Tillsammans räddar vi liv!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans räddar vi liv!"

Transkript

1 Tillsammans räddar vi liv! TACK FÖR ATT du är en av oss. Tillsammans räddar vi liv till sjöss. Berätta gärna om oss för någon annan här är våra viktigaste fakta. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss. Vi är den enda aktören i Sverige som har sjöräddning som huvuduppgift. Sjöräddningssällskapet gör 70 % av all sjöräddning i Sverige. Sjöräddningssällskapets 2000 frivilliga sjöräddare har jour dygnet runt, året om. När larmet går lämnar vi kaj inom 15 minuter. Vår höga beredskap gäller även när miljön hotas. Vi är utrustade för miljöräddning och kan ringa in utsläpp och förhindra spridning tills samhällets sanerande resurser hinner fram. Sjöräddningssällskapet har 67 räddningsstationer längs hela Sveriges kust och i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och i Helgasjön/Kronoberg. Över 190 räddningsenheter är placerade på räddningsstationerna. Sjöräddningssällskapet arbetar även förebyggande genom att informera om sjösäkerhet lokalt men också genom att aktivt delta och påverka på de globala arenorna. Vi begär inga bidrag från staten utan är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Sjöräddningssällskapet Box Västra Frölunda Telefon: E-post: Plusgiro: Bankgiro: Organisationsnummer:

2 Alla kan behöva en hjälpande hand på sjön.

3 LEDAREN, ORD FRÅN VD Estonia. Inte en gång till. I ÅR ÄR det tjugo år sedan Estonia sjönk. 852 människor miste sina liv, en händelse som aldrig får upprepas. Jag glömmer aldrig den natten. Olyckan skedde på finskt sjöräddningsområde men påverkade hela världen. Sjöräddningssällskapets räddningskryssare larmades inte ut då räddningsledarna gjorde bedömningen att med 8 9 knops fart skulle det vara för sent för att rädda liv. 28 lastfartyg och färjor kom till olycksplatsen inom några timmar, dock med mycket begränsade möjligheter att hjälpa till. Evakuering av ett fartyg brukar i stort sett fungera ganska bra, men utrustning för att möjliggöra en räddningsinsats från närliggande fartyg har inte lagstadgats ännu. Just detta är något som Sjöräddningssällskapet har försökt utveckla och påverka ända sedan den tragiska septembernatten I början av juni anordnar vi en tredje massräddningskonferens vid vårt kontor i Göteborg med deltagare från hela världen. Allt från praktiska övningar till havs till simulatorer tränas, diskuteras och varje möte har gett nya förslag till förbättringar. Det känns bra att det rör sig i rätt riktning, även internationellt, om än något långsamt. Tack vare alla generösa donationer från privatpersoner, stiftelser och företag till Sjöräddningssällskapet, har vi på mindre än tjugo år kunnat specialutveckla och färdigställa fler än hundra nya räddningsbåtar. Rausing- klassen, Odd Fellow-klassen och Victoria-klassen kan i grov sjö hålla en hög hastighet och nå en olycka långt ute till havs mycket snabbt. Idag hade fyra av våra räddningsbåtar nått Estonias haveriplats, i samma väderförhållanden, inom 2,5 3 timmar. Det är ett stort steg framåt i rätt riktning. Min förhoppning är att vi de kommande tjugo åren kan få ett lika fint stöd genom donationer, gåvor och frivilliga sjöräddares tid till förfogande, som vi fått de senaste tjugo åren. Alla delar är lika viktiga för fortsatt utveckling och behövs för att arbeta vidare med vårt viktiga ändamål, att rädda liv till sjöss. ROLF WESTERSTRÖM, VD SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET FOTO: SEBASTIAN FORSMAN

4 DETTA ÄR SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET INNEHÅLL Ledaren, ord från vd 4 Vi räddar liv till sjöss SJÖRÄDDNING ÄR ETT SAMSPEL i Sverige, men det är bara Sjöräddningssällskapet som har sjöräddning som huvuduppgift. Och vi gör mycket nytta. I sju av tio larm är räddaren i nöden en frivillig och oavlönad sjöräddare. UTAN GÅVOR KAN VI INGET GÖRA. Vi får inga bidrag från staten. Att samla in pengar genom många medlemmar och givare är vår ekonomiska förutsättning. Och så har det varit sedan föreningens start den 1 juni INGEN SKA OMKOMMA TILL SJÖSS. Vår vision har inga gränser. Oavsett vatten och oavsett geografi, genom förebyggande arbete, forskning och utveckling, samt medverkan på de internationella arenorna, driver vi frågan om sjöräddning i Sverige och i hela världen, aktivt och medvetet. MEDMÄNSKLIGHET ÄR VÅR VÄRDEGRUND. Sjöräddningssällskapet kännetecknas av en ödmjuk och hjälpsam attityd, där omdöme, skicklighet och erfarenhet kommer till uttryck i varje handling och möte. Detta är Sjöräddningssällskapet i korthet 8 Sjöräddning idag 10 Våra medlemmar 18 Så samlar vi in våra pengar 26 Så använder vi våra pengar 34 Kunskapsspridning 46 Årsredovisning 52 Våra frivilliga sjöräddare 84 Föreningsinformation 92 Sjöräddningssällskapets årsbok 2014 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Foto: Sjöräddningssällskapet där inget annat anges Redaktör: Ann Jansson Grafisk form: Spoon Tryckeri: Göteborgstryckeriet Omslag: Olof Stenhammar, Sjöräddningssällskapets ordförande Foto: Sebastian Forsman

5 2013 I KORTHET En snabbrepris av fjolåret STRÅLANDE SOL OCH sköna sommardagar. Så tänker många om 2013, och visst var det så! Sommaren höll aldrig på att ta slut, och sjöräddarna fick jobba som aldrig förr. De skarpa larmen ökade med 13 % jämfört med året innan och vår assistans till medlemmarna, förebyggande utryckning, ökade med det dubbla. Den i särklass viktigaste anledningen till att vara medlem i Sjöräddningssällskapet är att man medverkar till en fungerande sjöräddning i Sverige. Att fler och fler inser detta är mycket glädjande för sjösäkerheten. Fler och fler, det stämmer väl in på året som gått. Vid utgången av 2013 var vi medlemmar. Vår högsta siffra någonsin och fler än i fjol. Förra året bad vi medlemmar att värva, vilket gav resultat. Fortsätt prata varmt om föreningen som räddar liv till sjöss. Ju fler vi är ombord på skutan, ju fler kan vi inkludera i trygghet till sjöss! Sjöräddningssällskapet är en organisation med 90-konto. Det betyder att vi kontrolleras av si, Svensk Insamlingskontroll, som bland annat strikt reglerar att minst 75 % av en förenings insamlade medel måste gå tillbaka till ändamålet. Vår totala insamling i fjol blev 155 miljoner kronor, fördelat på 57 i medlemsintäkter och 98 i övriga intäkter. UNDER ÅRET SJÖSATTE vi vår andra båt ur Postkod Lotteri-klassen, rescue Sparbanksstiftelsen Öresund. Att utveckla en helt ny båtklass, med fokus på miljö, är bara ett av många projekt vi kunnat ro iland tack vare Svenska PostkodLotteriet. Lotteriet har sedan starten 2005 delat ut 4,9 miljarder kronor till den ideella sektorn. PostkodLotteriet är tillsammans med sina systerlotterier i Holland och Storbritannien världens andra största privata givare till ideell verksamhet. Sjöräddningssällskapet har, inklusive årets gåva 2014, tagit emot 148 miljoner kronor totalt. Pengar som går till att uppgradera vår båtflotta, utbilda sjöräddare, bygga räddningsbåtar och anpassa dem till miljövänligt bränsle, förse räddningsstationerna med tankar för miljövänlig bunkring, inköp av båtliftar mm. Tack vare Svenska PostkodLotteriet genomför vi projekt som annars inte varit möjliga. Vi driftsatte sex nya räddningsenheter 2013, alla donerade av generösa privatpersoner och företag. Dessutom bestämde sig vår åländska systerförening för att beställa en räddningsbåt ur vår 12-meters Victoria-klass. Båttypen finns därmed representerad på Åland, på Färöarna och längs med vår svenska kust. Den har också väckt mycket nyfikenhet i usa. ATT VIDMAKTHÅLLA INTRESSET för sjöräddning är Sjöräddningssällskapets första ändamål. Under 2013 har vi intensifierat vårt förebyggande informationsarbete på alla fronter och ansträngt oss för att nå nya målgrupper. Vi har lanserat Sjöräddningssällskapet på mynewsdesk, vilket ger direktkontakt med Sveriges samlade journalistkår. Vi har gjort fem utskick av vårt nya elektroniska nyhetsbrev. Sjöräddningssällskapet på facebook fortsätter att växa och har nu passerat vänner. Vi skickade ut närmare medlemstidningar Trossen. Vår tidning om sjövett till barn, Trossen Junior, fick vi trycka upp i flera omgångar. Trots det tog alla exemplaren slut. Vår hummerkampanj var rädd om dig nådde ut till människor vilket är glädjande ur ett sjösäkerhetsperspektiv. Men mest av allt har en öppen dialog präglat I kölvattnet på den maritima utredningen, som bla föreslog att sjöräddningen skulle organiseras om på myndighetsnivå, har vi etablerat en mängd nya, viktiga och angelägna kontakter. Förslaget har inte antagits och försvarsminister Karin Enström uttrycker: Om man ska göra förändringar vore det väldigt tråkigt om det fantastiska engagemanget som läggs ner av frivilliga krafter skulle påverkas negativt. Det tar vi som ett kvitto på att vår ideella verksamhet sedan mer än hundra år behövs även i framtiden. FOTO: CHRIS WESTERSTRÖM

6 FOTO: HENRIK TRYGG SJÖRÄDDNING IDAG

7 SJÖRÄDDNING IDAG SJÖRÄDDNING IDAG Sjöräddningssällskapets Mattias Wengelin (sonen på bilden) har startat upp lokal tillverkning av flytvästar i Uganda. Det är positivt, både ur ett sjösäkerhets- och arbetsmarknadsperspektiv. SJÖRÄDDNING I VÄRLDEN Viktig hjälp till Afrika LAKE VICTORIA ÄR den största sjön i Afrika med en yta större än Schweiz. Hundratusentals människor lever av fisket på sjön, utan att kunna simma, utan att bära flythjälpmedel och utan möjligheter att slå larm om båten kapsejsar. Många vittnar om hur deras fiskarkollegor dukat under. Men de ger sig ut på sjön ändå. De har inget val om de ska kunna försörja sig och sin familj. De allra flesta har mobiltelefon, men det finns ingen sjöräddningscentral att ringa till om olyckan är framme tills nu. Sjöräddningssällskapet (genom Safe Water Foundation) hjälper till att bygga upp en larmcentral i Uganda, som både kan ta emot nödsamtal och koordinera räddningsinsatser. Vi stöttar också med rädd ningsenheter och utbildning i sjöräddningstjänst och har även startat en lokal tillverkning av flytvästar. SJÖRÄDDNING ÄR OCH förblir en global fråga med gemensamt ansvar. Varje år omkommer uppskattningsvis personer, bara på Lake Victoria. Chanserna för nödställda att överleva är idag mycket små. De afrikanska fiskarna både lever och dör av sin inkomst, bokstavligen. För varje fiskare som omkommer står ytterligare sju personer utan försörjning. Vi kan inte bara sitta vid våra skrivbord och konstatera fakta. Vi måste hjälpa till. Medmänsklighet är Sjöräddningssällskapets värdegrund, och den inkluderar alla. Vad har hänt sedan Estonia? 20 ÅR SEDAN Estonia. Är vi bättre rustade idag? Det hade känts bra att kunna svara självklart!. Men det mest korrekta svaret är både ja och nej. Världen har absolut tagit lärdom av Estonia. Framför allt har världen förstått att dagens massräddningsmetoder inte på långa vägar är tillräckliga. Det fanns inget färdigt koncept för att rädda tusentals människor ur havet för tjugo år sedan, och det finns det fortfarande inte. Räddningshelikoptrar som vinschar och räddningsbåtar som kör i skytteltrafik kommer inte att räcka till vid nästa olyckstillfälle heller. Definitionen på en massräddning är just det: en räddningsaktion som kräver insatser utöver vad som finns i regelverk, utrustning och tränade metoder. Ponera att en liknande olycka som Estonias förlisning sker idag. Att å ena sidan veta att extraordinära insatser krävs och å andra sidan inte sätta i system hur de insatserna rimligen ska kunna genomföras det är en paradox vi måste lösa. I JUNI 2014 står Sjöräddningssällskapet värd för den tredje internationella massräddningskonferensen i Göteborg. imrf, International Maritime Rescue Federation, är arrangör och deltagare kommer från jordens alla hörn. Vi har hela världens sjöräddningsöron och ögon samlade på ett och samma ställe. FIRST, vår massräddningsmetod, provas i fiktiv olycka vid internationell konferens i Göteborg i början av juni. På Chalmers Tekniska Högskola får de vara med om något unikt: i flertalet simulatorer iscensätter vi fiktiva olyckor och ställer olika räddningsmetoder mot varandra. Både godkända och icke godkända. En icke godkänd metod betyder inte att den är dålig. Det betyder bara att den inte antagits i regelverken som tvingande metod i branschen. Sjöräddningssällskapet har tillsammans med Stena Line och Chalmers utvecklat en massräddningsmetod, first (First Independent Responder Safe Transfer). Metoden bygger på att fartyg i reguljär trafik sannolikt är först på plats vid en olycka till havs. Med rätt utrustning ombord och med tränad besättning kan de starta räddningsarbetet omgående istället för att invänta dedikerade resurser från land. Metoden går ut på att lyfta fulllastade livflottar ombord till säkerhet och trygghet på ett annat fartyg. DEN STORA FRÅGAN i de simulerade övningarna är vilken metod som visar sig vara bäst. Om det finns någon icke godkänd metod som är bättre än dagens godkända, som i så fall borde regleras? Svart på vitt är en liten del på vägen till ett förändrat regelverk och vårt mål är att nå hela vägen fram. Massräddningsfrågan globalt kan inte förbli olöst samtidigt som kryssningsfartygen blir allt större och ger sig av allt längre bort

8 SJÖRÄDDNING IDAG SJÖRÄDDNING IDAG På Färöarna finns en av sjöräddningsbåtarna ur Sjöräddningssällskapets Victoria-klass. Under 2014 kommer den trettiotredje båten ur klassen att tas i drift på Åland. Första gången med FIRST i Holland REGELVERKET FÖR massräddning tar slut vid evakuering från det olycksdrabbade fartyget. Väl i livflotten eller ännu värre i havet, så finns inga regelverk alls. Men vem känner sig räddad, guppandes långt ut till havs utan land i sikte? Sjöräddningssällskapet, tillsammans med Stena Line, har utvecklat en fungerande massräddningsmetod, first. Vår idé bygger på att fartyg i reguljär trafik troligen är först på plats vid en olycka ute till havs. Snabbgående småbåtar sjösätts och manövrerar livflottar försedda med hake, som fullastade lyfts ombord med hjälp av lyftkran. På kort tid sätts alla personer i flotten i säkerhet, vilket idag ska jämföras med att vinscha en person i taget till en räddningshelikopter. Under 2013 testades first av holländska rederiet teso. Inför sitt nästa nybygge har teso planer på att göra beredskapsbåten säkrare med hjälp Ja till Victoria UNDER LÅNG TID har Sjöräddningssällskapet utvecklat sjöräddningsbåtar i egen regi för att få dem så ändamålsenliga som det tuffa sjöräddningsuppdraget kräver. Vår 12-meters Victoriaklass, uppkallad efter kronprinsessan Victoria, har ett världsrykte att vara unik i sammanhanget. Färöarna var först ut att beställa sin egen Victoriabåt, och då ska man veta att de har ett väderläge, där vindstyrkor på 25 m/s är vardagsmat. Efter noggrant utvärderande och testande av olika organisationers olika räddningsenheter föll valet på Victoria. Under 2013 beställde även vårt åländska systersällskap en egen Victoria-båt, den trettiotredje i båtklassen. Räddningsbåten är självrätande och kännetecknas av hög manöverbarhet och goda gångegenskaper, som gör det möjligt att undsätta nödställda under alla väderförhållanden. Den åländska Victoria-båten tas i drift under första halvan av Sjöräddningssällskapets massräddningsmetoder testas av holländska rederiet teso. av vårt massräddningstänk, vilket är glädjande. Att fler företag runt om i världen tar massräddningsproblematiken på allvar leder frågan fram mot en internationell hållbar lösning Det kryllar av öar i svenska vatten. Och hälften av dem finns i Stockholms skärgård Sveriges totala kuststräcka i kilometer om man räknar alla öar, uddar och vikar. Det är ett femtedels varv runt jordklotet Årlig siffra på antalet passagerare på svenska vatten. 827 Så många sjöräddningsuppdrag genomförde vi En ökning med 13 % jämfört med Så många omkommer uppskattningsvis på Lake Victoria i Afrika. Varje år. SJÖRÄDDNING I SVERIGE Lagspelare i topp SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET är en ideell förening, utan politisk bindning. Men ansvaret för sjöräddning i Sverige vilar på politikerna via Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningscentralen, som tar emot nödsamtal, larmar ut tillgängliga räddningsenheter och koordinerar räddningsinsatsen, ingår fortsatt i Sjöfartsverkets ansvar. Det glädjer oss, eftersom en statlig utredning 2012 föreslog att ansvaret för sjöräddning skulle flyttas från det civila Sjöfartsverket till Kustbevakningen, ett förslag vi motsatte oss och som heller inte antagits. Sjöfartsverket har under 2013 fastställt Svenskt program för sjöoch flygräddningstjänst. Sveriges samtliga sjöräddningsresurser har delats in i fyra nivåer, beroende på tillgänglighet (tid innan insats startar), kapacitet och kompetens. Det är bara Sjöräddningssällskapet som når upp till högsta nivån (nivå ett), bland ytgående resurser. Vår höga beredskap, att lämna kaj inom 15 minuter 24/7, är avgörande för att Sjöfartsverket ska kunna uppfylla sina mål som ansvarig myndighet (att undsätta 90 % av alla nödställda på svenskt territorialvatten inom 60 minuter, om larmpositionen är känd), och vi gör också 70 % av all sjöräddning i Sverige, år från år. SVENSK SJÖRÄDDNING ÄR en internationell och framgångsrik förebild. Framgången stavas sam Försvarsminister Karin Enström besökte Sjöräddningssällskapets kontor i Göteborg 2013, för ett givande samtal med Sjöräddningssällskapets vd Rolf Westerström. verkan. När samhällets samtliga resurser bidrar blir resultatet allra bäst. Det är vår fasta övertygelse. Alla svenska organisationer som på något sätt är involverade i sjöräddning lägger mycket tid på att samöva, inte minst över nationsgränserna. Ett exempel är återkommande Baltic sarex, världens största internationella sjöräddningsövning. Ett gyllene tillfälle för oss och andra att byta erfarenheter, stärka samband och förfina sjöräddningstjänsten i såväl stort som smått. Men det räcker inte med att mötas i det praktiska. Det behövs också ett ständigt pågående samtal på myndighetsnivå. Vi tackar särskilt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och Försvarsminister Karin Enström, för goda, framåtsträvande och samstämmiga samtal under det gångna året

9 SJÖRÄDDNING IDAG SJÖRÄDDNING IDAG Ovärderlig resurs INGEN ORGANISATION har fler svävare än Sjöräddningssällskapet. När isen varken bär eller brister är svävaren ovärderlig som räddningsverktyg. Samtliga våra svävare är mobila och kan transporteras dit behovet för närvarande är som störst. Det är en viktig parameter i vår svävarsatsning, att göra våra resurser flyttbara, för att kunna tjäna hela samhället. En annan viktig del i satsningen är att utbilda svävarpiloter. Att köra en svävare är som att blåsa en smörklick i en stekpanna med en hårfön, har en av våra frivilliga sjöräddare uttryckt i samband med utbildning. Och det stämmer på pricken. En svävare har i stort sett ingen friktion mot underlaget, utan styrs enbart genom att en fläkt blåser luft på ett roder i aktern. Det finns ingen broms. Istället måste man vända svävaren ett halvt varv och gasa framåt, samtidigt som svävaren färdas bakåt. Att precisionsköra en svävare i samband med islivräddning är inte svårt. Det är jätte svårt! Det krävs mängder av övningstid för att bli en duktig pilot. Därför patrullerar vi isarna så ofta vi kan. Det ger oss övningstillfällen och chans att prata issäkerhet direkt med skrinnarna. Vår patrullering har också lönat sig genom att vi är på plats när larmet går. Sjöräddningssällskapet har idag över 100 svävarpiloter, frivilliga sjöräddare som gör sitt ideella arbete såväl vinter som sommar. Sjöräddningssällskapet är Sveriges största svävarresurs. Alla våra svävare är mobila och kan transporteras dit behovet uppstår. Vår verksamhet gäller alla vatten SVENSKA VATTEN ÄR indelade i statligt och kommunalt räddningsområde. Kusterna och havet samt de stora sjöarna Vänern, Vätten och Mälaren inkluderas i statens uppdrag medan alla hamnar, insjöar och vattendrag på land är kommunens ansvar. Sjöräddningssällskapets operativa verksamhet, att handha sjöräddningstjänst, är enligt föreningens stadgar knutet till statligt vatten, men vi har även verksamhet på Hjälmaren och Helgasjön, tack vare gott samarbete med den kommunala räddningstjänsten och ett stort engagemang hos lokalbefolkningen. Men Sjöräddningssällskapets förebyggande arbete gäller alla vatten. Vi är ledamot i Sjösäkerhetsrådet, vars syfte är att genom påverkan av beteenden och attityder inom båtlivet förbättra sjösäkerheten och informera om hur sjöolyckor kan och ska undvikas. I Sjösäkerhetsrådet koncentreras all erfarenhet och kunskap från Sveriges samlade sjöräddningstjänst, som ligger till grund för hur informationsarbetet bäst bör ske, vilka målgrupper som är mest utsatta och vilka informationskanaler som är bäst lämpade att göra jobbet. Vi tar uppgiften i Sjösäkerhetsrådet på stort allvar, då vi vet att vi tillsammans genom ihärdigt arbete kan påverka så att antalet dödsolyckor till sjöss ständigt minskar. PÅ SAMMA SÄTT jobbar Sjöräddningssällskapet i Issäkerhetsrådet. Fem organisationer har gått samman och skapat issakerhet.se, i förebyggande syfte. Med flera fina vintrar på rad har aktiviteterna på isarna ökat de senaste åren, och därmed också isincidenterna. Det bästa vapnet mot en olycka till sjöss, såväl på vatten som på is, är att utrusta sig och informera sig. Alla sjö- och isaktiviteter ska ske med glädje men också med respekt. Vi arbetar långsiktigt för ett säkrare liv på alla svenska vatten, i alla sammanhang. Under året valdes Sjöräddningssällskapets vd Rolf Westerström in som ledamot i Kustbevakningens insynsråd. Regeringen utser rådet, som ska utöva insyn i Kustbevakningens verksamhet och ge generaldirektören råd om det fortsatta arbetet. FOTO: OLLE WAKTEL Assistans är inte sjöräddning ENLIGT SJÖLAGEN ÄR alla skyldiga att hjälpa till om man ser eller hör nödställda till sjöss. Det är egentligen en självklarhet, men som inte är så självklart ändå idag. Semesterfirare på sjön ser inte sig själva som en räddningsresurs, utan förlitar sig mer på att andra ska komma till undsättning. Vi tror att det är en bidragande orsak till att assistans på sjön på senare år blivit en kommersiell produkt, vars vinstbärande idé är att sälja trygghet till båtfarare. Allt som samverkar till ett säkrare liv på vatten är bra. Men om fritidsbåtsägare invaggas i en falsk och vilseledande trygghet är det en potentiell sjösäkerhetsrisk. Assistans säljs ofta som en inkluderad tjänst i din båtförsäkring. Säljargumenten handlar om känn dig trygg om något skulle hända, din bästa vän på sjön, var som helst och när som helst. Man använder till och med begreppet larmcentral, bemannad året om, dygnet runt. VAD ÄR ETT larm på sjön? Ordet larm betyder enligt Svenska Akademiens ordlista signalanordning för meddelande av fara. Larm på sjön handlar alltid om sjöräddning, dvs fara för liv. Köp gärna assistans, men glöm inte bort att stötta Sjöräddningssällskapet också. Det finns inget assistansbolag i Sverige som kommer till din hjälp om du är riktigt illa ute. Då kommer Sjöräddningssällskapet. Men bara om vi får fortsatt stöd av medlemmar och givare. FAKTA SÅ FUNGERAR SJÖRÄDDNING I SVERIGE Svensk sjöräddning drivs enligt den tredelade modell som FN rekommenderar: Sjöfartverket är den myndighet som har det juridiska ansvaret. Sjö- och flygräddningscentralen (som lyder under Sjöfartsverket) tar emot alla sjöräddningslarm via 112 och VHF kanal 16. Centralen beslutar om lämplig insats, larmar ut räddningsresurser och koordinerar insatsen. Sjöräddningssällskapet är en av räddningsresurserna. Vi är den enda resursen som har sjöräddning som huvuduppgift och vi gör 70 % av all sjöräddning i Sverige tack vare vår höga beredskap, att lämna kaj inom 15 minuter när larmet går. Övriga räddningsresurser inom sjöräddning är: Sjöfartsverksverket, Sjöpolisen, Kustbevakningen, Räddningstjänsten m fl

10 FOTO: MATS RYDE VÅRA MEDLEMMAR

11 VÅRA MEDLEMMAR VÅRA MEDLEMMAR FOTO: OLLE WAKTEL Så många av Sjöräddningssällskapets medlemmar har valt livstids medlemskap. Genom att vara medlem i Sjöräddningssällskapet medverkar du till en fungerande sjöräddning i Sverige. Som tack får du medlemsförmånen förebyggande utryckning, assistans även när det inte är fara för liv. Många sätt att vara medlem Medlem per månad Fler och fler har insett hur bra det är att vara medlem per månad via autogiro. Och det finns många fördelar. Medlemsavgiften i Sjöräddningssällskapet är baserad på kalenderår. Du betalar alltid full avgift, oavsett när du går med i föreningen. Med månadsdragning betalar du istället per månad från och med den månad du går med. Att fördela medlemsavgiften över året kan också vara ett ekonomiskt smart drag. Istället för 700 kronor (500 kronor ungdom/ pensionär) vid ett tillfälle dras 59 kronor (42 kronor) direkt från ditt konto varje månad, utan att du ens behöver fundera över det. Men det viktigaste av allt är ändå att ditt autogiro sparar stora pengar. När vi slipper skicka ut pappersfakturor, och kanske en eller flera påminnelser, blir det mycket mer pengar över till sjöräddning. Autogiro handlar verkligen om en win-win-situation för alla! Sjöräddningssällskapet lanserade autogiro för fyra år sedan och vid utgången av 2013 var personer medlemmar via månadsdragning. Medlem per år De flesta av Sjöräddningssällskapets medlemmar är med per år. Inför varje årsskifte blir årsmedlemmarna aviserade via pappersfaktura, eftersom medlemsavgiften i föreningen är baserad på kalenderår. Båtvimpel och plakett, särskilda produkter för Sjöräddningssällskapets livstidsmedlemmar. Under 2014 kommer vi dessutom att lansera en egen medlemsdekal för livstidsmedlemmar. Hur stor avgiften är beslutas på föreningens årsmöte, som hålls någonstans i landet omkring den 1 juni, den dag då föreningen bildades år Medlemsavgiften 2014 är 700 kronor (500 kronor ungdom/ pensionär). Senaste höjningen av medlemsavgiften, från 600 till 700 kronor, skedde vid årsmötet i Göteborg 2010, inför aviseringen av 2011 års medlemskap. Medlem hela livet Sjöräddningssällskapet räddar liv. Jag tänker vara på sjön resten av livet. Då får medlemskapet också vara på livstid, säger Tomas Tystrand från Trollhättan, livstidsmedlem i Sjöräddningssällskapet. En av Sjöräddningssällskapets medlemsformer är livstids medlemskap. Många tycker att det är en god investering, både i sin egen och i andras framtid, och ibland ges livstids medlemskap som gåva i samband med dop, student eller bröllop. För kronor stöttar man svensk sjöräddning, varje dag livet ut. Att bestämma sig för ett livslångt engagemang i en förening är ett stort beslut, som man många gånger vill visa i sin omgivning. Därför kan livstidsmedlemmar köpa en särskild plakett och vimpel, som en fin bekräftelse på en relation som varar för evigt. 58 Sjöräddningssällskapets genomsnittsmedlem är 58 år gammal. Medlemskapen är till 91 % skrivna på män För fyra år sedan lanserade Sjöräddningssällskapet medlemskap via autogiro. 13 % av Sjöräddningssällskapet totala antal medlemmar har hakat på, något som också ger mer pengar över till sjöräddning Vid utgången av 2013 var vi så många medlemmar totalt i Sjöräddningssällskapet. En uppgång med från i fjol. Tack alla som hjälpte till att värva. Resultatet är synbart! 20 21

12 VÅRA MEDLEMMAR VÅRA MEDLEMMAR Assistans ingår alltid DEN I SÄRKLASS viktigaste anledningen till att vara medlem är att man medverkar till en fungerande sjöräddning i Sverige. Sjöräddningssällskapets frivilliga sjöräddare gör mer än 70 % av all sjöräddning i Sverige, men de kan bara göra det om medlemmarna och givarna bidrar med ekonomin, år från år. Som tack för att du är en av oss får du medlemsförmånerna: Förebyggande utryckning, assistans när läget inte är akut Ett väderomslag kanske gör att du blir strandsatt? Du kanske får en tamp i propellern eller bränsleproblem? Stucken av en geting eller fallolycka på isen? Eller så undrar du bara var närmaste naturhamn finns. Hjälpen är aldrig längre bort än ett telefonsamtal och oavsett om du är i nöd eller inte, så kommer vi alltid till din hjälp! En avgift, fem föreningar Genom ett nordiskt samarbete får du som medlem i svenska Sjöräddningssällskapet kostnadsfri assistans i våra skandinaviska farvatten. Som svensk medlem får du hjälp enligt respektive lands medlemsvillkor i våra systerorganisationer i Finland, Åland, Danmark och Norge. Oavsett var du kastar loss, från den finsk-ryska gränsen till Norges ytterpunkter i Barents hav, kan du känna dig helt trygg. Årets medlemsdekal. I år skickar vi ut över dekalark. Och du, spara gärna dekalarkets baksida. Där finns bland annat alla telefonnummer till våra 67 räddningsstationer, för förebyggande utryckning, assistans när det inte är fara för liv. Ny medlemsdekal varje år Varje år får du nya medlemsdekaler som bekräftar ditt fortsatta engagemang i Sjöräddningssällskapet. Vi skickar totalt fyra dekaler till dig, men vill du ha fler är det bara att höra av sig. Många väljer att sätta sina dekaler på båten och bilen men du får så klart sätta dem var du vill. Har du din dekal på något udda ställe? Hör gärna av dig med en bild, så vi kan glädjas tillsammans! Tidningen Trossen stor i sin genre Sjöräddningssällskapets medlemstidning Trossen har många år på nacken och en trogen läsekrets, som ger oss relevant och värdefull återkoppling. Med Trossen vill vi arbeta förebyggande och ge goda och upplysande insikter, både om lust och risk med båt- och sjöliv. Trossen kommer ut fyra gånger per år i totalt närmare fyrahundratusen exemplar. Genom läsundersökningar vet vi att varje tidning blir läst av mer än en person och varje person lägger tjugo 2013 års samlade produktion av medlemstidningen Trossen. minuter på tidningen. Det glädjer oss att något så viktigt som sjösäkerhet kan framställas så tilltalande, att tidningen kan jämföras med ett magasin man valt att köpa själv. Vår tidning Trossen är en medlemsförmån, som kommer i din brevlåda utan att du själv beställt den. Att den inte hamnar direkt i återvinningen tar vi som ett gott betyg vann Trossen Svenska Designpriset och HÄGERSTEN»Mamma är orolig. Jag är våghalsig livstidsmedlem!«anna ERIKSSON SVANSTRÖM, även om tidningen vunnit många priser genom åren är detta något extra. Omröstningen sker på webben och är öppen för vem som helst och det är särskilt glädjande att tidningen får gillande både hos tidningsmakare och hos läsare! Juryns motivering: Till havs i salt och sött, storm och stiltje, grynna och gyllene timme, lastad med trygghet i styrbord och lust i babord. Varför är du medlem i Sjöräddningssällskapet?»Självklart finns delen att själv kunna få hjälp vid behov med i varför jag årligen är medlem, men det är så mycket mer Jag vill bidra till att alla året runt skall kunna få hjälp vid behov, båtfolk och personer i skärgården på sommarhalvåret eller exempelvis skridskoåkare på vintern. Jag vill att ni skall kunna hjälpa. Jag vill att ni fortsatt skall kunna utveckla verksamheten som med miljöräddning. Jag vill att ni skall vara med och förgylla event genom att bara visa upp er. Då behövs mitt och alla andras medlemskap.sjöräddningssällskapet behövs då enbart staten via vår skattsedel tyvärr inte skulle vara i närheten av den snabba hjälp som Sjöräddningssällskapet ger med sina många båtar och sjöräddningsstationer.«björn ZACHRISSON, STOCKHOLM»Fullständig självklarhet, framförallt för oss båtägare. Alla i vår familj använder båten, antingen tillsammans eller enskilt och det är en trygghet att veta att man kan få hjälp om något går fel. Föreningen i min hemmahamn Råå är mycket aktiv och bemöter en på ett väldigt trevligt sätt. Förutom medlemsavgiften skänker vi en årlig slant eftersom Sjöräddningssällskapet står för mycket positiva värden och skänker ökad trygghet till alla som är på, i och vid vattnet.«wilas WIHLSTRAND, RÅÅ»Varför inte?«maria OHLSÉN, MYGGENÄS»Ni behövs och gör ett mycket bra arbete Tacksam för att ni finns!«marianne OCH TOMMY HOGNER, LINKÖPING»Sjöräddningssällskapet skapar trygghet för båtälskare och yrkesmän till sjöss. När olyckan är framme är de en kritisk del av räddningsinsatser insatser som ingen annan organisation kan erbjuda. Som båtägare ser jag medlemskapet som en försäkringspremie. Eftersom arbetet sker med hjälp av frivilliga individers insatser känns det självklart att bidra ekonomiskt till de delar av verksamheten som kräver kapital.«johan WENDELS, GÖTEBORG 22 23

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000 Blif medlem! Uppropet från framsidan är från vår föreningsstart 1907. Och behovet av medlemmar i föreningen Sjöräddningssällskapet har inte minskat, tvärtom! Båt- och sjöliv är en folkrörelse, och med

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 årsbok 2011 »Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579

Läs mer

Sjöräddningssällskapets Årsbok 2012 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan

Sjöräddningssällskapets Årsbok 2012 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan Sjöräddningssällskapets Årsbok 2012 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579 00 90 E-post: info@ssrs.se Hemsida:

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS.

VI VET VAD SOM KRÄVS. VI VET VAD SOM KRÄVS. Vi ger varje båtägare rätt skydd och rätt hjälp till rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på oss. Vi lämnar ingen på landbacken. För oss är varje enskild båt den

Läs mer

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden Förord Kära IOGT-NTO-vän Det här är en handledning om att skriva testamente. Vår förhoppning är att du finner information som du har nytta

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2010» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2010» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 årsbok 2010 »Sjöräddningssällskapet Årsbok 2010» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet.

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. 40 TROSSEN 3 2012 jag och min båt kennet andersson allt

Läs mer

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen.

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. Läkarmissionen, Siktgatan 8, 162 88 Vällingby. Gåvopostgiro: 90 17 18-7 E-post:

Läs mer

Mitt testamente till de äldre

Mitt testamente till de äldre Mitt testamente till de äldre Blomsterfondens testamentshjälp BLOMSTER FONDEN Blomsterfonden är min familj. Genom en gåva kan jag hjälpa andra människor att komma in i samma trygga gemenskap. Willem Schaper

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Cancer- och Trafikskadades Riksförbund Årsskrift 2012 Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Ett stort och varmt tack till...... alla givare, sponsorer, medlemmar, medarbetare och samarbetspartners som

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938.

Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938. Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938. Hos oss FÅr du alltid snabb hjälp och du behöver aldrig oroa dig över en massa om och men. Som Nordens ledande

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten Varför forskar man om diabetes? Typ 1 -diabetes (juvenil diabetes) är vanligare i Finland än i något annat land i världen. Varje år får omkring 600 barn i

Läs mer

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Sommarfest 2012 Årets sommarfest kom av sig totalt, trots att flertalet båtar letat sig ut till klubbholmen redan på fredagskvällen. På lördagsförmiddagen fick vi flytta på oss p.g.a. SMHI utlovade ogynnsamma

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm SJÖFARTSVERKET Handläggam. direkuelefon Lena Gunnarsson, 010-478 62 19 Deltagarförteckning sist CSSF nr 112 Tid 2014-12-16 Plats Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm 1. Mötets öppnande Lars Widell hälsade

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

Hjälp oss skapa framtidstro för barn och unga i Sverige stöd Polstjärna

Hjälp oss skapa framtidstro för barn och unga i Sverige stöd Polstjärna Polstjärna Hjälp oss skapa framtidstro för barn och unga i Sverige stöd Polstjärna Vi stödjer eldsjälar som brinner för ett medmänskligare samhälle Allt för många svenska barn och ungdomar växer upp i

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND. ger dig många fördelar

MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND. ger dig många fördelar MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND ger dig många fördelar Bland annat följande: Hjälp vid förhandling med myndigheter Möjlighet till investeringslån för klubbanläggningar Fördelaktig båtklubbsförsäkring

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live

SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST SJÖFARTSVERKfl That q. may live 3 4~flJ~~ AØØ~~~j SJÖFARTSVERKET Sjöfartsverket Dr-nr 1199-13-01359 601 78 Norrköping Tel: 0771 630000 VER. 1.01, 2013-01-31

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor

Kraftsamlingen. Det är lätt att se vem som har. 100 % grön el. Bäst i branschen! Husakuten, alltid till hands. Kundförmåner. El från förnybara källor Kraftsamlingen Information och erbjudanden från Dalakraft november 2014 Det är lätt att se vem som har dalakraft. Bäst i branschen! Så säger våra kunder 100 % grön el El från förnybara källor Husakuten,

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

SBK-Nytt Nr: 3, 2015 Kallelse till Höstmöte torsdagen 24 september kl 18.30.

SBK-Nytt Nr: 3, 2015 Kallelse till Höstmöte torsdagen 24 september kl 18.30. SBK-Nytt Nr: 3, 2015 Kallelse till Höstmöte torsdagen 24 september kl 18.30. Foto: Stefan Green Ordförande har ordet Foto: Stefan Green Då var det snart dags igen! Gemensamma upptagningen närmar sig med

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

TIISKERI Båtar för sjöfolk

TIISKERI Båtar för sjöfolk TIISKERI Båtar för sjöfolk Svensk representant Sjöbjörn i smoking Tiiskeri är byggd för tuffa tag utan att för den skull vara råbarkad. Mycket möda har lagts ned på att skapa en vacker miljö inombords

Läs mer

du kan förändra världen även I

du kan förändra världen även I du kan förändra världen även I framtiden det är Bättre Att tända ett ljus än Att förbanna mörkret. En gåva för En mänskligare framtid Rätten till liv och rent vatten är mänskliga rättigheter precis som

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR Sjöfartsverket Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund Noomi Eriksson, CSAR Vi ska leverera hållbara sjövägar. LOTSNING FARLEDER SJÖGEOGRAFISK INFORMATION MÖJLIGGÖRA VINTERSJÖFART

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

Innehållsförteckning extrainsatt sommarnummer

Innehållsförteckning extrainsatt sommarnummer Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3.5 (utgivningsdag lördag 20 juni 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Sofia Denzler Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Åsa Dahlgren Ett barns dröm är dyrbar Ett barns dröm är vacker En längtan till något nytt, något mer Ett barns

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT!

VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT! VI HAR EN BÅTFÖRSÄKRING TILL DIN BÅT! Din båt Vårt gemensamma intresse För fullständiga villkor se www.atlantica.se 1 2 För fullständiga villkor se www.atlantica.se Välj Sveriges ledande båtförsäkringsbolag

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund Svenska Brukshundklubben Räddningshund Tjänstehundsverksamhet Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Myndigheten för Samhällsskydd

Läs mer

Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande

Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande Stiftelseurkund 1. Stiftelsens namn Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen för fallskärmshoppningens bevarande i Östersund och Jämtland.

Läs mer

www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Foto: Anders Johansson

www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Foto: Anders Johansson www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Din hjälp är viktig För oss i Djurens Rätt är det självklart att djur ska ha det bra. Verkligheten ser tyvärr ofta annorlunda ut.

Läs mer

Ett helt koncept för ett smidigt båtliv

Ett helt koncept för ett smidigt båtliv Det ledande båtförsäkringsbolaget Din båt Vårt gemensamma intresse - Atlantica Assistans hjälper dig - Maskinskadeförsäkring ger ersättning även efter att garantin gått ut - Rabatt på premien vid vinterförvaring

Läs mer

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 Democratic Republic of ia INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 III. NATIONELLA STYRELSENS SERVICE

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010 PARADEN B Å T K L U B B A R N A S D A G 2 0 No 1 1 0 i STA D E N NM S T O C K H O L Båtklubbarnas Dag p r e m i ä r f ö r e n n y t r a d i t i o n Konceptet Vi inviterade Stockholms alla ideella båtklubbar

Läs mer

Tillsammans räddar vi liv!

Tillsammans räddar vi liv! Tillsammans räddar vi liv! TACK FÖR ATT du är en av oss. Tillsammans räddar vi liv till sjöss. Berätta gärna om oss för någon annan här är våra viktigaste fakta. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

18-20 mars 2016 på Stockholmsmässan

18-20 mars 2016 på Stockholmsmässan Fotograf: Philip Truong - Stinger Productions 18-20 mars 2016 på Stockholmsmässan Samarbetspartners fa S P O R T F I S K E A K A D E M I N I F O R S H A G A SeFF SVERIGES FISKETURISMFÖRETAGARE www.facebook.com/sportfiskemassan

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer