKANDE Wifsta Glas Handelsbolag, 969760-4529 Gäddviken 907 860 35 Söråker MOTPART Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

Avslutad: Ambulans - tvåbårs.

Avslutad: Ambulans - tvåbårs. Avslutad: Ambulans - tvåbårs. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/35326657.aspx Externt anbuds-id 266529-2012 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Avslutade upphandlingar Anbudsprocess Avslutade

Läs mer

Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39. Anbudsfrist 2011-03-31 16:00. Materialfrist 2011-03-31 16:00. Ändringsdatum 2011-03-24 11:39

Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39. Anbudsfrist 2011-03-31 16:00. Materialfrist 2011-03-31 16:00. Ändringsdatum 2011-03-24 11:39 Rekryteringstjänster Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/27844740.aspx Anbudstyp Upphandling Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39 Anbudsfrist 2011-03-31 16:00 Materialfrist 2011-03-31 16:00

Läs mer

Upphandling hämtning och hantering av grovsopor.

Upphandling hämtning och hantering av grovsopor. Upphandling hämtning och hantering av grovsopor. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/42529375.aspx Externt anbuds-id 436570-2013 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling

Läs mer

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter

Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Datum Sid 1 (6) Frågor och svar på ramavtal för IT-konsulter, resurskonsulter Avrop 1. Om en upphandlande myndighet har ett uppdrag som omfattar mindre än 160 timmar kan vi ändå konkurrensutsätta detta?

Läs mer

6. Anbudsområde 3. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 6.1 Teknisk och yrkesmässig kapacitet. 6.1.1 Allmänt 2016-04-18

6. Anbudsområde 3. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 6.1 Teknisk och yrkesmässig kapacitet. 6.1.1 Allmänt 2016-04-18 Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Anskaffning av äldreomsorg i Malmö

Anskaffning av äldreomsorg i Malmö Michael Slavicek Telefon 031-10 50 75 eller 08-454 48 51 Ert datum Er beteckning 1 (5) Malmö kommunstyrelse 205 80 MALMÖ Anskaffning av äldreomsorg i Malmö Nämnden för offentlig upphandling (NOU) utövar

Läs mer

Medicinsk kompetens körkort/yrkestrafik

Medicinsk kompetens körkort/yrkestrafik Medicinsk kompetens körkort/yrkestrafik Info Versija 4 Nuoroda http://com.mercell.com/permalink/37090322.aspx Išorinis pasiūlimas A-994602 Skelbimo tipas Laimėti konkursai Dokumento tipas Sutarties paskyrimas

Läs mer

Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100.

Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100. Inconel 625 eldstadsväggar PVG 100. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/31346705.aspx Externt anbuds-id 404245-2011 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess

Läs mer

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB

Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Handläggare: Fredrik Bäckström Tfn: 010-471 30 06 Ärende nr: 2011-3606 Datum: 2011-05-21 Sida 1 (5) Inbjudan att lämna intresseanmälan för kvalificerade affärscoacher till Movexum AB Bakgrund Movexum är

Läs mer

Avtalsform. Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster

Avtalsform. Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster Nynäshamns kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster Upphandlare

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

Rapport gällande upphandling av handledartjänster

Rapport gällande upphandling av handledartjänster Norrmalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Upphandlingsrapport Dnr 2.2.1.-45/2014 Sida 1 (5) 2014-05-28 Handläggare Mikael Josephson Telefon: 08-508 09 035 Upphandlingsform Upphandlingen genomfördes

Läs mer

DOM 2012-03-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-09 Meddelad i Stockholm DOM 2012-03-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 64-12 Enhet 15 1 SÖKANDE Ricoh Sverige AB, 556228-8851 Box 1536 171 29 Solna Ombud: Advokat Carl Norén Eversheds Södermark Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm

Läs mer

Upphandling Ramavtal Besiktningstjänster entreprenader m m

Upphandling Ramavtal Besiktningstjänster entreprenader m m RAPPORT 1(7) Dnr KSUH13/37-053 Upphandling Ramavtal Besiktningstjänster entreprenader m m Tekniska kontoret genomför upphandling ramavtal för tekniska konsulttjänster avseende besiktning inom entreprenader

Läs mer

Frågor och svar: Skolskjuts och turbundna resor.

Frågor och svar: Skolskjuts och turbundna resor. Frågor och svar: Skolskjuts och turbundna resor. Info Version 7 URL http://com.mercell.com/permalink/45651828.aspx Externt anbuds-id 219283-2014 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

Inget extra Enl. timtaxa --

Inget extra Enl. timtaxa -- KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-056 PM 2 1999-12-15 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Östersunds kommun har vid upphandling av tjänster för

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling Sidantal 9 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR KONSULTUPPDRAG SOM GENOMFÖRS ENLIGT RAMAVTAL 2008-11-01 till 2010-03-31 Utgivare Newsec Asset Management AB Datum: 2008-05-23 BET

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

DOM 2012-04-12 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-12 Meddelad i Göteborg 2012-04-12 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE Svensk Fastighetsförmedling i Lerum, Alingsåsmäklaren Fastighetsförmedling HB, 969711-5468 Brobacken 6B 443 30 Lerum MOTPART Lerums kommun 443

Läs mer

Uppfyllande av kravet ger avdrag på angivet pris med 4 000 kr.

Uppfyllande av kravet ger avdrag på angivet pris med 4 000 kr. Krav på Tjänstens utformning och tillgänglighet 1.1.1 A Tjänstens sökfunktion och dess huvudsakliga innehåll ska vara på svenska. När det gäller EU-rätt accepteras efterfrågat material även på engelska.

Läs mer

Komplettering: Hämtning av hushållsavfall i Uppsala kommun.

Komplettering: Hämtning av hushållsavfall i Uppsala kommun. Komplettering: Hämtning av hushållsavfall i Uppsala kommun. Info Version 7 URL http://com.mercell.com/permalink/45880345.aspx Externt anbuds-id 238958-2014 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande

Läs mer

Stambyte, badrumsrenovering och ombyggnad av elanläggning m.m. inom kv. Förrådet 2 och kv. Sommaren 1, Augustenborg, Malmö.

Stambyte, badrumsrenovering och ombyggnad av elanläggning m.m. inom kv. Förrådet 2 och kv. Sommaren 1, Augustenborg, Malmö. Stambyte, badrumsrenovering och ombyggnad av elanläggning m.m. inom kv. Förrådet 2 och kv. Sommaren 1, Augustenborg, Malmö. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/44909304.aspx Externt anbuds-id

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avslutad: Fordon (person- och transportbilar).

Avslutad: Fordon (person- och transportbilar). Avslutad: Fordon (person- och transportbilar). Info Version 8 URL http://com.mercell.com/permalink/39269023.aspx Externt anbuds-id 175908-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Meddelande om upphandling

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 2590-13 Enhet 14 Sida 1 (12) SÖKANDE Hela Människan Ria Järfälla, 813200-1341 Box 266 177 25 Järfälla MOTPART Järfälla kommun 177 80 Järfälla SAKEN Offentlig

Läs mer

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping

DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping DOM 2016-02-11 Meddelad i Linköping Mål nr 61-16 1 SÖKANDE Nordisk Hiss AB, 556245-5179 Box 1922 581 73 Linköping MOTPART Hyresbostäder i Norrköping AB, 556064-5847 Box 2330 600 02 Norrköping Ombud: Advokaterna

Läs mer

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-01-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 23707-15 1 SÖKANDE AB OmsorgsCompagniet i Norden, 556640-2292 Edövägen 2 132 30 Saltsjö-Boo MOTPART Stockholms Stad, Socialförvaltningen 106 64 Stockholm

Läs mer

FORSVARSMAKTEN. Tilldelningsbeslut avseende Ramavtalsupphandling av Koncept- och designbyrå för digitala medier. (2 bilagor) TILLDELNINGSBESLUT

FORSVARSMAKTEN. Tilldelningsbeslut avseende Ramavtalsupphandling av Koncept- och designbyrå för digitala medier. (2 bilagor) TILLDELNINGSBESLUT FORSVARSMAKTEN 2012-1 0-15 14700:10260 Sida l (7) Vårt tjänsteställe, handlaggare Stockholm, Lena Norströ m, O l 0-82 76 25 lena.norstrom@mil.se Tilldelningsbeslut avseende Ramavtalsupphandling av Koncept-

Läs mer

Hyresavtal avseende Hotell Hallstaberget.

Hyresavtal avseende Hotell Hallstaberget. Hyresavtal avseende Hotell Hallstaberget. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/31704634.aspx Externt anbuds-id 26555-2012 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Avslutade upphandlingar Anbudsprocess

Läs mer

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken,

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, 1(7) Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, Göteborg Inbjudan Bostadsbolaget inbjuder härmed er att inkomma med

Läs mer

Ultraljud Ekokardiografi ViN

Ultraljud Ekokardiografi ViN Ultraljud Ekokardiografi ViN Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/46983057.aspx Externt anbuds-id 331616-2014 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess Öppet

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Ramavtal lås och låssmedsarbeten.

Ramavtal lås och låssmedsarbeten. Ramavtal lås och låssmedsarbeten. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37415765.aspx Externt anbuds-id 114128-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Avslutade upphandlingar Anbudsprocess

Läs mer

Inbjudan till arkitekttävling för nybyggnad inom sjukhusområdet i Helsingborg.

Inbjudan till arkitekttävling för nybyggnad inom sjukhusområdet i Helsingborg. Inbjudan till arkitekttävling för nybyggnad inom sjukhusområdet i Helsingborg. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/34789656.aspx Externt anbuds-id 212768-2012 Anbudstyp Upphandling Dokument

Läs mer

Nybyggnad bostäder - partnering

Nybyggnad bostäder - partnering Nybyggnad bostäder - partnering Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/37292919.aspx Externt anbuds-id 16009-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Avslutade upphandlingar Anbudsprocess Öppet

Läs mer

DOM 2012-04-18 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-18 Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-18 Meddelad i Göteborg Mål nr 1537-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Peab Asfalt AB, 556098-6122 c/o Peab Sverige AB Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Ombud: Helena Colliander Peab Sverige AB Anders

Läs mer

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120

E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 1/6 E-Bilbao: EUOSHA/FC/RSC/08/HR/S/2 tillhandahållande av tillfällig personal till Europeiska arbetsmiljöbyrån 2008/S 124-165120 Meddelande om upphandling Tjänster Avsnitt I: Upphandlande myndighet I.1)

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Service kyl- och ventilationsanläggningar.

Service kyl- och ventilationsanläggningar. Service kyl- och ventilationsanläggningar. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/43013546.aspx Externt anbuds-id 151784-2014 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Avslutade upphandlingar Anbudsprocess

Läs mer

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg

MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2014-12-19 Dnr 446/2014 1 (6) MKB Fastighets AB Box 50405 202 14 Malmö MKB Fastighets AB- direktupphandling av systemverktyg Utkast till beslut MKB Fastighets AB har brutit

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Tänk på att Upphandlingsmyndigheten

Tänk på att Upphandlingsmyndigheten Tänk på att informationen i detta material inte har uppdaterats sedan januari 2014. Aktuella lagar (inklusive beloppsgränser) har förändrats sedan dess och praxis på området kan ha utvecklats, vilket kan

Läs mer

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen 2012-04-27 Dnr 2011/2214 Beslutande: Jennv Rolling Föredragande: Björn Wallgren Övriga närvarande: Jan Maarten Dijkgraaf,

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-08-21. ARBETSFÖRMEDLINGEN Meritportfölj 2013-2017

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-08-21. ARBETSFÖRMEDLINGEN Meritportfölj 2013-2017 UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-08-21 Upphandlande organisation Upphandling ARBETSFÖRMEDLINGEN Meritportfölj 2013-2017 Doris Rexhammar Af-2013/146842 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Upphandlingens namn: Meritportfölj

Läs mer

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-11 Meddelad i Göteborg Mål nr 2804-12 E Enhet 2:1 1 SÖKANDE Selecta AB, 556069-3318 Ostmästargränd 5 120 90 Årsta Ombud: Magnus Kylhed Kylhed Juridik Örnstigen 23 183 50 Täby MOTPART Göteborgs

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda 1. Kommunen som köpare Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning

Läs mer

Säkerhetsskyddad upphandling Helena Rosén Andersson och Hanna Lundqvist 12 november 2015

Säkerhetsskyddad upphandling Helena Rosén Andersson och Hanna Lundqvist 12 november 2015 Säkerhetsskyddad upphandling Helena Rosén Andersson och Hanna Lundqvist 12 november 2015 Agenda Regelverk Upphandlingsprocessen Säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsskyddsåtgärder Fokus på kommersiella villkor

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet.

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Anna Berg Referensnr: Dnr 96-76-2012 Norra regionen och Uppsala-Örebro - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Läs mer

Ramavtal markarbeten Huge Fastigheter.

Ramavtal markarbeten Huge Fastigheter. Ramavtal markarbeten Huge Fastigheter. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39647809.aspx Externt anbuds-id 376988-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Avslutade upphandlingar Anbudsprocess

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning LS 1203-0363 SLL Juridik och Upphandling Upphandlingsavdelningen Bilaga 1. Kravspecifikation

Landstingsstyrelsens förvaltning LS 1203-0363 SLL Juridik och Upphandling Upphandlingsavdelningen Bilaga 1. Kravspecifikation Upphandlingsavdelningen Bilaga 1 Kravspecifikation Avseende upphandlingen av Skribenttjänster, Korrekturläsning och Redigering Upphandlingsavdelningen Bilaga 1, Sid 2 av 6 Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Sammanträdesdatum: 2013-07-11. Ersättare:

Sammanträdesdatum: 2013-07-11. Ersättare: "KOMMUN NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG (FÖRSTÄRKT) SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid: Storskogen 15:00-16:10 Ledamöter: Stig Rådahl (M), Ordförande Martin Wisell (KD), l:e vice ordförande Eva Christiernin

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

FTX-ventilation Ribbings väg 91.

FTX-ventilation Ribbings väg 91. FTX-ventilation Ribbings väg 91. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/32073240.aspx Externt anbuds-id 59655-2012 Anbudstyp Upphandling Dokument typ Meddelande om upphandling Anbudsprocess

Läs mer

2011-10-06. Sista ansökansdag:

2011-10-06. Sista ansökansdag: Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-06 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Maria Gustavsson Upphandling Byråtjänster inom marknadskommunikation, internkommunikation och PR Af-2011/299348 Sista ansökansdag:

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun

DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-03-30 Meddelad i Falun Mål nr 823-16 1 SÖKANDE 12&12 Behandlingshem AB, 556446-9020 Svanövägen 54 872 93 Lunde MOTPART Mora kommuns inköpscentral 792 80 Mora SAKEN

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-05 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09-15 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Städtjänster UVN Helsingborg.

Städtjänster UVN Helsingborg. Städtjänster UVN Helsingborg. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/45166134.aspx Externt anbuds-id 181393-2014 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Avslutade upphandlingar Anbudsprocess Öppet

Läs mer

Beslut avseende ramavtal för biblioteksmedia

Beslut avseende ramavtal för biblioteksmedia SOLLENTUNA KOMMUN UPPHANDLINGSENHETEN BESLUT 2012-05-03 Dnr 2011/64 INK.879 Beslut avseende ramavtal för biblioteksmedia Beslut avseende upphandling av: Område A Böcker med biblioteksutrustning Område

Läs mer