Sjukvårdsförsäkring. Gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukvårdsförsäkring. Gäller från 2013-01-01"

Transkript

1 Sjukvårdsförsäkring förköpsinformation Sjukvårdsförsäkring Gäller från

2 Sjukvårdsförsäkring För friska medarbetare och snabb vård Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring är till för företag och organisationer som vill ha friska medarbetare. Den innehåller förebyggande hälsotjänster, snabb vård och ett riktigt bra rehabiliteringsskydd med arbetslivsinriktad rehabilitering. Dessutom erbjuder vi hjälp vid missbruksproblematik. Vi ger dig och dina medarbetare möjlighet att fokusera på förebyggande hälsoarbete för att minska ohälsa och sjukdom, vilket ger förbättrad livskvalitet. Skulle oturen ändå vara framme och någon blir sjuk eller skadar sig erbjuder vi snabb vård och bra rehabilitering så att personen är tillbaka på jobbet igen så fort som möjligt. Allt det här tjänar både du som arbetsgivare och dina medarbetare på. Detta är endast en översiktlig information. Mer information finns i våra prisblad och i det fullständiga försäkringsvillkoret som finns på vår webbplats lansforsakringar.se/sjukvard. Vi kan också skicka det till dig. Tillgång till snabb vård Grunden i sjukvårdsförsäkringen är att ge dig och dina medarbetare tillgång till snabb vård. När du är sjuk eller har skadat dig ringer du Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling som ger dig råd. När du behöver vård bokar de in dig hos någon av alla de privata vårdgivare vi samarbetar med. Viss vård kan inte erbjudas i Sverige inom den privata vården. Den sker då i den offentliga vården och kan inte bokas av vår sjukvårdsförmedling. Sjukvårdsförsäkringen ersätter kostnader för: Privat vård. Operation och sjukhusvård. Behandling hos psykolog och psykoterapeut. Antalet behandlingar styrs av ditt behov. Behandling hos sjukgymnast, naprapat, och kiropraktor. Antalet behandlingar styrs av ditt behov. Behandling hos logoped och dietist. Antalet behandlingar styrs av ditt behov. Resor och logi i samband med behandling, om kostnaden är 500 kronor eller mer. Eftervård och medicinsk rehabilitering. Arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga rehabiliteringsutredning, rehabiliteringsplan och åtgärder. Behandling av beroende och missbruk. Hjälpmedel för tillfälligt bruk Hemservice efter operation. Second opinion förnyad medicinsk bedömning vid särskilt allvarliga sjukdomar och skador eller vid särskilt riskfylld operation. Tilläggspaket Du kan i vissa fall teckna ett tilläggspaket till försäkringen och då ingår även: Offentlig vård upp till högkostnadsskyddet Läkemedel, upp till högkostnadsskyddet Övernattning på sjukhus vid akut vård, högst 500 kronor per övernattning. Vaccinationer. Hälsokontroll vart tredje år Ersättning för självrisk i samband med vård vid tillfällig utlandsvistelse, högst kronor. Resor och logi i samband med behandling, även om kostnaden understiger 500 kronor. Garanti Med vår försäkring erbjuds du en första medicinsk rådgivning av specialistläkare, sjukgymnast, psykolog eller annan relevant viktigt att veta För att du ska få bra och tydlig information om innehållet i och omfattningen av din försäkring, har vi markerat med en pil framför text som innehåller extra viktig information för dig. Självrisk Begränsningar i försäkringsskyddet Förebyggande hälsotjänster Omfattning och betalning

3 vårdspecialist inom 7 arbetsdagar. Operation erbjuds inom 20 arbetsdagar från det att vi godkänt operationen. Skulle vi inte kunna erbjuda dig behandling inom dessa tider har vi en garanti som innebär att vi betalar dig kronor per dygn den tid du får vänta, men högst ett prisbasbelopp. Självrisk för läkarvård I vissa fall kan du välja om du vill ha självrisk eller inte på försäkringen. Självrisken gäller för läkarvård och betalas vid första läkarbesöket. Exempel på viktiga begränsningar i försäkringen Akut sjukvård omfattas inte av försäkringen. Vi ersätter inte patientavgifter hos privat vårdgivare som inte anvisats av Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling. Arbetslivsinriktad rehabilitering ersätts endast om den försäkrade är tillsvidareanställd och inskriven i Försäkringskassan. Ersättningen är högst tre prisbasbelopp. För behandling av beroende och missbruk ersätter vi halva kostnaden. Vi ersätter inte kostnader för graviditetskontroller och komplikationer vid graviditet, abort eller förlossning. Försäkringen gäller inte för kontroll och behandling av ätstörningar eller vård och behandling av övervikt och följdsjukdomar som har samband med övervikt. Försäkringen gäller inte för tandvård, korrigering av brytningsfel i ögat, transplantation av inre organ eller vård och behandling av demenssjukdom. Vi ersätter inte kostnader i samband med olycksfallsskada till följd av att du deltar i: boxning eller annan kampsport där slag/sparkar eller motsvarande ingår. sport, idrottstävling eller träning som professionell idrottsutövare. Som professionell idrottsutövare räknas du om minst kronor av din inkomst kommer från idrottsutövningen. Kontakta oss om du är osäker på om försäkringen gäller för någon speciell omständighet. Ansvarstid Ansvarstiden är den längsta tid som vi betalar ersättning för ett försäkringsfall. Om försäkringen upphör är ansvarstiden alltid ett år räknat från den dag försäkringsfallet inträffade. Ansvarstiden för nedanstående försäkringsfall är begränsad för arbetslivsinriktad rehabilitering, längst 12 månader. för behandling av beroende och missbruk, längst 24 månader. Förebyggande hälsotjänster Många sjukdomstillstånd går att förebygga genom att ändra vanorna och leva litet sundare. Därför ingår ett antal förebyggande hälsotjänster i vår sjukvårdsförsäkring som du och dina medarbetare kan använda. Länsförsäkringars hälsotjänster erbjuds genom ett samarbete med SOS International. De är fristående från Länsförsäkringar och arbetar under gängse sekretessregler, vilket innebär att de aldrig lämnar ut information om enskilda individer. Starta med en hälsoprofil Nu kan du få koll på din hälsa med vår interaktiva hälsoprofil. Hälsoprofilen hjälper dig att hitta de områden du behöver förändra. Efter att ha svarat på frågor om dig själv och dina livsstilsvanor får du hjälp, råd och hälsoprogram för att få en bättre hälsa. Du kan också diskutera resultatet med en hälsocoach. Som företagare kan du också göra en hälsoprofil på hela företaget. Då får du en sammanställning av hälsoläget för alla dina medarbetare. Men det krävs att det är fler än tio personer som genomför hälsoprofilen, annars kan inte medarbetarnas anonymitet garanteras. Våra hälsoprogram Med våra fem hälsoprogram på webben kan du på ett enkelt sätt ta ditt första steg till en bättre hälsa. Programmen hjälper dig till bättre vanor och en hälsosammare livsstil. Du väljer själv vilket eller vilka program du vill göra, antingen utifrån ditt resultat på Hälsoprofilen eller om du själv känner att du har en vana du vill förändra. Du gör programmen på webben och du är helt anonym. Stressa mindre Programmet lär dig effektiva metoder och sätt att tänka för att förhindra stress både på arbetet och privat. Du får också hjälp med att klara av stress när du inte kan undvika den. Målet med Stressa mindre är att minska din stressnivå. Programmet tar fyra veckor med tre övningar per vecka. Sluta röka Programmet har testats i två stora vetenskapliga studier med ett betydligt bättre resultat än mer traditionella metoder. Målet med Sluta röka är att du ska bli rökfri för gott. Programmet startar med en veckas förberedelser, sedan följer en månads aktiv förändring och sedan följer programmet upp dig under ett helt år. Må bättre Ett hälsoprogram som förebygger depressioner. Ny forskning inom positiv psykologi har visat att vi själva har möjlighet att påverka och styra vårt humör och hur vi känner. Programmets mål är att minska dina negativa tankar, öka dina positiva känslor, öka välbefinnandet och förebygga

4 depressioner. Programmet tar sex veckor med tre övningar per vecka. Lite sundare Hjälper dig att förebygga sjukdomar som beror på din livsstil, som till exempel hjärtsjukdomar och diabetes. Programmet hjälper dig att komma igång med ett sundare liv genom bättre matvanor och regelbunden fysisk aktivitet och det tar sju veckor med tre övningar per vecka. Balans Testa och ändra dina alkoholvanor. Balans har inte som mål att få dig att helt sluta dricka alkohol, men att hjälpa dig att ta kontrollen och genomföra både större och mindre förändringar. Programmet startar med en screening, följt av ett aktivt förändringsprogram och vid behov finns sedan uppföljning i upp till ett år. Hälsoprogrammen kommunicerar med dig via din dator, smartphone, sms eller med e-post. Dessutom finns ett telefonstöd kopplat till programmen om du stöter på problem eller behöver extra stöd på vägen. Personligt samtalsstöd Med det personliga samtalsstödet får du direkt stöd och hjälp via telefon när du har problem i privat- eller arbetslivet. Du får hjälp med råd och vägledning vid psykologiska, psykosociala, juridiska, ekonomiska eller hälso- och livsstilsfrågor. När det gäller juridisk och ekonomisk rådgivning får du endast rådgivning avseende privat problematik, inte frågor om affärsjuridik eller ekonomiska frågor om företagsverksamhet. Du är helt anonym och SOS International har dessutom tystnadsplikt. Du kan ringa Personligt samtalsstöd dygnet runt, året om. Chefsstöd Chefsstöd via telefon ingår också i försäkringen. Hit ringer du som företagare om du vill diskutera ledarskapsfrågor eller personalproblem. Du får också stöd i frågor när du har medarbetare där du ser en risk för långvarig sjukdom, när medarbetare redan har en långvarig sjukdom eller när medarbetare har upprepad korttidsfrånvaro. Det är enkelt att använda sjukvårdsförsäkringen På vår webbsida lansforsakringar.se/sjukvard har vi samlat alla våra tjänster. Där finns länkar till våra förebyggande hälsotjänster och vårt telefonnummer. Ring när du behöver använda det personliga samtalsstödet eller chefsstödet. nå Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling för sjukvårdsrådgivning. Du har tillgång till rådgivning årets alla dagar dygnet runt av erfarna legitimerade sjuksköterskor. nå Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling för att boka en tid hos en privat vårdgivare. Tidsbokningen är öppen på vardagar mellan och Där får du hjälp att komma till en av de cirka 900 privata vårdgivare som vi samarbetar med runt om i landet. Du kan också få hjälp att boka eventuella resor för vårdbesök genom vår resebyrå. hjälp med arbetslivsinriktad rehabilitering eller behandling av beroende och missbruk. Priset för försäkringen Beroende på hur många du vill försäkra, storleken på ditt företag och om du redan har andra försäkringar hos oss kan sjukvårdsförsäkringen tecknas på olika sätt och kosta olika mycket. Detta beskrivs i våra prisblad. Skatteregler 20 procent av kostnaden för sjukvårdsförsäkringen är avdragsgill för företaget och det uppstår inte några förmånsvärden för den anställde. Om du tecknar en sjukvårdsförsäkring med tillläggspaket, eller skydd motsvarande det, är 33 procent av kostnaden avdragsgill för företaget och förmånsvärdet för den anställde är då 3 procent. Allmänt om försäkringen Detta är endast en översiktlig information. De fullständiga villkoren finns på vår webbplats, lansforsakringar.se/sjukvard. Du kan också ringa så skickar vi dem till dig. Omfattning och betalning Omfattning, avtalstid och pris framgår av ditt avtal. Svensk lag tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna kan prövas av allmän domstol. All kommunikation sker på svenska. Betalningen av försäkringen kan göras på olika sätt beroende på vilken typ av avtal vi har träffat. Första betalningen ska göras inom 14 dagar från den dag vi sänt avin till dig. Därefter ska betalning göras innan avins förfallodag. Om du inte betalat i rätt tid har vi rätt att säga upp avtalet. Så förnyas din försäkring Försäkringsavtalet löper på ett år och förlängs med ett år i taget om det inte sägs upp. Om dina uppgifter ändras Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du lämnat till oss förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din

5 möjlighet att få ersättning om något skulle hända. Om du ångrar dig När du köpt din produkt eller tjänst på internet eller telefon, så kallat distansköp, eller vid hembesök har du möjlighet att ångra köpet inom 30 dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig. Har du hunnit betala får du tillbaka pengarna med avdrag för den tid som du haft tjänsten. Du kan inte ångra dig om distansavtalet gäller en försäkring som är giltig mindre än en månad eller köpet vid hembesök understiger 300 kronor. Närmare bestämmelser om ångerrätt finns i distans- och hemförsäljningslagen. Dina personuppgifter De personuppgifter som Länsförsäkringar hämtar in om dig behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera försäkringen, fullgöra våra avtal och ge en god service. De kan också användas för marknadsföring, insamling av statistik och för andra ändamål som framgår av försäkringsvillkoren. Uppgifterna är avsedda att i första hand användas inom länsförsäkringsgruppen men kan komma att lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med. Du har även rätt att anmäla att dina personuppgifter inte får behandlas för direkt marknadsföring. Telefonsamtal som sker med dig kan komma att spelas in för att dokumentera vilka uppgifter du lämnar. Du har rätt att få information om Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare. lansforsakringar.se dina personuppgifter som vi har. Hör av dig om något är felaktigt så rättar vi det. Fullständig information om hur vi får använda dina personuppgifter finns i villkoren som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se. Du kan även beställa dem från oss. Vi är personuppgiftsansvariga. Om vi inte kommer överens Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person du haft kontakt med eller vår klagomålsansvariga. Om du ändå är missnöjd kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden med medicinska tvistefrågor, Gäller tvisten andra frågor kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Prövningen är kostnadsfri för dig. Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas om du har en rättsskyddsförsäkring. Du betalar då enbart självrisken. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), , Stockholm. Styrelsens säte är Stockholm. Vi står under Finansinspektionens tillsyn. Länsförsäkringar Bergslagen Länsförsäkringar Blekinge Dalarnas Försäkringsbolag Länsförsäkringar Gotland Länsförsäkringar Gävleborg Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Länsförsäkringar Halland Länsförsäkringar Jämtland Länsförsäkringar Jönköping Länsförsäkringar Kalmar län Länsförsäkring Kronoberg Länsförsäkringar Norrbotten Länsförsäkringar Skaraborg Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Stockholm Länsförsäkringar Södermanland Länsförsäkringar Uppsala Länsförsäkringar Värmland Länsförsäkringar Västerbotten Länsförsäkringar Västernorrland Länsförsäkringar Älvsborg Länsförsäkringar Östgöta LFAB Kommunikation Utg Vi trycker på det miljövänliga läs mer på lansforsakringar.se/miljo

Advokatsamfundets Försäkringsprogram 2015

Advokatsamfundets Försäkringsprogram 2015 Advokatsamfundets Försäkringsprogram 2015 VÄLKOMMEN TILL ADVOKATSAMFUNDETS FÖRSÄKRINGSPROGRAM Willis är ett av världens ledande företag inom risk management och försäkringsförmedling med huvudkontor i

Läs mer

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01 SÄKER PERSON INFORMATION Säker Person försäkringar med bondförnuft Gäller från 2015 01 01 Innehåll Säker Person trygghet för dig som bor eller arbetar på landsbygden 3 Förmåner för dig som är medlem i

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring

Villkor Sjukvårdsförsäkring Villkor GSV 800:4 Villkor Sjukvårdsförsäkring Gäller från 2013-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01 BARNFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Barnförsäkring Gäller från 2015-06-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde

Läs mer

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring Friskare företag med sjukvårdsförsäkring 1 Varför sjukvårdsförsäkring? Förebyggande hälsotjänster. Rätt vård snabbt. Effektiv rehabilitering. 2 Vi har utvecklat en unik helhet tar hand om hela människan

Läs mer

Villkor SF 500:4. Villkor Senior. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Villkor SF 500:4. Villkor Senior. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring. Gäller från 2015-01-01 Villkor SF 500:4 Villkor Senior Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2014-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2014-01-01 Bilförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Bilförsäkring Gäller från 2014-01-01 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett skydd som gäller vid trafikolyckor,

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Villkor GSV 840:2 Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2012-01-01 Information om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

Gruppförsäkring. Med delad sjukförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring. Med delad sjukförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Med delad sjukförsäkring Gäller från 2012-01-01 Information om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd

Läs mer

Bilförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Bilförsäkring. Gäller från 2015-01-01 BILFÖRSÄKRING FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Bilförsäkring Gäller från 2015-01-01 Bilförsäkring Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan få ett skydd som gäller vid trafikolyckor,

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13. Båtförsäkring. Gäller från 2013-02-01 FÖRKÖPSINFORMATION BÅT 13 Båtförsäkring Gäller från 2013-02-01 Länsförsäkringars Båtförsäkring ditt ankare i stormen! Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av din båtförsäkring. Den fullständiga

Läs mer

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01

Hemförsäkring. Gäller från 2015-01-01 HEMFÖRSÄKRING VÄSTERBOTTEN FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett ekonomiskt skydd egendomsskydd,

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med MKB

Hemförsäkring i samarbete med MKB hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med MKB Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Läs mer

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett

Hemförsäkring. genom Cymko Förvaltning. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring genom Cymko Förvaltning Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta

Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta STUDENTPAKET ÅR 2012 FÖRKÖPSINFORMATION Länsförsäkringar Jönköpings studentpaket täcker det mesta Eftersom den som studerar har ett mycket sämre skydd än den som arbetar, är det viktigt att du ser över

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2013-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Trelleborgshem

Läs mer

Gruppsjukvårdsförsäkring Branschförbund Allmänna försäkringsvillkor gällande från 2008-06-01

Gruppsjukvårdsförsäkring Branschförbund Allmänna försäkringsvillkor gällande från 2008-06-01 Gruppsjukvårdsförsäkring Branschförbund Allmänna försäkringsvillkor gällande från 2008-06-01 För försäkringen gäller det som anges i avtalet och därtill hörande handlingar, detta försäkringsvillkor, försäkringsavtalslagen

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem

Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Landskronahem Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem

HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM. Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING TRELLEBORGSHEM Hemförsäkring i samarbete med TrelleborgsHem HEMFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2015-01-01 Hemförsäkring i samarbete med Trelleborgshem

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring

Villkor Gruppförsäkring Villkor GF 900:7 Villkor Gruppförsäkring Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring Barnförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Triumph Försäkring. Gäller från 2015-05-01

Triumph Försäkring. Gäller från 2015-05-01 TRIUMPH FÖRSÄKRING Triumph Försäkring Gäller från 2015-05-01 Med vår motorcykelförsäkring får du ett bra skydd. Vi hjälper dig att få rätt försäkring för dig och din motorcykel. Det här är endast en översiktlig

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 Fakta om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn

Villkor GARANT. Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Villkor GAR 100:1 Villkor GARANT Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring - Inkomstskydd Barnförsäkring Sjukvårdsförsäkring barn Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Gemensamma

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer